Marketing Turistic Baile Herculane

46
BĂile Herculane

Transcript of Marketing Turistic Baile Herculane

Page 1: Marketing Turistic Baile Herculane

BĂile Herculane

- Iaşi 2009 -

Page 2: Marketing Turistic Baile Herculane

Cuprins

Rezumat introductiv/motivaţie ……………………………………………………… pag. 3

Cap. 1 Prezentarea destinaţiei ……………………………………………………….. pag.4

1.1 Prezentare generală ………………………………………………………….. pag. 4

1.2 Motivaţii de alegere a destinaţiei …………………………………………….. pag. 6

Cap. 2 Analiza pieţei ………………………………………………………………….. pag.7

2.1 Identificarea pieţei (tipuri de piaţă, starea cererii, dimensiunile pieţei, perspective de

dezvoltare, concurenţa) ……………………………………………………… pag. 7

2.2 Segmentarea pieţei (criterii, modalităţi) …………………………………… pag. 9

2.3 Piaţa ţintă …………………………………………………………………… pag. 9

2.4 Factori care influenţează comportamentul consumatorului ……………… pag. 10

Cap. 3 Produsul turistic (prestatari individuali/organizatori de voiaje)……………. pag.

12

3.1 Descriere detaliată……………………………………………………………pag.12

3.2 Atributele produsului şi analiza pe componente …………………………… pag. 14

Cap. 4 Politica de preţ ………………………………………………………………..pag. 21

4.1 Factori care influenţează preţul …………………………………………… .pag.21

4.2 Strategia de preţ …………………………………………………………… pag.

22

4.3 Nivelul preţului …………………………………………………………….pag. 23

Cap. 5 Politica de promovare ……………………………………………………… pag. 24

5.1 Reclama/marketing direct ………………………………………………… pag. 24

5.2 Promovarea vânzărilor ……………………………………………………. pag. 25

5.3 Relaţii publice …………………………………………………………… pag. 27

Anexe - Analiza SWOT

- Pliant

Bibliografie

2

Page 3: Marketing Turistic Baile Herculane

Rezumat introductiv

În rândul staţiunilor balneare şi turistice din Romania, Băile Herculane ocupă un loc bine

meritat. Prestigiul de care se bucură Băile Herculane atât pe plan intern, cât şi internaţional se

datorează nu numai trecutului istoric, cu o vechime de aproape 2000 de ani, şi mai ales apelor sale

tămăduitoare ( termominerale), cu multiple proprietăţi terapeutice, indicate în cura externă şi

internă.

În staţiune, pe lângă utilizarea factorilor naturali de cură şi a unor proceduri terapeutice

adjuvante, se mai aplică şi tratamente gheriatice, apiterapice şi acupuntura, deservite de un

personal medical cu o înaltă calificare, cu o bogată experienţă clinică şi terapeutică.

La dispoziţia curanţilor stau cele mai moderne baze de tratament pentru efectuare băilor în

căzi cu apă caldă termomierală sau în bazine construite din cea mai frumoasă mamură de

Ruşchiţa; de asemenea procedurile de hidroterapie, electroterapie, aerosoli, cultură fizică medicală

completează gama de proceduri pentru asigurarea unui tratament balnear complex.

Bogăţiei, diversitaţii şi valorilor apelor minerale li se poate adăuga frumuseţea inegalabilă a

cadrului natural. Staţiunea este înconjurată de munţi şi păduri de un mare pitoresc, ce oferă

multiple posibilităţi în practicarea turismului.

Totodata, prin aşezarea geografică, Băile Herculane se bucură de un climat plăcut, cu

importante influenţe mediteraneene. Cei ce doresc să-şi petreacă concediul de odihnă sau să-şi

refacă sănatatea găsesc aici toate elementele de confort modern. Ei pot admira ultimele realizări

arhitecturale, ridicate de mâna omului, hoteluri noi fiind o replică la ceea ce a creat civilizaţia

romană cândva.

Devenită bun al întregului popor în anii puterii populare, staţiunea cunoaşte o dezvoltare

fără precedent, valorificându-se toate valenţele de care dispune. Băile Herculane se prezintă azi

ca un împortant centru balnear şi turistic de renume mondial.

3

Page 4: Marketing Turistic Baile Herculane

Capitolul 1. Prezentarea destinaţiei

1.1. Prezentarea generală

Staţiunea Băile-Herculane este una dintre cele mai vechi staţiuni balneare ale lumii, cu o

vechime atestată documentar de peste 1848 de ani, datând din vremea romanilor, când purta numele

de "La apele sacre ale lui Hercule" (atestată documentar ca

staţiune în anul 153 e. n.), cunoscută pentru efectele

terapeutice ale apelor sale termale, sulfuroase, cu sodiu,

calciu, magneziu, oligotermale, uşor radioactive, bune atât

pentru cura internă cât şi externă.

Oraşul este situat în sud-vestul României (Judeţul Caraş-

Severin), pe Valea Cernei, între Munţii Mehedinţi, în est şi

Munţii Cernei , în vest şi 41 km nord-vest de Municipiul

Drobeta -Turnu Severin (resedinţa Judeţului Mehedinti), la intersecţia paralelelor 45° N cu

meridianul 23° E . Ea este integrată în Parcul Naţional Valea Cernei-Domogled, situată pe valea

Cernei, la o altidudine de 160 m, pe aceiaşi paralelă cu Nisa şi Veneţia, îi conferă un climat agreabil,

cu influenţe mediteraneene , specific depresiunilor intramontane.

Temperatura medie anuală de 14°C (în medie 22°C în iulie; în medie 1°C în ianuarie).

Precipitaţii anuale medii: 750 mm. Ierni blânde, veri răcoroase, primăveri sosite timpuriu şi de

scurtă durată, toamne lungi. Aer puternic ionizat (2000 ioni negativi pe cm 3) negativa măreşte

rezistenţa organismului la bolile infecţioase şi reglează funcţionalitatea glandelor endocrine.

Staţiunea dispune de locuri de cazare în marile şi modernele hoteluri sanatorial-balneare,

moteluri, pensiuni turistice, camere la localnici într-un cadru agreabil, de asemenea camping în

interiorul sau exteriorul oraşului. Multiplele mijloace de recreere şi divertisment – restaurant,

baruri, terase de vară, bazine de înot cu apă termală, saună, masaj, biliard, etc. – precum şi

posibilităţile de drumeţie şi excursii în staţiune şi pe valea Cernei, constituie o atracţie în plus pentru

vizitatorii oraşului.

Astfel încât, în perioada de sezon, gradul de ocupare a staţiunii Băile Herculane este de

aproape 75% din capacitatea totală de cazare. Aici vin, an de an, atât români veniţi în concediu sau la

tratament, cât şi turişti străini( în special germani), atraşi de serviciile, tratamentul şi condiţiile

geografice ale zonei.

4

Page 5: Marketing Turistic Baile Herculane

Situată pe Valea Cernei, la 5 km de principala arteră rutieră ce leagă vestul ţării de

Bucureşti – D.N. 6 (E 70), la o distanţă de 380km şi calea ferată internaţională Bucureşti –

Timişoara – Moraviţa, staţiunea este accesibilă şi pe calea fluvială a Dunării, fie dinspre est  : Sulina

– Galaţi – Drobeta Turnu Severin – Orsova, fie dinspre vest : Viena – Budapesta – Belgrad – Orşova.

Aeroporturile cele mai apropiate se află la Caransebeş(80 km), Timişoara(170km, aeroport

internaţional) şi Craiova (160km). Cel mai apropiat oraş important este Drobeta-Turnu-Severin (47

km).

