monografie conta

75
LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate. Infiintare S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat. Politica societatii Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si 1

Transcript of monografie conta

Page 1: monografie conta

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii

civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore

ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte,

astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului;• obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si

promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv.

Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002.

Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale

metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului

mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor.Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la

nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-uri).

b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari).

c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare.

d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.

SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008

Nr. crt. Simbol cont Denumire contSold la 01.04.2008

D C1 1012 Capital subscris varsat   22.809,402 1061 Rezerve legale   20.000,003 371 Marfuri 8.000,00  4 401 Furnizori   5.000,005 4111 Clienti 22.000,00  6 5121 Conturi la banci in lei 13.809,40  7 5311 Casa in lei 4.000,00  

 TOTAL   47.809,40 47.809,40

1

Page 2: monografie conta

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele:

1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%.

% = 401 297,50 371 “Furnizori” 250,00

“Marfuri” 4426 47,50

“T.V.A. deductibila”

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50

“Furnizori” “Casa in lei”

3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %.

4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00

“Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata”

4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10

“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %.

% = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00

“Cheltuieli privind materialele nestocate”

4426 95,00 “T.V.A. deductibila”

6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008.

4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68

“Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32

“T.V.A. colectata”

7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.607 = 371 3.819,71

“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

Page 3: monografie conta

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008.

5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti”

9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta:

581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa”

10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie.

5121 = 581 3.000,00“Conturi la banci in lei” “Viramente interne”

11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008.

409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei”

12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%.

4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00

“Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36

“T.V.A. colectata”

13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10

“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar”

4426 319,33 “T.V.A. deductibila”

15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita

diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont:401 = % 2.000,00

“Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

Page 4: monografie conta

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008.

5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti”

17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont:

401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei”

18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008.

% = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri”

4426 190,00 “T.V.A. deductibila”

19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008.

401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei”

20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00

605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00

“T.V.A. deductibila”

21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%.

% = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00

“Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila”

22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %.

% = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00

“T.V.A. deductibila”

4

Page 5: monografie conta

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.

5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti”

Societatea are 2 angajati:Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei.Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor. fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei.

24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 4.380,00

“Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate”

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor.a) pentru Georgescu Dan

421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501

“Contributia personalului pentru pensia suplimentara”

4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate”4372 35,003

“Contributia personalului la fondul de somaj”

444 465,004

“Impozitul pe salarii” salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei

b) pentru Dima Danut 421 = % 210,60

“Personal – salarii datorate” 4312 83,605

“Contributia personalului pentru pensia suplimentara”

4314 57,20 6

“Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”

4372 8,807

“Contributia personalului la fondul de somaj”

444 61,008

“Impozitul pe salarii”

1 3.500 * 9,5% = 332,502 3.500 * 6,5% = 227,503 3.500 * 1% = 354 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 4655 880 * 9,5% = 83,606 880 * 6,5% = 57,207 880 * 1% = 8,808 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

Page 6: monografie conta

salariu net = 880 – 210,60 = 669,40 = 669 lei

26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.a) 6451 = 4311 854,109

“Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale”

b) 6452 = 4371 87,6010

“Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj”

c) 6453 = 4313 262,8011

“Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate”

sociale de sanatate”

d) 635 = 447. comision ITM 32,8512 “Cheltuieli cu alte impozite, “Fonduri speciale -

taxe si varsaminte” taxe si varsaminte assimilate”

e) 635 = 447. garantare creante salariale 10,95 13

“Cheltuieli cu alte impozite, “Fonduri speciale - taxe si varsaminte” taxe si varsaminte asimilate”

26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008. % = 5121 2.518,90

4311 “Conturi la banci in lei” 854,10“Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416,1014

“Contributia personalului pentru pensia suplimentara”

4313 262,80“Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”

4314 284,7015

“Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”

4371 87,60

9 4.380 * 19,5% = 854,1010 4.380 * 2% = 87,6011 4.380 * 6% = 262,8012 4.380 8 0,75% = 32,8513 4.380 * 0,25% = 10,9514 332,50 + 83,60 = 416,1015 227,50 + 57,20 = 284,70

6

Page 7: monografie conta

“Contributia unitatii la fondul de somaj”

4372 43,8016

“Contributia personalului la fondul de somaj”

444 526,0017

“Impozitul pe salarii” 447.comision ITM 32,85 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”447.garantare creante salariale 10,95 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”

27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008. 401 = 5121 595,00

“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de 297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008.

401 = 5121 297,50 “Furnizori” “Conturi la banci”

29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei + T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet:

% = 401 2.380,00 623 “Furnizori” 2.000,00

“Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

4426 380,00 “T.V.A. deductibila”

30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %.

% = 401 11.900,006022 “Furnizori” 10.000,00

“Cheltuieli privind combustibilul”4426 1.900,00

“T.V.A. deductibila”

31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii, nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008.

5121 = 4111 20.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti”

32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei cu OP nr. 170/26.04.2008.

401 = 5121 11.900,00

16 35 + 8,80 = 43,8017 465 + 61 = 526,00

7

Page 8: monografie conta

“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei (T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008.

% = 401 3.200,00 371 “Furnizori” 2.689,08 “Marfuri”

4426 510,92 “T.V.A. deductibila”

34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008, 41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008.

% = 5121 4.998,00 401. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238,00 401. chirie 1.190,00

401. telefon 3.570,00

35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008.

