monografie conta

of 75 /75
LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate. Infiintare S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat. Politica societatii Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si 1

Embed Size (px)

Transcript of monografie conta

LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

InfiintareS.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatiiPolitica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dup metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 Furnizori Marfuri 4426 T.V.A. deductibila 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 Furnizori Casa in lei 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 Clienti 707 890,00 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 169,10 T.V.A. colectata 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 Furnizori 500,00 Cheltuieli privind materialele nestocate 4426 95,00 T.V.A. deductibila 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 Clienti 707 4.201,68 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 798,32 T.V.A. colectata 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 Cheltuieli privind marfurile Marfuri

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 Casa in lei Clienti 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 Viramente interne Casa 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 Conturi la banci in lei Viramente interne 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 Furnizori - debitori Conturi la banci in lei 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 Clienti 707 1.044,00 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 198,36 T.V.A. colectata 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 Furnizori 1.680,67 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 319,33 T.V.A. deductibila 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 Furnizori 5121 1.000,00 Conturi la banci in lei 409 1.000,00 Furnizori - debitori

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 Conturi la banci in lei Clienti 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 Furnizori Conturi la banci in lei 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 Furnizori 1.000,00 Marfuri 4426 190,00 T.V.A. deductibila 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 Furnizori Casa in lei 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 Furnizori 200,00 Cheltuieli privind energia si apa 4426 38,00 T.V.A. deductibila 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 Furnizori 1.000,00 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 4426 190,00 T.V.A. deductibila 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 Furnizori 3.000,00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 570,00 T.V.A. deductibila

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 Casa in lei Clienti Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor. fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 Personal salarii datorate 4312 332,501 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 227,50 2 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 35,003 Contributia personalului la fondul de somaj 444 465,004 Impozitul pe salarii salariu net = 3.500 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 Personal salarii datorate = % 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 444 Impozitul pe salarii 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 332,50 227,50 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 83,60 57,20 8,80 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

salariu net = 880 210,60 = 669,40 = 669 lei a) 26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii. 6451 = 4311 854,109 Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale unitatii la asigurarile sociale 6452 = 4371 Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la fondul de somaj unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 = 4313 Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate sociale de sanatate 635 = cu alte impozite, taxe si varsaminte 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 447. comision ITM 32,85 12 Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate = 447. garantare creante salariale Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 87,6010

b)

c)

262,8011

d)

Cheltuieli

e)

10,95 13

26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008. % = 5121 2.518,90 4311 Conturi la banci in lei 854,10 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 416,1014 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4313 262,80 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4314 284,7015 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 43719

87,60

4.380 * 19,5% = 854,10 4.380 * 2% = 87,60 11 4.380 * 6% = 262,80 12 4.380 8 0,75% = 32,85 13 4.380 * 0,25% = 10,95 14 332,50 + 83,60 = 416,10 15 227,50 + 57,20 = 284,7010

6

Contributia unitatii la fondul de somaj 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 444 Impozitul pe salarii 447.comision ITM Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 447.garantare creante salariale Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

43,8016 526,0017 32,85 10,95

27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008. 401 = 5121 595,00 Furnizori Conturi la banci in lei 28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de 297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008. 401 = 5121 297,50 Furnizori Conturi la banci 29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei + T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2.380,00 623 Furnizori 2.000,00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 4426 380,00 T.V.A. deductibila 30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 11.900,00 6022 Furnizori 10.000,00 Cheltuieli privind combustibilul 4426 1.900,00 T.V.A. deductibila 31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii, nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008. 5121 = 4111 20.000,00 Conturi la banci in lei Clienti 32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei cu OP nr. 170/26.04.2008. 401 = 5121 11.900,0016 17

35 + 8,80 = 43,80 465 + 61 = 526,00

7

Furnizori

Conturi la banci in lei

33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei (T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008. % = 401 3.200,00 371 Furnizori 2.689,08 Marfuri 4426 510,92 T.V.A. deductibila 34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008, 41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008. % = 5121 4.998,00 401. energie si apa Conturi la banci in lei 238,00 401. chirie 1.190,00 401. telefon 3.570,00 35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008. 4111 = % 29.750,00 Clienti 704 25.000,00 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 4427 4.750,00 T.V.A. colectata 36. Regularizarea T.V.A. T.V.A. deductibila = 4.240,75 T.V.A. colectata = 5.915,78 4427 T.V.A. colectata = % 4426 T.V.A. deductibila 4423 T.V.A. de plata 5.915,78 4.240,75 1.675,03

37.

Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % Profit si pierdere 6022 Cheltuieli privind combustibilul 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 605 Cheltuieli privind energia si apa 607 Cheltuieli privind marfurile 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de18

27.906,21 10.000,00 500,00 200,00 5.577,9118 1.000,00

809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91

8

gestiune si chiriile 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 641 Cheltuieli cu salariile personalului 6451 Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 38. Inchiderea conturilor de venituri. % 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 707 Venituri din vanzarea marfurilor 39. = 121 Profit si pierdere

2.000,00 3.000,00 43,8019 4.380,00 854,10 87,60 262,80

31.135,68 25.000,00 6.135,6820

Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a. Impozitul pe profit = (Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit 121 Profit si pierdere = 441 Impozitul pe profit 517,00

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit

517,00

19 20

32,85 + 10,95 = 43,80 890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68

9

Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324 C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, sector 4, Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK, suc. Bucuresti Capital social: 10.973.200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

Nr. 17326

FACTUR FISCALNr. Facturii: 17326 Data (ziua, luna, 01.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

0 1 2 3

1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop

2 Buc Buc Buc

3 5 10 5

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 15 12 11

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 75,00 120,00 55,00

6 14,25 22,80 10,45

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

250,00

47,50

X Total de plat (col.5+col.6)

Semntura de primire

297,50

Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr. ord. Reg. Com./an: J40/14205/1994 C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, sector 4, Bucuresti

RST

nr. 560

CHITANA Nr.. 560Data 01.04.2008

10

Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov Suma de 297,50 lei adic doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2008. Casier,

Numar document Ziua

Data Luna

Anul

Factur a Nr. Aviz de insotire a marfii

255 1 4 2008 Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de , din localitatea.., cu auto nr, consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11

Nr. Crt. 1 2 3

Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC

U.M. buc buc buc

Cantita te 5 10 5

Valoar e 75,00 120,00 55,00 250, 00

Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura

Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08

Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

FACTUR FISCALNr. Facturii: 692 Data (ziua, luna, 01.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Seria CSP Nr. 692 Cumprtor: Vest Grup Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J40/9904/2002 C.I.F: RO 14931629 Sediul: Str. Carl Da Villa, nr. 75, sector 5, Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR, suc. Plevnei Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

0 1

1 Cablu flexibil

2 Buc

3 20

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 14,30

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 286,00

6 54,34

11

2 3 4

Priza cauciuc Garnitura dop Stecher

Buc Buc Buc

10 5 12

10,09 15 35,68

100,90 75,00 428,10

19,17 14,25 91,34

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.I. C.I. Seria RD nr. 13594 eliberat() S1 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

890,00 X Total de plat (col.5+col.6)

169,10

Semntura de primire

1.059,10

Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr. ord. Reg. Com/an:J40/15698/1996 C.I.F.: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului, nr. 210, sector 3, Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK, suc. Bucuresti Capital social: 316.500 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

FACTUR FISCALNr. Facturii: 2310 Data (ziua, luna, 02.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Seria LIB Nr. 2310 Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

0 1 2 3 4 5

1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator

2 Buc Buc Buc Buc Buc

3 25 10 50 2 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 15 3,5 1 15 10

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 375,00 35,00 50,00 30,00 10,00

6 71,25 6,65 9,50 5,70 1,90

12

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

500,00

95,00

X Total de plat (col.5+col.6)

Semntura de primire

595,00

BON DE CONSUM (COLECTIV)UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr. Doc. 2310 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3,5 1 15 10 375,00 35,00 50,00 30,00 10,00 500,0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs, lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r

Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator

TOTAL Data si semnatura

Seria CSP Nr. 698

13

Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

FACTUR FISCALNr. Facturii: 698 Data (ziua, luna, 03.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: : Teen Store SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J40/7326/2007 C.I.F: RO 2154732 Sediul: Str. Baneasa Ancuta, nr.1 , sector 2, Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK, suc. Muncii Capital social: 2.000 lei

U.M .

