Ludmila Raileanu Indici statistici

of 30 /30
Conferinţa Ştiinţifică Biblioteca Universităţii bălţene - partener iminent al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică De ce indicii statistici? Studiu comparativ anii 2006 – 2010 Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, Liliana IAVORSCHI, bibliotecar principal.

Embed Size (px)

description

Conferinţa Ştiinţifică Biblioteca Universităţii bălţene - partener iminent al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică

Transcript of Ludmila Raileanu Indici statistici

Page 1: Ludmila Raileanu Indici statistici

Conferinţa ŞtiinţificăBiblioteca Universităţii bălţene - partener iminent al procesului

educaţional şi de cercetare ştiinţifică

De ce indicii statistici? Studiu comparativ anii 2006 – 2010

Ludmila RĂILEANU,

şef serviciu Comunicarea Colecţiilor,

Liliana IAVORSCHI,

bibliotecar principal.

Page 2: Ludmila Raileanu Indici statistici

Indici statistici Datele statistice sunt cerinţe incontestabile /

elemente fundamentale pentru constituirea unei imagini asupra activităţii unei biblioteci, serviciu, oficiu într-o perioadă anumită de timp. Colectarea datelor statistice şi a altor tipuri de date ce descriu activitatea bibliotecii şi analizarea acestor date în scopul evaluării performanţei ne permit a compara ceea ce face biblioteca cu ceea ce trebuie să facă (misiune) şi cu ceea ce vrea să realizeze (scopuri). Fără datele statistice este de neconceput măsurarea performanţelor, monitorizarea progresului activităţilor, constatarea stagnării, elaborarea strategiilor.

Page 3: Ludmila Raileanu Indici statistici

ObiectiveStatistica de bibliotecă are următoarele obiective: Să monitorizeze rezultatele operaţionale comparativ cu

standardele şi datele organizaţiilor similare; Să monitorizeze în timp tendinţele şi rezultatele inovaţiilor; Să furnizeze o bază de start pentru planificarea, luarea de

decizii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, feed-back-ul rezultatelor;

Să demonstreze valoarea serviciilor oferite de bibliotecă şi obţinute de utilizatori, incluzând valoarea potenţială pentru utilizatorii din generaţii viitoare;

Să informeze organizaţiile regionale şi naţionale care au rolul de a sprijini, finanţa şi monitoriza biblotecile.

Page 4: Ludmila Raileanu Indici statistici

Indici statistici: studiu comparativ anii 2006-2010

În acest context ne-am propus a realiza un studiu comparativ a anilor 2006-2010 referindu-ne nemijlocit la indicii statistici şi anume la utilizatori înscrişi, utilizatori reali, intrări, împrumuturi, achiziţii, expoziţii informative, tematice la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Page 5: Ludmila Raileanu Indici statistici

Utilizarea şi utilizatorii Bibliotecii

Comunicarea documentelor şi a resurselor electronice s-a realizat prin 16 puncte de acces public : 4 săli de împrumut, 12 săli de lectură, inclusiv: Colecţia CD al ONU, Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei în Republica Moldova, Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Colecţia Institutului Cultural Român, Direcţia Români din afara Ţării, Punctul de Informare al NATO.

Page 6: Ludmila Raileanu Indici statistici

Utilizatori înscrişi / realiServiciile infobibliotecare au fost oferite tuturor

categoriilor de utilizatori: studenţi, liceeni, cadre didactice, utilizatori externi, în dependenţă de numărul de utilizatori înscrişi.

Pe parcursul a cinci ani de activitate se observă o scădere esenţială a utilizatorilor înscrişi, ceea ce se poate explica în primul rînd prin reducerea numărului de studenţi admişi la facultate, s-a micşorat numărul de grupe la facultăţile de Limbi şi Literaturi Străine, Economie, Drept, iar în anul 2009 n-a fost admitere la Colegiul şi Liceul „Ion Creangă”.

Page 7: Ludmila Raileanu Indici statistici

Utilizatori înscrişi / realiScade numărulutilizatorilor înscrişi de la13 276 în 2008, la11 586 în 2009, cu1 690 mai puţin, şi9 982 în 2010, cu 1 604mai puţin decît în anul

2009.

