Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

32
\i "~ Iii ..ti" ~ PR. ALEXANDRU-ARMAND MUNTEANU INDICE ALFABETIC LA «GHID BIBLIpGRAFIC, PE TEME SI PROBLEME, DIN PUBLICATIILE REVISTELOR BISERICESTI PATRIARHALE» .. EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE ORTODOXA BU CUR E STI - 1976

description

munteanu

Transcript of Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

Page 1: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

\i

"~

Iii..ti"

~

PR. ALEXANDRU-ARMAND MUNTEANU

INDICE ALFABETICLA

«GHID BIBLIpGRAFIC, PE TEME SI PROBLEME,

DIN PUBLICATIILE REVISTELOR BISERICESTI PATRIARHALE»

..

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE ORTODOXAB U CUR E STI - 1976

Page 2: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

x.~, ~Qf<r ~'(. ~J.-? )hi~ Q~~~~..-

- ~ ~f~~ \Jie (j, cxck~ OV\WM-tce

C\W -~ ~~\ ~~toJ ~ r\9r ,~~,~~~",-t\,,,-, \\-J..

'2,.~~~~îcmla iL ~~~ C)tt:;.

C<:LrUc

~

Extras din reyista «Biserica Ortodoxa Româna», XCN (1976),nr. 5-6, p. CCXLN -CCCllI

~

...,

INDICE ALFABETICLA

«OHIO BIBLlOORAFIC, PE TEME SI PROBLEME,DIN PUBLICATIILE REVISTELOR BISERICESTI PATRIARHALE»

P r e c iza re:

În Cuvîntul înainte la lucrarea documentara «Ghid bibliografic, pe teme si pro-bleme, din publicatWe revistelor bisericesti patriarhale» aratam ca, ln iinalul lucrarii,vom proceda la lntocmirea si prezentarea unui indice alfabetic la aceasta lucrareavind ln vedere lndoitul scop: de a face un lucru deplin si cit mai bun si totodatade a facilita mai mult si mai sigur folosirea materialului vast si enciclopedic cu-prins ln revistele bisericesti patriarhale din cei 25 de ani ai arhipastoririi Prea Feri-citului Parinte Patriarh Justinian.

Un motiv ln plus pentru necesitatea stringenta a acestui indice alfabetic 11constituie si iaptul real si firesc al centralizarii celor doua parti ale documentului,ln care a fost Încadrat si prezentat acest vast si variat material de publicatie bise-J:Îceasca - amintind ca În partea lnWa au fost cuprinsi anii de publicatie 1948-1969, iar ln partea a doua (anexa) anii de publicatje 1970-1973 (luna iunie) - careÎmpreuna ilustreaza si concretizeaza, doar În parte, un sfert de veac de rodnicaactivitate culturala a Bisericii Ortodoxe Române, sub grija si conducerea directa aPrea Fericirii Sale.

A

ABECEDAR modern românesc (- primul): B.O.R., XC1II (1975), nr. 9-10, p. CXL.ACADEMIILE domnesti din tara: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXL.«ACRIVIA" (exactitate, strictete) ln Biserica: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1269.ADMINISTRATIA Patriarhala (organizare, viata si activitate): B.O.R., XCI (1973)

nr. 6, p. 707.ADRIAN (Hritcu), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei lasilor (date biografice): B.O.R.,

XCII (1974), nr. 1-2, p. 39-47.ADUNAREA Mondiala a Pacii: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1322-1323 i -

XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCVII.ADUNAREA Natjonala Bisericeasca a Bisericii Ortodoxe Române contemporane (or-

g,anizare, viata si activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 697-698; - XCIV(1976), nr. 1-2, p. CLXX'IX.

AFRICA (monografii istorico-geografice): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614;-XCII (1974), nr. 7-8, p. 1063.

AGAPA (masa frateasca): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 607-608.AGNET - Vezi: Liturghia Dumnezeiasca.ALEXANDRU (cel Bun), domnitorul Moldovei (1400-1432) (date biografice): B.O.R.,

XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCII.ALEXANDRU (Lapusneanu), domnitorul Moldovei (1552-1561, 1564-1568) (date bio-

grafice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCII.ALFABETUL si scrisul chirilic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 616.

Page 3: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

-4-

ALFABETUL si scrisul românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 616; - XCIII(1975), nr. 1-2, p. XI.ALIANTA Mondiala Baptista (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1085.

ALIVIZATOS (Amilcar), teolog grec de prestigiu (date biografice): B.O.R., XC (1972),nr. 1-2, p. 153.AMBITIA daunatoare: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1329.ANAFORA (Antidoron), in raport cu Siinta Euharislie - Vezi: Liturghia dumnezeiasca.ANAFURA (ritualul Sfintei Jertfe Euharistice) - Vezi: Liturghia Dumnezeiasca.ANDREI (Mageru), episcop al Aradului (date biogl1afice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886; - nr. 9-10, p. 1117.

ANDREI (Moldovanu), episcop al românilor ortodocsi din America (date biograf.ice):RO.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886; - nr. 9-10, p. 1117-1118.

ANGHELOLOGIE (învatatura crestina despre îngeri): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 608.

ANGLIA (monografie istorico-geografica): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061.ANTIM (Angelescu), Episcopul Buzaului (date biografice): RO.R., XCI (1973), nr. 9-

10, p. 1114; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVII.ANTIM (Critopol), mitropolit de Severin (date biografice): RO.R., XCUI (1975), nr.3-4, p. LU.

ANTIM (Ivireanul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 11-12, p. 1256-1257; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 442; - XCIII(1975), nr. 9-10, p. CLVI.

ANTIM (Nica), Episcopul Dunarjj de Jos (date biogriKice): B.O.R., XCI (1973), nr.6, p. 707 i - nr. 7-8, p. 738-761.ANTONIE (Ploiesteanul), Episcop-vicar patriarhal (date biografice): B.O.R., XCIII

(1975), nr. 1-2, p.m i - nr. 9-10, p. CXLVIlI; - XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXXIV.

ANTONIUS (F'elix), procurator roman al PalesUnei (date biografice): B.O.R., XC(1972), nr. 11-12, p. 1263.

ANTROPOLOGIE (învatatura crestina despre om): B.O.R., LXX~!~ II 97.!.), nr. 5-6,p. 608-610; - XC (1972), nr. 5-6, p. 618, 619; - nr. 9-"HJ;" p: -r~~nr. 11-12, p. 1259i - ~~(J~~), nr. 1-2, p. 1.

ANTROPOSOFIA (curent ocultist): fIT5.R., LXXX,IX (1971), nr. 5-6, p. 610.ANUL liturgic (bisericesc):

1. În Biserica Ortodoxa: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 610; - XCIII(1975), nr. 1-2, p. II.2. in Biserica Veche-Catolica: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379,3. În Biserica Nestoriana: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380.4. În Biserica Siriana-Iacobita : RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 381.

ANUL SabaUc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 610.APOCRISIARI (soli bisericesti): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1275.APOSTOLAT: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 610; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. 1.APOSTOLAT ortodox: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. IlI.APOSTOLAT social: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 610-611; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. III-IV.

APOSTOLATUL laicilor in Biserica - Vezi: Laicii (pozitia lor) in Biserica.APOSTOLI ialsi (opozantii Apostolilor Domnului): ,B.O.R. XCIlI (1975), nr. 1-2, p. II.APOSTOLII Bisericilor: B.O.R., XCqI (1975), nr. 1-2, p. II.APOSTOLII «Cei saptezeci» (Ucenicii Domnului): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. II.APOSTOLII Domnului (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 611-

613; - XC (1972), nr. 11-12, p. 1269-1271; - XCIlI (1975), nr. 1-2, p. II.ARABII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 281.ARGHEZI (Tudor), scriilor român contemporan (date biografice): RO.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 445.ARHEOLOGIE:

1. - Descoperiri arheologice din tara: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p.614-615: :- XCIII (1975), nr. 1-2, p. IV-V.

II. - I5escoperiri arheologice de pretutindeni: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,p. 612, 613-614; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. V.

-5-

~

ARHIEPISCOPII în Bisericd (nume si demnitate sacerdotaIa): B.O.R., XC (1972),nr. 11-12, p. 1274-1275.

RHITECTURA bisericeasca crestina:A 1. - Privire generala: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 618-622; - XCHI

(1975), nr. 1-2, p. VI-VII.II. - Arhitectura bisericeasca cresUna bizanUna: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

5-6, p. 619, 620; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. VI.III. - Arhiteclura bisericeasca crestina româneasca: B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 5-6, p. 619-621 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. ViJ-VII.IV. - Arhitectura bisericeasca crestina ruseasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

5-6, ,p. 621.V. - Arhitectura bisericeasca crestina bulgara: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,

p. VII.VI. - Arhiteclura bisericeasca cresUna apuseana: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

5-6, p. 621-622.VII. - Arhitectura bisericeasca crestina americana: B.O.R., XCIII (1975), nr.

-1-2, p. VII.ARHIVISTICA româneasca: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. V.ARIANISMUL: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 615; - nr. 7-8, p. 872, 873.ARMENII (istoric, viata, civiliZJatie, arta si cultura): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8,

p.849.ARONDAREA teritoriala a Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R., XCI

(1973), nr. 6, p. 695; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVIII-CLXXIX.ARTA crestina:

1. - Privire generala: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 615.II. - Arta crestina bizantina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 619, 620, 622,

625, 627, 628, 629; - XC (1972), nr. 3-4, p. 383-384;- XCIlI (1975),nr. 1-2, p. V-VI; -'- nr. 5-6, p. LXXVI.

III. - Arta crestina româneasca: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 620, 621-633; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. V-VI.

IV. - Arta crestina sîrbeasca: B.O.R., LXXXIX (1971), 'nr. 5-6, p. 620, 621, 628.V. - Arta crestina copta: B.O.R., XOIII (1975), nr. 5-6, p. LXXIII.

VI. - Arta crestina nubiana: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. VI.ARTA faraoni1or: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. VI.ARTE irumoase (privire generala): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 618-633; -

XCIII (1975), nr. 1-2, p. VI-XI.ARTE graiice: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 616-618 i - XCIII (1975), nr. 1-2,

p. XI-XII.ARTE plaslice - Vezi: Arte frumoase.ASCULTAREA (virtute crestina): B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10; p. VI.ASEMANAREA omului cu Dumnezeu: - Vezi: Antropologie.ASISTENTA sociala: p.O.R'L-LXXXIX (1971), n~ 7-8, D..85.0.ASEZARILE vrtodoxe române de la Locurile Siinte: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 855;

- Vezi si : Diaspora... ; - Parohia... .ATANASIE (Dinca), arhiereu penSionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr.

1-2, p. CLXXVII, CLXXXIX.ATOS (Sfintul Munte): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 850-851; - nr. 9-10,

p. 1054-1055; - nr. 11-12, p. 1259; - XC (1972),nr. 1-2, p. 147, 151i -nr. 7-8, p. 855; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XII-XIII i - XCIV (1976),nr. 3-4, D. CCX, CCXII.

ATRIBUTELE'l~i Dumnezeu - Vezi: Însusirile lui Dumnezeu.AUGUST (23) 1944 - Vezi: Eliberarea popoTLllui lOmân de sub dominatia fascistlf.AUSTRIA (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061.AUTOCEFALIE:

1. - Privire generala: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 852; - XCIII(1975), nr. 1-2, p. XIII.

II. - Autoceialia Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1260-1261 ; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LIII;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1258.

Page 4: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

-6-

III. - Autocefalia Bisericii Ortodoxe Grecesti: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4p. LVII.AUTONOMIE: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7--8, p. 852.AUTORITATEA in Biserica (organele puterii bisericesti) :

1. - Principii la baza conducerii in Biserica: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,tp. XIII.

II. - Autoritatea in Biserica in vremea Siintilor Apostoli: B.O.R., XCDII (1975),nr. 1-2, p. XIII.

III. - Autoritatea suprema in Biserica primara: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,p. XIV.

IV. - Autoritatea suprema in Biserica universala: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.7-8, p. 852--853; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XIV.

V. - Autoritatea suprema in Biserica Ortodoxa: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.7--8, p. 853; - XOIII (1975), nr. 1-2, p. XIV.VI. - Autoritatea suprema in Biserica Romana-Catolica: RO.R., LXXXIX

(1971), nr. 7-8, p. 854-855; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XIV.VII. - Autoritatea suprema În Bise-rica Protestanta: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.7-8, p. 855--856.

AVARITIA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1325-1326.AVEREA bisericeasca: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 856.AVRAM (Iancu) - Vezi: Iancu (Avram).

B

BACCHILYDE, poet liric din antichitate: RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1264.BALADA Mesterul Manole: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLV.BARTH (Karl), teolog protestant de prestigiu (date biografice): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 5-6, p. 609; - nr. 7--8, p. 868, 870; - XC (1974), nr. 3-4, p. 375;- nr. 9-10, p. 1068, 1074; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXxxvn.BAZILICA:

1. - Istoria si tipurile ei: B.O.R., LXXXIX (1971),. nr. 5-6, p. 618-620.II. - Monografii de bazilici din tara noastra: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,

p. 615, 619-620 i - XCIII (1975), nr, 1-2, p. V, VI.III. - Monografii de bazilici de peste hotare: B.O.R., XOIII (1975), nr. 9-10,p. CLXV.

BALASEL (Pr. Teodor), folclorist român (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 445.

BELGIA (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCIV' (1976), !!.r. 3-4, p. CCXXXIX.BETANIA (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7--8, p. 1062.BETLEEM (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7--8, p. 1062.BETIA: B.O.R., XCI (1973), IlI. 11-12, p. 1327.BIBLIA (privire generala si interconfesionala): B.O.R., LXXX,IX (1971), nr. 5-6,

p. 614; - nr. 7--8, p. 856--857, 860-862; - XC (1972), nr. 5-6, p. 619; -nr. 7-8; p. 844; - XCII (1974), nr. 1-2, p. 290; - XCIII (1975), nr. 1-2,p. XV;- Vezi si: Inspiratia divina.

BIBLIOGRAFIE româneasca veche (manuscrise, tiparturi): B.O.R., XCI (1973). nr.3-5,p. 438-441.BIBLIOTECI:

1. - Din tara: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 863--864; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XX i - nr. 9-10, p. CLIn.II. - De peste hotare: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 864; - nr. 9-10,

p. 1059; - XCI (1973), nr. 3-5, !p. 440.BIGOTISMUL: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7--8, p. 864.BINEFACEREA (virtute crestina): B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. V.BINELE (dupa învatatura crestina): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7--8, p. 864--865BISERICA:

1. - Concept, calitate, rol si doctrina despre Bise-rica- Vezi: Ecleziologie crestina.

-7-

Biserica universala (pagini de seama din trecutul sau istoric): B.O.R., LXXXIXII. - (1971), nr. 5-6, p. 611-613; - nr. 7--8, p. 852-854, 870-876; - XCIU

(1975), nr. 1-2, p. XXIII-XXV._Biserica Ortodoxa:

III. 1 Istoric doctrina, viata si activitate (privire generela): B.O.R., LXXXIX. (19i1), nr. 7-8, p. 852, 853, 876-8'11 i - XC (1972), nr. 5~, p. 618; -

XOIII (1975), nr. 1-2, p. XXV i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 851; - nr. 9-10, p.1053; - nr. 11-12, p. 1257; - XC (1972), nr. 3-4, p. 375;

- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe.2 Biserica Ortodoxa Ecumenica - Vezi: Patriarhia Ecumenica.3: Biserica Ortodoxa de Alexandria - Vezi: Patriarhia de Alexandria.4. Biserica Ortodoxa de Antiohia - Vezi: Patriarhia de Antiohia.

5. Biserica Ortodoxa de Ierusalim - Vezi: Patriarhia de Ierusalim.6. Biserica Ortodoxa Rusa (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 9-10, p. 1064-1075; - nr. 11-12, p. 1244-1253; - XCIII (1975),nr. 3--4, p. XXXVI-XLVIII ;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1052, 1955, 1059, 1060,

1061, 1062, 1063; - nr. 11-12, p. 1258; .- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Ruse;- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

7. Biserica Ortodoxa Georgiana (Gruzina) (istoric, viata si activitate): B.O.R.,LXXXIX (17971), nr. 11-12, p. 1253-1254 i - XCIII (1975), nr. 3-4,p. XLVIII i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1246, 1247, 1251;

- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Georgiene'i- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Georgiene.

8. Biserica Ortodoxa SÎrba (istoric, viata si activitate): RO.R., LXXXIX (1971),nr. 11-12, p. 1254-1255 i - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLVIlI-L;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1056; - nr. 11-12,

p. 1247, 1248, 1258i - XC (1972), nr. 1-2, p. 150;- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe SÎrbe;- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe SÎrbe.

9. Biserica Ortodoxa Româna:a) Origine, Începuturi, istoric: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614-615 i - nr. 11-12, p. 1255-1261 i - XCIII (1975), nr. 3-4, p. L-LIV Î- Vezi si: - RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 850-851, 852; - nr.

9-10, p. 1052, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064-1065; - nr.11-12, p. 1253, 1254.

b) Biserica Ortodoxa Româna vazuta si elogiata de straini: B.O.R.,LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1261; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LIII-LIV;- Vezi si: - Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române-;

- Relatiile intercrestine- .ale Bisericii Ortodoxe Române.10. Biserica Ortodoxa Bulgara (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),

nr. 1-2 ,p. 146-150; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LIV-LVI;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1056; - nr. 11-12,

p. 1246,1247,1248,1257; --- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Bulgare;- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Bulgare.

11. Biserica Ortodoxa Greaca (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),nr. 1-2, p. 150-155 i - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LVII-LXI;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1055-1056, 1060; -

nr. 11-12, p. 1247;- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Grecesti;- Relatiile intercre-stine ale Bisericii Ortodoxe Grecesti.

12. Biserica Ortodoxa Cipriota (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),nr. 1-2, p. 155; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LXI;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1248; - XC (1972~

nr. 1-2, p. 153;- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Cipriote'l- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Cipriote.

Page 5: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

~.,-8-

\

\I

13. Biserica Ortodoxa Albaneza (istoric, viata si activitate); B.O.R., XC (1972),nr. 1-2, p. 155-156;- Vezi si; - RelatjjJe intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Albaneze.

14. Biserica Ortodoxa din Polonia (istoric, viata si <lctivitate); B.O.R., XC(1972), nr. 1-2, p. 156-157; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LXI j

- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1247, 1248j

- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Polonia.- RelatjjJe intercrestine ale Bisericii Ortodoxe din Polonia:

15. Biserica Ortodoxa din Cehoslovacia (istoric, viata si activitate); B.O.R.,XC (1972), nr. 1-2, p. 157-159; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LXII j- Vezi si; - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1245, 1248, 1249.

- RelatjjJe interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Ceho:slovacia j

- Relatlile inte-rcrestine ale Bisericii Ortodoxe din Ceho-slovacia.

16. Biserica Ortodoxa din Finlanda (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 1-2, p. 159 j - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LXII-LXIII;- Vezi si; - B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 9-10, p. 1055j - nr. 11-12,

p. 1245, 1247, 1248;- Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda j- Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda.

17. Biserica Ortodoxa din Creta (istoric, viata si lactivitate); B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1054; - XC (1972), nr. 1-2, p. 159.

18. Biserica (Arhie-piscopia) Ortodoxa Greaca a celor doua Americi (istoric, viatasi activitate): B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 160 j - XCII (1974), nr.3-4, p. 513.

19. Biserica Ortodoxa Maghiara (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),nr. 1-2, p. 160.

20. Biserica Ortodoxa din Munte-le Sinai; B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10,p. 1063; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LXIII.

21. Biserica Ortodoxa din Japonia (istoric, viata si activitate); B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 11-12, p. 1244, 1245, 1246; - XC (1972), nr. 1-2, p. 160-161.

22. Biserica Ortodoxa din China (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 11-12, p. 1244, 1245 j - XC (1972), nr. 1-2, p. 161 i - XCII(1974), nr. 3-4, p. 514.

23. Biserica Ortodoxa din Coreea (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 11-12, p. 1244i - XC (1972), nr.' 1-2, p. 161.

24. Biserica Ortodoxa din Orientul Mijlociu (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 1-2, p. 16t.

IV. - :EIi ser i caR o m a n o - Cat oii ca;1. Istoric, doctrina, viata si activitate (privire gene;a:ia): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 7---8, p. 854---855, 873, 874-875, 876 i - XC (1972), nr. 3-4,p. 367-373; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXIV-LXVIII i- Vezi si; - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1056-1057, 1062, 1063

-1064 i - nr. 11-12, p. 1249j- XC (1972),nr. 1-2, p. 150;- Relatiile intercresline ale Bisericii Romano-Catolice.

2. Biserica Romano-Catolica din Franta (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 3-4, p. 368;- Vezi si: - Biserica Romano-Catolica (privire generala).

3. Biserica Romano-Catolica din Italia (istoric, viata si activitate); B.O.R.,XC (1972), nr. 7---8, p. 841 ;- Vezi si: - Biserica Romano-Catolica (,privire generala).

4. Biserica Romano-Catolica din Austria (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972),nr. 7-8, p. 841-842; .- Vezi si: - Biserica Romano-Catolica (,privire generala).

5. Biserica Romano-Catolica din R. F. Germania (istoric, viata si activitate):B.O.R., XC (1972), nr. 7---8, p. 842 j- Vezi si: ~ Biserica Romano-Catolica (privire generala).

6. Biserica Romano-Catolica din Olanda (viata si activitate): B.O.R., XCIII(1975), nr. 5-6, p. LXV, LXVI, LXXIX.

-9-

7. Biserica Romano-Catolica din Japonia (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 3-4, ~. ~69.. ." -. ..

8. Biserica Romano-Catol1ca din R.S.R. (Istonc, viata SI activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 5-6, p. 620 j - nr. 9-10, p. 1085-1087.

9. Biserica Romano-Catolica din S.U.A. (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 3-4, p. 368; - XCHI (1975), nr. 5-6, p. LXVI;- Vezi si; - Biserica Romano-Catolica (privire generala).

10. Biserica Romano-Catolica din Egipt (viata si activitate); B.O.R., XCIII(1975), nr. 5-6, p. LXVI.

V. - B i ser i caP r o te sta n t a :1. Istoric, doctrina, viata si activitate (privire generala); B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 7---8, p. 875, 876 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 373-375 j -XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXVIII ;- Vezi si: - B.O.R.,LXXXIX(1971),nr. 9-10, p. 1057,1071j - nr.11-

12, p. 1249-1250; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXVI j- RelatjjJe lntercrestine ale Bisericii Protestante.

2. Bise-rica Evanghelica-Luterana din R. F. Germania (istoric, viata si activi-tate): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1071 i - nr. 11-12, p. 1249,1250; - XC (1972), nr. 3-4, p. 374; - nr. 7-8, p. 843 j - nr. 9-10,p. 1082.

3. Biserica Evanghelica-Luterana din R. D. Germana (istoric, viata si activi-tate): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1249, 1250; - XC (1972),nr. 3-4, p. 374; - nr. 7-8, p. 843 i - nr. 9-10, p. 1082.

4. Biserica Evanghelica-Luterana din Finlanda (istoric, viata si activitate):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1250 j - XC (1972), nr. 3-4, p. 374.

5. Biserica Evanghelica-Luterana din Letonia (istoric, vLata si activitate):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1250.

6. Biserica Luterana din Danemarca (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 9-10, p. 1082, 1083.

7. Biserica Protestanta din Columbia (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 373.

8. Biserica Protestanta din Italia (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 374; - nr. 9-10, p. 1082.

9. Biserica Reformata din Franta (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 373-374 j - nr. 9-10, p. 1082j

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1249.10. «Biserica Fratilor» din S.U.A. (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 11-12, p. 1249, 1250.11. Biserica Evanghelicci-C.A. din R.S.R. (istoric, viata si activitate): B.O.R.,

XC (1972"),nr. 5-6, p. 620j - nr. 9-10, p. 1085, 1086,1087.12. Biserica Reformata din R.S.R. (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 11-12, p. 1260; - XC (1972), nr. 5-6, p. 620; - nr. 9-10,p. 1085, 1086-1087 j - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXIV.

13. Biserica Lute-rana Sinodo-Presbiteriana din R.S.R. (istoric, viata si activi-tate) ;B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 620 i - nr. 9-10, p. 1085, 1086-1087.

14. Biserica Uni/ariana din R.S.R. (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 5-6, p. 620; - nr. 9-10, p. 1085, 1086-1087; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXXIV.

15. Biserica Reformata din Ungaria (istoric, viata si activitate): B.O.R., XCIU(1975), nr. 5-6, p. LXIX.

VI.-Biserica Anglicana:1. Istoric, doctrina, viata si activitate: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 875;

- XC (1972), nr. 3-4, p. 375-378; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXX-LXXI;- Vezi si: - RO.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1057, 1060, 1062, 1064~.

- nr. 11-12, p. 1250, 1255j - XC (1972), nr. 1-2, p.150.;.- RelatjjJe intercresline- ale Bisericii Anglicane.

Page 6: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 10-

2. Biserica Metodista din Anglia (istoric, doctrina, vi.ata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 3-4, p. 376;- Vezi si: - Biserica Anglicana (istoric, doctrina...) i

- Relatiile intercrestine ale Bisericii Anglicane.

VII. - B i ser i c a V e c h e - Cat oIi ca:- Istoric, doctrina, viata si activitate: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 875 i

- XC (1972), nr. 3-4, p. 378-379; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXI-LXXII;- Vezi si: - Relatiile intercrestine al€' Bisericii Vechi-Catolice.

VIII. - B i ser ici 1e Ve ehi-O r i e n taI e (Necalcedoniene):1. Privire gene raId : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 874 i - XC (1972),

nr. 3-4, p. 379 i - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXU i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1058; - nI. 11-12,

p. 1251-1252;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Orient ale.

2. Biserica Nestoriand (istoric, doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC (1972):nr. 3-4, p. 379-380; - XCIII (1975), nI. 5-6, p. LXXII i- Vezi si: - Bisericile Vechi-Orient ale ;

- Relatiile intercrestine al€' Bisericilor Vechi-Orientale.3. Biserica Armeand (istoric, doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),

nI. 3-4, p. 382; - xcm (1975), nI. 5-6, p. LXXII ;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1247, 1251;

- Bisericile Vechi-Orientale ;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Orient ale.

4. Biserica Armeano-Gregoriand din R.S.R. (istoric, viata si activitate): B.O.R..XC (1972), nr. 5-6, p. 620 i - nI. 9-10, p. 1085-1087.

5. Biserica Coptd (istoric, doctrina, viata si activitate): RO.R., XC (1972), nr.3-4, p. 380; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXIII-LXXIV i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX(1971),nr. 11-12, p. 1251, 1252i

- Bisericile Vechi-Orient ale ;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Oriental€'.

1.6.Biserica Etiopiand (istoric ,doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 380-381 i - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXIV-LXXV i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1251, 1252;

- Bisericile Vechi-Orientale;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Oriental€'.

7. Biserica Siriand-lacobitd (istoric, doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nI. 3-4, p. 381 ;

- Vezi si: - B.O.R.,LXXXIX(1971),nr. 11-12, p. 1251i- Bisericile Vechi-Orientale ;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Orientale.

8. Biserica Siriana din Malabar (India) (istoric, viata si activitate): B.O.R. XC(1972), nr. 3-4, p. 381-382; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXV-LXXVI;- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1251, 1252;

- Bisericile Vechi-Orient ale ;- Relatiile intercrestine ale Bisericilor Vechi-Oriental€'.

9. Biserica MaronIta (istoric, doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 382; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXVI. .

IX. - B i ser i cad eri t ve ehi (maritimd de nord) din Uniunea Sovietica (is-toric, vIata si activitate): B.O.R., XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXXIV.

X. - B i ser i caL i p o v e nea s c a din R.S.R. (istoric, viata si activitate): B.O.R.,XC (1972), nr. 5-6, p. 620; - nr. 9-10, p. 1085-1087 i - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXXIV.

BISERilOA (locas de cult) Sfînta Sofia din Constantinopol (monografie): B.O.R., XCI(1973), nr. 7-8, p. 882.

of

'-

-11

Bol5ERICA(locas de cult) Slintul Petru din Roma (monografie): B.O.R., XCI (1973), nI.7-8, p. 882.BISERICA Vlahernelor (locas de cult) din Constantinopol (monografie): B.O.R., XCI

(1973), nr. 7-8, p. 882.BIZANTlNOLOGIE (istoric, literatura, civili~atie si arta bizantina si post-bizantinii):

B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 382-384; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXVl-LXX:VII;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nI. 5-6, p. 619, 620, 622, 625, 627, 628; -

nr. 7-8, p. 875i - nr. 9-10, p. 1065; - nr. 11-12, p. 1256.BIZANTUL (Constantinopol, Istanbul) (monogr'afile istorko-g.eografica): B.O.R., XC

(1972), nI. 3-4, p. 383-384.BLESTEMUL:.B.O.R., x,<=;(!972), nr. 3-4, p. 384.BLINDETE (vIrtute cres-tina): B.O.R., X,CII (1974), nI. 9-10, p. VII.BOGDAN 1, primul domnitor de sine stdtdtor al Moldovei (1359-1365) (date biogra-

fle,e) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, 'p. OCII.BOGOMILISMUL: B;Q.R., XC (1972), nI. 11-12, p. 1256.BOIU (Pr. PIIof. Zaharia), alcdtuitorul primului abecedar românesc modern (date bio-

grafke): B.O.R., X,CIU (1975), nr. 9-10, p. CXL.BOLNITELE românesti (semnifica,tia meeHoo-ist'orlca): RO.R., X,CIV (1976), nr. 1-2, p.

