Masurarea Densitatea Pps

of 21 /21
 DETERMIN AREA  DETERMIN AREA  DENSIT  DENSIT  ĂŢII  ĂŢII 

Embed Size (px)

Transcript of Masurarea Densitatea Pps

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  1/21

  DETERMINAREADETERMINAREADENSITDENSITIIII

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  2/21

  CompetenCompetena 14.2: Efectueaz ana!ze f!z!co"c#!m!cea 14.2: Efectueaz ana!ze f!z!co"c#!m!ce

  COMPETENE DERIVATECOMPETEN

  E DERIVATE

  Ee$!! $o% f! capa&!!:Ee$!! $o%

  f! capa&!!: SS d defineasc noiunile de densitate absolut i densitateefineasc noiunile de densitate absolut i densitate

  relativrelativ SS d denumeasc metodele de determinare a densitiienumeasc metodele de determinare a densitii

  produselor alimentareproduselor alimentare

  SS descrie descrie areometrul, picnometrulareometrul, picnometrul i balana Mohr-i balana Mohr-WestphalWestphal S explice principiile teoretice la determinarea densitiiS explice principiile teoretice la determinarea densitii

  cu areometrul, cu picnometrulcu areometrul, cu picnometrul i cu balana Mohr-i cu balana Mohr-

  WestphalWestphal SS parcurg etapele de lucru la determinarea densitii cu parcurg etapele de lucru la determinarea densitii cudensimetrul, cu picnometrul densimetrul, cu picnometrul i cu balana Mohr-Westphali cu balana Mohr-Westphal

  SS calculeze densitatea relativ calculeze densitatea relativ

  SS r respecte normele de securitate i sntate n munc iespecte normele de securitate i sntate n munc ide !S!"! specifice analizelorde !S!"! specifice analizelor

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  3/21

  Den'!tateaDen'!tatea sausau ma'a un!t!! (ema'a un!t

  !! (e$oum$oumeste o proprietate caracteristiceste o proprietate caracteristic

  n special pentru alimenten special pentru alimente lichide ca#lichide ca#ulei, lapte etc! i poart numele deulei, lapte etc! i poart numele dedensitate absolutdensitate absolut$%&!$%&!

  Den'!tatea a&'outDen'!tatea a&'out aa unu! co%punu! co%psausauma'a 'pec!f!cma'a 'pec!f!c) notat cu) notat cu**) e'te) e'te(ef!n!t ca %apo%tu (!nt%e ma'a 'a(ef!n!t ca %apo%tu (!nt%e ma'a 'a

  +m, -! $oumu 'u +,.+m, -! $oumu 'u +,.

  V

  m=

  '

  m

  kgSI=>

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  4/21

  (n practic densitatea se determin(n practic densitatea se determin iiprin metode comparative n raport cuprin metode comparative n raport cumasa specific a apei i se folosetemasa specific a apei i se folosetenoiunea de densitate relativ!noiunea de densitate relativ!Den'!tatea %eat!$Den'!tatea %eat!$ (d)(d) reprezintreprezintraportul dintre masa unui volum deraportul dintre masa unui volum desubstan de analizat i masasubstan de analizat i masaaceluiai volum de ap, luate laaceluiai volum de ap, luate la

  aceeai temperatur.aceeai temperatur.)ensitatea relativ este o mrime)ensitatea relativ este o mrimeadimensionaladimensional!!

