METODOLOGIE - Actionam pentru comunitate

of 24 /24
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. METODOLOGIE DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Embed Size (px)

Transcript of METODOLOGIE - Actionam pentru comunitate

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
METODOLOGIE
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA METODOLOGIEI
Nr. Crt.
relaionare grup int_Asistent social
relaionare grup int_Asistent social
22.01.2021
22.01.2021
Expert 1 comunicare i relaionare GT
22.01.2021
REVIZUIREA METODOLOGIEI
Nr. Crt.
revizia Componenta
reviziei
Data Semntura
22.01.2021
grup int_Asistent social 22.01.2021
ASOCIAIA GAL „COLINELE IASILOR”
22.01.2021
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
CAPITOLUL 1 – GENERALITI
1. CADRU GENERAL
Primria Comunei Ciurea, judeul Iai, în parteneriat cu Asociaia Grupul de Aciune Local
„Colinele Iailor”, coala Gimnazial Bârnova i Asociaia Prietenii Bârnovei implementeaz,
începând cu luna octombrie 2020, proiectul „Aciuni integrate pentru persoane defavorizate din
teritoriul GAL Colinele Iailor”, cod proiect: POCU/303/5/2/130360.
Proiectul este cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman
2014-2020: Axa Prioritar 5: Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii,
Obiectivul specific 5.2: reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie sau excluziune
social din comunitile marginalizate din zona rural prin implementarea de msuri/
operaiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni
Data începerii i data finalizrii proiectului: 23.10.2020 – 22.10.2022
Numele beneficiarului: Primria Comunei Ciurea
Valoarea total a proiectului: 4.323.102,69 lei , din care asisten financiar nerambursabil
4.292.250,90 lei
Website-ul proiectului: www.apc.comunaciurea.ro
Denumirea
partenerului
Telefon: 0232/296260 Fax: 0232/296170;
18, judeul Iai
Telefon: 0232/296018, www.colineleiasilor.ro
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
coala
Gimnazial
Bârnova
judeul Iai
Asociaia
„Prietenii
Bârnovei”
Partener 3 Str. Sf. Maria, nr. 271, sat Bârnova, comuna Bârnova, jud. Iai
Telefon: 0743096159
Obiectivul general al proiectului este reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie
i excluziune social din comunitatea marginalizat din teritoriul acoperit de Strategia de
Dezvoltare Locala GAL „COLINELE IASILOR”, prin implementarea de msuri integrate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Realizarea unui management al proiectului eficient din punct de vedere tehnic,
financiar, al resurselor umane si financiare.
2. Desfurarea achiziiilor cu respectarea legislaiei in vigoare, asigurarea planului
financiar, asigurarea vizibilitii proiectului prin desfurarea de campanii de informare,
prin intermediul site-ului web si a reelelor de social media.
3. Realizarea unei campanii informare si recrutare a grupului int. Identificarea si
recrutarea a 250 persoane din urmatoarele categorii: 125 persoane in risc de srcie si
excluziune sociala din zona marginalizata GAL Colinele Iasilor, 125 de persoane de copii
in situaii de dificultate.
4. Facilitarea accesului la servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate în risc de
srcie si marginalizare sociala din comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit de
SDL GAL „Colinele Iailor”. Pentru creterea gradului de acces al populaiei din zona
marginalizata la servicii sociale în cadrul proiectului va fi creat un mecanism simplificat
de acces la servicii sub forma unui „punct unic de acces”. Acesta va reprezenta singura
interfaa cetean zona marginalizata – acces servicii si va avea rolul de a rspunde
integral nevoilor specifice de asistenta ale beneficiarilor aflai în risc de srcie si
excluziune sociala. Prin intermediul „punctului unic de acces” minim 250 persoane din
comunitatea marginalizata vor avea acces la servicii de consiliere si informare in vederea
depirii situaiei de criza in care se afla persoana si implicit familia. Serviciile urmresc:
- evaluarea si stabilirea unui plan individualizat de intervenie integrata la nivel de
individ/familie; - asistenta si suport pentru individ/familie prin orientarea in masurile de
intervenie ale proiectului; In cadrul serviciilor primare de informare si consiliere, funcie
de nevoile particulare, fiecare caz/beneficiar in parte va fi orientat ctre serviciile din
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
componentele interveniei proiectului urmrindu-se ca fiecare persoana sa beneficieze
de minim doua servicii.
5. Facilitarea accesului la serviciile centrul de zi pentru copii pentru minim 50 de copii in
situaii de dificultate din comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit de SDL GAL
Colinele Iailor.
6. Realizarea unui program cu impact direct asupra facilitrii accesului la educaie si
prevenirii/reducerii prsirii timpurii a scolii pentru 75 de copii in situaii de dificultate.