CLXVJJILBONHOEFFER (metrich), teolog protestant de prestigiu (date biogr.afice): B.O.R., XC

(1972), nI. 3-4, p. 375.BOTEZUL (ca Sfîntd Taind): B.O.R., XiCII (1974), nI. 5-6, p. 800-802; - XCIV (1976),nr.3-4,p.OCXXXII. -

- Vezi si: - B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.BOTEZUL DOMNULUI: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1074, 1075.BRA.HMANISMUL,una din religiile Indiei (istork, doctrina si vila,ta): B.O.R., XC (1972),

nr. 5-6, p. 623.BRATBSCU (Nicolae), psaltul Mitropoliei din Bucuresti (date biografice): B.O.R., XGUI

(1975), nr. 1-2, p. X.BRINGOVEANU (Const,antin), domnitorul Tdrii Românesti (1688-1714) (date biogra-

fke): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 284 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. aCII;- Vezi si: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 618 i - nr. 11-12, p. 1258;-

XCI (1973), nI. 3-5, p. 441; - nr. 7-8, p. 881, 888.BRIN-CUSI (Cons.tantin), sculptor român (dat,e biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nI.

5-6, p. 627.BRODERIE religioasd crestind :

1. - Privire genemld: B.O.R., LXXXIX (1971), nI. 5-6, p. 627-628;Il. - Broderia religioasd crestind bizantind si post-bizantina: B.O.R., LXXXIX

(1971), nI. 5-6, p. 627;III. - Broderie religioasa crestina româneasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nI. 5-6,

p. 627-628 i - XOIn (1975), nI. 1-2, p. IX;IV. - Broderia religioasd crestina sîrbeascd: RO.R., LXXXIX (1971), nI. 5-6,

p. 628.BRUNNER (Emil), teolog protestant de prestigiu (da,te biogra.fice): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 5-6, p. 609.BUCURESTI (monografie istorico-geogmfica): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 450.BUCURJA (1n conceptia crestind) : RO.R., XC (1972), rur. 3-4, p. 384.BUDDHA (Sidd'hartha Gautama) (date biografice): B.O.R., XC (1972), nI. 5-6, p. 624.BUDISMUL, religie rdspîndita în China si în Japonia (istoric, doctrina si viata): B.O.R.,

XC (1972), nr. 5-6, p. 622, 624; - XCIII (1975), nI. 5-G, p. LXXXV;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1252.

BULGARIA (R.P.) (monografii istorko-geografic.e): B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 147 i- XiCII (1974), nr. 7-8, p. 1060-1061.

BULGARII (date istorico-geografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nI. 7-8, p. 875 j - XC(1972), nr. 1-2, p. 146;- Vezi si: - Bulgaria.

BULTMANN (Rudolif), teolog protestant de prestigiu (d.a.te biografice): B.O.R., XC(1972), nI. 3-4, p. 375; - XCI (1973),nr. 7-8, p. 878.

Page 7: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 12-

BUNATATE (virtute crestina): B.O.R., XCIJ (,1974), nr. 9-10, p. VII.

BUNURILE materiale (în conceptia crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 384-385;- XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXVa.

BUREBISTA, unul dintre cei mai de seama conducatori ai geto-dacjJor (c. 70-44 î.d.Hr.)(da-te biografice) : B.O.R., xav (1976), nr. 3-4, p. CC.

cCALEA vietjj si a mortii (în conceptia crestina): R.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 385.OALENDAR (,alfaibetic) cu sfjntjj ortodocsi de peste an: R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,rp. 532.

CALENDARUL bisericesc ortodox: R.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 385--386; - XCIJI(1975), nr. 5-6, p. LXXVII;- Vezi si: - RO.R.,XC (1972), nr. 1-2, p. 149, 152.

CALIGRAFI (copisti) de manuscrise românesti vechi: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p.439; - XiCIH (1975), nr. 9-<10, p. CLV.

CALVIN (Jean), reformator protestant (dat,e biografice): R.O.R., XC (1972), nr. 3-4,D. 373.

CANAAN (monogr,afie istorico-9'eografica): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.CANONICITATE: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1260, 1261; - XC (1972), nr.

9-10, p. 1066; - XCI (1973), nr. 1-2, p. 210.CANONIZAREA sfjnttlor:

1. - In Riserica Ortodoxa: RO.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 520;II. - In Biserica Ortodoxa Româna: R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 520-521 ;

- XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXII---'CCXXIII;III. - In alte Riserici Ortodoxe surori: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p.

p. 1069 i - XCII (1974), nr. 3-4, p. 521; - XCIII (1975), nr. 1-2, p.XXVJJ; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIV.

OANONUL Sfintei Scri,pturi: RO.R., XCIJI (1975), nr. 1-2, p. XV i- Vezi si: Biblta.

CANTAiCUZINO (Constantin), carturar român de prestigiu (date biografke): RO.R.,XCI (1973), nr. 3-5, p. 444; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVI-CLVII.

CANTACUZINO (SeI1ban), domnitorul Tarjj Românesti (1678~1688) (date biogl1a1ke):B.O.R., XCLI (1974),nr. ,1-2, p. 284.

CANTEMIR (Dimitrie), domnitorul Moldovei (1693-1711) si carturar român de pres-tigiu (date biograJf,ioe): B.O.R., XCIII (1975) nr. 5--6, p. LXXVI i - nr. 9-10,p. CLVJJ; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CClII i- Vezi si: - B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1257.

CARPII, unul din tribu.dle dacice ltbere (dat'e istmko-'geogrMice): B.O.R., XCIV (1976),nr. 3-4, p. 001.

«CARTEA DE INVATATURA»: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 858.OASA DE AJUTOR RECIPROC a clerului Bisericii Ortodoxe Române (organizare, viata

si activi'!at~;: RO.R., XOI (1973), nr. 6, p. 708; - XCIV (1976), nr. 1-2, p.CLXXXW.

CASA DE PENSII a salariatilor Bisericjj Ortodoxe Române (organizare si functioMre) :R.O.R., xcr,v (1976), nr. 1-2, p. CLXXXV.

CASA lui Udrisit= Nasturel din Heresti (monografie): RO.R., XOIV (1976), nr. 1-2,p. CLXX,])V.

CASA mitropoJitului Dosoftei din lasi (monogr,Mi,e): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXX!V.

OASTELE din India (sistemul lor) : R.O.R., XC (1972), nI. 5-6, p. 624-625.CATARa (istoric, doctrina si viata): R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1257.CATEHEZAsi catehizare liturgica În Biserica: R.O.R.,XC (1972),nr. 3-4, p. 386-38';- XCIII (1975), nr. 5--6, p. LXXvm-LXXIX.OATOIJIiCtSM- Vezi: Biserica Romano-Catolica.OAZANIIromânesti (edatii si continut): B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 387i - XOlIl('1975),nr. 5--6, p. LXXIX.

'w<r"~"". ,,<'

- 13-

ARTI de cult tiparite În zilele noastre: RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 630 i XCIC (1973), nr. 3-5, p. 446-4~7; - J:CCI.II (1.9~5!, n~. 9-:-10, p. CLVIU-CLIX.cARTI de predica sau cu contmut omllcUc (hpante In zIlele noastr'e): R.O.R., XCI

(1973), nr. 3-5, ~. 44~. . . .AsATOR'ItA (ca Sfînta T,ama) - VezI: Cununw...

~ASATORLA (în conceptia crestina si 'a cel'Orla,lt-e religii) - Vezi: Familia.CEARTA (în morala creytin~): !3.9.R.,XCI (1973), nr. 11-12, p. 1330.CELIBATUL scrcerdotal m Blscnca : B.O.R., XC (1972), nr. 3--;-4, p. 370 i - XCIliI (1975),

nr. 5--6, p. LXV -LXV[, LXXIX;- Vezi si: Biserica Romano-Catolica.

CENTRUL interortodox Penteli din Atena (organizare si fUThctionare): B.O.R., XCIV(1976), nr. 3-4, p. OCXI.

«CER NOU SI PAMÎNT NOU» - Vezi: Eshatologie...CHENOZA - Vezi: Hristologie.OHESARIE, episcopul RÎmnicului (dat,e biogr,afice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 437.-CHESARIiE (Paunescu), episcop al Dunarii de Jos (date biognafice): R.O.R., XCI (1973),

nr. 9-10, p. 1114-1115; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVII.CHINA (R.P.) (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062-

1063.,CHINEZn (date istorico-geogr'aJfke): RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 621, 626;

- Vezi si: China...CHIPUL lui Dumnezeu În om - Vezi: Antropologie.CIMITIRELE parohiale (!org<!J.ni~;esi functionare): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p.

OLXXXVI.«CINA CEA DE TAINA»: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 607 i - XC (1972).

nr. 9-10, p. 1070.CINST-EA (virtut,e crestina): B.O.R., XCII (l974), nr. 9-10, p. VII.OINSTIREAjfQEl1f.19L.::-Vezi: Iconografie.CINS11IREA IJ.tliCJ!elor(I!lloastelor) sfintpor ortodocsi: R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,

'-p. 520, 521, 522. -CINSTHtBA stiiJtilor - Vezi: Sfintenie si stintI.

JlCÎMPULUNG-MUSCEL (monografii istorico-geografioe): R.O.R., XCI (1973), nr. 3-5,p. 450; - XCIV (,1976),nr. 3-4, p. CCII.

CINTAREA În comun În biserica: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 628, 629, 630;- XCIII (1975), nr. 1-2, p. X.

C1NTARETII bisericesti În Riserica Ortodoxa Româna contemporana: B.O.R., XC (1972),nr. 5-6, p. 617; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLIV.

CLAIN (Samuil Micu), istoric si lingvist român de prestigiu (date biografice): R.O.R.,XCI (1973), nr. 3-5, p. 444.

CLEMENT (Alex,andrinul), scriitor bisericesc patristic (date biografice): R.O.R., LXXXIX(,1971), nr. 5-6, p. 608; - nr. 7-8, p. 850 ;,t--.XC (1972), nI. 3-4, p. 387; -nr. 5-6, p. 619; - nr. 7-8,p. 839; - nr.\~-10, rp. 1066,1068; - nr. 11-12,p. 1264, 1265; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXm.

CLERUL Bisericii Ortodoxe Române (în tI'ecut si în prezent) : R.O.R., XC (1972), nr. 5--6, p. 612-617; - XCII (1974), nr. 1-2, p. 300; - X,CIU (1975), nr. 5-6, p.LXXXIX-LXXXIII .- V~~Lsi: Bisericd Ortodoxa Româna.

CLOPOTNITE (ca element de arta crestina) in Orient si Occident: B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 620, 621.

COANDA (Henri), inginer român, specialtst În aeronautica (date biogI1a1fice): B.O.R.,XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIL

CODUL tqmi1iei : B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1262.'COLEGIALITATEA episcopala În Biserica Romano-Catolica de astdzi: R.o.R., LXXXIX

(1971), nr. 7-8, p. 855.COLEGIALlTATEA sacerdotala În Biserica primara: B.O.R., )(JCIII (1975), nr. 1-2,

p. XIV.

'COLINDELE religioase românesti: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 617; - XCIII (1975),nr. S--D, p. LXXXIII.

Page 8: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

r- 14-

COMAN (Pr. Ioan), prolesor de Patrologie la Institutul teologic din Bucuresti (datebiografic-e): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVUI.

COMENIUS (Jan Amos), ginditor umanist si pedagog ceh (date biografice): B.O.R.,XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLX.

COMENTARIU biblic - Vezi: Exegezd biblicd.

COMISIA interortodoxd de la ChamMsy-Geneva (8-16 ilUnie 1968): B.O.R., XCIV(1976), nr. 3-4, p. CCXI. l

COMISIlA I?ret'!atitoare a celui de Jt1 Il-lea Congres de teo1ogie ortodoxd (Bucuresti,2-9 IUnIe 1964) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXI.

COMISIILE teoJogice interortodoxe de la Belgrad (1-15 septembrie 1966): B.O.R., XC(1972), nr. 7-8, p. 845, 846.

COMPOZITII de muzicd bi'8ericeasca româneascd :1. - La Sl1nta Liturghie: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 631 ; - XCIII

(1975), nr. 1-2, p. X-Xl;II. - La laudele bisericesti (V'ecemie, Utr.enie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

5-6, p. 632; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XI.111.- La Sfintele Taine si ierurgii: B.O.R., LXXXIX (.1971),nr. 5-6, p. 632 ~IV. - La cateheze si podobii: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 632;V. - Colinde (de Craciun, de F,lorii si de Sf. Pasti): B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 5-6, p. 632;VI. - Compozitii religioase diferite: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XI I

VII. - Compozitii religioase ocazionale sau omagiale: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 5-6, p. 632; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XI.

COiMUNI<TATIortodoxe române de peste hotare - Vezi: Diaspora...; - Parohia.OOiMUNiUNEA În Biserica Ortodoxd : B.O.R., XC '(1972), nr. 5-6, p. 618.CONCIUULal Il-lea Vatican- Vezi: Sinoadelein Biserica. ---CONCORDANTA biblicd: B.O.R., XOIII (1975), nr. 1-2, iP. XVI.CONFERINTA Bisericilor Europene: RO.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1316-1317; -

X.CIV (1978), nr. 1-2, p. CXCV-CXCVilLCONFERINTA Crestind pentru Pace: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1314-1316; -

XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCIIl-CXCV.CONFERINTA exegetica interortodoxd de la PenteJi-Atena (17-21 mai 1972): B.O.R.,

XCIV (1976), nr. 3--4, p. OCXI.CONFERiINTA interortodoxa de la Massachu8'sets-SU A (7-11 septembrie 1970): B.O.R.,

XCIV (,1976),nr. 3-4, p. CCXI.CONFERINTELE Lambeth: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 375, 376, 377; - nr. 7-8,

p. 843, 845.CONFERINTELE Panortodoxe (Rodos si Geneva): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8,

.p. 877; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 535; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXVI[I-CCXXIX i

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1055; ..L nr. 11-12, p. 1248 ~- XC (1972), nr. 7-8, p. 840, 842, 843, 846, 847; - nr. 9-10, p. 1080.

CONFIRMATIUNEA - Vezi: Mirungerea (ca Sflinta Taina).CONFUCIANISMUL (una din religiile vechilor chinezi): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6,

p. 621.OONGRESE teologice internationale:

1. - Congresul al Il-lea de teoJogie ortodoxa (Bucuresti, 2-9 iuni.e 1964):B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, ,p. CCXXXVI i

II. - Congresul al Il-lea al Societatii de teo1ogie ortodoxa din America:B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXII ;

III. - Congresul al N-lea international de studii patristice (Oxford-AngLia,16-21 sept,embri.e 1963): B.O.R., XCW (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVI;

IV. - Congresul al VI-lea international de studii patristice de la Oxlord (6-11septembrie 1971): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXV i

V. - Congresul general al tineretului ortodox din Franta (Annecy, 30 odom-bri.e-l noiembrie 1971): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXI.

CONSPATUfRI interortodoxe:

1. - De la Constantinopol (lQ23): B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 385; - XCII(1974), nr. 3--4, p. 535;

- 15-

II. - De la Vatoped (1930): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 877; - xcn(1974), nr. 3-4, p. 535 i

III. - De la Moscova (lQ48): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 876, 877; -nr. 9-10, p. 1061; - nr. 11-12, p. 1246i - XCII (1974), nr. 3-4, p. 535.

CONSILIUL Ecumenic al Bisericilor (istoric, vi'ata si activitate): B.O.R., XC ('1972),nr. 9-10, p. 1079-1084; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXU-CXXVI;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1057-1058, 1062, 1073; - nr.

11-12, p. 1250-1251, 1255; - XC (1972), nr. 1-2, p. 150; - nr~7-8, p. 846, 847, 851; - xcm (1975), nr. 1-2, p. XXXI.

CONSILIUL Mondial al Pdcii: B.O.R., XICI ('1973),nr. 11-12, p. 1322-1323; - XCIV(1976), nr. 1-2, p. CXCVII.

CONSILIUL National al Bisericilor lui Hristos din SUA (is,torie, vi.a1a siacti:vitate):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1246, 1249.

CONSILIUL National Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române contemporane (organi-:bare, vi'ata si activitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 699 i- Vezi si : Adunarea Nationala Bisericeasca.

CONSTANTINESCU (Paul), cl!mpozitor român de muzica clasica (dat.e biogralfice) ~B.O.R., LXXXIX (197'1),nr. 5-6, p. 633.

CONSTANTINOPOL - Vezi: Bizantul.CONSTANTA (monografie Ls,torico-geogiialica) - Vezi: Tomis...CONSTITUTIA tarii noastre (legea fundamentala): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 300.CONSULTATIA teologica de la Penteli-Atena (23-27 mai 1972): B.O.R., XCIV (1976),

nr. 3-4, p. CCXI.CONS1'IiINTA (s.entiment al respons6Jbilitatii morale): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6,

p. 618.CONTINENTE (monografii istorico-geogralice) : B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614..

- XCII (1974), nr. 7-8, p. 1060-1063.CONV:ERSATIILE neoficia1e ortodoxe-neca1cedoniene: B.O.R., XC ('1972), nr. 7-8,.

p. 847; - XCI.II (1975), nr. 5-6, iP.LX'XUi- Vezi si: Relatiileintercrestine.

COPIl! (creste.re, educatie, formatie) - Vezi: Familia.CORESI (diaconul), editor si tipogralromân de renume {date biografic'e) : B.O,R., LXXXiIX

(1971), nr. 5-6, p. 618; - XJCI (1973), nr. 3-5, p. 437, 439-440; - XCIH(1975), nr. 1-2, p. XII.

CORINTUL (monogr,afie istorko-geogr'aJfica): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061.COSMA (Petrovici), episcop al Dundrii de Jos (date biografice): B.O.R., XCI (1973),.

nr. 7-8, p. 885.COSMOLOGlE: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 618.COSBUC(Geol'ge),poet clasic român (date biografice): B.O.R.,XCIH (1975),nr. 9-10,

p. ,CLVIII.CREATIiA lumii (dupa inrvatatur,acrestina): B.O.R., XJC (1972), nr. 5-6, p. 618; -

XClIiI (1975), nr. 5-6, p. LXXXIH;- Vezi si: Anghe1ologie; - Antropologie.

CREDINTA (virtute teologica): B.O.R., XCI (1973), nr. 7.-8, p. .877-878; - XOIr(1974), nr. 9-10, p. I-II; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. COXJ!.il-'<OCXLII.

CRESTINISMUL: -'.'. --'

I. - Religia crestind: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 611; - nr. 7-8,p. 865-870, 871; - XJC(1972), nr. 50--6, p. 618-619; - nr. 9-10, p. 1070;- XCI (1973), nr. 3-5, p. 45/1,; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 514-515 i=XCIII (1975), nr. 5-6, p. LX_m.

II. - Viata crestina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 611-612, 614--615.870-876 i - XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - nr. 9-10, p. 1068; - nr. 11-12, p. 1256, 1261, 1265, 1270i - XCII (1974),nr. 3-4, p. 514; - XCUI(1975), nr. 5-6, p. LXXXIII.

CREZUL (Simbolul de credinta): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - XCIII (1975),.nr. 5-6, p. LXXJCl.V.

CRIP,TOGRAFIR (descrierea scrierii secrete): RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 620.CRInCA personqJd: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 620.CRONICI (românesti si gl'ecesti): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1257, 1259;

- XCI (1973), nr. 3-5, p. 437,438,439; - xcm (1975),nr. 9-10, p. CLIV-CLV..

Page 9: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 16-

'.CRONOLOGIE biblica: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 8611 - XCIII (1975), nr.1-2, p. XVI.

'ORUCEA (forme si simbol): RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 620.«CRUCEA ROSIE» (organizatie sanitara intemation,aIa): B.O.R., XC (1972), nI. 5-Qp. 620. ,

CRUCIADELE (istoric) : B.O.R., XCIII (1975.),nr. 1-2, p. XXLV, XXV.CUCERNICIE (virtute cre.stina) - Vezi: Evlavie; - Pietate.

"CUCU (Gheorghe), compozitor român de muzica bisericeasca (da,te biografice): B.O.R.LXXXIX (1971),nr. 5-6, p. 631.

CULLMANN (Osear), teolog protestant de prestigiu (date biografke): RO.R., XCI(1973), nr. 7-8, p. 878.

',CULTELE Neo-Protestante din Asia, Africa si America Latina (viata si act'ivitate):B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 374.CULTEL'ENeo-Protestante din Franta: B.O.R., XC (1972), nr) 3-4, p. 374.CULTE religioase crestine (neortodoxe) din tara: RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 6201

- nr. 9-10, p. 1085-1087; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXIV.CULTE religioase necrestine (din trecut si prezent) :

1. - Din tara noastra: RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 620; - nr. 9-10, p. 1085,1O86~10871 - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXV, LXXXVI 1

II. - De pretutindeni: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 621-6281 - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXXV-LXXXVII.

CULTUL cavalerilor danubieni (origine, viata si activitate): B.O.R., XJCIII (1975), nr.5-6, p. LXXXVI.

CULTUL crestin de rit vechi din R.S.R. - Vezi: Biserica Lipoveana.CULTuL inimii lui Iisus la romano-CQ,tolici: RO.R., XC (1972), fir. 3-4, p. 371.

,:currur:-judaic 1 B.O.R., xc (1972), nr. 5-6, p. 627;, -'--v~:-="\Te'zi"$l: Cultul Vechiului Testament.

'QULTU~,liturgic crestin:

1. - Privire generala: B.O.R., LXXXIX .(1971), nI. 5-6, p. 610; - nr. 7-8,p. 868, 874; - XC (1972), nr. 5-6, p. 619, 628-630; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXX;VII-LXXXIX 1

II. - Cultul liturgic ortodox (în general): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8,p. 851 ; - XC (1972), nr. 1-2, p. 153; - nr. 5-6, p. 628-629;

III. - Cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., XC (1972), nr.5-6, p. 628 1- Vezi si: Cul/ul liturgic ortodox...

IV. - CuItul liturgic al Bisericii Rom<1l!o-Catolice: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4,p. 371 ; - nr. 5-6, p. 628;- Vezi si: Cul/ul inimii lui Iisus...

V. - Cultul liturgic al Bisericii Protestante (în g,eneral): B.O.R., XC (1972),nI. 5-6, p. 628 i

VI. - Cultul liturgic al Bisericii Anglicane (în general): B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 376; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXI i

VII. - Cultul litu.rgic al Bisericii Vechi-Catolice (în general): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 610 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 379;

VIII. - Cultul liturgic al Bisericilor itechi-Orientale :1. Al Bisericii Nestoriene: trO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380; - XCIII

(1975), nr. 5-6, p. LXXII ;2. Al Bisericii Aimene: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 3821 - XCIII

(1975), nr. 5-6, p. LXXIII;3. Al Bisericii Copte : B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380 i - XCIII (1975),

nr. 5-6, p. LXXIII-LXX,IV 14. Al Bisericii Etiopiene: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380--3811 -

XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXIV-LXXV;5. Al Bisericii Siriana-Iacobita: B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 3811 -

XCIII (1975), nI. 5-6, Ip.LXXV 16. Al Biserkii Maronite: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 382.

~'

- 17-

TUL mortilor În Biserica Ortodoxa: B.O.R., XCIII (191;», nI. 5-6, p. LXXXIX.OULTUL Mozaic din R.S.R., (istoric, viat1[ si activHate): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6,eUL p. 620 i - nr. 9-10, p. 1085, 1086-1087; - x,om (1975), nr. 5-6, p. LXXXV.

ULTUL sfintilor:e 1. - In Biserica Ortodoxa: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 629; - XCII (1974),

nr. 3-4, p. :520iII. - In Biserica Romano-Catolica: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371; -

XCII (1974), nr. 3-4, p. 5221III. - In Biserica Anqlicana: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 376;IV. - In Biserica Veche-Catolica: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379;V'. - In Mahomedanism : B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 626.

CULTUL Vechiului Testament (privire generala): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,p. 610; - XC (1972), nr. 5-6, p. 628 i- Vezi si: Cultul iudaic.

CULTURA :

1. - Cultura bizantina: B.O.R., xerrr (1975), nr. 5-6, p. LXXVI-LXX,VII i-II. - Cultura laica (veche si contempor,ana): B.O.R., XC (1972), nr. 3~,

p. 372-373 i - nr. 5-6, p. 630; - XCIrr (1975),nr. 9-10, p. CLIV-CLVIII, CLIX-CLX i '

III. - Cultura teologica contemporana: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 630; -XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVrrr~CLIX i

CUMPATARE (virtut,e crestina): B.O.R., )(jCII (1974), nr. 9-10, p. VII.CUNOASTEREA lui Dumnezeu: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1067-1068 i - XCIII

(1975),nr. 7-8, p. CXVII-CX'VIIL -GUNUNIA(,ca Sfînta Taina): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 810-812; - XCIV

(1976), nr. 3-4, p. OCXXXItV~CCXXX!V.CURATIE sufleteasca (virtute crestina): B.O.R., XeI,I (1974), nr. 9-10, p. VII.CURSURILE de Indrumare misionara-pastorala a preotimii ortodoxe române de astazi:

RO.R., XC (1972), nr. 5-6; p. 614-616; - XCIII ('1975), nr. 5-6, p. LXXX-LXXXII;- Vezi si: Biserica (Biserica Ortodoxa Româna).

CURTILE vechi domnesti din tara {monografii istorico-geOigrafice) :1. - Curtea Domneasca din Tirgoviste: R.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 882;

- XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXIV iII. "- Curtea Domneasca din Arges: RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXliVi

III. - Curtea Domneasca din Cimpulung-Muscel: R.O.R., XiCI (1973), nr. 7-8,p. 882;

IV. - Curtea Domneasca din Iasi: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXV iV. - Curtea Domneasca din Piatra Neamt: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p.

CLXXV.CUVINTUL, mijloc de expresie si comunicare (dupa învatatura crestina) : B.O.R., XC

(1972), nr. 5-6, p. 630.CUZA (Aloexandru-I,oan), primul domnitor român al Principatelor Unite (185~1862) si

al statului national România (1862-1866) (date biogIoafice): B.o.R., XCII (1974),nr. 1-2; p. 285-286; - XiCI:V(1976), ... 3-4, p. CeIU 1 '

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1258.

D

DACIA (monografii istorico-geografice): RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282; - XOIJV(1976), nr. 3-4, ,p. ce.

DANEMARCA (monogra:fie istorico-g,eogratica): B.o.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p.CCXXXIX.

DAiNHLal n-lea, mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): RO.R., LXXXIX (19r1),nr. 11~12, p. 1256, 1257.

DARURILiEDuhului St1nt: RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1266-1268.

Page 10: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 18-

DATINI religioase: B.O.R., XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXIX; - nr. 9-10, p. CXLVn.- XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIII. '

DECALOGUL (Cele 10 Porunci): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839; - nr. 11-12 plQ61. ' .DEOEMBRIE(30) 1947 - ~ezi : Proclamarea Republicii.

DEOENEU, mare preot al geto-dacilor, sletnicul lui Burebista (date biogralfke): B.O.R.,XOIV (1976), nT. 3-4, p. Ce.

DESCOP,BRIRILEde la Qumran (Marea Moarta): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p.613-614.«DESCRIEREA MOLDOVEI» (opel1a lui Dimitrie Cantemir): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

11-12, p. 1257, 1259.DESFRINAItEA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, IP.1327.DESTINUL (1n conceptIa crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839; - nr. 11-12,

Ip. .1267.DEZBINAREA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11 12, p. 1331.DItA:CONM.(slujir,ea) Bisericii - Vezi: Apostolat social; - Slujirea...DJI.A,CONIA(sluji:r,ea) la celelalte religii (necr,estine) - Vezi: Slujirea...DIAiCONOVICI (Const.antin Log,a), ligura proeminenta În cultura româneasca a seco-

lului al XIX-lea (date biogralfice) : B.O.R., XOIU (1975), nr. 9-10, p. CLVII.DIALOG (mijloc de rezoIvare a controverselor dintre Bisericile crestine si religiile

lumii necrestine): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839.DIALOG intercrestin:

1. - Privire generala: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839-850; - XCIII (1975),nr. 5-6, IP.LXXXIX-XC;

- Vezi si : Ecumenism intercrestin ;II. - D i ,a log o r t .od o x-Ro m 'a n .o-C a t .oa i c :

1. Pozitia si aliludinea Bisericii Ortodoxe ln aceasta directie: B.O.R.,XC ,(1972),nr. 7-8, p. 839-8401 - XCHI (,1975),nr. 5-6, p. XC-XCI;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), m:. 9-10, p. 1056-1057, 1062,

1063-1064; - nr. 11-12, IP. 1249; - XC (1972), nr.1-2, iP. 150, 154; - nr. 3-4, p. 371 ;

- Ecumenism in<tercrestin;2. Pozitia sialiludinea Bisericii Ortodoxe Române Î-n aceastd directie:

B.O.R., XC ,(1972), nr. 7-8, p. 840-842 i - X:CIII (1975), nr. 5-6, p.X:CI---<Xav .

- ~ezi si:' Ecumenism intercres-tin;III. - D i ,a;l o 9 .or ,t.od .ox-p r o te s t ,an t :

1. Pozitia si aliludinea Bisericii Ortodoxe ln aceasta directie: B.O.,R.,XC (1912), nr. 7-8, p. 842-843;- XCIII (1975), nr. 5-6, p. XCV i- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1057, 1071; - nr.

