Model Start

of 101 /101
Anexa 1 - PO.IP-01– Revizia 1 CONTINUT PLAN AFACERI Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START – 2015 19

Embed Size (px)

description

Start

Transcript of Model Start

1

Anexa 1 - PO.IP-01

Revizia 1

CONTINUT

PLAN AFACERI

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare

- START 2015SECTIUNI:

1DATE GENERALE / cerere de finantare 2VIZIUNE, STRATEGIE3RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTA4PREZENTAREA PROIECTULUI 5ANALIZA PIETEI6PROIECTII FINANCIARE7justificaRea necesitatii finantarii

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE 1. Numele firmei: SC FERCHE GELATO SRL2. Codul unic de inregistrare: 346384203. Forma juridica de constituire: Societate cu Raspundere Limitata4. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: 11 iunie 2015/ J05 /936 /20155. Data inceperii efective a activitatii: 19 iunie 20156. Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale:

codul CAEN al activitatii pentru care se solicita AFN:

7. Activitatea Codului CAEN pe care se solicita AFN este:

Productie(industrie prelucratoare), programare ITxSe puncteaza cu 30 puncte

Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatateSe puncteaza cu 25 puncte

Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de serviciiSe puncteaza cu 20 puncte

Constructii, ComertSe puncteaza cu 15 puncte

8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%)Privat

Roman100%

Strain

9. Valoarea capitalului:

10. Principalii indicatori ai activitatii curente:

Indicator201320142015 -Data ultimei balante de verificare contabila incheiate

Cifra de afaceri

EBITDA=Rezultat din exploatare+amortizare

% in CA

Profit brut

% in CA

Active totale, din care:

- Active imobilizate

- Active circulante

Capitaluri proprii

Credite bancare&leasing-uri

Credite asociati/firme din grup

Datorii furnizori

(Bilanturile contabile pe ultimul an, precum si ultima balanta de verificare contabila trebuie atasate).

11. Adresa, telefon/fax, e-mail: 0735.212.272, [email protected] 12. Persoana de contact: Alex Ferche 13. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania, sucursala Oradea 14. Asociati, actionari principali :

Numele si prenumele/DenumireDomiciliu / sediul societatiiPondere in Capital social %

15. Prezentarea societatilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta urmatoarele informatii: denumire, CUI, legaturi cu societatea ce solicita AFN, data inceperii activitatii, principalele activitati generatoare de venituri operationale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net, total active, Active imobilizate, total datorii, Datorii catre banci si societati de leasing, situatia actuala a societatii (in functiune, activitate suspendata, in insolventa).Firma Ferche Gelato SRL este intreprindere autonoma, nefiind parte componenta a unui grup de societati, si neavand in actionariatul sau entitati juridice ci doar entitati fizice.16. Care au fost principalele modificari/schimbari/puncte de reper ale afacerii dvs de la infiintare pana in prezent (modificari ale structurii asociatilor/actionarilor; modificari ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/ cresterea suprafetei/ achizitia de active noi/ identificarea de clienti noi)?SC Ferche Gelato SRL este inregistrata la Registrul Comertului la data de 11.06.2015, in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, neinregistrand activitate pana la data depunerii prezentului proiect si a cererii-tip acord de principiu pentru finantare. Ca urmare, are cel mult 2 ani de la data inregistrarii la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri. De asemenea, neavand activitate, nu are datorii la bugetul general consolidat si pentru bugetele locale, nici pentru sediul social si nici pentru punctul de lucru.

SC Ferche Gelato SRL intra in categoria microintreprinderilor nou infintate (Start-up) asa cum a fost definita in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si legislatia nationala in vigoare, respectiv Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 346/2004)

Potrivit prevederilor art. 4 alin (1) lit. a):

(1) Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii:

a) microintreprinderi - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.

Mentionam ca societatea este autonoma.

Activitatea principala a societatii este conform cod CAEN rev. 2 1052 Fabricarea inghetatei, activitate pe care se si aplica in cadrul acestui program. Investitia ce urmeaza a fi realizata prin proiect se refera la achizitia de echipamente noi si performante pentru productia de inghetata artizanala de cea mai buna calitate.

Codul CAEN este eligibil in cadrul Programului (conform Anexei 13), fiind incadrat la activitatea de Productie(industrie prelucratoare), programare IT.

Societatea se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili si prin faptul ca domnul Ferche Alexandru Marius Ernest asociat unic - nu mai detine sau nu a mai detinut calitatea de asociat/actionar/administrator in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. In acest sens a semnat a dat o declaratie pe proprie raspundere si Anexa 2- Declaratia pe prorpie raspundere prin care isi asuma ca toate informatiile furnizate sunt corecte.

De asemenea, avand in vedere faptul ca societatea este nou infiintata (11.06.2015) si faptul ca domnul Ferche Alexandru Marius Ernest asociat unic - nu a mai detinut calitatea de asociat/actionar in cadrul altor societati, putem afirma ca SC Ferche Gelato SRL/domnul Ferche Alexandru Marius Ernest nu a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor.

Mentionam ca referirea in prezentul proiect la administratul societatii, domnul Ferche Alexandru Marius Ernest, se va face ca si Ferche Alexandru, fiind vorba de aceeasi persoana, identificata prin CNP 1960402055071.

Domnul Ferche Alexandru este asociat unic al SC Ferche Gelato SRL, ca urmare societatea are capital integral privat. Aportul la capital al asociatului unic este de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, iar cota de participare la beneficii si pierderi este de 100%.

Societatea isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, avand sediul social pe str. MORII 38B Oradea, si punct de lucru deschis in Sanmartin, strada Ioan Slavici bl. D18, parter, sp. Com. 2 judetul Bihor.

Sediul social din strada Modii nr. 38B este acordat SC Ferche Gelato SRL, de catre domnul Galea Stefan, domiciliat in Oradea, str. Morii nr. 38B, in baza contractului de comodat nr. 1/05.06.2015. Contractul de comodat mentionat a fost incheiat de catre parti pe perioada nelimitata, fiind acordat in mod gratuit.Pentru punctul de lucru din strada Ioan Slavici parter, sp. Com. 2, bloc D18, sat Sanmartin, comuna Sanmartin, judet Bihor intre SC Lacriandra Lux SRL si SC Ferche Gelato SRL a fost incheiat contractul de comodat nr. 1/05.06.2015, prin care, SC Lacriandra Lux SRL acorda comodatarului, SC Ferche Gelato SRL o camera cu o suprafata de 50 mp pentru a-i servi la activitatea de fabricare inghetata. Contractul de comodat a fost incheiat initial pentru o perioada de 22 luni si 25 zile, respectiv pana la data de 30.04.2017, insa prin actul aditional nr. 1/22.06.2015 a fost prelungit pana la data de 31.12.2018. Suprafata data in folosinta a fost acordata comodatarului, in mod gratuit.

Fiind societate nou infiintata, nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare juduciara, lichidare, ecexutare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii. De asemenea, nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat.

Dupa infiintarea societatii, asociatul unic si administratorul, domnul Ferche Alexandru s-a angajat cu contract de munca cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul de munca intre SC Ferche Gelato SRL si domnul Ferche Alexandru a fost inregistrat in registrul de evidenta a salariatilor sub nr. 1/18.06.2015. Ca urmare societatea indeplineste conditia de a avea un loc de munca cu norma intreaga la data deschiderii aplicatiei electronice.

La data deschiderii aplicatiei electronice, societatea nu este platitoare de TVA, insa va face toate demersurile legale in vederea autorizarii, pentru a se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari si pentru a avea posibilitatea de a cere oferte, in vederea achizitionarii echipamentelor propuse prin proiect, si din spatiul intracomunitar. Avand in vedere ca la data depunerii proiectului, societatea este neplatitoare de TVA, proiectiile financiare au fost intocmite avand in vedere aceasta situatie.Nedesfasurand activitate economica pana in prezent, informatiile de mai sus prezinta doar fluxul activitatilor administrative; astfel, de la data infiintarii si pana in prezent nu s-au realizat modificari ale structurii asociatilor/actionarilor, nu s-au adus modificari obiectului de activitate, nu s-au creat noi puncte de lucru in afara de cel infiintat la momentul inregistrarii societatii. Fiind nou infiintata, societatea nu a incheiat pana in prezent parteneriate comerciale si nu a dat start-ul activitatii productive nedetinand inca nici un activ.

Se descarca Anexa 3 Cerere de finantare, se completeaza, semneaza, stampileaza si se urca cu browse.Se descarca Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 5 si 6 dupa caz , se completeaza, semneaza, stampileaza si se urca in aplicatie )Se descarca Declaratia de minimis (anexa 2 la prezenta Procedura ) se completeaza, semneaza, stampileaza si se urca in aplicatie

2. VIZIUNE, STRATEGIE In acest capitol de inceput incercati sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

A. Care este esenta afacerii ? Ce anume va genera bani si profit ?

Produsul 1,2,3

Serviciile 1,2,3,

Activitatea 1,2,3

Esenta viitoarei afaceri a SC Ferche Gelato SRL va consta in fabricarea unei game largi de sortimente de inghetata artizanala, aceasta activitate fiind activitatea generatoare de venituri si profit a firmei.

