Logistica - Teraplast GP

32
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA”- IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR PROFESOR INDRUMATOR: CIOBANU IOAN

Transcript of Logistica - Teraplast GP

Page 1: Logistica - Teraplast GP

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA”- IAŞIFACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROFESOR INDRUMATOR: CIOBANU IOAN

STUDENTĂ:

ECTS-anul III,grupa 24

Page 2: Logistica - Teraplast GP

Cuprins

Cap.1. Istoricul firmei.........................................................................................................2

Cap.2. Organigrama firmei..................................................................................................6

Cap.3. Logistica de sprijin. Logistica operationala. Logistica de pilotaj............................7

3.1. Pretul.........................................................................................................................7

3.2. Promovarea...............................................................................................................7

3.3. Salarizarea.................................................................................................................8

3.4. Contactele cu furnizorii............................................................................................8

3.5. Segmentarea pieţei (clienţii).....................................................................................9

3.6. Producţia.................................................................................................................10

3.7. Depozite şi distribuitori..........................................................................................11

3.8.Comenzile................................................................................................................13

3.9. Transportul..............................................................................................................14

3.10. Gestiunea stocurilor..............................................................................................14

3.11. Tipologia magazinului..........................................................................................15

Cap.4. Analiza economico-financiara a intreprinderii.......................................................19

4.1.Determinarea costului unitar pentru fabricarea unui geam termopan.....................19

4.2. Aprecierea economica............................................................................................20

4.3. Rentabilitatea economica........................................................................................21

4.4. Rentabilitatea financiara.........................................................................................21

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................22

1

Page 3: Logistica - Teraplast GP

Cap.1. Istoricul firmei

Teraplast gp

Teraplast GP SA Telefoane:

Str. Romana, nr. 17 A Centrala – 263-238.202, 238.205,

420060 Bistriţa Birou Desfacere – 263-238.203,

Bistriţa-Năsăud E-mail:

România [email protected]

TERAPLAST GP este succesoarea legală a celei mai vechi fabrici din judeţ şi

continuatoarea unei tradiţii de peste 100 de ani în fabricarea cahlelor de teracotă,

de peste 25 de ani în producţia de mase plastice si 5 ani in fabricarea geamurilor

termopan.

Cifra de afaceri:1637230000

Capital social subscris:3000000

Momente importante în evoluţia firmei:

1896

Începerea fabricării manuale a produselor ceramice în Bistriţa;

2

Page 4: Logistica - Teraplast GP

1977

Înfiinţarea întreprinderii de materiale de construcţii Bistriţa, care integrează şi

fabrica de teracotă;

1978

Punerea în funcţiune a primelor linii de extrudare profile şi ţevi din PVC;

1990

Înfiinţarea societăţii TERAPLAST Bistriţa prin divizarea Întreprinderii de materiale

de construcţii. Integrarea fabricii de teracotă în Teraplast;

1992

Înfiinţarea societăţii mixte româno–maghiare TERAPLAST GP SA;

1995

TERAPLAST GP devine societate cu capital integral privat;

1998

Formarea GRUPULUI TERAPLAST impreună cu Plastsistem SA Bistriţa şi Politub

SRL Bistriţa.

MAI 2004

TERAPLAST GP primeşte "Premiul Calităţii pentru Producători";

MAI 2005

TERAPLAST GP la CONSTRUCT EXPO Bucureşti.

Pornind de la adevărul “A NU REUŞI SĂ PLANIFICI ÎNSEAMNĂ A

PLANIFICA SĂ NU REUŞEŞTI”, firma noastră care vizează în exclusivitate

REUŞITE a planificat aşa cum este stabilit în declaraţia de Politică a Calităţii ca

incepând din anul 2004 să înceapă o etapă nouă în drumul ascendent calitativ pe care

îl va parcurge în următorii ani, etapă care vizează lansarea în cursa pentru obţinerea

Premiului Român al Calităţii

Teraplast gp este:

3

Page 5: Logistica - Teraplast GP

Lider de piaţă la ţevi PVC , granule PVC, profile PVC pentru amenajări

interioare şi exterioare:

Producător de ţevi din polipropilenă ignifugată şi Random;

Unic producător în România de profile PVC cu 5 camere izolatoare pentru

tâmplărie – sistem tp5000.

Lansarea oficială a noului sistem pentacameral de profile din PVC pentru tâmplărie

TP5000, produs şi comercializat de Teraplast GP SA, a avut loc la Bistriţa.