11-12, p. 1249-1250 i - XC (1912), nr. 3-4, p. 375;- Ecumenlsm intercrestin;

2. Pozitia si aliludinea Bisericii Ortodoxe Române În aceasta directie:B.O.R., XC (1912), nr. 7-8, p. 843 i - XCIII (1975), nr. 5--6.p. XCV-XCVIII;- Vezi si: Ecumenism intercrestin;

,IV. - Dia 1.0 9 ,or t o d o x-a n ~Ii ca n :1. Pozitia si aliludinea Bisericii Ort.odoxe ln aceasta directie: B.O.R.,

XC (1972), nr. 7-8, p. 843; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. XCIX;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1057, 1060, 1062,

1064; - nr. 11-12, p. 1250, 1255i - XC (1972), nr.1-2, p. 150, 154 i - nr. 3-4, p. 375, 377;

- Ecumenism intercrestin;2. P.ozitia si atitudinea Bisericii Ort.od.ox/?Române ln aceastd directie:

B.O.R.. X.C ('1972), nr. 7-8, p. 844-845; - xcm (1975), nr. 7-8'P. XCIX i - OI ;- Vezi si: iBcumenismintercrestin ;

----

- 19-

V - Dia log o r t a d {)x-v,e c h i-c a tol i c :. 1. P.ozitia si atitudinea Bisericii Ortod.oxe În aceasta directie: B.O.R.,

XC (1972), nr. 7-8, p. 846; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CI--'CII;- Vezi si: Ecumenism intercreslin;

2. pozitia si atitudinea Bisericii Ortodoxe Române În aceasta directie:B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 847; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CII-CIII;- Vezi si: Ecumenism intercrestin;

VI. - Dia log o r t a d o x-n e cal c e dan i an:1. P.ozitia si atitudinea Bisericii Ort.od.oxe În aceasta directie: B.O.R.,

XC (1912), nr. 7-8, p. 847-848; - XCIII (1975),nr. 7-8, p. CIII-CIV;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (197,1),nr. 9-10, p. 1058; - nr. 11-12,

p. 1251-1252;- Ecumenism intercrestin;

2. Pozitia si aliludinea Bisericii Ort.odoxe Române În aceasta directie:B.O.R., XC (1912), nr. 7-8, p. 848-850; - XCIII (1975), nr. 7-8,p. CIV--,OVII i- Vezi si : Ecumenism in-tercreslin ;

VII. - Dialog roman.o-catolic--1Jr.o,tes'tant: B.O.R., XC (1912), nr.3-4, p. 37,1-372.

VIII. - O i a l a 9 ram a n .o-c a tai i c-a n 9 1i ca n: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4,p. 375, 377.

IX. - Dia,l.og anglican-iPr.otestant: B.O.R., XC (1912), nr. 3-4, p.377-378.

X. Dia ~a 9 an 9 1i c a n-v e c h i-c a tb 1i c: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p.378.

XI. D i 'a ,1a ga n 9 1i c a Jl-V e c h i- .or i e n tia 1 (necalced.onian): B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 378.

DIALOG interreligios:- Privire generala: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1252; - XC (1972),

nr. 5-6, p. 627; - nr. 7-8, p. 850-851 ; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CVII-CVIIL- Vezi si: Ecumenism in-terreligios.

DIAlJOG te.ol.ogic: B.O.R., XC (1912), nr. 7-8, p. 840-841, 842.DIALOGUL drag.ostei (iubirii): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1056, 1059; - XC

(1972), nr. 7-8, p. 840.OM.LOGUL slujiriJ : B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 840, 850.OItASPORA:

1. - Diasporaortod.oxa: B.O.R.,XC (1972),nr. 7-8, p. 851-852.II. - Diasp.ora Patriarhiei Ecumenice: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 9-10, p.

1053-10551 - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XXVII-XXVIII;III. - Diaspora Patriarhiei de Alexandria: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 9-10,

p. 1059; - XCUI (,1975),nr. 3-4, p. XXXIIIiIV. - Diasp.ora Patriarhiei de Antiohia: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10,

p. 1061; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIV-XXXV;V. - Diasp.ora PatriarhIei de Ier~salim : B.O.R., XCIII (1975),,nr.3-4, p. XXXVI;

VI. - Diasp.ora Bisericii Ort.od.oxe Ruse: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12,p. 1244-1246; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. XXXIX-XLI i

VII. - Diaspora Bisericii Ortod.oxe SÎrbe: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12,p. 1255; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLIX-L;

VIII. - Diaspora Bisericii Ortod.oxe R.omâne: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p.852-855; - XCIlI (1975), nr. 7-8, .p. OVIII~CXVI j

IX. - Diasp.ora Bisericii Ort.od.oxe Bulgare: B.O.R., X:C (1972), nr. 1-2, p. 149;- x.CIII (1975),nr. 3-4, p. LV;

X. - Diasp.ora Bisericii Ortod.oxe Grecesti (EIene): B.O.R., XC (1972), nr. 1-2,p. 153; - XClII (1975), nr. 3-4, .p. LIX-LX .

XI. - Diasp.ora Bisericii Ort.odoxe Albaneze: B.O.R.: XC (1972),nr. 1-2, P 156i

Page 11: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 20-

XH. - Diaspora Bisericii Anglicane: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 377; -XCIII (1975), nr. 5-6, ,p. LXXI.

DItAVaLUL (dupa învatatura crestina): B.O.R., XiCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVI.DICTIONARE: B.O.R., XiCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVI; - nr. 9-10, p. cLln.DIONISLE (Edesiarhiul), cronicar român (date biograJfke): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5Ip. 438. ,

DIONISIE (Lupu), mitropolit al Ungrovlahiei (dat€ biografk€): B.O.R., XCI (1973), nr.3-5, p. 443.

DIONISIE (Pseudo-Ariopagitul), scriUor bisericesc patristic, (date bi.ografk€): B.O.R.,XC (1972), nr. 5-6, p. 618 i - nr. 9-10, p. 1067, 1068; - nr. 11-12, p. 1264.

DIONISIE (Romano), episcop al Buzaului (dat€ bi.ografk€): B.O.R., XCI (1973), m. 3-5,Ip. 443; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LI; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCVII.

DIPLOMATIE (figuri distinse de diplomat): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVI.DIPTICELE (rugaciune de mijlocire) - Vezi: Liturghia dumnezeiasca.

DISCIPLINE de învatamînt teologic românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614;- XCI (1973), nr. 1-2, p. 202-203 i - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLV-CXLVI.

DISCORDIE: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1330;- Vezi si : Dezbinare.

DISPENSA în Dreptul bisericesc: B.O.R., XC (1972), nr. 9-'-10, p. 1067.- DISTINCTII (rangwi) bisericesti acord,ate clerului de mir si monahal: B.O.R., XC (1972),

nr. 5-6, p. 617i - XCIV (1976),nr. 1-2, p. CLXXIV.DIVORTUL - Vezi: FamiliaDMITRIEVSKI (Alexei Afanasievici), teolog rus de renume (date biografice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXVI.DOCTORI în teologie declarati în Biserica Ortodoxa Româna contemporana: B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVIILDOGMA (în învatatura crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 855 i - nr. 9-10,

p. 1072i - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVLDOSITEI (Filitti), mitropolit al Tarjj Românesti (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),

nr. 3-4, p. lJl.DOSOFTEI, mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

11-12, p. 1259; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 443; - XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXV.

DOSOFTEI,patriarh al Ierusalimului (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),nr. 3-4,p. XXXV; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXVIII.

DOSTOIEVSKI (Fiodor Mihailovici), scriitor rus, unul dintre marii prozatori ai lite-raturii universale (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 876 i- XC (1972), nr. 3-4, p. 373.

DRAGOSTEA (virtute teologica) - Vezi: Iubirea.

DREPTATEA sociala:

1. - În Învatatura crestina: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1065-1066; -XCII (1974), nr. 1-2, p. 282-283; - XCIII (1975), nr. 7-8: p. CXVII;- Vezi si: Teodicee-a

II. - În învatatura religiilor necrestine: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 621,622, 623, 624, 625, 626, 628 i - nr. 9-10, p. 1065, 1066.

DREPTUL BISERICESC (studii de specialitate): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p.852, 856, 868; - nr. 11-12, p. 1257, 1258, 1259; - XC (1972), nr. 9-10, p.1066-1067; - XCII (197~), nr. 3---4, p:--521; XOIII (1975), nr. 7-8. p.CXVII; - nr. 9-10, p. CXLVI.

DREPTUL 'de devolutiune: B.O.R.,) XC (1972), nr. 9-10, p. 1066. -.DREPTUL la odihna: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1067.DUHUL SFINT - Vezi: Si1ntul DuhDUMINICA, sarbatoare crestina saptamînala (originea si temeiurile ei doctrinare):

RO.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518.DUMNEZEU:

1. - Dumnezeu unul în fiinta: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1067-1068; -XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVII-CXVIII.

II. - Dumnezeu. întreit în persoane: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1068-1078; - XOIII (1975), nr. 7-8, p. CXVIII-CXXI.

-21-

E

EZIOLOGIE crqtina (doctrina crestina despre Biserica): B.O.R., LXXXIX (1971),ECL nr. 7-8, p. 865-870 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXI-XXIII.

UMENISM intercrestin:. . .. ..,EC 1 - Temeiuri blbllce SI patnsl1ce ale ecumemsmulUl crestm: B.O.R., XC

. (1972), nr. 9-10, p. 1076, 1078; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXI.II. - Miscarea Ecumenica (istoric, viata si activitate): B.O.R., XC (1972), nr.

i 9-10, p. 1079-1082 i - XCIII (1~75),nr.7-8, p. CXXII-CXXIII, CXXVIII.III. - pozi'ia si aliludinea Bisericii Ortodoxe iata de Miscarea Ecumenica si

ConsjJjul Ecumenic al Bisericilor: B.O.&, XCIII (1975), nr. 7-8, p.CXXIII-CXXIV.

IV - Pozitia si atitudinea Bisericii Ortodoxe Române iata de Miscarea Ecu-menica si Consiliul Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1082-1083 i - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXIV-CXXVUI.

V. - pozitia si atiludinea Bisericii Romano-Catolice iata de Miscarea Ecume-nica si Consiliul Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XC (1912), nr. 3-4,p. 372; - nr. 9-10, p.l083-1084;-XCIII(1975),nr.7-8,p.CXXVIII;- Vezi si: Ecumenism local (VI, 10).

VI. - V'ezi si: Dialog intercrestin; - Ecumenism local (intern) al BisericiiOrtodoxe Române.

VII. - Ecumenism local (intern): -1. Al Patriarhiei Ecumenice: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXVII.2. Al Patriarhiei de Alexandria: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4.

p. XXXIII.3. Al Patriarhiei de Antiohia: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIV.4. Al Patriarhiei de Ierusalim: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXVI.5. Al Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIX.6. Al Bisericii Ortodoxe Sîrbe: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLIX.7. Al Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p.

1084-1087; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXVI-CXXVII.8. Al Bisericii Ortodoxe Bulgare: B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 148;

- xcm (1975), nr. 3-4, p. LV.9. Al Bisericii Ortodoxe Albaneze: B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 156.

10. În Biserica Romano-Catolica : RO.R., XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXVII.11. În Biserica Romano-Catolica din Spania: B.O.R., XCIII (1975), nr.

7-8, p. CXXVIILECUMENISM interreligios :

1. - Pe plan mondial: RO.R., XC (1972),nr. 9-10, p. 1084 i - XCI (1973),nr. 11-1~ p. 1317-1318, 1320-1321.

II. - Pe plan local (românesc): B.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXVIII-CXXIX.

III. - Vezi si : - Dialog interreligios;- Relatiile interreligioase

EDITl! ale Cazaniei (românesti): R.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 387.EDITII ale cartilor de slujba (ortodoxe) mai noi:

1. - Românesti: B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 149; - nr. 5-6, p. 630.II. - Straine: R.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 149; - nr. 5-6, p. 630.

EDITII ale Bibliei (text integral sau partial) :1. - Românesti: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 860; - XCIII (1975), nr.

1-2, p. XIX.: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 861; - XCIII (1975), nr.

1-2, p. XX.EFE'SUL (monografie istorico-geografica): RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 451.EFREM (Enacescu), mitropolit (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 885;

~ - XCIV (1976), nr. 1-2, p. cxcn.

II. - Striiine

Page 12: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

II - 22-

EFTIMIE (Luca), arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului si Husilor (date biografice):B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVHI.

EGALITATE sociala: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1256; - XCIII (1975), nr. 7-8,p. CXXIX.

EGIPT (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974). nr. 7-8, p. 1062, 1063.- XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXIX. I

EGOISMUL: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1331.

ELIBERAREA poporului român de sub jugul fascist (23 August 1944): B.O.R., XCII(1974),nr. 1-2, p. 287; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCIV.ELVETIA (monografia istorico-geografica): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061.EMILIAN (Antal), episcop pensionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXVII, CLXXXIX.

EMINESCU (Mihai), cel mai mare poet român si unul dintre cei mai de seama liricial literaturii universale (date biografice): RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 445;- XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVII.

ENIPOSTASIA - Vezi: Hristologie; - Sfînta Treime.

EPARHIA (Episcopia) în Riserica Ortodoxa Româna contemporana (organizare, viata siactivitlate): R.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p. 1113-1118; - XCIV (1976), nr.1-2, p. CLXXXVI-CLXXXVII.

EPICLEZA (rînduiala) - Vezi: Liturghia dumnezeiasca.

EPISCOPATUL in Riserica Romano-Catolica: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 368, 370.EPISCOPIA Aradului, lenopolei si Halmagiului, in contemporane-itate (viata si activi-tate): R.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIX.

EPISCOPIA Ruzaului, in contemporaneitate (viata si activitate): R.O.R., XCIV (1976),nr. 1-2, p. CUXXXVII.

EPISCOPIA Dunarii de Jos, in contemporaneitate (viata si activitate): B.O.R., XCIV(1976), nr. 1-2, p. CLXXXVII.

EPISCOPIA Misionara Ortodoxa Româna din America (organizare, viata si activitate):B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 852-853; - XCIII (1975),nr. 7-8, p. CVf>II-CX.

EPISCOPIA Oradiei, in contemporaneitate (viata si activitate): R.O.R., XCIV (1976),nr. 1-2, p. CLXXXVIII.

EPISCOPIA Rimnicului si Argesului, in contemporaneitate (viata si activitate): R.O.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIX.

EPISCOPIA Romanului si Husilor, in contemporaneitate (viata si activitate): R.O.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVIII.

EPISCOPIA Tomisului (istoric): R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1255-1256.EPISCOPIA Vadului, Feleacului si Clujului, in contemporaneitate (viata si activitate):" RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVIII.

EPISCOPII periodeuti (periodevti) in Biserica veche: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1274.

EPISCOPII vicari in Biserica veche: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1274.EPITAFUL de la Ioan Movila (monografie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXV.EPITAFUL de la Minastirea Negru-Voda din Cimpulung-Muscel (monografie): R.O.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXV.EPITIMIILE in judecata bisericeasca:

1. - În conceptia si practica Risericii Ortodoxe: R.O.R., XC (1972), nr. 3-4,p. 371; - XCI (1973), nr. 1-2, p. 208.

II. - In conceptia si practica Bisericii Romano-Catolice: RO.R., XC (1972), nr.3-4, p. 371.

EPOCA fanariota: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1257.EPOCA patristica: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1256.ERBICEANU (Constantin), teolog si carturar român (date biografice): RO.R., XC(1972), nr. 9-10, p. 1066.

EREZII: RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1077; - nr. 11-12, p. 1256-1257; - XCIII(1975), nr. 7-8, CXXIX.

ERMINEUTICA biblica: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 861-862; - XC (1972),nr. 3-4, p. 374, 387; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XVII.

ESENIENII (organizatia si doctrina lor): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 613;- XC (1972), nr. 11-12, p. 1257; - XCUI (1975), nr. 7-8, p. CXXIX.

~

- 23-

fL'\TOLOGIE crestina: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1257; - XCIII (1975), nr.SS 7---8, p. CXX!X-CXXX.

TETICA (cOnceptIa despre frumos): R.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8, CXXX.ES cA' B.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXX-CXXXI.Ef:oPIA. (monografii istorico-geografice): R.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1063; -S XCIV (1976), nr. 3-4. p. CCXXXIX.

NOGRAFIE (etnologie) religioasa: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1260.E~GEN (Laiu), episcop pensionar (date biografice): R.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p.S CLXXVII, CLXXXIX. :-1...EuHARISTIA (ca Sfînta Taina) ~ R.O.R., XC (19?2), nr. 9--.l0, p. ..1070; - XCII (1974),

nr. 5-6, p. 804:--11,QS;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXIlI-CCXXXIV;- Vezi si: 13:O.R.,-LXXXIX(1m,J, nr. 5-6, p. 607J - XC (1972.1. nr. 3-4, p.

379; - nr. 7-8, p. 844; - XOI (1973), nr. l-Z;-p: 216.EUNUCII: B.O.R., XC (1972), nr.11-12, p. 1257; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXXI.EUSTATIEprotopsaltul de- la Putna (1511) (date biografice): R.O.R., XCIII (1975),nr.

1-2, p. X.EVANGHELISTII (date biogDafice): RO.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXXI.EVLAVIA (virtute crestina): R.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 629; - XCII (1974), nr.

9-10, p. VI.EVREII (date istorico-geografice): R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 613, 614; -

XC (1972), nr. 5-6, p. 627; - nr. 11-12, p. 1263-1264; - XCII (1974), nr.1-2, p. 281; - m. 7-8, p. 1062.

EVUL MEDIU: R.O.R., XCIII 1975), nr. 7-8, p. CXXXI.EXARHII in Biserica veche: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 872; - XC (1972),

nr. 11-12, p. 1275.EXEGEZA biblica (a unor texte biblice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 862-

863; - XCILI (1975), nr. 1-2, p. XVII-XIX.

FfAMILIA:

I. - În conceptia crestina: R.O.R., ~C (1972),nr. 11-12, p. 1260-1262; -XCIII (1975), nr. 9-tO, p. CXXXII; . .- Vezi si: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 372; - nr. 11-12, p. 1256.

II. - În conceptia religiilor necrestine: R.O.R., XC (.1972), nr. 5~, p. 1526;- nr. 11-12, p. 1260-1261.-

III. - În legislatia laica româneasca si straina: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1262; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXII.

FANATISMUL religios: R.O.R., XC (1972),onr. 11-12, p. 1262.FAPTELE bune: RO.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 877-878 ;

- Vezi si-: Mintuire...; - MilostenieFATALISMUL religios: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1262.FEBRUARIE (16) 1933, eveniment de mare amploare din istoria Miscarii muncitoresti

din România (date istorice): R.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIV.FECIORIA (în conceptia crestina): R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1261. 1263.FEDERATIA Risericilor Protestante din Franta (istoric, viata si activitate): R.O.R.,

LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1249i - XC (1972), nr. 3-4, p. 374; - nr. 9-10, p. 1082;- Vezi si: Ecumenism intercrestin

FEDERATIA Mondiala a studentilor crestini (istoric, viata si activitate): R.O.R.,LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1071;- Vezi si: Ecumenism intercrestin.

FEDERATIA Mondiala Catolica pentru apostolatul biblic: R.O.R. XC (1972), nr. 3-4,p. 370.

FEMEIA (în învatatura crestina si a celorlalte religii necrestinel- Vezi-: Familia

FERICIREA (în conceptia crestina): RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263...!:.ERICJ!yIj"Altqustin scriitor bisericesc patristic (date biografice): R.O.R., ~C (1972),

nr. u= 12, p. 1262i - XCII (1974), ~, p. 517, 528; - XCIV (1976), nr.3-4r p.CCXXV, CCXL;

Page 13: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- ~4-

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), I~. 5 6, 1->.609; - nr. 7-8, p. 858, 862867; - XC (1972), !'lI'. ~, p. 620/; - fir. 9 1{},p. 19..9.~1069'1072, 1077; - nI'. 11 12, p. 1264, 1266, 1267; - XCI ~ nI':3-5 p. 455; - nI'. 7-8, p. 877, 879; - nf.--1t"'-Kl,p. 1122; - XCII(l9m nI'. 1-2, p. 289, 291, 292; - XCIII (1975), n~'p. XXII

FIGURI de mari personagii umanitare: B.O.R., XCIII (1975), nI'. 9-10, p. CXXXII. .FIGU'IH, de prestigiu, ale stiintei, înv'atamîntului si culturii romane-sti contemporane.B.O.R., XCIII (1975), nI'. 9-10, p. CXXXII. .

FIGURI remarcabile de personagii noutestamentare: RO.R., XC (1972), nr. 11-12p. 1263. ,

«FIII LUI DUMNEZEU,,: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1265.FIINTA Biserkii - Vezi: Ecleziologie crestina.FILIATIUNEA - Vezi: Familia.

FILIOQUE: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, iP. 370, 379; - nI'. 7-8, p. 843; - III. 9-10p. 1078; - XCIII (i975), nI'. 7-8, p. CXXI.' "-.. ,.,- ,FILIP tetrarhul (personaj noutestamentar): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.FILON de Alexandria, scriitor din antichitate (date biografice): RO.R., XC (1972),nr. 11-12, p. 1264.

FILOTEI, episcop al Buzaului (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 443.FILOZOFIE:

1. Filozofie antica: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIII.2. Filozofie religioasa crestina: B.O.R., XC (1972), nI'. 11-12, p. 1265; - XCIII

(1975), nI'. 9-10, p. CXXXIII. '3. Filozofie religioasa indiana: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIII.4. Filozofie laica contemporana: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIIL

FINLANDA (monografie istorico-geografica) : B.O.R., XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCXXXIX.FIRMILIAN (Marin), mitropolitul Olteniei (date biografice) :B.O.R., XCI (1973), nr. 9-

10, p. 1120; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVI, CXCI.«FIUL OMULUI" - Vezi: Hristologie.FOLCLOR:

1. Folclor literar religios (românesc): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 440-441,445; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVUI. ,

2. Folclor muzical religios: B.O.R.; LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 630.3. Folclor muzical românesc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 633.

FONDUL CENTRAL MISIONAR în Biserica Ortodoxa Româna, contemporana (organi-zare si functionare): RO.R., XCIV (1976),nI'. 1-2, p. CLXXXV-CLXXXVI.

FONDUL DE ASIGURARE A BUNURILOR Bisericii Ortodoxe Române, contemporane'organizare si functionare): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 708; - XCIV (1976),nr. 1-2, p. CLXXXIV.

FOTlE, patriarh al Constantinopolului (sec. IX) (date biografice): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 7-8, p. 874: - nr. 9-10, p. 1051.

FRATERNITATE(dupa invatatura crestina): B.O.R.,XC (1972),nr. 11-12, p. 1265;-XCIII (1975), nI'. 9-10, p. CXXXIII-CXXXIV.

FRUMUSETEA (conceptia crestina despre frumos): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1265; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXX;

- Vezi si : Estetica.FURTUL (hotia): B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1329.

oGALACTION (PL Gala), scriitor român, membru al AcademieI R.S.R. (date biografice):

RO.R., XCI (1973), nI'. 1-2, p. 206; - nr. 3-5, p. 445, 446; - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CLVILI.

GALLION, proconsulul Ahaei (personagiu noutestamentar): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.

GAMALIEL, dascalul Siintului Apostol Pavel (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971).nr. 5-6, p. 611; - XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.

GAVRIIL (Calimachi), mitropolit al Moldovei (date biografioe): B.O.R., LXXXIX (1971).. nr. 9-10, p. 1065; - xcm (1975),nI'. 3-4, p. LI; - nI'. 9-10, p. CLVI.

- 25-

GAVRIIL (Uric), caligral român de renume (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr.3-5, p. 439. . 1 . r. H . t V . MA

t.t uJ r.

H .EALOGIA Mîntmtoru Ul ISUS IlS OS - eZI: In UI or ISUS IlStOS.

g~~ERALIZAREA cultului sfintilor cu moastele în tara noastra: B.O.R., XCIV (1976),.nI'. 3-4, p. CCXXIII.

ETO-DACII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nI'. 3-4, p. CC.gHENADIE (Petrescu), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXIX

(1911) nr. 11-12, p. 1256-- 1257. ,GHEORGHE' al II-lea de la Neamt, mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 3-4, p. LI.GHEORGHE (Movila), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),..

nr. 3-4, p. LI.GHEORGHIU-DEJ (Gheorghe), presedinte al Consiliului de Stat al R.P.R. (date biogra-

fice) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 301.GHERASIM (Cristea), arlirereu-vicar al Episcopiei Dunarii de Jos (date biografice):

R.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVII.GHERONTIE (Nicolau), episcop de Constanta (date biografice): B.O.R., XCI (1973),

nr. 7-8, p. 885.GHETSIMANI (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.GLOSOLALIA (vorbirea in limbi): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1266; - XCIII

(1975), nr. 9-10, p. CXXXIV.GNOSTICI6MUL: B.O.R., XC (1972), nI'. 11-12, p. 1266.GoIITHE (Johann Wolfgang), mare poet, ginditor si om de stiinta german (date bio-

grafice) : RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 450.GRATRY (A.), poet, lilozol, scriitor si membru al Academiei Franceze (date biogra-'

. fice): RO.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLX.GRA VURA crestina:

1. Gravura religioasa crestina (privire generala): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.5-6, p. 626-627; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. VIII-IX.

2. GravUTa religioasa crestina româneasca (in trecut si prezent): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 626-627; - XCIII (1975), nI'. 1-2, p. VIII~IX.

3. Gravura bisericeasca greaca: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 627.4. Gravura bisericeasca rusa: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 627.5. Gravura biserIceasca sirba: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 627.6. Gravura bisericeasca bulgara: B.O.R., XOIII (1975), nr. 1-2, p. VIII, IX.7. Gravura bisericeasca italiana: RO.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. IX.

GRECIA (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061; -.XCIV (1976), nI'. 3-4, p. CCXXXIX;

- Vezi si: Grecii.GRECII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr .1-2, p. 281; - nr. 7-8,..

p. 1061-1063; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCI, CCIV, CCXXXIX.GRlGORE (Comsa), episcop al Aradului (date biografice): RO.R., XCI<II (1975), nI'. 3-

4, p. LII; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCVII.GRIGORE (Leu), episcop de Husi (date biografice): RO.R., XCI (1973), nr. 7-8,.

p. 885-886.GRIGORE (Tamblac), prelat grec si scriitor bisericesc (date biografice): B.O.R., XCIII

~ (1975), nr. 9-10, p. CLV-CLVI.GRIGORESCU (Nicolae), pictor român de mare prestigiu n(date biografice): B.O.R.,.

LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 623, 624. q<t. N-"--. )'",,\~,,\tP.s( .'GRIGORIE al II-lea, mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): B.O.R., LXXXiIX

(1971), nI'. 11-12, p. 1256, 1257; - XCI (1973), nI'. 3"'::"-5,p. 443.GRIGORIE (Dascalul), mitropolit al Ungrovlahiei (date biografice): RO.R., LXXXIX

(1971), nr. 11-12, p. 1256, 1257; - XCIII (1957), nr. 3-4, p. LI.GRIGORIE (de la Neamt) mitropolit al Moldovei (date biogr-afice) : B.O.R., XCIII (1975)..

nr. 3-4, p. LI.GRIGORIE (Rosea), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XCIII (1975),.

nr. 3-4, p. LI.GROZA (Dr. Petru), presedinte al Prezidiului Marii Adunari Nationale (date biogra-

GU fice): B.O.R., XCII (1974), nI'. 1-2, p. 300. '.TENBERG (Johannes), descoperitorul tiparului (date biografice): B:O.R., LXXXIX

(1971), nr. 5-6, p. 618.

Page 14: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 26-

H

FIABODNICISMUL - Vezi: Bigotismul.HAGIOGRAFIA crestina - Vezi: Sfintenie si sfinti.HANDEL (Georg Friedrich), mare compozitor german de muzica clasica (date biogoo-

fice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 633.HARET (Spiru), matematician, pedagog si om politic român (date biografice): B.O.R.,

XCIlI (1975), nr. 9-10, p. CLVIII.HARISME si harismatici: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1266; - XCI (1973), nr.

1-2, p. 216; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIV. -':HARITOLOGIE (invatatura crestina despre Har): B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1076;

- nr. 11-12, p. 1266-1268; - XCI (1973), nr. 7-8, p. 877-878; - XCIII(1975), nr. 9-10, p. CXXXIV;

- Vezi si: Antropologie.'HEGEL (Georq Wilhelm Friedrich), filozof clasic german (date biografice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIII.HILIASMUL - Vezi: MiJenarismul.'HINDUISMUL, una din religiile Indiei (istoric, doctrina si activitate): B.O.R., XC

(1972), nr. 5-6, p. 624-625; - XCIII (1975), nr .5-6, p. LXXXVI."HIROTESIA (rugaciune de binecuvintare): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1276;

- Vezi si: B.O.R.;'XC (1972), nr. 3-4, p. 376.- 'HIROTONIREA(ca Sfinta Taina): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. fi12=81.lr..- XCIV

(1976), nr. 3-4, p. CCXXXV; .- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371, 376.

HITITII (date istorico-g,eografice): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 622.HOMIACOV (A. S.), teolog rus de prestigIu (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 7-8, p. 867; - nr. 9-10, p. 1071.'HOREPISCOPII in BIserIca veche: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 872; - XC

(1972), nr. 11-12, p. 1274.HOTIA - Vezi: Furtul.

