MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE - SAMUS · PSI-32BG5 PSI-64BG7 . 13 Dispunere panou de comenzi 2...

of 30 /30
MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE PLITĂ VITROCERAMICĂ CU INDUCȚIE Model: PSI-XXXX ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE INSTALARE ŞI UTILIZARE A PLITEI VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Embed Size (px)

Transcript of MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE - SAMUS · PSI-32BG5 PSI-64BG7 . 13 Dispunere panou de comenzi 2...

 • MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

  PLITĂ VITROCERAMICĂ CU INDUCȚIE

  Model: PSI-XXXX

  ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE INSTALARE ŞI UTILIZARE A PLITEI VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

 • 2

 • 3

  CUPRINS

  INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA ..................................................4

  INSTALAREA .............................................................................................7

  CONECTAREA ELECTRICĂ ....................................................................9

  ÎNAINTE DE UTILIZARE ...........................................................................9

  INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ............................................................. 11

  INFORMAȚII TEHNICE – SUCCINT(detaliat – pag.27) ....................... 20

  CURĂȚAREA ........................................................................................... 20

  GHID DE REMEDIERE A MICILOR PROBLEME ................................ 21

  ZGOMOTE PRODUSE DE PLITĂ.......................................................... 22

  CONECTAREA LA REȚEAUA DE CURENT ........................................23

  SERVICE POST-VÂNZĂRI .....................................................................25

  INFORMAȚII TEHNICE – DETALIATE ..................................................27

 • 4

  INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

  SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A CELOR DIN JUR ESTE FOARTE IMPORTANTĂ!

  Acest manual și aparatul în sine prezintă mesaje importante referitoare la siguranță care trebuiesc citite și respectate permanent.

  Acest simbol de avertizare/atenționare privind siguranța indică riscurile posibile pentru utilizatori și alte persoane.

  Toate mesajele relevante pentru siguranță specifică riscul posibil la care se referă și indică modalitățile de reducere a riscului de accidentare, deteriorare și electrocutare presupus de o utilizare incorectă a aparatului. Asigurați-vă că respectați următoarele recomandări:

  Aparatul trebuie deconectat de la sursa de curent înainte de realizarea oricărei operațiuni de instalare.

  Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de un tehnician specializat, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a regulamentelor locale în vigoare privind siguranța. Nu reparați sau înlocuiți nicio piesă a aparatului dacă nu se prevede în mod special acest lucru în manualul de utilizare.

  Aparatul trebuie legat la pământ.

  Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a ajunge la priză după ce a fost instalat.

  Pentru ca instalarea să fie conformă cu regulamentele locale privind siguranța, este necesar să se prevadă un întrerupător

 • 5

  omnipolar cu o distanță minimă de 3 mm între contacte.

  Nu folosiți prize multiple sau prelungitoare.

  Nu trageți de cablul de alimentare a aparatului.

  Piesele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare.

  Aparatul a fost conceput exclusiv pentru uz casnic, respectiv pentru gătit. Nici o altă utilizare nu este permisă (de ex. încălzirea încăperilor). Producătorul respinge orice răspundere în caz de utilizare improprie sau configurare incorectă a comenzilor aparatului.

  AVERTISMENT: Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți în timpul funcționării. Acționați cu grijă astfel încât să nu atingeți elementele de încălzire. Copiii cu vârsta sub 8 ani vor fi ținuți departe de aparat dacă nu se poate asigura supravegherea permanentă a acestora.

  Piesele accesibile se pot înfierbânta foarte tare în timpul funcționării. Copiii trebuie ținuți departe de aparat și supravegheați pentru a nu se juca cu acesta.

  Nu atingeți elementele de încălzire ale aparatului în timpul funcționării și după utilizare. Aveți grijă ca aparatul să nu vină deloc în contact cu textilele sau alte materiale inflamabile înainte ca toate componentele sale să se fi răcit suficient.

  Nu așezați materiale inflamabile pe aparat sau în apropierea acestuia.

  Uleiurile sau grăsimile supraîncălzite se pot aprinde ușor. Gătiți cu atenție mâncărurile bogate în grăsimi sau ulei.

 • 6

  Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.

  Un întrerupător cu aer sau întrerupător de circuit (neinclus în pachet) trebuie instalat în compartimentul de dedesubtul aparatului.

  Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.

  Aparatul nu a fost conceput pentru a fi acționat cu un timer /ceas extern sau un sistem telecomandat independent.

