MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI...

of 255 /255
. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA PROTOCOL Bucureşti, 16 APRILIE 2019 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Adresa: Aleea Alexandru nr. 33, Sector 1, Bucureşti; Aleea Modrogan nr. 14, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA Tel: +40-21 319 21 25; 319 21 08 Fax: +40-21 319 68 62 Website: http://www.mae.ro DIRECŢIA PROTOCOL Tel: +40-21 431 11 95; 431 13 50 Fax: +40-21 319 21 54 E-mail: [email protected] Compartimentul Ceremonial Tel: +40-21 431 1397; 431 12 02; 431 13 14 Compartimentul Privilegii şi Imunităţi Tel: +40-21 431 14 66; 431 13 48

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI...

Page 1: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

.

MINISTERUL AFACERILOR

EXTERNE

LISTA

CORPULUI DIPLOMATIC

DIRECŢIA PROTOCOL

Bucureşti, 16 APRILIE 2019

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Adresa: Aleea Alexandru nr. 33, Sector 1, Bucureşti; Aleea Modrogan nr. 14, Sector 1, Bucureşti,

ROMÂNIA Tel: +40-21 319 21 25; 319 21 08 Fax: +40-21 319 68 62 Website: http://www.mae.ro

DIRECŢIA PROTOCOL

Tel: +40-21 431 11 95; 431 13 50 Fax: +40-21 319 21 54 E-mail: [email protected]

Compartimentul Ceremonial

Tel: +40-21 431 1397; 431 12 02; 431 13 14

Compartimentul Privilegii şi Imunităţi

Tel: +40-21 431 14 66; 431 13 48

Page 2: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

2

CUPRINS

LISTA STATELOR CU CARE ROMÂNIA ÎNTREŢINE RELAŢII DIPLOMATICE ..................... 11

ORDINEA DE PRECĂDERE .................................................................................................... 16

AMBASADORI ......................................................................................................................... 21

ÎNSĂRCINAŢI CU AFACERI „EN PIED”, A.I. ŞI REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR

INTERNAŢIONALE.. ................................................................................................................ 23

A M B A S A D E ...................................................................................................................... 25

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN .................................................................................... 26

REPUBLICA AFRICA DE SUD ................................................................................................. 27

REPUBLICA ALBANIA ............................................................................................................. 28

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ ..................................................... 29

PRINCIPATUL ANDORRA ....................................................................................................... 30

REPUBLICA ANGOLA .............................................................................................................. 31

REGATUL ARABIEI SAUDITE ................................................................................................. 32

REPUBLICA ARGENTINA ........................................................................................................ 34

REPUBLICA ARMENIA ............................................................................................................ 35

AUSTRALIA .............................................................................................................................. 36

REPUBLICA AUSTRIA ............................................................................................................. 37

REPUBLICA AZERBAIDJAN .................................................................................................... 39

REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH ................................................................................ 40

REPUBLICA BELARUS ............................................................................................................ 41

REGATUL BELGIEI .................................................................................................................. 42

REPUBLICA BENIN .................................................................................................................. 44

STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI……………………….…………………………………….45

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA ..................................................................................................... 46

REPUBLICA BOTSWANA ........................................................................................................ 47

REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI ................................................................................. 48

REPUBLICA BULGARIA .......................................................................................................... 49

REPUBLICA BURUNDI ............................................................................................................ 51

REGATUL CAMBODGIEI ......................................................................................................... 52

CANADA ................................................................................................................................... 53

REPUBLICA CEHĂ................................................................................................................... 55

REPUBLICA CHILE .................................................................................................................. 57

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ ......................................................................................... 58

Page 3: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

3

REPUBLICA CIPRU ................................................................................................................. 62

REPUBLICA COLUMBIA .......................................................................................................... 63

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO .................................................................................... 64

REPUBLICA COREEA ............................................................................................................. 65

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ ............................................................. 66

REPUBLICA COSTA RICA ....................................................................................................... 67

REPUBLICA CÔTE D’IVOIRE .................................................................................................. 68

REPUBLICA CROAŢIA ............................................................................................................. 69

REPUBLICA CUBA................................................................................................................... 70

REGATUL DANEMARCEI ........................................................................................................ 71

REPUBLICA DOMINICANĂ ...................................................................................................... 72

REPUBLICA ECUADOR ........................................................................................................... 73

REPUBLICA ARABĂ EGIPT ..................................................................................................... 74

REPUBLICA EL SALVADOR .................................................................................................... 76

REPUBLICA ELENĂ ................................................................................................................. 77

CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ ................................................................................................. 79

EMIRATELE ARABE UNITE ..................................................................................................... 81

STATUL ERITREEA ................................................................................................................. 82

REPUBLICA ESTONIA ............................................................................................................. 83

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ A ETIOPIEI ............................................................... 84

REPUBLICA FILIPINE .............................................................................................................. 85

REPUBLICA FINLANDA ........................................................................................................... 86

REPUBLICA FRANCEZĂ ......................................................................................................... 87

REPUBLICA GABONEZĂ ......................................................................................................... 90

REPUBLICA GAMBIA .............................................................................................................. 91

GEORGIA ................................................................................................................................. 92

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA ...................................................................................... 93

REPUBLICA GHANA ................................................................................................................ 96

REPUBLICA GUATEMALA ....................................................................................................... 97

REPUBLICA GUINEEA ............................................................................................................ 98

REPUBLICA HONDURAS ........................................................................................................ 99

REPUBLICA INDIA ................................................................................................................. 100

REPUBLICA INDONEZIA ....................................................................................................... 101

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI ...................................................................................... 102

REPUBLICA IRAK .................................................................................................................. 103

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN ................................................................................................ 105

IRLANDA ................................................................................................................................ 106

Page 4: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

4

REPUBLICA ISLANDA ........................................................................................................... 107

STATUL ISRAEL .................................................................................................................... 108

REPUBLICA ITALIANĂ ........................................................................................................... 110

JAMAICA ................................................................................................................................ 112

JAPONIA ................................................................................................................................ 113

REPUBLICA KAZAHSTAN ..................................................................................................... 115

REPUBLICA KENYA .............................................................................................................. 116

STATUL KUWAIT ................................................................................................................... 117

REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS ..................................................................... 118

REGATUL LESOTHO ............................................................................................................. 119

REPUBLICA LETONIA ........................................................................................................... 120

REPUBLICA LIBANEZĂ ......................................................................................................... 121

STATUL LIBIA ........................................................................................................................ 122

REPUBLICA LITUANIA .......................................................................................................... 123

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG........…………………………………………………………..124

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD .................................................................................... 125

MALAEZIA .............................................................................................................................. 126

REPUBLICA MALAWI ............................................................................................................ 127

REPUBLICA MALTA ............................................................................................................... 128

ORDINUL SUVERAN DE MALTA ........................................................................................... 129

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD ............................................... 130

REGATUL MAROC................................................................................................................. 132

REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA .................................................................................. 133

STATELE UNITE MEXICANE ................................................................................................. 134

REPUBLICA MOLDOVA ......................................................................................................... 136

PRINCIPATUL MONACO ....................................................................................................... 137

MONGOLIA ............................................................................................................................ 138

MUNTENEGRU ……………………………………………………...……………………………….. 139

REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR ....................................................................................... 140

REPUBLICA NAMIBIA ............................................................................................................ 141

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ NEPAL ................................................................ 142

REPUBLICA NIGER ............................................................................................................... 143

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA ........................................................................................ 144

REGATUL NORVEGIEI .......................................................................................................... 145

NOUA ZEELANDĂ.................................................................................................................. 146

SULTANATUL OMAN ............................................................................................................. 147

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN ....................................................................................... 148

Page 5: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

5

STATUL PALESTINA ............................................................................................................. 149

REPUBLICA PANAMA ........................................................................................................... 150

REPUBLICA PARAGUAY ....................................................................................................... 151

REPUBLICA PERU................................................................................................................. 152

REPUBLICA POLONĂ ............................................................................................................ 153

REPUBLICA PORTUGHEZĂ .................................................................................................. 155

STATUL QATAR ..................................................................................................................... 156

FEDERAŢIA RUSĂ ................................................................................................................. 157

REPUBLICA RWANDA ........................................................................................................... 161

REPUBLICA SAN MARINO .................................................................................................... 162

REPUBLICA SERBIA ............................................................................................................. 163

REPUBLICA FEDERALA SOMALIA ....................................................................................... 164

SFÂNTUL SCAUN .................................................................................................................. 165

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ ............................................................................................... 166

REPUBLICA SENEGAL .......................................................................................................... 167

REPUBLICA SEYCHELLES ................................................................................................... 168

REPUBLICA SLOVACĂ .......................................................................................................... 169

REPUBLICA SLOVENIA ......................................................................................................... 170

REGATUL SPANIEI ................................................................................................................ 171

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOCIALISTĂ SRI LANKA ....................................................... 173

STATELE UNITE ALE AMERICII ............................................................................................ 174

REPUBLICA SUDAN .............................................................................................................. 180

REGATUL SUEDIEI ................................................................................................................ 181

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA ............................................................................................. 182

REPUBLICA TOGOLEZA ....................................................................................................... 183

REGATUL THAILANDEI ......................................................................................................... 184

REPUBLICA TUNISIANĂ........................................................................................................ 185

REPUBLICA TURCIA ............................................................................................................. 186

TURKMENISTAN ................................................................................................................... 189

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) .............................................................................. 190

UCRAINA……………. ............................................................................................................. 192

UNGARIA ............................................................................................................................... 194

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY ................................................................................... 197

REPUBLICA UZBEKISTAN ……………………………..……….…………………………………..198

REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA ............................................................................. 199

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM ..................................................................................... 200

REPUBLICA ZAMBIA ............................................................................................................. 201

Page 6: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

6

REPREZENTANŢE ALE ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ......................................... 202

UNIUNEA EUROPEANĂ - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ................................. 203

PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE(P.N.U.D.) .............................. 204

ÎNALTUL COMISARIAT AL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAŢI

(U.N.H.C.R.) ........................................................................................................................... 205

FONDUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU COPII (U.N.I.C.E.F.)............................................... 206

AGENTIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI (AUF)

BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ ..................................................................... 207

BIROUL REGIONAL AL ORGANIZATIEI INTERNAŢIONALE A FRANCOFONIEI PE LÂNGĂ

ŢĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ (BRECO)

ORGANIZATIA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI(OIF) – ANTENA REGIONALĂ PE LÂNGĂ

ŢĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ ............................................................... 208

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU MIGRAŢIE (O.I.M.) ……………………………...209

BANCA MONDIALĂ ................................................................................................................ 210

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (B.E.R.D.) .................................................... 211

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII .................................................................................. 212

FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL (F.M.I.) ………………………………………………......213 CENTRUL SUD-EST EUROPEAN DE APLICARE A LEGII (SELEC) .….................................214 OFICIUL CONSILIULUI EUROPEI PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂŢII CIBERNETICE (C-PROC)…………………………………………………………………………………………….. 215

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)..............................................................................215

CONSULATE GENERALE ..................................................................................................... 216

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE LA CONSTANŢA ........... 217

CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA SIBIU ............................................ 218

CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA .............................. 219

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA IAŞI ............................................ 220

CONSULATUL GENERAL AL FEDERAŢIEI RUSE LA CONSTANŢA .................................... 221

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA LA TIMIŞOARA .................................... 222

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII TURCIA LA CONSTANŢA .................................. 223

CONSULATUL GENERAL AL UCRAINEI LA SUCEAVA ....................................................... 225

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI LA CLUJ – NAPOCA............................................. 226

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI LA MIERCUREA CIUC ......................................... 228

CONSULATE ONORIFICE ..................................................................................................... 230

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ALBANIA LA CONSTANTA..............................................................................................................................231

CONSULATUL ONORIFIC AL AUSTRALIEI LA BUCUREŞTI ................................................ 231

Page 7: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

7

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA LA SIBIU ............................................ 232

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA LA TIMIŞOARA ...................................232

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA LA CONSTANTA.................................233

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AZERBAIDJAN LA CONSTANŢA……………… 233

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BULGARIA LA PLOIESTI………………………...234

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BULGARIA LA TIMIŞOARA……………………...234

CONSULATUL ONORIFIC AL BOSNIEI ŞI HERŢEGOVINEI LA BUCUREŞTI………………..235

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BURUNDI LA CLUJ NAPOCA………..……… 235

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHIA LA CONSTANTA......................................236

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHIA LA TIMIŞOARA ...................................... 236

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CHILE LA BRAŞOV ........................................... 236

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CIPRU LA CONSTANŢA.................................... 237

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CIPRU LA FOCSANI. ......................................... 238

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII COREEA LA TIMISOASA. ................................. 238

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ESTONIA LA BUCUREŞTI ................................ 239

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ESTONIA LA CONSTANTA ............................... 239

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ESTONIA LA TIMISOARA ................................. 239

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FINLANDA LA BUCURESTI…………………….240

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FINLANDA LA CONSTANŢA.............................240

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA BRAŞOV………………………. 241

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA CLUJ-NAPOCA ........................ 241

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA CONSTANŢA............................ 242

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA ............................. 242

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA IAȘI............................................243

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GHANA LA BUCUREŞTI ................................... 243

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GUATEMALA LA BUCUREŞTI ......................... 244

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GUINEEA BISSAU LA BUCUREŞTI .................. 244

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GUINEEA ECUATORIALĂ LA BUCUREŞTI ...... 245

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ISLANDA LA BUCUREŞTI ................................. 245

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA BRAȘOV.…………………………..247 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA SATU-MARE.………………………247 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA ARAD…....................................…..248 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA TIMISOARA..………………… ….248 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA IAȘI…………………………………249 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA SIBIU ……………………………249 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA CLUJ NAPOCA……………………249

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI HAŞEMIT AL IORDANIEI LA BRAŞOV ............. 249

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA GALATI..……………………….250 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA COSTANTA.………………….250 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA CLUJ-NAPOCA……………….250

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII LETONIA LA BUCUREŞTI ................................. 250

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII LIBANEZE LA CONSTANŢA ............................. 252

Page 8: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

8

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII LITUANIA LA PLOIESTI………………………….253

CONSULATUL ONORIFIC AL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG LA BUCUREŞTI .......... 253

CONSULATUL ONORIFIC AL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG LA SIBIU ...................... 253

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD LA

PLOIEŞTI……..........................254

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD LA TIMIŞOARA ........ 254

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD LA CONSTANȚA...........................254

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD LA CLUJ-NAPOCA ... 255

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MADAGASCAR LA BUCUREŞTI ...................... 255

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MADAGASCAR LA CONSTANTA .................... 256

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA LA BUCUREŞTI .................................... 256

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA LA SIBIU ............................................... 256

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI UNIT AL MARII

BRITANII SI IRLANDEI DE NORD LA BRASOV ..................................................................... 257

CONSULATUL ONORIFIC AL PRINCIPATULUI MONACO LA BUCUREŞTI ........................ 258

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MOLDOVA LA TIMIŞOARA ............................... 258

CONSULATUL ONORIFIC AL STATELOR UNITE MEXICANE LA TIMIŞOARA .................... 258

CONSULATUL ONORIFIC AL STATELOR UNITE MEXICANE LA CLUJ-NAPOCA .............. 258

CONSULATUL ONORIFIC AL MONGOLIEI LA BUCUREŞTI ................................................ 259

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI NORVEGIEI LA CONSTANŢA .......................... 260

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FEDERALE DEMOCRATICE NEPAL LA BUCURESTI..............................................................................................................................260 CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI TĂRILOR DE JOS(OLANDA) LA CONSTANȚA.260 CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI TĂRILOR DE JOS(OLANDA) LA TIMIȘOARA…261 CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI TĂRILOR DE JOS(OLANDA) LA CLUJ………….261

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII PERU LA TIMIŞOARA ....................................... 262

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII POLONEZE LA CÂMPIA- TURZII ...................... 262

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CENTRAFRICANA

LA BUCURESTI ...................................................................................................................... 263

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SENEGAL LA BUCUREŞI...................................264

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SIERRA LEONE LA CLUJ-NAPOCA.……………265

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SLOVACE LA SALONTA ................................... 266

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SLOVENIA LA CLUJ-NAPOCA .......................... 266

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SPANIEI LA TIMIŞOARA….................................267

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SPANIEI LA CLUJ NAPOCA...............................267

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SRI LANKA LA BUCUREŞTI ............................. 268

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SUEDIEI LA TIMIŞOARA .................................. 268

Page 9: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

9

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SUEDIEI LA CLUJ-NAPOCA..............................268

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TUNISIENE LA TIMIŞOARA .............................. 269

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TURCIA LA CLUJ-NAPOCA .............................. 269

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TURCIA LA IAŞI ................................................ 270

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA IAŞI ................................................................. 271

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA CONSTANȚA……………………………………..271 CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA DROBETA TURNU-SEVERIN...........................272

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA TIMIŞOARA .................................................... 272

CONSULATUL GENERAL ONORIFIC AL REPUBLICII VANUATU LA TÂRGU-MUREŞ…..273 CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII YEMEN LA BUCUREŞTI………………………....273

SĂRBĂTORILE NAŢIONALE ALE STATELOR CU CARE ROMÂNIA ÎNTREŢINE RELAŢII

DIPLOMATICE ....................................................................................................................... 274

Page 10: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

10

LISTA STATELOR CU CARE ROMÂNIA

ÎNTREŢINE RELAŢII DIPLOMATICE

Republica Islamică Afganistan Republica Africa de Sud Republica Albania Republica Algeriană Democratică şi Populară Principatul Andorra Republica Angola Regatul Arabiei Saudite Republica Argentina Republica Armenia Australia Republica Austria Republica Azerbaidjan Uniunea Bahamas Regatul Bahrain Republica Populară Bangladesh Barbados Republica Belarus Regatul Belgiei Statul Belize Republica Benin Statul Plurinaţional al Boliviei Bosnia şi Herţegovina Republica Botswana Republica Federativă a Braziliei Brunei Darussalam Republica Bulgaria Burkina Faso Republica Burundi Regatul Cambodgiei Republica Camerun Canada Republica Capului Verde Republica Cehă Republica Centrafricană Republica Chile Republica Populară Chineză Republica Ciad Republica Cipru Republica Columbia Uniunea Comorelor Republica Congo Republica Democratică Congo Republica Populară Democrată Coreeană Republica Coreea Republica Costa Rica Republica Côte D’Ivoire Republica Croaţia Republica Cuba Regatul Danemarcei

Page 11: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

11

Republica Djibouti Dominica Republica Dominicană Republica Ecuador Republica Arabă Egipt Republica Elenă Republica El Salvador Confederaţia Elveţiană Emiratele Arabe Unite Statul Eritreea Republica Estonia Republica Federala Democratica a Etiopiei Regatul Eswatini Republica Fiji Republica Filipine Republica Finlanda Republica Franceză Republica Gaboneză Republica Gambia Georgia Republica Federală Germania Republica Ghana Grenada Republica Guatemala Republica Guineea Republica Guineea-Bissau Republica Guineea Ecuatorială Republica Cooperatistă Guyana Republica Haiti Republica Honduras Republica India Republica Indonezia Regatul Haşemit al Iordaniei Republica Islamică Iran Republica Irak Irlanda Islanda Statul Israel Republica Italiană Jamaica Japonia Republica Kazahstan Republica Kenya Republica Kârgâză Statul Kuwait Republica Kiribati Republica Populară Democrată Laos Regatul Lesotho Republica Letonia Republica Libaneză Republica Liberia Statul Libia Principatul Liechtenstein Republica Lituania Marele Ducat de Luxemburg Republica Macedonia de Nord Republica Madagascar Republica Malawi

Page 12: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

12

Malaezia Republica Maldive Republica Mali Republica Malta Ordinul Suveran Militar de Malta Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Regatul Maroc Republica Insulelor Marshall Republica Islamică Mauritania Republica Mauritius Statele Unite Mexicane Republica Moldova Principatul Monaco Mongolia Republica Mozambic Muntenegru Republica Uniunea Myanmar Republica Namibia Republica Nauru Republica Federală Democratică Nepal Republica Nicaragua Republica Niger Republica Federală Nigeria Regatul Norvegiei Noua Zeelandă Sultanatul Oman Republica Islamică Pakistan Statul Palestina Republica Palau Republica Panama Statul Independent Papua Noua Guinee Republica Paraguay Republica Peru Republica Polonă Republica Portugheză Statul Qatar Federaţia Rusă Republica Rwanda Statul Independent Samoa Republica San Marino Republica Democrată São Tomé şi Príncipe Republica Senegal Republica Serbia Republica Seychelles Santa Lucia Saint Kitts şi Nevis Saint Vincent şi Grenadine Republica Sierra Leone Republica Singapore Republica Arabă Siriană Republica Slovacă Republica Slovenia Insulele Solomon Republica Federală Somalia Regatul Spaniei Republica Democratică

Page 13: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

13

Socialistă Sri Lanka Statele Unite ale Americii Republica Sudan Republica Sudanul de Sud Regatul Suediei Republica Suriname Republica Tadjikistan Republica Unită Tanzania Regatul Thailandei Republica Democrată a Timorului de Est Republica Togoleză Republica Trinidad şi Tobago Republica Tunisiană Republica Turcia Turkmenistan Tuvalu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) Ucraina Republica Uganda Ungaria Republica Orientală Uruguay Republica Uzbekistan Vatican Republica Bolivariană a Venezuelei Republica Socialistă Vietnam Republica Vanuatu Republica Yemen Republica Zambia Republica Zimbabwe

Page 14: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

14

ORDINEA DE PRECĂDERE

A M B A S A D O R I SFANTUL SCAUN E.S. Monsenior Miguel Maury Buendia 19 ianuarie 2016 (Decan al Corpului Diplomatic) REPUBLICA BOTSWANA 27 ianuarie 2000 E.S. Dl. Roy Blackbeard (nerez) STATUL ERITREEA E.S. Dl. Teclay Minassie Asgedom (nerez) 6 noiembrie 2003 REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ E.S. Dl. Walid Othman 2 octombrie 2007 REPUBLICA UZBEKISTAN E.S. Dl. Ulfat Kadyrov (nerez) 16 aprilie 2013 REPUBLICA LIBANEZĂ E.S. Dna. Rana Mokaddem 10 iunie 2013 REPUBLICA SERBIA E.S. Dl. Branko Brankovic 18 septembrie 2013 PRINCIPATUL MONACO E.S. Dl. Robert Filon (nerez) 13 noiembrie 2013 UNGARIA E.S. Dl. Botond Zákony 15 ianuarie 2014 REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ NEPAL E.S. Dl. Ravi Mohan Sapkota Kopila (nerez) 15 ianuarie 2014 REPUBLICA GABONEZĂ E.S. Dl. René Makongo (nerez) 15 ianuarie 2014 REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ E.S. Dna. Taous Djellouli 10 aprilie 2014 REPUBLICA MALTA E.S. Dl. Lino Bianco (nerez) 8 mai 2014 REGATUL SUEDIEI E.S. Dna. Anneli Lindahl Kenny 2 septembrie 2014 REPUBLICA KAZAHSTAN E.S. Dl. Daulet Batrashev 21 octombrie 2014 STATUL PALESTINA E.S. Dl. Fuad Karim Saliba Kokaly 21 octombrie 2014 REPUBLICA LITUANIA E.S. Dl. Arvydas Pocius 21 octombrie 2014

Page 15: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

15

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI E.S. Dl. Saker Malkawi 21 octombrie 2014 REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ LAOS E.S. Dl. Phoukhao Phommavongsa (nerez) 29 ianuarie 2015 REPUBLICA ALBANIA E.S. Dl. Ilir Tepelena 29 ianuarie 2015 REPUBLICA CEHĂ E.S. Dl. Vladimír Války 29 ianuarie 2015 REPUBLICA CIPRU E.S. Dl. Dimitris Hatziargyrou 8 iulie 2015 IRLANDA E.S. Dl. Derek Feely 10 septembrie 2015 REPUBLICA POLONĂ E.S. Dl. Marcin Wilczek 10 septembrie 2015 REPUBLICA FINLANDA E.S. Dna. Päivi POHJANHEIMO 10 septembrie 2015 REGATUL ŢĂRILOR DE JOS E.S. Dna. Stella Ronner-Grubacic 10 septembrie 2015 REPUBLICA ESTONIA E.S. Dl. Ants Frosch 10 septembrie 2015 REGATUL BELGIEI E.S. Dl. Thomas Baekelandt 18 septembrie 2015 REPUBLICA SLOVENIA E.S. Dl. Mihael Zupančič 18 septembrie 2015 STATELE UNITE ALE AMERICII E.S. Dl. Hans Klemm 21 septembrie 2015 REPUBLICA CROAŢIA E.S. Dl. Davor Vidiš 6 noiembrie 2015 ISLANDA E.S. Dl. Benedikt Jonsson (nerez) 6 noiembrie 2015 REPUBLICA MOLDOVA E.S. Dl. Mihai Gribincea 15 decembrie 2015 REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI E.S.Dl. Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas 15 decembrie 2015 REPUBLICA COREEA E.S.Dl. Kim Eun-Joong 29 martie 2016 REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ A ETIOPIEI E.S. Dl. Negash Kebret Botora (nerez) 4 mai 2016

Page 16: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

16

REPUBLICA FILIPINE E.S. Dna. Maria Fe Tanabe Pangilinan (nerez) 4 mai 2016 REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATICĂ COREEANĂ E.S. Dl. Ri Pyong Du 7 septembrie 2016 REPUBLICA CHILE E.S. Dl. Jose Miguel Menchaca Pinochet 7 septembrie 2016 FEDERAȚIA RUSĂ E.S. Dl. Valery Kuzmin 7 septembrie 2016 CANADA E.S. Dl. Kevin Hamilton 7 septembrie 2016 STATUL KUWAIT E.S. Dl. Talal Mansour Alhajeri 4 noiembrie 2016 REPUBLICA BULGARIA E.S. Dl. Todor Ivanov Churov 4 noiembrie 2016 REPUBLICA ELENĂ E.S. Dl. Vassilis Papadopoulos 4 noiembrie 2016 REPUBLICA ARGENTINA E.S. Dl. Filipe Guillermo Alvarez de Toledo 4 noiembrie 2016 REGATUL ARABIEI SAUDITE E.S. Dl. Abdulaziz Mohammed Al-Aifan 4 noiembrie 2016 REPUBLICA BELARUS E.S. Dl. Andrei Grinkevich 17 ianuarie 2017 REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA E.S. Dl. Cord Hinrich Meier-Klodt 17 ianuarie 2017 REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA E.S. Dl. Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khlil (nerez) 17 ianuarie 2017 REPUBLICA ECUADOR E.S. Dna. Maria del Carmen Gonzales Cabal (nerez) 17 ianuarie 2017 NOUA ZEELANDĂ E.S. Dl. Gregory Michael Andrews (nerez) 17 ianuarie 2017 STATUL QATAR E.S. Dl. Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi 14 martie 2017 REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR E.S. Dl. Myint Naung (nerez) 14 martie 2017 REPUBLICA PERU E.S. Dna. María Eugenia Echeverría Herrera 10 mai 2017 REPUBLICA ITALIANĂ E.S. Dl. Marco Giungi 10 mai 2017

Page 17: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

17

REGATUL CAMBODGIEI E.S. Dl. Ker Vicseth (nerez) 10 mai 2017 REPUBLICA FRANCEZĂ E.S. Dna. Michele Ramis 29 iunie 2017 UCRAINA E.S. Dl. Oleksandr Bankov 29 iunie 2017 REPUBLICA ARABĂ EGIPT E.S. Dl. Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed 5 octombrie 2017 REPUBLICA ISLAMICA PAKISTAN E.S. Dl. Safdar Hayat 5 octombrie 2017 REPUBLICA SUDAN E.S. Dl. Abdelhafiz Elawad Seedahmed Alfaki 5 octombrie 2017 GEORGIA E.S. Dl. Nikoloz Nikolozishvili 5 octombrie 2017 REGATUL NORVEGIEI E.S. Dna. Lise Nicoline Kleven Grevstad 5 octombrie 2017 REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA E.S. Dna. Jane Ada Ndem 5 octombrie 2017 REPUBLICA PORTUGHEZĂ E.S. Dl. Fernando Manuel De Jesus Teles Fazendeiro 5 octombrie 2017 AFRICA DE SUD E.S. Dl. Jabu Ntsokolo Ishmael Mbalula 21 noiembrie 2017 MARELE DUCAT DE LUXEMBURG E.S. Dl. Paul Alphons Steinmetz (nerez.) 21 noiembrie 2017 AUSTRIA E.S. Dna. Isabel Rauscher 21 noiembrie 2017 STATELE UNITE MEXICANE E.S. José Guillermo Ordorica Robles 18 ianuarie 2018

REPUBLICA CUBA E.S. Dl. Roberto César Hamilton Magaña 18 ianuarie 2018

REPUBLICA ARMENIA E.S. Dl. Sergey Minasyan 18 ianuarie 2018 REPUBLICA SAN MARINO E.S. Dl. Eros Gasperoni (nerez.) 18 ianuarie 2018

Page 18: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

18

EMIRATELE ARABE UNITE E.S. Dl. Dr. Ahmed Abdulla Saeed Bin Saeed ALMATROOSHI 15 martie 2018 REPUBLICA INDIA E.S. Dl. Thanglura Darlong 15 martie 2018 REPUBLICA GHANA E.S. Dna. Virginia Hesse(nerez.) 15 martie 2018 REPUBLICA INDONEZIA E.S. Dl.Muhammad Amhar Azeth 29 mai 2018 REGATUL THAILANDEI E.S. Dl. Sarayoot Kalayanamit 29 mai 2018 REPUBLICA SLOVACĂ E.S. Dl. Karol MISTRIK 29 mai 2018 REPUBLICA IRAK E.S. Dl. Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza AL-ROBAIEE 29 mai 2018 REPUBLICA LETONIA E.S. Dl. Edgars BONDARS (nerez.) 18 iulie 2018 AUSTRALIA E.S. Dna. Kathleen LOGAN (nerez.) 18 iulie 2018 REPUBLICA PANAMA E.S. Dl. Jorge Hernan Miranda CORONA (nerez.) 18 iulie 2018 REPUBLICA NIGER E.S. Dl. Boubacar BOUREIMA (nerez.) 18 iulie 2018 REPUBLICA RWANDA E.S. Dl. Igor CESAR (nerez.) 18 iulie 2018

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA E.S. Dl. Abdallah Salleh POSS I(nerez.) 18 iulie 2018

REPUBLICA UGANDA E.S. Dl. Marcel Robert TIBALEKA (nerez.) 18 iulie 2018 REGATUL LESOTHO E.S. Dna. Lineo Irine Molise MABUSELA (nerez.) 18 iulie 2018 REPUBLICA COLUMBIA E.S. Dl. JAVIER DARIO HIGUERA ANGEL (nerez.) 18 iulie 2018 REGATUL BAHRAIN E.S. Dl. Abdulla Abdullatif ABDULLA (nerez.) 18 iulie 2018 REPUBLICA DOMINICANĂ E.S. Dna. Alba Cabral-Pena GOMEZ (nerez.) 18 iulie 2018 MONGOLIA E.S.Dl. Dashjamts BATSAIKHAN (nerez.) 18 iulie 2018

Page 19: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

19

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN E.S. Dl. Gul Hussain AHMADI (nerez.) 18 iulie 2018 MUNTENEGRU

E.S. Dl. Goran POLEKSIĆ 11 octombrie 2018 REGATUL DANEMARCEI E.S. Dl. Søren JENSEN 11 octombrie 2018 REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD E.S. Dl. Andrew James NOBLE 11 octombrie 2018 SULTANATUL OMAN E.S. Dl. Ahmed Bin Salim bin Mohamed BAOMAR (nerez.) 11 octombrie 2018

REGATUL SPANIEI E.S. Dl. Manuel Larrotcha PARADA 22 noiembrie 2018

REPUBLICA ISLAMICA IRAN E.S. Dl. Morteza ABOUTALEBI 22 noiembrie 2018

JAPONIA E.S. Dl. Hitoshi NODA 22 noiembrie 2018

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD E.S.Dl. Gabriel ATANASOV 22 noiembrie 2018 REPUBLICA TUNISIANĂ E.S. Dna. Raja Jhinaoui Ben Ali 22 noiembrie 2018

REPUBLICA AZERBAIJAN E.S. Dl. Huseyn Nizami Oglu Najafov 29 ianuarie 2019

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM E.S. Dl. Dang Tran Phong 29 ianuarie 2019

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY

E.S. Dl. Omar Nestor Mesa Gonzales 29 ianuarie 2019

REPUBLICA TURCIA

E.S. Dna. Füsun Aramaz 29 ianuarie 2019

STATUL ISRAEL E.S. Dl. David Saranga 29 ianuarie 2019

REPUBLICA TURKMENISTAN E.S. Dl. Annamammet Annayev 29 ianuarie 2019

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ E.S. Dl. Arthur MATTLI 16 aprilie 2019 REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ E.S. Dna.Jiang Yu 16 aprilie 2019

Page 20: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

20

ÎNSĂRCINAŢI CU AFACERI a.i.

