Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate...

of 7 /7
Anexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent universitar la Catedra de Automatica, sub forma aplicatiilor la disciplina de Calculatoare Numerice. Din anul universitar 1970/1971 am demarat si activitatile de predare, primul curs abordat fiind cel de la disciplina de Calculatoare Numerice, predat studentilor anului IV al specializarii Automatica. De atunci, am desfasurat activitati de predare a urmatoarelor cursuri la Universitatea din Craiova: 1970 – 1991 Calculatoare Numerice 1976 – 1990 Analiza si Sinteza Dispozitivelor Numerice 1975 Programarea Calculatoarelor 1974 – 1975 Programare in Basic (curs postuniversitar) 1972 Programarea si Utilizarea Calculatoarelor 1977 – 1979 Microprocesoare (curs postuniversitar) 1985 – 1990 Microprocesoare, Microcalculatoare (curs postuniversitar) 1992 – 2005 Arhitectura Calculatoarelor 1992 – 2005 Organizarea Calculatoarelor 1990 – 2005 Bazele Logice ale Proiectarii Calculatoarelor 1990 – 2005 Structura Sistemelor de Calcul 1995 – 2003 Structura Calculatoarelor Paralele 1998 – 2004 DSP in Communications 1994 – 2005 Logical Design of Digital Computers 1995 – 2005 Computer Architecture 1995 – 2005 Computer Organisation 1996 – 2004 Computer Systems 1998 – 2003 Parallel Computer Structure 1997 – 2000 Introduction to Computer Engineering 1997 – 2000 Firmware Engineering 1978 Sisteme de Operare In calitate de titular de disciplina la disciplinele de mai sus, am elaborat programele analitice ale cursurilor si aplicatiilor. Aceste programe analitice au fost discutate si aprobate de diferite organisme ale structurilor universitare la nivel de catedra, facultate, sau dupa caz la nivel national sau chiar international. In calitate de sef al Catedrei de Calculatoare, dupa 1990 am participat la sedintele organizate in cadrul Ministerului Invatamantului pentru armonizarea planurilor de invatamant la specializarile de calculatoare. O forma speciala a reprezentat-o activitatea de constituire a grupului de cursuri alocate optiunii ICT de la specializarea Calculatoare, sprijinita de fonduri europene, prin finantarile Phare – Tempus, unde atat planul de invatamant cat si programele analitice au fost discutate si validate (anii 1998/1999) si in Consortiul international al proiectului TEMPUS INCOT (Universitatea Lund, Universitatea Limerick, Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg si Colegiul Tehnologic Pireu). Am desfasurat activitati legate de aplicatiile la disciplinele la care am fost titular: seminar, laborator, proiect. Am coordonat activitatile legate de proiecte de diploma ale absolventilor de Automatica, ulterior ale celor de la specializarea Calculatoare, numarul total fiind de peste 150. Tematica acestor proiecte a fost corelata cu activitatile de cercetare pe baza de contracte economice, cu planul de

Embed Size (px)

Transcript of Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate...

Page 1: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

Anexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica

Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent universitar la Catedra de Automatica, sub forma aplicatiilor la disciplina de Calculatoare Numerice. Din anul universitar 1970/1971 am demarat si activitatile de predare, primul curs abordat fiind cel de la disciplina de Calculatoare Numerice, predat studentilor anului IV al specializarii Automatica. De atunci, am desfasurat activitati de predare a urmatoarelor cursuri la Universitatea din Craiova: 1970 – 1991 Calculatoare Numerice 1976 – 1990 Analiza si Sinteza Dispozitivelor Numerice

1975 Programarea Calculatoarelor 1974 – 1975 Programare in Basic (curs postuniversitar) 1972 Programarea si Utilizarea Calculatoarelor 1977 – 1979 Microprocesoare (curs postuniversitar) 1985 – 1990 Microprocesoare, Microcalculatoare (curs postuniversitar) 1992 – 2005 Arhitectura Calculatoarelor 1992 – 2005 Organizarea Calculatoarelor 1990 – 2005 Bazele Logice ale Proiectarii Calculatoarelor 1990 – 2005 Structura Sistemelor de Calcul 1995 – 2003 Structura Calculatoarelor Paralele 1998 – 2004 DSP in Communications 1994 – 2005 Logical Design of Digital Computers 1995 – 2005 Computer Architecture 1995 – 2005 Computer Organisation 1996 – 2004 Computer Systems 1998 – 2003 Parallel Computer Structure 1997 – 2000 Introduction to Computer Engineering 1997 – 2000 Firmware Engineering 1978 Sisteme de Operare

In calitate de titular de disciplina la disciplinele de mai sus, am elaborat programele analitice ale cursurilor si aplicatiilor. Aceste programe analitice au fost discutate si aprobate de diferite organisme ale structurilor universitare la nivel de catedra, facultate, sau dupa caz la nivel national sau chiar international. In calitate de sef al Catedrei de Calculatoare, dupa 1990 am participat la sedintele organizate in cadrul Ministerului Invatamantului pentru armonizarea planurilor de invatamant la specializarile de calculatoare.