  AVERTISMENT: Nesupravegherea procesului de gătire cu grăsimi sau ulei este periculoasă și se poate solda cu incendiu. Nu încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu cu apă, ci opriți aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau o pătură ignifugă, de exemplu.

  AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu lăsați niciun fel de obiecte pe suprafețele folosite pentru gătit.

  Nu folosiți dispozitive de curățat cu abur.

  Obiectele metalice, precum: cuțite, furculițe, linguri și capace nu trebuie lăsate pe suprafețele de gătit deoarece se pot înfierbânta.

  După utilizare, comutați întrerupătorul plitei pe poziția oprit și nu vă bazați exclusiv pe detectorul de vase pentru a declanșa oprirea automată.

 • 7

  INSTALAREA

  După despachetare, inspectați aparatul pentru a vedea dacă în urma transportului s-a produs vreo daună. În cazul depistării vreunei probleme, contactați dealer-ul sau unitatea post-vânzări.

  Pentru a afla dimensiunile integrate și instrucțiunile de instalare, observați valorile din imaginile de mai jos.

  Distanța dintre partea de dedesubt a aparatului și panoul

 • 8

  separator trebuie să respecte dimensiunile indicate în imagine (min. 50mm).

  Pentru a garanta o funcționare corectă a produsului, nu obstrucționați spațiul MINIM CERUT (min. 20 mm) pe suprafața de lucru pentru evacuarea aerului.

  Dacă dedesubt este instalat un cuptor, asigurați-vă că acesta este prevăzut cu un sistem de răcire.

  Nu instalați plita deasupra unei mașini de spălat vase sau rufe pentru ca circuitele electronice să nu fie afectate de aburul sau umezeala produse.

  Prinderea clemelor de fixare:

  Unitatea va trebui așezată pe o suprafață stabilă, netedă (folosiți ambalajul). Nu exercitați presiune asupra butoanele proeminente ale plitei.

  Fixați plita pe suprafața de lucru cu șurubul și cele patru cleme de pe partea inferioară (observați imaginea) după instalare.

  Ajustați poziția clemei astfel încât să se adapteze la grosimea suprafeței de lucru.

 • 9

  CONECTAREA ELECTRICĂ

  Deconectați aparatul de la priza de curent.

  Instalarea se va realiza de către personal calificat care cunoaște regulamentele în vigoare privind siguranța și instalarea.

  Producătorul respinge orice răspundere privind accidentarea persoanelor sau a unor animale și deteriorarea unor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest capitol.

  Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din suprafața de lucru.

  Asigurați-vă că tensiunea specificată pe plăcuța de date tehnice de pe partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii de la locul instalării.

  ÎNAINTE DE UTILIZARE

  IMPORTANT: Zonele de gătit ale plitei nu se vor aprinde dacă vasele așezate pe ele nu sunt de dimensiunea corespunzătoare. Folosiți numai vase marcate cu simbolul „INDUCTION SYSTEM” /„SISTEM DE INDUCȚIE” (imaginea de mai jos). Așezați vasul pe

  zona de gătit dorită înainte de a porni.

 • 10

  VASE ȘI CRATIȚE EXISTENTE

  Folosiți un magnet pentru a verifica dacă vasul pe care intenționați să îl folosiți este adecvat pentru plita cu inducție: vasele și cratițele nu sunt adecvate dacă nu sunt detectabile cu un magnet.

  Asigurați-vă că vasele folosite au baza netedă; altfel, acestea pot zgâria plita. Verificați vasele.

  Nu așezați niciodată vase sau cratițe fierbinți pe suprafața panoului de comenzi al plitei. Acesta se poate deteriora.

  Diametrul bazei vaselor sau cratițelor trebuie să fie de cel puțin 10

  cm.

 • 11

  INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Pentru a evita deteriorarea iremediabilă a suprafeței vitroceramice, nu folosiți:

  vase a căror bază nu este perfect plată;

  vase metalice cu baza emailată.

