Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea...

of 19 /19
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PLAN SECTORIAL ADER 2020 PROIECT 1.1.7 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU PROIECT 1.1.7 Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale FAZA 7/2014: Stabilirea şi promovarea genotipurilor valoroase adapatate la condiţiile climatice zonale în contextul schimbărilor climatice Director de proiect: Dr. ing. Simion Cristina Responsabil stiintific: Dr. ing. Donici Alina Coordonator proiect 1.1.7: SCDVV BUJORU

Embed Size (px)

Transcript of Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea...

Page 1: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

PLAN SECTORIAL ADER 2020

PROIECT 1.1.7

STATIUNEA DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU

VITICULTURA SI VINIFICATIE

BUJORU

PROIECT 1.1.7 Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolăautohtonă în vederea promovării lor în condiţiileschimbărilor climatice zonale

FAZA 7/2014:Stabilirea şi promovarea genotipurilor valoroase adapatatela condiţiile climatice zonale în contextul schimbărilorclimatice

Director de proiect:Dr. ing. Simion Cristina

Responsabil stiintific:Dr. ing. Donici Alina

Coordonator proiect 1.1.7:SCDVV BUJORU

Page 2: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

PROIECT SECTORIAL 1.1.7FAZA 7/2014

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuralePlan sectorial

(acronim) : ADER 2020

Codul fiscal al Contractorului: RO 14794971

Obiectivul general:

(acronim)

ADESC Numărul/codul proiectului ADER 1.1.7

Contract:(număr/an)

1.1.7 Act Adiţional: (număr/an)6/2014(număr/an) 6/2014

Faza de execuţie: (numărul fazei) FAZA 7

Perioada de execuţie a fazei:(zz/ll/aaaa)

De la:1.07.2014Pana la: 10.12.2014

Persoana de contact (Directorul de proiect):Dr. ing. Simion Cristina

Date contact (Tel/Fax, e-mail):

0236340640/[email protected]

Denumirea proiectului

Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale

Anul începerii 27.10.2011 Anul finalizării 10.12.2014 Durata (luni): 37

Page 3: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

OBIECTIVUL FAZEI 7/2014OBIECTIVUL FAZEI 7/2014

Stabilirea şi promovarea genotipurilor

valoroase adapatate la condiţiile climatice

zonale în contextul schimbărilor climatice

Page 4: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

ACTIVITĂŢI PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI FAZEI 7

Activitatea 7.1 Observaţii şi determinări privind caracterizarea toleranţei la principalele stresuri abiotice şi biotice

Activitatea 7.2 Observatii privind parcurgerea fenofazelor de vegetaţie a genotipurilor de perspectivă- MF

Activitatea 7.3 Caracterizarea parametrilor de productivitate şi calitate asupra soiurilor agreate -model funcţional

Activitatea 7.4 Descrierea genotipurilor de perspectivă

Activitatea 7.5 Evidenţierea soiurilor/clonelor recomandate şi promovarea lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale

Page 5: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Dintre factorii climatici careexercita o influenta determinanta asupradezvoltarii vitei de vie temperatura are unrol hotarator . Aceasta poate sa fieanalizata fie ca factor ce influenteazadesfasurarea fenofazelor si proceselor devegetatie a vitei de vie , sau ca factor cedetermina favorabilitatea climatuluipentru cultura vitei de vie.

Temperatura medie a aerului

0

5

10

15

20

25

30

CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

TºC

VII VIII IXTemperatura medie a aeruluiinregistrata in perioada iulie - septembrie(fenofaza parga –maturarea strugurilor ) intoate zonele viticole a influentat calitateastrugurilor.

VII VIII IX

Fig. 1Temperatura medie a aerului

Temperatura medie in luna iulie s-a situat intre 21,5ºC (SCDVV Bujoru ) si 26,6 ºC(SCDVV Murfatlar), in luna august s-au inregistrat valori cuprinse intre 21,3 ºC (SCDVV Blaj)si 27,1ºC(SCDVV Murfatlar), iar in luna septembrie temperaturile medii s-au situat intre 17ºC-19,7ºC (fig.1). Temperaturile medii inregistrate in perioada analizata a determinat odesfasurare normala a procesului de fotosinteza si a favorizat acumularea zaharurilor inboabe.