STATUL LIBIA Dna. Marrem L.A.Sair 26 august 2016 REPUBLICA ANGOLA Dna. Iria Angela da Paz Costa Santiago (nerez) 25 iulie 2017 JAMAICA Dna. Keisha Kal Witter (nerez.) 31 octombrie 2017 STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI Dl. Gustavo Ramiro Espinoza Trujillo (nerez) 20 februarie 2018 REPUBLICA GUATEMALA Dl. Carlos Alberto Garcia Reyes (nerez.) 1 august 2018 REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO Dl. Serge Okoka Kasongo 30 august 2018 REGATUL MAROC Dna. Hind Zaimi 31 august 2018 REPUBLICA EL SALVADOR Dl. Ramiro Recinos Trejo 3 octombrie 2018 PRINCIPATUL ANDORRA Dna. Marta Salvat BATISTA (nerez.) 5 decembrie 2018 REPUBLICA MALAEZIA Dra. Chenderawasih binti Abdul MALAK 28 decembrie 2018 BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA Dl.Asim KARAHASANOVIĆ 4 ianuarie 2019 REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA Dl.Alfredo Alfonso TORREALBA 4 ianuarie 2019 ORDINUL SUVERAN MILITAR DE MALTA Dl. Tibor KALNOKY 26 martie 2019

REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Page 21: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

21

UNIUNEA EUROPEANĂ REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE Dna. Angela Cristea 1 ianuarie 2014 O. N. U. / P. N. U. D. Dna. Anca Stoica 1 iulie 2015 U. N. H. C. R. Dl. Eduardo Ramon Yrezabal G de a Torre 4 iulie 2016 O. I. M. Dl. Mircea Mocanu 18 noiembrie 2013 BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE Dl. Matteo Patrone U. N. I. C. E. F. Pieter Woltjo BULT 25 iulie 2017 BANCA MONDIALĂ Dna. Tatiana Proskuryakova 9 mai 2017 F. M. I. Dl. Alejandro Hajdenberg 3 aprilie 2016 AGENŢIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI (AUF) BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ (BECO) Dl. Mohamed Ketata 1 septembrie 2016 BIROUL REGIONAL AL ORGANIZATIEI INTERNAŢIONALE A FRANCOFONIEI PE LÂNGĂ ŢĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ (BRECO) Dna Rennie Yotova 11 mai 2017 BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII Dna. Lara Tassan ZANIN 1 septembrie 2018 SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii Dna. Snejana MALEEVA 13 decembrie 2017 OFICIUL CONSILIULUI EUROPEI PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂŢII CIBERNETICE (C-PROC) Dl. Alexander SEGER 23 mai 2014 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) Dna. Miljana GRBIC

Page 22: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

22

A M B A S A D E

Page 23: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

23

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN

19 August – Ziua Independenţei

E.S. Dl. GUL HUSSAIN AHMADI 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Varşovia)

Cancelaria: 02 -954, Str. Goplańska nr.1, Varşovia

Tel.: (0048-22) 885 54 10 Fax: (0048-22) 885 65 00 Program de lucru: luni-vineri: 09.00 – 16.00 E-mail: [email protected] Website: www.afghanembassy.com.pl

Page 24: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

24

REPUBLICA AFRICA DE SUD

27 Aprilie – Ziua Libertăţii

E.S. Dl. Jabu Ntsokolo Ishmael MBALULA 21 noiembrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Eunice Keketso MBALULA Dl. Tiba BETHWELL 16 ianuarie 2017 Secretar I Dna. Grace Moyena TIBA Dna. Ramnaidoo DAYANIDHIE 1 iunie 2016 Secretar I Dna. Ntombethu Florida NGQOSHANA 21 ianuarie 2018 Secretar III, Consul

Cancelaria: 010113 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă 26-28, Etaj 2, Sector 1 (Clădirea Union

Business Center)

Tel.: +40-21 313 37 25; 313 37 35; 313 37 85 Fax: +40-21 313 37 95 Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.00; vineri: 08.30 – 14.00 E-mail: [email protected] Web: http://www.dirco.gov.za/romania/ Program de lucru ( probleme consulare): luni-vineri: 09.00 – 12.00 E-mail: [email protected]

Page 25: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

25

REPUBLICA ALBANIA

28 Noiembrie – Ziua Proclamării Independenţei

E.S. Dl. Ilir TEPELENA 29 ianuarie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Marsela TEPELENA Dl. Jonian MOLLA 1 septembrie 2017 Consilier Dna. Anduela MOLLA Dna. Eva NASTAS 1 septembrie 2016 Secretar I Dna. Arlinda IANCU – MORAVA 31 decembrie 2015 Atasat Cultural Dl. Marius Iancu

Cancelaria: 712012 Bucureşti, Str. Duiliu Zamfirescu nr.7, Sector 1

Tel.: +40-21 211 98 29 (protocol) Fax: +40-21 210 80 39 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.30, vineri – 09.00-14.00

Secţia consulară: Program de lucru: luni – miercuri – vineri: 10.00 – 14.00 Biroul Atașatului Militar Adresa: Str. Duiliu Zamfirescu, nr.7, Sector 1, cod 011811, București Telefon: (0040) 21 796 30 33 Fax: (0040) 21 794 80 08 E-mail: [email protected] / [email protected] Program de lucru: luni-joi 09.00-16.00; vineri 09.00 – 14.00

Page 26: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

26

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ

1 Noiembrie – Aniversarea Revoluţiei

E.S. Dna. Taous DJELLOULI 10 aprilie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Fatima REMILI 15 august 2017 Ministru Plenipotenţiar Dna. Alik Razika 20 august 2018 Ataşat al Afacerilor Externe Dl. Colonel Ahmed BOUDRA 19 octombrie 2015 Ataşat al Apărării (reşedinţa la Belgrad) Dna. Malika BOUDRA

Cancelaria: 010778 Str. Theodor Aman nr. 4, Bucureşti, Sector 1 Tel.: +40-21 211 51 50 +40-21 212 41 85 +40-21 314 45 65(Protocol) Fax: +40 316 208 213 +40-21 311 39 01 (Protocol Ambasador) Fax: +40-21 311 39 02 (Departament Administrativ Financiar) E-mail: [email protected] Site: www.ambasada-algeriei.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 27: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

27

PRINCIPATUL ANDORRA

14 Martie - Ziua Naţională

Dna. Marta SALVAT BATISTA 5 decembrie 2018 Însărcinat cu afaceri a.i. (Reşedinţa la Viena)

Cancelaria: 1010, Viena, Kärntner Ring 2A/13

Tel.: +43-1 961 09 09 Fax: +43-1 961 09 09 50 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Page 28: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

28

REPUBLICA ANGOLA

11 Noiembrie – Proclamarea Independenţei

Dna. Iria Angela da Paz COSTA SANTIAGO 25 iulie 2017 Insărcinat cu afaceri a.i. (Reşedinţa la Belgrad)

Cancelaria: 11000, Vlade Kovačevića 14, Belgrad, R. Serbia

Tel.: (00381-11) 2653 422; 3693 270 Fax: (00381-11) 2653 424 E-mail: [email protected] Website: www.angolaembassy.org.rs Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 15.00 Secţia Consulară: luni-vineri 10.00 – 13.00

Page 29: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

29

REGATUL ARABIEI SAUDITE

23 Septembrie – Aniversarea Unificării Regatului Saudit

E.S. Dl. Abdulaziz Mohammed AL AIFAN 4 noiembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Aljoharah S.A. AL ROWAITA Dl. Mohammed Abdullah A.Al. DAWAS 18 iulie 2016 Consilier Adjunct sef misiune Dl. Saud Abdullah SH. ALMUTAIRI 30 iulie 2018 Secretar II Dl. Mohammed Ghazi M. ALRUWAIS 14 noiembrie 2018 Ataşat Dl. Obaid Saud O. ALSAHLI 1 august 2018 Secretar III Dl. Fahad Mohammed Q. ALOTAIBI 13 august 2016 Secretar III , Consul Dl. Turki Saad N. ALOTAIBI 1 august 2016 Ataşat, vice consul Dl. Majed Hamed R. ALJOHANI 1 august 2016 Atașat Dl. Hassan Saad A ALAHMARI 10 august 2015 Ataşat Dl. Bader S.S. ALOTAIBI 27 august 2018 Atașat Dl. Faisal Mohammed A.ALASQAH 20 august 2015 Atașat Dl. Naif Abdullah M. ABUKHALIED 26 mai 2016 Atașat Dl. Abdulaziz Mohammed A. ALSALEM 16 august 2016 Ataşat Dl. Sultan Abdullah M. AL ALSHAKH 1 august 2018 Atașat Dl. Jaber Naif A. ALRASHEEDI 1 august 2018 Atașat

Cancelaria: 010491, Bucureşti, Str. Polonă nr.6, Sector 1

Tel.: +40-21 212 12 59; 211 14 94; 212 12 55; 212 12 55

Page 30: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

30

Fax: +40-21 212 12 57; 210 70 93 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 15.00

Secţia consulară: Fax: +40-21 210 92 21 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00–12.00-depunere documente ; 14.00 – 15.00 –eliberare documente E-mail: [email protected] Biroul Ataşatului Militar Dl. Col. Adal Mohammed Alkalthame 24 octombrie 2018 Ataşat Militar (Reşedinţa la Ankara) Biroul Ataşatului Cultural Dl. Dr. Abdulrahman H.A. AL HUMEDHI 1 ianuarie 2017 Ataşat Cultural (Reşedinţa la Viena)

Page 31: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

31

REPUBLICA ARGENTINA

25 Mai – Aniversarea Revoluţiei din 1810

E.S. Dl. Felipe Guillermo ALVAREZ DE TOLEDO 4 noiembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Rosalia LOPEZ HERRERA SANCHEZ Dl. Carlos Maria VALLARINO 5 martie 2018 Adjunct șef misiune Consilier Dna. Paula Romina NANNINI Dl. Juan Jose FELIX 12 martie 2014 Atasat pentru Probleme Administrative

Cancelaria: 010031 Bucureşti, Union International Center,

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, et. 3, ap. 301, Sector 1

Tel.: +40-21 312 26 26; (004) 0372 753 040 Fax: +40-21 312 01 16 E-mail: [email protected] Pagina web: http://eruma.mrecic.gov.ar Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 17.00

Secţia Consulară:

Tel.: +40-21 312 30 44 Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 09.00 – 14.00

Secţia Economică şi Comercială:

Tel.: +40-21 312 17 39 Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 16.00

Secţia Culturală şi de Presă:

Tel.: +40-21 312 17 39 Program de lucru: luni – vineri: 10.00 – 16.00

Page 32: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

32

REPUBLICA ARMENIA

21 Septembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Sergey MINASYAN 18 ianuarie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Liana MINASYAN

Cancelaria: 014136 Bucureşti, Str. Intrarea Poiana nr.27, Sector 1

Tel.: +40-37 278 70 01 Fax: +40-37 278 70 02 E-mail: [email protected] Site: www.romania.mfa.am

Secţia consulară: 014136 Bucureşti, Str. Intrarea Poiana nr.27, Sector 1

Tel.: +40-37 278 70 01 Fax: +40-37 278 70 02 Program de lucru: luni – joi 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 18.00; vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00 Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 10.00 – 13.00

Page 33: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

33

AUSTRALIA

26 Ianuarie – Ziua Australiei

E.S. Dna. Kathleen LOGAN 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Atena) Dna. Andrea Biggi 18 noiembrie 2017 Dna. Janine McLennan Consul

Cancelaria: 11528 Atena, Hatziyianni Mexi Street, Level 2 Adresă poştală: Embassy of Australia, PO BOX 14070, Ambelokipi 115 10

Tel.: (0030-210) 870 40 00 Fax: (0030-210) 870 41 11; 870 41 99; 870 40 55; 870 41 25 E-mail; [email protected] Website: www.bulgaria.embassy.gov.au Program de lucru: luni – joi 09.00 – 13.00

Page 34: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

34

REPUBLICA AUSTRIA

26 Octombrie – Sărbătoarea Naţională a Austriei

E.S. Dna. Isabel RAUSCHER 21 noiembrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Nadine WEINER 18 februarie 2019 Atașat Adjunct Dl. Benedikt SAUPE Consilier- sef adjunct misiune 30 octombrie 2017 Dna. Ilaria CAMILLERI Dl. Stefan HOCHMUTH 1 noiembrie 2018 Consilier, consul Dna. Castillia HOCHMUTH Dna. Beate SCHWEE-BERGER 27 august 2018 Atașat Adjunct Dna.Beate SCHWEE-BERGER 2 decembrie 2018 Ataşat Dl. Thomas KLOIBER 2 ianuarie 2018 Atasat Cultural – Directorul Forumului Cultural Dna. Shadi Samadi

Cancelaria: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2

Tel.: +40-21 201 56 12; 201 56 15 Fax: +40-21 210 08 85;

E-mail: [email protected] Website: www.aussenministerium.at/bukarest / www.facebook.com/AustriaInRo

Secţia Consulară: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7

Tel.: +40-21 201 56 24 Fax: +40-21 210 08 85; E-mail: [email protected]

Forumul Cultural Austriac: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7 Tel.: +40-21 201 56 21

Fax: +40-21 210 08 85; E-mail: [email protected] Website: www.austriacult-bucuresti.ro

Secţia Comercială: 020581 Bucureşti, Str. Logofăt Luca Stroici nr. 15, sector 2

Tel.: +40) 372 068 900 Fax: +40) 372 068 909; E-mail: [email protected] Website: www.austriantrade.org/ro

Biroul Ataşatului pentru Afaceri Interne: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2

Tel.: +40-21 212 41 39; Fax: +40-21 210 08 85 E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului Apărării: A-1090 Viena, Roßauer Lände 1

Tel.: +43) 50201 10 2538 Fax: +43) 50201 10 17087; E-mail: [email protected]

Page 35: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

35

Biroul pentru Probleme de Agricultură şi Mediu:020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 7, Sector 2 Tel.: +40-21 211 01 00;

Fax: +40-21 210 08 85 ; E-mail: [email protected] Secţia Comercială Dl. Gerd BOMMER 29 august 2016 Consilier Comercial Dl. Vera Erika MAIER Ataşat Comercial Dl. Heinz THENMEYER 16 iulie 2007 Ataşat Comercial Biroul Ataşatului pentru Afaceri Interne Ataşat (Afaceri Interne) Dna. Natalie ZEINER 5 iulie 2017 [email protected] Dl. Lt.-col. Martin GIRSCH 12 octombrie 2017 Ataşat al Apărării Reşedinţa la Viena

Page 36: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

36

REPUBLICA AZERBAIDJAN

28 Mai – Ziua Republicii 18 Octombrie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Huseyn Nizami Oglu Najafov 29 ianuarie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Fuad AZIZOV 1 august 2016 Consilier Secretar I Dna. Gunel AZIZOVA Dl. Ramiz JAFAROV 16 ianuarie 2015 Secretar I Dna. Ofelya JAFAROVA Dl. Elshan HAMIDOV 16 iulie 2018 Atasat Dl. Huseynli VUGAR 11 septembrie 2017 Secretar III Dl. Farid MAMMADOV 1 iulie 2014 Atasat Dna. Narmina SULEYMANOVA 3 aprilie 2017 Atasat Financiar

Cancelaria: 014132 Bucureşti, Str. Grigore Gafencu nr.10, Sector 1

Tel.: +40-21 233 24 84; 233 24 66 Fax: +40-21 233 24 65 E-mail: [email protected] Website: www.azembassy.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00 Secţia consulară:

Program de lucru: 10.00 – 13.00

Page 37: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

37

REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH

26 Martie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Imtiaz AHMED agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 75016, 109 Avenue Henri Martin, Paris, Franţa

Tel.: (0033) 146 51 90 33; 146 51 98 30; Fax: (0033) 146 51 90 35 E-mail: diplomatic@bangladoot-paris.org ;[email protected]; Serviciu comercial:

E-mail:[email protected]

Tel.: (0033) 146 51 98 65

Page 38: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

38

REGATUL BAHRAIN

E.S. Dl. Abdulla Abdullatif ABDULLA 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin) Dna. Hadeya Abdulhadi Yousef Modamed Dl. ALMUHARRAQI Ahmed Mohamed Ahmed 16 iulie 2018 Consul Dna. Alaynati Fatema Abdulla Ali Ebrahim

Cancelaria: Klingelhöfer, Str. 7, 10785 Berlin, Germany Telephone: 0049 30 868 77777 Fax: 0049 30 868 77788 [email protected] [email protected]

Page 39: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

39

REPUBLICA BELARUS

3 Iulie – Ziua Independenţei (Ziua Republicii)

E.S. Dl. Andrei GRINKEVICH 17 ianuarie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Julia GRINKEVICH Dl. Vladimir KORONETS 1 iulie 2017 Consilier probleme economice Dna. Anna SYROPORSHNIEVA Dl. Andrei VASILYEV 18 iulie 2017 Secretar III Dna. Anastasia VASILYEVA

Cancelaria: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 6, Sector 1

Tel.: +40-21 223 17 76; 222 42 88 Fax: +40-21 223 17 63 E-mail: [email protected] Website: www.romania.mfa.gov.by Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00; 14.00-18.00

Secţia consulară

Tel.: +40-21 223 17 76; 222 42 88 Fax: +40-21 223 17 63 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00

Page 40: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

40

REGATUL BELGIEI

21 Iulie – Sărbătoarea Naţională

E.S. Dl. Thomas BAEKELANDT 18 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Ilse LUYTEN Dna. Machteld CATTRYSSE 1 martie 2017 Secretar I Consul Dl. Job BEECKMANS Dl. col. Jean-Marie FERBER 7 martie 2018 Ataşat al Apărării Reşedinţa în Belgia Dna. Dominique Poupon

Biroul de legătură al Serviciilor de Poliţie, Vamă, Imigraţie şi Justiţie pentru România, Bulgaria, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord şi SELEC

Dl. Herbert VEYT 1 octombrie 2016 Consilier pentru probleme poliţieneşti şi ofiţer de legătură

011776 Bucureşti, Str. Finlanda nr. 2, ap.2, Sector 1 Tel.: +40-21 230 71 28; Fax: +40-21 230 71 29 E-mail: [email protected]

Delegaţia generală a Comunităţii Franceze din Belgia şi a Regiunii Valone la Bucureşti Delegaţia generală Valonia-Bruxelles

Dl. Eric POPPE 1 septembrie 2015 Delegat general

010113 Bucureşti, Str. Şerban Vodă, nr. 26-28, et. 3, Sector 1 Tel.: +40-21 314 06 65; Fax: +40-21 314 06 85 E-mail: [email protected] Website: www.wbi.be/bucarest

Cancelaria: 020061 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 58, Sector 2

Tel.: +40-21 210 29 69; 210 29 70 Fax: +40-21 210 28 03 E-mail: [email protected] Website: http://romania.diplomatie.belgium.be Program de lucru: luni – joi 09.00 – 12.30; 14.00 – 17.00

vineri 09.00 – 15.00

Secţia consulară: 020061 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 58

Tel.: +40-21 212 36 80 Fax: +40-21 210 28 03 E-mail: [email protected]

Page 41: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

41

Biroul economic şi comercial al Flandrei (Flanders Investment & Trade)

Dna. Nicoleta CHIRILA 1 iulie 2015 Insarcinat (cu atributii de conducere) economic şi comercial al Flandrei

016678 Bucureşti, Intrarea Bitolia nr. 62, Sector 1 Tel.: +40-21 231 56 07 E-mail: [email protected] www.flanderinvestmentandtrade.com

Biroul economic şi comercial al Regiunii valone (AWEX)

Dna. Anne DEFOURNY 15 noiembrie 2016 Ataşat economic şi comercial Reședința Sofia

010113 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 26-28, et. 3, Sector 1, Tel.: +40-21 314 05 77; 314 05 88 Fax: +40-21 314 05 69 E-mail: [email protected]

Page 42: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

42

REPUBLICA BENIN

1 August – Ziua Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: Berlin, Engleralle 23, D-14195

Tel.: (0049-30) 2363 14 70 Fax: (0049-30) 2363 14 740 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi: 09.30-13.00; 14.00 – 17.00 vineri: 09.00 – 16.00

Page 43: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

43

STATUL PLURINAŢIONAL AL BOLIVIEI

1 Septembrie – Ziua Independenţei

Dl. Gustavo Ramiro Espinoza Trujillo 20 februarie 2018 Ministru consilier Însărcinat cu afaceri a.i. (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: Wichmannstrasee 6, 10787, Berlin, Germania

Tel.: (0049-30) 236 91 50 Fax: (0049-30) 236 91 515 E-mail: [email protected] ; [email protected] Web: www.bolivia.de

Page 44: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

44

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl.Asim KARAHASANOVIĆ 2 martie 2016 Consilier Însărcinat cu afaceri a.i. Dl. Mario KAPELETI 7 august 2017 Secretar I Dna. Vanja KAPELETI

Cancelaria: Bucureşti, Str. Stockholm nr. 12, Sector 1

Tel.: +40-21 409 26 01 Fax: +40-21 409 26 03 E-mail: Amb.b[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Secţia consulară: Bucureşti, Str. Stockholm nr. 12, Sector 1

Tel.: +40-21 409 26 01 Fax: +40-21 409 26 03

Page 45: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

45

REPUBLICA BOTSWANA

30 Septembrie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Roy BLACKBEARD 27 ianuarie 2000 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Londra)

Cancelaria: Botswana High Commission, 6 Stratford Place, London W1C 1AY

Tel.: (0044-207) 499 0031 Fax : (0044-207) 495 8595 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri, 09.00 – 17.00

Page 46: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

46

REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI

7 Septembrie – Proclamarea Independenţei

E.S. Dl. Eduardo Augusto IBIAPINA DE SEIXAS 15 decembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Newma de Campos Palma IBIAPINA DE SEIXAS Dna. Tatiana Gomes BUSTAMANTE 1 septembrie 2017 Consilier Dna. Dora Liz Velázquez Osorio 9 ianuarie 2019 Consilier Dna. Andreia BAUMGRATZ DELGADO 15 februarie 2018 Atasat consular Dna. Maria do Socorro pontes Dias 17 august 2018 Atasat

Cancelaria: 011863 Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 40, Sector 1

Tel.: +40-21 230 11 30; 230 78 25; Protocol: +40-21 230 11 16 Fax: +40-21 230 15 99 E-mail: [email protected] (protocol) [email protected] (cancelarie/politic) [email protected] (cultural) [email protected] (economic) [email protected] (consular) [email protected] (administrativ) [email protected] (Contabilitate) Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 13.00

Page 47: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

47

REPUBLICA BULGARIA

3 Martie – Ziua Naţională Eliberarea Bulgariei de sub Dominaţia Otomană

E.S. Todor Ivanov CHUROV 4 noiembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Peni RAEVA Dl. Milen LYUBENOV 1 septembrie 2014 Secretar II, Șef adjunct al Misiunii, Șef al Secției Dna. Donka NEYKOVA-LYUBENOVA Dl. Lyubomir NIKOLOV 15 iulie 2016 Atașat, Secretar III Dl. Iavor STOYANOV 14 septembrie 2014 Consilier, Secția Știință, Cultură și Educație Dl. Kiril Dimitrov DIMITROV 27 iunie 2016 Secretar III(Atașat de presă) Dna. Elena DIMITROVA Dl. Mircho IVANOV 20 iunie 2014 Consilier Șef al Sectiei Consulare Dna. Maria IVANOVA Dl. Ivaylo Nikolaev MARINOV 1 august 2016 Secretar I,Consilier Economic și Comercial Dna. Ralitza MARINOVA

Cancelaria: 011835 Bucureşti, Str. Rabat nr. 5, Sector 1

Tel.: +40-21 230 21 50; 230 21 59 Fax: +40-21 230 76 54 E-mail: [email protected] Website: www.bgembassy-romania.org Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Serviciul comercial: Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 32, Sector 2 Tel./Fax: +40-21 318 91 66

Secţia consulară: Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 32, Sector 2 Tel.: +40-21 318 79 78 Fax: +40-21 318 79 79 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 12.00 şi 14.00 – 16.00 E-mail: [email protected] Dl. Svetlin DANAILOV Secretar II Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Bulgaria Dna. Boryana RAYCHEVA Bucureşti, Calea 13 Septembrie 1-5, Palatul Parlamentului, et. 10 (Centrul Sud-European de aplicare a legii –SELEC) Tel.: +40- 21 303 60 67 Fax : +40 – 21 303 60 33 E-mail: [email protected]

Page 48: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

48

REPUBLICA BURUNDI

1 Iulie – Ziua Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Cancelaria: Kaloujskaya pl.1, Kv. 226-227, 119049 Moscova

Tel.: (007-499) 230 25 64 Fax: (007-499) 230 20 09 E-mail: [email protected]

Page 49: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

49

BURKINA FASO

5 August – Ziua Independenţei

E.S. Dna. Josephine OUEDRAOGO GUISSOU agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria:

Page 50: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

50

REGATUL CAMBODGIEI

9 Noiembrie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Ker VICSETH 10 mai 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Cancelaria: Moscova, Starokonyushenny Pereulok16

Tel.: (007- 495) 637 47 36 Fax: (007- 495) 956 65 73 E-mail: [email protected]

