Manuscris-Vremea Ticalosilor-carte Revolutie-Gheorghe Ciricescu ADVFIL20120128 0001

Click here to load reader

download Manuscris-Vremea Ticalosilor-carte Revolutie-Gheorghe Ciricescu ADVFIL20120128 0001

of 23

 • date post

  15-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  130
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Manuscris-Vremea Ticalosilor-carte Revolutie-Gheorghe Ciricescu ADVFIL20120128 0001

 • GHEORGHE CHIRICESCU

  ~ , t '

  CONSTANTA

 • "('AND SLU&'ILE IAU LOCUL STAPANILOR,

  ESTE!:'AI Sf A~fAR DE TARA. ,'I I

  1Jl.f;Ilf: AI/C{)LlJlk 4Uf'#UR'/r rl~~()J, ~H;"'GILW#L D ,() JZ GIJ L p /J /0,/ () e T 12.P-,' ~f2rij: rC J,"-~' /3CJ!lI.A 1/ffr/U .. ~ J~t/ Nfl I'U/l;r J)~ Ire' (!)/Ir HA.l//t..4t.k ,ehttJ /',t!tJld~

  ,~ f!) _ O~ _ l-Dt9 ~r""

  i) , - ,.., .,

  $1 Ell frjl'i ./jFLu ~ tv N~I' A(,. , ,

  I I '$ I T '-I ,-;r, ~

  'CO~STANTA

  Tchnoredactare: TONI SIHARU

 • Scriu aceste nlnduri, cititorule, la indcl11llul prietenilor mei, tovara~i de lupta ~i de suferinta, care au Tndraznit sa viseze la 0 lume mai dreapta ~i mai buna.

  Dar cine nu visa I 0 viata decenta III anii dc dictatura comunista?

  AstAzi, cand umilin tele regimuiui totalitar au luat star~it, noi, care am fost implicati In jurul celor ce doreau rasturnarea guvemului comunist,ne Itltrebam: "Pentru ce am luptat?". Raspunsulll ~titi ~i dumneavoastra: "Pentru instaurarea unni regim democrat", din care fac parte comuni~tii din e~alollul IT. Mai duri ~i mai lacomi deeM primii, mai aroganti ~i mai numero$i, eei care conduc destinele Romaniei dezvolta 0 politica satanis~ aneorata puternic Tn mizeria clanurilor de tip mafiot.

  Am visat fiumos, prieteni, tnsa ticalo~ia a invins, ne-a distrus viata, ahandomlndu-ne definitiv III ghearele speculantilor ~i afaceri~tilor hrapareti, ade'laratii gropari ai romanilor.

  Drumul spre bunastare ne-a fost blocat de gorilele ciocoilor, de taxe ~i impozite uria~e, de legi nedrepte, de biroerati ineompetenti, conlpti ~i de 0 annata de vagabonzi straini care au eumparat tara la prep.ui ineredibil de mici.

  Au luat amploare jafurile, evaziunile fiseale, abuzurile baronilor locali, ale politi~tilor, aflati In slujba eel or ee invartese banii cu lopata, In timp ce milioane de romani se afunda III mizerie, regretand .-eulmea! - dietatura eomunista.

  Nememleii s-au Tnmultit atM de mult ~i aLI capatat atata putere, ineM pot cumpara pe oricine .

  . Setea de putere a devenit tinta principala ~ tuturor tidi1o~ilor.

 • Odata ajun~i in fotoliile inalte, fiintele acestea bolnave defileaza prin fata fHimanzilor ~i disperatilor, pozand in campioni ai democretiei autentice,

  cer~ind eu neru~inare voturi de IQcredere. Lovitura de stat din deeembrie 1989 a

  reus\t, il1sa nu 111 totalitate. Cei care au pus la cale debarcarea lui

  Nicolae Ceall~escll nu au luat in seama reaetia populatiei, clorinta acesteia de a distruge definitiv ciuma ro~ie -comunismul.

  Muncitorii din marile ora~e au luat eu asalt cuiburile eomunsite, alungand tiealo~ii in strada, tara a-i ancheta sau spa.l1zura de steagurile partidului comunist.

  Victime au fost doar in tabara flamanzilor, a celor care tTaiau in case neinealzite, visand la 0 viata demna. Uciga~ii au fost ascun~i pentru totdeauna.

  Probabil, unii dinre ei sunt in Guvern, in Parlament ori in funetii bine platite, ranjind eu satisfactie la vederea acestei democratii salbatice.