4111 = % 29.750,00 “Clienti” 704 25.000,00

“Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4.750,00

“T.V.A. colectata”

36. Regularizarea T.V.A.

T.V.A. deductibila = 4.240,75T.V.A. colectata = 5.915,78

4427 = % 5.915,78 “T.V.A. colectata” 4426 4.240,75 “T.V.A. deductibila”

4423 1.675,03 “T.V.A. de plata”

37. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % 27.906,21

“Profit si pierdere” 6022 10.000,00“Cheltuieli privind combustibilul”

604 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate”

605 200,00“Cheltuieli privind energia si apa”

607 5.577,9118

“Cheltuieli privind marfurile” 612 1.000,00

“Cheltuieli cu redeventele, locatiile de

18 809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91

8

Page 9: monografie conta

gestiune si chiriile” 623 2.000,00

“Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

626 3.000,00“Cheltuieli postale si taxe

de telecomunicatii” 635 43,8019

“Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte”

641 4.380,00“Cheltuieli cu salariile personalului”

6451 854,10“Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale”

6452 87,60“Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”

6453 262,80“Cheltuieli cu contributia angajatoruluipentru asigurarile sociale de sanatate”

38. Inchiderea conturilor de venituri.

% = 121 31.135,68 704 “Profit si pierdere” 25.000,00

“Venituri din lucrari executate si servicii prestate”

707 6.135,6820 “Venituri din vanzarea marfurilor”

39. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit

a. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 – 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% = 517 lei

b. Inregistrarea impozitului pe profit

691 = 441 517,00 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” „Impozitul pe profit”

121 = 691 517,00„Profit si pierdere” „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

19 32,85 + 10,95 = 43,8020 890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68

9

Page 10: monografie conta

Furnizor: Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, BucurestiContul: RO19ABNA4100264100243090Banca: ABN AMRO BANK, suc. BucurestiCapital social: 10.973.200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 17326Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria RST Nr. 17326

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 6123

Reglaj tub

Tub PVC

Garnitura dop

BucBucBuc

5105

151211

75,00120,0055,00

14,2522,8010,45

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

250,00 47,50

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 297,50

Seria RST nr. 560

Unitatea Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com./an: J40/14205/1994 CHITANŢA Nr.. 560

10

Page 11: monografie conta

C.I.F.: RO 5990324Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, Bucuresti

Data 01.04.2008

Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, IlfovSuma de 297,50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de baniReprezentând contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2008.

Casier,

Numar document DataFactura

    Ziua Luna Anul Nr.Aviz de insotire a marfii

255 1 4 2008Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de………………, din localitatea……….., cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

          Receptionat

Nr. Crt.Denumirea bunurilor

recetionate U.M.Cantitate

Pret unitar

Valoare

1 Reglaj tub buc 5 15 75,002 Tub PVC buc 10 12 120,003 Garnitura dop   buc 5 11 55,00

               

TOTAL VALORIC

250,00

Comisia de receptie Primit in gestiune

Numele si prenumele

Semnatura Data

Semnatura

         

     1/4/20

08  

Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 692Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria CSP Nr. 692Cumpărător: Vest Grup Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/9904/2002C.I.F: RO 14931629Sediul: Str. Carl Da Villa, nr. 75, sector 5, BucurestiContul: RO72RNCB0071011450360001Banca: BCR, suc. PlevneiCapital social: 200 lei

11

Page 12: monografie conta

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61234

Cablu flexibilPriza cauciucGarnitura dopStecher

BucBucBucBuc

2010512

14,3010,09

1535,68

286,00100,9075,00

428,10

54,3419,1714,2591,34

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Dima DanutBuletinul/C.I. C.I.Seria RD nr. 13594 eliberat(ă) S1Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

890,00 169,10

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 1.059,10

Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRLNr. ord. Reg. Com/an:J40/15698/1996C.I.F.: RO 1268744Sediul: Sos Iancului, nr. 210, sector 3, BucurestiContul: RO125PIR235699874136Banca: PIRAEUS BANK, suc. BucurestiCapital social: 316.500 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 2310Data (ziua, luna, anul): 02.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria LIB Nr. 2310Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 6123

HartieBiblioraftPix

BucBucBuc

251050

153,51

375,0035,0050,00

71,256,659,50

12

Page 13: monografie conta

45

PerforatorCapsator

BucBuc

21

1510

30,0010,00

5,701,90

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

500,00 95,00

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 595,00

BON DE CONSUM (COLECTIV)

UNITATEA: CRESP INSTAL SRL

Produs, lucrare (comanda)

   

Nr. Doc.

DataCod

predator

Cod primit

orZiua Luna Anul    

2310 2 4 2008    

Nr. Crt.

Denumirea produselor

Cont Cantitate

Cantitate Pret unitar

Valoare

DebitorCredito

r

necesara

eliberata

1 Hartie 6028 3028 25 25 15 375,00

13

Page 14: monografie conta

2 Biblioraft 6028 3028 10 10 3,5 35,003 Pix 6028 3028 50 50 1 50,004 Perforator 6028 3028 2 2 15 30,005 Capsator 6028 3028 1 1 10 10,00

                  

TOTAL              

500,00

Data si semnatura

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

                      

Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 698Data (ziua, luna, anul): 03.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria CSP Nr. 698Cumpărător: : Teen Store SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/7326/2007C.I.F: RO 2154732Sediul: Str. Baneasa Ancuta, nr.1 , sector 2, BucurestiContul: RO41OTP11000214454RO01Banca: OTP BANK, suc. MunciiCapital social: 2.000 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61234

Canepa etansare Prelungitor flexibilRobiner sub-lavoarConector reductie

BucBucBucBuc

1050201

11,5554,6565,4544,68

115,502.732,501.309,00

44,68

21,95519,1824,878,49

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Dima DanutBuletinul/C.I. C.I.Seria RD nr. 13594 eliberat(ă) S1Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

4.201,68 798,32

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 5.000,00

Seria CSP nr. 1024Unitatea Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005

14

Page 15: monografie conta

C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,Ghermanesti, Ilfov

CHITANŢA Nr.. 1024

Data 03.04.2008

Am primit de la Teen Store SRLAdresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti Suma de 5.000 lei adică cinci mii de leiReprezentând contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2008.

