Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro...

16
Mai 2018 Informații statistice România CUPRINS INDICATORII PRINCIPALI 1. INFORMAȚII DE BAZĂ 2. POPULAȚIE ȘI ECONOMIE 3. ASPECTE FINANCIARE 4. CONTURI ECONOMICE 5. COMERȚ AGRICOL 6. STRUCTURA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE 1 2 3 4 - 5 6 - 12 13 - 14 15 - 16 Indicatorii principali – Anul 2017 Populația (la 1 Ianuarie) 19 644 350 persoane Suprafața* 238 391 km 2 Moneda RON leu PIB nominal la prețurile curente 179 967 milioane Euro PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor de consum 1,0% Schimbare față de anul precedent Rata șomajului 5,3 % din forța de muncă Exporturi (bunuri și servicii) 308 899 Milioane Euro Importuri (bunuri și servicii) 342 268 Milioane Euro Balanța (bunuri și servicii) -4 113 Milioane Euro Exportul produselor agricole 6 443 Milioane Euro Importul produselor agricole 7 363 Milioane Euro Soldul contului curent -2,8 % din PIB Soldul administrației publice -3,0 % din PIB Datoria publică generală 37,9 % din PIB Surse: Comisia Europeană, EUROSTAT și Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare. Actualizare: Mai 2018 * Datele se referă la anul 2015 Agricultură și Dezvoltare Rurală

Transcript of Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro...

Page 1: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

Mai 2018

Informații statistice

România

CUPRINS

INDICATORII PRINCIPALI

1. INFORMAȚII DE BAZĂ

2. POPULAȚIE ȘI ECONOMIE

3. ASPECTE FINANCIARE

4. CONTURI ECONOMICE

5. COMERȚ AGRICOL

6. STRUCTURA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE

1

2

3

4 - 5

6 - 12

13 - 14

15 - 16

Indicatorii principali – Anul 2017

Populația (la 1 Ianuarie) 19 644 350 persoane

Suprafața* 238 391 km2

Moneda RON leu

PIB nominal la prețurile curente 179 967 milioane Euro

PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro

PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS

Indice armonizat al prețurilor de consum 1,0% Schimbare față de anul precedent

Rata șomajului 5,3 % din forța de muncă

Exporturi (bunuri și servicii) 308 899 Milioane Euro

Importuri (bunuri și servicii) 342 268 Milioane Euro

Balanța (bunuri și servicii) -4 113 Milioane Euro

Exportul produselor agricole 6 443 Milioane Euro

Importul produselor agricole 7 363 Milioane Euro

Soldul contului curent -2,8 % din PIB

Soldul administrației publice -3,0 % din PIB

Datoria publică generală 37,9 % din PIB

Surse: Comisia Europeană, EUROSTAT și Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare.

Actualizare: Mai 2018 * Datele se referă la anul 2015

Agricultură și Dezvoltare Rurală

Page 2: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

2

România

1. INFORMAȚII DE BAZĂ

Macroeconomice

Populația (noua metodologie a Comisiei Europene)

Populația totală (numărul de persoane), din care: 2016 19 760 314 3,9% din UE-28

în zone predominant rurale 2016 53,8% 19,2% în UE-28

în zone intermediare 2016 33,1% 36,0% în UE-28

în zone predominant urbane 2016 13,1% 44,8% în UE-28

Populația în zone predominant rurale (număr persoane) 2016 10 625 451 10,9% din UE-28

PIB

In EURO (prețuri curente):

Milioane EURO 2017 179 967 1,0% din UE-28

PIB-ul pe cap de locuitor 2017 9 232 29 833 în UE-28

PIB-ul pe cap de locuitor /Puterea de cumpărare pe cap de locuitor 2017 18 439 29 833 în UE-28

Rata de creștere reală a PIB (schimbare față de anul precedent %) 2017 5,7% 2,3% în UE-28

Valoarea adăugată brută (VAB)

