Microbiologie Teste Totalizarea 1

21
7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1 http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 1/21 ---------------------------------------------------------------------  214) Rezistenţa sporilor faţă de factorii nefavorabili ai mediului este asigurată de: a) [ ] Conţinut sporit de lipoproteine b) [x] Conţinut sporit de săruri de Ca c) [x] Cantităţi considerabile de acid dipicolinic d) [ ] Prezenţa polimetafosfaţilor e) [x] Lipsa apei libere ---------------------------------------------------------------------  215) În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive: a) [ ] Albastru de metilen b) [ ] Acidul clorhidric de !"# c) [ ] $ucsină fenicată d) [x] $ucsină apoasă e) [x] %oluţia Lugol ---------------------------------------------------------------------  216) În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive: a) [ ] Albastru de metilen b) [ ] &ezuvina c) [x] $ucsina Pfeiffer d) [x] %oluţia Lugol e) [x] Alcool cu iod ---------------------------------------------------------------------  217) Coloraţia 'iehl()eelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor: a) [ ] $ucsina Pfeiffer b) [x] $ucsină fenicată c) [ ] Acid clorhidric de !"# d) [x] Acid sulfuric "# e) [x] Albastru de metilen ---------------------------------------------------------------------  218) Coloraţia 'iehl()eelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor: a) [x] $ucsină fenicată b) [ ] &iolet de genţiană c) [x] Albastru de metilen d) [x] Acid sulfuric de "# e) [ ] Acid clorhidric de !"# ---------------------------------------------------------------------  219) În coloraţia Au*esz+, se folosesc reactivele: a) [x] $ucsina 'iehl b) [ ] $ucsina Pfeiffer c) [x] Acid clorhidric de !"# d) [x] Acid sulfuric de "# e) [x] Albastru de metilen ---------------------------------------------------------------------  220) În coloraţia -urri(.ins sunt /ntrebuinţate: a) [ ] Acid sulfuric de "# b) [x] $ucsină apoasă c) [x] 0u1 de China d) [ ] $ucsină fenicată e) [ ] Albastru de metilen ---------------------------------------------------------------------  221) 2upă numărul 1i dispoziţia flagelilor bacteriile se /mpart /n: a) [x] 3onotriche

Transcript of Microbiologie Teste Totalizarea 1

Page 1: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 1/21

---------------------------------------------------------------------

 214) Rezistenţa sporilor faţă de factorii nefavorabili ai mediului este asigurată de:

a) [ ] Conţinut sporit de lipoproteineb) [x] Conţinut sporit de săruri de Cac) [x] Cantităţi considerabile de acid dipicolinic

d) [ ] Prezenţa polimetafosfaţilor e) [x] Lipsa apei libere---------------------------------------------------------------------

 215) În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive:

a) [ ] Albastru de metilenb) [ ] Acidul clorhidric de !"#c) [ ] $ucsină fenicatăd) [x] $ucsină apoasăe) [x] %oluţia Lugol---------------------------------------------------------------------

 216) În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive:

a) [ ] Albastru de metilenb) [ ] &ezuvinac) [x] $ucsina Pfeiffer d) [x] %oluţia Lugole) [x] Alcool cu iod---------------------------------------------------------------------

 217) Coloraţia 'iehl()eelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor:

a) [ ] $ucsina Pfeiffer b) [x] $ucsină fenicatăc) [ ] Acid clorhidric de !"#d) [x] Acid sulfuric "#e) [x] Albastru de metilen---------------------------------------------------------------------

 218) Coloraţia 'iehl()eelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor:

a) [x] $ucsină fenicatăb) [ ] &iolet de genţianăc) [x] Albastru de metilend) [x] Acid sulfuric de "#e) [ ] Acid clorhidric de !"#---------------------------------------------------------------------

 219) În coloraţia Au*esz+, se folosesc reactivele:

a) [x] $ucsina 'iehl

b) [ ] $ucsina Pfeiffer c) [x] Acid clorhidric de !"#d) [x] Acid sulfuric de "#e) [x] Albastru de metilen---------------------------------------------------------------------

 220) În coloraţia -urri(.ins sunt /ntrebuinţate:

a) [ ] Acid sulfuric de "#b) [x] $ucsină apoasăc) [x] 0u1 de Chinad) [ ] $ucsină fenicatăe) [ ] Albastru de metilen---------------------------------------------------------------------

 221) 2upă numărul 1i dispoziţia flagelilor bacteriile se /mpart /n:

a) [x] 3onotriche

Page 2: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 2/21

b) [x] Amfitrichec) [x] Lofotriched) [x] Peritrichee) [ ] Politriche---------------------------------------------------------------------

 222) Caracterele tinctoriale diferenţiale ale bacteriilor se studiază prin coloraţiile:

a) [ ] Cu fucsină apoasăb) [ ] Cu albastru de metilenc) [x] Prin metoda Gramd) [x] Prin metoda 'iehl()eelsene) [ ] 3etoda -urri---------------------------------------------------------------------

 223) %porii la bacterii se pot situa:

a) [ ] -ipolar b) [x] 0erminalc) [x] %ubterminald) [x] Central

e) [ ] Lateral---------------------------------------------------------------------

 224) În componenţa membranei citoplasmatice intră:

a) [x] Proteineb) [ ] Glucide /n cantităţi maric) [x] $osfolipided) [ ] Acidul teichoic la bacteriile grampozitivee) [x] 45idoreductaze---------------------------------------------------------------------

 225) $ormele sferice de bacterii se pot aran*a /n frotiu:

a) [x] În perechib) [x] În lanţuric) [ ] În formă de brăduţ inversatd) [ ] În formă icosaedricăe) [x] În ciorchine---------------------------------------------------------------------

 226) Capsula bacteriană realizează următoarele funcţii:

a) [x] Prote*ează bacteria de acţiunea factorilor imuni umoralib) [ ] 6ste sediul o5idoreductazelor c) [ ] Asigură rezistenţa bacteriei /n mediul e5ternd) [ ] Participă activ /n sporogenezăe) [x] 6ste un factor antifagocitar 

