Moara Cu Noroc

of 15 /15
Moara cu noroc Moara cu noroc de Ioan Slavici de Ioan Slavici Doţe Gabriela-Flor entina Doţe Gabriela-F lorentina Matei Simona Matei Simona Preda Andrei Preda Andrei Profesor coordonator: Barnoschi Adriana

Embed Size (px)

description

Nice school project

Transcript of Moara Cu Noroc

Page 1: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 1/15

Moara cu norocMoara cu noroc

de Ioan Slavicide Ioan Slavici

Doţe Gabriela-FlorentinaDoţe Gabriela-Florentina

Matei SimonaMatei Simona

Preda AndreiPreda Andrei

Profesor coordonator: Barnoschi Adriana

Page 2: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 2/15

CuprinsCuprins

1) Date despre autor1) Date despre autor 2) Rezumat2) Rezumat

3) Gen literar – apartenenţa la specia3) Gen literar – apartenenţa la specialiterarăliterară 4) aracterizarea persona!elor4) aracterizarea persona!elor ") #iziunea despre lume") #iziunea despre lume $) Sim%olul %anului$) Sim%olul %anului &) 'lte opere ale autorului&) 'lte opere ale autorului

Page 3: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 3/15

1) Date despre autor 1) Date despre autor 

Ioan Slavici n* 1+ ianuarie 1+4+, -iria, comitatul 'rad, d* 1&au.ust 1/2", rucea de 0os, !udeul #rancea) a ostun scriitor, !urnalist i peda.o. romn, mem%ru

corespondent din 1++2) al 'cademiei Romne* 5rovenind dintr6o amilie de ărani ardeleni remarca%ilaoperă literară a lui Ioan Slavici este in7uenată de viaasatului ardelean*

Scriitorul, dei nu a ost un om de o vastă cultură, a ostconsiderat de criticul Geor.e ălinescu, un instrument de

o%servaie e8celent al mediului rural, oerind 9n nuvelelesale poporale i 9n studiile sale o rescă a moravurilor, acomportamentului oamenilor 9n uncie de stati:carea lorsocială, 9n cele mai mici detalii ale inutei, 9m%răcăminii,vor%irii i .esturilor* 

' devenit scriitor 9ndrumat de Mi;ai <minescu, iar la 9ndemnul acestuia, de%utează cu comedia =>ata de%irău= 9n anul 1+&1* 

Page 4: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 4/15

?n?n ““

Moara cu norocMoara cu noroc

””

, una dintre cele mai, una dintre cele maiimportante opere ale acestuiaimportante opere ale acestuia,, Ioan SlaviciIoan Slavicitrateazătratează consecinele pe care dorina deconsecinele pe care dorina de 9m%o.ăire le are asupra destinului uman* 9m%o.ăire le are asupra destinului uman*

 Scriitorul a evoluat 9n direcia unei susineriScriitorul a evoluat 9n direcia unei susineriaproape didactice a normelor de conduităaproape didactice a normelor de conduităunama@ el 9nsui va mărturisi că i6a alesunama@ el 9nsui va mărturisi că i6a alesdrept conduită cele trei le.i undamentale idrept conduită cele trei le.i undamentale icele cinci virtui :8ate de onuciusAcele cinci virtui :8ate de onuciusA

sinceritatea, %ună6credina, ranc;eea,sinceritatea, %ună6credina, ranc;eea,inima desc;isă i iu%irea de adevăr*inima desc;isă i iu%irea de adevăr*

Page 5: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 5/15

2) Rezumat2) Rezumat

'ctiunea nuvelei se desasoara in a doua !umatate a secolului al'ctiunea nuvelei se desasoara in a doua !umatate a secolului alBIB6lea, in zona 'radului, pe parcursul unui an, intre doua repereBIB6lea, in zona 'radului, pe parcursul unui an, intre doua reperetemporale cu valoare reli.ioasaA de la Santul G;eor.;e pana latemporale cu valoare reli.ioasaA de la Santul G;eor.;e pana la5asti*5asti*