Agricultură, silvicultură și pescuit (% din total VAB) 2017 4,8% 1,6% în UE-28

Aspecte financiare

Cheltuieli agricole

Total cheltuieli (milioane EURO), din care: 2017 2 920,1 0,0% din UE-28

Plăți direct (%) 2017 57,9% 70,6% în UE-28

Măsuri de piață (%) 2017 1,5% 5,1% în UE-28

Dezvoltare rurală (%) 2017 40,6% 24,3% în UE-28

Conturi economice în agricultură

Producția agricolă

Producția de bunuri agricole (milioane EURO), din care: 2017 16 062,0 4,2% din UE-28

Producție vegetală, din care: 2017 76,0% 5,7% din UE-28

Cereale (inclusiv pentru sămânță) 2017 26,2% 9,2% din UE-28

Culturi industriale 2017 12,3% 9,2% din UE-28

Plante furajere 2017 8,8% 6,0% din UE-28

Legume și produse horticole 2017 15,2% 4,4% din UE-28

Cartofi 2017 5,9% 8,5% din UE-28

Fructe 2017 5,7% 3,6% din UE-28

Vin 2017 1,8% 1,4% din UE-28

Ulei de măsline 2017 0,0% 0,0% din UE-28

Producția animalieră, din care: 2017 24,0% 2,2% din UE-28

Bovine 2017 1,6% 0,8% din UE-28

Porcine 2017 5,7% 2,4% din UE-28

Oi și capre 2017 1,2% 3,6% din UE-28

Păsări 2017 3,0% 2,2% din UE-28

Lapte 2017 6,4% 1,7% din UE-28

Ouă 2017 4,0% 6,2% din UE-28

Valoarea adăugată brută la prețurile de bază (milioane EURO) 2017 7 591,7 4,2% din UE-28

Inputuri agricole

Consumul intermediar total (milioane EURO) 2016 10 164,6 4,2% din UE-28

Venituri din agricultură

Indicatorul A (schimbare față de anul precedent %) 2017 7,5% 8,4% în UE-28

Structura exploatațiilor agricole

Exploatații agricole

Total (Nr.), din care: 2013 3 629 660 33,5% din UE-28

Suprafața agricolă utilizată (SAU) < 5 ha (%) 2013 92,2% 66,3% în UE-28

Dimensiunea economică < 4 000 € 2013 84,6% 55,7% în UE-28

Capul exploatației agricole < 35 ani (%) 2013 4,7% 6,0% în UE-28

Capul exploatației agricole > 64 ani (%) 2013 41,0% 31,1% în UE-28

SAU pe exploatația agricolă (ha) 2013 3,6 16,1 în UE-28

Forța de muncă

Persoane (Nr.), din care: 2013 6 577 930 29,6% din UE-28

Femei (%) 2013 48,1% 41,8% în UE-28

Proprietari (%) 2013 54,7% 46,8% în UE-28

Agricultura în totalul ocupării forței de muncă (%) 2016 20,7% 4,0% în UE-28

Surse: Comisia Europeană, EUROSTAT și Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare.

Actualizare: Mai 2018

Page 3: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

3

România

2. POPULAȚIE ȘI ECONOMIE

Importanța zonelor rurale

Teritoriu

(km2)

Populație

(persoane)

VAB

(Mil. EURO)

Forța de muncă

(persoane)

Anul 2015 2016 2014 2016

Zone predominant rurale (PR) 161 678 10 625 451 48 720 4 495

Zone Intermediare (IR) 70 127 6 542 703 47 130 2 450

Zone predominant urbane (PU) 6 587 2 592 160 37 100 1 222

Total 238 391 19 760 314 132 950 8 166

Sursa: EUROSTAT. Actualizare: Mai 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

% Teritoriu % Populație % VAB % Forța de muncă

predominant rural intermediar predominant urban

Previziuni economice

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB

In milioane EURO (prețuri curente) 126 748 133 306 133 511 144 254 150 357 160 313 169 577 179 967 193 036 207 480

Pe cap de locuitor (puterea de cumpărare – prețuri curente)

