Managementul Cailor Resp

download Managementul Cailor Resp

of 13

Transcript of Managementul Cailor Resp

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  1/13

  Scoala postliceala FEGModul 51 Urgente medico chirurgicaleAsist. Med. pr. Georgeta Pasnicu

  Managementul cailor aeriene si ventilatia

   

  Introducere

    Pacientii care necesita resuscitare cardiopulmonara au de cele mai multe ori calea aeianaobstruata prin caderea posterioara a limbii secundar pierderii de constienta sau uneorireprezentand o cauza primara a stopului cardiorespirator.In orice caz in resuscitareeste necesar un management adec!at al cailor aeriene si o !entilatie e"icienta pentru a pre!eni leziunideterminate de o hipo#ie la ni!el cerebraldar si la ni!elul celorlalte organe !itale.

  Cauze de obstructie sunt multiple ,ele putand fi sistematizate astfel:

  • Alterarea st$rii de con%tien&$ prin'

  ( )raumatisme cranio(cerebrale( *prire cardiaca( Stare de coma de orice etiologie

  • )raumatisme cranio"aciale cu sangerare si leziuni la ni!elul

  "eteilimbii"aringeluilaringelui

  • )raumatismele +nchise ale g,tului

  • Arsurile la ni!elul "etei cu inhalarea de "um care produc laringospasm sau edem al limbii

  • S,nge• -ichidul de !arsatura

  •  orpi str$ini

  •  ompresie e#trinsec$'

  ( /ematoame ale g,tului( Abcese ale g,tului

  1

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  2/13

  • Edem pulmonar acut necardiogen aparut in situatii de inecgaze iritantesocana"ilacticsoc neurogen etc.

  • -aringo si bronhospasm aparut in cazul ana"ila#ieiastmului bronsicin"ectiilorcorpilorstrainiin"ectiisoc neurogen.

  Semnele obstructiei cailor aeriene

  • Stare de incon%tien&$• Imposibilitate de a !orbi• 0etrac&ie sternal$ costal$ subcostal$•  Flu# prin c$ile aeriene sc$zut sau ine#istent• ianoz$ sau colora&ie gri a tegumentului• 0espira&ie zgomotoas$ cu sunete supraadaugate• Stridor

  ELIBERAREA CAILR AERIE!E C" #E$!ICI %E BA&A

  ♦ $ipere'tensia capului si ridicarea mandibulei

   Sal!atorul se pozitioneaza cu o mana plasata pe "runtea pacientului impingand usor capul sprespate in timp ce cu degetele celeilalte maini ridica mentonul producand e#tensia structurilor cer!icale anterioare.

   

  manevra Safar

  +n cazul +n care hipere#tensia capului nu este su"icient$ se recurge la tripla mane!r$ Sa"ar "ormat$din'a. hipere#tensia capului2 b. sublu#a&ia anterioar$ a mandibulei din articula&ia temporo(mandibular$2c. +ntredeschiderea gurii

  2

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  3/13

  ♦ Sublu'atia mandibulei in cazurile de trauma cervicala

  Sublu#atia mandibulei se e"ectueaza in toate cazurile de suspiciune de trauma cu leziune

  spinal.Mandibula este deplasata anterior cu cele patru degete de la ambele maini plasate la

  ni!elul gonionuluiiar cu policele plasate pe menton se deschide ca!itatea bucala.Sublu#atia

  mandibulei se asociaza cu stabilizarea in linie a capului si gatului.

   manevra Esmarch

  dac$ se b$nuie%te un traumatism al coloanei cer!icale hipere#tensia este periculoas$. 3n aceast$situa&ie se recomand$ simpla sublu#a&ie anterioar$ a mandibulei 4mane!ra Esmarch "ormat$ din'

  a. sublu#a ia anterioar$ a mandibuleiț b. +ntredeschiderea gurii

  ♦ Indepartarea corpilor straini cu pensa Magill

  ♦ Intotdeauna se !a administra o#6gen in parallel cu mane!rele de management a cailor 

  aeriene.

  3

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  4/13

  ELIBERAREA CAILR AERIE!E C" #E$!ICI A%(")A!#E

  ♦ Canula orofaringian*

    Pipa Guedel este un dispoziti! din plastic care se introduce in ca!itatea bucala a pacientului

  intre limba sipalatul dura!and rol de a pre!eni caderea bazei limbii la pacientul incinstient.

