Malu Giurgiu

of 39 /39

Embed Size (px)

description

Proiect european

Transcript of Malu Giurgiu

CAP. 1 Descrierea obiectului de investitie

1.1. Descrierea societatii in care se implementeaza investitiaAgricultura judetului Giurgiu ocupa o pondere insemnata in activitatile economice datorita resurselor de care dispune zona.Agricultura judetului Giurgiu realizeaza o mare pondere din productia agricola a tarii, fiind o ramura de baza a judetului. Judetul Giurgiu este situate intr-o regiune agricola bogata, cu preponderenta cerealiera, legumicola si viticola. Comuna Malu se afl n sud-vestul judeului, pe malul stng al Dunrii, la grania cu regiunea Ruse din Bulgaria.

Clima comunei Malu este temperat continental. Vara este un anotimp cu temperaturi ridicate ce poate duce chiar la secet, iarna cu geruri i criv. Vitezele cele mai mari le au vnturile dinspre NE, care pot atinge iarna 125km/h. Precipitaiile medii sunt de 500mm.Tipurile de sol caracteristice sunt protosolurile aluviale i solurile aluviale, formate n zona Giurgiu n condiii de pajiti mezohidrofile i pduri de leau, unde materialul parental predominant l constituie depozitele aluviale sau aluvio-proluviale, lipsite n general de structur.

Dumitrescu Maria Luciana s-a autorizat ca persoana fizica in anul 2011 ca urmare a accesarii masurii 141, ferma de semi-subzistenta a P.F. Dumitrescu Maria Luciana, ocupandu-se de cultivarea terenurilor detinute in arenda. Principala activitate a fermei este aceea de cultivare a cerealelor, leguminoaselor si a plantelor oleaginoase cod CAEN 0111.Beneficiarul Dumitrescu Maria Luciana PFA are in patrimoniu urmataoarele utilaje: Tractor46-65 CP 1buc Plug 3 trupite 1 buc Grapa 1 buc Semanatoare 1 buc Masina stropit 1 buc Combina recoltat 1 buc Presa balotat 1 buc Remorca tractor 1 buc

Denumire mijloc fixData achizitieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei-Bucati

1.CLADIRI TOTALNu este cazul

1.1 detaliati..

1.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL9

2.1 Tractor46-65 CP1

2.2 Plug 3 trupite1

2.3 Grapa1

2.4 Semanatoare2

2.5 Masina stropit1

2.6 Combina recoltat1

2.7 Presa balotat1

2.8 Remorca tractor1

3.ANIMALENu este cazul

3.1 detaliati..

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliati

TOTAL

Solicitantul detine in arenda o suprafata totala de teren arabil de 75 ha care este cultivata cu: grau, porumb, floarea soarelui, mazare.

TERENURI

Nr.crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila- Lei-Regim juridic

1Giurgiu, Vedea750.000 / arabilArenda

2Giurgiu, Vedea1.000 /intravilanContract comodat

1.2. Descrierea investitieiPrin masura 121, proiectul are ca scop derularea unei investitii in comuna Malu, sat Malu, judetul Giurgiu, investitie materializata in modernizarea si eficientizarea activitatii de productie vegetala prin achizitia de masini si utilaje agricole.O astfel de investitie este necesara pentru sporirea productiei concomitent cu scaderea costurilor de exploatare. Dumitrescu Maria Luciana PFA activeaza in domeniul productiei de cereale pentru consum avand ca scop satisfacerea. si calitatea productiilor obtinute, fapt ce contribuie la cresterea competitivitatii Dumitrescu Maria Luciana PFA pe o piata a produselor agricole in plina ascensiune.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. Acest lucru este posibil printr-o pregatire superioara a patului germinativ, o calitate mai buna a lucrarilor agricole, toate acestea reflectandu-se nemijlocit in cresterea productiilor medii pe hectar.

Sprijinirea membrilor formelor asociative in vederea incuraiarii fenomenului de asociere:Dumitrescu Maria Luciana PFA este membra a Asociatiei Fermierilor din Romania, membra Organizatiei Interprofesionala pentru produsele Agroalimentare desfasoara activitati comerciale, fiind producatoare de bunuri si de servicii in agricultura, urmarind in acest scop asigurarea conditiilor pentru obtinerea avantajelor economice de catre toti membrii cooperatori.

