MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN … · 2019-10-10 ·...

of 19/19
1 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora Văzând Referatul de aprobare nr. ………………. al Ministerului Sănătății și nr. …………….... al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere: - art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 pr ivind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmeaza: 1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 366-369, 371-372, 374, 396, 403-409,411-413, 415-418,456 -457,463, 554, 590 -592, 631-634 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN … · 2019-10-10 ·...

 • 1

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

  ORDIN

  privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de

  Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale

  medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

  Văzând Referatul de aprobare nr. ………………. al Ministerului Sănătății și nr. …………….... al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

  având în vedere:

  - art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare,

  - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor

  de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

  precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu

  modificările și completările ulterioare,

  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu

  modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea

  Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind

  aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în

  cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și

  951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmeaza:

  1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu

  infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 366-369, 371-372, 374, 396, 403-409,411-413, 415-418,456 -457,463, 554, 590

  -592, 631-634 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 • 2

  366 W536750

  03

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200

  mg

  CAPS. 200mg ARENA GROUP

  SA

  ROMANI

  A

  CUTIE X

  100 BLIST.

  AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  RF/

  S

  100

  0

  0,64980

  0

  0,87385

  0

  0,00000

  0

  367 W428570

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200mg SLAVIA PHARM

  SRL

  ROMANI

  A

  CUTIE X 2

  BLIST.

  AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  RF

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,22560

  0

  368 W536750

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA 200

  mg

  CAPS. 200mg ARENA GROUP

  SA

  ROMANI

  A

  CUTIE X 2

  BLIST.

  AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  RF

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,29110

  0

  369 W560380

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX

  200 mg

  CAPS. 200mg FARMEX

  COMPANY

  S.R.L.

  ROMANI

  A

  CUTIE CU 2

  BLIST.

  PVC/AL X

  10 CAPS.

  P-

  RF

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,24960

  0

  371 W605580

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER

  200 mg

  COMP

  R.

  200mg GEDEON

  RICHTER

  ROMANIA SA

  ROMANI

  A

  CUTIE CU 2

  BLIST.

  AL/PVC X

  10 COMPR.

  PRF 20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,06310

  0

  372 W532250

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  LAROPHARM 200 mg

  COMP

  R.

  200mg LAROPHARM

  S.R.L.

  ROMANI

  A

  CUTIE X 2

  BLIST. X 10

  COMPR.

  P-

  RF

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,06310

  0

  374 W000440

  01

  J05AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA

  200 mg

  COMP

  R.

  200mg TERAPIA SA ROMANI

  A

  CUTIE X 2

  BLIST.

  AL/PVC X

  10 COMPR.

  P-

  RF

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,05860

  0

  396 W531810

  01

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM REYATAZ 300 mg CAPS. 300mg BRISTOL-MYERS

  SQUIBB

  PHARMA EEIG

  MAREA

  BRITANI

  E

  CUTIE X 1

  FLAC. PEID

  X 30 CAPS.

  P-

  RF/

  R

  30 27,9880

  00

  32,0328

  00

  23,0638

  66

  403 W633310

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR MYLAN

  600 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg MYLAN S.A.S. FRANTA CUTIE CU

  BLISTERE

  PVC/PE/PV

  DC-AL X 60

  COMPR.

  FILM.

  PR 60 18,7071

  66

  21,0266

  66

  0,00000

  0

 • 3

  404 W538770

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** PREZISTA 600mg COMP

  R.

  FILM.

  600mg JANSSEN-CILAG

  INTERNATIONA

  L NV

  BELGIA CUTIE X 1

  FLAC. DIN

  PEID X 60

  COMPR.

  FILM.

  P-

  RF/

  R

  60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  17,7013

  34

  405 W636650

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ALVOGEN

  600 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg ALVOGEN

  MALTA

  OPERATIONS

  (ROW) LTD.

  MALTA CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 60

  COMPR.

  FILM.

  PR 60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  2,67450

  1

  406 W634240

  25

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 600

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg TEVA

  PHARMACEUTI

  CALS S.R.L.

  ROMANI

  A

  CUTIE CU

  UN FLACON

  DIN PEÎD,

  PREVAZUT

  CU SISTEM

  DE

  ÎNCHIDERE

  SECURIZAT

  PENTRU

  COPII SI

  DESICANT X

  60 COMPR.

  FILM.