O forma speciala a reprezentat-o activitatea de constituire a grupului de cursuri alocate optiunii ICT de la specializarea Calculatoare, sprijinita de fonduri europene, prin finantarile Phare – Tempus, unde atat planul de invatamant cat si programele analitice au fost discutate si validate (anii 1998/1999) si in Consortiul international al proiectului TEMPUS INCOT (Universitatea Lund, Universitatea Limerick, Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg si Colegiul Tehnologic Pireu). Am desfasurat activitati legate de aplicatiile la disciplinele la care am fost titular: seminar, laborator, proiect. Am coordonat activitatile legate de proiecte de diploma ale absolventilor de Automatica, ulterior ale celor de la specializarea Calculatoare, numarul total fiind de peste 150. Tematica acestor proiecte a fost corelata cu activitatile de cercetare pe baza de contracte economice, cu planul de

Page 2: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

dotare tehnologic al laboratorului de cercetare, de actiunile de colaborare internationala (dupa 1990) cu partenerii din programul european SOCRATES , sau cu anumite subiecte reprezentand cercetari interne ale catedrei sau ale colectivului de calculatoare. Am initiat si oficializat metodologia dublei coordonari a proiectelor de diploma atribuite absolventilor sectiei de Calculatoare care au beneficiat de burse Socrates. Au existat foarte bune cooperari de dubla coordonare cu Universitatea Bundeswehr Munchen, cu Universitatea Gerhard Marcator Duisburg, cu Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg, cu Universitatea din Aveiro. Am sprijinit integrarea activitatilor legate de proiectele de diploma cu activitatea de cercetare stiintifica pe baza de contracte pentru beneficiari din industrie si institutii de cercetare, peste 70 de teme fiind rezolvate prin cooperarea cu industria/cercetarea (perioada 1978 – 1991). Am integrat experienta personala acumulata in perioada stagiului din productie la Fabrica de Elemente pentru Automatizare (FEA Bucuresti) in structura tematica a proiectelor de diploma ale absolventilor de la sectia Automatica. Astfel, majoritatea proiectelor de diploma au fost extinse si la doumentatiile specifice din mediul industrial (documentatia de constructie, manual de utilizare, dosar de omologare, manual de testare, caiet de sarcini etc). Mentionez urmatorii clienti din industrie si cercetare care au beneficiat de rezultatele activitatii absolventilor de la sectia de Automatica la elaborarea proiectelor de diploma: IPA Bucuresti, ICITPML Craiova, ICP Electroputere Craiova, ICPMMN Baia Mare, FEA Bucuresti, I. Mec. Targu Secuiesc, I. Mem. Timisoara, IUG Craiova, Electroputere Craiova, Combinatul Chimic din Craiova. Am creat, la nivelul colectivului din laboratorul de cercetare, o puternica baza de documentare a studentilor in abordarea proiectelor de an si de diploma (cataloage, documentatii, carti, reviste, norme tehnice, ghiduri de proiectare etc.) Am participat direct la elaborarea si aprobarea planurilor de invatamant pentru sectie si specializare, la diferite nivele de organizare: catedra, facultate, pe plan national si international. Pe plan national s-a urmarit o corelare a planurilor de invatamant de la specializarea Calculatoare cu alte centre din tara pentru compatibilizare si, eventual, transfer de credite. Pe plan international s-a materializat obiectivul proiectului TEMPUS INCOT de creare a specializarii/optiunii de ICT in Universitatile Tehnice din Romania. Astfel, variante ale planului de invatamant s-au dezbatut in sedintele grupului de management al proiectului INCOT (JEP 12132 – 97) incepand cu anul 1998, obtinand validarea de aplicare la Craiova inca din anul universitar 1999. Pentru elaborarea cursurilor predate am consultat o bogata colectie de carti tehnico – stiintifice de specialitate dispunand de zeci de carti noi in biblioteca personala, sau contribuind direct la dotarea bibliotecii de la catedra de calculatoare prin achizitii de carte prin fondurile alocate in proiectele TEMPUS, MINERVA, LEONARDO sau prin donatii de carti (ca in cazul lucrarilor de la Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg, de la unele edituri, de la unele universitati franceze). Am contribuit direct la dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor didactice destinate derularii activitatilor aplicative la diciplinele de calculatoare prin:

• achizitii de utilaj didactic (de exemplu de la Didactica Bucuresti, sau din importuri), achizitii de utilaj tehnologic (osciloscoape, generatoare de impulsuri, surse alimentare, sonde, analizoare logice, trasatoare de curbe, frecventmetre, multimetre, ohmmetre, utilaje de desenat, programe de calculator etc)

• achizitii de tehnica de calcul atat din productia interna cat si din import (M18, Junior 80, CUB, WANG, I 102 F, Siemens, Tulip, Robotron, Felix PC, HC 85 etc)

• proiectare si constructie prin autodotare a unor echipamente necesare in laboratoarele didactice (MICROSET, Simulatoare logice generale si dedicate, programatorul de memorii, interfete de cuplare la micro/mini calculatoare, sonde logice, echipamente auxiliare tip DIV 8, sistemul de testare/depanare micro, microcalculator MICUMO, sistemul de dezvoltare cu

Page 3: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

microprocesor SEM 80, aparatura de testare tip generator de semnatura binara, setul de programe PROGLOG etc).

Dupa 1990, odata cu crearea Catedrei de Calculatoare, am contribuit direct la dotarea si dezvoltarea laboratoarelor de specialitate prin:

• actiuni de achizitie din fonduri ale Comunitatii Europene (proiectele TEMPUS IARCOD, DISCO, INCOT, CECEN, EPROM), fonduri bugetare, donatii (Fachhochschule Regensburg, TULIP, Siemens,, DEC Holland, NEC Germany, INTRAROM etc.)

• dotari centralizate prin fonduri bugetare ale ministerului • sponsorizari • donatii

Astfel, s-au creat atat laboratoare didactice cat si Centre de Competenta recunoscute de organismele interne si internationale (Centrul TIMID, Centrul de Project si Network Management, Centrul Hard & Micro, Centru UNIX etc.). S-a trecut la modernizarea graduala a laboratoarelor Catedrei care au capatat un nou aspect. Ca tehnologie pedagogica folosita in activitatile de predare, mentionez achizitia, inca din anul 1975, a unui retroproiector american la nivelul catedrei, pe care l-am folosit in activitatea de predare a cursurilor (curente, post-universitare). Ulterior, prin proiectele europene am dotat Catedra de Calculatoare cu 3 sisteme de retroproiector, 2 sisteme de videoproiector, 1 sistem de vizualizare a ecranelor prin panou de cristale lichide, sistem video de citire si proiectarea documentelor, table albe si inteligente, monitor tip sala curs etc. Toate aceste dotari au permis perfectionarea procesului de instruire a studentilor prin abordarea tehnicilor moderne de predare.

Elaborarea de manuale si indrumare de laborator a fost si este o activitate esentiala in munca didactica. In functie de diferite etape tehnologice se mentioneaza:

• editarea de material didactic prin atelierul de reprografie al Universitatii ( Indrumar de laborator la disciplina de Calculatoare Numerice partea intaia, partea a doua si partea a treia, Programare in BASIC -editia intaia si a doua-, Culegere de probleme de Calculatoare si Prelucrarea Datelor)

• prin editura SITECH Craiova, editura Tehnica Bucuresti (Logical Design of Digital Computers, Computer Organisation - part one and part two-, Easy PC Professional, Introduction to Computer Engineering, Programarea in Limbajul VS BASIC)

• prin metode moderne on-line, prin crearea de situri pentru cursuri si probleme (setul de probleme la cursul Bazele Logice ale Proiectarii Calculatoarelor partea intaia, setul de figuri de la cursul Organizarea Calculatoarelor, setul de chestionare pentru examinarea absolventilor la licenta etc.).