Obiectivele propuse:Masinile si utilajele agricole ce urmeaza a se achizitiona prin prezentul proiect vor asigura societatii agricole o eficientizare a procesului tehnologic cu lucrul mecanizat. Ca parte integranta a procesului de productie in agricultura, procesul tehnologic de lucru mecanizat reprezinta totalitatea operatiunlor de lucru, executate concomitent sau ordonate in timp, necesare pentru realizarea uneia sau mai multor lucrari agricole. Inzestrarea cu utilaje agricole noi asigura cresterea rapida a productivitatii muncii, efectuarea lucrarilor agricole in termenele agrotehnice optime, ceea ce are ca efect cresterea calitativa a productiei. Investitiile in capital fix, care asigura introducerea tehnologiilor noi si performante, vor conduce la reducerea costurilor de productie, la imbunatatirea conditiilor de lucru si la cresterea generala a rentabilitatii exploatatiei agricole.Pe baza celor de mai sus, solicitantul respecta conformitatea cu obiectivul general al masurii privind cresterea competitivitatii printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.Competitia in agricultura, ca de altfel si in celalalte ramuri ale economiei, vizeaza in primul rand reducerea costurilor de productie, concomitent cu cresterea calitativa a produselor, lucrarilor si serviciilor. Aceasta inseamna ca achizitia unor masini si utilaje agricole noi, inzestrate cu tehnologii performante, conduce la realizarea ambelor deziderate, respectiv: reducerea consumurilor de carburanti piese de schimb, etc in compratie cu utilajele de fabricatie mai vechi; cresterea calitatii lucrarilor executate determinata de tehnologiile avansate incorporate in noile echipamente.

Prin implementarea proiectului Dumitrescu Maria Luciana PFA va respecta si obiectivele specifice ale masurii privind:

introducerea si dezvoltarea de tehnologii noi, aiustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei. Utilizarea noilor utilaje agricole ce inglobeaza tehnologii moderne, care au randamente sporite de lucru, se concretizeaza in multiple aspecte benefice pentru agricultorul roman cum ar fi: reducerea costurilor de exploatare, efectuarea lucrarilor in timp optim din punct de vedere agrotehnic, cresterea calitatii lucrarilor executate. Executarea unor lucrari de calitate superioara ce vor fi realizate cu noile utilaje agricole, se reflecta in mod nemijlocit in cantitatea De asemenea, realizarea proiectului investitional, ce va beneficia de sprijin comunitar va contribui la eficientizarea activitatii, la imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole si la atingerea unor obiectve tehnice, respectiv:Achizitia de masini si utilaje agricole noi, cu capacitati sporite de lucru si tehnologii de ultim moment, va conduce la cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, imbunatatirea conditiilor de lucru; si economico-financiare.Realizarea proiectului va permite obtinerea unor reduceri semnificative ale costurilor de productie, avand ca efect cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agn'cole. Aceste deziderate vor putea fi atinse in primul rand prin reducerea cheltuielior materiale ca urmare a unor consumuri de carburanti mai mici realizate de noile utilaje agricole si a unor randamente superioare de lucru.

Implementarea proiectului va contribui si la dezvoltarea durabila a regiunii din care face parte societatea prin: Cresterea gradului de retehnologizare a sectorului agricol la nivel de regiune; Stimularea concurentei in randul producatorilor agricoli din zona prin crestrea productivitatii medii obtinute la hectar si prin reducerea costurilor de productie; Cresterea veniturilor la bugetul local cat si la cel central, ceea ce va contribui la finantare de proiecte de dezvoltare locala; Incurajarea dezvoltarii sectoarelor complementare culturii vegetale.

Necesitatea investitiei

Modernizarea mijloacelor mecanizate reprezinta cea mai inalta prioritate pentru agricultura in perioada actuala. Folosirea de tehnologii moderne, care se sprijina pe utilaje de mare putere si de inalta productivitate ca si masini agricole de mare precizie care pot executa simultan mai multe lucrari, creaza conditii pentru scoaterea agriculturii de sub influenta negativa a factorilor naturali si transformarea agriculturii intr-o activitate profitabila pentru producatorii agricoli din Romania.Necesitatea realizarii acestui proiect investitional rezida din faptul ca societatea nu poate detine echipamente pentru lucrarea intregii suprafete detinute, gama de lucrari cerute de agrotehnica moderna si efectuarea acestora intr-un timp optim. Utilizarea noilor echipamente este impusa ca o necesitate si de cresterea competitiei pe piata produselor agricole, competitie ce poate fi castigata numai prin reducerea semnificativa a costurilor lucrarlor agricole, cresterea calitatii acestora, efectuarea lor in timp optim toate acestea ref!ectandu-se in cresterea valorii adaugate a produselor agricole la nivelul fermei.

Oportunitatea investitiei

Mobilizarea terenului este o lucrare importanta, reprezinta unul din factorii principali care conduc la reusita culturii, numarul mare de treceri cu tractorul si masina agricola contribuie la tasarea solului iar lucrarea nu se executa la parametrii calitativi impusa de cultura cerealelor. Pentru a reduce numarul de treceri cu tractorul si utilajele agricole, consumul de carburanti si a realiza o lucrare agricola de calitate, garadinareste" s-a propus achizitionarea utilajelor mentionate anterior.

Implementarea proiectului are o semnificatie deosebita pentru Dumitrescu Maria Luciana PFA in contextul integrarii Romaniei in structurile economice europene, pas care inseamna intrarea in competitie directa a producatorilor agricoli autohtoni cu cei din UE care activeaza intr-un sistem agricol cu un grad ridicat de mecanizare si eficienta. Ca urmare, pentru a putea sustine pe piata productia obtinuta in lipsa protectiei oferita de taxele vamale, producatorii autohtoni trebuie sa obtina produse agricole de calitate, cu un cost de productie redus.