--------------------------------------------------------------------- 227) 2in componenţa chimică a capsulei fac parte:

a) [ ] $lagelinab) [ ] Peptidoglicanulc) [x] Polizaharided) [ ] $osfolipidee) [x] Polipeptide---------------------------------------------------------------------

 228) %pirochetele reprezintă:

a) [ ] $orme filamentoase fine! mobile! cu 7(8 spireb) [x] $orme filamentoase cu 9( spire mari neregulate

c) [x] $orme filamentoase cu (78 spire mici regulated) [x] $orme filamentoase cu peste 8 spire primare mărunte

Page 3: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 3/21

e) [ ] $orme filamentoase aspiralate---------------------------------------------------------------------

 229) 3obilitatea bacteriilor se studiază:

a) [x] În microscopul cu fond negrub) [x] În microscopul cu contrast de fază

c) [ ] În microscopul electronicd) [x] În microscopul luminiscente) [x] În coloană de geloză semilichidă---------------------------------------------------------------------

 230) În structura peretelui celular al bacteriilor gram(pozitive predomină:

a) [x] Peptidoglicanulb) [ ] Lipoproteinec) [ ] Lipopolizaharided) [x] Acizi teichoicie) [ ] %ulfolipide---------------------------------------------------------------------

 231) Caractere utilizate pentru identificarea bacteriilor sunt prezenţa:

a) [ ] $imbriilor b) [x] Capsuleic) [ ] Pililor se5ualid) [x] $lagelilor e) [x] Granulaţiilor de volutină---------------------------------------------------------------------

 232) $i5area frotiului se realizează prin următoarele metode:

a) [ ] -iologicăb) [ ] -iofizicăc) [x] $izicăd) [x] Chimicăe) [ ] -iochimică---------------------------------------------------------------------

 233) 2enumirea speciei de bacterii include următoarele categorii ta5onomice:

a) [x] %peciab) [x] Genulc) [ ] $amiliad) [ ] 4rdinule) [ ] Clasa---------------------------------------------------------------------

 234) %e scriu cu litere ma*uscule următoarele categorii ta5onomice:

a) [x] Clasab) [x] 4rdinulc) [x] $amiliad) [x] Genule) [ ] %pecia---------------------------------------------------------------------

 235) %pecia bacteriană se caracterizează ca o totalitate de indivizi cu următoarele particularităţi:

a) [x] 4rigine comunăb) [x] Adaptate la un habitat anumitc) [x] Aparat genetic cromozomial identicd) [ ] 6lemente genetice plasmidice identicee) [x] 3etabolism similar 

--------------------------------------------------------------------- 236) %e divid /ntr(un singur plan următorii coci:

Page 4: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 4/21

a) [x] 3icrococcusb) [x] 2iploccusc) [ ] 0etracoccusd) [x] %treptococcuse) [ ] %arcina---------------------------------------------------------------------

 237) %e divid /n c;teva planuri :

a) [ ] 3icrococcusb) [ ] 2iplococcusc) [x] 0etracoccusd) [x] %taph,lococcuse) [x] %arcina---------------------------------------------------------------------

 238) %e divid /n c;teva planuri reciproc perpendiculare:

a) [ ] 3icrococcusb) [ ] 2iploccus

c) [x] 0etracoccusd) [ ] %taph,lococcuse) [x] %arcina---------------------------------------------------------------------

 239) Pentru streptococi sunt caracteristice următoarele particularităţi:

a) [ ] %e divid /n 8 planuri reciproc perpendiculareb) [x] %e divid /ntr(un singur planc) [ ] %e divid /n c;teva planurid) [x] %e aran*ează /n lanţuri de diferită lungimee) [ ] %e aran*ează /n grămezi---------------------------------------------------------------------

 240) Pentru stafilococi sunt caracteristice următoarele particularităţi:

a) [ ] %e divid /n 8 planuri reciproc perpendiculareb) [ ] %e divid /ntr(un singur planc) [x] %e divid /n c;teva planurid) [ ] %e aran*ează /n lanţuri de diferită lungimee) [x] %e aran*ează /n grămezi neregulate---------------------------------------------------------------------

 241) Către formele alungite de microorganisme se referă:

a) [x] -acteriumb) [ ] 3,coplasmac) [x] -acillus

d) [ ] Ric+ettsiae) [x] Clostridium---------------------------------------------------------------------

 242) La colorarea bacteriilor se folosesc următorii coloranţi:

a) [ ] .emato5ilinab) [x] Albastru de metilenc) [x] $ucsinad) [ ] 0ioninae) [x] &ioletul de genţiană---------------------------------------------------------------------

 243) Pentru celulele eucariote este caracteristic:

a) [x] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare %b) [x] Au membrană nuclearăc) [ ] Conţin mezosomi

Page 5: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 5/21

d) [x] Conţin reticul endoplasmatice) [ ] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare <%---------------------------------------------------------------------

 244) Pentru celulele procariote este caracteristic:

a) [ ] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare %

b) [ ] Au membrană nuclearăc) [x] Conţin mezosomid) [ ] Conţin reticul endoplasmatice) [x] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare <%---------------------------------------------------------------------

 245) 2in categoriile ta5onomice enumerate de selectat denumirile de specii:

a) [ ] %chizom,cetesb) [ ] 3icrococcaceaec) [x] %taph,lococcus aureusd) [ ] -acilluse) [x] -acillus anthracis---------------------------------------------------------------------

 246) Posedă mobilitate următoarele grupe de bacterii:

a) [ ] Coccusb) [x] -acteriumc) [ ] Ric+ettsiad) [x] &ibrioe) [x] %pirillum---------------------------------------------------------------------

 247) Plasmidele bacteriene posedă următoarele particularităţi:

a) [ ] Prezintă elemente genetice cromozomialeb) [x] %unt elemente genetice e5tracromozomialec) [x] %unt independente de cromozomul bacteriand) [ ] Poartă un caracter de speciee) [x] Poartă un caracter de tulpină---------------------------------------------------------------------

