mapa Liturghie

download mapa Liturghie

of 38

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of mapa Liturghie

 • 8 noiembrieSoborul Sfinilor Arghangheli Mihail i Gavriil

  Slujba de hram la Mnstirea Stavropoleos

  SFNTA LITURGHIEDac se face Liturghie arhiereasc se cnt:

  Pe Stpnul, glas T gHqV0/03`0a

 • 1ac~@s111PS]@k m
 • @am1'-!!!+=s!KccCeti Doa a a a am ne. Diaconul: Iar i iar...Ectenia mic, glas T, tradiional la Biserica StavropoleossHrC

  0ac0x01q!S0kcCD oam ne mi lu ie e e te.1ac~@s112s0') s_kcCD oam ne mi lu u ie e e te.T Td 0C0000000000acC sP rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

  1110[!US@kcCmi lu ie te ne pe noi.3'c! ! };!S0kcC i e Doam ne. Preotul: C a Ta este stpnirea...

  Antifonul al doilea, glas leghetos T grabnic B

  0B0k bB 0b04a0!}1q z! @1A min. S la v Ta t lui i Fi u lui i1a_! ! ! !A bBSf n tu lui Duh.

  004a 01'! ! !A 0a0011a_'!!! !KbB i a cum i pu u ru rea i n ve cii ve ci lor.A min4a B0@11a1a~'!!A.B/ !}0]1a01}! ! U nu le Ns cut Fi u le i Cu vn tul lui Dumne

  !Am

 • ! ! !K bB rz@11a11a001'! ! !A.B/ !}1 ai cl cat U nul fi ind din Sfn ta Tre i i i me m preT1a`0 !!A!1a~'!0!!11a.B/ s@11'-!! u u n sl vit cu Ta tl i cu Du hul Sfnt mn tu ie te ne

  T!} g1a!!! }o{a!KbBpe no o o o o oi. Diaconul: Iar i iar...Ectenia mic, glas leghetos T s B

  0ab!S11q!S0kbBD oam ne mi lu ie e e te.1 B~00'_O@kbBD oam ne mi i lu ie te.T Td! b} 1000000000abB sP rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

  211' -! ! ! !KbBmi lu ie te ne pe noi.2b0\0!:S !KbB i e Doa am ne. Preotul: C bun i iubitor de oameni...

  Fericirile, glas T3 D sHrC N#C3k NnCA min.T d 0n00 0000 0 0 0 0 0 n tru m p r i a Ta po me ne te

  000000000000 0 00ne pe noi Doam ne cnd vei ve ni n tru m p r i00a nCa Ta.

  T #/ 03 N0000 s1' ! !11q!F e ri cii cei s raci cu du hul c a a ce lo11' -! ! 0001@q z!!}1k nCra e es te m p r i a ce ru ri lor.

  T Td #/ 03 N000a s 011' -! ! ! ! }F e ri cii cei ce plng c a ce ia se vor mnwww.stavropoleos.ro

  Strana I

  Strana Ii Strana IIantifonic

  Stihirile pe 4din Cntarea 6a Canonului 2Irmos:Curete-mMntuitorule..

  4

 • 11a nCg ia.T Td #/0 3 N00 a s !1O'! ! ! 11F e ri cii cei blnzi c a ce ia vor mo te ni

  01' ! !K nCp m n tul. T d#/ 03 N0000000000F e ri cii cei ce fl mn zesc i n se tea z

  T00 sq!011' -! ! ! !}11a nCde drep ta te c a ce ia se vor s tu ra.T Td#/0 3 N00 00a s 011' -! ! ! F e ri cii cei mi los tivi c a ce ia se vor

  !}11a nCmi lu i.T Td #/0 3 N00 000 00 s !F e ri cii cei cu rai cu i ni ma c

  110 ! 1 1' - ! ! ! } 1knCa ce ia vor ve dea pe Dum ne zeu.T T d # /0 3 N 00 00 0 00 s !F e ri cii f c to rii de pa ce c

  1111 ' -! ! 0 ! 1 1' -! ! !} 1knCa ce ia fi i ii lui Dum ne zeu se vor che ma.T d # / 0 3 N000000 000F e ri cii cei iz go nii pen tru drep ta te

  T s s ! 1 1q! 1 1' -! ! c0001 @q N z! !}c a + a ce lo ra e es te m p r i a ce ru ri 1k nClor.