Pentru creterea gradului de acces al populaiei din zona marginalizata la servicii
educaionale/creterea gradului de participare colara si al diminurii/prevenirii
fenomenului de abandon colar va fi implementat un set de masuri privind: -
dezvoltarea de program de educaie extra curriculara, program axat pe dezvoltarea
competentelor cheie, creterea motivaiei pentru participare si reuita colara , -
dezvoltarea serviciilor de consiliere educaional adresata copiilor si implicit prinilor,
monitorizare traseu colar si a performantelor colare
7. Organizarea unei campanii de informare, educare si promovare igiena pentru minim 75
elevi din mediul rural, din teritoriul marginalizat GAL Colinele Iailor, de etnie roma sau
ne-roma cu risc de prsire timpurie a scolii.
8. Realizarea unui program de activiti extra curriculare pentru minim 75 de elevi din
grupul int cu risc ridicat de prsire timpurie a scolii, prin metode non-formale.
9. Realizarea unui program de prevenire a infracionalitii pentru minim 75 de elevi din
grupul int cu risc ridicat de abandon colar prin metode non-formale concretizate.
10. Îmbuntirea capacitaii de ocupare si meninere pe piaa muncii, inclusiv stimularea
Antreprenoriatului pentru 125 persoane in risc de srcie si excluziune sociala din zona
marginalizata GAL Colinele Iailor (de ex., omeri, persoane inactive, persoane care
înfiineaz o afacere in scopul crerii de noi locuri de munca) ce intenioneaz sa
înfiineze o afacere non agricol pe teritoriul GAL. Abordarea proiectului are in vedere
toate cele 15 comune, dar inând cont de puternica polarizare inter-judeeana, se va
pune accent pe comunele mai puin dezvoltate din punct de vedere antreprenorial,
pentru sprijinirea coeziunii economice, sociale si teritoriale. In grupul int sunt
selectate 125 persoane pentru a participa la servicii de informare si consiliere
profesionala, orientare si formare profesionala in acord cu cerinele pieei muncii si
nevoile ungtorilor locali si proxim teritoriului acoperit de SDL-125 de beneficiari. Având
in vedere durata cursului (aprox. 1 sptmâna) estimam ca pe baza frecventei si
performantelor in procesul de învare, minim 63 de persoane vor finaliza acest curs si
vor fi certificate in urma parcurgerii programelor de formare susinute in proiect.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
2. SCOP I DOMENIU DE APLICARE
Prin prezenta Metodologie de Selecie a Grupului int (MSGT) se realizeaz o descriere a
modului de selecie, recrutare i înregistrare a Grupului int (GT) în cadrul proiectului „Aciuni
integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iailor”, cod proiect:
POCU/303/5/2/130360 cofinanat din Programul Operaional Capital Uman, Axa Prioritar 5:
Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii, Obiectivul specific 5.2: reducerea
numrului de persoane aflate în risc de srcie sau excluziune social din comunitile
marginalizate din zona rural prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC.
Din punct de vedere procedural, Metodologia stabilete modalitile de identificare a
persoanelor care se încadreaz în condiiile din ghidul C.S. OPS 5.2 POCU, modaliti de selecie,
procedura de înregistrare i monitorizare a bazei de date cu grupul int, dar si modaliti de
implicare a GT in activitile din proiect i de meninere a interesului lor cu privire la implicarea
lor in proiect.
Prezenta metodologie are un rol multiplu:
− de a indica cadrul legal aplicabil,
− de a explica procedurile i etapele de identificare, recrutare, selectare i înregistrare a
persoanelor în grupul int al proiectului,
− de a stabili instrumentele de lucru pentru susinerea activitilor de identificare,
recrutare, selectare i înregistrare a persoanelor în grupul int al proiectului;
MSGT este întocmit pentru atingerea i respectarea indicatorilor cantitativi i calitativi
prevzui în Cererea de Finanare (CF). Prezenta Metodologie de Selecie a Grupului int
(MSGT) a fost întocmit de Liderul de Parteneriat - UAT Ciurea i de partenerul Asociaia GAL
„Colinele Iailor”, fiind asumat i utilizat în mod unitar de ctre toi partenerii implicai în
implementarea proiectului POCU 5.2.
MSGT prevede aciuni pentru selecia, recrutarea i înregistrarea GT cu respectarea egalitii de
anse, fr niciun fel de discriminare pe considerente de sex, origine rasial sau etnic, religie
sau convingeri, dizabiliti, vârst sau orientare sexual din teritoriul acoperit de comunitatea
marginalizat vizat de aciunea proiectului care include cele 15 uniti administrative
teritoriale - teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Local GAL „Colinele Iailor”- din
judeele Iai (Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâa, Drgueni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa,
Mogoeti, Scânteia, cheia, Tansa, ibana, ibneti, Voineti) i Neam (Comuna Pânceti).