 248) )ucleoidul bacterian se caracterizează prin următoarele:

a) [ ] 6ste /ncon*urat de membrană nuclearăb) [x] 6ste legat de mezosomii lateralic) [ ] 6ste legat de mezosomii septalid) [x] Conţine o macromoleculă circulară de A2)e) [x] Constituie o moleculă de A2) dublucatenară---------------------------------------------------------------------

 249) 2espre pilii bacterieni se poate afirma:

a) [x] %unt mai scurţi 1i mai subţiri dec;t flageliib) [ ] %unt mai lungi 1i mai gro1i dec;t flageliic) [ ] Au o grosime 1i lungime egală cu a flagelilor d) [x] %unt constituiţi din subunităţi proteicee) [ ] Conţin subunităţi lipopolizaharidice---------------------------------------------------------------------

 250) 2espre pilii bacterieni se poate afirma:

a) [ ] Reprezintă organe de locomoţie ale bacteriilor b) [x] =oacă rol /n adeziunea bacteriilor la substratul celular c) [x] Pilii se5uali au o structură tubularăd) [x] =oacă rol /n con*ugarea bacteriilor 

e) [ ] Conţin proteină de tip >flagelină>---------------------------------------------------------------------

 251) 3embrana citoplasmatică bacteroiană este constituită din următorii compu1i chimici:

Page 6: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 6/21

a) [ ] Acizi nucleicib) [x] $osfolipidec) [ ] %terolid) [x] Proteinee) [ ] Porine

--------------------------------------------------------------------- 252) 3embrana citoplasmatică realizează următoarele funcţii biologice:

a) [ ] 6ste sediul enzimelor de biosinteză a flagelilor b) [x] Prin ea are loc eliberarea enzimelor hidroliticec) [ ] 3enţine forma stabilă a celuleid) [x] Prezintă o barieră osmoticăe) [x] Asigură transportul activ al nutrienţilor /n interiorul celulei---------------------------------------------------------------------

 253) Peretele celular al bacteriilor grampozitive este compus din:

a) [ ] Lipopolizaharideb) [ ] 3embrana e5ternă

c) [x] Acizi teihoicid) [x] Acizi lipoteichoicie) [x] Peptidoglican---------------------------------------------------------------------

 254) Aran*area sporilor /n celula bacteriană poate fi:

a) [x] 0erminalăb) [ ] -ipolarăc) [x] %ubterminalăd) [x] Centralăe) [ ] .aotică---------------------------------------------------------------------

 255) În structura virusurilor se deosebesc următoarele elemente:

a) [x] Capsomerib) [x] Capsidăc) [x] %upercapsidăd) [ ] 6ndosporie) [ ] 65ospori---------------------------------------------------------------------

 256) În ciclul de reproducere al chlamidiilor se disting următoarele stadii:

a) [x] Corpi elimentarib) [ ] Protopla1ti

c) [x] Corpi reticularid) [ ] Reticuli endoplasmaticie) [x] $orme intermediare---------------------------------------------------------------------

 257) )ucleoidul bacterian posedă următoarele particularităţi:a) [ ] Conţine un set haploid de cromozomib) [x] Conţine un set diploid de cromozomic) [x] Cromozomul este suprarăsucit în jurul unui miez de ARNd) [ ] Este constituit dintr-un singur cromozome) [x] Constituie o moleculă cu lungimea de !!! m"m---------------------------------------------------------------------

 258) Polienele ?nistatina! levorina@ sunt antibiotice active asupra:

a) [ ] 3icoplasmelor b) [x] 3icetelor levuriformec) [ ] 3icobacteriilor 

Page 7: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 7/21

d) [x] $ungilor dimorfie) [ ] 6nterobacteriilor ---------------------------------------------------------------------

 259) 4 cultură microbiană trece prin următoarele faze de multiplicare:

a) [x] 2e lag

b) [ ] 2e sporularec) [x] %taţionarăd) [x] 2e decline) [ ] Anabioză---------------------------------------------------------------------

 260) )6 a unui antibiotic se consideră bun! dacă raportul C0BC3 este:

a) [ ] 7b) [ ] 8c) [x] 9 ( d) [x] 7D ( E8e) [x] D9---------------------------------------------------------------------

 261) Peptonele se obţin din proteine animaliere prin următoarele căi:

a) [ ] 2ifuzie 1i osmosăb) [ ] .idroliză alcalinăc) [x] .idroliză acidăd) [ ] 2ecarbo5ilaree) [x] 2igestie enzimatică---------------------------------------------------------------------

 262) 2upă provenienţă mediile de cultură se clasifică:

a) [ ] Comercialeb) [x] 6mpiricec) [x] Artificialed) [ ] %emisinteticee) [x] %intetice---------------------------------------------------------------------

 263) 2upă consistenţă mediile de cultură se clasifică /n:

a) [ ] &;scoaseb) [x] Lichidec) [x] %emilichided) [ ] ntermediaree) [x] %olide---------------------------------------------------------------------

 264) 3ediile de cultură trebuie să corespndă următoarelor cerinţe:a) [ ] %ă posede reacţie alcalinăb) [x] %ă fie sterilec) [x] %ă fie nutritived) [x] %ă aibă un anumit redo5 potenţiale) [ ] %ă fie hipotonice---------------------------------------------------------------------

 265) 3ediile de cultură trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

a) [x] %ă fie izotoniceb) [x] %ă posede un anumit grad de umiditatec) [ ] %ă fie hipertonice

d) [ ] %ă conţină antibioticee) [x] %ă posede o anumită viscozitate---------------------------------------------------------------------

Page 8: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 8/21

 266) 3edii de cultură solide sunt următoarele:

a) [ ] Geloză nutritivă cu !" ( 7# agar b) [x] Geloză nutritivă cu 8!"# agar c) [x] Gelatină nutritivă cu 7"# gelatinăd) [x] %er coagulat

e) [x] 4valbumină cu gălbenu1 coagulate---------------------------------------------------------------------