Profilele din PVC pentru tîmplărie cu 5 camere reprezintă un produs de înaltă calitate,

Teraplast GP devenind primul producător autohton de profile pentacamerale.

Compania îşi propune să producă în 2005 circa 2.200 tone de profile din PVC pentru

tâmplărie/an. Importul de sisteme de profile din PVC pentru ferestre şi uşi reprezintă

66% din piaţa autohtonă. Firmele care produc în România acoperă în prezent 34%.

Prin noul sistem TP5000 vizăm atingerea unei cote de piaţă de 12% din cota

importatorilor. Producătorii de tâmplărie au acum la dispoziţie un sistem competitiv,

similar celor din import.

Piaţa autohtonă de profile PVC pentru ferestre şi uşi cu geam termoizolant este în

continuă dezvoltare. Eliminarea taxelor vamale în relaţia cu UE a permis multor

producători europeni să pătrundă liber pe piaţa locală. În prezentarea propriilor

sisteme de profile, majoritatea acestora ilustrează “calitatea deosebită a muncii” în

ţara în care se află sediul companiei, iar astfel menţin un preţ ridicat la profile. Totuşi,

este de notorietate faptul că unii dintre cei mai importanţi furnizori internaţionali de

profile au şi unităţi de producţie situate ăn Europa de Est.

Calitatea oricărui produs este influenţată decisiv de materia primă, performanţa

utilajelor şi nivelul de pregătire al personalului. Pentru obţinerea profilelor TP5000,

4

Page 6: Logistica - Teraplast GP

Teraplast GP foloseşte materie primă din import (Germania, Franţa, Belgia).

Liniile noastre de extrudare sunt de ultimă generaţie- “Theysohn” Austria- fapt ce ne

permite realizarea unui produs competitiv.

Cap.2. Organigrama firmei

CONTABIL

CONTROLUL CALITATII

RESURSE UMANE

ASIGURAREA CALITATII

5

DIRECTOR GENERAL

ATELIER CONFECTII PVC

REPARATII PRODUSE PVC

MONTAJ PRODUSE PVC

Page 7: Logistica - Teraplast GP

Total personal: 20

Din care:

Conducere: 2

Cap.3. Logistica de sprijin. Logistica operationala. Logistica de pilotaj

3.1. Pretul

Firma TERAPLAST foloseste ca strategie de pret strategia pretului scazut,

care are rolul de a atrage clientii si de a-i stimula sa aleaga produsele acestei firme.

Obiectivul este maximizarea profitului si a cotei de piata.

Pretul depinde de materialele folosite, puterea pe care o au centralele, de

amploarea lucrarii,etc.

3.2. Promovarea

Promovarea firmei se face prin:

Reclama:

- media: presa scrisa, audiovizual, radio, afisaj stradal, la locul unde

se realizeaza serviciul, publicitate pe vehicole,cataloage, pliante;

- din gura in gura;

- reclama directa:distribuirea unor informatii prin posta, sau direct

la domiciliul clientului, in cutia postala, sau a unor fluturasi, in locuri

publice.

Relatii publice:sigla

6

Page 8: Logistica - Teraplast GP

Promovarea vanzarilor:reduceri de pret.

Vanzarea personala.

3.3. Salarizarea

In paralel cu salarizarea obisnuita , firma acorda si premii care reprezinta o

componenta a sistemului de salarizare menita sa stimuleze cresterea preocuparii

personalului pentru anumite aspecte calitative ale activitatii.prin contractul colectiv

se stabilesc:obiectivul premierii, sursa fondurilor, limitele premiilor individuale.

Deasemenea se mai acorda sporuri pentru conditii deosebite de munca, cum ar fi

munca de noapte,care reprezinta adaosori la salariul tarifar pentru accentuarea

stimularii personalului in anumite directii.

Pe langa aceasta se mai acorda participarea la profit sub forma de dividente,

care asigura legarea mai stransa a castigurilor totale a angajatilor de rezultatele

obtinute in unitatea in care isi desfasoara activitatea.

