MINISTERUL FINANMINISTERUL FINANŢŢŢŢELOR · PDF file„ Manea , zona Hanul Ancutei,...

of 7 /7
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Iaşi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ Bd.Traian, nr.19 bis Loc. Piatra Neamţ Jud.Neamţ Cod poştal 610137 Tel : 0233/207602 Fax : 0233/211433 e-mail : [email protected] MINISTERUL FINAN MINISTERUL FINAN MINISTERUL FINAN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ELOR PUBLICE ELOR PUBLICE ELOR PUBLICE Cod operator de date cu caracter personal 20152 Nr. 4803 / 15.05.2017 Dosar de executare nr. 4803 ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2017, luna mai, ziua 15 În temeiul art. 250, alin. (2), din Legea nr. 207/2016, privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15.06.2017 , ora 10³º, în localitatea Piatra Neamţ, B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se va vinde prin licitaţie publică urmatorul bun, proprietatea debitorului Asaftei Ion, cu domiciliul fiscal in sat Borseni, com. Razboieni, judetul Neamt : Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Preţul de evaluare = pret pornire a licitaţiei I Teren extravilan( categoria de folosinta arabil) in suprafata de 3.197 mp, situat in com. Tupilati, punct „ Manea , zona Hanul Ancutei, jud. Neamt 29.047 lei Total 29.047 lei Operatiune neimpozabila T.V.A. ( debitor persoana fizica). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv data de 14.06.2017, ora 16ºº, următoarele documente : - oferta de cumpărare transmisa direct sau prin posta ( nu se admit cele transmise prin telefon, telex, telegraf, fax, e-mail ); - dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, in lei, care se achita la Trezoreia Piatra Neamt sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, daca este cazul; - pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; - dovada emisă de creditorii fiscali ( certificat atestare fiscala de la Primarie si organul fiscal de domiciliu ) că nu au obligaţii fiscale restante. Plata taxei de participare la licitatie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, se va face prin mandat postal sau prin virament in contul IBAN RO53TREZ4915067XXX014015, deschis la Trezoreria Piatra Neamt. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile ulterioare.

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL FINANMINISTERUL FINANŢŢŢŢELOR · PDF file„ Manea , zona Hanul Ancutei,...

 • Agenia Naional de Administrare Fiscal

  Direcia General Regional a Finanelor Publice - Iai Administraia Judeean a Finanelor Publice Neam

  Bd.Traian, nr.19 bis Loc. Piatra Neam

  Jud.Neam Cod potal 610137

  Tel : 0233/207602 Fax : 0233/211433 e-mail : [email protected]

  MINISTERUL FINANMINISTERUL FINANMINISTERUL FINANMINISTERUL FINANELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICE

  Cod operator de date cu caracter personal 20152

  Nr. 4803 / 15.05.2017 Dosar de executare nr. 4803

  ANUNUL PRIVIND VNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Anul 2017, luna mai, ziua 15

  n temeiul art. 250, alin. (2), din Legea nr. 207/2016, privind Codul de procedur fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut c n ziua de 15.06.2017, ora 10, n localitatea Piatra Neam, B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se va vinde prin licitaie public urmatorul bun, proprietatea debitorului Asaftei Ion, cu domiciliul fiscal in sat Borseni, com. Razboieni, judetul Neamt :

  Denumirea bunului imobil, descriere sumar: (se vor indica drepturile reale i privilegiile care greveaz bunurile,

  dac este cazul)

  Preul de evaluare = pret pornire a licitaiei I

  Teren extravilan( categoria de folosinta arabil) in suprafata de 3.197 mp, situat in com. Tupilati, punct Manea , zona Hanul Ancutei, jud. Neamt

  29.047 lei

  Total 29.047 lei Operatiune neimpozabila T.V.A. ( debitor persoana fizica). Invitm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s ntiineze despre aceasta

  organul de executare, nainte de data stabilit pentru vnzare. Cei interesai n cumprarea bunurilor sunt invitai s prezinte, pn n ziua precedent

  termenului de vnzare, respectiv data de 14.06.2017, ora 16, urmtoarele documente : - oferta de cumprare transmisa direct sau prin posta ( nu se admit cele transmise prin telefon, telex, telegraf, fax, e-mail ); - dovada plii taxei de participare, reprezentnd 10% din preul de pornire a licitaiei, in lei, care se achita la Trezoreia Piatra Neamt sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara; - mputernicirea persoanei care l reprezint pe ofertant, daca este cazul; - pentru persoanele juridice de naionalitate romn, copie de pe certificatul unic de nregistrare eliberat de oficiul registrului comerului; - pentru persoanele juridice strine, actul de nmatriculare tradus n limba romn; - pentru persoanele fizice romne, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; - dovada emis de creditorii fiscali ( certificat atestare fiscala de la Primarie si organul fiscal de domiciliu ) c nu au obligaii fiscale restante. Plata taxei de participare la licitatie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, se va face prin mandat postal sau prin virament in contul IBAN RO53TREZ4915067XXX014015, deschis la Trezoreria Piatra Neamt.

  mpotriva prezentului nscris, cel interesat poate introduce contestaie la instana judectoreasc competent, n termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunotin, n conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile ulterioare.

 • Potrivit dispoziiilor art. 9, alin. (2), lit. d), din Legea nr. 207/2015, cnd urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Pentru informaii suplimentare, v putei adresa la sediul nostru sau la telefon numrul 0233/ 207602 interior 2007.

  Data afirii: 16.05.2017

  Conductorul organului de executare, Semntura, Rodica - Delia Negura

  Sef serviciu, Intocmit, Oana Onisa Emanuela Filote