Marian Anamaria Elena Turda Proiect Educatie Ecologica

of 13 /13
MARIAN ANAMARIA MARIAN ANAMARIA -ELENA -ELENA ŞAM POIANA TURDA ŞAM POIANA TURDA Proiect Proiect de educa de educa ţie ţie ecologic ecologic ă ă ECO INVENTATORI ECO INVENTATORI

Embed Size (px)

Transcript of Marian Anamaria Elena Turda Proiect Educatie Ecologica

Page 1: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

MARIAN ANAMARIAMARIAN ANAMARIA-ELENA-ELENAŞAM POIANA TURDAŞAM POIANA TURDA

ProiectProiect de educade educaţie ţie ecologicecologică ă

““ECO INVENTATORIECO INVENTATORI””

Page 2: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

INSTITUINSTITUŢII ŢII IMPLICATEIMPLICATE::

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII POIANA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII POIANA

ŞCOALA HOREA CLOŞCA ŞI ŞCOALA HOREA CLOŞCA ŞI CRIŞANCRIŞAN R.A.D.P. TURDAR.A.D.P. TURDA

Coordonator : MARIAN ANAMARIA-ELENACoordonator : MARIAN ANAMARIA-ELENAColaboratori: Borza Simona Moldovan Emil Bozdoc Raluca Colaboratori: Borza Simona Moldovan Emil Bozdoc Raluca

Chiorean Dora Moldovan Maria Miclăuş AngelaChiorean Dora Moldovan Maria Miclăuş Angela

Martini Ligia Pavel Otilia Martini Ligia Pavel Otilia Crişan MariaCrişan Maria

Gligor Ildiko Gabriş Simona Jurca NicolaeGligor Ildiko Gabriş Simona Jurca Nicolae

Dragomir Marioara Dragomir Marioara Oltean Marcela Păduraru CarmenOltean Marcela Păduraru Carmen

Conţiu Claudiu Lutsch Camelia Dogoş SimonaConţiu Claudiu Lutsch Camelia Dogoş Simona

Radu Veronica Petean Elena Vălean OtiliaRadu Veronica Petean Elena Vălean Otilia

Groza RăzvanGroza Răzvan

Cherecheş Doina Cherecheş Doina

  

Voluntari: Isoc Isabela Szabo Corina Voluntari: Isoc Isabela Szabo Corina

Rus Ancuţa Chifor Ana Rus Ancuţa Chifor Ana

Page 3: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

JUSTIFICAREA/MOTIVAREA NECESITĂŢII PROIECTULUIJUSTIFICAREA/MOTIVAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Orice copil poate deveni prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Orice copil poate deveni prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Natura are nevoie de prieteni. Ea trebuie înţeleasă aşa cum este, iar noi să-i Natura are nevoie de prieteni. Ea trebuie înţeleasă aşa cum este, iar noi să-i folosim darurile şi să putem preîntâmpina urmările manifestărilor ce le folosim darurile şi să putem preîntâmpina urmările manifestărilor ce le degenerează. degenerează.

Dacă privim în jurul nostru, constatăm că există o varietate de materiale care pot fi Dacă privim în jurul nostru, constatăm că există o varietate de materiale care pot fi refolosite sau reciclate: reviste, cărţi, ambalaje, ziare, peturi, crengi uscate, flori refolosite sau reciclate: reviste, cărţi, ambalaje, ziare, peturi, crengi uscate, flori uscate, resturi textile, jucării vechi etc. Trebuie să se înţeleagă faptul că multe uscate, resturi textile, jucării vechi etc. Trebuie să se înţeleagă faptul că multe materiale reciclate pot contribui la menţinerea unui echilibru în natură, iar copiii materiale reciclate pot contribui la menţinerea unui echilibru în natură, iar copiii trebuie învăţaţi să iubească natura şi să-şi formeze deprinderi de păstrare a unui trebuie învăţaţi să iubească natura şi să-şi formeze deprinderi de păstrare a unui mediu nepoluatmediu nepoluat

Deşeurile şi ambalajele aruncate la întâmplare sunt o prezenţă stânjenitoare Deşeurile şi ambalajele aruncate la întâmplare sunt o prezenţă stânjenitoare pentru toţi cei care manifestă spirit civic. Din lucruri pe care aruncându-le poluăm pentru toţi cei care manifestă spirit civic. Din lucruri pe care aruncându-le poluăm Pământul (sticle de plastic, CD- uri, sticlă, hârtie, saci, cutii de conserve, dopuri, Pământul (sticle de plastic, CD- uri, sticlă, hârtie, saci, cutii de conserve, dopuri, etc) minţi ingenioase şi inimi curate pot face minuni. Copilul de azi care cunoaşte etc) minţi ingenioase şi inimi curate pot face minuni. Copilul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie , a unei sticle sau a unui recipient din material valoarea unei bucăţi de hârtie , a unei sticle sau a unui recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru.plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru.

