Marketing Turistic (1)

of 21 /21
Tema 1: Continutul si esenta MKT 1. Conceptul si particularitatile MKT 2. Functiile si evolutia MKT 1. Conceptul si particularitatile MKT Marketingul Turistic este ansamblul de metode si tehnici orientate spre evidentierea si saisfacerea necesitatilor consumatorilor motivate de dorinta de a calatori precum si organizarea unor agentii sau asociatii capabile sa satisfaca la maxim aceste categorii de nevoi. MKT este denumirea sistemica ce coordoneaza activitatea intreprinderilor turistice si a politicii de stat in domeniul turismului. MKT se bazeaza pe urmatoarele principii: oferirea unor produse turistice care sunt necesare si corespunzatoare necesitatilor clientilor Stuiderea cererii existente pe piata turistica si evidentierea directiilor turistice prioritare Testarea detsinatiilor noi pana la lansarea lor pe piata Corespunderea politicii de MKT cu obiectivele stabilite de intreprindere Analiza ciclului de viata al produsului touristic si renovarea produselor turistice Particularitatile MKT In domeniul turismului activitatea de MK trebuie sa se orienteze in special la dirijarea cererii turistice si mai putin la stimularea ei. Cererea la serviciile turistice are o crestere continua si industria turismului depinde mai putin decat alte ramuri de oscilatiile economice, de aceea pentru MKT este mai importanta sarcina de a orienta cererea in directia necesara agentiei. Rolul deosebit de important al activitatilor de MK in perioada extra sezoniera. turismul este inlfuentat de factorul sezonier ce conditioneaza necesitatea diversificarii serviciilor turistice si utilizarea pe larg a activitatilor de MK in perioada extrasezoniera. Elaborarea mixului de MK pe etape deoarece in domeniul turismului pot exista diferente de timp si spatiu intre momentele procurarii si consumarii produselor turistice, activitatea de MK este organizata in 3 etape: 1) etapa informative; 2) etapa process/consumului propriuzis; 3) etapa rezultativa

Embed Size (px)

description

Tema 1: Continutul si esenta MKT1. Conceptul si particularitatile MKT2. Functiile si evolutia MKT1. Conceptul si particularitatile MKTMarketingul Turistic este ansamblul de metode si tehnici orientate spre evidentierea si saisfacerea necesitatilor consumatorilor motivate de dorinta de a calatori precum si organizarea unor agentii sau asociatii capabile sa satisfaca la maxim aceste categorii de nevoi.

Transcript of Marketing Turistic (1)

Page 1: Marketing Turistic (1)

Tema 1: Continutul si esenta MKT1. Conceptul si particularitatile MKT2. Functiile si evolutia MKT

1. Conceptul si particularitatile MKTMarketingul Turistic este ansamblul de metode si tehnici orientate spre evidentierea si saisfacerea necesitatilor consumatorilor motivate de dorinta de a calatori precum si organizarea unor agentii sau asociatii capabile sa satisfaca la maxim aceste categorii de nevoi. MKT este denumirea sistemica ce coordoneaza activitatea intreprinderilor turistice si a politicii de stat in domeniul turismului.MKT se bazeaza pe urmatoarele principii:

oferirea unor produse turistice care sunt necesare si corespunzatoare necesitatilor clientilor Stuiderea cererii existente pe piata turistica si evidentierea directiilor turistice prioritare Testarea detsinatiilor noi pana la lansarea lor pe piata Corespunderea politicii de MKT cu obiectivele stabilite de intreprindere Analiza ciclului de viata al produsului touristic si renovarea produselor turistice

Particularitatile MKT In domeniul turismului activitatea de MK trebuie sa se orienteze in special la dirijarea cererii turistice si

mai putin la stimularea ei. Cererea la serviciile turistice are o crestere continua si industria turismului depinde mai putin decat alte ramuri de oscilatiile economice, de aceea pentru MKT este mai importanta sarcina de a orienta cererea in directia necesara agentiei.

Rolul deosebit de important al activitatilor de MK in perioada extra sezoniera. turismul este inlfuentat de factorul sezonier ce conditioneaza necesitatea diversificarii serviciilor turistice si utilizarea pe larg a activitatilor de MK in perioada extrasezoniera.

Elaborarea mixului de MK pe etape deoarece in domeniul turismului pot exista diferente de timp si spatiu intre momentele procurarii si consumarii produselor turistice, activitatea de MK este organizata in 3 etape: 1) etapa informative; 2) etapa process/consumului propriuzis; 3) etapa rezultativa

MKT are un character institutional bine pronuntat. Deoarece dezvoltarea turismului impune necessitate participarii statului in finantarea infrastructurii, determinarea formalitatilor turistice si utilizarea valorilor culturale. Mixul de MK este influentat de politica de stat.

