Monografie Contabila Ex

download Monografie Contabila Ex

of 26

Transcript of Monografie Contabila Ex

http://www.scritube.com/economie/contabilitate/Practica-la-contabilitate-fina1434122114.php

Practica la contabilitate financiaraPunctul 1. Prezentarea generala a societatii Societatea comerciala "X" SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. Sediul societatii este in........ In toate actele,facturile,anunturile emanand de la societate ,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele "SA",sediul societatii,capitalul social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului. 48528vok52hhg5r SC "X" SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile din contractul si statutul societatii.Functionarea societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului. Scopul societatii este producerea si comercializarea de confectii textile,prestari servicii,utilizarea terenurilor si a cladirilor din patrimoniu. SC "X" SA lucreaza in sistem lohn. Obiectul de activitate al societatii este: 1821 -fabricarea de articole de imbracaminte 5141 -comert cu ridicata de textile 5242 -comert cu amanuntul de imbracaminte 7020 -inchirierea bunurilor imobiliare proprii 6025 -transporturi rutiere de marfuri 9305 -alte activitati de servicii 1822 -fabricarea altor articole de imbracaminte 5241 -vanzari cu amanuntul de textile 5275 -importul de materii prime,materii auxiliare si alte accesorii destinate producerii de confectii textile -importul de masini,prese si alte utilaje si a piese 434m1221e lor de schimb aferente specifice domeniului de activitate -exportul de confectii 7121 -inchirierea mijloacelor de transport terestru

7134 -inchirirea altor masini si echipamente 7413 -activitati de studiu al pietei (interne si externe) si de sondaj (marketing) Obiectul de activitate al societatii va putea fi modificat prin hotararea AGA. Capitalul social al societatii este de ..... lei si este in intregime privat.El este format din ... actiuni cu o valoare nominala de ...lei/act. Capitalul este in intregime subscris si varsat. Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege.Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.Ele nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru special ,numerotat ,sigilat si parafat de presedintele CA. Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarile generale ale societatii. Exercitiul dreptului la vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta. Odata cu bilantul anual se va prezenta situatia actiunilor,daca au fost integral platite si eventualele varsaminte neefectuate. In situatia in care actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza,societatea ii someaza de doua ori in scris la interval de 15 zile.Daca nici dupa somatii actionarii nu vor efectua varsamintele datorate,consiliul de administratie PAS poate decide: -urmarirea actionarilor in justitie -anularea actiunilor In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute conform reglementarilor legale in vigoare la data respectiva.De vanzarea lor se va ocupa CA al PAS "X" SA Sibiu pana in momentul achitarii integrale a tuturor actiunilor. Actiunile vor cuprinde: a) -denumirea si durata societatii b) -data contractului de societate c) -numarul de inmatriculare din Registrul Comertului si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea d) -capitalul social,nr.actiunilor si nr. de ordine,valoarea nominala a actiunilor Structura organizatorica a societatii cuprinde compartimente de productie si compartimente tehnice si functionale,in care se desfasoara activitatile necesare executarii operatiilor si lucrarilor care

conduc la realizarea si valorificarea productiei. In cadrul societatii "X" activitatile ce tin de domeniile financiar,contabilitate,salarii,preturi se desfasoara in cadrul unui singur compartiment condus de contabilul sef. Compartimentul financiar-contabil are atributiuni multiple si relatii cu toate celelalte compartimente din cadrul societatii.Relatiile cu celelalte compartimente sunt atat de intrare cat si de iesire. Aprovizionare desfacere Personal Financiar contabilitate C.T.C. Productie Tehnic Mecanic sef Indicatorii economico-financiari

1) Cifra de afaceri ...... 2) Venituri din exploatare ...... 3) Cheltuieli din exploatare ........ 4) Rezultatul din exploatare ....... 5) Venituri financiare ....... 6) Cheltuieli financiare ....... 7) Rezultate financiare ...... 8) Venituri exceptionale .... 9) Cheltuieli exceptionale ..... 10) Rezultatul exceptional ...... 11) Venituri totale ...... 12) Cheltuieli totale ......

13) Rezultatul brut al exercitiului ...... 14) Impozitul pe profit ...... 15) Rezultatul net al exercitiului ...... Punctul 2. Prezentarea formei de inregistrare Societatea SC "X" SA Sibiu foloseste ca forma de inregistrare in contabilitate forma de inregistrare pe jurnale. Contabilitatea este organizata in compartimentul financiar-contabilitate. Punctul 3. Operatii de incasari in numerar Operatiile de incasari in numerar sunt consemnate in registrul de casa.Acestea se fac pe baza dispozitiei de incasare catre casierie iar platile pe baza dispozitiei de plata catre casierie,intocmite de contabilitate.Platile si incasarile in numerar se fac in limita plafoanelor stabilite: 20.000.000 lei. Cele mai frecvente incasari in numerar se refera la: -ridicari de numerar din banca pe baza de CEC: 5311 "Casa in lei" = 581"Viramente interne" -sume incasate in numerar de la clienti: 5311 "Casa in lei" = 411"Clienti" -incasari in numerar de la debitori: 5311"Casa in lei" = 461"Debitori diversi" -incasari in numerar reprezentand alte venituri: 5311"Casa in lei" =758"Alte venituri din exloatare" -diferente de curs valutar favorabile aferente operatiunilor efectuate in numerar 5311"Casa in lei" = 765"Venituri din diferente de curs valutar" Punctul 4. Acordarea si justificarea avansului spre decontare Avansurile spre decontare se acorda pe baza referatului de avans spre decontare.In cadrul societatii fiecare compartiment functional isi intocmeste periodic necesarul de aprovizionat.Acest necesar se inainteaza la compartimentul de aprovizionare.Cei raspunzatori de aprovizionarea cu materii prime,materiale,isi intocmesc referatele de avans.In limita plafoanelor privind platile ce se pot face in numerar se elibereaza numerar de la casierie avand la baza referatele de avans spre decontare.Fiecare referat contine scopul pentru care a fost acordat avansul (deplasari,cumparari de marfuri,etc.)