13 120 13 648 14 342 14 583 15 253 16 500 17 223 18 439 19 633 20 892

schimbare față de perioada anterioară %

Creșterea PIB (la prețuri constante) -0,8% 1,1% 0,6% 3,5% 3,1% 4,0% 4,6% 5,7% 4,4% 4,1%

Deflația PIB

Indicele preșurilor de consum -

armonizat

6,1%

6,1%

4,1%

5,8%

-0,5%

3,4%

4,4%

3,2%

1,1%

1,4%

2,5%

-0,4%

1,1%

-1,1%

0,4%

1,0%

2,7%

2,9%

3,3%

3,0%

Exporturi (bunuri și servicii) 15,2% 11,9% 1,0% 19,7% 8,0% 4,6% 8,3% 8,3% 7,3% 6,7%

Importuri (bunuri și servicii) 12,6% 10,2% -1,8% 8,8% 8,7% 8,0% 9,8% 9,9% 8,1% 7,3%

Exportul net pentru bunuri și servicii

(milioane EURO)

-7 784

-7 420

-6 640

-1,119

-662

-996

-1 591

-4 113

-5 573

-6 161

% total forța de muncă

Rata șomajului 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8 5,9 5,3 5,1 5,0

% din PIB

Soldul contului curent -5,1 -4,9 -4,8 -1,1 -0,7 -1,2 -2,1 -2,8 -2,8 -2,6

Soldul administrației publice -6,9 -5,4 -3,7 -2,1 -1,4 -0,8 -3,0 -3,0 -3,9 -4,1

Datoria publică generală 29,9 34,2 37,3 37,8 39,4 37,9 37,6 37,9 39,1 40,5

Surse: Comisia Europeană, EUROSTAT și Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare.

Actualizare: Mai 2018 Datele pentru 2018 și 2019 sunt estimate

2,76%

Page 4: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

3.1. ASPECTE FINANCIARE

4

Măsuri 2017

1 000 EURO

Ajutoare directe decuplate 1 242 633

Alte ajutoare directe 448 026

Valori suplimentare ale ajutoarelor 0

Rambursarea ajutoarelor directe în

0 legătură cu disciplina financiară

Plăți directe 1 690 659

Ulei de măsline 0

Plante textile 0

Fructe și legume 6 521

Sectorul vinicol 11 534

Promovare 266

Alte produse/măsuri vegetale 0

Lapte și produse lactate 15 592

Carne de vită și mânzat 0

Carne de oaie și de capră 0

Carne de porc, ouă, păsări de

curte și altele

8 990

Scheme școlare 0

Măsuri de piață 42 904

Dezvoltare rurală 1 186 544

TOTAL 2 920 107

2017

%

42,6% 73,5%

15,3% 26,5%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

57,9% 100,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,2% 15,2%

0,4% 26,9%

0,0% 0,6%

0,0% 0,0%

0,5% 36,3%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,3% 21,0%

0,0% 0,0%

1,5% 100%

40,6%

100,0%

Cheltuieli PAC

Notă: Cheltuieli cu cererile de plăți directe și măsuri de piață; Plafoanele de sprijin pentru dezvoltarea rurală.

Surse: Comisia Europeană, EUROSTAT și Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare.

Actualizare: Mai 2018

Distribuția cheltuielilor PAC

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Romania EU-28

Plăți directe Măsuri de piață Dezvoltare rurală

57,9%

1,5%

70,6%

5,1%

24,3%

40,6%

Page 5: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

3.2. ASPECTE FINANCIARE

5

Distribuția ajutoarelor directe la producători

Clase de mărime a ajutorului

(toate plățile directe)

