Model Chestionar

35
CHESTIONAR Vă rugăm să vă rezervaţi câteva momente pentru completarea următorului chestionar privind impactul reclamelor pentru mărci asupra comportamentului de cumpărare si percepţia dumneavoastră asupra spoturilor publicitare vizionate. Veţi avea nevoie de aproximativ 10 minute pentru a raspunde la acest chestionar. Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru realizarea cercetării şi vor rămâne confidenţiale. Vă mulţumim! 1. Sunteţi atras, în general, de reclame? Da Nu 2. Pentru dumneavoastră, publicitatea reprezintă un mijloc de informare: a) Acord total b) Acord c) Nici acord nici dezacord d) Dezacord e) Dezacord total 3. Mediile de informare pe care le folosiţi în mod special sunt: a) TV b) Radio c) Internet d) Out/Door

Transcript of Model Chestionar

Page 1: Model Chestionar

CHESTIONAR

Vă rugăm să vă rezervaţi câteva momente pentru completarea următorului

chestionar privind impactul reclamelor pentru mărci asupra comportamentului de cumpărare si

percepţia dumneavoastră asupra spoturilor publicitare vizionate.

Veţi avea nevoie de aproximativ 10 minute pentru a raspunde la acest chestionar.

Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru realizarea cercetării şi vor rămâne

confidenţiale.

Vă mulţumim!

1. Sunteţi atras, în general, de reclame?

Da Nu

2. Pentru dumneavoastră, publicitatea reprezintă un mijloc de informare:

a) Acord total

b) Acord

c) Nici acord nici dezacord

d) Dezacord

e) Dezacord total

3. Mediile de informare pe care le folosiţi în mod special sunt:

a) TV

b) Radio

c) Internet

d) Out/Door

e) Ziare şi reviste

f) Altele

4. Pentru alegerea produselor alimentare sunteţi influenţaţi de reclamă?

a) Foarte mult

b) Nici mult/Nici puţin

c) Foarte puţin

Page 2: Model Chestionar

5. Un aliment poate fi apreciat ca “ funcţional” dacă are ca efect îmbunătăţirea stării de

sănătate sau de bunăstare generală, şi/sau reducerea risului unor boli. Cunoaşteţi astfel de alimente?

Dacă da, enumeraţi câteva.

6. Precizaţi câteva mărci de produse lactate, dintre cele mai cunoscute şi preferate de dvs .

a) Tnuva

b) Cosmi

c) Campina

d) La Dorna

e) Sole

f) Galacta

g) Danone

h) Panda

i) Muller

j) Milli

k) Altele .

7. Cunoaşteţi mărci de produse lactate care sunt alimente cu beneficii pentru sănătate?

Da Nu

Dacă da, enumeraţi.

8. Care dintre caracteristicile enumerate o consideraţi cea mai importantă atunci când decideţi

să cumpăraţi o marcă de iaurt?

1 - cel mai puţin important..................5 – cel mai important

9. Căror produse li s-a făcut reclamă ?

Actimel

Activia

Milli mia

Milli life plus cu omega trei

10. Este prezent produsul în reclamă ?

a. da

Page 3: Model Chestionar

b. nu

c. nu ştiu

11. Câte personaje apar în relama Actimel?

a) 3

b) 2

c) 4

d) mai multe….

12. Culorile din reclama pentru Danone - Actimel sunt :

a) alb

b) galben

c) albastru

d) verde

e) roşu

f) grena

13. Culorile folosite pentru reclama MilliVikingii sunt:

a) alb

b) albastru

c) galben

d) verde

e) roşu

f) grena

14. Cât de cunoscute vi se par următoarele sloganuri?

I. « Actimel, aliatul organismului rezistent ! »

a) cunoscut

b) mai puţin cunoscut

c) necunoscut

II.” Noul iaurt Milli life plus cu omega trei – pentru o inimă puternică”

a) cunoscut

b) mai puţin cunoscut

c) necunoscut

Page 4: Model Chestionar

15. Ce vă sugerează aceste sloganuri?

a) sănătate

b) energie

c) pofta de viata

16. Cum vi s-a părut mesajul spotului publicitar Danone-Actimel vs Milli Vikingii ?

a) clar

b) ambiguu

c) puternic

d) neconvigător

17. Cât de interesat aţi fi pentru cumpărarea acestor produse ?

a) foarte interesat

b) interesat

c) nu sunt sigur

d) nu prea sunt interesat

e) nu sunt interesat deloc

18. Vă rugăm să acordaţi note pe o scală de la 1 la 5 următoarelor elemente din reclama

Actimel:

Tema reclamei

Culorile reclamei

Fondul muzical

Sloganul

Personajele

19. Vă rugăm să acordaţi note, pe o scală de la 1 la 5, următoarelor elemente din reclama Milli

Vikingii:

Tema reclamei

Culorile reclamei

Fondul muzical

Sloganul

Personajele

20. La ce vă gândiţi / ce stare vă induc aceaste reclame ?

Page 5: Model Chestionar

a) relaxare

b) dorinţa de a încerca produsul

c) atmosferă plăcută de familie

d) atmosferă plictisitoare

e) altele….

21. În ce măsură aţi dori să revedeţi spotul publicitar pentru produsul Actimel vs Milli Vikingii?

foarte mare

mare

indiferent

mică

foarte mică

22. Cum vi se pare raportul dintre elementele reclamei ( imagine, coloană sonoră, text)?

I. pentru Danone – Actimel II. pentru Milli vikingii

a) de contradicţie

b) de amplificare

c) complementar

d) altele….

23. V-aţi simţit inşelat de publicitate?

a de multe ori

b rareori

c niciodată

24. Vârsta dumneavoastră :

a 18-30 ani

b 30-50 ani

c > 50 ani

25. Venitul dumneavoastră:

a < 500 ron

b 500-700 ron

c 700-1000 ron

d >1000 ron

Page 6: Model Chestionar

1. Sunteţi atras, în general, de reclame?

65%

35%da

nu

26. Sex:

F

M

27. Studii:

medii

uiversitare

postuniversitare

3.2.2. Analiza şi interpretarea datelor

1. Sunteţi atras, în general, de reclame?

Da Nu

Da : 65% dintre persoanele intervievate,

Nu : 35% dintre peroanele chestionate

Concluzii: Mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate susţin că sunt atrase, în general de

reclame, de unde rezultă că reclama reprezintă un factor important de atragere a cumpărătorilor.

2. Pentru dumneavoastră, publicitatea reprezintă un mijloc de informare:

Acord total Acord Nici acord nici

dezacord

Dezacord Dezacord total

2 1 0 -1 -2

30 35 20 10 5

Page 7: Model Chestionar

30% dintre persoanele chestionate sunt în acord total cu faptul ca publicitatea este un mijloc de

informare,

35% sunt de acord cu afirmaţia de mai sus

20% au ales varianta de mijloc a grilei

10% nu sunt de acord că publicitatea reprezintă un mijloc de informare

5% sunt în dezacord total cu această afirmaţie

Scor=[(2x30)+(1x35)+(0x20)+(-1x10)+(-2x5)]:100=0,75

Concluzii : În cadrul eşantionului luat în studiu, după cum arată scorul obţinut, publicitatea este un

important mijloc de informare . Foarte puţine persoane dintre cele chestionate şi-au manifestat

dezacordul sau dezacordul total în ceea ce priveşte publicitatea folosită ca mijloc de informare.

3. Mediile de informare pe care le folosiţi în mod special sunt:

a) TV 75%

b) Radio 65%

c) Internet 40%

d) Out/Door 45%

e) Ziare şi reviste 35%

f) Altele 25%

Concluzii: Mediul de informare folosit de majoritatea persoanelor chestionate îl reprezintă

televiziunea urmat de radio, mediu de informare destul de apreciat şi de credibil pentru persoanele

chestionate.

Internetul reprezintă un mediu de informare preferat de către tineri iar publicitatea out/door, datorită

ratei de acoperire ridicată şi a frecvenţei de expunere ridicată are un impact mare asupra publicului.

4. Pentru alegerea produselor alimentare sunteţi influenţaţi de reclamă?

1. Foarte mult 65%

2. Nici mult/Nici puţin 25%

3. Foarte puţin10%

Page 8: Model Chestionar

Pentru alegerea produselor alimentare sunteţi influenţaţi de reclamă?

65%

25%

10%

a

b

c

Concluzii: Reclama are o influenţă mare în alegerea produselor pentru 65% dintre persoanele

intervievate; doar 35% dintre persoanele luate în studiu afirmă că reclama nu îi influenţează în

alegerea produselor.