  T d# /03 N0000000000 F e ri cii vei fi cnd v vor o c r i v T0000a s001' C ! ! 1Op!q@1avor pri go ni i min i ind vor gr i tot cu vn tul ru

  www.stavropoleos.ro

  5

 • ! n0101 ' -! ! K nCm po tri va voa as tr. # C3 N0 01 C@11a ! n 3 -0! ! 1 '!V pa ie lu mi n i foc sunt cei f r de tru u

  !A nC 0001 C@111100!p!0puri din stri c ciu nea tru peas c min tea ri di cn du ne! O'! ! 1'! ! ! ! A cC n30! 11P0! 2cu bu ze de fo oc s-i cin stim n tru cn tri cu fri c pe cei0 ! ! p!0k nCf r ma te ri e.

  T Td# /03 N 000 0 0 0 0a s !1B u cu ra i v i v ve se lii c pla 1q !2 ' - !\!101 ' -! ! K nCta voas tr mul t e es te n ce e ruri.

  0n 00 1 C@11a ! n0 3' -! ! 1 ' ! !A nCV i fo rul pa ti mi lor po to li i-l Ar ha an gheli 0001 C@1q!11q!p!02 ' -! !i a li nai m pre u n cu a ce lea sfin i lor toa te smin

  q!0!I'! !AcC 03 N0000q!1Pte li le cre di in ei mai ma ri lor vo ie vozi ai Tre i0a!1100 ! ! p!0anCmii cei ce sun tei n chi pul fo cu lui.

  #C03 N0!11 0!11 ' -! ! ! } 1knCS la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh# C3 N0 01}@C11a 00p!n11A r han gheli ai lui Dum ne zeu c pe te ni i le

  q -!1'!!1'! !A nC 0001 C@1q!11ce lor f r de tru u puri cu fo lo sin e le voas tre iz b 1' -!!00'!I'!!A cC 003 N000q !vi i ne de tot ne ca a zul Mi ha i le vo ie vo du

  0!11P00!11' -!!p ! 0anCle i Ga vri i le mai ma rii ce te lor ne tru peti.www.stavropoleos.ro

  6

 • 0N03 00'! !A c00!1 n1 ' -! ! ! } 1knC i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min# C3 N0 q!1}@C11a !n3 -00!1'D e bu n vo ie Te-ai n tru pat din pn te ce le ce

  ! ! 01 ' -! ! ! } 1a nC 0001 C@11a0 !lei ce nu ti e de br bat Ce la ce eti f r trup ca un 11q- ! 1'!!000q@O'! ! ! ! !A cC 0Dum ne zeu Hris toa a se i pur t tor de trup ca un om ai fost al

  T3 N 0 0 1' ! ! 11P0a!11' - ! !! gC ru ia chi pul a se m n rii cre din cio ii l cins1 Ck) s!+o G nnCti i i im. Diaconul: nelepciune, drepi!

  La Vohod, glas T, dup Veniamin CostachigWt0Mf\00s0[1s}@n0\3 m0[!`\1!s0]V e ni i i ii s ne

  `X PS !Sq ! PS] ! ) dPS PS] ! ! 0a mV @ \1!s 0] n chi i i i i ni i i i nm i i i`XPS!S0! O' ! ! !A 1 `\1!s1 a1 ' ): S!ogm

 • P' ! ! !A !12 '!!0k m
 • ! 0' ! !A vV 1 B1 NO '! ! ! 1O011'! ! 0ta na si e c pe Fi ul de o fi in cu Ta a tl mrP@w!A ,
 • !I'! ! 110001'!!!0o1} !K m
 • 010P@1100110!1q z!!i to rii oa me n