3.4. Contactele cu furnizorii

Experienţa de peste 25 de ani în prelucrarea PVC-ului, profesionalismul

angajaţilor şi poziţia de lider pe piaţa produselor prelucrate din mase plastice oferă

garanţia calităţii produselor. Compania a efectuat un studiu referitor la structura

ferestrelor şi condiţiile climaterice din România. Ca urmare a analizei, a fost dezvoltat

un sistem de profile PVC care să îndeplinească cerinţele actuale de termo-fonoizolare

şi design. S-au iniţiat colaborări cu furnizorul de soft “Klaes” şi cel de feronerie

“Roto” pentru a asigura soluţii complete partenerilor noştri. Pentru diversificarea

ofertei şi câştigarea unui segment important de parteneri, producătorii s-au orientat

7

Page 9: Logistica - Teraplast GP

către fuziuni şi achiziţii, noul concept fiind dotarea cu materii prime şi utilaje de la

furnizorii cei mai renumiţi în domeniu. Astfel se urmăreşte creşterea popularităţii şi

siguranţa calităţii prin care vom atrage cât mai mulţi clienţi. Anul trecut, producţia de

tâmplărie din aluminiu a totalizat 5.000mp, în creştere cu 78% faţă de 2003. Sistemele

de profile utilizate la execuţia de tâmplărie din aluminiu şi faţade cortină au fost

Metra, Schuco şi Alumil. Feroneria care echipează tâmplăria din aluminiu este

asigurată de furnizorul de profile, iar geamul termoizolant este livrat de International

Glas şi Snow Queen. Pentru acest an se estimează o producţie totală de 6000mp

ferestre, uşi şi faţade cortină din aluminiu. Am reuşit să ne integrăm într-o organizare

precisă, coordonarea fiind efectuată pe loturi de lucrări.

3.5. Segmentarea pieţei (clienţii)

Politica firmei este să fim aproape de clienţi.

Promovând tehnologiile moderne, compania se adresează tuturor

segmentelor de piaţă, fie alegerea produsului în funcţie de calitate, preţ sau design.

Descrierea segmentelor:

Majoritatea (45%) aleg produsul ţinând cont de calitatea acestuia, implicit de

rezistenţă şi eficienţă. O altă categorie de cumpărători reprezentând 17% îşi

aleg produsul în funcţie de design. Aceştia doresc produsul să fie modern,

plăcut, luxos, să creeze o ambianţă distinsă;

De asemenea sunt apreciate şi proprietăţile termoizolare şi izolare fonică

(12%,17%) reprezentând latura practică, utilă;

Preţul este privit din punct de vedere subiectiv, respectiv clienţii cu venit

mare nu ţin cont de preţ atâta timp cât satisfacţia este maximă, pe când cei

cu venit redus sau mediu doresc un preţ rezonabil, chiar redus, deşi nu au de

obiectat din punct de vedere al calităţii.

8

Page 10: Logistica - Teraplast GP

3.6. Producţia

Sistemul de producţie este alcătuit din mai multe subsisteme (profile

diferite), care oferă numeroase posibilităţi de configurare. Investiţiile suplimentare de

300.000euro au dus la crearea unui flux tehnologic nou ce permite creşterea

productivităţii. Cele 2 linii speciale – pentru execuţia de tâmplărie din aluminiu, cu

capacitatea de 100mp/schimb de 8 ore, şi linia Urban pentru prelucrarea profilelor din

PVC, care permite execuţia a 30-40mp de ferestre şi uşi/schimb – sunt de ultimă

generaţie.

Stadiul organizării în producţie şi montaj

Organizarea unei companii care realizează tâmplărie din aluminiu sau PVC

depinde de o serie de indicatori, pe baza cărora se efectuează analiza:

Organizarea generală presupune stabilirea termenelor, punerea la dispoziţie a

materialelor, calificarea angajaţilor, prelucrarea informaţiilor din punct de

vedere tehnic şi economia timpului;

Derularea activităţii şi modul de lucru;

Echiparea cu maşini, utilaje mijloace de transport, etc.

Pentru efectuarea schematică a organizării totale se impune planificarea capacităţii,

exploatarea echipamentelor şi conducerea optimă a societăţii. Planificarea termenelor

se va face pentru toate domeniile: administrativ, execuţie, montaj. Volumul de muncă

necesar departamentului tehnic trebuie calculat separat de cel pentru execuţie şi

montaj. Timpul pentru departamentul tehnic se determină cu ajutorul calculaţiei

contractului în ansamblu sau pe fracţiuni, în cazul lucrărilor de amploare. Împreună cu

angajaţii, se hotărăşte câte ore din program pot fi alocate fiecărei lucrări în parte, apoi

9

Page 11: Logistica - Teraplast GP

se calculează costul/oră pentru fiecare persoană în parte. Planificarea în amănunt a

derulării contractului va include următoarele:

a) montajul – după planul construcţiei;

b) producţia – se finalizează cu două săptămâni înaintea montajului;

c) departamentul tehnic – pregătirea documentaţiei începe la cel mult o

săptămână după obţinerea contractului;

d) supravegherea montajului – activitatea se va derula cu o săotămână înainte

de execuţia lucrărilor până la o săptămână după finalizarea acestora;

e) finisare;

f) construcţie – începe cu o săptămână înainte de finalizarea pregătirii

activităţii şi durează până la încheierea construcţiei;

g) verificare – o săptămână după finalizarea construcţiei până la sfârşitul

activităţii.