CP=SCDVV Bujoru; P1= ICDVV Valea C; P2= SCDVV Blaj; P3= SCDVV Murfatlat; P4= SCDVV Iasi; P5= SCDVV Odobesti;P6=SCDVV Pietroasele

Page 6: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Conditiile ecoclimatice ale anului anul 2014 inregistrate in perioada de experimentare au reliefat faptulca a fost un an dificil, cu un regim termic şi hidric care au oscilat de la deficitar la excesiv. Temperaturilemaxime si minimele absolute intervin in desfasurarea in optim aproceselor fiziologice si morfologice. In perioada iulie- septembrie 2014 s-au inregistrat temperaturimaxime absolute de 38,6°C la SCDVV Murfatlar si 37,2°C la SCDVV Blaj. (fig. 2),. La SCDVV Blaj regimultermic a fost fluctuant in perioada de maturare a strugurilor cu temperaturi maxime absolute de37,2°C(august) si cele mai mici temperaturi minime absolute inregistrate si anume 6.7°C (august) 1,2°C(septembrie) (fig.3) Datorită temperaturilor mai scăzute decât normala înregistrate în perioada depârgă -maturarea strugurilor s-a realizat în perioada 20 septembrie – 4 octombrie.Temperaturi minime absolute s-au inregistrat si la SCDVV Bujoru-1,5 °Cseptembrie) si 7,4 °C(august).Importanta evidentierii temperaturilor maxime si minime absolute din timpul maturarii strugurilorderiva din faptul ca acestea pot bloca asimilarea compusilor organici (zaharuri, antociani etc. ) in boabeceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

T°C

VII VIII IX

Fig.2 Temperatura maxima absoluta a aerului

-5

0

5

10

15

20

CP P1 P2 P3 P4 P5

TºC

VII VIII IX

Fig.3 Temperatura minima absoluta a aerului

ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor.

Page 7: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Un alt factor hotarator pentru dezvoltarea in optim a vitei de vie este si regimulhigric. Precipitattiile cazute in perioada iulie-august au fost diferentiat e de la o zona la alta.Astfel ca in luna iulie cele mai mari cantitati de precipitatii s-au inregistrat la SCDVV Iasi cu121, 7 mm urmat de SCDVV Blaj si Odobesti cu o cantitate de precipitatii ce insumeaza 118mm si 112,2 mm. La polul opus se afla celelate zone cu un regim hidric cuprins intre 66,7 mm(SCDVV Pietroasele ) si 84,6 mm (SCDVV Bujoru) (fig.4). In ceea ce priveste regimul hidric dinluna august , acesta a inregistrat un maxim de precipitatii de 74,4 mm la SCDVV Blaj . LaSCDVV Bujoru si SCDVV Pietroasele s-au inregistrat precipitatii in cantitate de 55-56 mm. Inrestul zonelor valorile inregistrate s-au situat sub 34,8 mm. Incepind cu a doua decada a luniiiulie deficitul pluviometric s-a instalat in majoritatea podgoriilor , acest deficit fiind unulmoderat ceea ce a favorizat acumularea compusilor organici in boabe.

CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

VII 84,6 95 118 98,8 121,7 112,2 66,7

VIII 55 31,4 74,4 32,3 34,8 31 56

IX 3,4 39,2 15,8 31,2 13 4,8 18,8

020406080

100120140

P(m

m)

Fig.4 Regimul hidric in perioada iulie-septembrie 2014

Page 8: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Pre

c. m

m

T°C

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Plasmoparaviticola Uncinula necator

Conditiile optime pentru dezvoltarea ciupercii Plasmopara

viticola (mana) sunt create de o temperatura medie zilnicade 14-16 ºC, U>60%, dimineti cu roua, precipitatii mai maride 5l/mp, iar pentru dezvoltarea ciupercii Uncinula necator(fainarea ) este necesara o temperatura de 20ºC si o U= 50-80%. Conditiile climatice la SCDVV Bujoru din perioada devegetatie au fost favorabile dezvoltarii manei si fainariivitei de vie. Conditii de favorabile de mana s-a realizat lainceputul perioadei de vegetatie , iar itre compactareaboabelor si parga, ciuperca a afectat doar varfurile tinere.Conditii optime de dezvoltare a fainarii s-a realizat dupafenofaza de inflorit si in perioada parga-maturareastrugurilor.