12 74613 331

13 276

11 586

9 982

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2006 2007 2008 2009 2010

utilizatori înscrişi

Page 8: Ludmila Raileanu Indici statistici

Utilizatori reali În scădere sunt şi

utilizatorii reali, de la 45 553 în anul 2006, la 39 865 în 2010, cu 5 865 mai puţin, motivele fiind cele menţionate mai sus.

45 553

46 663

44 690

41 026

39 865

36 000

38 000

40 000

42 000

44 000

46 000

48 000

2006 2007 2008 2009 2010

utilizatori reali

Page 9: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica Intrărilor : anii 2006 – 2010

Indicatorul relevant de utilitate al bibliotecii îl constituie Intrările. În anul 2006 acest indicator era de 626 283 intrări, iar în 2010 cu 84 183 mai puţin, constituind numai 542 100.

626 283

614 989

588 281

552 532542 100

500 000

520 000

540 000

560 000

580 000

600 000

620 000

640 000

2006 2007 2008 2009 2010

Intrări

Page 10: Ludmila Raileanu Indici statistici

IntrăriÎn aceşti ani zilnic au intrat înBibliotecă : 2006 per zi 2 409; per oră

272; per angajat BŞU 7 927

2007 per zi 2 321; per oră 258; per angajat BŞU 7 785

2008 per zi 2 262; per oră 251; per angajat 7 447

2009 per zi 2 201; per oră 245; per angajat 6 994

2010 per zi 2 157; per oră 239; per angajat 6 881

2 321

245

7 785

6 994 6 881

57,860,2148,7749,1252,8

2 2622 409

2 201 2 157

272 258 251239

7 4477 927

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2006 2007 2008 2009 2010

per utilizator

per zi

per oră

per angajat BŞU

Page 11: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica vizitelor virtuale pe pagina Web: anii 2007 -

2010 Pe parcursul anilor 2007 –2010 Biblioteca Ştiinţifică aasigurat actualizareapermanentă a paginii Web.Utilizatorii au acces laexpoziţiile tematice virtuale,expoziţiile achiziţiilor recente,activităţile ştiinţifico-culturaleorganizate de BŞU,publicaţiile Bibliotecii,revistele universitarilorbălţeni, pagina utilizatorului.

9 71610 642

14 957

46 516

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2007 2008 2009 2010

Intrări virtuale

Page 12: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica intrărilor ghidate pentru studenţii anului I şi compensator Programul Noul

Utilizator al Bibliotecii: anii 2006 – 2010

Procesul de formare al utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică începe cu Programul Noul Utilizator, care are drept scop integrarea studenţilor în comunitatea utilizatorilor; orientarea lor spre utilizarea corectă a serviciilor Bibliotecii; promovarea imaginii Bibliotecii prin serviciile şi colecţiile ei. În acest sens, în fiecare an în lunile septembrie-octombrie se întreprind un şir de acţiuni printre care şi turele ghidate prin spaţiile Bibliotecii.

2 552

1 838 1 793

1 5011 705

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2006 2007 2008 2009 2010

Intrări ghidate

Page 13: Ludmila Raileanu Indici statistici

ÎmprumuturiConform studiului

efectuat pe 5 ani de zile numărul împrumuturilor a crescut în anul 2008 (1 470 558) şi se află în scădere în 2010 (1 390 398).