Rolul deosebit de important al factorilor psihologici, comportamentali si sociali ai consumatorilor in decizia de cumparare

Asigurarea veridicitatii informatiei despre produsul touristic

Functiile si evolutia MKTFunctiile MK in cadrul firmei de turism sunt:

1. analitica2. producere3. vanzare4. conducere si control

Deoarece dezvoltarea idnustriei turistice depinde foarte mult de participarea statului, aici mai mult decat in alte ramuri, se evidentiaza functiile macromarketingului si functiile micromarketingului.Functiile macromaektingului:

asigurarea unei competitii legale si loiale in domeniul turismului perfectionarea produselor turistice (imbunatatirea infrastructurii)

Page 2: Marketing Turistic (1)

elaborarea politicii de promo a turismuluiFunctiile micromarketingului sunt:

elaborarea produselor turistice si rutelor turistice elaborarea polticii de promovare in scopul promovarii intreprinderii si a produselor turistice participarea la diverse expozitii si targuri

MKT s-a dezvoltat parcurgand urmatoarele etape1. Etapa de premarketing touristic (inceputul anilor ‘50 – ’70). Aceasta etapa se caracterizeaza printr-o

concurenta relative scazuta, gama sortimentala saraca si agentiile de turism se orientau spre cresterea nr. de oferte propuse si utilizarea pe larg a masurilor de stimulare

2. Etapa MKT instrumental (’70 – ’80). Aceasta etapa isi pune amprenta pe dezvoltarea politicii de distributie, apar noi forme de distributie orientate spre profesionisti asa ca primele expozitii, saloane si burse turistice tot atunci apar si noi forme de distributie orientate spre consumatorii finali, telefonul si primele cataloage turistice.

3. Etapa marketingului conceptual (’80 – ’85) Aceasta etapa se caracterizeaza prin diferentierea si specializarea puternica a ofertelor turistice. Cresterea procesului de integrare a producatorilor turistici si drept urmare apar lanturile hoteliere mari.

4. Etapa MKT contemporan (’85 – present). Aceasta etapa se deozebeste prin: individualizarea puternica a cererii si ofertei turistice. Cresc cheltuielile pentru cerrcetarile de MK spre cresterea rentabilitatii. Utilizarea pe larg a tehnicilor de stimulare a vanzarilor si perfectionarea metodelor de utilizare a acestora.

Tema 2. Studiul pietei turistice1. Cercetarea ofertei turistice2. Studierea cererii turistice3. Demersul studierii pietei turistice

1. Cercetarea ofertei turisticePiata turistica este sfera economica de interferenta a ofertei turistice materializata prin productia turistica si cererea turistica materializata prin consumul touristic. Oferta turistica este ansamblul elementelor patrimoniului touristic si activitatile de valorificare a acestor elemente in scopul satisfacerii cererii turistice. Productia turistica este formata din serviciiile prestate de agentiile turistice intr-o anumita perioada de timp.Oferta turistica are urmatoarele particularitati:

este perceputa sub forma de imagine oferta turistica poate avea 2 stari: starea potential si starea reala (este egala cu productia turistica) oferta turistica nu poate fi stocata oferta turistica este mai rigida oferta turistica are o structura etergoena deoarece este compusa din 2 tipuri de elemente

Elementele attractive (resursele natural, socio-culturale, umane) Elementele functionale (echipamentele, serviciile auxiliare ce participa la valorificarea elementelor attractive)

Ofertei turistice ii este caracteristica efectul de substituire

Oferta turistica este compusa din urmatorii factori:

Page 3: Marketing Turistic (1)

-teritoriul (materia prima a ofertei turistice. orice teritoriu poate fi analizat dpdv calitativ si cantitativ. analiza calitativa a teritoriului poate fi facuta prin 2 metode: 1) compararea elementelor potentialului touristic al unui teritoriu cu elementele unui alt teritoriu similar, vecin sau virtual; 2) descompunerea teritoriului in elemente ce pot servi materie prima pentru oferta turistica, aceste elemente sunt: frumusete naturala a peisajului, configuratia geografica, conditiile meteorologice, patrimonial cultural si istoric, flora, fauna, valoarea terapeutica a ambiantei. Fiecare din acest element este analizat in functie de 4 factori: originalitate, accesibilitate, functionalitate, ecologictate. Definirea cantitativa a teritoriului se face prin calculul capacitatii de primire Cp=S*Ko/N (S=suprafata teritoriului; Ko=coeficientul de ajustare a accesibilitatii teritoriului in functie de particularitatile hidrologice si geologice, valoarea lui variaza de la 0.5-1; N=suprafata normata pentru un consum turistic). Capacitatea optima de primire exprima nr. maxim de turisti care pot fi primiti de un teritoriu fara a duce prejudicii mediului ambiant.

