Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

of 30 /30
Modul de calcul al indemnizatiei de detasare si drepturile salariatului detasat 5 September 2010, 4:02 pm Art. 46 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010 prevede faptul ca salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 45. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile. Astfel, pentru perioada ce depaseste 30 de zile de detasare, salariatului i se va acorda o indemnizatie de 50% din salariul de baza zilnic proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile. Indemnizatia de detasare se calculeaza prin raportarea salariului de baza la numarul de zile de detasare din fiecare luna. Art. 47 alin. (1) din Codul Muncii prevede ca drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. Insa, conform alin. (2) al aceluiasi articol 47 din Codul Muncii, pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. In concluzie, salariatul va beneficia de drepturile prevazute in contractul colectiv de munca al angajatorului la care s-a dispus detasarea, inclusiv de prima de vacanta, tichete de masa, etc, daca acestea sunt mai favorabile decat cele cuvenite salariatului la angajatorul care la detasat. 1

Embed Size (px)

Transcript of Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Page 1: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Modul de calcul al indemnizatiei de detasare si drepturile salariatului detasat

5 September 2010, 4:02 pm

Art. 46 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010 prevede faptul ca salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 45.

In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Astfel, pentru perioada ce depaseste 30 de zile de detasare, salariatului i se va acorda o indemnizatie de 50% din salariul de baza zilnic proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile. Indemnizatia de detasare se calculeaza prin raportarea salariului de baza la numarul de zile de detasare din fiecare luna.

Art. 47 alin. (1) din Codul Muncii prevede ca drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

Insa, conform alin. (2) al aceluiasi articol 47 din Codul Muncii, pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

In concluzie,  salariatul va beneficia de drepturile prevazute in contractul colectiv de munca al angajatorului la care s-a dispus detasarea, inclusiv de prima de vacanta, tichete de masa, etc, daca acestea sunt mai favorabile decat cele cuvenite salariatului la angajatorul care la detasat.

Temei legal:

- Codul Muncii:

“Art. 45. – Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Art. 46. – (1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.

1

Page 2: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

(2) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Art. 47. – (1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

(2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

(3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

(5) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite”.

- Art. 46 si 47 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010:

“Art. 46. – Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la Art. 45. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Art. 47. – Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protectia si igiena muncii, corespunzatoare noului loc de munca”.

2

Page 3: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Read more: http://www.euroavocatura.ro/articole/26/Detasarea#ixzz1PWCdj3QR Citeste mai mult pe EuroAvocatura.ro:

Consta in schimbarea temporara a locului de munca si, in mod exceptional (cu consimtamantul scris al salariatului) si a felului muncii, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia (art.45-47 Codul muncii).

A fost promulgat la 11.09.1865

Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

A fost promulgat la 11.09.1865

Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru

Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.

Instructiune generala data de un organ superior organelor in subordine, cu scopul de a indruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita acestora.

A fost promulgat la 11.09.1865

Detasarea are un caracter temporar, ea putand fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.Exceptional, perioada detasari poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispud detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni. Codul muncii nu limiteaza, insa numarul acestor prelungiri, ceea ce in prectica va genera ambiguitati si dificultati.

Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatoprul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

Detasarea consta intr-o dislocare temporara a salariatului din unitatea care-l detaseaza, ceea ce implica suspendarea contractului individual de munca, cel detasat facand obiectul unei cesiuni partiale si temporare intre cele doua unitati.Salariatul poate refuza ordinul de detasare, exceptional si pentru motive temeinice.Exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.Spre deosebire de delegare, daca detasatul consimte, poate exercita o functie superioara, desigur, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, caz in care va avea dreptul la un salariu corespunzator.Detasatului nu i se poate crea o situatie mai dezavantajoasa, prin incadrarea intr-un post inferior, cu salariul mai mic.Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. Mai mult, pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de veniturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu-si indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea (art.47 din Codul muncii).

