Mesajul în scrierea funcţională

8
Mesajul în scrierea funcţională Cum putem comunica?

description

Mesajul în scrierea funcţională. Cum putem comunica?. Harta conceptual ă. camere web. prin viu grai, direct sau la distanţă. prin scrisori, bilete. prin mijloace audio vizuale (radio, TV, reviste , ziare etc.). prin semne. Cum putem comunica?. prin poşta electronică. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mesajul în scrierea funcţională

Page 1: Mesajul în scrierea funcţională

Mesajul în scrierea funcţională

Cum putem comunica?

Page 2: Mesajul în scrierea funcţională

Harta conceptuală

Cum putem comunica?

camere web

prin mijloace audio vizuale

(radio, TV, reviste , ziare etc.)

prin poşta electronică

prin viu grai, direct sau la distanţă

prin scrisori, bilete

prin semne

prin mimicăprin gesturi

Page 3: Mesajul în scrierea funcţională

Să privim următoarele mesaje scrise!

Page 4: Mesajul în scrierea funcţională
Page 5: Mesajul în scrierea funcţională
Page 6: Mesajul în scrierea funcţională

Scrisoarea Asemănări

Structura: - data si loculformula de adresare (exprima atitudinea faţă de destinatar)- Cuprinde informaţii diverse;formula de incheiere (Exprima sentimentele expeditorului)semnatura

scrisorile pot fi: familiale, de felicitare, de afaceri, reflexive, oficiale -Redactare ireproşabilă-- Se expediază de acasă sau din depărtare-Se expediază prin plic.

Cartea poştală

Structura: - dataformula de adresare (exprima atitudinea faţă de destinatar)-scurte informaţii, felicitări, urări, mulţumiri; - formula de incheiere (Exprima sentimentele expeditorului)

• Cartea poştală nu setrimite în plic; - se expediază din depărtare

• un mod de comunicare în scris , între expeditor (cel care scrie) şi destinatar (cel căruia i se adresează• Se expediază prin Poştă;• Se finalizează cu semnătura persoanei care scrie mesajul.• Se completează cu adresa destinatarului...

Page 7: Mesajul în scrierea funcţională

Să privim următoarele mesaje scrise!

Page 8: Mesajul în scrierea funcţională

Mesajul în scrierea funcţionalăVom învăţa: Care sunt elementele componente ale mesajelor în scrierea

funcţională? Cum redactăm textele cu destinaţie oficială (scrisoarea, cartea

poştală, felicitarea) dar textele neliterare (reclama, afişul, anunţul etc.)?

Care este mesajul transmis de autori prin aceste scrieri funcţionale?

De ce este necesar să scriem corect în pagină textele cu un conţinut oficial, respectând scrierea cu alineate şi spaţiul liber între cuvinte, scrierea caligrafică / lizibilă?

Ce ne trezeşte interesul când primim, vedem o carte poştală, o scrisoare, o reclamă, un afiş etc.?

Cum aşezăm în pagină conţinutul mesajelor transmise prin scrierea funcţională?