Inghetata artizanala se prepara in baza unor retete standard si/sau creative, dezvoltate individual de catre gelatier. Exista retete standard de inghetata artizanala (avand ca si ingrediente de baza laptele, frisca naturala, fructe proaspete sau congelate), dar si retete personalizate in functie de cerintele consumatorilor finali. Astfel, printre produsele care for fi fabricate in cadrul SC Ferche Gelato SRL (care vor satisface toate gusturile si curiozitatile), amintim: inghetata cu frisca, cu fructe proaspete, cu fructe congelata, cu fulgi de ciocolata, cu iaurt, cafea, si lista poate continua in functie de preferintele si personalizarea adusa fiecari inghetate.Dupa compozitia de baza se cunosc doua tipuri de inghetata:

1.inghetata pe baza de lapte si derivate

2.inghetata fara produse de lapte (inghetata de fructe)

In functie de principalii componenti ai retetei, se pot obtine anumite categorii de produse ca:

a)Parfait: pe baza de oua si lapte cu continut ridicat de grasime, circa 10%, cu o consistenta foarte fina.

b)Spume: frisca batuta cu adaos de zahar, coloranti si arome. Se congeleaza fara agitare.

c)Sufleuri: inghetata de lapte cu continut foarte scazut de grasime (3-5%) cu galbenus saumelanj de oua.

d)Lacto: inghetata pe baza de zahar sau lapte fermentat cu culturi de bacterii lactice, continand sucuri de fructe si zahar, cu o consistenta mai putin fina, datorita unei inglobari mai mici de aer.

e)Inghetata de fructe cu un procent mare de fructe ; pulpa sau intregi, zahar 20 - 26 %, fara lapte sau derivate cu inglobare mica de aer

f)Inghetata tip Mellorine - produsul la care grasimea din lapte este inlocuita printr-o grasime vegetala sau animala.

g)Casate: se obtin din mai multe sortimente de inghetata cu diferite adousuri.

Activitatea principala a societatii este conform cod CAEN rev. 2 1052 Fabricarea inghetatei, activitate pe care se si aplica in cadrul acestui program. Investitia ce urmeaza a fi realizata prin proiect se refera la achizitia de echipamente noi si performante prietenoase cu mediul pentru a asigura protectia mediului inconjurator, aceastea nefiind astfel poluante si utilizand rational resursele. Aceste echipamente sunt achizitionate pentru productia de inghetata artizanala de cea mai buna calitate, aceasta fiind si activitatea care va genera bani si profit afacerii nou infiintate, fiind incadrata pe CAEN rev. 2 1052 Fabricarea inghetatei.a.) Locatia de implementare a proiectului

Sediul social al solicitantului este in str. Morii nr. 38B, din Oradea,jud.Bihor, iar punctul de lucru este in sat Sanmartin, comuna Sanmartin, str. Ioan Slavici, parter, sp. Com. 2, bloc D18, judet Bihor.

Locatia de implementare a proiectului va fi la punctul de lucru al solicitantului din sat Sanmartin. Spatiul este utilizat de solicitant in baza unui contract de comodat (contractul de comodat emis de catre SC Ferche Gelato SRL nr. 1/05.06.2015, avand perioada de valabilitate pana in 30.04.2017. Valabilitatea acestui contract a fost prelungita, prin actul aditional nr. 1/22.06.2015 la contractul de comodat pana la data de 31.12.2018, pentru a acoperi intreaga perioada de monitorizare de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii AFN-ului. Locatia este racordata la utilitati (apa calda, apa rece, gaz, reteua electrica).

Spatiul aferent desfasurarii activitatii este de 50 mp ceea ce reprezinta spatiul necesar desfasurarii intregului proces de productie.

b.) Tehnologia societatii

Echipamentele care vor fi achizitionate in cadrul proiectului vor crea intregul flux tehnologic pentru producerea inghetatei artizanale.La momentul depunerii online a planului de afaceri, societatea nu detine active/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii, deoarece aceasta este recent infiintata. Astfel, intreaga tehnologie a firmei este prevazuta a fi achizitionata prin acest proiect.

Echipamentele care se doresc a fi achizitionate prin proiect sunt urmatoarele:

1. Masina de fabricat inghetata

2. Pasteurizator

3. Congelator rapid

4. Dulap frigorific.

c.) Experienta anterioara a intreprinzatorului

In ceea ce priveste experienta anterioara a domnului Ferche Alexandru in fabricarea inghetatei, acesta a participat la mai multe seminarii practice desfasurate cu participarea unor maestrii gelatieri. Aceste seminarii au fost concepute pentru antreprenorii aspiranti din domeniul gelateriei, care nu au cunostinte sau experienta in domeniul inghetatei artizanale. In cadrul acestora, s-a pus accent pe urmatoarele aspecte: Ce este inghetata artizanala?; materiile prime utilizate in producerea inghetatei artizanale; retete si aplicatii practice; tehnologia de productie, utilaje si echipamente necesare pentru producerea inghetatei artizanale.Astfel, domnul Ferche Alexandru a partipat la urmatoarele cursuri:

Prepararea inghetatei artizanale organizat de Centrul de Demonstratii Viadan din localitatea Floresti, in perioada 25 26 februarie 2015;

Prepararea inghetatei artizanale organizat de Centrul de Demonstratii Viadan din localitatea Floresti, in perioada 23 24 aprilie 2015In urma aprobarii proiectului, domnul Ferche Alexandru va urma cursuri de perfectionare, atat teoretice cat si practice in ceea ce priveste fabricarea inghetatei artificiale, pentru a-si imbunatati permanent cunostiintele si experienta de a produce inghetata artizanala de cea mai buna calitate.

d.) Resursele umane ale firmei vor fi alcatuite din cei 3 angajati (2 angajati noi si 1 angajat existent in persoana domnului Ferche Alexandru) ai firmei pe urmatoarele pozitii:

La momentul deschiderii aplicatiei electronice, societatea avea deja un angajat, cu norma intreaga, acesta fiind angajat in functia de administrator, respectiv in persoana domnului Ferche Alexandru.In cadrul activitatii pe care o va desfasura, respectiv fabricarea inghetateti artificiale, domnul Ferche Alexandru va avea urmatoarele atributii:

coordonarea procesului de fabricatie pentru diverse sortimente de inghetata artizanala;

receptie materii prime si control de calitate al acestora;

impunerea si supravegherea respectarii normelor de igiena a personalului, a spatiului de productie, a suprafetelor si echipamentelor tehnologice; dozarea cantitatilor de ingrediente in vederea fabricarii mixturii pentru inghetata artizanala;

crearea de noi retete;

controlul stocurilor si evaluarea necesarului de materii prime si comenzi de aprovizionare. Coordonarea echipei de praparatori si asigurarea managementului companiei, inclusiv responsabilitatea pentru extinedrea portofoliului de clienti si cresterea cifrei de afaceri Contabilitatea societatii se realizeaza ca urmare a unui contract de prestari servicii incheiat intre SC Ferche Gelato si SC Competent Expert SRL, CUI 29502927, reprezentata de Vlad Carmen Adriana in functia de Director Economic.

Prin proiect vor fi create 2 noi locuri de munca: 2 preparatori inghetata artizanala. Acestia vor avea, in principal, urmatoarele atributii:

Preparatori inghetata artizanala accepta, verifica si depoziteaza ingredientele pentru prepararea sortimentelor solicitate de inghetata artizanala, si calculeaza consumul acestora in functie de gramaj

Creaza mixtura de inghetata in functie de sortiment; Dozeaza cantitatile de ingrediente in vederea fabricarii mixturii pentru inghetata artizanala

verifica calitatea produselor si preleveaza esantioane pentru controlul calitatii Asigura depozitarea inghetatei in dulapul frigorific

Asigura prepararea si pastrarea produselor de inghetata in conditii igienice.

Cele 2 noi locuri de munca (preparatori inghetata artizanala) vor avea in vedere absolventi incepand cu anul 2013. Mentionam faptul ca si locul de munca deja exstent (domnul Ferche Alexandru) este cel al unui absolvent de liceu, promotia 2015.

Cele 2 locuri de munca vor fi create cu contracte cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. De asemenea, locurile de munca vor fi mentinute cel putin 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului financiar nerambursabil. Pe tot parcursul derularii/implementarii/monitorizarii proiectului nostru, SC Ferche Gelato SRL va urmari sa respecte cu strictete toate principiile nediscriminarii si a egalitatii de sanse.

Astfel, la recrutare si la angajare, la stabilirea conditiilor, schimbarea locurilor de munca, a sarcinilor, a remuneratiilor, la formarea si perfectionarea profesionala, la promovare, la concediere, in relatiile cu clientii si relatiile din cadrul firmei, societatea noastra inlatura oricare din motivele care stau la baza discriminarii: apartenenta la o anumita categorie defavorizata, etnie, rasa, nationalitate, limba, religie, categorie sociala, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa.

Nediscriminarea in cadrul firmei va conduce la largirea plajei de recrutare de personal, la cresterea capacitatii de a raspunde nediscriminatoriu la cerintele pietei, la facilitati fiscale (statul roman acorda facilitati fiscale celor care angajeaza persoane cu disabilitati)

Societatea are o strategie de promovare a diversitatii si egalitatii.

Din punct de vedere al respectarii obligatiilor legale vom prevedea in regulamentul intern al societatii sanctiuni pentru angajatii care discrimineaza la locul de munca intre femei si barbati si asigurarea informarii privind continutul faptelor de discriminare interzise prin lege, respectand prevederile art. 11 din Legea nr. 202/2002.

Pentru Societate, dizabilitatea nu reprezinta un obstacol in calea competentei.

Politica Societatii este de respect, intelegere si buna comunicare intre toti angajatii.

Diversitatea si incluziunea constau in atragerea oamenilor care vin din medii diferite, au culturi diferite si perspective diferite, precum si a face din firma noastra un loc de munca deschis, in care toata lumea sa aibe incredere in sine si e capabila sa contribuie cu tot potentialul lor. Diversitatea creeaza un mediu de munca mai atractiv si mai interesant.

Avand in vedere credinta Societatii in aceste principii nediscriminatorii si avand in vedere obligatiile pe care si le asuma in concordanta cu legislatia romaneasca in vigoare antidiscriminare, Societatea va adopta un cod de conduita nediscriminatoriu intern care va fi adus la cunostiinta tuturor angajatilor si de asemenea va fi afisat la loc vizibil.

e) Resursele materiale implicate in realizarea proiectului

Resursele materiale ale firmei consta in sediul social si spatiul de productie in care isi va desfasura activitatea firma impreuna cu toate utilitatile necesare, energie electrica, conexiune internet, apa rece si calda, gaz, aer conditionat.

Solicitantul are sodiul social in Oradea, strada Morii nr. 38B, judetul Bihor.Intre SC Ferche Gelato SRL, reprezentata prin domnul Ferche Alexandru administrator, in calitate de comodatar si Galea Stefan, in calitate de comodant a fost incheiat contractul de comodat nr. 1/05.06.2015.