  PR 60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  4,24266

  7

  407 W638520

  07

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR SANDOZ

  600 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg SANDOZ S.R.L. ROMANI

  A

  CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 60

  COMPR.

  FILM.

  PR 60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  1,76533

  4

  408 W639590

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ZENTIVA

  600 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg ZENTIVA, K.S. REPUBLI

  CA CEHA

  CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 60

  COMPR.

  FILM.

  PR 60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  3,10566

  7

  409 W645320

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR KRKA 600

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg KRKA, D.D.,

  NOVO MESTO

  SLOVENI

  A

  CUTIE CU 2

  FLAC. DIN

  PEID A

  CATE 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 60 22,4485

  99

  25,2319

  99

  4,24283

  4

 • 4

  411 W644150

  10

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 800

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg TEVA B.V. OLANDA CUTIE CU 1

  FLAC. PEID,

  CU

  DESICANT X

  30 COMPR.

  FILM.

  PR 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  7,52393

  4

  412 W644150

  13

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR TEVA 800

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg TEVA B.V. OLANDA CUTIE CU 1

  FLAC. PEID,

  FARA

  DESICANT X

  30 COMPR.

  FILM.

  PR 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  7,52393

  4

  413 W633320

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR MYLAN

  800 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg MYLAN S.A.S. FRANTA CUTIE CU

  BLISTERE

  PVC/PE/PV

  DC-AL X 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 30 23,7266

  66

  27,1336

  66

  0,00000

  0

  415 W638530

  07

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR SANDOZ

  800 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg SANDOZ S.R.L. ROMANI

  A

  CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  4,22093

  4

  416 W639600

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR ZENTIVA

  800 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg ZENTIVA, K.S. REPUBLI

  CA CEHA

  CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  5,70926

  7

  417 W618960

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** PREZISTA 800 mg COMP

  R.

  FILM.

  800mg JANSSEN-CILAG

  INTERNATIONA

  L NV

  BELGIA FLAC. CU

  CAPACITAT

  EA DE 75

  ML DIN

  PEID X 30

  COMPR.

  FILM.

  PRF 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  25,4679

  34

  418 W645310

  01

  J05AE

  10

  DARUNAVIRUM ** DARUNAVIR KRKA 800

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  800mg KRKA, D.D.,

  NOVO MESTO

  SLOVENI

  A

  CUTIE CU 1

  FLAC. DIN

  PEID CU 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 30 28,4719

  99

  32,5603

  99

  7,52393

  4

 • 5

  456 W615280

  01

  J05AR

  02

  ABACAVIRUM+LAMIVUDINU

  M **

  KIVEXA 600mg/300mg COMP

  R.

  FILM.

  600mg/300

  mg

  VIIV

  HEALTHCARE

  UK LIMITED

  MAREA

  BRITANI

  E

  CUTIE X 30

  COMPR.

  FILM.(

  BLIST.ALB-

  OPAC PVC-

  PVDC/AL )

  PR 30 20,7400

  00

  24,1327

  99

  27,1898

  67

  457 W632570

  01

  J05AR

  03

  COMBINATII

  (EMTRICITABINUM+TENOFO

  VIRUM)

  EMTRICITABINA/TENO

  FOVIR DISOPROXIL

  MYLAN 200 mg/245

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  200

  mg/245 mg

  MYLAN S.A.S FRANTA CUTIE CU

  BLIST. X 30

  COMPR.

  FILM.

  PR 30 9,54520

  0

  11,6527

  99

  14,6085

  34

  463 W641700

  05

  J05AR

  10

  LOPINAVIRUM+RITONAVIRU

  M **

  LOPINAVIR/RITONAVIR

  MYLAN 200 mg/50 mg

  COMP

  R.

  FILM.

  200mg/50

  mg

  MYLAN S.A.S. FRANTA CUTIE CU 1

  FLAC. X 120

  COMPR.

  FILM.

  PR 120 7,35166

  6

  8,33125

  0

  0,00000

  0

  554 W651150

  01

  J05AR

  02

  ABACAVIRUM+LAMIVUDINU

  M **

  KIVEXA 600mg/300mg COMP

  R.

  FILM.

  600mg/300

  mg

  VIIV

  HEALTHCARE

  BV

  OLANDA CUTIE X 30

  COMPR.