Cantitate a

0 1 2 3 4

1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie

2 Buc Buc Buc Buc

3 10 50 20 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 11,55 54,65 65,45 44,68 Total care: Accize Semntura de primire din

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 115,50 2.732,50 1.309,00 44,68 4.201,68 X Total de plat (col.5+col.6)

6 21,95 519,18 24,87 8,49 798,32

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.I. C.I. Seria RD nr. 13594 eliberat() S1 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile Seria CSP

5.000,00

nr. 1024

Unitatea Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov

CHITANA Nr.. 1024Data 03.04.2008

Am primit de la Teen Store SRL Adresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti Suma de 5.000 lei adic cinci mii de lei Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2008. Casier,

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01

14

Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular:Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 4/4/2008

Explica tie

Document

Tranzactie

CV FC

OP nr. 162/04/04/2008

depunere in cont Sold curent

Debit 13.809 ,40 3.000, 00 16.809 ,40

Credit

ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRLRO 17501677

IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008

REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 06/04/200 8

Explica tie

Document

Tranzactie

Debit 16.809 ,40

Credit

OP nr. 163/06.04.2008

acordare avans Sold curent 15.809 ,40

1.000,00

15

ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRLRO: 136589

IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008

CONT:

REPREZENTAND: ACORDARE AVANS

Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

FACTUR FISCALNr. Facturii: 702 Data (ziua, luna, 08.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Seria CSP Nr. 702 Cumprtor: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005 C.I.F: RO 9140660 Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 220, Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR, suc.Unirii Capital social: 80.000 lei

16

Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

U.M .

Cantitat ea

0 1 2

1 Banda adeziva Banda perforata

2 Buc Buc

3 50 20

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 17,76 7,80

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 888,00 156,00

6 168,72 29,64

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

1.044,00 X Total de plat (col.5+col.6)

198,36

Semntura de primire

1.242,36

Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr. ord. Reg.

Nr. 4598

FACTUR FISCAL

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005

17

Com/an:J22/11256/1992 C.I.F.: RO 136589 Sediul: Sos Pipera, nr. 47, Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN, suc.Pipera Capital social: 316.500 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

Nr. Facturii: 4598 Data (ziua, luna, 10.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul)

anul):

C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

0 1 Computer

1

2 Buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 1.680,67

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 1.680,67

6 319,33

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

1.680,67

319,33

X Total de plat (col.5+col.6) 2.000,00

Semntura de primire

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 10/4/2008

Explica tie

Document

Tranzactie

Debit 15.809 ,40

Credit

OP 164/10.04.2008

plata diferenta computer Sold curent 14.809 ,40

1.000,00

18

ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRLRO 136589

IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008

REPREZENTAND: DECONTARE AVANS

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 12/4/2008

Explica tie

Document

Tranzactie

factura nr. 510/20.03.2008

incasare Sold curent

Debit 14.809 ,40 4.000, 00 18.809 ,40

Credit

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 12/4/2008

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit 18.809 ,40

Credit

achitare facturi Sold curent 15.309

3.500,00

19

,40

ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei

NR.

165

PLATITI

-

3500-

LEI

ADICA

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST

CATRE: ROMSTAL IMEX SRLRO 5990324

IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII:

REPREZENTAND: CV F1411/30.03.2008

F1410/30.03.2008,

12/4/2008Seria TNG Nr. 3610

Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/1687/2005 C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni, Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK, Suc. Millennium Capital social: 2.000 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

FACTUR FISCALNr. Facturii: 3610 Data (ziua, luna, 14.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

0 1 2 3

1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen

2 Buc Buc Buc

3 4 4 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 109,20 138,60 8,80

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 436,80 554,40 8,80

6 82,99 105,34 1,67

20

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

1.000,00

190,00 X

Semnatura de primire

Total de plata (col.5+col.. 6)

1.190,00

Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr. ord. Reg. Com./an: J23/1687/2005 C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni, Ilfov

nr. 5610

CHITANA Nr.. 5610Data 14.04.2008

Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov Suma de 1.190 lei adic o mie o suta nouazeci de lei Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2008. Casier,

Unitatea SRL

:CRESP

INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar document Ziua

Data Luna Anul

Factur a Nr. 3610 Aviz de insotire a marfii

256 14 4 2008 Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret Valoar unitar e 109,20 436,80

Nr. Crt. 1

Denumirea bunurilor recetionate Robinet cu trecere

U.M. buc

Cantita te 4

21

2 3

Priza TV Tub anti oxigen

buc buc

4 1

138,60 8,80

554,40 8,80

TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr. ord. Reg. Com/an:J40/56328/1990 C.I.F.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR, suc. Pipera Capital social: 3.016.500 lei

1.000, 00

Nr. 2310

FACTUR FISCALNr. Facturii: 7020 Data (ziua, luna, 14.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

U.M .