Casier,

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular:Cresp Instal SRL        

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial13.809,40  

4/4/2008 CV FCOP nr. 162/04/04/2008

depunere in cont

3.000,00  

       

      Sold curent16.809,40  

ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA treimiilei           PLATITOR: GEORGESCU DAN CATRE: SC CRESP INSTAL SRLCNP: 1590101436698 RO 17501677  

DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO16BPOS713065317ROL01

 LA BANCA: BANCPOST  

       REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  DEPUNERE NUMERAR 4/4/2008    

15

Page 16: monografie conta

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: Cresp Instal SRL        

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial16.809,40  

06/04/2008

OP nr. 163/06.04.2008

acordare avans   1.000,00

       

      Sold curent15.809,40  

ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei           

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL

RO:17501677 RO: 136589  

DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO155RFS235236514159

 LA BANCA: RAIFFEISEN  

  

   REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  ACORDARE AVANS   06/04/2008    

16

Page 17: monografie conta

Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 702Data (ziua, luna, anul): 08.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria CSP Nr. 702Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005C.I.F: RO 9140660Sediul: Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 220, BucurestiContul: RO12BCR13624778RO00Banca: BCR, suc.UniriiCapital social: 80.000 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 612

Banda adezivaBanda perforata

BucBuc

5020

17,767,80

888,00156,00

168,7229,64

17

Page 18: monografie conta

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

1.044,00 198,36

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 1.242,36

Furnizor: Ultra Pro Computers SRLNr. ord. Reg. Com/an:J22/11256/1992C.I.F.: RO 136589Sediul: Sos Pipera, nr. 47, BucurestiContul: RO155RFS235236514159Banca: RAIFFEISEN, suc.PiperaCapital social: 316.500 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 4598Data (ziua, luna, anul): 10.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria UPC Nr. 4598

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Computer Buc 1 1.680,67 1.680,67 319,33

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora

Total din care:

Accize

1.680,67 319,33

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 2.000,00

18

Page 19: monografie conta

Semnăturile

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: Cresp Instal SRL        

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial15.809

,40

10/4/2008OP 164/10.04.2008

plata diferenta computer 1.000,00

   

      Sold curent14.809

,40

ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei           

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL

RO:17501677 RO 136589  DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO155RFS235236514159  LA BANCA: RAIFFEISEN  

  

   

REPREZENTAND:  DATA EMITERII:    

DECONTARE AVANS   10/4/2008    

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: Cresp Instal SRL  

19

Page 20: monografie conta

      

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial14.809

,40  

12/4/2008factura nr. 510/20.03.2008 incasare

4.000,00  

     

      Sold curent18.809

,40  

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: Cresp Instal SRL        

Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial18.809

,40

12/4/2008  achitare facturi 3.500,00

   

      Sold curent15.309

,40

ORDIN DE PLATA NR. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA treimiicincisutelei         PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMSTAL IMEX SRLRO:17501677 RO 5990324  DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090  LA BANCA: ABN AMRO BANK

  

   REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  CV F1410/30.03.2008, F1411/30.03.2008 12/4/2008    

Furnizor: TehnoGrup Est SRLNr. ord. Reg. Com/an:

Seria TNG Nr. 3610

Cumpărător: Cresp Instal SRL

20

Page 21: monografie conta

J23/1687/2005C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,IlfovContul: RO52BACX0000000131849250Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK,Suc. MillenniumCapital social: 2.000 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 3610Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 6123

Robinet cu trecerePriza TVTub anti oxigen

BucBucBuc

441

109,20138,60

8,80

436,80554,40

8,80

82,99105,34

1,67

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

Semnatura de primire

1.000,00

Total de plata(col.5+col..6)

190,00

X

1.190,00

Seria TNG nr. 5610Unitatea TehnoGrup Est SRLNr. ord. Reg. Com./an:

21

Page 22: monografie conta

J23/1687/2005C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,Ilfov

CHITANŢA Nr.. 5610

Data 14.04.2008

Am primit de la Cresp Instal SRLAdresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov Suma de 1.190 lei adică o mie o suta nouazeci de leiReprezentând contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2008.

Casier,

Unitatea :CRESP INSTAL SRL

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar document Data

Factura

Ziua Luna AnulNr.

3610Aviz de insotire a

marfii256 14 4 2008

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate deTehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

          ReceptionatNr. Crt.

Denumirea bunurilor recetionate U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoare

1Robinet cu trecere   buc 4 109,20 436,80

2Priza TV   buc 4 138,60 554,40

3 Tub anti oxigen   buc 1 8,80 8,80

         

22

Page 23: monografie conta

TOTAL VALORIC1.000,00

Comisia de receptie Primit in gestiuneNumele si prenumele

Semnatura Data

Semnatura

         

     14/04/2008  

Furnizor: Distrigaz Sud SRLNr. ord. Reg. Com/an:J40/56328/1990C.I.F.: RO 12387Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 176Contul: RO125BCR235699874136Banca: BCR, suc. PiperaCapital social: 3.016.500 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 7020Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008Nr. aviz însoţire (dacă este cazul)

Seria DGS Nr. 2310

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Energie + apa Buc 1 200 200,00 38,00

23

Page 24: monografie conta

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

200,00 38,00

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 238,00

Furnizor: ImobExpert SRLNr. ord. Reg. Com/an:J23/56328/2005C.I.F.: RO 126589Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. 30, sector 3, BucurestiContul: RO125PIR2356956741399Banca: PIRAEUS, suc. Mihai BravuCapital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 410Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008Nr. aviz însoţire (dacă este cazul)

Seria IME Nr. 410

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Chirie Buc 1 1.000 1.000,00 190,00

24

Page 25: monografie conta

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

1.000,00 190,00

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 1.190,00

Furnizor: Vodafone Romania SANr. ord. Reg. Com/an:J23/56539/2006C.I.F.: RO 23641Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 12, sector 3, BucurestiContul: RO12BRD23545941399Banca: BRD, suc. UniriiCapital social: 200.000.000 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 41002Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008Nr. aviz însoţire (dacă este cazul)

Seria VDF Nr. 41002

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Servicii de telefonie Buc 1 3.000 3.000,00 570,00

25

Page 26: monografie conta

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

3.000,00 570,00

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 3.570,00

Seria CSP nr. 1072Unitatea Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,Ghermanesti, Ilfov

CHITANŢA Nr.. 1072

Data 15.04.2008

Am primit de la Altimex Pro International SRLAdresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti Suma de 6.000 lei adică sase mii de leiReprezentând contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.