Anul Financiar 2017

Beneficiari Plăți în EURO

x 1 000 % din total x 1 000 % din total

< 0 € 0,19 0,02% - 103 0,0%

≥ 0 și < 500 € 491,25 58,17% 145 350 8,6%

≥ 500 și < 1 250 € 221,09 26,18% 165 703 9,8%

≥ 1 250 și < 2 000 € 48,03 5,69% 75 468 4,5%

≥ 2 000 și < 5 000 € 42,40 5,02% 129 824 7,7%

≥ 5 000 și < 10 000 € 18,72 2,22% 132 252 7,8%

≥ 10 000 și < 20 000 € 10,59 1,25% 149 796 8,9%

≥ 20 000 și < 50 000 € 7,50 0,89% 231 789 13,7%

≥ 50 000 și < 100 000 € 2,66 0,32% 184 714 10,9%

≥ 100 000 și < 150 000 € 0,93 0,11% 112 952 6,7%

≥ 150 000 și < 200 000 € 0,41 0,05% 69 771 4,1%

≥ 200 000 și < 250 000 € 0,26 0,03% 56 666 3,4%

≥ 250 000 și < 300 000 € 0,14 0,02% 38 546 2,3%

≥ 300 000 și < 500 000 € 0,20 0,02% 74 668 4,4%

≥ 500 000 € 0,12 0,01% 122 942 7,3%

Total 844,48 100% 1 690 338 100%

Surse: Comisia Europeană și Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Notă: Pentru asigurarea confidențialității beneficiarilor, numerele mai mici de 10 au fost făcute invizibile în acest tabel.

Cifre indicative privind repartizarea ajutoarelor directe pe clase de mărime a ajutorului

(1 000 EURO)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 0 -

<0,5

0,5 -

<1,25

1,25 -

<2

2 - <5 5 -

<10

10 -

<20

20 -

<50

50 -

<100

100 -

<150

150 -

<200

200 -

<250

250 -

<300

300 -

<500

>=500

Beneficiari Plăți

Page 6: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.1. CONTURI ECONOMICE

6

Producția agricolă

Componentele

producției agricole

(prețuri constante)

2015 2016 2017

Milioane EURO Milioane EURO % din total % din UE - 28

Cereale: 2 981 3 068 3 667 26,2% 8,7%

Grâu comun și spelt 1 195 1 059 1 254 9,0% 5,9%

Secară 4 3 4 0,0% 0,5%

Orz 284 287 317 2,3% 4,1%

Ovăz 63 65 63 0,4% 4,9%

Porumb boabe 1 395 1 614 1 980 14,1% 22,1%

Orez 10 9 8 0,1% 1,3%

Alte cereale 31 31 41 0,3% 2,6%

Culturi industriale: 1 001 1 191 1 721 12,3% 8,7%

Oleaginoase 895 1 085 1 486 10,6% 13,2%

Culturi proteice 30 42 168 1,2% 13,3%

Tutun brut 1 2 1 0,0% 0,2%

Sfeclă de zahăr 34 26 32 0,2% 0,9%

Alte culturi industriale 41 37 34 0,2% 1,0%

Plante furajere 1 147 1 108 1 230 8,8% 5,6%

Legume și produse

horticole 1 911 1 768 2 127 15,2% 4,1%

Cartofi 632 720 830 5,9% 8,0%

Fructe 911 876 805 5,7% 3,3%

Vin 213 199 251 1,8% 1,3%

Ulei de măsline 0 0 0 0,0% 0,0%

Alte produse vegetale 16 16 20 0,1% 0,7%

Producția vegetală 8 811 8 947 10 651 76,0% 5,4%

Animale: 1 704 1 608 1 624 11,6% 1,7%

Bovine 298 292 225 1,6% 0,7%

Porcine 747 705 804 5,7% 2,3%

Cabaline 17 14 13 0,1% 1,3%

Oi și capre 193 170 166 1,2% 3,4%

Păsări 450 426 416 3,0% 2,1%

Alte animale 1 0 0 0,0% 0,0%

Produse animaliere: 1 910 1 755 1 738 12,4% 2,6%

Lapte 941 887 897 6,4% 1,6%

Ouă 660 597 559 4,0% 5,8%

Alte produse animaliere 309 272 282 2,0% 11,1%

Producția animală 3 614 3 363 3 362 24,0% 2,1%

Producția de bunuri agricole 12 425 12 310 14 013 100,0% 3,9%

Surse: EUROSTAT, Conturi Economice în Agricultură (valori la prețul real de producători). Actualizare: Mai 2018