Cantitat ea

0 1

1 Energie + apa

2 Buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 200

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 200,00

6 38,00

22

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

200,00

38,00

X Total de plat (col.5+col.6)

Semntura de primire

238,00

Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56328/2005 C.I.F.: RO 126589 Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. 30, sector 3, Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS, suc. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

Nr. 410

FACTUR FISCALNr. Facturii: 410 Data (ziua, luna, 15.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

U.M .

Cantitat ea

Preul unitar (fr T.V.A.)

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

23

0 1 Chirie

1

2 Buc

3 1

-lei4 1.000

5(3x4) 1.000,00

6 190,00

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

1.000,00

190,00

X Total de plat (col.5+col.6) 1.190,00

Semntura de primire

Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56539/2006 C.I.F.: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 12, sector 3, Bucuresti Contul:

Nr. 41002

FACTUR FISCALNr. Facturii: 41002 Data (ziua, luna, 15.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01

24

RO12BRD23545941399 Banca: BRD, suc. Unirii Capital social: 200.000.000 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

Banca: BANCPOST, Crangasi Capital social: 200 lei

suc.

U.M .

Cantitat ea

0 1

1 Servicii de telefonie

2 Buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 3.000

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 3.000,00

6 570,00

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

3.000,00

570,00

X Total de plat (col.5+col.6) 3.570,00

Semntura de primire

Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov

CSP

nr. 1072

CHITANA Nr.. 1072Data 15.04.2008

Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti Suma de 6.000 lei adic sase mii de lei Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. Casier,

STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3.500 880 Salari u realiz at 3.500 880 CAS S 6,5% 227, 50 57,2 0 som aj 1% 35,0 0 8,80 Rest de plata 2.44 0 669

Nr. Crt. 1 2

Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut

Functia director general economis t

CAS 9,5% 332, 50 83,6 0

Deduc ere 0 350,00

Impoz it 465,0 0 61,00

25

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 15/04/200 8

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit 15.309, 40

Credit

OP 166/15.04.2008

plata contributii salariale Sold curent 12.790 ,50

2.518,90

ORDIN DE PLATA NR. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST

-

2.518,90

-

LEI

ADICA

CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRLRO 256532

IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008

CONT:

REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp

Data operatiei Sold initial 17/04/200 8

Explicati e

Document

Tranzactie

Debit 12.790 ,50

Credit

OP 167/17.04.2008

plata factura Sold curent 12.195

595,00

26

,50

ORDIN DE PLATA NR. 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST

PLATITI

595

-

LEI

ADICA

CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRLRO 1268744

IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008

REPREZENTAND: CV F2310/02.04.2008

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit 12.195,5 0

Credit

18/04/2008

OP 168/18.04.200 8

plata factura Sold curent 11.898,0 0

297,50

ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST

-

297,50

-

LEI

ADICA

CATRE: ROMSTAL IMEX SRLRO 5990324

IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008

REPREZENTAND: CV F17326/01.04.2008

27

Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr. ord. Reg. Com/an:J23/54532/1996 C.I.F.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 36, sector 3, Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD, suc. Unirii Capital social: 200 lei

Nr. 3002

FACTUR FISCALNr. Facturii: 3002 Data (ziua, luna, 20.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

U.M .

Cantitat ea

0 1

1 Anunt publicitar

2 Buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 2.000

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 2.000,00

6 380,00

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia

Total care: Accize

din

2.000,00 X

380,000

28

Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Semntura de primire

Total de plat (col.5+col.6) 2.380,00

Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr. ord. Reg. Com/an:J23/52316/1990 C.I.F.: RO 11362 Sediul: Sos. Pipera, nr. 34, Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR, suc. Pipera Capital social: 500.000.000 lei

Nr. 10654

FACTUR FISCALNr. Facturii: 10654 Data (ziua, luna, 21.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

U.M .

Cantitat ea

0 1 Benzina

1

2 Buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 10.000

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 10.000,00

6 1.900,00

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia

Total care:

din

10.000,00 X

1.900,00

29

Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Accize Semntura de primire Total de plat (col.5+col.6) 11.900,00

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 24/04/2008

Explicatie

Document

Tranzactie

OP169/24.04.2 008

incasare factura Sold curent

Debit 11.898 ,00 20.000 ,00 31.898 ,00

Credit

ORDIN DE PLATA douazecidemiilei

NR.