Obiectul contractului de comodat este acordarea catre comodatar a unei camere in suprafata de 10 mp din imobilul situat la adresa str. Morii nr. 38B, Oradea, judetul Bihor, cu scopul de a-si servi ca sediu cu activitate/birou. Spatiul se acorda pe termen nelimitat, in mod gratuit. Activitatea de fabricare a inghetatei artizanale se realizeaza la punctul de lucru al societatii, respectiv sat Sanmartin, comuna Sanmartin, str. Ioan Slavici, parter, sp. Com. 2, bloc D18, judet Bihor.

Intre SC Ferche Gelato SRL, reprezentata prin domnul Ferche Alexandru administrator, in calitate de comodatar si SC Lacriandra Lux SRL, in calitate de comodant a fost incheiat contractul de comodat nr. 1/05.06.2015.

Obiectul contractului de comodat este acordarea catre comodatar a unei camere in suprafata de 50 mp din imobilul situat la adresa str. Morii nr. 38B, Oradea, judetul Bihor, cu scopul de a-si servi ca spatiu de productie. Spatiul s-a acordat initial pana la data de 30.04.2017, in mod gratuit, iar prin actul aditional nr. 1/22.06.2015, perioada de valabilitate a fost prelungita pana la data de 31.12.2018.

La data depunerii dosarului pentru obtinerea finantarii nerambursabile, societatea nu figureaza cu resurse materiale inregistrate in contabilitate. f.) Resurse financiare

Resursele financiare care vor sta la baza derularii proiectului sunt constiuite din:

finantarea publica a proiectului, reprezentand 90% din valoarea eligibila a proiectului 118.938,10 . partea de cofinantare a proiectului din cheltuielile eligibile, reprezentand 10% din valoarea eligibila a proiectului = 13.215,35 lei. TVA-ul aferent proiectului = 31.716,82 lei. Mentionam ca pana la depunerea online a proiectului, societatea este neplatitoare de TVA. Partea de cofinantare a proiectului va fi suportata de catre societate, din fonduri proprii. De asemenea, pentru implementarea proiectului, in conditiile rambursarii ulterioare a sumelor platite, se vor folosi sume proprii.Toate resursele alocate au in vedere realizarea in conditii optime a tuturor activitatilor proiectului. Toate aceste resurse umane, materiale si banesti ale firmei vor fi angrenate in activitatea firmei pentru atingerea obiectivelor ei, de a creste anual vanzarile de produse si de a atrage cat mai multi clienti prin oferta de sortimente de inghetata artizanala.

viziunea Intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreste a fi organizatia In viitor

Viziunea SC Ferche Gelato SRL este de a deveni, in urmatorii 3 ani, una dintre cele mai cunoscute societatii in domeniu, pe plan local, regional, si national in ceea ce priveste fabricarea inghetatei artizanale de cea mai buna calitate.

Calitatea, promptitudinea, gradul de inovare in ceea ce priveste sortimentele de inghetata fabricate sunt fundamentele in baza carora se doreste sa se furnizeze clientilor inghetata artizanala la cele mai inalte standarde de calitate si la preturi avantajoase. Viitoarea echipa de profesionisti ai firmei Ferche Gelato SRL isi doreste sa ofere o alternativa care sa fie la inaltimea exigentelor tuturor clientilor, prin fabricarea unei inghetate artizanale personalizate, adaptate nevoilor fiecarui client. Succesul firmei se va evidentia prin implicarea in munca de zi cu zi a intregului personal, prin personalizarea ofertei de inghetata artizanala fabricata in functie de cerintele si nevoile specifice fiecarui client, deschiderea fata de inovare si combinare de ingrediente. Personalul SC Ferche Gelato SRL va urmari sa se perfectioneze in permanenta si sa ofere solutii inovative fiecarui tip de client. De asemenea, va urmari dezvoltarea in permanenta de produse noi, inovative.S.C. Ferche Gelato SRL se va mentine pe piata, datorita politicilor si strategiilor ce vor fi adoptate de catre conducerea firmei: fidelizarea clientilor, atragerea de noi clienti, calitatea produselor.

analiza situatiei curente si identificarea misiunii Intreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor si realizarilor sale;Misiunea SC Ferche Gelato SRL este de a deveni lider pe piata productiei de inghetata artizanala prin calitatea si diversitatea gamei de inghetata fabricata, masurata in special prin gradul de satisfactie a clientilor.

SC Ferche Gelato SRL este o firma noua infiintata, dorind ca prin prezentul proiect sa-si achizitioneze echipemantele necesare fabricarii de inghetata artizanala de calitate.

Echipamentele care se doresc a fi achizitionate prin proiect sunt urmatoarele:

1. Masina de fabricat inghetata2. Pasteurizator3. Congelator rapid4. Dulap frigorific.

Strategia de dezvoltare a activitatii solicitantului prin prezentul proiect cuprinde urmatoarele obiective:

- intrarea pe piata inghetatei artizanale, ca un produs nou si de calitate superioara, cu posibilitatea personalizarii produsului pentru fiecare client;- desi activitatea societatii a inceput intr-un spatiu luat in comodat (atat pentru sediul social, cat si pentru punctul de lucru unde e si locatia de implementare a proiectului) in viitor se urmareste crearea propriului brand si ca urmare crearea unei fabrici de productie de inghetata artizanala cu desfacere la nivel national si chiar international;

- crearea si mentinerea a cat mai multor locuri de munca, respectand cu strictete toate principiile nediscriminarii si a egalitatii de sanseNumarul mediu de angajati pentru anul 2015, la sfarsitul exercitiului bugetar, va fi de 3 persoane.

examinarea perspectivelor pentru viitor In contextul obiectivelor pe termen lung.

Strategia viitoare a firmei Ferche Gelato SRL va fi una de diferentiere calitativa fata de concurenta, prin oferirea unei game largi de produse, bune calitativ, la preturi acesibile.Activitatea globala a firmei va fi orientata mereu catre perfectionare, prin oferirea de produse calitative, respectand cerintele clientilor.

De asemenea, se va pune accent pe perfectionarea continua a angajatilor societatii, pentru ca acestia sa se adapteze din mers, cu usurinta, noile tendinte si cerinte in special in ceea ce priveste calitatea produselor oferite (inghetata artizanala).

Pe termen lung, managementul SC Ferche Gelato SRL va avea in vedere urmatoarele aspecte

Inovatie: stimularea procesului de productie si de imbunatatire a produselor prin activitati de cercetare si prin investitii in noi tehnologii si echipamente de ultima generatie, precum si intr-un mijloc de transport marfa necesar activitatilor specifice de comercializare a produselor fabricate;

Cercetare analiza si urmarirea continua a pietei, a produselor si a pozitionarii acestora pe piata;

Marca/imagine crearea si analiza permanenta a imaginii produselor in randul clientilor.

B1.

Cine vor fi clientii tai si care este localizarea acestora (judet, regiune, tara si distanta fata de locatia proiectului)?

Persoane fizice (inclusiv segment de varsta si venituri) Societati comerciale (inclusiv din ce domenii provin si marimea acestora) Institutii bugetare (precizati tipul institutiei)Piata de desfacere a inghetatei artizanale este in: judetul Bihor (Oradea si localitatile limitrofe, pe o raza de 30 de km: Osorhei, Nojorid, Paleu, Sanandrei, Biharia, Bors, Hidisel, Baile Felix si 1 Mai) cu o pondere de 85% din vanzarile de inghetata artizanala, diferenta de 15% fiind reprezentata de judetele limitrofe: Arad, Satu Mare, Cluj

Clientii proiectului vor fi reprezentati din:

Persoane fizice care organizeaza diverse evenimente (nunti, botezuri etc). Fie ca e vorba de o nunta in familie, un botez, o aniversare sau o ocazie speciala, orice petrecere devine brusc mai frumoasa si mai interesanta daca la mijloc e implicat si un mic (sau mare) candy bar, dar laitmotivul sa nu fie clasicele prajituri, ci inghetata artizanala de cea mai buna calitate. Inghetata artizanala este vazuta si ca o diversificare a produselor oferite in mod constant la evenimentele organizate. Persoanele fizice pot face parte din orice categorie de varsta si din orice mediu social Persoane juridice care organizeaza diverse evenimente (evenimente corporative, team-building, conferinte de afaceri etc); restaurante; cofetarii care nu dispun de laboratoare proprii etc. In judetul Bihor isi desfasoara activitatea o serie de firme multinationale avand ca si profile: fabricarea de produse electronice, infrastructura telefonie mobila, sectorul automotive, turnarea aluminiului sub presiune, prelucrarile mecanice si tratarea suprafetelor prin galvanizare. De asemenea in categoria persoanelor juridice intra si companiile mai mici avand ca obiect de activitate: cursuri de perfectionare, resurse umane etc. Institutii ale statului (Primarii, diverse alte institutii cu capital de stat care opereaza la nivelul judetului Bihor si in judetele limitrofe Agentia pentru Protectia Mediului, Agentia nationala de Administrare Fiscala) care organizeaza diverse evenimente atat pentru cetateni cat si pentru diverse delegatii interne sau straine: zilele orasului, organizari campenesti etc.

Ca urmare, clientii societatii sunt foarte diversi si eterogeni, contributia la realizarea cifrei de afaceri ajutandu-ne sa impartim clientela in clienti mari, medii si mici.

Indiferent de categoria de clienti din care fac parte, SC Ferche Gelato SRL, va face tot posibilul sa asigure produse de calitate, aliniate cerintelor si nevoilor clientilor, imbunatatind in permanenta calitatea produselor, venind cu retete proprii si inovative si asigurand un pret adecvat calitatii livrate. Clienti/

grupe de clienti2015201620172018

LEI%LEI%LEI%LEI%

Persoane fizice

Persoane juridice

Insitutii ale statului

Total cifra de afaceri

Potentialii beneficiari ai proiectului

Beneficiarii directi:

SC Ferche Gelato SRL, ca microintreprindere in sine, care, urmare a implemantarii proiectului, va beneficia de linie de productie noua si standarde europene pentru fabricarea inghetatei artizanale de cea mai buna calitate.