-c:;;,,-HRISTOLOGIE:RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1071-1074; - XCIII (1975), nr. 7-8,p. CXIX-CXX; -'

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 873; .i- XC (1972), nr. 7-8,p. 847; - nr. !!-12" p. 1259;

- Siintul Duh; - Sfinta Treime.'HULUBEI (Horia), fizIcian roman, membru al AcademieI R.S.R. (date biogrofice):

B.O.R.,XCIII(1975),nr. 9-10, p. CXXXII. -

1

IADUL (în conceptia crestina): R.O.R., XC (1972),nr. \ 1-12, p. 1257-1258. .'IANCU (Avram), (1824-1872), unul dIn conducatorii RevolutieI de la 1848-1849 dIn

Transilvania (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIII.'ICONOGRAFIE crestina ortudoxa: B.O.R., XC (191"2},nr. !!-12, p. 1268-1269; -

XCIII W?~, nr. 9-10, p. CXXXIV-CXXX~-' "- VezI SI: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 612, 622-625.

lCONOMIA dIvina sI bisericeasca: RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1269; - XCIII(1975), nr. 9-10, p. CXXXV.

1DOLATRIE: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXVI.liiERARHIAbIsericeasca crestina: /

1. IerarhIa bIsericeasca sacramentala (privire generala): B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 7-8, p. 871 ; - XC (1972), nr. 11-12, p. 1269-1274; - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CXXXVI-CXXXVII. .

2. IerarhIa biserIceasca admlnistrativ.jurisdlctionaIa in BIserIca Ortodoxa: B.O.R.,LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 872, 873, 874; - nr. !!-12, p. 1260; - XC(1972), nr. 3-4, p. 370, 376; - nr. 11-12, ,p. 1274-1275; XCIII (1975),nr. 9-10, p. CXXXVIII.

3. IerarhIa bIsericeasca sacramentala in Biserica Romana-Catolica: B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 368; - nr. 11-12, p. 1273-1274; - XCIII (1975), nr.9-10, p. CXXXVII-CXXXVIII.

- 27-

4 Ierarhia bisericeasca administraliv-jurisdictionala În BIserica Romano-Catolica :. B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1273-1274; - XCIII (1975), nr. 9-10,

p. CXXXVIII;- Vezi si: BIserica Romano-Catolica;

- Conciliul al II-lea Vatican;- Eplscopatul in Biserica Romano-Catolica ;- Infailibilitatea in BIserIca;- PrImatul papal;- «Sinodul eplscopilor» in BIserica Romano-'Catolica.

5. IerarhIa bIsericeasca sacramentala si admlnistrativ-jurisdictionala in BIsericaVeche-Catolica: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 846; - nr. 11-12, p. 1274.

6. IerarhIa bIsericeasca sacramentala si administrativ-jurisdictlonala În BIserIcaAnglicana: RO.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 843, 844.

7. IerarhIa bIsericeasca in BIserica Protestanta: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1274; - XCIH (1975), nr. 9-10, p. CXXXVIII.

IERARHIA cereasca: RO.R., XC (1972), nr. !!-12, p. 1269.IEREMIA al II-lea, patriarh al Constantinopolului (date biografice): B.O.R., XCIII

(1975), nr. 3-4, p. XXXVI.IERURGIILE in BIserica: .

1. Privire generala: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1275-1276; - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CXXXVJI<I.

2. lerurgiile in BIserica Veche-Catolica: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379; -nr. !!-12, p. 1276.

3. IerurgÎi1e în BIserica Anglicana: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 844; - nr.11-12, p. 1276.

4. lerurgIIle în BIserica Nestoriana: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380; -nr. 11-12, p. 1276.

IERUSALIM (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.lGNATIE 1, epIscop de Rimnic sI mitropolit al Ungrovlahiei (date bioqrafice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 3-4, p. LI.IGNATIE (Lesbianul), mitropolIt al UngrovlahIeI (date biogmfice): B.O.R., XCHI (1975),

nr. 3-4, p. LI.IGNATIE (Sîrbul), mitropolIt al UngrovlahIei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 11-12, p. 1256; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 441-442.IGNORANTA: RO.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1331.ILIAS (Rares), domnitor al MoldoveI (sec. XVI) (date biografice): B.O.R., XCIV (1976),

nr. 3-4, p. CCII.ILIRH (oate istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CC.IMNa GRAFIE biserIceasca ortodoxa: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 612, 628--

633; - XC (1972), nr. 9-10, p. 1074'.IMPERIUL bIzantin - Vezi: Bizant1nologIe.IMPERIUL de Trapezunt (1204-1461) (istoric): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXV.IMPERIUL roman (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8,

p. 1061.~NCINERARE: R.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1276.INDEPENDENTA de Stat a RomânIei (9 Mai 1877) (istoric si aniversare): B.O.R., XCII

(1974), nr .1-2, p. 286; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIII.INDEPENDENTA nationala: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282; - XCIII (1975),

nr. 9-10, p. CXXXIX. .INDIA (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062-1963.INDIENII (date istorico-geografice): RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CC.INDULGENTELE in BIserIca Romano-CatolIca: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.INFAILIBILITATEA in Biserica: B.O.R., LXXXIX (1971). nr. 7-8, p. 855; - XC (1972),

nr. 3-4, p. 370; - nr. 11-12, p. 1271, - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XIV;-XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIX.

INSPIRATIA dIvIna: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 856; - XC (1972), nr. 11-12. p. 1276-1277; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XV;

-Vezi si: Biblia.INSTITUTUL BIBLIC SI DE MISIUNE ORTODOXA in BIserIca Ortodoxa Româna, con-

temporana (organiz,are si functionare): B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 708; -XCIV (1076), nr. 1-2, p. CLXXXIV.

Page 15: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 28-

INSTITUTUL ecumenic de cerceldri leologice de la Ierusalim (orqanizare si fUnctio-nare) : B.O.R., XCIV (1976), !lI. 3-4, p. CCXIV.INSTITUTUL ecumenic de la Bossey (Geneva) (istoric, viata si activitate);- Vezi: Ecumenism inlercrestin.

INSTITUTUL ecumenic de sludii palristice de la Salonic (Tesalonic): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1054; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXII, CCXXXVI.

INSTITUTUL de studii teologice ortodoxe din Milano (Italia) (org'anizare si functio.nare): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVI.INSHTUTII centrale (anexe) ale Bisericii Ortodoxe Române contemporane: RO.R.

XCI (1973), nr. 6, p. 708 i - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIV-CLXXXVI. 'INSURECTIA nationala armata anti1ascista si antiimperialista (23 August 1944) -

Vezi: Eliberarea poporului român de sub dominatia lascista.

INTERCOMUNIUNE crestina: RO.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 840, 843; - XCII (1974),nr. 7-8, p. 1066-1068; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIX. IINVIDIA: RO.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1326-1327.

IORDANIA (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062;- Vezi si : Arheologie; - Localitati istorice.

IORDANESCU (Prof. Cicerone) (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886.IORGA (Nicolae), istoric român, publicist, orator, om politic si scriitor (date biogra-

fice): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 445-446; - XCIII (1975), nr. 9-10,p. CLVIII.

IOSIF (Gafton), Episcopul RîmnÎcului si Argesului (date biografioe): B.O.R., XCI (1973),nr. 9-10, p. 1116-1117; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIX.

IOSIF (Naniescu), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 11-12, p. 1260.

IPSILANTI (Ale~andru), domnitor al Tarii Românesti (date biografice): B.O.R., XCII(1974), nr. 1-2, p. 284.

IRANIENII (date istorico-geografice): RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CC.IRINEU (Craciunas), episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor (date biografice): B.O.R.

o' XCI (1973), nr. 9-10, p. 1115; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVII, CXe.IRINEU (Mihalcescu), mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., XCI (1973),nr. 7-8, p. 885.

IROD (Agrippa 1), personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr.11-12, p. 1263.

IROD (Agrippa Il), personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972), nr.11-12, p. 1263.

IROD (Antipa) personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R., XC (1972),nr.11-12,p. 1263.

IROD (cel Mare), regele iudeilor, personaj noutestamentar (date biografice): B.O.R.,XC (1972),nr. 11-12, p. 1263.

ISIHASMUL: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p.875; - XC (1972), nr. 11-12, p. 1277.ISLAMISMUL, religia musulmanilor (istoric, doctr,ina, viata si activitat~: B.O.R., XC

. (1972), nr. 5-6, p. 626-627; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXVI-LXXXVII.ISRAEL (monografie istorico-geografica): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062;

- Vezi si : Arheologie; - Localitati istorice.ISRAELITII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. Ce.ISTANBUL - Vezi: Bizantul.ISTANBUL 1955: B.O.R., XC (1972), nr. 9-1'0, p. 1087.ISTORIA Bisericii universale (pagini de seama) - Vezi: BlI,erica universala.

ISTORIA Religiilor (ca disciplina teologica): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6, p. 614.ISTORICITATEA Mîntuitorului Iisus Hristos - Vezi: Mîntuitorul Iisus Hristos.ISTORIOGRAFIE (cugetari, opinii): RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1277; - XCIII(197S), nr. 9-10, p. CXXX'IX.IUBIREA (virtute teologica):

1. Privire generala: RO.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. II-III; - XCIV (1976)..nr. 3~ p. CCXLIiI.

2. Iubirea dumnezeiasca (fata de om): B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. III.3. Iubirea de Dumnezeu: B.O.R., XOII (1974), nr. 9-10, p. III-IV.

- 29-

4. Iubirea aproapelui (semenului): B.o.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. IV-V; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXLII;- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839.

5. Iubirea de sine: B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. V.UBIREA în religiile necrestine ale lumii: RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 621, 622, 623,

1 624, 627; - XCII (1974), nr~-9-10, p. VI- Vezi si: B.o.R., XC (1972); nr. 7-8, p. 839.

IUDA (Iscarioteanul), unul din cei 12 Apostoli ai Domnului (date biografice): B.O.R.,XC (1972), nr. 9-10, p. 1070.

IUDAISMUL, religia poporului evreu (istoric, doctrina, viata si activitate): B.O.R., XC(1972), nr. 5-6, p. 627-628; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXIII; - nr. 5--6,p. LXXXVII.

IVGOSLAVIA (R.S.F.) (monografie istorico-geografica): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8,p. 1060.

IUGOSLAVII (date istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1061.WSTlN (Moisescu), Mitropolitul Moldovei si Sucevei (date biografice): B.O.R., XCI

(1973), nr. 9-10, p. 1119; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXe.

tIMPARATIA lui Dumnezeu: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 199;

- Vezi si : - Ecleziologia crestina...INCREDEREA între oameni si popoare: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 199-200;

- Vezi si: - Pacea...«ÎNDREPTAREA LEGLI» (1652) - Vezi: Pravila Mare.INFIEREA - Vezi: Familia.INMORMÎNTAREA (ierurgie): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1276; - XCIII (1975),

nr. 9-10, p. CXXXVIII.INSUSIRILE Bisericii - Vezi: Ecleziologie crestina...INSUSIRILE lui Dumnezeu: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1068; - XCIII (1975),

nr. 7-8, p. CXVIIL ~ - ..c.INTRAJUTORAREA între oameni si popoare: R.O.R., XCI (1973), nr .1-2, p. 199-200;

- Vezi si: Pacea...INTRUPAREA Mîntuitorului Iisus Hristos - Vezi: Hristologie.INTELEGERE între oameni si popoare: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 199-200 i

- Vezi si : Pacea...INTELEPCIUNEA: B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. VII.INVATAMINTUL :

1. - Învatamîntul laic românesc (în trecut si prezent): B.O.R., XOI (1973),nr.. t-2, p. 200; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIX-CXL.II. - Invatamîntul teologic crestin:

1. Învatamîntul teologic în Patriarhia Ecumenica: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 9-10, p. 1053; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXVII.

2. Invatamîntul teologic în Patriarhia de Alexandria: B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1058-1059; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXII-XXXIII.

3. Învatamîntul teologic în Patriarhia de Antiohia: RO.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1060-1061; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIV.

4. Invatamîntul teologie în Patriarhia de Ierusalim: B.O.R., XCIII (1975),Ilr. 3~4, p. XXXVI.

5. Invatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa Rusa: B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1070-1071 ; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXVIII.

6. Invatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa Slrba: B.O.R., XCIU (1975),nr. 3-4, p. XLIX.

7. Invatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa Româna:a) De grad seminarial (în trecut si în prezent): B.O.R., XCI (1973),

nr. 1-2, p. 200-206; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLI-CXLIV.b) De grad universitar (în trecut si prezent): B.O.R., XCI (1973), nr.

1-2, p. 201-207; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLI-CXLII.CXLIV-CXL VIII ;

Page 16: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 30-

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1055; - XC (1972)nr. 7-8, p. 842, 843, 845. .

8. fnvdtamîntul teologic în Biserica Ortodoxa Bulgara: B.O.R., XCIII(1975), nr. 3-4, p. LV.

9. fnvatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa Greacd (Elena): B.O.RXC (1972), nr. 1-2, p. ISI, 153, 159; - XCIII (1975),nr;3-4, p. LVIIi:

10. Invatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa din Cipru: B.O.R., Xc(1972), nr. 1-2, p. 155.

11. Învatamîntul teologic în Biserica Ortodoxa din Finlanda: B.O.R., XCII}(1975), nr .3-4, p. LXII.12. Învatamintul teologic in Biserica Romano-Catolica:

a) Privire generala: B.O.R., XOI (1973), nr. 1-2, p. 207 ib) fn Biserica Romano-Catolica din Austria: B.O.R., XC (1972), nr.7-8, p. 842 i

c) În Biserica Romano-Catolicd din R. F. Germania: RO.R., XC (1972),nr. 7-8, p. 842.

13. Invatamintul teologic in Biserica Evanghelica din R. F. Germania:B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 843.

14. InvatamIntul teologic In Biserica Anglicana: B.O.R., XC (1972), nr.7-8, p. 845.

INVIEREA Domnului: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1258;- Vezi si: - Sfintele Pasti; - Soteriologie.

INVIEREA mortilor (în învatatura crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1258-1259i - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXIX.

J

II'"1.

JAINISMUL, una din religiile Indiei (istoric, doctrina si vi'ata): B.O.R., XC (1972), nr.5-6, p. 623-624.

JAPONIA (moIl!ogra~',je~stor[co-geog.ratica): RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXIX.JERTFA MlntuitoruJui - Vezi: Patimile MIntuitorului Iisus Hristos; - Soteriologie..JOJA (tAthanasi,e), iUozoi si logician român, membru al Academiei R.S.R. (dat'e biogra-

fke): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXII.JUDECATA bisericeascd:

1. În Biserica veche: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 872; - XC (1972), nr;3-4, p. 371 ; - XCI (1973), nr. 1-2, p. 207-208 i

2. In trecutul Bisericii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12,.p. 1257, 1258, 1259 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 384 i - XCI (1973), nr. 1-2,p. 208; - XCIII (1975), nr. 9-10, ip. CXLVIII;

3. În Biserica Ortodoxd Româna contemporana: B.O.R., XiCI (1972), nr. 1-2,p. 208-209 i - XCIII (,1975),nr. 9-10, p. CXLVUI-CXUX;

4. fn celelalte Biserici Ortodoxe surori: B.O.R., XiCI (1973), nr. 1-2, p. 209.JUDECATA din urmd (unirveIlsaJ1a,obsteasca, viitoar,e) in invatatura crestina: B.O.R.,.

XC (1972), nr. 11-12, p. 1259.

JUDECATA particulara (1med~at dwpa moarte) in invatatura crestina: B.O.R., XC (1972),.nr. 11-12, p. 1257_1258.

JURAMINTUL: B.O.R., XiCI (1973), n:r.I-2, p. 209.JURISD:rJCTlrEbisericeasca: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 209; - XCIII (1975), nr.9-10, p. CL.

JUSTINMN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (date bjografîce) : B.O.R., XCI (1973),nr; 6, p. 699-707 i

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 624, 630; - XC (1972), nr. 9-10,p. 1066, 1082; - XCI (.1973), nr. 1-2, p. 201-202, 206, 2t.1-212,213; - nr. 3-5, p. 446, 447, 448-449; nr. 7-8, p. 880-881, 884-885; - nr. 11-12, p. 1313-1321; - XCII (1974), nr; 1-2, p. 300;.- XiCIV (1976), ITr. 1-2, p. CLXXIX-QLXXXIII.

-31-

K

KANT (Irnrnanuel), iiJozoi idealist clasic german (date biografice): B.O.R., XCIII'(1975), nr. 9-10, p. CXXXIII, CLX.

KARMA" (în cug.et.a.rea reil'igilOasaindiana): B.O.R., XC (1972), nr; 5-6, p. 623, 624.~ERKEGAARD (SoIlen), jjJozoi idealist d:anez (date biogiiatice): B.O.R., XCIII (1975)..-

nr. 9-10, p. OXXXiJIII.KIRIAC (D.G.), compozitor român de muzica bisericeasca (date bi.ografice): B.O.R.,

LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 631.KOGALNI<CrEANU(Mihai:!), istoric, scrjj(or... prim ministru (date bi'ografke): B.O.R.,.

XCII (1974), nr. 1-2, p. 286.~OMENSKY (J.A.) - Vezi: Comenius.

L

LAICII (pozi.tia lor) In Biserica (pi11irvâreinterconfesionaIa): B.O.R., XC (1972), nr.11-12, p. 1273-1274; - XiOIJI (1975), nr; 5-6, p. LXXXIX; - nr. 9-10,p. CXXXVH, CXXXVIII.

LAMAlSMUL, religia tibetanilor (istoric, doctrina, viata si ac,tirvi,t'ate): B.O.R., XC(1972), nr. 5-6, p. 622.

LAO-TZI, filozoi antic chinez (date biografke): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 621.LAUDELEbisericesti :

1. În Biserica Ortod::Jxa: B.O.R., XiCI (1973), nr. 1-2, p. 209-210 i - XOIH(1975), nr. 9-10, p. CL.

2. fn Biserica Veche-Catolica: B.O.R., XC (1972), nT. 3-4, p. 379.3. În Biserica Siriana-iacobita: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 381.

LAVRENTIE tipograiul (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XII..LAZAR (PPOf.Iacob) (dat,e biogl'arfiC'e): B.O.R., XiCI'(1973), nr. 7-8, p. 886.LACOMliA: RO.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1325-1326.LAPUSNEANU (A'lexanldru), domnitorul Moldovei - Vezi: Alexandru Lapusneanu..LEGATURtAdintre cei vii si cei morti (du.pa înrvatartm:,acr.estina): B.O.R., XC (1972).

nr' 11-12, p. 1258.lJEGEA In societate (pr.irvir,egen~raIa): B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2. 1'- 210.LEGEA morala naturala: B.O.R., XJOILI(1975),nr. 9-10, p. CL.LEGISLATIE bisericeasca:

1. În Biserica veche: B.O.R., XCI ('1973), nr. 1-2, p. 210; - nr. 3-5, p. 457 ~- XCIII (1975), nr. 9-10, p. CL-CLL

2. În trecutul BiseIicii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12.p. 1257, 1258, 1259 i - XiC (1972), nr. 9-10, p. 1066i - nr. 11-12, p. 1262;.- XCI (1973),nr. 1-2, p. 210i - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CLI.

3. În Biserica Ortodoxa Româna contemporana:. B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2,p. 211-212; - XiCiJII(1975),nr. 9-10, p. CLI-CLI,L

4. În alte Biiierici Ortodoxe surori: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2 p. 212.LEGISLATIE bizantina: B.O.R., XiC (1972), nr. 3-4, p. 383; - n'I. 11-12, p. 1262-L'EGISLiATIIEromâneasca de stat, contemporana: RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p.

1262.LEIBNIZ (Go<ttlfriedWnhelm), iilozoi german, unul dintre intemeietorii iluminismului

german (date biografice): B.O.R., XCIlI (1975), nr. 9-10, p. GLX.~ENBA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1327-1328.~mERT:ATEnationala: B.O.R., XCJ (1974), nr. 1-2, p. 282, 283.LIBERTAfTiEreligioasa:

1. In tara noastra: B.O.R., XCiI (1973), m. 1-2, p. 213.2. In alte tari: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1066.

LIBERTATE sociala: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 212; - XClI (1974), nr. 1-2.p. 282 i - XiCHI (1975), nr' 9-10, p. OLII.

Page 17: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 32-

f

iLJ,BERTATE spirituala (dupa învataJtura crestina): B.O.R., XiC (1972), nr. 11-12, p.1267, 1268;- Vezi si : Antropologie

LIMBA SI LI'ffi&ATURA:1. - Despre limba:

1. Limba siro-haldaica (gI1amatilca ei): B.O.R., XOII (1974), nr. 1-2, p. 281.2. Limba ebraica (g.l1amatioaei) : B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, ,p. 281.3. Limba traco-geto-daca : B.O.R., XiOII (-1974),nr. 1-2, p. 282.4. Limba latina: B.O.R., X,CI,I(1974), nr. 1-2 p. 282.5. Limba slavona la români: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, 'p. 437.6. Limba româna (istJork): RO.R., XCI (197.3), ItI. 3-5, p. 437-438; - XCIII(i1975),nr. 9-10, -p. CLII-CLUI.7. Limba araba (grlamaltiCiaei): B.O.R., XiCII (1974), nr. 1-2, p. 281.8. Limbile liturgice: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 370, 379, 380; - ItI. 5-6,

p. 629; - )GCII (1974), nr. 1-2, p. 296; - XCHI (1975), m. 5-6, p.!JXXiXVIII.'lI. - Despre literatura:

1. Literatura patristica: B.O.R., XiCHI(1975), nr. 9-10, p. CLIII-CLIV.2. Literatura bizantina:

a) LQica: B.O.R., XiC (1972), nr. 3-4, p. 383-384; - )GCI (197.3),nr. 3-5,p. 438i - XCUI (W75), ItI. 5-6, p. LXXVII i

- Vezi si: Bizantinologie.

b) Teologica: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 863, 873; - XC (1972),nr. 3-4, p. 383-384; - XCI (1973), n:r. 3-5, p. 438; - nr. 7-8,Ip. 887 i - XiOIU (1975), nr. 5-6, p. LXXiVIIi

- Vezi si: Bizantinologie.3. Literatura româneasca:

a) veche (manuscrise, tiparituri): RO.R., XCI (197.3),nr. 3-5, p. 438-444;- XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLIV-CLVII.

b) laica din sec. XIX-XX: RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 445; - XOIII(1975), nr. 9-10, p. CLVII-CLVIII.

c) teologica din sec. XIX-XX: B.O.R., )(iCI (1973), ItI. 3-5, p. 440, 445-446 i - XCHI (1975), nr. 9-10, p. CLVII-CLVIII.

d) teologica contemporana: B.O.R., XiCI (1973), nr. 3-5, p. 446-449 i -XCIII (1975),ItT. 9-410, p. CLVUI-CLIX.

4. Literatura slavona Ia români: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 437 i - XCIII-(1975),nr. 9-10, p. CWV--JOLV.

5. Literatura universala veche: B.O.R., XiCI (1973), fir. 3-5, p. 449-450 i -XiCm (1975), nr. 9~1O, p. CLIX--,CLX.

6. Literatura teologica contemporana Ia alte Biserici Ortodoxe surori: B.O.R.,)GCI (1973), nr. 3-5, p. 449.

7. Literatura Bisericii (Vechi-Orientale) - Maronite: B.O.R., XC (1972), nr.3-4, p. 382.

8. Literatura religioasa orientala: B.O.R., XCI (197.3),nr. 3-5, p. 441.9. Uteratura rabinicc'! : B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 627.

10. Lite[1Qturasacra a marilor religii necrestine: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p.621-627.UM!3UTItA.: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1331.'1.ISAt'HlAiStetrarhul Abilenei (pernonaj noutestamentar): B.o.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1263.

~ITIA (LaUJda'bLserioeasca): B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 209; - XCIII (1975), m.9-10, p. OL.iLITURGHIA dumnezeiasca:

1. Privire genemla: RO.R., XCI (1973),nr. 1-2, p. 213-217 i - XCIII (1975),nr. 9-1 °, p. CLX.- Vezj si : B.O.R., XiC (1972), nr. 3-4, p. 386.

2. Liturghia în Biserica primara: B.O.R" )(iOI (1973), nr. 1-2, p. 213, 214.

- 33-

3. Liturghia Clementina: RO.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 213.4 Liturghia SIîntului Iacob: B.O.R., )GC (1972), nr. 1-2, p. 149 i - nr. 3-4, p.. 381 i - XCI (1973), nr. 1-2, p. 213.

5 Liturghiile ortodoxe: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 1-8, p. 858; - XC (1972),. nr. 5-6, p. 629; - )GCI (1973), nr. 1-2, p. 214; - XCIII (1975), nr. 9-10,

p. CLX~CLXI.- . . .6. Liturghia ortodoxa de nt gaIJcan: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 217. '7. Liturghiile romano-catolice: B.O.R., XiC (1972), nr. 5-6, p. 629; - XiCI -(1973),

nr. 1-2, IP. 217; - XCIII (1975), ItI. 9-10, p. CLXI.8. Liturghia Bisericii Vechi-Catolice: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379.9. Liturghiile Bisericilor Vechi-Orient ale : B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 149;

- nr. 3-4, ,p. 380, 381 ; - XCI (197.3),nr. 1-2, p. 213, 217; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXV i - nr. 9-10, p. CLXI.

LOCALITATI istorice (monografii):1. Din tara: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 615; - nr. 11-12, p. 1255i -

XCI (197.3). nr. 3-5, p. 450-451; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLXI;- Vezi si : Tari în trecut si în prezent.

2. De pretutindeni: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614; - XC (1972), nr.3-4, p. 383-384; - XCI (197.3),nr. 3-5, p. 451 i- Vezi si : Tari În trecut si În prezent.

LOOASURI crestine de cult (biser,ici) :1. - Descrierea si evolutia arhitectonica a locasului de cult: B.O.R., LXXXIX

(1971), n~ 5-6, p. 618-619; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 451, 452; -XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLXII.

II. - Monograiii de biserici ortod,oxe de lemn din tara: B.O.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 451; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLXII.

III. - Monograiii de biserici ortodoxe de zid din tara: B.O.R., XCI (197.3),nr.3-5, p. 452-456; - XCIIII (1975), nr. 1-2, p. Vi - nr. 9-10, p. CLXII-CLXV.

IV. - Monografii de biserici de zid ale altor confesiuni din tara: B.O.R., XiCIII(1975), nr. 9-10, p. CLXV. .

V. - Locasuri de cult crestine (baziJlci etc.) din alte tari: B.O.R., X<CIII(1975),nr. 9-10, p. CLXV.

VI. - Locasuri de cult în Biserica Veche-Catolica: RO.R., XC (1972), nr. 3-4,

VIIPL' 379. .

d 1. B. . .1 V h . O . ,1. - ocasuq e cu t In lsenCI e ec 1- nenta e :

1. ~n Biserica Nestorfana: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, iP. 380.2. In Biserica Armeana, din tara noastra: RO.R., XC (1972), nr. 5-6,

p. 620.3. În Biserica Siriana-Iacobita: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 381.

«LOCTIITOR al Cezareei Capadochiej" (titullatura, istoric si importanta pentru BisericaOrtodoxa Româna): B.O.R., XiC (1972), nr. 11-12, p. 1275.

LOGICA româneasca (ca disciplina de învatamînt): RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLX,vII.

U;)RINT tipograful (date biogr-a:fioe): RO.R., XCIlI (1975), nr. 1-2, p. XII.{gI,KARIS (Chiria), patriarh ecumenic (dalie biograd'ilce): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,

p. XXVI.«LUME SI VIATA» (privire interconfesionala si interreligioasa): B.O.R., XCI (1973),

nr. 3.-5, p. 456; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXVII.LUNGU (Nlcollae), profesor, compozitor si dirijor român de muzica bisericeasca si popu-

lara (date biografice: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 631.LUPU (acad. prof. dr. N. G.) (date bi-ograd'ke): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1264.LUTHER (Manin), relormator protestant (datle biografke): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

7-8, p. 862; - XC (1972), ar. 3-4, p. 373, 374.

M

MACARIE (Ieromonahul), dascalul si creatorul muzicii bisericesti românesti (date bio-grafJce): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 629; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 439.

MACARIE tipograful (sec. XVI) (da-te biografi.ce): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XI.

Page 18: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 34-

MAGIA (combat,er'ea si conl()anmaa",eaei): B.O.R., ~CI (1973), nr. 3-5, p. 456-457.XiCIN(1976),nr. 1-2, p. CLXVIII. ' -

MAGII de la Rdsarit (daite istorico-g.eogr.alfke): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.- XiCI (1973),nr.3-5, p. 457. .

MAHOMEDANISMUL - Vezi: ls-lamismul.

MAIOR {petro), reprezentant al Scolii Ardelene (dat€ biografke): B.O.R., XCII (1974)nr. 1-2, p. 295; - nr. 7-8, p. 1063; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVII:XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCVIII. .

MALGASII (date ist.orko-geogr.<lJfioe): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCI.MALTHUSIANISMUL (combat,erea si CioIIJdamnarealud): B.O.R., XCI (1973), nr. 9-10

p. 1123. 'MANDEISMUL(s,ectagnostica): B.O.R.,XC (1972),nr. 11-12, p. 1257.MANUALE didactice de teologie româneasca (din trecut si prezent) : B.O.R., XCI (1973).

nr. 1-2, p. 200 i - IIIT. 3-5, p. 447.MtANUELIl Palaeologus (1391-1425), Împarat bizantin (date biogr.a:fice): B.O.R., Xcm

(1975), nr. 5-6, p. LXXiv,}.MANUSCRISELE copte (de ,la Nl1II9HamaJdi): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 614.MANUSCRIISELE qumranite (de la Mal1ea Moarta): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,

p. 612, 613-614.MARJEA MOARTA (date istork.o-geogr.afke): RO.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.

