Lumina

24
Scoala cu clasele I-Vlll Scoala cu clasele I-Vlll Marginenii de Jos Marginenii de Jos Lumină şi sunet Lumină şi sunet Profesor:Scorteanu Elena Profesor:Scorteanu Elena Eleva:Bondila Alice Elena Eleva:Bondila Alice Elena

description

Material realizat de elevi din clasa a VII-a

Transcript of Lumina

Page 1: Lumina

Scoala cu clasele I-VlllScoala cu clasele I-Vlll

Marginenii de JosMarginenii de Jos

Lumină şi sunetLumină şi sunet

Profesor:Scorteanu Profesor:Scorteanu ElenaElena

Eleva:Bondila Alice Eleva:Bondila Alice ElenaElena

Page 2: Lumina

Reflexia luminiiReflexia luminii

Reflexia luminii este fenomenul Reflexia luminii este fenomenul de intoarcere a luminii in mediul de intoarcere a luminii in mediul din care a venit, atunci cand din care a venit, atunci cand intalneste o suprafata de intalneste o suprafata de separare a doua medii.separare a doua medii.

Legea reflexiei:Legea reflexiei:

-unghiul de incidenta este egal -unghiul de incidenta este egal cu unghiul de reflexiecu unghiul de reflexie

<i=<r<i=<r

Page 3: Lumina

Reflexia luminiiReflexia luminii

SI=raza SI=raza incidentaincidenta

RI=raza RI=raza reflectatareflectata

i=unghi de i=unghi de incidentaincidenta

R=unghi de R=unghi de reflexiereflexie

Page 4: Lumina

Refractia luminiiRefractia luminii

Numim refractia luminii Numim refractia luminii fenomenul de schimbare brusca fenomenul de schimbare brusca a directiei de propagare a luminii a directiei de propagare a luminii la treversarea suprafetei de la treversarea suprafetei de separare dintre doua medii separare dintre doua medii transparente.transparente.

Intr-un mediu transparent si Intr-un mediu transparent si omogen lumina se propaga in omogen lumina se propaga in linie dreapta.linie dreapta.

Fasciculul de lumina este o Fasciculul de lumina este o parte de lumina provenita de la o parte de lumina provenita de la o sursa.sursa.

Page 5: Lumina

Fasciculele pot fi:Fasciculele pot fi:a)paralelea)paralele

Page 6: Lumina

b)convergenteb)convergente

Page 7: Lumina

c)divergantec)divergante

Page 8: Lumina

Refractia luminiiRefractia luminii

SI=raza de SI=raza de incidentaincidenta

RI=raza reflectataRI=raza reflectata

<U=unghi de <U=unghi de incidentaincidenta

<r=unghi de <r=unghi de reflexie reflexie

<r’=unghi de <r’=unghi de refractierefractie

Page 9: Lumina

Spunem ca un mediu al Spunem ca un mediu al unui indice de reflectare unui indice de reflectare mai mare mediul este mai mai mare mediul este mai refragtat.refragtat.

La structura luminii dintr-La structura luminii dintr-un mediu mai putin un mediu mai putin refractat (au un mediu refractat (au un mediu mai mic) intr-un mediu mai mic) intr-un mediu mai refractat (cu un mediu mai refractat (cu un mediu mai mare) care reflecta se mai mare) care reflecta se apropie de normala.apropie de normala.

Page 10: Lumina
Page 11: Lumina
Page 12: Lumina

Legile refractieiLegile refractiei Raza incidenta, raza Raza incidenta, raza reflectata, normala la reflectata, normala la suprafata se gasesc in suprafata se gasesc in acelasi plan.acelasi plan.

Page 13: Lumina

Reflexia totala Reflexia totala

Pentru un anumit unghi de Pentru un anumit unghi de incidenta unghiul de refractie incidenta unghiul de refractie este mai mare de 90°, acest este mai mare de 90°, acest lucru determinand reflexia lucru determinand reflexia totala a luminii (lumina totala a luminii (lumina intorcandu-se in totalitate in intorcandu-se in totalitate in mediul din care a venit).mediul din care a venit).

Page 14: Lumina
Page 15: Lumina

LentileleLentilele

Lentilele reprezinta un Lentilele reprezinta un mediu transperent si mediu transperent si omogen separat de omogen separat de doua suprefete dintre doua suprefete dintre care cel putin una nu care cel putin una nu este plana.este plana.

Page 16: Lumina

a)Lentile convergentea)Lentile convergente

Page 17: Lumina

b)Lentile divergenteb)Lentile divergente

Page 18: Lumina

Reprezentarea Reprezentarea lentilelorlentilelor L.C.(lentile L.C.(lentile convergente) convergente)

Page 19: Lumina

L.D.(lentile divergente)L.D.(lentile divergente)

Page 20: Lumina

F1=focar obiectF1=focar obiectF2=focar imagine F2=focar imagine O=centru opticO=centru opticOF1=OF2=f=distantOF1=OF2=f=distanta focalaa focala

Page 21: Lumina

L.C. transforma un fascicul L.C. transforma un fascicul paralel intr-un fascicul paralel intr-un fascicul convergent. Cu ajutorul unei convergent. Cu ajutorul unei lentilelentile convergante se convergante se formeaza o imagine reala.formeaza o imagine reala.

Page 22: Lumina

b)L.D. transformab)L.D. transforma un fascicul un fascicul paralel intr-un fascicul divargent.paralel intr-un fascicul divargent.Cu ajutorul lentilelor divergente Cu ajutorul lentilelor divergente se formeaza un focar imagin se formeaza un focar imagin virtual.virtual.

Page 23: Lumina

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE

Caietul de fizicaCaietul de fizica

Cartea de fizicaCartea de fizica

Page 24: Lumina

SfarsitSfarsit