  FILM. (

  BLIST.ALB-

  OPAC

  PVC/PVDC-

  AL/HARTIE)

  PR 30 20,7400

  00

  24,1327

  99

  27,1898

  67

  590 W641380

  01

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR MYLAN

  300 mg

  CAPS. 300mg MYLAN S.A.S. FRANTA CUTIE CU 1

  FLAC. PEID

  X 30 CAPS.

  PR 30 23,3233

  33

  26,6940

  00

  0,00000

  0

  591 W655690

  01

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM REYATAZ 300 mg CAPS. 300mg BRISTOL-MYERS

  SQUIBB

  PHARMA EEIG

  IRLANDA CUTIE X 1

  FLAC. PEID

  X 30 CAPS.

  PR 30 27,9880

  00

  32,0328

  00

  23,0638

  66

  592 W647470

  04

  J05AR

  02

  ABACAVIRUM+LAMIVUDINU

  M **

  ABACAVIR/LAMIVUDIN

  A MYLAN 600 mg/300

  mg

  COMP

  R.

  FILM.

  600mg/300

  mg

  MYLAN S.A.S. FRANTA CUTIE CU

  BLIST. PVC-

  PVDC/AL X

  30 COMPR.

  FILM.

  PR 30 17,2833

  33

  20,1106

  66

  0,00000

  0

 • 6

  631 W656330

  02

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ALVOGEN

  300 mg

  CAPS. 300mg ALVOGEN

  MALTA

  OPERATIONS

  (ROW) LTD.

  MALTA CUTIE CU

  FLAC. PEID

  CU CAPAC

  PP,

  PREVAZUT

  CU SISTEM

  DE

  INCHIDERE

  SECURIZAT

  PENTRU

  COPII X 30

  CAPS.

  PR 30 27,9880

  00

  32,0328

  00

  4,60653

  3

  632 W655870

  03

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR SANDOZ

  300 mg

  CAPS. 300mg SANDOZ S.R.L. ROMANI

  A

  CUTIE CU

  FLAC. PEID,

  CU CAPAC

  DIN PP

  PREVAZUT

  CU SISTEM

  DE

  INCHIDERE

  SECURIZAT

  PENTRU

  COPII X 30

  CAPS.

  PR 30 27,9880

  00

  32,0328

  00

  4,60653

  3

  633 W643340

  02

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA

  300 mg

  CAPS. 300mg ZENTIVA, K.S. REPUBLI

  CA CEHA

  CUTIE CU 1

  FLAC. DIN

  PEID X 60

  CAPS.

  PR 60 27,9880

  00

  32,0328

  00

  3,42570

  0

  634 W643340

  01

  J05AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA

  300 mg

  CAPS. 300mg ZENTIVA, K.S. REPUBLI

  CA CEHA

  CUTIE CU 1

  FLAC. DIN

  PEID X 30

  CAPS.

  PR 30 27,9880

  00

  32,0328

  00

  4,60653

  3

  2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu

  infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 640 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 641-651 cu următorul

  cuprins:

 • 7

  6

  4

  1

  W6

  622

  200

  1

  J01

  M

  A1

  4

  MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACIN

  A AUROBINDO

  400 mg

  CO

  MP

  R.

  FIL

  M.

  400

  mg

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM. P

  R

  F

  5 3,648

  000

  4,930

  000

  0,00

  0000

  6

  4

  2

  W6

  072

  700

  2

  J01

  M

  A1

  4

  MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACIN

  A KABI 400

  mg/250 ml

  SOL.

  PER

  F.

  400

  mg/

  250

  ml

  FRESENIUS KABI

  ROMANIA SRL

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CATE 250 ML SOL.

  PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)

  P

  R

  1

  0

  57,58

  6000

  66,58

  4000

  0,00

  0000

  6

  4

  3

  W6

  578

  300

  1

  J05

  AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO

  200 mg

  CO

  MP

  R.

  200

  mg

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. P

  R

  F

  2

  0

  0,541

  500

  0,732

  000

  0,00

  0000

  6

  4

  4

  W6

  578

  400

  8

  J05

  AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO

  400 mg

  CO

  MP

  R.

  400

  mg

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. P

  R

  F

  1

  0

  1,836

  000

  2,481

  000

  0,00

  0000

  6

  4

  5

  W6

  577

  900

  1

  J05

  AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR

  KRKA 150 mg

  CAP

  S.