De asemenea, se va asigura respectarea tratamentului egal între femei i brbai, fr
discriminare.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Principalele probleme cu care se confrunt populaia din comunitatea marginalizat sunt
legate de: srcie – diverse nevoi sociale, lipsa accesului la servicii de baz, educaie i abandon
colar/risc crescut de prsire timpurie a colii, ocupare i integrare pe piaa muncii.
În acest context, intervenia proiectului în sensul reducerii numrului de persoane aflate în
srcie i excluziune social din teritoriul SDL propune o abordare integrat axat pe
identificarea/evaluare/soluionarea punctual a problemelor individului i familiei pe ansamblu.
Se pot înscrie în cadrul proiectului POCU 5.2 „Aciuni integrate pentru persoane defavorizate
din teritoriul GAL Colinele Iailor”, doar acele persoane fizice considerate eligibile conform
Cererii de Finanare (CF) i care trec prin etapele de preselecie i selecie organizate în cadrul
proiectului i cuprinse în prezenta Metodologie de Selecie a Grupului int (MSGT).
Astfel, în proiect vor fi desfurate o serie de msuri integrate care vizeaz un numr de minim
250 persoane, copii i aduli, aflate în risc de srcie, msuri implementate de partenerii
proiectului: UAT CIUREA în calitate de Solicitant/Lider de parteneriat, Asociaia GAL „COLINELE
IAILOR”, coala Gimnazial BÂRNOVA i Asociaia PRIETENII BÂRNOVEI, în calitate de
parteneri ai proiectului.
La nivelul comunitii marginalizate vor fi dezvoltate servicii integrate de tipul:
Servicii sociale – adresate unui numr de 250 beneficiari, copii i aduli aflai în risc
de srcie i excluziune social.
Servicii educaionale - adresate unui numr de 125 copii – elevi din ciclul primar i
gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iailor”, aflai în risc de srcie i excluziune
social.
Servicii de acces i/sau meninere pe piaa muncii - adresate unui numr de 125
persoane adulte, omeri, persoane neocupate, aflate în risc de srcie sau excluziune
social.
În procesul de selecie al grupului int participant la activitile proiectului se vor respecta
urmtoarele principii:
TRANSPAREN – Selecia se bazeaz pe reguli i proceduri clar stabilite i neechivoce, despre
care sunt informai în prealabil toi participanii, fiind asigurat i comunicarea tuturor
deciziilor.
ECHIDISTAN – Toate persoanele i toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate
în mod imparial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
EGALITATEA DE ANSE I NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazat pe
motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnic sau social, caracteristicile genetice, limba,
religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice alt natur, apartenena la o minoritate
naional, averea, naterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexual.
ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabiliti posibilitatea s triasc independent
i s participe pe deplin la toate aspectele vieii, se vor lua msurile adecvate pentru a asigura
acestor persoane accesul, în condiii de egalitate cu ceilali, la mediul fizic, la transport,
informaie i mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile i sistemele informatice i de
comunicaii i la alte faciliti i servicii.
COEREN – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul int potenial, care s
evite stereotipurile de gen i cele asociate altor vulnerabiliti.
OPORTUNITATE – Informaiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util i în acord cu
nevoile grupului int potenial.
4. ATRAGEREA I RECRUTAREA GRUPULUI INT
Identificarea si selectarea grupului int se va realiza in urma a doua activiti:
Prima activitate consta in întocmirea si aplicarea metodologiei de lucru cu beneficiarii: metode,
instrumente, proceduri de selecie si înscriere a grupului int. Principiile care stau la baza
metodologiei de selecie, a procedurii decizionale si de evaluare si selecie a grupului int sunt
transparenta (prin comunicarea si asigurarea accesului la informaia referitoare la procesul de
selecie), nediscriminarea (prin eliminarea oricror criterii discriminatorii in procesul de
selecie), echidistanta (prin prevederi care urmresc sa elimine conflictul de interese si
respectarea ghidului de finanare si ale legislaiei aplicabile) si obiectivitatea (prin utilizarea
unor criterii si proceduri obiective de evaluare si selecie).
Persoanele implicate in evaluare vor respecta urmtoarele reguli:
− Exercitarea atribuiilor cu onestitate, corectitudine si responsabilitate;
− Evaluarea obiectiva, pe baza criteriilor stabilite;
− Pstrarea confidenialitii datelor cu caracter personal al participanilor;
− Respectarea procedurilor si termenelor stabilite.
Membrii grupului int trebuie sa respecte de asemenea, toate condiiile prevzute de
programul de finanare.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
A doua activitate const in realizarea a dou campanii de recrutare a grupului int, câte una
pentru fiecare categorie de persoane implicate in proiect:
(I) copii în situaii de dificultate;
(II) persoane adulte omere sau inactive.
Campaniile de promovare au drept scop pe de o parte informarea persoanelor din Teritoriul
GAL „Colinele Iailor” cu privire la oportunitile i beneficiile oferite în cadrul proiectului,
programul de formare profesional i concursul de planuri de afaceri, iar pe de alt parte,
recrutarea, selecia i înregistrarea persoanelor eligibile în proiect.