169

PLATITI

-20000-

LEI

ADICA CRESP INSTAL

PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01.04.2008

CATRE: SRL

RO 17501677

IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008

EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal

30

SRL

Data operatiei Sold initial 26/04/2008

Explicati e

Document

Tranzactie

Debit 31.898 ,00

Credit

OP 170/26.04.2008

plata factura Sold curent 19.998 ,00

11.900,00

ORDIN DE PLATA NR. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST

170

PLATITI

-11900

LEI

ADICA

CATRE: ROMPETROL SARO 11362

IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008

REPREZENTAND: CV F10654/01.04.2008

Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324 C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, sector 4, Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK, suc. Bucuresti Capital social: 10.973.200 lei Cota T.V.A.=19%

Nr. 1987

FACTUR FISCALNr. Facturii: 1987 Data (ziua, luna, 27.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

31

Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M .

Cantitat ea

0 1 2 3 4 5

1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida

2 Buc Buc Kg Ml buc

3 60 90 25 75 40

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 7,86 14,60 10,16 4,10 8,55

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 471,60 1.314,00 254,00 307,50 341,98

6 89,60 249,66 48,26 58,43 64,98

Semntura i tampila furnizorului

Date privind expediia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Total care: Accize

din

2.689,08

510,92

X Total de plat (col.5+col.6) 3.200,00

Semntura de primire

Unitatea SRL

:CRESP

INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar document

Data

Factura

32

Ziua

Luna

Anul

Nr. 1987 Aviz de insotire a marfii

2 57 27 4 2008 Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:

Nr. Crt. 1 2 3 4 5

Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida

U.M. buc buc kg ml buc

Cantita te 60 90 25 75 40

Receptionat Pret unitar Valoare 7,86 471,60 1.314,0 14,60 0 10,16 4,10 8,55 254,00 307,50 341,98 2.689, 08

TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08

Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei Sold initial 30/04/200 8

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit 19.998, 00

Credit

OP 171/30.04.2008

plata facturi Sold curent 15.000, 00

4.998,00

33

ORDIN DE PLATA NR. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST

PLATITI

4.998

-

LEI

ADICA SUD

CATRE: SRLRO 12387

DISTRIGAZ

CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRLRO 126589

CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SARO 23641

REPREZENTAND: CV F7020/14.04.2008, F410/15.04.2008, F41002/15.04.2008

CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008Seria CSP Nr. 720 Cumprtor: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005 C.I.F: RO 9140660 Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 220, Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR, suc.Unirii Capital social: 80.000 lei

Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F.: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor

FACTUR FISCALNr. Facturii: 720 Data (ziua, luna, 30.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):

U.M .

Cantitat ea

0 1

1 Prestari servicii

2 buc

3 1

Preul unitar (fr T.V.A.) -lei4 25.000

Valoarea -lei-

Valoarea T.V.A. -lei-

5(3x4) 25.000

6 4.750

Semntura i tampila

Date privind expediia

Total care:

din

25.000 X

4.750

34

furnizorului

Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. C.I. Seria RT nr. 12563 eliberat() S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ora Semnturile

Accize Semntura de primire Total de plat (col.5+col.6)

29.750

JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr. Crt. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.I.F. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192

Total document (inclusiv T.V.A.) 297,50 595,00 2.000,00 1.190,00 238,00 1.190,00 3.570,00 2.380,00 11.900,00 3.200,00 26.560,5 0

Baza de impozit are 250,00 500,00 1.680,6 7 1.000,0 0 200,00 1.000,0 0 3.000,0 0 2.000,0 0 10.000, 00 2.689,0 8 22.319 ,75

Valoare T.V.A. (19%) 47,50 95,00 319,33 190,00 38,00 190,00 570,00 380,00 1.900,00 510,92 4.240,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distrigaz Sud SRL/ RO 12387ImobExpert SRL/ RO 126589

Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324

35

JURNAL PENTRU VANZARI Nr. Crt. Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C.I.F. Vest Grup Instal SRL/RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660

Total document (inclusiv T.V.A.) 1.059,10 5.000,00 29.750,00 35.809,1 0

Baza de impozit are 890,00 4.201,6 8 25.000, 00 30.091 ,68

Valoare T.V.A. (19%) 169,10 798,32 4.750,00 5.717,42

CRESP INSTAL SRL C.I.F. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.crt. Data

REGISTRU CASA 4.000 Explicatia plata factura 17329/01.04.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL

DE

Incasari

Plati

Sold

1

1/4/2008

297,50

3.702,50

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CRESP INSTAL SRL C.I.F. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.crt. 1 ziua Data 3/4/2008

REGISTRU CASA 3.702, 50 Explicatia incasare factura

DE

Incasari 5.000,00

Plati

Sold 8.702,50

36

698/03.04.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CRESP INSTAL SRL C.I.F. RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr.crt. ziua 8.702, 50 Explicatia