Avansurile acordate trebuie justificate cu documente astfel: * cumpararea de marfuri se justifica cu chitanta fiscala * deplasarile se justifica cu ordin de deplasare Avansul neutilizat este restituit la casierie.Nu se acorda un nou avans pana nu se justifica avansul precedent. Evidenta avansurilor se tine pe fiecare titular de avans.Justificarea avansului spre decontare se face in functie de cheltuielile care s-au efectuat astfel: -acordare avans pe baza referatului de avans spre decontare: 542"Avansuri de trezorerie" = 5311"Casa in lei" 2.000.000 -cumparare de marfuri pe baza de chitanta fiscala: % = 542"Avansuri de trezorie" 180.000 371"Marfuri" 140.400 4426"TVA deductibil" 39.600 -plati pentru servicii executate de terti pe baza de chitanta: 628"Alte cheltuieli cu = 542"Avansuri de trezorerie" 130.120 serviciile executate de terti" -restituirea avansului neutilizat: 5311"Casa in lei" = 542"Avansuri de trezorerie" 1.689.880 -acordarea avansului pe baza de ordin de deplasare: 542"Avansuri de trezorerie" = 5311"Casa in lei" 3.000.000 -justificarea avansului pe baza de chitanta: 625"Cheltuieli cu deplasari, = 542"Avansuri de trezorerie" 1.700.000 detasari si transferari" -restituirea diferentei (in acest caz trebuie restituita suma de 1.300.000 lei): 5311"Casa in lei" = 542"Avansuri de trezorerie" 1.300.000

Punctul 5. Depuneri de numerar la banca Depunerile de numerar la banca se efectueaza pe baza foii de varsamant de catre unitatile ce efectueaza incasari zilnice in numrar ,in vederea incadrarii in limita soldului de casa stabilit prin normele Bancii nationale.Plafonul actual este de 20.000.000 lei.Depasirea acestui plafon atrage dupa sine sanctionarea unitatii. -conform soldului registrului de casa reprezentand 29.000.000 lei,diferenta dintre limita plafonului actual de 20.000.000 lei si soldul zilei trebuie depusa la banca. a) 581"Viramente interne" = 5311"Casa in lei" 9.000.000 1. 5121"Cont curent la = 581"Viramente interne" 9.000.000 banca" Punctul 6. Acordarea si rambursarea de credite Societatile comerciale pot beneficia de credite bancare pe termen lung,mediu si scurt,atat in lei cat si in devize.Creditele bancare pe termen lung si mediu se inregistreaza in contul 1621"Credite bancare pe termen lung si mediu" iar Creditele bancare pe termen scurt seinregistreaza separat in contul 519"Credite bancare pe termen scurt". Primirea creditelor bancare pe termen lung pentru plata unor datorii fata de furnizori se inregistreaza astfel: 401"Furnizori" = 1621"Credite bancare pe termen lung si mediu" Primirea creditelor bancare sub forma de disponibilitati banesti in lei sau devize se inregistreaza in contabilitate astfel: % = 1621"Credite bancare pe termen 5121"Conturi la banci in lei" lung si mediu" 5121"Conturi la banci in devize" iar rambursarea creditelor la scadenta: 1621"Credite bancare pe termen = % lung si mediu" 5121"Conturi la banci in lei" 5124"Conturi la banci in devize" Dobanzile aferente acestor credite se inregistreaza in felul urmator: 666"Cheltuieli privind dobanzile" = 1682"Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen

lung si mediu" Pentru creditele bancare pe termen scurt se fac aceleasi inregistrari cu deosebirea ca in locul contului 1621"Credite bancare pe termen lung si mediu" va apare contul 5191"Credite bancare pe termen scurt". SC "X" SA este in relatii cu Banca Romana pentru Dezvoltare,dar principalul partener este Banca Comerciala "X". Spre exemplificare,intre Banca Comerciala "Y" si SC "X" SA se incheie contractul de credit cu nr.. pe o perioada de o luna de zile care va fi utilizat in vederea achitarii datoriei fata de un furnizor extern si in vederea achizitionarii unui autoturism.Pentru creditul acordat banca percepe un comision de 2% calculat asupra valorii integrale a creditului,care se va plati la data acordarii acestuia,iar dobanda este egala cu dobanda FIBOR la depozitele in DEM pe termen de 6 luni de 3.84% pe an ,revizuibila semestrial,plus o marja de 5% in total 8.84% pe an, revizuibila semestrial in functie de dobanda FIBOR.Cursul valutar in momentul incheierii tranzactiei este de 5200 lei/DEM iar la restituirea creditului este de 5300 lei/DEM. In contabilitate se vor inregistra urmatoarele operatii: -primirea creditului: 5124"Conturi la banci = 5191"Credite bancare pe 442.000.000 in devize" termen scurt" -achitarea comisionului: 627"Cheltuieli cu serviciile bancare = 5124"Conturi la banci 8.840.000 si asimilate" in devize" -achizitionare piese schimb: % = 404"Furnizori de imobilizari" 400.000.000 3014"Piese de schimb" 312.000.000 4426"TVAdeductibil" 88.000.000 -achitarea datoriei fata de furnizorul extern: 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci 400.000.000 in devize" -achizitionarea unui autoturism: 2125"Mijloace de transport" = 401"Furnizori" 42.000.000 -achitarea datoriei fata de furnizor: 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci 42.000.000

