Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele...

of 28 /28
Raport de progres trimestrial – Trimestrul I Cod proiect SMIS-CSNR 36094 Anexa II d din contractul de finantare RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL – Trimestrul III Nr. 14/13.10.2015 Perioada de Referinta: 01.07.2015 - 30.09.2015 I. PROIECT: Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani Axa prioritară: 4 COD CCI: SMIS-CSNR 36094 COD SMIS: SMIS-CSNR 36094 Contract de Finanțare: 134322/20.10.2011 Valoare (Lei la data semnarii): 3810725 (lei, fara TVA) Perioada Contractului de Finanțare (data semnare/data finalizare): 20.10.2011 / 19.01.2015 II. Beneficiar: Adresa: Asociația Tășuleasa Social; Str. Intrarea Fagului, bl.4, sc.C, ap.45, Bistrița, cod poștal 420105, jud. Bistrița-Năsăud Persoana de contact: Alexandru Marian TONIUC Funcție: Manager de Proiect Telefon: 0745-931362 Fax: 0363-100445 E-mail: [email protected] ; [email protected] CUI/ Codul fiscal: 13681966 III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF : 3.613.049 lei, fara TVA, in preturi valabile la data de 25.03.2011 (valoarea eligibilă a proiectului) IV. Valoarea ultimului Devizului General aprobat de Beneficiar la data ………….. cu IPC (perioada) ………………. (nu este cazul) V. Prefinanțare în valoare de 762.144,00 lei plătită la data de 07.12.2012

Transcript of Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele...

Page 1: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

Raport de progres trimestrial – Trimestrul I Cod proiect SMIS-CSNR 36094

Anexa II d din contractul de finantare

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL – Trimestrul IIINr. 14/13.10.2015

Perioada de Referinta: 01.07.2015 - 30.09.2015

I. PROIECT: Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani

Axa prioritară: 4COD CCI: SMIS-CSNR 36094COD SMIS: SMIS-CSNR 36094Contract de Finanţare: 134322/20.10.2011Valoare (Lei la data semnarii): 3810725 (lei, fara TVA)Perioada Contractului de Finanţare(data semnare/data finalizare): 20.10.2011 / 19.01.2015

II. Beneficiar:

Adresa:Asociația Tășuleasa Social; Str. Intrarea Fagului, bl.4, sc.C, ap.45, Bistrița, cod poștal 420105, jud. Bistrița-Năsăud

Persoana de contact: Alexandru Marian TONIUCFuncţie: Manager de ProiectTelefon: 0745-931362Fax: 0363-100445E-mail: [email protected]; [email protected]/ Codul fiscal: 13681966

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF : 3.613.049 lei, fara TVA, in preturi valabile la data de 25.03.2011 (valoarea eligibilă a proiectului)

IV. Valoarea ultimului Devizului General aprobat de Beneficiar la data ………….. cu IPC (perioada) ………………. (nu este cazul)

V. Prefinanţare în valoare de 762.144,00 lei plătită la data de 07.12.2012

Valoarea prefinanţării recuperată fără TVA: 525.882,51 lei până la data de 30.06.2015

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin intermediul acestui proiect se doreşte revizuirea (îmbunătăţirea) planului de management actual al Parcului Naţional Călimani, în ceea ce priveşte măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestuia. Revizuirea planului de management este absolut necesară din perspectiva dublei administrări a sitului ROSCI0019 Călimani- Gurghiu (Administraţia Parcului Naţional Călimani - 20% şi Administraţia Ocolului Silvic de Regim Gheorghieni S.A.- 80%), pentru viitoarele raportăti către Comisia Europeană. În prezent, Administraţia Parcului Naţional Călimani, a înaintat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Biodiversitate, Planul de management al Parcului Naţional Călimani, urmând să parcurgă etapele necesare aprobării acestuia. Proiectul va completa baza de date cu informaţii despre specii şi habitate de importanţă comunitară iniţiată prin proiectul SMIS CSNR 1265 “Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn) din Parcul Naţional Călimani” proiect co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, POS Mediu- sesiunea 1. Scopul proiectului SMIS CSNR 1265 era îmbunătăţirea statutului de conservare al speciei Tetrao tetrix în Munţii Călimani şi realizarea studiului ştiinţific

Page 2: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

pentru reintroducerea speciei.