5

Page 6: Marketing Turistic Baile Herculane

1.2 Motivaţia de alegere a destinaţiei

Băile Herculane este cea mai renumită statiune balneo-climaterică. Este un oraş mic, situat

pe cursul râului Cerna în zona Valea Cernei. Unul din punctele forte ale staţiunii îl reprezintă

izvoarele cu apă fierbinte, cu numeroase proprietăţi curative, descoperite încă de pe vremea

romanilor.

Cele cincisprezece izvoare cu ape minerale şi termale existente aici sunt folosite în tratarea

afecţiunilor reumatice, nervoase şi nutriţionale. Valea Cernei se întinde într-o zonă cu munţi

măiestuoşi de ambele părti, o încântare pentru ochiul şi sufletul turistului şi surprinde noul venit

prin oferta valoroasă pe care o prezintă. Aici există multe posibilităţi de recreere şi drumeţie.

Se regăseşte o infrastructură bine reprezentată (canalizare, alimentaţie cu energie electrică, cu apă,

cu gaze, drumuri de acces), ofertă de cazare largă, dar în acelaşi timp redusă pentru numărul

mare de turişti care vin, iar posibilităţile de distracţie şi agrement lipsesc în mare măsură.

6

Page 7: Marketing Turistic Baile Herculane

Capitolul 2 Analiza pieţei

2.1. Identificarea pieţei

Tipul pieţei

În funcţie de caracteristicile şi obiectivele urmărite Băile Herculane se încadrează perfect în

categoria pieţei turismului de odihnă şi recreere care cuprinde o mare parte a acţiunilor de turism,

menite a avea un efect relaxant, de destindere, de ieşire din cotidian. Turismul de odihnă poate fi

considerat cel practicat în concediul anual, mai puţin dinamic, pentru o relaxare fizică şi

intelectuală, iar turismul de recreere cel realizat în sejururi relativ scurte ( în week-end, în zona

periurbană sau de proximitate, agroturism etc.) cu o mobilitate accentuată.

De asemenea datorită potenţialului patrimonial istoric, natural, cultural, istoric, zona turistică

Băile Herculane poate fi încadrată cu success şi pe piaţa turismului cultural.

Fără doar şi poate, zona turistică Baile Herculane face parte din piaţa turismului balneo-

medical care particularizează turismul de odihnă, într-o măsură apreciabilă, cuprinzând cure

profilactice, cure active, post-traumatice şi de convalescenţă, de întreţinere, pentru toate vârstele

cuprinse între 10 si 85 ani, cu precădere pentru vârsta a treia. I se asociază odihna şi agrementul

dirijat, specific afecţiunilor tratate şi se desfasoară tot timpul anului, în sejururi medii şi lungi, sub

directa supraveghere a personalului medical.

Piaţa agenţiei de turism LiMaAn TOUR - este formată din persoanele care

achiziţionează produse turistice oferite de agenţia noastră, numărul acestora fiind în medie de

2000 de turişti pe an, aceştia dispunând de un venit mediu şi ridicat.

Piaţa destinaţiei turistice Băile Herculane – este formată din vizitatorii acestui oraş,

de către cei care iubesc sporturile de iarna, monumentele arhitecturale, persoanele active şi

pline de energie. Anual Băile Herculane este vizitată de circa 130000 de turişti.

Piaţa produsului – numărul potenţialilor cumpărători ai sejurului cu destinaţia

Herculane este de 500 turişti.

Starea cererii

Cererea de turism se poate defini ca fiind cantitatea solicitată de o persoană (sau de întreaga

clientelă) dintr-un produs sau serviciu turistic dat, oferit de o firmă dată, la un tarif bine precizat,

într-o zonă şi într-un interval de timp delimitate, în anumite condiţii de mediu şi ca răspuns la un

program de marketing dat. Având în vedere aceşti factori considerăm că starea cererii în zona

7

Page 8: Marketing Turistic Baile Herculane

turistică Băile Herculane este una neregulată şi în scădere. Cererea neregulată sau fluctuantă,

este datorată faptului că majoritatea turiştilor aleagă să-şi petreacă concediile în această staţiune

pentru relaxare şi tratament. Scăderea cererii este influneţată de promovarea necorespunzătoare

asociată staţiunii.

Dimensiunile pieţei

Principalele elemente cu ajutorul cărora se măsoară dimensiunea pieţei turistice sunt

numărul de clienţi, capacitatea pieţei şi potenţialul pieţei.

Piata totala este reprezentată de întreaga populaţie care alege ca destinaţie turistică

Herculane: pentru aceasta am luat in considerare datele inregistrate in Anuarul Statistic de la

sfarsitul anului 2007 cu privire la sosirile turistilor straini in aceasta zona respectiv 1300 de

turisti, la care se adauga populatia Romaniei de 19 milioane locuitori.

Dintre aceştia nonconsumatorii absoluţi, care se presupune că nu vor fi niciodată

clienţii unei firme de turism, sunt reprezentaţi de cei care nu se pot deplasa, de cei prea bătrâni

pentru a mai putea călători, de copiii care sunt prea mici pentru a călători, de deţinuţi. Numărul

total al acestora este de aproximativ 2 000 000 turişti.

Făcând o diferenţă între piaţa totală şi nonconsumatorii absoluţi, rezultă piaţa teoretică

cu o dimensiune de 16.998.700 turişti. Dintre aceştia foarte mulţi, adică 16 868 700 turişti,

sunt nonconsumatori relativi (care fac turism mai rar), din diferite motive: au venituri prea

mici, lipsă de timp, , lipsă de informare, preferinţa pentru vacanţele în strainatate. Piaţa

turistică reală (adică persoanele care au fost efectiv clienţii unei firme de turism) este prin

urmare de 130 000 turiştii, din aceştia 500 turişti reprezintă piaţa produsului turistic.

Perspective de dezvoltare

Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (O.P.T.B.R) susţine în

continuare turismul balnear prin noi programe. În acest sens s-a iniţiat şi în acest an campania de

oferte, valabilă în perioada 25 ianuarie - 30 mai 2009 “O săptămână de refacere în staţiunile

balneare” şi “Decada balneară”, programe destinate tuturor categoriilor de turişti, menite a

valorifica locurile disponibile din staţiunile balneare în perioada menţionată.

Tot O.P.T.B.R. a finalizat un proiect important, o lucrare de referinţă intitulată "România

balneară", care a fost conceput ca un ghid pentru medicii de familie consideraţi principalii

promotori ai turismului balnear în România. Sub coordonarea unor personalităţi din domeniul

medical şi balneologic, această lucrare a fost realizată în vederea unei recomandări corecte, de

către medicul de familie, a curelor de prevenire şi recuperare, în funcţie de nevoile pacientului şi de

8

Page 9: Marketing Turistic Baile Herculane

calităţile, indicaţiile şi contraindicaţiile ,,izvoarelor de sănătate” (factorii naturali de cură) din

fiecare staţiune.

Concurenţa

Concurenţa o reprezintă pe de o parte celelalte destinaţii turistice (din ţara noastră sau din

străinatate) şi pe de altă parte celelate destinaţii cu specific balnear. Mulţi turişti preferă zonele de

munte, litoralul Mării Negre, zona Moldovei şi a Transilvaniei constituid astfel o concurenţă destul

de bine definită. Concurenţa realizată prin alte destinaţii cu specific balnear este definită de

staţiunile: Băile Felix, Călimăneşti Căciulaţa, Slănic Moldova, Vatra Dornei, Mangalia, Olăneşti.

Ne raportăm apoi la firmele comparabile ca profil şi ca servicii oferite, care ţintesc acelaşi

segment de clienţi. Pe piaţa ieşeană există un număr mare de agenţii de turism , însă principalii

competitori sunt: Clever Tour, Across Travels Iaşi,Meridian Tour, Atlantic Turism Company, şi

Smart Travel.