-baza tehnico materiala (BTM este reprezentata de cladiri si echipamente turistice ce contribuie la materializarea resurselor naturale si antropice ale teritoriului. BTM are urmatoarele particularitati: 1) intre BTM, resursele naturale turistice si segmental cererii turistice trebuie sa existe corespondenta pe plan calitativ si cantitativ; 2) BTM necesita investitii direct proportionale cu dimensiunea si calitatea resurselor naturale; 3) pe unitate de echipament, efortul investitional este invers proportional cu calitatea resurselor naturale. BTM poate fi clasificata in

1. BTM a cazarii 1.in functie de calitate deservirii 1.unitati omologate – unitatile care presetaza servicii de calitate inalta si au cel putin 1 stea 2.unitati neomologata – presteaza servicii de calitate mai joasa si sunt destinate satisfacerii cererii interne 2. in functie de principiile deservirii 1.unitati hoteliere care include hotelurile si motelurile 2.unitati extrahoteliere 3. in functie de regimul functionarii 1. unitati permanente (care functioneaza pe intreg parcursul anului) 2. unitati nepermanente 4. in functie de tipul clientele 1. hotel turistic 2. centru de congrese (hotel pentru oameni de afaceri) 3. case de odihna si tratament (sanatorii) 4. hotel pentru persoane in transit 5. hotel pentru sportive 6. motel (destinat pentru tranzitul intern, pentru soferi, motociclisti ce au nevoie de 1 innoptare, calitate mai joasa decat in moteluri) 7. hotel pentru alpinisti (cabane, amplasate langa munti

2. BTM a alimentatiei 1. in functie de amplasare 1. unitati comerciale (amplasate in cadrul centrelor universitare)

Page 4: Marketing Turistic (1)

2. amplasarea la strada principala 3. amplasare in cadrul hotelurilor 4. amplasare institutionala 5. amplasare industriala 2. in functie de extensiunea meniului 1. unitati cu un meniu limitat (mai putin de 15 pozitii in meniu) 2. unitati cu meniu deplin (15 – 40 de pozitii) 3. unitati cu meniu extins (mai mult de 40 de pozitii) 3. in functie de stilul meniului 1. meniul complex 2. meniu “a la carte” 4. in functie de metoda deservirii 1. servirea de catre chelneri 2. autoservirea 3. deservirea automatizata 5. in functie de specializarea meniului 1. bucate nationale 2. bucate exotice 3. meniu vegetarian 4. meniu din produse ale marii 5. meniu din bucate dietetice

3. BTM a transportului 1. in functie de tipul mijlocului de transport 1. tren 2. avion 3. corabie 4. autocar 5. automobile 6. bicicleta/motocicleta 7. alte forme exotice

4. BTM a agrementului 1. in functie de tipul de agreement 1. teatru/cinema 2. parcuri de distractie 3. discoteci 4. cazinouri 5. sali sportive 6. circ s.a.

-infrastructura Este compusa din elementele infrastructurii generale si infrastructurii turistice. La infratsructura generala se refera serviciile de apa-canalizare, drumurile, energia electrica, telecomunicatiile, serviciile comerciale. Infrastructura turistica include amenajarile, dotarile si mijloacele care apartin industriei turismului ex-lu:

Page 5: Marketing Turistic (1)

parcarile, reteaua de informare turistica, serviciile de inchiriere a mijloacelor de transport si echipamentelor turistice, magazinele artizanale.

-personalul Este potentialul uman al ofertei turistice ce poate servi ca factor de productie turistica. Personalul poate fi definit dpdv cantitativ si calitativ. Aprecierea calitativa se poate efectua prin analiza urmatoarelor aspecte:

1. nivelul de profesionalism al perosnalului2. experienta in domeniu3. nivelul de cunoastere a limbilor straine4. gradul de cultura si civilizatie al populatiei rezidente5. ospitalitatea populatiei

Dpdv cantitativ personalul poate fi definit prin calculul de toleranta turisticaPTT=Kts*NePTT – pragul tolerantei turisticeKts – coeficientul global al tolerantei turisticeNe – nr. locuitorilor din zona

Pragul tolerantei turistice arata nr. de turisti care poate fi tolerat pe un teritoriu turistic fara a genera in cadrul populatiei rezidente resentimente sau fenomene sociale nedorite.Coeficientul tolerantei turistice se bazeaza pe analiza urmatorilor factori:

1. asemanarea culturala, lingvistica si religioasa intre populatia primitoare si cea turistica2. durata si locul de sejur3. gradul de stimulare materiala a populatiei care activeaza in turism4. alterarea sau conservarea valorilor locale pe parcursul consumului turistic5. prezenta unor activitati economice complementare sau substituibile turismului

-formalitatile turisticeInclud:

1. pasaportul si viza2. formalitatile vamale3. regimul de intrare si iesire din tara4. asigurarea obligatorie5. controlul valutar si regulile de schimb valutar6. controlul sanitar (se refera la vaccinarea obligatorie, regulile de transportare a alimentelor,

medicamentelor sau animalelor)

2. Studierea cererii turisticeCererea turistica se formeaza in tara de resedinta a turistului si se refera la numarul de persoane ce manifesta dorinta de a utiliza serviciile turistice. Consumul turistic se realizeaza la locul amplasarii ofertei turistice si include serviciile turistice consumate in realitate in timpul sejurului turistic. Cererea turistica poate fi influentata de urmatorii factori:

1. nivelul veniturilor2. existenta timpului liber3. factorii demografici (varsta)

Page 6: Marketing Turistic (1)

4. factorii motivationali (motive fiziologice, motivul cognitiv, motivul social, motivul religios)5. factorii conjuncturali