5. Un aliment poate fi apreciat ca “ funcţional” dacă are ca efect îmbunătăţirea stării de sănătate sau

de bunăstare generală, şi/sau reducerea risului unor boli. Cunoaşteţi astfel de alimente? Dacă da ,

enumeraţi câteva.

Un aliment poate fi apreciat ca “ funcţional” dacă are ca efect îmbunătăţirea stării de sănătate sau de bunăstare generală, şi/sau reducerea risului unor boli. Cunoaşteţi

astfel de alimente?

40%

60%

da

nu

Concluzii: 40% din eşantion au răspuns da . Dintre alimentele enumerate amintim produsele bio, o

parte din gama produselor Danone, produsele dietetice, produse pentru sugari .

Putem concluziona că deşi termenul de funţional nu este foarte cunoscut, persoanele intervievate

sunt interesate de consumul produselor care aduc beneficii pentru sănătate.

6. Precizaţi câteva mărci de produse lactate, dintre cele mai cunoscute şi preferate de dvs.

a) Tnuva 60%

b) Cosmi 3%

Page 9: Model Chestionar

c) Campina 15%

d) La Dorna 25%

e) Sole 1%

f) Galacta 98 %

g) Danone 95%

h) Panda 35%

i) Muller 15%

j) Milli 85%

k) Altele 10%

Cele mai cunoscute mărci de lactate sunt marca locala Galacta, urmată de marca internaţională

Danone. Locurile următoare în topul celor mai cunoscute şi preferate mărci îl ocupă brandul Milli şi

Tnuva.

7. Cunoaşteţi mărci de produse lactate care sunt alimente cu beneficii pentru sănătate?

Da Nu

Dacă da, enumeraţi.

7. Cunoaşteţi mărci de produse lactate care sunt alimente cu beneficii pentru sănătate?

56%

44% da

nu

Concluzii: 56% dintre persoanele chestionate au raspuns afirmativ, iar dintre produsele lactate

mentionate se numară : Activia, Actimel, Danonino, Milli probiotic, Milli cu omega trei, Bifidus de

la Prodlacta

8. Care dintre caracteristicile enumerate o consideraţi cea mai importantă atunci când decideţi să

cumpăraţi o marcă de iaurt?

1- cel mai puţin important.............................................5 – cel mai important

ATRIBUTE NOTE ACORDATE TOTAL APRECIERE

Page 10: Model Chestionar

1 2 3 4 5

ATRIBUT

Conţinut fără E-uri 5 15 20 18 42 100 3,77

Gust plăcut 0 5 35 30 30 100 3,85

Nutritiv 5 15 25 22 33 100 3,63

Ambalaj 5 15 35 28 17 100 3,37

Preţ accesibil 0 10 20 40 30 100 3,9

Beneficii pentru sănătate 0 0 25 35 40 100 4,15

Continut fără E-uri=(1x5+2x15+3x20+4x18+5x42)/100=3,77

Gust plăcut=(1x0+2x5+3x35+4x30+5x30)/100=3,85

Nutritiv=(1x5+2x15+3x25+4x22+5x33)/100=3,63

Ambalaj=(1x5+2x15+3x35+4x28+5x17)/100=3,37

Prêţ accesibil=(1x0+2x10+3x20+4x40+5x30)/100=3,9

Beneficii pentru sănătate=(1x0+2x0+3x25+4x35+5x40)/100=4,15

8..Care dintre caracteristicile enumerate o consideraţi cea mai importantă atunci când decideţi să cumpăraţi o marcă de iaurt?

0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

Conţinut fărăE-uri

Gust plăcut Nutritiv Ambalaj Preţaccesibil

Beneficiipentru

sănătate

Series1

Concluzii: Caracteristica considerată cea mai importantă de către persoanele chestionate o

reprezintă beneficiile pentru sanătate. De asemenea, gustul plăcut, preţul sunt factori importanţi în

decizia de cumpărare pentru persoanele intervievate.

Page 11: Model Chestionar

9. Căror produse li s-a făcut reclamă ?

Actimel

Activia

Milli mia

Milli life plus cu omega trei

Nu ştiu

8.Căror produse li s-a făcut reclamă ?