Nr. crt. Genotipul Boală / dăunător NotaMedia de infestareScală logaritmică

Descriere

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

Nr. crt. Genotipul Boală / dăunător NotaScală logaritmică

Descriere

1. Bujoru

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 RezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 4 4-7 Moderat rezistent

2.Elita 2-16 Perlă de

Csaba x Babeasca gri;

Plasmopara viticola (Mana) 4 4-7 Moderat rezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent Botrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

3.Elita clonala 25-45

Şarba;

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 RezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 4 4-7 Moderat rezistent

4.Elita clonala 35-21

Muscat Ottonel

Plasmopara viticola (Mana) 4 4-7 Moderat rezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent Botrytis cinerea (Putregai cenusiu) 4 4-7 Moderat rezistent

5.Elita clonala11-4-7 Babeasca neagra

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 RezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 3 2 - 4 Rezistent

6.Elita clonala 15-43

Merlot

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 RezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 3 4-7 Moderat rezistent

Page 9: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

T°C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

IV V VI VII VIII IXTmedie Prec (mm)

Plasmopara viticola

Uncinula necator

Uncinula

necator

Pre

c. m

m

Genotipurile studiate la ICDVV Valea Calugareascape parcursul anului 2014 au fost influentate defactorii de stres biotic reprezentate de Plasmoparaviticola si de Uncinula necator ele primind nota 3 peo scala logaritmica de la 2-4, genotipurile fiindrezistente la factorii biotici. Manifestarea bolilor afost diferentiat, Plasmopara viticola fiind maiagresiva in perioada inflorit- compactareaciorchinilor, iar fainarea s-a instalat la inceputulperioade de vegetatie in perioada parga- maturare.

Media de infestare

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stresbiotic

Nr. crt. Genotipul Boală / dăuător Notainfestare

Scală logaritmică

Descriere

1. Cabernet franc 43 Vl

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 Rezistent

Uncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu)

3 2 - 4 Rezistent

2. Cabernet franc 81 Vl

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 Rezistent

Uncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu)

3 2 - 4 Rezistent

3. Cabernet sauvignon 30 Vl

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 Rezistent

Uncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu)

3 2 - 4 Rezistent

4. Merlot 7 Vl

Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 Rezistent

Uncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 Rezistent

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu)

3 2 - 4 Rezistent

Page 10: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

T°C

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Plasmopara viticolaGuignardia bidweli

Pre

c. m

m

La SCDVV Blaj Plasmopara viticola, Uncinula

necator, Guignardia bidwelli, ca factori de stresbiotici, s-au manifestat cu frecvenţă ridicată, înfenofaza de creştere a boabelor, la toate genotipurileluate în studiu, cu simptome evidente atât la nivelulfrunzelor cât şi la nivelul ciorchinilor respectiv alstrugurilor. Atacul de putregai cenuşiu Botrytis

cinerea, în anul 2014 s-a manifestat la începutulperioadei de pârgă, după care atacul s-a stopatdatorită secetei instalate şi a tratamentelorfitosanitare specifice. Răspunsul genotipurilor faţă deacest factor de stres a fost diferit, în funcţie decompactitatea ciorchinelui, consistenţa pieliţei şicantitatea de zaharuri acumulată.

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

Nr. crt. Genotipul Boală / dăunător NotaMedia de infestareScară logaritmică

Descriere

2.Elita 7- 48 (IordanăxTraminer roz ) x (Raisin de Saint Pier x Perlă de Csaba)

Plasmopara viticola 3 2 - 4 RezistentGuignardia bidweli (Putregai negru) 4 4 - 7 Moderat rezistentUncinula necator (Făinare) 2 0,75 - 2 Foarte rezistentBotrytis cinerea 3 2 - 4 Rezistent

3.Elita 11-26 (Fetească regală x Muscat Ottonel) x (Raisin de Saint Pier x Perlă de Csaba)

Plasmopara viticola 3 2 - 4 RezistentGuignardia bidweli (Putregai negru) 4 4 - 7 Moderat rezistentUncinula necator (Făinare) 2 0,75 - 2 Foarte rezistentBotrytis cinerea 3 2 - 4 Rezistent