Beneficiarii indirecti:

Furnizorii de materii prime, care vor avea asigurata distributia unei bune parti a materiei prime catre microintreprinderea care va implementa proiectul, respectiv SC Ferche Gelato SRL. Furnizorii de utilitati, care vor atrage mai multe venituri ca urmare a consumului de energie electrica, telefonie, internet pe care il va genera Societatea. Autoritatile locale (Primaria comunei Sanmartin) care vor atrage mai multe contributii din partea firmei SC Ferche Gelato SRL, atat urmare a noilor angajati pe locurile noi de munca create in urma implementarii proiectului si care vor fi mentinute cel putin 3 ani din anul urmator primirii sprijinului nerambursabil, cat si din impozitul pe profit. E vorba in special de: Impozite directe (impozit pe profit), Impozite indirecte (TVA), Impozite si taxe locale (cladiri, echipamente, terenuri, panouri publicitare, etc.),Contributii sociale aferente cheltuielilor cu personalul prin mentinerea locurilor de munca existente si create prin proiect. Companiile cu care SC Ferche Gelato SRL interactioneaza in mediul de afaceri si care vor avea in regiune un etalon in materie de profesionalism, tehnologizare si standarde europene si pot lua astfel in calcul noi investitii prin fonduri europene nerambursabile.

Comunitatea locala - prin dezvoltarea economica a regiunii, scaderea costurilor cu protectia sociala prin crearea de noi locuri de munca, scaderea costurilor cu somajul din regiune, cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.

B2. Unde vrei sa ajungi intr-un interval de 3 ani. Fixeaza-ti obiective cuantificabile!

La ce cifra de afaceri/profit?

La ce numar de angajati?

Obiective (Indicatori tinta)UM2015201620172018

Cifra de afaceri, din care:LEI

- ExportLEI

Profit LEI

Numar de salariatiNumar persoane

C. Care sunt punctele tari care te determina sa crezi ca vei avea succes? (ex: cunostinte tehnologice, cunostinte de management si marketing, cunostinte de piata, pregatire in domeniu, experienta in domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locatia proiectului, capital, relatii, capacitate de munca, flexibilitate).In aceasta sectiune faceti analiza swot a afacerii dumneavoatra.Puncte tari

Calitate superioara a inghetatei artizanale vis-a-vis de inghetata industriala (continut de aer scazut fata de inghetata industriala, continutul de grasimeal inghetatei se afla in corelatie cu cremozitatea ei, inghetata artizanala se prepara din ingrediente sanatoase, ingredientul de baza este laptele etc) Posibilitatea de personalizare a retetelor in functie de necesitatile si cerintele clinetilor (ingredientele care se amesteca este la latitudinea gelatierului) Raport calitate pret favorabil;

Posibilitate de diversificare a produselor si a gamei de produse fabricate

Posibilitati reale de extindere a pietei (la nivel national sau chiar international)

Utilizarea de materie prima de calitate

Puncte slabe

firma nou infiintata care inca nu are un nume pe piata

incapacitatea firmei de a produce in cantitati mari pentru un numar mare de clienti lipsa retelelor proprii de desfacere

preturi adaptate calitatii produselor (la unele produse preturile sunt mai mari ca urmare a ingredientelor naturale folosite)

Capacitate insuficienta a echipamentelor Lipsa unui mijloc de transport pentru aprovizionare sau pentru deservirea clientilor intr-un timp scurt

Experienta redusa a asministratorului referitor la invarea de noi retete.

Oportunitati

lansarea Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START

posibilitatea de a atrage noi finantari nerambursabile ca urmare a dezvoltarii firmei dupa minim 2 ani de activitate (Programul Operational Regional)

concurenta slaba la nivel local/regional

existenta unei cereri ridicate comparativ cu oferta

Intrarea pe piata locala cu o gama diversa de produse, unele chiar personalizate in functie de cerintele clientilor

Amenintari

instabilitate economica

imaginea firmei pe piata

fiscalitate ridicata

legislatie variabila,modificari legislative nefavorabile

cresterea concurentei, ca urmare a deschiderii de noi societati avand ca si activitate de baza fabricarea inghetatei artzanale. Scaderea puterii de cumparare a populatiei

Cresterea preturilor materiilor prime

D1. Activitati necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spatiului productiv/comercial prin achizitie/inchiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spatiu; achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier; obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare implementarii proiectului; recrutare/selectie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; actiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, marfuri, asigurarea conditiilor tehnico-economice, sanitare etc);In vederea realizarii prezentului proiect de investitii, vor fi realizate urmatoarele activitati:

1. Activitati desfasurate inaintea depunerii proiectului de investitii

a. Analiza evolutiei activitatii companiei de la infiintare pana In prezent, precum si a perspectivelor de crestere a afacerii In urmatorii ani in domeniul fabricarii inghetatei artizanale;

b. Fundamentarea bugetului proiectului prin obtinerea ofertelor de pret pentru activele ce urmeaza a fi achizitionate si pentru serviciul de consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii In cadrul prezentului program.

2. Activitati ce vor fi desfasurate dupa semnarea contractului de finantare

a. Organizarea procedurii de achizitiea.1. Solicitarea si primirea ofertelor. Aceasta subactivitate presupune primirea si inregistrarea ofertelor. Se vor solicita minim 3 oferte. a.2. Analiza, evaluarea ofertelor si selectarea ofertei castigatoare

In urma primirii ofertelor, se vor analiza si evalua ofertele si se va proceda la selectia ofertei castigatoare. In urma acestei activitati se va realiza un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care sa fie justificata alegerea facuta, conform criteriului de atribuire ales. Se va stabili oferta castigatoare.

a.3. Semnarea contractului de achizitie cu ofertantul castigator.b. Plata, receptia, testarea si punerea in functiuneAceasta activitate presupune achizitionarea echipamentelori conform contractului de furnizare ce va fi incheiat in urma derularii procedurii de achizitie. Receptia, testarea si punerea in functiune se vor efectua in prezenta tuturor partenerilor contractuali.

Echipamentele vor fi facturate, platite, livrate si puse in functiune, astfel incat pana la data depunerii cererii tip, echipamentele propuse prin proiect sa fie functionale la parametrii solicitati.

c. Angajare si selectare personalCele 2 noi locuri de munca (2 preparatori inghetata artizanala) vor avea in vedere absolventi incepand cu anul 2013. Mentionam faptul ca si locul de munca deja exstent (domnul Ferche Alexandru) este cel al unui absolvent de liceu, promotia 2015.

Cele 2 locuri de munca vor fi contracte cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. De asemenea, locurile de munca vor fi mentinute cel putin 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului financiar nerambursabil.

Pe tot parcursul derularii/implementarii/monitorizarii proiectului nostru, SC Ferche Gelato SRL va urmari sa respecte cu strictete toate principiile nediscriminarii si a egalitatii de sanse.

Aceasta activitate nu genereaza cheltuieli in bugetul proiectului.

d. Depunerea dosarului si a cererii-tip de eliberare a AFN

Dupa receptia si punerea in functiune a echipamentelor se vor solicita avizele mediu si avizele sanitare, daca este cazul.

D2.

Durata de implementare a proiectului calculata intre data contractarii AFN si data estimativa de incepere a activitatii. Este perioada dintre prima luna dupa semnarea contractului de finantare si luna in care se finalizeaza implementarea ultimei activitati din proiect.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTADurata de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, este estimata la 45 de zile lucratoare de la semnarea contractului.

Perioada de implementare se va desfasura astfel:

a. Organizarea procedurii de achizitie - 15 zile lucratoare. Activitatea se desfasoara din prima zi a intrarii in vigoare a contracului de finantare si inceteaza la data semnarii contractului de furnizare.

a.1. Solicitarea si primirea ofertelor - 10 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara din prima zi a intrarii in vigoare a contracului de finantare si inceteaza la data primirii a 3 oferte conforme.a.2. Analiza, evaluarea ofertelor si selectarea ofertei castigatoare 5 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara de la data primirii a 3 oferte conforme si inceteaza la data selectarii ofertei castigatoare.a.3. Semnarea contractului de achizitie 5 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara de la data primirii a 3 oferte conforme si inceteaza la data semnarii contractului de furnizare.b. Plata, receptia, testarea si punerea in functiune 30 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara de la data primirii semnarii contractului de furnizare si inceteaza la data punerii in functiune a echipamentelor achizitionate.c. Selectare si recrutare personal 30 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara de la data primirii semnarii contractului de furnizare si inceteaza la data depunerii dosarului si a cererii-tip de eliberare a AFN.d. Depunerea cererii-tip de eliberare a AFN 3 zile lucratoare - Activitatea se desfasoara in ultimele 3 zile lucratoare de implementare a proiectului.Istoric

In aceasta sectiune incercati sa raspundeti la intrebari de genul:

Cum a aparut ideea Dvs. de afacere?

Ideea de a deschide o un punct de fabricare de inghetata artizanala a pornit de la nevoia de a oferi produse de calitate pe o piata unde inghetata industriala (fabricata in cantitati mari) pierde teren. Oamenii sunt din ce in ce mai interesati de a consuma produse proaspete, sanatoase, de calitate superioara.

In lume, fabricarea inghetatei artizanale ca afacere a aparut odata cu asamblarea unei masini de preparat inghetata, o inventie a bunicului bucatarul sicilian Francesco Procopio dei Coltelli. In anul 1929, un alt italian, Otello Cattabriga, a primit primul brevet industrial pentru o masina automata de inghetata. In Italia, si in special in Sicilia, inghetata artizanala (gelato) este inclusa in marea majoritate a deserturilor, devenind aproape un fel de baza servit la finalul mesei.

Cele mai renumite sortimente de ingheteta artizanala sunt:

In Philadelphia gasim sortimente foarte aromate, printre care se numara scortisoara Saigon, laptele de cocos din Thailanda si zucca, un fel de dovleac;

In San Francisco gasim inghetata cu sofran, nucsoara, ghimbir sau trandafir

Jamaica este renumita pentru inghetata din bere

In Tokio, specificul il reprezinta inghetata artizanala cu aroma de radacina de orhidee, de pui sau de tipar.