  Tehnica de inserţie: 

  ( Se determina dimensiunea adec!ata.masurand distant de la comisura bucala la unghiulmandibulei

  ( Se deschide gura pacientului se se e!alueaza e#istent corpilor strainicare trebuie e#trasi( Se introduce pipa in ca!itatea bucala orientate cu conca!itatea in sus pana la 7umatatea

  ca!itatii bucale si se roteste cu 189 grade( Se e!alueaza corectitudinea plasarii pipei nprin mane!ra :PAS;

  4

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  5/13

  ♦ Canula nazofaringiană este reprezentata de tubul nazo"aringian care se introduce pe una

  din narine pana la ni!elul "aringeluiEste indicate in situatiile de trismus sau leziuni oro(ma#ilo("aciale dar nu se utilizeaza in "racture medio("aciale si la pacientii cu tulburari decoagulare.

    Tehnica de inserţie:( se  !eri"ica libertatea narinei drepte a !ictimei care se recomanda a se utilize pentru

  insertie( se lubre"iaz$ canula2( se introduce canula printr(o u%oar$ mi%care de rota&ie pana la ni!elul "aringelui

   posterior de limb$2( se !eri"ica(pri!e%te ascult$ %i simte.

  ♦ 'igenul

  ( se administreaz$ o#igen ori de c,te ori acesta este disponibil.( modalitati de administrare'

  • canula nazala4>?

  • masca "acial4=(19l >9(=9?

  • masca "acial cu rezer!or419(15l =9(@8?

  ♦ Aspira+ia orofaringelui si a nazofaringelui

    Pentru +ndep$rtarea secre&iilor din c$ile aeriene superioare 4s,nge sali!$ %i lichid gastric seutilizeaz$ o sond$ de aspira&ie rigid$ cu ori"icii largi (Yankauer  sau a unei sonde de aspiratieconectate la aspirator..

  5

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  6/13

  )E!#ILA#IA

  ♦ )entila+ia gur*lagur*

  entila&ia gur$ la gur$ 4care nu este acceptabila in toate situatiile sau predispune la riscul

  transmiterii unor agenti patogeni

  ♦ )entilatia gura la masca

  Se "i#eaza pe relie"ul "acial cu ambele maini si se poate utilize in cursul resuscitarii daca e#istadoi sal!atrori.

  ♦ )entilatia pe masca si balon

  ( balonul de !entila&ie autogon"labil poate "i conectat la o masc$ "acial$ la o sond$ de

  intuba&ie orotraheal$ sau orice dispoziti! alternati! cum ar "i masca laringian$ sau

  combitubul2

  ( concentratia de o#6gen obtinuta   prin !entilatia pe masca si balon conectat la o sursa de

  o#6gen atinge >5?iar in cazul in care se utilizeaza un balon cu rezer!or concetratia poate

  depasi 85?

  ( !entilatia cu masca sui balon se poate e"ectua de catre o singura persoana cu "ormarea

  necesara ast"el incat sa mentina etansietatea mastii pe "ata sau de doua personaedintre

  care una "i#eaza "acial masca cu ambele maini si mentine pozitia deschisa a cailor aeriene

  si cealalta !entileaza cu ambele maini.

  6

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  7/13

  ♦ Masca laringiana

     Masca laringiană are +n structura ei un tub cu diametrul de 8(19 mm %i continuat cu o masca

  gon"labila ce se "i#eaza la ni!el lar6ngeal.

    Insertia mastii laringiene se realizeaza cu balonul dezum"latat "ara a7utorul laringoscopului

   pana la ni!elul laringeluidupa care se um"la balonasul care realizeaza "i#area mastii si !entilatia

   prin ori"iciile mastii.

  7

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  8/13

  Avanta-e:

  (se introduce repe de si usorcomparatic cu sond"a de intubatie traheala(marimi !ariate(!entilatie mai e"icienta decat masca "aciala si balonul(nu este necesara utilizarea laringoscopiei(poate "i utilizata in resuscitare de catre personalul cu pregatire medie si paramedici

  %ezavanta-e

  (nu prezinta garantie absolutaimpotri!a lichidului de !arsatura(nu se recomanda in cazul in care este ne!oie de o presiune mare de !entilatie(caile aeriene nu pot "i aspirate

  ♦ Combitubul

  ( Este un tub cu lumenul dublu care se introduce B+n orb; +n ca!itatea bucal$ printre limb$%i palatul dur %i care realizeaz$ o cale aerian$ patent$ indi"erent de pozi&ionarea sa "inal$4+n trahee respecti! +n eso"ag.

  ( )ubul traheal are cap$tul distal liber +n timp ce tubul eso"agian are cap$tul distal orb dar are un num$r de mici ori"icii situate lateral la c,&i!a cm pro#imal de !,r".