Locul de implementare a proiectului: Parcul Naţional Călimani (numele ariei protejate); ROSCI0019 Călimani- Gurghiu(codul sitului Natura 2000); Regiunea de dezvoltare: 1 Nord Est, 7 Centru, 6 Nord Vest; UAT: Vatra Dornei, Dorna Cândrenilor, Poiana Ştampei, Poiana Negri, Şaru Dornei, Panaci, Lunca Bradului, Răstoliţa, Batoş, Brâncoveneşti, Aluniş, Dumitriţa, Deda, Ideciu de Jos, Stânceni, Vătava, Mărişel, Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Monor, Şieuţ, Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Topliţa.

Obiectiv general: Asigurarea starii de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din Parcul Național Călimani;Obiectivele specifice sunt: O1. Eficientizarea managementului Parcului Național Călimani prin revizuirea și avizarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare.O2. Imbunatățirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populației din zonele limitofe, ariei protejate și a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al Parcului Național Călimani . O3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Călimani în vederea implementării planului de management și a informării şi conştientizării factorilor interesați.

VI.1. LISTA CONTRACTELOR

Nr. Denumire contract

Valoarea estimata

a contractu

luilei fără TVA

Valoarea contractului

in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA

Data semnare contract

Data de incepere

(ordinul de incepere)

Durata conform contract

Extindere de timp/ durata toală(luni)

Dată finală

Componenta eligibilă1 Contract de servicii pentru

”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”(inclus în activitatea E2.1.) (CS1)

15.000 15.000 24.01.2011 24.01.2011 2 luni 2 luni 24.03.2011

2 Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1) CS 2

40.500 40.500 15.12 2011 15.12.2011 25 luni 27 luni 15.03.2014

3 Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1) CF3

42.750 33.172 24.01.2012 24.01.2012 3 luni 3 luni martie 2012

4 Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3) CS4

327.000 324.195 02.05.2012 09.05.2012 38 luni 38 luni 24.11.2014

5.1 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include

1.120.000 671.000 22.03.2013 22.03.2013 17 luni 17 luni 22.08.2014

2

Page 3: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

activitatile A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

5.2

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000 330.555 14.03.2013 14.03.2013 21 luni 21 luni 14.09.2014

5.3

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000 75.000 14.03.2013 14.03.2013 32 luni 32 luni 14.11.2015

6 Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3) CS6

7.800 7.150 23.01.2012 23.01.2012 46 luni 46 luni 23.10.2015

8 Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include activitatea A2.4) CS8

31.500 31.000 25.11.2013 25.11.2013 25 luni 25 luni 25.10.2015

9 Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.) CS9

463.885 430.190 23.04.2012 23.04.2012 10 luni 24 luni 23.04.2014

10 Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E2.1.) CS10

45.000 44.652 18.07.2012 18.07.2012 4,5 luni 4,5 luni 30.11.2012

11 Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activitățile E4.) CS11

50.000 50.000 10.05.2012 10.05.2012 20 luni 20 luni decembrie 2013

12 Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1) CF12

114.000 113.980 11.05.2012 11.05.2012 1 luna 1 luna 31.05.2012

13 Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2) CS13

63.000 19.000 26.10.2012 26.10.2012 36 luni 36 luni 26.10.2015

Componenta neeligibilă

3

Page 4: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

VI.1.1. Contracte de servicii

CS 6 Contractul de servicii nr: 01/23.01.2012 (inreg. la Asoc. Tasuleasa Soc. sub nr. 56/23.01.2011) Titlu contract: Contract de servicii pentru întocmire și publicare anunțuri și comunicate de presă Contractant: SC PSIQUEST TEST&HUMAN RESOURCES SRLRapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.09.2015

- Proces-verbal de predare-primire din 25.09.2015- Raport de activitate din 25.09.2015

În cursul perioadei de raportare s-au desfasurat ultimele activitati prevazute în contract. Astfel, în data de 23.09.2015 la sediul Parcului Ntional Calimani s-a organizat conferința de presa organizata cu ocazia finalizarii proiectului „Imbunataţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitara din Parcul Naţional Calimani”. A fost elaborat si transmis presei un anunț de presă care aparut în publicația „Monitorul de Dorna” în data de 07.10.2015. În mod suplimentar fața de prevederile contractului de finanțare informațiile privind proiectul au mai fost preluate în publicațiile „Timp Online” si „Gazeta de Bistrita” si „Comisarul”.