2.2 Segmentarea pieţei

În urma efectuării unei evaluări a pieţei turistice în oraşul Iaşi, cu ajutorul anchetei prin

chestionar şi prin cercetarea secundară, s-a constatat următoarele:

- segmentarea pieţei s-a realizat în funcţie de mai multe criterii:

În funcţie de vârstă : - segmentul 1 : adulţii – care nu îşi neglijează sănătatea;

- segmentul 2 : bătrânii – datorită vârstei înaintate şi a timpului liber de

care dispun.

În funcţie de ciclul de viaţă al familiei : - segmentul 1 : persoane căsătorite cu/ fără copii;

- segmentul 2 : bătrânii singuri /în cuplu;

În funcţie de avantajele căutate : - segmentul 1: persoane care caută relaxare şi sănătate;

- segmentul 2: persoane care caută distracţie şi descoperire.

2.3 Piaţa ţintă

Alegerea segmentelor ţintă s-a realizat în funcţie de criteriile de mai sus. Astfel piaţa ţintă o

reprezintă, în special bătrânii (pensionarii) – oamenii bolnavi, care au nevoie de tratament şi în

general, adulţii, cei dornici de relaxare şi sănătate.

9

Page 10: Marketing Turistic Baile Herculane

2.4 Factori care influenţează comportamentul consumatorului

Comportamentul consumatorului de servicii turistice înseamnă ansamblul actelor,

atitudinilor şi deciziilor sale privind alegerea, cumpărarea şi consumarea produselor şi serviciilor

turisitce, precum şi reacţiile sale post – consum.

Comportamentul consumatorului este influenţat de o multitudine de factori de natură

psihologică, socială, culturală şi chiar naturală, care pot fi grupaţi în trei clase mari: factori

personali, factori sociali şi factori situaţionali.

2.4.1. Factorii personali

Aceştia sunt cunoscuţi şi sub denumirea de factori psihologici sau de variabile explicative

individuale şi ţin nemijlocit de fiinţa consumatorului de servicii turistice. Îi vom trece în revistă în

continuare:

Personalitatea turistului : Herculane este o destinaţie care îi va atrage mai ales pe turiştii

cărora le place natura şi vor să o exploateze la maxim, care au o “cultură turistică” deja formată,

capabili să aprecieze tot ceea ce acest oraş are de oferit, atât clasic cât şi modern.

Atitudiniile : acesta este un factor foarte important în alegerea acestei destinaţii, cunoscut

fiind faptul că mulţi turişti vin aici pentru mişcare, tratament, relaxare, petrecerea timpului într-un

cadru natural;

Motivaţiile. Raportate la turismul balnear, motivaţiie se pot grupa în patru categorii:

- motivaţii fizice (de pildă, dorinţa de odihnă sau dorinţa de a face tratament în staţiunea

balneară)

- motivaţii culturale (dorinţa de a vizita un monument istoric sau un muzeu din Băile Herculane)

- motivaţii interpersonale (dorinţa de a-şi face noi cunoştinţe, de a realiza contacte, de a evada

din rutină).

Percepţiile. În general, percepţia unui obiectiv turistic este dată de interacţiunea între

stimulii specifici obiectivului (formă, colorit, ambianţă sonoră) şi factorii care ţin de personalitatea

clientului. Astfel cele cincisprezece izvoarele cu apă fierbinte, cu numeroase proprietăţi curative

precum şi frumuseţea naturală a zonei fac ca percepţia turistilor să se axeze pe motivaiaţia

excursiei. Faptul ca zona este intr-o continua dezvotare si modernizare îmbunătăţeşte viziunea

turiştilor asupra staţiunii.

Stilul de viaţă: acest loc este pentru cei cu un stil de viaţă mai puţin activ, dispuşi să

valorifice fiecare minut din această vacanţă pentru a exploata proprietăţile benefice ale apelor

minerale.

10

Page 11: Marketing Turistic Baile Herculane

Vârsta. Segmentele de vârstă interesante pentru marketingul turistic din punctul de

vedere al comportamentului sunt: copilăria, adolescenţa, prima tinereţe, a doua tinereţe şi

bătrâneţea. În cazul staţiunii balneare Băile Herculane, categoriile de vârstă ţintite de agenţia

noastră sunt a doua tinereţe şi bătrâneţea.

Profesia . Profesia (legată de nivelul de educaţie) este un factor cu influenţă într-adevăr

considerabilă asupra comportamentului.

2.4.2. Factorii sociali

Ne vom referi la trei factori sociali: familia, clasa socială şi liderii de opinie.

Familia. Prin normele morale, estetice, religioase, politice pe care e impune, familia de

origine sau de orientare este factorul social cu cel mai puternic impact asupra individului.

Clasa socială. O descriere a comportamentului unui turist în funcţie de clasa socială ar fi

următoarea:

Clasă superioară:

- Dedică o parte însemnată din timpul său călătoriilor şi turismului;

- Călătoreşte cel mai adesea din plăcere sau din motive de afaceri;

- Călătoreşte aproape în exclusivitate cu vehicule de lux proprietate personală (automobil,

iaht sau elicopter);

- Solicită o mare varietate de servici auxiliare pe parcursul călătoriei.

Clasă medie sau inferioară:

- Dedică turismului o parte redusă din timpul său;

- Călătoreşte de multe ori forţat de probleme familiale sau de sănătate;

- Călătoreşte cu mijloace de transport în comun;

- Apelează rar la serviciile auxiliare propuse la faţa locului.

Liderii de opinie. Liderii de opinie exercită influenţe asupra grupurilor de referinţă ca

urmare a: capacităţii lor de a personifica grupul, cunoştinţelor şi experienţei mai bogate de care

dispun şi poziţiei lor privilegiate în sistemul comunicaţional.

În general, cei care îşi petrec o parte din timp în staţiunea balneară sunt cei care fac parte

din clasa medie sau inferioară, şi cei care sunt forţaţi de problemele de sănătate. Din păcate cei care

vizitează Băile Herculane, doar de dragul naturii sau din alte motive sunt din ce in ce mai puţini.

11

Page 12: Marketing Turistic Baile Herculane

2.4.3. Factorii situaţionali

În această categorie de factori se înscriu:

Ambianţa fizică: staţiunea este preferată de turişti ca urmare a atracţiilor naturale (cele

15 izvoare) a celor antropice(muzee, case memorial, monumete) si a atmosferei generale de

liniste si relaxare.

Ambianţa situaţională: cei care aleg ca destinaţie turistică Băile Herculane vin aici şi

pentru socializare, pentru ospitalitatea localnicilor.

Timpul: fiind o zonă în care turştii vin pentru tratament, şederea în această zonă

presupune alocarea unui timp de minim şapte zile.

Starea de spirit (bună sau proastă dispoziţie, enervare sau calm etc.) are un efect direct

asupra comportamentului clientului, imprimându-i trăsături cu totul specifice.

Capitolul 3 Produsul turistic

3.1. Descrierea detaliată

Agenţia “LiMaAn Tour ” este o agenţie de turism proaspăt înfiinţată avândând ca

perspectivă de viitor să ajungă printre cele mai căutate/cunoscute agenţii din Iaşi.

Firma are sediul central situat în Iaşi, Piaţa Unirii Nr 2, parter vis-à-vis de Agenţia CFR,

Tel: 0232-25.70.71, Fax: 0232-24.45.56, E-mail: [email protected].

Agenţia desfăsoară o activitate tip tour-operator, fiind capabilă să ofere, pe lângă produsele

standard (bilete de avion/autocar, asigurări, etc.) şi produse proprii, create şi desfăşurate de

profesionişti.

“LiMaAn Tour ” dispune de amenajări moderne în conformitate cu standardele de

profesionalism promovate şi de dotări tehnologice precum: calculatoare, aparate foto digitale, fax,

xerox, imprimantă, scaner şi internet wireless.

În această perioada agenţia noastră are o ofertă turistică în staţiunea Băile Herculane.