Page 51: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

51

CANADA 1 Iulie – Ziua Canadei

E.S. Dl. Kevin HAMILTON 7 septembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna.Tal Elizabeth HAEN Dl. Christopher DUGGAN 9 august 2015 Consilier (probleme politice) Dna. Marion SIEKIERSKI Dl. John Lorne Bradwin NIBLOCK 23 august 2016 Consilier (probleme comerciale) Dna. Samantha Rosemarie SPARKS Dl. Ralph FLANAGAN 22 august 2016 Consilier (administraţie) şi Consul Dna.Chunxia DU Dl. Philippe DE VARENNES 16 august 2017 Consilier (probleme de emigrare) Dna. Diana Cortez CHAVEZ Dl. Locotenent-Colonel David FREAKE 8 august 2016 Consilier( locțiitor atașat militar) Dna. Lu CHEN Dl. Simon GARRATT 6 august 2015 Secretar I (imigratie) Dl. Claude LABROSSE 11 iulie 2016 Ataşat Dna. Danielle LABROSSE Dna. Xiao Hua BI 9 august 2017 Ataşat Dl. Colonel Robert Brian IRWIN 9 septembrie 2016 Ataşat al Apararii Reşedinţa la Kiev Dna. Nancy MANSON Consilier, Atașat poliție Reşedinţa la Haga

Cancelaria: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 1-3, Sector 1

Tel.: +40-21 307 50 00 Fax: +40-21 307 50 11 (afaceri politice); 307 50 15 (comercial); 307 50 10 (administraţie);

307 50 54 (servicii consulare); 307 50 14 ( imigrare); 307 50 23 (vize) E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.00 vineri 08.30 – 14.00

Page 52: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

52

Dl. Robert TRAN Secretar II, Ataşat poliţie Reşedinţa la Haga Dl. Elise COTÉ Secretar II, Ataşat de poliţie Reşedinţa la Haga Dna. Martina MARSH Secretar I, Ataşat poliţia de frontieră Reşedinţa la Viena Dl. Ian DUNBAR Secretar I, Ataşat poliţia de frontieră Reşedinţa la Viena

Page 53: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

53

REPUBLICA CEHĂ

28 Octombrie – Crearea Statului Cehoslovac Independent (1918)

E.S. Dl. Vladimír VÁLKY 29 ianuarie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Jiří SITTEK 7 august 2017 Consilier, adjunct al misiunii(secția politică) Tel.: +40-21 303 92 83

Dl. Milan PEPRNÍK 7 august 2015 Ministru consilier II(sectia economica) Tel: +40-21 303 92 43 (cancelarie) Dl. Ivo TEICHMAN 9 august 2018 Secretar I (probleme consulare) Tel: +40-21 303 92 53 (cancelarie) Dl. David JANDA 25 ianuarie 2018 Secretar I, ataşat de poliţie Dl. František ZACHOVAL 1 martie 2015 Secretar II Dna. Petra ZACHOVALOVÁ

Cancelaria: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3

Tel.: +40-21 303 92 30 Fax: +40-21 312 25 39 E-mail: buchar[email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.30

Serviciul permanent: luni – vineri (16.30 – 08.00) şi weekend

Tel. mobil: 0744 564 676

Secţia consulară: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3

Tel.: +40-21 303 92 32 Program de lucru cu publicul şi vize: luni, miercuri şi joi, 08.30 – 11.30

Secţia economică: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3 Tel.: +40-21 303 92 93 Fax: +40-21 313 89 80 E-mail: [email protected]

Centrul Ceh: 030045 Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3 Tel.: +40-21 303 92 36 Fax.: +40-21 312 25 37

Page 54: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

54

REPUBLICA CHILE

18 Septembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl.José Miguel MENCHACA PINOCHET 7 septembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Maria Constanza Fernández VALDIVIESO Dl. Rodrigo Guzmán BARROS 01 martie 2016 Consilier si Consul

Cancelaria: 011448 Bucureşti, Str. Maior Gheorghe Şonţu 10- 12, etaj 4, ap. 12, Sector 1

Tel.: +40-21 312 72 39 Fax: +40-21 312 72 46 E-mail: [email protected] Pagina web: www.chilebroad.gov.cl Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.00

vineri 09.00 – 15.00 Secţia consulară: 01448 Bucureşti, Str. Maior Gheorghe Şonţu 10-12, etaj 4, ap. 12,

Sector 1

Tel.: +40-21 312 73 11 Fax: +40-21 312 72 46 E-mail: [email protected] Pagina web: www.chilebroad.gov.cl Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.00 vineri 09.00 – 15.00

Page 55: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

55

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

1 Octombrie— Ziua Proclamării Republicii Populare Chineze

E.S. Dna.Jiang Yu 16 aprilie 2019

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. TU Jiang 20 decembrie 2017 Ministru consilier Dna. LI Shu Dl. Col. LIU Tao 16 august 2014 Ataşatul Militar Adjunct Dl. GUAN Gang 29 septembrie 2015 Consiler (probleme economice şi comerciale) Dna. WANG Jihong Dl. ZHANG Jian 29 august 2016 Consilier ( problem tehnico-stiintifice) Dna. YANG Hua

Cancelaria: 014101 Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, Bucureşti Tel.: (004) 021 232 88 58 (protocol) (004) 021 232 17 32 (informaţii) Fax: (004) 021 233 06 84 Website: www.chinaembassy.org.ro E-mail: [email protected] Program de lucru al ambasadei: luni - vineri 08.30 - 16.30 Secţia politică: Tel.: (004) 021 233 06 45; 021 233 13 87 Secţia militară: Tel.: (004) 021 232 96 71; 021 233 13 89 Secţia economică şi comercială: Tel.: (004) 021 232 05 22; 021 232 96 73 Fax: (004) 021 232 96 77 Secţia culturală: Tel.: (004) 021 232 96 70; 021 233 13 92 Fax: (004) 021 233 13 91 Secţia tehnico-ştiinţifică: Tel./ Fax: (004) 021 232 19 23 Secţia consulară: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, Bucureşti Tel.: (004) 021 233 41 88 Fax: (004) 021 233 41 89 Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 09.00 - 12.00 Secţia învăţământului: Str. Popa Tatu nr. 19, Sector 1, Bucureşti Tel./ Fax: (004) 021 314 38 68

Page 56: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

56

Dna. ZHAO Li 13 decembrie 2017 Consilier (probleme culturale)

Dl. XIA Changqing

Dl. ZHAO Lei 19 octombrie 2016 Consilier Dl. TANG Fujian 15 august 2018 Secretar I (Seful sectiei politice) Dl. LIU Chunguang 15 decembrie 2015 Secretar I Dna. WANG Wei Dl. CHEN Song 12 iunie 2016 Secretar I (Seful sectiei consulare) Dl. LI Jianshe 20 decembrie 2016 Secretar I Dna. ZHANG Shuchun Dl. ZHANG Zhe 26 decembrie 2017 Secretar I Dna. XIE Tingfang 24 octombrie 2014 Secretar II Dl. LIU Yang 29 martie 2015 Secretar II Dna.WANG Lei Dl. Col. WANG Hongbin 15 mai 2015 Ataşatul Militar Adjunct Dl. ZHU Konglai 7 iunie 2015 Secretar II Dna. YANG Xiaohua Dl. WAN Cong 29 septembrie 2015 Secretar II Dna. LI Na 18 martie 2016 Secretar II Dl. Lt. Col. HUANG He 16 iunie 2017 Asistent al atasatului militar Dna. LIU Wenfei Dl. CHENG Lin 1 iulie 2017 Secretar II Dna. YANG Xiangmei Dl. XIA Lei 1 ianuarie 2018 Secretar II Dna. SHAO Liulian 26 noiembrie 2016 Secretar III Dl. QIU Kai

Page 57: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

57

Dna. Qi Yue 15 decembrie 2016 Secretar III Dl. LU Yuxun 29 august 2014 Ataşat Dl. ZHOU Chaohan 24 iunie 2016 Atașat Dna. SUN Mengqi Dl. Wang FEI 31 iulie 2017 Ataşat

Page 58: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

58

REPUBLICA CIPRU

1 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Dimitris HATZIARGYROU 8 iulie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna Elpida HATZIARGYROU Dl. Iosif KYPRAIOS Consilier Comercial ( reședința la Atena)

Cancelaria: 011406 Bucureşti, Str. Petofi Sandor nr.2, Sector 1

Tel. : +40- 314336290 Fax: +40- 21 223 04 56 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri : 09.00 – 17.00 Program de lucru cu publicul: luni – vineri: 10.00 – 12.00

Page 59: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

59

REPUBLICA COLUMBIA

20 Iulie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. JAVIER DARIO HIGUERA ANGEL 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Varşovia)

Cancelaria: str. Zwycięzców 29, 03-936 Varşovia, Polonia

Tel.: (0048-22) 617 71 57; 617 09 73 Fax: (0048-22) 617 66 84 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00 / 09.00 – 15.00 (afaceri consulare)

Page 60: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

60

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

30 Iunie – Ziua Independenţei

Dl. Serge OKOKA KASONGO 30 august 2018 Însărcinat cu afaceri a.i. Dl. Albert KALENDA SHIMAT 19 mai 2005 Prim-Secretar Mobil: 0731 724 512

Cancelaria: Bucureşti, Str. Bruxelles nr.21, Sector 1

Tel./Fax: +40-21 210 54 98 E-mail: ambardcongo[email protected] Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 15.00

Page 61: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

61

REPUBLICA COREEA

3 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. KIM Eun- Joong 29 martie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. KIM Hyosook Dl. LEE Woosung 15 februarie 2017 Consilier Dna. PARK Migyung Dl. PARK Heejo 16 februarie 2017 Consilier Dl.SHIN Jinwoo 18 februarie 2019 Secretar II Dra. KIM Ji Eun 14 august 2018 Secretar II Dna. JUNG Hyo Min 24 august 2016 Secretar III Dl. Col. JUNG Beung Che 1 august 2018 Ataşat al apărării (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: 014476 Bucureşti, Sky Tower Building S.R.L, Calea Floreasca nr. 246 C, etaj.33 , Sector 1

Tel.: +40-21 230 71 98 Fax: +40-21 230 76 29 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 17.00 E-mail: [email protected]

Secţia Comercială : Korea Business Center- KOTRA, Băneasa Business&Technology Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42-44, Building A, et. 1, Sector 1 Tel.: +40-21.233 21 71 Fax. : +40-21.233 21 74 E-mail. : [email protected]

Page 62: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

62

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ

9 Septembrie – Ziua Proclamării Republicii

Populare Democrate Coreene (Ziua Naţională)

Dl. Ri Pyong DU 7 septembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Kim Yon Gum

Dl. Jon Chol JIN 26 martie 2017 Secretar III Dl. Hyon Song KIM 28 martie 2017 Secretar III Dl.Ri Su DONG 4 mai 2015 Secretar III Dna.Kim Un JU

Cancelaria: 014101 Bucureşti, Şos. Nordului nr.6, Sector 1

Tel.: +40-021 232 05 79; 232 19 94 Fax: +40-021 232 19 92 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni-vineri 09.00-17.00

Secţia Consulară: Tel.: +40-021 232 05 79 Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00

Page 63: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

63

REPUBLICA COSTA RICA

15 Septembrie – Ziua Naţională (Ziua Independenţei – 1821)

E.S. Dl. Francisco Tomás DUEÑAS agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Bruxelles)

Cancelaria : Avenue Louisse 489, et. XII 1050 Bruxelles

Tel: (0032-121 640 55 41; 640 59 69 Fax: (0032-121 648 31 92 E-mail: inf[email protected] Program de lucru: luni-vineri: 09.00-16.00

Page 64: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

64

REPUBLICA CÔTE D’IVOIRE

7 August – Ziua Naţională

Dna. M’BRAH A. Georgette Ȋnsărcinat cu afaceri a.i. (Reşedinţa la Viena)

Cancelaria : 14193, Berlin, Schinkelstrasse 10 Tel: (0049-030) 890 696 103-030/890 696 104

Fax: (0049-030) 890 696 206 E-mail: [email protected] Site : www.ambaci.de Program de lucru: luni-vineri: 09.00 – 15.00

Page 65: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

65

REPUBLICA CROAŢIA

25 Iunie – Ziua Naţională

E.S. Davor VIDIŠ 6 noiembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Merica VIDIŠ Dna. Dinka FRANULIĆ 5 septembrie 2016 Consilier Dna. Dušanka ŠULJE 6 februarie 2019 Secretar I

Cancelaria: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 1, Sector 2

Tel.: +40-21 300 36 55 Fax: +40-21 313 03 84 E-mail: [email protected] Website: http://ro.mfa.hr Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00 Secţia consulară: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 1, Sector 2

Page 66: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

66

Tel.: +40-21 300 36 55 Fax: +40-21 313 03 84 Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 12.00

REPUBLICA CUBA

1 Ianuarie – Ziua Victoriei Revoluţiei 26 Iulie – Ziua Insurecţiei Naţionale

E.S. Dl. Roberto César HAMILTON MAGAÑA 18 ianuarie 2018

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Dianetza SUAREZ TAMAYO Dl. Yamill MORALES PEREZ 15 octombrie 2016 Secretar III (probleme consulare) Dna. Alina LAMBERT ESTEVEZ

Cancelaria: 020071 Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil nr. 73, Intrarea Gheorghe

Simionescu, Sector 1

Tel.: +40-21 211 87 39; 211 87 95 Tel./Fax: +40-21 211 89 16 E-mail: [email protected]; Protocol: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Secţia consulară: Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil nr. 73, Intrarea Gheorghe Simionescu, Sector 1

Tel.: +40-21 211 87 39; 211 87 95

Fax: +40-21 211 89 16

E-mail: [email protected]

Page 67: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

67

Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 09.00 – 12.00

REGATUL DANEMARCEI

16 Aprilie – Ziua de Naştere a M.S. Regina 5 Iunie – Ziua Constituţiei

E.S. Dl. Søren JENSEN 11 octombrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Stefan Emanoil ILCUS 20 februarie 2018

Cancelaria: 024031 Bucureşti, Str. Dr. Burghelea nr. 3, Sector 2

Tel.: +40-21 300 08 00 Fax: +40-21 312 03 58 E-mail: [email protected] Website: www.rumaenien.um.dk Pagina de internet: http://rumaenien.um.dk/en.aspx Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.30

Secţia consulară:

Program de lucru: luni – joi 09.30 – 12.30

Page 68: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

68

REPUBLICA DOMINICANĂ

27 Februarie – Ziua Naţională

E.S. Dna. Alba Cabral-Pena GOMEZ 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: Via Giuseppe Pisanelli 1, int.8, 00196 Rome

Tel.: (0039-06) 454 34 789 Fax: (0039-06) 454 48 452 E-mail: [email protected] Site: www.embajadadominicanaitalia.org Program de lucru: 9.30 – 16.30

Page 69: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

69

REPUBLICA ECUADOR

10 August – Ziua Naţională

(1809 – Proclamarea Independenţei)

E.S. Dna. Maria del Carmen GONZALES CABAL 17 ianuarie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Budapesta)

Cancelaria: 1061, Budapesta, Andrássy út 20. I/2

Tel.: (0036-1) 315 21 24; 315 04 24 Fax: (0036-1) 315 21 04 E-mail: [email protected]

Page 70: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

70

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

23 Iulie – Ziua Revoluţiei

E.S. Dl. Salah El-din Abdel El-Sadek AHMED 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Hend Mohamed Elsaid Osman Hassan Dl. Sherif Abdelkader Abdellatif NADA 31 ianuarie 2017 Consilier Dna. Dalia Mohamed Atef Ahmed TANTAWY 2 august 2016 Secretar I Biroul Ataşatului Apărării Dl. col. Anwar Ali Elsayed FAHMY 15 noiembrie 2017 Ataşat al apărării Biroul Comercial Dl. Hatem Ali Shoukry Mahmoud Badr Atasat administrativ Dna. Mona Hamdy Mohamed Gharib Atasat financiar

Cancelaria: 010407 Bucureşti, Bd. Dacia nr. 67, Sector 1

Tel.: +40-21 211 09 38; 211 09 39 Fax: +40-21 210 03 37 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00; 14.00 – 15.00

Secţia Consulară: 010407 Bucureşti. Str. Polonă nr. 33, Sector 1 Tel.: +40-21 211 09 38; 211 09 39 Fax: +40-21 210 03 37 E-mail: [email protected]

Program de lucru: luni –vineri 10.00 -12.00 depuneri documente; 14.00 – 15.00 ridicări documente

Biroul Ataşatului Apărării : Bucureşti, Str. Icoanei nr.50, Sector 2 Tel: +40-21 210 04 06 Fax: +40-21 210 27 18 Telex: 10396 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Biroul comercial: Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 44-48, Et.1, Ap.3, Sector 1 Tel.: +40-21 211 23 52; 211 39 47 Fax: +40-21 210 04 05 Telex: 11588 comeg r Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Page 71: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

71

REPUBLICA EL SALVADOR

15 Septembrie – Ziua Naţională

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Viena)

Dl. Ramiro RECINOS TREJO 7 iulie 2016 Ministru consilier Însărcinat cu afaceri a.i.

Cancelaria: Viena, 1040 Prinz Eugen Strasse 72/2/1 Tel: +43-1) 505 38 74 Fax: +43-1) 505 38 76 E-mail: [email protected] Site: www.rree.gob.sv

Page 72: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

72

REPUBLICA ELENĂ

25 Martie – Aniversarea Revoluţiei

pentru Independenţa Naţională

E.S. Dl. Vassilis PAPADOPOULOS 4 noiembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Evangelos TOURNAKIS 10 noiembrie 2015 Consilier al Ambasadei Adjunct al Şefului Misiunii Dna. Sofia KANTARA 21 septembrie 2015 Secretar al Ambasadei, Consul Dna. Liakopoulou ANDROKIKI 21 septembrie 2015 Secretar I

Cancelaria: 021403 Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 1-3, Sector 2

Tel.: +40-21 209 41 70-4; Fax: +40-21 209 41 75 E-mail:[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Secţia consulară: 021392 Bucureşti, Str. Ferdinand nr. 4-6, Sector 2

Tel.: +40-21 209 41 91-2; Fax: +40-21 209 41 93 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 12.30

Biroul Ataşatului Militar: 021403 Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr. 1-3, Sector 2

Tel./Fax: +40-21 256 80 20; E-mail: [email protected]

Biroul Economic şi Comercial: 021401 Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr.1, Et.1, Ap.3, Sector 2

Tel.: +40-21 210 07 48; 211 57 24 ; Fax: +40-21 211 98 93 E-mail: [email protected]

Biroul de presă: 021403 Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr. 1-3, Sector 2

Tel.: +40-21 210 04 99 ; Fax: +40-21 210 05 00 E-mail: [email protected]

Secţia maritimă: 900658 Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr.49, Bl. RM, Sc.A, Et.6, Ap.24

Tel.: +40-241) 615 943 Fax: +40-241) 550 001 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.30 – 15.00 900658, Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr.49, Bloc RM, Sc.A, Et.6, Ap.24 E-mail: [email protected] Tel: (0241) 615 943; Fax: (0241) 550 001 Biroul Naţional de Turism Tel/Fax: 021/310.96.10 E-mail: [email protected] B-dul Libertătii nr.18, Bloc 104, Sc.2, Ap.18, sector 5, Bucureşti

Page 73: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

73

Biroul Ataşatului Militar Dl. Ioannis SARRIGIANNIS 8 august 2016 Ataşat al Apărării Biroul Economic şi Comercial Dl. Aristotelis Vasileios XENAKIS 10 decembrie 2018 Consilier (Afaceri economice şi comerciale) Dl. Paraskevas MASOURAS 25 ianuarie 2019 Ofiter de legatura

Page 74: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

74

CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

1 August – Aniversarea Întemeierii Confederaţiei Helvetice (1291)

E.S. Dl. Arthur MATTLI 16 aprilie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Philippe CREVOISIER 11 ianuarie 2019 Consilier Dl. Ronald Louis PYTHON 22 august 2016 Directorul Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România Consilier Dna. Marie – Claire Laurence PYTHON Dl. Stefan DUBACH 1 iulie 2014 Secretar I Consul Dna. Marina Laura BONTÁ 27 iunie 2016 Vice-Consul Ataşat Dl. Martin SPILKA Dna. Peppina Helen SIGG KNOBEL 1 iulie 2012 Ataşat Dl. Roland KNOBEL Dl. Martin MICHEL 30 iunie 2017 Ataşat Reşedinţa la Sofia

Cancelaria: 010626 Bucureşti, Str.Grigore Alexandrescu 16-20, Sector 1

Secţia consulară: +40-21 206 16 00 Secţia diplomatică tel.: +40-21 206 16 41 Fax: +40-21 206 16 20 E-mail: [email protected] Website: www.eda.admin.ch/bucarest

Biroul pentru Contribuţia Elveţiană în România: 010626 Bucureşti, Str.Grigore Alexandrescu 16-20, Sector 1

Tel.: +40-21 206 16 80 Fax: +40-21 206 16 20 E-mail: [email protected] Website: www.swiss-contribution.admin.ch/romania Program de lucru: luni–joi 08.00–12.30 şi 13.15–17.00; vineri 08.00– 13.00 Ghişeu: luni – vineri 09.00 – 12.00 sau cu programare

Page 75: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

75

EMIRATELE ARABE UNITE

2 Decembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Dr. Ahmed Abdulla Saeed Bin Saeed ALMATROOSHI 15 martie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Mashael Abdulrahman ALRUMAIH Dra. Mahrah Ali Mohamed AlShaya Al Ali 18 iunie 2018 Secretar III

Cancelaria: 011825 Bucureşti, Aleea Modrogan nr.4, Sector 1

Tel.: +40-21 231 76 76 Fax : +40-21 231 55 88 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni –joi: 8.30-15.30; vineri 08.30 – 14.00

Page 76: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

76

STATUL ERITREEA

24 Mai – Ziua Independenţei (1993)

E.S. Dl. Teclay Minassie ASGEDOM 6 noiembrie 2003 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Cancelaria: Karovyîi Val, int. 2, et. 3, 129090 Moscova

Tel.: (007-499) 238 30 25 Fax: (007-490) 238 18 68 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 9.00 – 13.00 şi 15.00 – 18.00

Secţia consulară Program de lucru: luni – vineri 9.00 – 11.00

Page 77: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

77

REPUBLICA ESTONIA

24 Februarie – Ziua Independenţei (1918)

E.S. Dl. Ants FROSCH 10 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Maris FROSCH Dl. Imre SIIL 1 august 2017 Secretar I Consul

Cancelaria: Aleea Modrogan nr.4A, Apart.3, Sector 1, 011826

Bucuresti. Tel: +4021 311 55 22 Fax: +4021 311 55 29 Email: [email protected]

Page 78: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

78

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ A ETIOPIEI

28 Mai – Ziua Naţională

E.S. Dl. Negash Kebret BOTORA 4 mai 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Geneva)

Cancelaria: 1211 Geneva, Rue de Moillebeau 56, Case Postal 338

Tel.: (0041-229) 197 010/17 Fax: (0041-229) 197 029 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Page 79: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

79

REGATUL ESWATINI 6 Septembrie - Proclamarea Independenţei (1968)

Cancelaria:

Page 80: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

80

REPUBLICA FILIPINE

12 Iunie – Ziua Declarării Independenţei

E.S. Dna. Maria Fe Tanabe PANGILINAN 4 mai 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Budapesta)

Cancelaria: 1026, Gabor Aron Utca 58, Budapesta

Tel.: (0036-1) 391 43 00; 200 55 23; 200 55 24; 200 55 26

Fax: (0036-1) 200 55 28 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Page 81: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

81

REPUBLICA FINLANDA

6 Decembrie – Proclamarea Independenţei Naţionale

E.S. Dna. Päivi POHJANHEIMO 10 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Pasi POHJANHEIMO Dna. Anne Kristiina M’RABET 1 august 2016 Secretar I Dra. Riikka TURUNEN 31 iulie 2018 Consul

Cancelaria: 011832 Bucureşti, Str. Atena 2 bis, Sector 1

Tel.: +40-21 230 75 04; 230 75 45; 230 76 26; 230 75 10 Fax: +40-21 230 75 05 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi 08.00 – 16.15,vineri 08.00-15.00 Serviciul consular: luni- vineri 09.00-11.00

Page 82: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

82

REPUBLICA FRANCEZĂ

14 Iulie – Căderea Bastiliei

E.S. Dna. Michèle RAMIS 29 iunie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Martial ADAM 7 august 2017 Consilier I Dna. Anna ADAM Dl. Pierre Marc Marie RANNOU 1 septembrie 2016 Consilier II Dna. Delphine RANNOU Dl. Edgar Vincent Hugues DUBOIS 31 august 2016 Secretar III Dna. Aude-Line FERRAND 16 august 2017 Secretar III (şef serviciu presa) Dna. Cécile CASANOVA 14 august 2018 Şef Serviciu Comun de Gestiune Dl. Flavien GARRIGOU-GRANDCHAMP 5 septembrie 2017 Ataşat al Apărării Dna. Diane Marion Geneviève GRANDCHAMP

Dl. Col. Hervé DAGES 6 septembrie 2014 Ataşat de securitate internă Dna. Deborah GUZ

Cancelaria diplomatică: 010392 Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr. 13-15, Sector 1

Tel.: +40-21 303 10 00 ; Tel./Fax : +40-21 303 10 90 Telex : 11320 FRANCBUCAR E-mail : [email protected] www.ambafrance-ro.org Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 17.30

Misiunea economică: 010392 Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr. 13-15, Sector 1 Misiunea Economică UBIFRANCE: 711171 Bucureşti, Str. Italiană nr.24, etaj 1, Sector

2 Tel.: +40-21 305 68 00 Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 17.00

Serviciul de cooperare şi acţiune culturală: Bucureşti, B-dul Dacia nr.77, Sector 1

Tel.: (00374) 125 200 Tel./Fax: (00374)125 271 Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 17.30

Secţia consulară: 701712 Bucureşti, Intrarea Christian Tell nr.6

Tel.: +40-21 303 10 00 Tel./Fax : +40-21 303 10 78; Program de lucru: luni – vineri: 08.30 – 13.00 ; 14.30 – 17.30

Page 83: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

83

Dl. Michel CYWINSKI 5 septembrie 2017 Consilier economic Dna. Thèrèse Eva CYWINSKI

Dna. Marie-Luce GRIB 15 septembrie 2017 Consilier agricol regional Dl. Mehmet MEYDAN 16 august 2017 Consul Dna. Yasemin MEYDAN Dna. Dominique HAJDANI 1 septembrie 2016 Dna. Anne-Laure Monique Pascale LAL SHARMA 17 august 2018 Atasat consular Dl. Yann FROLLO DE KERLIVIO 1 august 2014 Director ME- UBIFRANCE Dna. Magdalena FROLLO DE KERLIVIO Dna. Hélène ROOS 31 august 2018 Consilier de cooperare şi acţiune culturală Director al Institutului Francez Bucureşti Dna. Mona BOULIN 1 decembrie 2015 Secretar I Magistrat de legatura Dl. Olivier Marcel Joseph FAUQUIER 2 august 2018 Ofiţer de legătură jandarmeria nationala Misiunea Economică UBIFRANCE Dl. Frédéric Michel BEAUMONT 2 iulie 2018 Atașat de Cooperare științifică și universitară Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală Dna. Irina PETRESCU 1 octombrie 2016 Atașat cultură Directoare delegată –Institutul Francez Dl. Jean –Noël MATHIEU Agenţia Naţională pentru Străini şi Migraţii Dl. Julien AUTRET Ataşat de Vamă Reşedinţa la Sofia(Bulgaria) Comisariatul Energiei Atomice (C.E.A.) Dl. Jean-Marie DEMANGE Șef Serviciului economic regional –SOFIA

Page 84: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

84

REPUBLICA GABONEZĂ

17 august – Proclamarea Independenţei (1960)

E.S. Dl. René MAKONGO 15 ianuarie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Cancelaria : Moscova, Denezhny Pereulok, 16 Tel./Fax: (007- 499) 24 10 080 E-mail: [email protected]

Page 85: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

85

REPUBLICA GAMBIA

18 Februarie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Momodou Lamin Sedat JOBE agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Paris)

Cancelaria: 75116 Paris, Rue Leonard de Vinci 7 ter.

