matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu...

10

Transcript of matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu...

Page 1: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 2: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 3: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 4: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 5: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 6: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 7: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 8: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 9: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri
Page 10: matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametriandrei.clubcisco.ro/cursuri/1mate1/mate1_exercitii_integrale... · matematica 1 - exercitii integrale improprii si cu parametri