- Vezi si: Arheologie.MARTIN (Luier King), laureat al premiului Nobel pentru pace (date biogr,afice): B.O.R.,

XiCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCVIU.MARTIN (Niemaller), reprezentant pacjfjst al Bisericilor Evanghelice (date biografice):. RO.R., X:CIV (1976), nT. 1-2, p. CXavIII.MARTIRI crestini, pe pamîntul tarii noastre (date istorico-geografico-arheoLogice):

B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXIII.MARTYRION-UL de la Niculitel: B.O.R., ~CIIl (1975), nr. 1-2, p. Vi - XCIV (1976),

nr. 3-4, p. CCXXIII.MASLVL (ca Sfinta Taina): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 813.MATEI (Basarab), domnitor al Tarii Românesti (1632-1654), (,dat'e biografke): RO.R.,

XiCII'('1974),nr. 1-2, p. 284 i - XiCIU (1975), nr. 3-4, p. LI; - nr. 9-10, p. CLV.MATERII de Învatamînt teologic românesc - Vezi: Discipline de Învatamînt teologic:

românesc.MAURER (Ion Gheorghe), Presedinte al Consiliului de Ministri al R.S.R. (date biogr'a-

fice) : B.O.R., XCII (1974),nr. 1-2, p. 301.MA VROCORDAT (Constantin), domnitor al Tarii Românesti (în 6 rîndul1i - sec. XVllI)

(date biognalfke): B.O.R., XiCI (10973),nr. 3-5, p. 442.MAVROGHENI (Nicolae), domnitor al Tdrii Românesti ,(1786-1790), (date biog,nalfice):

RO.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1257 i - XCI (1973), nr. 1-2, p. 200.MAX,IME În Întelepciunea populara: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, ,p. CLXVIU.

~ MARTURISIREA (c,a Sfînta Tlaina): RO.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 808-810 i - XCIV(1976), nr. 3-4, p. CCXXXIV;

- Vezi si: - B.O.R.,XC (1972),nr: U,12, p. 1272 i - XCI (1973),nr~1-2, p. 207. n- ;- .

MARTURISIRI de credinta (prilvir,e int'erconfesionaIa)': B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p.457 i - X~I'y (1976), nr. 1-2, p. CLXVIIl. .-

MECCA În viata religioasa musulmana: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 626.MEDICINA româneasca (din trecut): B.O.R., XCIY (1976), nr. 1-2, p. CLXVIIl.MELCHISEDEC (St,efanesoo), episcop al Romanului (date biogna:ficle): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 9-10, 'p. 1065i - nr. 11-12, p. 1259; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 443-444; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. X i DT.3-4, p. LI.

MESIANITATEA Mîntuitorului Iisus Hristos - Verzi: MÎntuitorul Iisus Hristos.MESOPOTAMIA (d.ate istorico-g€'Ogr.a:fice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.MICHELANGELO (Bounoarroti), pictor, sculptor si arhitect italian (date biografic,e):

B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. IX.MIHAI (Vi,teazuI), domnitor al Tarii Românesti (1593-1601), al Moldovei (1600) si al

Transilvaniei (1599-1600) (date biogr'afke): RO.R., XCII (1974)\ nr. 1-2, p.283-284; - XCIV (,1976),nr. 3-4, p. CCIIi

/

- 35-

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1258; - XCI (1973), nr. 7-8,p.888.

lHAlL (Mox,a), carturar vestit (date biografic.e): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 443.~ILENARISMUL(c.ombat,ereasi condamnarea lui): B.O.R., XC (1972),nr. 11-12, p.1259~1260; - XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXXX.

MILESCU (Nico1ae), carturar român de prestigiu (dat'e biografice): B.O.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 444i - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XIXi - nr. 9-10, p. CLVI.MILOSTENIA (virtUite ,cf1estina): R.O.R., XCII (1~74), ~r. 9---'10,IP. VI.MILTON (John), poet englez de renume (date bmgl1aflce): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5,

p. 450.MINCIUNA: R.O.R., XCI (1973), nr. 101-12, p. 1329.MINIAT (Ilie), predicator român de renume (date biografice): B.O.R., XCII (1974), nr.

1-2, p. 291.MINIATURA crestina:

1. Miniatura religioasa crestina (privire g.ener,ala): B.O.R., LXXXIX (1971),nr.5-6, p. 625-626;

2. Miniatura religioasa crestina bizantina: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 625.3. Miniatura religioasa crestina româneasca: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,

p. 625-626; - nr. 11-12,p. 1257; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. VIII i

4. Miniatura religioasa crestina sÎrbeasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6,p.626.

MIRCEA(CleIBatlin), domnitor al Tarii Românesti (datle biogra:fice): B.O.R., XJCII(1974),nr. 1-2, p. 283r- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1257.

-" MIRIDELE(pa,rticeloe!le)- Vezi: Liturghia dumnezeiasca.MIRON (Bamovschi), domnitor al Moldovei (1626-1629), (daJtebiogr,afice) : B.O.R., XCIV

(1976),nr. 3-4, p. CCII.MIRUITUL bisericesc (liturgic) - V:ezi: Liturghia dumnezeiasca.

KMIRUNGEREA (ca Sfînta Tladna): B.O.R., XCII (1974), ner. 5-6, p. 802-804 i - XCIV\ (1976), nr. 3-4, p. CCXXXII CCXXXIII ;

- Vezi si: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.MLSIONARISM ortodox român În trecutul istoric: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p.

ctXVll1.MfSnCISlVIUL religios: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 457.MISCAREA Ecumenica - Vezi: Ecumenism inJj?rcrestin.MISCAREA MONDIALA PENTRU ,P.AJill;: Rb.R., XiCI (1973), nr. 11-12, p. 1322-

1323.MITROPOLIE:

1. Mitropolia În Biserica Ortodoxa Româna contemporana (organiz'are, vi,ata siactivibaJtle): B.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p. 1-118-1121 i - XCIV (1976), nr.1-2, p. CLXXXIX;

2. Mitropolia Ungrovlahiei (istlOric, vi,ata si activit.ate): RO.R., LXXXIX (197'1),nr. 11-12, p. 1256-1258, 1260i - XCIII (1975),nr. 3-4, p. L-LI; - XCIV(1976), nr. 1-2, p. CLXXXIX-CXC i --- Vezi si: Biserica Ortodoxa Româna (origine, inceputuri si istoric);

3. Mitropolia din Tîrgoviste (date istorico-g'eogr.afice)! R.O.R., XCIII (1975), nr.3-4, p. L ;

4. Mitropolia Moldovei si Sucevei (iSitori{:,V'Î<ltasi actirvit-ate): B.O.R., LXXXIX(1971), IIIT.11-12, p. 1258-1260; - XJCIII (1975), nr. 3-4, p. LI; - XCW(1976),n:r. 1-2, p. CXCi- Vezi si: Biserica Ortodoxa Româna (origine, inceputuri si istoric) i

5. Mitropolia Ardealului (istoric, vtiata siactilVi-tate): B.O.R., LXXXIX (197.1),nr. 11-12, Ip. 1260 i - XCIII (1975), nr. 3-4. p. LII i - XiCIV (1976), nr. 1-2,p. CXC-'CXCI i- .vezi si: Biserica Ortodoxa Româna (.origine. ,inceputuri si istolric);

6. Mltropolia Olteniei (viata si activitate): B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. LII;- X.CIV (1976), nr. 1-2, IP. CXCI--c.xcn i

Page 19: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 36-

,1

il

7. Mitropolia Severinului (istori,c): RO.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. LII i8. Mitropolia Banatului (istoric, vi,ata si acttvitJate): B.O.R., XCIII (1975), nr3-4, p. LII i - XQV (1976), nr. 1-2, p. CXCII i .9. Mitropolia de Karlovit (istoric): B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. LII.

MITROFAN, episcop al Buzaului (daJte biogra1fdce): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-.6p. 618; - XCI (1973), nr. 3--5, p. 443. ,MITUL religios: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 457.

MINASTIREA în Biserica Ortodoxa Româna contemporana (<>rg-a.niz-are,vi<lta si ac-tPvJ.tate): B.O.R., X,CI (1973), nr. 9--10, p. 1113;- Vezti si: Monahismul.

MîNASTIRI (monografii) :

1. Mînastiri ortodoxe din tara: RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 457-463; -XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXVIII-CLXXII ;

2. Mînastiri armene din tara: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 382; - XCI (1973),nr. 3-5, ip. 463;

3. Mînastirea Muntelui Sinai - Vezi: Biserica Ortodoxa a Muntelui Sinai.MINDRliA - Veza: Trufia.

MINIA: RO.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1330.MINrrUIRIEAJ(îndl'ep1'ar'ea,elâibel1aTE~a):

1. Dupa învatatura ,crestina: B.O.R., X,C (1972), nr. 9-10, p. 1072, 1074, 1075,1076, 1077; - nr. 11 12, p. 1260, 1266, 1267, 1268 i - XCI (1973), nr. 7--8,p. 877-879; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXiIV; - XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXII ;

- Vezi si: - B.O.R., Xc 1(1972),nr. 5-6, p. 624.2. Dupa învatatura religiilor necrestine: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 623,624, 625.

MINrrUIrJ.lORUL Iisus Hristos (istoridtate, person1!lUtate si activIt.ate pamînteasca):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, ip. 611, 613; - XC (1972), nr. 9-10, p. 1070-11071; - XiCHI (1975), nr. 7--8, p. CXVIII---CXIX.

. MOART.J3A(în conc~tia cresti:na) : B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1257.MOGA (Vasile), primul episc~p ortodox român, dupa «uniatia» de la 1700, în Transil.

vania (d1lJtebiogra:fdce): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCX.MONA.HISMUL crestin:

1. Privire istorica si interconfesionala: B.O.R., X,CI (1973), nr. 7--8, p. 879 i -XCI,V (1976), nr. 1-2, p. CLXXUI;- Ve~i .si: B.O.R.,~XIX (19711),nr. 7-8, p. 872i

2. Monahismul ortodox românesc, în trecut: B.O.R.,XiCI(1973),nr. 7-8, p. 880iXiCIV (1976), nr. 1-2, ip. CLXXIII;

3. Monahismul în Biserica Ortodoxa Româna, contemporana: B.O.R., XCI (1973),nr. 7--8, p. 880-881; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXIII-->CLXXIV;

4. Monahismul în alte religii :a) monahismul iUdaic: B.O.R.,XCII (1974),nr. 7-8, p. 1062ib) Monahismvl maronit: B.O.R., XC (1972), m. 3-4, p. 382.

MONICA, mama Fer. Augustin (dat,e hiogr'afice): B.O.R., XC (1972),'nr. 11-12, p. 1262.MONrrESQUI,EU (Chaiiles Louis), scriitor si IiJozof iluminist francez (1689-1755) (d1lJte

ibiografdce) : B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 450.MONUMENrrE istorice si de arta:

1. Din tara: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 61~15, 619-621; - XCI(1973), nr. 3-5, p. 457--458; - nr. 7-8, ip. 881-882, 886-887 i - XCIII(1975), nr. 1-2, p. V; - nr. 9--10, p. CXXXV; - XCIV (1976),nr. 1-2,p. CLXXliV ---<CLXXV ;

2. De pretutindeni: RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1070i - XCI (1973), nr.7--8, p. 882 i - XiCIV (19)76),nr. 1-2, p. CLXXV-CLXXVI.

MORALA si moralitate crestina: B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 882-883.

- 37-

MINTUL Domnului (monogralfie) : B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518.Mg~oNII, cult neoprolestanl (istoric, doctrina, viJa:ta si activi:tate): B.O.R., XCM (1972), nr. 3---,-4,p. 374.

ROIU (Constantin), profesor de Drept la Liceul «Sf. Sava» (1800-1847) (date bio-MO grafice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXL.MOZA1SMUL- Vezi: Iudaismul.

MVN~ ~n învatatura si pracUca crestina: B.O.R., XCI (1973), nr. 7--8, p. 883--885 i- XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVI;

2. În conceptia si atitudinea altor religii (necrestine): B.O.R., XCI (1973), nr.7-8, p. 883.

MUSICESCU (Gavriil), profesor si compozitor român. de muzica bisericeasca (date bio-grafice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 631; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. X.

MVZICA :1. - Muzica laica (culta) româneasca: B.O.R., XCIII (11975),Ilr. 1-2, p. XI;

II. - Muzica bi'1;ericeasca:1. Muzica bisericeasca crestina (priÎrVIregenerala): B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 5-6, p. 628-633; - XOIII (1975), nr. 1-2, p. IX-XI;2. Muzica bisericeasca universala..: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p.

p. 628-629; - XCIII (1975), nr. 1-2, lip.IX-X;3. Muzica bisericeasca bizantina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 629;

- XCIII (1975), nr. 1-2, p. IX-X;4. Muzica bisericeasca în Patriarhia Ecumenica: B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 5-6, p. 632 ;5. Muzica bisericeasca greceasca: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 633 i

XC (1972), nr. 1-2, p. 151; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LIX;6. Muzica bisericeasca româneasca:

a) Muzica psaltica româneasca (în tr,ecut si în prezeJllt) : 119.&, LXXXIX(1971), nr. 5-6, Ip.629-632;- XOIII (1975), nr. 1-2, 'Iip.X;

b) Muzica bisericeasca-corala româneasca (în trecut si în prezent):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 630, 631-632; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. X-XI;

7. Muzica bisericeasca rusa (în trecut si în prezent): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 633;

8. Muzica bisericeasca bulgara (în trecut si în prezent): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 633; - XC (1972), nr. 1-2, p. 149; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. LV;

9. Muzica bisericeasca sîrba: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLIX i10. Muzica bisericeasca romano-catolica : B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.

a

N ...

NATIONALISM: RO.R., XCLV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVI.NAZARET (date istorico-geog:calf1ce): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.NADEJDEA (virtute tOOiliOgica): RO.R., XCII (1974), nr. 9-10, Ip. II.NEAGOE (Basarab), domnitor al Tarii Românesti (1512-1521) (date biografke): B.O.R.,

XCI (1973), nr. 7-8, p. 887; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLV; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCII.

NEASCULTAREA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1331.NECROLOGURI: B.O.R., XCI (1973), nr. 7--8, p. 885-886 i - XCIV (1976), nr. 1-2,

p. CLXXVI-CLXXVJlII.NEDREPTArrE sociala: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1328-1329; - XCIV (1976).

nr. 1-2, p. CLXXVIILNEGRESeU (Ioan), profesor universitar de leologie (dlate biogmfice): B.O.R., XOLV

f,1976),nr. 1-2, p. CLXXJVil. .NEOFIT 1, mitropolit al Ungrovlahiei (date biogI1afke): RO.R., LXXXIX (1971), nr. 11-

12, p. 1256, 1257i - XCI (1973),nr. 1-2, p. 200; - nr. 3-5, p. 442.

Page 20: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 38-

NERO (Cla'U!diu",), Împarat raman (date 'bilografi'oe) : B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.NESTOR (V'Omic-eocu), Episc'OP-vicar al Arhiepiscapiei Crai'Ovei (date biagrafice) : RO.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CX,CI-CXCII.

NICODIM (Munteanu), patriarhUl Ramâniei (date biografke): B.O.R., XCI (1973), nr.7-8, p. 885.

NICOLAE (BaLan), mitrapalit al Ardealului (da<te biograifke) : B.O.R., XCI (1973.), nr. 7-8ip. 885; -nI. 9-10, p. 1119. '

NICOLAE (C'Olan), mitroP'Olit al Ardealului (eLate biagrafice) : B.O.R., XCI (1973), fir. 7-8, p. 885; - nr. 9-10, p. 1119-1120; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVICXJc. '

NK'.oLAE (O'Orneanu), MitroP'Olitul Banatului (date bi'Ogralfke): B.O.R., )'.CI (1973),nr. 9-10, p. 1120-1121 ; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCII.

NICOlAE (Ml.adin), Mitropalitul Ardealului (dalte biogIialtke): B.O.R. XCI (1973), nr.9-10, p. 1120; - XCIV (1976), nri 1-2, p. CXC-CXCI.

NIf10N (Criveanu), mitrap'Olit al Olteniei (dat€ bi.agmfice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. OLXXVI, CXCII.

NOUL TESTAMENT (in spe.oilal): B.O.R., LXXXIX (197.1), nr. 5-6, p. 613; - nr. 7-8,p. 859-863; - XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - nr. 7-8, p. 839; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XVI.

NUNTA (ca Sfînta Taina) - Vezi: - Cununia; - B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.

o

OBItOEIULde drept (jurddic): B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1066.OBIECn: de cult În crestinism: B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886; - XCIV (1976),

nr. 1-2, p. CLXXJVUI.OBIEOrE vechi de arta din tara - VezlÎ: M'Onumente istarice si de arta.OBSCURANTISMUL (cambatmlea si conJdamnarea lui): R.O.R., XCI (1973), nr. 7-8,

p. 887.OCTtAVIANUS (Augustus), Împarat r'Oman (date biogmfke): R.O.R., XC (1972), nr.

11-12, p. 1263.OCULTliSMUL (co'mhater.ea si c'OndaJmlbarea,lui): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 887.OaCIEREA Sfintei Liturghii - VezlÎ: Liturghia dumnezeiasca.

OLANDA (m'Onografie Îist'Orico-g€'Ograillka):B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXIX..- OMORUL - V€zi: Uciderea.

OMUL credincias :1. În cugetarea cresUna 'Ortadaxa - Vezi: Antropalagie.2. In cugetarea religioasa indiana: B.O.R., XiC (1972), nr. 5-6, p. 623, 624, 625.

OMUL fiinta sa<:iala (lin concep1ila c.restina): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 887; -Xc,r,V (1976), nr. 1-2, p. <:LXVII.

O.N.U. ('Org.anilZ'are,vila.ta si act'irv.H'ate):B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, 'P. 888.OPHMISMUL (in tnvata.tur,a crestina) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 888.OR!FEViRARIE(Orfieurarie) :

1. Orfevrarie liturgica crestina (privir'e generala): RO.R., LXXXIX (1971), nr.5-6, p. 628;

2. Orfev.rarie liturgica bizantina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 628;3. Orfevrarie liturgica ramâneasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nor. 5-6, p. 628; -

XCIn (1975), nr. 1-2, p. IX ;4. Orfevrarie liturgica sÎrba: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 628.

ORGANIZAREA centrala a Risericii Orladaxe R'Omâne c'Ontemp'Orane: B.O.R., XiCI(1973), nr. 6, p. 695-708 i - XCIV (1976), nr. 1-2, Ip. CLXXIX-CLXXXVI.

ORGANIZAREA lacala a Bisericii Ortadaxe Ramâne cantemparane: B.O.R., XCI (1973),nr. 9-10, p. 1112-1121 ; - XOI:V (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVI-CXrCIl.

ORIENTtALISnCA (istoric, oultura, arta, civdilizatie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p.888i - XCIV (1976), fiI1'.1-2, p. OLXXiVIIl.

- 39-

RIGEN, scriit'Or bisericesc patristic (date biogl'afie<e): B.O.R., XC (l97~), nr. 11-12,O p. 1258, 1264; - XCI (1973), n.r. 9-10, p. 1122; - XCIII WJ.75):nI. -2, p. XXII j- XCIV ~, nr. 3-4, p. CCXXXV.

ORINDUIREA cananicd-administrativa a Bisericii Ort'Od'Oxe Ramâne cantemp'Orane:B.O.R., XCI (1973), nr. 6, p. 694-708; - nr. 9-10, p. 1112-1121; - XCl'V(1976), nr. 1-2, p. CLXXVIII~CXCIL

OR'TODOXISM - Vezi: Biserica Ort'Odaxa.OSPITAUTATE: B.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p. 1121.

- Vezi si: Asistenta saciaIa ; - Milastenie.OUALE rasii de Sfintele Pasti (ist'Oric si semnifkati.e): RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2,

p. CXCII.

p

PACEA, imperativ al vietii si umanitatii :1. În Jnvdtatura crestina (privire g.eTherala): R.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p.

1121; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CX:Cll~CXiCIH;- Vezi si: B.O.R., XC (1972),nr. 5-6, p. 629 i - XCI (1973), nr. 1-2, p. 200 j

2. Atitudinea si actiunile Bisericii Ort'Od'Oxe pentru pace: B.O.R., XCI (1973),nr. 9-10, p. 1122-1124; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLVI-XLVIII; -XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCIII i- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), Thr.9-10, p. 1061, 1066, 1071-1075; -

- nr. 11-12, p. 1251, 1253-1254; - XC (1972), nr. 1-2, p. 147,148, 1.19, 156, 157-158; - XCHI (1975), nr. 3-4, p. XXXVI,XXXIX i- Dial'Og in:tercrestin; - Dialag interreligias; - Ecumenism in-

tercrestin si interreligias; - Slujirea...3. Atitudinea si actiunile Bisericii Ortad'Oxe Ramâne pentru pace (pe plan intern

si int.ernati'OThal):B.O.R., XCI (1973), nI. 11-12, p. 1313-1321; - XCIV (1976),nr. 1-2,p. CXCIlI-CXCVIII;- Vezi si: Apast'Olat sacial; - Dialog intercrestin si interreligi'Os i - Ecu-

menism intercrestin si interreligi'Os; - Slujirea...4. Atitudine a si actiunile Bisericii Raman'O-Cat'Olice pentru pace: B.O.R., XC

(1972), nI. 3-4, p. 372-373 ; - XCI (1973), nr. 11-12, p. 1321 ;5. Atitudinea si actiunile Bisericii Pratestante pentru pace: R.O.R., XCIV (1976),

nr. 1-2, p. CX.oVIII ;- V.ezi si: Dialag intercrestin ~i interreligias i - Ecumenism intercrestin si

interreligias ;6. Atitudinea si actiunile Bisericii Anglicane pentru pace: B.O.R., XC (1972), nr.

3-4, p. 376 j:- Vezi si : Dialag intercresUn ; - Ecumenism interreligios ;

7. lnvatatura si atitudinea altar culte religia ase din lume pentru pace: R.O.R.,XC (1972), nr. 5-6, p. 621, 624, 626, 628; - XCI (1973), nr. 9-10, p. 1121 ;nr. 11-12, p. 1317-1318, 1320-1321, 1321-1322;

8. Atitudinea si actiunile pap'Oarelar pentru pgce: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12,p. 1322-1323 ; ~ ..

9. Atitudinea si actiunile pap'Orului român (pe plan lacal) pentru pace: R.O.R.,XCI (1973), nr. 11-12; p. 1323.

PAHOMIE, episc'OP al R'Omanului (date bi'Ografice).: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. LI.PALATUL cnezilar din zana Ceahlaului (m'Onogr<afie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2,

p. CLXXV.PALATUL de laM'Ogasoaia (manogr,afie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 882.PALATUL damnesc din TÎrgsarul Vechi (man'Ografie): B.O.R., XCI (1971), nI. 7-8,

p. 882.PALATUL patriarhal (managrafi€) : B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 881.PALEOGRAFlE (descifrarea scrierii vechi): B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1323.PALLADY (Theod'Or), pict'Or bisericesc (d.ate bi'Ogr.afice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,

p. VIII.

II

Page 21: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 40-

l'

PANN (Anton), mare psalt si rapsod popular român (date biogrMie,e): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 631; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 445.PARcADIGMELEdivine : RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 618.

PARHON (aea'd. prof. dr. C. 1.) (date biografiee): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1264.PAKOHIB:

1. Parohia in Biserica Ortodoxa Româna contemporana (organizare, viata si a,tivJ1ate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p. 1112; - XCIV (1976), nr. I-~-p. CLXXXVI; ,

2. Parohia ortodoxa româna din Londra (Angli'a): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8p. 854; - XCIII (1975), nI. 7-8, p. CXII ; ,

3. Parohia ortodoxa româna din Viena (Austria): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8.p. 853-854; - XCIII (1975), n~, p. CXI-';CXII;

4. Parohia ortodoxa româna din Baden-Baden (R. F. Germania): B.O.R., Xc(1972),nr. 7-8, p. 854i - XCIII (1975),nr. 7-8, p. CXIIIi

5. Parohia ortodoxa româna din Solia (R. P. Bu!lgara): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8.p. 853; - XCIII (1975),nI. 7-8, p. CXi

/@.:omunitatea ortodoxa româna de la Locurile sfinte: B.O.R., XCIII (1975), nI.7-8, p. CXII-CXIII i .

7. Biserica ortodoxa româna din Paris: B.O.R., XCIII (1975), nI. 7-8, p. CXIII-CXIVi

8. Biserica Catolica-Ortodoxa a Frantei: RO.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXIV;:9. Comunitati ortodoxe române din Australia: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8,p. CXIV;

10. Comunitatea ortodoxa româna din Noua-Zeelanda: RO.R., XCIII (1975), nr.7-8, p. CXI,V;

11. Parohia ortodoxa româna din Suedia: B.O.R., XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXIV-CXIV;

12. VicariatUI ortodox român din R. P. Ungara: RO,R., XCIII (1975), nr. 7-.g,p. CX!V'; -

13. Vicariatul ortodox român din R. S. lugaslavia: B.O.R., XCIII (1975), nI. 7-.g,kr-. p. cxv.6 Asezarile monastice ramânesti de la !J. Munte At~s: B.O.R., XCIII (1975),nr. 7-8, p. CXVI.

PARTENIE (Ciopron), Episcapul Ramanului si Husilar (date biagrafice): B.O.R., XCI(1973), nr. 9-10, p. 1115i - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVIII.

PARcTICIIPAREA credinciasilar la Si1nta Liturghie - Vezi: Liturghia dumnezeiasca.

PASCAL (BI'ailse),ma,tematician si lizician francez de renume (dat,e biografke): B.O.R.,XCI (,1973),nI. 3-5, p. 450.PASTORATIA in Biserica:

1. In Biserica Ortadaxa Ramâna: RO.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 616-617 i - nr.11-12, p. 1269, 1270, 1271-1273 i - XCIV (1976), nr. 1-2, p. cxcvm; -Ila. 3-4, p. COViII,OCXXXIVI;- Vezi si : Apastalat social.

2. In BisericaRamana-Catalica: B.O.R.,~CIV (1976),nI. 1-2. p. CXCVIII;- Vezi si : Biserica Ramana-Catalica.PASTIlJE(sambatoriIeaIUti): B.O.R.,XC (1972),nr. 3-4, p. 385-386;

- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nI. 1-2, p. 154.PATIMILE Mintuitarului Iisus Hristas: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1070, 1074.PATMOS, insula din Asia Mica (manogralfi,e istarico-geagr.afica): B.O.R., XCI (1973)~nx. 3-5,p. 451.PA TIHARH :

1. ,P,aiJJrj,a'Ih,demnitate suprema in Biserica Ortadaxa : RO.R., XC (1972),nI. 11-12.p. 1275;

2. Patriarhul, organ central executiv al Bisericii Ortodaxe Ramâne contemporane :RO.R., XCI (1973), nr. 6, p. 699.

-41-

p;\TRI~~~i~rhia Ecumenica (istoric, viata si activitate): B.O.R., LXXXIX (1971Ji.. nI. 9-10, p. 1051-1058; - XiCIII (1975), nr. 1-2, p. XXVI-XXXI;

- VezJ si: B,O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1247, 1248, 1258;- RelatjiJe interortadaxe ale Patriarhiei Ecumenice ;- Relatiile intercrestine ale Patriarhiei Ecumenice.

2. Patriarhia de Alexandria (istoric, viata si ,acti,vitate): B.O.R., LXXXIX (1971). -nI. 9-10, p. 1058-1060 i - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXII-XXXIV;- Vezi si : RO.R., LXXXIX (1971), nI. 9-10, p. 1056; - nr. 11-12, p. 1247-

1248, 1255, 1258;- RelatjiJe interortadaxe ale Patriarhiei de Alexandria i- RelatjiJe intercrestine ale Patriarhiei de Alexandria.

3. fatriarhia de Antiahia (istlQ,ric vi,ata si a.ctivit'ate): B.O.R., LXXXIX (1971).nI. 9-10, p. 1060-1062; - XiC (1972), nI. 1-2, p. 160; - XCIII (1975),nI. 3-4, p. XXXl'\T_XXX,V;

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1246, 1247, 1258;- RelatjiJe interartadaxe ale Patriarhiei die Antiahia;- RelatjiJe intercrestine ale Patriarhiei de Antiahia.

-It Patriarhia de Ierusalim (istmic, viata si ,acthrit,at,e): B.O.R., LXXXIX (1971 ),.nr. 9-10, p. 1062-1064 i - XCIII (1975), nI. 3-4, p. XXXV-XXXVI;- Vezi si: RO.R., LXXXIX (1971.), nr. 11-12, p. 1258;

- RelatjiJe interartadaxe ale Patriarhiei de Ierusalim;- Relatiile intercrestine ale Patriarhiei de Ierusalim.

5. Patriarhia Ortadaxa Ramâna (inlfiinvar,e si istork): B.O.R., LXXXIX (1971).nr. 11-12, p. 1251 i- V,ezi si: Biserica Ortadaxa Ramâna (istoric).

PATRIOTISM: B.O.R., XCI (1973), nI. 11-12, p. 1323-1324 i - XCIV (1976), nI. 1-2,p. CXCVIII-CXCIX.

PAVEL (Ser:pe), arhiereu pensianar (date biogm,fioe): B.O.R., XCIV (19.76), nI. 1-2,.p. CLXXXIX.