G;ita, cizmar sarac, dar onest, ;arnic si muncitor, ;otaraste sa iaG;ita, cizmar sarac, dar onest, ;arnic si muncitor, ;otaraste sa ia

in arenda carciuma de la Moara cu noroc, pentru a casti.a rapidin arenda carciuma de la Moara cu noroc, pentru a casti.a rapid%ani* arciuma este asezata la rascruce de drumuri, izolata de%ani* arciuma este asezata la rascruce de drumuri, izolata derestul lumii, incon!urata de pustietati intunecoase* C vreme, larestul lumii, incon!urata de pustietati intunecoase* C vreme, laMoara cu noroc, aacerile ii mer. %ine, iar primele semne aleMoara cu noroc, aacerile ii mer. %ine, iar primele semne ale%unastarii si ale armoniei in care traieste amilia nu intarzie sa%unastarii si ale armoniei in care traieste amilia nu intarzie saaparaA G;ita traieste ericit alaturi de sotia sa, 'na si de cei doiaparaA G;ita traieste ericit alaturi de sotia sa, 'na si de cei doicopii, iar %atrana, mama 'nei, ve.;eaza la linistea amiliei*copii, iar %atrana, mama 'nei, ve.;eaza la linistea amiliei*

'paritia lui ica Samadaul, seul porcarilor si al turmelor de porci'paritia lui ica Samadaul, seul porcarilor si al turmelor de porcidin impre!urimi, tul%ura ec;ili%rul amiliei* Din momentul aparitieidin impre!urimi, tul%ura ec;ili%rul amiliei* Din momentul aparitieilui ica, incepe procesul instrainarii lui G;ita ata de amilie*lui ica, incepe procesul instrainarii lui G;ita ata de amilie*

Page 6: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 6/15

Din dorinta de a se im%o.ati, carciumarul se indeparteaza de 'naDin dorinta de a se im%o.ati, carciumarul se indeparteaza de 'nasi devine treptat complicele lui ica la diverse nele.iuiriA !euireasi devine treptat complicele lui ica la diverse nele.iuiriA !euireaarendasului, uciderea unei emei si a unui copil* Retinut dearendasului, uciderea unei emei si a unui copil* Retinut de

 !andarmi, lui G;ita i se da drumul numai pe c;ezasie* arciumarul !andarmi, lui G;ita i se da drumul numai pe c;ezasie* arciumarulse aliaza cu !andarmul 5intea, ost ;ot si tovaras al lui ica, pentruse aliaza cu !andarmul 5intea, ost ;ot si tovaras al lui ica, pentru

a6i da in vilea. pe Samadau* G;ita nu este insa sincer ata dea6i da in vilea. pe Samadau* G;ita nu este insa sincer ata de5intea, deoarece ii oera dovezi ale vinovatiei lui ica, numai dupa5intea, deoarece ii oera dovezi ale vinovatiei lui ica, numai dupace isi poate opri !umatate din sumele aduse de acesta din urma*ce isi poate opri !umatate din sumele aduse de acesta din urma*

a sar%atorile 5astelui, G;ita isi arunca sotia in %ratele lui ica,a sar%atorile 5astelui, G;ita isi arunca sotia in %ratele lui ica,lasand6o la carciuma in compania Samadaului, in timp ce el mer.elasand6o la carciuma in compania Samadaului, in timp ce el mer.esa6i anunte pe !andarm ca ica are asupra lui %anii urati*sa6i anunte pe !andarm ca ica are asupra lui %anii urati*Dez.ustata de lasitatea sotului care se instrainase de ea si deDez.ustata de lasitatea sotului care se instrainase de ea si deamilie, 'na i se daruieste lui ica* and se intoarce si realizeazaamilie, 'na i se daruieste lui ica* and se intoarce si realizeazaacest lucru, G;ita o ucide, iar el la randul lui este ucis de Raut, dinacest lucru, G;ita o ucide, iar el la randul lui este ucis de Raut, dinordinul lui ica* En incendiu provocat de oamenii lui ica mistuieordinul lui ica* En incendiu provocat de oamenii lui ica mistuiecarciuma de la Moara cu noroc* 5entru a nu cadea viu in mainile luicarciuma de la Moara cu noroc* 5entru a nu cadea viu in mainile lui5intea, ica se sinucide, iz%indu6se cu capul de un copac* Sin.urele5intea, ica se sinucide, iz%indu6se cu capul de un copac* Sin.urelepersona!e care supravietuiesc sunt %atrana si copiii*persona!e care supravietuiesc sunt %atrana si copiii*  