in lei" -plata dobanzii: 666"Cheltuieli privind = 5124"Conturi la banci in 3.372460 dobanzile" devize" -rambursarea creditului la scadenta: 5191"Credite bancare pe = 5124"Conturi la banci 442.00.000 termen scurt" in devize" -inregistrarea diferentei de curs valutar: 665"Cheltuieli din diferente = 5124"Conturi la banci 8.500.000 de curs valutar" in devize" Operatiunile de mai sus au fost generate ca urmare a folosirii extrasului de cont. Punctul 7. Aprovizionari de stocuri de la furnizori si decontarea valorii acestora Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face de catre fiecare firma in functie de activitatea desfasurata. In cadrul SC "X" SA principalele operatiuni privind aprovizionarea se refera la piese de schimb, materiale consumabile si mai putin la materii prime. Materiile prime si auxiliare sunt aduse de clientii externi (avand in vedere sistemul de lucru - lohn). Evidenta operativa se tine pe fiecare client in parte si pe feluri de materii prime si materiale auxiliare. Inregistrarea in contabilitate a aprovizionarilor de materiale se face pe baza facturii fiscale emisa de furnizor. Pe baza facturii se intocmeste nota de receptie. In evidenta operativa aprovizionarile sunt consemnate in fisele de magazie (cantitativ).In cea contabila aprovizionarile sunt inregistrate atat cantitativ cat si valoric astfel: % = 401"Furnizori" 3014"Piese de schimb" 4426"TVA deductibil" Achitarea facturii se face: a)cu ordin de plata prin banca: 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" b)in numerar in limita plafoanelor stabilite pentru platile in numerar: 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" c)din avansuri spre decontare:

401"Furnizori" = 542"Avansuri de trezorerie" Se face aprovizionarea cu materiale consumabile pe baza facturii nr...... ce consta in: Cantitate Pret unitar Valoare TVA(22%) -greifer 2 1.506.320 3.012.640 573.777 -suveica 4 159.371 637.484 140.246 -surub 10 24.711 247.110 54.364 -placa ac 3 1.614.117 4.842.351 1.065.317 -cilindru 2 1.250.086 2.500.172 550.038 -magnet 1 1.073.323 1.073.323 236.131 Total: 12.313.080 2.619.873 Se intocmeste nota de receptie,iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum. % = 401"Furnizori" 14.932.953 1. 3014"Piese de schimb 11.239.757 3018"Alte materiale 1.073.323 consumabile" 4426"TVA deductibil" 2.691.873 2. 6014"Cheltuieli privind = 3014"Piese de schimb" 11.239.757 piesele de schimb" c) 6018"Cheltuieli cu alte = 3018"Alte materiale 1.073.323 materiale consumabile" consumabile" Factura este achitata in numerar prin casierie: d) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 14.932.953 Punctul 8. Contabilitatea stocurilor date spre prelucrare sau aflate la terti sub diverse forme Se tine cu ajutorul contului 351"Materii si materiale aflate la terti".Se trimite spre prelucrare la terti captusala pentru matlasat.Materialele se elibereaza din magazie pe baza avizului de insotire a marfii ,cu mentiunea ca acesta nu se factureaza,apoi materialele se trimit spre prelucrare.Aceasta mentiune e importanta pentru ca in caz contrar trebuie intocmita factura fiscala.In situatia trimiterii materialelor spre prelucrare nu se calculeaza TVA asupra valorii materialelor.

Spre exemplificare,se trimit materiale le terti pe baza avizului de insotire a marfii,in vederea prelucrarii,in valoare de 1.000.000 lei.Costul prelucrarii este de 500.000 lei. -inregistrarea in contabilitate a materialelor trimise spre prelucrare: 351"Materii si materiale aflate = 300"Materii prime"1.000.000 la terti" -reantoarcerea de la terti a materialelor prelucrate: 300"Materii prime" = 351"Materii si materiale aflate 1.000.000 la terti" -inregistrarea costului prelucrarii: % = 401"Furnizori" 610.000 300"Materii prime" 500.000 4426"TVA deductibil" 110.000 -achitarea datoriei fata de furnizor: 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 610.000 Punctul 9. Eliberarea in consum de materii prime si materiale Eliberarea in consum de materii prime si materiale se face pe baza bonurilor de consum.In evidenta operativa bonurile se inregistreaza in fisele de magazie la iesirea cantitatii. In contabilitate se inregistreaza atat cantitativ cat si valoric.Repartizarea pe cheltuieli a consumurilor de materiale se face in functie de natura acestora: -consum de materii prime: 600"Cheltuieli cu materiile prime" = 300"Materii prime" -consum de piese de schimb: 6014"Cheltuieli privind piesele = 3018"Piese de schimb" de schimb" -consum de alte materiale consumabile: 6018"Cheltuieli privind alte = 3018"Alte materiale consumabile" materiale consumabile" Spre exemplificare se elibereaza in consum,pe baza fisei de magazie si a bonului de consum,materiale consumabile,constand in folie teflon si banda teflon,in valoare de 150.000 -inregistrarea consumului de alte materiale consumabile:

6018"Cheltuieli privind alte = 3018"Alte materiale 150.000 materiale consumabile" consumabile" Punctul 10. Achizitionarea,darea in folosinta,inregistrarea uzurii si casarea obiectelor de inventar Obiectele de inventar pot intra in patrimoniul societatii prin aport in natura de la asociati,prin achizitionari de la furnizori sau obtinute din productia proprie a unitatii. Evaluarea si inregistrarea obiectelor de inventar aflate in patrimoniu se face la costul de achizitie,pretul standard sau la pretul din factura. 321"Obiecte de inventar" = 401"Furnizori" Evidenta obiectelor de inventar se tine pe fise de magazie pentru obiectele de inventar aflate in depozit. Darea in folosinta a obiectelor de inventar se inregistreaza in conturile analitice: 321.02"Obiecte de inventar = 321.01"Obiecte de inventar in folosinta" in depozit" Uzura se inregistreaza prin includerea obiectelor de inventar pe cheltuieli: 602"Cheltuieli privind obiectele = 322"Uzura obiectelor de de inventar" inventar" Scoaterea din folosinta sau casarea obiectelor de inventar a caror valoare a fost recuperata: 322"Uzura obiectelor de = 321.02"Obiecte de inventar inventar" in folosinta" Spre exemplificare,se achizitioneaza un fier de calcat de la furnizori,pe baza de factura fiscala nr..... in valoare de 4.200.000 lei.Acesta se da in folosinta,apoi se inregistreaza uzura lui pe baza de nota contabila,iar iesirea sau casarea se face pe baza de proces verbal de casare.In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari: -inregistrarea facturii primite de la furnizor: % = 401"Furnizori" 5.124.000 321"Obiecte de inventar" 4.200.000 4426"TVA deductibil" 924.000 -achitarea datoriei fata de furnizor: 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 5.124.000 -darea in folosinta a fierului de calcat: 321.02"Obiecte de inventar = 321.01"Obiecte de inventar4.200.000

in folosinta" in depozit" -inregistrarea uzurii obiectului de inventar la darea in folosinta pe baza de nota contabila prin metoda integrala: 602"Cheltuieli privind obiectele = 322"Uzura obiectelor de 4.200.000 de inventar" inventar" -se caseaza obiectul de inventar pe baza de proces verbal de casare: 322"Uzura obiectelor de = 321.02"Obiecte de inventar in4.200.000 inventar" folosinta" Punctul 11. Achizitionarea si darea in consum a echipamentului de lucru Echipamentele de lucru intra in categoria obiectelor de inventar de mica valoare sau de scurta durata. Inregistrarea intrarii in gestiune a acestora e similara cu a obiectelor de inventar propriu-zise: 321"Obiecte de inventar" = 401"Furnizori" Darea in consum a echipamentului de lucru are particularitatea ca valoarea acestora este suportata in proportie de 50% de catre salariati si 50% de catre unitate.Inregistrarea in contabilitate este urmatoarea: % = 321"Obiecte de inventar" 4282"Alte creante in legatura cu personalul" 602"Cheltuieli privind obiectele de inventar" Echipamentul de lucru la SC"X" SA este constituit din halate si salopete. Se achizitioneaza pe baza de factura de la furnizori echipament de lucru in valoare de 1.000.000 lei,se intocmeste nota de receptie,iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum. -achizitionarea echipamentului de lucru de la furnizor: % = 401"Furnizori" 1.220.000 321"Obiecte de inventar" 1.000.000 4426"TVA deductibil" 220.000 -achitarea datoriei fata de furnizor: 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.220.000

-se intocmeste nota de receptie iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum: % = 321"Obiecte de inventar" 1.000.000 4282"Alte creante in legatura 500.000 cu personalul" 602"Cheltuieli privind obiectele 500.000 de inventar" -inregistrarea TVA-ului aferent cotei de 1/2 din valoarea echipamentului de lucru: 4282"Alte creante in legatura = 4427"TVA colectat" 110.000 cu personalul" Punctul 12. Operatiuni de intrare si iesire a ambalajelor din gestiune Contabilitatea ambalajelor achizitionate sau confectionate in unitate destinate ambalarii si transportului bunurilor se tine cu ajutorul contului 381"Ambalaje". Intrarea ambalajelor in gestiune poate avea loc prin achizitionare: -de la furnizori cu factura -din avansuri de trezorerie -cumparari de ambalaje cu numerar -de la intreprinzatorul particular -de la asociati ca aport in natura -de la terti in urma prelucrarii sau reconditionarii -de la furnizori,cand circula pe principiul restituirii (pentru ambalajele ramase in stoc nerestituite) -prin plusuri la inventar -prin donatii cu titlu gratuit Iesirea ambalajelor din gestiunea unitatii poate avea loc: -prin retragerea aportului in natura de catre intreprinzatorul individual si asociati -prin valoarea ambalajelor vandute ca atare si trecerea lor la marfuri -prin trecerea pe cheltuieli a ambalajelor distruse in limita normelor legale -prin trimiterea la terti spre reconditionare