3.7. Depozite şi distribuitori

TERAPLAST GP dispune de un sistem de vânzări format din depozite proprii

în teritoriu, distribuitori autorizaţi în principalele zone ale ţării, precum şi agenţi

comerciali zonali, urmărindu-se în acest fel o acoperire integrală a pieţei interne.

Firma organizeaza livrari de marfuri direct din depozitul propriu la domiciliul

consumatorilor pe baza comenzilor telefonice si scrise.Spatiile pentru depozitarea

marfurilor este necompartimentata, datorita unor avantaje cum ar fi:

- conditii bune in ceea ce priveste mecanizarea operatiilor;

- azezarea si preluarea usoara a marfurilor;

- pot fi utilizate mijloace suspendate de transport, cum ar fi podurile rulante;

- spatial de depozitare este folosit intensive.

10

Page 12: Logistica - Teraplast GP

Datorita materialelor din care sunt confectionate aceste marfuri ele trebuie

ferrite de actiunea unor agenti externi cum ar fi:apa, zapada.

Utilajele comerciale ale depozitului

- mijloace pentru depozitare;

- mijloace pentru ingrilirea marfurilor;

- mijloace pentru transport si ambalare(aparate de ridicat, palete)

Depozitul ca structura :

- cladirile pentru stocari sunt construite pe acelasi nivel;

- cladirile sunt construite pe un schelet de beton armat;

- suprafata pe care sunt amplasate cladirile suporta o incargaura de

1700kg/mp

- datorita inaltimii este utilizata la maximum.

Pentru a realize un randament in ceea ce priveste miscarea marfurilor, aceastea

sunt asejate in zonele cu maxim acces, distantele pe parcurs sunt cele mai scurte

posibile si in ceea ce priveste timpul marfurile sunt deplasate in cat mai scurt

timp.Deasemenea este asigurat accesul imediat la elementele de securitate.

Locul unde este depozitata marfa se realizeaza pri codificare(un cod din cinci

cifre).

Codificarea prin introducerea unei fise distincte pe sortiment permite regasirea

unei palete sau a unui anumit model al marfii. Pe baza unei asemenea evidente,

principiul”prima marfa intrata-prima marfa iesita”, poate fi respectat fara

dificultate, odata cu emiterea dispozitiei de comisionare catre manevrantul de

electrostivuitor.

11

Page 13: Logistica - Teraplast GP

3.8.Comenzile

Comenzile sunt cunoscute prin telefon, fax. In scris, transmitere personala.

Identificarea comenzii se refera la numarul comenzii, data acesteia, adresa

clientului, denumirea, codul articolului, cantitatea, pretul, termenul de livrare,

numele clientului si rabatul commercial.

Atunci cand se preia o comanda se are in vedere verificarea si elaborarea:

- cantitatea si valabilitatea comenzii;

- confirmarea comenzii;

- dispozitiei de livrare;

- date statistice.

Preluarea comenzilor este importanta pentru ansamblul activitatilor logistice

intrucat aduna si stogheaza informatiile necesare functionarii in cele mai bune

conditii ale sistemului logistic.

Depozit TERAPLAST GP in Bucuresti

Oraş Otopeni, judeţul Ilfov.

Distribuitori:

Ambient SRL - Sibiu;

Arabesque SRL – Galaţi;

Baduc SA – Bucureşti;

Comat Harghita SA – Miercurea Ciuc;

Conely Conf – Craiova;

Decora Stil SRL – Slatina;

12

Page 14: Logistica - Teraplast GP

Economic SRL – Tg. Jiu;

Tiger Amira SRL – Oradea.