Prin acest proiect vrem să demonstram că, trecând prin mâinile copiilor noştri, Prin acest proiect vrem să demonstram că, trecând prin mâinile copiilor noştri, deşeurile pot deveni adevarate lucruri minunate, pot transmite lumii mesaje mult deşeurile pot deveni adevarate lucruri minunate, pot transmite lumii mesaje mult mai puternice decât nişte simple cuvinte puse pe o bucată de hârtie, pentru că arta mai puternice decât nişte simple cuvinte puse pe o bucată de hârtie, pentru că arta este primul cod care deschide inimile oamenilor.este primul cod care deschide inimile oamenilor.

Page 4: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

OBIECTIVEOBIECTIVE

Obiectiv general:Obiectiv general:

Lărgirea tematicii referitoare la ocrotirea naturii, prin iniţierea unui Lărgirea tematicii referitoare la ocrotirea naturii, prin iniţierea unui parteneriat cu o şcoală din oraş, şi realizarea unui schimb de parteneriat cu o şcoală din oraş, şi realizarea unui schimb de experienţă cu elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Horea, Cloşca şi experienţă cu elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Horea, Cloşca şi Crişan.Crişan.

Obiective specificeObiective specifice:: sprijinirea elevilor în însuşirea unui set de valori şi grija pentru sprijinirea elevilor în însuşirea unui set de valori şi grija pentru

mediu, motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să mediu, motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească condiţiile de mediu;îmbunătăţească condiţiile de mediu;

stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea experimental şi demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc ( colectarea materialelor sănătăţii mediului în care trăiesc ( colectarea materialelor refolosibile, etc.).refolosibile, etc.).

dezvoltarea capacitatilor de comunicare si interrelationare intre dezvoltarea capacitatilor de comunicare si interrelationare intre elevii scolilor participante;elevii scolilor participante;

stimularea imaginaţiei şi creativităţiistimularea imaginaţiei şi creativităţii

Page 5: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

..Desfăşurarea activităţilor propriu-ziseDesfăşurarea activităţilor propriu-zise

1. 1. Să ne facem prieteni noi –întâlnire cu elevii Şcolii H.C.C. – realizarea ecusonului Să ne facem prieteni noi –întâlnire cu elevii Şcolii H.C.C. – realizarea ecusonului

2.2. Spune NU poluării – igienizarea curţii şcolii Spune NU poluării – igienizarea curţii şcolii

- colectarea materialelor reciclabile- colectarea materialelor reciclabile

- realizarea obiectelor , jucăriilor şi costumelor de carnaval - realizarea obiectelor , jucăriilor şi costumelor de carnaval

3.3. Sărbătorirea unor evenimente din Calendarul ecologic Sărbătorirea unor evenimente din Calendarul ecologic 02.februarie – Ziua Mondială a Zonelor umede 02.februarie – Ziua Mondială a Zonelor umede 15 martie – Luna Pădurii15 martie – Luna Pădurii 22 martie - Ziua Mondială a apei22 martie - Ziua Mondială a apei 23 martie – Ziua Mondială a Metrologiei23 martie – Ziua Mondială a Metrologiei 01. Aprilie – Ziua păsărilor01. Aprilie – Ziua păsărilor 17 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii 17 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii

4. 4. Pregătirea expoziţiei Pregătirea expoziţiei

5.5.Prezentarea programului artistic „Prietenii naturii”Prezentarea programului artistic „Prietenii naturii”

6.6.Carnavalul primăverii – Parada costumelor ecoCarnavalul primăverii – Parada costumelor eco

77. Realizarea revistei eco. Realizarea revistei eco

8.8. Un mediu curat- o lume sănătoasă – aranjarea spaţiului verde din curtea şcolii Un mediu curat- o lume sănătoasă – aranjarea spaţiului verde din curtea şcolii

