MACEDONSKI - cdn4. Meka... - Alexandru ¢  Despre fotograf VerBnru Tunea (n' 6 octombrie

download MACEDONSKI - cdn4. Meka... - Alexandru ¢  Despre fotograf VerBnru Tunea (n' 6 octombrie

of 8

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MACEDONSKI - cdn4. Meka... - Alexandru ¢  Despre fotograf VerBnru Tunea (n' 6 octombrie

 • ATEXANDRU MACEDONSKI

  Spre Mehd...

  POEME, ALESE DE

  NICOLAE LpAHU

  Fotografi i de VelBnru Tunna

  CARTIER

 • Despre fotograf

  VerBnru Tunea (n' 6 octombrie 1951, in Rosoqeni' re-

  giunea Cern6u!i), licenliat in jurnalism, Facultatea dc Litere a

  Universitllii de Stat din Chiginlu 0974'inanii '80 se impune ca

  ziarist, iar din 1991 activeazl in cadrul Ministerului Afacerilor

  Externe (ulterior qi Integr[rii Europene) al Republicii Moldova' -

  Autorul expoziliilor de folografii: Pisicile din Cimitirul

  Pldcerilor (Chigin1u, decembrie 201s) Ei PortuSlti'1' t:::-!"'"'u rdsare, (Chiqinnu, august 2016; TArgu |iu, octornbrie 2016)'

  246

  Cuprins

 • 248

 • Noaptea neagri......... ................ 16o Noaptea de noiembrie.................. ..................162 Noaptea de decemvrie................... .................176 Noaptea albn ............. .................186

  Poema rondelurilor Qgz) ............189

  Rondelurile pribege

  Rondelul lucrurilor.... ...... 19o Rondelul oragului mic.............. ............. 191 Rondelul de aur.......... .......r92 Rondelul 1unei............ .......193 Rondelul crinilor ..............r94 Rondelul !iganilor...... .......r95 Rondelul cercetagilor. ......196 Rondelul plecirii ..............198 Rondelul oragului din Indii ..................199 Rondelul morii........... ......2oo Rondelul contemporanilor........................................ 2o1

  Rondelul meu............. ......2o2

  Rondelurile celor patru vdnturi Rondelul cupei de Murano............................ ............ 2o3

  Rondelul privighetoarei ................. ......2c'4 Rondelul trecutului .........2o5 Rondelul oglindei ............2o6

  Rondelul domni!ei..... ......2o7 Rondelul oraqului de alt[datl.. ............. zo8 Rondelul orelor.......... ......2o9 Rondelul ajungerii la cer........... ........... 2to Rondelul ctitorilor..... ............................ 211 Rondelul coroanelor nepieritoare .........2t4

  Rondelurile rozelor

  Rondelul rozelor ce mor......... ...............2L5 Rondelul lui Saadi...... .......216 Rondelul rozelor din Cigmigiu r.................... ............ zL7 Rondelul marilor role............. ..............2r8 Rondelul beat de role............. ...............219 Rondelul cascadelor de roze ................22o Rondelul privighetorii intre roze ..............................22r Rondelul rozelor de august ..................222 Rondelul rozei ce inflores,te.... ..............223 Rondelul lui Saadi iesind dintre r ole....................... 224

  Rondelurile rozelor de azi ;i de ieri ............225 Rondelul rozelor de azi 9i de ieri.......... .....................225

  Rondelul nopfii argintate.............. .......226

  Rondelurile Senei

  Rondelul ineca{ilor.... ......228 Rondelul florilor de 1uni......... .............229

  25r

 • Despre fotograf ..,.,......246

 • Frumosul fliciu e puternic, Sol-la - sol-li,

  E rAndul acestui cucernic,

  Vesel cAntali din guzli...

  Sol-la - sol-li Tot cerul e roz gi lili.

  Guzla

  Do-mi - solli, Vesel cAnta{i din guzli.

  Trlsura la scari s-opregte, Do-mi - sol-ld,

  A zilei regind sosegte,

  Vesel cintali din guzli.

  Do-mi - sol-li, Apusul e roz qi lili.

  Agternefi-i patul degrabd,

  Re-do - do-mi, Mireasa se simte cam slabi.

  Voiegte pu(in a dormi...

  Re-do - do-mi, Voieqte, dar nu va dormi.

  r6

 • Vallul rozelor

  Pe yerdea margine de ganf

  Cregtea micegul singuratic,

  Dar vAntul serii nebunatic

  Pofti-ntr-o zi pe flori la dan!. lntii pitrunse printre foi $i le vorbi cu voce lini, De dorul lui le spuse-4poi

  $i suspini - curr s€ suspinl. ..

  $i suspinl - cum se suspini...

  Albea{a lor de trandafiri, Zdmbind prin roua primiverei, La mAngiierile-adierei,

  A tresirit cu dulci simfiri. Pireau niluci de carnaval, Cum se migcau catifelate,

  Gltite toate-n rochi de ba], De vdntul serii slrutate,

  De vintul serii sirutate.

  Scildate-n razele de sus,

  Muiate in argintul lunei,

  S-au dat ln bralele minciunei,

  $i, rdnd pe rAnd, in vAnt s-au dus.

  Iar vintul dulce Ie goptea, Lutndu-le pe fiecare,

  $-un val! nebun se invtrtea, Un val! - din ce in ce mai tare,

  Un vall - din ce in ce mai tare.