3.9. Transportul

TERAPLAST GP asigură transportul gratuit, indifferent de mărimea comenzii

efectuate, transportul fiind rapid şi prompt. Transportul în afara oraşului este de

1lei/km. Se realizează cu maşinile proprii ale firmei: camionete, tiruri, remorci, în

funcţie de mărimea comenzii.Garantăm siguranţa produselor pe durata transportului,

acestea fiind ambalate în cele mai bune condiţii şi ambalaje potrivit gradului de risc al

deteriorării. Produsele vor fi ambalate în cutii de carton rezistente şi adaptate formei

produsului transportat.

Exploatarea proprie are unele avantaje, precum:

- permite o relatie mai puternica cu clientii;

- transportul este mai promt;

- dotarile speciale;

- garantia primirii marfurilor in cele mai bune conditii.

3.10. Gestiunea stocurilor

Componenta de Management a Stocurilor folosita bde firma noastra ,

gestioneaza toate operatiile de modificare a stocurilor din depozite, oferind

posibilitatea se ase lucra cu informatii corecte, in timp real.

Componenta de Management a Stocurilor este utila deoarece ajuta la

eliminarea;

- neconcordantelor intre evidentele cantitative si valorice ;

- reducerea cheltuielilor cu gestiunea stocurilor;

- actualizarea zilnica a situatiei stocurilor;

13

Page 15: Logistica - Teraplast GP

- stabilirea necesarului de aprovizionare si brealizarea aprovizionarii pe baza

unui model optim.

Ca functionalitati:

- ofera informatiile specifice pentru articolele din stoc cum ar fi cantitatea

rezervata , locatia precisa, caracteristicile tehnice;

- sistemul emite nota pentru inregistrarea contabila a fiecarii tranzactii de stoc;

- se pot afla informatii utile din istoricprivind preturile si conditiile de

aprovizionare;

- pot fi utilizate motode multiple de calcul si evaluare a stocurilor.

3.11. Tipologia magazinului

In organizarea si desfasurarea activitatii magazinul societatii este de tipul

magazinului cu alegerea marfurilor pe baza de modele expuse, stocul fiind depozitat

in spatii auxiliare ale magazinului.Se alege un model pe baza celor expuse dupa care

vanzatorul elibereaza modelul din stoc.

La construirea acestui magazin s-a tinut cont de stilul de viata a cumparatorului,

veniturile economice ale acestuia precum si de dimensiunea familiei acestuia.

Gestiunea magazinului

Operatiile de pregatire a marfurilor pentru vanzare sunt destul de diverse:

- comune sortimentelor aprovizionate, cum este:sonarea, etichetarea,

dezambalare;

- specifice unor anumite produsa cum este montarea finala a unor produse.

Sala se aprovizioneaza dupa terminarea zilei de lucru.

Pregatirea locului de vanzare presupune:

- aprovizionarea cu marfuri a acestuia;

14

Page 16: Logistica - Teraplast GP

- aranjarea marfurilor cat mai estetic;

- afisarea preturilor pe modelele expuse;

- cunoasterea de catre vanzator a preturilor si caracteristicilor produselor.

Publicitatea la locul de vanzare, expozitiile deschise, scutesc vanzatorii de a

da tot mai multe informatii suplimentare in ceeea ce priveste preturile, modelele,

caracteristicile produselor.

Marfurile sunt aranjate in asa fel in cat sa iasa in evidenta caracteristicile cele

mai importante de care dispun.

Deasemenea trebuie sa existe o buna analiza in ceea ce priveste cererea de

merfuri aprovizionarea cu merfuri, servirea clientilor si respectarea orarului.

Marfurile sunt expuse in sala de vanzare iar cumparatorii au acces liber la

aceste exemplare pentru a le studia cat mai bine.Consultatiile suplimentare sunt

date de catre vanzator care elibereaza bonul fiscal livreaza marfurile.

Se ofera si servicii suplimentare cumparatorilor magazinului respectiv cum

ar fi transportul gratuit la domiciliu, montarea produselor cumparate si asistenta

tehnica de specialitate pentru produsele care beneficiaza de un termen de

garantie.De asemenea, se ofera posibilitatea ca dupa probarea produsului, sa se

poata aduce anumite comentarii in ceea ce priveste satisfactia, prin telefon sau prin

posta.

Produsele acestei firme se vand si pe baza de catalog sau prin metode

electronice.

Logistica comerciala - sistemul informational din cadrul acesteia

Sistemul informational este ansamblul de elemente implicate in procesul de

colectare, transmisie si prelucrare de informatii.

Rolul sistemului informational este de a transmite informatia intre diferite

elemente.