Page 7: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 7/15

3) Apartenenţa la specie – nuvelă3) Apartenenţa la specie – nuvelă

psihologicăpsihologică ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici este o nuvelă psihologică, prin tematică, prin confict interior, prin

modalităţile de construcţie a personajului şi de investigare psihologică. Întro nuvelă psihologică,accentul cade asupra comple!ităţii personajului, asupra trans"ormărilor interioare ale conştiinţei sale şiasupra tensiunilor sufeteşti trăite de acesta. #umea din a"ară este generatoarea mişcărilor deconştiinţă.

$e%a de la care porneşte Ioan Slavici este "ormulată &n cuvintele 'ătr(nei din incipitul nuvelei şi sere"eră la raportul dintre "ericire şi 'ogăţie. )otrivit acesteia, "ericirea nu tre'uie căutată &n 'unăstareamaterială o'ţinută cu orice preţ* ”omul tre'uie să se mulţumească cu sărăcia sa, căci, dacă este vor'a,nu 'ogăţia, ci liniştea coli'ei tale te "ace "ericit.” +ra%a concentrea%ă vi%iunea despre lume a autoruluiardelean, te%a morală care validea%ă conţinutul rotund al su'iectului.

uvela a'ordea%ă tema "amiliei tradiţionale pe care o su'ordonea%ă temei destinului şi o pune su'

drama comunicării. -a nuvelă psihologică, aceasta urmăreşte mani"estările unor conficte e!terioare &nplanul conştiinţei personajelor. $ema nuvelei poate privită din mai multe perspective. /in perspectivă socială, nuvela pre%intă

 &ncercarea lui 0hiţă de aşi schim'a statutul social 1din ci%mar vrea să devină hangiu2 pentru ai asigura"amiliei sale un trai &ndestulat. /in perspectivă morali%atoare, nuvela pre%intă consecinţele ne"aste aledorinţei de a avea 'ani. /in perspectivă psihologică, nuvela pre%intă confictul interior trăit de 0hiţă,care, dornic de prosperitate economică, &şi pierde pe r(nd &ncrederea &n sine şi &n "amilie.

$itlul nuvelei are valoare sim'olică, ind &n acelaşi timp şi ironic 3 realist. orocul aşteptat se dovedeştea nenoroc, datorită a'ordării greşite a destinului.

Su'stantivul ”moară” capătă o semnicaţie ascunsă. În locul morii care macină 'ucatele necesaretraiului, se afă o c(rciumă. Moara cea veche a că%ut &n paragină, semn că ea nu mai este de "olos &ntrosocietate centrată pe alte valori./acă moara macină 'ucatele, c(rciuma este loc al pier%aniei, ”macină”

destine umane. 5cţiunea nuvelei se des"ăşoară &ntrun spaţiu real, transilvănean, "apt indicat de secvenţele descriptivede la &nceputul capitolului alIIlea* ”/e la Ineu, drumul de ţară o ia printre păduri şi peste ţarini.”$impul des"ăşurării acţiunii este cea dea doua jumătate a secolului al6I6lea, moment al apariţiei şi alde%voltării relaţii capitaliste la sat, iar indicii temporali de ordin religios indică derularea acţiunii &ninterval de un an, de la S". 0heorghe, c(nd 0hiţă ia &n arendă c(rciuma de la Moara cu noroc, p(nă de)aşte, c(nd locul arde, iar protagoniştii mor.