Casier,

STAT DE SALARIILUNA: APRILIE 2008

Nr. Crt.

Nume si prenume

Functia

Salariu de incadrare

Salariu realizat

CAS 9,5%

CASS 6,5%

somaj 1%

Deducere

Impozit

Rest de plata

1Georgescu Dan director

general 3.500 3.500332,50

227,50

35,00 0

465,00

2.440

2Dima Danut economis

t880 880 83,6

057,20 8,80 350,00 61,00 669

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL        

Data Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

26

Page 27: monografie conta

operatiei

Sold initial15.309,40  

15/04/2008

OP 166/15.04.2008

plata contributii salariale   2.518,90

       

      Sold curent 12.790,50  

ORDIN DE PLATA NR. 166 PLATITI - 2.518,90 - LEI ADICA douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani       

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL

RO 17501677 RO 256532  DE LA BANCA: BANCPOST

IN CONT: RO19ABNA410022362143090

 LA BANCA: ABN AMRO BANK  

       REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    PLATA CONTRIBUTII SALARIALE 15/4/2008    

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL        

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial12.790,50  

17/04/2008 OP 167/17.04.2008 plata factura   595,00     

      Sold curent12.195,50  

ORDIN DE PLATA NR. 167 PLATITI – 595 - LEI ADICA cincisutenouazecisicincilei           PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: COMPANIA DE LIBRARII

27

Page 28: monografie conta

BUCURESTI SRLRO 17501677 RO 1268744  DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO125PIR235699874136

 LA BANCA: PIRAEUS BANK  

       REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    CV F2310/02.04.2008   18/4/2008    

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL        

Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial12.195,50  

18/04/2008

OP 168/18.04.2008 plata factura   297,50

       

      Sold curent11.898,00  

ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI - 297,50 - LEI ADICA douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani       

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ROMSTAL IMEX SRL  

RO 17501677 RO 5990324  DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090

 LA BANCA:ABN AMRO BANK  

  

   

REPREZENTAND:  DATA EMITERII:    

CV F17326/01.04.2008   18/4/2008    

28

Page 29: monografie conta

Furnizor: Ejobs SRLNr. ord. Reg. Com/an:J23/54532/1996C.I.F.: RO 135562Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 36, sector 3, BucurestiContul: RO12BRD2236941399Banca: BRD, suc. UniriiCapital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 3002Data (ziua, luna, anul): 20.04.2008Nr. aviz însoţire (dacă este cazul)

Seria EJB Nr. 3002

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Anunt publicitar Buc 1 2.000 2.000,00 380,00

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport

Total din care:

Accize

2.000,00 380,000

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 2.380,00

29

Page 30: monografie conta

Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Furnizor: RomPetrol SANr. ord. Reg. Com/an:J23/52316/1990C.I.F.: RO 11362Sediul: Sos. Pipera, nr. 34, BucurestiContul: RO12BCR223694990Banca: BCR, suc. PiperaCapital social: 500.000.000 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 10654Data (ziua, luna, anul): 21.04.2008Nr. aviz însoţire (dacă este cazul)

Seria RPT Nr. 10654

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Benzina Buc 1 10.000 10.000,00 1.900,00

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10

Total din care:

Accize

10.000,00 1.900,00

X

Semnătura Total de plată

30

Page 31: monografie conta

Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

de primire (col.5+col.6) 11.900,00

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL        

Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial11.898,00  

24/04/2008OP169/24.04.2008  incasare factura

20.000,00  

       

      Sold curent31.898,00  

ORDIN DE PLATA NR. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA douazecidemiilei           

PLATITOR: EXPERT INSTAL SRLCATRE: CRESP INSTAL SRL  

RO 122653 RO 17501677  DIN CONT: RO1336BCR65464125656 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01BANCA: BCR LA BANCA: BANCPOST         

REPREZENTAND:  DATA EMITERII:    

CV F17326/01.04.2008   24/4/2008    

  EXTRAS DE CONT         Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL        

31

Page 32: monografie conta

Data operatiei

Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial31.898

,0026/04/2008 OP 170/26.04.2008 plata factura 11.900,00   

      Sold curent19.998

,00

ORDIN DE PLATA NR. 170 PLATITI -11900 LEI ADICA unsprezecemiinouasutelei         PLATITOR: CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMPETROL SA  RO 17501677 RO 11362  

BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO12BCR223694990  

 LA BANCA: BCR  

  

   

REPREZENTAND:  DATA EMITERII:    

CV F10654/01.04.2008   26/4/2008    

Furnizor: Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, BucurestiContul: RO19ABNA4100264100243090Banca: ABN AMRO BANK, suc. BucurestiCapital social: 10.973.200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 1987Data (ziua, luna, anul): 27.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria RST Nr. 1987

Cumpărător: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%

32

Page 33: monografie conta

Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 612345

Intrerupator

Priza ger

Adeziv superfluidizant

Banda perimetrala

Set fixare rapida

BucBucKgMlbuc

6090257540

7,8614,6010,164,108,55

471,601.314,00254,00307,50341,98

89,60249,6648,2658,4364,98

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

2.689,08 510,92

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 3.200,00

Unitatea :CRESP INSTAL SRL

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar Data Factur

33

Page 34: monografie conta

document a

Ziua Luna AnulNr.