  Mercenarii comuni~tilor ~i slugile comuniste au obtinut iertarea poporului. Proeesul comunismului ,trambitat de formatiunile liberal-taranistenu a avut loc, fiindca ~i in randurile lor s-au strecurat 0 mul time de seeaturi, de tortionari ~i de tllrnatori.

  Adevaratul filcator de legi, Ion Iliescu, a ~tiut cum sa manevreze gloata CPUN-ului, incat aeeasta sa recunoasdi, in unanimitate, ca in decernbrie 1989 a fost revolutie.

  , "

  Astfel, pe langa adevaratii revolutionari au aparut sute de golani ~i nememici comuni~ti care au jurat, Cll mana pe Biblie, ca au luptat pentru libertate ~i democrat ie .

  . De~i do~ezile prezentate de ace~tia sllnt ,1 falsun !,7foso]ane, eOlnJsii]e abilitate sa vel'ifice adcvarul a~ s:m~at brevete .d~ revo.lufionar eu vesel ie, unii reu~ind sa. van~a, ]a pretun mcredlbIle, certificate autenticc. NlI~el11 nu a fost pedepsit, nimen i nu a fost anchetat 111 s~ll1mb sunt aruncati In Inchisoare toti eei care, din ' disp:~are, au furat 5-10 $tiu]eti de porumb sau 0 bucata de pame, pentru a 1ini~ti foamea copiiIor. " ".. Di~pretul Europei este justificat, atata timp

  cat ro~anl1 a~ ~Juns sa se ornare lnre ei, pentru a gasi de !ucru In ~tte .. tan, ~nde sunt tratati ca slugi, iar mtremedlarn prettnd cornisioafie nejustifieate.

  Gu.v~rnele care au urmat dupa decembrie 198~ s~au dovedlt mcapabile sa rezo]ve problemele romantlor) elaborand legi Illlpotriva acestora JnSa in favoarea cIientelei politiee. Jaful ~ j comptia ~ontinlJa.

  . . Til~erii viseaza sa pIece din 'tara, batrauii mor eu zIle, lar tJealo~ii ne sfideaza din limuzine luxoase cumparati din b~nii f~~ra.ti de ]a gura copiiIor no~tTi. '

  . Pnetenll ~I eolaboratorii Illei tr

 • ',

  " . ' ~

  El ma poate Judeca. ;}: Anii de dictatrW'a Ill-au c~ilit ~i chiar daca . :'.

  r1U am 0 constitu\ie atletiea, impresion~nt~, nl11 rna te~n qe :. gorilele noului regim.

  in anul 1986 lucram ca maistru croitor. AtUllci, ca ~i acum, un croitor traia destul de bine. Nu " aveam motive personale pentru a cruti impotriva j,; regimului eomunist, L'1Sa nici nu eram indiferent la i :

  nemlll~umirile populatiei. Traiarn lrnpreuna Cll eopiii, in f: camere Inghetate, rara lumina eleetrica, lara t .. mcciican.lente ~i ~lil!lente~e st:icta ile~esitate, u~narind! ~ eu ura dlscursunle .m~ermmabIle a~e dlctatorulUl: t.

  CoruPtla era generallzatA. La medlc nu I puteai fl tratat ca lumea tara paehetul de KENT ~i pung de cafea, nu reu$eai sa te angajezi, daca nu mituiai pe cincva din conducerea Intreprinderii ~.a.m.d. In ultimii ani, 'intre 1980-1989, secretarii organizatiilor de partid erau asaltati de ditre alti tiealo~i, eu cadouri ~i bani, pentru a Ie inlesni intrarea In partido ' .

  Incarcat cu necazurile oamenilor, am luat I hotararea de a confee~ona manifeste, Indreptate 'impotriva regimului comunist, eu intentia de a trezi dorinta de nesupunere a semenilor mei. Trei luni de zile ; m-am gandit cum sa procedez, de unde sa mcep ~i cu cine sa colaborez. Am Inceput singur, neayand Ineredere In nimeni.

  Dupa ce am confectionat 100. de manifeste,le-am ascuns in beci,ea sa nu Ie gaseasea sotin. Teama pusese stapanir,e pe mine,in lup.a martie a anului 1986,m-am decis.Aproape de miezul noptii,am bagat manifestele sub jacheta ~i am ie~it in ora~.Am Hisat cate 10-15 manifeste 'in zona Fannacia III Miga,lll Piata Grivitei,ln cartierele Tomis I $i Tomis III.

  lndemnam oamenii la nesuplmere,la condamnarea dictaturii,Ia neparticiparca la actiunilc propagandistice ale prutiduIui comunist.

