Nassim Haramein Teorie - colaj 2018.docx

Click here to load reader

download Nassim Haramein Teorie - colaj 2018.docx

of 9

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Nassim Haramein Teorie - colaj 2018.docx

burebista2012.blogspot.ro

Nassim Haramein – Teoria unificată a câmpului

Nassim Haramein este un fizician atipic, care gândes,te foarte mult în afara sistemului. De fapt, când avea doar nouă ani, călătorind într-o plimbare lungă cu autobuzul pentru a ajunge acasă de la s,coală, s,i-a dat seama că universul era doar o grămadă de “puncte”. Ceea ce i-a venit printr-o experient,ă de proiect,ie astrală, în mintea sa s-a transformat în Teoria Totului, sau ceea ce este cunoscut sub numele de Teoria Unificată a Câmpului (Einstein s-a chinuit de-a lungul viet,ii să dea sens teoriilor sale într-o teorie unificată a câmpului, dar nu a reus,it, n.b.).

Descoperirea lui Haramein este elegantă. În comparat,ie cu alte not,iuni ale fizicienilor teoreticieni despre ceea ce face “Totul”, este logic să ajungem la realităt,ile gigantice ale cosmosului nostru - în galaxii s,i quasari (galaxiile bebelus,i care se formează chiar acum), dar tot as,a s,i în jos, spre nivelul microcosmic de cuarci s,i constante Planck. Constanta Planck fiind energia descoperită de Max Karl Ernst Ludwig Planck care a câs,tigat Premiul Nobel pentru fizică în 1918 pentru că a descoperit că toată energia poate fi măsurată în constante universale. Constanta Planck defines,te modul în care particulele s,i valurile se comportă în câmpul cuantic (defapt, prin Constanta Planck, fizicienii au stabilit, în mod arbitrar pentru ca ei să-s,i poată demonstra matematic teoriile, ca fiind cea mai mică particulă de materie ce poate exista..., ori Universul este infinit s,i-n sens mare s,i-n sens mic, n.b.). Acesta este un concept important, dar să ne întoarcem la descoperirea lui Haramein înainte de a merge mai departe.

În copilărie, la s,coală, la ora de geometrie, profesorul său i-a spus că punctul nu există ca dimensiune. Aceasta a fost numită dimensiunea zero. Profesorul a desenat apoi o linie pe tablă - o serie de puncte s,i a spus că s,i acest lucru nu există. El a numit-o dimensiunea 1. Apoi, profesorul său a pus patru dintre aceste linii “inexistente” împreună pentru a forma un plan s,i l-a numit un plan. Desigur, după cum probabil at,i ghicit, el a numit această dimensiune a 2-a s,i a spus că încă nu există.

Ceva care există din nimic există?

În cele din urmă, Haramein spune explicând din memoria copilăriei, “profesorul meu ajunge la cea de-a treia dimensiune - care este doar o grămadă dintre aceste planuri, care s-au pus împreună pentru a face un cub s,i spune: acum, există!

Iar Haramein, din mintea lui de copil spune: „Dar nu contează cât de multe planuri at,i pus împreună - 230 sau un miliard, nu putet,i obt,ine ceva care există, din ceva ce nu există!

Pe scurt, era suficient de inteligent pentru a pune la îndoială ipoteza că s,i fizicienii teoreticieni foarte avansat,i, încă încearcă să „ne lucreze” s,i astăzi. Acest lucru provoacă dovezi matematice care continuă pe pagini s,i pagini, dar până la urmă nimeni nu reus,es,te să ne explice formula Creat,iei, poate doar Haramein...

Într-o altă prelegere, Haramein explică faptul că s,tiint,a trebuie să aibă sens tot drumul de sus până jos (adică de la macrounivers la microunivers, n.b.). Când nu, comunitatea s,tiint,ifică devine maniacă - pentru că nu există unitate. Ei dezvoltă ecuat,ii tot mai grandioase pentru a încerca să explice simplitatea tuturor lucrurilor care, pentru el, au devenit extrem de evidente. Dar, punctul său de vedere este privit ca necinstit s,i ciudat datorită simplităt,ii sale. El creează unitate în loc de dezbinare.

Paradoxul

Când el spune că tot Universul este format din puncte “totul de sus până s,i până jos”, înseamnă că nimic nu a existat vreodată, dar “nimic” este tot ce există. Aceasta a fost epifania lui Haramein. Universul face pur s,i simplu un număr infinit de puncte în puncte în puncte, în puncte. Răspunsul la ghicitoare era exact opusul a ceea ce i-a spus profesorului său când era doar un s,colar. Universul face puncte de diviziune infinită s,i le asamblează pe scări diferite pentru a face tot ce vedem. Acestea includ cele mai mari lucruri pe care ni le putem imagina, cum ar fi găurile negre masive de zeci de miliarde de ori dimensiunea soarelui nostru, până la cea mai mică particulă descoperită până acum - particulele cuantice de sub constanta lui Planck. Dar nu există “cea mai mică particulă”. Sunt doar puncte infinit mai mici s,i infinit mai mari.

Aceste puncte, în puncte, în puncte (sau puncte în spat,iu-timp) sunt ceea ce experimentăm ca lume materială, dar aceasta reprezintă mai put,in de 99,9% din universul nostru (adică, lumea materială reprezintă doar 0,01% din întregul univers, n.b.). Mai mult decât atât, spat,iul din jurul acestor puncte nu este gol - mai degrabă este un vid care este plin de energie s,i apare gol doar pentru că este peste tot.