- excursie în Cheile Turzii - excursie în Cheile Turzii

Page 6: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

REZULTATE AŞTEPTATEREZULTATE AŞTEPTATE

Expoziţie cu vânzare cu obiecte confecţionate din materiale Expoziţie cu vânzare cu obiecte confecţionate din materiale refolosibile;refolosibile;

Carnavalul primăverii– parada costumelor –ecoCarnavalul primăverii– parada costumelor –eco Program artistic “Prietenii naturii”Program artistic “Prietenii naturii” Revista ecologicRevista ecologicăă Excursii în Cheile TurziiExcursii în Cheile Turzii Crearea unui ambient plăcut în şcoală şi personalizarea sălilor de Crearea unui ambient plăcut în şcoală şi personalizarea sălilor de

clasă;clasă; Albume cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea Albume cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea

activităţilor;activităţilor; O colaborare pe termen lung şi pe alte teme cu colegii de la Şcoala O colaborare pe termen lung şi pe alte teme cu colegii de la Şcoala

H.C.C.H.C.C.

Page 7: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

RECICLRECICLĂĂMM

Page 8: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

Momente din activităţile noastreMomente din activităţile noastre

Page 9: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

Momente din activităţile noastreMomente din activităţile noastre

Page 10: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

Din produsele noastre.....Din produsele noastre.....

Page 11: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

Din produsele noastre.....Din produsele noastre.....

Page 12: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica

ZDRENZDRENŢURICAŢURICA   Cu mii de ani în urmă într-un ţinut îndepărtat s-a născut o fetiţă. În acest ţinut Cu mii de ani în urmă într-un ţinut îndepărtat s-a născut o fetiţă. În acest ţinut toţi locuitorii aveau talente deosebite : unii pictau, alţi sculptau în pietre, alţi cântau toţi locuitorii aveau talente deosebite : unii pictau, alţi sculptau în pietre, alţi cântau dansau…dansau… Micuţa fetiţă aduna lucruri pe care oamenii le aruncau pe str Micuţa fetiţă aduna lucruri pe care oamenii le aruncau pe străăzi , de aceea era zi , de aceea era numită “Zdrenţurica”.numită “Zdrenţurica”. Sosise ziua în care micuţa fetiţă îşi va descoperi talentul în faţa întregii lumi. Sosise ziua în care micuţa fetiţă îşi va descoperi talentul în faţa întregii lumi. Dar oare , care era ? Oamenii o priveau cu neîncredere căci mulţi încercaseră s-o Dar oare , care era ? Oamenii o priveau cu neîncredere căci mulţi încercaseră s-o deprindă cu tainele artei lor , dar fetiţa părea a fi lipsită de îndemânare.deprindă cu tainele artei lor , dar fetiţa părea a fi lipsită de îndemânare. Necăjită că nu avea har îşi desfăcu sacul cu lucruri şi începu să Necăjită că nu avea har îşi desfăcu sacul cu lucruri şi începu să mesterească .Cutiile le învelea , cu pamblică le lega şi era gata o geantă , hârtia o mesterească .Cutiile le învelea , cu pamblică le lega şi era gata o geantă , hârtia o îndoia , o plia şi făcea floricele , dopurile le cosea şi făcea support de pahare. îndoia , o plia şi făcea floricele , dopurile le cosea şi făcea support de pahare. Făcea animale, jucării şi aşa ajuta planeta, creând lucruri minunate din deşeuri.Făcea animale, jucării şi aşa ajuta planeta, creând lucruri minunate din deşeuri. Acesta era talentul pe care Zdrenţurica îl avea .Toţi copiii au îndrăgit-o şi i-au Acesta era talentul pe care Zdrenţurica îl avea .Toţi copiii au îndrăgit-o şi i-au urmat exemplul.urmat exemplul. De atunci acel colţişor al Terrei a devenit mai frumos , mai curat , mai ecologic.De atunci acel colţişor al Terrei a devenit mai frumos , mai curat , mai ecologic. Urmaţi-le exemplul!!! Urmaţi-le exemplul!!!     proprof.psipopedagog Marian Anamariaf.psipopedagog Marian Anamaria -Elena -Elena

Page 13: Marian Anamaria Elena  Turda Proiect Educatie Ecologica