Tel.: (0033-0) 967 68 05 99 Fax : (0033-0) 153 04 05 99 E-mail: [email protected]

Biroul de legatura: 540020 , Str. Rodnei nr.26 B, ET.1, Târgu-Mureș Tel/Fax: 0040)720 160 132 Mobil: 0040) 722 870 781 E-mail: [email protected] Șef ad interim Dl.Dr. Pal OSVATH

Page 86: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

86

GEORGIA

26 Mai – Ziua Naţională

E.S. DL. Nikoloz NIKOLOZISHVILI 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Andrea ADAMOVICOVA Dna. Nino Phiphia 11 decembrie 2018 Consilier Consul Dl. David KAPANADZE 1 septembrie 2016 Ministru-Consilier Dna. Marina SAMHARADZE

Cancelaria: 011983 Bucureşti, Str. Herăstrău nr. 16, Sector 1

Tel.: +40-21 210 06 02; 210 06 04 Fax: +40-21 211 39 99 E-mail: [email protected] Website: www.romania.mfa.gov.ge Program de lucru: luni-vineri 09.00-18.00 Pauza de masa: 12.30 -13.30

Page 87: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

87

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

3 Octombrie – Ziua Unităţii Germane

E.S. CORD HINRICH MEIER-KLODT 17 ianuarie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Gladys Virginie Ntim ABANKWA-MEIER-KLODT Dl. Kai Helmut Friedrich HENNIG 11 septembrie 2017 Ministru plenipotentiar Dna. Christina LADAS-HENNIG Dl. Lt. Col. Christian Bernhard Alfred ZIESE 14 august 2017 Atașat militar Dna. Eva Andrea ZIESE Dna. Beate Birgit BIDENBACH 8 august 2015 Secretar I (Şef Departament Administrativ) Dl. Luca FREGONESE Dl. Carsten Andreas Joachim DŐRDRECHTER 4 iulie 2016 Secretar I (probleme politice) Dna. Laura DŐRDRECHTER Dna. Swantje Gesine Johanna KORTEMEYER 22 iunie 2017 Secretar I (probleme economice si comerciale) Dl. Sebastian KORTEMEYER Dna. Laura Amely GRÜNEWALD Secretar I (probleme de presa) 28 iulie 2017 Dna. Ariana Saskia Schmidt 6 august 2018 Secretar I Dl. Andreas Karam LOZA (probleme culturale) Dl. Thomas BITTNER Secretar (probleme juridice si consulare) 16 august 2017 Dna. Claudia BITTNER 16 august 2017 Secretar II

Cancelaria: 011849 Bucureşti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 6-8

Tel.: +40-21 202 98 30 Fax: +40-21 230 58 46 E-mail: [email protected] Internet: www.bukarest.diplo.de ; www.bucureşti.diplo.de Program de lucru: luni–joi 08.00–13.00; 13.30–17.00 vineri 08.00–14.00

Secţia consulară: Tel.: +40- 021 202 98 30

Fax: +40-21 202 97 31

Program de lucru cu publicul: marţi, joi şi vineri: 11.00- 11.30

Page 88: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

88

Dna. Katja GAWEHNS 1 iulie 2014 Secretar III Dl. Michael PAWLOWSKI 1 iunie 2015 Secretar III Dna. Diana PAWLOWSKI Dna. Elke SCHMITT 1 iunie 2016 Secretar III Dl. Peter Heinrich KÜPPERS 1 august 2016 Secretar III Dna. Tatjana MONTIK Dna. Birgit VON HELLFELD 1 august 2016 Secretar III Dl. Joachim VON HELLFELD Dl. Alexander IMANN-FINKE 14 august 2017 Secretar III Dna. Kathrin FINKE Dl. Martin Paul FÜGER 8 august 2016 Atasat Dna. Natalie Augustine Melville OHLSEN- FÜGER Dl. Götz Karl Freidrich ORTMANN 4 august 2017 Atasat Dna. Haronid Lucina BLANCO LOBO Dl. Wolfgang EICHHORN 4 august 2017 Atasat Dna. Petra EICHHORN NIZNANSKA Dna. Dorothea DURUTYA 10 august 2015 Ataşat Dna. Daniela KÖNEKAMP 23 iulie 2018 Ataşat Dl. Georg Ludwig GNADL 4 iunie 2018 Ataşat militar adjunct Dl.Johannes Dieter NÖTH 4 martie 2016 Ataşat Adjunct

Page 89: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

89

Dna. Daniela LOTZEN 11 august 2016 Ataşat adjunct Dl. Holger HAASE Dl. Marco BAUM 19 august 2016 Ataşat adjunct Dna. Daniela SIEFKEN 20 iulie 2018 Atașat adjunct Dna. Carmen KÖNEKAMP Dl. Alfred Erich POREMBA 26 iulie 2018 Atașat adjunct

Page 90: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

90

REPUBLICA GHANA

6 Martie – Aniversarea Proclamării Independenţei

E.S. Dna. Virginia HESSE 15 martie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Praga) Dna. Worwornyo AGYEMAN 21 ianuarie 2017 Ministru Consilier

Cancelaria: Praga, V Tišině 781/4, 16000, Bubeneč

Tel.: (00420) 233 377 236 Fax: (00420) 233 375 647 E-mail: [email protected]

Page 91: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

91

REPUBLICA GUATEMALA

15 Septembrie – Ziua Declarării Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Viena) Dl. Carlos Alberto Garcia Reyes 1 august 2018 Ministru consilier Însărcinat cu afaceri a.i.

Cancelaria: 1040, Viena, Prinz Eugen Straße 18/1/Top 7

Tel.: +43-1) 714 35 70 Fax: +43-1) 714 35 70 15 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00 Program de lucru Secţia Consulară: 09.00 – 12.00

Page 92: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

92

REPUBLICA GUINEEA

2 Octombrie – Ziua Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Belgrad)

Cancelaria:11000, Belgrad 4, rue Ohridska, 4

Tel.: (0038-111) 34 44 840; 24 51 391 Fax: (0038-111) 34 44 870 E-mail: ambaguine[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.00

Page 93: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

93

REPUBLICA HONDURAS

15 Septembrie – Ziua Naţională

E.S.Dl. Ramon Custodio ESPINOZA agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: Str. Cuxhavener no. 14 10555 Berlin - Germania

Tel.: (0049-30) 39749709 ; (0049-30) 39749710 Fax: (0049-30) 39749712 E-mail: informacion.embahon[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 94: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

94

REPUBLICA INDIA

26 Ianuarie – Ziua Republicii 15 August – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Thanglura DARLONG 15 martie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Lalnunkimi DARLONG Dl. Bhaskar Bhatt 17 octombrie 2018 Secretar I Dl.Singh ARVINDER 19 ianuarie 2017 Ataşat Dna. Parminder Kaur Dl. Rawat Dinesh Sigh 13 august 2018 Ataşat Dl. Kehar SINGH 22 noiembrie 2018 Ataşat Dl. Sanjeev VASHISHTH 10 octombrie 2017 Atasat ( resedinta la Kiev) Dna. Seema VASHISHTH

Cancelaria: 011864 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 46 , Sector 1

Tel.: 0372147431/32/33; Fax: 0372147434/35

E-mail: [email protected]

[email protected] - Attache(PS) To Ambassador

[email protected] - Administration

Program de lucru: 09.00-17.30

Secţia consulară:

Tel.: 0372)1474-31/32/33 ; Fax: 0372) 147434 E-mail: [email protected] ,[email protected]; Program de lucru: luni-vineri 09.30 - 12.30(depunere), 16.00-17.00(ridicare)

Page 95: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

95

REPUBLICA INDONEZIA

17 August – Ziua Independenţei

E.S. Muhammad Amhar Azeth 29 mai 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Susilawati BAKRIE 3 august 2015 Consilier (probleme politice) Dna.Arindya ANINDITA 9 februarie 2018 Secretar I(probleme economice) Dl. Destarata Hamarsan MUSTAFA 29 iulie 2016 Secretar II (protocol, probleme consulare) Dna. Rahmania Dyah PRIYANTI Dl. HERMAWAN 15 martie 2019 Ataşat (administrativ) Dl.Cristian Noel Frederik TANGJONG 23 februarie 2016 Ataşat al apărării(Resedința la Belgrad) Dna.Saltima Ripi TANGJONG Dna. Regia Mutiara Rozuah 10 august 2018 Secretar II

Cancelaria: 010449 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 19, Sector 1 Tel.: +40-21 312 07 42 / 43 / 44 Tel./Fax: +40-21 312 02 14 E-mail: [email protected] Website: www.indonezia.ro

Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00

Secţia consulară: Program de lucru: luni – joi 10.00 – 13.00 şi 14.00 – 16.00

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI

Page 96: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

96

25 Mai – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Saker MALKAWI 21 octombrie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Nidal AL SHARAIRI 13 iulie 2015 Secretar I Dna. Manal ALSA’DI Dl. Akad Yassar Mohammad AL-KASAWNIH 1 septembrie 2017 Secretar I

Dna. Wasna Moufaq Mohammad AL-NEGRESH

Dl. Col. Thabet Mohammad Ali DRADKEH 3 iulie 2014 Atașat al apărării Reședința la Roma

Cancelaria: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie nr. 1, Sector 2

Tel.: +40-21 210 47 05; 210 80 80 Fax: +40-21 210 51 01 E-mail: embass[email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 15.00

Page 97: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

97

REPUBLICA IRAK

14 Iulie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza AL-ROBAIEE 29 mai 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Abdulkarim Mohammed SHWAIKH 6 iunie 2018 Ministru plenipotentiar Dl. Mohammed Ibraheem Waheed AL-AZZAWI 20 decembrie 2017 Consul Dna. Iman Abdulmalek Mohammed Ali AL-MUFTI Dl. Ammar Slman Jaber Al- Karkhi 10 octombrie 2017 Secretar I, consul

Dl. Ali Khaleel Mustafa AL-RUBAYE 14 august 2018 Sef al Departamentului de Protocol

Cancelaria: Bucureşti, Str. Daniel Danielopolu nr.10, Sector 1

Tel.: +40-21 233 90 08; 233 90 09 Fax: +40-21 233 90 07 E-mail: amba[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

Secţia culturală: 013043 Bucureşti, Str. George Valentin Bibescu nr. 20, Sector 1 Tel.: +40-21 232 40 32

Biroul Ataşatului Militar: 021426 Bucureşti, Str. Mătăsari nr. 57, Sector 2 Tel./Fax: +40-21 252 40 89

Page 98: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

98

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN

11 Februarie – Ziua Revoluţiei Islamice

E.S. Dl. Morteza ABOUTALEBI 22 noiembrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Leyla ABOUTALEBI Dl. Moslem CHENARI 9 septembrie 2016 Consilier I Dna. Nasrin CHENARI Dl. Seyed Bagher RAZAVI 16 ianuarie 2018 Consilier III Dna. Fatemeh RAZAVI Dl. Seyed Bagher RAVAZI 16 ianuarie 2018 Consilier III Dna. Fatemeh RAVAZI Dna. Neda RAEFIPOUR 23 octombrie 2017 Ataşat Dl. Ehsan EKHTIARI Dna. Parvin NEGINRAZ 30 iulie 2018 Atasat Dl. Sadegh KARIMPOUR

Cancelaria: 010664 Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr. 39, Sector 1

Tel.: +40-21 312 04 93; 312 04 94; 312 04 95; 367 49 97 (Protocol) Fax: +40-21 312 04 96 E-mail: [email protected] ; [email protected] Website: www.bucharest.mfa.ir/ Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.30

Secţia Consulară:

E-mail. : [email protected] Program de lucru cu publicul: luni, marţi, miercuri, vineri 09.00 – 12.00 Program de vize: vineri: 09.00 – 12.00

Page 99: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

99

IRLANDA

17 Martie – Ziua Sfântului Patrick

E.S. Dl. Derek FEELY 10 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Patrick COLEMAN 29 august 2017 Secretar II Sef adjunct de misiune

Cancelaria: 011015 Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 50-52, et. 3, Sector 1

Tel.: +40-21 408 80 00 Fax: +40-21 313 07 02 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00 E-mail: [email protected]

Secţia Consulară: 011015 Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 50-52, et. 3, Sector 1

Tel.: +40-21 408 80 00 Fax: +40-21 313 07 02 Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 13.00 E-mail: [email protected]

Secţia Comercială:

Tel.: +40-21 408 80 14 Fax: +40-21 313 07 02 Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 13.00 E-mail: [email protected]

Page 100: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

100

ISLANDA

17 Iunie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Benedikt JONSSON 6 noiembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Copenhaga)

Cancelaria: Strandgade 89, DK-1401 Copenhaga, Danemarca

Tel: (0045) 33 18 10 50 Tel/Fax: (0045) 33 18 10 59 E-mail: emb[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Page 101: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

101

STATUL ISRAEL

19 aprilie 2018 – Ziua Independenţei

E.S. Dl. David SARANGA 29 ianuarie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Tania Osnat BERG-RAFAELI 12 august 2016 Consilier Dl. Alik RAFAELI Dna.Rachel BLITZER 6 august 2018 Consul Dl. Yossef DORON 1 august 2014 Ataşat de poliţie Dna. Meital DORON Dna. Knafo BAREKET 20 august 2018 Ataşat economic Dl. Avraham Shlomo LOOK 16 martie 2016 Ataşat Dl. Yakov LEV 28 mai 2017 Ataşat Dna. Dana LEV Dl. Amit MAMON 18 iunie 2017 Ataşat Dna. Liat MAMON Dl. Michael Aharon MELTZER 25 iunie 2017 Atasat Dna. Amiela SHOSHANA

Cancelaria: Bucureşti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, Bl. B2, sc. 3, et. 5, Sitraco Center

Tel.: +40-21 302 85 03 Fax: +40-21 302 85 55 Program de lucru: luni – joi 09.00 – 17.00; vineri 09.00 – 15.00

E-mail: [email protected]

Secţia consulară: Bucureşti, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 Tronson 2+3, Sector 4

Tel.: +40-21 302 85 68 ; Fax: +40-21 302 85 55 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.30 – 12.30

Page 102: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

102

REPUBLICA ITALIANĂ

2 Iunie – Aniversarea Proclamării Republicii

E.S. Dl. Marco GIUNGI 10 mai 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Federica BARTOLINI Str. Henri Coandă nr.7 Tel: 021/312 03 11(Protocol) Dna. Beatrice VECCHIONI Adjunct al Sefului de misiune 3 mai 2016 Consilier(Afaceri Politice) Dl. Col. Andrea TIVERON 11 septembrie 2017 Atasat al Apararii Dna. Barbara TERTAN Dna. Maria Luisa LAPRESA 16 martie 2017 Secretar I(Afaceri Europene, Sociale,Culturale și Presă) Dna. Nicoletta FIORONI 9 mai 2016 Secretar I (Afaceri Economice) Dl. Edmondo PALESATI 24 august 2015 Ataşat(probleme administrative,consulare si sociale) Șeful Cancelariei Consulare Dna. Sandra SCURTI 2 ianuarie 2013 Ataşat (probleme administrative, consulare şi sociale)

Cancelaria: 010667 Bucureşti, Str. Henri Coandă nr. 9, Sector 1

Tel.: +40-21 305 21 00; Fax: +40-21 312 04 22 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Biroul Consular şi Vize: 713011 Str. Arh. Ion Mincu nr. 12, Sector 1 Tel. centrală: +40-21 223 24 24; Fax: +40-21 223 45 50 Program pentru toate serviciile consulare: luni – vineri 09.00 – 13.30 E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului Apărării:010667 Bucureşti, Str. Henri Coandă nr. 9 Tel./Fax: +40-21 312 04 23 E-mail: [email protected]

Biroul Cultural: 703064 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 41, Sector 1 Tel.: +40-21 231 08 80 Fax: +40-21 231 08 94; E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi 09.00 – 14.00; 15.00 – 18.30; vineri 09.00 – 15.00

Secţia Promovare Schimburi a Ambasadei Italiei – ICE/Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior : 700812 Bucureşti, Str. A.D.Xenopol nr.15, Sector 4

Tel.: +40-21 211 42 40; Fax: +40-21 210 06 13 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni – joi 09.00 -13.00 şi 14.00 – 17.00 / vineri 09.00 - 13.00

Page 103: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

103

Dl. Massimo GELMETTI 21 septembrie 2016 Ataşat Dna. Luana DE PERSIO Dna. Giovanna LA SALA 7 ianuarie 2019 Ataşat (Afaceri economice) Dl. Marco FRANCARDI 5 ianuarie 2015 Ataşat (Afaceri administrative) Dl. Filippo PETZ 11 octombrie 2018 Ataşat Dl.Giorgio BUTINI 1 iunie 2017 Ataşat Dna Inida PASHOLLI Dl. Ruggero GIANFELICI 3 octombrie 2007 Ataşat Dl. Luigi LUBELLO 22 ianuarie 2019 Ataşat Dna. Teresa Beatrice CAVALERA

Page 104: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

104

JAMAICA

6 August – Ziua Naţională

Dna. Keisha Kal WITTER 31 octombrie 2017 Consilier Insarcinat cu afaceri a.i. (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 12159 Berlin - Friedenau, Straße 32

Tel.: (0049-030) 85 99 45 11 Fax: (0049-030) 85 99 45 40

Page 105: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

105

E-mail: [email protected]

JAPONIA

23 Decembrie – Ziua Naşterii M.S. Împăratul Japoniei

E.S. Hitoshi NODA 22 noiembrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Chiyoe NODA Dl. Takahiko WATABE 9 martie 2018 Consilier Dna. Motoyo WATABE Dna. Mayo NISHIIKE 1 aprilie 2016 Secretar I (probleme politice) Dul. Florin Viorel GRANCEA Dl. Masahiro NAGAYOSHI 17 martie 2018 Secretar I (probleme administrative) Dna. Yoko NAGAYOSHI Dl. KunihikoYOSHIMURA 2 august 2016 Secretar I (probleme consulare) Dl. Shuya MATSUMURA 19 aprilie 2018 Secretar II (probleme consulare) Dna. Tomona MATSUMURA Dna. Yukiko YASUDA 31 octombrie 2017 Secretar II (probleme economice) Dl. Yohei FURUKAWA 13 august 2018 Secretar III (probleme administrative) Dra. Mio SEKIYA 1 septembrie 2018 Secretar III (probleme culturale si de protocol)

Cancelaria: 011141 Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etj. 8, Aripa de Est, Sector

1

Tel.: +40-21 319 18 90/91 Fax: +40-21 319 18 95 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 13.30 – 17.00

Secţia consulară: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 13.30 – 16.30

Page 106: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

106

REPUBLICA KAZAHSTAN

16 Decembrie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Daulet BATRASHEV 21 octombrie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Dilda BATRASHEVA Dl. Nurmukhamed ZHANGARAYEV 6 octombrie 2017 Consilier Dl. Serzhan SHAGATAYEV 22 mai 2018 Secretar II-Consul Dna. Indira MYRZABEKOVA Dl. Nurlan ABDALIYEV 3 august 2018 Consilier Dna. Aizhan BOLATKYZY

Cancelaria: Bucureşti, Str. Crângului nr. 13, sector 1

Tel.: +40-31) 107 10 83 Fax: +40-21 230 08 66 E-mail: [email protected] Website: www.kazembro.kz Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.30 – 18.00

Secţia consulară: Bucureşti, Crângului nr.13, Sector 1

Tel.: +40-21 230 08 65; +40-31) 107 15 48 Fax: +40-21 230 08 66 E-mail: [email protected] Program de lucru:

luni – marţi: 09.00 – 12.30 – depunere/ridicare acte

Page 107: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

107

miercuri 09.00 – 12.30 – program de lucru cu cetăţenii kazahi joi - vineri: 09.00 – 12.30 – ridicare/depunere acte

REPUBLICA KENYA

12 Decembrie – Ziua Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 10969 Berlin, Markgrafenstrasse 63

Tel.: (0049-30) 259 2660/11; Fax: (0049-30) 259 266 50

Telefon de urgenţă: 00491705653817

Page 108: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

108

E-mail: [email protected] Website: kenyaembassyberlin.de Program de lucru: 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 Program Secţia Consulară: 09.00 – 13.00

STATUL KUWAIT

25 Februarie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Talal Mansour ALHAJERI 4 noiembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Houda ALSULTAN Dl. Talal Rashed Abdulaziz A ALMANSOUR 1 august 2017 Consilier Dl. Alalaj Ahmad M.Kh.F. 23 iulie 2016 Secretar II Dna. Latifah ALMAIMOUNI Dl. Fahad ALMANSOOR 30 iunie 2013 Ataşat diplomatic Dl. Humoud RMM ALHAJRI 4 iulie 2017 Ataşat diplomatic Dl. Bader Marzouk A.F. KERAIDIS 1 august 2017 Ataşat diplomatic Dl. Mashari Mahdi KH A S Alanezi 31 iulie 2016 Ataşat diplomatic

Cancelaria: Bucureşti, Str. Arh. Ion Mincu nr.11, Sector 1

Tel.: +40-21 315 44 44; 315 99 88 (Protocol)

Tel: +40–21315.88.66 (Cabinet Ambasador-strict legat de domnul ambasador) Fax: +40-21 315 99 92

Page 109: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

109

Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.00 E-mail: [email protected]

Secţia Consulară: Bucureşti, Str. Arh. Ion Mincu nr.11, Sector 1 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 12.00

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ LAOS

2 Decembrie – Proclamarea Republicii

E.S. Dl. Phoukhao PHOMMAVONGSA 29 ianuarie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Viena)

Cancelaria: 1030 Viena, Neulinggasse 29 /Top6

Tel.: +43-1) 89 02 319 11/12/13 Fax: +43-1) 89 02 319 15 E-mail: [email protected]

Page 110: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

110

REGATUL LESOTHO

4 Octombrie – Proclamarea Independenţei (1966)

E.S. Dna. Lineo Irine Molise MABUSELA 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar ( Reşedinţa la Roma )

Cancelaria şi Secţia Consulară: Via Serchio no. 8, 00198, Roma, Italia

Tel.: (0039-06) 854 24 96; 854 24 19 Fax: (0039-06) 854 25 27 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Page 111: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

111

Page 112: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

112

REPUBLICA LETONIA

18 Noiembrie – Ziua Independenţei (1918)

E.S. Dl. Edgars BONDARS 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Varşovia)

Cancelaria: 03-928 Varşovia, ul. Królowej Aldony 19

Tel.: (0048-22) 617 11 05

Tel. Secţia Consulară: (0048-22) 616 40 14 Fax: (0048-22) 617 00 06 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00 Secţia Consulară: luni - miercuri 10.00 – 12.00

Page 113: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

113

REPUBLICA LIBANEZĂ

22 Noiembrie – Ziua Independenţei

E.S. Dna. Rana MOKADDEM 10 iunie 2013 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Cancelaria şi Secţia Consulară: 011817 Bucureşti, Str. Alexandru Puskin, nr. 11,

Sector 1

Tel.: +40-21 230 81 75 (Protocol Ambasador) ;

Tel. Secţia Consulară: +40-21 230 81 76; 230 81 77; Fax: +40-21 230 81 79 E-mail: ambasa[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 114: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

114

STATUL LIBIA

24 Decembrie – Ziua Naţională Dna. MARREM L.A. SAIR 26 august 2016 Însărcinat cu afaceri a.i. Dl. Nasr Eddin A.A. YOUNES Ministru Plenipotentiar (Insarcinat cu chestiuni consulare) Dl. Fathi A.G. NASHAD Ministru Plenipotentiar(Insarcinat cu chestiuni politice) Dl.Basher M.O. ALABERSH 10 octombrie 2015 Consilier Dl.Taher M.T.ABO BAKER Secretar III Dl. Arefi Bashir Zydan AL-MDANI Secretar I Dl. Mohamed A.Y. MAILOUD Atașat cultural adjunct Dl.Emhmed A.M. ALAISAWE Atașat tehnic

Cancelaria: 012056 Bucureşti, Str. Av. Mircea Zorileanu nr.58, Sector 1

Tel.: +40-21 224 45 50; 210 39 95

Tel/Fax: +40-21 224 07 73 Email: [email protected] Program de lucru: L-V 09.00-15.30Secţia consulară: Tel 021/665 09 05; Program de lucru luni - joi: 10.00 – 15.00

Page 115: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

115

REPUBLICA LITUANIA

16 Februarie – Ziua Restabilirii Statului Lituanian

E.S. Dl. Arvydas POCIUS 21 octombrie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Namida POCIENĖ

Dna. Lina KUTKAUSKAITÉ - ŽILAITÉ 5 septembrie 2016 Secretar III Dl. Arminas ŽILAITIS Dl. Algirdas NORKUS 4 august 2016 Atașat al Apărării Cu reședința la Kiev

Cancelaria: 011432 Bucureşti, Str. Popa Savu nr. 79 - 81, Sector 1

Tel.: +40-21 311 59 97; 317 33 73 Fax: +40-21 311 59 19 E-mail: [email protected] Website: http://ro.mfa.lt Program de lucru: luni-vineri:09.00-17.00

Page 116: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

116

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG

23 Iunie – Aniversarea Marelui Duce

E.S. Dl. Paul Alphons STEINMETZ 21 noiembrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Atena)

Cancelaria: Atena, Avenue Vas. Sofias & 2, rue Neophytou Vamva GR - 10674

Tel.: (0030-210) 725 64 00 Fax: (0030-210) 725 64 05 E-mail: [email protected] Website: http://athenes.mae.lu

Page 117: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

117

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD

8 Septembrie – Ziua Independenţei

E.S.Dl. Gabriel ATANASOV 22 noiembrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Slobodan Uzunov 1 iunie 2018 Ministru consilier Dna. Natasha NIKOLOVA 1 februarie 2017 Consilier Dl. Dorde RADULOVIC Secretar II

Cancelaria: 020071 Bucureşti, Str. General Nicolae Dona, nr. 6, Sector 1

Tel.: +40-21 210 08 80; 021 210 59 01 Fax: +40-21 211 72 95 E-mail: Bu[email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30

Secţia consulară: luni – vineri 10.00 – 12.00

Page 118: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

118

MALAEZIA

31 August – Ziua Naţională

E.S Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dra. Chenderawasih binti Abdul MALAK 15 ianuarie 2016 Secretar I Însărcinat cu afaceri a.i.