3

Page 4: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Pe de alta parte, in perioada detasarii, cel detasat este subordonat conducerii unitatii cesionare care executa puterea disciplinara.Totusi, unele sanctiuni disciplinare nu pot depasi durata detasarii.Aceste sanctiuni nu pot fi aplicate decat cu acordul unitatii care a dispus detasarea. Totodata, numai aceasta unitate are si dreptul sa dispuna desfacerea disciplinara a contractului de munca .Pe durata detasarii salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare in conditiile stabilite de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil (art.46 alin.4).Detasarea inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost dispusa. Mai poate inceta prin revocarea ei de catre unitatea care a dispus-o, precum si prin incetarea contractului de munca .

In dreptul comunitar al muncii a fost adoptata Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor efectuata in cadrul unei prestari de servicii care se refera, insa, spre deosebire de Codul muncii roman, si la detasarile salaritilor la unitati din spatiul economic european

Art. 41. - (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de prezentul cod.

(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

a) durata contractului;

b) locul muncii;

c) felul muncii;

d) conditiile de munca;

e) salariul;

f) timpul de munca si timpul de odihna.

Art. 42. - (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului într-un alt loc de munca decât cel prevazut în contractul individual de munca.

(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul îsi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca.

Art. 43. - Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca.

Art. 44. - (1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de

4

Page 5: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Art. 45. - Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executarii unor lucrari în interesul acestuia. În mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamântul scris al salariatului.

Art. 46. - (1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.

(2) În mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Art. 47. - (1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

(2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

(3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa îsi îndeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

(5) În cazul în care exista divergenta între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îsi îndeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se îndrepta împotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neîndeplinite.

Art. 48. - Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamântul salariatului, si în cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, în cazurile si în conditiile prevazute de prezentul cod.

5

Page 6: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

DETAŞAREA 

I. REGLEMENTARE

Art. 42, 45, 46 şi 47 din Codul muncii.

II. SCOPUL PROCEDURII

Scopul prezentei proceduri este de:- a descrie etapele care se parcurg pentru schimbarea temporară a locului de muncă a unui salariat, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator;- a stabili documentele care se întocmesc în cadrul realizării procedurii;- a prezenta conţinutul documentelor care se întocmesc în cadrul realizării procedurii.

III. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică salariatilor care îşi schimbă, temporar, din dispoziţia angajatorului, locul de muncă la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.

IV. DESCRIEREA ETAPELOR PROCEDURII

 

1. Dispoziţia de detaşareAngajatorul va emite dispoziţia de detaşare, care va indica salariatul detaşat, angajatorul la care va fi detaşat, obiectul detaşării ( executarea unor lucrări în interesul angajatorului la care salariatul este detaşat ), locul detaşării, durata detaşării, alte prevederi necesare.

2. Comunicarea dispoziţiei de detaşareAngajatorul va comunica salariatului dispoziţia de detaşare.În cazul în care, prin detaşare, se modifică şi felul muncii salariatului, este necesar şi consimţământul scris al acestuia.Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.

3. Executarea detaşăriiSalariatul îşi va desfăşura activitatea la angajatorul la care a fost detaşat şi va executa lucrările în interesul acestuia.Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.Pe durata detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la 

6

Page 7: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.Angajatorul care detaşeză are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat.Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineste integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.

4. Prelungirea duratei detaşăriiDetaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. Pentru aceasta, înainte de expirarea duratei iniţiale a detaşării, angajatorul va comunica, în timp util, salariatului, intenţia de a prelungi durata detaşării, pentru ca acesta să îşi manifeste, în formă scrisă, acordul cu prelungirea duratei.

5. Încetarea detaşăriiDetaşarea încetează la data expirării duratei acesteia, salariatul reluându-şi activitatea la locul de muncă stabilit prin contractul individual de muncă.

V. RAPORTURI CU ALTE PROCEDURI

Se aplică în cursul executării contractului individual de muncă.

VI. SANCŢIUNI

În cazul în care există divergenţe între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile corespunzătoare drepturilor care se cuvin salariatului pe perioada detaşării, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.