+iind o nuvelă psihologică, &n ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici, confictul central este cel moral 3psihologic, confict interior al protagonistului.

Page 8: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 8/15

)ersonajul principal, 0hiţă, trăieşte un puternic confict interior, oscil(nd &ntre două dorinţe puternice, dar contradictorii* dorinţa de a răm(ne om cinstit, pe de o parte, şi dorinţa de a se &m'ogăţi, pe deo altă parte. În conştiinţa sa, acest confict duce la pierderea &ncrederii &n sine, care, &n plan e!terior, a"ectea%ă grav relaţiile sale de "amilie. /e asemenea, confictul interior se refectă &n plan e!terior,prin con"runtarea dintre c(rciumarul 0hiţă şi #ică Sămădăul.

5lcătuită din 78 capitole, nuvela are un su'iect concentrat. În e!po%iţiune, 0hiţă, ci%mar sărac, dar onest şi muncitor, doreşte săşi schim'e statutul social şi ia &n arendă c(rciuma de la Moara cu noroc.9 vreme a"acerile merg 'ine. 9amenii nu mai spun că se vor opri la han, ci la moara lui ghiţă, semn al socia'ilităţii lui. )ersonajul alter ego, 'ătr(na, este garantul ordinii morale, ţin(nd legătura cudivinitatea şi asigur(nd ocrotirea acesteia.

5pariţia lui #ică Sămădăul, şe"ul porcarilor şi a turmelor de porci, constituie intriga nuvelei pentru că declanşea%ă &n sufetul lui 0hiţă confictul interior şi tul'ură e!hili'rul "amiliei sale.

/es"ăşurarea acţiunii ilustrea%ă procesul de &nstrăinare a c(rciumarului "aţă de "amilia sa, căci, dornic de a se &m'ogăţi, se &ndepărtea%ă treptat de 5na şi devine complicele lui #ică &n diverse nelegiuri,primind de la acesta 'ani o'ţinuţi din crime şi ja"uri. :ste anchetat &n două r(nduri, ind acu%at de complicitate &n je"uirea arendaşului şi chiar &n uciderea unei "emei şi a copilului ei, dar nu se poatedovedi nimic. Mustrările de conştiinţă alternea%ă cu momentele de sinceritate &n care &i cere iertare soţiei. -(rciumarul se alia%ă cu )intea, jandarmul, "ost hoţ ş i tovarăş dea lui #ică, pentru al da &nvileag pe Sămădău, dar nu joacă cinstit, deoarece doreşte săşi păstre%e 'anii o'ţinuţi din a"aceri necurate.

)unctul culminant pre%intă de%umani%area lui 0hiţă care &şi aruncă nevasta &n 'raţele lui #ică, &ncerc(nd săl atragă &ntro capcană. /e%gustată de laşitatea soţului ei, 5na i se dăruieşte lui #ică. -(nd0hiţă &şi dă seama de acest lucru, o ucide, iar apoi este şi el ucis din ordinul lui #ică.

/e%nodăm(ntul este tragic. ;n incendiu provocat de oamenii lui #ică, mistuie c(rciuma de la Moara cu noroc. )entru a nu cădea viu &n m(na lui )intea, #ică se sinucide .

Singurele personaje care supravieţuiesc sunt 'ătr(na şi copii, nuvela av(nd ast"el un caracter morali%ator.

”Moara cu noroc” de Ioan Slavici este o nuvelă psihologică pentru că urmăreşte modul &n care confictele e!te rioare sunt refectate &n planul conştiinţei personajelor. 9'servarea este minuţioasă,detaliată, şi serveşte reali%ării unor psihologii comple!e 10hiţă şi 5na2. )lanul anali%ei psihologice este supus unei te%e morale, goana după &navuţire distruge echili'rul interior şi provoacă inevita'ilcatastro"e la nivelul relaţiilor interumane.