Campaniile de promovare pentru atragerea GT va fi organizat i susinut de experii
parteneriatului, fiind supervizat de Coordonatorii de activiti i de Managerul proiectului. Prin
intermediul acestor campanii sunt definite i canalele prin intermediul crora se creeaz drum
pentru accesul GT în proiect i modalitile de interaciune cu experii
Procesul de atragere i recrutarea al grupului int se va realiza prin:
Nr.
crt.
partenerului GAL „Colinele Iailor”
avizierul unitilor administrativ teritoriale vizate de
proiect
posibilitatea depunerii dosarelor personale de
candidatur
pregtirea dosarelor de candidatur
întrebri venite din partea candidailor
comunicarea rezultatelor seleciei fiecrui candidat în
parte
desfurarea de campanii la faa locului în unitile
administrativ teritoriale vizate, prin care se vor promova
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
beneficiile aduse de înscrierea copiilor i adulilor la
activitile proiectului
realizarea de comunicate i prezentri care s fie
distribuite în mediul online
realizare bannere online, comunicate, prezentri etc.
care s fie distribuite in mediul online
conferina de începere a proiectului
activiti de informare i publicitate prin pagina web a
proiectului, distribuirea de materiale de informare i
publicitate etc.
5. DEFINIII
Expert asistent social. Absolvent al unei instituii de învmânt de specialitate, acreditat de stat în contiiile legii; scopul exercitrii profesiei de asistent social îl constituie acordarea de asisten persoanelor, grupurilor i comunitilor aflate în dificultate i crearea condiiilor necesare întririi sau recâtigrii capacitii acestora de a funciona social. Asistentul social îndeplinete o misiune social care are la baz valorile i principiile etice fundamentale ale profesiei, care sunt cuprinse în Codul Etic al profesiei. Expert recrutare Grup Tinta. Expert care îndeplinete condiiile de studii, experienta profesionala si realizeaza identificare persoanelor ce pot face parte din categoria grupului tinta a unui proiect. Expert recrutare Grup Tinta realizeaza si selectia persoanelor ce intra in GT, dup nite criterii bine stabilite. Grup Tinta (GT). Reprezint categoriile de beneficiari carora li se adreseaza activitatile proiectului. In cazul de fata GT este constituit din persoane din comunitile marginalizate aflate în risc de srcie i excluziune social. Ancheta sociala - instrument de lucru folosit de asistentul social in evaluarea sau diagnoza sociala, pentru obinerea unei viziuni de ansamblu a problematicii cu care se confrunta o persoana aflata in situaie de risc. Plan de intervenie personalizat. Instrument al asistentului social, psihologului, psihopedagogului, care prin consiliere sociala duce la identificarea nevoilor sociale, educaionale, medicale si profesionale a unei persoane aflate in situaie de risc social. Planul de intervenie îi propune sa intervin in soluionarea problemelor identificate cu aciuni pe termen scurt si lung.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Contract de prestri servicii. Instrument utilizat de asistentul social/managerul de caz/managerul de proiect, cu scopul de a reglementa responsabilitile i drepturile în cadrul relaiei de asistare; urmrete implicarea activ a beneficiarului în relaia de asistare în vederea responsabilizrii sale.
Persoane aflate in risc de srcie si excluziune sociala. Acest indicator, denumit pe scurt AROPE, corespunde întregii categorii de persoane care sunt în urmtoarea situaie: în risc de srcie sau se confrunt cu o deprivare material sever sau triesc în gospodrii cu o intensitate extrem de redus a activitii. În categoria în risc de srcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de srcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat naional (dup transferurile sociale). Deprivarea material. Acoper indicatorii referitori la presiunea economic i bunurile de folosin îndelungat. Persoanele care se confrunt cu deprivare material sever dispun de condiii de trai extrem de limitate datorit lipsei resurselor, la care se înregistreaz cel puin 4 din cele 9 elemente de deprivare, nu îi pot permite:
1) s plteasc chiria sau facturile la utiliti, 2) s asigure înclzirea adecvat a locuinei, 3) s fac fa unor cheltuieli neprevzute, 4) s mnânce carne, pete sau un echivalent proteic în fiecare zi, 5) o sptmân de vacan departe de cas, 6) un autoturism, 7) o main de splat, 8) un TV color, sau 9) un telefon.
Comunitile marginalizate. Sunt comunitile care îndeplinesc simultan urmtoarele trei condiii: are un nivel sczut de capital uman; are un nivel sczut de ocupare în sectorul formal; are condiii de locuire precar.