VII. ASPECTE PRACTICE

 

VIII. MODELE TIP

1. Dispoziţia de detaşare

2. Consimţământul salariatului în cazul schimbării felului muncii

3. Notificarea prelungirii duratei detaşării

 

7

Page 8: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

DECIZIA NR.______/________________

În temeiul prevederilor art. 45 şi 46 din Codul muncii, directorul general al societăţii, dl. ____________________________, emite prezenta

DISPOZIŢIE DE DETAŞARE

dispunând următoarele:

1. Salariatul detaşat: __________________________________________________________ .2. Angajatorul la care salariatul va fi detaşat: _______________________________________ .3. Obiectul detaşării: __________________________________________________________ .4. Locul detaşării: ____________________________________________________________ .5. Durata detaşării: ___________________________________________________________ .6. Alte prevederi: _____________________________________________________________.

Prezenta decizie va fi comunicată celor în cauză.

Director general, 

8

Page 9: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

ACORD

Subsemnatul, ______________________________________, domiciliat în ___________________________, angajat pe postul de ____________________ la _________________________________, declar că sunt de acord cu modificarea felului muncii ( ___________________ se va indica concret modificarea), pe perioada detaşării dispuse prin decizia nr. _____/_______________.

Data,

Salariat

9

Page 10: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Art. 47. [protecţia salariatului detaşat](1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. (3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat. (4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea. (5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.

[ 2 adnotări ]

1. Angajatorul la care s-a efectuat detaşarea are obligaţia de a acorda salariatului detaşat toate drepturile cuvenite acestuia, indiferent dacă aceste drepturi sunt prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă.... 2. Textul art. 47 stipulează în sarcina angajatorului destinatar plata drepturilor salariale, însă nu şi achitarea acestora. Din acest motiv, precum şi datorită împrejurării că angajatorul destinatar nu este...

Problema fiscalaSalariatii dumneavoastra trebuie sa efectueze deplasari in tara in interesul serviciului. Care este indemnizatia de delegare si detasare la care au dreptul acestia? Pe ce perioada se acorda indemnizatia? Dar in cazul in care efectueaza deplasari in strainatate? Care este nivelul diurnei in acest caz? Pe ce perioada se acorda diurna?

Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator. In acest sens, angajatorul poate dispune delegarea sau detasarea salariatului intrun alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.

Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte  drepturi prevazute in contractul individual de munca.

Delegarea reprezinta exercitarea temporara, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. Delegarea se efectueaza din dispozitia angajatorului.

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

Salariatii unitatilor trimisi in delegatie in tara sau strainatate beneficiaza de urmatoarele drepturi:a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la celelalte niveluri;b) diurna de deplasare, al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate. Nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative aplicabile institutiilor publice.

Detasarea reprezinta actul prin care angajatorul dispune schimbarea temporara a locului de munca la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

Salariatii unitatilor detasati in tara sau in strainatate beneficiaza de urma toarele drepturi:a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la celelalte niveluri;

10

Page 11: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

b) diurna de deplasare, al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate. Nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative aplicabile institutiilor publice.

ImportantIn cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

Pe de alta parte, pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

1. Indemnizatia de delegare si detasare acordata salariatilor pentru deplasari in tara, in interesul serviciului

Indemnizatia de deplasare pentru deplasari in Romania este deductibila la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Pentru institutiile publice, indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare pentru deplasari in Romania este de 13 lei. Asadar, pentru celelalte unitati, nivelul de deductibilitate este de 32,5 lei pentru deplasari in tara.

Numarul zilelor calendaristice incare persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca. Fiecare 24 de ore se considera cate o zi de delegare sau detasare.

ImportantPentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Persoana care in perioada delegarii sau detasarii isi pierde temporar capacitatea de munca beneficiaza, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, atat de indemnizatie de delegare sau detasare, cat si de decontarea cheltuielilor de cazare.