Page 9: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 9/15

4) Caracterizarea personaelor 4) Caracterizarea personaelor 

!hiţă!hiţă G;ita este nemultumit de conditia sa sociala, el aspira :resc spre %unastare* <ste un meserias %un si

;arnic* Cm %lind si cumsecade trudind pentru ericirea amiliei* Dupa mutarea sa la Moara cu Foroc, G;itase trans6 orma, :ind mereu dus pe .induri, ursuz, se aprindea pentru orice lucru de nimic si nu maizim%ea ca inainte* a prima sa intilnire cu ica, G;ita incearca sa :e autoritar si dirz in ata lui, mai apoiaccepta sa6i devina partas, :ind coplesit de orta morala al acestuia*

Din acest moment G;ita incepe sase mistuie in sine* 'ctiunile, .esturile si atitudinile lui tradeaza stareade nesi.uranta si incertitudise, de teama si suspiciune* De aceea G;ita mer.e la 'rad di idi cumpara 2pistoale, isi ace rost de 2 ciini cio%anesti si isi an.a!eaza o slu.a credincioasa* u to

ate aceste previziuni el este tot mai mult dominat de ica* >ire sla%a, el se lasa in du%licitateaA sa pare

om cinstit, dar sa :e si prieten cu ica=*Relatiile sale cu lica, il ace sa6si sc;im%e atitudinea si ata de amilie* <l reuza sa dea lamuriri soacrei, ode.li!eaza si devine rece ata de 'nna, se departeaza de ea aruncind6o cu %una stiinta in %ratele lui ica*'sistam astel la o conruntare permanenta intre ondul cinstit a lui .;ita si ispita im%o.atirii*

Su7et comple8 este s:siat de tendinte si trairi contradictorii* a un moment dat vrea sa treaca de lamoara, renunta apoi si revine la ;otarire, ascunde relatiile lui adevarate cu ica*

 Hoate aceste apte il duc la autoreprosuri la remuscari sincere si dure6roase* De aceea se adreseaza 'nneicerindu6i iertareA iarta6ma cel putin tu, caci eu n6am sa ma iert cit voi trai pe ata pamintului* In 'ltaimpra!urare sarutind unul din copii le ziseA tatal vostru e un ticalos*

irciumarul este individualizata prin trasaturi su7eteste contradictoriiA dorinta de a redeveni onest sitendinta irezisti%ila a inavutirii*

Saracia ii creaza lui G;ita un comple8 de inerioritate* Sentimentul nesi.urantei il transorma, are eectene.ative, tensiunea din interiorul sau creaza senzatia de spaima si astel se instraineaza de cei din !ur* 'remomen6te cind ar dori sa se intoarca la linistea coli%ei sale pentru ca sa6si recapete linistea su7eteasca*

Page 10: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 10/15

 Ana Ana 'na reprezinta persona!ul eminin principal din Moara cu Foroc* 5ortretul ei :zic depinde de su7etul %ar%atului care o iu%este,

care sculpteaza in cuvinte u model clasic al eminitatiiA 'na era tanara si rumoasa, 'na era ra.eda si su%tirica, 'na erasprintena si mladioasa* <volutia ei se desasoara pe doua planuriA in amilie 6 mama si sotie iu%itoare, desc;isa, devotata@ 6 iarin contact cu lumea e8terioara, mai ales cu ica, la inceput tremuratoare, si apoi raz%unatoare si apoi apri.a* and sotul;otaraste plecarea la moara, mama 'nei se opune, mai ales ca 'na imi parea prea tanara, asezata, oarecum prea %landa la :re

si6mi vine sa rad cand mi6o inc;ipuiesc carciumarita*In evolutia 'nei, momentul aparitiei lui ica la moara este o cumpana* >ascinata de prezenta lui, 'na ram