Aferent serviciilor prestate in perioada de raportare a fost platit în data 07.10.2015 restul de plata aferent contractului de 2.384 lei. Nu exista alte cheltuieli aferente contractului.Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

CS 8 Contractul de servicii nr: 787/25.11.2013 Titlu contract: Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al

Parcului National CalimaniContractant: P.F.A. Zaharia Lacrimioara GabrielaRapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.09.2015In cursul perioadei de raportare prestatorul de servicii a continuat analiza documenatiei transmise, a acordat consultanta beneficiarului in privinta parcurgerii etapelor in vederea aprobarii planului de management revizuit a Parcului National Calimani si in vederea elaborarii raspunsurilor solicitate de catre ANPM si platit, conform prevederilor contractului de finantare, a caietului de sarcini si a contractului incheiat intre parti, taxa de 500 de lei in pentru analizarea si avizarea de catre ANPM a planului de management revizuit a Parcului National Calimani.Valoarea totala a contractului este de 31.000 lei fara TVA. Aferent serviciilor prestate in perioada de raportare a fost platit în data 07.10.2015 suma de 1000 de lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

CS 13 Contractul de servicii nr 300/26.10.2012 Titlu contract: Contract de servicii pentru auditul financiar al proiectuluiContractant: SC C&C Count SRLRapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2015Contract in derulare. In cursul perioadei de raportare nu s-au desfasurat activitati sau plati aferente contractului. Din valoarea totala a contractului de 19.000 lei fara TVA, pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 9.500 lei. Rest de plata 9.500 lei.Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

VI.1.2. Contracte de lucrări …………….

Nu e cazul

4

Page 5: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

VI.1.3. Contracte de furnizare

Cele doua contracte de furnizare bunuri incheiate in cadrul proiectului: CF3 – contract numarul 70/24.01.2012 si CF 12 954/11.05.2012 au fost integral finalizate anterior perioadei de raportare.

VI.1.4. Contracte altele decat cele eligibile

Nu e cazul

VI.1.5. Activitati implementate de beneficiar/partener (daca este cazul)

Entitatea care presteaza activitatea: Asociatia Tasuleasa SocialActivitati prestate pana la data de: 30.06.2015In cursul perioadei de raportare membrii U.I.P. au fost implicati in activitatile de management al proiectului.

Asociatia intreprinde in prezent demersurile legale necesare in vederea eliberării avizului de mediu către Agenția pentru Protecția Mediului. Urmare adresei Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.15562/MF/04.05.2015 înregistrată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu nr.5576/05.05.2015 prin care se deleagă competenţa instituţiei noastre pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru “Planul de management revizuit al Parcului Naţional Călimani”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a transmis Asociatiei Tasuleasa Social adresa nr.1-1370 18.05.2015 prin care s-au solicitat urmatoarele:1.       Clarificarea denumirii planului 2.       Transmiterea planului asumat de titular - semnat şi ştampilat 3.       Dovada publicării celor 2 anunţuri publice la interval de 3 zile calendaristice conform prevederilor art.29, alin. (2) din HG nr.1076/2004;4.       Dovada afişării pe pagina de Internet a planului.5.       Dovada plăţii tarifului etapei de încadrare în valoare de 500 de lei conform prevederilor Ord. nr.1108/2007.  6.        Harta cu zonarea parcului pe care să se regăsească obiectivele economice din zonă (ex.: perimetre miniere, cariere, etc., închise sau în exploatare, etc.).7.        Înregistrarea  electronică pe site-ul ANPM. Asociatia a raspuns tuturor solicitarilor, asteptand in prezent publicarea anunturilor care va avea loc in editia nationala a ziarului Adevarul in zilele de 17 si 20 Iulie dupa care va retransmite Planul de management revizuit al Parcului Naţional Călimani catre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

V.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE A. INFORMAŢII PRIVIND CONTRACTELE ÎN DERULARE ŞI PLĂŢILE EFECTUATE

DE BENEFICIAR

Contract

Valoare Contract

fara TVA

Valoare platită fără TVA

Rest

Stadiul implementării

Cumulatla zi

Cumulat perioada precedent

În perioada curenta

Fizic

%

Valoric

%

CS 1 15.000 15.000 15.000 0 0 100% 100%CS 2 40.500 40.500 40.500 0 0 100% 100%CF 3 33.172 33.172 33.172 0 0 100 % 100%CS 4 246.945 244.719 244.719 0 0 100 % 100%CS 5.1 671.000 671.000 671.000 0 0 100% 100%CS 5.2 350.555 350.555 350.555 0 0 100% 100%