65%

20%

15%

răspuns corect

răsspuns greşit

nu ştiu

Concluzii: 65% dintre persoanele intervievate au recunoscut reclamele produselor luate în studiu:

Actimel şi Milli life plus cu omega trei, ceea ce înseamnă că reclamele au avut un impact puternic

la public.

20% dintre persoane au dat răspunsuri greşite.

15% dintre persoanele chestionate nu au ştiut la ce produse s-a făcut reclamă.

10. Este prezent produsul în reclamă ?

a) da

b) nu

c) nu ştiu

Page 12: Model Chestionar

10. Este prezent produsul în reclamă ?

60%22%

18%

a

b

c

Concluzii: 60% dintre respondenţi au fost atenţi şi au răspuns afimativ, 22% au răspuns negativ iar

18% nu au ştiut dacă produsul este prezent în reclame.În realitate, produsele au fost prezente atât în

reclama Actimel cât şi şi în reclama Milli Vikingii.

11. Câte personaje principale apar în reclama Actimel? Dar în reclama Milli Vikingii

a) 3

b) 2

c) 4

d) mai multe….

Numărul de persoane Reclama Actimel Reclama Milli

3 15 30

2 0 14

4 25 40

Mai multe 60 16

Page 13: Model Chestionar

11. Câte personaje principale apar în relama Actimel?

15%0%

25%60%

3

2

4

mai multe

Concluzii: În reclama Actimel apar cinci personaje principale iar 60% dintre espondenţii au

identificat răspunsul corect. În reclama Milli –Vikingii apar 4 personaje principale iar 40% dintre

respondenţi au răpuns corect. Există însă şi persoane mai puţin atente la difuzarea reclamelor sau

care nu au înţeles bine întrebarea, şi au dat răspunsuri greşite.

12. Culorile din reclama pentru Danone - Actimel sunt :

a) Alb

b) Galben

c) Albastru

d) Verde

e) Roşu

f) grena

12. Culorile din reclama pentru Danone - Actimel sunt:

55%

45%răspunsbun

răspunsgreşit

11. Câte personaje principale apar în relama Milli Vikingii

30%

14%40%

16%3

2

4

mai multe

Page 14: Model Chestionar

Concluzii: Atenţia celor chestionaţi a fost pusă la încercare prin recunoaşterea culorilor

predominante. Astfel că, în reclama Actimel culoarea predominantă, grena, a fost recunoscută de

55% dintre respondenţi.

13. Culorile folosite pentru reclama MilliVikingii sunt:

a) Alb

b) Albastru

c) Galben

d) Verde

e) Roşu

f) grena

13. Culorile folosite pentru reclama MilliVikingii sunt:

70%

30%

răspuns bun

răspuns greşit

Concluzii: Pentru reclama Milli – Vikingii , persoanele chestionate au recunoscut mai uşor

combinaţiile de culori din reclamă (procentul este de 70 %) , culorile albastru alb şi roşu fiind des

întâlnite în afişe publicitare, reclame ale firmelor.

14. Cât de cunoscute vi se par următoarele sloganuri?

I. « Actimel, aliatul organismului rezistent ! »

a) Cunoscut

b) mai puţin cunoscut

c) necunoscut

II.” Noul iaurt Milli life plus cu omega trei – pentru o inimă puternică”

a) cunoscut

b) mai puţin cunoscut

c) necunoscut

Page 15: Model Chestionar

Atribut/Slogan “Actimel - aliatul organismului rezistent” „Milli life plus cu omega trei

– pentru o inimă puternică”

Cunoscut 72 40

Mai puţin

cunoscut

18 35

necunoscut 10 25

« Actimel, aliatul organismului rezistent !

72%

18%10%

cunoscut

mai puţincunoscut

necunoscut

Milli life plus cu omega trei – pentru o inimă puternică

40%

35%

25% cunoscut

mai puţincunoscut

necunoscut

Din răspunsurile date, concluzia este că iaurtul Actimel e mai cunoscut publicului decât Milli life

plus cu omega trei, acest fapt datorându-se în mare parte faptului că iaurtul Milli cu omega trei a

fost introdus pe piaţă relativ recent faţă de Actimel, care se vinde de câţiva ani . În plus, compania

Danone a folosit, de la introducerea produsului pe piaţă, mai multe reclame pentru fiecare produs al

său, şi din fiecare reclamă reiese că Actimel ajută la “întărirea sistemului natural de apărare al

organismului”.

