Lucrare Dizertatie Cap 2

of 55 /55
CAPITOLUL 2 STUDIU DE CAZ STUDIU DE CAZ 2.1 COORDONATE PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII S.C. „CONFORT” S.A. Veniturile întreprinderii Situaţia veniturilor din exploatare la societatea “CONFORT” S.A. Galaţi, înregistrată pe ultimii trei ani este următoarea: -RON - Nr . crt. Indicatori 2006 2007 2008 1. 2. Venituri din vânzarea mărfurilor Producţia vândută 553.502 20.138.651 1.894.255 35.758.186 2.658.913 60.339.958 3. Cifra de afaceri (1+2) 20.692.153 37.653.041 62.998.871 4. 5. Venituri din producţia stocată Venituri din producţia de imobilizări 6.043.930 38.072 11.720.034 10.001 21.113.488 486.454 68

Embed Size (px)

description

c2

Transcript of Lucrare Dizertatie Cap 2

CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZSTUDIU DE CAZ2.1 COORDONATE PRIVIND ACTIVITATEAECONOMICO FINANCIAR A NTREPRINDERIIS.C. CONFORT S.A.Veniturile ntreprinderiiSituaia veniturilor din exploatare la societatea CONFORT S.A. Galai,nreistrat! pe ulti"ii trei ani este ur"!toarea#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.'enituri din v(n)area "!r*urilor+roducia v(ndut!,,-.,.&&..%-/.0,%%./12.&,,-,.3,/.%/0&.0,/.1%-0..--1.1,/-. Cifra de afaceri (1+2) 20.692.153 37.653.041 62.998.8712.,.'enituri din producia stocat!'enituri din producia de i"o4ili)!ri0..2-.1-.-/..3&%%.3&...-2%....%&%.%%-.2//2/0.2,20. Producia exerciiuui (2+4+5) 26.220.653 47.488.221 81.939.9003./.1.'enituri din su4venii de exploatareAlte venituri din exploatare'enituri din provi)ioane privind activitateade exploatare5%.,,3.%%.55&./3%..0&55-.3.-./-35%.. !enituri din ex"oatare # $%$&' 28.331.265 52.254.138 88.302.6500/CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ6up!cu"4ineseo4serv!dinta4el pondereacea"ai "are73%,./89ntotalulveniturilor din exploatare o au veniturile din producia v(ndut!.'eniturile dinproduciav(ndut!sere*er!laveniturileo4inutedinv(n)!riledeprodusereali)ate, lucr!rile executate sau serviciile prestate.()ouia "rinci"aior indicatori.Cre:terea acestor venituri a dus la o cre:tere su4stanial! a ci*rei de a*aceri de la&..01&.%,- n &..0 la 0&.11/./3% n &../.'eniturile din producia stocat! care se deter"in! la s*(r:itul perioadei :i constau ncostul produciei 4unurilor :i serviciilor n curs de execuie, au crescut destul de "ult n&../ co"parativ cu &..0, acest lucru dator(ndu$se unor "otive "ai "ult sau "ai puino4iective ale ntreprinderii 7vre"e ne*avora4il!, nt(r)ierea aprovi)ion!rii cu "aterii pri"e,etc.9.'eniturile*inanciaresunt resurseleecono"icedo4(nditecaur"areaactivit!ii*inanciare a unit!ii patri"oniale;n cadrul ntreprinderii CONFORT S.A., nt(lni" n cadrul veniturilor *inanciare doar venituri din do4(n)i, venituri din di*erene de curs valutar :i alte venituri *inanciare#01010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000100.000.0002006 2007 2008Cif ra de af aceriProduciaexerciiuluiVenituri dinexploatare - !"#CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.-.'enituri din di*erene de curs valutar'enituri din do4(n)iAlte venituri *inanciare,.--,11.22/-2%/1/%11.13.%.0015&-1..,-1032. $%$&' !enituri financiare 105.124 202.537 240.020'eniturileextraordinaresunt venituri o4inutedinoperaiunilecenuaucaracternor"al, care s! decur! din o4iectul de activitate al unit!ii adic! din activitatea curent!prestat! de ntreprindere.Activitateaextraordinaraseconcreti)ea)!nvenituri extraordinareprovenitedinoperaii de estiune, operaii de capital :i provi)ioane#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%. $%$&' !enituri extraordinare 407.461 595.756 2.706.2396eci situaia veniturilor din cadrul ntreprinderii CONFORT S.A. se pre)int! ast*el#$RON $Nr.Indicatori 2006 2007 2008%.&.-.'enituri din exploatare'enituri *inanciare'enituri extraordinare&/.--%.&0,%.,.%&22.3.20%,&.&,2.%-/&.&.,-3,1,.3,0//.-.&.0,.&2...&.&.3.0.&-12. $%$&' !(*I$+,I28.843.850 53.052.431 91.248.909Cheltuielile ntreprinderii.CAS %113 B -.,3/8>AS %11/ B --,,18.Nivelul derenta4ilitatereali)at dentreprindereasiur!uninterval desiuran!su*icient pentru a suporta anu"ite in*luene ne*avora4ile externe, ca de exe"plu "a=or!ride preuri la "aterii pri"e, "ateriale, precu" :i index!ri de salarii n perioade in*laioniste. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate.Cxpri"area relativ! a nivelului de renta4ilitate co"pletea)! dianosticul princapacitatea in*or"aional! a indicatorilor respectivi.;n *uncie de ele"entele luate n calcul,teoria :i practica econo"ic! operea)! cu"ai "ulte *or"e de expri"are a renta4ilit!ii.Fiecare indicator are o putere in*or"aional! proprie, ndeplinind o *uncie speci*ic!n activitatea practic! de estionare a capitalului :i plasa"ente de capital./&CA, CTCACTFCFCT B costul totalIona pro*iturilor7F J F+S9,-.%,2.-,&%-.-.&.320F+S B 2%./-&.,-,CAPITOLUL 2STUDIU DE CAZ;n cadrul ratelor de estionare a capitalului se includ#a) Rata rentabilitii veniturilor7R'9 care se expri"! prin raportul#%..'+R' =, n care#+ B pro*itul naintea i"po)it!rii>' B veniturile totale a*erente perioadei.;ntruc(t n cadrul veniturilor :i c