  Vedere de sus 1

  PSI-32BG4 PSI-64BG8

 • 12

  Dispunere panou de comenzi 1

  PSI-32BG4 PSI-64BG8

  1. ON/OFF (Pornit /oprit) 2. Timer (Ceas)

  3. Reglare putere /timer (durată) 4. Control Impuls(Boost)

  5. Selectare zonă de încălzire 6. Blocare comenzi

  Vedere de sus 2

  PSI-32BG5 PSI-64BG7

 • 13

  Dispunere panou de comenzi 2

  PSI-32BG5 PSI-64BG7

  1. ON/OFF (Pornit /oprit) 2. Timer (Ceas)

  3. Reglare putere /timer (durată) 4. Control Impuls(Boost)

  5. Selectare zonă de încălzire 6. Blocare comenzi

  Vedere de sus 3

  PSI-64BG9

 • 14

  Dispunere panou de comenzi 3

  PSI-64BG9

  1. ON/OFF (Pornit /oprit) 2. Timer (Ceas)

  3. Reglare putere /timer (durată) prin glisare 4. Control Impuls(Boost)

  5. Selectare zonă de încălzire 6. Blocare comenzi

  7. Pauză 8. Menținere căldură

  Pornirea și oprirea plitei

  • Pentru a pune plita în funcțiune, acționați butonul „ON/OFF”; display-urile corespunzătoare zonelor de gătit se vor aprinde.

  • Dacă nu se selectează nicio zonă de gătit în interval de 60 secunde de la pornire, plita se va opri automat.

  Notă: PSI-64BG9 Pentru a pune plita în funcțiune, acționați și mențineți apăsat butonul „ON/OFF” timp de trei secunde; display-urile corespunzătoare zonelor de gătit se vor aprinde.

 • 15

  Pornirea și ajustarea nivelului de gătit

  • După pornirea plitei și așezarea vasului pe zona de gătit dorită, : pe afisajul butonului corespunzător va apărea nivelul 5.

  • Fiecare zonă de gătit are diferite nivele de putere care se pot ajusta prin butonul „Reglare putere /timer (durată)” sau „Reglare putere /timer (durată) prin glisare”.

  Utilizatorul poate ajusta valori cuprinse în intervalul 1-9

  Notă: PSI-64BG9 După ce plita a fost pornită și vasul așezat pe zona de gătit dorită, butonul corespunzător și un indicator al zonei atinse vor clipi. Display-ul nu va indica nivelul de putere până când nu este ajustat prin glisare pe .

  Blocare acces copii

  • Această funcție blochează comenzile pentru a împiedica pornirea accidentală a plitei.

  • Pentru a activa funcția de siguranță pentru copii, porniți plita și mențineți apăsat butonul „Blocare comenzi” timp de trei secunde; timer-ul va indica Lo. Panoul de comenzi este blocat.

  • Pentru a dezactiva funcția de siguranță pentru copii, repetați procedeul de activare.

  • Afișajul Lo se va stinge, iar plita va fi din nou activă.

 • 16

  Timer(temporizator)

  Timer-ul poate fi folosit pentru a seta timpul de gătire la o durată de maxim 99 minute pentru toate zonele de gătit.

  Selectați zona de gătit care urmează a fi folosită cu timer-ul,

  Atingeți butonul timer ; pe display-ul timer-ului va apărea „10”

  la atingere, iar „0” va clipi. Setați durata glisând pe

  Atingeți Timer-ul din nou; valoarea „1” va clipi. Setați durata

  glisând pe

  După câteva secunde, timer-ul începe o numărătoare inversă.

  La terminarea intervalului de timp setat, se vor emite trei semnale acustice, iar plita se va închide automat.

  Pentru a dezactiva timer-ul,apăsați butonul cu simbolul ceasului

  și setați timpul de gătire dorit la „00” glisând pe

  Funcția de Impuls(Boost)

  Prin atingerea butonului de selectare a zonei de gătit și a butonului „Impuls(Boost)”, indicatorul de zonă va arăta „b”, iar puterea ajunge la maxim.

 • 17

  Funcția de menținere a căldurii

  Prin atingerea butonului de selectare a zonei de încălzire și a butonului „Menținere căldură”(Keep Warm), indicatorul de zonă va arăta „c“ ; aceasta înseamnă alegerea nivelului de căldură (aproximativ 55±15°C) cu 2L de apă.

  Butonul de pauză

  Când zonele de gătit sunt în funcțiune, atingeți butonul „Pauză”; toate display-urile vor indica „P" și procesul de încălzire va fi întrerupt.

  În acest moment, nu mai pot fi activate decât butoanele „Pauză", „Blocare comenzi” și ON/OFF.

  Atingeți din nou butonul „Pauză”; display-urile indică setarea originală, iar zonele de gătit reiau procesul de încălzire.