O forma speciala de derulare a activitatii didactice este legata de infiintarea la specializarea Calculatoare a sectiei de predare in limba engleza, atat prin actiunile administrative la nivelul conducerii Universitatii si Ministerului Invatamantului, cat si prin actiunile organizatorice la nivel de catedra – reorientarea cadrelor, elaborarea de programe analitice in limba engleza, elaborarea de cursuri in limba engleza, redactare de cursuri in limba engleza etc. Incepand cu anul 1993 am tinut urmatoarele cursuri in limba engleza:

1. Introduction to Computer Engineering 1994 - 2000 2. Logical Design of Digital Computers p1 1994 - 2005 3. Logical Design of Digital Computers p2 1995 – 2005 4. Computer Architecture 1995 – 2005 5. Computer Organisation 1995 – 2005 6. Computer Systems Structure 1996 – 2004 7. DSP in Communications 1998 – 2004 8. Parallel Computer Structure 1998 – 2003

Page 4: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

Totodata, am publicat in limba engleza urmatoarele carti destinate utilizarii ca textbook-ri (Introduction to Computer Engineering, Computer Organisation part 1, part 2, part 3Logical Design of de Digital Computers - Fundamentals si Computer Architecture Vol1).

Activitatea de dezvoltate de cursuri in limba engleza trebuie corelata si cu activitatea de dotare cu carti de specialitate de la edituri americane si engleze, coordonata de mine prin crearea unei biblioteci a Catedrei, beneficiind de fonduri Phare-TEMPUS, MINERVA, LEONARDO si donatii.

Tot pe linia activitatilor didactice se incadreaza si crearea Academiei Locale CISCO care intr-o formula recunoscuta pe plan international organizeaza cursuri „on-line” in domeniul Retelelor de Calculatoare (CISCO Networking Academy). Sunt coordonatorul Academiei la nivel Regional, raspunzand de indrumarea si derularea activitatilor la academiile locale din Craiova si judetele in OLTENIA (Tg. Jiu, Slatina, Petrosani, Turnu-Severin). Zeci de studenti au parcurs deja cursurile aferente semestrelor 1 si 2 din programa CISCO. In prezent se organizeaza cursuri din ciclul CCNA, iar in viitor si din ciclul CCNP. Cu sprijinul direct al marii firme CISCO s-a creat si un Centru didactic de Networking (donatie peste 35000 dolari $). Incepand cu anul 2004 se vor demara si cursuri sponsorizate de SUN, in domeniul programarii JAVA, unde deja la nivel Academic Regional avem instructor autorizat.

Pe linia activitatii didactice postuniversitare semnalez urmatoarele: - organizarea in 1975 a primului curs de Programare in BASIC, cu particularizari

pentru sistemele de calcul WANG; - organizarea in 1979 a primului curs de microprocesoare (INTEL 8080) pentru

specialistii din cercetare si productie (structura si programare la nivel de limbaj de asamblare);

- in 1984 am demarat formalitatile de organizare institutionala la Universitatea din Craiova a cursului postuniversitar de „Microprocesoare, Microcalculatoare si Aplicatii” ;

- in intervalul 1985-1990 am desfasurat activitati de predare la cursul postuniversitar „Microprocesoare, Microcalculatoare si Aplicatii” aprobat de Ministerul Educatiei si inclus in programul de studii postuniversitare a Universitatii;

- in anul 1999 am organizat la Centrul de Competenta creat cu fonduri Phare-TEMPUS, un curs postuniversitar pentru inginerii din Electroputere legat de „Programarea in Visual BASIC”;

- dupa 1994, in cadrul activitatilor planificate in proiectele TEMPUS, prin seminariile/cursurile scurte intensive (SIC), am organizat la Catedra de Calculatoare un ciclu de prelegeri/sinteze condus de profesori si specialisti din Universitatile Vest – Europene/Institute de Cercetare/ Firme, din care as aminti:Universitatea Regala Tehnologica Stockholm, Colegiul Tehnologic Eindhoven, , Fachhochschule Regensburg, Universitatea Limerick, TEI Pireu, Universitatea Fortelor Armate Munchen, IAT Gelsenkirchen, Universitatea Tehnologica Eindhoven etc.;

- am participat la numeroase forme de schimb de experienta Universitatea-Industrie-Cercetrare organizate la Craiova si in tara, mese rotunde, simpozioane, consfatuiri, sedinte de lucru etc.;

- am participat activ la organizarea si elaborarea planului de invatamant al ciclului MASTER de „Project Management” (la ASE Bucuresti) prin prevederile proiectului TEMPUS EPROM (13507/98).