ane privind ca un copil uimit* >emeia intuieste prime!dia si actioneaza cu disperare la transormarile sotului ei* Indurerata siz%uciumata, 'na inre.istreza :ecare .est si nuanta din vocea si din tacerile lui G;ita, dorind sa6i :e de olos acestuia* Dar el orespin.e, izolandu6se* In !urul 'nei se tese o plasa nevazuta, plasa destinului male:c* < semni:cativa scena in care G;ita ilinvata pe copil sa calareasca pe ula, cainele cel mare* 'na ii priveste cu .roaza, isi simte copilul in prime!die, dar nu vrea sa6sisupere sotul, si cand acesta renunta la !ocul cel cumplit, 'na insasi va aseza copilul pe caine, invin.andu6si teama de mama diniu%ire pentru sot*<a este un e8emplu de daruire si devotament* Desele vizite ale lui ica la moara o ac pe 'na sa :e muncita de .anduri .relecare o im%atranira oarecum intr6un sin.ur ceas*

Instrainarea ei ata de G;ita se accentueaza pe masura ce cei doi %ar%ati se lea.a tot mai mult* <volutia sinuoasa a persona!uluitraverseaza pe rand in.ri!orarea, nedumerirea, spaima, revolta, inruntarea si sila ata de ica, pe care il reuza la inceput, cando invita la !oc* Dar G;ita staruie si ea cedeaza pentru a6i ace pe plac sotuluiA 'na isi calca pe inima si se dete la !oc* a inceputse vedea ca a ost prinsa de sila, dar, treptat, incepea sa6i placa* ica are asupra ei puterea unei vra!i*

Sensi%ila, ra.ila, vazandu6si %ar%atulinstrainandu6se de ea, 'na se va intoarce spre pacat cu o orta e.ala cu cea a puritatii eiinterioare, o orta devastatoare, care o ace sa6i a:rmeA Hu esti om, ica, iar G;ita nu e decat o muiere im%racata in ;aine%ar%atesti* Disperarea 'nei se mistuie in su7et si rareori cuvintele ii vin pe %uzeA Hu ma omori, G;ita, ma seci de viata, mac;inuiesti, ma lasi sa ma omor eu din mine*utremurat din straunduri, su7etul ei se o:leste vazand si intele.and ca sotul ei ace aaceri necinstite cu ica* >emeia incearcasa a7e adevarulA Hre%uie sa a7u adevarul de dra.ul copiilor mei, daca nu de altaJ G;ita mi!loceste o intalnire a 'nei cu ica si6lduce la moara pe !andarmul 5intea* Sacri:carea 'nei are dramatismul sacri:carii unui ideal*

'propiera de ica se ace atat datorita atractiei male:ce a acestuia, cat  si datorita dorintei de raz%unare a sotiei inselate in increderea ei nestramutata in sot* 'na il paraseste in disperarea iu%irii

convertite in ura* < .reu de sta%ilit cat e de vinovata sau nevinovata* <a insasi nu intele.e %ine care e pacatul ei* Eciderea 'neide catre G;ita devine o pedeapsa a divinitatii pentru ca 'na a incalcat le.ea crestineasca a cununiei poate din prea mare si preaprounda iu%ire pentru un sot care n6a mai ost capa%il sa asculte reamatul su7etului ei*

Page 11: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 11/15

"ic"icăă ocul in care vine G;ita este un topos al ispitei, le.at de taina pacatului, iar reprezentantul acestei lumi este

ica Samadaul* 5ersona!ul acesta im%ina contradictii, darzenie, ;otarare, sadism si rare momente de duiosie, caacelea ata de copiii lui G;ita* 5ortretul :zic al lui ica Samadaul e prete8t de vesnica pendulare a o%servatieidintre e8terior si interior* ica era un om la 3$ de ani, inalt, uscativ si supt la ata, cu mustata lun.a, cu oc;iimici si verzi si cu sprancenele impreunate la mi!loc*

ica era porcar, insa de cei ce poarta camasa su%tire si al%a cu 7oricele, pieptar cu %um%i de ar.int si %ici osimpodo%it cu 7ori* Impresia .enerala este de no%lete ciudata, dia%olica* <l apare la moara intr6o posturastatuara ca un stalp de piatra, raspandind o stranie atra

ctie prin privirea pierduta in vant* 5ersona!ul este caracterizat de autor ca :ind navalnic si indraznet* ipsitde orice scrupul moral, ica e raul insusi, persona! male:c, ar;etip al satului romanesc*