Page 7: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.2. CONTURI ECONOMICE

7

Inputuri pentru agricultură

Componente

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

Milioane EURO % variație

Semințe și răsaduri 636 697 837 9,6% 20,0%

Energie 1 613 1 671 1 797 3,6% 7,6%

Îngrășăminte și amelioratori de sol 535 582 942 8,7% 61,8%

Produse fitosanitare 229 271 287 18,0% 5,9%

Cheltuieli veterinare 296 250 210 -15,4% -16,0%

Furaje 2 270 2 208 2 075 -2,7% -6,0%

Materiale de întreținere 408 429 501 5,0% 16,8%

Întreținerea clădirilor 100 108 116 7,9% 7,3%

Servicii agricole 174 178 214 2,6% 20,2%

Alte bunuri și servicii 1 768 1 499 1 862 -15,2% 24,2%

Consumul intermediar total 8 058 7 921 8 868 -1,7% 12,0%

Consumul de capital fix 5 844 5 820 6 623 -0,4% 13,8%

Notă: Datele pentru anul 2017 data reprezintă estimări și pot suferi modificări

Surse: EUROSTAT, Conturi Economice în Agricultură: valori la prețul real de producători (2010 = 100) Actualizare: M ai 2018

Venitul din agricultură

Valori la prețurile de bază 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

Milioane EURO % variație

Producția agricolă:

Producția vegetală

Producția animală:

Animale

Produse de origine animală

Servicii agricole

Activități secundare

13 902

8 811

3 614

1 704

1 910

174

1 303

13 741

8 947

3 363

1 608

1 755

178

1 252

15 491

10 651

3 362

1 624

1 738

214

1 264

-1,2%

1,5%

-6,9%

-5,7%

-8,1%

2,6%

-3,9%

12,7%

19,0%

0,0%

1,0%

-1,0%

20,2%

0,9%

- Consumul intermediar 8 058 7 921 8 868 -1,7% 12,0%

= Valoarea adăugată brută la prețurile de bază

5 844 5 820 6 623 -0,4% 13,8%

- Consumul de capital fix

- Taxe

+ Subvenții

2 202

20

1 417

2 060

20

2 338

2 250

19

2 217

-6,4%

-2,0%

65,0%

9,2%

-1,9%

-5,2%

= Venitul din factori de producție 5 040 6 079 6 571 20,6% 8,1%

Venitul din agricultură* (2010=100) 121,6 119,1 128,0 -2,1% 7,5%

Notă: Datele pentru anul 2017 data reprezintă estimări și pot suferi modificări

Surse: Euro stat, , Conturi Economice în Agricultură (valori la prețul real de producători; prețuri constante pentru *Indicatorul A)

Actualizare: Mai 2018

* Așa-numitul indicator A este valoarea reală netă adăugată la costul factorilor agricoli pe unitatea de muncă anuală (UMA). Valoarea adăugată netă la

costul factorilor (venituri din factori) se calculează scăzând consumul de capital fix din valoarea adăugată brută la prețurile de bază și adăugând valoarea

subvențiilor minus impozitele. UMA este definită ca volumul de muncă corespunzător unui singur angajat cu normă întreagă.