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  5/21

  Densitatea produselor alimentare licideDensitatea produselor alimentare licide

  poate !i determinat prin di!erite metode"poate !i determinat prin di!erite metode"

  1.1. ccu a%eomet%u 'au (en'!met%uu a%eomet%u 'au (en'!met%u

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  6/21

  2. c2. cu p!cnomet%uu p!cnomet%u

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  7/21

  /. c/. cu &aanu &aana Mo#% " 0e'tp#aa Mo#% " 0e'tp#a

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  8/21

  A) DETERMINAREAA) DETERMINAREA

  DENSITII CU AREOMETRULDENSITII CU AREOMETRUL%!nc!p!u meto(e!:%!nc!p!u meto(e!:

  #etoda se bazeaz pe#etoda se bazeaz pe eea u! A%#!me(eeea u! A%#!me(e, care, care

  e$prim proporionalitatea !orei ce %mpinge un corp,e$prim proporionalitatea !orei ce %mpinge un corp,scu!undat %ntr&un licid, cu masa volumului de licidscu!undat %ntr&un licid, cu masa volumului de licid

  dezlocuit.dezlocuit.

  A%eomet%eeA%eomet%ee sunt nite plutitoare con!ecionatesunt nite plutitoare con!ecionatedin sticl. 'artea in!erioar, %n !orm de s!er saudin sticl. 'artea in!erioar, %n !orm de s!er sau

  par, conine o cantitate de mercur sau alice depar, conine o cantitate de mercur sau alice de

  plumb, o contragreutate pentru a menine areometrulplumb, o contragreutate pentru a menine areometrul

  %n poziia vertical %n timpul plutirii.%n poziia vertical %n timpul plutirii.

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  9/21

  * + corp plutitor din sticl de* + corp plutitor din sticl deform cilindricform cilindric

  + rezervor cu mercur sau + rezervor cu mercur saualice de plumbalice de plumb' + tia cu scal gradat' + tia cu scal gradatpentrupentru

  citirea densitii relativecitirea densitii relative.nele areometre sunt prevzute i cu termometre, fixate n.nele areometre sunt prevzute i cu termometre, fixate ninterior, care permit citirea temperaturii lichidului n timpulinterior, care permit citirea temperaturii lichidului n timpuldeterminrii $termoareometre sau termodensimetre&!determinrii $termoareometre sau termodensimetre&!/reometrele pot fi etalonate diferit i pot indica#/reometrelepot fi etalonate diferit i pot indica#

  densitatea liciduluidensitatea licidului(densimetrul, lactodensimetrul)(densimetrul, lactodensimetrul) coninutul procentual dintr&o anumit substanconinutul procentual dintr&o anumit substan

  (zaarometru, alcoolmetru)(zaarometru, alcoolmetru) concentraia %n uniti convenionaleconcentraia %n uniti convenionale( areometrul aume).( areometrul aume).

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  10/21

  Mo(u (e uc%u a (ete%m!na%eaMo(u (e uc%u a (ete%m!na%ea(en'!t!! apteu!(en'!t!! apteu!

  a)a) Turnarea laptelui ntr-un cilindruTurnarea laptelui ntr-un cilindrucurat i uscat!curat i uscat!")") Intr#ducerea lact#densi$etrului cuIntr#ducerea lact#densi$etrului cu

  precau%ie n lapte& %in'ndu-l cu $'naprecau%ie n lapte& %in'ndu-l cu $'nade ti(& p'n ncepe s pluteasc* Nude ti(& p'n ncepe s pluteasc* Nuse d dru$ul are#$etrului "rusc nse d dru$ul are#$etrului "rusc n

  lic+id pentru c se p#ate spar,e daclic+id pentru c se p#ate spar,e dac,reutatea lui este prea $are i atin,e,reutatea lui este prea $are i atin,eundul cilindrului!undul cilindrului!

  c)c) Cilindrul cu lact#densi$etrulCilindrul cu lact#densi$etrulintr#dus n lapte!intr#dus n lapte!

  d)d) Citirea te$peraturii laptelui!Citirea te$peraturii laptelui!

  e)e) Citirea densit%ii pe scala ,radat& nCitirea densit%ii pe scala ,radat& ndreptul ni.elului lic+idului dindreptul ni.elului lic+idului dincilindru*cilindru*

  )up determinare areometrul se spal, se terge i se aeaz)up determinare areometrul se spal, se terge i se aeazn tocul su!n tocul su!