DE

Data 4/4/200 8

Incasari

Plati

Sold

1

ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL

3.000,00

5.702,50

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CRESP INSTAL SRL C.I.F. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr.crt. Data 14/04/20 08

REGISTRU CASA 5.702, 50 Explicatia plata facuta nr. 3610/14.04.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL

DE

Incasari

Plati

Sold

1

1.190,00

4.512,50

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CRESP INSTAL SRL C.I.F. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.crt. ziua

REGISTRU CASA 4.512, 50 Explicatia

DE

Data

Incasari

Plati

Sold

37

1

15/04/20 08

incasare factura nr. 596/15.03.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL

6.000,00

10.512,50

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a nre g01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4

Conturi Documen t Explicaii D% 371 4426 401 4111 607

Sume C D C

Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692

Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune

401 5311 % 707 4427 371

250,00 47,50 297,50 1.059,1 0 809,10

297,50 297,50 890,00 169,10 809,10

38

5

02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4

Factura 2310 Factura 698

Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune

% 6028 4426 4111

401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371

500,00 95,00 5.000 3.819,7 1 5.000 3.000 3.000 1.000 1.242,3 6 949,10 1.680,6 7 319,33

595,00

6

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426

4.201,6 8 798,32 3.819,7 1 5.000 3.000 3.000 1.000 1.044 198,36 949,10

Chitanta 1024

Extras de cont OP 163 Factura 702

Factura 4598

Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura

401

2.000

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

10/0 4

OP 164

401

% 5121 409

2.000

1.000 1.000

12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4

Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610

5121 401 % 371 4426 401

4111 5121 401 5311

4.000 3.500 1.000 190,00 1.190

4.000 3.500 1.190 1.190

39

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4

Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072

Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii

% 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641

401

200,00 38,00 1.000 190,00 3.000 570,00 6.000 4.380

238,00

401

1.190

401

3.570

4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.co m ITM 447.gar . creante salarial e

6.000 4.380

2 5

15/0 4

421

1.060

332,50 227,50 35,00 465,00 83,60 57,20 8,80 61 854,10 87,60 262,80

2 6

15/0 4

421

210,60

2 7 2 8 2 9 3 0

15/0 4

6451 6452 6453

854,10 87,60 262,80

635

32,85

32,85

3 1

635

10,95

10,95

40

3 2

15/0 4

OP 166

Plata contributiilor salariale

% 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.c ITM 447.gar. cr. sal

5121

854,10 416,10 262,80 284,70 87,60 43,80 526,00 32,85 10,95

2.518,9 0

3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9

17/0 4 18/0 4 20/0 4

OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987

Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa

401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.energi e si apa 401.chirie 401.telefon

5121 5121

595,00 297,50

595,00 297,50

401

2.000 380,00 10.000 1.900 20.000 11.900 2.689,0 8 510,92

2.380

21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4

401

11.900

4111 5121

20.000 11.900

401

3.200

4 0

238,00 5121 1.190 3.570 4.998

30/0 4

OP 171

Plata facturi

41

4 1

30/0 4

Factura 720

Prestare servicii

4111

% 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453

29.750, 00

25.000 4.750

4 2

30/0 4

Regularizare a T.V.A.

4427

5.915,7 8

4.240,7 5 1.675,0 3 10.000 500,00 200,00 5.577,9 1 1.000 2.000 3.000 43,80 4.380 854,10 87,60 262,80

4 3

30/0 4

Inchiderea conturilor de cheltuieli

121

27.906, 21

4 3

30/0 4

Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit

% 704 707

121

25.000 6.135,6 8

31.135, 68

4 4 4 5

30/0 4

691 121

441 691

517,00 517,00211.377 ,34

517,00 517,00211.37 7,34

TOTAL

42

REGISTRU CARTE MARE simplificat

Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final

1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.809,40

Sold initial

22.809,40 22.809,40

Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final

1061 Rezeve legale Debit

Credit 20.000,00

20.000,00 20.000,00 121 Profit si pierdere

Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final

Debit (30.04) 27.906,21 (30.04) 517,00 28.423,21 28.423,21 2.712,47

Credit 31.135,68(30.04) 31.135,68 31.135,68

303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.04) 1.680,67 1.680,67 1.680,67 1.680,67 Debit Credit