Page 8: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.3. CONTURI ECONOMICE

8

Componentele producției (medii 2015-2017)

Altele, 2,5%

Ouă, 4,7%

Cereale, 25,1%

Culturi industriale, 10,1%

Plante furajere,

9,0%

Legume și produse

horticole, 15,0% Lapte, 7,0%

Porcine, 5,8%

Fructe, 6,7%

Păsări de curte, 3,3%

Oi și capre, 1,4% _____

Bovine, 2,1% Vinuri, 1,7%

Cartofi, 5,6%

Surse: EUROSTAT, Conturi Economice în Agricultură: valori la prețul real de producători Actualizare: M ai 2018

Consumul intermediar (medii 2015-2017)

Întreținerea Întreținerea materialelor, 5,4% clădirilor, 1,3%

Servicii

agricole, 2,3%

Altele, 21,0%

Furaje, 26,4%

Îngrășăminte și amelioratori de sol, 8,3%

Semințe și răsaduri 8,7%

Energie, lubrifianți, 20,5%

Cheltuieli veterinare, 3,0% Produse fitosanitare, 3,2%

Surse: EUROSTAT, Conturi Economice în Agricultură: valori la prețul real de producători Actualizare: Mai 2018

Page 9: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.4. CONTURI ECONOMICE

9

Evoluția forței de muncă în agricultură

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

nesalariați salariați

Sursa: EUROSTAT Actualizare: Mai 2018

* UMA = Unitatea de Muncă Anuală

Evoluția venitului agricol (*) în comparație cu salariile din agricultură și salariile din alte sectoare economice

185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Venituri din agricultură (Indicatorul A*) (2010=100) Venituri și index salarial - Industrie (2010=100)

Venituri și index salarial - Construcții (2010=100) Venituri și index salarial - Servicii (2010=100)

Sursa: EUROSTAT Actualizare: Mai 2018

(*) Așa-numitul indicator A este valoarea reală netă adăugată la costul factorilor agricoli pe unitatea de muncă anuală (UMA).

Valoarea adăugată netă la costul factorilor (venituri din factori) se calculează scăzând consumul de capital fix din valoarea

adăugată brută la prețurile de bază și adăugând valoarea subvențiilor minus impozitele. UMA este definită ca volumul de muncă

corespunzător unui singur angajat cu normă întreagă.

1 0

00

UM

A*

Page 10: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.5. CONTURI ECONOMICE

10

Evoluția prețurilor producției agricole și inputurilor

120

100

80

60

40

20

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Preț inputuri (consum intermediar) Preț producție

Sursa: EUROSTAT Actualizare: Mai 2018

Evoluția indicilor armonizați ai prețurilor de consum

110

105

100

95

90

85

80

75

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toate articolele Alimente

Sursa: EUROSTAT Actualizare: Mai 2018

Page 11: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.6. CONTURI ECONOMICE

11

Venitul agricultorilor și indicele de dezvoltare a forței de muncă (termeni reali)

Index 2010=100

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Venituri din agricultură (Indicatorul A*) (2010=100) Unitate de Muncă Anuală (Mii UMA)

Surse: EUROSTAT și Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Actualizare: Mai 2018

(*) Așa-numitul indicator A este valoarea reală netă adăugată la costul factorilor agricoli pe unitatea de muncă anuală (UMA). Valoarea

adăugată netă la costul factorilor (venituri din factori) se calculează scăzând consumul de capital fix din valoarea adăugată brută la

prețurile de bază și adăugând valoarea subvențiilor minus impozitele. UMA este definită ca volumul de muncă corespunzător unui

singur angajat cu normă întreagă.

Page 12: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

4.7. CONTURI ECONOMICE

12

30 000

milioane Euro

Venitul agricol (prețuri reale)

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 000

10 000

15 000 Costuri

20 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producția vegetală Producția animalieră Subvenții produse Alte subvenții