In ceea ce priveste utilajele agricole achizitionate, tractorul va fi utilizat pentru a efectua lucrarile de infiintare si intretinere a culturilor de camp, iar combinatorul se va utiliza pentru pregatirea terenului in vederea insamantarii sau pentru distrugerea buruienilor de pe teren.

CAP. 2 Date tehnice ale investitiei

2.1 AmplasamentProiectul se va desfasura in regiunea de SUD, judetul Giurgiu, sat Malu.

Prin asezarea sa geografica, n zona de cmpie, judetul are ca ramura economica de baza agricultura.Agricultura a constituit una din cele mai vechi ndeletniciri ale locuitorilor din aceasta parte a tarii, ramura a economiei cu potential crescut de dezvoltare n viitor, pentru care este asigurata forta de munca calificata.Principalele culturi agricole in judetul Giurgiu sunt: grau, orz, secara, porumb, floarea-soarelui.In vederea infiintarii culturilor de camp, solicitantul necesita seminte, ingrasaminte, ierbicide, pesticide, fungicide si combustibili pentru utilajele agricole.Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor:Calitatea Soiuri performante Rezistenta la conditii de mediu, boli si daunatoriAdaptabilitatea la tipurile de solRezistenta la frangere si cadereProductivitate ridicata

In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:Pret Termene de livrareTermene si modalitati de plata

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa-Lei-% din total achizitii

Brise GroupConstantaErbicide, azot, seminte, pesticide.82.00076

PetromGiurgiuCombustibil13.00012

AgrotexSatu MarePiese de schimb13.00012

Total108.000100%

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare-Lei -% din vanzari

1Silozuri, Giurgiu279200100%

2.2 Descrierea fluxului tehnologic

Planul de productieIn vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte. Plante premergatoare: Grau Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita Bune: floarea-soarelui, porumb hibrid timpuriu Contraindicate: unde s-au cultivat cereale paioase mai mult de un an Porumb Foarte bune: cereale paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei Bune: floarea-soarelui, porumb anul I si II Floarea-soarelui Foarte bune: cereale paioase Bune: porumb Contraindicate: monocultura, soia, fasole, rapita, porumb tratat cu erbicide triazinice; revenirea culturii pe aceeasi suprafata mai devreme de 5-6 ani Mazare Foarte bune: cereale paioase Bune: porumb, floarea-soarelui, sfecl de zahr, cartof, rapi Contraindicate: monocultura, alte leguminoase.Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:Plan de rotatie a culturilor

NrDenumire culturaAn 1implementare

1Grau35,00

2Porumb21,00

3Floarea-soarelui16,00

4Mazare3,00

TOTAL75,00

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:Plan de rotatie a culturilor ha

NrDenumire culturaAn 1operareAn 2operareAn 3operareAn 4operareAn 5operare

1Grau35,0035,0035,0035,0035,00

2Porumb21,0021,0021,0021,0021,00

3Floarea-soarelui16,0016,0016,0016,0016,00

4Mazare3,003,003,003,003,00

TOTAL75,0075,0075,0075,0075,00

Descrierea fluxului tehnologicIn cadrul fermei vegetale se cultiva 4 plante de camp: grau comun, porumb, floarea-soarelui, mazare.In vederea obtinerii celor mai bune rezultate,

Grau comun

Etapa 1 Lucrarile soluluiAratura se executa cu plugurile in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil si se incheie cu doua saptamani inainte de semanat: pana la 10 septembrie. Pregatirea patului germinativ se realizeaza prin lucrari cu grapa cu discuri, imediat inaintea semanatului. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Plug purtat cu 3 trupite Remorca Grapa Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic

Etapa 2 FertilizareaOdat cu pregtirea terenului, se aplic 20 30 tone gunoi de grajd/ha, o dat la 3 4ani i ngrminte pe baz de fosfor i potasiu, n cantitate de 40 60 kg substanactiv/ha. n lipsa gunoiului de grajd, cantitatea de fosfor i potasiu crete la 80 100 kgs.a. la hectar. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP(dupa implementare proiect) Fertilizator de la semanatoare Remorca Grapa

Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic

Etapa 3 - Samanta si semanatulIndici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 500-600 boabe germinabile/m2, sau 30-40 boabe germinabile/metru liniar. Distanta intre randuri: 12,5 cm. Norma de semanat este de 250-300 kg/ha iar epoca de semanat este intre 15-30 septembrie. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combinator (dupa implementare proiect) Semanatoare de la semanatoare Remorca Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic

Etapa 4 - Lucrarile de intretinereCombaterea buruienilor se efectueaz prin respectatrea tuturor lucrrilor agrotehnice i fitotehnice sau prin aplicarea de erbicide, n funcie de gradul de mburuienare i structura speciilor de buruieni: pentru combaterea buruienilor din familia Cruciferae (mutar slbatic, ridiche slbatic, susai, plmid, etc.) se pot aplica urmtoarele erbicide: SDMA (2 l/ha) sau Dicotex (2 l/ha). Epoca de aplicare: primvara, cnd buruienele sunt n faza de rozet i plantele de gru n faza de nfrire, iar temperatura aerului s fie de peste 150 C; n combaterea buruienilor mai rezistente la erbicidele pe baz de 2,4-D (volbur, mohor, mueel slbatic, iarba brboas, rocoin,) se pot folosi: Lontrel 418C (4-5 l/ha), Logran D (1,5 kg/ha), Granstar (20-25 g/ha), Glean (20-30 g/ha), Oltisan (1 l/ha), Icedin forte (2 l/ha). Datorit remanenei de lung durat, n cazul tratamentului cu erbicidul Glean, dup gru nu se vor semna specii sensibile la acest erbicid (floarea soarelui, sfecla de zahr, sfecla furajer). Epoca de aplicare: cnd temperatura aerului este de peste 120 C, plantele de gru se gsesc n faza de nfrire-nceputul formrii primului internod, iar buruienele n faza de rozet; speciile de buruieni monocotiledonate, iarba vntului i odosul (Avena fatua), se pot combate cu erbicidele: Puma super (1 l/ha), Assert (2-3 l/ha), Avenge (4-5 l/ha), Dicuran (2-3 kg/ha). Epoca de aplicare: primvara, cnd plantele de gru sunt n faza de nfrire-pn la primul internod, iar buruienele pn la nceputul nfririi. n timpul vegetaiei, pentru combaterea unui complex de boli (fuzarioz, finarea, septorioza, etc), se pot aplica: Miraje (1 l/ha), Tilt 250 EC (0,5 l/ha), Bayleton 250 EC (0,5 kg/ha).Combaterea duntorilor se efectueaz n funcie de specia duntoare: combaterea plonielor cerealelor se face cu: Sinoratox (3l/ha) sau Dimevur (3l/ha); combaterea gndacului ghebos se face cu Lindatox 3 sau PEB + Lindan (25kg/ha); distrugerea gndacului blos al ovzului, care atac i grul, se poate efectua cu : Sinoratox (3 l/ha), Carbetox (3 l/ha), Onefon 80 (1,2 kg/ha). n funcie de nivelul precipitaiilor, irigarea constituie o msur eficient i se aplic astfel: o udare pentru rsrire i 1-2 udri n timpul vegetaiei, cu o norm de udare de 500-600 m3/ha ap. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Fertilizator de la semanatoare Masina stropit Remorca Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic Remorca cisterna

Etapa 5 - RecoltareaRecoltarea se efectueaza mecanizat in totalitate, cu combinele de recoltat cerealele paioase, in faza de coacere deplina, cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 14%. Durata optima a recoltarii graului este de 7-9 zile. In functie de soiul folosit, paiele reprezinta 55-65% din recolta totala a partii aeriene. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combina recoltat Presa de balotat Remorca

Porumb

Etapa 1 Lucrarile soluluiPregatirea terenului, in vederea semanatului, constituie o veriga importanta, deoarece influenteaza intreaga tehnologie de cultura a porumbului.Dupa recoltarea plantelor premergatoare se executa aratura adanca de vara sau de toamna. Aceasta se efectueaza la adancimea de 22-25 cm pe solurile cu textura usoara si de 25-30 cm pe solurile grele, argiloase cu plugurile in agregat cu grapa stelata. In verile mai secetoase, cand aratura nu se poate executa, se lucreaza superficial cu grapa cu discuri, sau se efectueaza o aratura usoara de 18-20 cm adancime, in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Plug purtat cu 3 trupite Disc de la semanatoare Remorca Grapa Utilaje de la terti: Tractor Disc greu Tractor incarcator hidraulic