  8

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  9/13

  ( ombitubul are +n construc&ia sa dou$ balona%e unul mic situat distal %i unul de mai maridimensiuni 4apro#imati! 199ml situat pro#imal %i conceput a "i gon"lat +n hipo"aringe.

  ( Principiul combitubului const$ +n "aptul c$ atunci c,nd este introdus B+n orb;indi"erentdac$ p$trunde +n calea aerian$ sau digesti!$ pacientul poate "i !entilatpe unul din celedou$ capete pro#imale ale tubului.

  ( Cac$ tubul p$trunde +n eso"ag 4situa&ia cea mai probabil$ pacientul este !entilat prinori"iciile laterale ale tubului eso"agian ce sunt situate pro#imal de ori"iciul glotic.

  ( Aerul nu !a putea p$trunde +n eso"ag +n timpul inspirului datorit$ cap$tului orb al tubuluieso"agian %i a balona%ului distal a"lat imediat pro#imal de acesta.

  ( Dalona%ul pro#imal um"lat la ni!elul hipo"aringelui +mpiedic$ pierderile aeriene princa!itatea bucal$.

  ( 3n cazul +n care combitubul a "ost introdus +n trahee !entila&ia se !a "ace la ni!elulcap$tului distal liber al tubului traheal.

  ( Catorit$ lumenului dublu diametrul "iec$ruia dintre tuburi este +n mod corespunz$tor 

  redus de unde %i cre%terea reziste&ei la "lu# constatat$ la utilizarea acestui dispoziti!.( ombitubul poate "i un instrument e#trem de e"icient %i relati! u%or de utilizat mai ales +n0P e"ectut$ de personalul medical cu preg$tire medie.

    Tehnica montării combitubului :

  ( Pacientul se pozi&ioneaz$ +n decubit dorsal cu coloana !ertebral$ cer!ical$  aliniat$.

  ( Se deschide gura %i se sus&ine mentonul 4cel mai bine de c$tre un a7utor ( )ubul +n prealabil lubre"iat este trecut B+n orb; prin ca!itatea bucal$ p,n$ ce marca7ul de

  culoare neagr$ de pe tub a7unge la ni!elul arcadei dentare superioare.* oarecarerezisten&$ este resim&it$ +n momentul +n care tubul p$trunde printer corzile !ocale.

  ( )ubul pro#imal se um"l$ cu apro#imati! 199 ml de aer.

  ( )ubul distal se um"l$ cu apro#imati! 15(

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  10/13

    Dezavantaje:

  ( Este un dispoziti! scump %i de unic$ utilizare2( ecesit$ deschiderea adec!at$ a gurii %i +n unele cazuri sedare2

  ( Dalona%ele pot "i per"orate de din&i +n timpul inser&iei2( Pot apare leziuni de p$r&i moi datorate dimensiunilor relati! mari2( Cetermin$ distensie gastric$2( u se poate "abrica la dimensiuni pediatrice.

  Intubatia tra/eala

    Intubatia traheala presupune introducerea unui tub prin ori"iciul glotic in trahee in scopul protectiei caii aeriene a toaletei bronsice a o#igenoterapiei si a asistarii !entilatiei.  rificiul glotic este delimitat de corzile !ocale si de cartila7ele aritenoide. Cispuse paralel sub

  "orma unor benzi albe(side"ii corzile !ocale se insereaza anterior pe cartila7ul tiroid la limita cuinsertia epiglotei iar posterior pe supra"ata laterala a cartila7elor aritenoide.  Epiglota este o "ormatiune cartilaginoasa situata in faringe cu marginea anterioara aderentala cartilajul tiroid si cu cea posterioara atarnand liber in "ata glotei pe care o mascheaza. Intreepiglota si baza limbii se gaseste valecula, reper important pentru intubatia traheala cu a7utorullaringoscopului cu lama curba.A!anta7ele intubatiei traheale "ata de !entilatia pe masca si balon includ'

  (permite !entilatia pacientului "ara intreruperea compresiilor toracice2(!entilatia e"icienta in special in cazurile cu complianta scazuta pulmonara a pereteluitoracic2

  ( risc minim de in"latie gastrica si regurgitare2(prote7eaza calea aeriana de continutul gastric2( eliberarea unui membru al echipei de resuscitare.

   !ntubaţia traheală se "oate realiza #n două moduri:

  • intuba&ia orotraheal$

  • nasotraheal$.

  10

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  11/13

   !ntubaţia orotraheală este "referabilă la'( Pacien&ii apneici2( 3n cazul "racturilor medio("aciale2( Pacien&ii cunoscu&i cu coagulopatii.