Servicii agricole Secundare non-agricole Semințe Energie

Îngrășăminte Produse fitosanitare Furaje Muncă

Chirii Dobânzi Alte costuri Venitul antreprenorial

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Structura costurilor

2003-2005 2015-2017

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Structura veniturilor

2003-2005 2015-2017

Produse fitosanitare Alte costuri

Taxe Dobânzi

Chirii Muncă

Furaje Energie

Îngrășăminte Semințe

Secundare non-agricole

Servicii agricole

Alte subvenții Subvenții produse

Sursa: EUROSTAT Actualizare: Mai 2018

Venituri

Page 13: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

5.1. COMERȚ AGRICOL

13

Comerțul agricol în 2017

Pe categorie de produs

Total comerț Comerțul cu țări UE Comerțul cu țări non-UE

Milioane EURO Milioane EURO % variație 2017/2016

Milioane EURO % variație 2017/2016

Export

Mărfuri

Alte produse primare

Produse prelucrate

Preparate alimentare

Băuturi

Produse necomestibile

Total produse agricole

ca % din totalul exporturilor

3 639,1

1 046,6

281,7

468,0

97,2

910,4

6 443,0

10,3%

2 085,3

663,4

257,1

366,4

68,7

824,9

4 265,9

9,0%

17,5%

18,0%

14,4%

11,1%

26,1%

-8,4%

10,9%

-

1 553,7

383,2

24,6

101,7

28,4

85,5

2 177,1

14,4%

-16,60%

26,24%

6,98%

11,11%

2,49%

99,54%

-7,43%

-

Import

Mărfuri

Alte produse primare

Produse prelucrate

Preparate alimentare

Băuturi

Produse necomestibile

Total produse agricole

ca % din totalul exporturilor

1 618,1

2 219,3

883,3

1442,6

323,2

876,8

7 363,3

9,7%

1 081,8

1 952,1

826,7

1 293,7

296,6

682,8

6 133,7

10,7%

-10,6%

14,8%

13,1%

10,5%

37,3%

15,0%

9,1%

-

536,2

267,1

56,6

148,8

26,7

194,0

1 229,4

6,7%

13,8%

15,5%

-3,5%

9,1%

9,6%

-4,9%

9,20%

-

Balanța

Mărfuri

Alte produse primare

Produse prelucrate

Preparate alimentare

Băuturi

Produse necomestibile

Total produse agricole

2 021,0

-1 172,6

-974,5

-226,1

33,5

-920,4

1 003,5

-1 288,6

-569,6

-927,3

-227,8

142,0

-1 867,8

-

-

-

-

-

-

-

1 017,5

116,1

-32,0

-47,1

1,8

-108,5

947,7

-

-

-

-

-

-

-

Sursa Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pe baza datelor COMEXT Actualizare: Mai 2018

Exportul produselor agricole

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Importul produselor agricole

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2008 2017

În țările UE În țările non-UE

0%

2008 2017

Din țările UE Din țările non-UE

32%

34%

68%

66%

20%

17%

83%

80%

Page 14: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

5.2. COMERȚ AGRICOL

14

Evoluția comerțului agricol cu țări UE și non-UE

Milioane EUR

8 000 1 500

6 000

4 000

2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-2 000

10 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-2 500

Export în țările non-UE Export în țările UE

Import din țările non-UE Import din țările UE

Balanța cu țările UE (axul drept) Balanța cu țările non-UE (axul drept)

Structura exportului și importului agricol

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Export în

țările UE

Export în

țările non-UE

Import din

țările UE

Import din

țările non-UE

Mărfuri Alte produse primare Produse procesate Preparate alimentare Băuturi Produse necomestibile

Surse: EUROSTAT, COMEXT Actualizare: Mai 2018

Im

po

rt

Exp

ort

Page 15: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

6.1. STRUCTURA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE

15

Structura exploatațiilor agricole

Exploatații agricole 2005 2013

Total % Total %

< 5 ha 3 870 730 90,9% 3 347 070 92,2%

5-10 ha 289 580 6,8% 193 870 5,3%

10-20 ha 65 910 1,5% 49 650 1,4%

Clase SAU (*) 20-30 ha 10 130 0,2% 10 260 0,3%

30-50 ha 5 990 0,1% 8 470 0,2%

50-100 ha 4 900 0,1% 7 260 0,2%

> 100 ha 8 930 0,2% 13 080 0,4%

< 4 000 € 3 702 250 87,0% 3 071 070 84,6%

< 8 000 € 435 640 10,2% 375 280 10,3%

< 15 000 € 82 240 1,9% 114 280 3,1%

Clase de

dimensiune

economică (**)