15. Ce vă sugerează aceste sloganuri?

a) sănătate

b) energie

c) poftă de viaţă

Sugestie/reclama Actimel Milli life plus cu omega trei

sănătate 20 75

energie 45 10

poftă de viaţă 35 15

Page 16: Model Chestionar

Ce vă sugerează sloganul reclamei Actimel?

20%

45%

35%sănătate

energie

poftă de viaţă

Concluzia este că pentru 45 % dintre cei participanţi la focus grup « Actimel, aliatul organismului

rezistent ! » sugerează energie probabil şi datorită reclamei unde firma de publicitate a apelat la

familia binecunoscutului boxer Leonard Doroftei. Sloganul “Noul iaurt Milli life plus cu omega trei

– pentru o inimă puternică” sugerează, pentru un procent destul de mare dintre cei chestionaţi

(75%), sănătate.

16. Cum vi s-a părut mesajul spotului publicitar Danone-Actimel vs Milli Vikingii

Mesaj/reclamă Actimel Milli life plus cu omega trei

Clar 48 51

Ambigu 7 9

Puternic 36 30

Neconvingător 9 10

Ce vă sugerează sloganul reclamei Milli -Vikingii?

75%

10%

15%

sănătate

energie

poftă de viaţă

Page 17: Model Chestionar

17. Cât de interesat aţi fi pentru cumpărarea acestor produse ?

50%

25%

15%

5% 5% foarte interesat

interesat

nu sunt sigur

nu prea suntinteresat

nu sunt interesatdeloc

16. Cum vi s-a părut mesajul spotului publicitar Danone-Actimel ?

48%

7%

36%

9%

clar

ambigu

puternic

neconvingător

16. Cum vi s-a părut mesajul spotului publicitar Milli - Vikingii?

51%

9%

30%

10%

clar

ambigu

puternic

neconvingător

Concluzii: Ambele spoturi publicitare au fost bine realizate, mesajul publicitar a fost identificat de

către respondenţi ca fiind clar şi puternic în ambele cazuri. Varianta ambigu şi varianta

neconvingător au ales un procent mic dintre persoanele chestionate.

17. Cât de interesat aţi fi pentru cumpărarea acestor produse ?

atribut Procent răspunsuri, %

foarte interesat 50

interesat 25

nu sunt sigur 15

nu prea sunt interesat 5

nu sunt interesat deloc 5

Page 18: Model Chestionar

Concluzii: Întrebarea a avut drept scop aflarea impactului reclamei asupra intenţiei de cumpărare a

produselor de către persoanele chestionate.

Reclamele au stârnit interesul pentru produsele comercializate în cazul a peste 75% dintr

persoanele intervievate.

18. Vă rugăm să acordaţi note pe o scală de la 1 la 5 următoarelor elemente din reclama Actimel:

Nota 1 – pentru elementul cel mai puţin plăcut....................Nota 5 – pentru elementul cel mai plăcut

Elemente Note

1 2 3 4 5

Total Punctaj apreciere

Tema reclamei 0 0 20 35 45 100 4,25

Culorile reclamei 5 15 15 30 35 100 3,75

Fondul muzical 0 0 25 35 40 100 4,15

Sloganul 0 5 15 48 32 100 4,07

Personajele 0 0 28 25 47 100 4,19

Scor a)=[(1*0)+(2*0)+(3*20)+(4*35)+(5*45)]/100=4,25

Scor b= [(1*5)+(2*15)+(3*15)+(4*30)+(5*35)]/100=3,75

Scor c)= [(1*0)+(2*0)+(3*25)+(4*35)+(5*40)]/100=4,15

Scor d)= [(1*0)+(2*5)+(3*15)+(4*48)+(5*32)]/100=4,07

Scor e)= [(1*0)+(2*0)+(3*28)+(4*25)+(5*47)]/100=4,19

Vă rugăm să acordaţi note pe o scală de la 1 la 5 următoarelor elemente din reclama Actimel:

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

0 1 2 3 4 5 6

elementele reclamei

sco

rul

ob

tin

ut

Actimel

Page 19: Model Chestionar

Concluzii: Tema reclamei, fondul muzical, personajele au obţinut un punctaj apropiat de punctajul

maxim, dar şi sloganul şi culorile reclamei au obţinut un punctaj destul de bun, mai mult de

jumătate, ceea ce înseamnă că toate aceste elemente au fost bine armonizate în reclame.