P1RV AN (Vasile), istaric Si arhealag român de prestigiu (dat,e biogJ:1afice): RO.R.,XCI (1973)~ nI. 3-5, p. 445 i - XCII (1974), nI. 1-2, p. 282.

PACATUL: .1. -)A: marala crestina:

l:I Pacatul stramasesc (oni<ginar): B.O.R., X,eI (1973), nI. 11-12, p. 1324;.- Vezi si : Antrapalagie.

C3.?Pacatul maraI-pers araI, ;h special: B.O.R., XCI (1973), nI. 11-12, p.1324-1325 ;

3. Pacatele maral-personaJe (felurile Iar), in special: B.O.R., XCI (1973),nr. 11-12, p. 1325-1331; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCIX.

II. - La alte religii (necrestine) ale lumH: B.o.R., ~CI (1973), nr. 11-12, p. 1324.1325; 1326, 1327, 1329, 1330, 1331.

PARINTII Apostaliei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 865, 866-869; - XC (1972),nI. 5-6, ,p. 619i - nr. 9-10, p. 1072; - XCIII (1975),nr.9-10, p. CLIn; - XCIV (1976), nI. 3-4, p. CCXXXV.

PARINTII (r,olullor în familie) - V'elld : Familia.

PECIN6Gn (dalte istorka-geog.radiic'e) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCI.PEDEAPSA in judecata bi-sericeasca :

1. In canceptia Bisericii Ortadaxe: B.O.R., XC (1972), nI. 3-4, p. 371; - XCI(1973), nI. 1-2, p. 208-209 ;

2. In canceptia Bisericii Ramana-Catalice: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.PERIHOREZA - V,ezi: Hristalagie; - Si1nta Treime.PERsn - Vezi: Iranienii.

PESTERA de la Betleem (monogIaf.ii istoric.o-geogralfke): B.O.R., XC (1972), nr. 9-10,p. 1070; - xcn (1974), nr. 7-8, p, 1062.

PETRU (Movila), mitropalitul Kievului (date biognafice): B.O.R., LXXXIX (1971), nI.9-10, p. 1064, 1066.

.

Page 22: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 42-

PETRU (Rares) domnitor al Moldovei (1527-1538, 1541-1546) (date biograIfi<:€): B.O.R.,XCIV (1976), nr. 3--4, p. CCII.

PETRU (Schioplt1), domnitor al Moldovei (1574-1579, 1582-1591) (date biografke).B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. aCII. .PICTURA:

1. Pictura bisericeasca crestina (istorIc): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. VII.2. Pictura religioasa crestina bizantina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6, p. 622;- XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXV;3. Pictura religioasa crestina româneasca (în trecut si în prezent) : RO.R. LXXXIX

(1971), nr. 5--6, p. 622-625; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. VII-VIII; - nr.9-10, p. CXXXV;

4. Pictura religioasa crestina ruseasca (,în tmcut si în prezent): RO.R., LXXXIX(1971), nr. 5--6, p. 625 ; - ~CIII (1975), nr. 1-2, p. VIII;

5. Pictura religioasa crestina sîrba (în tr,ecUit si în prezent): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 625;

6. Pictura religioasa crestina bulgara (în trecut si în prezent): B.O.R., XCIII(1975), nr. 1-2, p. VIII; .

7. Pictura religioasa crestina ,mexicana: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. VIII.PIETATE (virtute crestinta): RO.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. VI-VII;- Vezi si: Evlavie

PILAT din Pont (Pontiu Pilat), procura tor roman al Palestinei (date biografice): B.O.R.,XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.PILDE crestinesti: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 281.PINDAR, poe-t liric din antichitate (date biografice): RO.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1264.PISMA - Vezi: Invidia.

PIRVU (Mutu), pictor român de renume (date biogiiafice): RO.R., LXXXIX (1971), nr.5-6, p. 623.

PLATON si fiJozofja lui: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - XCIII (1975), nr. 9-- - 10,p. CXXXIII.POCAINTA1,:B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CXCIX; .

1--- '~=-Vezi si: Marturisirea (ca Sfînta Taina).POPA (Radu Sapca) - Vezi: Sapca (Radu).POPESCU (Ion Pasarea), profesor si compozitor de muzica bisericeasca româneasca

(date biograd'ice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. X;POPESCU (Nicolae M. pr.), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R.,

XCI (1973), nr. 7-8, p. 886.POPESCU (Teodor M.), profesor universitar de teologie (date biografice): R.O.R., XCIV(1976), nr. 1-2, p. CLXXVIII.

POPESCU (Vintila pr.), profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVII. '

,POPOARE (natiuni) :1. Popoare semite: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 281.2. Poporul trac (sud-dunarean) - Vezi: Tracii3. Poporul sirian - Vezi: Sirienii,4. Poporul arab - Vezi: Arabii5. Poporul chinez - Vezi: Chinezii6. Poporul grec - Vezi: Grecii7. Poporul get o-dac - Vezi: Geto-dacii8. Poporul slav - Vezi: Slavii9. Poporul român - Vezi: Românii

10. Poporul bulgar - Vezi: Bulgarii11. Poporul maghiar - Vezi: Ungurii12. Poporul malgas - Vezi: Malgasii

POPOVICI ((Nedelcu), zugrav banatean (sec. XVIII) (!tate biografice): RO:R., XCIII(1975), nr. 1-2, p. VIII.

POPOVICI (Timotei), profesor, dirijor si compozitor de muzica bisericeasca romq-ne-asca (date biografice): B.O.R., XCIII (1975), ar. 1-2, p. X.

~

- 43-

ORCIUS (Festus), procurator roman al Palestinei (date biografice): B.O,R., XC (19721P nr. 11-12, p. 1263.

pOSTUL: "t t

.f 1 .1 1 . . . . O R1. Temeiurile doctnnare, 1mpor an a S1 e un e postu U1 Jn crestJmsm: B. . .,

XOII (1974), nr. 1-2, p. 288-289; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCVI;- Vezi si: Cultul liturgic ortodox; - Biserica Romano-Catolica; - Biserica

Protestanta; - Biserica Anglicana; - Biserica Veche-Catolica-Bisericile Vechi-Orientale.

2. Postul în celelalte religii ale lumii: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 288.- Vezi si: Cultul Vechiului Testament; - Cultul iudaic; - Cultele reli-

gioase necrestine.

'POTECA (arhim. Eufrosin), profesor de fiJozofje la Liceul «Si. Sava» (date biografice):B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXL, CLVI.

PRAVILA cea Mare (de la Tîrgoviste, 1652): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1262;- XCI (1973),nr. 1-2, p. 210.

PRAVILA de la Govora (1640): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1262; - XCI (1973),nr. 1-2, p. 210.

PRAVILA (Nomocanonul) de la Putna: B.O.R., XCIII 1975), nr. 9-10, p. CLI.PREDESTINATIE (în teologi a protestanta): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6, p. 609 i

- XC (1972), nr. 3-4, p. 375; - nr. 11-12, p. 1267, 1268; - XCI (1973),nr.7-8, p. 877.

PREDICA liturgica crestina: B.O.R., XCIII (1974), nr. 1-2, p. 289-291 ; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCVI-CCVIII.- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 858.

,PREDICATORUL crestin:

1. Predicaterul'Jiturgic crestin (cerinte, modele): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2,p. 291 ; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCVIII.

2. Sfintii Parinti, predicatori mode-li: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 289, 29[ i- XCIV (1976),.nr. 3-4, p. CCVI-CCVII.

3. Predicatori Jiturgici români de prestigiu: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12,p. 1256, 1257; - XCII (1974),nr. 1-2, p. 291 ; - XCIV ([976), nr. 3--4, p.CCVH-CCVIII.

4. Predicatori Jiturgici straini de prestigiu: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10,p. 1067; - XC (1972), nr. 1-2, p. 146; - XCII (1974), nr. 1-2, p. 291; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCVIII. "

PREDICI model (din trecut si prezent): B.O.R., XCIV ([976), nr. 3-4, p. CCVIII.PREGATIREA clerului pentru oficiul Sfintei' Liturghii - Vezi: Liturghia dumnezeiasca.PREOTIE :

1. Preotia, ca Siînta Taina - Vezi: Iprotonia.2. Preotia crestina - Vezi: Ierarhia 'bisericeasca sacramentala3. Preotia în religWe necres/Ine: B.O.R., XC ([972), nr. 11'-12, p. 1271.

- Vezi si: Cultele religioase necrestine.'PRIETENIA:

1. În conceptia antichitatli: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CC!X.2. În învatatura crestina: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 292-293; - XCIV

(1976), nr. 3-4, p. CCIX.-('PRIMAT" al României (titulatura în ierarhia veche ,a Bisericii Ortodoxe Române):

B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1275.FRIMATUL in Biserica:

1. Primatul adevarului: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 368.2. Primatul de onoare: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 368.3. Primatul apostolic?: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6, p. 612;

- Vezi si: Primatul papal.4. Primatul papal: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7~, p. 854-855. 874; - XC

(1972), nr. 1-2, p. 367, 368; - XCIII (1975), nr. [-2, p. XIV i - nr. 5--6,p. LXIV, LXV.

Page 23: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 44-

PROCLAMAREARepublicii (30 Decembrie): B.O.R., XCII (1974),nr. 1-2, p. 288; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIV-CCV.

PROFANARE: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 293.

PROFESORI români de teologie (contemporani): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886;-XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVm j - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVII-CLXXVIIl.

PROFETIE si proieti: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 293; - XCIV (1976), nr. 3-4,.p. CCIX.

PROGRESUL (economic, social, cultural):

1. În invatatura cresUna : B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 293.

2. AUludinea Biserkii Ortodoxe, in special: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 630;- XCI (1973), nr. 1-2, p. 200 i - XCII (1974), nr. 1-2, p. 293.

3. AWudinea Bjserkjj Romano-Catolke, in special: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4.p. 373; - nr. 5-6, p. 630; - XOIV (1976), nr. 3-4, p. CCIX.

4. AWudinea celorlalte reJjgii necresUne din lume: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2,p.294.

PROSINODUL panortodox contemporan: B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 534 i- Veil si : Sinoade.PROTESTANTISM - Vezi: Biserica Protestanta.

PROTOIERIA in Bjserica Ortodoxa Româna, contemporana (organizare, viata si acti-vitate): B.O.R., XCI (1973), nr. 9-10, p. 1112-1113.

PROTOPOPII in trecutul BiseJicii Ortodoxe Române: B.O.R., LXXXIX (1971), nr, 11-12, p. 1260.

PROVERBE in intelepciunea populara: B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXVIII.PROVIDENTA divina: RO.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 839 i - XCII (1974), nr. 1-2.p. 294.

PROZELITISM coniesional (combaterea si condamnarea lui): RO.R., LXXXIX (1971).nr. 9-10, p. 1064 i - nr. 11-12, p. 1260 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 371 i -XCII (1974), nr. 1-2, p. 294, 295-299 i - XOIII (1975), nr. 3-4, p. LIII i -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIX.

PUBLICATII cu continut bisericesc (în prezent): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 447-448. /'

PURGATORIUL (în teologi a romano-catolica): B.O.R., XC (1972), nr. 11::::::'12,p. 1258;;- XCIV (1975), nr. 3-4, p. CCIX.

PURIFICARE:

1. Ideea de purj[jcare in cresUnism: RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIX i- Vezi si: Purgatoriul...

2. Ideea de purj[jcare in religWe de mistere greco-romane: B.O.R., XCIV (1976),nr' 3-4, p. CCIX.

Q

QUMRAN (monografii istorico-geografice) - Vezi: Descoperirile de la Qumran; -Manuscrisele qumranite (de la Marea Mo'arta).

R

RADU cel Mare, domnitor al Tarii RomânesU (1495-1508) (date biografice): B.O.R.,XCII (1974), nr. 1-2, p. 283.

RAFAEL (Sanzio), pictor italian, reprezentant de irunte al apogeului Renasterii (datebiografice) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXV.

RAIUL (în invatatura crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1257-1258.RANGURI bi~erices/j in Btserica Ortodoxa Româna - Vezi: Distinctii bisericesti inBiserica Ortodoxa Româna.

RASCOLUL de la Karlovit: B.O.R., LXXX,IX (1971), nr. 11-12, p. 1248.

- 45-

RASISMUL (combaterea si condamnarea lui): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 294; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIX j

- Vezi si: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1075.RASCOALA de la Bobllna (1437-1438): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 283.RASCOALA lui Horea, Closca si Crisan (1784): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p.. 284-

285i - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCIII.RASCOALA taraneasca de la 1907: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 206; - XCII (1974),

nr. 1-2, p. 286 i - XOIV (1976), nr. 3-4, p. CCIILRASCUMPARARE - Vezi: Soteriologie.

RAUL (în raport cu binele), in conceptia cresUna: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p.295.RAZBOIUL, dusman al vietii si al umanitatii - Vezi: Pacea, imperativ al vietii si

umanitatii.RAZBOIULI mondial: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 286.RECITATIVUL Wurgic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 629, 630.REFORMA reJjgioasa (sec. XVI): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 875.REGATUL latin de lerusalim (istoric): B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXIV.REGULAMENTUL Organic: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1066i - XCI (1973), nr.1-2, p. 210.

REINCARNARE (combaterea si condamnarea ei): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12,p. 1258 i - XCII (1974), nr. 1-2, p. 295.

REINTREGIREA Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania: B.O.R., XCII (1974), nr.1-2, p. 295-299 (- ~r. 7-8, p. 1063-1064 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p: CCX.

REINTREGIREA Bisericii Ortodoxe 'Ruse (din Ucraina Subcarpatica): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 9-10, p. 1070; - XCII (1974), nr. 7-8, p. 1063-1064; - XCIlI(1975), nr. 3-4, p. XXXVIII.

RELATIILE dintre Biserica si Stat:

1. Temeiurile doctrinare crestine ale acestor relatii: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2,p.299.

2. RelatjjJe intre Biserica si Stat in trecutul istoric: B.O.R., XCII (1974), nr.I-2,p. 299 i - nr. 5-6, p. 795.

3. RelatWe Bisericii Ortodoxe Române cu Statul in contemporaneitate: B.O.R.,XCII (1974), nr. 1-2, p. 300-301 i - nr. 5--6, p. 796.

4. RelatjjJe celorlalte culle reJjgioase din tara cu Statul român in contempora-neitate: B.O.R., XCII (1974), nr. 5--6, rp. 795-796.

(1)RELATIILE INTERCRESTINE :I. - Relatiile intercresUne ale Bisericii Ortodoxe :

1. Privire generala: RO.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371, 375, 377, 378; - nr. 7-8, p. 839--840, 842, 843, 846, 84,T'~48 i - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXVII,LXXI, LXXII, LXXV i

- Vezi si: Biserka Ortodoxa; - Dialog intecresUn ; - Ecumenism inter-cresUn.

2. RelatjjJe intercrestine ale Patriarhiei Ecumenice: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.9-10, p. 1056-1058 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 375, 377; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XXIX;- Vezi si: Patriarhia Ecumenica i - Dialog intercresUn i - Ecumenism

intercresUn.3. RelatWe intercresUne ale Patriarhiei de Alexandria: B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 9-10, p. 1060i - XC (1972), nr~ 3-4, p. :.575,377; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. XXXIII i

- Vezi si: Patriarhia de Alexandria i - Dialog mtercresUn; - Ecume-nism intercresUn.

4. RelatWe intercresUne ale Patriarhiei de Antiohia: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 9-10, p. 1062 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 375, 377 i - XCIII (1975),nr. 3-4, p. XXXV;- Vezi si: Patriarhia de Antiohia i - Dialog intercresUn i - Ecumenism

intercresUn.

II

Page 24: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 46-

,). RelatWe intercres/ine ale Patriarhiei de Ierusalim: B.O.R., LXXXIX (1971)nr. 9-10, p. 1063-1064 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 375, 377; XCtIoI, (1975):nr. 3-4, p. XXXVI i- Vezi si: Patriarhia de Ierusalim; - Dialog intercres/in; - Ecume-

nism intercres/in.6. RelatWe intercres/ine ale Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 9-10, p. 1071; - nr. 11-12, p. 1249-1252 i - XC (1972), nr. 3-4,p. 375, 377 i - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XLII-XLVI i- Vezi si: Biserica Ortodoxa Rusa i - Dialog inlercrestin; - Ecume-

nism intercrestin.7. Relatiile inlercrestine ale Bisericii Ortodoxe Georgiene (Gruzine): B.O.R.,

LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1253-1254 i - XC (1972), nr. 3-4, p. 377;- Vezi si: Biserica Ortodoxa Georgiana; - Dialog inlercres/in; - Ecu-

menism intercres/in.8. Relatiile inlercres/ine ale Bisericii Ortodoxe Sjrbe: B.O.R., LXXXIX (1971).

nr. 11-12, p. 1255i - XC (1972), nr. 3-4, p. 375- 377 i - XCIU (1975),nr. Li- Vezi si: Biserica Orlodoxa Sjrba i - Dialog inlercres/in i - Ecume-

nism inlercreslÎn.9. RelatWe intercresline ale Bisericii Orlodoxe Române: B.O.R., XC (1972), nr.

3-4, p. 377 i - nr. 7-8, p. 840-842, 843, 844-845, 847, 848-850 i -nr. 9-10, p. 1082 i- Vezi si: Biserica Orlodoxa Româna; - Dialog intercres/in; - Ecume-

nism inlercreslÎn.10. Relatiile intercres/ine ale Bisericii Orlodoxe Bulgare: B.O.R., XC (1972), nr.

1-2, p. 150 i - nr. 3-4, p. 375, 377; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LVI i- Vezi si: Biserica Ortodoxa Bulgara; - Dialog intercrestin i - Ecume-

nism inlercreslÎn.11. Relatiile intercrestine ale Bisericii Orlodoxe Grecesti: B.O.R., XC (1972), nr.

1-2, p. 154-155 i - nr. 3-4, p. 375, 377; - XCIII (1975), nr. 3-4,p. LX-LXI;- Vezi si: Biserica Orlodoxa Greaca; - Dialog intercrestin i - Ecume-

nism inlercreslÎn.12. Relatiile inlercrestine ale Bisericii Orlodoxe Cipriote: B.O.R., XC (1972), nr.

1-2, p. 155i - XC (1972), nr. 3-4, p. 377 i- Vezi si: Dialog inlercres/in; - Ecumenism inlercres/in.

13. Relatiile inlercrestine ale Bisericii Ortodoxe Albaneze: B.O.R., XC (1972), nr.-3-4, p. 377 i- Vezi si: Dialog inlercrestin i - Ecumenism inlercres/in.

14. Relatiile inlercrestine ale Bisericii Orlodoxe din Polonia: B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 377i- Vezi si: Dialog intercres/in; - Ecumenism intercres/in.

15. Relatiile intercreslÎne ale Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia: B.O.R., XC(1972), nr. 3-4, p. 377;- Vezi si: Dialog intercres/in i - Ecumenism intercres/in.

16. Relatme intercrestine ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda: B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 377i - XCIII (1975),nr. 3-4, p. LXm i- Vezi si: Dialog intercres/in; - Ecumenism inlercres/in.

II. - RelatWe intercrestine ale Bisericii Romano-Catolice: B.O.R., XC (1972),nr. 3-4.p. 371-372, 377 i - nr. 7-8, p. 840-842 i - XCIII (1975), nr. 1-2,p. XXIX-XXX i - nr. 3-4, p. XXXIII, XLII~XLIII, LX, LXIII; - nr.5-6, p. LXVII-LXVIII, LXX,LXXIi- Vezi si: BisericaRomano-Catolica;~ Dialog inlercres/in; - Ecume-

nism intercrestin.m. - RelatjjJe intercres/ine ale Bisericii Protestante: B.O.R., XC (1972), nr. 3--4.

p. 375, 377-378; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXX i - nr. 3-4, p. XLIII-XLIV, LVI, LX i - nr. 5-6, p. LXVII-LXVIII, LXX i- Vezi si: Biserica Protestanta; - Dialog inlercreslÎn; - Ecumenismo

intercres/in.

- 47-

IV. - Relat:j]e intercrestine ale Bisericii Anglicane: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4,p. 375, 377-378 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXX; - nr. 3-4, p. XXXIII,LVI, ; - nr. 5-6, p. LXVIII, LXXI i- Vezi si: Biserica Anglicana; - Dialog intercrestin i - Ecumenism

intercres/in.V. - Relatiile intercres/ine ale Bisericii Vechi-Catolice: B.O.R., XC (1972), nr.3-4,

p. 378 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXX i nr. 3-4, p. XLIV, LXI i- Vezi si: Biserica Veche-Catolica; - Dialog intercres/in i - Ecume-

nism intercrestin.VI. - Relatiile intercrestine ale Bisericj]or Vechi-Orient ale : B.O.R., XC (1972), nr.

3-4, p. 378, 380, 381-382 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXX-XXXI i -nr. 3-4, p. XXXV, XLIV-XLV, LVI i - nr. 5-6, p. LXVIII, LXXII,.LXXIII, LXXV-LXXVI i- Vezi si: Bisericile Vechi-Orientale; - Dialog intercres/in; - Ecume-

nism intercrestin.VII. - Relatiile intercrestine ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor: B.O.R., XCIII

(1975), fir. 1-2, p. XXXI i - nr. 3-4, p. XXXIII, XXXV, XXXVI, XLV-XLVI, LVI, LXI i - fir. 5-6, p. LXVIII, LXXXVI;- Vezi si:' Biserica Ortodoxa; - Biserica Romano-Catolica; - Biserica

Proteslanta ; - Biserica Anglicana; - Biserica Veche-Cato-lica; - Bisericile Vechi-Orient ale ; - Dialog intercrestin;

,- Ecumenism intercres/in.~ RELATIILE INTERORTODOXE :

1. RelatWe interortodoxe ale Palriarhiei Ecumenice (în trecut si în prezent):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1055-1056; - XC (1972), nr. 1-2,p. 153 i - XCII (1974), nr. 3-4, p. 489-491; - XCIII (1975), nr. 1-2,p. XXVIII-XXIX i - XCIV (1976), nr. 3-4; p. CCX, CCXII-CCXIII;- Vezi si: Patriarhia Ecumenica; - Dialog intercrestin; - Ecumenism

intercres/in.2. Relatiile inlerortodoxe ale Patriarhiei de Alexandria (în trecut si în prezent) : '"

B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1059-1060 i - XCII (1974), nr. 3-4,p. 491-493; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIII; - XCIV (1976), nr.3-4, p. CCX, CCXIII ;- Vezi si : Palriarhia de Alexandria i - Dialog intercrestin; - Ecu-

menism intercrestin. .3- Relatiile interortodoxe ale Patriarhiei de Antiohia (în trecut si în prezent):

B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1061-1062 i - XCII (1974), nr. 3-4,p. 493-495, 514; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXV; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCX, CCXIII i- Vezi si: Patriarhia de An/iohi('I i - Dialog intercres/in; - Ecume-

nism intercres/in..t.. Relatiile interortodoxe ale Patriarhiei de Ierusalim: B.O.R., LXXXIX (1971),

nr. 9-10 p. 1063 i - XCII (1974), nr. 3-4, p. 495-496; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. XXXVI i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIII-CCXIV;- Vezi si: Patriarhia de- Ierusalim; - Dialog intercres/in; - Ecume-

nism intercres/in.5. Relatme interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Ruse (în trecut si în prezent):

B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1246-1249 i - XC (1972), nr. 1-2,p. 158i - XCII (1974),nr. 3-4, p. 496-500; - XCIII (1975),nr. 3-4,p. XLI-XLII i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCX, CCXIV-CCXV;- Vezi si: Biserica Ortodoxa Rusa; - Dialog inlercres/in; - Ecume-

nism intercres/in.6. RelatWe interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Georgiene (Gruzine): B.O.R...

LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1253-1254; - XCII (1974), nr. 3-4,p. 500-501 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXV i- Vezi si: Biserica Orlodoxa Georgiana; - Dialog intercres/in; - Ecu-

menism intercrestin.

Page 25: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 48-

7. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Slrbe (în trecut si în prezent):B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1255i - XCII (1974). nr. 3-4,p. 501-503; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. L; - XCIV (1976), nr. 3--4,p. CCX, CCXV, CCXVI;- Vezi si: Biserica Ortodoxa Slrba; - Dialog intercrestin; - Ecume-

nism intercrestin..i!. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române (în trecut si în pre.

zent): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 877; - XCII (1974), nr. 3-4,p. 489-514; -' XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCX-CCXIX;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1060, 1061, 1062, 1064-

1065; - nr. 11-12, p. 1246,1247, 1248;- Dialog intercrestin; - Ecumenism intercrestin.

'.9. Relatiile intercrestine ale Bisericii Ortodoxe Bulgare (în trecut si în pre-zent): B.O.R., XC (1972), nr. 1-2, p. 149-150; - XCII (1974), nr. 3-4,p. 503-506; - XCIII (1975), nr. 3-4, p. LVI; - XCIV (1976), nr. 3-4,p. CCX. CCXVI-CCXVII;Vezi si: Biserica Ortodoxa Bulgara; - Dialog intercrestin; - Ecume-

nism intercrestin.1.0. Relatiile intercres(ine ale Bisericii Ortodoxe Grecesti: B.O.R., XC (1972),

nr. 1-2, p. 153; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 506-508; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. LX; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXVII-CCXVIII;- Vezi si: Biserica Ortodoxa Greaca; - Dialog intercrestin; - Ecume-

nism intercrestin.11. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Cipru: B.O.R., XC (1972},

nr. 1-2 , p. 155; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 508-509; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCXVIII ;- Vezi si: Biserica Ortodoxa din Cipru; - Dialog intercrestin; - Ecu-

menism intercrestin.12. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Albaneze: B.O.R., XC (1972),

nr. 1-2, p. 156; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 509;- Vezi si: Biserica Ortodoxa Albaneza; - Dialog intercreslÎn; - Ecu-

menism intercreslÎn.13. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Polonia: B.O.R., XC (1972),

nr. 1-2, p. 157i - XCII (1974),nr. 3~4, p. 511-512 i - XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCXVII ;- Vezi si: Biserica Ortodoxa din Polonia; - Dialog intercreslÎn; - Ecu.

menism intercrestin.14. RelatiiIe interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia: B.O.R., XC

(1972), nr. 1-2, p. 158i - XCII (1974),nI'. 3-4, p. 512-513; - XCIII(1975), nr. 3-4, p. LXII; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIX;- Vezi si: Biserica Ortodoxa din Cehoslovacia; - Dialog intercrestin;

- Ecumenism intercreslÎn.15. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe din Finlanda: B.O.R., XC (1972),

nr. 1-2, p. 159; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 509-511; - XCIII (1975),nr. 3-4, p. LXIII; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXVIII-CCXIX;- Vezi si: Biserica Ortodoxa din Finlanda; - Dialog intercreslÎn; -

Ecumenism intercrestin.16. Relatiile interortodoxe ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Autonome a Sinaiului si

Rai/ului: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIX.17. Relatiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Autonome din cele doua Ame-

rici: B.O.R.,XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCXIX.'l.J!RELATIILE INTERRELIGIOASE :

1. Relatiile interreligioase (privire generala): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8,p. 850-851 i - nr.9-10, p. 1076 i- Vezi si: Dialog interreligios; - Ecumenism interreligios.

2. Relatii interreligioase ale Bisericii Ortodoxe Ruse: B.O.R., XCIII (1975), nr.3-4, p. XLVI.

3. Relatii interreligioase ale Bisericii Romano-Catolice: B.O.R., XCIII (1975),nr. 5-6, p LXVIU.

- 49-

RELATii INTERST~T~LE: ~.~:R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIV, CCV-CCVI i- VezI SI: Romanll...

RELIGIA (conceptii filozofice despre religie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIX.RELIGII NECRESHNE:

1. Religii primitive (privire gener>aIa): B.O.R., XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXV.2. Religia canaanita (istoric, doctrina, viata): B.O.R., XC (1972), nI'. 5-6,

p.622.3. Religia Egiptului antic (istoric, doctrina, viata): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6,

p. 622.4. Religia asiro-babilonienilor (istoric, doctrina, viata): B.O.R., XC (1972),

nr. 5-6, p. 622.5. Religia hititilor (istoric, doctrina, viata): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 622.6. deligia persilor antici (Zoroastrismul): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 625.7. Religiile Indiei: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 623-625 i - XCIII (1975),

nr. 5-6, p. LXXXV-LXXXVI.8. Religiile popoarelor europene în anlÎchitate: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6,

p. 625-626; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXVI.9. Religia vechilor greci: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 625.

10. Religia romanilor: f3..0.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 625.11. Religia tracilor: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282.12. Religia get o-dacilor : B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 625-626; - XOIIJf) (1974), nr. 1-2, p. 282.QI Religia slavilor: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 625.

RELIGIOZITATE (privire interconfesionaIa): B.O.rt.; XCII (1974), nr. 3-4, p. 514-515.REMBRANDT (Harmensz van Rijn), celebru picior si gravor olandez (date bdogra-

fice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXV.RENASTEREA (în cadrul civilizlatiei): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXIX.RESPONSABILITATEmorala: B.O.R., XCII (1974),nr. 3-4, p. 515i - ~CIV (1976),

nr. 3-4, p. CCXIX--CCXX.REVELATIE DIVINA: B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 515; - XCIV (1976), nr. 3-4,

p. CCXX.REVISTELE Bisericii Ortodoxe Române contemporane: B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5,

p. 448-449.REVOLUTIA burghezo-democratica de la 1848; B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 285;

- XCIII (1975), nr. 3-4, p. LII; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIII.REVOLUTIA lui Tudor Vladimirescu (1821); B.O.R., XCII (1974), Ilr. 1-2, p. 285; -

XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIII.RIT liturgic: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, ,p. 629.RJITUALJilurgic : B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 629.RITUALISM liturgic: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 629.ROBINSON (Johan A.T.), teolog protestant <i!-eprestigiu (dat,e biografke): B.O.R.,

LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 868; - XC (1972), nr. 9-10, p. 1074.RODOS (monogl'afie istorico-geografica): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, rp. 451.ROMA antica (monografie istorico-gelografica): B.O.R., XCII (1974), Ilr. 7-8, p. 1061.ROMAN (Melodl\ll), imnograf bizantin (date biogl'alice): B.O.R., LXXXIX (1971), nI'.