Sejurul este de 6 zile şi include: transport, cazare, masă, vizite , plimbări în împrejurimile

staţiunii şi cure terapeutice. Prin urmare, avem de a face cu un produs turistic integrat. Sejurul este

pentru un grup de maxim 40 de persoane.

Transportul până în staţiune este asigurat de un autocar modern, dotat cu TV şi toaletă , şi

de asemenea puteţi beneficia de o mică gustare şi/sau o băutură răcoritoare. Ora plecării este 6:30

12

Page 13: Marketing Turistic Baile Herculane

dimineaţa. În cadrul staţiunii, turiştii se vor putea deplasa la punctele turistice cu ajutorul a unui

autocar, pus la dispoziţie de către agenţie.

Cazarea se va face la Hotelul Hercules ** , la al cărui restaurant se va lua şi masa.

Ziua 1 - cazarea şi vizitarea împrejurimilor hotelului ( magazine, poştă, etc);

Ziua 2 – o plimbare prin staţiune. Plecarea se face la ora 9 dimineaţa, din faţa hotelului.

Primele obiective existente în apropierea acestuia sunt: Izvorul de ochi (Argus), Izvorul de

stomac (Anteu) şi Izvorul Neptun, deasupra căruia se află o statuie decorativă. Drumul se continuă

pe lângă frumoasele ronduri de flori, ajungând la vechea clădire a poştei. Apoi ajungem la Baia

Diana şi Baia Neptun, la Întreprinderea balneară şi de turism, iar odată ajunşi în Piaţa Hercule , se

poate admira Capela Catolică, precum şi Fântâna Hygeea şi Hercule I , ca şi Peştera Despicătura.

Una din mândriile staţiunii este statuia lui Hercule, înălţată în 1847, pe locul unei fântâni. În

apropierea statuii se află Baia Apollo, una din cele mai vechi băi, şi restaurantul “Grota

Haiducilor”, unde turiştii vor lua prânzul. Plimbarea continuă cu vizitarea Casei de cultură , a

Bibliotecii Centrale, precum şi al muzeului staţiunii. În apropierea acestuia se află Parcul Central

şi Cazinoul. În Parcul Vicol se află şi Teatrul de Vară. Cu aceată ocazie turiştii au ocazia să

cumpere vederi, broşuri, sau chiar unele suveniruri. Turiştii se întorc la hotel, în jurul orei 18.

Ziua 3 şi 4 – turiştii vor merge la tratament, în băi specializate.

Ziua 5 – turiştii vor merge într-o excursie în împrejurimile staţiunii. Traseul ales are o

durată de 4 ore, iar marcajul este o cruce galbenă: Băile Herculane - Pecinişca – Valea Satului –

Cheile Pecinişcăi – Poiana Padeşului – Creasta Domogledului. Din staţiune, cu microbuzul, după 2

km se ajunge în marginea satului Pecinişca. După ce se traversează podul Cerna şi se străbate

satul Pecinişca , se ajunge pe Valea Satului, apoi la Cheile Pecinişcăi. Aceste chei au fost săpate

de apa pârâului Sălişte şi ascund Peştera Ungurului, care are o lungime de 196 m şi 4 intrări ce

luminează interiorul etajului superior. Prezintă urme de locuire din toate epocile. Poteca care urcă

spre Poiana Padeşului ocoleşte cheile şi se îndreaptă spre culme .Traseul se poate continua la

cererea turiştilor cu “Peştera Mare”şi cu Poiana Stânii, ajungând în cele din urmă în comuna

Podeni, unde se ia şi masa . După care turiştii se întorc la hotel.

Ziua 6 – începe cu vizitarea izvoarelor de apă minerală (orele 9 – 12), precum şi o ultimă

trecere pe la băi (orele 12- 15,30). Ora de plecare din staţiune este 16.

S-a urmărit ca acest sejur turistic să fie perceput ca fiind unul care se adresează în special

persoanelor de vârsta a treia şi în general celor de vârsta a doua, cu venituri medii. Astfel, preţul

unui asemenea sejur este de 216.5 lei.

13

Page 14: Marketing Turistic Baile Herculane

3.2Atributele produsului şi analiza pe componente

Cele patru elemente ale produsului turistic vor fi prezentate pe larg în cele ce urmează:

punctele de atracţie de la destinaţie;

facilităţile şi serviciile existente la destinaţie;

accesibilitatea destinaţiei;

imaginea şi percepţia destinaţiei

Punctele de atracţie de la destinaţie

Acetea sunt cele care determină în mod decisiv alegerea respectivei destinaţii de către turişti

şi influenţează comportamentul turiştilor la destinaţie. Vom putea include aici:

a) Patrimoniul natural:

1. Staţiunea este integrată în Parcul Naţional Valea Cernei-Domogled, rezervaţie creată în

anul 1932, fiind cea mai veche rezervaţie din ţară. Ea este cunoscută ca “ regiunea mediteranenă a

Banatului”, datorită bogăţiei şi varietăţii deosebite a florei şi faunei.

2. În împrejurimile staţiunii Băile Herculane sunt cunoscute 16 izvoare cu apă termominerală ,

înşirate de-a lungul Cernei pe o lungime de aproape 4 km. Izvoarele au radioactivitate ridicată şi

sunt comparabile prin valoare cu cele de la Vichy şi Mont Dore.

Principalele izvoare:

izv. artezian Maria (azi Neptun) - 54 0C

Elisabeta (azi Diana) - 55 0C

Hebe - 41 0C

Ileana (azi Apollo 1) - 46 0C

Iosif - 54 0C

Neptun 3 - 54 0C

Hercules - 67 0C

Hygeea - 48 0C

3. Împrejurimile staţiunii sunt dominate de două masive muntoase: la vest M-ţii Cernei, iar la

est M-ţii Mehedinţi. Munţii, alcătuiţi în mare parte din calcare, care au generat numeroase şi

variate forme carstice:

Abrupturi şi stânci golaşe, care impresionează prin înălţimea lor de 500 m–8000 şi care se

pot vedea foarte bine din staţiune, spre crucea Albă şi vârful Domogled.

Văi seci: valea Jelerău, valea Feregari, Şaua Padinei;

14

Page 15: Marketing Turistic Baile Herculane

Depresiuni carstice cu aspect de doline gigantice, numite “Poieni/Crovuri”: Poiana

Beletina, Crovul Mare, Poienile Porcului, Poiana Balta Cerbului;

Chei înguste : Cheile Romnuţelor, Ţesnei, Feregani;

Sorburi şi Ponoare: izvorul Slănic, Şapte Izvoare Reci, izvorul din Cariera Pecinişca.

3. Între Băile Herculane şi Topleţ, lângă Cerna, se găseşte o stâncă cu aspect de cap de om

care priveşte apa Cernei şi care are o înălţime de 10m. Se află la km 377, pe E 94, cunoscută sub

denumirea de “ Sfinxul Bănăţean” sau “ Sfinxul Cernei”.

4. Temelia întregii regiuni este alcătuită din granit – Granitul de Cerna, roci granitoide şi

şisturi cristaline.

5. În zona staţiunii se află “ Grota Haiducilor” sau “Peştera Hoţilor” cu locuiri din paleolitic

până în epoca feudală. Ea are trei deschideri, una dintre ele mai largă şi o lungime de 143m.

Peştera poate fi vizitată în orice anotimp , fără echipament şi fără mijloace de iluminat.

6. “ Grota cu aburi” (800 m altitudine) are o lungime de 14 m şi impresionează prin faptul că

dint-o despicătură a stâncii ies cu zgomot aburi ce ating temperatura de 57 ° C.