Etapa 2 - FertilizareaPorumbul face parte din categoria culturilor agricole mari consumatoare de substante nutritive. Astfel, pentru realizarea unei tone de boabe, se extrag din sol, in medie, 25 kg N, 10 kg P2O5, 22 kg K2O. Stabilirea dozelor de ingrasaminte chimice se face in functie de urmatorii factori: nivelul productiei programate, consumul specific al elementelor nutritive si rezervele existente in sol din aceste elemente.Ingrasamintele organice influenteaza sporirea productiei de boabe la porumb, obtinandu-se sporuri de 40-100 kg boabe la tona de gunoi de grajd . Ingrasamintele chimice cu fosfor si potasiu se aplica prin imprastierea uniforma pe toata suprafata si se incorporeaza prin aratura. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Fertilizator de la semanatoare Masina stropit Remorca GrapaEtapa 3 - Samanta si semanatulDin punct de vedere calitativ samanta hibrida de porumb trebuie sa indeplineasca doua cerinte minime mai importante: puritatea de 98% si facultatea germinativa de 90%. Cantitatea de samanta necesara asigurarii densitatii optime oscileaza intre 15-20 kg/ ha, in functie de densitatea semanatului. Distanta intre randuri este de 70 cm pe terenurile neirigate.Distanta intre boabe pe rand variaza intre 22-30 cm, iar numarul de boabe germinabile pe un metru liniar, la distanta de 70 cm intre randuri, este de 4-5, in functie de densitate. Semanatul se executa cu semanatori combinate pentru semanatul de precizie a plantelor prasitoare, echipate cu fertilizatoare, echipamente de erbicidare si de aplicare a insecticidelor. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combinator (dupa implementare proiect) Semanatoare de la semanatoare Remorca Etapa 4 - Lucrarile de intretinereCombaterea buruienilor constituie lucrarea de ingrijire cea mai importanta, mai ales in cazul culturilor neerbicidate. Lucrarea se executa cu grapa cu colti reglabili si prin prasile manuale sau mecanice. Prima lucrare de prasit se efectueaza la o saptamana de la rasaritul plantelor, iar urmatoarele la intervale de timp determinate de aparitia buruienilor. Prasilele mecanice se executa la adancimi diferite, in functie de stadiul de dezvoltare a porumbului: prima prasila trebuie efectuata la 10-12 cm adancime, iar urmatoarele la 5-7 cm adancime. Combaterea buruienilor din lanurile de porumb pe cale chimica are cea mai mare eficacitate. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Remorca Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic Prasitor

Etapa 5 - RecoltareaMaturitatea porumbului se realizeaza in timp de aproape doua luni de la aparitia stigmatelor, cu parcurgerea urmatoarelor faze: coacerea in lapte, cand boabele au umiditatea de peste 50% si acumularea substantelor organice este finalizata; coacerea in lapte-ceara, cand boabele au in jur de 40-45%, apa; coacerea in ceara, cu umiditatea boabelor de 35-40%, iar acestea devin sticloase; coacerea deplina, cand boabele sunt tari, iar continutul in apa este sub 30%.Recoltarea mecanizata a porumbului se realizeaza sub forma de stiuleti depanusati sau nedepanusati. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combina recoltat Remorca

Floarea-soarelui

Principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.

Etapa 1 Lucrarile soluluiAratul cat mai timpuriu si intretinerea araturii prin nivelare si grapare tarziu in toamna au efecte pozitive: zvantarea uniforma in primavara si reducerea numarului de lucrari. Cand aratura a fost bine intretinuta, primavara terenul se pregateste printr-o singura lucrare. Daca sunt necesare doua lucrari, ultima se face cu combinatorul, cat mai aproape de semanat. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Plug purtat cu 3 trupite Disc de la semanatoare Remorca Grapa Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic

Etapa 2 - FertilizareaIn cazul solurilor cu indicele de azot cuprins intre 2-4, se vor aplica 100-115 KgN/ha.Fosforul influenteaza puternic procentul de ulei, iar de cele mai multe ori determina si o sporire a productiei de samanta, chiar mai accentuata decat azotul. Ca urmare se vor aplica 65-140 kg P2O5/ha, in functie de aprovizionarea cu fosfor a solului. Nici potasiul nu este neglijat fiind necesare 60-80 kg K2O/ha. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Fertilizator de la semanatoare Masina stropit Remorca Grapa Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic

Etapa 3 - Samanta si semanatulHibrizii de floarea soarelui au o valoare agronomica si tehnologica ridicat si de aceea sunt preferati la infiintarea culturilor.Se vor utiliza hibrizi a caror puritate varietala este de peste 95%. De asemenea, valoarea culturala a semintei este ridicata, corespunzatoare normelor in vigoare in Romania.Samanta este tratata cu fungicide ce asigura protectia plantulei la atacul de mana, putregai alb si putregai cenusiu. Inainte de semanat samanta se va trata cu produse insecticide contra ratisoarei. Semanatul poate incepe cand la 10 cm de sol se realizeaza 7C timp de o saptamana. Distanta intre randuri 70 cm. Adancimea de semanat 5-7 cm. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combinator (dupa implementare proiect) Semanatoare de la semanatoare

Etapa 4 - Lucrarile de intretinereCombaterea chimica a buruienilor: palamida si cornacii de pe terenurile arate si discuite in toamna se pot combate inainte de pregatirea terenului pentru semanat, aplicand roundup 2-3l/ha iar dupa 3-5 zile pauza pentru translocare se poate efectua prima lucrare mecanica de primavara.Palamida din seminte, costreiul din seminte, precum si alte buruieni se combat aplicand preemergent aplicand harness in doza de 1,7-2,2 l/ha astfel: inainte de semanat, printr-o mobilizare superficiala a solului cu combinatorul la 3-5 cm, dupa semanat, pana la rasarirea culturii. Combaterea bolilor: prin executarea tratamentelor cu fungicide specifice. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Fertilizator de la semanatoare Remorca