   !ntubaţia nazotraheală se efectuează la:

  ( Pacien&ii cu respira&ie spontan$ p$strat$ deci nu +n stop cardiorespirator2( Pacien&ii cu g,t scurt %i gros.

  *ricare dintre tehnici se poate utiliza la pacien&ii cu suspiciune de leziune de coloan$ !ertebral$cer!ical$ cu condi&ia ca g,tul s$ "ie imobilizat.

   $regătirea intubaţiei traheale necesită:

  ( Aspirator preg$tit %i "unc&ional2( Sond$ rigid$ anHauer2( Sond$ de aspira&ie "le#ibil$2( Pensa Magill pentru e#tragerea corpilor str$ini2

  ( Alegerea unei sonde 4canule de intuba&ie de dimensiuni potri!ite pacientului 42 52 8 (la adult %i preg$tirea +nc$ a uneia sau dou$ sonde una mai mic$ %i una mai mare cu 95mm dec,t cea aleas$ ini&ial pentru intuba&ie2

  ( Preg$tirea %i !eri"icarea unui mandren stetoscop %i a unei seringi de 19 ml2( eri"icarea echipamentului +n special a laringoscopului( Decul laringoscopului balona%ul canulei de intuba&ie2( Preg$tirea balonului de !entila&ie cu masc$ %i rezer!or legat la o surs$ de o#igen2( Cac$ intuba&ia se realizeaz$ +n alte situa&ii dec,t stopul cardiorespirator este necesar$

   preg$tirea medica&iei i.!. pentru sedarea %i e!entual rela#area muscular$ a pacientului. %ta"ele intubaţiei endotraheale:

  ( Preg$tirea echipamentului men&ionat anterior2( Preo#igenare cu masc$ %i balon cu o#igen apro#imati! J9 secunde2( Administrarea medica&iei ( dac$ este cazul2( Intuba&ia endotraheal$ cu realizarea presiunii cricoidiene 4mane!raSellicH %i um"larea

   balona%ului sondei de intuba&ie 4realizarea intuba&iei nu trebuie s$ dureze mai mult de J9sec2

  ( 3ncetarea mane!rei SellicH2( entila&ia pe balon2( Ausculta&ia toracelui +n cel pu&in 5 puncte pentru !eri"icarea corectitudinii intuba&iei2( Plasarea capnogra"ului pentru monitorizarea concentra&iei *< +n aerul e#pirat2( Fi#area canulei de intuba&ie2( 0adiogra"ie toracic$ pentru !eri"icarea pozi&iei canulei ( dac$ este posibil.

  11

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  12/13

    Com"licaţiile intubaţiei endotraheale :

  ( Intuba&ia eso"agian$ determin$ decesul pacientului dac$ nu este recunoscut$ la timp2( Intuba&ia unei bronhii determin$ atelectazia pl$m,nului contralateral2( Pneumotoracele2( /emoragia oro"aringian$2( -eziuni de corzi !ocale2( Fracturi dentare "ragmentele dentare pot "i aspirate +n c$ile aeriene in"erioare2

  ( $rs$turi aspira&ie bron%ic$2( Ceplasarea unei leziuni cer!icale instabile2( -eziuni de p$r&i moi 4limb$ trahee.

  Alte tehnici a!ansate de management al c$ii aeriene indicate +n situa&ii de urgen&$ suntreprezentate de critotirostomia cu ac sau cea chirurgical$.

  Cricotirostomia cu ac 0minitra/eostomia cu ac1.

   !ndicaţii:

  ( Imposibilitatea e"ectu$rii intuba&iei oro( sau nazotraheale2

  ( *bstruc&ia c$ilor aeriene superioare prin edem spasm sau corpi str$ini 4deasuprani!elului corzilor !ocale.

  Tehnica cricotirostomiei cu ac :

  ( Se dezin"ecteaz$ zona membranei cricotiroidiene cu iod sau alcool dac$ starea pacientului permite2

  ( Se introduce un ac de 1> gauge per"or,nd membrana cricotiroidian$ 4se poate utiliza %i uncateter i.!.2

  ( Fi#area acului %i o#igenare care !a putea "i utilizat$ un timp limitat2( Se !a insu"la o#igen timp de o secund$ dup$ care se !a l$sa aerul din pl$m,ni s$ ias$

  timp de J(> secunde dup$ care se !a repeta ciclul2( Se poate ata%a o sering$ de

 • 8/17/2019 Managementul Cailor Resp

  13/13

   

  13