LP 5 - Decontaminarea - As. Med

43
STAGIUL VI Decontaminarea şi sterilizarea ASIST. DRD. MIOARA MATEI

description

epidemio

Transcript of LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Page 1: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

STAGIUL VI

Decontaminarea şi sterilizarea

ASIST. DRD. MIOARA MATEI

Page 2: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

• Decontaminarea = acţiunea de înlăturare, cu/fără distrugere a agenţilor patogeni de pe un suport neanimat → evitarea constituirii dozelor infectante → să nu mai constituie o cale de transmitere a agentului patogen

→ acţionează prin:- reducerea concentraţiei/nr. agenţilor patogeni sub limita infectantă- anularea / neutralizarea calităţilor agresive ale acestora

Page 3: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Sterilizarea = acţiunea de distrugere a oricărui agent patogen şi nepatogen, forme vegetative şi de rezistenţă, concomitent cu distrugerea saprofiţilor de pe o suprafaţă / dintr-o substanţă

Page 4: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

DECONTAMINAREA• Prevenţională → împiedică acumularea şi răspândirea agenţilor patogeni→ aplicată permanent în afara existenţei unui fenomen

epidemiologic→ se adresează:

- apei potabile- materiilor prime de origine animală- legumelor, fructelor şi zarzavaturilor- blocurilor alimentare- vaselor şi veselei- îmbrăcămintei, lenjeriei, mâinilor- mijloacelor de transport- reziduurilor lichide şi solide- closetelor

Page 5: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

DECONTAMINAREA•De combatere→ are caracter de urgenţă→ aplicată pe o perioada limitată de timp→ se adresează unui anumit focar

→ 2 tipuri:a. decontaminare curentă

b. decontaminare terminală

Page 6: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Decontaminarea curentă

→ se aplică pe toată durata cât un bolnav, un suspect, un purtător sau un contact poate fi sursă de agent patogen

→ se adresează:- produselor patologice- obiectelor şi instrumentarului contaminate- lenjeriei- încăperilor, mobilierului- grupurilor sanitare

Page 7: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Decontaminarea terminală

→ se aplică atunci când bolnavul, convalescentul sau purtătorul a fost evacuat din spital, s-a vindecat sau a decedat

→ pentru agenţii cu rezistenţă scăzută în mediu nu este obligatorie decontaminarea terminală prin metode chimice

Page 8: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Metode şi mijloace de decontaminareA. METODE NATURALE

- radiaţiile ultraviolete (RUV)- ozonul- desicarea, criodesicarea- îngheţul şi dezgheţul

B. METODE MECANICE- filtrarea aerului- ultrasunetele- aerisirea (ventilaţia)- măturarea umedă- ştergerea umedă- scuturarea- aspirarea

Page 9: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Metode şi mijloace de decontaminare

C. METODE TERMICE1. căldura uscată

- incinerarea- flambarea- fierul de călcat- aerul cald

2. căldura umedă- vaporii de apă- fierberea- pasteurizarea- tyndalizarea

Page 10: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Metode şi mijloace de decontaminare

D. METODE CHIMICE – agenţi chimici decontaminanţi

1. Alcooli2. Aldehide (formol, formaldehida, aldehida

glutarică)3. Clorhexidină4. Agenţi care eliberează clor (dicloroizocianurat

de Na, hipocloritul de Na, cloraminele B şi T)5. Agenţi care eliberează iod (iodul şi iodoforii)6. Agenţi oxidanţi (peroxid de hidrogen, peracizi)

7. Detergenţi (săpunuri naturale, detergenţi anionici, detergenţi cationici )

Page 11: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

A. METODE NATURALE

Page 12: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

1. RADIAŢIILE ULTRAVIOLETE

→ au efect distructiv asupra materiei vii Mecanism de acţiune:

- RUV acţionează asupra acidului nucleic al microorganismului dimeri de timină

intracatenari → cu efect mutagenintercatenari → inhibă autoreplicarea

Indicaţii:- suprafeţe de lucru din laboratoare- săli de intervenţii chirurgicale- săli de tratament- adjuvant al celorlalte metode de decontaminare

Page 13: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

2. OZONUL

Mecanism de acţiune:- difuzia ozonului intracelular prin membrana

celulară recţie de oxidarea a proteinelor

Indicaţii:- decontaminarea apei potabile → timp de contact de 10 ori < decât cel al clorinării