  ZONA FLEXIBILĂ(„FLEX ZONE”) – PSI-64BG9

  • Această zonă poate fi folosită ca o singură zonă sau ca două zone distincte, în funcție de necesitățile de gătit din orice moment.

  • Zona flexibilă este constituită din două inductoare independente care pot fi controlate separat. Când se lucrează cu o singură zonă, un vas este mutat dintr-o zonă în alta în cadrul zonei flexibile, menținând același nivel de putere al zonei în care vasul a fost inițial plasat, iar partea care nu este acoperită de vas este automat închisă.

  • Important:Asigurați-vă că plasați vasele de gătit pe mijlocul zonei

 • 18

  unice de gătit. În cazul unui vas mare, oval, dreptunghiular și alungit, aveți grijă ca acesta să fie plasat pe zona de gătit, acoperind ambele marcaje.

  Exemple de amplasare corectă și incorectă a vaselor.

  Oprirea automată

  Plita se va opri automat dacă nu setați timpul de gătire, dacă ați uitat să opriți sau nu ați acționat nicio comandă.

 • 19

  AVERTISMENTELE PANOULUI DE CONTROL

  Indicator de căldură reziduală

  Plita este prevăzută cu un indicator de căldură reziduală pentru fiecare zonă de gătit.

  Aceste indicatoare alertează utilizatorul când zonele de gătit sunt încă fierbinți.

  Dacă display-ul indică , zona de gătit este încă fierbinte.

  Dacă indicatorul de căldură reziduală dintr-o anumită zonă de gătit este încă aprins, acea zonă poate fi folosită, de exemplu, pentru a menține caldă mâncarea sau a topi unt.

  Când zona de gătit se răcește, display-ul se stinge.

  Indicatorul de vas incorect sau lipsă

  • Dacă folosiți un vas care nu este potrivit, așezat corect sau nu are dimensiunile corecte pentru plita dumneavoastră cu inducție, mesajul „No Pot”/„Lipsă Vas” va apărea pe display. Dacă în interval de 120 secunde nu se detectează nici un vas, plita se va opri.

 • 20

  INFORMAȚII TEHNICE – pe scurt

  (detaliat – pag.27) Model plită de gătit

  Număr zone de gătit

  Tensiune de alimentare

  Putere maximă

  Dimensiuni produs L×A (mm)

  Dimensiuni încorporare L×A (mm)

  PSI-32BG4

  2 3500 W 290*510 270*480

  PSI-32BG5

  2 3500 W 290*510 270*480

  PSI-64BG7

  4 7000 W 580*510 560*480

  PSI-64BG8

  4 7000 W 580*510 560*480

  PSI-64BG9

  3

  ~220- 240V

  50/60Hz

  7000 W 580*510 560*480

  CURĂȚAREA

  Nu folosiți dispozitive de curățat cu aburi.

  Înainte de curățare, asigurați-vă că zonele de gătit sunt oprite și că indicatorul de căldură reziduală („H”) nu apare pe display.

  IMPORTANT: Nu folosiți bureți abrazivi sau de sârmă. Folosirea acestora poate determina zgârierea sticlei.

 • 21

  După fiecare utilizare, curățați plita (după ce s-a răcit) pentru a îndepărta orice urme și pete cauzate de reziduurile alimentare.

  Firimiturile de zahăr și alimente cu conținut mare de zahăr deteriorează plita și trebuie să fie îndepărtate imediat.

  Sarea, zahărul și praful pot zgâria suprafața vitrată.

  • Folosiți o cârpă moale, un prosop de hârtie absorbant sau un agent special de curățare a plitei (respectați instrucțiunile producătorului).

  GHID DE REMEDIERE A MICILOR

  PROBLEME

  Citiți și respectați instrucțiunile prezentate în secțiunea „Instrucțiuni de utilizare”.

  Asigurați-vă că alimentarea cu electricitate nu a fost întreruptă.

  Uscați bine plita după ce ați curățat-o.

  Dacă, după punerea plitei în funcțiune, apar coduri alfanumerice pe display, consultați tabelul de mai jos pentru instrucțiuni.

  Dacă nu puteți opri plita după utilizare, deconectați-o de la sursa de curent.

 • 22

  Cod eroare

  Cauză posibilă

  Soluție

  E0 Vas lipsă sau

  nedetectat

  Așezați vasul

  E1 Tensiune

  înaltă

  Verificați dacă sursa de curent este normală.

  Porniți după restabilirea tensiunii normale.

  E2 Tensiune joasă Verificați dacă sursa de curent este normală.