  150

  mg

  KRKA, D.D.,

  NOVO MESTO

  SLO

  VE

  NIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID INCHIS CU SISTEM DE

  INCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT X

  60 CAPS.

  P

  R

  6

  0

  17,26

  1833

  19,45

  1333

  0,00

  0000

  6

  4

  6

  W6

  578

  000

  1

  J05

  AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR

  KRKA 200 mg

  CAP

  S.

  200

  mg

  KRKA, D.D.,

  NOVO MESTO

  SLO

  VE

  NIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID INCHIS CU SISTEM DE

  INCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT X

  60 CAPS.

  P

  R

  6

  0

  17,99

  5500

  20,25

  1000

  0,00

  0000

  6

  4

  7

  W6

  578

  100

  1

  J05

  AE

  08

  ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR

  KRKA 300 mg

  CAP

  S.

  300

  mg

  KRKA, D.D.,

  NOVO MESTO

  SLO

  VE

  NIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID INCHIS CU SISTEM DE

  INCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, PLUS DESICANT X

  30 CAPS.

  P

  R

  3

  0

  27,98

  8000

  32,03

  2800

  4,60

  6533

  6

  4

  8

  W6

  590

  300

  2

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PER

  F.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 70 ML

  X 50 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 932,5

  5000

  0

  1.054

  ,6300

  00

  0,00

  0000

  6

  4

  9

  W6

  590

  300

  3

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PER

  F.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 100

  ML X 100 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 1.835

  ,2500

  00

  2.038

  ,5700

  00

  0,00

  0000

 • 8

  6

  5

  0

  W6

  590

  300

  4

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PER

  F.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 250

  ML X 200 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 3.674

  ,4500

  00

  4.043

  ,3100

  00

  0,00

  0000

  6

  5

  1

  W6

  590

  300

  1

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PER

  F.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 30 ML

  X 20 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 408,0

  3000

  0

  482,9

  0000

  0

  0,00

  0000

  3. La secţiunea P1 „Programul național de boli transmisibile" litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu

  tuberculoză”, după poziţia 181 se introduc două noi poziţii, poziţiile 182-183 cu următorul cuprins:

  1

  8

  2

  W66

  2220

  01

  J01

  MA

  14

  MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA

  AUROBINDO 400

  mg

  COM

  PR.

  FILM.

  400m

  g

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM. P

  R

  F

  5 3,6480

  00

  4,9300

  00

  0,000

  000

  1

  8

  3

  W60

  7270

  02

  J01

  MA

  14

  MOXIFLOXACINUM MOXIFLOXACINA

  KABI 400 mg/250

  ml

  SOL.

  PERF

  .

  400m

  g/250

  ml

  FRESENIUS KABI

  ROMANIA SRL

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CATE 250 ML

  SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)

  P

  R

  1

  0

  57,586

  000

  66,584

  000

  0,000

  000

  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie" pozițiile 184, 348, 359, 421, 438 și 445 se abrogă.

  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie”, pozițiile 211-212 şi 573 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  2

  1

  1

  W6

  438

  100

  1

  L0

  1X

  C0

  3

  TRASTUZUMAB

  UM **1

  HERCEPTI

  N 150mg

  PULB. PT.

  CONC. PT.

  SOL. PERF.

  15

  0

  m

  g

  ROCHE

  REGISTRAT

  ION GMBH

  GERM

  ANIA

  CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONTINÂND 150 MG

  TRASTUZUMAB

  P

  R

  1 1.81

  2,84

  0000

  2.02

  1,77

  2000

  202,

  518

  000

  2

  1

  2

  W0

  788

  100

  1

  L0

  1X

  C0

  3

  TRASTUZUMAB

  UM **1

  HERCEPTI

  N 150mg

  PULB. PT.

  CONC. PT.

  SOL. PERF.

  15

  0

  m

  g

  ROCHE

  REGISTRAT

  ION LTD.

  MARE

  A

  BRITA

  NIE

  CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. P

  R

  1 1.81

  2,84

  0000

  2.02

  1,77

  2000

  202,

  518

  000

  5

  7

  3

  W6

  527

  300

  1

  L0

  1X

  C0

  3

  TRASTUZUMAB

  UM **1

  OGIVRI

  150 mg

  PULB. PT.

  CONC.

  PT.SOL.

  PERF.

  15

  0

  m

  g

  MYLAN

  S.A.S.