Page 14: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

3. DESICAREA → rezistenţa agenţilor patogeni la deshidratare este

diferită:- gonococul, meningococul – distruşi rapid- M. tuberculosis, stafilococul - viabili diferite

perioade de timp

Mecanism de acţiune:- modificarea raportului dintre proteine, apă şi săruri minerale din celula microbiană denaturarea

structurii acesteiaIndicaţii:

- agent natural de decontaminare - ca metodă de coservare a unor alimente

Page 15: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

4. CRIODESICAREA (LIOFILIZAREA)

= metodă de conservare a unor preparate biologice (vaccinuri) temperatura scăzută şi lipsa oxigenului protejează microorganismul de efectele nocive ale desicării

Page 16: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

5. ÎNGHEŢUL ŞI DEZGHEŢUL

→ repetate alternativ au efect distructiv asupra microorganismelor

• frigul → unele microorganisme intră în stare de latenţă şi nu se mai înmulţesc (gonococ, meningococ), altele sunt distruse

• congelarea → acţionează prin formarea de cristale de gheaţă care distrug structurile celulare

Page 17: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

B. METODE MECANICE

Page 18: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

1. Filtrarea aerului inhalat

- masca de tifon → confecţionată din 4-6 straturi→ trebuie să acopere nasul, gura, bărbia, părţile laterale ale feţei→ timp de utilizare maxim 1 oră

Page 19: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

2. ULTRASUNETELE → folosesc vibraţii mari (> 9.000 cicli/sec.)→ funcţie de frecvenţă produc diferite grade de alterare a

microorganismelor, dar au şi efect de curăţare → dezlipirea materiei organice de pe suporturi

Mecanism de acţiune:- acţionează numai în medii lichide prin fenomen de

cavitaţie

Indicaţii:- decontaminarea apei potabile- decontaminarea instrumentarului chirurgical şi stomatologic- în industria alimentară şi farmaceutică

Page 20: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

C. METODE TERMICE

Page 21: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. CĂLDURA USCATĂ→ Mecanism de acţiune:

- reacţii de oxidare până la carbonizare

1. Incinerareaindicaţii:- obiecte contaminate de mică valoare (hârtii, pansamente)

- reziduuri cu potenţial contaminant din sălile de intervenţii / tratament - piese anatomice rezultate din intervenţii chirurgicale - cadavrele animalelor de laborator

Page 22: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. CĂLDURA USCATĂ

2. Flambarea indicaţii:

- obiecte din metal- obiecte din sticlă

- ziduri - sol

folosind diferite surse de flacărănu se recomandă flambarea instrumentarului chirurgical în recipiente cu alcool ineficientă

Page 23: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. CĂLDURA USCATĂ

3. Fierul de călcat indicaţii:

- decontaminarea lenjeriei – temp. de 140- 300°C

pt. creşterea eficenţei – vapori supraîncălziţi care distrug:

- sporii în 50 sec.- formele vegetative în 5-10 sec.

Page 24: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. CĂLDURA USCATĂ4. Aerul cald

• la etuvă/Poupinel• condiţii: temp. = 180°C, timp = 1h din mom.

atingerii temp.• indicaţii:

- obiecte din sticlă şi porţelan- instrumentar care nu suportă decontaminare cu abur sub presiune (oţel cromat)

• contraindicaţii:- material moale - obiecte din cauciuc- soluţii - seringi din sticlă şi metal

Page 25: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. CĂLDURA UMEDĂ

→ Mecanism de acţiune:

- denaturarea proteinelor

- eficientă la temp. <

Page 26: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. CĂLDURA UMEDĂ1. Vaporii de apă

a. fără presiune- temp. = 103°C- timp = 30-60 min.- putere bactericidă redusă - penetrabilitate mică → vapori de formol

Page 27: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. CĂLDURA UMEDĂ2. Fierberea→ cu apă simplă sau cu apă în care se adaugă diferite subst. pt. creşterea

punctului de fierbere la 108-110°C → subst. care pot creşte punctul de fierbere:

- carbonat de sodiu (soda de rufe)- borax- formol 1%- detergenţi anionici (săpunuri sintetice)- săpunurile naturale

→ timp de acţiune = 30 min. din mom. atingerii punctului de fierbere

indicaţii:- veselă- instrumentar – în urgenţe când nu avem altă metodă- seringi- sticlărie de laborator- lenjerie- alimente- apa de băut (în situaţii cu risc)

Page 28: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. CĂLDURA UMEDĂ3. Pasteurizarea→ pt. substanţe lichide care nu suportă temp. > 100°C