Utilaje de la terti: Prasitor pe 5 randuri cu fertilizatorEtapa 5 - RecoltareaRecoltarea mecanizata incepe la umiditatea semintelor de 14-15% si trebuie sa se incheie pana la continutul de 12-13%, altfel se produc pierderi prin scuturare. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP(dupa implementare proiect) Disc de la semanatoare Grapa Remorca Utilaje de la terti: Combina cu echipamente de recoltat integral floarea-soarelui

MazareEtapa 1 Lucrarile soluluiFiind semnat primvara foarte timpuriu, mazrea are pretenii deosebite fa de lucrrile de pregtire a terenului.Dezmiritirea. Imediat dup recoltarea plantei premergtoare i eliberarea terenului de resturi vegetale, se recomand s se efectueze o lucrare de dezmiritit, cu scopul mrunirii buruienilor, a resturilor vegetale (miritea) i a startului superficial al solului.Artura. Ct mai curnd posibil terenul se ar cu plugul n agregat cu grapa stelat, la adncimea de 25-35 de cm. Cultivatorii de mazre recomand, adesea, s se are mai adnc dect pentru alte culturi; ndeosebi pe solurile grele, afnarea adnc a solului favoriznd o mai bun dezvoltare a rdcinilor n straturile adnci ale solului.Arturile efectuate vara se lucreaz n mod repetat pn n toamn (se grpeaz), lucrri prin care este nivelat terenul, sunt mrunii bulgrii i sunt distruse buruienile care rsar, reducnd, astfel, rezerva de buruieni.Arturile efectuate dup premergtoare cu recoltare mai trzie pot fi lucrate nc din toamn sau pot fi lsate n brazd crud. n mod obinuit, se susine necesitatea grprii i nivelrii arturii n toamn, ceea ce ofer avantajul c, la desprimvrare, terenul de usuc mai repede i mai uniform i se poate semna mai devreme; cultivatorii de mazre din zonele secetoase (de ex. Dobrogea) prefer acest sistem de lucrare a solului.Pe anumite terenuri, i ndeosebi n zonele cu soluri grele i unde cad cantiti mari de precipitaii n sezonul rece, grparea i nivelarea terenului n toamn pot conduce la compactarea exagerat a solului pe timpul iernii, acesta se usuc mai greu n primvar i se ntrzie semnatul. n asemenea situaii este de preferat ca artura s fie lsat nelucrat peste iarn.n primvar terenul se lucreaz ct mai timpuriu posibil, dar numai dup ce apa s-a scurs n profunzime, pentru a evita compactarea exagerat prin trecerea agregatelor agricole; din aceleai motive, trebuie redus la minimum numrul de treceri pe teren cu agregatele agricole.Grparea. De regul, n primvar, sunt necesare dou lucrri, dintre care o lucrare de grpat la desprimvrare, pentru mobilizarea solului i o a doua lucrare, efectuat chiar nainte de semnat, cu combinatorul sau cu grapa cu discuri n agregat cu cmpuri de grap cu coli i lam nivelatoare, pentru mobilizarea solului pe adncimea de semnat.Prin toate lucrrile solului trebuie urmrit s se obin un teren foarte nivela, care s permit un semnat uniform, ca adncime u ca distribuire a seminelor, realizarea unor culturi uniform dezvoltare, foarte important pentru a nlesni recoltarea mecanizat a culturii. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Plug cu 3 trupite Fertilizator de la semanatoare Grapa Remorca Utilaje de la terti: Tractor Disc greu Tractor incarcator hidraulic