7. Fauna pădurilor cuprinde nenumărate specii dintre care amintim: ursul, mistreţul,

căprioara, lupul, vulpea, jderul de pădure, veveriţa etc.

b) Patrimoniul arhitectural:

1. Descoperirile arheologice de pe raza localităţii dovedesc

continuitatea aşezărilor umane pe aceste meleaguri începând cu

epoca paleoliticului. Au fost descoperite şase statui care-l

reprezintă pe zeul roman Hercule în diferite ipostaze, una dintre

acestea fiind sculptată direct în stâncă.

2. Alături de acestea au mai fost descoperite numeroase

temple, statui, monede, vase, obiecte de podoabă şi ornament

vestimentar, un număr mare de inscripţii (un altar cu inscripţi

perfect vizibilă, ridicat ca o mărturie de recunoştinţă zeilor şi

puterilor sfinte ale apelor), precum şi locuinţe cu băi publice şi private.

3. În staţiune se impun monumente de arhitectură care formează complexul balnear din

sec.XVIII-XIX, aparţinând stilurilor arhitectonice: neoclasic (monumentele din piaţa “Hercules”),

empire (“Pavilionul nr.4”), baroc-vienez (între hotelul “Cerna” şi podul de piatră de peste râu).

4. Din sec XVI se cunosc două menţiuni despre existenţa unei fântâni numite “ Sf. Cruce “,

lângă cetatea Severinului.

15

Page 16: Marketing Turistic Baile Herculane

5. Capela Catolică, construită între anii 1836-1838, reprezintă un alt monument arhitectural

deosebit.

c) Patrimoniu istoric:

1. Din 1736 începe reconstrucţia şi modernizarea « băilor », a căilor de acces, grănicierii

bănăţeni construind aici majoritatea edificiilor din staţiune, care poartă amprenta unui baroc

austriac impresionant.

2. În 1810 se construieşte administraţia militară(cazarma).

3. În 1811 se construiesc drumul şi zidul spre hotelul Roman.

4. În 1864 se construieşte Podul de piatră de peste Cerna.

5. În 1875 , Carol Tatartzi , de origine macedon-român, arendează staţiunea. Lui i se datorează

dezvoltarea şi ridicarea prestigiului staţiunii.

6. Staţiunea este vizitată de-a lungul timpului de mari personalităţi, între care : Împăratul

Iosif al II-lea, Împăratul Francisc I şi Împărăteasa Charlotte, Împăratul Franz Iosef şi Împărăteasa

Elisabeta.

7. În 1717, un document turcesc arată că o ceată de turci s-a luptat cu “ lotri-catane” , la locul

zis “ Băile”.

8. Între anii 1737 – 1739, izbucneşte un nou război turco- ruso- austriac, ceea ce înseamnă

arderea băilor de către turci.

d) Patrimoniul cultural

1. La Băile Herculane, există un muzeu , organizat în “sala de argint” a Cazinoului Băilor, el

însuşi un monument al arhitecturii , în stil baroc-vienez din sec. XIX. Se găsesc aici colecţii de

arheologie –istorie şi piese de lapidariu.

2. De asemenea, mai pot fi văzute : Biblioteca Staţiunii, Casa de Cultură, Teatrul de Vară.

3. “Festivalul Hercules”, din luna iunie a fiecărui an, cuprinde: un salon de fotografii şi

diapozitive pe teme de etnografie şi turism, o expoziţie de artă populară, spectacole ale

ansamblurilor folclorice de cântece şi dansuri.

e) Evenimente

1. “Festivalul Internaţional de Folclor Hercules”;

2. “Festivalul Rachiei “din Banat ;

3. “Nigeea” la Bani;

4. “Balul Strugurilor”;

16

Page 17: Marketing Turistic Baile Herculane

5. “Congresul spiritualităţii româneşti”.

f) Activităţi recreaţionale

1. Turiştii au la dispoziţie trasee turistice în împrejurimi sau pe cărările montane marcate din

apropiere :

Cascada Cernei - Şapte Izvoare - Piscina Olimpica cu apă termală;

Pecinisca - Cheile Peciniscai - Valea Feregari - Cheile Şoimului (marcaj: cruce galbenă, 3 1/2 - 4

ore);

Cheile Domogledului - Crucea Albă - Vârful Domogled (1106 m) - (marcaj: bandă albastră, 8-10

ore);

Izvorul Munk - Piscul Roşu - Grota cu Aburi (56°C) - Peştera lui Adam (169 m lungime) - Grota

Haiducilor (143 m lungime) (marcaj: punct galben, durata 2-3 ore);

Valea Cernei - Cerna Sat - Cheile Corcoaiei - Izvorul Cernei (marcaj punct roşu, durata 1 ora),

Stânca Ghizelei - Cascada Codiu (100 m înălţime) (marcaj punct roşu, durata 2 ore)

2. Cei veniţi la cură pot frecventa biblioteca, cu săli de lectură, sălile de jocuri, biliard, sau

vizionări de spectacole de teatru şi revistă.

3. Amatorii de sport au la dispoziţie terenuri unde pot practica volei, fotbal, tenis de câmp sau

pot folosi ştrandurile termale, piscinele sau sauna.

g) “ Man- made”

1. Ştrandul termal a fost construit în 1977, pe malul Cernei.

2. Clădirile cele mai importante în staţiune sunt: Muzeul Central, Casa de Cultură, Teatrul de

Vară, Policlinica Balneară, Cazinoul, Spitalul de Recuperare, Complexe Balneare.

Localităţi învecinate

Staţiunea Băile Herculane este situată în sud-vestul României (Judeţul Caraş-Severin), pe

Valea Cernei, între Munţii Mehedinţi, în est şi Munţii Cernei în vest.

17

Page 18: Marketing Turistic Baile Herculane

Facilităţile şi serviciile existente la destinaţie

Serviciile comerciale

a) Spaţii de cazare

Staţiunea dispune de locuri de cazare în marile şi modernele hoteluri sanatorial-balneare (peste

4000 de locuri în hoteluri clasificate), moteluri, pensiuni turistice, vile, camere la localnici într-un

cadru agreabil, de asemenea camping în interiorul sau exteriorul orasului.

1. Hotelul Ferdinand *** vă stă la dispoziţie cu 5 apartamente şi 45 de camere duble

orientate spre peisajul atrăgător al Văii Cernei. Prin modul în care este amenajat şi dotat precum şi

prin amplasament, hotelul oferă condiţii optime pentru grupuri organizate atât pentru turism cât şi

afaceri. 

2. Hotel Paradis *** are o capacitate de cazare de: 2 camere single, 16 camere duble,

1 apartament (1 dormitor), 1 apartament dublu (2 dormitoare). Tarifele în €uro pe zi sunt de:

30 € camera dublă, 20 € camera single, 53 € apartamentul dublu.

3. Hotel Sadoveana *** oferă : cameră 1 pat : 8,50 €, cameră 2 paturi: 16 €, apartament: 23 €.

Hotelul dispune de 31 de camere, din care: 5 camere single, 20 camere double, 6 apartamente şi o

sală de conferinţe cu 60 de locuri.

4. Alte hoteluri:

Cerna ** - Piaţa 1Mai nr.1, Băile Herculane;

Dacia** - Piaţa Hercule, nr. 3 ;

Diana** - Str. Complexelor sanatoriale, nr.1;

Domogled**- Piaţa Hercule, nr.4;

Hercules ** - str.Izvorului, nr.7;

Roman ** - str.Romană, nr.1;

Decebal * - Str.Cernei, nr.20

5. Pensiunea El-Plazza *** organizează drumeţii şi excursii în împrejurimile Băilor

Herculane şi oferă transport persoane la aeroport, taxi, masaj, fitness, teren de tenis, vânătoare,

pescuit, ziare, cărţi, remy, table, şah.

6. Pensiunea Casa Lorabella ** are o capacitate de cazare de 12 locuri; piscină cu apă

termosulfuroasă, electrofizioterapie, masaj.