  Am aflat ca manifestele mele all fost citite de cativa constanteni,muIte dintre ele fiind adunate clliar III aceea~i noapte de mercenarii securitafii .Trebuie sa

  ~titi,stimati cititori,di imi Iua timp mult ~onfecljonarea manifesteIor,fiindca Iipeam litera Cll litera,pe un carton,apoi Ie muitiplicam prill fotografiere.Iata ce declara Oprea Ioan,eumnatul meu,care s-a oferit sa ma ajute ,dovedindu-se ,pe pareurs,un devotat colaborator:

  "La inceputullunii aprijie 1987,tn-am trezi t eu Gh.Chirieeseu la mine acasa.Era foarte agitat.Mi-a spus ea are nevoie de laboratorul Foto pentru cateva ore.I-run spus ea sunt mai priceput decM el $i ii lucrez fotografiile lara sa-i cer un ban.Daca a vazut ca nu vrea l! sa-i Imprumut aparatele, mi-a spus despre ce este vorba.Fara sa bfuluiesc ]a ce se va intampla,ln cazul ca yom fi prjIl~i,run aeceptat colaborarea.Eu developam fotografiile,lmpreulla cu fiul meu, IOllut,avea atlUlci 9 ani,le multiplicam,apoi ,prin fiica mea Mihaela de 16 ani , , , ajungeau la Chiricescu

  Pe vremea aceea lucram ca bannan la Hotel Pare din Mrunaia, unde gaseai cale 1 0 securi~tj ~j turnatori pe metro patrat.De ce sa mint, triiiam bine,ll11 duceam lipsa dt nimic.Aflase despre manifeste ~i Ull coleg al meu,Liviu,baiat de treaba,care BU a vrut sa ri~te,dar nici nn m-a twnat.

  Cei mai multi dilltre colegii mei eraLi ni~te turnatori ordinari ~i ni~te lichele, care te fl1rau cum Intorceai capul.lmi amintesc de 0 chestie haioasa; intr-o zi aveam nevoie de un aparat de fotografiat,a l nostrll se defectase)~i mi I-a Illlprumu tat ciliaI' seclIrisll!1 hotelului.Daca a1' fi stiut.. .

 • A doua zi am multiplicat 724 de mClnifeste.LlIcram Cll maJ1u~i de cauciuc,ca sa nu lasam arnprenle, Eram [oarle multumit deceea ce mceam."

  In anul 1986 ,In luna iunie,a venit la Constanta Radu N icolae,capitan de rangul I,pion important 'in organizatia clandestina care pregatea caderea regimului comunist.Eram rude de graduI IILA venit la mine acasa ~i ,din v~rba III vorba,am ajuns sa-i vorbesc despre manifesle ,Nu i-a venit sa creada .Dupa ce i-am aratat wlul,mi-a spus:"Chiricescule,nu mai face nici 0 mi~care,pana nll Iti spun eu!Peste 0 saphimana voi fil a ConslfUlta.Vom avea muIt de lucru,vreau sa ai III jurul tau numai oameni care ~tiu sa pastreze un secret."

  Peste 0 saptAmana a venit direct la mine acasa ~i mi-a Inmanat tTei texte,unnand ca tn zilele urmatoare sa Ie transform In manifeste.Cele trei lexte aveau unnatorul continut:

  1. - "Generali,ofi teri,mai~tri,militari, subofiteri, osta~i \

  Pana cand veti mai 'ingadui unui impostor sa transfonne oastea tArii in cohorte de salahori,111 timp ee tmpele deseeuritate .se lalaie 'in cazalmi,terorizand poponll?"

  2.- "Cetateni! .

  Cere~ M.A.N. sa ancheteze pe Elena Ceau~escu,cu privire la: -modul cum a gestionat fondurile 'incasate cu ocazia cutremurului ~i a inundatii1or;

  -modul cum a obtinut titlurile

  1 .. I, 11 II, I,:

  ..

  J

  r i ' J !

  universitare ~i academice~ -autenticitatea lucrarilor apal'ule sub semnatura ei;

  3.- "Studenti!

  Cultura romana se afla In mare primejdie.Organizati-va ~i puneti-va in fruntea 1l1uncitorilor. Cereti ca un deprava