Inghetata artizanala a aparut pe piata romaneasca de foarte putin timp, in anul 2012 existand la nivelul intregii tari doar 10 producatori de inghetata artizanala, 2 la nivelul Bucurestiului si inca 8 in marile orase. Pentru domnul Ferche Alexandru, ideea fabricarii inghetatei artizanale a venit ca urmare a faptului ca pe piata judetului Bihor nu exista inghetata artizanala de calitate, si care sa raspunda cerintelor cele mai diverse ale clientilor. Fiind pasionat de dulciuri, si in special fiind un consumator mare de inghetata, a decis sa aduca aceasta pasiune a sa la nivel de afacere si sa aduca pe piata judetului Bihor un produs nou, inovativ, cu care sa deschida gustul oamenilor spre inghetata adevarata.

Ca urmare, a participat la seminarii sustinute de catre maestri italieni ai prepararii inghetatei iar pasiunea sa a crescut tot mai mult.

Ivindu-se oportunitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a-si achizitiona echipamentele necesare fabricarii inghetatei artizanale, s-a hotarat sa aplice cu prezentul proiect si sa deschida piata din Bihor pentru gusturi alese de inghetata. In plus, inghetata este un produs care se consuma in orice anotimp. De asemenea, daca pana acum dulciurile (prajiturile) erau cele care erau prezente la orice intrunire (atat intre persoane fizice cat si ale companiilor), se doreste ca ideea de candy-bar de inghetata sa prinda tot mai mult contur si sa revolutioneze piata bihoreana. In legatura cu diversele sortimente de inghetata artizanala, se doreste oferirea de experiente iesite din tipare. Se va pune accent pe sortimente inovative, avand ca scop educarea si incurajarea clientilor spre inovatie, iesirea din limitele proprii si descoperirea noutatilor.

Solicitantul doreste sa devina lider pe piata furnizarii de inghetata artizanala atat la nivel local, dar urmareste sa ajunga cunoscut pe piata nationala si internationala a producatorilor de inghetata. Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului pana in prezent?/ Actiuni intreprinse pana la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul).

Pana in prezent, respectiv pana la momentul depunerii proiectului in vederea finantarii au fost realizate urmatoarele etape: Prospectarea pietei de catre domnul Alexandru Ferche, in vederea analizarii oportunitatii deschiderii unui punct de fabricare a inghetatei artizanale.

Participarea de catre domnul Alexandru Ferche la seminarii practice de informare sustinute de catre maestri gelatieri intalieni. Aceste seminarii au fost concepute pentru antreprenorii aspiranti din domeniul gelateriei, care nu au cunostinte sau experienta in domeniul inghetatei artizanale. In cadrul acestora, s-a pus accent pe urmatoarele aspecte: Ce este inghetata artizanala? materiile prime utilizate in producerea inghetatei artizanale; retete si aplicasii practice; tehnologia de productie, utilaje si echipamente necesare pentru producerea inghetatei artizanale.

Au fost analizate perspectivele de crestere a afacerii in urmatorii ani in domeniul fabricarii inghetatei artizanale

S-a realizat fundamentarea bugetului proiectului prin obtinerea ofertelor de pret pentru echipamentele care se doresc a fi achizitionate si pentru serviciul de consultanta pentru asistenta in implementarea proiectului; S-a realizat o analiza a potentialilor clienti si a furnizorilor de materie prima si ingrediente naturale;

Infiintarea SC Ferche Gelato SRL, avand nr de inregistrare la registrul Comertului J5/936/2015, atribuit in data de 11.06.2015, ca si firma neplatitoare de TVA.De la momentul semnarii contractului de finantare, vor fi realizate urmatoarele etape: Stabilirea echipei de implementare a proiectului

Inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari;

Intocmirea si transmiterea a 3 (trei) cereri de oferte in vederea primirii a 3 oferte conforme in vederea achizitionarii celor 4 echipamente: masina de fabricat inghetata, pasteurizator, congelator rapid pentru inghetata si dulap frigorific. Primirea a 3 oferte conforme pentru echipamentele care fac obiectul prezentului proiect;

Plata integrala a echipamentelor din fonduri proprii;

Receptia si punerea in functiune a echipamentelor contractate.

Crearea a 2 noi locuri de munca, pentru 2 absolventi incepand cu anul 2013;

Depunerea dosarului si a cererii-tip in vederea eliberarii AFN;

Dupa achizitionarea echipamentelor si inceperea efectiva a activitatii de fabricare a inghetatei artizanale, se urmareste participarea tuturor angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul fabricarii inghetatei artizanale. Ce activitati genereaza astazi profitul firmei si sursele de dezvoltare?

Activitatea principala a societatii este conform cod CAEN rev. 2 1052 Fabricarea inghetatei, activitate pe care se si aplica in cadrul acestui program. Investitia ce urmeaza a fi realizata prin proiect se refera la achizitia de echipamente noi si performante pentru productia de inghetata artizanala de cea mai buna calitate. La momentul depunerii online a planului de afaceri, societatea nu detine active/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii, deoarece aceasta este recent infiintata. Astfel, intreaga tehnologie a firmei este prevazuta a fi achizitionata prin acest proiect.

Echipamentele care se doresc a fi achizitionate prin proiect sunt urmatoarele:

5. Masina de fabricat inghetata

6. Pasteurizator

7. Congelator rapid

8. Dulap frigorific.

Produsul oferit de SC Ferche Gelato SRL este inghetata artizanala. Inghetata artizanala este un aliment inghetat obtinut dintr-un amestec complex ce poate contine: lapte, smantana, unt, lapte praf, zahar, emulgatori, stabilizatori si o serie de ingrediente, coloranti si arome (vanilie, cacao, sucuri, fructe, nuci, alune, ciocolata, etc.). Produsul poate fi fabricat cu sau fara oua.

Sortimentele de inghetata artizanala sunt din cele mai diverse, de la retete clasice pana la retete inovative dezvoltate de catre SC Ferche Gelato SRL. In domeniul fabricarii de inghetata artizanala nu exista retete standard care trebuie urmate in mod obligatoriu, creatia este cuvantul de baza in acest domeniu.Ingredientele de baza care se amesteca in vederea obtinerii sortimenetlor de inghetata sunt: lapte, zahar (se pot face si sortimente pentru persoanele cu diabet folosindu-se in loc de zahar stevie), oua, grasimi (unt, smantana, frisca), arome (ulei citric, ulei de menta, ulei de migdale, de caise, batoane de vanilie sau de migdale etc), cacao praf si ciocolata etc, diverse seminte (nuci, alune, migdale), biscuiti/piscoturi etc. La fabricarea inghetatei de fructe se folosesc fructe proaspete sau congelate: zmeura, fragi, portocale, lamaie, capsuni, cirese, piersica etc).Sursele de dezvoltare ale proiectului sunt din surse propri, urmand ca prin proiect sa se deconteze 90% din cheltuielile efectuate.

Astfel pentru implementarea proiectului se vor folosi fonduri nerambursabile prin programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START.

Numarul total de angajati la momentul deschiderii aplicatiei electronice de inscriere:

1Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul deschiderii aplicatiei electronice de inscriereDA

NUSe vor incarca in aplicatie in format pdf sau jpg toate contractele de munca si statele de plata ale tuturor angajatilor pe luna precedenta precum si extrasele din REVISAL privind inregistrarea contractelor. Se puncteaza cu 10 puncte DA!

Societatea/Asociatul/Actionarul nu a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor.

DA

NUSe puncteaza cu 0 puncte DA!

Se puncteaza cu 10 puncte NU!

a. 3.1 Management, Resurse umane

Management:

Nume si prenume si varstaFunctia in societate si principalele responsabilitati pe scurtExperienta in domeniuStudii/Specializari cu impact asupra afacerii propuse

Alexandru Ferche, 19 aniAdministrator coordonarea procesului de fabricatie pentru diverse sortimente de inghetata artizanala;

receptie materii prime si control de calitate al acestora;

impunerea si supravegherea respectarii normelor de igiena a personalului, a spatiului de productie, a suprafetelor si echipamentelor tehnologice;

dozarea cantitatilor de ingrediente in vederea fabricarii mixturii pentru inghetata artizanala;

crearea de noi retete;

controlul stocurilor si evaluarea necesarului de materii prime si comenzi de aprovizionare.

Expert contabil

.......................... COMPETENT EXPERT SRL financiar contabila si se asigura de depunerea in timp a tuturor situatiilor financiare

Ferche Marius

Atasati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoana din conducerea executiva si orice alta persoana relevanta.

Se vor atasa documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu si experienta.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia.

Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmei.

La momentul deschiderii aplicatiei electronice, societatea avea deja un angajat, cu norma intreaga, acesta fiind angajat in functia de administrator, respectiv in persoana domnului Ferche Alexandru.

In cadrul activitatii pe care o va desfasura, respectiv fabricarea inghetateti artificiale, domnul Ferche Alexandru - administrator - va avea urmatoarele atributii:

coordonarea procesului de fabricatie pentru diverse sortimente de inghetata artizanala;

receptie materii prime si control de calitate al acestora;

impunerea si supravegherea respectarii normelor de igiena a personalului, a spatiului de productie, a suprafetelor si echipamentelor tehnologice;

dozarea cantitatilor de ingrediente in vederea fabricarii mixturii pentru inghetata artizanala;

crearea de noi retete;

controlul stocurilor si evaluarea necesarului de materii prime si comenzi de aprovizionare.