1987Aviz de insotire a

marfii 2

57 27 4 2008Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate deRomstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

ReceptionatNr. Crt.

Denumirea bunurilor recetionate U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoare

1 Intrerupator   buc 60 7,86 471,60

2Priza ger buc 90 14,60

1.314,00

3Adeziv superfluitizant kg 25 10,16 254,00

4Banda perimetrala ml 75 4,10 307,50

5 Set fixare rapida   buc 40 8,55 341,98

TOTAL VALORIC

2.689,08

Comisia de receptie Primit in gestiuneNumele si prenumele

Semnatura Data

Semnatura

         

     27/04/2008  

   Cont: RO16BPOS713065317ROL01  Banca: BANCPOST, suc. Crangasi     Titular: SC Cresp Instal SRL  

    

Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit

Sold initial19.998,

0030/04/2008

OP 171/30.04.2008 plata facturi 4.998,00

   

      Sold curent15.000,

00

34

Page 35: monografie conta

ORDIN DE PLATA NR. 171 PLATITI – 4.998 - LEI ADICA patrumiinouasutenouazecisioptlei         

PLATITOR: CRESP INSTAL SRLCATRE: DISTRIGAZ SUD SRL  

RO 17501677 RO 12387  

BANCA: BANCPOSTCONT:RO125BCR235699874136  

  BANCA: BCR  

 CATRE: IMOBEXPERT SRL  

  RO 126589  

 CONT:RO125PIR2356956741399  

 BANCA: PIRAEUS  

  CATRE: VODAFONE ROMANIA SA  RO 23641  

 CONT: RO12BRD23545941399  

  BANCA: BRD    

REPREZENTAND:  DATA EMITERII:    

CV F7020/14.04.2008, F410/15.04.2008, F41002/15.04.2008 30/04/2008    

Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii: 720Data (ziua, luna, anul): 30.04.2008Nr. aviz însoţire(dacă este cazul)

Seria CSP Nr. 720Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005C.I.F: RO 9140660Sediul: Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 220, BucurestiContul: RO12BCR13624778RO00Banca: BCR, suc.UniriiCapital social: 80.000 lei

Cota T.V.A.=19%Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (fără

T.V.A.)-lei-

Valoarea-lei-

Valoarea T.V.A.-lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 61 Prestari servicii buc 1 25.000 25.000 4.750

35

Page 36: monografie conta

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de oraSemnăturile

Total din care:

Accize

25.000 4.750

X

Semnătura de primire

Total de plată(col.5+col.6) 29.750

JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE

Nr. Crt.

DocumentulFurnizor/Prestator

Total document Baza de

impozitare

Valoare T.V.A. (19%)

Data Nr. Denumire/C.I.F.(inclusiv T.V.A.)

1 01/04/2008

17326

Romstal Imex SRL/297,50 250,00 47,50

RO 5990324

2 02/04/2008

2310

Compania de Librarii

595,00 500,00 95,00Bucuresti SRL/ RO

1268744

310/4/2008

4598

Ultra Pro Computers SRL/ 2.000,00

1.680,67 319,33

RO 136589

4 14/04/2008

3610

TehnoGrup Est SRL/ 1.190,00 1.000,00

190,00RO 17940192

5 14/04/2008

7020

Distrigaz Sud SRL/238,00 200,00 38,00

RO 12387

6 15/04/2008

410 ImobExpert SRL/ 1.190,00 1.000,00

190,00RO 126589

715/04/2008

41002

Vodafone Romania SA/ 3.570,00

3.000,00 570,00

RO 23641

8 20/04/2008

3002

Ejobs SRL/2.380,00 2.000,0

0380,00

RO 135562

921/04/2008

10654

RomPetrol SA/ RO 11362 11.900,00

10.000,00 1.900,00

RO 11362

10 27/04/2008

1987

Romstal Imex SRL/3.200,00 2.689,0

8510,92

RO 5990324

36

Page 37: monografie conta

TOTAL26.560,5

022.319

,754.240,75

JURNAL PENTRU VANZARI

Nr. Crt.

DocumentulBeneficiar

Total document Baza de

impozitare

Valoare T.V.A. (19%)

  DataNr. Denumire/C.I.F.

(inclusiv T.V.A.)

11/4/200

8692

Vest Grup Instal SRL/ 1.059,10 890,00 169,10

RO 14931629

2 3/4/2008

698

Teen Store SRL/ 5.000,00 4.201,68

798,32RO 2154732

3 30/4/2008

720

Volum Plan Arhitect SRL/ 29.750,00 25.000,00

4.750,00RO 9140660

TOTAL35.809,1

030.091

,685.717,42

CRESP INSTAL SRLC.I.F. RO17501677  

REGISTRU DE CASA

 Sold ziua precedenta: 4.000

Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

                       

1 1/4/2008 plata factura 17329/01.04.2008

297,50 3.702,50

RAPORT PAGINA/TOTAL

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  C.I.F. RO 17501677  

REGISTRU DE CASA

 Sold ziua precedenta:

3.702,50

37

Page 38: monografie conta

Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

                       

1 3/4/2008 incasare factura 698/03.04.2008

5.000,00 8.702,50

RAPORT PAGINA/TOTAL

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  C.I.F. RO 17501677  

REGISTRU DE CASA

 Sold ziua precedenta:

8.702,50

Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

14/4/200

8 ridicare numerar din casa 3.000,00 5.702,50

RAPORT PAGINA/TOTAL

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  C.I.F. RO 17501677  

REGISTRU DE CASA

 Sold ziua precedenta:

5.702,50

Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

114/04/20

08plata facuta nr.

3610/14.04.20081.190,00 4.512,50

RAPORT PAGINA/TOTAL

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  C.I.F. RO   REGISTRU DE

38

Page 39: monografie conta

17501677 CASA Sold ziua precedenta:

4.512,50

Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

115/04/20

08incasare factura nr.

