MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAبڑIA FONDULUI PENTRU MEDIU recomandate 0 Trimiteri poإںtale...

download MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAبڑIA FONDULUI PENTRU MEDIU recomandate 0 Trimiteri poإںtale interne recomandate

of 14

 • date post

  07-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAبڑIA FONDULUI PENTRU MEDIU recomandate 0 Trimiteri poإںtale...

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  SERVICIUL ADMINISTRATIV Nr............................

  Aprobat,

  PRESEDINTE

  Cornel BREZUICĂ

  CAIET DE SARCINI

  Servicii poștale si de curierat privind preluarea si distribuirea corespondenței AFM în ţară

  si in străinătate

  CPV: 64100000-7

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI: Administraţia Fondului pentru Mediu doreşte

  achiziţionarea unui serviciu poştal si de curierat de preluarea şi distribuire a corespondenţei

  în ţară şi în străinătate, în următoarele cantităţi estimative care ar putea fi solicitate pe durata

  acordului cadru.

  Categoria:

  TRIMITERI INTERNE

  Trepte de

  greutate

  (grame)

  Cantităţi estimative

  maxime

  (până la -

  30.04.2021)

  Trimiteri poştale interne simple

  până în 20g 0

  între 21 - 50g 500

  între 51 - 100g 500

  între 101 - 250 g 500

  1.Total trimiteri poştale interne

  simple 1500

  Trimiteri poştale interne

  recomandate

  până în 20g 0

  între 21 - 50g 0

  http://www.afm.ro/

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  2.Total trimiteri poştale interne

  recomandate 0

  Trimiteri poştale interne

  recomandate cu confirmare de

  primire

  până în 20g 7000

  între 21 - 50g 3000

  între 51 - 100g 7000

  între 101 - 250 g 70000

  între 251 - 500g 2000

  între 501 - 1000g 2500

  între 1001 - 2000g 1500

  3.Total trimiteri poştale interne

  recomandate cu confirmare de

  primire

  93000

  Trimiteri colete interne cu

  confirmare de primire

  Colete 1 kg 30

  Colete 2 kg 30

  Colete 3 kg 30

  Colete 4 kg 20

  Colete 5 kg 15

  Colete 6 kg 15

  Colete 7 kg 5

  Colete 8 kg 6

  Colete 9 kg 5

  Colete 10 kg 5

  Colete 11 kg 4

  Colete 12 kg 4

  Colete 13 kg 3

  http://www.afm.ro/

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  Colete 14 kg 3

  Colete 15 kg 3

  4. Total trimiteri colete interne

  cu confirmare de primire 178

  5. Total trimiteri poştale interne

  (1+2+3+4) 94678

  Curierat intern pentru trimiteri în

  sistem de poștă rapidă cu

  confirmare poștală de primire

  până în 100 g 4000

  între 101-1000 g 3000

  colete 2 kg 400

  colete 3 kg 400

  colete 4 kg 450

  colete 5 kg 450

  colete 6 kg 316

  colete 7 kg 150

  colete 8 kg 100

  colete 9 kg 90

  colete 10 kg 90

  colete 11 kg 50

  colete 12 kg 50

  colete 13 kg 50

  colete 14 kg 50

  colete 15 kg 20

  6. Total curierat intern pentru

  trimiteri în sistem de poștă

  rapidă

  9666

  http://www.afm.ro/

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  7. Total trimiteri interne poştale

  și curierat (5+6) 104344

  Categoria:

  TRIMITERI EXTERNE

  Trepte de

  greutate

  (grame)

  Cantităţi estimative

  maxime

  (până la -

  30.04.2021)

  Trimiteri poştale externe cu

  confirmare de primire

  până în 20g 10

  între 21 - 50g 10

  între 51 - 100g 10

  între 101 - 250 g 10

  între 251 - 500g 10

  8. Total trimiteri poştale externe

  cu confirmare de primire 50

  9. Total trimiteri poştale externe

  (9=8) 50

  10. Total trimiteri poştale și

  curierat (7+9) 104394

  Serviciile de trimiteri poştale constau în preluarea, sortarea, transportul și livrarea

  trimiterilor poștale ale AFM – către destinatari persoane fizice si juridice.

  a) Categoriile de servicii poştale pentru distribuirea de corespondenţă/colete sunt:

  -trimiteri poştale interne simple;

  -trimiteri poştale interne recomandate;

  -trimiteri poştale interne recomadate cu confirmare de primire;

  -trimiteri poştale externe cu confirmare de primire;

  -coletărie internă cu confirmare de primire.

  http://www.afm.ro/

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  b) Servicii de curierat intern pentru trimiteri de corespondență și colete poștale în

  greutate de până la maxim 15kg, în sistem de poștă rapidă, cu confirmare de primire.

  Corespondenţa autorităţii contractante se va preda prestatorului serviciilor poştale în

  plicuri închise (lipite), inscripţionate cu adresa destinatarului şi adresa expeditorului.

  2. CERINŢE SPECIFICE

  Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinţele pe baza cărora se elaborează de către

  fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

  Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale,

  nerespectarea lor duce la respingerea ofertei. În acest sens, orice propunere tehnică va fi

  luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui

  nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.

  Administraţia Fondului pentru Mediu îşi propune încheierea unui accord cadru

  pentru servicii de preluare şi distribuire a corespondenţei instituţiei.valabil 2 ani.

  3. CERINŢE OBLIGATORII PENTRU ACTIVITATEA DE SERVICII DE

  PRELUARE ŞI DISTRIBUIRE A CORESPONDENŢEI AFM

  A. Descrierea serviciilor

  Preluarea corespondenţei se va efectua de la sediul Administrației Fondului pentru

  Mediu - Splaiul Independenţei, Nr. 294, Sector 6, Bucureşti.

  Este obligatoriu ca prestatorul sa aibă capacitate de acoperire a întregului teritoriu

  naţional/ internaţional, respectiv livrarea trimiterilor la orice adresă poştală de pe teritoriul

  României sau din străinătate având parteneriate solide, făcând astfel posibilă distribuirea

  trimiterilor în condiții de siguranță și calitate.

  Capacitatea de urmarire în timp real a status-ului fiecărei expedieri, pe internet(on-

  line) direct de catre autoritatea contractanta pentru trimiterile în sistem de poștă rapidă.

  Se va pune la dispozitia beneficiarului o adresa web a site-ului unde se pot urmari

  expedierile, precum si print screen-uri ale aplicatiei de web-tracking si o scurta descriere a

  aplicatiei.

  http://www.afm.ro/

 • MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

  Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

  www.afm.ro

  Prestatorul va asigura servicii poştale și de curierat necesar distribuirii

  corespondenţei, pentru următoarele tipuri de corespondenţă:

  - corespondenţă internă simplă;

  - corespondenţă internă recomandată;

  - corespondenţă internă recomandată cu confirmare de primire;

  - corespondenţă externă cu confirmare de primire;

  - coletărie internă cu confirmare de primire.

  - curierat intern pentru trimiteri de corespondență și colete poștale în sistem de poștă

  rapidă, cu confirmare de primire.

  Prestatorul se va asigura că fiecare borderou de predare-primire va avea anexată

  corespondența in ordinea numerotată in cuprinsul acestuia, astfel incât să fie posibilă

  identificarea trimiterilor.

  Predarea/preluarea trimiterilor se face pe bază de borderou zilnic de predare –

  primire, întocmit în 2 exemplare.

  Orice documente utilizate de prestator sau formulare pretipărite pentru preluarea

  trimiterilor vor fi puse la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu cu titlu gratuit.

  Prestatorul va returna autorităţii contractan