4. Elita clonală 18-15 Riesling italian

Plasmopara viticola 3 2 - 4 RezistentGuignardia bidweli (Putregai negru) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 2 0,75 - 2 Foarte rezistentBotrytis cinerea 2 0,75 - 2 Foarte rezistent

5. Elita clonală 18-11 Pinot gri

Plasmopara viticola 2 0,75 - 2 Foarte rezistentGuignardia bidweli (Putregai negru) 2 0,75 - 2 Foarte rezistentUncinula necator (Făinare) 1 0 - 0.75 Fără simptomeBotrytis cinerea 2 0,75 - 2 Foarte rezistent

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

Page 11: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Pre

c. m

m

T°C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Uncinulanecator

Plasmopara viticola

Uncinula

necator

Nr. crt GenotipulBoala/daunatorul nota

Media de infestareScala

logaritmicã

Descriere

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

La SCDVV Murfatlar, boli ca, mana viţei-de-vie si putregaiul cenusiu s-au manifestat datorită condiţiilor climatice propice dezvoltării acestor agenti patogeni (precipitatii abundente), media de infestare fiind cuprinsa intre 4 si 13 de la moderat rezistent la moderat susceptibil. În condiţiile climatice ale anului viticol 2014 au manifestat o rezistenţă bună la mană si putregai cenusiu soiurile: Fetească neagră 9 Mf, Columna, Aurana . Umiditatea excesivă şi reducerea numărului de ore de strălucire a soarelui, au influenţat şi intreţinut infecţia patogenului Uncinula necator în parcelele experimentale, media de infestare fiind cuprinsă între 4-36, de la moderat rezistent la susceptibil, şi s-a manifestat pe ciorchinii mai tineri.

logaritmicã1 Mamaia

Mana vitei de vie (Plasmopara viticola)5 7 - 13 Tranzitie de la 4 la

6Fainarea vitei de vie (Uncinula necator) 7 21 - 36 Susceptibil

Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) 4 4 - 7 Moderat rezistent2 Cristina

Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) 57 - 13 Tranzitie de la 4 la

6Fainarea vitei de vie (Uncinula necator) 7 21 - 36 Susceptibil

Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) 57 - 13 Tranzitie de la 4 la

63 Feteasca Neagra

9 MfMana vitei de vie (Plasmopara viticola) 4 4 - 7 Moderat rezistent

Fainarea vitei de vie (Uncinula necator) 7

Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) 57 - 13 Tranzitie de la 4 la

64 Columna Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) 4 4 - 7 Moderat rezistent

Fainarea vitei de vie (Uncinula necator) 6Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) 4 4 - 7 Moderat rezistent

5 Aurana Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) 4 4 - 7 Moderat rezistent

Fainarea vitei de vie (Uncinula necator) 4 4 - 7 Moderat rezistent

Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) 5 7 - 13 Tranzitie de la 4 la 6

Page 12: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Pre

c. m

m

T°C

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Uncinulanecator

Plasmopara viticola Plasmopara viticola

Media de infestare

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

Condiţiile climatice prezente în etapa de studiula SCDVV IASI, au condus la dezvoltarea unoragenţi patogeni specifici viţei de vie, respectivmană şi făinare. Conditiile atacului agresiv aciupercii Plasmopara viticola s-a realizat inperioada inflorit-compactarea ciorchinilor. Inceea ce priveste fainarea vitei de vie aceasta s-amanifestat dupa inflorit si in perioada parga-maturarea strugurilor. Genotipurile luate instudiu au manifestat o toleranta ridicata lncondiţiie de aplicare a şapte tratamenteanticriptogamice

Nr. crt. Genotipul Boală / dăunător Notainfestare

Scală logaritmică

Descriere

1.GELU Plasmopara viticola (Mana) 2 0,75 - 2 Foarte rezistent

Uncinula necator (Făinare) 1 0 - 0.75 Fără simptomeBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

2. Mara (SV 12303 x Ozana)Plasmopara viticola (Mana) 1 0 - 0.75 Fără simptomeUncinula necator (Făinare) 1 0 - 0.75 Fără simptomeBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

3. GoliaPlasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 3 2 - 4 RezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

4. Fetească regală cl. 1 IşPlasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 4 4 - 7 Moderat rezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