5

Page 6: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

CS 5.3 75.000 75.000 75.000 0 0 100% 100%CS 6 7.150 7.150 4.766 2384 0 100% 100%CS 8 31.000 1000 0 0 30.000 0% 0%CS 9 430.190 430.190 430.190 0 0 100% 100%CS 10 44.652 44.652 44.652 0 0 100% 100%CS 11 50.000 50.000 50.000 0 0 100% 100%CF 12 113.980 113.980 113.980 0 0 100% 100%CS 13 19.000 9.500 9.500 0 9.500 50% 50%AVIZE/TAXE 0 0 0 0 0 0 % 0 %SALARII 849.420 849.420 849.420 0 0 100% 100%

B. INFORMAŢII PRIVIND ACTELE ADITIONALE

Contract Act adiţional/Ordin administrativ JustificăriNumăr/Data Obiectul modificării01/23.01.2012 Act ad. nr. 1 din

31.01.2012Se adauga contul bancar al furnizorului

de serviciiNota Justificativa 56/a/23.01.2012

01/23.01.2012 Act ad. nr. 2 din 27.02.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa va fi dat in cursul lunii august 2013

Nota Justificativa 428/a/27.02.2013

140/02.05.2012 Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

S-a amanat cu o saptamana termenul limita de furnizare a primei conferinte de presa pentru promovarea proiectului si pentru organizarea intal. de consultare.

Nota Justificativa 251/a/24.08.2012

154/23.04.2012 Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

Se prelungeste durata contractului la 20 de luni si se modifica termenele de predare

pentru cele trei ghiduri

Nota Justificativa 374/a/21.01.2013

140/02.05.2012 Act ad. Nr.2 din 03.07.2013

Se prelungeste durata contractului la 19 luni; termenele de livrare ale serviciilor si

modalitatea de plata

Nota Justificativa 563/27.06.2013

01/23.01.2012 Act ad. nr. 3 din 25.09.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa (al contr., si al treilea al proiectului)

va fi dat in cursul lunii octombrie 2013

Nota Justificativa 699/14.08.2013

140/02.05.2012 Act aditional nr.3 din

25.09.2013

Se precizeaza ca cea de-a doua conf de presa (a contr., si a treia a proiectului) va avea loc in cursul lunii octombrie 2013

Nota Justificativa 700/14.08.2013

154/23.04.2012 Act ad. Nr.2 din 23.12.2012

Se prelungeste durata contractului la 24 de luni si se modifica termenele de predare

pentru ultimele doua ghiduri

Nota Justificativa 808/23.12.2013

300/26.10.2012 Act Ad. Nr. 1 din 26.12.2013

Se prelungeste durata contractului la 24 de luni

Nota Justificativa 811/26.12.2013

140/02.05.2012 Act aditional nr. 4 din

02.12.2013

S-a prelungit durata contractului pana la limita contractului de finantare

nr.134322/20/10/2011

Nota Justificativa 794/a/02.12.2013

140/02.05.2012 Act adit. nr. 5 din 02.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 24 de luni, pana la data de 07.05.2014

Nota Justificativa 813/02.01.2014

787/25.11.2013 Act adit. nr. 1 din 03.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 8 luni, pana la data de 25.07.2014

Nota Justificativa 814/02.01.2014

452/22.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 13 luni, pana la data de 22.04.2014

Nota Justificativa 815/03.01.2014

440/14.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 14 luni, pana la data de 14.05.2014

Nota Justificativa 817/06.01.2014

441/14.03.2013 Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 14 luni, pana la data de 14.05.2014

Nota Justificativa 818/06.01.2014

01/23.01.2012 Anexa Nr.4 din 15.01.2014

S-a prelungit durata contractului la 35 luni, pana la data de 23.12.2014

Nota Justificativa 820/07.01.2014

452/22.03.2013 Act adit. nr. 2 din 18.04.2014

S-a prelungit durata contractului la 17 luni, pana la data de 22.08.2014

Nota Justificativa 870/14.05.2014

440/14.03.2013 Act adit. nr. 2 din 14.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.09.2014

Nota Justificativa 879/06.05.2014

441/14.03.2013 Act adit. nr. 2 din 14.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.09.2014

Nota Justificativa 880/06.05.2014

140/02.05.2012 Act adit. nr. 6 din 06.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 28 de luni, pana la data de 07.09.2014