Cancelaria: 020521 Bucureşti, Str. Drobeta nr.11, Sector 2

Tel.: +40-21 211 38 01; 211 38 02 Fax: +40-21 210 02 70 E-mail: mw[email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 -16.30

Page 119: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

119

REPUBLICA MALAWI

6 Iulie – Proclamarea Independenţei de Stat

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 10709 Berlin, Westfalische Starsse 86

Tel: (0049-30) 84 31 540 Fax: (0049-30) 84 31 54 30 E-mail: [email protected] Luni-vineri: 09.00-12.00; 13.00-16.30

Page 120: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

120

REPUBLICA MALTA

21 Septembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Lino BIANCO 8 mai 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la La Valetta)

Cancelaria: Palazzo Parisio, Merchants Street, Valetta, Malta

Tel: (0039-06) 687 99 90; 687 99 47; 687 76 29 Fax: (0039-06) 689 26 87 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Page 121: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

121

ORDINUL SUVERAN DE MALTA

24 Iunie – Ziua Sf. Ioan Botezătorul

Dl. Tibor KÁLNOKY 12 mai 1999 Însărcinat cu afaceri a.i. Ministru Consilier Dl. Georg HOLZHAUSEN 12 aprilie 2016 Consilier

Cancelaria: 010513 Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 29, Sector 1

Tel.: +40-21 659 66 39 Fax: +40-21 E-mail: romaniaembass[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00

Page 122: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

122

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

ŞI IRLANDEI DE NORD Iunie - Ziua de Naştere a M.S. Regina

E.S. Andrew James NOBLE 11 octombrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Helen Natalie NOBLE Dna. Tanya Collingridge 17 iulie 2018 Secretar I Dna. Flory Richard JOHN 11 ianuarie 2016 Secretar I Dl. Neville McNALLY 25 martie 2017 Atașat militar Dl. Simon ALLEN 6 decembrie 2017 Secretar II Dna. Julia ALLEN Dl. James UNSWORHT 10 iulie 2017 Secretar II Dna. Richard John FLORY 11 ianuarie 2016 Secretar I Dna. Fiona FLORY Dna. Tara Alexandra Parker MOUNCE 11 septembrie 2017 Secretar I Dl. David ANTHONY Dl.Stephan David WOOD 15 august 2016 Secretar I Dna. Joanna Dawn LEE Dna Michelle TYRRELL 27 iulie 2014 Secretar II Dl. John David TYRRELL Dna. Doyin Adele SHIYANBOLA 17 noiembrie 2017 Secretar II Dl. Tunde SHIYANBOLA

Cancelaria: 010463 Bucureşti, Str. Jules Michelet 24, Sector 1 E-mail: [email protected]

Tel. Ambasadă: +40-21 201 72 00 Tel. Secţia Consulară: +40-21 201 73 00 Fax Cancelarie: +40-21 201 72 99 Fax Secţia Management: +40-21 201 73 15 Fax Secţia Dezvoltarea Comerţului: +40-21 201 73 11 Fax Secţia Consulară: +40-21 201 73 17 Program de lucru: luni – joi 08.30 – 13.00 şi 14.00 – 17.00

vineri 08.30 – 16.00

Page 123: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

123

Dl. Jonathan Saul GOLDMAN iulie 2018 Consilier Dl. Paul Michael SCOTT 9 noiembrie 2015 Atașat Dl. Adam Lewis HITCHCOCK 18 noiembrie 2016 Secretar II Dl. Gerard HEALY 14 august 2017 Secretar I Dna. Claire HEALY Dna. Joanne COY 29 ianuarie 2018 Secretar II

Page 124: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

124

REGATUL MAROC

30 Iulie – Sărbătoarea Naţională Sărbătoarea Tronului

Dna. Hind Zaimi 31 august 2018 Ministru Consilier Însărcinat cu afaceri a.i. Dl. Salma BENYAMINA 1 septembrie 2018 Consilier Dl. Sidi Mohammed CHERQAOUI 1 septembrie 2017 Consilier Dl. Mahjoub BARAKAT 1 septembrie 2017 Ataşat Financiar Dna. Latifa IDANI Dl. Said BENZOUINE 1 septembrie 2018 Ataşat

Cancelaria şi Secţia Consulară: 011812 Bucureşti, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 8, Sector 1

Tel.: +40-21 317 41 24 Fax: +40-21 317 41 44 Site: www.ambasadamaroc.ro E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 09.00 – 16.00

Page 125: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

125

REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA

28 Noiembrie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Mohamed Mahmoud Ould BRAHIM KHLIL 17 ianuarie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin) Dl. Mohamed Lemine ABD EL WEHAB 15 octombrie 2018 Consilier Dl. Mohamedou MOUNNAH OULD HANCHI 25 iulie 2011 Consilier Dl. Cheikh Yahya KHATRY 21 decembrie 2009 Consilier Dl. Mahjoub ELY 5 ianuarie 2018 Consilier

Cancelaria: Malvenstraße 8, Berlin 12203 Tel.: (0049-30) 206 58 83 Fax: (0049-30) 206 747 50 e-mail Ambasadă: [email protected] Program de lucru: luni – joi 09.00 – 16.00 şi vineri 09.00 - 12.30

Page 126: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

126

STATELE UNITE MEXICANE 16 Septembrie – Proclamarea Independenţei

E.S. José Guillermo Ordorica ROBLES 18 ianuarie 2018

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Dna. Hartley Roxanne MILLER

Dl. Carlos GARCÍA DELGADO 1 august 2016

Consilier, Sef cancelarie Dna. Adriana ALARCÓN GIL

Dra. Anaeli Victorica RAZO 1 august 2018 Secretar III (Secția Consulară) Dna. Erica CERVANTES ALBARRÁN 8 noiembrie 2012 Ministru Ataşat cu Afaceri Legale (resedința la Madrid) Dl. Oscar Javier CAMACHO ORTEGA 2 septembrie 2014 Consilier Comercial (resedința la Milano) www.promexico.gob.mx

Dl. Héctor JÍMENEZ ALDANA 1 iulie 2017

General de Brigadă Ataşat Militar şi Aero (reşedinţa la Moscova) Dl. José Miguel DE LUNA GENEL 1 august 2017 Colonel al Fortelor Aeriene Ataşat Militar si Aero Adjunct (resedința la Moscova) Dl. Félix Jesús OJEDA ORTIZ 1 decembrie 2016 Locotenent Colonel de Infanterie Ataşat Militar şi Aero Adjunct (reşedinţa la Moscova) Dl. Eliseo ÁNGELES CHÁVEZ 1 august 2017

Sergent Clasa I de Geniști Asistentul Atașatului Militar si Aero (resedința la Moscova)

Cancelaria: 050535 Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr.22, Sector 5

Tel.: +40-21 210 47 28; 210 45 77 Fax: +40-21 210 47 13 E-mail: [email protected] ; [email protected]; www.embamex.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00 Secţia Consulară: luni – vineri 09.00 – 13.00

Page 127: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

127

REPUBLICA MOLDOVA

27 August – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Mihai GRIBINCEA 15 decembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna.Săndiţa GRIBINCEA Dl. Valeriu TUREA 1 august 2016 Ministru consilier Dna. Larisa TUREA Dl. Anatolie PĂTRAȘCU 30 ianuarie 2017 Consilier Dna. Tatiana PĂTRAȘCU Dl. Vladimir GHILEŢCHI 15 octombrie 2014 Consilier Dna. Zorina GHILEŢCHI Dl. Simion BOTNARI 17 iunie 2016 Secretar I Dna. Evelina BOTNARI Dna. Mihaela MOCANU 21 octombrie 2016 Secretar I Dl. Alexandru MOCANU Dl. Eugen RUSU 1 august 2018 Secretar I

Cancelaria: 011824 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.40, Sector 1

Tel.: +40-21 230 04 74; 230 07 32 Fax: +40-21 230 77 90 E-mail: [email protected]; Web: www.romania.mfa.md

Secţia consulară: 011424 Bucureşti, Str. Emanoil Porumbaru nr.89, sector 1

Tel.: +40-21 410 98 27; 410 04 84 Telefon urgenţă: +40) 720 260 232 Tel/Fax: +40-21 410 98 26 E-mail: [email protected]

Page 128: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

128

PRINCIPATUL MONACO

19 Noiembrie – Ziua de Naştere a Prinţului de Monaco

E.S. Dl. Robert FILON 13 noiembrie 2013 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: 00197 Roma, Via Antonio Bertoloni 36

Tel.: (0039-06) 808 33 61 Fax: (0039-06) 807 76 92 E-mail: [email protected]

Page 129: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

129

MONGOLIA

11 Iulie – Ziua Naţională

E.S.Dashjamts BATSAIKHAN 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Sofia)

Cancelaria: Sofia, 52, rue Frederic Joliot-Curie

Tel.: (00359-2) 865 90 12 Fax: (00359-2) 963 07 45 E-mail: [email protected] www.embassyofmongolia.hit.bg Program de lucru: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00

Page 130: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

130

MUNTENEGRU

13 Iulie – Ziua Insurecţiei Populare

E.S. Dl. Goran Poleksić 11 octombrie 2018 Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Dl. Djordje RADULOVIĆ 21 aprilie 2016 Secretar II

Cancelaria: Str. Emanoil Porumbaru nr. 17, etaj 3, ap. 8, sector 1, Bucureşti

Tel.: +40-31) 101 19 00 Fax: +40-31) 101 19 01 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 131: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

131

REPUBLICA UNIUNEA MYANMAR

4 Ianuarie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Myint NAUNG 14 martie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: Via Della Camilluccia 551, 00135, Roma

Tel.: (0039-06) 36303753, 36304056 Fax: (0039-06) 36298566

Page 132: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

132

REPUBLICA NAMIBIA

21 Martie – Ziua Naţională

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Viena) Dl. Paul Elia SHIHENGO 24 octombrie 2018 Însărcinat cu afaceri a.i.

Cancelaria: 1190 Viena, Zuckerkandlgasse 2

Tel.: +43-1) 402 93 71/72/73 Fax: +43-1) 402 93 70 E-mail: [email protected] Website: www.embnamibia.at Program de lucru: luni - joi 09.00–13.00; 14.00–17.00 şi vineri 09.00-15.00

Page 133: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

133

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ NEPAL

20 Septembrie – Ziua Republicii

E.S. Dl. Ravi Mohan Sapkota KOPILA 15 ianuarie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Cancelaria: 119121 Moscova, 2nd Neopalimovsky Pereulok, 14/7

Tel.: (007- 499) 252 82 15 Fax: (007- 499) 252 80 00 E-mail: embassyofne[email protected] [email protected] www.nepalembassyrus.ru

Page 134: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

134

REPUBLICA NIGER

18 Decembrie – Ziua Republicii

E.S. Dl. Boubacar BOUREIMA 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: Berlin, Machnowestr 24

Tel: (0049-030) 805 89 660 Fax: (0049-030) 805 89 662 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – joi: 09.00-12.30; 13.30-15.30 vineri: 09.00-14.00

Page 135: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

135

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

1 Octombrie – Ziua Independenţei

E.S. Dna. Jane Ada NDEM 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Okegbe Chinwe Eva Marcel 14 febriarie 2018 Ministru Plenipotenţiar Dl. Brown Raymond UDOFFE 1 octombrie 2018 Ministru plenipotentiar Dl. Ekonesie Fredaline ODEY 3 mai 2018 Secretar II Dna. Labaran Aisha IBRAHIM 3 martie 2016 Consilier Dl. Kingsley Chigozie ONUOHA 3 martie 2018 Secretar III Dna. Onuoha Agnes Olasinbo Dna. Mamza Jummai Karbam 17 noiembrie 2017 Atasat financiar

Cancelaria: Voluntari,Jud. Ilfov , Drumul Potcoavei nr. 77 C

Tel.: +40-21 312 86 85; 312 79 37 Fax: +40-21 312 06 22 E-mail: [email protected] Website: www.nigerian-embassy.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 136: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

136

REGATUL NORVEGIEI

17 Mai – Ziua Constituţiei

E.S. Dna.Lise Nicoline Kleven GREVSTAD 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Jan Ole GREVSTAD Dl. Eilif GUNDERSEN 22 ianuarie 2018 Consilier Şef-adjunct al misiunii Dna. Grete ØDEGAARD 28 august 2017 Consilier Dl. Even KLINKENBERG Dna. Ragnhild WIKEBY 8 august 2016 Secretar I Dl. Ola OIANGEN

Dna. Gro JOMAS 1 august 2016 Ataşat de Poliţie (ofițer de legatura)

Cancelaria: 010301 Bucureşti, Str. George Enescu nr. 11, et.6

Tel.: +40-21 306 98 00; 306 98 12 (protocol) Fax: +40-21 306 98 90 E-mail: [email protected]

Page 137: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

137

Website: www.norvegia.ro

NOUA ZEELANDĂ

6 Februarie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Gregory Michael ANDREWS 17 ianuarie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reședința la Bruxelles) Dna. Frances Nicole BROCKIE iunie 2017 Secretar II

Cancelaria: B-1040 Brussels, Avenue des Nerviens 9/31 - Level 7

Tel.: (0032-2) 512 10 40 Fax: (0032-2) 550 1242 E-mail: n[email protected] Website: https://mfat.govt.nz/belgium

Page 138: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

138

Program de lucru: 09.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.30

SULTANATUL OMAN

18 Noiembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Ahmed Bin Salim bin Mohamed BAOMAR 11 octombrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: 00135 Roma, Via della Camilluccia 625

Tel.: (0039-06) 36 30 05 45; 36 30 05 17 Fax: (0039-06) 329 68 02 E-mail: [email protected]

Page 139: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

139

Program de lucru: 09.00 – 15.00

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN

23 Martie – Ziua Naţională 14 August – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Safdar HAYAT 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Fehmina Safdar Dl. Shakaib Rafique 3 iulie 2017 Secretar I Dna. Iffat Naheed

Cancelaria: 71304 Bucureşti, Str. Constantin Budisteanu, nr. 28, Sector 1

Tel.: +40-21 318 78 73; 318 78 76 Fax: +40-21 318 78 74 E-mail: [email protected]

Page 140: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

140

STATUL PALESTINA

15 Noiembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Fuad Karim Saliba KOKALY 21 octombrie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Lucy KOKALY Dl. Jamal ALARJIYA 7 mai 2008 Consilier Insarcinat cu afaceri a.i. Dna. Iliyana ALARJA Dl. Sami S.A. MEHANNA 2 octombrie 2016 Consilier Dna. Olga MEHANNA Dl. Wissam FATTOUH 2 februarie 2015 Secretar I Dna. Rana FATTOUH

Cancelaria: 400687 Bucureşti, Str. Cpt. Aviator Gheorghe Marasoiu nr.11, Sector 1

Tel.: +40-21 211 94 22 Fax: +40-21 211 94 24 E-mail: pl_em[email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 15.30

Page 141: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

141

REPUBLICA PANAMA

3 Noiembrie – Ziua Proclamării Independenţei (1903)

E.S. Dl. Jorge Hernan Miranda CORONA 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Ankara)

Cancelaria: Aziziye Mah. Pak. Sok. No. 1/23,06540 Çankaya, Ankara TURKEY

Tel: +90 312 439 0220 Fax: +90 312 439 0221 [email protected]

Page 142: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

142

REPUBLICA PARAGUAY

15 Mai – Ziua Independenţei

E.S. Dna. Ana Maria Baiardi QUESNEL agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Roma)

Cancelaria: 00187 Roma, Via Firenze 43, Scala A, int.17

Tel.: (0039-06) 47 41 715 Fax: (0039-06) 47 45 473 E-mail: [email protected]

Page 143: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

143

REPUBLICA PERU

28 Iulie – Ziua Naţională E.S. Dna. María Eugenia ECHEVERRÍA HERRERA 10 mai 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Carlos Ernesto Barrios Páucar 1 iulie 2018 Secretar I Dl.Juan Pablo Guillermo ARTAZA-BUENAÑO 1 martie 2016 Secretar II si Șef al Secțiunii Consulare

Cancelaria: 014031 Bucureşti, Strada Maior Gheorghe Şonţu, Nr. 10-12, Et.3, Ap.10,

Sector 1

Tel.: +40-21 211 18 16 Fax: +40-21 211 18 18 E-mail: embajada[email protected] Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 17.00

Secţia consulară: 014031 Bucureşti, Strada Maior Gheorghe Şonţu, Nr. 10-12, Et.3, Ap.10, Sector 1 Tel.: +40-21 211 18 16

Fax: +40-21 211 18 18 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul : luni – vineri 09.30 – 13.00 și 14.00-.17.00

Page 144: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

144

REPUBLICA POLONĂ

3 Mai – Ziua Naţională

E.S. Dl. Marcin WILCZEK 10 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna.Malgorzata Wilczek Secţia Politico-Economică Dl.Arkadiusz MICHOŃSKI 24 august 2015 Ministru Consilier, Şeful Secţiei politico-economice Dl. Artur WYSZYŃSKI 29 mai 2017 Consilier I probleme politice Dna. Edyta Maria WYSZYŃSKA Dna. Michalina Anna RADECKA- KOWALSKA 8 august 2016 Consilier probleme economice Dl. Grzegorz KOWALSKI Dna. Magdalena SZUBER-ZASACKA 15 august 2016 Secretar I probleme politice/presă Dl. Marek Franciszek ZASACKI Secţia Administrativă Dna. Justyna LISTWAN 20 ianuarie 2014 Secretar III Dl. Artur LISTWAN Dna. Anna PAWLAK 24 iunie 2015 Secretar III Dl. Dariusz PAWLAK

Cancelaria: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector1

Tel.: +40-21 308 22 12 Fax: +40-21 230 78 32 E-mail: [email protected] ; http:/ / www.bukareszt.msz.gov.pl Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30

Secţia consulară: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.23, Sector 1 Tel.: +40-21 308 22 46 Fax: +40-21 230 16 53 E-mail: bukar[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 14.00

Biroul Ataşatului Militar: 011821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr.23, Sector 1 Tel./Fax: +40-21 230 24 52 E-mail: [email protected]

Institutul Polonez: Str. Popa Savu 28 Tel.: +40-21 224 45 56 Fax: +40-21 224 56 93 E-mail: [email protected]

Page 145: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

145

Dl. Bartlomiej FILA 1 septembrie 2017 Secretar III Dna. Katarzyna Agnieszka FILA Secţia Consulară Dl. Andrzej Ryszard KALINOWSKI 8 august 2016 Consilier, Șeful Secției Consulare Dl. Jerzy Kazimierz JANKOWSKI 26 noiembrie 2017 Ataşat militar Dna. Izabela Barbara JANKOWSKA Institutul Polonez Dna. Agnieszka SKIETERSKA 5 octombrie 2015 Director Consilier Dl. Ariel CIECHAŃSKI Dl. Wojciech MROZOWSKI 11 februarie 2018 Director adjunct Secretar I

Page 146: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

146

REPUBLICA PORTUGHEZĂ

10 Iunie - Ziua Naţională

E.S. Dl. Fernando Manuel de Jesus Teles FAZENDEIRO 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Maria Teresa TELES FAZENDEIRO Dl. Rui Miguel Peixoto Goncalves MONTEIRO 2 august 2017 Consilier Dna. Fernanda Maria SALGUEIRINHO GONÇALVES MONTEIRO Dl. Ing. Pedro Miguel Macedo Leão Ferreira SILVA 1 august 2018 Consilier Economic şi Comercial DL. col. Nuno Domingos MARQUES CARDOSO 8 mai 2017 Atașat al Apărării (reşedinţa la Ankara)

Cancelaria: 011815 Bucureşti, Str. Paris nr. 55, Sector 1, P.O. Box : 63-91 Bucureşti

Tel.: (004-21 230 41 36 Fax: +40-21 230 41 17 Website: www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt E-mail: [email protected] ; [email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.00–12.30 şi 13.30-16.00

Secţia Consulară : 011815 Bucureşti, str. Paris nr. 55, Sector 1 Tel.: +40-21 230 41 18 Fax : +40-21 230 41 17 Website: www.embportugal.ro E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.00–12.30 şi 13.30-16.00 Program de lucru cu publicul: luni – joi 09.30 – 12.30

Biroul Consilierului Economic şi Comercial – AICEP (Agenţia pentru Investiţii şi Comerţ Exterior a Portugaliei) Bucureşti

Str. Paris nr.55, Sector 1, Bucureşti

Tel.: (004-21 315 37 73; Fax: +40-21 315 37 93

E-mail: [email protected]

Program de lucru: luni – vineri 08.00–12.30 şi 13.30-16.00

Biroul Atașatului Apărării

Kirlangiç Sokak, n.º 39 Gaziosmanpasa (GOP), Çankaya - 06700 – Ankara /Turcia

Tel.: (+90) 312 405 41 09, ext. 35; Fax: (+90) 312 446 36 70

E-mail: [email protected]

Page 147: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

147

STATUL QATAR

18 Decembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Abdullah Nasser Abdullah ALHUMAIDI 14 martie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Ali Salem N.H. AL-NUAIMI 12 august 2013 Consul Dna. AL-NUAIMI

Cancelaria: 011823 Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 20, Sector 1

Tel.: +40-21 230 37 37 (Protocol Ambasador) Tel.: +40-21 230 47 41; 230 79 33 Fax: +40-21 231 57 77 (Protocol Ambasador) Fax: +40-21 230 54 46 E-mail: [email protected] Website: http://bucharest.embassy.qa/ Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

Secţia Consulară: 011823 Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 20, Sector 1 Tel.: +40-21 230 42 42 Fax: +40-21 230 54 46 E-mail: bucharest-con[email protected] Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 14.00

Page 148: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

148

FEDERAŢIA RUSĂ

12 Iunie – Ziua Rusiei

E.S. Dl. Valery KUZMIN 7 septembrie 2016 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Natalia KUZMINA Dl. Igor INIUSHKIN 18 septembrie 2016 Ministru consilier Dl. Konstantin BAYKOV 30 octombrie 2015 Consilier Dna. Tatiana BAYKOVA Dna. Ekaterina KOTELKOVA 31 iulie 2017 Secretar I, şef secţie consulară Dl. Nikolay DOLININ 1 septembrie 2017 Secretar II Dl. Yuri KUKHARENKO 30 ianuarie 2018 Secretar I Dna. Irina KUKHARENKO Dl. Alexey SAMSONOV 20 octombrie 2014 Secretar I Dna. Irina SAMSONOVA

Cancelaria: 011341 Bucureşti, Şos. Pavel Kiseleff nr. 6, Sector 1

Tel.: +40-21 222 31 70; 222 31 68 Fax: +40-21 222 94 50 E-mail: [email protected] Internet: www.romania.mid.ru Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00

Secţia consulară: 011411 Bucureşti, Str. Tuberozelor nr. 4, Sector 1

Tel.: +40-21 222 15 56 Fax: +40-21 222 64 05 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni, marţi, joi, vineri: 09.00 – 12.30 Consilier pe probleme economice şi comerciale: [email protected] Dl. Aleksandr RULIN 7 iunie 2017 Secretar II Dna. Elizaveta RULINA Dl. Ivan AGATII 26 octombrie 2016 Secretar III Dna. Natalia AGATII

Page 149: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

149

Dra. Alina CHIKINEVA 27 septembrie 2013 Ataşat Dl. Alexander ALEKSEEV 15 noiembrie 2017 Ataşat, vice-consul Dl. Alexey DUDOCHKIN 5 iulie 2017 Ataşat Dna. Nina DUDOCHKINA Dl. Mikhail FOMINYKH 25 august 2014 Ataşat Dna. Liubov FOMINYKH Dl. Andrey KASHTANOV 14 aprilie 2016 Ataşat Dl. Dmtiry KAZANTSEV 29 aprilie 2015 Ataşat Dna. Oksana TOKARENKO Dl. Kirill KOROLEV 11 aprilie 2017 Ataşat Dl. Vladimir SILKIN 10 octombrie 2017 Ataşat Dl.Viacheslav MOSKALENKO 22 iulie 2014 Ataşat Dna. Liubov MOSKALENKO Dl.Anton OREL 5 iulie 2014 Ataşat Dna. Anastasia OREL Dl. Alexander TYUNIN 23 mai 2017 Ataşat Dna. Tatiana TYUNINA Dl. Stanislav SAVIN 10 octombrie 2017 Secretar II

Biroul Atasatului Militar

Dl. Konstantin BOCHARNIKOV 30 martie 2017 Adjunct Ataşat Militar Dna. Bocharnikova Elena Dl. Victor MAKOVSKIY 5 iunie 2018 Atasat Militar Dna. Anzhela MAKOVSKAYA Dl. Oleg SEROV 26 decembrie 2016 Funcționar al Biroului Atașatului Militar Dna. Anna SEROVA

Page 150: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

150

Dl. Andrei SHCHERBAKOV 27 noiembrie 2017 Funcționar al Biroului Atașatului Militar Dna. Olga SHCHERBAKOVA

Reprezentanţa Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse în România pentru activitatea

comemorativa de cinstire a eroilor

Dl. Alexandr SHAPOVALOV 22 martie 2015 Consilier, Seful Reprezentantei Ministerului Apararii al Rusiei pentru Activitatea Comemorativa de Cinstire a Eroilor in Romania

Centrul Rus de Ştiintă şi Cultură Bucuresti Dna. Natalia MUZHENNIKOVA 16 februarie 2014 Consilier Director Dl. Igor NOVIKOV

Page 151: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

151

REPUBLICA RWANDA

1 Iulie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Igor CESAR 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 10117, Berlin, Jägerstraße 67-69

Tel.: (0049- 30) 209 165 90

Fax: (0049 -30) 209 165 959

E-mail: [email protected]

Page 152: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

152

REPUBLICA SAN MARINO

3 Septembrie – Ziua Proclamării Republicii

E.S. Dl. Eros GASPERONI 18 ianuarie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Resedința la San Marino)

Guidi Dott Marziano Via G. Baronio 11/B 47899 Serravalle Rep. San Marino Tel 0335-473947 abit. 0549-904439 int (+)378904439

Page 153: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

153

REPUBLICA SERBIA

15 Februarie – Ziua Statalităţii

E.S. Dl. Branko BRANKOVIĆ 18 septembrie 2013 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Jelena ĆUKIĆ-MATIĆ 8 august 2016 Ministru Consilier Dl. Robert MATIĆ Dl. Ɖorde TURUKALO 7 iulie 2017 Atașat Militar Dna. Marijana TURUKALO Dl. Jordan DJORDJEVIĆ 1 septembrie 2015 Consilier Dna. Tatjana DJORDJEVIĆ Dna. Ljiljana SUBIĆ 25 august 2016 Consilier Dl. Nenad CITAKOVIC 1 octombrie 2018 Atașat Dna. Vesna ƉILAS Dna. Dubravka DURISIC 20 septembrie 2017 Consilier I Dl. Nenad DURISIC

Cancelaria: 010573 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 34, Sector 1

Tel.: +40-21 211 98 71; 211 98 72; 211 98 73; 210 03 59 (protocol) Fax: +40-21 210 01 75 E-mail: [email protected]

Secţia Consulară: Tel.: +40-21 211 49 80

Biroul Ataşatului Apărării: Tel.: +40-21 210 15 21 Fax: +40-21 211 57 86 Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.00 Program vize: luni – vineri 10.00 – 12.00

Page 154: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

154

REPUBLICA FEDERALĂ SOMALIA 1 Iulie- Ziua Nationala

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Moscova)

Page 155: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

155

SFÂNTUL SCAUN

13 Martie – Aniversarea alegerii Sfântului Părinte, Papa Francesc la Catedra lui Petru

E.S. Monseniorul Miguel Maury BUENDIA 19 ianuarie 2016 Nuntiu Apostolic Decan al Corpului Diplomatic Monseniorul Fernando Duarte Barros Reis 6 august 2017 Secretar I

Cancelaria: 010187 Bucureşti, Str. Stahi D.Constantin, pictor, nr. 5-7, Sector 1

Tel.: +40-21 313 94 90; 312 38 83 Fax: +40-21 312 03 16 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 13.00 şi 15.00 – 17.00

Page 156: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

156

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

17 Aprilie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Dr. Walid OTHMAN 2 octombrie 2007 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Amira MOUREI Dl. Jawdat ALI 21 iulie 2014 Ministru Plenipotentiar Dl. Ali MAKIN Secretar I şi Consul Dl. Fawaz Al ZINK 19 mai 2008 Ataşat cultural Dna. Faida ROIHEB Dl. Kabibo NIZAR Atasat financiar Dl. Rafa MHMAD 25 octombrie 2018 Ataşat relatii publice Dl. Mohammad TOUMEH 31 iulie 2018 Atașat Administrativ Dl. Makin ALI Secretar II

Cancelaria: 011815 Bucureşti, Str. Paris nr.47, Sector 1

Tel.: +40-21 319 24 67; 319 24 69 Fax: +40-21 312 95 54; E-mail: [email protected]; Site: www.ambasadasiriei.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 12.00

Page 157: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

157

REPUBLICA SENEGAL

4 aprilie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: Dessauer Strasse 28/29 10963, Berlin

Tel.: (0049-30) 856 21 90

Fax: (0049-30) 856 21 921 Site: www.botschaft-senegal.de Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 17.00

Page 158: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

158

REPUBLICA SEYCHELLES

18 iunie – Ziua Constituţiei

E.S. Dna. Vivianne Fock TAVE agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Bruxelles)

Cancelaria: Bld. Saint Michel 28, boite 5, 1040 Bruxelles

Tel.: +40-32-2) 733 60 55

Fax: +40-32-2) 732 60 22 E-mail: [email protected]

Page 159: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

159

REPUBLICA SLOVACĂ

1 Ianuarie – Ziua Independenţei de Stat 5 Iulie – Sărbătoarea Sfinţilor Chiril şi Metodiu 29 August – Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace

1 Septembrie – Ziua Constituţiei

E.S. Dl. Karol MISTRIK 29 mai 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Eva KIMLIKOVÁ 1 iulie 2017

Consilier Dl. Michal KIMLIK Dl. Peter Krištof 1 octombrie 2015 Secretar III Consul Štefan Šurka 1 noiembrie 2018 Atașat de poliție Consilier

Cancelaria: 020977 Bucureşti, Str. Oţetari nr.3, Sector 2

Tel.: +40-21 300 61 00; 300 61 07

Fax: +40-21 300 61 01 E-mail: emb[email protected] Program de lucru: luni – vineri: 08.15 – 16.15

Secţia Consulară: 020977 Bucureşti, Str. Oţetari nr. 3, Sector 2

Tel.: +40-21 300 61 00; 300 61 03

Fax: +40-21 300 61 05; 300 61 01 E-mail: cons.[email protected] Program de lucru : luni-miercuri: 09.00 – 13.00

Page 160: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

160

REPUBLICA SLOVENIA

25 Iunie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Mihael ZUPANČIČ 18 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Elizabeta KIRN KAVČIČ 7 octombrie 2013 Prim - Consilier

Cancelaria: 011931 Bucureşti, Str. Teheran nr. 25, Sector 1

Tel.: +40-21 300 27 80 Fax: +40-21 315 09 27 E-mail: [email protected] Website: www.bukaresta.veleposlanistvo.si Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30

Reprezentanţa Economică: 011931 Bucureşti, Str. Teheran nr.25, Sector 1 Tel.: +40-21 300 27 86 Fax: +40-21 315 09 27 E-mail: [email protected] Website: bukaresta.veloposlanistvo.si Program de lucru: luni – vineri 08.30 - 16.30

Page 161: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

161

REGATUL SPANIEI

12 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Manuel Larrotcha PARADA 22 noiembrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Isabel PAGES JIMENEZ Dl. Santiago PELLÓN OLMEDO 6 august 2018 Adjunct al șefului de misiune Consilier Dna. Elisa PAREDES CRESPO

Cancelaria: 011822 Bucureşti, Str. Louis Blanc nr. 3, Sector 1

Tel.: +40-21 318 10 77; Fax: +40-21 318 10 71 E-mail: [email protected] Website: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/bucarest/es/

Secţia Consulară: 011822 Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1 Tel.: +40-21 318 10 80; Fax: +40-21 318 10 71

Biroul Economic şi Comercial: 010458 Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, Sector 1

Tel.: +40-21 312 80 50; 312 80 60; Fax: +40-21 312 90 80 E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului militar: Budapesta, Ungaria Tel.: (0036-1) 326 40 15; Fax: (0036-1) 326 40 34 E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului pentru Interne: 011822 Bucureşti, Str. Louis Blanc nr. 3, Sector 1 Tel.: +40-21 318 11 04; 318 32 12; Fax: +40-21 318 10 74 E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului pentru Învăţământ: 011654 Bucureşti, Str.Ștefan Negulescu nr.34 , etj. 4 , ap. 5 sector 1

Tel.: +40-21 230 17 72; Fax: +40-21 230 17 26 E-mail: [email protected]

Centrul Cultural spaniol “Institutul Cervantes”: 050017 Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.38, Sector 5

Tel.: +40-21 210 27 37; 210 47 77; Fax: +40-21 210 77 67 E-mail: [email protected]

Biroul pentru Turism: Viena, Austria Tel.: +43) 512 95 80; Fax: +43) 512 95 81 E-mail: [email protected]