Intervenie. Etap în instrumentarea unui caz social/manager de caz i care se finalizeaz în momentul atingerii obiectivelor specifice din planul de intervenie/permanent. Intervenia se realizeaz cu scopul de a sprijini familia/ persoana s depeasc situaia de criz/dificultate. Intervenie social. Reprezint un ansamblu de msuri reglementate sau nu juridic care au impact asupra unor grupuri umane largi, defavorizate din punct de vedere medico-socio- economic. Ex.: politica anti-srcie (Legea marginalizrii sociale, Legea venitului minim garantat), politica anti-drog, politica de incluziune social a persoanelor cu nevoi sociale, etc.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
6. REGLEMENTRI APLICABILE
Reglementri Generale - Constituia României - Lege nr. 272 /2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, actualizat - Codul familiei - Legea 292/2011, privind sistemul naional de asistenta sociala - Lege nr. 18/1990 pentru ratificarea Conveniei ONU privind drepturile copilului - Ordin nr. 383/2003 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile
sociale si a modalitii de evaluare a îndeplinirii acestora de ctre furnizori - Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale - Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul proteciei copilului - Codul de procedura civila.
Reglementri Specifice - Contract de finanare nr. POCU/303/5/2/130360, - Ghidul Orientrii Generale POCU - Ghidul Condiii Specifice POCU, Axa Prioritar 5 – Dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii, Obiectivul specific 5.2: reducerea numrului de persoane aflate în risc de srcie sau excluziune social din comunitile marginalizate din zona rural prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
- Manualul beneficiarului Programul Operaional Capital Uman 2014-2020.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
CAPITOLUL 2 – ÎNSCRIEREA I SELECIA ÎN GRUPUL INT
Durat: 01.11.2020 – 31.01.2021 sau la atingerea GT i a indicatorilor de calitate.
CARACTERISTICILE GRUPULUI INT ELIGIBIL
proiectului
250 persoane, copii i aduli, aflate în risc de srcie i
excluziune social, 125 copii, elevi din ciclul primar i
gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iailor” i 125 persoane
adulte: omeri, persoane neocupate.
implica în proiect
- - minim 125 aduli peste 18 ani care vor primi sprijin pentru
accesul i/sau meninerea pe piaa muncii
- - minim 40 de persoane care dovedesc caliti
antreprenoriale i doresc s iniieze/dezvolte o
afacere/activitate pe cont propriu
- - minim 50 de copii cu vârsta cuprins între 6-14 ani care vor
participa la activiti meteugreti, grdinrit i non
formale
- - minim 75 de copii cu vârsta cuprins între 6-14 ani care vor
participa la activiti desfurate în scopul
prevenirii/reducerii prsirii timpurii a colii
Persoanele care vor deveni beneficiari ai proiectului sunt persoane care se gsesc în una din
urmtoarele situaii:
− se confrunt cu deprivarea material sever
− triesc în gospodrii cu o intensitate foarte redus a muncii
Persoanele aflate in risc de srcie si excluziune sociala care vor beneficia de servicii integrate
in cadrul proiectului vor avea urmtoarea distribuie (in funcie de serviciile de care vor
beneficia):
− servicii educaionale
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
1. Grup int copii
a) Indicator de grup int
Copii de vârst colar, elevi din teritoriul GAL „Colinele Iailor”, cu vârsta între 6 i 14 ani, copii
in risc de srcie sau excludere social din zona marginalizat – 125 de copii.
b) Activiti în care va fi implicat grupul int
ACTIVITATEA 5.1 Servicii sociale furnizate prin Punct unic de acces la servicii
Perioada de desfurare: 1 Noiembrie 2020 - 31 Iulie 2022
Partenerul responsabil: Comuna Ciurea, Asociaia Prietenii Bârnovei
Indicator grup int: 125 de copii
Mod de implicare:
− documentarea completa a cazului
− realizarea referirii de caz departamentelor subordonate sau instituiilor abilitate
− monitorizarea continua a cazului
− asigurarea calitii interveniei
− controlul costurilor
ACTIVITATEA 5.2. Furnizarea de servicii sociale pentru copiii identificai in grupul int
Perioada de desfurare: 1 Martie 2021 - 31 August 2022
Partenerul responsabil: Asociaia Prietenii Bârnovei
Indicator grup int: 50 de copii
Mod de implicare:
- Furnizarea de servicii sociale copiilor aflai in situaii de risc social: evaluare i asisten
social, informare i consiliere social, consiliere psihosocial i suport emoional,
socializare i petrecere a timpului liber prin activiti ocupaionale;
- Furnizarea de servicii de terapie ocupaional: activiti meteugreti, artistice, de
grdinrit etc.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
ACTIVITATEA 6. Realizarea unor aciuni cu impact direct asupra facilitrii accesului la educaie
si prevenirii/reducerii prsirii timpurii a colii
Perioada de desfurare: Aprilie 2021 - August 2022
Partenerul responsabil: coala Gimnazial Bârnova
Indicator grup int: 75 de copii
Mod de implicare:
- Realizarea de activiti educative:
o Servicii de consiliere educaional
o Sprijinirea procesului de adaptare i integrare a elevilor în comunitatea colar i
local
o Motivarea pentru participare i implicare colar
o Activiti extracurriculare
Nr. crt.
