Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

download Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

of 29

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  1/29

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  2/29

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  3/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  eltuielile totale in urma actiitatii intreprinderii timp de # an: 5 98& ((( si constituie &4 ? din

  cifra de afacere.

  Profit /rut < 5 310 111 2 5 +0

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  4/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  !inanarea:

   >ecesarul de finantare pentru infiintarea intreprinderii si or%ani&area procesului este de  11 111

  lei din propriile .Primul an de %estiune

  8. Prezentarea !irmei

  ocul amplăsării

  7ntreprinderea ”Le Gout du Monde” 9L, a fi amplasata in mun. -ișinău,sec.8uiucani. str. Petru

  Moila #3 pe o suprafață *n !ur de 11 m2 .

  $i%. 2.# Locul amplăsării *ntreprinderii și ima%inele de panoramă la locului de amplăsare

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  5/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  8.1 !ondatorii

  ursele de finanțare or fi dierse, *ncep*nd cu surse proprii de finanțare c*t și atra%erea unor 

  surse creditare.

  uma necesară de inestiții este e%al cu  11 111 lei, aici sunt incluse prețul mi!loacelor

  fi;e și necesarul pentru primul an de actiitate.

  )u sunt %ata să acoper #11? din necesar adică  11 111 lei, ceea ce acoperă o parte din

  Mi!loacele fi;e.

  2.4 #copul întreprinderii perspecti)a de dez)oltare.

  copul *nființări aceste *ntreprinderi de alimentație pu/lică este de a o/ține profit *n urma

  actiității de producere și comercialia&are. Locul dat de amplasare a fost ales deoarece este situată l*n%ă o stație peco, și astfel pe parcurs a fi o/serat de mai mulți soferi. De asemenea șoferii care

  se află *n drum după *și or alimenta transportul pot *ntra și la noi să se alimente&e, dar și sa'și i'a

  niște m*ncare cu ei la drum.

  Deoarece *ntreprinderea dată se află la periferiile orașului, potențialul consumătorilor din

   !urul *ntreprinderii este foarte !os, de aceea ca scop principal al actiității *ntreprinderii tre/uie să fie

  lirarea m*ncării la domicilii și oficii, cu oferirea unor reduceri la comen&i mari sau clienților fideli.

  Pentru or%ani&area lirărilor, *n incinta *ntreprinderii sunt or%ani&ate *ncăperi și locuri

  speciale destinate e;pedierii. De aceea meniul *ntreprinderii are *n primul r*nd *n meniu /ucate ce

   pot fi ușor lirate, și care au șanse mari de ași păstra forma inițială p*nă la destinație.

  Pe parcursul de&oltării aem ca scop lăr%irea spațiului de producere dar și sortimentul de

   plăcinte și produse asimilare, dar și de a atra%ere a c*t mai mulți clienți din oficii cu dierse oferte

   pentru pr*n& poate și cină sau de!un. Deoarece *ntreprinderea e situată l*n%ă o șosea destul de

  a/undentă pe parcursul de&oltării se poate de or%ani&at și sericiul Drie'@ru, pentru a economisi timpul șoferilor care doresc doar să procure produsul nostru și să se deplăse&e *n continuare spre

  destinația lor, aceasta a*nd ca scop eliminarea concurenței Green Bills'ului din apropiere, cot*nd pe

  faptul că clienți noștri nu or dori să piardă timpul să stea *n r*nd sau să mear%ă prin ma%a&in, dar 

  doar să'și i'a m*ncare și să se deplăse&e *n continuare.

    Deasemena pe parcurs se plănuiește de or%ani&area meniurilor speciale pentru de!un,

  compuns din un produs mic de patiserie, o /ăutură de producție proprie și poate reo %ustare sau

  cea de %enul acesta.

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  6/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  9. Produsul firmei

  Produsul principal oferit de *ntreprinderea noastră a fi plăcintele și dierse produse de

   patiserie. C importanță deose/ită se a atra%e specialităților naționale, adică meniul este relati

  național, de asemenea pe timp de post se a atra%e atenția produselor de post, și *n această perioadă or fi disponi/ile meniuri speciale de post, care *nsă nu or fi ala/ile pe tot parcursul anului, acesta

  or include dierse %ustări și prepărare de /a&ă de post.

  Meniul nu include supe deoarece ele sunt %reu de transportat și de luat la pacet, și deoarece

   produsele de /a&ă, salatele, %ustarile, plăcintelor și produse de patiserie, sunt mai ușor de transportat

  om atra%e o atenție sporită anume lor.