-ca urmare a unor calamitati naturale -prin donatii -prin imputatii Spre exemplificare,se achizitioneaza de la furnizori ambalaje constand in saci plastic si umerase,in valoare totala de 1.000.000 lei.Au loc urmatoarele operatii contabile: -receptia ambalajelor de la furnizori pe baza de factura fiscala: % = 401"Furnizori" 1.220.000 381"Ambalaje" 1.000.000 4426"TVA deductibil" 220.000 -achitarea datoriei fata de furnizor: 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 1.220.000 -scaderea din gestiune a ambalajelor care s-au facturat odata cu produsele finite sau marfurile vandute tertilor,se include pe cheltuieli: 608"Cheltuieli privind = 381"Ambalaje" 1.000.000 ambalajele" Mentionez ca exemplul de mai sus este ipotetic,deoarece,avand in vedere sistemul lohn,aceste operatii nu au loc in cadrul SC"X"SA. Punctul 13. Contabilitatea intrarilor si iesirilor din imobilizari necorporale Din aceasta categorie a imobilizarilor fac parte cheltuielile de constituire,cheltuielile de cercetaredezvoltare ,concesiuni,brevete si alte drepturi si valori similare,fondul comercial si alte imobilizari necorporale,fiecare dintre ele inregistrandu-se intr-un cont separat. -contul 201"Cheltuieli de constituire" -contul 203"Cheltuieli de cercetare-dezvoltare" -contul 205"Concesiuni,brevete si alte valori similare" -contul 207"Fondul comercial" -contul 208"Alte imobilizari necorporale" Cheltuielile de constituire s-au inregistrat pe baza de chitante primite de la Camera de Comert si sunt in suma de 500.000 lei. 201"Cheltuieli de constituire" = 5311"Casa in lei" 500.000 Acestea amortizandu-se pe o perioada de 5 ani,amortizarea pe o luna se inregistreaza: 6811"Cheltuieli de exploatare privind = 2801"Amortizarea cheltuielilor 8330

amortizarea imobilizarilor" de constituire" Cheltuielile de cercetare-dezvoltare se inregistreaza pe baza de facturi emise de un Institut de Cercetare pentru un proiect,si sunt in valoare de 300.000 lei. % = 404"Furnizori de imobilizari"366.000 203"Cheltuieli de cercetare 300.000 dezvoltare" 4426"Tva deductibil" 66.000 404"Furnizori de = 5311"Casa in lei" 366.000 imobilizari" De asemenea si acestea se amortizeaza pe o perioada de 5 ani , inregistrarea amortizarii cheltuielilor pe luna in curs fiind: 6811"Cheltuieli de exploatare = 2803"Amortizarea cheltuielilor 5.000 privind amortizarea imobilizarilor" de cercetare-dezvoltare" Programele informatice achizitionate de la terti reprezentand alte imobilizari necorporale: % = 404"Furnizori de imobilizari" 610.000 208"Alte imobilizari 500.000 necorporale" 4426"TVA deductibil" 110.000 404"Furnizori de = 5311"Casa in lei" 610.000 imobilizari" Perioada de amortizare pentru acestea este de maxim 3 ani,amortizarea pentru luna in curs fiind: 6811"Cheltuieli de exploatare = 2808"Amortizarea altor 13.880 privind amortizarea imobilizarilor" imobilizari necorporale" Scaderea din evidenta a cheltuielilor de aceasta natura se inregistreaza la sfarsitul perioadei,adica atunci cand aceste cheltuieli au fost amortizate complet prin contul 280"Amortizari privind imobilizarile necorporale" Punctul 14. Operatiuni de intrare si iesire a mijloacelor fixe in unitatile patrimoniale Din aceasta categorie fac parte: cladirile,constructiile speciale,masini,utilaje si instalatii de lucru,aparate si instalatii de masurare,control si reglare,mijloace de transport,unelte,dispozitive si instrumente,mobilier si aparatura birotica,etc.

Operatiile privind inrarea si iesirea din patrimoniul unei unitati a mijloacelor fixe se inregistreaza cu ajutorul contului 212"Mijloace fixe". Se receptioneaza de la un furnizor,pe baza de factura fiscala nr.... din ... mijloace fixe constand in: Denumire U/M Cant Pret unitar Valoare Valoare TVA -raft cu sertare buc 2 1.470.000 2.940.000 646.800 -birou directorial buc 1 1.350.000 1.350.000 297.000 -ansanblu birou buc 1 10.735.000 10.735.000 2.361.700 secretara -birou calculator buc 1 1.439.344 1.439.344 316.656 TOTAL: 16.464.344 3.622.156 Intrarea in gestiunea unitatii a mijloacelor fixe se inregistreaza astfel: % = 404"Furnizori de 20.086.500 imobilizari" 212"Mijloace fixe" 16.464.344 4426"TVA deductibil" 3.622.156 Achitarea datoriei fata de furnizor: 404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci 20.086.500 in lei" Iesirea din gestiune a mijloacelor fixe incomplet amortizate,cu cheltuieli si venituri din recuperari se realizeaza astfel.Amortizarea inregistrata a mijloacelor fixe presa calcat, la valoare de inventar 1.800.000 lei este de 1.600.000 iar materialele recuperate sunt in valoare de 200.000.Diferenta neta de amortizare nerecuperata se va recupera in 2 ani conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii: -achizitionare presa calcat: % = 404"Furnizori de imobilizari" 1.800.000 212"Mijloace fixe" 1.475.410 4426"TVA deductibil" 324.590 -plata prin banca: 404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci 1.800.000