  Porniți după restabilirea tensiunii normale.

  E3~E4 Temperatură

  anormală

  Verificați vasul.

  Reporniți după ce placa fierbinte se răcește.

  F3~F5

  F9~FA

  NTC scurt

  circuit sau

  circuit deschis

  Sunați la departamentul post-vânzări și

  precizați codul erorii

  ZGOMOTE PRODUSE DE PLITĂ

  Plitele cu inducție pot scoate unele sunete similare unor șuierături sau crăpături în timpul funcționării normale; acestea sunt provocate, de fapt, de vasele și cratițele folosite ca urmare a caracteristicilor bazelor acestora (de exemplu, bazele din mai multe straturi de material sau neuniforme).

  Aceste zgomote diferă în funcție de vasele și cratițele folosite și de cantitatea de mâncare din acestea și nu constituie un indiciu de defecțiune.

 • 23

  În plus, plita cu inducție este prevăzută cu un sistem intern de răcire pentru a controla temperatura pieselor electronice; prin urmare, în timpul funcționării și timp de câteva minute după oprirea plitei, zgomotul ventilatorului de răcire va putea fi auzit.

  Acesta este un lucru absolut normal și esențial pentru funcționarea corectă a aparatului.

  CONECTAREA LA REȚEAUA DE CURENT

  Această plită trebuie conectată la rețeaua principală de curent doar de către o persoană corespunzător calificată.

  Înainte de a conecta plita la rețeaua principală de curent, verificați următoarele:

  1. Sistemul de cablare de la locul instalării este adecvat pentru puterea necesară plitei.

  2. Tensiunea corespunde valorii indicate pe plăcuța de date tehnice.

  3. Secțiunile cablului de alimentare pot reține sarcina specificată pe plăcuța de valori tehnice.

  Pentru a conecta plita la rețeaua principală de curent, nu folosiți adaptoare, reductoare sau dispozitive de branșare, întrucât acestea pot cauza supraîncălzire și incendiu.

  Cablul de alimentare electrică nu trebuie să atingă nicio piesă fierbinte și trebuie poziționat astfel încât temperatura acestuia să nu depășească 75 în niciun punct.

  Sursa de curent trebuie conectată în conformitate cu standardul

 • 24

  relevant sau un întrerupător de circuit uni-polar. Schema de conectare este indicată mai jos.

  1. Dacă firul de alimentare este deteriorat sau trebuie înlocuit, operațiunea respectivă va fi realizată de un tehnician post-vânzări, folosind instrumente adecvate pentru a evita orice pericole.

  2. Dacă aparatul este conectat direct la rețeaua principală de curent, va trebui instalat un întrerupător de circuit omnipolar cu o distanță minimă de 3 mm între contacte.

  3. Instalatorul trebuie să se asigure că s-a realizat corect conexiunea electrică și că sunt respectate regulile de siguranță.

  4. Cablul nu trebuie să fie îndoit sau strivit.

  5. Verificați cu regularitate cablul și nu permiteți decât unei persoane calificate să îl înlocuiască, la nevoie.

 • 25

  SERVICE POST-VÂNZĂRI Înainte de a contacta unitatea Service Post-Vânzări:

  1. Verificați dacă puteți remedia singur problema, parcurgând „Ghidul de remediere a micilor probleme”.

  2. Opriți și reporniți aparatul pentru a vedea dacă problema a dispărut.

  ELIMINAREA: Nu aruncați acest produs ca deșeu municipal nesortat. Este necesar ca acesta să se colecteze separat pentru a fi tratat special.

  Simbolul atașat pe acest produs sau pe ambalaj indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Dimpotrivă, trebuie predat la un centru corespunzător de colectare a deșeurilor pentru reciclarea componentelor electrice și electronice. Respectând aceste reguli, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane pe care o gestionare incorectă a produsului le-ar putea avea.

  Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs, contactați consiliul local, serviciul de gestionare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

 • 26

  Dacă problema persistă și după realizarea verificărilor de mai sus, contactați cel mai apropiat Service Post-Vânzări.

  Menționați întotdeauna:

  o scurtă descriere a problemei

  tipul produsului și modelul exact

  adresa dumneavoastră completă

  numărul de telefon

  Dacă se impune realizarea unor reparații, contactați o unitate Service Post-Vânzări autorizată (pentru a fi sigur că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile sunt efectuate corect).