Pe langa activitatea care e strans legata de partea de fabricare a inghetatei artizanale, domnul Ferche Alexandru, ca si administrator si manager al societatii, va avea si urmatoarele atributii si rsponsabilitati:

Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei

Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal

Monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor

Elaboreaza si aproba bugetul final

Identifica oportunitati de afaceri

Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social

Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri

Asigura managementul firmei

Coordoneaza si aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, financiare, service, resurse umane)

Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine

Participa la selectia, integrarea si dezvoltarea capitalului uman semnand contractele individuale de munca

Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post;

Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale

Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajati

Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine

Se asigura de faptul ca resursele firmei sunt utilizate in mod eficient

Se asigura privind respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele guvernamentale

Asigura drepturile banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii

Asigura indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci, furnizori si clienti

Se asigura cu privire la calitatea managementului firmei, corectitudinea datelor raportate si calitatea climatului organizational

Coordonator financiar va fi Dna. Vlad Carmen Adriana, prin SC Competent Expert SRL , avand functia de director economic in cadrul acestei societati. Va fi responsabila cu monitorizarea financiara a proiectului prin asigurarea resurselor necesare. Atributiile coordonatorului financiar sunt:

va gestiona aspectele financiare ale activitatilor proiectului conform contractului de finantare, asigurand realizarea contabilitatii analitice a proiectului prin inregistrari contabile distincte efectuate de catre furnizorul de servicii de contabilitate existent;

va asigura gestionarea resurselor financiare aferente achizitiilor de echipamente; va participa la receptia, testarea si punerea in functiune a echipamentelor, facand parte din Comisia de receptie a bunurilor; va asigura respectarea conditiilor legislative cu privire la angajarea personalului; va intocmi documentele contabile necesare eliberarii AFN-ului.Relatii functionale ale coordonatorului financiar sunt:

Relatiile postului: contact direct cu adminstratorul, domnul Alexandru Ferche

Standardele de performanta: lunar sau la necesitate saptamanal sa se prezinte darea de seama cu privire la indeplinirea activitatii.

Autoritatea: decizie strategica centralizataSpecificatiile: expert contabil, membru CECCAR. Experienta: incepand din anul 1998, coordonatorul financiar a lucrat in domeniul contabilitatii, fiind membru CECCAR incepand cu anul 2002. Pricipalele responsabilitati pe care le-a avut:

Planificarea si coordonarea activitatii societatii , verificarea evidentelor contabile intocmite de cei 15(cincispreazece) economisti ai societatii, acordare consultanta pt clientii societatii (financiar-contabila si de personal), intretinerea relatiilor cu institutiile statului. Evidenta contabila completa, obtienere avize, autorizatii etc. Evidenta contabila completa, salarizare, declaratii, bilant etc.Prin proiect vor fi create 2 noi locuri de munca: 2 preparatori inghetata artizanala Preparator inghetata artizanala accepta, verifica si depoziteaza ingredientele pentru prepararea sortimentelor solicitate de inghetata artizanala, si calculeaza consumul acestora in functie de gramaj

Creaza mixtura de inghetata in functie de sortiment;

Dozeaza cantitatile de ingrediente in vederea fabricarii mixturii pentru inghetata artizanala

verifica calitatea produselor si preleveaza esantioane pentru analiza de laborator

Asigura depozitarea inghetatei in dulapul frigorific

Asigura prepararea si pastrarea produselor de inghetata in conditii igienice.

Cele 2 noi locuri de munca (preparatori inghetata artizanala) vor avea in vedere absolventi incepand cu anul 2013. Mentionam faptul ca si locul de munca deja exstent (domnul Ferche Alexandru) este cel al unui absolvent de liceu, promotia 2015.

Cele 2 locuri de munca vor fi contracte cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. De asemenea, locurile de munca vor fi mentinute cel putin 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului financiar nerambursabil.

Pe tot parcursul derularii/implementarii/monitorizarii proiectului nostru, SC Ferche Gelato SRL va urmari sa respecte cu strictete toate principiile nediscriminarii si a egalitatii de sanse.

Relatiile postului: contact direct cu adminstratorul, domnul Alexandru Ferche

Standardele de performanta: lunar sau la necesitate saptamanal sa se prezinte darea de seama cu privire la indeplinirea activitatii.

Autoritatea: decizie strategica centralizataSpecificatiile: diploma de bacalaureat, absolventi incepand cu anul 2013. Nu necesita pregatire in domeniul fabricarii inghetatei artizanale, instruirea efectuandu-se la locul de munca. In vederea derularii in conditii optime a activitatii societatii, domnul Alexandru Ferche a participat la seminarii practice de pregatire cu diversi maestrii gelatieri.

Pe partea de raportare financiar-contabila, societatea are semnat un contract de prestari servicii privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare cu societatea de expertiza contabila COMPETENT EXPERT SRL. Prin intermediul doameni, Vlad Carmen Adriana, director economic al societatii de contabilitate, SC Ferche Gelato SRL pune la dispozitia autoritatilor informatii financiar-fiscale corecte si fidele. De asemenea, doamna Vlad este expert contabil, Membra C.E.C.C.A.R. fil. Bihor din anul 2002.

Toate persoanele implicate in desfasurarea activitatii SC Ferche Gelato SRL se vor asigura ca activitatea se va derula in cele mai bune conditii, se vor implica si vor contribui la dezvoltarea firmei. Personal:

Detaliere pe activitati:

ActivitateaNumar de salariatiPregatirea profesionala

Coordonare fabricare inghetata artizanala1Diploma bacalaureat,

Preparare inghetata artizanala2Bacalaureat, nu necita pregatire in domeniu, instruirea efectuandu-se la locul de munca; abilitati de comunicare, spirit de echipa

Evidenta financiar contabila1Activitate subcontractata catre SC

TOTAL3

(Organigrama poate fi atasata, daca e cazul)

Cine este angajatul cheie, adica persoana care prin cunostintele pe care le detine poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?

Angajatii cheie ai firmei Ferche Gelato SRL vor fi cei 3 angajati: administratorul si cei 2 preparatori de inghetata artizanala, fiecare avand un rol determinant in asigurarea unei bune functionari a afacerii.Pozitiile alese pentru angajarea de personal sunt strict necesare in cadrul firmei pentru desfasurarea activitatii acesteia.

Responsabilitati, experienta si calificari pentru administrator Responsabilitati: - au fost detaliate la punctul anterior - Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia. Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmeiExperienta: experienta practica formata cu maestri gelatieri. Calificari: absolvent minim liceu; nivel mediu spre avansat calculator; experienta contabilitate primara, abilitati de comunicare, abilitati de coordonare echipaResponsabilitati, experienta si calificari pentru preparatori inghetata artizanala

Responsabilitati: - au fost detaliate la punctul anterior - Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia. Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmei

Experienta: nu e necesara experienta, instruinrea acestora realizandu-se la locul de munca

Calificari: absolvent minim liceu; promotie incepand din 2013.

Cum se realizeaza/se va realiza monitorizarea personalului (modalitati de supraveghere a personalului angajat)?

Monitorizarea cuprinde actiunile de supraveghere a angajatilor in timpul de lucru, fie prin intermediul unor solutii video, fie prin intermediul unor aplicatii software instalate pe telefon, in reteaua de calculatoare sau pe alte instrumente ale companiei sau prin raportare. Cele mai utilizate metode de monitorizare sunt: supravegherea video a angajatilor, monitorizarea accesului acestora in spatiul de lucru, monitorizarea traficului pe internet si a convorbirilor telefonice.

In acest sens monitorizarea activitatii personalului firmei Ferche Gelato SRL va fi realizata prin rapoarte saptamanale cu privire la activitatea desfasurata, prin intermediul carora Administratorul firmei va putea gestiona mai usor activitatea firmei. Pe viitor firma va instala si un sistem de supraveghere video pentru monitorizarea atat personalului cat si a spatiului de productie.

Impactul monitorizarii personalului, prin metodele exemplificate mai sus, va fi unul benefic pentru activitatea firmei datorita posibilitatii de a urmari mai usor modul de prestare a muncii de catre angajatii firmei.

Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieti modul de salarizare/plata, premiere, penalizare)?

Modul de salarizare al personalului se va baza pe acordarea unui salariu stabilit prin contractul de munca individual (minimul pe economie) si prin acordarea de bonificatii in functie de volumul de inghetata artizanala fabricata.

Penalizari vor fi impuse doar daca angajatul va aduce prejudicii firmei, prin sustragerea de ingrediente sau sustragerea de produs finit (inghetata artizanala) si prin alterarea cu buna stiinta a produselor fabricate si a echipamentelor firmei.

Politica de resurse umane a firmei va fi focalizata in directia evidentierii potentialului uman existent, capabil sa asigure activitatea de fabricare a inghetatei artizanale la calitatea solicitata si identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala. SC Ferche Gelato SRL doreste ca firma sa fie asigurata cu personal competent, cu studii corespunzatoare pentru fiecare post, si oameni dedicati activitatii pe care o presteaza.

In acest context, misiunea firmei este si de a avea un rol determinant in asigurarea unui personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii.

In principiu, politica de resurse umane se va axa pe urmatoarele directii:

cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata producerea de inghetata artizanala la standarde cat mai inalte; instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de performare la standardele de competitivitate cerute de mediul concurential extern, orientat cu prioritate pe selectia interna; construirea unei culturi organizationale proprii; respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la un nivel de necesar tehnologic.

Dezvoltarea firmei si atragerea de noi angajati competenti si dedicati;

Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Strategia de resurse umane a firmei va fi de a asigura o forta de munca instruita si motivata care sa contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor afacerii.

Experienta si instruirea permanenta a angajatilor va fi unul din factorii de succes ai firmei. Administratorul va decide asupra angajarii, conducerii si promovarii angajatilor, astfel Incat acestia sa se implice in mod activ in activitatile relevante pentru calitatea proceselor si a produselor organizatiei, sa fie motivati si sa-si dezvolte cariera profesionala proprie ca urmare a derularii acestor activitati conform PGS 05 Compententa, constientizare, instruire.

Administrarea societatii Ferche Gelato SRL prezinta o preocupare permanenta, privind pregatirea si specializarea intregului personal, ca o conditiei de imbunatatire a performantei si efectivitatii SMC si a organizatiei.

Activitatea de instruire si de constientizare a personalului este considerata ca fiind un proces care creeaza valoare adaugata, prin cunostintele acumulate de personalul angajat, fiind un proces care se bazeaza pe ciclul lui Deming (Plan-Do-Check-Act).