In planul dezvoltarii activitatilor diactice pe linie intenationala dupa 1989 semnalez: - participarea la actiunile legate de Reforma Invatamantului Superior in Romanaia; - infiintarea in 1990 a asociatiei Romano-Germane „NTIC” Noi tehnologii in

Craiova, sponsorizata de Guvernul Landului Bavaria, care a avut ca obiectiv si

Page 5: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

stagii de specializare a cadrelor didactice de la Craiova (Cernian, Lemeni, Musatescu, Mancas), donatii de echipamente pentru laboratoarele didactice (Siemens, FHR, DDS, ACO);

- constituire de consortii universitare pentru derularea proiectelor europene menite sa sprijine Reforma Invatamanului Superior din Romania, din care au facut parte Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg, Universitatea din Limerick, Colegiul Tehnologic din Pireu, Universitatea Tehnologica Eindhoven (initial), apoi Universitatea din Lund, Universitatea Gerhard Mercator Duisburg, Universitatea Paris 11, Universitatea Politehnica Grenoble, Universitatea Sophia Antipolis Nisa, ESIEE Noisy, ENSTA Paris, Universitatea Bundeswehr Munchen, etc.

Toate aceste legaturi au fost instituite de mine prin Acorduri Bilaterale, Contracte de Parteneriat, Constituiri de Parteneriate consortii prin proiect, Conventii si au permis dezvoltarea de multiple forme de cooperare, inclusiv dezbateri asupra planurilor de invatamant, a dotarii laboratoarelor, a formelor si tipurilor de achizitii, de documentare, de elaborare de aplicatii tip proiecte in diferite programe Europene, de schimb de cadre didactice si studenti. - vizitarea unor Universitati din Europa cu abordarea diferitelor aspecte specifice:

dotare laboratoare, planuri de invatamant, plan de cercetare, finantare, studenti, documentare etc. (Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg, Universitatea Paris 6, ESIEE Noisy, Universitatea Catolica Nijmegen, Universitatea Tehnologica Eindhoven, Universitatea Libera Amsterdam, Universitatea Bundeswehr Munchen, Universitatea din Limerick, Colegiul Tehnologic din Pireu, Colegiul Tehnologic Eindhoven, Universitatea din Atena, Universitatea de Business si Administratie Viena, Universitatea Lund);

- participarea la discutarea elaborarii planurilor de invatamant la partenerii nostrii – cum a fost cazul Colegiul Tehnologic din Pireu (la Catedra de Ingineria Calculatoarelor cu dl prof. Pavlos Kouros);

- tinerea de scurte prelegeri asupra planurilor de invatamant de la Craiova sau despre procedurile din proiectele Europene (la Colegiul Tehnologic din Pireu si la Universitatea de Stiinte Aplicate Regensburg);

- intocmirea planului de studii pentru studentii selectati si trimisi in mobilitati in schemele Europene TEMPUS si SOCRATES (16/20 studenti/an);

- abordarea componentei de Educatie Continua prin proiectul TEMPUS CECEN (12083/97) – aspecte organizatorice, de planuri tematice, SIC-uri, vizite la doua Centre Europene de marca de la Eindhoven (Centrul Philips si Euroforce de pe langa Universitatea Tehnologica Eindhoven);

- abordarea componentei de Invatamant Deschis la Distanta si E-Learning, prin actiunile derulate prin proiectul european „ViReC e – Initiative” din programul MINERVA, prin proiectul european „e-CASME” din programul Leonardo da Vinci si proiectul european „ARIEL”din programul e- Learning Initiative. Totodata am infiintat institutionalizat Centrul de Competenta TIMID – Tehnologii de Instruire Multimedia si Invatamant la Distanta – cu o dotare la nivel european, unde s-au desfasurat actiuni specifice pe linia Invatamantului si colaborarii internationale.

In planul actiunilor legate de ciclul de studii aprofundate (anul VI), precizez ca, in pozitia avuta de Sef de Catedra de Calculatoare, am organizat ciclul „ Sisteme Distribuite de Calcul” pentru absolventii de la specializarea Calculatoare. Au fost intreprinse urmatoarele actiuni relevante:

- am elaborat un plan de invatamant echilibrat, care sa acopere larg domeniul sistemelor distribuite;

- am recrutat cadrele didactice asignate sa tina cursurile/aplicatiile respective;

Page 6: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

- am creat Centrul de instruire „Sisteme de Calcul Avansate” creat prin proiectul TEMPUS DISCO (07101-94)/ coordonat de UPB, dotat cu server compatibil SUN si calculatoare PC ca terminale de lucru;

- am tinut cursul de „Proiectare VLSI pentru structuri paralele” (1996-2000); - am asigurat, prin proiectul TEMPUS DISCO specializarea a 6 cadre didactice ale