  FRAN

  TA

  CUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLA TRANSPARENTA DE TIP

  I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINA

  CONTINÂND TRASTUZUMAB 150 MG

  P

  R

  1 1.51

  0,70

  0000

  1.68

  4,81

  0000

  0,00

  000

  0

 • 9

  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie”, după poziţia 627 se introduce o nouă poziţie, poziţia 628 cu următorul

  cuprins:

  6

  2

  8

  W6554

  5001

  L01X

  X32

  BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB

  STADA 2,5 mg/ml

  SOL.

  INJ.

  2,5m

  g/ml

  STADA M&D

  SRL

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU FLAC. DIN STICLA

  TIP I PREVAZUT CU DOP DIN

  CAUCIUC BROMOBUTILIC SI

  CAPSA DIN AL TIP FLIP-OFF,

  CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML

  SOL. INJ.

  P

  R

  1 648,0000

  00

  752,1000

  00

  1.248,44

  0000

  7. La secțiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după

  poziţia 178 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 179-181 cu următorul cuprins:

  1

  7

  9

  W647

  94002

  A10

  AB0

  1

  INSULINE UMANE HUMULIN R

  KwikPen 100 UI/ml

  SOL.

  INJ.

  100U

  I/ml

  LILLY FRANCE

  S.A.S.

  FRA

  NTA

  CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CATE

  3 ML SOL. INJ.

  P

  R

  F

  6 19,8312

  00

  25,0716

  66

  0,0000

  00

  1

  8

  0

  W647

  95002

  A10

  AC0

  1

  INSULINE UMANE HUMULIN N

  KwikPen 100 UI/ml

  SUSP.

  INJ.

  100U

  I/ml

  LILLY FRANCE

  S.A.S.

  FRA

  NTA

  CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CATE

  3 ML SUSP. INJ.

  P

  R

  F

  6 20,5366

  66

  25,0716

  66

  0,0000

  00

  1

  8

  1

  W647

  96002

  A10

  AD0

  1

  INSULINE UMANE HUMULIN M3

  KwikPen 100 UI/ml

  SUSP.

  INJ.

  100U

  I/ml

  LILLY FRANCE

  S.A.S.

  FRA

  NTA

  CUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CATE

  3 ML SUSP. INJ.

  P

  R

  F

  6 20,5366

  66

  25,0716

  66

  0,0000

  00

  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.4:

  „Mucoviscidoză”, după poziţia 27 se introduce o nouă poziţie, poziţia 28 cu următorul cuprins:

  2

  8

  W6583

  0001

  A09A

  A02

  PANCREATINUM ** PANCREATINA

  FORTE MYLAN

  35000

  CAPS.

  GASTRO

  REZ.

  420m

  g

  MYLAN

  HEALTHCARE

  GMBH

  GERM

  ANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID

  INCHIS CU CAPAC DIN PP X

  50 CAPS. GASTROREZ.

  P

  6

  L

  50 2,225600 2,717000 0,00000

  0

 • 10

  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.5: „Boli

  neurologice degenerative/inflamator-imune” subpunctul P6.5.1 ”Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice

  inflamator-imune”, după poziţia 34 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 35-38 cu următorul cuprins:

  3

  5

  W65

  9030

  01

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 408,03

  0000

  482,90

  0000

  0,000

  000

  3

  6

  W65

  9030

  02

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 932,55

  0000

  1.054,6

  30000

  0,000

  000

  3

  7

  W65

  9030

  03

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 1.835,2

  50000

  2.038,5

  70000

  0,000

  000

  3

  8

  W65

  9030

  04

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 250 ML X 200 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 3.674,4

  50000

  4.043,3

  10000

  0,000

  000

  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.10:

  „Tirozinemie” poziţiile 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  1 W516

  29001

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM ORFADIN 10mg CAPS. 10m

  g

  SWEDISH ORPHAN

  INTERNATIONAL AB

  SUE

  DIA

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X

  60 CAPS.

  P-

  RF/

  R

  60 130,914

  600

  143,460

  000

  74,741

  000

  2 W516

  22001

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM ORFADIN 2mg CAPS. 2mg SWEDISH ORPHAN

  INTERNATIONAL AB

  SUE

  DIA

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X

  60 CAPS.

  P-

  RF/

  R

  60 26,6629

  99

  29,8255

  99

  18,197

  067

  3 W516

  27001

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM ORFADIN 5mg CAPS. 5mg SWEDISH ORPHAN

  INTERNATIONAL AB

  SUE

  DIA

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X

  60 CAPS.

  P-

  RF/

  R

  60 65,7574

  00

  72,4386

  00

  40,929

  400

  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.10:

  „Tirozinemie” , după poziţia 3 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 4-6 cu următorul cuprins:

 • 11

  4 W65

  5230

  01

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM NITISINONE

  MENDELIKABS 10

  mg

  CAPS

  .