< 25 000 €

< 50 000 €

< 100 000 €

17 560

9 520

4 200

0,4%

0,2%

0,1%

33 830

18 820

7 830

0,9%

0,5%

0,2%

< 250 000 € 2 900 0,1% 5 000 0,1%

< 500 000 € 1 110 0,0% 2 100 0,1%

=/> 500 000 € 740 0,0% 1 470 0,0%

0 812 210 19,1% 912 270 25,1%

0-5 3 256 870 76,5% 2 584 810 71,2%

5-10 140 000 3,3% 79 560 2,2%

10-15 22 610 0,5% 20 450 0,6%

Clase UVM (***) 15-20 8 900 0,2% 10 130 0,3%

20-50 12 380 0,3% 17 210 0,5%

50-100 2 260 0,1% 3 690 0,1%

100-500 760 0,0% 1 270 0,0%

> 500 170 0,0% 280 0,0%

Vârsta șefului exploatației agricole

< 35 ani 226 230 5,3% 171 960 4,7%

35-44 ani 513 710 12,1% 504 810 13,9%

45-54 ani 756 300 17,8% 614 550 16,9%

55-64 ani 946 830 22,2% 851 230 23,5%

> 64 ani 1 813 090 42,6% 1 487 110 41,0%

Total 4 256 150 100 % 3 629 660 100 %

SAU (mii ha) 13 907

13 056

SAU medie pe exploatația agricolă (ha) 3,3

3,6

Surse: EUROSTAT, Ancheta Structurală în Agricultură Actualizare: Ianuarie 2017

(*) SAU = Suprafața agricolă utilizată.,

(**) Dimensiunea economică: Producția standard a unui produs agricol (cultură sau animal), abreviată SO, reprezintă valoarea

monetară medie a producției agricole la prețul fermei, în EURO pe hectar sau pe cap de animal. Există un coeficient SO pentru

fiecare produs, ca valoare medie pe o perioadă de referință de 5 ani (cu excepția coeficienților SO 2004, calculați ca medie pe 3 ani).

Suma coeficienților SO pe hectar de culturi și cap de animale într-o fermă reprezintă o măsură a dimensiunii economice globale,

exprimată în EURO.

(***) Unitate Vită Mare - Numărul de animale (capete) este transformat în UVM, echivalentul în vaci de lapte, utilizând un set de

coeficienți care reflectă cerințele de hrană pentru diferitele categorii de animale.

Page 16: Mai 2018 Informații s România - MADR · PIB pe cap de locuitor la prețurile curente 9 232 Euro PIB pe cap de locuitor la puterea de cumpărare 18 439 PPS Indice armonizat al prețurilor

România

6.1. STRUCTURA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE

16

Structura forței de muncă

2013

Forța de muncă familială Forța de muncă non-familială

persoane: 6 488 130

din care femei: 48,5%

UMA (*): 1 386 370 UMA: 166 260

Capul exploatației

agricole

Membrii familiei

Forța de muncă

permanentă

non-familială

Forța de muncă

temporară

non-familială

persoane: persoane: persoane:

3 597 280 2 890 850 89 800

din care femei: din care femei: din care femei:

33,3% 67,4% 22,2%

UMA: UMA: UMA: UMA:

782 770 603 610 65 490 100 770

Total forța de muncă (persoane) 6 577 930

Total forța de muncă (UMA) 1 552 640

Surse: EUROSTAT, Ancheta Structurală în Agricultură Actualizare: Ianuarie 2017

* UMA = Unitatea de Muncă Anuală. UMA este echivalentă cu totalul orelor efectuate de un lucrător, angajat cu normă întreagă timp de un an.

Acest document nu reprezintă opinia oficială a Comisiei Europene

© European Union, 2018 - Reproducere autorizată cu condiția menționării sursei

Contact: DG Agriculture and Rural Development, Unit Farm Economics

Tel: +32-2-29 75471 / E-mail: [email protected]