Persoana respectiva nu primeste aceste drepturi in cazul internarii in spital sau al parasirii localitatii, cu exceptia celei detasate, care isi pastreaza dreptul de cazare si pe timpul spitalizarii.

2. Diurna acordata salariatilor pentru deplasari in strainatate, in interesul serviciului

Cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordate salariatilor pentru deplasari in strainatate sunt deductibile la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Pentru institutiile publice, diurna in valuta se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:

a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.

Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel:

50% pana la 12 ore; 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

11

Page 12: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

In cazul intreruperii calatoriei, determinate de programul de zbor al avioanelor, dreptul la diurna al personalului se acorda, in continuare, la nivelul prevazut pentru tara de destinatie, numai daca sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de catre companiile care efectueaza transportul.

ConcluzieDiurna de deplasare se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate. Nu putem insa acorda diurne sub nivelul minim aplicabil institutiilor publice. Astfel:

in cazul diurnei zilnice acordate pentru deplasari in tara, nivelul minim al diurnei aplicabil institutiilor publice si implicit celorlalte unitati este de 13 lei;

in cazul diurnei zilnice acordate pentru deplasari in strainatate, aceasta se acorda in functie de nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordate salariatilor pentru deplasari in tara sau in strainatate sunt deductibile la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

Personalul trimis in strainatate beneficiaza de 50% din diurna stabilita pentru tara in care are loc deplasarea, potrivit categoriei in care se incadreaza, in cazul in care cheltuielile pentru masa se suporta de catre partenerii externi. Aceasta diurna se aplica corespunzator si:

personalului care pe timpul deplasarii in strainatate se interneaza in spital; membrilor colectivelor sportive, artistice, stiintifice si altele asemenea, in situatia in care

cheltuielile de intretinere si cazare a acestora in strainatate se suporta din sumele platite organizatorilor reuniunilor sau manifestarilor la care iau parte, la nivelul comunicat de catre acestia.

Acte normative aplicabile:Art. 42-47 din Codul munciiArt. 45-46 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010Art. 21 alin. (3) litera b) din Codul fiscalArt. 9-12 din anexa la H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciuluiArt. 7 din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Acest articol este preluat din newsletterul Taxe si Impozite Actual.  Avand peste 4.300 de abonati newsletterul se adreseaza acelora care vor sa munceasca usor, fara stres. Rezultat al muncii unor profesionisti in fiscalitate ce cunosc in esenta toate posibilitatile de optimizare si minimizare a taxelor si impozitelor, Taxe si Impozite Actual va ofera solutii perfect legale ce avantajeaza vizibil bugetul dvs. Descarcati gratuit numarul pe luna noiembrie si convingeti-va!

Articol publicat in 3 martie 2009

Conform art.52(1), lit.e) din Codul muncii, pe perioada detasarii CIM este suspendat deci salariatul nu munceste la firma si nici nu beneficiaza de drepturi salariale.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_57754/cum-se-ponteaza-slariatii-detasati-aflati-in-concediu-de-odihna.html#ixzz1PWU4KHYN

12

Page 13: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Intrebare:

"In cazul salariatilor detasati , acestia primesc de la unitatea la care au fost detasati pe langa salariu de baza si sporurile mai avantajoase si o indemnizatie de detasare care pentru companiile nationale se calculeaza conform prevederilor CCM la nivel national, respective 50% din media salariului de baza zilnic. Va rog sa ma ajutati cu o precizare referitoare la modul de calcul efectiv pentru aflarea valorii mediei zilnice, astfel: Var.1" salariul de baza se imparte la nr. mediu de ore de 170 ore si se inmulteste cu 8.Var.2" salariul de baza se imparte la nr de zile din fiecare luna si lunar se modifica baza de calcul pentru indenizatia acordata Totodata, va rog sa-mi precizati daca salariatii detasati beneficiaza de toate celelalte drepturi acordate prin CCM-ul unitatii la care sa facut detasare cum ar fi prima de vacanta, tichete de masa, etc."