in lei" -inregistrarea materialelor recuperate: 3014"Piese de schimb" = 7728"Alte venituri exceptionale 200.000 din operatii de capital" -scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate inregral: % = 212"Mijloace fixe" 1.800.000 281"Amortizari privind 1.600.000 imobilizarile corporale" 471"Cheltuieli inregistrate 200.000 in avans" -in primul an se include pe cheltuieli valoarea neamortizata (200.000:2 ani): 6871"Cheltuieli exceptionale = 471"Cheltuieli inregistrate 100.000 privind amortizarea imobilizarilor" in avans" -inregistrarea de mai sus se repeta in urmatorul an: 6871"Cheltuieli exceptionale = 471"Cheltuieli inregistrate 100.000 privind amortizarea imobilizarilor" in avans" Punctul 15. Operatiuni de intrare si iesire a imobilizarilor financiare Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare sau de portofoliu,adica sume de bani investite de o intreprindere in patrimoniul altor societati.Contabilitatea lor se tine cu ajutorul conturilor din clasa 2,grupa 26,si anume: -contul 261"Titluri de participare" -contul 262"Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" -contul 263"Alte titluri imobilizate" -contul 267"Creante imobilizate" -contul 269"Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" Dintre aceste operatiuni SC "X" SA utilizeaza doar pe acelea care se inregistreaza in contul 2677"Alte creante imobilizate". Spre exemplificare se ia in considerare garantia depusa de SC "X" SA la furnizorii de energie,gaz si prestatii telefonice in valoare de 1.500.000 lei. 2677"Alte creante = 5121"Conturi la banci in lei" 1.500.000

imobilizate" Restituirea garantiilor depuse la furnizori se face la expirarea contractului: 5121"Conturi la banci in lei" = 2677"Alte creante 1.500.000 imobilizate" Punctul 16. Contabilitatea cheltuielilor privind materialele nestocabile Cheltuielile privind materialele nestocabile se inregistreaza cu ajutorul conturilor din grupa 60,respectiv cu ajutorul contului 604"Cheltuieli privind marfurile nestocate". In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori. Din acest punct de vedere SC "X" SA foloseste materiale nestocabile cum sunt:rechizite,consumabile pentru xerox,calculatoare si imprimante. Plata se face in numerar pe baza de chitanta fiscala, astfel: 604"Cheltuieli privind = 5311"Casa in lei" 500.000 marfurile nestocate" Punctul 17. Contabilitatea cheltuielilor privind apa si energia Aceste cheltuieli se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 605"Cheltuieli privind energia si apa". In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea consumurilor de energie si apa. Se inregistreaza pe baza de factura fiscala emisa de furnizor.La SC "X" SA energia electrica si termica e furnizata de SC "Z" SA.Plata facturilor se face in primele zile ale lunii,societatea beneficiind de o reducere de 16% a costului energiei electrice si termice. 605"Cheltuieli privind = 5121"Conturi la banci in lei" 26.000.000 energia si apa" Punctul 18. Contabiltatea cheltuielilor privind deplasarile,detasarile si transferarile Aceste cheltuieli sunt formate din diurna,cazarea si transportul persoanelor care au fost in deplasare in interesul serviciului,detasari pe perioade limitate in interes de serviciu,sumele achitate salariatilor si familiilor acestora transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate. Toate acestea se reflecta in debitul contului 625"Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari". Diurna este cea stabilita: a) in lei: 50.000 lei/zi conform contractului colectiv de munca b) in valuta: in functie de tara in care se deplaseaza (de exemplu,pentru Germania diurna este de 62DEM/zi)

Spre exemplificare se acorda un avans pentru o deplasare de 2 zile in Bucuresti in valoare de 1.000.000 lei. In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii: -acordarea avansului pentru o deplasare: a) 542"Avansuri de = 5311"Casa in lei" 1.000.000 trezorerie" -trecerea pe cheltuieli privind deplasarile,detasarile,transferurile: a) 625"Cheltuieli cu deplasari = 542"Avansuri de 1.000.000 detasari si transferari" trezorerie" Punctul 19. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile Se realizeaza cu ajutorul contului 607"Cheltuieli privind marfurile".Evidenta marfurilor se tine la pretul de vanzare ce cuprinde pret cumparare + adaos comercial. Adaosul comercial practicat este 0 pentru ca avand in vedere sistemul lohn,vanzarea de marfuri se inregistreaza mai rar. Se vand in general materialele care sunt pe stoc si care au fost evidentiate in contul 371"Marfuri". 607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 10.000.000 Punctul 20. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrari si servicii prestate de terti Cheltuielile de aceasta natura se reflecta cu ajutorul conturilor din grupa 61 astfel: -cheltuielile de intretinere si reparatii se reflecta cu ajutorul contului 611"Cheltuieli de intretinere si reparatii" -cheltuielile cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile se reflecta cu ajutorul contului 612"Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile" -cheltuielile cu primele de asigurare se reflecta cu ajutorul contului613"Cheltuieli cu primele de asigurare" -cheltuielile cu studiile si cercetarile se reflecta in debitul contului 614"Cheltuieli cu studiile si cercetarile" Spre exemplificare se inregistreaza pe baza facturilor primite de le terti cheltuieli de intretinere si reparatii pentru calculatoare in valoare de 1.500.000 lei,iar ulterior are loc achitare datoriei fata de furnizor. % = 401"Furnizori" 1.830.000 a) 611"Cheltuieli de intretinere 1.500.000