1 396 049

1 372 650

1 470 558

1 414 468

1 390 398

1 320 000

1 340 000

1 360 000

1 380 000

1 400 000

1 420 000

1 440 000

1 460 000

1 480 000

2006 2007 2008 2009 2010

Împrumut pe Bibliotecă

Page 14: Ludmila Raileanu Indici statistici

Împrumutul documentelorÎmprumutul

documentelor: 2006 per utilizator 117; per

angajat -17 672; per zi 5 369; per oră 607

2007 per utilizator 109; per angajat -17 375; per zi 5 179; per oră 575

2008 per utilizator 122; per angajat -18 616; per zi 5 656; per oră 628

2009 per utilizator 154; per angajat -17 905; per zi 5 835; per oră 626

2010 per utilizator 148; per angajat -17 599; per zi 5 517; per oră 613

117

17 672

5 369

607109

17 375

5 179

575122

18 616

5 656

628

154

17 905

5 635

626148

17 599

5 517

613

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2006 2007 2008 2009 2010

per utilizator

per angajat BŞU

per zi

per oră

Rata de circulaţie a colecţiilor fiind următoarea:

2006 – 1,532007 – 1,662008 – 1,772009 – 1,562010 – 1,61

Page 15: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica împrumuturilor după tip document

anul Doc. ştiinţifice Doc. didactice Beletristică

2006 687 887 579 170 125 338

2007 695 607 519 247 118 898

2008 785 623 563 871 121 064

2009 791 565 513 924 108 979

2010 753 069 529 955 107 209

Page 16: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica împrumuturilor după tip document

687 887

579 170

125 338

695 607

519 247

111 898

785 623

563 871

121 064

791 565

513 924

108 979

753 069

529 955

107 209

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2006 2007 2008 2009 2010

ştiinţifică

didactică

beletristică

Page 17: Ludmila Raileanu Indici statistici

Împrumut după gen de documente

După categoria documentelor împrumutate, în toţi aceşti cinci ani, cartea ocupă un loc corespunzător ponderii pe care o are în totalul colecţiilor Bibliotecii şi anume 81%, urmată de publicaţiile seriale 18% din împrumutul total.

1%alte documente

18% seriale

81% cărţi

Page 18: Ludmila Raileanu Indici statistici

Publicaţii în serie consultate

2006 - 295 022 (18 % din împrumutul total)

2007 – 312 508 (22 % din împrumutul total)

2008 – 295 022 (20 % din împrumutul total)

2009 – 278 723 (20 % din împrumutul total)

2010 – 256 509 (19 % din împrumutul total)

246 044

312 508

295 022278 723

256 509

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2006 2007 2008 2009 2010

publicaţii în serie

Page 19: Ludmila Raileanu Indici statistici

Împrumut pe domenii de ştiinţă

Analiza împrumuturilor după categorii de documente, după conţinut, reprezintă un tablou veridic al preferinţelor şi necesităţilor de lectură şi informare ale utilizatorilor. În ceea ce priveşte conţinutul lecturii, 22% din documentele consultate au fost din domeniul lingvisticii, iar ponderea cea mai mică a revenit istoriei (4%).

Geografie. Istorie; 4%

Literatură; 18%

Lingvistică; 23%

Artă. Arhitectură. Sport; 1%

Management; 5%Ştiinţe aplicate;

2%

Matematică; 4%

Educaţie.Învăţămînt.Instruire; 7%

Drept; 7%

Economie; 5%

Ştiinţe sociale; 7%

Religie; 0,17%

Generalităţi. Ştiinţă; 7%

Filosofie; 2%

Informatică; 1%

Psihologie; 6%

Page 20: Ludmila Raileanu Indici statistici

ÎmprumuturiAceste cifre ne vorbesc numai de

împrumuturile tradiţionale, ceea ce nu putem spune la moment de împrumuturile electronice, avînd numai cifra paginilor imprimate 55 941. În acest sens, colegii din Centrul Informatizare vor iniţia un program special de evidenţă statistică a împrumuturilor electronice.

Page 21: Ludmila Raileanu Indici statistici

AchiziţiiColecţia Bibliotecii Ştiinţifice constituie la

01.01.2011 1 015 459 de documente în 274 864 titluri în 42 de limbi ale lumii. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice reflectă diversitatea şi bogăţia patrimoniului academic : cărţi, publicaţii în serie, documente de muzică tipărită, manuscrise, documente grafice, audiovizuale, electronice.