5. Sauvignon 12.9.5Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 4 4 - 7 Moderat rezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

6. Cabernet Sauvignon 16.6.9Plasmopara viticola (Mana) 3 2 - 4 RezistentUncinula necator (Făinare) 2 0,75 - 2 Foarte rezistentBotrytis cinerea (Putregai cenusiu) 1 0 - 0.75 Fără simptome

Page 13: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

Pre

c. m

m

T°C

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

35

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Uncinula necatorPlasmopara viticola

Media de

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

La SCDVV Odobeşti, precipitatiileabundente, umiditatea crescuta in aer, prezenta apeipe organele afectate au constituit conditii favorabileatacului de mana (Plasmopara viticola). Atacul a fostmai intens in luna iulie, in fenofaza de crestere aboabelor, cand precipitatiile au insumat peste 112mm (o diferenţă de 36,1 mm in plus decât mediamultianuală) şi a fost diferenţiat de la o zonă viticolăla alta şi între soiuri.La genotipurile analizate ataculde mană s-a manifestat mai intens la Fetească albă5-7-2, şi Băbească gri 5-51 cu media de infestarefiind cuprinsa intre 21-36 de la moderat susceptibil –susceptibil.

Nr. crt. Genotipul Boală / dăunător NotaMedia de

infestare Scală logaritmică

Descriere

1. Feteasca alba 5-7-2

Plasmopara viticola (Mana) 7 21-36 Susceptibil

Uncinula necator (Făinare) 1 0 - 0.75 Fără simptome

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu) 5 7-13 Tranzitie de la 4 la 6

2. Babeasca gri 5-51

Plasmopara viticola (Mana) 1 21-36 Susceptibil

Uncinula necator (Făinare) 1 0 - 0.75 Fără simptome

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu) 7 7-13 Tranzitie de la 4 la 6

3. Milcov 2-41

Plasmopara viticola (Mana) 6 13 - 21 Moderat susceptibil

Uncinula necator (Făinare) 3 0 - 0.75 Fără simptome

Botrytis cinerea (Putregai cenusiu) 4 4-7 Moderat rezistent

Page 14: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

IV V VI VII VIII IX

Tmedie Prec (mm)

Uncinula necatorPlasmopara viticola

T°C

Pre

c. m

m

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

La SCDVV Pietroasele, pe fondul unei rezerve reduse aorganelor de rezistenţă a agenţilor patogeni specifici viţei devie din anul anterior şi aplicării tratamentelorfitosanitare, genotipurile studiate au manifestat o toleranţămoderată faţă de factorii de stres biotic. Astfel, cea maisensibilă la atacul de mană şi făinare a fost elita 14 – 55, cu omedie de infestare de 7 moderat rezistent . Celelalte 2 elite auprezentat o rezistenţă moderată, fiind notate cu nota 6 .Excesul de umiditate pedologică și atmosferică din perioadade maturare a strugurilor, a favorizat atacul de putregaicenușiu Botytis cinerea .Conditiile favoarbile de infectie cuPlasmopara viticola a fost in toata perioada de vegetatie, iarciuperca Uncinula necator a avut conditii optime de dezvoltarein perioada compactarea ciorchinilor - maturarea strugurilor

Nr. crt.

Genotipul Boala/dăunătorul Nota Media de infestareScala logaritmică

Descriere

1 Elita 7 - 38 (Coarna neagra x Cardinal)

Plasmopara viticola (Mana) 4 6 Moderat rezistent

Uncinula necator (Făinare) 4 6 Moderat rezistent

Lobesia botrana (Molia strugurelui)

3 2 Rezistent

2 Elita 6 - 82 (Xenia x Otilia)

Plasmopara viticola (Mana) 4 6 Moderat rezistent

Uncinula necator (Făinare) 5 7 Moderat rezistent

Lobesia botrana (Molia strugurelui)

3 2 Rezistent

3Elita 14 - 55 (Afuz Ali X Regina viilor)

