Lucrare Dizertatie Cap 2

55
CAPITOLUL 2 STUDIU DE CAZ STUDIU DE CAZ 2.1 COORDONATE PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII S.C. „CONFORT” S.A. Veniturile întreprinderii Situaţia veniturilor din exploatare la societatea “CONFORT” S.A. Galaţi, înregistrată pe ultimii trei ani este următoarea: -RON - Nr . crt. Indicatori 2006 2007 2008 1. 2. Venituri din vânzarea mărfurilor Producţia vândută 553.502 20.138.651 1.894.255 35.758.186 2.658.913 60.339.958 3. Cifra de afaceri (1+2) 20.692.153 37.653.041 62.998.871 4. 5. Venituri din producţia stocată Venituri din producţia de imobilizări 6.043.930 38.072 11.720.034 10.001 21.113.488 486.454 68

description

c2

Transcript of Lucrare Dizertatie Cap 2

CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZSTUDIU DE CAZ2.1 COORDONATE PRIVIND ACTIVITATEAECONOMICO FINANCIAR A NTREPRINDERIIS.C. CONFORT S.A.Veniturile ntreprinderiiSituaia veniturilor din exploatare la societatea CONFORT S.A. Galai,nreistrat! pe ulti"ii trei ani este ur"!toarea#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.'enituri din v(n)area "!r*urilor+roducia v(ndut!,,-.,.&&..%-/.0,%%./12.&,,-,.3,/.%/0&.0,/.1%-0..--1.1,/-. Cifra de afaceri (1+2) 20.692.153 37.653.041 62.998.8712.,.'enituri din producia stocat!'enituri din producia de i"o4ili)!ri0..2-.1-.-/..3&%%.3&...-2%....%&%.%%-.2//2/0.2,20. Producia exerciiuui (2+4+5) 26.220.653 47.488.221 81.939.9003./.1.'enituri din su4venii de exploatareAlte venituri din exploatare'enituri din provi)ioane privind activitateade exploatare5%.,,3.%%.55&./3%..0&55-.3.-./-35%.. !enituri din ex"oatare # $%$&' 28.331.265 52.254.138 88.302.6500/CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ6up!cu"4ineseo4serv!dinta4el pondereacea"ai "are73%,./89ntotalulveniturilor din exploatare o au veniturile din producia v(ndut!.'eniturile dinproduciav(ndut!sere*er!laveniturileo4inutedinv(n)!riledeprodusereali)ate, lucr!rile executate sau serviciile prestate.()ouia "rinci"aior indicatori.Cre:terea acestor venituri a dus la o cre:tere su4stanial! a ci*rei de a*aceri de la&..01&.%,- n &..0 la 0&.11/./3% n &../.'eniturile din producia stocat! care se deter"in! la s*(r:itul perioadei :i constau ncostul produciei 4unurilor :i serviciilor n curs de execuie, au crescut destul de "ult n&../ co"parativ cu &..0, acest lucru dator(ndu$se unor "otive "ai "ult sau "ai puino4iective ale ntreprinderii 7vre"e ne*avora4il!, nt(r)ierea aprovi)ion!rii cu "aterii pri"e,etc.9.'eniturile*inanciaresunt resurseleecono"icedo4(nditecaur"areaactivit!ii*inanciare a unit!ii patri"oniale;n cadrul ntreprinderii CONFORT S.A., nt(lni" n cadrul veniturilor *inanciare doar venituri din do4(n)i, venituri din di*erene de curs valutar :i alte venituri *inanciare#01010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000100.000.0002006 2007 2008Cif ra de af aceriProduciaexerciiuluiVenituri dinexploatare - !"#CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.-.'enituri din di*erene de curs valutar'enituri din do4(n)iAlte venituri *inanciare,.--,11.22/-2%/1/%11.13.%.0015&-1..,-1032. $%$&' !enituri financiare 105.124 202.537 240.020'eniturileextraordinaresunt venituri o4inutedinoperaiunilecenuaucaracternor"al, care s! decur! din o4iectul de activitate al unit!ii adic! din activitatea curent!prestat! de ntreprindere.Activitateaextraordinaraseconcreti)ea)!nvenituri extraordinareprovenitedinoperaii de estiune, operaii de capital :i provi)ioane#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%. $%$&' !enituri extraordinare 407.461 595.756 2.706.2396eci situaia veniturilor din cadrul ntreprinderii CONFORT S.A. se pre)int! ast*el#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.-.'enituri din exploatare'enituri *inanciare'enituri extraordinare&/.--%.&0,%.,.%&22.3.20%,&.&,2.%-/&.&.,-3,1,.3,0//.-.&.0,.&2...&.&.3.0.&-12. $%$&' !(*I$+,I28.843.850 53.052.431 91.248.909Cheltuielile ntreprinderii.CAS %113 B -.,3/8>AS %11/ B --,,18.Nivelul derenta4ilitatereali)at dentreprindereasiur!uninterval desiuran!su*icient pentru a suporta anu"ite in*luene ne*avora4ile externe, ca de exe"plu "a=or!ride preuri la "aterii pri"e, "ateriale, precu" :i index!ri de salarii n perioade in*laioniste. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate.Cxpri"area relativ! a nivelului de renta4ilitate co"pletea)! dianosticul princapacitatea in*or"aional! a indicatorilor respectivi.;n *uncie de ele"entele luate n calcul,teoria :i practica econo"ic! operea)! cu"ai "ulte *or"e de expri"are a renta4ilit!ii.Fiecare indicator are o putere in*or"aional! proprie, ndeplinind o *uncie speci*ic!n activitatea practic! de estionare a capitalului :i plasa"ente de capital./&CA, CTCACTFCFCT B costul totalIona pro*iturilor7F J F+S9,-.%,2.-,&%-.-.&.320F+S B 2%./-&.,-,CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ;n cadrul ratelor de estionare a capitalului se includ#a) Rata rentabilitii veniturilor7R'9 care se expri"! prin raportul#%..'+R' =, n care#+ B pro*itul naintea i"po)it!rii>' B veniturile totale a*erente perioadei.;ntruc(t n cadrul veniturilor :i c