'utocaracterizarea scoate la iveala intunericul su7etuluiA <u sunt ica Samadaul*** Multe se zice despre mine*** Hu vezi un lucruA ca um%lu ziua6n amiaza mare si nimeni nu ma opreste in cale, ca ma duc in oras si stau devor%a cu domnii* #oi : acut ce voi : acut, dar am acut, asa ca oricine poate sa creada ce6i place, insa nimeninu stie nimic* aracterizarea se intre.este prin vor%a scurta a persona!uluii, compusa din intre%ari aspre, lacare cere neaparat raspunsuri*

Slavici are simtul umorului prezentandu6l pe ica Samadaul capetenie de ;aiduci, mai mult decat de porcari,amestec de pasiune si disimulare, natura in ond completa, cum se intalnesc atatea in mediile primitive* Hudor#ianu) ica supune su7ete, autoritatile il apara, contii il cunosc* onstient de puterea sa, persona!ul n6are nimicdin ramantarile si z%uciumul lui G;ita* <l este supus raului si evolueaza liniar, ara impotriviri* Insa in toti ceidin !ur ica seamana incordare*

'na il .;icesteA <un om patimas si nu e %ine sa te duci departe cu el* 'supra 'nei, ica are puterea unei vra!imale:ce* 5intea stie ca ica nui se %izuieste pe nimeni, nu se da de .ol, nu se lasa in daraveri cu oamenii*ica a devenit sim%olul raului amestecat cu rica pentru su7etul 'neiA Ma a7am la stramtoare cand am ucis celdintai om@ imi pierisera niste porci din turma si6mi era rusine sa spui ca i6am pierdut* 'poi am ucis pe al doileaca sa ma man.ai de mustrarile ce6mi aceam pentru cel dintai* Hreptat, a ucide, pentru el a devenit o patimacare6l mistuieA san.ele cald e un el de %oala* Daca G;ita e urmarit de autor in tul%uratoare dileme su7etesti,in monolo.uri interioare pline de z%ucium, acestea lipsesc din prezentarea lui ica Samadaul* 'cesta ramaneinvaluit intr6un mister al raului tradus doar prin replici aspre, scurte, prin orte san.eroase care poarta in ele oinea%ila atractie*

Page 12: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 12/15

#) $im%olul %anului#) $im%olul %anului

Monedă rotundă, metalică, zimţată adeseori, dincolo de valoarea ei economică,este 9nvestită Ki cu uncţii ma.ice@ utilizat 9n vră!i, ca su.estie a cercului, sau 9nritualuri pentru do%ndirea puterii, %anul 9nc;ide 9n el o orţă dia%olică@ cu un %ande ar.int se retează capul Karpelui .ăsit 9n ziua de S* G;eor.;e* ?n vră!ile dedezle.are, %anul su.erează aura protectoare a celui părăsit de noroc* ?n multepoveKti vec;i, se vor%eKte despre un %an6spiriduK, născut dintr6un ou mic@ el estevră!it să aducă celui care 9l deţine alţi %ani, necuraţi* Replică dia%olizată asoarelui, %anul mai su.erează Ki durata, 9n special prin su.estiile acelui .al%en

care este sămnţa oului* Dacă soarele este considerat oc;iul lui Dumnezeu,L%anul este oc;iul dracului=@ acest aorism popular rezumă semni:caţiile dominante ale %anului*