Biroul pentru muncă şi afaceri sociale: Roma, Italia Tel.: (0039-06) 66 880 48 93; Fax: (0039-06) 68 80 50 32 E-mail: [email protected] Website: www.empleo.gob.es/es/consejerias/italia/consejeria/index.htm Program de lucru al Cancelariei: luni – joi 08.30-16.30; vineri 08.30 -14.00

Page 162: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

162

Dl. Miguel SOLER GOMIS 1 august 2018 Secretar I Consul Dl. Col. Santiago CONDE DE ARJONA 15 octombrie 2017 Ataşat al Apărării Reşedinţa la Budapesta Dna. Elisa isabel MANCHEÑO BRUNO

Dl. Miguel Ángel MARTĺNEZ ROLLAND 1 septembrie 2016 Consilier Economic şi Comercial Dna. Pilar MONTOTO CAVESTANY Dl. Cesar AJA MARIÑO 31 octombrie 2014 Consilier pentru educaţie (Reşedinţa la Sofia) Dna. Dulce Maria CHAO GOMEZ Dl. Pablo DIEZ ASTRUGA 1 mai 2017 Ataşat pentru educaţie învâţământ Dl. Juan Carlos ARCE GÓMEZ 1 decembrie 2015 Consilier pentru muncă şi afaceri sociale (Reşedinţa la Roma) Dna. Maria Teresa ORTIZ MARÍN 1 septembrie 2015 Consilier pentru turism (Reşedinţa la Viena) Dl. Lt. Col. Sixto MARTĺNEZ MONEO 1 septembrie 2014 Ataşat pentru afaceri interne Dna. Blanca MONSALVE Dl. Inspector șef Santiago CALVO VALLADARES 6 octombrie 2014 Ataşat pentru afaceri interne Dna. Ana Maria POPESCU Dna.Gracia DUENAS VINUESA 15 septembrie 2017 Ataşat, Biroul economic şi comercial Dna. Rosa María MORO DE ANDRES 31 august 2014 Director al Centrului cultural „Institutul Cervantes” Dl. Jesús Antonio SANTA ISABEL

Page 163: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

163

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOCIALISTĂ

SRI LANKA

4 Februarie – Ziua Naţională (1948)

E.S. Dl. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Varşovia)

Cancelaria: 02-737 Varşovia, ul. Niedzwiedzia 2C

Tel.: (0048-22) 853 88 96; 853 88 97 Fax: (0048-22) 843 53 48 E-mail: [email protected] Website: www.srilankaembassy.com.pl Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 16.30 Secţia consulară: 09.00 – 13.00

Page 164: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

164

STATELE UNITE ALE AMERICII

4 Iulie - Ziua Independenţei

E.S. Dl. Hans KLEMM 21 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Mari KANO Dl. David Allen SCHLAEFER 20 iulie 2016 Consilier (probleme politice) Dna. Sharon Marie UMBER 7 iunie 2018 Consilier (probleme consulare) si Cosul General Dl. Christopher Michael ROSSOMONDO 30 iulie 2018 Consilier Dna. Hoilman Marta MCLAREN Dl.Colonel Scott Andrew WESTON 19 iunie 2017 Ataşat Militar Dna.Whitehead WESTON Dl. Kimberly Thompson Manuel 29 mai 2018 Ataşatul naval Dl. Locotenent Colonel Matthew Bryan KIMSAL 1 iunie 2016 Ataşat aero Dl. Maior Jonathan Luke STCLAIR 31 mai 2016 Ataşat Militar Dl. Michael A. CSICSILA 6 august 2015 Ataşat Dna. Lisa CSICSILA

Cancelaria: Bucureşti, Str. Dr. Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1 Tel.: +40-21 200 33 00 ; Fax: +40-21 200 34 42

Secţia consulară: Str. Liviu Librescu nr. 4-6, Sector 1 Tel.: +40-21 200 33 00 Fax: +40-21 200 35 05; 200 33 81 Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 17.00

Centrul Cultural American: Str. Liviu Librescu nr.4-6, Sector 1 Tel.: +40-21 200 36 50; Fax: +40-21 200 37 23

Biroul de cooperare în domeniul apărării: Ministerul Apărării Naţionale, Str. Izvor nr. 13-15 ; Tel.: +40-21 316 40 52

Page 165: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

165

Dl. David Lawrence GAPPA 6 ianuarie 2015 Ataşat Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) Dna. Amy Powell MORGAN Dl. David Varner 29 iunie 2018 Ataşat (probleme legale) Dl. Yonashiro Ronald MAGPIONG 29 august 2016 Ataşat Dl. Stephen Gregory BOROWSKI 11 iunie 2017 Ataşat Dna. Susan Angela BOROWSKI Dl. Gregory J. O’CONNOR 14 iulie 2015 Secretar I (probleme comerciale) Dna. Jean M. O’CONNOR Dl. James R. DAYRINGER 6 iunie 2015 Secretar I Dl. Lee SCHENK 30 iulie 2018 Secretar II Dl. Russel NICELY 5 august 2015 Atasat (probleme de agricultura) Dna. Branda M. NICELY Dl. Patrick Joseph KEEGAN 7 august 2017 Atasat Dna. Kara E. AYLWARD 10 august 2013 Secretar II – Consul (probleme economice) Dl. Antonios LOULOUDAKIS Dna. Angela L. GEMZA 20 iunie 2014 Secretar I (probleme de presa) Dna. Katherine L. ESTES 2 iunie 2015 Secretar I - Consul Dna. Lisa L. MEYER 16 august 2013 Secretar I Dl. Joshua Dogen BURKE 5 august 2016 Secretar II Dna. Anca Păunescu BURKE Dna. Corinna E. Ybarra ARNOLD 1 august 2013 Secretar II – Consul Dl. Richard M. ARNOLD Dna. Leslie D. IVERSON 16 august 2014 Atașat Dl. Timothy Charles SARRAILLE 15 mai 2018 Secretar II – Vice Consul Dna. Jill E. DUFFY

Page 166: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

166

Dl.Cristian P. OLSSON 13 ianuarie 2016 Atașat Dna. Kristine A. BOLANDER 5 septembrie 2014 Atașat Dl. Matthew B. JONES 8 iulie 2015 Secretar II – Consul Dna. Danielle SMITH - LLERA Dl. Matthew Lance ANDERSON 31 august 2017 Atasat Dna. Tara R. Ackerman URBIA Dl. Preston Raphael SAVARESE 22 august 2016 Secretar II - Consul Dna. Cindy Vanesa SAVARESE Dl. Mayan L. SHIH 15 aprilie 2015 Atașat Dna. Nancy G. ELLIS Dl. Kurt McNeil PARKER 3 iunie 2016 Ataşat Dl. Eric S. EASLEY 1 octombrie 2015 Secretar II Dna. Hilal Derici EASLEY Dna. Caitlin B. HARTFORD 20 august 2015 Secretar II – Vice Consul Dl. Timothy J. HARTFORD Dl. Brian S. ZELAKIEWIEZ 10 iulie 2014 Secretar II Dna. Lauren V. ZELAKIEWIEZ Dna. Judith Diane GLASS 23 septembrie 2016 Secretar II Dl David Vejai SADOO 30 iulie 2018 Secretar II Dl. Jason E. RICHARDS 25 septembrie 2012 Atașat adjunct (probleme juridice) Dna. Kristen K. RICHARDS Dl. Paul J. VITCHOCK 12 august 2013 Atașat adjunct(probleme juridice) Dna. Elizabeth M. VITCHOCK Dl. Jeffrey A. SAVAGE 9 august 2015 Ataşat adjunct Dna. Maritza S. SAVAGE

Page 167: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

167

Dna. Laura J. TRUGLIO 23 septembrie 2015 Ataşat Dl. Mark Andrew KOSS 21 noiembrie 2016 Ataşat Dna. Patricia A. KOSS Dl. David Lynn CRAWFORD 14 februarie 2017 Atașat Dna. Carrie Elisabeth BRAMAN 1 august 2016 Secretar II Dl. Lon. A. BRAMAN 1 august 2016 Secretar II Dl. Aaron Steven BROWN 23 septembrie 2016 Secretar II Dl. Matthew Thomas HARDESTY 31 iulie 2018 Secretar II Biroul de cooperare în domeniul apărării Dl. Maior Casey Drew SHUFF 7 iunie 2017 Şef interimar al biroului de cooperare in domeniul apărării Dna. Alina Elena STUFF Dl. Maior William E. SPURLOCK 16 iunie 2011 Ofiţer pentru relaţii bilaterale Dna. Laura SPURLOCK Dl.Brandon W. RODTS 15 iulie 2012 Funcționar administrativ și tehnic Dna.Cristina STEFANESCU Dl.Joshua J. PASSER 1 august 2014 Funcționar administrativ și tehnic Dna.Janae G. PASSER

Page 168: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

168

REPUBLICA SUDAN

1 Ianuarie – Ziua Independenţei

E.S. Dl. Abdelhafiz Elawad Seedahmed ALFAKI 5 octombrie 2017 Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Dna. Hiba Mustafa Hassan MOHAMED Dna. Aida SID AHMED MOHAMMED ALI OMER 1 februarie 2019 Ministru pleniponțiar Dl. Abdelazem AHMED BABIKIR OMER Dl. Zahir OSMAN ELGARRAY OSMAN 10 iulie 2018 Ataşat administrativ Dna. Elham OMER AHMED MOHAMMED AHMED

Cancelaria: 011943 Bucureşti, Str. Paris nr. 19-21, Sector 1

Tel.: +40-21 233 91 81 (Protocol Ambasador); +40-21 233 91 87 (Secţia Consulară/Culturală)

Fax: +40-21 233 91 88 E-mail: [email protected]; [email protected] Website: www.sudan-bucharest.ro Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

Page 169: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

169

REGATUL SUEDIEI

6 Iunie – Ziua Naţională

E.S. Dna. Anne Lindahl KENNY 2 septembrie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Leo KENNY [email protected] Dna. Åsa POUSARD 7 septembrie 2018 Consilier Dna. Ingrid Blomberg BOEDT 1 septembrie 2015 Secretar II [email protected] Dl. Colonel Ola HÖGLUND 20 ianuarie 2015 Ataşat militar (Reşedinţa la Praga) [email protected]

Cancelaria: 011343 Bucureşti, Şos. Kiseleff 43, Sector 1

Tel.: +40-21 406 71 00 Fax: +40-21 406 71 24 CP 2-142 014730, Bucureşti E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni-vineri 10.00 – 12.00 Program de lucru pentru paşapoarte şi vize marţi-miercuri-joi 10.00 – 12.00

Page 170: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

170

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA

26 Aprilie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Abdallah Salleh POSSI 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria: 14050 Berlin, Eschenallee nr.11, Germania

Tel.: (0049-30) 30 30 800 Telefax: (0049-30) 30 30 8020 E-mail: [email protected] Website: www.tanzania-gov.de Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.30;

Page 171: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

171

REPUBLICA TOGOLEZĂ

13 Ianuarie - Ziua Eliberării Naţionale E.S. Dl. Komi Bayedze DAGOH agreat Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Resedinta la Berlin)

Cancelaria: Grabbeallee 43, 13156 Berlin. Tel: 0049-304.9908.968. E-mail: [email protected] Website: www.ambatogoberlin.de

Page 172: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

172

REGATUL THAILANDEI

5 Decembrie – Ziua Naşterii M.S. Regele

E.S. Dl. Sarayoot KALAYANAMIT 29 mai 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Sirimit SIRIPALA Ministru consilier 1 octombrie 2017 Dl. Kanisapol SITHTCHOTI 1 iulie 2016 Secretar II Dra. Pailin DEENAN Secretat III

Cancelaria: 020953 Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 12, Sector 2

Tel.: +40-21 311 00 31; 311 00 67; 311 00 78 Fax: +40-21 311 00 44 E-mail: [email protected] Website: www.thaiembassy.org/bucharest Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 17.00

Secţia consulară: luni – vineri 09.30 – 12.00 şi 13.30 – 15.30

Page 173: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

173

REPUBLICA TUNISIANĂ

20 Martie – Sărbătoarea Independenţei

E.S. Dna. Raja Jhinaoui Ben Ali 22 noiembrie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Hasna TIZAOUI - DKHILALLI 18 august 2014 Secretar Dl. Moez DKHILALLI Dl. Sami ARFAOUI 15 august 2015 Consilier Dna. Amel ARFAOUI Dna. Insaf MANSOUR LANDOLSI 9 septembrie 2014 Ataşat Dl. Marouen LANDOLSI

Cancelaria: Bucureşti, Str. Clucerului nr.48, Sector 1

Tel.: +40-21 210 11 97; 210 13 44 Fax: +40-21 210 11 14 E-mail: [email protected] [email protected] Website: www.atunisia.ro

Page 174: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

174

REPUBLICA TURCIA

29 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Dna. Füsun ARAMAZ 29 ianuarie 2019

Ambasador Extraordinar şi Plenipotentiar Dl.İsmail ARAMAZ

Dl. Ali Kılıçarslan TOPUZ 1 septembrie 2018

Consilier Dl. Col. Irmak DURMAZ 13 august 2017

Ataşat al Apararii Trupe Terestre Dna. Filiz DURMAZ

Dl. Cap. Comandor Dündar BAYRAM 13 august 2017

Ataşat Naval Dna. Hatice Küçük BAYRAM Dl. İsmail Hakkı GÜNAY 15 iulie 2018

Consilier Dna Figan GÜNAY Dl. Özgür ÖZER 1 septembrie 2018

Consilier Dna Elif ÖZER

Dl. Hakkı BARUTÇU 17 iunie 2018

Consilier Comercial

Dl. Can YOLDAŞ 15 septembrie 2018

Consilier

Dl. Sait Evren GÜNER 15 decembrie 2017

Consilier Dna. Gözde GÜNER Dl. Halit Kemal ERDOĞAN 08 noiembrie 2017

Consilier Dna. Pelin ERDOĞAN Dl. Taner DEMİR 12 decembrie 2016

Consilier Dna. Pınar DEMİR Dl. Seyfi ÖZKAN 20 septembrie 2016

Consilier pe probleme de educatie Dna. Fatma ÖZKAN

Dl. Yunus AKKAYA 17 ianuarie 2018

Consilier pe probleme de religie Dna. Ayşe AKKAYA Dl. Bertan MANTIKÇI 15 ianuarie 2018

Page 175: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

175

Secretar I

Dna. İpek YOLDAŞ 15 septembrie 2018

Secretar II Dna. Özge TATLI 15 decembrie 2017

Secretar II Dl. Emrah TATLI Dna. Vesile ÖNEY 01 februarie 2017

Secretar III Dl. Galip ÖNEY Dl. Mevlüt ERÖZ 15 decembrie 2017

Ataşat Adjunct

Dna. Yasemin MELEZ BİÇER 22 februarie 2018

Ataşat Dl. Ersin BİÇER Dl. Plt. Maj. Abdican İŞCİ 01 august 2017

Ataşat Administrativ al Biroului Ataşatului Militar

Dl. Mehmet Akif KILIÇ 15 iulie 2018

Ataşat Dna. Çigdem KILIÇ

Dl. Atilla AVCI 01 ianuarie 2018

Ataşat Dna. Merve AVCI

Dl. Burak ALPAR 15 iulie 2018

Ataşat Dna. Hacer ALPAR

Dl. Dursun Burak ÇULCU 15 iulie 2018

Ataşat Dna.Fatma ÇULCU

Cancelaria: 010575 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 72, Sector 1

Tel.: +40-21 206 37 00 Fax: +40-21 206 37 37 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 18.00

Secţia consulară: 10575 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 72, Sector 1 Tel.: +40-21 206 37 22; 206 37 24; 206 37 25 Fax.: +40-21 206 37 30 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00; 16.00 – 17.00

Biroul ataşatului militar: Tel.: +40-21 206 37 39 Fax: +40-21 210 53 91

Biroul comercial şi economic: 010335 Bucureşti, Bd. Magheru nr. 24, et. 4, ap. 27, Sector 1

Page 176: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

176

Tel/Fax.: +40-21 318 39 39 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.30 şi 14.00 – 18.00

Page 177: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

177

TURKMENISTAN

27 septembrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Annamammet ANNAYEV 29 ianuarie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dra. Leyla JUMAGULYYEVA 9 iunie 2017 Secretar III Dl. Archyn SEYIDON 10 iunie 2016 Ataşat

Cancelaria: Bucureşti, Str. Crângului nr. 5, Sector 1

Tel.: +40-21 316 90 66; 316 90 67 Fax: +40-21 316 90 46 E-mail: [email protected] Web: romania.tmembassy.gov.tm

Page 178: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

178

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA)

27 Aprilie – Ziua Regelui

E.S. Dna. Stella RONNER-GRUBAČIČ 10 septembrie 2015 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Bratislav GRUBAČIČ Dl. A.P. (Arthur) den HARTOG 7 august 2017 Consilier Adjunct al Şefului de Misiune Dna. Margaretha Elisabeth den HARTOG-BRABANDER Dl. Wijnand MARCHAL 17 august 2017 Secretar I Consilier economic (probleme comerciale) Dna. Maria EVERS-MARCHAL Dl. Iwan Th. RUTJENS 2 noiembrie 2015 Secretar I (afaceri sociale si migratia fortei de munca) Dl. Mark ROTENSTEIN 1 noiembrie 2018 Secretar I Dna. Hanneke van den Bos Dl.Jacob AARSEN 1 septembrie 2013 Ataşst de poliţie Biroul Ataşatului Militar Dl. Locotenent- Colonel Robert Jan VERBRUGH 1 ianuarie 2016 Ataşat al Apărării, (itinerant, cu reşedinţa la Varsovia)

Cancelaria: HERMES BUSINESS CAMPUS, cladirea B, 020335 Bucureşti, Bd. Dimitrie

Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2 Tel.: +40-21 208 60 30; Fax: +40-21 230 76 20 E-mail: [email protected] ; Website: www.netherlandsandyou.nl Program de lucru: luni – joi 08.30 – 17.30; vineri 08.30 - 15.00

Secţia Consulară: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335 Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2

Tel.: +40-21 208 60 30; Fax: +40-21 231 62 79 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni – marţi - joi 09.00 – 12.00

Biroul Ataşatului Militar: PO Box 20701 ; 2500 ES ; Haga ; MPC 58 B ;Olanda Tel.: (0031) 70 31 87151; Fax: (0031) 70 31 87 938 E-mail : [email protected]

Biroul Ataşatului de Poliţie: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335 Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2

Tel.: +40-21 208 60 57; Fax: +40-21 230 58 88

Page 179: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

179

E-mail: [email protected]

Biroul Ataşatului Agricol: HERMES BUSINESS CAMPUS, 020335 Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etajul 8, Sector 2

Tel.: +40-21 208 60 51; Fax: +40-21 230 76 20 E-mail: [email protected] Biroul Ataşatului de Poliţie Dl. Eduardus Nicolaas Assens 31 august 2018 Ofiter de legatura Biroul Ataşatului Agricol Dl. Arie VELDHUIZEN 6 august 2018 Consilier pe probleme de agricultură

Page 180: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

180

UCRAINA

24 August - Ziua Independenţei

E.S. Dl. Oleksandr BANKOV 29 iunie 2017 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Anna DOROSHENKO Dl. Yevhen Victorovici LEVYTSKYI 10 noiembrie 2016 Ministru Consilier Dna. Liudmyla LEVYTSKA Dl. Gheorghiy OLKHOVSKYI 13 decembrie 2015 Atasat al Apararii, Aero si Naval Dna. Inna OLKHOVSKA Dl. Roman KYRYLIUK 4 decembrie 2016 Ataşat Militar D-na Iryna KYRYLIUK Dl. Paun ROHOVEI 31 decembrie 2017 Secretar I Dna. Violeta ROHOVEI Dl. Andrii ROMANIUK 30 noiembrie 2016 Secretar I Dna. Oksana CHEPURNA

Cancelaria: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24, Sector 1

Tel.: +40-21 230 36 60; 230 36 68; 230 36 71 Fax: +40-21 230 36 61 E-mail: [email protected] Pagină web: http://romania.mfa.gov.ua Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00

Secţia economică: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24, Sector 1

Tel: +40-21 230 36 65 Fax: +40-21 230 36 61 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00

Centrul Cultural şi de Informare: Bucureşti, Calea Victoriei 26, Sector 3

Tel./Fax: +40-21 314 33 13; 314 33 10 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00–18.00 şi 14.00-18.00 (program public)

Biroul Ataşatului Militar: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24, Sector 1

Tel/Fax.: +40-21 230 36 63 E-mail: [email protected] ; [email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 13.00 şi 14.30 – 18.00

Secţia Consulară: 011862 Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 24, Sector 1

Tel: +40-21 230 36 60 Fax: +40-21 230 36 69 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi,vineri 09.00 – 12.00

Page 181: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

181

Dna. Svitlana PRYKHODKO 3 august 2017 Secretar I Dl. Petro STOIAN 27 ianuarie 2017 Secretar II Dna. Viktoriia STOIAN Dl. Oleksii SKALYHA 2 decembrie 2015 Secretar II Dna. Olena SKALYHA Dl. Pavlo NEKRASOV 1 februarie 2018 Secretar II Dna. Tetiana NEKRASOVA Dna. Maryna MOVCHAN 20 septembrie 2017 Ataşat Dl. Andrii NOVOSAD

Page 182: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

182

UNGARIA

23 Octombrie - Ziua Naţională

E.S. Dl. Botond ZÁKONYI 15 ianuarie 2014 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna.Beáta HUSZKA Dl. Károly Zoltán NAGY 1 noiembrie 2013 Consilier I Adjunct al Șefului Misiunii Dna. Csilla ANTAL Dl. KÓSA András László 3 septembrie 2012 Secretar I Director al Institutului Maghiar Dl. Col. Ferenc László KISS 18 august 2015 Ataşat al Apărării Militar Dna. Katalin KISSNÉ HLATKI Dl. Lt.Col. Zoltán KÓKA 18 august 2015 Atașat al Apararii Aero Dna. Zoltánné KÓKA Mónika PETREKOVITS Cancelaria: 020034 Bucureşti, Str. Jean-Louis Calderon 63-65, Sector 2 Tel: +40-31) 620 43 00 Fax: +40-21 312 04 67; +40-31) 620 43 26 E-mail: [email protected] Website: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RO/ro Program de lucru: luni – joi 08.00 – 16.30 şi vineri 08.00 – 14.00

Secţia Consulară: 011654 Bucureşti, Str. Negulescu Ştefan nr.30, Sector 1 Tel.: +40-21 230 05 50; 230 05 51; Fax: +40-21 230 05 52 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni – vineri, 08.30 – 11.30 (miercuri închis)

Biroul Ataşatului militar: 020034 Bucureşti, Str. Jean-Louis Calderon nr. 63-65, Sector 2

Tel: +40-21 315 56 05 Fax: +40-21 312 42 55 202 Program de lucru: luni- joi 08.00 – 16.30 si vineri 08.00-014.00

Biroul Economic si Comercial: 010493 Bucureşti, Str. Polona nr.45, Corp A-B, etaj.1 Bucuresti sector 1

Tel.: +40 21-231-2128 Fax: + 40 21-231-0106 Program de lucru: luni – joi 08.00 – 16.30 si vineri 08.00- 14.00

Institutul Balassi- Institutul Maghiar din București: 010449 Bucureşti, Str. Gina Patrichi (fosta Orlando0, nr. 8

Tel.(centrala) : +40 21-3170090 Fax. (centrala: + 40 21-3170088 E-mail: [email protected] , [email protected] Dl. Dr. Zoltán Attila SÁSKA 15 august 2018 Secretar I

Page 183: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

183

Dna. Dr. Eleonóra KULPINSZKY Dna. Katalin KISSNÉ HLATKI 1 septembrie 2015 Consilier II Dl. Ferenc VÁGÓ 1 noiembrie 2017 Consilier II, Consul Dna. Irén BODNÁR Dl. Géza POLÓNYI 2 iulie 2012 Consilier II Dl. Miklós SZABÓ 1 octombrie 2011 Secretar I, atasat economic Dna. Gyöngyvér SZABÓ Dl. Dr. László Tibor SÁNDOR 1 aprilie 2016 Secretar I, atasat agricol Dna. Dr. Máthé Réka Tibor Lászlóné SÁNDOR Dl. Balázs MAGYAR 1 august 2017 Secretar II Dna. Szabó-Magyar Helga Dl. Róbert NAGY 1 august 2017 Secretar II Dl. Dr. Miklós HORVÁTH-OSZKÓ 1 august 2017 Secretar III Dna. Dóra HORVÁTH-OSZKÓ Dl. Dr. István BAKK 1 februarie 2015 Secretar II, Consul Dna. Julianna Maria GÁLL 1 august 2014 Atașat Dl. László GÁLL

Dna. Irén PIKKEL – MARÓ 4 ianuarie 2015

Atașat Dl. Zoltán PIKKEL

Dl. Richárd TAMÁSI 1 septembrie 2017

Secretar I, economist Dna. Beáta Tamási - Kopasz

Page 184: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

184

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY

25 August –Ziua Naţională

E.S. Dl. Omar Nestor Mesa Gonzales 29 ianuarie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. Maria Marcela Dos Santos Roux 14 septembrie 2018 Consilier

Cancelaria : 011972 Bucureşti, Str. Amiral Constantin Bălescu nr.31A , et.2, ap.5, Sector

1 Tel./Fax: +40-21 313 81 29; 313 81 30 Fax: +40-21 313 81 29 E-mail: [email protected] Web: www.embadeuruguay.ro Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 17.30

Page 185: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

185

REPUBLICA UZBEKISTAN

1 Septembrie - Ziua Proclamării Independenţei

E.S. Dl. Ulfat KADYROV 16 aprilie 2013 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Ankara)

Cancelaria: Sancak Mah .549. Sok no.3 , Yildiz Çankaya

Ankara, Turcia Tel.: (0090-312) 441 3871 Fax: (0090 – 312) 442 7058 E-mail: [email protected] Web: www.uzembassy.org.tr Program de lucru : 09.00-12.00 / 14.00 – 17.00

Page 186: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

186

REPUBLICA UGANDA

9 Octombrie - Ziua Proclamării Independenţei

E.S. Dl. Marcel Robert TIBALEKA 18 iulie 2018 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Berlin)

Cancelaria:

Page 187: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

187

REPUBLICA BOLIVARIANĂ A VENEZUELEI

5 iulie - Proclamarea Independenţei

E.S. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dl. Alfredo Alfonso TORREALBA 4 ianuarie 2019 Ministru consilier Însărcinat cu afaceri a.i. Dna. Oksana TORREALBA Dl. Cézar José MEJĺAS QUINTANA 30 octombrie 2014 Ministru consilier Dl. Yerson Jose Tochon Armao 8 mai 2018 Atașat

Cancelaria : 011396 Bucureşti, B-dul. Kiseleff nr. 49, Sector 1

Tel.:0374 638 930; 0374 908 812; 0374 078 701; 0374 073 845 Fax: +40-21 222 50 73 E-mail: [email protected] ; embve.[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 16.00

Page 188: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

188

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

2 Septembrie - Ziua Naţională (1945)

E.S. Dl. DANG Tran Phong 29 ianuarie 2019 Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar Dna. DANG Thi Kim Dung Dl.NGUYEN Hoang Long 4 decembrie 2017 Secretar II Dl. VU Hong Cuong 29 decembrie 2016 Secretar I, Consul Dna. HA Thi Mai Linh Dna. TRAN Thi Nga 28 martie 2016 Secretar III Dl. Le Anh Viet Dl. HOANG Anh Dung 10 martie 2018 Consilier comercial

Cancelaria: 020012 Bucureşti, Str. C.A. Rosetti nr. 35, Sector 2

Tel.: +40-21 311 03 34; 311 16 04 Fax: +40-21 311 05 41 E-mail: [email protected] Program consular: marţ-joi 09.00 – 12.00 şi 14.00 - 17.00 Program de lucru: luni-vineri 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 17.00

Secţia comercială: Tel./Fax: +40-21 311 03 34 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 17.00

Page 189: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

189

REPUBLICA ZAMBIA

24 Octombrie – Ziua Naţională

E.S. Dl. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar (Reşedinţa la Paris)

Cancelaria: 00193, Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 8, etj.6

Tel: (0039-06) 36 00 25 90; 36 00 69 03

Fax: (0039-06) 97 61 30 35 E-mail: za[email protected]; [email protected] Site: www.zambianembassy.it

Page 190: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

190

REPREZENTANŢE ALE

ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Page 191: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

191

UNIUNEA EUROPEANĂ REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE

9 Mai - Ziua Europei

Dna. Angela CRISTEA 1 ianuarie 2014 Şeful Reprezentanţei Dl. Cristian BUCHIU 1 septembrie 2015 Coordonator al Departamentului Politic Șef-Adjunct al Reprezentantei Dl. Ştefan TURCU 1 februarie 2018 Purtător de cuvânt Coordonator al Departamentului de Presă Dna. Raluca BRAGAREA 1 august 2018 Coordonator al Departamentului Informare-Comunicare Dna. Eugenia BRAD 1 ianuarie 2017 Coordonator al Departamentului Administrativ și Financiar Dna. Madalina MIHALACHE 1 mai 2012 Șeful Biroului de legatura al Parlamentului European

Cancelaria: 020492 Bucureşti, Str. Vasile Lascăr 31

Tel.: +40-21 203 54 00 Fax: +40-21 316 88 08 E-mail: com[email protected] Program de lucru: luni – joi 09.00 – 17.00

vineri 09.00 – 14.30

Page 192: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

192

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (O.N.U.)