Ativitatile de instruire a personalului reprezinta un proces principal al organizatiei, drept pentru care sunt documentate si se desfasoara conform procedurii specifice de instruire a personalului.

Necesarul de instruire se identifica in functie de cerintele inscrise in profilurile posturilor si, anual, se va intocmi un plan de instruire pentru personalul angajat, pe tipuri de instruire: In domenii specifice tipurilor de activitati din cadrul organizatiei, inclusiv In domeniul managementului calitatii si al mediului, corelandu-se cu bugetul alocat pentru aceste activitati.

Cum este asigurata securitatea muncii (metodele folosite pentru protectia muncii)?

In ceea ce priveste securitatea muncii, firma Ferche Gelato SRL va apela la o firma care sa asigure acest tip de serviciu, societatea neavand posibilitatea si personalul necesar, in viitorul apropriat, pentru a desfasura acest tip de activitate.

Metodele folosite pentru protectia muncii, de catre firma se vor axa pe metoda INCDPM. Metoda consta in identificarea tuturor factorilor de risc existenti la locul de munca analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman.

Aplicarea acestei metode se finalizeaza cu doua documente care vor insoti fiecare loc de munca pe toata durata lui de viata:

- Fisa de evaluare a locului de munca si

- Fisa de masuri de prevenire

Numar de locuri de munca ce urmeaza a fi create in urma implementarii proiectului:2015*201620172018

Total, din care:2222

* Se va face dovada angajarii persoanelor cu contract de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata la momentul depunerii documentatiei de decont.

Atentie! Se puncteaza numarul locurilor de munca nou create in anul 2015!

Numarul locurilor de munca in 2016= 2015 + nr noilor locuri de muncaNumarul locurilor de munca in 2017= 2016 + nr noilor locuri de muncaNumarul locurilor de munca in 2018= 2017 + nr noilor locuri de muncaSe va calcula automat de catre aplicatie:

X 2 = 15 puncte

X = 1 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de absolvent:

1 loc de munca 2 locuri de munca Observatii: Se acorda 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2013, 10 puncte suplimentar pentru 2 locuri de munca din cele de mai sus create pentru absolvent incepand cu anul 2013.

Dovada locurilor de munca ocupat de absolvent se va prezenta la momentul depunerii documentatiei de decont.

b. 3.2 Activitatea curenta3.2.1. Produsele/serviciile actuale -daca este cazulDescrieti tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preturi, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje in raport cu concurenta:Produs/ServiciiCantitatea vanduta la ultima raportare financiaraUMValoare - RONPondere in vanzarile totale

Produsul 1/Serviciul 1

Produsul 2/Serviciul 2

Produsul 3/Serviciul 3

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

3.2.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale si servicii daca este cazulFurnizoriCantitatea anuala si % in total necesar aprovizionare materie primaValoarea

anuala a

achizitiilor

(LEI)Frecventa aprovizionarii si Termene de plata

Materie prima/serviciu

Materie prima/serviciu

Materie prima/serviciu

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

i. 3.2.3.Descrierea procesului tehnologic actualPrezentati sumar fluxul tehnologic actual si principalele utilaje si echipamente utilizate in procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activitati necesare de la aprovizionarea cu materie prima pana la vanzarea produselor si echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de productie si gradul de incarcare existent). Evidentiati principalele probleme existente in fluxul tehnologic:

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

3.2.4.Echipamente existente

Date tehnice cu privire la principalele masini, utilaje si mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri:

Mijloc fixCaracteristici tehnice (grad de automatizare/specializare, capacitate maxima de productie, grad de utilizare/incarcare existentAn fabricatieProprietate/Inchiriat pe ** aniValoare de piata estimata

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

La data depunerii dosarului pentru obtinerea finantarii nerambursabile, societatea nu figureaza cu resurse materiale inregistrate in contabilitate.3.2.5. Imobile existente

Tip imobilDestinatieAn punere in functiune, stare fizica, ultima modernizare/reparatie capitala, suprafata utila totala, suprafata ocupataProprietateInchiriate/luate in folosinta cu titlu gratuit(comodat)

Valoare contabilaIpoteciValoare chiriePerioada de inchiriere/ folosinta gratuita

Spatiu productie30.04.2017

Prezentati locul unde firma isi desfasoara activitatea si cum sunt asigurate utilitatile necesare (energie electrica, apa, canal):

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investitii

Precizati in ce consta proiectul (infiintarea unei capacitati de productie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) si care sunt principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia (ex: achizitie/modernizare/amenajare spatiu, asigurare utilitati si achizitie echipamente specifice activitatii).

SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, avand ca si activitate principala cod CAEN rev. 2 1052 Fabricarea inghetatei, activitate pe care se si aplica in cadrul acestui program. Investitia ce urmeaza a fi realizata prin proiect se refera la achizitia de echipamente noi si performante pentru productia de inghetata artizanala de cea mai buna calitate.

Proiectul consta in infiintarea unei capacitati de fabricare inghetata artizanala, prin dotarea acesteia cu echipamente noi de ultima generatie

Astfel, se urmareste achizitionarea urmatoarelor echipamente:1. Masina de fabricat inghetata

Principalele caracteristici tehnice minimale: Productivitate orara min. 20 kg

Capacitate inghetata/ciclu min. 2-4 kg

Putere min. 2.2 kw

2. Pasteurizator

Principalele caracteristici tehnice minimale:

Capacitate cuva 20 60 kg

Productivitate min. 40 kg/ciclu

Putere min. 5 kw

Posibilitatea de programare3. Congelator rapid

Principalele caracteristici tehnice minimale

Capacitate minim 6 vaschete

Putere electrica minim 1000 W

Sistem de decongelare cu gaz cald, automat sau manual

Panou electronic usor de programat

4. Dulap frigorificPrincipalele caracteristici tehnice minimale

2 usi Putere minima 1000 W

Capacitate minim 6 vaschete

Prin acest proiect este prevazuta de asemenea marirea personalului firmei, prin angajarea a 2 persoane ce vor contribui la bunul mers al activitatii de fabricare a inghetatei artizanale, personal strict necesar in conditiile in care firma urmareste o dezvoltare continua a sortimentelor de produse fabricate, a portofoliului de clienti si a cresterii vanzarilor anual.

Principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia

1.Activitati desfasurate inaintea depunerii proiectului de investitii

b. Analiza evolutiei activitatii companiei de la Infiintare pana In prezent, precum si a perspectivelor de crestere a afacerii In urmatorii ani in domeniul comercializarii de produse fitosanitare si horticole;

c. Fundamentarea bugetului proiectului prin obtinerea ofertelor de pret pentru activele ce urmeaza a fi achizitionate si pentru serviciul de consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii In cadrul prezentului program.

2.Activitati ce vor fi desfasurate dupa semnarea contractului de finantare

a. Organizarea procedurii de achizitie

a.1. Solicitarea si primirea ofertelor. a.2. Analiza, evaluarea ofertelor si selectarea ofertei castigatoare

a.3. Semnarea contractului de achizitie. b. Plata, receptia, testarea si punerea in functiunec. Angajare si selectare personal

d. Depunerea dosarului si a cererii-tip de eliberare a AFN

Proiectul de investitii consta in achizitionarea unor echipamente de lucru, necesare desfasurarii activitatii.

Fluxul tehnologic

Inghetata artizanala este un produs care se prepara in cantitati mici, aproape zilnic, ceea ce prmite folosirea de ingrediente proaspete, naturale, fara adausuri de coloranti si conservanti artificiali care sa le creasca perioada de valabilitate.

Etapele care se parcurg in vederea producerii inghetatei artizanale sunt urmatoarele:

Etapa 1 Stabilirea retetele de inghetata care vor fi realizate

Acestea se stabilesc in functie de comenzile solicitate de catre clienti;

Se au in vedere retetele care au cea mai mare priza la clienti;

Perioada din an (pot fi perioade de post, in care sa se solicite un anumit tip de inghetata).

Etapa 2 - Aprovizionarea cu materii prime

In aceasta etapa se au in vedere urmatoarele:

Selectarea adecvata a furnizorilor de materii prime care sa asigure calitatea acesteia;

Livrarea la timp a materiilor prime;

Depozitarea adecvata a materiilor prime se va folosi daca e necesar dulapul frigorific pentru ca acestea sa fie pastrate in conditii de siguranta alimentara.Etapa 3 Se pregatesc ingredientele si se introduc in masina de fabricat inghetata.Toate ingredientele se introduc in aceeasi cuva, unde se mixeaza si se proceseaza.

Etapa 4 Pasteurizarea

Pasteurizarea este etapa cu rol esential in obtinerea si omogenizarea mixului, prin incalzirea acestuia la 85 de grade, distrugand astfel si orice forma de contaminare cu organisme. Mixul necesita o perioada de pana la 72 de ore de maturare la temperatura constanta de 4 grade C, timp in care are loc hidratarea proteinelor din lapte, ce asigura reducerea dimensiunii cristalelor de gheata, conferind o textura mult mai fina a produsului final. Prin inghetarea rapida, mixul inglobeaza aer, un ingredient important, pentru o structura compacta si densa.

Etapa 5 Socul termic

Mixtul format se toarna in vaschete care se introduc in congelatorul rapid unde inghetata este adusa la o temperatura de -18 grade C, pana la -20 grade C..

Socul termic e important pentru a se realiza pasteurizarea corecta.

Etapa 6 Depozitarea

Produsul obtinut se depoziteaza intr-un dulap frigorific, pentru a se asigura siguranta alimentara a acestuia.

4.2 Locatie proiect si modul de asigurare cu utilitati

Adresa la care va fi implementat proiectul: Locatia de implementare a proiectului este situata in sat Sanmartin, comuna Sanmartin, str. Ioan Slavici, sp. Com. 2, bloc D18, judet Bihor.

Acces la drumurile nationale/judetene si mijloacele de transport:

Locatia este amplasata in aproprierea drumului de centura a municipiului Oradea, pe DN 76. Locatia este foarte accesibila, situandu-se pe drumul national ce leaga Oradea de statiunea Baile Felix, la aproximativ 3 km de Oradea. Accesul la locatia se implementare se poate realiza astfel: cu autobusul care face legatura intre Oradea Sanmartin-Baile Felix, cu autoturismul, sau chiar pe jos sau cu bicicleta. Intre Oradea si Sanmartin este pista de biciclete care poate fi utilizata pentru deplasarea pana la locatia de implementare a proiectului.