Raspuns:

Potrivit art. 46 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 45. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Asadar, pentru perioada ce depaseste 30 de zile de detasare, salariatului i se va acorda o indemnizatie de 50% din salariu de baza zilnic proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.Astfel, indemnizatia de detasare se calculeaza prin raportarea salariului de baza la numarul de zile de detasare din fiecare luna.

Cu privire la drepturile cuvenite salariatului detasat, art. 47 alin. (1) din Codul muncii prevede ca drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

Dar, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

Asa fiind, salariatul va beneficia de drepturile prevazute in contractul colectiv de munca al angajatorului la care s-a dispus detasarea, inclusiv de prima de vacanta, tichete de masa, etc, daca acestea sunt mai favorabile decat cele cuvenite salariatului la angajatorul care la detasat.

Nu uitati ca aveti obligatia depunerii fiselor fiscale pentru anul 2010. Acestea se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2011, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii. Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenta contribuabili, subcategoria Programe utile, sau de la administratiile fiscale.Angajatorii vor edita fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator iar celalalt se inmaneaza angajatului.Precizari pentru cazuri particulareSediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, inregistrate ca platitori de impozit pe venitul din salarii, depun fisele fiscale ale angajatilor proprii la unitatea fiscala in a carei raza

13

Page 14: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

teritoriala sunt inregistrate sediile secundare respective. In cazul in care, la data depunerii fiselor fiscale, sediul secundar este desfiintat, depunerea fiselor fiscale se va face de catre persoana juridica de care a apartinut sediul secundar, la administratia fiscala la care este inregistrata persoana juridica.Cand un angajat a lucrat in cursul anului la mai multi angajatori, acestia sunt obligati sa-i acorde deducerea personala corespunzator perioadei lucrate, sa completeze si inmaneze un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.Atentie! In situatia in care un angajat a lucrat in cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator – persoana juridica, se va intocmi o singura fisa fiscala care va fi depusa de sediul secundar, in evidentele caruia figureaza la data de 31 decembrie a anului de raportare.Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului.Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii fisei fiscale.Persoanelor fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului, angajatorii le vor inmana un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.Important! In fisa fiscala se inscriu sumele cuprinse in statele de salarii sau alte documente prevazute de lege aferente perioadei impozabile si platite angajatilor pana la data limita de depunere a fiselor fiscale.SanctiuniNerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale, precum si neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terte persoane (inclusiv angajat) a fiselor fiscale in termenul stabilit se sanctioneaza cu amenda: pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.Baza legala: prevederile art. 59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 2.293/.2007, pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866/2007; art. 219 alin. (1) lit. h) si i) alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

14

Page 15: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

1. intre timp au aparut OMFP 232/2011 si Ordinul 52/2011“Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, competenţa revine, începând cu data de 1 februarie 2011, organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul care a înfiinţat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la aceste sedi

2. Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii fiselor fiscale pentru anul 2010. Acestea se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2011, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii. Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si poate fi descarcat de aici.

3. Angajatorii vor edita fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator iar celalalt se inmaneaza angajatului.

4. Precizari pentru cazuri particulareSediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, inregistrate ca platitori de impozit pe venitul din salarii, depun fisele fiscale ale angajatilor proprii la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala sunt inregistrate sediile secundare respective. In cazul in care, la data depunerii fiselor fiscale, sediul secundar este desfiintat, depunerea fiselor fiscale se va face de catre persoana juridica de care a apartinut sediul secundar, la administratia fiscala la care este inregistrata persoana juridica.

5. Cand un angajat a lucrat in cursul anului la mai multi angajatori, acestia sunt obligati sa-i acorde deducerea personala corespunzator perioadei lucrate, sa completeze si inmaneze un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

6. Atentie! In situatia in care un angajat a lucrat in cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator – persoana juridica, se va intocmi o singura fisa fiscala care va fi depusa de sediul secundar, in evidentele caruia figureaza la data de 31 decembrie a anului de raportare.

7. Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului.

8. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii fisei fiscale.

15

Page 16: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

9. Persoanelor fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului, angajatorii le vor inmana un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

10. Important! In fisa fiscala se inscriu sumele cuprinse in statele de salarii sau alte documente prevazute de lege aferente perioadei impozabile si platite angajatilor pana la data limita de depunere a fiselor fiscale.

11. SanctiuniNerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale, precum si neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terte persoane (inclusiv angajat) a fiselor fiscale in termenul stabilit se sanctioneaza cu amenda: pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.

12. Baza legala: prevederile art. 59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 2.293/.2007, pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866/2007; art. 219 alin. (1) lit. h) si i) alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

16

Page 17: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

Lista detaliata de proceduri incluse in aplicatia XProc - Codul muncii:

1. Informarea prealabila angajarii2. Incheierea contractului individual de munca3. Cumulul de functii4. Registrul general de evidenta a salariatilor5. Delegarea

6. Detaşarea ( DEMO - 3 modele tip )

o Model tip: Dispozitie de detasare 

o Model tip: Consimtamantul salariatului in cazul schimbarii felului muncii 

o Model tip: Notificarea prelungirii duratei detasarii 

7. Modificarea contractului individual de munca prin acordul partilor8. Modificarea contractului individual de munca - sanctiune disciplinara9. Modificarea contractului individual de munca in caz de forta majora10. Suspendarea de drept a contractului individual de munca11. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor12. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului13. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului14. Incetarea de drept a contractului individual de munca15. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor16. Incetarea contractului individual de munca pe durata, sau la sfarsitul perioade

de proba, din initiativa angajatorului17. Incetarea contractului individual de munca pe durata, sau la sfarsitul perioade

de proba, din initiativa salariatului18. Concedierea ca sanctiune disciplinara19. Concedierea pentru motiv de arestare preventiva

20. Concedierea pentru motive medicale ( DEMO - 4 modele tip ) o Model tip: Propunerea ocuparii unui loc de munca vacant in cazul concedierii pe motive 

medicale 

o Model tip: Notificarea cazului de concediere catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de 

munca 

o Model tip: Decizia de concediere pe motive medicale (incapacitate totala de munca) 

o Model tip: Decizia de concediere pe motive medicale (incapacitate partiala de munca) 

21. Concedierea pentru motive de necorespundere profesionala

17

Page 18: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

22. Concedierea pentru limita de varsta23. Concedierea individuala prin desfiintarea locului de munca24. Concedierea colectiva25. Angajarile ulterioare concedierii colective26. Repunerea partilor in situatia anterioara concedierii27. Demisia28. Incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata29. Prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata30. Executarea, modificarea si suspendarea contractului individual de munca pe

perioada determinata31. Incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata32. Informarea salariatilor angajati pe perioada determinata despre locurile de

munca vacante33. Autorizarea agentului de munca temporara34. Contractul de punere la dispozitie a salariatului temporar35. Contractul de munca temporara36. Incheierea contractului individual de munca cu timp partial37. Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de

munca cu timp partial38. Transferul de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de

norma si invers39. Informarea salariatilor angajati cu timp partial despre aparitia unor locuri de

munca40. Incheierea contractului individual de munca la domiciliu41. Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de

munca la domiciliu42. Programul de munca43. Programul individualizat de munca44. Munca suplimentara45. Munca de noapte46. Evidenta orelor de munca47. Norma de munca48. Concediul de odihna anual49. Concediul fara plata50. Zilele libere platite51. Concediul cu plata pentru formare profesionala52. Concediul fara plata pentru formare profesionala