18

Page 19: Marketing Turistic Baile Herculane

7. Vila Hera *** oferă masă şi cazare, tratament apã termo-sulfuroasã, piscinã cu apă

normalã, fitness.

b) Servicii de alimentaţie publică:

1. Grota Haiducilor - str. Romană , nr. 2 ;

2. Restaurantele hotelurilor din staţiune: - Ferdinand, Afrodita, Diana, Hercule, Roman,

Cerna;

3. Ospătăria Dacia – Piaţa Hercule, nr.3;

4. Restaurantul Sadoveana dispune de o capacitate de 100 de locuri, putând fi şi închiriat pentru

diverse evenimente(nunţi, botezuri, etc.).

5. Amplasată într-un cadru natural feeric, grădina de vară a Hotelului Ferdinand vă oferă un

larg sortiment de preparate culinare cu specific românesc precum şi un loc plăcut de agrement.  

c) Centre recreaţionale

1. Teatrul de Vară – Parcul Vicol;

2. Casa de Cultură – Str. Cernei, nr.7;

3. Cinematograful Staţiunii – Piaţa 1 Mai , nr.5.

4. Muzeul de Istorie şi Arheologie - Parcul Central.

d) Servicii de trasnsport şi aferente

1. Agenţia de turism – Piaţa Hercule, nr.1;

2. Agenţia de voiaj C.F.R. – Str. Cernei, nr. 18;

3. Taxi-uri.

e) Centre comerciale /magazine

1. Complexe comerciale - Piaţa 1 Mai, nr 23, Piaţa 1 Mai, nr .4;

2. Librărie – Parcul Central;

3. Magazin de artizanat – Parcul Central.

f) Alte servicii

1. Dispensarul medical - Str. Abatorului, nr.4;

2. Biroul de cazare – Piaţa Hercule, nr.2;

3. Poliţia - Str.6 Martie, nr.10;

19

Page 20: Marketing Turistic Baile Herculane

4. Poşta - Str.30 decembrie, nr.21;

5. Policlinica balneară – Str. Cernei , nr.4;

6. Staţia PECO - Str.30 Decembrie, nr.13.

Acesibilitatea destinaţiei

Căi de Acces

a) Acces rutier - Bucureşti – D.N. 6 (E70);

b) Acces feroviar - calea ferată internaţională Bucureşti – Timişoara – Budapesta;

c) Acces fluvial - fie dinspre est : Sulina – Galaţi – Drobeta Turnu Severin – Orşova, fie dinspre

vest : Viena – Budapesta – Belgrad – Orşova.

d) Acces aerian - aeroporturile cele mai apropiate se afla la Caransebeş (80km) şi

Timişoara(170km) (aeroport internaţional).

Imaginea şi percepţia destinaţiei

Atitudiniile, percepţiile şi imaginile au un rol important în influenţarea comportamentului

turistului. Imaginea unei destinaţii nu este bazată în mod necesar pe experienţe anterioare. De

exemplu, o persoană care n-a fost niciodată la Băile Herculane are cu siguranţă o imagne mentală a

staţiunii şi probabil că a decis deja, pe baza acestei imagini, dacă se simte atrasă de această staţiune

sau dimpotrivă. Credem că imaginea generală a clienţilor cu privire la staţiunea Băile Herculane

este una pozitivă datorită frumuseţilor naturale de care dispune cât şi de ospitalitatea oamenilor.

Produsul turistic poate fi analizat pe mai multe componente astfel:

a) serviciul de bază a produsului, adică serviciul sau beneficiul esenţial pe care îl

aduce turiştilor il reprezinta:

Transport cu autocar

Cazare 5 nopţi la Hotel Hercules

Însoţitor de grup pe perioada transportului

Reprezentant din partea agenţiei de turism

Masa servită la restaurantul hotelului

b) servicii periferice principale  :

vizitarea obiectivelor turistice

ghid turistic

20

Page 21: Marketing Turistic Baile Herculane

reprezentant al agenţiei de turism

c) servicii periferice secundare :

autocar modern, dotat cu aer condiţionat, toaletă, CD player, video.

Capitolul 4 Politica de preţ

4.1 Factori care influen ţează preţul

Factorii de influenţă asupra preţurilor serviciilor turistice sunt: variabile mixului de

marketing, obiectivele politicii de preţ, percepţiile consumatorilor, costurile de producţie,

concurenţa şi reglementările legale.

1. Concurenţa

Deoarece concurenţa este una stransa, nivelul preţului acesteia se va alinia cu cel al

agenţiilor concurente. Astfel preţurile practicate de agenţiile concurente pentru produsele care

au ca destinaţie Baile Herculane sunt: Clever Tour- 275lei, Across Travels Iaşi- 300lei ,

Atlantic Turism Company- 315lei şi Smart Travel – 295lei, Meridian Tour 310 lei.

2. Reglementările legale

În situaţia actuală, se remarcă o schimbare la nivel politic. Astfel, tot ceea ce este acum

valabil în domeniul turismului devine instabil în măsura în care tocmai a avut loc o schimbare

majoră în politică – aderarea României la Uniunea Europeană. Aderarea României nu poate fi

considerată decât un lucru pozitiv din perspectiva turismului, deoarece s-au relaxat cu mult

formalităţile vamale privind turismul, acesta devenind mai uşor de practicat. Preţul acestui produs

include conform reglementărilor legale TVA-ul de 19%.

3. Variabilele mixului de marketing

a) produsul - fiind un produs turistic, care asigură transport cu autocar, cazare la hotel de 3*,

servirea mesei la restaurante de clasă superioară, preţul întregului pachet trebuie să acopere

toate facilităţile oferite dar care sa satisfacă şi exigenţele clienţilor.

b) promovarea – având în vedere faptul că este un produs nou, promovarea va fi mai

costisitoare decât cea pentru un produs deja existent, pe care clienţii deja îl cunosc şi l-au

încercat. Deci în stabilirea preţului s-a ţinut cont de cheltuielile cu pliantele, broşurile,

cataloagele şi reclamele.

21

Page 22: Marketing Turistic Baile Herculane

c) distribuţia – deoarece este un sistem complex de distribuţie, cheltuielile cu aceasta sunt

ridicate având o influenţă directă asupra preţului. Astfel distribuţia asigură: sediul agenţiei de

turism LiMaAn Tour, întreţinerea site-ului agenţiei, asistarea şi consilierea clientelei, încasarea

şi transmiterea către prestatari a veniturilor din vânzări, realizarea asigurărilor de călătorie.

4. Percepţia consumatorilor din segmentul ţintă

Având în vederea destinaţia aleasă şi facilităţile oferite, clienţii vor aştepta un nivel mediu

al preţului, astfel încât să comunice imaginea pe piaţă a produsului, precum şi aşteptările

clientelei vizavi de acesta.

5. Obiectivele politicii de preţ

Fiind un produs care are ca piaţă ţintă persoanele cu venituri medii şi mari, agenţia de

turism şi-a propus ca obiective ale politicii de preţ selectarea clientelei şi maximizarea

profiturilor.

4.2. Strategia de preţ

Strategia de preţ se va adapta la pachetul turistic cumpărat. În funcţie de pachetele cumpărate

se vor practica anumite reduceri de preţ la combinaţii ale produselor turistice parţiale care sunt mai

costisitoare astfel încât pachetul să devină mai avantajos decăt unul mai puţin complex şi mai

ieftin.