Un studiu al Universităt,ii de S, tiint,ă s,i Tehnologie din Hong Kong a găsit ceva ce sust,ine fizica teoretică a lui Haramein. În timp ce studiau astrofizica, au descoperit că distribut,iile de densitate ale vastului univers s,i natura celor mai mici particule sunt legate - la fel ca s,i bănuiala lui Haramein, că o adevărată teorie a Totului trebuie să fie valabilă tot drumul, până jos (adică s,i în microcosmos, n.b.). Oamenii de s,tiint,ă au găsit o legătură între aceste două aspecte s,i au sust,inut că universul nostru ar putea fi folosit ca “accelerator al particulelor fizice” pentru a studia fizica particulele de energie înaltă.

Nu mai avem nevoie să experimentăm particule care se ciocnesc (proiectul CERN din Elvet,ia, n.b) pentru a găsi o altă particulă mai mică (sau particula lui

Dumnezeu, cum este denumită s,tiint,ific, n.b.), deoarece nu există o particulă “mai mică”, există doar mai multe puncte, în puncte, în puncte - infinite.

Ceea ce ne aduce înapoi la cea mai mică particulă observabilă – constanta Planck - o particulă subatomică (dar există chiar s,i acum particule sub constanta Planck, în gama V - pentru că, amintit,i-vă că există doar puncte infinite în spat,iu / timp), dar Teoria Totului funct,ionează s,i aici, pentru că fizica lui Haramein este explicată, dacă vorbim despre găuri negre masive sau unde / particule subatomice. Pe scurt, sunt doar puncte. Asta e tot ce există. Singularităt,i într-un vid infinit plin de energie...

SINGULARITATEA - este : “Un punct de densitate infinită s,i de volum in-

finitezimal, în care spat,iul s,i timpul devin infinit distorsionate în funct,ie de teoria relativităt,ii generale. Conform teoriei Big-Bang, o singularitate gravitat,ională a existat de la începutul universului. Singularităt,i sunt, de asemenea, în centrul găurilor negre.”

S, i asta e Teoria Totului. Simplu.

Nassim Haramein – În căutarea tiparului fundamental (subt.RO) : Nassim Haramein – Universul conectat burebista2012.blogspot.ro

Corpul uman este o proiect,ie a Cons,tiint,ei (1)

• Partea întâi -

Gândurile umane determină realitatea

Unul dintre principiile-cheie ale fizicii cuantice este că gândurile noastre determină realitatea.

În Univers energia pur s,i simplu există, există într-o stare potent,ială, de aceea se spune de către înt,elept,ii diverselor linii spirituale că nu există Bine s,i Rău. Noi datorită înzestrării divine, orientăm aceste energii într-un sens sau altul conform legilor dualităt,ii ce act,ionează în planul fizic, fie că o facem cons,tient sau incons,tient. Prin anii 1900 acest principiu s-a dovedit a fi adevărat, fără nicio o umbră de îndoială, cu un experiment numit experimentul dublei fante.

Fizicienii au descoperit că factorul determinant al comportamentului energiei (“particulei”) la nivel cuantic, este cons,tientizarea observatorului. De exemplu: electronii în aceleas,i condit,ii act,ionează uneori ca particule, s,i alteori act,ionează ca valuri de energie (fără formă), pentru că procesul a fost complet dependent de ceea ce observatorul se as,tepta să se întâmple. Ceea ce apare din credint,ele tale, este ceea ce câmpul cuantic face.

Lumea cuantică ne as,teaptă pentru a lua o decizie, astfel încât să s,tie cum să se comporte. Acesta este motivul pentru care fizicienii cuantici au astfel de dificultăt,i în a explica s,i defini lumea cuantică. Suntem cu adevărat, în orice sens al cuvântului, maes,trii creat,iei pentru că noi decidem ce poate manifesta câmpul tuturor posibilităt,ilor în formă. Acum putem înt,elege de ce dispozitivele bazate pe energia liberă nu puteau funct,iona la nivel de masă, ci doar izolat, funct,ie de cons,tiint,a manifestată de acel grup de observatori. De aici înainte, cu cât câmpul cuantic al cons,tiint,ei colective va fi marcat de către cei care cred cu adevărat că aceste dispozitive funct,ionează, va duce la libertatea individuală s,i a rasei la nivel planetar, la pace mondială, atunci această tehnologie va putea fi implementată la nivel de masă.

Chestia e că nivelul cuantic al realităt,ii nu este un aspect local s,i nesemnificativ al Creat,iei. Este peste tot în jurul nostru fiind nivelul cel mai fundamental al Creat,iei în afară de câmpul unificat în sine. Câmpul energetic uman interact,ionează s,i influent,ează câmpul cuantic peste tot în jurul nostru în orice moment s,i energia convingerilor s,i intent,iilor noastre sunt infuzate în câmpul nostru energetic, deoarece acestea sunt definite de energia gândurilor s,i emot,iilor noastre. Astfel, fuziunea gândurilor, emot,iilor, convingerilor s,i intent,iilor noastre pe care îl voi numi câmpul energetic uman pentru simplificare, i