Managementul relațiilor publice

download Managementul relațiilor publice

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Managementul relațiilor publice

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  1/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  2/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  3/15

   

  I. Identificarea postuluiNumele si prenumele titularului: __________________________________________________________________Denumirea postului: Manager Relatii Publice (Specialist in Relatii Publice)Pozitia in COR / Cod: 243201Departamentul / locatia: Departament Relatii Publice (PR)

  Relatiile:a) Ierarhice (control, indrumare), posturi supervizate:se subordoneaza: Directorului Generalare in subordine: Specialistii in Relatii Publiceb) Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentelec) Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu clientii, cu firme de publicitate, mass-media, cu autoritatile centrale silocale etc.

  II. Descrierea postului

  1. Scopul general al postului

  Coordonarea tuturor activitatilor de creare, transmitere si mentinere a unei imagini unitare a firmei, in acord cu politicagenerala a acesteia.

  2. Obiectivele postuluiElaborarea si implementarea strategiei de comunicare externa de Relatii Publice a firmei.Elaborarea politicilor si procedurilor de lucru ale firmei in domeniul Relatiilor Publice.Elaborarea si coordonarea campaniilor de promovare a imaginii firmei.

  3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

    Realizeaza proiecte de campanii de promovare si coordoneaza desfasurarea lor.

   

  Supervizeaza productia de reclame TV, spoturi audio, machete, stabileste canalele de comunicare.  Selecteaza si coordoneaza implicarea agentiilor in procesul de promovare.

    Negociaza, semneaza si monitorizeaza contractele de promovare ale firmei.

    Coordoneaza si supervizeaza planul de media al firmei.

    Monitorizeaza si updateaza site-ul companiei.

    Efectueaza rapoarte pe baza analizarii evolutiei indicatorilor de imagine si prestigiu ai firmei in raport cuconcurenta, eficienta campaniilor de comunicare, bugetul alocat.

    Elaboreaza si controleaza bugetul de Relatii Publice pentru companie.

    Implementeaza strategia de comunicare agreata cu managementul companiei si masoara eficienta activitatii deRelatii Publice.

    Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, inbaza fiselor de post.

   

  Coordoneaza activitatea echipei din subordine, in vederea atingerii obiectivelor de comunicare.

    Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.

    Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.

    Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale,stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcinareprezentantului legal.

    Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companieiin limitele respectarii temeiului legal.

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  4/15

   

  4. Descrierea responsabilitatilor postuluia) Privind relatiile interpersonale / comunicarea

    Asigura relatii profesionale cu toti partenerii externi (agentii de publicitate, firme de sondare de piata, mass-media etc.).

    Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu altedepartamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.

    Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.

   

  Raspunde de corectitudinea informatiilor referitoare la imaginea firmei furnizate catre conducerea firmei, catreintreg personalul din subordine si catre toate departamentele din firma, precum si catre partenerii si clientii dinexterior.

  b) Fata de echipamentul din dotare

    Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea proprie si din dotarea departamentuluisi asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine (aproba convorbirile internationale,instalarea de noi softuri, utilizarea internetului si a echipamentului din Departamentul PR).

    Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare aechipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

    Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.c) In raport cu obiectivele postului

    Mentine si transmite un standard de profesionalism in realizarea activitatilor departamentului.

   

  Respecta obiectivele propuse in acord cu strategia companiei.

    Organizeaza si conduce sedintele pentru sincronizarea activitatilor in vederea realizarii obiectivelor decomunicare / promovare a imaginii firmei si de Relatii Publice.

    Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.

    Asigura sprijin personalului din subordine in vederea atingerii obiectivelor propuse, in conformitate cu politicilefirmei.

    Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand(alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislativein vigoare.

    Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.d) Privind securitatea si sanatatea muncii

   

  Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea Muncii si PSI si raspunde de insusirea acestora de catre totiangajatii din subordine.

    Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine.

    Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si adatei instruirii.

    Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.

    Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu riscridicat.

    Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite deangajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatiiangajatilor din subordine.

  e) Privind regulamentele / procedurile de lucru  Respecta valorile companiei si strategia de promovare a imaginii firmei.

    Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare si asigura cunoasterea sirespectarea acestor documente de catre personalul din subordine.

    Respecta toate procedurile si instructiunile de lucru in activitatea pe care o desfasoara.

    Raspunde de respectarea si aplicarea politicilor generale ale firmei in promovarea imaginii firmei si in activitateade Relatii Publice.

    Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

  5. Conditiile postului de lucruProgramul de lucru 8 ore si suplimentar cand este cazul.

  Conditiile materialeAmbientale: nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.Deplasari: are deplasari frecvente, participa la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  5/15

   

  Spatiu: are birou propriu.conditii suplimentare: telefon mobil, reportofon, laptop, automobil de serviciu.Conditii de formare profesionala: participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.Buget: Gestioneaza bugetul de PR al companiei.

  6. Indicatori de performantaCresterea numarului de clienti ca urmare a promovarii imaginii firmei cu 40 %.

  Rezolvarea in proportie de peste 90 % a situatiilor dificile referitoare la imaginea firmei.Cresterea gradului de loializare a angajatilor cu 25 % ca urmare a imbunatatirii imaginii firmei.

  7. Perioada de evaluare a performantelorAnual

  8. Evolutii posibileNu este cazul

  III. Specificatiile postului

  1. Nivelul de studii

  Studii superioare, preferabil in domeniul comunicarii, jurnalism.

  2. Calificarea necesaraCursuri postuniversitare in comunicare, MBA.Cunostinte limbi straine: limba engleza, de preferinta nivel avansat. Cunoasterea unei alte limbi straine de larga circulatieeste un avantaj.Operare PC: Suita Microsoft Office, internet, programe .

  3. Competentele postului (pachet de competente)

    competente la nivel profesionist in comunicare (cunoasterea de instrumente si modalitati de comunicare,elaborarea de chestionare pentru sondaje etc.);

    cunostinte de psihologie umana;

   

  foarte bune abilitati de negociere;  diplomatie, toleranta, cunostinte in managementul conflictelor;

    cunoasterea tehnicilor si modalitatilor de promovare a imaginii firmei;

    receptivitate, orientare catre nou, flexibilitate si creativitate;

    stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in atitudini;

    atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza, dar si de a-i mobiliza pe altii;

    dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;

    competente in luarea deciziilor si asumarea responsabilitatilor;

    gandire si capacitate de analiza si sinteza;

    discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;

    spirit de ordine si disciplina;

   

  capacitatea de a lucra in echipa;

    corectitudine si loialitate fata de firma;

    rezistenta la efort si stres;

    preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual.

  4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)Minimum 3 ani experienta intr-o pozitie de coordonare in domeniul de specialitate.

  Data

  Numele si semnatura titularului postului,

  A P R O B A T

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  6/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  7/15

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  8/15

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  9/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  10/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  11/15

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  12/15

   

   

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  13/15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  14/15

   

 • 8/16/2019 Managementul relațiilor publice

  15/15