  0emperatura lichidului de analizat trebuie s fie de 10emperatura lichidului de analizat trebuie s fie de 1223! (n3! (ncaz contrar se aplic o corecie de temperatur!caz contrar se aplic o corecie de temperatur!

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  11/21

  //) DETERMINAREA DENSITII) DETERMINAREA DENSITIICU 0ICNOMETRULCU 0ICNOMETRUL

  3ea mai precis metod de determinare3ea mai precis metod de determinare

  a densitii este cea n care se folosetea densitii este cea n care se folosetepicnometrul!picnometrul!

  %!nc!p!u meto(e!:%!nc!p!u meto(e!:

  #etoda se bazeaz pe determinarea#etoda se bazeaz pe determinarea

  masei unui volum e$act msurat dinmasei unui volum e$act msurat din

  licidul de analizat.licidul de analizat.

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  12/21

  !cnomet%u!cnomet%u este un .as de sticl cu un .#lu$este un .as de sticl cu un .#lu$deter$inat pentru # anu$it te$peratur& a.'nd undeter$inat pentru # anu$it te$peratur& a.'nd und#p r#dat pre.1ut cu # desc+idere capilar& cared#p r#dat pre.1ut cu # desc+idere capilar& care

  per$ite u$plerea c#$plet a picn#$etrului cu lic+id*per$ite u$plerea c#$plet a picn#$etrului cu lic+id*0icn#$etrele p#t a.ea dierite #r$e i capacit%i0icn#$etrele p#t a.ea dierite #r$e i capacit%i

  cuprinse ntre 2 3 245$cuprinse ntre 2 3 245$ll* Unele picn#$etre sunt* Unele picn#$etre suntpre.1ute i cu ter$#$etru* Te$peratura de lucru estepre.1ute i cu ter$#$etru* Te$peratura de lucru estede 25de 2566C*C*

  a 3 picn#$etru si$plu 7cu d#pa 3 picn#$etru si$plu 7cu d#p

  pre.1ut cu capilar)pre.1ut cu capilar)

  " 3 picn#$etru cu ter$#$etru" 3 picn#$etru cu ter$#$etru

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  13/21

  o u e uc%u ao u e uc%u a(ete%m!na%ea (en'!t!! cu(ete%m!na%ea (en'!t!! cu

  p!cnomet%up!cnomet%u (nainte de determinare, picnometrul i dopul su(nainte de determinare, picnometrul i dopul su

  se cur cu amestec sulfocromic, se spal cuse cur cu amestec sulfocromic, se spal cuap distilat, apoi cu alcool etilic i eter etilic,ap distilat, apoi cu alcool etilic i eter etilic,dup care se usuc ntr-un curent de aer!dup care se usuc ntr-un curent de aer!

  4peraia urmtoare este determinarea cifrei de4peraia urmtoare este determinarea cifrei de

  ap!ap!C!f%a (e apC!f%a (e ap reprezint masa volumului de apreprezint masa volumului de apdistilat, la temperatura de 1distilat, la temperatura de 1223, coninut de3, coninut de

  picnometru!picnometru! Se c5ntrete picnometrul mpreun cu dopulSe c5ntrete picnometrul mpreun cu dopul

  su, la balana analitic cu precizia de 1,111g!su, la balana analitic cu precizia de 1,111g! )up aceasta se umple cu ap distilat proaspt)up aceasta se umple cu ap distilat proaspt

  fiart i rcit la *6 !!! 1fiart i rcit la *6 !!! 1223, evit5nd formarea3, evit5nd formareabulelor de aer! Se terge exteriorul cu o c5rpbulelor de aer! Se terge exteriorul cu o c5rpcurat i uscat, care nu las scame i securat i uscat, care nu las scame i se

  introduce n termostat la 1introduce n termostat la 1223 unde se ine '13 unde se ine '1minute!minute!