si reparatii" 4426"TVA deductibil" 330.000 b) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.830.000 In ceea ce priveste cheltuielile cu chiriile,redeventele si locatiile de gestiune,avand in vedere ca societatea are incheiat un contract de liesing,ratele aferente acestui contract se inregistreaza in contul 612"Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile",iar plata se face ulterior prin banca,debitand contul 401"Furnizori". In momentul efectuarii platii se efectueaza si TVA-ul aferent acesteia. a) % = 401"Furnizori" 7.564.000 612"Cheltuieli cu redeventele, 6.200.000 locatiile de gestiune si chiriile" 4426"TVA deductibil" 1.364.000 b) 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 7.564.000 De asemenea SC "X" SA are incheiat un contract de asigurare pentru cladiri si utilaje.Cheltuielile cu primele de asigurare se reflecta in contul 613"Cheltuieli cu primele de asigurare".Cheltuielile cu asigurarile pentru bunurile care nu apartin societatii (sunt inchiriate) nu sunt deductibile fiscal. 613"Cheltuieli cu primele = 5121"Conturi la banci in lei" 2.300.000 de asigurare" Punctul 21. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti Aceste cheltuieli cu lucrari si servicii sunt structurate,detaliate si inregistrate in mai multe conturi din grupa 62,astfel: -cheltuielile cu colaboratorii se contabilizeaza cu ajutorul contului 621"Cheltuieli cu colaboratorii" -cheltuielile privind comisioanele si onorariile se inregistreaza cu ajutorul contului 622"Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" -cheltuielile de protocol,reclama si publicitate se inregistreaza cu ajutorul contului 623 -cheltuielile cu transportul de bunuri si personal se inregistreaza cu ajutorul contului 624 -cheltuielile cu deplasarile,detasarile si transferurile se inregistreaza cu ajutorul contului 626 -cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii se inregistreaza in contul 626 -cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate se inregistreaza cu ajutorul contului 627 -alte cheltuieli necuprinse in contul de mai sus se inregistreaza cu ajutorul contului 628

Spre exemplificare pe baza facturilor si chitantelor primite de la terti se inregistreaza cheltuieli de protocol in valoare de 3.000.000 lei,cheltuieli postale si taxe de comunicatii de 1.200.000 lei,servicii bancare si asimilate in valoare de 3.000.000 lei si alte cheltuieli constand in servicii de paza,intretinere si service calculatoare,servicii prestate de Romtrans pentru importul si exportul de marfuri in valoare totala de 2.800.000 lei. 1.a) % = 401"Furnizori" 3.660.000 623"Cheltuieli de protocol 3.000.000 reclama si publicitate" 4426"TVA deductibil" 660.000 b) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 3.660.000 2.a) % = 401"Furnizori" 1.464.000 626"Cheltuieli postale si 1.200.000 taxe de telecomunicatii" 4426"TVA deductibil" 264.000 b) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.464.000 1. 627"Cheltuieli cu serviciile = 5121"Conturi la banci 3.000.000 bancare si asimilate" in lei" 2. % = 5121"Conturi la banci 3.416.000 628"Alte cheltuieli cu servicii in lei" 2.800.000 executate de terti 4426"TVA deductibil" 616.000 Punctul 22. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate Pentru inregistrarea cheltuielilor de aceasta natura se folosesc conturile din grupa 63,si anume:

-contul 631"Cheltuieli cu impozitele pe salarii" -contul 635"Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate" Societatea nu datoreaza impozit suplimentar fiind societate cu capital privat 100%. Cheltuieli cu alte impozite si taxe: a) -impozit pe cladiri b) -impozit pe terenuri ocupate de cladiri c) -taxa asupra mijloacelor de transport d) -taxa firma Aceste impozite si taxe se platesc trimestrial pana in data de 25 ale ultimei luni din trimestru.Ele se inregistreaza in contabilitate in felul urmator: 635"Cheltuieli cu alte impozite = 446"Alte impozite taxe si 11.391.000 taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate" Documentele pe baza carora se stabilesc aceste impozite si taxe se intocmesc de societate.Ele se numesc declaratii de impunere si se depun anual la Administratia Financiara pana la data de 30 ianuarie pentru anul in curs. Orice modificare intervenita in situatia existenta necesita depunerea unor noi declaratii. Comisioanele si taxele vamale pe luna curenta se ridica la suma de 3.500.000 lei si se inregistreaza in contabilitate astfel: 635"Cheltuieli cu alte impozite = 446"Alte impozite,taxe si 3.500.000 taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate" Varsamintele efectuate se inregistreaza astfel: 446"Alte impozite,taxe si = 5121"Conturi la banci in lei14.891.000 varsaminte asimilate" Fondul de risc calculat asupra fondului de salarii a crescut de la 1.07.1999 de la 1% la 3% si comisionul pentru carte de munca este de 1%: 635"Cheltuieli cu alte impozite = 447"Fonduri speciale-taxe 50.000.000 taxe si varsaminte asimilate" si varsaminte asimilate" Virarea prin banca a sumei se inregistreaza: 447"Fonduri speciale-taxe = 5121"Conturi la banci 50.000.000 si varsaminte asimilate" in lei"

-inregistrarea impozitului pe salarii: 421"Personal remuneratii = 444"Impozitul pe salrii" 99.500.000 datorate" -virarea sumei catre bugetul de stat: 444"Impozitul pe salarii" = 5121"Conturi la banci in lei" 99.500.000 Punctul 23. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului In legatura cu salariile personalului,aceste cheltuieli sunt reflectate in contul 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului". In cadrul societatii exista doua forme de salarizare: 1. acord individual pentru muncitorii direct productivi 2. regie pentru indirect si personalul administrativ si de conducere (TESA) Calculul salariilor pentru muncitori se face pe baza fiselor individuale de pontaj ce cuprind modelul,operatia la care a lucrat si cantitatile lucrate. Pentru regie,salariile se stabilesc pe baza fiselor colective de prezenta si in functie de numarul orelor lucrate. In cheltuielile cu remuneratiile se cuprind si diverse sporuri care se acorda: -spor de vechime (pe transe) -spor de utilizare a calculatorului (10%) -spor de caldura (3 luni /an) 641"Cheltuieli cu remuneratiile = 421"Personal-remunerati1.500.000.000 personalului" datorate" Punctul 24. Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala Aceste cheltuieli se inregistreaza in contul 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala",respectiv in subconturile sale operationale astfel: -contributia unitatii la asigurarile sociala,calculata asupra salariilor.Tot personalul se incadreaza in grupa 3 de munca iar cota de C.A.S. este de 30%. 6451"Cheltuieli privind contributia = 4311"Contributia unitatii 450.000.000