Plasmopara viticola (Mana) 5 7 Moderat rezistent

Uncinula necator (Făinare) 5 7 Moderat rezistent

Lobesia botrana 2 2 Rezistent

Raspunsul genotipurilor identificate la factorii de stres biotic

Page 15: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

Determinarile privind pârga, si maturarea strugurilor au fost efectuate in corelatie cu intensitatea si mai ales variatiile actiuniifactorilor abiotici pe fiecare interval fenologic studiat. Studiate în corelaţie directă cu condiţiile climatice dinecosistem, genotipurile au parcurs fenofazele de vegetaţie specifice perioadei de cercetare în mod diferit. La SCDVV Bujoru

(CP), pârga strugurilor s-a instalat începând pe data de 23 iulie cu elitele E 23-69 (Băbească gri x Perlă de Csaba) fiindeşalonată până pe data de 12 august la elita Merlot 15/43 . La ICDVV Valea Călugărească (P1), parga strugurilor s-a realizatin perioada 17-20 august. în centrul viticol Blaj (P2), intrarea în pârgă s-a realizat diferenţiat, în funcţie de fiecare genotip.Elita clonală 18-11 a intrat în pârgă în a doua decadă a lunii august, respectiv în 13 august iar restul genotipurilor studiate auînceput evoluţia maturării în ultima decadă a lunii august (20-25 august). În cadrul SCDVV Murfatlar(P3) fenofaza de pârgă agenotipurilor agreate s-a realizat începând cu 20 iulie cu soiul Aurana şi s-a eşalonat până pe data de 10 august. In Centru

viticol Iaşi (P4), la soiurile pentru struguri de masă, pârga s-a produs în intervalul 28.07 -06.08, în condiţiile unui bilanţ termicutil cuprins între 506,6 - 681,8 °C, intrarea în pârgă fiind mai târzie comparativ cu anul precedent Sortimentul de struguripentru vin şi-a pârguit strugurii într-un interval relativ scurt, de 6 zile, între 7-13 august, cel mai devreme intrând în pârgăclona Fetească regală 1 Is (7.08.) urmată de martor şi de, elita Sauvignon 12.9.5. (10.08.) şi încheiată de elita clonală CabernetSauvignon 16.6.9. la 13.08. 2014. Pârga la SCDVV Odobeşti (P5) a inceput cu data de 4 august în condiţiile unui bilanţ termicutil 806.2. Pârga s-a notat în cadrul SCDVV Pietroasele(P6) s-a notat începând cu data de 25 iulie, când s-a realizat un cumulde temperaturi utile de 515,80C (fig.4).

Fig. 5 Parga strugurilor in conditiile climatice ale anului 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

30.iun.

10.iul.

20.iul.

30.iul.

09.aug.

19.aug.

29.aug.

Elit

a h

ibri

da

23

-69

Elit

a h

ibri

da

2-1

6

Elit

a 3

5-2

1 M

usc

at …

Elit

a 1

5-4

3 M

erlo

t

Cab

ern

et S

auvi

gno

n 3

0 V

l

Cab

ern

et f

ran

c 4

3 V

l

Cab

ern

et f

ran

c 8

1 V

l

Mer

lot

7 V

l

Elit

a h

ibri

da

11

.26

Elit

a 1

8.1

1 P

ino

t gr

i

Elit

a 1

7.4

9 F

etea

sca

Mam

aia

Cri

stin

a

Fet

ească

nea

gră

9 M

f

Co

lum

na

Au

ran

a

Mar

a (S

V 1

23

03

x O

zan

a)

Gel

u

Fet

ească

rega

lă c

l. 1

Sau

vign

on

12

.9.5

Cab

ern

et S

auvi

gno

n …

Milc

ov

2-4

1

Bab

easc

a gr

i 5-5

1

Elit

a h

ibri

da

7 -

38

Elit

a h

ibri

da

6 -

82

Elit

a h

ibri

da

14

-5

5

parga Data parga ΣT0utila

CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

ΣT°C

ut

ila

Page 16: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

70008.oct.CP P1 P2 P3 P4 P5 P6

In procesul de maturare a strugurilor intervin o serie de factori cum ar fi biologici, ecologici sitehnologici, insa temperatura este factorul hotarator pentru acumularea compusilor organici din timpul maturarii.Maturarea strugurilor la genotipurile luate in studiu s-a realizat in perioade si la o suma a temperaturilor utile (>10°C)diferite. La SCDVV Bujoru (CP), maturarea strugurilor a început devreme cu soiul Bujoru (E 23-69 (Babeasca gri x Perlăde Csaba), E 2-16 (Perlă de Csaba x Babeasca gri) pe data de 28 august şi s-a eşalonat până pe data de 17 septembrie cuElita clonală Merlot 15-43. ). Maturarea strugurilor in conditiile climatice de la ICDVV Valea Calugareasca (P1) s-arealizat la sfarsitul lunii septembrie in prezenta unui bilant termic util de 344,8-376.9. În centrul viticol Blaj (P2), datoritatemperaturilor scazute, maturarea strugurilor s-a realizat în perioada 20 septembrie – 4 octombrie. În cadrul SCDVV