15

Page 17: Logistica - Teraplast GP

Printre posibile activitati desfasurate in cadrul acestui sistem se numara:

achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si

transferul acestora intre diferite compartimente si apoi centralizarea datelor.

In cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se desfasoara cu

ajutorul tehnicii de calcul.

Intr-un sistem informatic pot intra calculatoarele, sistemele de transmisie a

datelor, date de prelucrare, personal ce exploateaza tehnica de calcul, etc.

Fiecare dintre clientii acestei firme are o fisa inclusa in baza de date si care

contine: nume si prenume, adresa, numar de telefon, data primei completari,

istoricul cumpararilor precum si alte date cum ar fi: sexul, varsta, stare civila, venit

si profesie.

Managementul stocurilor de marfuri, asistat de calculator, permite firmei sa

diminueze stocurile, prin aceasta transferandu-se functia de depozitare la

producator.In acest fel se diminueaza cantitatile comandate si se accelereaza ritmul

de efectuare a comenzilor si livrare a acestora.

Servicii ataşate produselor, garanţie

Politica firmei este să fim aproape de clienţi, iar pentru a veni în sprijinul acestora

am pregătit un program de susţinere care include:

Manual de utilizare, instrucţiuni de confecţionare, montaj şi utilizare în

exploatare;

Softul Klaes pentru construcţia de ferestre;

Set de freze şi baze de aşezare pentru ferestre;

Set de freze şi baze de aşezare pentru uşi;

Materiale promoţionale (cataloage, bannere);

Instruirea personalului privind modul de confecţionare şi consultanţă tehnică

permanentă;

16

Page 18: Logistica - Teraplast GP

Consultanţă pentru dotarea unităţii de producţie;

Posibilitatea achiziţiei de utilaje prin intermediul unor firme de leasing cu

care societatea colaborează sau prin BCR;

Asigurăm un an garanţie de la cumpărare

17

Harta segmentelor

termoizolant

izolant fonic

design

pret

calitate

Page 19: Logistica - Teraplast GP

Cap.4. Analiza economico-financiara a intreprinderii

4.1.Determinarea costului unitar pentru fabricarea unui geam termopan

1.)Materie prima(cost unitar ) norma de consum* pret (buc) 2mp aluminiu*1.017 =50.878 lei

2.)Energie  1.5kw/h *2600=3.900 lei

3.) Combustibil –

4.)Amortizarea utilajului : =5% din valoarea

utilajului

45.000.000mil * 5% = 2.250.000 lei/an

750 lei/buc - amortizarea unitara pe bucata

5.) Personal

=28.235lei/buc

6.) Somaj 1% din 28.235 lei = 282,350lei CAS 40% din 28.235 lei = 11.294 lei CASS 6.5% din 28.235 lei = 1.835,275 lei

TOTAL………….=99.424 lei Cost de productie unitar cu materia prima

CGS( cheltuieli generale de sectie) =25%*99.424 =24.856 lei……………………………………………………………………….

18

Page 20: Logistica - Teraplast GP

99.424 +24.856 =124.280lei

CGA(cheltuieli generale ale administratiei)=15%*124.280 =18.642 lei 124.280 + 18.642 =142.922lei - cost de productie

Profit 30%*142.922 =42.876 leiPrêt de vanzare :142.922 + 42.876 =185.799 leiTVA 19% *185.799= 35.301 lei

Prêt de facturare 185.799+35.301 =221.100lei

4.2. Aprecierea economica 

,

r = rata de profit prestabilita in valoare de 30%

- cantitatea pe

care trebuie sa o vand

Cheltuielile fixe sunt :cheltuieli cu hala de lucru in valoare de 4.000.000 lei / luna = 48.000.000 lei /an ; incalzirea halei in valoare de 2.500.000 lei/ luna = 15.000.000 lei/ 6 luni ; amortizarea in valoare de 2.250.000 lei / an ; consum de apa rece pe un an de zile in valoare de 180.000 lei ; consum de apa calda in valoare de 384.000 lei pe an

Pretul de vanzare al unui geam termopan este de 3.850.000 lei .

19

Page 21: Logistica - Teraplast GP

4.3. Rentabilitatea economica

=3.000*3.850.000 = 11.550.000.000 lei

4.4. Rentabilitatea financiara

20

Page 22: Logistica - Teraplast GP

BIBLIOGRAFIE

1. I.C. DIMA - „Planificarea logisticii comerciale a firmei” ,Tribuna

Economica-1998;

2. ANA LUCIA RISTEA - „Distributia marfurilor”- Editura Didactica

21