596/15.03.20086.000,00 10.512,50

RAPORT PAGINA/TOTAL

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

SC CRESP INSTAL SRLREGISTRUL JURNALluna APRILIE anul 2008

Nr crt

Data înre

g

Document

Explicaţii

Conturi Sume

D C D C

101/0

4Factura 17326

Achizitie marfa

%3714426

401 250,0047,50

297,50

2 01/04

Chitanta 560

Plata marfa 401 5311 297,50 297,50

39

Page 40: monografie conta

301/0

4Factura

692Vanzare marfa

4111%

7074427

1.059,10

890,00169,10

401/0

4Descarcare din gestiune

607 371 809,10 809,10

502/0

4Factura

2310Achizitie rechizite

%60284426

401 500,0095,00

595,00

603/0

4Factura

698Vanzare marfuri

4111%

7074427

5.0004.201,6

8798,32

703/0

4Descare din

gestiune607 371

3.819,71

3.819,71

803/0

4Chitanta

1024Incasare numerar

5311 4111 5.000 5.000

904/0

4Ridicare numerar

581 5311 3.000 3.000

10

05/04

Extras de cont

Depunere numerar la

banca5121 581 3.000 3.000

11

06/04

OP 163Acordare

avans409 5121 1.000 1.000

12

08/04

Factura 702

Vanzare marfa

4111%

7074427

1.242,36

1.044198,36

13

08/04

Descarcare din gestiune

607 371 949,10 949,10

14

10/04

Factura 4598

Achizitie computer

%3034426

4011.680,6

7319,33

2.000

15

10/04

OP 164

Decontare avans si

plata diferenta computer

401%

5121409

2.000 1.0001.000

16

12/04

Extras de cont

Incasare numerar de

la clienti

5121 4111 4.000 4.000

40

Page 41: monografie conta

17

12/04

OP 165 Plata facturi 401 5121 3.500 3.500

18

14/04

Factura 3610

Achizitie marfuri

%3714426

401 1.000190,00

1.190

19

14/04

Chitanta 5610

Plata factura 401 5311 1.190 1.190

20

14/04

Factura 7020

Primire factura

energie+apa

%6054426

401 200,0038,00

238,00

21

15/04

Factura 410

Primire factura chirie

%6124426

401 1.000190,00

1.190

22

15/04

Factura 41002

Primire factura telefon

%6264426

4013.000

570,003.570

23

15/04

Chitanta 1072

Incasare numerar

5311 4111 6.000 6.000

24

15/04

Inregistrare cheltuieli cu

salarii641 421 4.380 4.380

25

15/04

Inregistrare retineri aferente salariilor

(Georgescu Dan)

421

%431243144372444

1.060332,50227,5035,00

465,00

26

15/04

Inregistrare retineri aferente salariilor

(Dima Danut)

421

%431243144372444

210,60

83,6057,208,8061

27

15/04

Inregistrarea contributiilor

unitatii6451 4311 854,10 854,10

28

6452 4371 87,60 87,60

41

Page 42: monografie conta

29

6453 4313 262,80 262,80

30

635447.co

mITM

32,85 32,85

31

635

447.gar.

creante salarial

e

10,95 10,95

32

15/04

OP 166Plata

contributiilor salariale

%431143124313431443714372444

447.c ITM447.gar. cr. sal

5121

854,10416,10262,80284,7087,6043,80

526,0032,8510,95

2.518,90

33

17/04

OP 167 Plata factura 401 5121 595,00 595,00

34

18/04

OP 168 Plata factura 401 5121 297,50 297,50

35

20/04

Factura 3002

Primire factura

publicitate

%6234426

401 2.000380,00

2.380

36

21/04

Factura 10654

Primire factura

combustibil

%60224426

401 10.0001.900

11.900

37

24/04

Extras de cont si OP

169

Incasare numerar

de la clienti5121 4111 20.000 20.000

38

26/04

OP 170 Plata factura 401 5121 11.900 11.900

3 27/0 Factura % 401 3.200

42

Page 43: monografie conta

9 4 1987Achizitie

marfa3714426

2.689,08

510,92

40

41

30/04

30/04

OP 171

Factura 720

Plata facturi

Prestare servicii

%401.energi

esi apa

401.chirie401.telefon

4111

5121

% 704 4427

238,00

1.1903.570

29.750,00

4.998

25.0004.750

42

30/04

Regularizarea T.V.A.

4427 % 4426 4423

5.915,78

4.240,7

51.675,0

3

43

30/04

Inchiderea conturilor de

cheltuieli121

%6022604605607612623626635641645164526453

27.906,21

10.000500,00200,005.577,9

11.0002.0003.00043,804.380

854,1087,60

262,80

43

30/04

Inchiderea conturilor de

venituri

%704707

12125.0006.135,6

8

31.135,68

43

Page 44: monografie conta

44

30/04

Inregistrarea impozitului

pe profit691 441 517,00 517,00

45

121 691 517,00 517,00

TOTAL211.377

,34211.377,34

REGISTRU CARTE MARE – simplificat

1012 Capital subscris varsatExplicatia Debit Credit

Sold initial 22.809,40

Rulaje

Total rulajeTotal sume 22.809,40

Sold final 22.809,40

1061 Rezeve legaleExplicatia Debit Credit

Sold initial 20.000,00

Rulaje

Total rulajeTotal sume 20.000,00

Sold final 20.000,00

121 Profit si pierdere

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(30.04) 27.906,21(30.04) 517,00

28.423,21

31.135,68(30.04)

31.135,68Total sume 28.423,21 31.135,68

44

Page 45: monografie conta

Sold final 2.712,47

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(10.04) 1.680,67

1.680,67Total sume 1.680,67

Sold final 1.680,67

371 Marfuri

Explicatia Debit Credit

Sold initial 8.000,00

Rulaje

Total rulaje

(01.04) 250,00(14.04) 1.000,00(27.04) 2.689,08

3.939,08

809,10 (01.04)3.819,71 (03.04)949,10 (08.04)