5-6, p. 629.ROMAN (Standl\l), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor (d.ate biogr.afice):

B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 785-791.ROMAN (Visarion), pedagog social din Transilvania (sec. XIX) (date bi,ografi'Ce):

B.O.R., XCIII (1975), Ilr. 9-10, p. CLX.ROM.AN~I (da1€ istorioo-g,eografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282; - XCII

(1974), nr. 7-8, p. 1061.ROMÂNIA (mo11JogI'af'iiistorko-geogl1afilCe): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1060.

RO - Vezi si: Arheologie; - Localitati istorice.MANn :

1. Inceputuri, formare si istoric: B.O.R., XCII (1974),nr. 1-2, p. 281-287; -XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCI-CCIV;- Vezi si: B.O.R.,LXXXIX(1971),nr. 9-10, p. 1058,1060, 1062,1064-1065;

- nr. 11-12, p. 1253; - XC (1972), nr. 3-4, p. 383-384;- nr. 7-8, p. 849; - XCI (1973),nt. 3-5, p. 4441.442,443,444;- România

Page 26: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 50-

2. In contemporaneitate (pagirn însemnate) : B.O.R., XCII (1974), nI. 1-2, p. 287-288 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIV-CCYI.

ROMANIA si poporul român - iIjlpresii si aprecieri de peste hotare (în trecut si inprezent) : B.O.R., XCIV ('1976), m. 3-4, p. CCVI.

RUBLIOV (Andrei), pictor bisericesc rus de prestigiu (date biograIfke): RO.R., LXXXIX«1971), M. 5-6, p. 625 i - XCIII (1975), nr. 1-2, ip. VI![.

RUGACIUNI (coleotii) in Biserica veche; B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518.

RUNCU (Pr. Io,an - Popescu),- compozitor român de muzica bisericeasca corala (datebiografke): RO.R., LXXXIX (,1971), fir. 5-6, p. 631.RUSII (dateistorico-geogr!afke): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1060.

sSABATUL (în rel~gi'a iudaica): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 627 i - nr. 9-10, p. 1067.- xcn (1974),'nr. 3-4, p. 518. .SACRIFICIU:

,1. In conceptia crestina; B.o.R., XCII (1974), nI. 3-4, p. 518.2. In conceptia religiilor necresUne; B.O.R., XC (t972), nr. 5-6, p. 626, 627 i -XJCr!(1974), nr. 3-4, jp. 518.

SADOVEANU (.Mihail), mare scriitor român (da,te biografic!e): B.O.R., XCI (,1973), nr.3-5, p. 445.

SAMUIL (Mileu), reprezentant al Scolii Ardelene (date biograIfice): B.O.R., XCIII (1975),nr. 9-10, p. CLVII.

SAVIN (Ioan Gh.), profesor universitar de teologie (date biogr,afke): B.O.R., XCIV(,1976),nr. 1-2, p. OLXXVII.SA'RBA TORJI :

[. - Sarbatorile crestine (p,rivire gener,a:Ia): RO.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518;- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 380, 381.

II. - Sarbatori crestine, in special:1. Sarbatari cu date fixe;

ia) Inchinate Mintuitorului Iisus Hristos:- Duminica: RO.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518.

b) Închinate Maicii Domnului:

-.Bunavestire (25 martie): B.G.R., XCII (1974), nr .3-4, p. 526 i - XCIV(1976), nr. 3-4, p. CCXX,IV

- Adormirea Maicii Domnului (15 august): B.O.R., XCII (1974),nr. 3-4,p. 528-529 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXV i

- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 9-lD, p. 1072, 1074; - XCII (1974),nr. 3-4, p. 522, 526.- Nasterea Maicii Damnului (8 septembrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,

p. 529; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXVI- Intrarea in Biserica a Maicii Domnului (21 noiembrie): B.O.R., XCII

(1974), nr. 3-4, p. 531,- Zamislire a Sfintei Feciaare (9 decembrie): B.O.R., XCII 1974), nr. 3-4, p. 531.

- Sobarul Maicii Damnului (26 decembrie): B.O.R., XCII 1974), nr. 3-4,p. 531-532.c) lnchinate sfintilar; - Vezi: Sfintenie si sfinti.

2. Sarbatari cu date variabile:

- Sfintele P.asti (Invierea Domnului): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXI-CCXXII. .

- Sfintele Femei Miranasite (Duminica a III-a dupa SI. Pasti): B.O.R., XCII(1974), nr. 3-4, p. 528, 532.

- Rusaliile (Cincizecimea; Pogorîrea Sfîntului Duh): RO.R., XCIV (1976),fir. 3-4, p. CCXXII.

1II. - Sarbatori la alte religii (necrestine): B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 627, 628;- nr. 9-10, p. 1067.

-51-

sGHIlliER (Friedrich), poet german de renume (date biografke): B.O.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 450.

SCHJSMHLEin Biserica;

1. Privire generala: B.O.R.,LXXXIX(1971),nr. 7-8, p. 873i - XCII (1974),nr.3-4, p. 519 i - XCiW {1976), nI. 3-4, p. CCXXIl.

2. Schisma mare (1054): B.O.R., LXXXIX (197'1), nr. 7-8, p. 873-875 i - XCIII(,1975),fir. 1-2, p. XXIV.

3. Schisma bulgara: B.O.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. LJiV.SCHITURI arladaxe din tara (monografii): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 457-463;

- XCI:V('1976),fir. 1-2, p. CLXVm-a..XXU.SCHLEIERMiACHER(Friedrich DanIel Erns't), teolog protestant si Wozof german (date

biagrafice): B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXIII; - XCIV (1976), nr. 3-4,p. CCXXXVI.

SCHOPENHAUER (Arthur), Wozaf idealist german (date biografice): B.O.R., XCIII(1975), nr. 9-lD, p. CXXXIm.

SCHWEIiTZER (Albert), figura distinsa de umanist (dat,e biogmfi,oe): B.O.R., XCIII(1975), nr. 9-10, p. CX,XXII.

SCLAVIA (Iobi'a), a realitate trista a trecutului istaric: B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,p. 519 i - XCIV (1976), fir. 3-4, p. CCXXII.

SORLEREAgnastica: B.O.R., LXXXIX (197;}j.nI. 5-6, p. 614.SCULPTURA biserÎCeasca crestina;

1. Privire generala: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 626--627 i - XCIII (1975),nr. 1-2, p. VIII-IX.

2. Sculptura bisericeasca crestina româneasca (în tre,cut si în pr,ezent): B.O.R.,LXXXIX (197'1), n.r. 5-6, p. 626--627 i - nr. 11-12, p. 1257 i - XCIII(1975), nr. 1-2, rp. VHI-IX.

3. Sculptura bisericeasca crestina bulgara; RO.R., XJCIIl (1975), n.r. 1-2, p.. ,IX.4. Sculptura bisericeasca crestina italiana: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. IX.

SEBASTIAN (Rusan), mitropalit al Maldovei si Sucevei (dat,e biografice): B.O.R., XCI('1973), nr. 7-8, p. 885 i - nr. 9~10, p. 1118i - XCW (1976), nr. 1-2, p. CXc.

SECT,E religioase; RO.R., XJC (1972), nr. 11-12, p. 12S{} 1257i - XCII (1974), nI.3-4, p. 520.

SECULARIZARE: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXII.SENECA (dat'e biogra!fice): RO.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.SERAFIM (Vasile), pictar român (sec. XIX) (dat,e biagrafioe): RO.R., XCIII (1975), nr.

1-2, p. VIII.SFINTELE Canaane - Vezi: Legislatie bisericeascd.SFINTELE Taine;

1. - In Biserica Ortadoxa (privire gene.I!a1a): RO.R., ~CII (1974), .nr. 5--6, p. 797-800 i -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXI-CCXXII;

- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379 i - XCI (1973), nr. 7-8,rp.878.

II. - In Biserica Romano-Catalica ; B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 798-799, 801, 803,805-807, 808-809, 810-8U, 812, 813-814.

III. - In Biserica Protestanta: B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 798-799, 801, 803, 805-807, 808-809, 810-811, 812, 813-814.

IV. - In BiseriCa Anglicana; B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 844 i - XCII (1974), nr.5-6, p. 799, 807, 813.

V. - In Biserica Veche-Catolica; B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 379i - XCII (1974),nr. 5--6, p. 799, 801,803,807,810, 81,t, 813, 814.

VI. - In Bisericile Vechi-Orieruale (NecaIcedoniene) :1. In Biserica Nestoriana : RO.R., XC (1972), nI. 3-4, p. 380; - XCII (1974), nr.

5--0, fP. 700, 801, 803, 807, 810, 812, 813, 814.2. In Biserica Armeana: RO.R., XCII (1974), n:r. 5-6, p. 802, 803, 807, 810, 812,

'813, 814.

1. -

Page 27: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 52-

7'

3. In Biserica Copta: B.O.R., XC (1972), fir. 3-4, p. 380 i - X;CII (1974), nr.5-6, rp. 799, 802, 803, 807, 810, 812, 813, 814.

4. In Biserica Etiopiana: B.O.R., XC (1972), fir. 3-4, p. 380-381; - XCII (1974),nr. 5-6, p. 799, 802, 803, 807, 810, 812,8.13, 814.

5. In Biserica Siriana Iacobita: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 381; - XCII(11974),nr. 5---6, p. 800.

6. In Biserica Siriana din Malabar (Indi.a): B.O.R., X,C (1972), fir. 3-4, p. 381-382 i - X,CII (1974), nr. 5---6, p. 800, 802, 803, 807, 810, 812, 813, 814; -XCIII (1975), nr. 5---6, p. LXXV.

7. In Biserica Maronita: B.O.R., XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXVI.SFINTENIE si sfinti:

1. - In crestinism: B.O.R., XCII (1974), fir. 3-4, p. 520-532; - X,CIV (1976), m.3-4, p. CCXxII-ccxxm i

- VezI.isi: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 609 i - XC (1972), nr. 3-4,p. 370, 371, 376, 379 i - nr. 5-6, p. 629.

II. - In mahomedanism : R.O.R., XC (,1972),nr. 5-6, p. 626.III. - Sfint/in calendarul crestin ortodox (da'te bilOgr,aIilce):- SF. VASILE Q~,ltE (,1 i'anluarie): R.O.R., XiCII (1974), nr. 3-4, p. 522; - XCIV

(,1976),nr. 3-4, p. OCXXIII i- Vezi si: R.O.R., LXXX'IX (1971), nr. 5-6, p. 609 i - nr. 7-8, p. 850, 864, 867,869; - XC (1972), nr. 3-4, p. 385; - nr: 5---6, p. 618, 630; ~'nr. 9-'10, p. 1065,1068, 1069, 1076, 1077 i - nr. 11-12, p. 1267'; - XCI (1~j'3), M. 7.-8, !fJ. 879 i- nr. 9-10, p. 1122; - XOIII (1974), nr. 1-2, p. 292; - XCIV (1976), nI'. 3-4,p.eOV1li '- Si. Trei Ierarhi (30 ianuarie).

- SF. IOAN BOTEZATORUL (7 i'anuarie): R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 523;- V,ezi si: RO.R., LXXXIX (19f,l), nr. 5---6, rp.613.

- SF. GRIGORliEDE NISA ('10 ianuari'e): RO.R., LXXXIX (1971),nr. 5-6, p. 609i- XC (1972), nr. 7-8, p. 839 i - nr. 9-10, p. 1067, 1068, 1072, 1073 i - XCI(11973), nr. 9-10, p. 1122 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXII i - XCIII (1975),nr. 5---6, p. LXXXIII i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. ecxxv;

" - SF. ANq'ONIE CEL MARE (17 i,anuari,e): RO.R., XCII (1974),nr. 3-4, p. 523.~SF. ATANASIE GELMARE (18 ianuarie i 2 mai): R.O.R., XC (197~)nr. 9-;;:-1.0,p.'l: 1072. 1073, 1075 i - XCIV O~,7..6),nr.!..-2~ p. CLXXII; - nr. 3-~, rp. CGXXIV.

- SF. CHIRILAL AuEXANDRI:EI(18 iJanumi,e;9 iunIe): RO.R., XC (1972),nr. 9-10,p. 1071i - XCII (1974).nr. 3-4, p. 520. -r - SF. MAXIM MAJRTURISITORUL(21 ianuarie): R.O.R., XCII (1974), p. 523 i - XCIII

L (,1975),nr. 9-10, p. CLIV; - XCW (1976), nr. 3-4, p. OCXXIV.'. - Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 9:""':10,p. 1067, 1072i - nr. ll-t2, p. 1258.- SF. GRIGORIE DE NiAZIiANZ(TeOilogujJ)(25 ianuarie): R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,

p. 5~i '- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1~71), nr. 7-8, p. !!,67,869 i - XC (1972), nr. 9-10,

p. 1072 i - XCH (1974), nr. 1-2, p. 292 i .- Sfintii Trei Ierarhi (30 ianuarie).

k- SF. IOAN GURA\DE ?-(27 ianuarie i 13 n'oiembrie): B.O.R., XCII (1974), nr.3-4, p. 523-524 i .- Vezi si: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 608; - nr. 7-8, p. 865, 866,

869 i - XC (1972), nr. 5---6, p. 629; - nr. 7-8, p. 839 i - nr. 9-10, p. 1067, 1069, 1073, 1075 i- nr. 11-12, p. 1261, 1265, 1266, 1267,1270, 1276 i - XCI (1973), nr. 1-2, p. 200i - nr: 7-8, p. 878,883-884 i - nr. 9-10, p. 1122; - XCII (1974), nr. 1-2, p. 289,291, 292; - nr. 3-4, p. 517; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXIII;- Sfintii Trei Ierarhi (30 ianuarie).

- Sf. EFREM SIRUL (28 ia'DJIl<fl.fie):R.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 289; - nr. 3-4,ip. 524.

- SFINTII TREI IERARHI (30 ianuarie): R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 524-525;- XCIN" (1976), nr. 1-2, ip. CLXXIII; - nr. 3-4, p. OCVI-CCVII, OCXXIV,CCXXXV, eCXL i

"':)

- 53-

- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 865, 866, 872 i - XCI (1973),nr. 1-2, p. 205 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXII i- SI. Vasile cel Mare (1 ianuarie);- SI. Grigorie de Nazianz (25 ianuarie);- Sf. Ioan Gura de Aur (27 ianuarie).

sp ISIOOR PELUSIOTUL (4 febro<Irie): B.O.R., LXXXIX ('1971), nr. 5---6, p. 608.- '- XC (1972),nr. 1-2, rp. 152i - nr. 9-10, p. 1067,1072, 1075i - XCII (1974):

nr. 1-2, p. 294.SF IOAN CASIAN (29 februarie): R.O.R., X,CIV ('1976), nr. 1-2, p. CLXXIII.

= SF: GRlGORIE DIALOGUL (12 martie): B.O.R., X.CII (1974), nr. 1-2, p. 291.- SF. CHIRILAL IERUSALIMULUI(18 martie): B.O.R., XC (1972),nr. 3-4, p. 386i

- nr. 9-10, p. 1069; - nr. 101-12, p. 1267; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 525;- XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXIH.

- SF IOAN SCARARUL (Sinaitu:1) (30 martie): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 879;- XCII (1974), nr. 3-4, p. 526.

- SF. OALINIC DE LA CEltNllCA (11 apri~ie): ,B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 521,526-527; - XCIV (1976), fir. 3-4, p. CCXXIII~eCXXIV.

- Sf. SAVA GOTUL (18 aprilie): R.O.R., XiCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVII; - nr.3-4, p. CCXXIIV-CCXXV.

- SFINTI[ IERARHI IOREST SI SAVA BRANCOVICI (24 aprHde): B.O.R., LXXXIX(197,1),nI. 9-10, p. 1065i - XCI (1973),nr. 1-2, p. 210; - XCII (1974),fir. 3-4,p. 521, 527; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXHI.

- SF. APOSTOL SI EVANGHELIST IOAN (8 mai; 26 septembr!ie): B.O.R., X,CII (1974),nr. 3-4, p. 527.

- SFINTII CHIRIL SI METODIE (11 mai): R.O.R., LXXXIX (,1971), nr. 7-8, p. 874;- nr. 9-10, p. 1056, 1069; - nr. 11-12, p. 1248i - XC (1972), nr. 1-2, p. 148,150, 152, 153, 157, 158 i - XCI (1973), nr. 3-5, p. 449 i - XCII (1974), nr.3-4, p. 527.

- SF. IOAN ROMANUL (Valahul) (12 mai): B.O.R., XCII (1974), nir. 3-4, p. 527-528; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXIII.

- StF.PAHOMIE CEL MARE (15 mai): RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXIII i -nr. 3-4, p. CCX,XV.

- SFINTII lMPARiATI CONSTANTIN SI ELENA (21 mai): R.O.R., XCIII (1975), nr.111 5---6, p. LXXVI.

- SF. lUSTIN MARTIRUL SI FIiLOZOFUL (1 iuni-e): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,rp. 528.- Vezi si: B.O.R.,LXXXIX(c19711),nr. 5-6, p. 608i - XC (1972),nr. 5-6, p.618 i - nr. 9-10, Ip. 1070; - nr. 11-12, p. 1259, 1277.

~ SF. lOtAN CEL NOU, de la Suceava (2 iurue): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p.CCXXIII, CCXXV.

- SFINTII APOSTOLIPETRUSI PAVEL(29 iunde): B.O.R., LXXXIX(1971),nr. 5---6,p. 608, 611~12; - XCIU (,1975), nr. 1-2, p. II i - XCIV (1976), nr. 3-4, p.CCXX~.. ,- VezI SI: R.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, \J. 859, 861, 862, 863, 864, 866, 869,

871, 872 i - XC (1972), nr. 1-2, p. 152 i - nr. 3-4, p. 385; -nr. 5-6, p. 619; - nr. 7-8, p. 850; - nr. 11-12, p. 1256, 1258,1261, 1270; - XCI (1973), nr. 1-2, p. 199; - nr. 7-8, p. 877,883; - nr. 11-12, p. 1324; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXII;- Apostolii Domnului

- SF. ANDREI CRFf,EANUL (4 iulli.e; 17 octombrie): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2, p.CXCIX i - nr. 3-4, p. CCXXV.

- SF. ATANASIE ATONI<TUL(5 iuLi'e):- B.O.R., XiCII (1974), nr. 3-4, p. 528.- SF. MARIA MAGDALENA (22 1ulie): R.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 528.

- Vezi si: Sarbatori cu date variabile (9[. Femei Mironisi1e).- SF. JUSTINIAN (2 a'l!!9ust): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, rp. 873.- SF. APOSTOL MATIA (9 arugust): R.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. II.- SF. HIPOLITROMANUL(10 august): RO.R., XOI (1973),nr. 1-2, p. 215i - XCII

(1974), nr. 3-4, p. 528.- SF. NIFON, patriumul C-ipolulw (11 august): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 528.

Page 28: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 54-

- SF. SIMEON NOUL~EOLOG (St11t>n.icul)(1 septembrie): B.O.R., XC (1972) n.r9-10,tJ. 1069, 1077; - nr. 1:1-12, p. 1266, 1267i - XCJ (1973),nr. 7-8 .877; ~ X>CI:I(1974), nr. 3-4, p. ~; - X>CIII(1975), m. 9-10, p. CXXXIV; ~XCW (\976), fir. 3-4, ,1).CCXX,V. ..--

- SF. IOS!f GEL NOU, de la PaflOs-(15 septemhnie): RO.R., XCII (1974), n.r. 3-4p. 521, 529; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXIII, CCXXVI '- SF. NICETA DE REMESIANA (Nichita Romanul) (15 septembrie): B.O.R., XCII

(1974), nr. 3-4, p. 529; - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLIII;- Vezi si: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 630; - nr. 7-8, p. 871; - nr.

11-12, p. 1256; - XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - nr. 9-10, p.- 1076, 1078; - XCI (1973), nr. 9-10, p. 1122; - XCIII (1975), nr.1-2, p. XXI, XXII.

~ ,SF. EViANGHELIST MARCU (27 s,eptembIi,e): RO.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 849.- SiF. ROMAN MELODUL (1 oc,tombrile): B.O.R., LXXXI))..(11971),n.r. 5-6, p. 629; -

XIOW (1976), nr. 3-4, p. OCXXVI. \- SF. GI,PRIiAN(2 octombrie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.' 7-8, p. 866; - XC (1972),

m. 5-6, p. 627; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 530; - XCIII (1975), nr. 1-2, p.XXI, XX![-XXm; - XCW ('1976),nr. 3-4, p. CCXX,VI.

- SF. APOSTOL TOMA (6 odombl'ie; Dumindca Tomii): RO.R., LXXXIX (1971), nr.5-6, p. 613; - XC (1972), m. 3-4, p. 382; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. II.

- SF. PARASCHEVA (14 octombrie): RO.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 530; - XCIV(1976), nr. 3-4, ,p. ecxxrH.

- SE EViANGHELIST LUCA (,18 oct'Ombl'ie): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.- SFINTII CUV. MA:R,TURISITORIVISARION SARAI, SOFRONIE DE LA CIOARA SI

MUC. OPREA DIN SAI..ISTE(21 octomrbxie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 521,530; - XCIV (,1976),nr. 3-4,.p. OCXXIII, OCXX>VI.

- SF. IiJARION CEL MARE (21 'Octombrie): B.O.R., X:CIV (1976), nr. 3-4, p. CCXX,VI.- SF. APOSTOL IA!OOB (23 'Oct'Ombrie): B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 385; - XCI

(HJ73),nr. 11-12, p. 1326.

- SE DIMHRIE IZVOR,ITORUL DE MIR (26 o'c.tombrlie): RO.R., XOII (1974), nr. 3-4,p. 630.

SF. DUMITRU BASARABOV, cel Nou (27 octombrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,p. 530-531 ; - XOI,V (1976), nr. 3-4, p. ocxxm.

... SF. GRIGORIiE PALAMA (14 noiembri,e; Duminica II-'a din Pos'tu~ Mare): B.O.R,Xc (,1972), nr. 1-2, p.' 151; - nr. 9-10, p. 1069; - nr. 11~12, p. 1272; -XCII (1974), nr. 3-'-4, p. 532. ".'

- SF. GRIGORIiEDiECAPOLiITUL(20 n'Oi,emibrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 531;- XCW (1976), nr. 3-4, p. OCXXIIiI.

- SF. TEODOR STUDHUL (Iil noiembl'ie):' B.O.R., XOIV (t976), nr. 3-4, p. OCXXVI.- SF. APOSTOL ANDREI (30 noiemlbl'ie): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 613;

- XC (1972), nr. 1-2, p. 152.- SP. IOAN DAMASCHIN (4 decernbri,e) : B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1069, 1072.1073, ,1075.

- SF. SAViA.CEL SFINTIT (5 decembri,e): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1063.- SF. FlLOFTEIA (7 tde<cemibrile):B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 531; - XCIV

(,1976),nr. 3-4, p. ocxxm.- SF. AMBROZIE (7 decembri'e): RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1077; - nr. 11~12,

p. 1267, 1271 ; - XCI (1973), fir. 1-2, p. 214; - xcn (1974), nr. 3-4, p. 517;, - XCIII ,(1975),nr. 9-10, p. OLIJI.

l.L: SF. IGNATIfE TEOFORUL (20 doc,emrbr1Îe;27 iaruu.ari'e): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.q 7-8, p. 869; - XC (1972), nr. .11-12, p. 1270; - XCIV (1976), nr. 3-4, p.CCXXVJI.

- SF. NIOODIM DE LA TISMANA (26 dec.embrie): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,p. 531; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. ocxxm.

IV. - Alti stinti canonizati in zilele noastre:- SF. NICODIMAGHIORITUL: B.O.R., XCIJ (1974), nr. 3-4, p. 521.- SFINTUL (DREPTUL) IOSIF: n.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1075; XCII (1974)., nr. 3-4, p. 532.- SF. NlOOLAE KASTKIN: B.O.R., XCLV (1976), nr. 3-4. p. OCXIV.

- 55-

INTA IMPARTASANIE - Vezi: Euharistia (ca Sfînta Taina).SFINTA LlTURGHIE - Vezi: Liturghia dumnezeiascd.SF

INTA lumina de la mormintul Domnului: B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4, p. 518.SF - V . B.bl '

SFINTA SCRIiPT~RA.- eZl: 1. Ia.FINTA Solia dm KIev (monograf~e): B.O.R., X>CIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVI.

SFINTA TRADITIE si traditii (privire interconfesiona1a): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6.S p. IH6-817; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVII-ocx~xvni;

- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 5-6, p. 619; - nr. 7-8, p. 844; - nr. 9-10,p. 1076.

SFINTA 'TREIME: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1068-1069; - XCIII (1975), nr. 7-8,p. CXV1!II;- Vezi si: Hristologie; - Sfintul Duh.

SFINTUL DUH: B.O.R., LXXXIX (1971), m. 7-8, p. 873; - X>C(1972),nr. 9-10, p.1070, 1075, 1076-1077 i 1,XCIII (1975), nr. 7-8, p. CXVIII.- Vezi si: Filioque ; - Haritologie; - Sfinta Treime.

SFINTUL SI MARELE MIR (.sfin,tir,ealui): B.O.R., XC (1972), nI;. 3-4, p. 382 i - XCIIt1974), nr. 5-6, p. 802.

SFIRslrrUL LUMII (in cOMe!P'tia crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1259; -XCIII (1975),nr. 7-8, p. CXXX.

SLBILELEla greco-romani si in crestinism: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXXXV.SIMBOLUL CREDINTEI - Vezi: Crezul.SIMPOZLONUL greco-român de la Salonic (21-25 octombri'e 1970): RO.R., XCfV

('1976),nr. 3-4, p. OCXVIJ.SIiMiPOZ[ONULteologic ortodox de la MinasUrca Vlatadon (15 'Oct,ombrie 1972): B.O.R.,

XCW (1976), nr. 3-4, p. OCXII.SIMPOZIONUL teologic ortodox de la Salonic (12-16 septembrie 1972): B.O.R., XCIV

(1976), m. 3-4, p. CCXI.SINOR,BTISMreligios: B.O.R., XCIJ (1974), nr. 3-4, p. 519; - XCIV (1976), nr. 3-4,

p. OCXXJVII.SINERGIA in teologia ortodoxa: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1267-1268;

- V.e:Z!i:si: Mintuirea.IIISINOADELEin Biserica:

1. - SinodaJitatea in Biserica: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 852-855 i- XCII (1974), nr. 3-4, p. 533-535; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XIII;- Vezi si: Autoritatea in Biserica.

II. - Sinodul Apostolic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 853, 871; - XCIII(1975), nr. 1-2, p. XIII; - XCW (1976), nr. 3-4, p. CCXXVII.

III. - Sinoadele ecumenice :1. Privire generala: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 853-854; - XC

(1972), nr. 9-10, p. 1076, 1078; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XIV; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXVII;

, 2. Sinodul 1 Ecumenic: B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 7-8, p. 872 ; - XCIII(1975), nr. 1-2, p. XXIV; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXVII;

3. Sinodul al II-lea Ecumenic : B.O.R., LX,XXIX (1971), nr. 7-8, p. 873;- Xc (1972), nr. 9-10, p. 1069; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 533;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXVII-OCXXVIH;

4. Sinodul al /II-lea Ecumenic: B.O.R., XC (1972), nr. 9~10, p. 1073;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXVIII;

5. Sinodul al IV-lea Ecumenic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 871-872, 873; - XC (1972), nr. 9-10, p. 1071, 1073; - XCI (1973), nr.7-8, p. 879; - XCII (1974), m. 3-4, p. 533-534; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XXIV; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXVII~CXXVIII ;

6. Sinodul al V-lea Ecumenic: B.O.R., LXXXIX (1971). nr. 7-8, p. 873;- XC (1972), nT. 9-10, p. 1071; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 534; -- XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXVII;

7. Sinodul al VI-lea Ecumenic: RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1073;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXVII, OCXXVlII;

Page 29: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

~ 56 ~

8. Sinodul al VIl-lea Ecumenic: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p.CCXXVII i9. Sinodul asa-zis al VlIl-lea Ecumenic: B.O.R., LXXXIX (1971), DI. 7~ -

p. 874i - XCI[ (1974), nI. 3-4, p. 534 i ~10. Si1ntul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe: B.O.R. LXXXIX (1971),

nr. 9-10, p. 1070 i - X,C (1972), nr. 1-2, p. 151i - XCII (1974),nr. 3-4, p. 534, 535 i - XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCX~VIII-OOXXilXi- Vezi si: Conlerintele panortodoxe

11. Sinodul al VIiI-lea ecumenic, autentic...?: B.O.R., XCII (1974), DI.3-4, p. 534.

IV. - Sinoadele lDcale În Biserica primara: B.O.R., LXXXIX (19701),nr. 7~,p. 853 B54, 872i - nr. 11-12, rp. 1255, 1258, 1259i - XC (1972), nr.9-10, p. 1071, 1076j - XCII (1974), nr. 3-4, p. 533; - XCIV (1976),nr. 3-4, p. OCXXVII.

