Manual de utilizare - Amann Girrbach · 2018. 1. 31. · Declaraţia de conformitate a produsului...

of 32 /32
_ Manual de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Manual de utilizare - Amann Girrbach · 2018. 1. 31. · Declaraţia de conformitate a produsului...

 • _ Manual de utilizare

 • 3

  C U P R I N S

  RO

  weiß nichtro

  – Traducerea instrucţiunilor de utilizare oiginale –

  Cuprins

  1 Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2 Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . 5

  3 Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  4 Date despre aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.1 Set de livrare al sistemului complet

  (incl. articulator virtual) . . . . . . . . . . . . 64.2 Utilizare conform destinaţiei . . . . . . . 64.3 Declaraţie de conformitate CE . . . . . . 64.4 Componente şi interfeţe . . . . . . . . . . . 74.4.1 Ceramill Map400 . . . . . . . . . . . . . . . . 74.4.2 Kit de transfer Ceramill . . . . . . . . . . . . 84.4.3 PC tip T3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  5 Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.1 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.2 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.3 Instalarea PC-ului . . . . . . . . . . . . . . . . 95.4 Instalarea software-ului la PC . . . . . . 95.4.1 Instalarea programului antivirus . . . . 95.4.2 Instalarea software-ului

  Ceramill Mind şi Ceramill Map . . . . . 105.5 Instalarea scannerului . . . . . . . . . . . 105.6 Activarea modulelor suplimentarere 105.7 Calibrarea axelor . . . . . . . . . . . . . . . 115.8 Sincronizarea fixatorului Artex . . . . . 115.9 Înregistrarea fixatorului Artex . . . . . . 12

  6 Indicaţii de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.1 Fixator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.2 Poziţionarea modelului . . . . . . . . . . . 25

  7 Înregistrare şi informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.1 Înregistrare M-center . . . . . . . . . . . . 267.2 Informaţii pentru download . . . . . . . 26

  8 Curăţare şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . 268.1 Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.2 Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  9 Deranjamente, reparaţii şi garanţie . . . 279.1 Deranjamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.2 Reparaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.3 Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  10 Protecţia mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  11 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

 • 4

  E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  RO

  1 Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text sunt evidenţiate prin culoare, marcate cu un triunghi de averti-zare şi încadrate.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul exclamării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

  Cuvintele de semnalizare de la începutul unui aver-tisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor în cazul nerespectării măsurilor necesare pentru eli-minarea pericolului._ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube

  materiale._ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări

  corporale uşoare până la medii._ AVERTISMENT înseamnă că se pot produce

  vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări

  corporale mortale.

  Informaţii importante

  Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare

  Alte simboluri de pe aparat

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul simbol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau

  dintr-o listă[3] Cifrele dintre paranteze drepte se referă

  la numerele zonale din schiţele graficeTab. 1

  Simbol SemnificaţiePort USB (mufă mamă tip B)

  Siguranţă

  Tab. 2

 • 5

  I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  RO

  2 Instrucţiuni generale de siguranţă

  La instalarea, punerea în funţiune şi folosirea apara-tului trebuie respectate întotdeauna următoarele instrucţiuni de siguranţă:

  3 Personal adecvat

  ATENŢIE:

  Deranjamente funcţionale la aparatul defect!Dacă constataţi o deteriorare sau un defecţiune funcţională la aparat:▷Marcaţi aparatul ca fiind defect.▷Nu permiteţi utilizarea în continuare a aparatului

  până în momentul reparării sale.

  NOTA: ▷Deconectaţi aparatul când nu mai aveţi nevoie

  de acesta sau dacă urmează să rămână nesu-pravegheat un timp mai îndelungat de ex. pe timp de noapte. Astfel veţi menaja şi mediul înconjurător, economisind energie electrică.

  NOTA:

  Aparatul a va fi pus în funcţiune şi deservit numai de către personal de specialitate instruit cores-punzător.