→ = încălzirea la 55-95°C urmată de răcire bruscă → împiedică sporularea sau incubarea microorganismelor supravieţuitoare

→ distruse forme vegetative ale bacteriilor şi fungilor→ nu sunt distruşi sporii şi enterovirusurile

→ pt. prevenirea toxiinf. botulinice prin alimente conservate (carne de porc, peşte, fasole verde) sunt necesare temp. > 100°C

Page 29: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. CĂLDURA UMEDĂ4. Tyndalizarea

→ metodă de sterilizare fracţionată, la temp. < 100°C, a substanţelor lichide, fără a degrada vitaminele, proteinele şi enzimele

→ = tratament în băi de apă la temp. de 55-65°C timp de 1h, de 2-3 ori consecutiv, la interval de 24 ore

→ după încălzire se asigură răcirea lentă pt. ca sporii prezenţi să treacă în forme vegetative care vor fi distruse la următoarele încălziri

Page 30: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

D. METODE CHIMICE

Page 31: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Mecanisme de acţiune

1. Oxidare (clor, apă oxigenată, KMnO4, iod)

2. Hidroliză (acizi, baze)

3. Denaturarea şi precipitarea proteinelor (alcooli, fenol, formol, detergenţi cationici şi amfolitici)

4. Inhibarea sistemului enzimatic al celulei microbiene (alcool, fenol, detergenţi)

Page 32: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

Agenţi chimici decontaminanţi

Page 33: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. ALDEHIDE→ cele mai frecvent utilizate – formaldehida (FA), glutaraldehida (GA) → spectru de activitate:

- bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) şi Gram (-)- fungicidă - tuberculicidă - sporicidă- virulicidă → pt. virusuri capsulate şi necapsulate

→ activitate diminuată de materia organică (proteine, sânge, ser) indicaţii:

1. FA - decontaminarea suprafeţelor → pulverizare- formolizarea încăperilor → vaporizare- obiecte din cauciuc şi piele → vapori de formol

- lenjerie → înmuiere- instrumentar chirurgical- prepararea vacinurilor anti-virale- agent de îmbălsămare şi conservare în anatomia

patologică

2. GA - echipament medical termosensibil (endoscoape, dializoare, echipament de anestezie)

Page 34: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

I. ALDEHIDE→ formolul = aldehidă formică sub formă de gaz dizolvată în

apă, în proporţie de 40%, la care se adugă 10% metanol ca stabilizator → din această conc. se prapară soluţiile de lucru

→ formaldehidele - nu pentru decontaminarea suprafeţelor mari inerte

→ plasticul şi cauciucul pot absorbi cantităţi considerabile de aldehide → pt. îndepărtare – clătire abundentă

→ pt. manipulare – mănuşi de copolimer / 2 perechi mănuşi de latex / 1 pereche mănuşi de latex care se schimbă după 10 minute de contact

Page 35: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

II. ALCOOLI→ cei mai frecvent utilizaţi – alcoolul etilic (etanolul), alcoolul

isopropilic (isopropanolul)

→ spectru de activitate:- bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) şi Gram (-)- fungicidă - tuberculicidă- virulicidă → pt. virusuri capsulate

→ necapsulate – acţiune variabilă (isopropilic nu acţionează, etilic – acţionează, cu

excepţia VHA )→ activitate diminuată de materia organică (proteine, sânge, ser) şi anorganică

indicaţii:- decontaminarea suprafeţelor- instrumentar (termometre, stetoscoape, laringoscoape)- antiseptic pt. mâini înainte de efectuarea injecţiilor (alcool etilic 70%, isopropilic 60%)- în combinaţie cu clorhexidină, iodofori sau săruri cuaternare de amoniu → pt. decontaminarea mâinilor

Page 36: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

III. CLORHEXIDINA→ se prezintă sub formă de săruri→ spectru de activitate: - bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) – acţ. mai puternică şi Gram (-)

– mai slabă- fungicidă slabă- puţin activă pe M. tuberculosis → doar soluţiile alcoolice- virulicidă → pt. virusuri capsulate

→ nu are activitate asupra vv. necapsulate şi sporilor→ se poate utiliza pe tegumentele nou -născutului

→ activitate diminuată de materia organică (în special proteine) → se foloseşte sub formă de soluţii apoase (cu apă distilată sterilă, nu apă de la

robinet → risc contaminare Pseudomonas aeruginosa) sau soluţii alcoolice (70% etanol)

→ rămâne activă cel puţin 6 ore→ nu pt. instilaţii auriculare sau oculareindicaţii:

- decontaminarea igienică şi chirurgicală a mâinilor- decontaminarea preoperatorie a pielii (0,5% în sol. alcoolică)- în creme bactericide pt. decontaminarea mâinilor – în neonatologie

Page 37: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

IV. AGENŢI CARE ELIBEREAZĂ CLOR→ cei mai utilizaţi: NaDCC (dicloroisocianuratul de Na),

hipocloritul de Na, cloraminele B şi T

→ spectru de activitate: - bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) şi Gram (-)

- fungicidă - tuberculicidă- virulicidă → pt. virusuri capsulate şi necapsulate - sporicidă

→ activitate diminuată de materia organică (proteine, sânge, ser)

→ necesită conc. şi timp de contact mari pt. a distruge fungii, M. tuberculosis, vv. necapsulate, sporii

Page 38: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

IV. AGENŢI CARE ELIBEREAZĂ CLOR1. NaDCC (dicloroisocianurat de Na)

- tablete, pulbere, granule- soluţii instabile – utilizare imediată după preparare

indicaţii:- decontaminarea suprafeţelor- instrumentar din oţel inoxidabil- sticlărie de laborator- decontaminare – HIV, VH- biberoane, tetine- decontaminarea zonelor de preparare a mâncării

Page 39: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

IV. AGENŢI CARE ELIBEREAZĂ CLOR2. Hipocloritul de Na

- soluţii → Extract de Javel (12% Cl activ) = sol. nediluată – Apa de Javel (decontaminare în cazul infecţiilor produse de prioni)

indicaţii:- suprafeţe, pereţi, pavimente (sol. 4%)- sticlărie de laborator folosită (sol. 10%)- lenjerie, echipamente de protecţie – sol. 2%- veselă – sol. 0,5-1%

Page 40: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

IV. AGENŢI CARE ELIBEREAZĂ CLOR3. Cloraminele B şi T

- pulbere alb-gălbuie - solubile în apă la temp. de 20°C - conţin cel puţin 25% Cl activ

- din ce în ce mai puţin utilizate

indicaţii:- suprafeţe- sticlărie de laborator- lenjerie, echipamente de protecţie- veselă- obiecte din sticlă, porţelan, plastic, jucării, termometre- tratarea produselor patologice (sol. 5-10%)

Page 41: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

V. AGENŢI CARE ELIBEREAZĂ IOD→ cei mai utilizaţi:

- iodul - soluţii apoase (sol. Lugol)/ alcoolice (tinctura de iod)- iodoforii (purtători de iod) – povidone-iodine (PVP) = iod + propilenglicol

→ spectru de activitate: - bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) şi Gram (-)

- fungicidă - tuberculicidă- virulicidă → pt. virusuri capsulate şi necapsulate

→ activitate diminuată de materia organică (proteine, sânge, ser) → pot cauza dermatite de contact şi reacţii alergice→ corozive asupra metalelor→ iodoforii nu pătează, nu au miros, nu sunt iritanţi

Indicaţii:- antiseptice pt. tegumente (preoperator)- instrumentar medical- obiecte de sticlă - termometre

Page 42: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

V. FENOLI

→ spectru de activitate: - bactericidă asupra bacteriilor Gram (+) şi Gram (-)

- fungicidă - variabilă- tuberculicidă - variabilă (în conc. Mari, timp de contact prelungit)- virulicidă → pt. virusuri capsulate

indicaţii:- decontaminarea lenjeriei- mobilier- suprafeţe, încăperi- decontaminarea sputei la bolnavul cu BK- instrumentar chirurgical- diluţia 0,5% inactivează HIV

Page 43: LP 5 - Decontaminarea - As. Med

VI. SĂRURI CUATERNARE DE AMONIU→ cel mai utilizat: clorura de benzalkonium (generaţia I de

săruri cuaternare) → în prezent s-a ajuns la generaţia a V-a= detergenţi cationici, solubili în apă şi alcool → nu au miros, nu pătează, nu sunt iritanţi, au putere decontaminantă mai

mare decât soluţiile apoase/alcoolice de iod (Betadina)

→ spectru de activitate: - caracteristic – efect bacteriostatic şi fungistatic

- bactericidă activitate excelentă pe Gram (+), mai scăzută pe Gram (-)- slab fungicidă

- nu sunt active pe M. tuberculosis- activitate slabă pe virusurile capsulate şi absentă pe vv. necapsulate

indicaţii:-mobilier- veselă - jucării- aparatură de diferite tipuri- pardoseli- industria alimentară, farmaceutică