Nota Justificativa 876/30.04.2014

6

Page 7: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

787/25.11.2013 Act adit. nr. 2 din 24.07.2013

S-a prelungit durata contractului la 11 luni, pana la data de 25.10.2014

Nota Justificativa 898/21.07.2014

140/02.05.2012 Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

S-a prelungit durata contractului la 32 de luni, pana la data de 07.01.2015

Nota Justificativa 933/01.09.2014

440/14.03.2013 Act adit. nr. 3 din 12.09.2014

S-a prelungita durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.12.2014

Nota Justificativa 931/01.09.2014

441/14.03.2013 Act adit. nr. 3 din 12.09.2014

S-a prelungita durata contractului la 18 luni, pana la data de 15.12.2014

Nota Justificativa 932/01.09.2014

441/14.03.2013 Act adit. nr. 4 din 12.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 983/11.12.2014

787/25.11.2013 Act adit. nr. 3 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 986/12.12.2014

01/23.01.2012 Anexa Nr.5 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 987/12.12.2014

300/26.10.2012 Act adit. nr. 2 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 984/11.12.2014

C. Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

ContractAct aditional

JustificăriNumar/data Valoare (daca este cazul)- - - -

D. Programul de executie initial aprobat de inginer (daca este cazul)

ContractDate intermediare conform primului program de lucru

aprobat de InginerRealizat Observaţii

- - - -

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

E. Diferente inregistrate in programul de executie fata de primul program de executie aprobat de inginer* (daca este cazul)

Contract Termene Diferente Inregistrate Observaţii

- - - -- - -

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:

DA NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

Activitatile principale ale proiectului sunt practic finalizate si principalele livrabile care trebuiau realizate in cadrul proiectului au fost realizate de catre furnizori si transmise catre Administratia Parcului National Calimani. Planul de management revizuit a fost transmis in format electronic de catre furnizorul de servicii catre membrii U.I.P. si catre administratia Parcului National Calimani in data de 28.10.2014. Toate livrabilele realizate in cadrul contractului de servicii CS 5 - realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management (lot 1), realizare și gestionare bază date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS (lot 2), elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani (lot 3) au fost prezentate de catre specialistii implicati in realizarea contractelor membrilor Consiliului Stiintific al Parcului intruniti in 31.10.2014 la sediul Administratiei Parcului National. S-a discutat cu aceasta ocazie pe marginea acestora si s-a solicitat transmiterea eventualelor observatii cu privire la planul de management revizuit in cel mai scurt timp posibil pentru a putea fi integrate

7

Page 8: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

planului revizuit in vederea transmiterii acestuia in termenul cel mai scurt catre ANPM. Nu s-au primit observatii cu privire la Planul de Management revizuit acesta urmand sa fie transmis in termenul cel mai scurt catre ANPM. Implementarea proiectului este insa in urma fata de graficul aprobat in urma incheierii actului aditional nr.3 la contractul de finantare. Avand in vedere ca, in conformitate cu indicatorii de output fixati in proiect, planul de management revizuit al ariei protejate realizat in cadrul activitatii A.2, trebuie aprobat de catre autoritatea de mediu in interiorul duratei contractului de finantare s-a solicitat prelungirea duratei proiectului prin incheierea Actului Aditional numarul 4 la Contractul de Finantare.

Prin adresa cu numarul 966 din 18.11.2014 s-a solicitat acordul Autoritatii de Management pentru prelungirea cu inca 10 luni a duratei contractului de finantare nr 134322/20.10.2011 in vederea aprobarii planului de management de catre autoritatea de mediu.

Modificări apărute pe parcursul implementării dacă este cazul: Contractului de finantare nr.134322/20/10/2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) si Asociatia Tasuleasa Social a fost prelungit pana in data de 30.11.2015 prin incheierea actului aditional nr.4 inregistrat cu nr. 154990/16.01.2015 la MMSC.

Justificări aprobate: Notificarea privind prelungirea duratei contractului - Nr. Inregistrare la Asociatia Tasuleasa Social: 975/18.11.2013. Aprobata de Autoritatea de management prin incheierea Actului adiţional 4/16.01.2015 la contractul de finanţare care prelungeşte durata de implementare a proiectului până la data de 30.11.2015.

VIII. Implementarea proiectului conform Contractul de Finanţare:VIII.1. Indicatori fiziciVIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator UM

CantitateConform

Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată Stadiu fizic

realizat%

Raportare

precedentă

În luna raportări

i

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

Număr hărți geologice in format GIS

buc 1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului.

set 1 1 0 1 0 100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1 1 0 1 0 100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare

set date

1 1 0 1 0 100%

8

Page 9: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

a habitatelor.Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

setharti

1 1 0 1 0 100%

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de baze de date informații complete

baza de date

1 1 0 1 0 100%

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

planmo-nito-

riza-re

1 1 0 1 0 100%

Număr de planuri de management revizuite

planMg.