 267) 3ediile de cultură pentru cultivarea bacteriilor heterotrofe trebuie să conţină obligatoriu surse deorganogeni! ca:

a) [x] 45igenb) [x] .idrogenc) [ ] %ulf d) [x] Carbone) [x] Azot---------------------------------------------------------------------

 268) Activitatea peptolitică a bacteriilor se apreciază prin depistarea următoarelor produse metabolice:

a) [ ] Acizilor organicib) [x] ndoluluic) [x] Amoniaculuid) [x] .idrogenului sulfurate) [ ] Acetoinei---------------------------------------------------------------------

 269) 6puizarea inoculului pe suprafaţa plăcilor Petri cu scop de izolare a culturii pure se realizează cu:

a) [ ] Pipeta Pasteur b) [x] Ansa bacteriologicăc) [ ] Acul bacteriologicd) [x] 0amponule) [x] %patula---------------------------------------------------------------------

 270) În dependenţă de particularităţile de respiraţie se deosebesc următoarele grupuri de bacterii:

a) [x] 3icroaerofileb) [x] Anaerobec) [x] $acultativ anaerobed) [x] Aerobee) [ ] ntermediare aerobe---------------------------------------------------------------------

 271) Pentru cultivarea bacteriilor anaerobe! se utilizează următoarele metode de creare a anaerobiozei:

a) [x] 3ecanicăb) [ ] %inteticăc) [x] Chimicăd) [x] $izicăe) [x] -iologică---------------------------------------------------------------------

 272) Coloniile bacteriene forma % posedă următoarele particularităţi:

a) [x] $orma rotundăb) [x] %uprafaţă netedăc) [ ] %uprafaţă rugoasăd) [x] Consistenţă omogenă

e) [x] 3argini regulate---------------------------------------------------------------------

 273) Coloniile bacteriene de forma R posedă următoarele particularităţi:

Page 9: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 9/21

a) [ ] %tructură omogenăb) [x] %uprafaţă rugoasăc) [ ] 3argini regulated) [x] 4pacee) [x] 3argini dantelate

--------------------------------------------------------------------- 274) %terilizarea mediilor de cultură care nu suportă temperaturi /nalte! se face prin următoarele căi:

a) [ ] Pasteurizareb) [x] $racţionat cu vapori fluenţic) [x] Prin filtre bacteriened) [x] 0indalizaree) [ ] Foc termic la C cu răcire momentană---------------------------------------------------------------------

 275) 2eterminarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice prin metoda difuzimetrică include următoareleetape:

a) [x] nsăm;nţarea culturii testate

b) [ ] 2iluţia succesivă a antibioticelor c) [x] Aplicarea rondelelor cu antibioticed) [ ] ncubarea /n termostat 9 ( " oree) [x] 2eterminarea diametrului zonei sterile---------------------------------------------------------------------

 276) 3ar+erii epidemiologici! utilizaţi pentru testarea culturilor microbiene! se determină prin următoarele probe:

a) [x] Antibioticogramab) [x] -actriocinogenotipiec) [x] %erotipied) [x] Lizotipiee) [ ] $agoidentificare---------------------------------------------------------------------

 277) $agoidentificarea culturilor microbiene testate se realizează prin următoarele metode:

a) [ ] Appelmannb) [x] 4ttoc) [x] $urtd) [x] $ischer e) [ ] Gratia---------------------------------------------------------------------

 278) %terilizarea /n autoclav se realizează la următoarele regimuri de temperatură:

a) [x] 7Cb)

[x] 77

Cc) [x] 78Cd) [x] 7E9Ce) [ ] 7DC---------------------------------------------------------------------

 279) 2upă destinaţie mediile de cultură compuse se clasifică /n următoarele grupe: a) [ ] 2e /ntreţinereb) [x] 6lective

c) [x] 2e /mbogăţired) [x] 2iferenţial diagnostice

Page 10: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 10/21

e) [ ] 2e transport---------------------------------------------------------------------

 280) 2e selectat mediile elective:

a) [ ] Apă peptonatăb) [x] %er coagulat

c) [x] Geloză s;nged) [x] -ulion glucozate) [ ] 3ediile .iss---------------------------------------------------------------------

 281) 2e selectat mediile de /mbogăţire:

a) [ ] Geloză(s;ngeb) [ ] 'eissler c) [x] Hitt(0arozzid) [x] 3uller e) [x] Cauffmann---------------------------------------------------------------------

 282) 65trasul apos din carne se obţine prin e5poziţia produselor din carne macerată la următoarele regimuri:

a) [ ] La frigider Cb) [ ] La frigider 9(Cc) [x] 0emperatura camereid) [x] 0ermostat E<Ce) [ ] -aia de apă 7C---------------------------------------------------------------------

 283) %terilizarea mediilor de cultură care nu suportă temperaturi /nalte se realizează prin următoarele căi:

a) [x] $racţionată cu vapori fluenţib) [ ] Pasteurizarec) [x] Prin filtre bacteriened) [x] 0indalizaree) [ ] Cu căldură uscată---------------------------------------------------------------------

 284) Activitatea peptolitică a bacteriilor se determină prin evidenţierea următoarelor produse metabolice:

a) [x] Amoniaculuib) [x] ndoluluic) [ ] Acizilor organicid) [x] .idrogenului sulfurate) [ ] -io5idului de carbon---------------------------------------------------------------------

 285) 2eterminarea sensibilităţii unei tulpini microbiene la antibiotice se realizează prin metoda:

a) [x] 2iluţiilor succesive /n mediul lichidb) [ ] 4ttoc) [x] 2iluţiilor succesive pe medii solided) [x] 2ifuzimetricăe) [ ] Appelmann---------------------------------------------------------------------

 286) 0itrarea bacteriofagului se efectuează prin metodele:

a) [ ] 'eissler b) [x] Appelmannc) [ ] Ieinbergd) [x] Gratiae) [ ] $icher 

--------------------------------------------------------------------- 287) 2upă consistenţă mediile de cultură se clasifică /n:

Page 11: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 11/21

a) [ ] &;scoaseb) [x] Lichidec) [x] %emilichided) [ ] ntermediaree) [x] %olide---------------------------------------------------------------------

 288) 3ediul 6ndo conţine următoarele ingrediente:

a) [x] Lactozăb) [ ] Glucozăc) [x] $ucsinad) [ ] Albastru de bromtimole) [x] Geloză---------------------------------------------------------------------

 289) Condiţii de anaerobioză se realizează prin următoarele procedee:

a) [x] 3ecaniceb) [x] $izicec) [x] Chimice

d) [x] -iologicee) [ ] %intetice---------------------------------------------------------------------

 290) Coloniile forma R se caracterizează prin următoarele particularităţi:

a) [ ] Au dimensiuni micib) [ ] %unt transparente sau semitransparentec) [ ] %uprafaţa este umedă 1i lucioasăd) [x] 3arginile sunt neregulatee) [x] Au structură neomogenă---------------------------------------------------------------------

 291) 3ediile de cultură trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

a) [ ] %ă conţină antibioticeb) [x] %ă fie izotonicec) [x] %ă posede anumită viscozitated) [ ] %ă fie hipotonicee) [x] %ă posede un anumit grad de umiditate---------------------------------------------------------------------

 292) 2upă compoziţie se disting următoarele medii de cultură:

a) [ ] 2ozateb) [ ] 6mpiricec) [x] %impled) [x] Compuse

e) [ ] %intetice---------------------------------------------------------------------

 293) %terlizarea prin aer ferbinte este indicată pentru:

a) [ ] %oluţii apoaseb) [ ] 4biecte din cauciucc) [x] 4biecte din porţeland) [x] 4biecte din sticlăe) [x] nstrumente chirurgicale metalice---------------------------------------------------------------------

 294) &olumul de lucru la etapa de izolare a culturii pure de bacterii aerobe include:

a) [ ] 2eterminarea activităţii biochimice

b) [x] %tudierea caracterelor morfo(tinctorialec) [ ] %tudierea caracterelor de cultură

Page 12: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 12/21

d) [x] Însăm;nţarea pe placa de gelozăe) [ ] Însăm;nţarea /n 1irul .iss---------------------------------------------------------------------

 295) Coloniile forma % se caracterizează prin următoarele particularităţi:

a) [x] Au suprafaţă netedă

b) [x] %unt transparente sau semitransparentec) [x] %e deta1ează u1or de la mediud) [ ] 3arginile sunt neregulatee) [ ] Au structură granulară---------------------------------------------------------------------

 296) Antibioticele pot inhiba următoarele procese din celulă:

a) [x] %inteza componentelor peretelui celular b) [x] $uncţia membranei citoplasmaticec) [x] %inteza proteinelor d) [x] %inteza acizilor nucleicie) [ ] %inteza capsulei---------------------------------------------------------------------

 297) %e deosebesc următoarele tipuri ale antagonismului microbian:

a) [ ] Alternativb) [x] Pasivc) [x] Activd) [x] %pecifice) [x] )especific---------------------------------------------------------------------

 298) munitatea dob;ndită naturală postinfecţioasă poate fi:

a) [x] %terilăb) [x] )esterilăc) [ ] Pasivăd) [x] Activăe) [ ] Colectivă---------------------------------------------------------------------

#n$ormatii colectie%1) %tructură bacterienă mai frecvent implicată /n adeziunea microorganismului de ţesut este:

a) [ ] Capsulab) [ ] Peptidoglicanulc) [x] Piliid) [ ] Antigenul 4

e) [ ] $lagelii---------------------------------------------------------------------

 2) Pentru micoplasme este caracteristic:

a) [x] Lipsa peretelui celularJb) [ ] Prezenţa granulaţiilor de volutinăc) [ ] $ormarea sporilor d) [ ] Lipsa incluziunilor de colesterole) [ ] Prezenţa peptidoglicanului---------------------------------------------------------------------

 3) Clostridiile se caracterizează prin:

a) [ ] Prezenţa sporilor ce nu depă1esc diametrul celuleiJ

b) [x] $ormarea sporilor care deformează celulac) [ ] Prezenţa granulaţiilor de volutină care deformează celula

Page 13: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 13/21

d) [ ] %unt acido( alcoolorezistentee) [ ] %unt gramnegative---------------------------------------------------------------------

 4) Pentru bacili este caracteristic:

a) [ ] $ormează spori care deformează celula

b) [ ] Conţin granulaţii de volutină care deformează celulac) [x] Prezenţa sporilor ce nu depă1esc diametrul celuleid) [ ] %unt monotrichie) [ ] %unt eucariote---------------------------------------------------------------------

 5) Ric+ettsiile se caracterizează prin:

a) [ ] %tructură acelularăJb) [ ] %e cultivă pe medii electivec) [ ] $ermentează glucoza cu formare de acid 1i gazd) [x] %unt paraziţi strict intracelularie) [ ] Posedă capsulă---------------------------------------------------------------------

 6) Pentru treponeme este caracteristic:

a) [ ] Posedă polimorfism pronunţatb) [ ] Posedă flageli peritrichic) [ ] %unt foarte rezistente /n mediul e5ternd) [ ] Posedă 9( spire neregulatee) [x] Posedă (78 spire identice după /nălţime 1i la aceea1i distanţă /ntre ele---------------------------------------------------------------------

 7) 2espre leptospire se poate afirma:

a) [ ] Posedă formă bacilarăb) [ ] %unt asigurate cu flageli lofotrichic) [ ] %e cultivă u1or pe medii diferenţialed) [x] Posedă 7"(E spire primare regulate măruntee) [ ] 3obilitatea se determină /n geloză semilichidă---------------------------------------------------------------------

 8) Peretele celular al micobacteriilor patogene alcoolo( 1i acidorezistente conţine:

a) [ ] Cantitate mare de proteineb) [x] Cantitate mare de ceruri 1i acid micolicc) [ ] Cantitate mare de peptidoglicand) [ ] Cantitate mare de polizaharidee) [ ] 0oate de mai sus---------------------------------------------------------------------