5.577,91Total sume 11.939,08 5.577,91

Sold final 6.361,17

401 Furnizori

Explicatia Debit Credit

Sold initial 5.000

Rulaje

Total rulaje

(01.04) 297,50(10.04) 2.000(12.04) 3.500(14.04) 1.190(17.04) 595(18.04) 297,50(26.04) 11.900(30.04)238(30.04) 1.190(30.04) 3.570

24.778,00

297,50 (01.04)595 (02.04)

2.000 (10.04)1.190 (14.04)238 (14.04)

1.190 (15.04)3.570 (15.04)2.380 (20.04)11.900 (21.04)3.200 (27.04)

26.560,50Total sume 24.778,00 31.560,50

Sold final 6.782,50

409 Furnizori - debitori

Explicatia Debit Credit

45

Page 46: monografie conta

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(06.04) 1.000

1.000

1.000 (10.04)

1.000Total sume 1.000 1.000

Sold final

4111 Clienti

Explicatia Debit Credit

Sold initial 22.000

Rulaje

Total rulaje

(01.04) 1.059,10(03.04) 5.000

(08.04) 1.242,36(30.04) 29.750

37.051,46

5.000 (03.04)4.000 (12.04)6.000 (15.04)20.000 (24.04)

35.000,00Total sume 59.051,46 35.000,00

Sold final 24.051,46

421 Personal - salarii datorate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 1.060(15.04) 210,60

1.270,60

4.380 (15.04)

4.380Total sume 1.270,60 4.380

Sold final 3.109,40

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 854,10

854,10

854,10 (15.04)

854,10Total sume 854,10 854,10

Sold final

4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 416,10

416,10

332,50 (15.04)83,60 (15.04)

416,10Total sume 416,10 416,10

Sold final

46

Page 47: monografie conta

4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 262,80

262,80

262,80 (15.04)

262,80Total sume 262,80 262,80

Sold final

4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 284,70

284,70

227,50 (15.04)57,20 (15.04)

284,70Total sume 284,70 284,70

Sold final

4371 Contributia unitatii la fondul de somaj

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 87,60

87,60

87,60 (15.04)

87,60Total sume 87,60 87,60

Sold final

4372 Contributia personalului la fondul de somaj

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 43,80

43,80

35,00 (15.04)8,80 (15.04)

43,80Total sume 43,80 43,80

Sold final

441 Impozit pe profit

47

Page 48: monografie conta

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

517,00 (30.04)

517,00Total sume 517,00

Sold final 517,00

4423 T.V.A. de plata

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

1.675,03 (30.04)

1.675,03Total sume 1.675,03

Sold final 1.675,03

4426 T.V.A. deductibila

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(01.04) 47,50(02.04) 95,00(10.04) 319,33(14.04) 190,00(14.04) 38,00(15.04) 190,00(15.04) 570,00

(20.04)380,00(21.04)1.900

(27.04) 510,92

4.240,75

4.240,75 (30.04)

4.240,75Total sume 4.240,75 4.240,75

Sold final

4427 T.V.A. colectata

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(30.04) 5.915,78 169,10 (01.04)798,32 (03.04)198,36 (08.04)4.750 (30.04)

5.915,78Total sume 5.915,78 5.915,78

Sold final

444 Impozitul pe salarii

Explicatia Debit Credit

Sold initial

48

Page 49: monografie conta

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 526,00

526,00

465,00 (15.04)61,00 (15.04)

526,00Total sume 526,00 526,00

Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate. comision ITM

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 32,85

32,85

32,85 (15.04)

32,85Total sume 32,85 32,85

Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate. garantare creante salariale

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 10,95

10,95

10,95 (15.04)

10,95Total sume 10,95 10,95

Sold final

5121 Conturi la banci in lei

Explicatia Debit Credit

Sold initial 13.809,40

Rulaje

Total rulaje

(05.04) 3.000(12.04) 4.000(24.04) 20.000

27.000

1.000 (06.04)1.000 (10.04)3.500 (12.04)

2.518,90 (15.04)595,00 (17.04)297,50 (18.04)11.900 (26.04)4.998 (30.04)

25.809,40Total sume 40.809,40 25.809,40

Sold final 15.000

5311 Casa in lei

Explicatia Debit Credit

Sold initial 4.000

Rulaje (03.04) 5.000(15.04) 6.000

297,50 (01.04)3.000 (04.03)1.190 (14.03)

49

Page 50: monografie conta

Total rulaje 11.000 4.487,50Total sume 15.000 4.487,50

Sold final 10.512,50

581 Viramente interne

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(04.04) 3.000

3.000

3.000 (05.04)

3.000Total sume 3.000 3.000

Sold final

6022 Cheltuieli privind combustibilul

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(21.04) 10.000

10.000

10.000 (30.04)

10.000Total sume 10.000 10.000

Sold final

604 Cheltuieli privind materialele nestocate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(02.04) 500

500

500 (30.04)

500Total sume 500 500

Sold final

605 Cheltuieli privind energia si apa

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(14.04) 200

200

200 (30.04)

200Total sume 200 200

Sold final

607 Cheltuieli privind marfurile

Explicatia Debit Credit

Sold initial

50

Page 51: monografie conta

Rulaje

Total rulaje

(01.04) 809,10(03.04) 3819,71(08.04) 949,10

5.577,91

5.577,91 (30.04)

5.577,91Total sume 5.577,91 5.577,91

Sold final

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 1.000

1.000

1.000 (30.04)

1.000Total sume 1.000 1.000

Sold final

623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(20.04) 2.000

2.000

2.000 (30.04)

2.000Total sume 2.000 2.000

Sold final

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 3.000

3.000

3.000 (30.04)