  10m

  g

  MENDELIKABS

  EUROPE LIMITED

  MAREA

  BRITANIE

  FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC

  LDPE CARE CONTINE 60 DE CAPS.

  P

  R

  6

  0

  109,09

  5500

  119,55

  0000

  0,000

  000

  5 W65

  5210

  01

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM NITISINONE

  MENDELIKABS 2

  mg

  CAPS

  .

  2mg MENDELIKABS

  EUROPE LIMITED

  MAREA

  BRITANIE

  FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC

  LDPE CARE CONTINE 60 DE CAPS.

  P

  R

  6

  0

  22,219

  166

  24,854

  666

  0,000

  000

  6 W65

  5220

  01

  A16

  AX0

  4

  NITISINONUM NITISINONE

  MENDELIKABS 5

  mg

  CAPS

  .

  5mg MENDELIKABS

  EUROPE LIMITED

  MAREA

  BRITANIE

  FLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC

  LDPE CARE CONTINE 60 DE CAPS.

  P

  R

  6

  0

  54,797

  833

  60,365

  500

  0,000

  000

  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.15:

  „Sindrom de imunodeficienţă primară”, după poziţia 34 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 35-38 cu următorul cuprins:

  3

  5

  W65

  9030

  02

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 932,55

  0000

  1.054,6

  30000

  0,000

  000

  3

  6

  W65

  9030

  03

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 1.835,2

  50000

  2.038,5

  70000

  0,000

  000

  3

  7

  W65

  9030

  04

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 250 ML X 200 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 3.674,4

  50000

  4.043,3

  10000

  0,000

  000

  3

  8

  W65

  9030

  01

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.

  ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF.

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARM

  A (IP) SPRL

  BE

  LGI

  A

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA

  DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 408,03

  0000

  482,90

  0000

  0,000

  000

  13. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1:

  „Transplant medular”,poziţia 225 se abrogă.

  14. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1:

  „Transplant medular”, poziţiile 134-137, 139 -140 şi 142 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 • 12

  1

  3

  4

  W536

  75003

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC

  X 10 CAPS.

  P-

  R

  F/

  S

  10

  00

  0,64980

  0

  0,87385

  0

  0,0000

  00

  1

  3

  5

  W428

  57001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200

  mg

  SLAVIA PHARM SRL ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2256

  00

  1

  3

  6

  W536

  75001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2911

  00

  1

  3

  7

  W560

  38001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  FARMEX COMPANY

  S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2496

  00

  1

  3

  9

  W605

  58001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  GEDEON RICHTER

  ROMANIA SA

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  1

  4

  0

  W532

  25001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  LAROPHARM 200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  LAROPHARM S.R.L. ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. X 10

  COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  1

  4

  2

  W000

  44001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  TERAPIA SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0586

  00

  15. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1:

  „Transplant medular”, după poziţia 374 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 375-381 cu următorul cuprins:

  3

  7

  5

  W6

  578

  300

  1

  J0

  5A

  B0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO

  200 mg

  CO

  MPR

  .

  20

  0m

  g

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 20 COMPR. P

  R

  F

  2

  0

  0,541

  500

  0,732

  000

  0,00

  0000

 • 13

  3

  7

  6

  W6

  578

  400

  8

  J0

  5A

  B0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO

  400 mg

  CO

  MPR

  .

  40

  0m

  g

  AUROBINDO

  PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X 10 COMPR. P

  R

  F

  1

  0

  1,836

  000

  2,481

  000

  0,00

  0000

  3

  7

  7

  W6

  590

  300

  2

  J0

  6B

  A0

  2

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF

  .

  10

  0

  mg

  /ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50

  ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 932,5

  5000

  0

  1.054

  ,6300

  00

  0,00

  0000

  3

  7

  8

  W6

  590

  300

  1

  J0

  6B

  A0

  2

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF

  .