 9) 3etodă de colorare pentru evidenţierea bacteriilor acidorezistente:a) [ ] Gramb) [x] 'iehl()eelsenc) [ ] )eisser d) [ ] Loeffler e) [ ] -urii(.ins---------------------------------------------------------------------

 10) 3etoda de colorare pentru evidenţierea flageilor la bacterii:

a) [ ] -urri(.insb) [ ] Giemsac) [ ] 'iehl ( )eelsen

d) [ ] Grame) [x] Loeffler 

Page 14: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 14/21

---------------------------------------------------------------------

 11) Granulaţiile de volutină se evidenţiază prin metoda:

a) [ ] Gramb) [ ] -urri(.insc) [x] )eisser 

d) [ ] 'iehl()eelsene) [ ] Giemsa---------------------------------------------------------------------

 12) 3etoda de colorare pozitivă pentru evidenţierea capsulei este:

a) [x] Coloraţia Giemsab) [ ] 'iehl()eelsenc) [ ] )eisser d) [ ] -urri(.inse) [ ] Loeffler ---------------------------------------------------------------------

 13) %porii se pun /n evidenţă prin metoda de colorare:

a) [ ] )eisser b) [ ] -urri(.insc) [ ] Loeffler d) [x] Au*esz+ie) [ ] 3orozov---------------------------------------------------------------------

 14) %ubstanţa nucleară se pune /n evidenţă prin metoda:

a) [ ] 0ratarea cu acid sulfuric de "#

b) [ ] 3ordanţarea preparatului cu acid clorhidric de !"#c) [ ] Prelucrarea frotiului cu alcool metilic 1i eter d) [x] Reacţia microchimică $eulgene) [ ] În microscopul cu contrast de fază---------------------------------------------------------------------

 15) 2e selectat elementul permanent de structură al celulei bacteriene:

a) [ ] Capsulab) [ ] $lageliic) [x] 3embrana citoplasmaticăd) [ ] $imbriilee) [ ] Granulaţiile de volutină---------------------------------------------------------------------

 16) 3etodă microscopică utilizată pentru identificarea rapidă a microorganismelor /n prelevatul patologic:

a) [ ] 3icroscopia cu fond /ntunecatb) [x] 3icroscopia imunofluorescentăc) [ ] 3icroscopia cu contrast de fazăd) [ ] 3icroscopia optică cu sistem de imersiee) [ ] 3icroscopia optică cu obiectiv uscat---------------------------------------------------------------------

 17) 2enumirea următoarelor categorii ta5onomice se scrie cu litere ma*uscule! cu e5cepţia:

a) [ ] Clasab) [ ] 4rdinulc) [ ] $amiliad) [ ] Genule) [x] %pecia

--------------------------------------------------------------------- 18) %pecia bacteriană se caracterizează ca o totalitate de indivizi cu următoarele particularităţi! cu e5cepţia:

Page 15: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 15/21

 

a) [ ] 4rigine comunăb) [ ] Adaptate la un habitat anumitc) [ ] Caracterizate prin metabolism similar d) [x] 6lemente genetice plasmidice identice

e) [ ] Aparat genetic cromozomial identic---------------------------------------------------------------------

 19) $i5area frotiurilor se face prin următoarea metodă:

a) [ ] -iologicăb) [ ] -iofizicăc) [x] $izicăd) [ ] %inteticăe) [ ] -iochimică---------------------------------------------------------------------

 20) $i5area frotiurilor se face prin următoarea metodă:

a) [ ] -iologicăb) [ ] -iofizicăc) [x] Chimicăd) [ ] %inteticăe) [ ] -iochimică---------------------------------------------------------------------

 21) Puterea de rezoluţie a microscopului optic este egală cu:a) [ ] 8! m+mb) [x] !8 m+mc) [ ] !7 m+md) [ ] !7 m+me) [ ] !7 m+m---------------------------------------------------------------------

 22) În microscopul optic uleiul de imersie se folose1te pentru:a) [ ] 3ărirea puterii de rezoluţie a microscopuluib) [ ] Contrastarea obiectului studiatc) [x] Păstrarea direcţiei razelor de lumină la ie1irea lor din preparatd) [ ] Concentrarea razelor de lumină /n obiective) [ ] Refractarea razelor de lumină---------------------------------------------------------------------

 23) În microscopia optică uleiul de imersie are următoarea particularitate:

a) [ ] 3ăre1te puterea de rezoluţie a microscopuluib) [ ] Asigură un contrast mai bun al obiectului studiatc) [x] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei

d) [ ] Concentrază razele de lumină /n obiective) [ ] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului---------------------------------------------------------------------

 24) %e divid /n două planuri reciproc perpendiculare următorii coci:

a) [ ] 3icrococcusb) [ ] 2iplococcusc) [x] 0etracoccusd) [ ] %arcinae) [ ] %taph,lococcus---------------------------------------------------------------------

 25) %e divid /n trei planuri reciproc perpendiculare următorii coci:

a) [ ] 3icrococcusb) [ ] 2iplococcus

Page 16: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 16/21

c) [ ] 0etracoccusd) [x] %arcinae) [ ] %taph,lococcus---------------------------------------------------------------------

 26) %e divid /n c;teva planuri următorii coci:

a) [ ] 3icrococcusb) [ ] 2iplococcusc) [ ] 0etracoccusd) [ ] %arcinae) [x] %taph,lococcus---------------------------------------------------------------------

 27) Pentru streptococi este caracteristică următoarea particularitate:a) [ ] %e aran*ează /n perechib) [x] %e aran*ează /n lanţuri scurte 1i lungic) [ ] %e aran*ează /n grămezi neregulated) [ ] %e divid /n c;teva planurie) [ ] %e divid /n planuri perpendiculare---------------------------------------------------------------------