  Plăcinte or fi de 2 tipuri:

  ' Plăcinte pră!ite pe ti%aie

  ' Plăcinte coapte *n cuptor 

  Pe parcurs numărul produselor de patiserie a crește, De asemenea și numărul %ustărilor,

  salatele or aea o arietate mai lar%ă și *n dependență de se&on or fi dierse tipuri specifice

  se&onului dat, de e;emplu iarna se or *ntroduce salate din le%ume fierte, ara se a *m/o%ăți

  arietatea de salaturi din le%ume proaspete.

  Pentru a potoli setea consumătorilor se a atra%e atenție *n primul r*nd /ăuturilor de

   producție proprie, cum ar fi dierse compoturi sau /ăuturi din fructe proaspete sau uscate. 7n timp de

  ară lista /ăturilor poate fi lăr%ită cu /ături reci din fructe e;otice, sau citrice dar *n timp de iarnă de

  *ntrodus mai multe /ăuturi calde posi/il niște arietăți ale i&arului cu adaus de diferite condimente.

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  7/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  1(. Pia+a +intă

  1(.1 onsumătorii

  Potențialii consumători or fi desi%ur oamenii ce trăiesc *n *mpre!urările *ntreprinderii, c*t și

   persoanele care *și alimentea&ă transportul la stația peco i&ai de *ntrinderea noastră, deoarece

  oferim un produs de lar% consum, potențialii consumători pot fi de dierse *rste și ori%ini.

  7n !urul *ntreprinderii sunt construite multe /locuri noi deci numărul potențialilor 

  consumători a crește cu timpul, de asemenea planul de ur/ani&are pare să continuie pe iitor, deci

   pe iitor or fi mai mulți clienți.

  De asemenea om atra%e o atenție mare sistemului de lirare a *ntreprinderii, *n final acesta

  să fie punctul nostru forte. 6tra%*nd atenție *n special oficilor și *ntreprinderilor care nu au  posi/ilitatea de a oferi un pr*n& lucrătorilor, ca la final, an%a!ații acelor oficii și *ntreprinderilor să

  deină potențiali consumători *n afara orelor de lucru, și să faori&e&e de sistemul nostru de lirare.

  1(.2 oncuren+ii

  Dintre *ntreprinderile de alimentaie pu/lică care de!a actiea&ă *n această re%iune putem eidenia:

  enumirea întreprinderii 6umărul de locuri în sală

   Restaurantul „ Food planet ”, str. Sfîntul Gheorghe 28 #1

  Cafenea „ Larouse”, str. Vierul  39 #21

  Cafenea „ Angels”, str. etru Movil! 62 01

   HiperMarket "Green#ilss$ ,

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  8/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  En concurent real din apropierea noastră este MarFetul ”Green Bills” care *n *ncinta sa au secție de  patiserie, și De asemenea oferă produse de patiserie și plăcinte, produsul care *l oferim și noi, *nsă aanta!ul nostru a fi că noi oferim nu doar produsele dar și atmosfera

  4.3 #e$mentul de Pia+ă

 • 8/15/2019 Lucrarea-de-an-Managemnt1 (1).docx

  9/29

  Mod.CoalaNr DocumentSemnatData Дата

  Coala

    4Lucrarea de an

  11. aracteristica !urnizorilor

  $urni&orii potriiți este ceia succesului unei *ntrprinderi, deoarece de materia primă a

  depinde și produsul finit. En element important *n ale%erea furni&orilor este de a aea mai mulți

  furni&ori a unui produs, pentru a nu depinde de un furni&or și pentru a aea alternatie *n ca&uri e;cepționale. 7n ta/elul .# este indicat lista potențialelor furni&ori și produsele care sunt oferite de

  ei c*t și denumirea *ntreprinderii adresa și nr. de contact

  @a/elul .# Lista potențialilor furni&ori

   >r  .

   %enumrea  &ntreprinderii

   roduse oferite 'r. de contact(Adresa

  # VINARIA  PURCARI !R!"!,

   I!M! 

   )auturi* vinuri* +ere tel! ,--/01,2 ,--/01,/2 ,--/01,3, mun. Chisinau* sos.

   #incesti 43 2 VI#A$

   NA#URA"I

   !R!"! 

  Sucuri mun. Chisinau* str. Mircea cel  )atrin 50(/6

  3 %RH&I$VI# !A!  Ceai* cafea* mirodenii* Conserve din  fructe si legume* sucuri* 7ndustrie alimentara* Marfuri pentru copii*

   roduse alimentare8 furnizori angro

  tel! ,--/30404  fa'