Criteriu Documente necesare
1. Are domiciliul sau reedina în teritoriul Asociaiei GAL „Colinele Iailor”
Copie C.I. printe/tutore, certificat conform cu originalul
2. La data înscrierii în proiect, copilul are împlinit vârsta de 6 (ase) ani
Copie a certificatului de natere al copilului, certificat conform cu originalul 3. La data înscrierii în proiect, copilul nu a
împlinit vârsta de 14 (paisprezece) ani;
4. se afl într-una din urmtoarele situaii: (A) în risc de srcie sau (B) se confrunt cu o deprivare material sever sau (C) triesc în gospodrii cu o intensitate extrem de redus a muncii.
Chestionar de recrutare grup int
5. Copilul în situaii de dificultate, care fac parte din una sau mai multe categorii de grup vulnerabil. Prin grup vulnerabil se înelege copii care îndeplinesc una sau mai multe dintre urmtoarele condiii:
Declaraia pe propria rspundere a printelui privind apartenena la grupul vulnerabil menionat. Alte adeverine care s ateste apartenena la unul dintre grupurile
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
- copiii cu dizabiliti i cu nevoi educaionale speciale - copiii din comunitile dezavantajate socio- economic1 - copiii din familii cu 3 sau mai muli copii sau din familii monoparentale - copiii cu unul sau ambii prini în mobilitate în afara localitii de domiciliu (mai ales copiii care se confrunt cu separarea pe termen lung de prinii lor plecai la munc în strintate) - copii în cazul crora unul sau mai muli aduli din gospodrie sunt privai de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probaiune - copiii care au prsit coala pentru a munci (inclusiv în gospodrie) - copiii care nu au fost înscrii la coal, care au abandonat sau au prsit timpuriu coala etc. - mame minore, adolesceni cu comportamente la risc, copii i tineri ai strzii; - sunt în alte situaii demonstrabile de risc educaional;
vulnerabile menionate. (dac este cazul) (documente care s ateste categoria in care face parte (ex. Certificat de orientare colar/certificat de încadrare într-un grad de handicap/ adeverin medical)
1 Aceast categorie de grup int vizeaz msurile care urmresc creterea accesului i participrii la educaia timpurie/ învmânt
primar i secundar i reducerea prsirii timpurii a colii.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
2. Grup int aduli
a) Indicator de grup int
Persoane adulte de vârst activ din teritoriul GAL „Colinele Iailor” in risc de srcie sau
excludere social din zona marginalizat – 125 de aduli.
b) Activiti în care va fi implicat grupul int
ACTIVITATEA 5.1 Servicii sociale furnizate prin Punct unic de acces la servicii
Perioada de desfurare: 1 Noiembrie 2020 - 31 Iulie 2022
Partenerul responsabil: Comuna Ciurea, Asociaia Prietenii Bârnovei
Indicator grup int: 125 de aduli
Mod de implicare:
− documentarea complet a cazului
− realizarea referirii de caz departamentelor subordonate sau instituiilor abilitate
− monitorizarea continua a cazului
− asigurarea calitii interveniei
− controlul costurilor
− obinerea rezultatelor propuse/ateptate pentru fiecare caz in parte.
ACTIVITATEA 7.1. Program de servicii de ocupare pentru accesul i/sau meninerea pe piaa
muncii
Partenerul responsabil: Comuna Ciurea
Mod de implicare:
− servicii de formare profesional ACTIVITATEA 8.1. Program de dezvoltare antreprenorial si acordare a microgranturilor
Perioada de desfurare: 22 Noiembrie 2020 - 21 Septembrie 2022
Partenerul responsabil: Comuna Ciurea, Asociaia Grupul de Aciune Local „Colinele Iailor”
Indicator grup int: 40 de aduli
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Mod de implicare:
− curs de formare antreprenorial
− finanarea a minim 10 planuri de afaceri în valoare de maxim 25.000 euro/plan
c) Criterii de eligibilitate
Nr. crt.
Criteriu Documente necesare
1. Are domiciliul sau reedina în teritoriul Asociaiei GAL „Colinele Iailor”
Copie C.I. certificat conform cu originalul
2. La data înscrierii în proiect, are împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani
Copie C.I. certificat conform cu originalul
3. Se încadreaz în urmtoarele categorii de pe piaa muncii:
− omer
loc de munc i nu realizeaz venituri i sunt în
cutarea unui loc de munc de la vârsta de minim 16
ani.
Categoria „Persoanele inactive” include persoanele
cu vârsta cuprins între 18 i 65 de ani care nu se
încadreaz nici în populaia ocupat i nici în cea
aflat în omaj (de ex. studeni, persoane casnice).