43

371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.000,00 (01.04) 250,00 (14.04) 1.000,00 (27.04) 2.689,08 3.939,08 11.939,08 809,10 (01.04) 3.819,71 (03.04) 949,10 (08.04) 5.577,91 5.577,91 6.361,17 Credit

Total rulaje Total sume Sold final

401 FurnizoriExplicatia Sold initial Rulaje (01.04) 297,50 (10.04) 2.000 (12.04) 3.500 (14.04) 1.190 (17.04) 595 (18.04) 297,50 (26.04) 11.900 (30.04)238 (30.04) 1.190 (30.04) 3.570 24.778,00 24.778,00 6.782,50 409 Furnizori - debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.000 (01.04) 1.059,10 (03.04) 5.000 (08.04) 1.242,36 (30.04) 29.750 5.000 (03.04) 4.000 (12.04) 6.000 (15.04) 20.000 (24.04) Credit (06.04) 1.000 1.000 1.000 1.000 (10.04) 1.000 1.000 Debit Credit Debit Credit 5.000 297,50 (01.04) 595 (02.04) 2.000 (10.04) 1.190 (14.04) 238 (14.04) 1.190 (15.04) 3.570 (15.04) 2.380 (20.04) 11.900 (21.04) 3.200 (27.04) 26.560,50 31.560,50

Total rulaje Total sume Sold final

44

Total rulaje Total sume Sold final

37.051,46 59.051,46

35.000,00 35.000,00 24.051,46

421 Personal - salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.04) 1.060 (15.04) 210,60 1.270,60 1.270,60 3.109,40 4.380 (15.04) 4.380 4.380 Debit Credit

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.04) 262,80 262,80 262,80 262,80 (15.04) 262,80 262,80 (15.04) 416,10 416,10 416,10 332,50 (15.04) 83,60 (15.04) 416,10 416,10 (15.04) 854,10 854,10 854,10 854,10 (15.04) 854,10 854,10 Debit Credit

45

4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517,00 4423 T.V.A. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.675,03 (30.04) 1.675,03 Debit Credit 517,00 (30.04) 517,00 517,00 Debit Credit (15.04) 43,80 43,80 43,80 35,00 (15.04) 8,80 (15.04) 43,80 43,80 Debit Credit (15.04) 87,60 87,60 87,60 87,60 (15.04) 87,60 87,60 Debit Credit (15.04) 284,70 284,70 284,70 227,50 (15.04) 57,20 (15.04) 284,70 284,70

46

Total sume Sold final 1.675,03 4426 T.V.A. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 47,50 (02.04) 95,00 (10.04) 319,33 (14.04) 190,00 (14.04) 38,00 (15.04) 190,00 (15.04) 570,00 (20.04)380,00 (21.04)1.900 (27.04) 510,92 4.240,75 4.240,75 Debit

1.675,03

Credit 4.240,75 (30.04)

Total rulaje Total sume Sold final

4.240,75 4.240,75

4427 T.V.A. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.04) 5.915,78 169,10 (01.04) 798,32 (03.04) 198,36 (08.04) 4.750 (30.04) 5.915,78 5.915,78 Debit Credit

Total rulaje Total sume Sold final

5.915,78

444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.04) 32,85 32,85 32,85 32,85 (15.04) 32,85 32,85 (15.04) 526,00 526,00 526,00 465,00 (15.04) 61,00 (15.04) 526,00 526,00 Debit Credit

47

Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.809,40 (05.04) 3.000 (12.04) 4.000 (24.04) 20.000 1.000 (06.04) 1.000 (10.04) 3.500 (12.04) 2.518,90 (15.04) 595,00 (17.04) 297,50 (18.04) 11.900 (26.04) 4.998 (30.04) 25.809,40 25.809,40 15.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.000 (03.04) 5.000 (15.04) 6.000 11.000 15.000 297,50 (01.04) 3.000 (04.03) 1.190 (14.03) 4.487,50 4.487,50 10.512,50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.04) 3.000 3.000 3.000 3.000 (05.04) 3.000 3.000 Debit Credit Credit Credit (15.04) 10,95 10,95 10,95 10,95 (15.04) 10,95 10,95

Total rulaje Total sume Sold final

27.000 40.809,40

Total rulaje Total sume Sold final

48

6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 809,10 (03.04) 3819,71 (08.04) 949,10 5.577,91 5.577,91 5.577,91 (30.04) Debit Credit (14.04) 200 200 200 200 (30.04) 200 200 Debit Credit (02.04) 500 500 500 500 (30.04) 500 500 Debit Credit (21.04) 10.000 10.000 10.000 10.000 (30.04) 10.000 10.000 Debit Credit