anul e prezent 9n ma!oritatea operelor care tratează tema avariţiei Ki raportuldistructiv dintre om Ki %an* I* Slavici dezvoltă această teză 9n mai multe opere* ?nnuvela LMoara cu noroc=, drama persona!ului G;iţă descinde, 9n principal, dinneputinţa de6a rezista ispitei %anuluiA LSe .ndea la cKti.ul pe care l6ar puteaace 9n tovărăKie cu ică, vedea %anii .rămadă 9naintea sa Ki i se 9mpăin!eneauparcă oc;iiA de dra.ul acestui cKti. ar : ost .ata să6Ki pună pe un an, doi capul 9n prime!die=* 5ersona !ul Mara din romanul omonim trăieKte ascinaţia %anilorpăstraţi 9n cei trei ciorapi@ z.rcenia 9i alterează simţul moral, dar 9i dă unsentiment de atotputernicie* anul domină su7etul Marei, ea spuneA Lanul, dra.iimamei, e mare putere, el desc;ide toate uKile Ki strică toate le.ile*= Eltimelecuvinte ale lui ostac;e Giur.iuveanu din romanul L<ni.ma Ctiliei= de G*ălinescu se reeră, de asemenea, la %an Ki trădează avariţia proprietaruluiALanii, %a6nii, pu6pun.aKuleJ=

Page 13: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 13/15

&) Alte opere ale autorului&) Alte opere ale autorului

Ioan Slavici a scris multe nuvele, romane, poveKti, drameIoan Slavici a scris multe nuvele, romane, poveKti, drameistorice Ki memorii*istorice Ki memorii*

uveleuveleAA-- PopaPo pa TandaTanda, 1+&3) apare 9n, 1+&3) apare 9n Convorbiri literareConvorbiri literare, 9n iunie 1+&", 9n iunie 1+&"-- ScormonScormon

-- Gura satuluiGura satului-- Budulea TaichiiBudulea Taichii-- MoaraMoara cu cu norocnoroc 1++1)1++1)-- ComoaraComoara 1+/$)1+/$)-- O viață pierdutăO viață pierdută-- Vatra părăsităVatra părăsită, 1/NN), 1/NN)-- O jertă a viețiiO jertă a vieții6 PădureancaPădureanca  1++41++4))

<omane<omane-- MaraMara, 1+/4), 1+/4)-- !in două lumi!in două lumi 1/2N)1/2N)-- Cel din urmă arma"Cel din urmă arma" 1/23)1/23)-- !in bătr#ni!in bătr#ni 1/N2)1/N2)

Page 14: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 14/15

)ove)oveştişti6 !oi eți cu stea $n runte!oi eți cu stea $n runte6 Păcală $n satul luiPăcală $n satul lui6 Spaima %meilor Spaima %meilor 6 &odul tainic&odul tainic6  '#na 'orilor  '#na 'orilor 6 (leana cea "ireată(leana cea "ireată6

)lorița din codru)lorița din codru6 (oanea mamei(oanea mamei6 Petrea prostulPetrea prostul6 *imir-+mpărat *imir-+mpărat 6 Băiet săracBăiet sărac6 +mpăratul "erpilor +mpăratul "erpilor 6 !oi rați buni!oi rați buni6 Băiat sărac "i horopsit Băiat sărac "i horopsit 6 ,ărodul curții,ărodul curții6 ,eru $mpărat ,eru $mpărat 6 Pe"tele pe bra%dăPe"tele pe bra%dă6 Stan BolovanStan Bolovan6 Boierul "i PăcalăBoierul "i Păcală

/rame istorice/rame istorice-- Bodan VodăBodan Vodă-- Gaspar Gra%ianiGaspar Gra%iani, 1+++)*, 1+++)*

MemoriiMemorii-- +nchisorile mele+nchisorile mele, 1/21), 1/21)-- .mintiri .mintiri , 1/24), 1/24)

--

*umea prin care am trecut *umea prin care am trecut 

 1/24)1/24)

Page 15: Moara Cu Noroc

7/17/2019 Moara Cu Noroc

http://slidepdf.com/reader/full/moara-cu-noroc-568bd602340c6 15/15

$$