Consumul turistic se realizeaza in cateva etape:1. pregatire pentru consum2. deplasarea catre destinatia turistica3. consumul turistic propriu-zis4. revenirea la locul de resedinta

Cererea si consumul turistic pot fi analizati printr-un sir de indicatori:1. dinamica si volumul consumului turistic – acest indicator se calculeaza prin 2 puncte de vedere: 1 – in

expresie fizica (nr. de persoane) in acest caz se calculeaza nr. total de turisti, nr. de nopti, nr. de zile/turist; 2 – in expresie valorica (bani) in acest caz sunt analizate incasarile totale din turism, incasari medii pe turist, cheltuielile totale ale turistilor si cheltuieli medii pe turist

2. structura consumului turistic – in acest caz sunt analizate: 1 – ponderea consumului intern si extern in totalul consumului turistic; 2 – ponderea turismului receptor si emitator in totalul consumului; 3 – structura cererii pe tari; 4 – structura cererii pe motivatii (In statistica turistica figureaza urmatoarele categorii de motivatie: vacante si odihna, afaceri, tratament, pelerinaj, vizitarea rudelor, alte scopuri); 5 – structura cererii pe tipuri de cazare (hoteliere, extrahoteliere); 6 – structura cererii pe mijloace de transport (transport terestru (turism emitator), naval, aerian (turism receptor); 7 – structura cererii pe forma de organizare a calatoriei (turism organizat sau pe cont propriu)

3. concentrarea cererii in timp – in acest caz se calculeaza: 1 – ponderea fiecarei luni in consumul total (Pi=Ci/Ct – Pi=ponderea pe luna; Ci=consumul in luna; Ct=consumul turistic total); 2 – coeficientul de sezonalitate lunara (K=Ci/Cm – K=coeficient; Cm=consumul mediu=Ct/12); 3 – coeficientul concentratiei lunare (Kcl=Cmax/Ct); 4 – coeficientul lunar de trafic (Klt=Cmax/Cmin)

4. indicatorii intensitatii si densitatii consumului turistic: 1 – nr. mediu de turisti (Nmed=T/Z – T=nr. total de turisti; Z=nr. total de zile); 2 – durata medie de sejur (Smed=Z/T); 3 – desnitatea consumului turistic poate fi analizat din 2 puncte de vedere: -in raport cu populatia (in acest caz densitatea=T/P – P=populatia rezidenta sau Vt/P unde Vt=venit din turism sau Z/P); -in raport cu terirotiul (S) Densitatea=T/S sau Vt/S sau Z/S

3. Demersul studierii pietei turisticeEtapele studierii pietei turistice sunt:

1. definirea scopului cercetarii2. analiza surselor secundare de informatie (in turism cel mai frecvent sunt utilizate urmatoarele surse

secundare: informatiile de la punctele de frontiera, evidentele structurilor de cazare, sondajele si informatiile agentiilor de turism, datele serviciilor de transport, evidentele obiectivelor turistice cele mai populare).

3. analiza surselor primare de informatie4. prelucrarea si interpretarea informatiei5. formularea concluziilor

In analiza pietei turistice sunt utilizati doi termeni specifici: 1 – turist (turist este vizitatorul temporar ce calatoreste in afara rezidentei principale pentru cel putin 24 de ore intr-un scop non-lucrativ); 2 – excursionist (vizitatorul temporar ce se afla intr-o tara mai putin de 24 de ore fara innoptare) excursionisti se considera pasagerii in croaziera, vizitatorii de o zi, echipajele de o zi.

Page 7: Marketing Turistic (1)

In statistica turistica se includ vizitatorii temporari ai caror motive sunt vacante, afaceri, sanatate, studii, vizitarea rudelor, religie, sport, reuniuni si congrese. nu se includ urmatoarele categorii: lucratorii de la frontiera, nomazii, pasagerii in tranzit, refugiatii, membrii fortelor armate, reprezentantii consulari, diplomatii, imigrantii permanenti si temporari

Tema 3. Politica de produs turistic1. Conceptul si clasificarea produsului turistic2. Caracterirticile de calitate ale produsului turistic3. Procesul de creare si lansare a produsului turistic nou4. Strategii extrasezoniere in politica de produs turistic

1. Conceptul si clasificarea produsului turisticProdus turistic este un ansamblu de bunuri si servicii capabil sa satisfaca nevoile de turism ale unei persoane intre momentele plecarii si sosirii la locul de destinatie.Produsul turistic reprezinta totalitatea caracteristicilor tangibile si intangibile in imbinare cu o serie de asociatii simbolice menite sa satisfaca dorintele si nevoile consumatorilor turistici Produsul turistic reprezinta totalitatea utilitatilor si insatisfactiilor experimentate de catre consumator in timpul consumului turistic

Produsul turistic poate genera urmatoarele tipuri de utilitati:1. Utilitate fiziologica2. Utilitate sociala3. Utilitate economica4. Utilitate psihologica

Produsul turistic poate crea doua tipuri de insatisfactie: controlabile – depind si pot fi inlaturate de prestatorul serviciilor necontrolabile – de regula depind de factori externi si nu pot fi inlaturati de prestatorul de servicii