Programul Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)

24 Octombrie – Ziua Naţiunilor Unite

Dna. Anca STOICA Punct Focal al Programelor PNUD în Romania

Cancelaria: 011975 Bucureşti, Casa ONU, Bd. Primăverii, nr. 48A, Sector 1

Tel.: +40-21 201 78 72 Fax: +40-21 201 78 80 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 08.30 – 17.00

Page 193: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

193

ÎNALTUL COMISARIAT AL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIAŢI

(U.N.H.C.R.)

20 Iunie – Ziua Mondială a Refugiaţilor

Dl. Eduardo Ramon Yrezabal G de la Torre 21 iulie 2016 Reprezentant Dna. Lorett Mary JESUDOSS 1 iulie 2013 Ofiţer de protecţie

Cancelaria: 011975 Bucureşti, Blvd Primaverii nr. 48 A –UN House, Sector 1

Tel.: +40-21 201 78 73; 201 78 72 Fax: +40-21 210 15 94 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

UNHCR Field-Unit – str. Armoniei nr. 33, Timişoara

Tel.: 0356.100.530 Fax: 0256.215.659 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

Page 194: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

194

FONDUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU COPII (U.N.I.C.E.F.)

24 Octombrie – Ziua Naţiunilor Unite

Dl. Pieter Woltjo BULT 25 iulie 2017 Reprezentant

Cancelaria: 011975 Bucureşti, Bd. Primăverii, nr. 48A, Casa ONU, et.1, Sector 1

Tel.: centrală +40-21 201 78 72 Secretariat Reprezentant: +40-21 201 78 53 Fax: +40-21 317 52 55 E-mail: bu[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

Page 195: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

195

AGENŢIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI (AUF)

BIROUL EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ

20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei

Dl. Mohamed KETATA 1 septembrie 2016 Director regional

Cancelaria: 050025 Bucureşti, Bv. Schitu Măgureanu nr. 1, mezanin, Sector 5

Tel: +40-21 312 12 76; 312 20 14; 311 13 26 Mobil: +040 740 024 432 Fax: +40-21 312 16 66 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00 Website: www.auf.org/beco

Page 196: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

196

BIROUL REGIONAL AL ORGANIZATIEI INTERNAŢIONALE A FRANCOFONIEI PE LÂNGĂ ŢĂRILE DIN EUROPA

CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ (BRECO)

20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei

Dna Rennie YOTOVA 11 mai 2017 Director

Cancelaria: str. Alecu Russo nr. 13-19, ap.2, sector 2, 020522, Bucuresti Sector 5

Tel: +40-21 314 97 64; +40- 314.96.17 ; E-mail: [email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.30 – 17.30 Website: http://www.francophonie.org/

Page 197: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

197

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ

PENTRU MIGRAŢIE (O.I.M.)

Dl. Mircea MOCANU 18 noiembrie 2013 Şef al Biroului O.I.M. în România

Cancelaria: 020602 Bucureşti, Str. Viitorului nr. 11, Sector 2

Tel.: +40-21 211 45 65; 211 56 57 Fax: +40-21 211 44 54 E-mail: i[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 198: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

198

BANCA MONDIALĂ

Dna. Tatiana Proskuryakova 9 mai 2017 Şeful Biroului Băncii Mondiale în România Corporaţia Financiară Internaţională Dl. Cristian Nacu 1 martie 2018 Şef Rezident IFC

Cancelaria: 020492 Bucureşti, str. Vasile Lascăr 31, Sector 2

Tel.: +40-21 201 03 11 Fax: +40-21 201 03 38; 318 28 07 Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00 E-mail: [email protected]

Page 199: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

199

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (B.E.R.D)

Dl. Matteo PATRONE Director Reprezentant rezident

Cancelaria: 010624 Bucureşti, Metropolis Center 56-60, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-

97, etaj 3, aripa West, Sector1 Tel.: +40-21 202 71 00 Fax: +40-21 202 71 10 Website: www.ebrd.com Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.30

Page 200: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

200

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Dna. Lara Tassan ZANIN 1 septembrie 2018 Director Reprezentant rezident

Cancelaria: 020492 Bucureşti, Str. Vasile Lascăr nr. 31, Sector 2

Tel.: +40-21 208 64 00 Fax: +40-21 317 90 90 Website: www[email protected] Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 18.00

Page 201: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

201

FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL

(F.M.I.)

Dl. Alejandro HAJDENBERG 3 aprilie 2016 Reprezentant Regional FMI pentru România şi Bulgaria Dna. Izlem Yenice

Cancelaria: 030118 Bucureşti, Str. Halelor nr. 7, etaj 2, Sector 3 (Piaţa Unirii )

Tel.: +40-21 311 58 33 Fax: +40-21 318 14 10 Website: www.imf.org

Page 202: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

202

CENTRUL SUD-EST EUROPEAN DE APLICARE A LEGII

(SELEC)

7 octombrie 2011 – intrarea în vigoare a Convenţiei Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (Convenţia SELEC)

Dna. Snejana MALEEVA 13 decembrie 2017 Director general

Cancelaria: 050711 Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 1 - 5, Palatul Parlamentului, etaj

10, Sector 5

Tel.: +40-21 303 60 09 Fax: +40-21 303 60 77 E-mail: [email protected] Website: www.selec.org Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 203: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

203

OFICIUL CONSILIULUI EUROPEI PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂŢII CIBERNETICE

(C-PROC)

Dl. Alexander SEGER 23 mai 2014 Şef Oficiu Dl. Matteo Lucchetti 20 august 2018 Project Manager

Cancelaria: 011975 Bucureşti, UN House, Bulevardul Primăverii, 48A, sector 1

Tel.: +40-21 201 78 31 Fax: +40-21 201 78 28 E-mail: [email protected] Website: www.coe.int7cybercrime

Page 204: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

204

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

Dna. Miljana GRBIC Șef birou

Cancelaria: 011975 Bucureşti, UN House, Bulevardul Primăverii, 48A, sector 1

Tel.: +40-21 201 78 88 Fax: +40-21 201 78 89 E-mail: [email protected] Website:www.euro.who.int/romania Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 17.00

Page 205: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

205

CONSULATE GENERALE

Page 206: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

206

CONSULATUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA

LA SIBIU

Dl. Hans Erich TISCHLER 1 august 2017 Consul (seful misiunii) Dl. Harald Gunter FRATCZAK 11 iulie 2016 Ataşat Dna. Silvia FRATCZAK

Cancelaria: 550169 Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 15 – 17

Tel.: +40-269) 206 211 Fax: +40-269) 206 299 Website: www.hermannstadt.diplo.de E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni - vineri 09.00 – 11.30

Page 207: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

207

CONSULATUL

REPUBLICII FEDERALE GERMANIA LA TIMIŞOARA

Dl. Ralf Bernhard KRAUTKRÄMER 21 august 2017 Consul (Seful misiunii) Dna. Annika KRAUTKRÄMER Dl. Frank Alfred UFKEN 18 iulie 2016 Ataşat Dna. Stefanie UFKEN

Cancelaria: 300195 Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 10

Corespondenţă: 300860 Timişoara, O.P. nr. 5, C.P. 666

Tel.: +40-256) 309 800 Fax: +40-256) 490 487 E-mail: [email protected] Website: www.temeswar.diplo.de; www.timisoara.diplo.de Program de lucru cu publicul: luni – vineri 08.30 – 11.30

Page 208: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

208

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA

LA IAŞI

Dl. Dorin POPUŞOI 21 iulie 2017 Consul Dna. Aurelia POPUŞOI

Cancelaria: 700127, Iaşi, Aleea Grigore Ghica-Vodă, nr. 60A

Tel.: +40-232) 22 03 15 Fax: +40-232) 22 03 16 Mobil: 0748 858 515 E-mail: [email protected]

Page 209: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

209

CONSULATUL GENERAL

AL FEDERAŢIEI RUSE LA CONSTANŢA

Dl. Vladimir VOLKOV 28 noiembrie 2014 Consul General Dl. Nikolai BELERA 27 mai 2016 Ataşat Dl. Eremeev YAROSLAV 20 iulie 2018 Ataşat

Cancelaria: 900682 Constanţa, Str. Mihai Viteazul nr. 5

Tel.: +40-241) 611 106; 615 168 Fax: +40-241) 618 923; 615 168 E-mail: [email protected] Website: www.constantza.mid.ru Program de lucru cu publicul: luni, marţi, vineri: 08.00 – 13.00

Page 210: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

210

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA

LA TIMIŞOARA

Dl.Vladan TADIĆ 30 mai 2017 Consul General Dna. Mirjana TADIĆ Dna. Marija SOSIC 3 septembrie 2018 Consul

Cancelaria: 3001194, Timişoara, Str. Remus nr. 4

Tel.: +40-256) 49 03 34; 49 34 67 Fax: +40-256) 49 04 25 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni-vineri 09.00-17.00 Program de lucru cu publicul: luni – vineri 10.00 – 13.00

Page 211: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

211

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII TURCIA

LA CONSTANŢA

Dl. Sulhi TURAN

Consul general 15 septembrie 2018 Dna. Şahinur BARAN TURAN

Dl. Hasan AKDOĞAN 1 decembrie 2017

Consul general adjunct

Dna. Seher AKDOĞAN

Dna. Sabiha KAÇAMAK 1 septembrie 2018

Vice consul

Dl. Mehmet BALLI 7 august 2018

Vice consul

Dna. Nilüfer BALLI

Dl. Arif CEVLEK 1 aprilie 2016

Ataşat pentru servicii de religie

Dna. Ayşe CEVLEK

Dl. Kadir YAZIHAN 23 ianuarie 2018

Ataşat comercial

Dna. Nakşidil YAZIHAN

Dl. Abdullah ALTINOK 15 iulie 2018

Ataşat

Dna. Sevim ALTINOK

Dl. İrfan ERGÜL 01 mai 2018

Ataşat

Dna. Funda ERGÜL

Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța

Adresa : Bd. Ferdinand Nr. 82, Loc. Constanţa Jud. Constanţa, cod 900704

Telefon : (0040-241) 60 79 10, Fax : (0040-241) 61 53 67

E-mail : [email protected]

Biroul Ataşatului Comercial

Adresa : Bd. Mamaia nr. 48 Constanța, Tel. 0341.147212 Fax : 0341.146635

E-mail: [email protected]

Biroul Atașatului pentru Servicii de Religie

Adresa : Bd. Mamaia nr. 288 Constanța Tel. / Fax : 0241.550233 E-mail :

[email protected]

Page 212: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

212

CONSULATUL GENERAL

AL UCRAINEI LA SUCEAVA

Dl. Vasyl BOIECHKO 29 septembrie 2010 Consul General Dna. Nadia BOIECHKO Dl. Volodymyr PALESIKA 4 septembrie 2009 Consul Dna. Tetiana PALESIKA

Cancelaria: 720182 Suceava, Str. Mărăşeşti, nr. 44B, Bl. 3A

Tel.: +40-230) 52 01 67; 53 13 45 Fax: +40-230) 52 47 35 E-mail: [email protected] Web:http://suceava.mfa.gov.ua Program de lucru: luni – vineri: 8.30 – 13.00; 14.30 – 18.00

Page 213: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

213

CONSULATUL GENERAL

AL UNGARIEI LA CLUJ – NAPOCA

Dl. Lajos MILE 10 noiembrie 2014 Consul General Dna. Milene Edit KISHAZI Dl. Barabás János 15 martie 2019 Consul Adjunct consul general Dna. dr. Ónody Rita Éva 15 martie 2019 Consul Dl. Csige Sándor 15 martie 2019 Consul Dna. Dénes Andrea 15 martie 2019 Vice-consul Dna. Demeter Stefánia Katalin 15 martie 2019 Consul Dl. Grezsa Csaba István 15 martie 2019 Consul Dna. Telegdi Andrea Ágota 15 martie 2019 Consul Atașat comercial Dl. Kecskés Tibor 15 martie 2019 Consul Dna. Szurovszky Katalin 15 martie 2019 Consul

Cancelaria: 400113 Cluj – Napoca, P-ţa Unirii nr. 23 Tel.: +40-264) 590 561; 596 300 Fax: +40-264) 594 109 ; 597 335 Program de lucru: luni – joi, 08.00 – 16.30 şi vineri 08.00 – 14.00 Program de lucru cu publicul: luni şi miercuri: 08.30-12.00: 13.30-16.00 vineri 08.30 – 13.00 e-mail: [email protected]

Biroul turistic: Str. Galaxiei nr. 9 Tel.: +40-264) 440 547

Page 214: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

214

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI

LA MIERCUREA CIUC Dl. László TÓTH 20 decembrie 2017

Consul General Dna. KatalinTÓTH

Dl. Ákos Bence LUKÁCS 10 august 2018 Consul Dl. Fodor Tamás 15 martie 2019 Consul Dl. Percze László 15 martie 2019 Consul Dl. Dr. Farkas Balázs István 15 martie 2019 Consul Dl. Soós Zoltán 15 martie 2019 Consul Dl. Lázár Zoltán 15 martie 2019 Consul Dl. Kőrősi Victor Dávid 15 martie 2019 Consul Dl. Estók Ákos 15 martie 2019 Vice-consul

Cancelaria: 530210 Miercurea Ciuc, Str. Petöfi Sándor nr. 45

Tel.: +40-266) 207 335 Fax: +40-266) 207 338 Program cu publicul : Depunerea cererilor de viză – luni, joi, 08.30 – 12.30 Eliberarea vizelor – marţi, vineri, 08.30 – 12.30 E-mail: [email protected]

Page 215: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

215

CONSULATE ONORIFICE

Page 216: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

216

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ALBANIA LA CONSTANȚA

Dl. Omer SÜSLI 27 martie 2015 Consul Onorific Dna. Gemile SÜSLI

Cancelaria: 900154 Constanța, Str. Aurel Vlaicu nr.125, et. 2

Tel.: +40 - 241) 582 792 ; +40-341) 449 835 ; +40-341) 449 836 Fax: +40-241) 695 687 E-mail: [email protected]; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL AUSTRALIEI LA BUCUREŞTI

Dna. Mihaela NICOLA 27 aprilie 2017 Consul Onorific

Cancelaria: 011801 Bucureşti, Str. Praga nr.3, Sector 1

Tel.: +40-37) 406 08 45 Fax: +40-31) 107 13 78 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA LA SIBIU

Dl. Andreas HUBER 28 mai 2016 Consul Onorific

Cancelaria: 550185 Sibiu, Str. Gral. Magheru nr. 4

Tel./Fax: +40 - 269) 211 311 E-mail: [email protected]

Page 217: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

217

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA LA TIMIŞOARA

Dl. Vasile ONOFREI 9 ianuarie 2001 Consul Onorific

Cancelaria: 300086 Timişoara, Str. Mărăşeşti nr. 7, Ap. 2

Tel./Fax: +40 - 256) 294 300 E-mail: [email protected] ; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII AUSTRIA

LA CONSTANTA Dl. Marius Mihail PUIU 22 decembrie 2015 Consul Onorific

Cancelaria: Constanta , Bd. Elisabeta nr.15 E-mail: [email protected] Tel.:+40 241 839 839

Page 218: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

218

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BULGARIA LA PLOIEȘTI

Dl. Rosen RUSEV Consul Onorific

Cancelaria: 100023 Ploiesti, Jud Prahova, Str. Mărășești nr.19

Tel./Fax: : +40 728 699 999

E-mail: [email protected] Circumscripția consulară include județele Prahova,Dâmbovița,Buzău,Brașov

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BULGARIA LA TIMIŞOARA

Dl. Gheorghe NACOV 31 mai 2015 Consul Onorific

Cancelaria: 300085 Piaţa Unirii nr.14, Timişoara, judeţul Timiş

Tel./Fax: : +40 - 256) 490 697

E-mail: [email protected] Circumscripția consulară include județele:Arad,Timiș,Hunedoara și Caraș-Severin

CONSULATUL ONORIFIC AL BOSNIEI ŞI HERŢEGOVINEI LA BUCUREŞTI

Dl. prof. univ. dr. Momćilo LUBURIĆ 16 octombrie 2014 Consul Onorific

Cancelaria: Bulevardul Primăverii nr. 33, ap. 4, et. 3, sector 1, Bucureşti

Tel: +40 - 031) 107 0662

Mobil: +40) 722 226 192

Page 219: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

219

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII BURUNDI LA CLUJ NAPOCA

Dl. Ştefan BERCIU 31 octombrie 2014 Consul Onorific

Cancelaria: Str. Gheorghe Marinescu, nr. 36 – 38, Cluj Napoca

Mobil: +40) 722 285 354

E-mail: [email protected]

Web: www.burundi.ro

CONSULATUL GENERAL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHE LA TIMIŞOARA

Dl. Ştefan MOŢEC 12 octombrie 2016 Consul General Onorific

Cancelaria: 300191 Timişoara, Str. Remus nr. 7A, Ap. 2-3

Tel.: +40 - 356) 179 038

Fax: +40 - 356) 179 039 E-mail: [email protected] Program: marţi şi joi: 14.00 – 16.00

CONSULATUL GENERAL ONORIFIC AL REPUBLICII CEHE LA CONSTANTA

Dl. Ilie NASTASE 23 aprilie 2018 Consul General Onorific

Cancelaria: Mamaia , Caelia residence, sc. A, ap. 6, zona Hotel Rex

Page 220: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

220

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CHILE LA BRAŞOV

Dl. Nicolae CHIRILĂ 11 septembrie 2007 Consul Onorific

Cancelaria: 500223 Braşov, Str. Verii nr. 1, bl. IG, ap. M2

Tel.: 0722 377 277; +40-368) 401 710 Fax.: 021.31259.20 /021.316.31.31 E-mail: [email protected] ; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CIPRU LA CONSTANŢA

Dl. Loizos Antoniou KARAGEORGES 20 mai 2008 Consul Onorific

Cancelaria: Constanţa, Str. Poet Ovidiu nr.10

Tel.: +40-241) 615 919 Fax.: +40-241) 694 854 E-mail: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni-vineri 09.00 – 17.00

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CIPRU LA FOCSANI

Dl. Mamas KOUTSOYIANNIS 28 mai 2015 Consul Onorific

Cancelaria: B-dul. Unirii nr. 44, ap. 9 Focsani, Vrancea

Tel.: 0742.07.47.84 Email: [email protected] Program de lucru cu publicul: luni-vineri 09.00 – 17.00

Page 221: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

221

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII COREEA LA TIMIȘOARA

Dl. Ioan Coriolan Gârboni 29 mai 2018 Consul Onorific

Cancelaria: 3000, Timișoara, Bd C.D. Loga nr.2

Tel: +40 256 492521 Fax: +40 256 499127 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII ESTONIA LA BUCUREŞTI

Dna. Ingrid Cristea VENDELIN 16 iulie 2012 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Hagi Ghiţă nr.41, Sector 1,

Tel.: +40-0743151301 Tel: 0727321921 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII ESTONIA LA CONSTANTA

Dl. Alexandru BOBE 3 mai 2018 Consul Onorific

Cancelaria: Constanta, Bulevardul Mamaia 124, Constanta 900527

Tel./Fax: +40-21 224 05 01 Tel: 0727321921 E-mail: [email protected]

Page 222: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

222

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ESTONIA LA TIMIȘOARA

Dl. Ovidiu BRÎNZAN 16 iulie 2012 Consul Onorific

Cancelaria: Timişoara, Str. C. Brediceanu nr.8, et.7

Tel: 0723 804 225 Tel/Fax: +40 -256 490 294 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FINLANDA LA SIBIU

Dna. Elena LOTREAN 27 aprilie 2018 Consul Onorific

Cancelaria:

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FINLANDA LA CONSTANŢA

Dl. Constantin ŞUTEU 10 aprilie 2000 Consul Onorific

Cancelaria: 900702 Constanţa, Str. Olteniei nr. 32b

Tel./Fax: +40-241) 617 521 Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.00 E –mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA BRAŞOV

Dl. Ion Valeriu CIOLACU 15 octombrie 2012 Consul Onorific

Page 223: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

223

Cancelaria: 500036, Braşov, Bd. Eroilor 33 – CASA BAIULESCU Tel/Fax.: +40-368) 412 179 E-mail: [email protected] ; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA CLUJ-NAPOCA

Dl. Pascal FESNEAU 16 octombrie 2009 Consul Onorific

Cancelaria: Cluj-Napoca, Str. J.C. Brătianu nr. 22

Tel.: +40-264) 593 854 Fax: +40-264) 593 536 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA CONSTANŢA

Dl. Dorel GLĂVAN 29 aprilie 2009 Consul Onorific

Cancelaria: 900659 Constanţa, Vila Constantinidi, Str.Mihail Kogălniceanu nr.22 Tel.: +40-241) 55 50 99 /55 56 99

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA

Dl. Cosmin Florian BRȂNZAN 26 noiembrie 2008 Consul Onorific

Cancelaria: Timişoara, City Business Center , Clădirea D, Brediceanu nr. 10 (Piata

700) Tel.: +40-256) 294 005 E-mail: [email protected]

Page 224: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

224

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA IAȘI

Dl. M.M. Radu GRĂDINARU Consul Onorific

Cancelaria: 700505 Iași , Bd. Carol I

Tel.: +40-232) 267 637 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GHANA

LA BUCUREŞTI Dl. Marin STANCU 12 iulie 2006 Consul Onorific

Cancelaria: 050686 Bucureşti, Str. Ioviţă nr. 23-27, ap.2, Sector 5

Tel.: +40-21 335 11 90; 335 90 78 Fax: +40-21 335 82 44 E- mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GUATEMALA LA BUCUREŞTI

Dl. George Constantin PĂUNESCU 28 februarie 2007 Consul Onorific

Cancelaria: 010024 Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr.2-4, etaj 3, Sector 1

Tel.: +40-21 207 78 00 Fax: +40-21 315 11 00 E-mail: [email protected] ;[email protected] Web: www.consulat-guatemala.ro Program de lucru: luni – vineri 10.00 – 12.00

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII GUINEEA BISSAU LA BUCUREŞTI

Dna. Roxana Elena RUSU 31 ianuarie 2013 Consul Onorific

Page 225: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

225

Cancelaria: Bucureşti, Str. Drumeagului nr. 53, Sector 3

Tel: +40) 0723 209 185 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII GUINEEA ECUATORIALĂ LA BUCUREŞTI Dl. Prof. Eugenio CALIGIURI 29 decembrie 2006 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Aniversării nr.41 , etaj.4/610, Sector 3

Tel/Fax: +40-21 323 32 34 Mobil: 0741 637 850 E-mail: [email protected] Web: www.ecaligiuri.com

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ISLANDA LA BUCUREŞTI

Dna. Georgiana POGONARU 25 septembrie 2007 Consul Onorific

Cancelaria: 010701 Bucureşti, Calea Griviţei nr. 8–10, etaj 6, sect. 1

Tel.: +40-21 316 99 22 Fax: +40-21 319 72 27 E-mail: [email protected]

Page 226: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

226

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII ITALIENE LA SATU-MARE Dl. Dino TUCCI 29 mai 2015 Consul Onorific

Cancelaria: 440006 , Satu-Mare , Str. Decebal nr.5 Tel: + 40 261 712771

Mobil: +40 723 500 279 E-mail : [email protected] Program: luni- vineri 8.00- 16.00 Circumscripție teritorială: Satu-Mare, Salaj și Maramureș

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA ARAD

Dl. Roberto SPERANDIO 19 iunie 2015 Consul Onorific

Cancelaria: Arad, Bd. Decebal nr.7, ap.7

Tel: + 40 257 230 112 Fax: + 40 257 210 269 Tel. Mobil : 0740 596 468 E-mail : [email protected] Program: luni- vineri 10.00- 15.30 Circumscripție teritorială: Arad, Hunedoara și Bihor

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA TIMIȘOARA

Dl. Niccolò MASO Consul Onorific

Cancelaria: Timișoara , Str. 3 August 1919 nr.2, ap.15

Tel: + 40 356 008 274 Mobil: 0756 056 566 ; + 40 744 576 703 E-mail: [email protected] ; [email protected] Program: luni- vineri 10.00- 15.00 Circumscripție teritorială: Timiș și Caraș-Severin

Page 227: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

227

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII ITALIENE LA IAȘI Dl. Enrico NOVELLA Consul Onorific

Cancelaria: Iași, Str. Aurel Vlaicu nr.78, et.1

Tel : + 40 371 066 556 Fax: 0232 245 539 Mobil: + 40 734.693.941 E-mail: [email protected] ; [email protected] Program: luni- vineri 9.15-13.00 Circumscripție teritorială: Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și Brăila

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA BRASOV

Dl. Prof. Emanuele Gigliemo BAGNASCO Consul Onorific

Cancelaria: Brasov, Str. Pârâului nr.40, Bl. S27, ap.2, Cod postal 500260

Tel : +40 268 310 460 Mobil: + 40 721 537 226 E-mail: [email protected] ; [email protected] Program: luni- vineri 9.00-11.00 Circumscripție teritorială: Brașov și Covasna

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA SIBIU

Dl. Italo SELLERI Consul Onorific

Cancelaria: Sibiu, Str. Nicolae Iorga nr.35, Cod postal 550361

Mobil: + 40 744 557 172 E-mail: [email protected] ; [email protected] Program: luni- vineri 9.00-11.00 Circumscripție teritorială: Sibiu și Alba

Page 228: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

228

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ITALIENE LA CLUJ NAPOCA

Dl. Massimo NOVALI Consul Onorific

Cancelaria: Cluj, Str.Emil Racoviță nr.16, ap.8

Tel.+40 264 57 90 62 Mobil: + 40 744 773 862 E-mail: [email protected] ; Program: luni- vineri 10.30-13.00 Circumscripție teritorială: Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI HAŞEMIT AL IORDANIEI LA BRAŞOV

Dl. Raed DAHABREH 24 iulie 2009 Consul Onorific

Cancelaria: Braşov, Șos. DN1, Vila nr.7, Timișul de Jos

Tel: 0744.601 901 Fax: 021. 2122656 E-mail: [email protected] Circumscripție teritorială : Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Cluj, Mureș, Sibiu și Timiș

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA GALATI

Dl. Petru LIFICIU 31 mai 2013 Consul Onorific

Cancelaria: Galați, Str. Domneasca nr.62 Tel: +40 74-971-7293 Fax : +40 21-301-9940 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA CONSTANTA

Dl. Erghin Hagicalil 3 septembrie 2018

Page 229: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

229

Consul Onorific

Cancelaria: Constanta, Str. Ion lahovari, nr.128 Tel./ Fax: +40 723 118 871 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII KAZAHSTAN LA CLUJ-NAPOCA

Dl. Ștefan Gadola 3 septembrie 2018 Consul Onorific

Cancelaria: Cluj-Napoca, str. Cardinal iuliu Hossu, nr. 41 Tel./ Fax: +40 364 881 640 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII LETONIA LA BUCUREŞTI

Dl. Ioan DONCA 1 martie 2011 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Lascăr Catargiu nr.11

Tel: 021.210 4646 ; 021.2129152 Fax: 021.212 2650 E-mail: [email protected] www.consonletonia.ro

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII LIBANEZE LA CONSTANŢA

Dl. Charbel J. MAROUN 2005 Consul Onorific

Cancelaria: Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 70

Tel: +40 – 0341) 175 423 ; Mob: 0740.111.222 Fax: +40-241) 61 82 37 Program de lucru: luni – vineri 08.00 – 16.00 Program de lucru cu publicul : luni-miercuri-vineri 10.00-12.00 E-mail: [email protected]

Page 230: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

230

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII LITUANIA LA PLOIESTI

Dl. Ion Antonio TACHE 6 martie 2013 Consul Onorific

Cancelaria: 100010 Ploiești, Prahova, Str. Cuza Vodă nr.8

Tel: +40 – 372) 700 480 ; +40- 344) 140 752 Fax: +40-244) 547 707 E-mail: [email protected]; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG LA BUCUREŞTI

Dl. Mihai FERARIU 29 iulie 2002 Consul Onorific

Sediu central: Bucureşti, Str. Dr. Răureanu nr.4 sector 5 Cancelaria: Bucureşti, str. Dr. Dumitru Răureanu nr. 4, et. 1, sector 5

Tel.: +4021 310 35 10 Fax: +4021 315 75 31 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD

LA PLOIEŞTI Dl. Aurelian Nicolae GOGULESCU 24 noiembrie 2008 Consul Onorific

Cancelaria: Ploieşti, Str. Cuza Vodă nr.8, Judeţul Prahova

Tel.: 0744.630 576 Fax: +40-244) 512 552 E-mail: [email protected]

Page 231: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

231

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD

LA TIMIŞOARA Dl. Pavel Ernest Dupta 21 iulie 2017 Consul Onorific

Cancelaria: str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, ap. 1/A/1, camera 7, Timişoara,

jud. Timiş Tel.: 0741.115.476 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD LA CONSTANȚA

Dl. Șerban Dimitrie Sturdza 30 mai 2016 Consul Onorific

Cancelaria: Constanța, Jud. Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr.4