unitatii la asigurarile sociale" la asigurarile sociale" -virarea sumei la bugetul de stat: 4311"Contributia unitatii = 5121"Conturi la banci 450.000.000 la asigurarile sociale" in lei" -contributia unitatii la fondul de somaj (5%): 6452"Cheltuieli privind contributia = 4371"Contributia unitatii la 75.000.000 unitatii pentru ajutorul de somaj" fondul de somaj" -virarea sumei la bugetul de stat: 4371"Contributia unitatii la = 5121"Conturi la banci 75.000.000 fondul de somaj" in lei" -sumele cuvenite personalului pentru protectia sociala,adica ajutoare materiale suportate de unitate conform dispozitiilor legale in vigoare (Ex. ajutor de deces): 6458"Alte cheltuieli privind = 423"Personal-ajutoare 15.000.000 asigurarile si protectia sociala" materiale datorate" -plata efectiva: 423"Personal-ajutoare = 5121"Conturi la 15.000.000 materiale datorate" banci in lei" Punctul 25. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare In aceasta categorie se includ acele cheltuieli care nu au putut fi inragistrate in conturile de cheltuieli din celelalte grupe.Se utilizeaza 2 conturi din grupa 65: -contul 654"Pierderi din creante" -contul 658"Alte cheltuieli din exploatare" De exemplu,cu ocazia scaderii din evidenta a unor clienti incerti,sumele se trec pe cheltuieli: -venituri inregistrate din exploatare: 411"Clienti" = % 2.440.000 758"Venituri din exploatare" 2.000.000 4427"TVA colectat" 440.000 -incasarea banilor: 5121"Conturi la banci in lei" = 411"Clienti" 1.440.000

654"Pierderi din creante" = 416"Clienti incerti" 1.000.000 In cadrul altor cheltuieli de exploatare se poate inregistra la sfarsitul lunii valoarea unei cheltuieli anticipate: 658"Alte cheltuieli din = 471"Cheltuieli inregistrate 10.000.000 exploatare" in avans" Punctul 26. Contabilitatea cheltuielilor financiare Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 66"Cheltuieli financiare",astfel: -contul 663"Pierderi din creante legate de participatii" inregistreaza sumele care nu se mai pot recupera din imprumuturile sau ajutoarele financiare acordate de o societate altor societati in capitalul carora se detin titluri de participare. -contul 664"Cheltuieli privind titlurile de plasament" reflecta in debit diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament cedate (mai mare) si pretul lor de vanzare (mai mic) -contul 665"Cheltuieli din diferente de curs valutar" -contul 666"Cheltuieli privind dobanzile" -contul 667"Cheltuieli privind sconturile acordate" Spre exemplificare SC "X" SA vinde unui client extern,pe baza de factura,produse calitatea a 2-a,in valoare de 100.000 DM la cursul de 8300lei/DM,iar in momentul incasarii facturii cursul este de 8250lei/DM. Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt urmatoarele: -valoarea facturii la data emiterii: 411"Clienti" = 701"Venituri din vanzarea 830.000.000 produselor finite" -incasarea facturii la cursul de 8250 lei/DM: 5124"Conturi la banci = 411"Clienti" 825.000.000 in devize" -inregistrarea diferentei de curs valutar: 665"Cheltuieli din diferente = 411"Clienti" 5.000.000 de curs valutar" Punctul 27. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale Cheltuielile exceptionale se impart in 2 grupe:unele sunt ocazionate de operatii de gestiune,iar altele sunt ocazionate de operatii de capital.

Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 67 din care fac parte 2 conturi sintetice,fiecare fiind detaliat pe mai multe subconturi operationale: 1) Contul 671"Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune",cu subconturile sale operationale: -6711"Despagubiri,amenzi si penalitati" -6712"Donatii si subventii acordate" -6714"Pierderi din debitori diversi" -6718"Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" 2) Contul 672"Cheltuieli privind operatiile de capital" cu subconturile: -6721"Cheltuieli privind activele cedate" -6728"Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital" Despagubiri,amenzi,penalitati datorate bugetului de stat pentru plata cu intarziere a impozitului pe salarii,a CAS-ului,a somajului.Pentru fiecare zi intarziere se calculeaza majorari de 0.3% pe zi. De exemplu pentru plata cu intarziere de o luna a CAS-ului se platesc 19.800.000 lei,iar inregistrarea in contabilitate este urmatoarea: 6711"Despagubiri,amenzi si = 5121"Conturi la banci 41.850.000 penalitati" in lei" Donatii,subventii acordate: 6712"Donatii si subventii = 5121"Conturi la banci 5.000.000 acordate" in lei" Pierderi de bunuri materiale provocate de inundatii care au afectat magazia de materiale si hartie: 6718"Alte cheltuieli exceptionale = 300"Materii prime" 300.000 privind operatiile de gestiune" Punctele 28. si 29. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor si provizioanelor