19.Vă rugăm să acordaţi note,pe o scală de la 1 la 5, următoarelor elemente din reclama Milli

Vikingii:

Nota 1 – pentru elementul cel mai puţin plăcut..........Nota 5 – pentru elementul cel mai plăcut

Elemente Note

1 2 3 4 5

Total Apreciere

Tema reclamei 0 0 5 45 50 100 4,45

Culorile reclamei 0 5 15 30 50 100 4,25

Fondul muzical 0 5 30 40 25 100 3,85

Sloganul 5 10 20 32 33 100 3,78

Personajele 0 5 15 35 45 100 4,20

Scor a)=[(1*0)+(2*0)+(3*5)+(4*45)+(5*50)]/100=4,45

Scor b)= [(1*0)+(2*5)+(3*15)+(4*30)+(5*50)]/100=4,25

Scor c)= [(1*0)+(2*5)+(3*30)+(4*40)+(5*25)]/100=3,85

Scor d)= [(1*5)+(2*10)+(3*20)+(4*32)+(5*33)]/100=3,78

Scor e)= [(1*0)+(2*5)+(3*15)+(4*35)+(5*45)]/100=4,20

Vă rugăm să acordaţi note pe o scală de la 1 la 5 următoarelor elemente din reclama Milli:

3,73,83,9

44,14,24,34,44,5

0 1 2 3 4 5 6

elementele reclamei

sco

rul

ob

tin

ut

Milli

Page 20: Model Chestionar

Concluzii: În acest caz, respondenţii au acordat note mai bune pentru tema reclamei , culorile

reclamei şi pentru personajele din reclamă faţă de cele din reclama Actimel. Scorul obţinut arată că

şi această reclamă este bine realizată.

20. La ce vă gândiţi / ce stare vă induce reclama Actimel vs Milli?

Stare Procent răspunsuri, %,

Actimel

Procent răspunsuri, %, Milli

relaxare 35 40

dorinţa de a încerca produsul 30 25

atmosferă plăcută de familie 20 27

atmosferă plictisitoare 5 3

altele…. 10 5

20. La ce vă gândiţi / ce stare vă induce reclama Actimel?

35%

30%

20%

5%10%

relaxare

dorinţa de a încercaprodusul

atmosferă plăcutăîn familie

atmosferăplictisitoare

altele

20. La ce vă gândiţi / ce stare vă induce reclama Milli?

40%

25%

27%

3%5%

relaxare

dorinţa de aîncerca produsul

atmosferă plăcutăîn familie

atmosferăplictisitoare

altele

Concluzii: Din răspunsurile date de către cei chestionaţi, observăm că un procent mai mare au optat

pentru varianta relaxare şi atmosferă plăcută în familie în cazul reclamei produsului Milli faţă de

Actimel, în schimb dorinţa de a încerca iaurtul este mai mare în cazul lui Actimel comparativ cu

Milli.

21. În ce măsură aţi dori să revedeţi spotul publicitar pentru produsul Actimel vs Milli Vikingii?

măsura Procent răspunsuri, %, Actimel Procent răspunsuri, %, Milli

foarte mare 8 15

mare 43 51

Page 21: Model Chestionar

indiferent 32 20

mică 12 11

deloc 5 3

În ce măsură aţi dori să revedeţi spotul publicitar pentru produsul

Actimel?

foarte mare8%

mare43%indiferent

32%

mică12%

deloc5%

foarte mare

mare

indiferent

mică

deloc

În ce măsură aţi dori să revedeţi spotul publicitar pentru produsul

Milli?

foarte mare15%

mare51%

indiferent 20%

mică11%

deloc3% foarte mare

mare

indiferent

mică

deloc

Concluzii: Într-o măsură mare şi foarte mare (66%) dintre respondenţi doresc să revadă spotul

publicitar al produsului Milli, în timp ce un procent de 51% dintre cei chestionaţi ar dori, în măsură

mare şi foarte mare , să revadă spotul publicitar al produsului Actimel.