1 1 0 1 0 100%

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

planMg.

1 0 0 0 1 0

Număr de conferinţe de presă conf. 4 3 1 4 0 100%Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comunicat

4 3 1 4 0 100%

Număr de articole scrise în presă articole

4 3 1 4 0 100%

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc. 6000 5500 200 6000 0 100%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc. 5000 4800 100 5000 0 100%

Număr de pliante distribuite buc. 6000 6000 0 6000 0 100%Număr de afișe postate buc. 50 50 0 50 0 100%Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22 22 0 22 0 100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31 31 0 31 0 100%

Număr de calendare distribuite buc. 5000 5000 0 5000 0 100%Numărul difuzării celor 3 filme scurte în public

difuzari

100 255 0 255 0 255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc. 3000 3000 0 3000 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni 24 22 0 22 22 100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de întâlniri de consultare – plan de management

Întâl-niri

3 1 2 3 0 100%

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

9

Page 10: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers. 14 15 0 15 0 107%

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc. 1 1 0 1 0 100%

Număr de rapoarte de audit raport

2 1 0 1 1 50%

VIII.1.2 Indicatori fizici totali pe contracte (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator UM

CantitateConform

Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată Stadiu fizic

realizat%

Raportare

precedentă

În luna raportării

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

CS5

Număr hărți geologice in format GIS

buc 1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de propr. asupra terenurilor, a regimului de adm. şi a folosinţei terenului.

set 1 1 0 1 0 100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1 1 0 1 0 100%

Nr. de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

set date

1 1 0 1 0 100%

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

setharti

1 1 0 1 0 100%

Număr de studii privind amenintarile + seturi

stu-diu

1 1 0 1 0 100%

10

Page 11: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

măsuri de management Număr de baze de date informații complete

baza de date

1 1 0 1 0 100%

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

planmo-nito-riza-

re

1 1 0 1 0 100%

Număr de planuri de management revizuite

planMg.

1 1 0 1 0 100%

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

planMg.

1 0 0 0 1 0

CS6/ CS4

Număr de conferinţe de presă

conf. 4 3 1 4 0 100%

Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comu-nicat

4 3 1 4 0 100%

Număr de articole scrise în presă

articole

4 3 1 4 0 100%

CS4/CS9/

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc. 6000 5500 200 6000 0 100%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc. 5000 4800 100 5000 0 100%

Număr de pliante distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Număr de afișe postate buc. 50 50 0 50 0 100%Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22 22 0 22 0 100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc. 6000 6000 0 6000 0 100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31 31 0 31 0 100%

Număr de calendare distribuite

buc. 5000 5000 0 5000 0 100%

CS4/CS9/CS10

Numărul difuzării în celor 4 filme scurte în public

difuzari

100 255 0 255 0 255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc. 3000 3000 0 3000 0 100%

CS 4

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni 24 22 0 22 22 100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni 31 31 0 31 0 100%

Număr de întâlniri de cons. – plan de management

Întâl-niri

3 1 2 3 0 100%

CS 11

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după

ra-poarte

1 1 0 1 0 100%

11

Page 12: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

realizarea campaniei de conştientizare

CS 4

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers. 14 15 0 15 0 107%

CF 12

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc. 1 1 0 1 0 100%

CS13 Număr de rapoarte de audit

raport

2 1 0 1 1 50%

VIII.2. Indicatori financiari - Anexa 2 (se vor completa anual in trimestrul I)

Categorii de

cheltuieli

Valoare proiect

Sursa de finantare

BUGET PROIECT conform

CF

Valori 2012 Valori 2013

platite in perioada

precedenta

Total rambursat

platite in perioada

precedenta

Total rambursat

0 1 2 3 4 5 6 7

Categorii de

cheltuieli eligibile

Valoare proiect

eligibila conform

POS

FC/FEDR 2.464.447 451.303,05 321.659,68 0 0BUGET DE

STAT 616.112 112.825,76 80.414,92 0 0

BUGET PROPRIU 0 0 0 0 0

TOTAL 3.080.559 564.128,82 402.074,61 0 0

Categorii de

cheltuieli altele decat cele

eligibile

Valoare proiect

alta decat cea

eligibila conform

POS

IMPRUMUT 0 0 0  0 0BUGET

PROPRIU 0 0 0  0 0

TVA aferent valorii eligibile

cf. POS532.490 73.537,99 48.890,54 0 0

TVA aferent altor cheltuieli decat cele eligibile

0 0 0  0 0

TOTAL 532.490 14.056,20 28.014,56 0 0

VIII.3. Indicatori de performanţă

Indicator de performanţă U.M.