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  14/21

  Se scoate picnometrul din termostat, excesul de ap ieitSe scoate picnometrul din termostat, excesul de ap ieitdin tubul capilar se ndeprteaz cu o h5rtie de filtru, sedin tubul capilar se ndeprteaz cu o h5rtie de filtru, seterge din nou i se c5ntrete!terge din nou i se c5ntrete!

  3ifra de ap se calculeaz cu formula#3ifra de ap se calculeaz cu formula#C!f%a (e ap 3 m2 m1C!f%a (e ap 3 m2 m1

  m* + masa picnometrului gol la 1o3, n gm* + masa picnometrului gol la 1o3, n gm + masa picnometrului plin cu ap distilat, la 1o3,m + masa picnometrului plin cu ap distilat, la 1o3,n gn g

  )up ce picnometrul se spal i se usuc, se umple cu)up ce picnometrul se spal i se usuc, se umple culichidul de analizat i se procedeaz ca mai sus!lichidul de analizat i se procedeaz ca mai sus!

  3alculul densitii relative se face pe baza relaiei#3alculul densitii relative se face pe baza relaiei#

  m' + masa picnometrului plin cu lichidul de analizat, lam' + masa picnometrului plin cu lichidul de analizat, la

  11223, n g3, n g

  *

  *'11

  mmmmd

  =

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  15/21

  CC) DETERMINAREA DENSITII CU) DETERMINAREA DENSITII CU/ALAN/ALANA MO8R-9EST08ALA MO8R-9EST08AL

  )ensitatea la uleiuri se determin cu balana)ensitatea la uleiuri se determin cu balanaMohr-Westphal!Mohr-Westphal!

  %!nc!p!u meto(e!:%!nc!p!u meto(e!:u a*utorul balanei se msoar mrimeau a*utorul balanei se msoar mrimea

  !orei arimedice e$ercitate de ulei, asupra unui!orei arimedice e$ercitate de ulei, asupra unui

  plutitor cu volum constant. +cilibrnd aceastplutitor cu volum constant. +cilibrnd aceast!or cu a*utorul unor greuti, din mrimea!or cu a*utorul unor greuti, din mrimeavalorii acestora rezult densitatea uleiului %nvalorii acestora rezult densitatea uleiului %n

  comparaie cu apa.comparaie cu apa.

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  16/21

  5A6AN5A6ANA M78R"0EST8A6A M78R"0EST8A6

  : 3 sup#rt: 3 sup#rt

  2 3 ti( $#"il2 3 ti( $#"il

  ; 3 uru" de i

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  17/21

  %! componente:%! componente: C!!n(%u (!n 't!cC!!n(%u (!n 't!c %n care se introduce proba de%n care se introduce proba de

  analizatanalizat ut!to%ut!to% cu termometru cu un anumit volum i ocu termometru cu un anumit volum i o

  anumit mas. #asa plutitorului este ast!el aleasanumit mas. #asa plutitorului este ast!el aleas%nct menine balana %n ecilibru %n aer%nct menine balana %n ecilibru %n aer

  5aana cu &%ae neeae5aana cu &%ae neeae" compus din suportul (-)," compus din suportul (-),

  ti*a mobil (), urubul de !i$are (/), prgie cu braeti*a mobil (), urubul de !i$are (/), prgie cu braeneegale (0), urub de regla* (1). raul lung al prgieineegale (0), urub de regla* (1). raul lung al prgieieste divizat %n -2 pri egale. 3ltima diviziune aeste divizat %n -2 pri egale. 3ltima diviziune abraului lung corespunde crligului de care se atrnbraului lung corespunde crligului de care se atrn

  plutitorul de sticl. 4a captul braului scurt se gseteplutitorul de sticl. 4a captul braului scurt se gseteo contragreutate.o contragreutate.

  Se%!a (e %eut!Se%!a (e %eut! este !ormat dineste !ormat din 4 c%e!4 c%e!. #asa. #asaclreului cel mai mare I este egal cu masa apei peclreului cel mai mare I este egal cu masa apei pecare o poate dezlocui plutitorul (adic -)5 ceilalicare o poate dezlocui plutitorul (adic -)5 ceilaliclrei reprezint subdiviziuni (2,-5 2,2-5 2,22-).clrei reprezint subdiviziuni (2,-5 2,2-5 2,22-).