 • 6

  D A T E D E S P R E A P A R A T

  RO

  4 Date despre aparat4.1 Set de livrare al sistemului complet

  (incl. articulator virtual)_ Scanner Ceramill Map400 (179140)▪ Kit de transfer▪ şablon pentru domeniu de măsurare▪ cabluri USB (2 ×)▪ cablu reţea (1 ×)▪ Instrucţiuni de utilizare▪ CD cu software de instalare şi date de calibrare▪ model pentru calibrare

  _ PC (179170)▪ sistem de operare Windows 7▪ cablu reţea (1 ×)▪ monitor (1 × cablu VGA, 1 × cablu DVI,

  1 × cablu reţea)▪ tastatură, mouse, mousepad, headset (căşti)

  _ Ceramill Mind Package (179150) ▪ Ceramill Mind Dongle▪ Instrucţiuni succinte de instalare▪ Ceramill Mind CD▪ DVD cu tutorial de utilizare

  ▷După dezambalare, se verifică dacă aparatul este în set complet şi se controlează eventualele dete-riorări datorate transportului. Dacă s-au produs deteriorări în urma transportului, acestea trebuie reclamate imediat furnizorului.

  4.2 Utilizare conform destinaţieiCeramill Map400 este un scanner 3D pentru evalu-area modelelor dentare, comandat de PC.

  AmmanGirrbach îşi declină orice responsabilitate în cazul utilizării neconforme a sistemului.Garanţia se stinge de asemeni în urma unor modifi-cări sau transformări aduse aparatului.

  4.3 Declaraţie de conformitate CEDin punctul de vedere al construcţiei şi comporta-mentului operaţional, acest produs corespunde Directivelor Europene cât şi normelor naţionale asociate. Conformitatea este confirmată prin mar-cajul CE. Declaraţia de conformitate a produsului poate fi accesată la www.amanngirrbach.com.

  NOTA:

  Rezultatul scanării depinde de materialul analizat. Suprafeţele metalice pot genera de exemplu rezultate eronate. Spray-ul pentru scanare poate îmbunătăţi capacitatea materialelor de a fi sca-nate.

 • 7

  D A T E D E S P R E A P A R A T

  RO

  4.4 Componente şi interfeţe4.4.1 Ceramill Map400

  Fig. 1 Privire de ansamblu a aparatului, partea frontală

  1 Artex Scan Base Plate (placă de bază)2 Tastă de operare

  Fig. 2 Privire de ansamblu a aparatului, partea pos-terioară

  1 Port USB (comandare)2 Întrerupător principal3 Împământare funcţională4 Port USB (cameră)5 Priză alimentare

  1

  2

  1

  2

  5

  4

  3

 • 8

  D A T E D E S P R E A P A R A T

  RO

  4.4.2 Kit de transfer Ceramill

  Fig. 3

  A Montajul scanerului pentru modele dentare fără soclu de articulare

  B Montajul scanerului pentru modele dentare cu soclu de montare în articulator

  C Montajul scanerului pentru două modele dentare aflate în articulator

  1 No Plast2 plăci de model3 Şuruburi de diferite lungimi, în funcţie de utiliza-

  rea plăcilor de distanţare4 Cheie imbus5 Placă de fixare cu clemă6 Placă de distanţare 2 (20 mm) opţional, în funcţie

  de înălţimea modelului7 Placă de distanţare 1 (10 mm) opţional, în funcţie

  de înălţimea modelului8 Fixator Artex

  Placa de bază Artex Scan Base Plate este fixată în scannerul Ceramill Map400. În funcţie de necesi-tate, pe aceasta se înşurubează plăcile de distanţa-re 1 7 şi 2 6 şi placa de fixare cu clemă 5. Care plăci de distanţare şi care şuruburi 3 se vor folosi, depinde de înălţimea modelului ce urmează a fi scanat.

  4.4.3 PC tip T3500

  Fig. 4

  1 Priză alimentare PC 2 Mufă de conectare în reţea Motion3 Conexiune digitală monitor4 Mufă de conectare în reţea Internet5 Porturi USB pentru tastatură. mouse, scanner şi

  dongle (cheie electronică)

  8

  ABC

  AB C

  A

  3

  5

  6

  7

  2

  1

  4

  5

  4

  3

  2

  1

 • 9

  I N S T A L A R E

  RO

  5 Instalare5.1 Transport▷A se ridica şi transporta aparatul de către două

  persoane care-l ţin de placa de bază.