Etapa 2 - FertilizareaAplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Disc de la semanatoare Masina de stropit Grapa Utilaje de la terti: Grapa colt reglabilEtapa 3 - Samanta si semanatulSmna de mazre destinat semnatului trebuie s provin din culturi certificate, s fie sntoas, nefisurat, fr atac de grgri, s aib puritate fizic minimum 98% i capacitate de germinaie minimum 80%.Mazrea este semnat primvara ct mai timpuriu, atunci cnd se poate pregti terenul n condiii bune (solul s-a zvntat bine). Calendaristic, n Romnia, culturile de mazre sunt semnate n cursul lunii martie (de regul, n prima jumtate a lunii martie n sud i n a doua jumtate n restul zonelor); spre nord i n ultimii ani cu desprimvrare trzie, sunt situaii n care mazrea este semnat la nceputul lunii aprilie.Semnatul timpuriu ofer avantaje certe: sunt folosite bine cele 100-200 zile cu vreme favorabil mazrii, sub aspectul condiiilor de umiditate, temperatur i lungime a zilei (lunile martie-iunie). n acest fel, este valorificat n condiii optime umiditatea acumulat n sol n sezonul rece i care asigur germinarea seminelor i creterea tinerelor plntue.Semnatul ntrziat antreneaz, de regul, scderea important a produciilor; se discut chiar despre pierderi de producie de 50%, la o ntrziere de 20 de zile fa de perioada optim de semnat. Sunt afectate toate componentele de producie i ndeosebi numrul de boabe formate pe o plant.Densitile de semnat folosite n Romnia sunt de 125-140 boabe germinabile/m, pentru a se realiza 100-200 plante recoltabile/ m2. n mod obinuit, la mazre, se estimeaz un procent de rsrire n cmp de 75%.Mazrea posed o anumit suplee privind densitatea lanului i poate compensa parial, prin ramificare, densitile prea mici. Ca urmare, cu ct zona are un climat mai moderat, sub aspectul regimului termic i pluviometric, cu att se poate semna cu densiti mai mici, iar ntrzierea semnatului are efecte negative mai pronunate. Din contr, cu ct zona de cultivare este mai secetoas, ci att trebuie semnat mai devreme i se va lucra cu densiti mai mari.Cantitile de smn corespunztoare densitilor optime sunt de regul de 250-300 kg/ha.Mazrea este semnat n rnduri dese (12,5 cm), prin care se asigur o mai bun distribuire a seminelor. Semnatul mazrii n crri (similar cu ce s-a prezentat la gru) ofer avantaje certe, permind aplicarea tratamentelor de combatere a buruienilor, bolilor i duntorilor, foarte uniform, i pn n faze de vegetaie mai avansate.Datorit cerinelor mari fa de umiditate n faza de germinare, mazrea trebuie semnat mai adnc; n condiiile din Romnia se seamn la circa 6 cm adncime.Semnatul superficial este foarte duntor deoarece conduce la un rsrit neuniform i poate spori pagubele produse de atacul psrilor. Semnatul exagerat de adnc este, de asemenea, defavorabil: aprovizionarea cu oxigen a seminelor n curs de germinare este insuficient, se amplific atacul de boli i, ca urmare, se nregistreaz pierderi importante de densitate. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combinator (dupa implementare proiect) Semanatoare de la semanatoare Remorca Etapa 4 - Lucrarile de intretinerentreinerea culturii se realizeaz prin prit, pentru culturile care se nfiineaz n rnduri rare, atunci cnd plantele au 10 cm se poate face un prit mecanic, superficial, cu vitez mic.Pentru combaterea duntorilor se folosesc microorganisme entomopatogene ca B. brassiniana pentru grgria frunzelor la mazre i Enthomophora sp. pentru pduchele verde al mazrii. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Masina de stropit Remorca Utilaje de la terti: Tractor incarcator hidraulic Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator Remorca cisternaEtapa 5 RecoltareaSe poate afirma c recoltarea este cea mai dificil lucrare din tehnologia de cultivare a mazrii. Momentul optim de recoltare este greu de surprins din mai multe motive: coacerea ealonat a boabelor i pstilor; dehiscena pstilor i scuturarea cu uurin a boabelor, culcarea tulpinilor la pmnt, la maturitate; spargerea uoar a boabelor la treierat.Se apreciaz c perioada optim de recoltare a unui lan de mazre este foarte scurt, de numai 4-5 zile. Ca urmare, lanurile de mazre trebuie recoltate cu prioritate fa de alte culturi. La recoltare, terenul trebuie s fie foarte bine nivelat i fr buruieni.Se recomand s se nceap recoltatul atunci cnd plantele s-au nglbenit, frunzele s-au uscat i 75% din psti sunt galbene, pergamentoase i boabele s-au ntrit. De regul, maturarea i recoltarea mazrii au loc n a doua jumtate a lunii iunie; n zonele umede u rcoroase i n unii ani mai ploioi, se ntrzie pn n prima decad a lunii iulie.n ara noastr recoltarea lanurilor de mazre se efectueaz divizat ( n dou faze): n prima faz plantele sunt smulse sau tiate cu maina de recoltat mazre (sau manual, pe suprafee mici) dup care sunt lsate n brazd continu cteva zile pentru uniformizarea coacerii; n faza urmtoare se treier cu combina de cereale, prevzut cu ridictor de brazd i efectundu-se o serie de reglaje specifice, ndeosebi cu scopul de a limita spargerea boabelor: reducerea turaiei aparatului de treier la mai puin de 600 rotaii/minut; mrirea distanelor dintre bttor i contrabttor; reglajele se refac de 2-3 ori pe zi.Dificultile ntmpinate la recoltarea mazrii impun o foarte bun organizare; se lucreaz de preferat dimineaa devreme, pe rou i spre sear.Treieratul se desfoar cel mai bine cnd umiditatea boabelor este cuprins ntre 18-20%; sub 15% boabele se sparg uor, iar peste 22% treieratul se face cu dificultate.Extinderea n cultur a soiurilor de tip afila, la care plantele nu se culc la pmnt la maturitate, permite recoltarea direct a lanurilor de mazre dintr-o singur trecere cu combina. n acest caz se practic montarea unor degete speciale ridictoare de lan la dispozitivul de tiere al combinei. Imediat dup recoltare i nainte de depozitare boabele de mazre trebuie supuse operaiunilor de condiionare (gazarea contra grgriei, eliminarea impuritilor, uscarea boabelor pn la 14% umiditate).Mazrea este o cultur productiv, de la care se pot obine peste 3.000 kg boabe/ha. Don producia total, boabele reprezint 35-50%.Adunarea resturilor vegetale i eliberarea terenului nu pun probleme deosebite. Vrejii de mazre au valoare furajer ridicat u sunt adunai uor, prin presare, folosind presa pentru furaje. Se poate conta pe recolte de 1,5-3t vreji/ha. Utilaje proprii folosite: Tractor 100 CP (dupa implementare proiect) Combina Remorca