53. Organizarea serviciului de securitate a muncii ( DEMO - 2 modele tip )

o Model tip: Decizia de organizare a compartimentului de protectie a muncii 

o Model tip: Decizia de organizare a serviciului de securitate a muncii 

54. Organizarea serviciului medical de medicina muncii

18

Page 19: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

55. Organizarea Comitetului de securitate si sanatate in munca56. Examenul medical la angajarea in munca57. Controlul medical periodic58. Examenul medical la reluarea activitatii59. Consultatia spontana60. Recursul la concluzia medicului privind aptitudinea in munca61. Instructajul introductiv general62. Instructajul la locul de munca63. Instructajul periodic64. Dotarea cu echipament individual de protectie65. Dotarea cu echipament individual de lucru66. Acordarea materialelor igienico-sanitare67. Acordarea alimentatiei de protectie68. Planul de formare profesionala69. Formarea profesionala initiata de angajator70. Formarea profesionala initiata de salariat71. Contractul de calificare profesionala72. Contractul de adaptare profesionala73. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a sindicatului74. Modificarea statutului sindicatului75. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a federatiei sindicale ( DEMO - 4

modele tip )

o Model tip: Hotararea sindicatului de asociere in federatie 

o Model tip: Procesul-verbal de constituire a federatiei sindicale 

o Model tip: Lista membrilor organelor de conducere ale federatiei sindicale 

o Model tip: Cererea de inscriere a federatiei sindicale 

76. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a confederatiei sindicale77. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a uniunii sindicale teritoriale78. Modificarea statutului si schimbarea organelor de conducere ale organizatiilor

sindicale constituite prin asociere79. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a patronatului80. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a federatiei (uniunii)

patronale81. Constituirea si dobandirea personalitatii juridice a confederatiei patronale82. Modificarea statutului organizatiei patronale83. Alegerea reprezentantilor salariatilor84. Reprezentativitatea sindicatului la nivel de unitate85. Reprezentativitatea federatiei sindicale la nivel de ramura sau grup de unitati

19

Page 20: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

( DEMO - 1 model tip )

o Model tip: Cererea de constatare a reprezentativitatii federatiei patronale 

86. Reprezentativitatea confederatiei sindicale la nivel national87. Alegerea reprezentantilor salariatilor la negocierea contractului colectiv de

munca88. Reprezentativitatea federatiei patronale la nivel de ramura sau grup de unitati89. Reprezentativitatea confederatiei patronale la nivel national90. Negocierea colectiva la nivel de unitate91. Incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

( DEMO - 1 model tip )

o Model tip: Cerere de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate 

92. Incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de ramura sau grup de unitati

93. Incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel national94. Modificarea contractului colectiv de munca95. Suspendarea contractului colectiv de munca96. Incetarea contractului colectiv de munca

97. Declansarea conflictului de interese ( DEMO - 3 modele tip )

o Model tip: Sesizarea existentei premiselor declansarii conflictului de interese 

o Model tip: Procesul-verbal privind revendicarile salariatilor 

o Model tip: Raspunsul unitatii la revendicarile salariatilor 

98. Concilierea conflictului de interese99. Medierea conflictului de interese100. Arbitrajul conflictului de interese101. Greva de avertisment102. Greva103. Greva de solidaritate104. Solutionarea conflictelor de drepturi105. Intocmirea regulamentului intern106. Informarea salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern107. Modificarea regulamentului intern108. Contestarea prevederilor regulamentului intern

109. Sanctiune disciplinara - avertismentul scris ( DEMO - 2 modele tip )

o Model tip: Referatul de sesizare a abaterii disciplinare 

20

Page 21: Modul de Calcul Al Indemnizatiei de Detasare Si Drepturile Salariatului Detasat

o Model tip: Decizia de sanctionare cu avertisment scris 

110. Sanctiune disciplinara  - suspendarea contractului individual de munca111. Sanctiune disciplinara - reducerea salariului de baza112. Sanctiune disciplinara - reducerea salariului de baza si/sau a

indemnizatiei de conducere113. Sanctiune disciplinara - retrogradarea din functie114. Sanctiune disciplinara - desfacerea contractului individual de munca115. Raspunderea patrimoniala a angajatorului116. Raspunderea patrimoniala a salariatilor

 

21