Înainte de proiect (an de

referinţă)

La data raportării cumulat de la începere

Prognozat la finalizarea proiectului

Persoane informate despre proiect și conștientizate asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane0 65 80

Persoane conștientizate asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane 0 7804 6000

Copii și adolescenți conștientizati prin aplicații practice asupra necesității protecţiei şi

nr persoane 0 935 930

12

Page 13: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

conservării biodiversităţii în aria protejatăPersoane conștientizate care au acceptat prevederile planului de management revizuit al ariei protejate

nr persoane 0 154 135

Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupurilor țintă % 0 8% 10%

VIII.4. Respectarea actelor de reglementare; Avize/Autorizaţii

Tipul actelor de reglementare care conţin prevederi de mediu Stadiul implementării Actualizare/comentarii

- - -

- - -

VIII.5. Cresteri de tarife conform Contractului de Finantare (pentru axele 1,2 si 3)

LocalitateaCresteri de tarife conform Contractului de Finantare

(in anul raportarii – lei/mc)

Tarif utilizat la data raportarii –lei/mc- Realizat

- - - Realizat sau justificare diferente nerealizate fata de anexa la

Contract de finantare + plan de implementare

VIII.6. Implementare plan de actiuni pretatare ape uzate provenite de la agentii economici (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf.

Contract de finantareRealizat Aprobat de Beneficiar

- - -VIII.7. Implementare strategie de eliminare a namolului (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf.

Contract de finantareRealizat Aprobat de Beneficiar

- - -VIII.8. Implementare strategie de reducere a pierderilor (doar pentru axele 1 si 3)

Termen de revizuire strategie pentru managementul pierderilor

in retele conf. Contract de finantare

Realizat Aprobat de Beneficiar

- - -IX. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

Da Nu

Au fost angajate sapte persoane in echipa de management a proiectului. Din echipa de management fac parte trei persoane de sex feminin si patru persoane de sex masculin. Echipa de implementare a proiectului este un argument al respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul relatiilor de munca.

X. În perioada de referinţă Proiectul intra sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?

Da Nu

XI. În această perioada de referinţă Proiectul a generat venit?

Da Nu

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:

13

Page 14: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

XII. Informaţiile privind misiunile de verificare/audit/control

Data misiunii

Cine a realizat misiunea Recomandări Stadiul implementării

actiunilor08.03.2012 OI POS Mediu

Ciprian MOCANASUNu e cazul Nu e cazul

12.04.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

07-08.05.2012

OI POS Mediu

Iulian CONSTANDACHE

DanielaPOCOVNICU

Revizuirea fiselor de post pentru personalul UIPDesemnarea unui responsabil cu arhivarea documentelor referitoare la proiectAngajarea responsabilului informare, promovare si comunicareRevizuirea procedurilor: organizarea UIP, cererii de rambursare, autorizare plati, contabilitate.Revizuirea pistei de audit generalaIntocmirea unui plan de actiune pentru managementul riscurilor economico-financiareElaborarea planului de actiune aferent intaririi capacitatii institutionaleIntocmirea necesarului de instruire pentru personalul economico-financiar.

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012Ana Szekely –este responsabila cu arhivarea Realizat – termen 15.06.2012Dan Grigoroaea– r. info-com Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

09-11.05.2012

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU

Nu e cazul Nu e cazul

19.06.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

14.08.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

24.09.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

08-10.102012

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU

Nu e cazul Nu e cazul

12.11.2012 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

22.02.2013 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

15-17.052013

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU

Daniela POCOVNICU

Nu e cazul Nu e cazul

07-09.10.2013

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU

Daniela POCOVNICU

Revizuirea inregistrarilor contabile ptr. Contractele 452/22.03.2013 si 440/14.03.2013 de pe contul contabil 213 pe contul 628

Realizat – termen 15.11.2013

31.10.2013 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

19-21.05 2014

OI POS MediuIuliana ZUGRAVU

Liliana PASLA

Nu e cazul Nu e cazul

27.11.2014 OI POS MediuCiprian MOCANASU

Nu e cazul Nu e cazul

XIII. Măsuri de informare şi publicitate

14

Page 15: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

Termen de realizare a Planului anual privind măsurile de informare şi publicitate conf.