26

2.3 Datele tehnice ale investitiei

Tractor Lamborghini RS 100 DT E3 Caracteristici Numarul de cilindri: 4 Puterea motorului (CP): 96Dotari standardMotor EURO III, n 4 cilindri, Turbo Intercooler. Capacitatea cilindrica 4000 cm3 . Putere max. (2000/25/CE): 96 CP/71kW. Motor rcit cu lichid/ulei. Radiator ulei motor/transmisie. Filtru de aer uscat cu cartu de siguran i ejector de praf. Rezervor motorina 55 litri. Inversor sincronizat. Comanda ELECTROHIDRAULICA pentru ambreaj PTO , blocare diferential fata si spate, cuplare dubla tractiune. Franare integrala , cu discuri in baie de ulei pe toate rotile cu comanda hidrostatica. Reductor final epicicloidal. Directie hidrostatica cu pompa INDEPENDENTA si volan reglabil pe inaltime. Unghi de virare 60 grade. Prindere in 3 puncte cu stabilizatori telescopici. Ridicator hidraulic cu comanda mecanica. Comanda transmisie/inversor pe bord.Centura de sigurantaRadiator ulei transmisieControl electronic motorDisplay DIGITAL cu afisare , ore de lucru, viteza, turatie PTO, distanta acoperita.Teava de esapament lateralaViteza maxima 40 km/hPompa hidraulica cu capacitate imbunatatita 54l/minComanda mecanica ridicator spate3 circuite hidraulice cu cuple rapide si regulator de debitPTO spate 540/ 540E rpmFranare hidrostatica pe toate 4 rotile cu discuri in baie de ulei""Scaun textilCabina originala cu incalzire si ventilatie , stergator fata, 2 proiectoare fata/spateCutie de viteze OVERSPEED 5 trepte 30F+15S cu reductorFiltru cu carbonAer conditionatSistem hidraulic cu pompa dubla 33l+25l/minSuport contragreutati si 4contragreutati fata (140kg ) Girofar Aparatori de noroi fata mobile

Combinator Vogel & Noot - VibroCult S 700Combinatorul este prevazut pentru cultivarea miristelor in scopul rasturnarii pamantului sau pentru pregatirea solului pentru insamantare, cultivarea ogoarelor pentru sfarmarea bulgarilor si pentru netezirea terenului, cultivarea pajistilor si a pasunilor in scopul inbunatatiri aerarii solului si pentru distrugerea musuroailer de cartita.Se foloseste pentru toate genurile de soluri cu exceptia solurilor umede, grele si a celor supuse eroziunii provocate de vant. Corpul de rulmenti al combinatorului are cate doi rulmenti si patru dispozitive de etansare, ceea ce le face foarte solide si fiabile.Combinatorul Vogel & Noot - VibroCult S 700 are o latime de lucru de 7 m.

2.4 Fluxul de productie

Solicitantul detine in arenda o suprafata totala de teren arabil de 75 ha care este cultivata conform tabelului de mai jos, in care sunt prezentate si rezultatele obtinute prin cultivarea terenului

CulturaSuprafata cultivata (Ha)Productie medie Kg/HaCantitate totalaPret (Kg)Valoare productie

Grau3535001225000.9110250

Mazare33500105000.77350

Floarea soarelui162000320001.960800

Porumb2160001260000.8100800

Total75200001500000-279200

2.5 Durata de realizare a investitiei

Indicatori123456789101112

Semnarea contractului de finantareX

Dosare achizitiiXX

Achizitie servicii6.126

Achizitie utilaje325.669

Dosare platiXX

Ajutor nerambursabil29.812

3 Bugetul investitiei3.1 Resursele necesare3.1.1 Resursele necesare pt investitie

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect

Nr. crtDenumireCantitateValoareTVAValoareValoareTVAValoare

(fara TVA)(cu TVA)(fara TVA)(cu TVA)

EuroEuroEuroLeiLeiLei

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1Tractor141.90410.05751.961188.11545.148233.263

2Combinator 116.6003.98420.58474.52117.88592.406

TOTAL utilaje/echipamente/dotari58.50414.04172.545262.63663.033325.669

3.1.2 Resursele necesare procesului tehnologic3.2 Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor3.3 Indicatorii de investitii