Murfatlar (P3) maturarea strugurilor s-a realizat cel mai devreme la soiul Aurana 18 august iar la celelate genotipuri înperioada 16-19 septembrie. In Centru viticol Iaşi(P4), maturarea strugurilor s-a realizat în intervalul 29.09.- 1.10. 2014(elita clonală Cabernet Sauvignon 16.6.9) în prezenţa unui bilanţ termic util cuprins între 391,5- 467,3 °C. La SCDVV

Odobeşti (P5) elitele luate in studiu s-a încadrat în epocile IV, V si VI de maturare. Acestea au ajuns la maturare în modeşalonat în funcţie de natura lor biologică şi evoluţia condiţiilor climatice ale anului, in perioada 4-09- 10.09.2014 .Maturarea strugurilor la SCDVV Pietroasele (P6) s-a realizat la mijlocul lunii august (18.08) cu un necesar de 3200Ctemperatură utilă.

100

200

300

400

500

600

700

20.iul.

30.iul.

09.aug.

19.aug.

29.aug.

08.sep.

18.sep.

28.sep.

08.oct.

Elit

a h

ibri

da

23

-69

Elit

a h

ibri

da

2-1

6

Elit

a 3

5-2

1 M

usc

at O

tto

nel

Elit

a 1

5-4

3 M

erlo

t

Cab

ern

et S

auvi

gno

n 3

0 V

l

Cab

ern

et f

ran

c 4

3 V

l

Cab

ern

et f

ran

c 8

1 V

l

Mer

lot

7 V

l

Elit

a h

ibri

da

11

.26

Elit

a 1

8.1

1 P

ino

t gr

i

Elit

a 1

7.4

9 F

etea

sca

rega

la

Mam

aia

Cri

stin

a

Fet

ească

nea

gră

9 M

f

Co

lum

na

Au

ran

a

Mar

a (S

V 1

23

03

x O

zan

a)

Gel

u

Fet

ească

rega

lă c

l. 1

Sau

vign

on

12

.9.5

Cab

ern

et S

auvi

gno

n 1

6.6

.9

Milc

ov

2-4

1

Bab

easc

a gr

i 5-5

1

Elit

a h

ibri

da

7 -

38

Elit

a h

ibri

da

6 -

82

Elit

a h

ibri

da

14

-5

5

maturarea struguilor Data maturarea struguilor ΣT0utila

Fig. 5Maturarea strugurilor in conditiile climatice ale anului 2014

ΣT°C

util

a

Page 17: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

y = -0,059x + 26,3330

Eficienta tehnologiilor si valoarea unui soi este apreciata in functie de calitatea si cantitatea productieide struguri. Pentru a evidentia valoarea genotipurilor luate in studiu, indiferent de zona viticola decultura s-a avut in vedere raportul dintre cantitatea si calitatea productiei. Plecand de la ipoteza casoiurile de vita de vie prezinta un prag maxim al productivitatii peste care orice crestere a productieafecteaza acumularea zaharurilor, se poate spune ca genotipurile luate in studiu au avut in anul 2014un prag de productivitate ridicat care a permis acumulari mari de zaharuri , variabilele productia (t/ha)si continutul de zaharuri a strugurilor fiind independente necorelate intreele. Se constata dindiagrama de corelatie utilizata pentru evidentierea relatiilor dintre doua categorii de date( fig.6) caproductiile mai mari de 10t/ha nu influenteaza acumularea zaharurilor . Concluzionand, putem spuneca genotipurile luate in studiu au o valoare biologica ridicata si pot fi introduse in productie.

y = -0,059x + 26,33R² = 0,051

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300

Pro

du

ctia

(t/

ha)