Contract de finanţare

Realizat Aprobat de Beneficiar

3 luni de la semnarea Contractului de Finantare

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de

Management in 09.02.2012

Aprobat de Beneficiar in 08.02.2012

Pana la data de 30 Ianuarie 2013

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de

Management in 20.02.2013

Aprobat de Beneficiar in 30.01.2013

Pana la data de 20 Ianuarie 2014

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de

Management in 17.01.2014

Aprobat de Beneficiar in 17.01.2014

Pana la data de 20 Ianuarie 2015

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de

Management in 20.01.2015

Aprobat de Beneficiar in 20.01.2015 modificat in

02.04.2015XIV. Plan de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea

Beneficiarului

Recomandare Termen Persoană responsabilă Stadiul implementării

Pentru personalul UIP implicat în activităţi economico-financiare.

30.06.2012 Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Pentru personalul UIP implicat în activităţi tehnice

30.06.2012 Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Alte tipuri de recomandări 15.06.2012 Gyongy Fazakas Realizat

XV. Graficul de achiziţii actualizat la data 30.06.2015

Nr.

crt

. Contract / Componentă

Val

oare

es

timat

ă

Tip

co

ntra

ct

Dat

ă an

unţ

de in

tenţ

ie

Dat

ă an

unţ d

e pa

rtic

ipar

Dat

ă lim

ită

depu

nere

of

ertă

Dat

ă se

mna

re

cont

ract

Dat

ă în

cepe

re

cont

ract

Dat

ă fin

aliz

are

cont

ract

1 Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”(inclus în activitatea E2.1.)

15.000 Contract de

servicii

10.01.2011

ianuarie 2011

ianuarie2011

24.01.2011 24.01.2011 24.03.2011

2 Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1)

40.500 Contract de

servicii

05.12.2011

05.12 2011 13.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.03.2014

3 Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1)

42.750 Contract furnizare

09.01.2012

09.01

2012

18.01.2012 24.01.2012 24.01.2012 martie 2012

4 Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3)

327.000 Contract de

servicii

27.03 2012

27.03 2012 04.04.2012 02.05.2012 07.05.2012 24.11.2014

5.1 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul

1120000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 22.03.2013Lot 1

22.03.2013Lot 1

22.08.2014

15

Page 16: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

Național Călimani”. (A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

5.2 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 14.03.2013Lot 2

14.03.2013Lot 2

14.09.2014

5.3 Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000 Contract de

servicii

08.082012

31.10.2012

20.12.2012 14.03.2013Lot 3

14.03.2013Lot 3

14.11.2015

6 Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3)

7.800 Contract servicii

09.01.2012

09.01.2012

18.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 23.10.2015

8 Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include act. A2.4)

31.500 Contract de

servicii

aprilie 2012

06.11.2013

22.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.10.2015

9 Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.)

463.885 Contract de

servicii

26.03.2012

26.03.2012

23.04.2012 23.04.2012 23.04.2012 23.04.2014

10 Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activ.E2.1.)

45.000 Contract de

servicii

aprilie 2012

25.06.2012

05.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 30.11.2012

11 Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activ. E4.)

50.000 Contract de

servicii

27.03.2012

27.03.2012

05.04.2012 10.05.2012 10.05.2012 decembrie 2013

12 Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1)

114.000 Contract furnizare

18.04.2012

18.04.2012

26.04.2012 11.05.2012 11.05.2012 31.05.2012

13 Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2)

63.000 Contract servicii

09.10.2012

09.10. 2012

18.10.2012 26.10.2012 26.10.2012 26.10.2015

Probleme apărute in procesul de atribuire a contractelor:Contractul nr................. Demersuri întreprinse pentru soluţionare: Data soluţionării:Contestatii (nr. /data) inclusiv informatii cu privire la decizia autoritatii componente de solutionare a contestatiei.

16

Page 17: Model Fisa Lunara de Monitorizare - Tasuleasa Social · Web viewpartenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

Alte probleme (nr. /data) – Nu a fost cazul

Data: 13.10.2015 Beneficiar:

Manager de proiect: Alexandru Marian TONIUC

Reprezentant legal: Alin UHLMANN - USERIU

Data transmiterii la OI: 13.10.2015

17