  5.2 Montaj_ Aparatul este destinat exclusiv utilizării în spaţii

  uscate, închise._ Spaţiul minim necesar pentru Ceramill Map400

  incl. racorduri este de:▪ Lăţime: 420 mm▪ Adâncime: 450 mm (excl. cablu de racordare)▪ Înălţime: 610 mm

  _ Suprafaţa de instalare trebuie să poată fi încărca-tă în mod corespunzător.

  _ Temperatura ambiantă în timpul funcţionării tre-buie să fie între 15 °C şi 30 °C evitându-se varia-ţiile mari de temperatură.

  ▷Amplasaţi aparatul pe o masă de lucru grea resp. pe un banc de lucru (departe de podea, nu la perete; important din cauza oscilaţiilor proprii).

  ▷Deschiderea camerei scannerului trebuie să fie aşezată în partea opusă ferestrelor şi ferită de lumina artificială puternică.

  ▷Reglaţi astfel înălţimea picioarelor aparatului, încât acesta să fie aşezat stabil, orizontal, spri-jinidu-se pe toate cele patru picioare.

  5.3 Instalarea PC-ului▷Racordaţi cablul de alimentare la priza de alimen-

  tare a PC-ului cât şi la priza de curent.▷Racordaţi un cablu de reţea la mufa de racordare

  în reţea a PC-ului şi la routerul/modemul de inter-net.

  ▷Scoateţi cablul albastru VGA de la monitor.▷Racordaţi cablul alb DVI (digital) la monitor cât şi

  la conectorul digital al PC-ului.

  ▷Racordaţi mouse-ul şi tastatura la PC.

  5.4 Instalarea software-ului la PC▷Porniţi scannerul acţionând întrerupătorul princi-

  pal.▷Conectaţi PC-ul.

  ▷Pentru instalare schimbaţi utilizatorul şi autentifi-caţi-l ca Administrator.

  După restartare, PC-ul va loga utilizatorul standard „cadcam“. Din fabică nu este alocată nicio parolă.

  Schimbarea limbiiCeramill Digital System se livrează din fabrică în limba engleză. Pentru setarea limbii dorite după punerea în funţiune a PC-ului:▷Deschideţi pe desktop Manual Language Selec-

  tor (selector limbă manual) şi urmaţi instrucţiunile.

  5.4.1 Instalarea programului antivirusPentru protejarea PC-ului:▷Daţi click pe desktop pe Microsoft Security

  Essentials.Acest link vă direcţionează către Homepage Microsoft Security Essentails.

  ▷Pentru instalarea programului antivirus, urmaţi instrucţiunile de pe homepage.

  Instalarea se face de către utilizatorul spe-cial „Administrator“:_ Nume utiilizator: Administrator_ Parolă: ceramill mall▷Folosiţi acest utilizator numai pentru

  instalare.

 • 10

  I N S T A L A R E

  RO

  5.4.2 Instalarea software-ului Ceramill Mind şi Ceramill Map

  PC-urile sunt prevăzute din fabrică cu o instalare software de bază. Software-urile Ceramill Mind şi Ceramill Map trebuie instalate de către utilizator în această ordine. Pentru instalare este necesară autentificarea ca administrator:▷ Introduceţi CD-ul Ceramill Mind din setul de

  livrare.▷Deschideţi manualul de instalare de pe CD şi

  urmaţi instrucţiunile.▷ Introduceţi CD-ul Ceramill Map din setul de

  livrare.▷Deschideţi manualul de instalare de pe CD şi

  urmaţi instrucţiunile.

  Pentru setarea limbii dorite la componentele soft-ware instalate: ▷Deschideţi pe desktop Manual Language Selec-

  tor, urmaţi istrucţiunile şi selectaţi scannerul instalat.

  5.5 Instalarea scannerului

  Înainte de instalare:▷Asiguraţi-vă cî întrerupătorul principal al scanne-

  rului se află în poziţia 0.

  ▷Racordaţi cele două cabluri USB alăturate la scanner şi la PC.

  ▷ Introduceţi dongle-ul Ceramill Mind într-un port USB de pe partea posterioară a PC-ului.

  ▷Racordaţi cablul de alimentare la priza de alimen-tare a scannerului cât şi la o priză de curent.