Total rulaje Total sume Sold final

5.577,91 5.577,91

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.04) 1.000 1.000 1.000 1.000 (30.04) 1.000 1.000

49

Sold final 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.04) 2.000 2.000 (30.04) Debit Credit

Total rulaje Total sume Sold final

2.000 2.000

2.000 2.000

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.04) 854,10 854,10 854,10 (30.04) 854,10 (15.04) 4.380 4.380 4.380 4.380 (4.380) 4.380 4.380 Debit Credit (15.04) 32,85 (15.04) 10,95 43,80 43,80 43,80 (30.04) 43,80 43,80 (15.04) 3.000 3.000 3.000 3.000 (30.04) 3.000 3.000 Debit Credit

50

Total sume Sold final

854,10

854,10

6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.04) 6.135,68 890,00 (01.04) 4.201,68 (03.04) 1.044 (08.04) 6.135,68 Debit Credit (30.04) 25.000 25.000 25.000 25.000 (30.04) 25.000 25.000 Debit Credit (30.04) 517,00 517,00 517,00 517,00 (30.04) 517,00 517,00 Debit Credit (15.04) 262,80 262,80 262,80 262,80 (30.04) 262,80 262,80 (15.04) 87,60 87,60 87,60 87,60 (30.04) 87,60 87,60

Total rulaje

6.135,68

51

Total sume Sold final

6.135,68

6.135,68

52

ntocmirea Balanei de verificare la sfritul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balana de verificare la data de 30.04.2008Simb ol

Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal - salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de

Sold initial D C 22.809, 40 20.000 D

Rulaj C

Total sume D C 22.809, 40 20.000

Sold final D C 22.809, 40 20.000 2.712,4 7 1.680,6 7

1012 1061 121

28.423, 21 1.680,6 7 3.939,0 8 5.000 24.778 1.000 22.00 0 37.051, 46 1.270,6 0

31.135, 68

28.423, 21 1.680,6 7

31.135, 68

303

371 401 409 4111 421

8.000

5.577,9 1 26.560, 50 1.000 35.000 4.380

11.939, 08 24.778 1.000 59.051, 46 1.270,6 0

5.577,9 1 31.560, 50 1.000 35.000 4.380

6.361,1 7 6.782,5 0

24.051, 46 3.109,4 0

4311

854,10

854,10

854,10

854,10

4312

416,10

416,10

416,10

416,10

4313

262,80

262,80

262,80

262,80

53

sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.V.A. de plata T.V.A. deducti bila T.V.A. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale - taxe si vrsmi nte asimilat e. comisio n ITM Fonduri speciale - taxe si vrsmi nte asimilat e.

4314

284,70

284,70

284,70

284,70

4371

87,60

87,60

87,60

87,60

4372

43,80

43,8

43,80

43,80

441 4423 4426 4427 444

517,00 1.675,0 3 4.240,7 5 5.915,7 8 526,00 4.240,7 5 5.915,7 8 526,00 4.240,7 5 5.915,7 8 526,00

517,00 1.675,0 3 4.240,7 5 5.915,7 8 526,00

517,00 1.675,0 3

447

32,85

32,85

32,85

32,85

447

10.,95

10,95

10,95

10,95

54

5121 5311 581

6022

6028

605

607

612

623

626

garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele, locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol , reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii

13.80 9 4.000

27.000 11.000 3.000

25.809, 40 4.487,5 0 3.000

40.809, 40 15.000 3.000

25.809, 40 4.487,5 0 3.000

15.000 10.512, 50

10.000

10.000

10.000

10.000

500,00

500,00

500,00

500,00

200,00

200,00

200,00

200,00

5.577,9 1

5.577,9 1

5.577,9 1

5.577,9 1

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

55

635

641

6451

6452

6453

691

704

707

Cheltuie li cu alte impozite , taxe si vrsmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare

43,80

43,80

43,80

43,80

4.380

4.380

4.380

4.380

854,10

854,10

854,10

854,10

87,60

87,60

87,60

87,60

262,80

262,80

262,80

262,80

517,00

517,00

517,00

517,00

25.000

25.000

25.000

25.000

6.135,6 8

6.135,6 8

6.135,6 8

6.135,6 8

56

a marfuril or Tota l 47.80 9,4 47.809, 4 211.37 7,30 211.37 7,30 259.18 6,70 259.18 6,70 57.605, 80 57.605, 80

57