 28) Pentru stafilococi este caracteristică următoarea particularitate:

a) [ ] %e aran*ează /n perechib) [ ] %e aran*ează /n lanţuri scurte 1i lungic) [x] %e aran*ează /n grămezi neregulated) [ ] %e divid /ntr(un singur plane) [ ] %e divid /n planuri perpendiculare---------------------------------------------------------------------

 29) Pentru tetracoci este caracteristică următoarea particularitate:

a) [ ] %e aran*ează /n perechib) [ ] %e aran*ează /n lanţuri scurte 1i lungic) [ ] %e aran*ează /n grămezi neregulated) [ ] %e divid /ntr(un singur plane) [x] %e divid /n 8 planuri reciproc perpendiculare---------------------------------------------------------------------

 30) -acteriile care conţin un fascicul de flageli la un pol se numesc:

a) [ ] 3onotricheb) [x] Lofotrichec) [ ] Amfitriched) [ ] Peritrichee) [ ] Politriche---------------------------------------------------------------------

 31) -acteriile care conţin un fascicul de flageli la ambii poli se numesc:

a) [ ] 3onotricheb) [ ] Lofotrichec) [x] Amfitriched) [ ] Peritrichee) [ ] Politriche---------------------------------------------------------------------

 32) $lagelii e5terni sunt prezenţi la următoarele bacterii:

a) [ ] Cocib) [ ] %pirochetec) [ ] Ric+ettsiid) [ ] 3,coplasme

e) [x] &ibrioni---------------------------------------------------------------------

 33) $lagelii e5terni sunt prezenţi la următoarele bacterii:

Page 17: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 17/21

a) [ ] Coccusb) [ ] %pirochaetac) [ ] Ric+ettsiad) [ ] 3,coplasmae) [x] -acterium

--------------------------------------------------------------------- 34) Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:

a) [ ] )umărul lor variază p;nă la c;teva sute per celulăb) [ ] %unt factori de adeziune la celula gazdăc) [ ] %unt constituiţi din lipopolizaharided) [ ] Participă /n con*ugarea bacterianăe) [x] %e fi5ează de celulă prin corpusculii bazali---------------------------------------------------------------------

 35) Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:

a) [ ] )umărul lor variază p;nă la c;teva sute per celulăb) [ ] %unt factori de adeziune la celula gazdă

c) [x] %unt constituiţi din proteined) [ ] =oacă rol /n con*ugarea bacterianăe) [ ] %unt fi5aţi de ribozomi---------------------------------------------------------------------

 36) Capsula bacteriană:

a) [ ] Conţine # peptidoglicanb) [ ] Conţine "(8# lipoproteinec) [ ] 6ste factor de menţinere a speciei /n condiţii nefavorabiled) [x] 6ste un factor care asigură virulenţa bacterieie) [ ] Participă la sinteza peretelui celular ---------------------------------------------------------------------

 37) 3ediile de cultură uzuale pentru cultivarea bacteriilor pot fi sterilizate prin:

a) [x] Autoclavare la o atmosferăb) [ ] 0indalizare /n baia de apă la "° Cc) [ ] $iltrared) [ ] În pupinel la 7D Ce) [ ] Prin metode chimice---------------------------------------------------------------------

 38) 4 tulpină bacteriană este considerată sensibilă la un antibiotic dacă:

a) [ ] C3 : C0 K : b) [ ] C3 : C0 K : 8

c) [ ] C3 : C0 K 7D : d) [ ] C3 : C0 K : 9e) [x] C3 : C0 K : E8---------------------------------------------------------------------

 39) ndicaţi mecanismul de acţiune al penicilinei:

a) [ ] %e leagă de steroli 1i alterează permeabilitatea membranei citoplasmaticeb) [ ] nhibă replicarea A2)c) [x] nhibă sinteza peptidoglicanuluid) [ ] Ata1at de unitatea "% ribozomală inhibă peptidiltransferazae) [ ] -lochează sinteza acidului folic prin inhibarea dehidrofolatreductazei---------------------------------------------------------------------

 40) ndicaţi mecanismul de acţiune al cefalosporinelor:

a) [ ] nhibă funcţiile AR)(mesager 

Page 18: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 18/21

b) [x] Împiedică sinteza peptidoglicanului prin blocarea transpeptidazeic) [ ] -locează sinteza A2)(uluid) [ ] nhibă sinteza membranei citoplasmaticee) [ ] -lochează activitatea ribozomilor---------------------------------------------------------------------

 41) Penicilinele pot fi prote*ate de ( lactamaze /n asociaţie cu:

a) [ ] Acidul sulfanilamidicb) [ ] Acidul paraaminobenzoicc) [ ] Acidul folicd) [x] Acidul clavulanice) [ ] Acidul fenilpiruvic---------------------------------------------------------------------

 42) Penicilinele pot fi prote*ate de ( lactamaze /n asociaţie cu:

a) [ ] Acidul paraaminobenzoicb) [ ] Acidul sulfanilamidicc) [ ] Acidul ascorbinic

d) [ ] Acidul fenilpiruvice) [x] %ulbactam---------------------------------------------------------------------

 43) %ensibilitatea la antibiotice se determină prin metoda:a) [ ] 2iluţiilor succesive Appelmannb) [ ] 2iluţiilor succesive logaritmice /n mediul lichidc) [ ] 2iluţiilor succesive logaritmice /n mediul solidd) [x] 2iluţiilor duble /n medii lichide 1i solidee) [ ] 2iluţiilor /n tuburi Iidal---------------------------------------------------------------------

 44) %ensibilitatea la antibiotice se determină prin metoda:

a) [ ] Pla*elor sterileb) [ ] Precipitării /n gelc) [x] 2ifuzimetricăd) [ ] 4ttoe) [ ] $ischer ---------------------------------------------------------------------

 45) Congelare cu deshidratare /n vid ce permite păstrarea /ndelungată a microorganismelor:

a) [x] Liofilizareb) [ ] Congelarec) [ ] %terilizare prin căldură uscatăd) [ ] Pasteurizaree) [ ] 0indalizare