Produsul turistic este alcatuit din 3 componente1. ruta turistica – forma primara a produsului turistic, semifabricat, ea include un traseu proiectat pentru

deplasarea turistului cu o anumita durata si un set de servicii ce pot fi oferite pe parcurs). Spre deosebire de ruta turistica turul turistic este forma marfara a produsului turistic care este comercializata sub forma de foaie turistica. Turul reprezinta programul unei calatorii individuale pe un anumit traseu intr-o perioada determinata de timp si cu un set de servicii alese in functie de motivul calatoriei

2. serviciile turistico-excursioniste – aici se includ serviciile de cazare, alimentatie, transport, agrement, serviciile de ghid, serviciile comerciale, serviciile de inchiriere

3. marfuri de consum – pot fi de doua tipuri: marfuri specific turistice (se refera la echipamente turistice, harti, vederi, suveniruri); marfuri generale (se refera la acele categorii de marfuri care de regula sunt deficitare, lipsesc sau sunt mai scumpe la locul d eresedinta al turistului

Produsul turistic dpdv al marketingului poate fi divizat in urmatoarele nivele:1. nucleul (produsul de baza) – ruta turistica pe care o cumpara consumatorul si scopul ei

Page 8: Marketing Turistic (1)

2. produsul auxiliar sau de insotire – include elementele ce descriu locul geografic unde va avea loc consumul turistic. Aceste elemente pot fi – peisajul natural, configuratia geografica, clima, patrimoniul antropic si valoarea terapeutica a teritoriului

3. produsul adaugator – include serviciile turistice care sunt prestate in timpul sejurului turistic4. produsul largit – include serviciile auxiliare care contribuie la prestarea mai buna si mai complexa a

produsului turistic

Clasificarea produsului turistic1. in functie de durata sejurului

produse turistice cu sejur lung (5 zile si mai mult) produse turistice cu sejur scurt (2-4 zile) produse turistice de o zi

2. in functie de gradul de completare produse turistice integrale (produse complexe cu toate serviciile incluse) produse turistice compuse (produse care inglobeaza mai multe tipuri de servicii, dar din componenta carora lipsesc careva servicii) produse simple (prestarea unui singur tip de serviciu)

3. in functie de distanta pe care se depleseaza turistii produse turistice cu distanta mare care presupun deplasarea turistului de pe un continent pe altul produse cu distanta medie atunci cand are loc deplasarea intre diferite tari ale aceluiasi continent produse cu distanta mica (deplasarea in ineteriorul unei tari)

4. in functie de perioada de an in care se desfasoara produse sezoniere produse extrasezoniere produse ocazionale

5. in functie de modul in care se deruleaza produse turistice de sejur – in acest caz consumul turistic se realizeaza int-un singur loc produse turistice itinerant – au loc vizite ale obiectivelor turistice amplasate in diferite zone

6. in functie de numarul persoanelor carora li se adreseaza produse individuale produse de grup produse de familie

7. in functie de tipul traseului turistic liniar circular radial (dormi in chisinau si vizitezi pe rand orhei, saharna, tipova etc.)

8. in functie de tipul de aranjament

Page 9: Marketing Turistic (1)

produse „la cheie” (farfetare, packaged) – produse care includ toate tipurile de servicii turistice ce contirbuie la satisfacerea nevoii de turism. Aceste elemente sunt: transportul tur-retur, transfer la destinatie, servicii de cazare, pensiune completa, servicii de animatie, prestatiile serviciilor in timp invariabil, pret unic pentru toate serviciile produse turistice simple (la cerere) – sunt asamblate partial la dorinta consumatorului

2. Caracterirticile de calitate ale produsului turistic

Calitatea produsului turistic este influentata de urmatorii factori:1. factorii de ordin natural – calitatea si originalitatea resurslor naturale, frumusetea peisajelor,

conditiile climaterice, puritatea aerului si apei, frecventa calamitatilor naturale, accesibilitatea resurselor turistice

2. factorii de ordin tehnic – vechimea si gradul de uzura a mijloacelor de transport si unitatilor de cazare, vitezele de deplasare a mijloacelor de transport, confortul oferit pe parcursul calatoriei si a sejurului, conditiile de iluminat si semnalizare, vibratiile ce insotesc serviciile turistice, arhitectura oraselor vizitate

3. factori de ordin organizatoric – organizarea calatoriei, programul vizitelor, modul de sincronizare a serviciior si alegerea traseului turistic

4. factorii socio-culturali – structura pe nationalitati a populatiei rezidente din zonele turistice nivelul de cltura si educatie a populatiei, nr. vorbitorilor de limbi straine, bogatia folclorului, traditiile si existenta monumentelor culturale si istorice

5. factorii de ordin politico-juridic – imaginea tarii si a regimului politic in lume, stabilittaea politica si sociala, formalitatile turistice , registratia cu privire la turism si atitudinea autoritatilor locale fata de turism.

