ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN...

of 7 /7

Embed Size (px)

Transcript of ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN...

Page 1: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea
Page 2: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea
Page 3: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea

ÎN povestirea lui

NEAGU DJUVArAcu ilustraţiile lui

rADU OLTEANEdiţia A cincea

LA DrACULA VAMPIrULDE LA VLAD ŢEPEȘ

Page 4: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea

Autorii îşi exprimã gratitudinea faţã de arhitecţii G. Sion şi C. Moisescu pentrusprijinul acordat la reconstituirea graficã a cetãţii Giurgiu, respectiv a Curţii Domneştide la Târgovişte, faţã de istoricul C. Rezachevici pentru informaţiile inedite şi consultanţã, istoricul de artã A. Kertesz şi Muzeul Brukenthal pentru facilitareareproducerii altarului de la Târnava, istoricul Ş. Andreescu, cât şi faţã de toţi cei care au sprijinit într- un fel sau altul realizarea acestei cãrţi.

Concepţie graficã, ilustraţii şi legende: Radu Oltean

Redactori: Anca Dumitru, S. SkultétyDTP: Radu Dobreci, Dan Dulgheru

Tipărit la Radin Print,prin reprezentantul său exclusiv pentru România,4 Colours, www.4colours.ro

Pagina 1: gravurã modernã de Radu OlteanPagina 2 : Altarul de la Târnava – sfârşitul secolului al XV- lea (detaliu)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiDJUVARA, NEAGUDe la Vlad Ţepeş la Dracula Vampirul / Neagu Djuvara; il.: Radu Oltean. – Bucureşti: Humanitas, 2018ISBN 978- 973- 50- 6041- 1I. Oltean, Radu (il.)94

© HUMANITAS, 2003, 2018

Toate drepturile asupra reproducerii imaginilor din acest volum sunt rezervate Editurii Humanitas. Sunt interzise reproducerea, înmagazinarea sau transmiterea imaginilor pe orice cale (electronicã, mecanicã, prin fotocopiere, înregistrare etc.) fãrã permisiunea scrisã a editorului.

EDITURA HUMANITAS Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România tel. 021 408 83 50, fax 021 408 83 51 www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.roComenzi prin e- mail: [email protected] telefonice: 021 311 23 30

La preţul de vânzare se adaugã 2%, reprezentând valoarea timbrului literar.

Page 5: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea

31 ianuarie 1418:moare Mircea celBãtrân.

5

1. De unde vine porecla de Dracula sau Drãculea?

D ragii mei, ne- am despãrţit, cu întristare, la moartea marelui nos -tru domnitor Mircea „cel Bãtrân“, când, dupã o domnie de trei -zeci şi doi de ani, plinã de fapte mari, el a fost silit de soarta

potriv nicã sã închine ţara turcilor, lãsându- le cetãţile de la Dunãre şi plã -tind tribut anual, dar pãstrând toatã autonomia ţãrii, cu Domnul, insti tu -ţiile şi datinile, boierii şi mai cu seamã Biserica ei.

Fiul sãu mai mare, Mihai, pe care, cum v- am spus, îl asociase la dom -nie ca sã se asigure cã- i va urma negreşit, a murit din pãcate dupã numaiun an şi jumãtate. A urmat atunci o perioadã de vreo şaisprezece ani delupte pentru tron: au urmat în scaun, dupã nefericitul nostru sistem desuc cesiune, nu numai alţi fii ai lui Mircea, ci şi descendenţi ai fra telui maimare al lui Mircea, Dan, „Dãneştii“, fiecare fiind unealta câte unei „par -tide“ de boieri. Dintre fiii lui Mircea, închipuiţi- vã cã unul, Radu, care adomnit pentru scurt timp de douã ori, a fost poreclit Radu Prasnaglava,

Page 6: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea

ceea ce în slavonã înseamnã „celfãrã cap, fãrã minte“, cu altecuvinte „Radu cel Prost“!

Un fiu al lui Mircea, Ale xan - dru Aldea, s- a arãtat atât desu pus turcilor, cu toate cã ei jefu - iau mereu ţara, încât un grupde boieri a fugit în Ardeal şi s- adus la regele Unga riei, Sigis -mund de Luxemburg – cu careaţi fãcut cunoştinţã când v- amvorbit de marea bãtãlie de laNicopole –, şi i- a cerut ajutor casã- l rãstoarne pe AlexandruAldea şi sã- l aducã în scaun peVlad, un alt fiu al lui Mircea. Şiastfel a rãzbit la tron Vlad, care

Sigismund de Luxemburg, regeleUngariei şi apoi Împărat al SfântuluiImperiu Roman de Naţiune Germană, spre sfârşitul vieţii sale, aşa cum l- acunoscut şi viitorul domn Vlad Dracul.

Oraşul Nürnberg – gravură de epocă (sec. al XV- lea). În ziua de 8 februarie 1431, în cate drala oraşului s- a desfăşurat ceremonia de primire în rândul Cavalerilor OrdinuluiDragonului a prinţului valah Vlad.

Ianuarie 1437, urcã în scaun Vlad Dracul.

6

Page 7: ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA - cdn4.libris.ro la Vlad Tepes la Dracula... · rADU OLTEAN Ediţia A cincea LA DrACULA VAMPIrUL DE LAVLAD ŢEPEȘ . Autorii îşi exprimã gratitudinea

Cuprins

1. De unde vine porecla de Dracula sau Drãculea? / 5

2. Vlad Dracul e un mândru cavaler feudal, dar ca domnitor e şi dornic sã menţinã pacea cu turcii; vom vedea cum intrã în conflict cu Iancu de Hunedoara, marele cãpitan din Transilvania şi Ungaria / 9

3. În vara anului 1456, ajunge la domnie în Ţara Româneascã al doilea fiu al lui Vlad Dracul, Vlad, cãruia i s- a zis Ţepeş, cã pe mulţi, pe prea mulţi, cât a domnit, a pus de au fost traşi în ţeapã / 25

4. Ce i se întâmplã lui Vlad Ţepeş când trece Carpaţii în Ardeal ca sã- şi uneascã mica oştire cu oastea lui Matei Corvinul, craiul Ungariei / 63

5. Vlad Ţepeş stã doisprezece ani în Ungaria, prizonier al regeluiMatei Corvin / 72

6. A treia domnie a lui Ţepeş şi moartea lui / 76

7. Ce nemaipomenite poveşti s- au scris despre Vlad Ţepeş chiar de pe când trãia! / 80

8. Romanul Dracula al lui Bram Stoker / 94