Pentru turismul balnear, considerăm că cele mai potrivite strategii de preţ pot fi

următoarele:

1. o strategie a preţului scăzut, utilizată pentru pătrunderea pe pieţe externe în care

clientela deţine venituri modeste (Ungaria, Ucraina, Moldova, Yugoslavia, Federaţia Rusă

ş.a.) şi pentru câştigarea unor pieţe cu o concurenţă puternică;

2. o strategie a preţului ridicat care poate fi adoptată pentru unele produse inedite sau de

foarte bună calitate, cum ar fi mofetele de la Băile Herculane, ce le depăşesc calitativ pe cele din

Grecia. Desigur, factorul esenţial în asigurarea competitivităţii unor asemenea produse este

corelarea preţului ridicat cu calitatea înaltă a prestaţiilor turistice;

3. o strategie a preţurilor forfetare aplicabilă aranjamentelor turistice (comercializate sub

formula “totul inclus”), care ar putea fi mai mult utilizate pentru sejururi active, dar mai ales pentru

circuitele turistice (organizate sau semiorganizate). Turiştii din Israel, care au avut legături cu

România pot fi interesaţi ca pe lângă cura balneară să viziteze locuri din România de care sunt

legaţi sufleteşte;

22

Page 23: Marketing Turistic Baile Herculane

4. o strategie de diferenţiere a preţurilor, corelată cu strategia de diferenţiere a

produselor turistice, pe de o parte, iar pe de altă parte, cu caracteristicile cererii sezonalitate,

segmente de consumatori, modalitate de organizare a călătoriei;

5. o strategie de flexibilitate a preţurilor, în sensul unei adoptări permanente la

fluctuaţiile cererii, la modificarea condiţiilor de pe piaţa turismului balnear, la concurenţă;

Dintre strategiile mai sus menţionate agenţia de turism LiMaAn TOUR a ales-o pe ultima

deoarece preţurile produsului turistic diferă de la sezon la sezon, în funcţie de perioadele

concediilor motiv pentru care agenţia trebuia să îşi restructureze listele de preţuri în funcţie de

aceste momente precum şi în funcţie de preţurile concurenţei.

4.3 Nivelul preţului

a) cazarea: - preţul normal este de 15 €, adică 60lei, dar hotelul acordă o reducere de 20% şi

astfel preţul pe persoană va fi de 12 lei/noapte;

b) masa : - cu micul –dejun inclus

- preţul la masa de prânz şi cina - 7lei/pers/zi;

c) transport: - se va realiza cu un autocar închiriat, ce va parcurge o distanţă de 688 km , ce

consumă 30 l motorină/100 km , ceea ce reprezintă 1000lei, dus-întors. Astfel, preţul plătit de un

client este de 25lei. Iar chiria autocarului este de 300lei, adică 12,5lei/ pers/zi;

d) atracţii : - preţul biletelor la diferite atracţii : peşteri, muzee; care va avea o reducere de

15% : 10lei/pers

- preţul băilor :10lei/ zi/ pers;

e) alte servicii: - o răcoritoare/ un snack în autocar – 1lei/pers;

f) cheltuieli publicitare: - 300 lei pentru editarea pliantelor şi broşurilor, precum şi pentru

apariţia spotului publicitar în ziare - 300 lei / 40 pers. = 7,5lei / pers;

- costul de producţie = 182lei/pers;

- 10 % - marja distribuitorului 182* 0,1 = 18,2lei

- cost total = 18,2+ 18,2 = 200.2 lei

- marja firmei 200.2lei * 0,08 = 16,016lei

- Preţul = 200,2 + 16,016 = 216,216lei ≈ 216,5lei/pers

23

Page 24: Marketing Turistic Baile Herculane

Capitolul 5. Politica de promovare

5.1. Reclama / Marketing direct

Strategiile de promovare a turismului balnear reprezintă acea parte din strategiile mixului

de marketing turistic care are ca obiectiv principalele acţiuni promoţionale ce vizează această

formă de turism, fie prin strategiile de „atragere”, orientate spre cerere, fie de „împingere” axate pe

ofertă.

Principalele mijloace de comunicaţie pentru activitatea promoţională sunt:

- Publicitatea;

- promovarea vânzărilor;

- relaţiile publice şi vânzarea profesională, a căror combinare eficientă formează conţinutul

mixului promoţional.

Agenţia de turism ”LiMaAnTour” îşi propune să desfăşoare activitatea de promovare a

produselor turistice pe o perioadă de 5 luni ( 1 Mai – 1 Septembrie 2009), aceasta fiind desfăşurată

după cum urmează:

În prima lună activităţile de promovare se vor concentra pe tipărirea diverselor cataloage

de specialitate, apariţia în unele cataloage deja existente, participarea la diverse târguri şi expoziţii,

publicitatea în diverse cotidiane, reviste şi panotaj.

În decursul lunii de-a doua, promovarea se va face prin intermediul diverselor cataloage

tipărite, participarea la târguri şi expoziţii, publicitatea din diverse cotidiane, reviste şi prin panotaj.

În luna a treia, promovarea produsului turistic se desfăşoară prin intermediul participării

agenţiei de turism la diverse târguri şi expoziţii, prin publicitatea în cadrul diverselor publicaţii

cotidiene, săptămânale, precum şi în reviste bilunare sau lunare, prin panotaj, diverse sponsorizări,

precum şi alte activităţi de promovare.

În cea de-a patra lună de la începerea activităţii de promovare, agenţia se va concentra pe

publicitatea din cadrul diverselor publicaţii cotidiene şi reviste bilunare sau lunare, panotaj,

diverse sponsorizări şi alte activităţi de promovare.

În ultima lună dedicată activităţii de promovare a ofertelor agenţiei de turism, activităţile

de promovare vor fi mai puţin intense, utilizându-se doar de activităţi panotaj, diverse sponsorizări

şi de alte activităţi.

Obiectivul specific al strategiei sectoriale pentru turismul balnear este dezvoltarea,

modernizarea şi diversificarea ofertei balneoturistice româneşti în conformitate cu mutaţiile

intervenite în cererea turistică internă şi internaţională pentru tratamentul balnear.

24

Page 25: Marketing Turistic Baile Herculane

În anexe vă vom prezenta grafic modalităţile de promovare a produsului turistic oferit de

”LiMaAn Tour”.

5.2Promovarea vânzărilor

Promovarea vânzărilor a fost definită ca fiind o iniţiativă de încurajare a cumpărării unui

produs sau serviciu.

Pentru realizarea promovării vânzărilor se realizează din timp următoarele acţiuni:

stabilirea obiectivelor promovării;

realizarea pachetelor de servicii şi stabilirea preţului acestora de regulă mai scăzut decât

suma preţurilor serviciilor individuale;

stabilirea discounturilor ce se acordă cumpărătorilor;

stabilirea unor bunuri de consum sau servicii complementare ce se oferă gratuit odată cu

cumpărarea pachetului de servicii turistice;

evaluarea succesului promovării vânzărilor.

25

Page 26: Marketing Turistic Baile Herculane

Două sunt obiectivele strategice generale ce subordonează toate acţiunile - de la ofertă

până la produs şi servicii:

o Consolidarea, dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea ofertei balneoturistice din zona

Băile Herculane , în conformitate cu amplasarea, valoarea, particularităţile potenţialului de

resurse naturale şi tradiţia unanim recunoscută, pe de o parte şi cu cerinţele standardelor

existente şi prefigurate în ţările cu turism dezvoltat, în special din UE, pe de altă parte.

o Recâştigarea şi extinderea pieţelor externe şi organizarea şi adaptarea ofertei, a produselor

şi serviciilor balneoturistice la cerinţele constante ale pieţei, dar mai ales la tendinţele cu impact ce

prefigurează mutaţii importante în politicile de produs, comerciale, promoţionale .

o Îmbunătăţirea imaginii zonei Băile Herculane şi majorarea numărului de turişti cu 25%,

până la data de 1 Septembrie 2009.