  5.6 Activarea modulelor suplimenta-rere

  Modulele suplimentare trebuie activate înainte de utilizare în software-ul scannerului.▷ Introduceţi codul de activare primit, specific scan-

  nerului, prin Options > Access > Add Activation Code (Opţiuni > Acces > Inserare cod activare).

  ▷Restartaţi software-ul pentru activarea modulului.

  Deoarece toate scannerele sunt calibrate individual din fabrică, datele depe CD-ul de instalare sunt valabile numai pentru scan-nerul respectiv. Înainte de instalare:▷Verificaţi dacă numărul de serie de pe

  plăcuţa indicatoare a tipului scannerului coincide cu numărul de serie specificat pe CD!

 • 11

  I N S T A L A R E

  RO

  5.7 Calibrarea axelorDupă montaj şi racordare la PC, scannerul Ceramill Map400 trebuie calibrat cu ajutorului modelului pentru calibrare din setul de livrare.▷ Introduceţi placa de distanţare nr. 1, placa de

  fixare cu clemă şi soclul pentru model (vezi capitolul 4.4.2).

  Fig. 5 Model pentru calibrare

  ▷ Introduicerea modelului pentru calibrare.▷Creaţi un fişier nou Caz pacient şi startaţi Ceramill

  Map în baza de date. ▷Anulaţi comanda următoare de introducere a

  datelor pentru scanarea 2D.▷Porniţi calibrarea axelor prin Options > Extras >

  Axes Calibration (Opţiuni > Extra > Calibrarea axelor).

  ▷Urmaţi instrucţiunile software-ului.

  Dacă este necesar: ▷ Introduceţi din nou datele modelului pentru

  calibrare introduse la instalare accesând Options > Extras > Calibration Model Registration (Opţiuni > Extra > Înregistrare model pentru calibrare.)

  5.8 Sincronizarea fixatorului Artex

  Înainte de a utiliza fixatorul Artex în scanner, acesta trebuie sincronizat cu cheia Splitex:

  Fig. 6

  1 Parte inferioară fixator2 Suprafaţă de lipire3 Placă Splitex4 Cheie Splitex5 Parte superioară fixator6 Şurub lateral7 Şurub posterior▷Deschideţi fixatorul.▷Puneţi cheia Splitex 4 pe partea superioară 5.▷Aşezaţi placa Splitex 3 pe cheie.▷Aplicaţi adezivul (Loctite) pe partea inferioară a

  plăcii Splitex.▷Pulverizaţi activatorul pe partea inferioară a fixa-

  torului 1.Scannerul ar trebui recalibrat la intervale regulate de timp.

  Ar trebui verificată la intervale regulate de timp sincronizarea fixatorului cu cheia Spli-tex.

  12

  3

  4

  5

  6 7

 • 12

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷ Închideţi fixatorul până la punctul de oprie şi fixaţi-l cu şurubul lateral 6.

  ▷Lăsaţi lipitura să se întărească, conform instrucţi-unilor de pe adeziv.

  ▷Deschideţi fixatorul.▷Scoateţi cheia Splitex.

  5.9 Înregistrarea fixatorului ArtexLa prima utilizare a fixatorului, scanările maxilarului superior şi ale mandibulei trebuie aliniate la scana-rea vestibulară prin metoda manuală în 3 puncte.Această ajustare manuală de poziţie serveşte la ali-nierea preliminară ulterioară a scanării maxilarului. Metoda manuală poate fi oricând repetată, dacă este necesar.

  Cerinţe pentru modelele utilizate pentru prima ajus-tare de poziţie în 3 puncte:_ Modelele trebuie gipsate în articulatorul

  Artex CR._ Ele trebuie să se îmbine şi să se sprijine suficient

  între ele, astfel încât ajustarea poziţiei acestora să aibă succes.

  ▷Faceţi trei marcaje pe modele folosind o freză mică (recomandat).

  Fig. 7

  Înainte de prima utilizare, scannerul trebuie calibrat (vezi capitolul 5.7)!

  NOTA:

  Rezultate eronate!▷Verificaţi cu o cheie Splitex articulatorul folosit

  pentru articularea modelelor iar dacă este nece-sar, refaceţi sincronizarea (vezi Instrucţiunile „Sincronizare Splitex“).