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  18/21

  Mo(u (e uc%u:Mo(u (e uc%u: entru determinarea densitii unui lichid se procedeaz astfel#entru determinarea densitii unui lichid se procedeaz astfel# Se terg prile metalice ale aparatului i se monteaz plutitorul iSe terg prile metalice ale aparatului i se monteaz plutitorul i

  s5rma cu care acesta se suspend se spal cu alcool etilic, eter i ses5rma cu care acesta se suspend se spal cu alcool etilic, eter i seusuc! lutitorul se at5rn de c5rligul balanei i apoi seusuc! lutitorul se at5rn de c5rligul balanei i apoi seechilibreaz n aer cu autorul urubului de regla!echilibreaz n aer cu autorul urubului de regla!

  Scufund5nd plutitorul n ap distilat cu temperatura de 1Scufund5nd plutitorul n ap distilat cu temperatura de 1223,3,

  balana se dezechilibreaz! entru a o aduce n echilibru, se at5rnbalana se dezechilibreaz! entru a o aduce n echilibru, se at5rnla diviziunea a *1-a clreul cel mai mare "! Se va urmri cala diviziunea a *1-a clreul cel mai mare "! Se va urmri ca

  plutitorul s fie cu minim *1mm sub nivelul lichidului!plutitorul s fie cu minim *1mm sub nivelul lichidului! entru determinarea densitii lichidului de analizat, acesta seentru determinarea densitii lichidului de analizat, acesta se

  toarn n cilindrul aparatului i apoi se scufund n el plutitorultoarn n cilindrul aparatului i apoi se scufund n el plutitorulters, splat i uscat! 7alana se echilibreaz aez5nd clreii peters, splat i uscat! 7alana se echilibreaz aez5nd clreii pe

  p5rghia balanei, n ordine descresc5nd! Se noteaz diviziunile lap5rghia balanei, n ordine descresc5nd! Se noteaz diviziunile lacare sunt aezate greutile, n ordinea descresc5nd a mrimiicare sunt aezate greutile, n ordinea descresc5nd a mrimiigreutilor8 dac lipsete vreuna valoarea ei se noteaz cu zero!greutilor8 dac lipsete vreuna valoarea ei se noteaz cu zero!

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  19/21

  Cacu:Cacu:

  De e9empu:De e9empu: clreul " este la diviziunea 9,clreul " este la diviziunea 9,clreul "" la diviziunea : i clreul "; laclreul "" la diviziunea : i clreul "; ladiviziunea < densitatea lichidului este# 1,9:1

  =a diviziunea 9, clreul " reprezint * x 1,9 >=a diviziunea 9, clreul " reprezint * x 1,9 >1,91,9 =a diviziunea :, clreul "" reprezint 1,* x 1,: >=a diviziunea :, clreul "" reprezint 1,* x 1,: >

  1,1:1,1: =a diviziunea 1,111 1,111

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  20/21

  Se msoar temperatura lichidului i n caz cSe msoar temperatura lichidului i n caz ctemperatura la care s-a efectuat determinarea estetemperatura la care s-a efectuat determinarea este

  diferit de 1diferit de 1223, se aplic o corecie, care se3, se aplic o corecie, care secalculeaz pe baza relaiei#calculeaz pe baza relaiei#

  - densitatea relativ a lichidului la 1- densitatea relativ a lichidului la 12233

  - densitatea relativ a lichidului la t- densitatea relativ a lichidului la t2233- diferena de temperatur fa de temperatura- diferena de temperatur fa de temperaturaprescris, nprescris, n 223!3!

  tdd t

  = 111:9,1111

 • 7/25/2019 Masurarea Densitatea Pps

  21/21

  MulMulumiri pentru ateniaumiri pentru atenia

  acordatacordat