Catedrei in domeniul aplicatiilor distribuite – la Nisa, Grenoble, Munchen, Bochum;

- am consolidat colaborarea cu firma craioveana de cercetare AEIC, orientata pe dezvoltarea proiectelui Sisteme Distribuite de Conducere;

- am contribuit direct la abordarea tematicii planurilor de Invatamant in domeniul invederat la nivel national (prin UPB);

- am asigurat stagii de studiu si proiectare pentru 3 studenti in domeniile reteleor de calculatoare si aplicatiilor paralele si distribuite (la Bochum si Grenoble);

- am participat la organizarea seminariilor de vara PARADIS coordonate de Unisversitatea Politehnica Bucuresti (domnii profesori Tepus si Cristea) si Universitatea Marsilia (dl profesor Muntean);

- am achizitionat un sistem de operare performant destinat dezvoltarii aplicatiilor in timp real;

- am achizitionat carti de specialitate pentru dotarea bibliotecii de Catedra

Page 7: Memoriu de activitate didactica - Anexa 11 · PDF fileAnexa nr. 11 Memoriu de activitate didactica Activitatea didactica a fost inceputa din Decembrie 1969, odata cu angajarea ca asistent

LISTA celor mai semnificative rezultate

1. Infiintarea Catedrei de Calculatoare (1990) 2. Infiintarea Specializarii Calculatoare (1990) 3. Infiintarea claselor de predare in limba engleza (1993) 4. Crearea Oficiului de Calcul WANG la Catedra de Automatica (1974/1975) 5. Crearea Centrului de Calcul al Universitatii din Craiova (1977/1978) 6. Participarea in 10 proiecte europene 7. Conducerea Consortiilor Internationale in proictele TEMPUS IARCOD 08337/94, INCOT

12132/97, CECEN 12083/97 si MINERVA VIREC 101424/2002 8. Crearea a 5 Centre de Competenta (1995 – 2001) prin fonduri Phare - TEMPUS 9. Integrarea Universitatii din Craiova in structura RoEduNet la nivel de nod 0 si construirea

NSP, filiala Craiova (1992 – 2004) 10. Integrarea Catedrei in structura internationala CISCO Network Academy (1999 – 2004) 11. Crearea asociatiilor romano – germane NTIC si AMIR (1990/1991) 12. Realizarea de export de carte prin Editura Tehnica si colaborare cu firme WANG (1975 –

1985) 13. Infiintarea optiunii ICT, in conformitate cu orientarile Consiliului Europei (1999) 14. Dotarea laboratoarelor Catedrei (1970 – 2004) 15. Implementarea in planurile de investitii ale Universitatii (1971 – 1981) 16. Crearea OAO RoEduNet, filiala Craiova (1998) 17. Publicarea a peste 150 lucrari 18. Derularea a peste 35 proiecte pe baza de contracte si conventii 19. Trimiterea anuala a peste 16 – 20 studenti de la specializarea Calculatoare in stagii de

specializare/studii prin programul european SOCRATES (1998 – 2004) 20. Organizarea a peste 40 de stagii de specializare/documentare penrtu cadrele didactice ale

Catedrei prin programele Europene TEMPUs, SOCRATES, MINERVA, LEONARDO (1994 – 2004)

21. Infiintarea filialei din Craiova a Institutului de Proeictare si Cercetare in Automatica – IPA (1980)

22. Crearea laboratorului de cercetare „Microcalculatoare si Inetrfete” in care s-au derulat pana in 1991 toate activitatile de cercetare (1979)

23. Organizarea pe plan national a 2 concursuri studentesti in domeniul calculatoarelor (1987, 1994)

24. Activitatea de management la nivel de grup colectiv, catedra, consortiu 25. Contributiile la desfasurarea activitatilor la atelierul scoala al Facultatii de Electrotehnica

(1982 – 1990) 26. Consolidarea colaborarii cu industria si cercetarea (contracte de cercetare, conventii,

infiintari de filiale, TEMPUS) 27. Afirmarea Centrului Universitar prin premiile obtinute de studentii craioveni la concursurile

de calculatoare (Cluj Napoca, Timisoara, Bucuresti) 28. Cursurile predate la clasele de predare in limba engleza 29. Initierea dublei coordonari a proiectelor de diploma elaborate de absolventii craioveni,

beneficiari de burse Socrates 30. Organizarea la Craiova in Martie 1991 a marii manifestari „NTIC”, cu sprijinul

Universitatilor si firmelor germane (Siemens, BMW, FHR, ACO, NEC, Deutchland, etc)