  ▷La articularea modeleler de maxilar utilizate pentru înregistrare puneţi la zero pinul de sprjin al articulatorului.

  NOTA:

  Înregistrare eronată a fixatorului!▷ În principiu, în scanner se vor introduce modele

  de maxilar cu soclu-gips. A nu se folosi modele cu Artex Noplast.

 • 13

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Startaţi Ceramill Mind Database.▷Creaţi un fişier cu un caz fictiv de pacient cu indicaţii la maxilarul superior & mandibulă (de ex. cape în OK şi antagonist în UK).

  ▷Selectaţi Artex CR ca tip de antagonist.

  Fig. 8

  ▷Startaţi scannerul.▷Poziţionaţi în scanner maxilarul superior în domeniul de măsurare folosind placa de distanţare necesară

  (0, 1, 2 sau 1+2) (vezi capitolul 6.2).▷Efectuaţi scanarea 2D.

 • 14

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Selectaţi numărul de plăci de distanţare.▷ În domeniul Tip scanare selectaţi Complete jaw (maxilar complet).

  Fig. 9

  ▷Prin butonul Next (Mai) departe startaţi scanarea 3D.

 • 15

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷ Verificaţi rezultatul scanării şi eventual scanaţi din nou.

  Fig. 10

  ▷Urmaţi instrucţiunile software-ului.▷Scoateţi maxilarul superior.▷Poziţionaţi în scanner mandibula, în domeniul de măsurare, folosind placa de distanţare necesară

  (0, 1, 2 sau 1+2) (vezi capitolul 6.2).▷Efectuaţi scanarea 2D.▷Selectaţi numărul de plăci de distanţare.▷ În domeniul Tip de scanare selectaţi Complete jaw (maxilar complet).▷Startaţi scanarea 3D prin butonul Next (Mai departe).▷Verificaţi rezultatul scanării şi eventual scanaţi din nou.▷Urmaţi instrucţiunile software-ului.▷Găsiţi mandibula şi structura de montaj modele (vezi figura 3 la pagina 8).▷Poziţionaţi cele două modele în fixator.

 • 16

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷ Introduceţi fixatorul în scanner.

  Fig. 11 Fixator în Ceramill Map400

  1 Fixator Artex2 Şurub3 Placă de fixare cu clemă4 Placă de distanţare (opţional)

  5 Artex Scan Base Plate

  NOTA:

  Partea superioară rabatabilă a fixatorului nu trebuie introdusă nefixată în scanner!▷Strângeţi bine şurubul de pe partea posterioară a fixatorului!▷Apoi strângeţi şurubul lateral al fixatorului.

  Clema plăcii de fixare trebuie să se prindă în partea inferioară a fixatorului.

  1

  2

  3

  4

  5

 • 17

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Startaţi scanarea vestibulară cu butonul Next (Mai departe).▷Urmaţi instrucţiunile software-ului.▷Software-ul cere ajustarea poziţiei în 3 puncte pentru înregistrarea necesară a fixatorului.▷Confirmaţi cu OK.▷Pentru înregistrare pe scanarea madibulei şi cea vestibulară definiţi cel puţin trei puncte care coincid.

  Scop AcţiuneMarcare punct apăsaţi tasta mouse stânga

  Rotirea modelului Apăsaţi tasta Strg/Ctrl şi tasta mouse dreaptaşi deplasaţi mouse-ul

  Deplasarea modelului Apăsaţi tasta Strg/Ctrl şi ambele taste ale mouse-ului şi deplasaţi mouse-ul

  Tab. 3

  + Strg / Ctrl

  + Strg / Ctrl

 • 18

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Fixaţi trei puncte în mandibulă (pe marcajele modelului).

  Fig. 12

  Cu tasta Entf/Del (Entf/Delse) poate şterge din nou ultimul punct fixat.

 • 19

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Comutaţi cu tasta space bar (blanc) pe scanare vestibulară.

  Fig. 13

 • 20

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Acolo, fixaţi în aceeaşi ordine trei puncte pe aceleaşi marcaje.Mandibula se ajustează pe poziţie.

  Fig. 14

  Dacă ajustarea a fost realizată greşit, ea poate fi repetată prin funcţia Articulation (Articulare).