6. factorii ce tin de personalul antrenat in prestarea serviciilor – calificarea personalului, nr. de persoane pus la dispozitia turistilor, structura persoanului, experienta in domeniu, gradul de cunoastere a limbilor straine, nivelul salariilor si rata absenteismului de la locul de munca

7. factorii de ordin economic – nivelul si structura costurilor produselor turistice, nivelul tarifelor din zona si cheltuielile de consum

3. Procesul de creare si lansare a produsului turistic nou

Pentru a elabora un produs turistic nou agentia de turism trebuie sa parcurga urmatoarele etape: 1. Analiza grupului de turisti (pentru care se elaboreaza produsul turistic). In general se analizeaza 3 tipuri

de turisti: turisti grabiti sa ajunga la locul de destinatie, de obicei acestia calatoresc cu scop de odihna si aleg produsele vacantiere, pentru ei se recomanda un transport rapid, sejur lung la destinatie si cat mai putine opriri pe parcurs turisti dornici de a vedea maximum, deobicei ei calatoresc cu scop cognitiv sau religios, pentru ei se recomanda transport confortabil, vizite multiple si includerea obiectivelor turistice si localitatilor cat mai reprezentative turisti ce dispun de putin timp, ei au putin timp (oameni de afaceri) pentru ei se recomanda transport rapid si confortabil, deplasare pe un teritoriu mic, vizite ale obiectivelor turistice, ce le permit satisfacerea scopului vizitei

Page 10: Marketing Turistic (1)

2. Alegerea locului geografic – la aceasta etapa se analizeaza teritoriul unde va avea loc consumul turistic, agentia trebuie sa ia in calcul atat elementele atractive cat si cele functionale ale teritoriului. In general teritoriile pot fi de doua tipuri:

regiuni polarizate – acestea dispun de resurse naturale de calitate medie sau uniforme. Pentru aceste regiuni se recomanda un sejur scurt, combinarea opririlor panoramice cu vizite ale obiectivelor turistice, includerea serviciilor de agrement regiuni multipolare – teritoriile ce dispun de resurse naturale cu un grad inalt de originalitate si unicitate, durata de sejur trebuie sa fie mai mare, vizite multiple si timp liber suficient

3. Stabilirea itinerarului turistic – agentia de turism trebuie sa tina cont de urmatoarele reguli in elaborarea itinerarului turistic:

includerea a maximum 2-3 obiective turistice de acelasi tip timpul petrecut in drum trebuie sa fie mai mic decat timpul de oprire distanta parcursa trebuie echilibrata pe zile includerea unei opriri pentru fotografii si una pentru shopping combinarea opririlor panoramice cu vizite ale obiectivelor turistice cu vizite ale obiectivelor turistice oferirea timpului liber suficient pentru flexibilitatea programului evidenta zilelor de sarbatoare si a evenimentelor specifice de la locul de destinatie

4. Elaborarea fisei tehnice a itinerarului – fisa tehnica contine ruta turistica si timpul necesar desfasurarii ei. Ruta turistica trebuie sa contina urmatoarele informatii:

distanta totala parcursa puncte de pornire si sosire kilometraj intre opriri mijloc de transport localitatile principale parcurse tipul drumului

Timpul din fisa tehnica include: timpul total de calatorie, orarul aproximativ al calatoriei, timpul pentru oprii si vizite

5. Stabilirea pretului pentru produsul turistic si lansarea lui pe piata

4. Strategiile extrasezoniere in politica de produs turistic

Pentru a face agentia turistica mai putin dependenta de factorul sezonier ea poate utiliza urmatoarele strategii:1. oferirea de sejururi variabile ca lungime2. utilizarea preturilor diferentiate pentru sezon si extrasezon3. combinarea in variante multiple a serviciilor turistice oferite4. combinarea unor elemente de atractivitate cu un grad scazut de sezonalitate care de regula se afla in

zone apropiate5. diversificarea serviciilor de agrement din partea producatorilor turistici sau asociatiilor de turism6. utilizarea activitatilor promotionale pentru produsele extrasezoniere

Page 11: Marketing Turistic (1)

Tema 4. Politica de promovare – element al mixului de marketing turistic

1. Obiectivele si procedura de elaborare a politicii de promovare2. Informarea publicului in turism3. Relatiile cu publicul in turism4. Reclama turistica

1. Obiectivele si procedura de elaborare a politicii de promovare

Obiectivele promovarii turistice pot fi:1. Informarea clientilor2. Stimularea vanzarilor3. Crearea clientilot fideli4. Formarea si promovarea imaginii

Promovarea turistica poate fi adresata catre:1. Consumatorii finali (publicul larg)2. Intermediarilor profesionisti3. Public institutional (intermediari nespecializati)

Succesul promovarii turistice depinde de urmatorii factori:1. Orientarea cat mai reusita spre segmentul de piata2. Coordonarea actiunilor promotionale3. Consecutivitatea actiunilor promotionale4. Continuitatea sau repetarea acestor actiuni

Procedura de elaborare a politicii de promovare consta din urmatoarele etape:1. Definirea si stabilirea obiectivelor comunicarii2. Alegerea mesajului comunicarii (mesajul eficient trebuie sa corespunda cerintelor modelului AIDA.