La fel de usor se poate ajunge si dinspre Baile Felix spre Sanmartin, accesul asigurandu-se pe acelasi DN 76. De asemenea, existe autobuse care fac legatura intre aceste localitati.

Descriere locatie din punct de vedere al vadului comercial:

In ceea ce priveste vadul comercial al locatiei de implementare a proiectului, trebuie mentionat faptul ca zona unde este situat punctul de lucru al firmei si unde vor fi amplasate echipamentele, este o zona foarte frecventata aflata in apropierea orasului Oradea, pe DN 76, datorita accesibilitatii usoare (cu atobus/microbus sau masina, sau din zona Nufarul se poate ajunge chiar pe jos) si a prezentei de alte firme in zona care au atras si atrag zilnic diferite tipuri de clienti. Locatia se afla intre Oradea (oras cu foarte multe firme) si Baile Felix (statiune termala cu o capacitate de 100.000 turisti). De asemenea, se va asigura vizibilitatea locatiei de implementare printr-o reclama luminoasa.

Asigurarea utilitatilor necesare (bransamentelor existente, bransamente necesare si estimarea costurilor aferente):

In cazul in care activitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu inchiriat precizati principalii parametrii ai contractului de inchiriere (proprietar, suprafata inchiriata, perioada de inchiriere, valoare chirie, etc).Sediul firmei SC Ferche Gelato SRL beneficiaza de o pozitie propice, usor accesibila, si de utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatilor sale precum energie electrica, conexiune internet, apa calda si rece si canalizare, servicii de colectare deseuri.

Costurile lunare estimative pentru fiecare tip de utilitate necesara desfasurarii activitatii se ridica la urmatoarele valori:

Energie electrica: 700 lei/luna; 8400 lei/an

Apa calda, rece si canalizare: 300 lei/luna; 3600 lei/ an

Conexiune internet: 100 lei/ luna; 1200 lei/ an

Telefonie mobila: 300 lei/ luna; 3600 lei/an

Servicii de colectare deseuri: 100 lei/ luna; 1200 lei/ an

Aceste costuri pot varia insa, in functie productia realizata de catre societate in fiecare luna.

a. Dimensionare valoare de investitieActivitatea aferenta proiectului se va derula intr-un spatiu dat in comodat firmei SC Ferche Gelato SRL, cu urmatoarele date:

Proprietar spatiu: .Lacriandra Lux SRL, jud. Bihor

Suprafata inchiriata: 50 mp

Perioada de inchiriere: pana in 30.04.2017, cu prelungire prin act aditional pana la data de 31.12.2015.Spatiul a fost dat in comodat in mod gratuit.

4.3 Dimensionare valoare de investitie

Element de investitieFurnizor potentialNumar

BucatiValoarea totala fara TVA - leiValoare eligibila Document de fundamentare valoareCodul de clasificare si durata de amortizare (ani)

Masina de fabricat inghetataSC BIBAS SRL152,569.2752,569.27Oferta furnizor/26.06.20152.1.14.9 9 ani

PasteurizatorSC BIBAS SRL149,253.3649,253.36Oferta furnizor/26.06.20152.1.14.9 9 ani

Congelator rapidSC BIBAS SRL114,135.6514,135.65Oferta furnizor/26.06.20152.1.14.9 9 ani

Dulap frigorificSC BIBAS SRL111,115.1711,115.17Oferta furnizor/26.06.20152.1.14.9 9 ani

ConsultantaSC CRIUS SRL1 5.080,00

5.080,00

Oferta furnizorServicii - Nu e cazul

TOTAL 132.153,45

132.153,45

Cursul lei/euro folosit este cel din data ofertei = 29.06.2015, respectiv 1 euro = 4.4931 leiNota: La dimensionarea valorii proiectului de investitii se vor considera numai cheltuielile eligibile Nota: se pot atasa oferte ale elementelor de investitii care se doresc a fi achizitionate in cadrul proiectului.

4.4. Plan de finantare a proiectului

a) Structura de finantare a proiectului de investitii:Sursa de finantareFara TVA

RON%

AFN118.938,1090%

Alte surse (aport propriu)13.215,3510%

TOTAL valoare de investitie 132.153,45 100%

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

DA

NUSe va puncta 20 puncte optiunea DA

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri.DA

NUSe va puncta 10 puncte optiunea DA

Explicati cum conduce Implementarea Planului de afaceri la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii si care este potential inovativ si / sau creativ al Planul de afaceri.

Toate echipamentele care se doresc a fi achizitionate sunt noi si au un consum redus de energie care respecta normativele si prevederile legislative in domeniul protectiei mediului.

Proiectul vizeaza si introducerea de echipamente moderne in activitatea societatii, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor si va asigura scaderea consumului de resurse naturale.

Conducerea intreprinderii si-a indreptat atentia spre tehnologii avansate prietenoase cu mediul pentru a asigura protectia mediului inconjurator.

Proiectul aplica principiile dezvoltarii durabile prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor, acestea nefiind poluante si utilizand rational resursele.

In ceea ce priveste potentialul inovativ si/sau creativ al Planului de afaceri, mentionam faptul ca intreg procesul de productie se va baza pe inovarea si creativitatea ideilor angajatilor sai in crearea de noi sortimente de inghetata artizanala. Fabricarea de inghetata artizanala nu se bazeaza pe existenta unei retete clasice, fiind un proces invativ si creativ in permanenta. Se bazeaza pe potentialul societatii de a se adapta cerintelor clientilor si/sau de a inova si de a scoate pe piata produse noi pentru gusturi excentrice.

Asociatul/Actionarul/Administratorul are/a mai avut alta societate

DA

X NUSe va puncta 5 puncte optiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1 Piata actuala5.1.1 Principalii clienti actualiPrezentati tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) daca este cazul:

Vanzari pe (principalii) clienti

LEI(Grupe de) produse/servicii, LEITotal

Produsul 1Produsul 2Produsul 3Produsul 4LEI%

Clienti interni1

2

3

Total piata interna

Clienti externi1

2

3

Total export

Total intern + export

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

Volumul vanzarilor actual pe grupe de produse (cantitativ si nu valoric)Grupa de produse/serviciiUMCantitate catre clienti interniCantitate catre clienti externiTotal

Produs1

Produs 2

Produs 3

.

Nu este cazul. SC Ferche Gelato SRL a fost infiintata la data de 11.06.2015, nedesfasurand activitate pana la momentul depunerii proiectului spre finantare.

Care este segmentul de piata actual din punct de vedere al locatiei clientilor, pe grupele de clienti mentionate mai sus? Precizati distantele medii (de la punctul de lucru pana la clienti) pe principalele grupe de clienti.Care sunt principalele bariere in cresterea numarului de clienti/cresterea vanzarilor catre clienti existenti?

SC Ferche Gelato SRL, fiind o firma nou infiintata nu a desfasurat activitate si ca urmare nu putem vorbi de clienti actuali.

Insa, putem face o analiza a clientilor, dupa achizitionarea echipamentelor.

Piata de desfacere a inghetatei artizanale este in: judetul Bihor (Oradea si localitatile limitrofe, pe o raza de 30 de km: Osorhei, Nojorid, Paleu, Sanandrei, Biharia, Bors, Hidisel, Baile Felix si 1 Mai) cu o pondere de 85% din vanzarile de inghetata artizanala, diferenta de 15% fiind reprezentata de judetele limitrofe: Arad, Satu Mare, Cluj

Clientii proiectului vor fi reprezentati din:

Persoane fizice care organizeaza diverse evenimente (nunti, botezuri etc). Fie ca e vorba de o nunta in familie, un botez, o aniversare sau o ocazie speciala, orice petrecere devine brusc mai frumoasa si mai interesanta daca la mijloc e implicat si un mic (sau mare) candy bar, dar laitmotivul sa nu fie clasicele prajituri, ci inghetata artizanala de cea mai buna calitate. Inghetata artizanala este vazuta si ca o diversificare a produselor oferite in mod constant la evenimentele organizate. Persoanele fizice pot face parte din orice categorie de varsta si din orice mediu social

Persoane juridice care organizeaza diverse evenimente (evenimente corporative, team-building, conferinte de afaceri etc); restaurante; cofetarii care nu dispun de laboratoare proprii de fabricat inghetata etc. In judetul Bihor isi desfasoara activitatea o serie de firme multinationale avand ca si profile: fabricarea de produse electronice, infrastructura telefonie mobila, sectorul automotive, turnarea aluminiului sub presiune, prelucrarile mecanice si tratarea suprafetelor prin galvanizare. De asemenea in categoria persoanelor juridice intra si companiile mai mici avand ca obiect de activitate: cursuri de perfectionare, resurse umane etc.

Institutii ale statului (Primarii, diverse alte institutii cu capital de stat care opereaza la nivelul judetului Bihor si in judetele limitrofe Agentia pentru Protectia Mediului, Agentia nationala de Administrare Fiscala etc) care organizeaza diverse evenimente atat pentru cetateni cat si pentru diverse delegatii interne sau straine: zilele orasului, organizari campenesti etc.

Ca urmare, clientii societatii sunt foarte diversi si eterogeni, contributia la realizarea cifrei de afaceri ajutandu-ne sa impartim clientela in clienti mari, medii si mici.

Indiferent de categoria de clienti din care fac parte, SC Ferche Gelato SRL, va face tot posibilul sa asigure produse de calitate, aliniate cerintelor si nevoilor clientilor, imbunatatind in permanenta calitatea produselor, venind cu retete proprii si inovative si asigurand un pret adecvat calitatii livrate.

Potentialii beneficiari ai proiectului

Beneficiarii directi:

SC Ferche Gelato SRL, ca microintreprindere in sine, care, urmare a implemantarii proiectului, va beneficia de linie de productie noua si standarde europene pentru fabricarea inghetatei artizanale de cea