  Reducerea consumului de energie

  Pentru rezultate optime, este indicat:

  să folosiți vase și cratițe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.

  să folosiți vase și cratițe cu baza dreaptă, speciale pentru inducție

  ori de câte ori este posibil, să țineți vasele acoperite cu capac în timpul gătirii.

  să folosiți un vas sub presiune pentru o și mai mare economie de energie și timp.

  să așezați vasul în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.

 • 27

  INFORMAȚII TEHNICE – DETALIATE

  Poză

  Model PSI-32BG4 PSI-32BG5

  PSI-64BG9 PSI-64BG7 PSI-64BG8

  Culoare Negru Negru Negru Negru Tip functionare

  Inducţie Inducţie Inducţie Inducţie

  Material suprafaţă plită

  Sticlă ceramică

  Sticlă ceramică

  Sticlă ceramică

  Sticlă ceramică

  Tip instalare Încorporare Încorporare Încorporare Încorporare Număr zone de gătit

  2 3 4 4

  Panou control Touch control Touch control Touch control Touch control Diametru arzător – stânga faţă (mm)

  φ160 φ140 φ160 φ140

  Putere arzător - stânga faţă (kW)

  1,5/1,8(boost) 1,5/1,8(boost) 1,5/1,8(boost) 1,5/1,8(boost)

  Diametru arzător - stânga spate (mm)

  φ180 Φ210 φ180 Φ210

 • 28

  Putere arzător -stânga spate (kW)

  2/2,3(boost) 2/2,3(boost) 2/2,3(boost) 2/2,3(boost)

  Diametru arzător - dreapta faţă (mm)

  / φ180 φ180 Φ210

  Putere arzător - dreapta faţă (kW)

  / 2/2,3(boost) 2/2,3(boost) 2/2,3(boost)

  Diametru arzător - dreapta spate (mm)

  / φ180 φ160 φ140

  Putere arzător -dreapta spate (kW)

  / 1,5/1,8(boost) 1,5/1,8(boost) 1,5/1,8(boost)

  Flex Zone(kW) / 2,5/2,8(boost) / / Indicator căldură reziduală

  ● ● ● ●

  Trepte de încălzire

  9 9 9 9

  Blocare acces copii

  ● ● ● ●

  Timer digital – 99 min.

  ● ● ● ●

  Funcţia impuls (“boost”)

  ● ● ● ●

  Free Zone / ● / /

 • 29

  NOTĂ: Există funcția de control reciproc al puterii pentru inducție,

  adică atunci când activați un arzător prin funcția de impuls(„boost”), puterea celuilalt vertical pe aceeași parte va fi scăzută automat și astfel programul său este setat ca puterea totală a tuturor arzătoarelor să se încadreze la valoarea totală menționată în etichetele electrice aflate pe produs.

  Keep Warm (menţinere la cald)

  / ● / /

  Stop&Go / ● / / Voltaj(V) 220-240 220-240 220-240 220-240 Putere totală(kW)

  3,5 7 7 7

  Frecvenţă(Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

  Cablu alimentare

  ●(fără ştecher)

  ●(fără ştecher)

  ●(fără ştecher)

  ●(fără ştecher)

  Dimensiuni produs(LxAxH, mm)

  290x510x63 580x510x63 580x510x63 580x510x63

  Dimensiuni încastrare (LxA,mm)

  270x480 560x480 560x480 560x480

  Dimensiuni ambalaj (LxAxH, mm)

  370x565x120 660x565x120 660x565x120 660x565x120

  Greutate netă/brută(kg)

  5,5/6,5(±5%) 10,6/12,0 (±5%)

  10,5/11,9 (±5%)

  10,5/11,9 (±5%)

 • 30

  INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA_Toc10167INSTALAREA_Toc14185_Toc372644376_Toc372644377CONECTAREA ELECTRICĂÎNAINTE DE UTILIZARE_Toc14395_Toc17455_Toc372644379INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE_Toc25384INFORMAȚII TEHNICE – pe scurt(detaliat – pag.27)CURĂȚAREA_Toc2720_Toc9006GHID DE REMEDIERE A MICILOR PROBLEME_Toc21908_Toc372644383ZGOMOTE PRODUSE DE PLITĂ_Toc365465600_Toc372644384_Toc3939CONECTAREA LA REȚEAUA DE CURENT _Toc24419_Toc372644385SERVICE POST-VÂNZĂRI_Toc26063_GoBackINFORMAȚII TEHNICE – DETALIATE_Toc25396