Pensionarii nu fac parte din grupul int al
prezentului proiect.
omer: Carnet de omer Persoan inactiv: Declaraie pe propria rspundere, document vizat care s ateste c la momentul înscrierii urmeaz o form de învmânt (adeverin de la facultate/universitate) Declaraie pe proprie rspundere privind înregistrarea în grupul int al proiectului
4. se afl într-una din urmtoarele situaii: (A) în risc de srcie sau (B) se confrunt cu o deprivare material sever sau (C) triesc în gospodrii cu o intensitate extrem de redus a muncii.
Chestionar de recrutare grup int
5. Nu s-a înscris i nu face parte din grupul int al altui operator de grant în cadrul acestei scheme
Declaraie
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
NU este permis participarea la activitile proiectului pentru:
- angajaii Liderului de Parteneriat i a partenerilor acestuia, precum nici pentru soul sau
soia sau rudele/afinii acestora pân la gradul 2 inclusiv;
- tinerii NEET’S (adic tineri cu vârsta între 16-24 ani care nu urmeaz nici o form de
învmânt i nici nu au un loc de munc)
- pensionari
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
3. Etape de înscriere
Informare
Identificare nevoi (interviu)
Oferirea de servicii
Apartenenta la grupul int se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaraie pe propria rspundere a persoanei din grupul int (sau a printelui/ tutorelui/ îngrijitorului informal / asistentului social/ mediatorului colar/ sanitar in cazul minorilor) sau prin ataarea de documente doveditoare (in cazul in care acestea exista).
Toi beneficiarii proiectului vor avea acces egal si nediscriminatoriu la activitile si serviciile dezvoltate in proiect.
ÎNREGISTRARE
i 2 se pot înregistra în proiect.
Înregistrarea persoanelor în grupul int al proiectului se va realiza cu sprijinul experilor care lucreaz în cadrul punctului unic de acces la servicii care vor organiza sesiunile de înregistrare i vor monitoriza completarea documentelor de înscriere de ctre fiecare persoan care se înscrie în grupul int. Înscrierea, prin completarea setului de documente, se va face numai în prezenta unui expert special desemnat in acest sens. Înregistrarea persoanelor în grupul int se va realiza prin planificarea de întâlniri individuale între persoana care dorete sa se înscrie si un expert. Experii vor explica modalitatea de completare a fiecrui document. Înscrierea i înregistrarea persoanelor in grupul int al proiectului se va face numai in momentul când persoanele care doresc sa se înscrie vor prezenta documente care sa ateste încadrarea lor in categoriile eligibile de grup int.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Actele doveditoare, declaraiile pe propria rspundere, instrumentele de lucru si orice alt act considerat necesar, conform celor de mai sus vor constitui dosarul beneficiarului care va sta la baza oferirii de servicii in cadrul proiectului. Paii care vor fi urmai în procesul de înregistrare a persoanelor in grupul int al proiectului vor fi:
DENUMIRE ETAP MODALITI DE PRELUCRARE
Completarea
chestionarului
Se aplic un chestionar de recrutare unui eantion de minim 250
persoane, din care minim 125 aduli i minim 125 copii.
Înregistrarea în proiect se face cu preluarea/prelucrarea datelor
cu caracter personal. Prin înscrierea i trimiterea oricrui
document din partea persoanelor interesate, acestea atest c au
luat la cunotin prevederile prezentei Metodologii i îi vor da
acordul cu privire la preluarea/prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Se realizeaz o baz de date cu persoanele care au completat
chestionarul.
Toate persoanele eligibile vor fi contactate de ctre experii
proiectului pentru a li se explica paii de urmat i pentru a li se
transmite lista documentelor aferente dosarului de înscriere.
Depunerea dosarului de
Dosarul de înscriere a copilului va conine urmtoarele documente:
1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup int 2. Anexa 2 – Declaraie evitare dubl finanare 3. Anexa 3 – Declaraie prelucrare date personale 4. Anexa 4 – Declaraie de angajament 5. Anexa 5 – Declaraia pe propria rspundere a printelui
privind apartenena la grupul vulnerabil menionat 6. Anexa 6 – Acordul reprezentantului legal de a participa la
activitile proiectului 7. Copie C.I. printe/tutore, certificat conform cu originalul 8. Copie a certificatului de natere al copilului, certificat
conform cu originalul 9. Copie dup certificatul de cstorie al prinilor/Hotrâre
divor (daca e cazul)– „conform cu originalul” 10. Alte documente care s ateste apartenena la grupul int
(ex. Certificat de orientare colar/certificat de încadrare într-un grad de handicap/ adeverin medical)
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Dosarul de înscriere pentru aduli
Dosarul de înscriere a copilului va conine urmtoarele documente:
1. Anexa 1 – Formular de înregistrare grup int 2. Anexa 2 – Declaraie evitare dubl finanare 3. Anexa 3 – Declaraie prelucrare date personale 4. Anexa 4 – Declaraie de angajament 5. Anexa 5 – Declaraia pe propria rspundere privind
apartenena la grupul vulnerabil 6. Copie C.I., certificat conform cu originalul 7. Copie dup carnetul de omaj, certificat conform cu
originalul 8. Copie dup diploma de studii 9. Alte documente care s ateste apartenena la unul dintre
grupurile vulnerabile menionate. (ex. Certificat de orientare colar/certificat de încadrare într-un grad de handicap/ adeverin medical)
Validarea dosarului
clarificri sau documente suplimentare dac situaia o impune.
