Model de Prezentare Licenta 1

download Model de Prezentare Licenta 1

of 17

Transcript of Model de Prezentare Licenta 1

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  1/17

  Coordonator:

  Student:

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  2/17

  Activitatea sportiv competi ional,desf urat n condi iile de angajare total n

  lupta pentru realizarea celor mai buneperforman e, situate deseori la limitaposibilit ilor individuale sau ob inute printr-un efort colectiv de maxim solicitare, poate genera,datorit mai multor cauze, o gam variat de

  accidentri.

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  3/17

  ste legat de importan a reveniriisportivului n activitatea competi ional, i rentegrarea complet a segmentuluideficient n complexul de mi cri impus depractica sportiv.

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  4/17

  !ucrarea i propune at"t verificarea#confirmarea sau infirmarea$ ipotezei c"t i

  optimizarea procesului de reabilitare a entorseide glezn prin realizarea programuluiterapeutic.

  *Cunoa terea i n elegerea con inutului programului de recuperare a entorselor prininversie%eversie a gleznei.

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  5/17

  &entru efectuarea cercetrii am plecatde la inten ia de a cunoa te i de a n elege

  cauzele care stau la baza produceriitraumatismelor n activitatea sportiv deperforman .

  &rogramul 'inetoterapeutic, care ineseama de gravitatea traumatismului, poateasigura o recuperare definitiv a sportivuluii revenirea acestuia n activitatea

  competi ional.

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  6/17

  &entru cunoa terea i n elegerea etapelor programului de recuperare am utilizat

  urmtoarele metode:

  *(etoda studiului de caz)

  *(etoda studiului bibliografic)

  *(etoda observa iei .

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  7/17

  &rogramul de recuperare s-a desf urat ladomiciul pacien ilor din *a i.

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  8/17

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  9/17

  +biective:

  *Controlul procesului inflamator i al durerii )

  * efacerea mobilit ii articulare i a flexibilit ii esuturilor moi periarticulare )

  *Ameliorarea for ei i rezisten ei musculare )

  *ezvoltarea tipurilor metabolice specifice legate de

  sportul practicat)*Ameliorarea capacit ii de efort )

  *Stabilirea programului de ntre inere .

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  10/17

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  11/17

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  12/17

  eprezentarea grafic a testingului muscular # .A.$

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  13/17

  eprezentarea grafic a testingului muscular #..$

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  14/17

  eprezentarea grafic a testingului articular # .A.$

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  15/17

  eprezentarea grafic a testingului articular #..$

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  16/17

  eprezentarea grafic comparativ a testingului articular # .A.i ..$

 • 7/25/2019 Model de Prezentare Licenta 1

  17/17

  *&rogramul 'inetic instituit s-a dovedit eficient, ambii pacien i

  fiind recupera i i reintegra i n activitate. *Sportivii care au purtat orteze de glezn conform

  recomandrilor au ob inut rezultate mai bune n timpulprocesului de recuperare.

  *!a sportivi programul 'inetic trebuie continuat i dupreluarea activit ii sportive, n vederea men inerii unui tonus ridicat al musculaturii regiunii gleznei, fapt ce previneapari ia unor posibile recidive.