Tel.: 0341,462,036 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MACEDONIA DE NORD

LA CLUJ- NAPOCA Dna. Luminița Silaghi DUMITRESCU 28 februarie 2016 Consul Onorific

Cancelaria: Cluj-Napoca, Jud. Cluj , Str. Moților nr.11 Tel: 0746.198.445 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII FEDERALE DEMOCRATICE NEPAL

LA BUCURESTI

Page 232: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

232

DL. Nawa Raj POKHAREL 6 noiembrie 2018 Consul Onorific

Cancelaria: Bucuresti , Str. Matei Basarab nr.13-15 Tel: 0730.071.950 ; 0723.714.233 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII MADAGASCAR LA BUCUREŞTI

Dl. Serge Sorinel RAMEAU 15 noiembrie 1999 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Polonă nr. 89, Sector 1

Tel.: +40-21 210 52 72 Fax: +40-21 210 58 48 E-mail: [email protected] Web: www.madagascar.ro Programul de lucru cu publicul: luni-vineri 09.00 – 13.00

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII MADAGASCAR LA CONSTANȚA

Dl. Francois Noel MARCHAND 28 mai 2015 Consul Onorific

Cancelaria: E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA

LA BUCUREŞTI Dl. Eugen LASCU 28 februarie 2012 Consul Onorific

Page 233: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

233

Cancelaria: București ,Str. Alexandru Constantinescu nr.35, Sector 1

Tel.: +40-21 233 13 39

Fax.: +40-21 233 13 40 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA

LA SIBIU Dl. Jonathan Scifo DIAMANTINO 31 iulie 2014 Consul Onorific

Cancelaria: Sibiu,Str.Ștefan cel Mare nr.193

Tel.: +40- 369) 801 500

Fax.: +40- 369) 439 929 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII

ŞI IRLANDEI DE NORD LA BRAŞOV Dl. Stuart Murray MEIKLE Consul Onorific

Cancelaria: Str. Fagarului nr. 56, Comuna Stupini, jud. Braşov

Tel.: 0735 153 521

CONSULATUL ONORIFIC AL PRINCIPATULUI MONACO

LA BUCUREŞTI Dl. Sergio Aurelio FALESCHINI 29 iulie 2010 Consul Onorific

Cancelaria: 020961, Bucureşti str. Nicolae Filipescu nr.43, Sector 2

Tel.: +40-21 322 92 47 Fax: +40-21 322 92 44 E-mail: [email protected]

Page 234: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

234

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII MOLDOVA LA TIMIŞOARA

Dl. Silviu SOFRONIE 10 noiembrie 2010 Consul Onorific

Cancelaria: Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 20, ap. 3, 300024, Timişoara

Mobil : 0727 77 35 95 Tel.: +40 - 356) 263 028 Fax: +40 - 256) 22 05 40 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL STATELOR UNITE MEXICANE

LA TIMIŞOARA Dl. Adrian BADESCU Consul Onorific

Cancelaria: Timişoara, str. Paciurea, nr.5

Mobil : 0723 333 533 Tel.: 0761 621 898 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL STATELOR UNITE MEXICANE

LA CLUJ-NAPOCA Dl. Vlad DANCIU Consul Onorific

Cancelaria: Cluj- Napoca, str. Macului nr.19-21

Mobil : 0774 060 918 Tel.: 0761 621 898 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL MONGOLIEI LA BUCUREŞTI Dna. Maria Rodica POP 18 martie 1999 Consul Onorific

Page 235: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

235

Cancelaria şi Secţia consulară: 024025 Bucureşti, Intrarea Dr. Bobeica nr. 4, ap. 1,

Sector 2 Tel.: +40-21 322 81 15 Mobil: 0721 544 656 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL MUNTENEGRULUI LA BUCURESTI

Dl…………. Consul Onorific

Cancelaria:

CONSULATUL ONORIFIC

AL REGATULUI NORVEGIEI LA CONSTANŢA Dl. Laurenţiu Adrian LAZĂR 20 martie 2003 Consul Onorific

Cancelaria: 900559 Constanţa, Clădire Yarden, Bd. Mamaia nr. 251-253, et. 3

Tel.: +40 - 0241) 67 37 37 ; +40 – 341) 40 70 80 Fax: +40 - 0241) 67 35 35 E-mail: [email protected]; [email protected] Website: www.barklav.ro Program : luni – vineri 09.00 – 17.00

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA CONSTANTA

Dl. Daniel Sorin COMAN 17 martie 2010 Consul Onorific

Page 236: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

236

Cancelaria: 900674 Constanţa, Str. General Manu nr.54

Tel.: +40 - 0241) 553 355 Fax: +40 - 0241) 554 455 E-mail: [email protected]țional-paint.ro; claudia.bog[email protected]țional-paint.ro Program : luni – vineri 09.30 – 17.30

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA TIMIȘOARA

Dl. Marius POPA 20 octombrie 2010 Consul Onorific

Cancelaria: 300226 Timișoara, Str. Prof. George Popovici nr. 8A

Tel/Fax : +40 - 0256) 221 501

Mobil: 0722 346 958

E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) LA CLUJ

Dl. Wouter REIJERS 20 octombrie 2010 Consul Onorific

Cancelaria: 407280 Cluj, Florești, Str. Avram Iancu nr.506-508

Tel: 0364) 403 903 Mobil: 0745 609 649 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII PERU LA TIMIŞOARA

Dl. Rufino Delgado MONTENEGRO 22 noiembrie 2010 Consul Onorific

Cancelaria: 300244 Timişoara, Str. Oraviţa nr. 2D

Tel: +40-256) 281 963 Tel. de urgenta “ 24 de ore” +40 ) 728 987 906 Fax: +40-356) 263 341 E-mail: [email protected] Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri 09.00 – 13.00

Page 237: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

237

Program de lucru cu publicul: luni, miercuri şi vineri 09.00 – 13.00

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII CENTRAFRICANE LA BUCUREŞTI

Dl. Hassan MORAD 29 aprilie 2016 Consul onorific

Cancelaria: 060021 București , Splaiul Independenței 202H, bl.2, sc.1 , sect.6 Tel.: +40-21 310 6060

Fax: +40-21 310 6061

E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SAN MARINO LA BUCUREŞTI

Dl. Consul onorific

Cancelaria: Bucureşti, B-dul Unirii nr.15, bl.3, ap.3, sector 4 Tel.: +40-21 336 69 71 Fax: +40-21 336 52 03 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SAN SALVADOR LA BUCUREŞTI

Dl. Lucian DESPOIU 2015 Consul onorific

Cancelaria:

Page 238: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

238

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SENEGAL LA BUCUREŞTI

Dl. Eduard MANSOUR 30 septembrie 2009 Consul onorific

Cancelaria: Bucureşti, Str. Sfânta Vineri nr.32, Bl.A5, parter, Sector 3 Tel.: +40-31) 438 17 26 Fax: +40-31) 438 17 27 Tel. mobil: +40) 722 633 333 E-mail: [email protected]; [email protected] Website: www.consulatsenegal.ro

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII ARABE SIRIENE LA CONSTANŢA

Dl. Jamal Ahmad ZEIDO Consul Onorific

Cancelaria: Constanţa, Palazul Mare Str. Brest nr.2, lot.AA01 Tel.: +40-241) 615 161 Fax.: +40-341) 407 404 Mobil: 0722 285 685

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SIERRA LEONE LA CLUJ-NAPOCA

Dl. Viorel ZAHARIA 25 februarie 2014 Consul Onorific

Cancelaria: Cluj-Napoca, Str. Mureşului nr. 45 Tel.mobil: +40) 744 705 519 E-mail: [email protected] Website: www.sierraleone.ro

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SLOVACE LA SALONTA

Dl. Miroslav IABLONCSIK 14 iulie 2006 Consul Onorific

Page 239: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

239

Cancelaria: 415550 Salonta, Str. 1 Decembrie nr. 5,

Tel.: +40-259) 373 027 ; +40 -259) 373 028 E-mail : [email protected] Mobil: 0742 013 012; 0745 636 252

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII SLOVENIA LA CLUJ-NAPOCA

Dna. Lucia Nora MORARIU 22 decembrie 2016 Consul Onorific

Cancelaria: 400366 Cluj-Napoca, Str. Nichita Stănescu nr.16 Tel :0364)803 803 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SPANIEI LA TIMIŞOARA

Dl. José Miguel VIÑALS ARIÑO 19 septembrie 2013 Consul Onorific

Cancelaria: 300261 Timişoara, Jud. Timiș, Str. Gheorghe Doja nr.18, ap.8

Tel.: +40-256) 222 429 E-mail: [email protected] ; E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REGATULUI SPANIEI LA CLUJ NAPOCA Dl. José Julian ARNAU USÓN 29 iunie 2018 Consul Onorific

Cancelaria: 400467 Cluj Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr.15

Tel.: +40- 264 462 664, + 40 – 751 513 175

Page 240: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

240

E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII DEMOCRATE SOCIALISTE SRI LANKA LA BUCUREŞTI

Dl. Gheorghe SĂVUICĂ 30 decembrie 2013 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 37, Bl. M10, sc.A, Sector 3

Adresa de corespondenţă: Str. Emil Racoviţă nr. 35-39, Complex Azur 1, Vila AJ 42, Pipera, Voluntari, Judeţul Ilfov Telefon mobil: +40) 749 597 450 E-mail : [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SUEDIEI LA TIMIŞOARA

Dl. Nicolae PETROV 31 octombrie 2007 Consul Onorific

Cancelaria: 300246 Timişoara,Timiş, Carpatair S.A., Str. Ion Ionescu de la Brad nr.15

România

Tel: +40-256)306 933 (int. 122)

Fax: +40-256)306 962

Web: www.carpatair.com E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SUEDIEI LA CLUJ-NAPOCA

Dl. Carl WIDELL 1 martie 2017 Consul Onorific

Cancelaria : str. Juc-Herghelie nr. 69, Jucu

Tel: 0720.660.620

Page 241: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

241

E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TUNISIENE LA TIMIŞOARA

Dl. Sevastian ARMAŞU 31 iulie 2006 Consul onorific

Cancelaria: Timişoara, Str. Mureş nr. 116A

Tel.: +40-256) 487 716; 487 717; 487 718 Fax: +40-256) 487 719 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL REPUBLICII TURCIA LA CLUJ-NAPOCA Dl. Vasile Andrei VITA 10 iulie 2006 Consul onorific Dna. Tatiana VITA

Cancelaria: 400495 Cluj-Napoca, Str. Buna Ziua (F.N. INCINTA VITACOM Electronics)

[email protected] / [email protected] Tel: +40-264) 503 502 Fax: +40-264) 438 400 Mobil: +40 728 503 503

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TURCIA

LA IAŞI

Dl. Adrian BUTUCA 21 ianuarie 2008 Consul Onorific Dna.Oana Gabriela GEORGESCU

Cancelaria: 700265, Iaşi, Str. Bucium nr. 34

Tel.: +40-232) 411 533 Fax: +40-232) 232 309 E-mail : [email protected]

Page 242: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

242

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII TURCIA

LA TULCEA

Dl. Daniel ILUSCA Consul Onorific

Cancelaria:

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA IAŞI

Dl. Adrian CRISTESCU 21 aprilie 2006 Consul Onorific

Cancelaria: 700471 Iaşi, Str. George Coșbuc nr.72

Tel: 0760.699999 Tel/Fax: +40-232) 277 095 E-mail: [email protected]; [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA CONSTANȚA

Dl. Ildiko TOLDIȘAN 31 mai 2013 Consul Onorific

Cancelaria: 900734 Constanta, Str. Ion Teodorescu Valahu nr.5

Mobil : 0722.437 837 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL UNGARIEI LA DROBETA TURNU SEVERIN

Dl. Molnar ENDRE 16 septembrie 2014 Consul Onorific

Page 243: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

243

Cancelaria: 220019 Drobeta Turnu Severin , Str. Ion Luca Caragiale nr.39 Mobil : 0744. 171 715 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC

AL UNGARIEI LA TIMIŞOARA Dl. Peter Laszlo TAMAS 10 martie 2015 Consul Onorific

Cancelaria: 300120 Timişoara , Splaiul Morarilor nr.1/b Mobil : 0758. 835 961 E-mail: [email protected]

CONSULATUL GENERAL ONORIFIC AL REPUBLICII VANUATUI LA TÂRGU-MUREŞ

Dl. Lorand Csaba Gal 29 noiembrie 2017 Consul General Onorific

Cancelaria: Târgu-Mureş, str. Călăraşilor, nr. 18 , et.1, ap. 3 Mobil : 0758. 286 286 E-mail: [email protected]

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII YEMEN LA BUCUREŞTI

Dl. Dr. Khaled Mohammed Abdullah ALJABOOBI 23 martie 2015 Consul Onorific

Cancelaria: Bucureşti, Bd. Unirii nr.71, bl.G2C, sc.2, ap.53 sector 3

Mobil: 0720.889337 ; 0736.823680 Tel/Fax: 031.4211643 E-mail: [email protected] ; [email protected]

Page 244: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

244

SĂRBĂTORILE NAŢIONALE ALE STATELOR CU CARE

ROMÂNIA ÎNTREŢINE RELAŢII

DIPLOMATICE REPUBLICA CUBA Ziua Victoriei Revoluţiei

1 Ianuarie

REPUBLICA HAITI Ziua Naţională

1 Ianuarie

REPUBLICA SUDAN Ziua Independenţei

1 Ianuarie

REPUBLICA SLOVACĂ Ziua Independenţei de Stat

1 Ianuarie

UNIUNEA MYANMAR Ziua Independenţei

4 Ianuarie

REPUBLICA TOGOLEZĂ Ziua Eliberării Naţionale

13 Ianuarie

AUSTRALIA Ziua Australiei

26 Ianuarie

REPUBLICA INDIA Ziua Republicii

26 Ianuarie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOCIALISTĂ SRI LANKA Ziua Naţională (1948)

4 Februarie

NOUA ZEELANDĂ Ziua Waitangi (1840)

6 Februarie

GRENADA Ziua Naţională

7 Februarie

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN Ziua Revoluţiei Islamice

11 Februarie

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN Ziua de naştere a Principelui

14 Februarie

REPUBLICA SERBIA Ziua Statalităţii

15 Februarie

REPUBLICA LITUANIA Ziua Restabilirii Statului Lituanian

16 Februarie

REPUBLICA GAMBIA Ziua Naţională

18 Februarie

Page 245: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

245

SANTA LUCIA Ziua Naţională

22 Februarie

REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA Ziua Proclamării Republicii

23 Februarie

BRUNEI DARUSSALAM Ziua Naţională

23 Februarie

REPUBLICA ESTONIA Ziua Independenţei (1918)

24 Februarie

STATUL KUWAIT Ziua Naţională

25 Februarie

REPUBLICA DOMINICANĂ Ziua Independenţei

27 Februarie

REPUBLICA BULGARIA Ziua Naţională Eliberarea Bulgariei de sub Dominaţie Otomană

3 Martie

REPUBLICA GHANA Aniversarea Proclamării Independenţei

6 Martie

REPUBLICA MAURITIUS Ziua Naţională

12 Martie

IRLANDA Ziua Sfântului Patrick

17 Martie

SFÂNTUL SCAUN Aniversarea alegerii la Catedra lui Petru a Papei Francisc

19 Martie

REPUBLICA TUNISIANĂ Sărbătoarea Independenţei

20 Martie

REPUBLICA NAMIBIA Ziua Naţională

21 Martie

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN Ziua Naţională

23 Martie

REPUBLICA ELENĂ Aniversarea Revoluţiei pentru Independenţa Naţională

25 Martie

REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH Ziua Independenţei

26 Martie

REPUBLICA GUINEEA Proclamarea celei de a doua Republici

3 Aprilie

REPUBLICA SENEGAL Ziua Independenţei

4 Aprilie

Page 246: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

246

REGATUL DANEMARCEI Ziua de Naştere a M.S. Reginei

16 Aprilie

REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ Ziua Independenţei

17 Aprilie

REPUBLICA ZIMBABWE Ziua Independenţei

18 Aprilie

STATUL ISRAEL Ziua Independenţei

19 aprilie 2018

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA Ziua Naţională (Ziua Unirii Tanganika şi Zanzibar)

26 Aprilie

REPUBLICA SIERRA LEONE Ziua Independenţei

27 Aprilie

REPUBLICA TOGOLEZĂ Proclamarea Independenţei

27 Aprilie

REPUBLICA AFRICA DE SUD Ziua Libertăţii

27 Aprilie

REGATUL ŢĂRILOR DE JOS (OLANDA) Ziua Regelui

27 Aprilie

REPUBLICA INSULELOR MARSHALL Proclamarea Republicii (Ziua Constituţiei)

1 Mai

REPUBLICA POLONĂ Ziua Naţională

3 Mai

REPUBLICA PARAGUAY Ziua Independenţei

15 Mai

REGATUL NORVEGIEI Ziua Constituţiei

17 Mai

REPUBLICA CAMERUN Proclamarea Republicii Unite

20 Mai

REPUBLICA YEMEN Ziua Proclamării Unităţii

22 Mai

STATUL ERITREEA Ziua Independenţei (1993)

24 Mai

REPUBLICA ARGENTINA Aniversarea Revoluţiei din 1810

25 Mai

REGATUL HAŞEMIT AL IORDANIEI Ziua Independenţei

25 Mai

Page 247: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

247

GEORGIA Ziua Naţională

26 Mai

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATICĂ NEPAL Ziua Republicii

28 Mai

REPUBLICA FEDERALĂ DEMOCRATĂ ETIOPIA Ziua Naţională

28 Mai

REPUBLICA AZERBAIDJAN Ziua Republicii

28 Mai

REPUBLICA ITALIANĂ Aniversarea Proclamării Republicii

2 Iunie

REGATUL DANEMARCEI Ziua Constituţiei

5 Iunie

REGATUL SUEDIEI Ziua Naţională

6 Iunie

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD Ziua de Naştere a M.S. Regina

Iunie (a doua sambata)

REPUBLICA PORTUGHEZĂ Ziua Naţională

10 Iunie

REPUBLICA FILIPINE Ziua Declarării Independenţei

12 Iunie

FEDERAŢIA RUSĂ Ziua Rusiei

12 Iunie

REPUBLICA ISLANDA Ziua Independenţei

17 Iunie

REPUBLICA SEYCHELLES Ziua Constituţiei

18 Iunie

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY Ziua Proclamării Independenţei

25 August

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG Aniversarea Marelui Duce

23 Iunie

ORDINUL SUVERAN MILITAR DE MALTA Ziua Sfântului Ioan Botezătorul

24 Iunie

Page 248: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

248

REPUBLICA MOZAMBIC Proclamarea Independenţei de Stat (1975)

25 Iunie

REPUBLICA CROAŢIA Ziua Naţională

25 Iunie

REPUBLICA SLOVENIA Ziua Naţională

25 Iunie

REPUBLICA MADAGASCAR Ziua Naţională

26 Iunie

REPUBLICA DJIBOUTI Ziua Naţională

27 Iunie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO Ziua Independenţei

30 Iunie

CANADA Ziua Canadei

1 Iulie

REPUBLICA BURUNDI Ziua Independenţei

1 Iulie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALEZĂ Ziua Naţională

1 Iulie

REPUBLICA RWANDA Ziua Independenţei

1 Iulie

REPUBLICA BELARUS Ziua Independenţei (Ziua Republicii)

3 Iulie

STATELE UNITE ALE AMERICII Ziua Independenţei

4 Iulie

REPUBLICA CAPULUI VERDE Ziua Proclamării Independenţei de Stat

5 Iulie

REPUBLICA SLOVACĂ Sărbătoarea Sfinţilor Chiril şi Metodiu

5 Iulie

REPUBLICA BOLIVARIANĂ A VENEZUELEI Proclamarea Independenţei

5 Iulie

UNIUNEA COMORELOR Ziua Independenţei

6 Iulie

REPUBLICA MALAWI Proclamarea Independenţei de Stat

6 Iulie

INSULELE SOLOMON Ziua Independenţei

7 Iulie

MONGOLIA Ziua Naţională (Naadam)

11 Iulie

Page 249: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

249

REPUBLICA DEMOCRATĂ SÁO TOMÉ ŞI PRÍNCIPE Ziua Independenţei (1975)

12 Iulie

MUNTENEGRU Ziua Insurecţiei Populare

13 Iulie

REPUBLICA FRANCEZĂ Căderea Bastiliei

14 Iulie

REPUBLICA IRAK Ziua Naţională

14 Iulie

REPUBLICA COLUMBIA Ziua Independenţei Naţionale (1810)

20 Iulie

REGATUL BELGIEI Sărbătoarea Naţională

21 Iulie

REPUBLICA ARABĂ EGIPT Ziua Revoluţiei

23 Iulie

REPUBLICA LIBERIA Ziua Independenţei

26 Iulie

REPUBLICA MALDIVELOR Ziua Naţională

26 Iulie

REPUBLICA CUBA Ziua Insurecţiei Naţionale

26 Iulie

REPUBLICA PERU Ziua Naţională

28 Iulie

REGATUL MAROC Sărbătoarea Naţională - Sărbătoarea Tronului

30 Iulie

REPUBLICA BENIN Ziua Independenţei

1 August

CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ Aniversarea Întemeierii Confederaţiei Helvetice (1291)

1 August

BURKINA FASO Ziua Independenţei

5 August

JAMAICA Ziua Independenţei

6 August

REPUBLICA BOLIVIA Ziua Independenţei

6 August

REPUBLICA CÔTE D'IVOIRE Ziua Naţională

7 August

REPUBLICA SINGAPORE Ziua Independenţei (1965)

9 August

Page 250: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

250

REPUBLICA ECUADOR Ziua Naţională (1809-Proclamarea Independenţei)

10 August

REPUBLICA CIAD Sărbătoarea Independenţei

11 August

REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN Ziua Independenţei

14 August

REPUBLICA INDIA Ziua Independenţei

15 August

REPUBLICA CONGO Proclamarea Independenţei

15 August

REPUBLICA INDONEZIA Ziua Independenţei

17 August

REPUBLICA GABONEZĂ Proclamarea Independenţei (1960)

17 August

REPUBLICA ISLAMICĂ AFGANISTAN Ziua Independenţei (1919)

19 August

UCRAINA Ziua Independenţei

24 August

REPUBLICA ORIENTALĂ URUGUAY Declararea Independenţei Naţionale

25 August

REPUBLICA MOLDOVA Ziua Independenţei

27 August

REPUBLICA SLOVACĂ Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace

29 August

MALAEZIA Ziua Naţională

31 August

REPUBLICA TRINIDAD ŞI TOBAGO Ziua Independenţei

31 August

REPUBLICA KÂRGÂZĂ Ziua Independenţei (1991)

31 August

REPUBLICA SLOVACĂ Ziua Constituţiei

1 Septembrie

REPUBLICA UZBEKISTAN Ziua Proclamării Independenţei

1 Septembrie

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM Ziua Naţională (1945)

2 Septembrie

Page 251: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

251

REPUBLICA SAN MARINO Ziua Proclamării Republicii (anul 301)

3 Septembrie

REGATUL ESWATINI Proclamarea Independenţei (1968)

6 Septembrie

REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI Proclamarea Independenţei

7 Septembrie

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD Ziua Independenţei

8 Septembrie

PRINCIPATUL ANDORRA (Our Lady of Meritxell Day)

8 Septembrie

REPUBLICA TADJIKISTAN Ziua Naţională

9 Septembrie

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ Ziua Proclamării Republicii Populare Democrate Coreene (Ziua Naţională)

9 Septembrie

REPUBLICA COSTA RICA Ziua Naţională

15 Septembrie

REPUBLICA HONDURAS Ziua Independenţei (1821

15 Septembrie

REPUBLICA EL-SALVADOR Ziua Naţională

15 Septembrie

REPUBLICA NICARAGUA Ziua Independenţei (1821

15 Septembrie

REPUBLICA GUATEMALA Ziua Declarării Independenţei

15 Septembrie

STATELE UNITE MEXICANE Proclamarea Independenţei

16 Septembrie

STATUL INDEPENDENT PAPUA NOUA GUINEE Proclamarea Independenţei

16 Septembrie

REPUBLICA CHILE Ziua Naţională

18 Septembrie

REPUBLICA ARMENIA Ziua Naţională

21 Septembrie

STATUL BELIZE Ziua Proclamării Independenţei

21 Septembrie

Page 252: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

252

REPUBLICA MALTA Ziua Naţională

21 Septembrie

REPUBLICA MALI Sărbătoarea Naţională

22 Septembrie

REGATUL ARABIEI SAUDITE Aniversarea Unificării Regatului Saudit

23 Septembrie

REPUBLICA GUINEEA-BISSAU Ziua Independenţei (1973)

24 Septembrie

TURKMENISTAN Ziua Independentei

27 Septembrie

REPUBLICA BOTSWANA Ziua Independenţei

30 Septembrie

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ Ziua Proclamării Republicii Populare Chineze

1 Octombrie

REPUBLICA CIPRU Ziua Naţională

1 Octombrie

REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA Ziua Independenţei

1 Octombrie

REPUBLICA GUINEEA Ziua Independenţei

2 Octombrie

REPUBLICA COREEA Ziua Naţională

3 Octombrie

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA Ziua Unităţii Germane

3 Octombrie

REGATUL LESOTHO Proclamarea Independenţei (1966)

4 Octombrie

REPUBLICA UGANDA Ziua Independenţei (1962)

9 Octombrie

REPUBLICA INSULELOR FIJI Ziua Naţională

10 Octombrie

REPUBLICA GUINEEA ECUATORIALĂ Ziua Naţională

12 Octombrie

REGATUL SPANIEI Ziua Naţională

12 Octombrie

REPUBLICA AZERBAIDJAN Ziua Independenţei

18 Octombrie

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALEZĂ Aniversarea Zilei Revoluţiei Somaleze

21 Octombrie

Page 253: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

253

UNGARIA Ziua Naţională

23 Octombrie

REPUBLICA ZAMBIA Ziua Naţională

24 Octombrie

REPUBLICA KAZAHSTAN Ziua Republicii

25 Octombrie

REPUBLICA AUSTRIA Sărbătoarea Naţională a Austriei

26 Octombrie

SAINT VINCENT ŞI GRENADINE Ziua Independenţei

27 Octombrie

REPUBLICA CEHĂ Crearea Statului Cehoslovac Independent (1918)

28 Octombrie

REPUBLICA TURCIA Ziua Naţională

29 Octombrie

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ŞI POPULARĂ Aniversarea Revoluţiei

1 Noiembrie

REPUBLICA PANAMA Ziua Proclamării Independenţei (1903)

3 Noiembrie

REGATUL CAMBODGIEI Ziua Independenţei

9 Noiembrie

REPUBLICA POLONĂ Sărbătoarea Independenţei

11 Noiembrie

REPUBLICA ANGOLA Proclamarea Independenţei

11 Noiembrie

STATUL PALESTINA Ziua Naţională

15 Noiembrie

REPUBLICA LETONIA Ziua Independenţei (1918)

18 Noiembrie

SULTANATUL OMAN Ziua Naţională

18 Noiembrie

PRINCIPATUL MONACO Ziua de Naştere a Prinţului de Monaco

19 Noiembrie

REPUBLICA LIBANEZĂ Ziua Independenţei

22 Noiembrie

REPUBLICA SURINAME Ziua Naţională

25 Noiembrie

Page 254: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

254

REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA Ziua Independenţei

28 Noiembrie

REPUBLICA ALBANIA Ziua Cuceririi Independenţei

28 Noiembrie

REPUBLICA DEMOCRATĂ A TIMORULUI DE EST Ziua Independenţei

28 Noiembrie

BARBADOS Sărbătoarea Naţională

30 Noiembrie

REPUBLICA CENTRAFRICANĂ Aniversarea Proclamării Republicii (1958)

1 Decembrie

EMIRATELE ARABE UNITE Ziua Naţională

2 Decembrie

REPUBLICA DEMOCRATĂ POPULARĂ LAOS Proclamarea Republicii Democrate Populare Laos

2 Decembrie

REGATUL THAILANDEI Ziua de Naştere a M.S. Regele

5 Decembrie

REPUBLICA FINLANDA Proclamarea Independenţei Naţionale

6 Decembrie

BURKINA FASO Proclamarea Republicii (1958)

11 Decembrie

REPUBLICA KENYA Ziua Independenţei

12 Decembrie

REGATUL BAHRAIN Ziua Naţională

16 Decembrie

REPUBLICA KAZAHSTAN Ziua Independenţei

16 Decembrie

REPUBLICA NIGER Proclamarea Republicii (1958)

18 Decembrie

STATUL QATAR Ziua Independenţei

18 Decembrie

JAPONIA Ziua de Naştere a M.S. Împăratul Japoniei

23 Decembrie

STATUL LIBIA Ziua Naţională

24 Decembrie

Page 255: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CORPULUI …mae.gov.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/...2019/04/17  · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LISTA CORPULUI DIPLOMATIC DIRECŢIA

255

ZIUA MONDIALĂ A REFUGIAŢILOR 20 Iunie

* * *

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI

20 Martie

ZIUA EUROPEI 9 Mai

ZIUA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

24 Octombrie