  10

  0

  mg

  /ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20

  ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 408,0

  3000

  0

  482,9

  0000

  0

  0,00

  0000

  3

  7

  9

  W6

  590

  300

  3

  J0

  6B

  A0

  2

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF

  .

  10

  0

  mg

  /ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 100 ML X

  100 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 1.835

  ,2500

  00

  2.038

  ,5700

  00

  0,00

  0000

  3

  8

  0

  W6

  590

  300

  4

  J0

  6B

  A0

  2

  IMUNOGLOBULINA

  NORMALA PT. ADM.

  INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM

  10%

  SOL.

  PERF

  .

  10

  0

  mg

  /ml

  OCTAPHARMA

  (IP) SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU CAPACITATEA DE 250 ML X

  200 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 3.674

  ,4500

  00

  4.043

  ,3100

  00

  0,00

  0000

  3

  8

  1

  W6

  590

  400

  1

  L0

  1B

  A0

  1

  METHOTREXATUM JYLAMVO 2

  mg/ml

  SOL.

  ORA

  LA

  2m

  g/

  ml

  THERAKIND

  (EUROPE)

  LIMITED

  IRL

  AN

  DA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU ADAPTOR DIN PEJD PENTRU

  FLACON SI O SERINGA DOZATOARE DIN PP X 60 ML SOL.

  ORALA

  P

  R

  1 622,9

  7000

  0

  717,1

  9000

  0

  0,00

  0000

  16. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4:

  „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 125-128, 130 -131 şi 133 se modifică şi vor avea următorul

  cuprins:

  1

  2

  5

  W536

  75003

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC

  X 10 CAPS.

  P-

  R

  F/

  S

  10

  00

  0,64980

  0

  0,87385

  0

  0,0000

  00

  1

  2

  6

  W428

  57001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200

  mg

  SLAVIA PHARM SRL ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2256

  00

 • 14

  1

  2

  7

  W536

  75001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2911

  00

  1

  2

  8

  W560

  38001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  FARMEX COMPANY

  S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2496

  00

  1

  3

  0

  W605

  58001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  GEDEON RICHTER

  ROMANIA SA

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  1

  3

  1

  W532

  25001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  LAROPHARM 200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  LAROPHARM S.R.L. ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. X 10

  COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  1

  3

  3

  W000

  44001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  TERAPIA SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0586

  00

  17. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4:

  „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, după poziţia 249 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 250-255 cu

  următorul cuprins:

  2

  5

  0

  W65

  7830

  01

  J05

  AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 200

  mg

  COM

  PR.

  200

  mg

  AUROBINDO

  PHARMA ROMANIA

  S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X

  20 COMPR.

  P

  R

  F

  2

  0

  0,5415

  00

  0,7320

  00

  0,000

  000

  2

  5

  1

  W65

  7840

  08

  J05

  AB

  01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 400

  mg

  COM

  PR.

  400

  mg

  AUROBINDO

  PHARMA ROMANIA

  S.R.L.

  RO

  MA

  NIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC/AL X

  10 COMPR.

  P

  R

  F

  1

  0

  1,8360

  00

  2,4810

  00

  0,000

  000

  2

  5

  2

  W65

  9030

  03

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA

  PT. ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PERF

  .

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA (IP)

  SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU

  CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL.

  PERF.

  P

  R

  1 1.835,

  25000

  0

  2.038,

  57000

  0

  0,000

  000

  2

  5

  3

  W65

  9030

  02

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA

  PT. ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PERF

  .

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA (IP)

  SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU

  CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 932,55

  0000

  1.054,

  63000

  0

  0,000

  000

 • 15

  2

  5

  4

  W65

  9030

  04

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA

  PT. ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PERF

  .

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA (IP)

  SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU

  CAPACITATEA DE 250 ML X 200 ML SOL.

  PERF.

  P

  R

  1 3.674,

  45000

  0

  4.043,

  31000

  0

  0,000

  000

  2

  5

  5

  W65

  9030

  01

  J06

  BA

  02

  IMUNOGLOBULINA NORMALA

  PT. ADM. INTRAVASCULARA **

  OCTAGAM 10% SOL.

  PERF

  .

  100

  mg/

  ml

  OCTAPHARMA (IP)

  SPRL

  BEL

  GIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, CU

  CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.