O categorie însemnată care beneficiază de discounturi, cea a persoanelor de vârsta a treia,

pensionari, agricultori asiguraţi, cu probleme de sănătate dar cu pensii ce nu le permit să-şi

îngrijească sănătatea într-o staţiune balneară, beneficiază de un ajutor însemnat, deoarece

contribuţia lor pentru un bilet de tratament este de regulă de 70% din pensia de bază, diferenţa

dintre valoarea biletului de tratament balnear şi contribuţia acestora, de cele mai multe ori

însemnată, fiind achitată de la bugetul asigurărilor sociale.

Promovarea acestui produs turistic are loc atât prin reclamă tv si pliant, cât şi prin

promovarea vânzărilor şi relaţii publice.

A. Reclamă: Spot publicitar –Băile Herculane

Segmentul ţină căruia i se adresează această campanie este alcătuit în special de bătrâni

(pensionari) – oamenii bolnavi, care au nevoie de tratament şi în general, adulţii, cei dornici de

relaxare şi sănătate.

Obiectivele campaniei publicitare sunt: îmbunătăţirea imaginii zonei Băile Herculane şi

majorarea numărului de turişti în Băile Herculane cu 25%, până la data de 1 Sepembrie 2009.

Mesajul este unul relaţional.

Cadrele de desfăşurarea a reclamei sunt constituite de natura surprinzător de frumoasă din

Băile Herculane, de numeroasele monumente istorice care introduc pe clienţi într-o atmosferă

relaxantă, plăcută trezindu-le interesul de a le vedea în realitate. În reclamă sunt prezenatate şi

centrele de tratament balnear împreună cu centrele de cazare care captează într-o măsură şi mai mare

atenţia viitorilor turişti.

26

Page 27: Marketing Turistic Baile Herculane

Spotul publicitar începe cu vocea unui bărbat care se aude din fondul sonor spunând: „Vrei

o vacanţă plină de relaxare? Atunci te aşteptăm la Herculane!” şi apariţia pe ecran a acestor

cuvinte. Apoi sunt prezentate hotelurile din zonă şi apare în imagine un client la restaurant

consumând din preparatele selecte: Vocea: „Spaţii de cazare diverse şi preparate delicioase din

bucataria românească”.

La sfârşitul spotului va apare pe ecran şi va fi spus de vocea din fondul sonor: „ Băile

Herculane, un colţ de rai, o lume plina de sănătate”. Perioada campaniei publicitare este 5 luni

(1 Mai–1 Septembrie 2009). Spotul publicitar va fi difuzat pe posturile de televiziune Antena 1,

PRO TV şi Prima TV, de luni până vineri de 3 ori pe zi între orele 12.00 – 22.00, iar sâmbăta şi

duminica de 5 ori pe zi între orele 12.00 – 22.00.

B. Pliantul

Promovarea prin intermediul pliantului are ca scop de a prezenta vizual potentialului client o

parte din obiectivele turistice propuse. Astfel ca şi material am ales formatul A4, pliat o singură dată

astfel încât să obţinem 4 fete A5. Pe prima faţă vom prezenta logo-ul agenţiei precum şi numele

ofertei turistice. Aspectul grafic va fi unul plăcut şi relaxant.

Pliantele vor fi distribuite prin intermediul unor promoteri, deasemnea acestea se găsesc şi la

sediul agenţiei.

O altă metodă de promovare o reprezintă afişele A3, afişe ce se găsesc lipite pe geamurile

agenţiei. Acestea conţin din punct de vedere grafic aceleaşi informaţii ca şi cele din pliante.

C. Promovarea vânzărilor

Pentru a atrage noi clienţi, din cei care nu-şi puteau permite până acum serviciile, agenţiile

touroperatoare au făcut reduceri de tarife sub forma ofertelor speciale în extrasezon la fel şi

reduceri speciale pentru grupurile organizate de turişti, de altfel produsul turistic prezentat de noi în

cadrul proiectului se adresează unui grup de turişti.

Cu acest produs turistic clienţii pot lua contact şi în cadrul târgurilor de turism organizate în

România (Târgul Internaţional de Turism, Târgul Romhotel).

5.3. Relaţii publice

Agenţia ” LiMaAn Tour” şi-a elaborat un program de relaţii publice cu publicul extern prin

care se doreşte îmbunătăţirea imaginii zonei Băile Herculane. Mijloacele de informare utilizate

sunt: revistele, evenimentele, reuniunile, sponsorizările etc..

27

Page 28: Marketing Turistic Baile Herculane

Anexe

Analiza S.W.O.T. a destinaţiei turistice BĂILE HERCULANE

Puncte forte

o Efectele terapeutice ale apelor termale, sulfuroase, cu sodiu, calciu, magneziu, oligotermale,

uşor radioactive, bune atât pentru cura internă cât şi externă;

o Patrimoniu istoric de excepţie: din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii: apeducte,

băi, statui, monede, tabule votive ridicate ca semne de mulţumire aduse zeilor pentru vindecare;

o Pitoreasca aşezare a staţiunii într-o vale adăpostită de munţi, de o frumuseţe aparte; 

o Dotarea tehnico-edilitară de prim rang la un confort de înăltă ţinută şi bogata diversificare a

metodelor de tratament de la cura balneară clasică la diverse metode de fizio şi electroterapie,

masaje, acupunctură;

o Prestigiul staţiunii, care în trecut a fost vizitată de personalităţi istorice precum Împăratul

Francisc I şi Împărăteasa Charlotte, Împăratul Franz Iosef şi Împărăteasa Elisabeta, Nicolae

Balcescu, dar şi de o serie de scriitori şi poeîi români (Vasile Alecsandri, George Cosbuc, Ioan

Slavici s.a.).

Toate aceste elemente conferă staţiunii un înalt grad de atractivitate.

Puncte slabe

infrastructura rutieră deficitară;

lipsa unui aeroport în apropiere;

servicii în alimentaţia publică şi hoteluri de calitate relativ scăzută;

lipsa unei imagini puternice pe piaţa externă;

spaţiile de cazare nu se ridică la nivelul standardelor international.

Oportunităţi

- Recenta integrare în U.E. va atrage după sine o sporire a turiştilor străini veniţi în România;

- Interesul Guvernului de a dezvolta turismul străin în Romania în general;

- Promovarea eficienţei tratamentelor medicale.

28

Page 29: Marketing Turistic Baile Herculane

Amentinţări

taxele percepute în fiecare port la Dunăre din Romănia;

aprovizionarea din porturile româneşti - reprezentanţii navelor ajung să se ducă la Metro în

Bucureşti pentru a cumpăra alimente, pentru ca acolo li se ofera avize fito-sanitare;

insuficienţa resurselor pentru modernizarea bazelor turistice;

preferinţele pentru alte destinaţii;

concurenţa pe care o exercită alte staţiuni balneare.

Pe baza analizei SWOT, putem determina următoarele ipoteze:

creşterea numărului turiştilor în staţiunea Băile Herculane cu 10% în decursul acestui an;

mărirea gradului de satisfacţie a turiştilor din staţiune;

creşterea gradului de cooperare cu partenerii agenţiei, precum operatorii hotelieri,

proprietarii căsuţelor de vacanţă şi a pensiunilor, organizatorii de excursii şi de drumeţii;

modernizarea mijloacelor de transport proprii şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii

existenţi, precum şi apelarea la alţi furnizori;

mărirea profitului agenţiei de turism cu 20%.

29

Page 30: Marketing Turistic Baile Herculane

Bibliografie:

1. Băile Herculane,Monografie,editura IRCO 2008; Autor Mariana Crașoveanu

2. Strategii de marketing in turism, ed a II-a: Autor: prof univ. Aurelia Felicia Stancioiu

3. http://www.baile-herculane.ro/

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ile_Herculane

5. http://www.cartiagricole.ro/primarie/748-Baile-Herculane.html

6. http://www.spas.ro/statiuni/Baile_Herculane/

7. http://www.carpati-valea-cernei.com/42454.html

8. http://www.fasttravel.ro/dontmiss.herculane/

30