Doar dup obinerea acestora dosarul poate fi declarat valid.
Completarea de ctre persoanele care doresc s se înscrie in proiect, a unui pachet de instrumente de recrutare, care va include toate formularele / declaraiile care vor fi obligatorii de completat i anume:
• formular înregistrare grup int – copii si aduli
• acord privind utilizarea datelor cu caracter personal- aduli
• acord privind participarea copiilor in proiect -copii
• declaraie privind includerea în categoriile de grup int
• declaraie privind angajamentul de participare la activitile proiectului
• declaraie privind evitarea dublei finanri - aduli
• declaraie de apartenenta la etnie roma – daca e cazul
• alte declaraii pe propria rspundere
Identificarea i înregistrarea persoanelor în grupul int se va face în primele 3 luni de implementare a proiectului, sau pân la completarea grupului int, dar i continuu pe durata perioadei de implementare, pentru completarea permanenta a grupului int (in cazul in care vor fi persoane care se vor retrage din proiect), sau in cazul in care nu se va atinge numrul minim de persoane prevzut in CF pentru fiecare activitate din proiect.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
Instrumentele de lucru comune, aplicabile persoanelor adulte si copiilor:
1. Anexa înregistrare GT
4. Plan de intervenie personalizat
5. Contract de furnizare servicii
EVALUARE
Evaluarea social se va realiza prin instrumente specifice precum ancheta social si chestionarul de evaluare a nevoilor din punct de vedere social atât pentru aduli, cât i pentru copii. Ancheta sociala este o metoda de investigaie întemeiat pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informaiei, in scopul analizei situaiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitilor, având rol de diagnostic social. Chestionarul de identificare a nevoilor sociale vine sa numeasc punctual problemele pe ace se dorete axata intervenia, probleme identificate atât de asistentul social, cat si de persoana in cauza. Evaluarea psihologic se va realiza prin instrumente specifice precum interviul si chestionarul de evaluare a nevoilor din punct de vedere social atât pentru aduli, cat si pentru copii. Chestionarul de identificare a nevoilor sociale vine sa numeasc punctual problemele pe care se dorete axata intervenia, probleme identificate atât de psiholog cat si de persoana in cauza. In urma realizrii evalurii sociale de ctre experii asisteni sociali si a evalurii psihologice realizate de ctre expertul psiholog se realizeaz Planul de Intervenie Individualizat Plan de intervenie personalizat/individualizat este instrumentul expertului asistent social, care prin consilierea sociala duce la identificarea nevoilor sociale, educaionale, medicale si profesionale a unei persoane aflate in situaie de risc social. Planul de intervenie îi propune sa intervin in soluionarea problemelor identificate cu aciuni pe termen scurt si lung. În funcie de rezultatele acestor planuri individuale, se va realiza alocarea pe activiti a persoanelor din grupul int i anume stabilirea tipurilor de activiti la care acestea ar fi potrivit s participe, în funcie de tipurile de servicii de care au nevoie astfel încât fiecare persoan din grupul int s beneficieze de minim 2 servicii – s participe la minim 2 activiti dedicate lor în cadrul proiectului.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii.
IMPLICARE
Se va realiza direcionarea persoanelor înscrise la activitile proiectului în raport cu necesitile
individuale identificate în etapa de evaluare. În funcie de nevoile individuale care vor reiei din
formularul de identificare nevoi, vor fi elaborate centralizri cu persoanele înscrise, pe tipuri de
grup int: copii, aduli api de munca.
Echipa multidisciplinara de identificare si recrutare GT va evalua dosarele fiecrei persoane
înscrise în grupul int in funcie de nevoi, dup care vor realiza redirecionarea persoanelor
spre tipuri de servicii i activiti, spre experi responsabili cu organizarea activitilor din
proiect.
4. Dispoziii finale
- prezenta metodologie poate fi modificat i completat în funcie de necesitile reale care decurg din implementarea proiectului; - în situaia în care un beneficiar renun/cumuleaz absente nejustificate, acesta poate fi înlocuit de un alt beneficiar din lista de ateptare care întrunete condiiile de eligibilitate, îns nu mai târziu de finalizarea cursurilor de formare. 5. Anexe