  P

  R

  1 408,03

  0000

  482,90

  0000

  0,000

  000

  18. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.6:

  „Transplant pulmonar”, poziţiile 90-93, 95 -96 şi 98 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  9

  0

  W536

  75003

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC

  X 10 CAPS.

  P-

  R

  F/

  S

  10

  00

  0,64980

  0

  0,87385

  0

  0,0000

  00

  9

  1

  W428

  57001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200

  mg

  SLAVIA PHARM SRL ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2256

  00

  9

  2

  W536

  75001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2911

  00

  9

  3

  W560

  38001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  FARMEX COMPANY

  S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2496

  00

  9

  5

  W605

  58001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  GEDEON RICHTER

  ROMANIA SA

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  9

  6

  W532

  25001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  LAROPHARM 200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  LAROPHARM S.R.L. ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. X 10

  COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  9

  8

  W000

  44001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  TERAPIA SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0586

  00

 • 16

  19. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.6:

  „Transplant pulmonar”, după poziţia 162 se introduc două noi poziţii, poziţiile 163-164 cu următorul cuprins:

  1

  6

  3

  W657

  83001

  J05

  AB0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 200

  mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  AUROBINDO PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE

  PVC/AL X 20 COMPR.

  P

  R

  F

  2

  0

  0,54150

  0

  0,73200

  0

  0,0000

  00

  1

  6

  4

  W657

  84008

  J05

  AB0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 400

  mg

  COMP

  R.

  400

  mg

  AUROBINDO PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE

  PVC/AL X 10 COMPR.

  P

  R

  F

  1

  0

  1,83600

  0

  2,48100

  0

  0,0000

  00

  20. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.7:

  „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, poziţiile 81- 84, 86 - 87 şi 89 se modifică şi vor avea

  următorul cuprins:

  8

  1

  W536

  75003

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC

  X 10 CAPS.

  P-

  R

  F/

  S

  10

  00

  0,64980

  0

  0,87385

  0

  0,0000

  00

  8

  2

  W428

  57001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR 200 mg CAPS. 200

  mg

  SLAVIA PHARM SRL ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2256

  00

  8

  3

  W536

  75001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR ARENA

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  ARENA GROUP SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2911

  00

  8

  4

  W560

  38001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR FARMEX

  200 mg

  CAPS. 200

  mg

  FARMEX COMPANY

  S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X

  10 CAPS.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,2496

  00

  8

  6

  W605

  58001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR-RICHTER

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  GEDEON RICHTER

  ROMANIA SA

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

 • 17

  8

  7

  W532

  25001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  LAROPHARM 200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  LAROPHARM S.R.L. ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. X 10

  COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0631

  00

  8

  9

  W000

  44001

  J05A

  B01

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR TERAPIA

  200 mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  TERAPIA SA ROM

  ANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X

  10 COMPR.

  P-

  R

  F

  20 0,64980

  0

  0,87840

  0

  0,0586

  00

  21. La secţiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.7:

  „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 145 se introduc două noi poziţii, poziţiile

  146-147 cu următorul cuprins:

  1

  4

  6

  W657

  83001

  J05

  AB0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 200

  mg

  COMP

  R.

  200

  mg

  AUROBINDO PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE

  PVC/AL X 20 COMPR.

  P

  R

  F

  2

  0

  0,54150

  0

  0,73200

  0

  0,0000

  00

  1

  4

  7

  W657

  84008

  J05

  AB0

  1

  ACICLOVIRUM ACICLOVIR

  AUROBINDO 400

  mg

  COMP

  R.

  400

  mg

  AUROBINDO PHARMA

  ROMANIA S.R.L.

  ROM

  ANIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE

  PVC/AL X 10 COMPR.

  P

  R

  F

  1

  0

  1,83600

  0

  2,48100

  0

  0,0000

  00

  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2019.

  Ministrul sănătății,

  Sorina PINTEA

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile CIURCHEA

 • 18

  DIRECTOR GENERAL,

  Iulia STOEA

  DIRECTIA GENERALA JURIDIC

  SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

  Cj. Liliana Maria MIHAI

  MEDIC SEF,

  DR. Mihaela ION

  DIRECTOR FCCV,

  Dr. Oana MOCANU

  Aviz de legalitate nr .. ........./..............

  Directia Juridic si Contencios Administrativ

  DIRECTOR ADJUNCT,

  Cons. Jr. Ana Maria ILIESCU

 • 19