3.000Total sume 3.000 3.000

Sold final

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 32,85(15.04) 10,95

43,80

43,80 (30.04)

43,80Total sume 43,80 43,80

Sold final

641 Cheltuieli cu salariile pesonalului

51

Page 52: monografie conta

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 4.380

4.380

4.380 (4.380)

4.380Total sume 4.380 4.380

Sold final

6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 854,10

854,10

854,10 (30.04)

854,10Total sume 854,10 854,10

Sold final

6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 87,60

87,60

87,60 (30.04)

87,60Total sume 87,60 87,60

Sold final

6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(15.04) 262,80

262,80

262,80 (30.04)

262,80Total sume 262,80 262,80

Sold final

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(30.04) 517,00

517,00

517,00 (30.04)

517,00Total sume 517,00 517,00

Sold final

704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Explicatia Debit Credit

52

Page 53: monografie conta

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(30.04) 25.000

25.000

25.000 (30.04)

25.000Total sume 25.000 25.000

Sold final

707 Venituri din vanzarea marfurilor

Explicatia Debit Credit

Sold initial

Rulaje

Total rulaje

(30.04) 6.135,68

6.135,68

890,00 (01.04)4.201,68 (03.04)

1.044 (08.04)

6.135,68Total sume 6.135,68 6.135,68

Sold final

53

Page 54: monografie conta

Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii

SC CRESP INSTAL SRLBalanţa de verificare la data de 30.04.2008

Simbol

Denumire

contSold initial Rulaj Total sume Sold final

    D C D C D C D C

1012 Capital subscris varsat  

22.809,40

22.809,40

22.809,40

1061 Rezerve legale  

20.000 20.000 20.000

121Profit si pierder

e

28.423,21

31.135,68

28.423,21

31.135,68

2.712,47

303

Materiale de

natura obiectel

or de inventar

1.680,67

1.680,67

1.680,67

371 Marfuri 8.000 3.939,08

5.577,91

11.939,08

5.577,91

6.361,17

401 Furnizori

5.000 24.778 26.560,50

24.778 31.560,50

6.782,50

409Furnizo

ri- debitori

1.000 1.000 1.000 1.000

4111 Clienti 22.000

37.051,46

35.000 59.051,46

35.000 24.051,46

421

Personal -

salarii datorate

1.270,60

4.380 1.270,60

4.380 3.109,40

4311

Contributia

unitatii la

asigurarile

sociale

854,10 854,10 854,10 854,10

4312

Contributia

personalului

pentru pensia

suplimentara

416,10 416,10 416,10 416,10

4313 Contributia

angajatorului pentru

262,80 262,80 262,80 262,80

54

Page 55: monografie conta

asigurarile

sociale de

sanatate

4314

Contributia

angajatilor

pentru asigurar

ile sociale

de sanatat

e

284,70 284,70 284,70 284,70

4371

Contributia

unitatii la

fondul de

somaj

87,60 87,60 87,60 87,60

4372

Contributia

personalului la fondul

de somaj

43,80 43,8 43,80 43,80

441Impozit

ul pe profit

517,00 517,00 517,00

4423 T.V.A. de plata

1.675,03

1.675,03

1.675,03

4426T.V.A.

deductibila

4.240,75

4.240,75

4.240,75

4.240,75

4427T.V.A.

colectata

5.915,78

5.915,78

5.915,78

5.915,78

444Impozit

ul pe salarii

526,00 526,00 526,00 526,00

447

Fonduri speciale - taxe si vãrsãmi

nte asimilat

e. comision ITM

32,85 32,85 32,85 32,85

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãmi

nte

10.,95 10,95 10,95 10,95

55

Page 56: monografie conta

asimilate.

garantare

creante salarial

e

5121Conturi la banci

in lei

13.809 27.000

25.809,40

40.809,40

25.809,40 15.000

5311 Casa in lei

4.000 11.000 4.487,50

15.000 4.487,50

10.512,50

581Viramen

te interne

3.000 3.000 3.000 3.000

6022

Cheltuieli

privind combust

ibilul

10.000 10.000 10.000 10.000

6028

Cheltuieli

privind alte

materiale

consumabile

500,00 500,00 500,00 500,00

605

Cheltuieli

privind energia si apa

200,00 200,00 200,00 200,00

607

Cheltuieli

privind marfuril

e

5.577,91

5.577,91

5.577,91

5.577,91

612

Cheltuieli cu

redeventele,

locatiile de

gestiune si

chiriile

1.000 1.000 1.000 1.000

623

Cheltuieli de

protocol,

reclama si

publicitate

2.000 2.000 2.000 2.000

626 Cheltuieli

postale si taxe

3.000 3.000 3.000 3.000

56

Page 57: monografie conta

de telecomunicatii

635

Cheltuieli cu alte

impozite, taxe

si vãrsãmi

nte asimilat

e

43,80 43,80 43,80 43,80

641

Cheltuieli cu

salariile pesonal

ului

4.380 4.380 4.380 4.380

6451

Cheltuieli cu

contributia

unitatii la

asigurarile

sociale

854,10 854,10 854,10 854,10

6452

Cheltuieli cu

contributia

unitatii pentru ajutorul

de somaj

87,60 87,60 87,60 87,60

6453

Cheltuieli cu

contributia

angajatorului pentru

asigurarile

sociale de

sanatate

262,80 262,80 262,80 262,80

691

Cheltuieli cu

impozitul pe profit

517,00 517,00 517,00 517,00

704 Venituri din

lucrari executa

te si

25.000 25.000 25.000 25.000

57

Page 58: monografie conta

servicii prestate

707

Venituri din

vanzarea

marfurilor

6.135,68

6.135,68

6.135,68

6.135,68

 Tota

l  47.80

9,447.809,

4211.37

7,30211.37

7,30259.18

6,70259.18

6,7057.605,

8057.605,

80

58