Principalele decizii in alegerea mesajului sunt: alegerea continutului mesajului – aceasta alegere poate fi bazata pe trei principii: principiul rational (atunci cand mesajul ne arata avantajele consumului turistic); principiul emotional (atunci cand mesajul provoaca emotii care motiveaza cumpararea produsului turistic); principiul moral (atunci cand mesajul arata plusurile sau minusurilecomportamentului social in timpul consumului turistic); alegerea structurii mesajului – aceasta decizie necesita solutionarea a trei probleme: cine va face concluzia (expeditorul sau consumatorul); nr. argumentelor folosite in mesaj; amplasarea argumentelor la inceputul sau la sfarsitul mesajului alegerea formatului mesajului – pentru mesajul scris sau tiparit se alege modul de tiparire, culorile, design-ul si titlul, pentru mesajul audio se alege vocea, cuvintele, intonatia si sunetele ce acompaniaza vocea, pentru mesajul video se alege ambianta, persoanele care participa, expresia fetei celui ce comunica mesajul, gesturile, culorile si vestimentatia

Page 12: Marketing Turistic (1)

3. Selectarea mijloacelor de informareLa aceasta etapa agentia trebuie sa decida ce mijloace promotionale va utiliza: publicitatea, vanzarile

personale, stimularea vanzarilor sau relatiile cu publicul.

4. Alegerea mediului de comunicareAceasta alegere depinde de urmatorii factori: obiectivele politicii promotionale; segmentul tinta pe care-l

vizam; resursele financiare disponibile

5. Alegerea bugetului promotionalIn practica se folosesc 4 metode de determinare a bugetului promotional: 1. reiesind din disponibilitatile financiare ale intreprinderii (dezavantajul acestei metode este ca nu se tine

cont de obiectivele de marketing si obiectivele promotionale ale intreprinderii, respectiv resursele alocate sunt deseori insuficiente pentru realizarea obiectivelor date)

2. ca procent din vanzari sau procent din pretul de vanzare, dezavantajul acestei metode este faptul ca nu este obiectiv de a considera vanzarile ca baza in calcularea politicii de promovare si este destul de dificil de a determina procentul optimal care ar permite atingerea si realizarea obiectivelor;

3. metoda paritetului concurent, ea presupune alocarea sumelor pentru promovare similare cu cele ale concurentilor sau reiesind din nivelul mediu al cheltuielilor din ramura, dezavantajul metodei este faptul ca nu exista 2 intreprinderi absolut identice ca potential si obiective, avantajul metodei este ca ea permite evitarea luptelor publicitare

4. metoda reiesind din scopurile si sarcinile politicii promotionale, ea este cea mai dificila in detreminare dar si cea mai obiectiva. Repartizarea bugetului promotional al intreprinderii se efectueaza intre elementele mixului prmotional in functie de urmatorii factori: tipul produsului turistic si al pietei; etapa ciclului de viata al produsului; etapa de pregatire a consumatorului pentru efectuarea cumparaturii; tipul strategiei promotionale de tip push sau pull

6. Receptionarea informatiei inverse – aceasta etapa are drept scop estimarea urmatoarelor momente: memorizarea mesajului; ce opinie a creat mesajul; care este atitudinea precedenta si actuala fata de produs si agentie; nr cumparatorilor de produse, a vizitatorilor intreprinderii si a cumparaturilor repetate

2. Informarea publicului in turismInformarea publicului este scopul primar care trebuie abordat la toate nivelele marketingului turistic specific pentru turism este infomarea scrisa prin urmatoarele tipuri de documentatie turistica:

pliant (cel mai des utilizat in activitatea practica deoarece accesibil dupa continut, usor de transmis, veridic si convingator, cel mai des pliantul este utilizat pentru informarea despre produse turistice concrete sau unitati de cazare, elementele cheie ale unui pliant sunt – fotografiile sau imaginile si valoarea informativa ce descrie aceste imagini si care de regula este destul de redusa. Pliantul s edistribuie gratuit.;

brosura turistica – materialul de reclama ce are o valoare informativa mult mai mare, ea de regula are forma unor cataloage cu formatul A4, este utilizata pentru prezentarea pe larg a destinatiilor turistice sau a produselor turistice, ea este difuzata contra plata

ghidul – contine fotografia, informatia succinta despre produsul turistic sau unitatea de cazare si semne de orientare

Page 13: Marketing Turistic (1)

foile volante – cele mai ieftine tiparituri si de regula sunt utilizate pentru informarea despre noi oferte turistice, noi servicii sau lansarea de actiuni promotionale, sunt distribuite gratuit si trebuie sa fie difuzate unui numar cat mai mare de consumatori

carti postale – utilizate pentru informarea despre destinatiile turistice, obiectivele turistice sau unitatile de cazare. Ele sunt distribuite contra plata

3. Relatiile cu publicul in turismPrincipalele instrumente de relatii cu publicul crae stau la dispozitia organizatiei turistice sunt:

1. Relatiile cu mass media – componenta cea mai puternica din perspectiva crearii si promovarii imaginii organizatiei turistice. Conlucrarea cu reprezentantii mass media este o conditie obligatorie pentru succesul agentiei pe termen lung2. Politica comunicationala a organizatiei – toate activitatile de marketing trebuie sa fie insotite de o componenta de comunicare pentru ca atat consumatorii cat si publicul extern sa cunoasca misiunea si obiectivele urmarite activitatile desfasurate si performantele obtinute3. Consultanta – are in vedere recomandarile managementului organizatiei turistice in legatura cu problemele acesteia si imaginea sa pe piata

Utilizarea acestor metode depinde de tehnicile de relatii cu publicul la care apeleaza agentia turistica. Printre cele mai frecvent utilizate tehnici se numara:

difuzarea de stiri (una din cele mai simple si accesibile tehnici prin intermediul careia organizatia turistica informeaza periodic consumatorii si publicul larg despre deschiderea de noi destinatii, rute turistice, lansarea pe piata a serviciilor noi, aniversarea unor performante sau organizarea unor evenimente de marketing. ) discursurile (sunt sustinute de conducerea organizatiei sau reprezentantii autorizati ai acesteia, subiectele acestor discursuri pot acoperi toate activitatile desfasurate de catre agentie punand accent pe performantele obtinute, pozitia actuala si de perspectiva ocupata pe piata) utilizarea materialelor de identificare (ele sunt folosite pentru crearea identitatii corporative, ele pot avea forma unor documente scrise sau audio-vizuale, elemente de birotica sau chiar mijloace de transport. Aceste materiale trebuie sa contina logo-ul si sloganul organizatiei precum si prezentarea succinta a unor informatii privind organizatia si produsele acesteia) participarea la activitati de interes social (implicarea organizatiei turistice in sustinerea unor activitati cu character social contribuie la dezvoltarea si promovarea imaginii acestei agentii) sponsorizarea (considerate una din cele mai de success tehnici de implementare a relatiilor publice, agentiile de turism se pot implica in sponsorizarea unor activitati culturale, sportive sau religioase prin care sa promoveze imaginea sa pe piata si responsabilitatea sociala) participarea la evenimente special (crearea unor evenimente speciale vizeaza in primul rand atragerea atentiei consumatorilor si a publicului larg asupra organizatiei turistice, produselor si servciilor sale. Cel mai des in domeniul turismului sunt organizate urmatoarele tipuri de evenimente: targuri turistice, expozitii turistice, saloane turistice, printre avantajele pe care aceste evenimente le pot oferi se numara: posbilitatea de a contacta si a interactiona cu utilizatorii de produse turistice; oportunitatea de a studia si a evalua oferta de produse si servicii turistice a concurentilor directi si indirecti ai organizatiei; posibilitatea de a contacta diferiti furnizori de produse turistice sau prestatori de servicii turistice si de a dezvolta parteneriate avantajoase; oportunitatea de a promova si a vinde produsele si serviciile turistice; posibilitatea de a dezvolta si a promova imaginea organizatiei; posibilitatea de a cunoaste si a anticipa tendintele de evolutie ale pietei turistice

Page 14: Marketing Turistic (1)

Principalele tendinte inregistrate in domeniul roganizarii si participarii la evenimentele de marketing sunt: cresterea semnificativa a nr. de evenimente organizate (nu numai nr. efectiv, dar si nr. de participant) diversificarea evenimentelor specializate deplasarea scopului participarii la aceste evenimente de la vanzarea produselor spre obtinerea si

promovarea unei imagini mai bune a agentiei rolul tot mai important al tehnologiilor si in special al internetului in organizarea expozitiilor si targurilor

virtuale

4. Reclama turisticaActivitatea de reclama a agentiilor turistice ocupa un loc important in mixul promotional. Agentiile turistice pot utiliza urmatoarele tipuri de publicitate

publicitatea comerciala publicitatea corporativa publicittaea sociala

In functie de obiectul publicitatii in domeniul turismului pot fi utilizate urmatoarele tipuri de publicitate:1. publicitate de produs sau servicii oferite – in general aceste campanii publicitare urmaresc informarea consumatorilor despre existenta si disponibilitatea diferitor produse precum si particularitatile serviciilor propuse, sunt cel mai des utiliate in turism. In cadrul publicitatii de produs se pot evidentia urmatoarele forme: publicitatea de informare, publicitate de conditionare, publicitatea de reamintire2. publicittaea pentru destinatiile turistice – campaniile publicitare care au drept scop informarea consumatorilor despre diferite destinatii turistice si serviciile turistice oferite pentru aceste destinatii, sunt de regula elaborate de catre tur operatori si asociatiile de turism.3. publicitate de marca – aceste campanii publicitare urmaresc promovarea si sustinerea marcii organizatiei turistice sau a serviciilor turistice oferite, acest tip de publicitate cunoaste ritmuri rapide de crestere si este tot mai des utilizat in domeniul turismuluiMediile de comunicare pe care agentia turistica le poate utiliza pentru difuzarea mesajelor publicitare sunt: televiziunea, radioul, presa, publicitatea exterioara si internetul