Continutul in zaharuri (g/l)

Fig. 6 Corelaţia între productia (t/ha) si continutul de zaharuri a strugurilorla genotipurile luate in studiu

Page 18: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

y = -2,649x + 1100,R² = 0,839

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200 250 300

ΣºT

utila

in p

erio

ada

de

mat

urar

e

Continutul in zagaruri (g/l)

Fig. 7 Corelaţia între ΣT°C utile din timpul maturarii si continutul de zaharuri a strugurilor la genotipurile luate in studiu de SCDVV Bujoru siIasi

Calitatea strugurilor reprezentata princontinutul de zaharuri din boabe este influentatade mai multi factori. Asfel, un factor important ilconstituie si bilantul termic util din perioadaparga –maturarea strugurilor care favorizeazaacumularea zaharurilor. Ritmul de acumulare dezaharuri (2,5-3,0 g/l/zi) este influentat detemperatura utila, existand corelatii pozitive inacest sens la genotipurile luate in studiu (fig7-

9), Cu cat suma temperaturilor utile estemai mare cu atat concentratia in zagharuricreste.

y = -0,719x + 529,8R² = 0,877

340

345

350

355

360

365

370

375

380

200 210 220 230 240 250 260Continutul in zaharuri (g/l must)

y = 6,15x - 688,7R² = 0,891

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 50 100 150 200 250Σ

T°ut

ila in

tim

pul m

atur

arii

Continutul in zaharuri (g/l)

ΣT°ut

ilain

tim

pulm

atur

arii

Fig. 8 Corelaţia între ΣT°C utile din timpul maturarii si continutul de zaharuri a strugurilor la genotipurile luate in studiu de ICDVV Valea C.

Fig. 9Corelaţia între ΣT°C utile din timpul maturarii si continutul de zaharuri a strugurilor la genotipurile luate in studiu de SCDVV Odobesti siPietroasele

Page 19: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - madr.ro · ceea ce influenteaza negativ calitatea strugurilor. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CP P1 P2 P3 P4 P5 P6 T°C VII VIII IX

CONCLUZII

•Din punct de vedere al condiţiilor climatice, perioada analizată (1 iulie – 30 septembrie), s-acaracterizat printr-o vară normală, cu media temperaturilor medii zilnice, din cursul luniloriulie, august şi septembrie, cuprinse între 17˚C – 27,1˚C, , cu maxime absolute de peste 30˚C .•Cantitatea de precipitaţii din perioada analizată a fost excesiva în luna iulie (66,7-121 mm) , sideficitara in lunile august si septembrie.•În ceea ce priveşte toleranţa la principalii patogeni, mană, făinare şi putregaiul cenuşiu alstrugurilor, în condiţii de aplicare a 6 tratamente pentru Plasmopara viticola şi 7 tratamente pentrufăinare atacul s-a manifestat la toate genotipurile fiind apreciate cu note de rezistenţă diferite ,într-o scală de la 1 la 9.într-o scală de la 1 la 9.•Principalele fenofaze specifice perioadei de cercetare s-au desfăşurat normal specific fiecăruigenotip ân parte şi zonă de cultură.•Din punct de vedere productiv şi calitativ genotipurile au atins potenţialul biologic alacestora.•Dintre elitele luate in studiu s-au remarcat si s-au omologat in anul 2014 trei soiuri: Bujoru

(SCDVV Bujoru ), Aurana (SCDVV Murfatlar), Mihaela (SCDVV Pietroasele) şi o clona Muscat

Ottonel 49 Bj (SCDVV Bujoru)•S-au identificat un număr de 8 genotipuri cu toleranţă ridicată la factorii de stress abiotic astfel:Elita clonală Băbească neagră 11 4-7 (SCDVV Bujoru); Cabernet Sauvignon 30 VL (ICDVV ValeaCălugărească); Elita 7.48 (IordanăxTraminer roz ) x (Raisin de Saint Pier x Perlă de Csaba); Elitaclonală 17.49 Fetească regală (SCDVV Blaj); Columna (SCDVV Murfatlar); Mara (SCDVV Iaşi); Elităclonală Milcov2-41(SCDVV Odobeşti); Elita 7 - 38 Coarnă neagră x Cardinal) (SCDVV Pietroasele).