 • 21

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Startaţi cu butonul Next (Mai) departe Ajustarea poziţiei maxilarului superior.

  Fig. 15

 • 22

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Efectuaţi înregistrarea maxilarului superior similar înregistrării mandibulei.Poziţia maxilarului superior este ajustată.

  Fig. 16

 • 23

  I N S T A L A R E

  RO

  ▷Startaţi cu butonul Next (Mai) departe Ajustarea fină.

  Fig. 17

 • 24

  I N S T A L A R E

  RO

  După ajustarea fină acelor două maxilare:▷Startaţi cu butonul Next (Mai) departe procesul de matching (potrivire).

  Punctele definite pentru înregistrarea fixatorului sunt consemnate în software.

  Fig. 18

  Înregistrarea fixatorului este încheiată. Toate scanările ulterioare de maxilar din fişierele cu cazuri de paci-enţi vor fi din acest moment ajustate automat pe poziţie.

  Cu cât punctele vor fi fixate mai precis, cu atât ajustarea poziţiei va fi mai exactă. Sunt permise mici abateri care vor fi remediate în procesul de matching (potrivire)! Dacă ajustarea poziţiei a fost realizată greşit:▷Options > Extras > Reset jaw registration (Selectaţi Opţiuni > Extra > Resetare înregistrare maxi-

  lar) pentru a anula înregistrarea eronată.▷Daţi click pe butonul Articulation (Articulare).▷Selectaţi Manual alignment (Ajustare manuală).▷Startaţi cu OK procedura de înregistrare.

 • 25

  I N D I C AŢ I I D E U T I L I Z A R E

  RO

  6 Indicaţii de utilizare6.1 FixatorÎn cazul utilizării fixatorului pentru pacienţii cu un număr suficient de dinţi proprii rămaşi (ocluzie asi-gurată), care garantează sprijinirea maxilarului:▷Nu strângeţi şurubul posterior al fixatorului.

  Astfel va fi asigurată intercuspidarea maximă, optimă a maxilarului în timpul procesului de sca-nare.

  În cazul utilizării fixatorului la pacienţii la care nu se poate obţine sprijinirea maxilarului prin dinţii proprii rămaşi (ocluzie terminală):▷Articulaţi modelele cu poziţia pinului de sprijin

  zero.▷Strângeţi şurubul posterior al fixatorului.

  6.2 Poziţionarea modeluluiModelul trebuie astfel poziţionat cu ajutorul plăcilor de distanţare, încât el să se afle în scan focus (zona de focalizare a scannerului). Acesta este amplasat în scanner, în planul axului oscilant. Pentru poziţio-narea corectă se recomandă utilizarea şablonului pentru domeniul de măsurare din setul de livrare.▷Poziţionaţi şablonul pentru domeniul de măsura-

  re în partea superioară a axului oscilant.▷Verificaţi dacă sectoarele ce urmează a fi scanate

  ale modelului de maxilar se află în domeniul de măsurare marcat.

  Fig. 19 Utilizarea şablonului pentru domeniul de măsurare

  Partea superioară rabatabilă a fixatorului nu trebuie introdusă nefixată în scanner!▷Strângeţi întotdeauna şurubul lateral al

  fixatorului.

  NOTA:

  Ajustarea automată eronată a poziţiei modeleleor de maxilar!▷ În cazul utilizării fixatorului, a se introduce în

  principiu în scanner (şi la scanarea maxilarului) numai modele cu soclu-gips!

 • 26

  Î N R E G I S T R A R E Ş I I N F O R M AŢ I I P E N T R U D O W N L O A D

  RO

  Utilizarea No Plast▷Fixaţi modelul în No Plast.▷Slăbiţi şuruburile părţii centrale No Plasts şi alini-

  aţi modelul în scan focus (zona de focalizare).▷Fixaţi poziţia cu şurubul cu cap striat şi apoi strân-

  geţi în mod suplimentar şurubul imbus cu cheia imbus.

  7 Înregistrare şi informaţii pentru download

  7.1 Înregistrare M-centerPentru download de updates cât şi pentru a putea trimite date la centrul de fabricaţie este necesar să vă înregistraţi pe pagina M-Center. Înregistrarea se face la www.ceramill-m-center.com. La adresa spe-cificată găsiţi de asemeni explicaţii şi instrucţiuni de înregistrare.