Page 22: Ludmila Raileanu Indici statistici

Colecţii specialeColecţiile sunt completate anual prinDepozitul legal, achiziţionare, transfer,schimb interbibliotecar, donaţii. În ultimiiani BŞU a constituit şi organizat colecţii preţioasede documente: Colecţia de carte rară şi veche, inclusiv Colecţia

particulară Ioan Nicorici Colecţia Carte cu autograf Colecţia Depozit Legal Colecţia Universitaria

Page 23: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica achiziţiilor: anii 2006 - 2010

Pe parcursul anilor 2006- 2010 Colecţiile Bibliotecii au fost completate cu 29 534 titluri documente în 64 003 exemplare. 5 765

15 044

6 222

14 020

6 172

14 105

5 606

10 967

5 769

9 867

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2006 2007 2008 2009 2010

titluri

exemplare

Page 24: Ludmila Raileanu Indici statistici

Dinamica donaţiilor: anii 2006 – 2010

O sursă importantă de completare a colecţiilor BŞU o alcătuiesc donaţiile. În aceşti cinci ani, fondurile Bibliotecii s-au îmbogăţit cu documente de unicat, cu publicaţii de valoare deosebită venite din colecţii personale, instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare, constituind 55 618 unităţi materiale în valoare de 2 008 473, 38 lei, pe cînd resursele financiare alocate de Universitate în aceşti cinci ani, constituie numai 1 364 072.

Page 25: Ludmila Raileanu Indici statistici

Donaţii

12 77413 191 12 958

10 087

6 608

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2006 2007 2008 2009 2010

unităţi materiale

Page 26: Ludmila Raileanu Indici statistici

Resurse financiare alocate de Universitate şi valoarea

donaţiilor în leilei

2008; 380 083

2007; 353 8912009; 280 989

2006; 503 9252010; 489 585

277 753299 577 308 668

250 382227 692

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2006 2007 2008 2009 2010

lei

Page 27: Ludmila Raileanu Indici statistici

Rata de împrospătare a colecţiei

Scopul acestui măsurător este de aarăta rata la care stocul esteîmprospătat sau înlocuit princompletarea cu cărţi noi. Acestindicator este foarte importantpentru imaginea de ansamblu aactualităţii colecţiei deţinute. Cu cîtcifra corespunzătoare acestuiindicator este mai mare, cu atît colecţia este mai învechită. Chiarfără a calcula acest indicator ştim cutoţii foarte bine că bibliotecile dinMoldova deţin numeroase documenteapărute cu mult timp în urmă, ceeace face ca rata de viaţă a stocului sădepăşească durata de viaţă a colecţiilorbibliotecilor europene, care se schimbăintegral odată la 10 ani.

71

58 59

8387

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010

rata de împrospîtare a colecţiei

Page 28: Ludmila Raileanu Indici statistici

Achiziţii recenteÎn perioada anilor 2006-

2010, în spaţiile expoziţionale ale BŞU au fost expuse 703 expoziţii Achiziţii recente, expuse 51 942, împrumutate 163 001 documente, circulaţia fiind de 3,14.

160

10 49513 557

134

10 967

7 905

135

8 679

48 195

143

8 670

47 225

131

13 131

46 119

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2006 2007 2008 2009 2010

Achiziţii recente nr.

expuse

împrumutate

Page 29: Ludmila Raileanu Indici statistici

Expoziţii tematiceUna din misiunile de

bază ale BŞU este valorificarea colecţiilor sale prin organizarea expoziţiilor tematice. Aceşti ani au marcat un număr considerabil de expoziţii tematice 1 481, expuse 72 361, împrumutate 99 210, circulaţia 1,37.

209

10 061

22 635

235

10 989

25 039

300

21 52122 099

336

11 280

26 897

401

18 510

27 515

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010

expoziţii tematice

expuse

împrumutate

Page 30: Ludmila Raileanu Indici statistici

ConcluziiAşa dar, analiza indicilor statistici constă în

capacitatea de a evidenţia probleme şi realizări particulare şi a cuantifica semnificaţia lor. Statisticile, având un caracter esenţialmente istorice, pot să dea informaţii doar după derularea evenimentelor. Totuşi, planurile de viitor trebuie pornite de pe o bază statistică solidă.