V. - Sinoadele locale În Bisericile Ortodoxe Nationale Autocefale: B.O.R.,LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 853 i - nr. 9 -10, p. 1068j - nr. 11-12, p. 1254.1260 i - XC (1972). nr. 1-2, p. 147, 151i - XCII (1974), nr. 3-4, p. 533;- Si1ntl.t1Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, contemporane (or9anizare,

viata si alCtiviitlat~):RO.R., XCI (1973), nr. 6, p. 695-697 i - XCIV(1976),nr. 1-2, p. CLXXIXi- Vezi si: Biserica Ortodoxa Româna; - Orînduire a canonica si

administrativa a Bisericii Ortodoxe Române contemporane;- Sinodul permanent În Biserica Ortodoxa Româna contemporana (or~la-

n~rzare,~ia{a si activit'ate) : RO.R., XCI (1973), nr. 6, p. 697.VI. - Sinoadele În Biserica Romano-Catolica, contemporana:

1. Conciliul al iI-lea Vatican: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 855;0- XC (1972),nr. 3-4, p. 368-369, 370i- V,ezlisi: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 9-iO, p. 1056; nr. 11-12,

p. 1249i - XC (1972). nI. 7--8", p. 840, 851 i - nr. 9-10,p. 1083~1084.

2. «Sinodul episcopilor»: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 369, 370 i -X,CUI (1975),nr. 5~, p. LXVI.

SIRI,ENII (date ist.orko-geografke): RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 281.SIRBII(da'tleilstmko-geografike): B.O.R.,XCIV (1976),nr. 3-4, p. CCIV.SLAVII (daltleilstorko-geogl1arfdce): B.O.R., XOIl (1974), nr. 1-2, p. 281.SLUJIREA (tHaconi,a) bisericeasca 'În lume:

1. - Temeiuri biblice si pa-tristice ale slujirii (diaconiei) crestine: B.O.R.,XCIII (,1975),nr. 1-2, p. III.

II. - Atitudinea si actiunile Bisericii Ortodoxe În scopul realizarii acestuideziderat: B.O.R., XCII (1974),nr. 5-6, p. 793-794 i - XCIII (1975)nr. 1-2, ,p. III-IV.

IIJ. - Atitudinea si actiunjJe Bisericii Ortodoxe Române, În special, la reali-zarea acestui deziderat (în tr,ecut si în prezent): B.O.R., XCII (1974),nI. 5-6, p. 794 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. III-IV i - XCIV (1976),nr. 3-4, p. OCXXEX.

IV. - Atitudinea si actiunile Bisericii Romano-Catolice, În special, la realizareaacestui deziderat (în trecu't si în p,rezent): B.O,R., XCII (1974), nr. ~,p. 794 ; - XOIII (1975),nI. 1-2, p. IlI-IV.

V. - Atitudinea si actiunile Bisericii Protestante, În special, la realizareaacestui deziderat: B.O.R., XCII (1974), nI. 5~, p. 794; - XCIII (1975),niL 1-2, p. III, IV.

VI. - Atitudinea Si actiunile celorlalte confesiuni crestine, la realizarea aces-tui deziderat: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 299.

VII. - Atitudinea si actiunile celorlalte religii necrestine, la realizarea acestuideziderat: B.O.R., XCII (1974), nI. 5-6, p. 795 i- Vezi ,si: Cultele religioase necrestine; - Dialog' interreligios; -

Ecumenism interreligios; - Pacea.

~ 57 ~

VLII. - Vezi si: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 5~, p. 610; - nr. 7 B, p. 871 r- XC (.1972),nr. 3-4, p. 384, 385 ; - nI. 5-6, p. 621, 622, 623,624, 625, 626, 627, 628 i - nr. 9-10, p. 1067, 1076, 1082, 1086,1087 i - IbI".11-12, p. 1265; - XCI (1973),nr. 1-2, p. 199-200, 212; - nr. 3-5, p. 456; - nr. 6, p. 704; - nr. 9-10"p. 1121-1124 i nr. 11-12, p. 1313-1323 i - XCII (1974),nr.1-2, p. 282-283, 296-297, 299-300.

sMERENIA (v1rtute cr€sUna): B.O.R., XOII (1974), nr. 9-10, p. V>I.SMIN11EALA (dctff,va si ij)1I1Siva): B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1329.SOBORNICITA,TEA Bisericii - Vezi: Ecleziologia crestina; - Sinoadele În Biserica

.(Sill1Old'6litatea...).sOGIETlA1iBA(dwpa înva{atura cpestina): RO.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 456.SOGlIETATILE religioase de caritate În Biserica veche: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12,.

p. 1275;- Vez~ si: Asistenta sociala.

SOLI bisericesU : B.O.R., XC (r1972),nr. 11-12, p. 1275.SOLIDARLTATE umana: B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 199-200 i - X,OIV (1976);

nr. 3-4, p. CCXXIX.SOLI diplomatici români (din tIecut): B.O.R., XG (1973), nr. 3-5, p. 441, 442, 443, 444.SOLOMON, rege al.iudeilor (dat,e biograrfilce): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 281.SOTERIOLOGIIE: RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1074-1076 i - XOI (1973), nr. 7-8,

p. 877-879 i - XCIII (1975), nr. 7 B, rp. CXX-CXXI i - CXIV (1975) nI. 1-2,p. CLXXI[.

SPA'fIUL: RO.R., XCII (1974), nL 5-6, p. 816.SPERANTA - Veu: Nadeidea.SPIRITISMUL (oombat,erea si condamna Dea mi): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 795--SiPOVEDiANIA- Vezi: Marturisirea {eraSHnta Taina).STAN (Liviu), profesor universi.tar de teologie (date biografioe): B.O.R., XCIV (1976),

nr. 1-2, p. CLXXVII.STAREA civila: B.O.R., XC {1972), nr. 9-10, p. 1067.STATUL (dupa înva,taturlacrest~IIla): B.O.R., XCII (1974), nr. 5~, p. 795-796; -

XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXX~XXXI ;- Vezi si: Relatiile dintre Biserica Si Stat.

STILISTII În Biserica Ortodoxa Româna: B.O.R., XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXVU-LXXiVIII.

STUDII teologice românesti contemporane :1. Studii biblice: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLV;2. Studii de istoriografie a Bisericii Ortodoxe Române: RO.R., XCIII (1975), nr.

9-10, p. CXLV i3. Studii de Patrologie: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLV;4. Studii de Bizantinologie : B.O.R., XCIII (1975), nI. 9-10, p. CXLVi5. Studii dogmatice: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLV-CXLVI i6. Studii de Morala crestina: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVI;7. Studii de Teologie fundamentala: B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVI;8. Studii de Drept bisericesc: RO.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p. CXLVI;9. Studii de Liturgica: B.O.R., X,CIII (1975), nr. 9~10, p. CXLVI.

STURZA (Alexandru-Soa.rlat), carturar român distins al vremii sale (date b[ogra1ice):RO.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1066i - XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVII.

STURZA {Mihail!), domnitor al Moldovei (1834-1849) (d<lte biografice): B.O.R., XCIII'(1975), nr. 3-4, p. LI; - XCIV (1976), nI. 3-4, p. GCX.

S.U.A. (date istorico-g'eografioe): B.O.R., X,CII (1974), nr. 7-8, p. 1063.SUFERINTA (în conceptia crestina) : B.O.R., XCII (1974), nr. ~, p. 796-797 i

- Vezi si: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 371.SUFLETUL (dupa învatatura crestina): RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXI;

- Vezisi : Antropologie.SUPERSTITIILE (combaterea si condamnare-a tor): B.O.R., XCII (1974), nr. ~, p..

797-798.

~

Page 30: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 58- - 59-

T

12, p. 1257-1258, 1259, 1260-1262, 1264-1269; - XCI (1973), nr.3-5, p. 457; - nr. 7-8, p. 877-879, 882-883 i - nr. 11-12, p.1324, 1325i - XCII (1974), nr. 1-2, p. 288-289, 290-291, 292-293,294, 295, 299 i - nr. 3-4, p. 514, 515-516; - XCIV (1976), nr.3-4, p. CCXXXVI;

- Teologia ortodoxd a Patriarhiei Ecumenice contemporane: B.O.R.,XCIII (1975), nr. 1-2, p. XXVH;

- Teologie ortodoxd rusd (contemporana): B.O.R., XCIII (1975), nr.3-4, p. XXXVIII; .

- Teologia ortodoxd româneascd (în trecu,t si in prezent): B.O.R.,XCII (1974), nr. 5-6, p. 815; - XCIII (1975), m. 5-6, p. LXXVII;- XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVI;- Vezi si: lnvdtdmînt teoJogic...; - Limbd si literaturd,..;

- Teologie ortodoxd greacd (contempor,ana): B.O.R., XCIII (1975), nr.3-4, p. LVIII-LIX.

3. Teologie romano-catolicd: B.O.R.,XC (1972),nr. 3-4, p. 368, 370-371 ;- nr. 9-10, p. 1067, 1068, 1071, 1074, 1076, 1077, 1078; - nr. 11-12,p. 1257-1258, 1259, 1260, 1262, 1266-1267, 1268, 1269; - XCI (1973),nr. 1-2, p. 200; - nr. 3-5, p. 457; - nr. 7-8, p. 877-879, 882-883; - nr. 11-12, p. 1324, 1325; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 514,515-516; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXV, LXVI-LXVII i - XCIV(1976), nr. 3-4, p. CCXXXVI;- Vezi si: Biserica Romano-Catolicd.

4. Teologie protestantd: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 373, 374-375;- nr. 9-10, p. 1067, 1068, 1069, 1071, 1074, 1075, 1077; - nr. 11-12,p. 1259, 1267-1268, 1269, 1277; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 457; - nr.7-8, p. 877-879; nr. 11-12, p. 1324, 1325; - XCII (1974), nr. 3-4,p. 515-516 i - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXIX-LXX; - XCIV (1976),nr. 3-4, ,p. CCXXXVI-CCXXXVII;- Vezi si: Biserica Protestantd.

5. Teologie anglicand: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 376; - nr. 9-10,;p. 1067, 1068, 1071, 1078; - ~CI (1973), nr. 7-8, p. 878; - XCII(1974), nr. 3-4, p. 516; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXI i- Vezi si: Biserica Veche-Catolicd.

6. Teologie veche-catolicd: B.O.R., XC (1972), nr. 3-4, p. 379; - nr.9-10, p. 1078; - XCII (1974), nr. 3-4, p. 516; - XCIII (1975), -nr. 5-6, p. LXXlI;

7. Teologie veche-orientald (necalcedoniand): B.O.R., XC (1972), nr. 9-10,IP.1073; - XCIII (1975),nr. 5-6, p. LXXIII,LXXIVi- V'e~i si: Bisericile Vechi-Orientale.

8. Teologie ecumenicd: B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1081-1082; -XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVIL

II. - Teologie iudaied : B.O.R.,~C (1972),nr. 5-6, p. 627. .

TEOLOGUMENA (în raport Cu dogma crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 885.'J1EOZOFIiE:B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 815-816.TERl1ULoIAN{F,er.), scriitor bisericesc patristic (date biograifi.ce): B.O.R., XCI (1973),

:n.r.9-10, p. 1122.TESTAMENTUL Nou - Vezi: Noul TestameILI (in speciacl).TESTAMENTUL Vechi - V,eiZli;Vechiul Testament (în 5IPocial).TIiBERIUS, împdrat rornan (date biograJfice): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1263.TIBETUL (date istorico-geogl'alfke): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.TILLlOH (P,au:l), teolog protestant de prestigiu (date biogI\a.fi'ce): B.O.R., XC (1972),

m. 3-4, p. 375; - nr. 9-10, p. 1068, 1074.TIMPUL: B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 816.TINERETUL (rîn contemporanejt'a,te): B.O.R., XCII (197.(), nr. 5-6, p. 816.; - XCIV

(1976), nr. 3-4, ip. GCXXXVII.TIPARUL:

1. Descoperirea si istoricul sdu: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 616.

s~APCA (Radu), preot din Celei, participant la Revolutia de la 1848 din Tara Româ-

neascd (da'te biogralfic.e) : B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. GCIII..sCOALA Ardeleand {istorJc, v~ata si a.ctiiVitla.te):B.O.R., XCIII (1975), nr. 9-10, p.

CIoNUI.SINCAI (Gheorghe), istoric si iiJolog român de prestigiu (date biografice): B.O.R.,

XiCI (1973), nr. 3-4, p. 444 i - XCIII (1975), nr. 9 10, p. CLVII..;>rNTOISMUL, religie traditionald a japonezilor (i.s.toric, doctrina, via,ta si actilV!itate):

B.O.R., XC (1972),1Ilr.5-6, p. 662.STEFAN (cel Mare), domnitor al Moldovei (1457-1504) (da.te biografice): B.O.R.,

LXXXIX (1971), nr. 11-12, p. 1258-1259; - XCII (1974), nr. 1-2, p. 283; -XiCIV (1976), nr. 3-4, p. CCII i- Vezi si : B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 881, 886.

.STEFAN, episcop si mitropolit al Ungrovlahiei (date biografke): B.O.R., XCIII (1975),n,r. 3-4, p. LI.

STEFAN (Rares), domnitor al Moldovei (mijloc. sec. XVI) (date biografice): B.O.R.,XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCII.

.STIINTA universald: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. GCXXXI.

TAINA Sfintei lmpartdsanii - Vezi: Euharistia (ca Sf.mta Tailna).TAINA Sfintei Mdrturisiri - V,ezi: Marturisirea (,ca Sfîn'ta Taina).TAmA Siîntului Botez - Vezi: Botezul (ca Sfînta TaIna).TAOISMUL, una din religiile Chinei vechi - Vezi: CuI/ele religioase necres/ine.TATTARiESCU (Gheorghe), pictor român de renume (date biogralfic.e): B.O.R., LXXXIX

(1971), nr. 5-6, p. 624. ... -'TEMPLUL de la Ierusalim (rnofilografiie): B.o.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 858; -

XC (1972), nr. 5-6, p. 627; - XiCII (1974), nr. 1-2, p. 281.TEMPLUL lui Apolo (monograf,ie): B.O.R., XCI (1973), I1Jl'.7-8, p. 882.'TEOCTIST (Botosaneanu), Mitropolitul OI/eniei (date biografice): B.O.R., XCI (1973),

nr. 9-10, p. 1117; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXIII, CLXXXIX, CXCI.TEODICEE (învatMurla cr,estina c1espriecal\1ze'leraului si a nedr,ep,tati<isociale în lume) :

B.O.R., XC (1972), nr. 9-10, p. 1065, 1066; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXiV.TEODOR (Scor.obet), episcop pensionar (date bio9rafice) : B.O.R., XiCIV (1976) nI. 1-2,

,p. CLXXVII, CLXXXIX.TEODOSIE (oel Mare), împdrat bizantin (379-395) (date biogrlafi:ce): B.O.R., XCIII (1975)

nr. 5-6, p. LXXVI. 'TEODOSIE, mitropolit al Ungrovlahiei (date birogl'afice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

11-12, p. 1256; - XCI (1973), TII. 3-5, p. 442; - ~CII (1974), nr. 1-2, p. 296.TEOFANIA adevdrata si teoianii false (închipuite): B.O.R., XCII (1974), nr. 3-4,

p. 516; - I1Jl'.5-6, p. 814-815; - ~CIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXXV.TEOFIL, episcop si mitropolit al Ungrovlahiei (date biografiice): B.O.R., LXXXIX

(1971), n.r. 11-12, p. 1256; - XCI (1973), nr. 3-5, p. 441 i - X:CIII (1975),nr. 3-4, p. LI.

TEOFIL (Herineanu), Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului (date biografice):B.O.R., XCI (1973), TII. 7-8, p. 726-732; - nr. 9-10, p. 1115-1116; - XCIV(1976), I1Jl'.1-2, p. CLXXXVIII.

TEOLOGUL (chipul si rolul sau în Biserica): B.O.R., XCII (1974), nr. 5-6, p. 815.1I'EOLOGIE:

I. - Teologie crestind :1. Teologie patristicd: B.O.R., XCIV (1976) nr. 3-4, p. CCXXXV-

OCXXXVI i- Vezi si: Epoca patristicd; - Llmbd si literaturd (... Literatura pa-

tristica...) i2. Teologia ortodoxd:

- Privire genei"aIa: B.O.R., XC (1972), nr. 7-8, p. 855; .:.:...nr. 9-10,p. 1067, 1068, 1069, 1071, 1072-1075, 1076-1077, 1078; - nr. 11-

-

Page 31: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 60-

2. Tiparul românesc (originea, începuturile si istoricul sau): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 5-6, p. 616--618; - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XI-XII.

3. Tiparul glagolitic : B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, Ip. 439.4. Tiparul slavon bisericesc: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2, p. XII.5. Tiparul chirmc: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 616 i - XCIII (1975), nr.

1-2, ,p. XI, XII.TIPARITURI teologke:

1. - Tiparituri teologice vechi - Vezi: Limba si literatura...II. - Tiparituri teologice comemporane :

1. In Biserica Ortodoxa Româna: B.O.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 446-449 i -XCIII (1975), nr. 9-10, p. CLVIII-CLIX.

2. In Biserica Ortodoxa Rusa: RO.R., XCIII (1975), nr. 3-4, p. XXXIX.3. In Biserica Ortodoxa Sîrba : RO.R., XCIII (1975), 1I1;t.3-4, p. XLIX.4. In Biserica Ortodoxa Greaca (Bena): B.O.R., XCIII (1975), nI. 3-4, p. LIX.

nPICUL bisericesc ortodox: B.O.R., XC (1972),nr. 5-6, p. 629i - XCIV (1976), nr.3-4, p. OCXXXVII.

TIPOGRtAFI si tipograiH :1. - Tipografj de renume din trecut (româIliÎ si straini): B.O.R., LXXXIX (1971),nr.

5-6, Ip. 618; - XCHI (,1975),nr. 1-2, p. XI, XII.II. - npograW românesti :

1. Din trecut: RO.R., LXXXIX (1971). nr. 5-6, p. 616-617; - XCIII (1975),nr. 1-2, p. XI-XII.

2. Tipografia Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa: B.O.R., LXXXIX (1971).nr. 5-6, p. 617-618 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XII.

TIiT (ISimedr'ea), mitropolit pensionar (idaite biografice); RO.R., XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXVI, CXOII.

TIRGOVISTE (monografie istorico-geografica): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 450.11IRGSORULVechi (monogmlfoceistorilCo-geogl'alfiica): B.O.R., XCI (1973), nr. 3-5, p. 450.TOACA in cultul liturgic ortodox: B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 886.TOMIS (COOJ;st'an~a)(monografiI istOIlÎco-geogralfice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 11-12.

p. 1255i - XCI (1973),nr. 3-5, p. 450-451.TOPONIMTIEromâneasca: RO.R., XCLV (1976), iI1I.3-4, p. CCXXXVII.TRACII ,(date ,istonico-geogr'alfke): B.O.R., XCII (1974), iI1I.1-2, p. 282.TRADITIA SI1n:ta- Vezi: SI1nta Traditie.TRADUCERI ale Bibliei (1,extirutegral sau par,tilal) :

1. Principii si tehnica in traducerea Bibliei: B.O.R., XCIU (1975), nr. 1-2,p. XIX.

2. Traduceri românesti: B.O.R.,LXXXIX(1971),nI. 7-8, p. 860; - XCIII (1975).nr. 1-2, p. XJIX.

3. Traduceri straine: B.O.R., LXXXIX (-19711),nr. 7-8, p. 860, 861 i - XCIII(1975), nr. 1-2, p. XX i - nr. 3-4, p. LXIII.

TRAIAN (Mamus UllPiu'5Traianlls), imparat roman (98-117) (date biogmlfioe); RO.R.,X.CW (1976), nr. 3-4, p. CCI.

TREIME SI1nta - V,ezi : SI1nta Treime.TRIOiDUL {perioada biseri~e'asca din anul liturgic): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6,

p.610. .TRiINDAVI,A - V-ezi: Lenea.TRUFIA: B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1325.TRUPUL omului (în conceptia crestina) - Vezi; Antropologie.TURCIA (monografH istori~a-giOOgr,alfic,e):B.O.R., X.CII (1974), nr. 7-8, p. 1061-1062.- V,ezisi : Localitati istorice.TURCII ,tdate is,t'oI1ÎCo-geografk€): R.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.I

TTANCOV (St,efan), teolog ortodox bulgar de prestigiu (date biogralfice) : RO.R., LXXXIX

(1971), nr. 7-8, p. 867, 870; - XC (tl972), nI. 1-2, p. 149.TARA SF,INTA (monogI1a1fieistorico-geogmlfica): B.O.R., XJCII (1974), nr. 7-8, p. 1062.TARI din trecut si prezen~ (date ilstonica-g,eogralfke); B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8.

p. 1060-1063; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCXXXVIII-CCXXXIX.

-61-

TESATURA.I~turgica creytina :1. PnvlIe generala: B.O.R.' LXXXIX (197,1),nI. 5--6, p. 627.2. Tesatura liturgica bizantina si post-bizantina: B.O.R., LXXXIX (1971), nr.

5-6, p. 627.3. Tesatura Jiturgica româneasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 627--628;

- XCIII (1975), nr. 1-2, p. IX.4. Tesatura Jiturgica sîrbeasca: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 628.

uUCENICII Domnului (cei 70 de ucenici): B.O.R., XCII (1974),nr. 7-8. p. 1063; - XCIII

(1975), nr. 1-2, p. II; - XCIV (1976), m. 3-4, p. CCXXXIX.UCIDEREA:B.O.R.,XCI (1973),nr. 11-12, p. 1330.UDRISTE (Nasturel), carturar din Tara Româneasca (sec. XVIII) (date biografice):

B.O.R., XCI (1973),nr. 3-5, p. 437, 440,444; -XCIV (1976),nr. 1-2, p. CLXXIV.ULFILA (WulfHa) (c. 311-c. 383), episcop arian al gotilor (date biografice): B.O.R.,

XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCIUMANI,SM :

1. Umanism in antichitate: RO.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXIX~CCXL.2. Um<wism crestin: B.O.R., LXXXIX (1971), m. 7-8, p. 876; - XC (1972), nr.

11-12, p. 1265; - XCI (1973),nr. 3-5, p. 437i - XCII (1974),nr. 3-4, p. 519;- )GCIV (1976), nr. 3-4, p. CCViL.

,3. Umanism lajc contempo,ran: B.O.R., XCIIV(1976), nI 3--4, p. CCXL.UNGEREA cu Sfintul Mir (ca Sfînta Taina) - Vezi: Mirungerea...UNGURII (date istari'co-g€og.nafic'e): RO.R., XCLV(1976), nr. 3-4, p. CCI.UNItAiTIISMUJ..romallla-catolic: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1064 i - )GCIV

(1976), nr. 3-4, p. CCXl.«UNIATItA" Bisericii Romano-Catolice: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 295-299; -

nr. 7-8, p. 1063-1064; - XCI,V (1976), 1Ilr.3-4, p. OCX.- Vezi si: Dialog intercrestin...; - Reintregirea Bjsericii Ortodoxe Române.

«UNIREA PRINCIPATELOR" (1859): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 285-286; -XJCIII(1975), nr. 3-4, p. LII i - XOV (1976), nr. 3-4, p. CCIIL

UNIREA Transilvaniei cu România (1 decembrue 1918): B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2,p. 286-287; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. OCII!~C'CIV.

UNITATEA si unirea Bisericii:1. In orientare biblica si patristica: B.O.R., XCIV (1976), m. 3-4, p. CCXL-

CCXLI.2. În trecutul istoric: B.O.R., LXXXIX (1971), m. 7-8, p. 870-876; - nr. 11~12,

p. 1250; - XCI (1974), nr. 7-8, p. 1064-1068.3. In contemporaneitate: RO.R., LXXXIX (1971), nr. 9-10, p. 1053, 1055, 1058,

1069; - nr. 11-12, p. 1251; - XC (1972), nr. 9-10, p. 1068, 1080, 1081,1082; - XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXLI.- Vezi si: Dialog intercrestin; - Ecleziologie; - Ecumenism intercrestin.

4. Unitatea Ortodoxiei ecumenice contemporane: B.O.R., XCIII (1975), nr. 1-2,p. XXV.

UNITATE nationala: B.O.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282, 283.UNITATE politica: RO.R., XCII (1974), nr. 1-2, p. 282, 283.URA fata de semeni (de aproapele): B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1330.U.R.s.S. (monografii istorico-geografice): B.O.R., XCII (1974), nr. 7-8, p. 1060 i -

XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXXXVIIL- Vezi si: Arheologie.

UTRENIA (Lauda bisericeasca): B.O.R., XCI (1973), nI. 1-2, p. 209-210 i - XCIII(1975), nr. 9-10, p. CL.

v

VALERIAN (Zaharia), episcop al Oradiei (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr.9-10, p. 1116; - XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXXVILI.

VANITATEA (slava desarta); B.O.R., XCI (1973), nr. 11-12, p. 1329.

Page 32: Munteanu, Armand-Indice Alfabetic

- 62-

VARLAAM, mitropolit al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971), nr.l1-12, p. 1259i - XCI (1973). nr. 3-5, p. 443 i - nr. 7-8, p. 886; - XCIII(1975), nr. 9-10, p. CLVI.

VARLAAM, mitropoW al Tarjj Românesti (date biografice): B.O.R., LXXXIX (1971),nr. 5--6, p. 618 i - nr. 11-12, p. 1256 i - XCI (1973), nr. 3-5, p. 442.

VASILE (Coman), Episcopul Oradiei (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 1-2,p. CLXXXVUI.

VASILE (Lazarescu), mitropom al Banatului (date biografice): B.O.R., XCI (1973),nr. 7-8, p. 885 i - nr. 9-10, p. 1120; - XCIV (1976),nr. 1-2, p. CLXXVI.

VECERNIA (Lauda bisericeasca): B.O.R., XCI (1973), nr. 1-2, p. 209 i - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CL.

VECHIUL TESTAMENT (în special): B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 5--6, p. 613; -Ilr. 7-8, p. 858-859, 850-862 i - XCIII (1975), nr. 1-2, p. XV-XVI.

VEDISMUL, una din religjjJe Indiei (istoric, doctrina si v~ata): B.O.R., XC (1972),nr. 5-6, p. 623; - XCIII (1975), nr. 5-6, p. LXXXV-LXXXVI.

VENIAMIN (Costachi), mitropolil al Moldovei (date biografice): B.O.R., LXXXIX(1971), nr. 11-12, p. 1259 i - XCI (1973), nr. 3-5, p. 443; - XCIII (1975).nr. 3-4, p. LI-LII.

VENIAMIN (Pocitan), episcop pensionar (date biografice): B.O.R., XCIV (1976), nr.1-2, p. CLXXX,IX.

VENIREA a doua a Domnului: B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1259i - XCIII(1975). nr. 7-8, p. CXXX.

VESA (Ioan), spiritual si profesor universitar de teologie (date biografice): B.O.R.,XCIV (1976), nr. 1-2, p. CLXXVII.

VIATA vesnica (dupa învatatuDa crestina): B.O.R., XC (1972), nr. 11-12, p. 1260.VICARII episcopi, de Arhiepiscopn, În Biserica Ortodoxa Româna, contemporana:

B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 785-791 i - nr. 9-10, p. 1115; - XCII (1974),nI. 1-2, p. 38-47.

VICARH patriarhali în Biserica Ortodoxa Româna, contemporana: B.O.R., XCI (1973),nr. 6, p. 707i - nr. 9-10, p. 1116, 1117; - XCIII (1975),nr. 9-10, p. CXLVIII.

VICTORIN (Ursache), Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române dinAmerica (date biografice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 733-737 i - nI. 9-10, p. 1118.

VIKINGII (date istorico-geografice): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. Ce.VINEREA Patimilor: B.O.R., LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 873.

( VIRTUTEA crestina:. 1. Privire generala: B.O.R.,XCII (1974),nr. 9-10, p. 1.2. Virtutile teologice: B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. I-V i - XCIV (1976),

nr. 3-4, p. CCXLI-CCXLII.3. Alle virtuti crestine: B.O.R., XCII (1974), nr. 9-10, p. V-VII i - XCIV

(1976), nr. 3-4, p. CCXLH.VISARION (Astileanu), Episcopul Aradului, Ienopolei si Halmagiului (date biogr!a-

fice): B.O.R., XCI (1973), nr. 7-8, p. 762-784 i - nr. 9-10, p. 1116 i - XCIV(1976), nr. 1-2 ,p. CLXXXm, CXCI.

VLAHII - Vezi: Românjj....VOCATIApentru preotie - Vezi: Ierarhia bisericeasca.

zZAHARIA (Zograful), pictor din timpul Renasterjj bulgare (date biografice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 1-2, p. VIII.ZELOTII În Sfintele Evanghem: B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCXLII.ZIUA Conslilutiei R.S.R. (21 august 1965): B.O.R., XCIV (1976), nr. 3-4, p. CCV.ZMEU (Ioan), CÎntaret, profesor si compozitor bisericesc (date biografice): B.O.R.,

XCIII (1975), nr. 1-2, p. X.ZOROASTRISMUL, religie a persilor din antichitate (istoric, doctrina, viata): B.O.R.,

XC (1972), nr. 5--6, p. 625.ZWINGLI (Ulrich), umanist si reformator religios elvetian (date biografice): B.o.R.,

LXXXIX (1971), nr. 7-8, p. 868; - XC (1972), nr. 3-4, p. 373.

... r

J

}