  7.2 Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni de operare (videotutorials) ale scannerului Ceramill Map şi a software-ului Cera-mill Mind sunt disponibile pentru download la www.ceramill-m-center.com.Updates pentru software sunt de asemeni disponi-bile pe website-ul www.ceramill-m-center.com.

  8 Curăţare şi întreţinere8.1 CurăţareScannerul trebuie curăţat în mod regulat.▷Deconectaţi scannerul.

  ▷Aspiraţi cu grijă spaţiul interior al scannerului. ▷Ştergeţi carcasa cu o lavetă moale. Nu folosiţi

  detergeţi agresivi.

  8.2 ÎntreţinereÎntreţinerea se va efectua numai de către personal de specialitate instruit corespuzător.

  NOTA:

  Deteriorarea senzorului 3D:▷Nu curăţaţi lentila senzorului 3D sus în scanner!

 • 27

  D E R A N J A M E N T E , R E P A R AŢ I I Ş I G A R A NŢ I E

  RO

  9 Deranjamente, reparaţii şi garanţie

  9.1 DeranjamenteÎn caz de deranjamente:▷Restartaţi software-ul.▷Reporniţi scannerul.▷Reporniţi PC-ul.▷Verificaţi conexiunile prin cablu, eventual sepa-

  raţi-le şi refaceţi legătura.

  În cazul în care aceste măsuri nu au avut succes:▷Contactaţi Ceramill-Helpdesk (în zilele lucrătoare

  de la h. 8:00 la h. 17:00).▪ Germania: +49 7231 957 100▪ Österreich: +43 5523 62333 390▪ Internaţional: +43 5523 62333 399▪ [email protected]

  9.2 ReparaţiiReparaţiile se va efectua numai de către personal de specialitate instruit corespuzător.

  9.3 GaranţieGaranţia corespunde prevederilor legale. Alte infor-maţii găsiţi în Codiţiile noastre generale de afaceri (CGA).

  10 Protecţia mediuluiAmbalajrÎn ceea ce priveşte ambalajele, AmannGirbach se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei ţări, care asigură o reciclare optimă.Toate materialele de ambalaj sunt ecologice şi reci-clabile.

  Aparat scos din uzAparatele scoase din uz conţin materiale refolosi-bile care trebuie direcţionate spre o staţie de reci-clare. ▷După expirarea duratei de viaţă a scanerului, eli-

  minaţi-l ecologic prin sistemele publice de colec-tare a deşeurilor.

 • 28

  D A T E T E H N I C E

  RO

  11 Date tehnice

  Date tehnice Ceramill Map400

  Date tehnice PC

  Sub rezerva modificărilor.

  Unitate Ceramill Map400Nr. art. – 179140 Dimensiuni (gr. × l × H)_ închis_ deschis

  mmmm

  415 × 407 × 535415 × 407 × 606

  Greutate kg 31Conexiuni elec-trice_ Spannung_ Siguranţă

  V/HzA

  100-240/50-602 × 1,25

  Leistung W 80Precizie m < 20Domeniul tempe-raturilor admise (funcţionare)

  °C 15 - 30

  Interfeţe – USBTab. 4

  Unitate Tip T3500Nr. art. – 179170Greutate kg 26Tip/frecvenţă de tact procesor

  – Intel Xenon Quad/ 2.67GHz

  Memorie de lucru GB RAM

  12

  Spaţiu hard disc GB 232Card grafic – Nvidia Quadro 2000sistem de operare instalat

  – Windows 7 Ultimate 64 bit, Recovery Sof-

  twareAntivirus – Microsoft Security

  EssentailsMonitor:_ Mărime_ Rezoluţie

  inchpixeli

  221680 × 1050

  Tab. 5

 • 29

 • 30

 • Made in the European Union

  [email protected]@amanngirrbach.com

  www.amanngirrbach.com

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 957-159

  Manufacturer | HerstellerDistribution | Vertrieb

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 62333-5119

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEM

  EN

  T

  32

  29

  9-F

  B2

  012

  -11-

  28