--------------------------------------------------------------------- 46) %e efectuează la 7D(7C :

a) [ ] Pasteurizareab) [ ] %terilizarea cu vapori fluenţic) [ ] Liofilizaread) [x] %terilizarea prin căldură uscatăe) [ ] 0indalizarea---------------------------------------------------------------------

 47) Permite distrugerea microflorei asporulate /n substrat:

a) [ ] Congelareab) [ ] Liofilizarea

c) [ ] $iltraread) [x] Pasteurizareae) [ ] 0indalizarea

Page 19: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 19/21

---------------------------------------------------------------------

 48) 6ste o metodă de sterilizare fracţionată:

a) [ ] Cu vapori sub presiuneb) [ ] Cu căldură uscatăc) [x] 0indalizarea

d) [ ] Pasteurizareae) [ ] $iltrarea---------------------------------------------------------------------

 49) Relaţii de concurenţă /ntre membrii unei microbiocenoze:

a) [x] Antagonismb) [ ] %inergismc) [ ] %imbiozăd) [ ] nterferenţăe) [ ] 3etabioză---------------------------------------------------------------------

 50) Catalizează diferite procese metabolice ale celulei bacteriene:

a) [ ] )utriţia bacterianăb) [ ] Respiraţia bacteriilor c) [x] 6nzimele microbiened) [ ] 3ediile de culturăe) [ ] 3etabolismul microbian---------------------------------------------------------------------

 51) 2espre enzimele bacteriene se poate afirma:

a) [ ] %unt de natură polizaharidicăb) [x] Catalizează reacţiile chimice din celula bacterianăc) [ ] Posedă activitate la temperatura Cd) [ ] Posedă activitate la temperatura D"Ce) [ ] %unt sintetizate de peretele celular ---------------------------------------------------------------------

 52) -acterii cu o rezistenţă mai sporită la factorii mediului ambiant:

a) [ ] Patogeneb) [ ] Cultivate /n laborator c) [x] $ormele sporulated) [ ] 3obile! cu echipament enzimatic de patogenitatee) [ ] Care au capacitatea de adeziune---------------------------------------------------------------------

 53) Culturile bacteriene /n faza de declin se caracterizează prin următoarele particularităţi: a) [ ] Rata de cre1tere devine nulă

b) [ ] )umărul bacteriilor inoculate răm;ne staţionar c) [ ] )umărul bacteriilor cre1te /n progresie geometricăd) [x] Progresiv cre1te viteza de pieire a bacteriilor e) [ ] %ensibilitatea la antibiotice este ma5imală---------------------------------------------------------------------

 54) 0itrarea bacteriofagului se efectuează prin metoda:

a) [ ] 4ttob) [x] Appelmannc) [ ] Ieinbergd) [ ] $urte) [ ] $ischer ---------------------------------------------------------------------

 55) Ansamblul măsurilor prin care se evită contaminarea substratelor cu microorganisme din mediului ambiantse nume1te:

Page 20: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 20/21

a) [ ] %terilizareb) [ ] Antisepsiec) [x] Asepsied) [ ] 2ezinfecţiee) [ ] 0indalizare

--------------------------------------------------------------------- 56) 2istrugerea completă a microorganismelor din substrat la temperaturi mai *oase de DC se nume1te:

a) [x] 0indalizareb) [ ] Pasteurizarec) [ ] %terilizared) [ ] Congelaree) [ ] Liofilizare---------------------------------------------------------------------

 57) Către mediile de transport se referă:

a) [ ] 3ediile .issb) [x] %oluţia fosfat(tampon

c) [ ] -ulionul biliatd) [ ] 3ediul Hitt(0arozzie) [ ] Geloză(s;nge---------------------------------------------------------------------

 58) Profagul reprezintă:

a) [ ] $orma vegetativă a fagului virulentb) [ ] $orma vegetativă a fagului temperatc) [ ] Genomul unui fag virulent integrat Mn cromozomul bacteriand) [x] Genomul unui fag temperat integrat Mn cromozomul bacteriane) [ ] $ormă imatură de fag---------------------------------------------------------------------

 59) -acteriile psichrofile cresc 1i se multiplică /n limitele de temperaturi:

a) [x] ( N 8Cb) [ ] N 8 ( N 9Cc) [ ] N 9" ( N DCd) [ ] ( 7 ( N 7Ce) [ ] O DC---------------------------------------------------------------------

 60) 2istrugerea microorganismelor patogene din substratul infectat se nume1te:

a) [ ] 0indalizareb) [ ] Pasteurizarec) [ ] %terilizare

d) [x] 2ezinfecţiee) [ ] Liofilizare---------------------------------------------------------------------

 61) %terilizarea /n autoclav se realizează /n următorul regim:

a) [ ] 7C ( 8 minuteb) [ ] 77"C ( D minutec) [x] 78C ( 7"(8 minuted) [ ] 7DC ( E minutee) [ ] 7C ( D minute---------------------------------------------------------------------

 62) -acteriile carbo5ifile se cultivă /n următoarele condiţii:

a) [ ] Aerobeb) [ ] Anaerobe

Page 21: Microbiologie Teste Totalizarea 1

7/23/2019 Microbiologie Teste Totalizarea 1

http://slidepdf.com/reader/full/microbiologie-teste-totalizarea-1 21/21

c) [ ] "(7# azotd) [x] "(7# bio5id de carbone) [ ] "(7# o5id de etilen---------------------------------------------------------------------

 63) Con*ugarea reprezintă: 

a) [ ] 0ransferul unui fragment de A2) de la o bacterie donor la o bacterie acceptor b) [x] 0ransferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul plasmidelor c) [ ] 0ransferul de A2) cromozomic sau plasmidic de la o celulă bacteriană la alta via un bacteriofagd) [ ] 0ransferul unui fragment specializat de A2) dintr(un sector /n altul /n acela1i duple5 sau /ntr(un duple5diferit al aceleia1i celulee) [ ] Procesul se manifestă frecvent la bacteriile Gram pozitive