22. Cum vi se pare raportul dintre elementele reclamei ( imagine, coloană sonoră, text)?

I. pentru Danone – Actimel II. pentru Milli Vikingii

atribut Procent răspunsuri, %, Actimel Procent răspunsuri, %, Milli

de contradicţie 1 1

de amplificare 10 6

complementare 78 80

altele…. 11 3

Page 22: Model Chestionar

110

78

11

16

80

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2

22. Cum vi se pare raportul dintre elementele reclamei ( imagine, coloană sonoră, text)?

de contradicţie de amplificare complementare altele

Concluzii: Majoritatea persoanelor intervievate consideră că elementele reclamelor se completează

reciproc. Procente foarte mici de 10-13% din respondenţi apreciază că raportul dintre elemnetele

reclamei este de contradicţie.

23. V-aţi simţit inşelat de publicitate?

atribut Procent răspunsuri,

%

De multe ori 65

Rareori 25

niciodată 10

Concluzii: În multe cazuri(65%) respondenţilor li s-a întâmplat să fie atraşi de publicitate, să

efectueze cumpărarea, apoi să fie dezamăgiţi. Respectarea adevărului neinducerea în eroare a

23. V-aţi simţit inşelat de publicitate?

65%

25%

10%

de multe ori

rareori

niciodată

Page 23: Model Chestionar

publicului căruia i se adresează este foarte importantă, deoarece în caz contrar, publictatea poate

aduce deservicii; de cele mai multe ori clienţii nemulţumiţi sau dezamăgitţi vor transmite acest

lucru şi celor din jurul lor.

24. Vârsta dumneavoastră :

a 18-30 ani

b 30-50 ani

c > 50 ani

Atribut Procent răspunsuri, %

18-30 ani 45

30-50 ani 28

> 50 ani 27

Vârsta dumneavoastră:

18-30 ani45%

30-50 ani28%

> 50 ani27%

18-30 ani

30-50 ani

> 50 ani

Concluzii: . La categoria de vârstă, segmentul cel mai cooperant a fost cel de 18-30 ani, pe lângă

cel de peste 50e ani cu un procent de 27% și cei între 30 și 50 ani care reprezintă 28%.

25. Venitul dumneavoastră:

a < 500 ron

b 500-700 ron

c 700-1000 ron

Page 24: Model Chestionar

d >1000 ron

Atribut Procent răspunsuri, %

< 500 ron 10

500-700 ron 18

700-1000 ron 11

>1000 ron 61

Venitul dumneavoastră:

< 500 ron10%

500-700 ron18%

700-1000 ron11%

>1000 ron61%

< 500 ron

500-700 ron

700-1000 ron

>1000 ron

Concluzii: Venitul în care majoritatea celor chestionaţi s-au încadrat a fost mai mare de 1000

Ron(61%), urmat apoi de cel încadrat între 500 şi 700 Ron(18%)

26. Sex:

F

M

Page 25: Model Chestionar

Atribut Procent răspunsuri, %

F 68

M 32

sexul:

F68%

M32%

F

M

Concluzii: Referitor la sexul celor care au fost chestionaţi, s-a ajuns la o oarecare egalitate, şi

anume feminim 58% iar masculin 32%

27. Studii:

MEDII 35%UNIVERSITARE 50%POSTUNIVERSITARE 15%

Concluzii: Categoria de studii care a avut cel mai mare procentaj a fost cea cu studiile universitare

53%, urmată apoi de cele medii 39% şi postuniversitare 8%.

studii

medii39%

universitare53%

postuniversitare8%

medii

universitare

postuniversitare

Page 26: Model Chestionar

În urma prelucrării acestor date, se poate observa că publicul acordă atenţie reclamelor, mai

ales pentru produsele noi şi caută să se informeze pe această cale de beneficiile produselor

funcţionale. Mediul de informare , respectiv de difuzare a reclamelor, preferat de public rămâne în

continuare televiziunea.

Mărcile de lactate care au făcut obiectul ministudiului Actimel de la Danone şi Milli life

plus cu omega 3 sunt cunoscute publicului, aceştia recunoscând şi apreciind sloganul, culorile,

personajele, tema,fondul muzical care însoţesc produsele în cadrul reclamelor. Practic, creaţiile

publicitare se bucură de aprecierea publicului cu efect pozitiv asupra comportamentului lor de

cumpărare.