Lista tarife si comisioane BVB Piata Reglementata de la 1 ianuarie … tarife si comisioane...

28
Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Lista Tarife si Comisioane practicate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate la vedere si la termen* I.Nivel maxim 1 tarife si comisioane percepute Participantilor la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti S.A. a. Tarife generale Nr. crt. Tip tarif Valoare tarif (lei) Observatii 1 Tarif pentru admitere ca Participant la sistemul de tranzactionare al BVB, la piata reglementata la vedere si la piata reglementata la termen (licenta netransmisibila de tranzactionare) 200.000 inclusiv TVA se plateste anticipat in vederea admiterii pe ambele piete reglementate administrate de BVB; datorat de intermediarii/firmele de investitii din Romania, statele membre si statele nemembre nu se aplica entitatilor de natura Traderilor 2 Tarif pentru admitere ca Participant la sistemul de tranzactionare al BVB la piata titlurilor de stat 5.000 inclusiv TVA 3 Tarif lunar pe terminal 250 / luna inclusiv TVA pentru accesarea sistemului de tranzactionare al BVB ; incepand de la al 6-lea terminal/luna. 1 Consiliul Bursei va stabili nivelul efectiv al tarifelor si comisioanelor percepute, precum si scutiri si/sau reduceri de la plata acestora

Transcript of Lista tarife si comisioane BVB Piata Reglementata de la 1 ianuarie … tarife si comisioane...

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Lista Tarife si Comisioane practicate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

  pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate la vedere si la termen*

  I.Nivel maxim1 tarife si comisioane percepute Participantilor la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

  a. Tarife generale

  Nr.

  crt. Tip tarif Valoare tarif (lei) Observatii

  1

  Tarif pentru admitere ca Participant la sistemul de

  tranzactionare al BVB, la piata reglementata la vedere

  si la piata reglementata la termen (licenta

  netransmisibila de tranzactionare)

  200.000

  inclusiv TVA

  ♦ se plateste anticipat in vederea admiterii pe ambele

  piete reglementate

  administrate de BVB;

  ♦ datorat de intermediarii/firmele de

  investitii din Romania, statele

  membre si statele nemembre

  ♦ nu se aplica entitatilor de natura Traderilor

  2 Tarif pentru admitere ca Participant la sistemul de

  tranzactionare al BVB la piata titlurilor de stat

  5.000 inclusiv TVA

  3 Tarif lunar pe terminal 250 / luna

  inclusiv TVA

  ♦ pentru accesarea sistemului de tranzactionare al BVB ;

  ♦ incepand de la al 6-lea terminal/luna.

  1 Consiliul Bursei va stabili nivelul efectiv al tarifelor si comisioanelor percepute, precum si scutiri si/sau reduceri de la plata acestora

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  b. Tarife si comisioane pentru piata reglementata la vedere

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  1 Tarif anual aferent calitatii de participant 1.500 / an

  inclusiv TVA ♦ scadenta la 31 martie

  2

  Tarif anual aferent calitatii de Participant la piata de

  titluri de stat

  1.500 inclusiv TVA

  Oferte publice initiale de vanzare

  Oferte publice primare de vanzare

  Alte modalitati primare de vanzare

  0,135%

  din valoarea vanzarilor

  Nu se percepe comision de

  cumparare

  Oferte publice secundare de

  vanzare

  Alte modalitati secundare de

  vanzare

  0,135% din valoarea vanzarilor

  Nu se percepe comision de

  cumparare

  0,216% din valoarea vanzarilor

  3 Comision oferte

  publice (actiuni)

  Oferte publice de cumparare

  0,216% din valoarea cumpararilor

  4

  Comision oferte

  publice (toate

  tipurile de

  obligatiuni)

  Oferte publice initiale de vanzare

  Oferte publice primare de vanzare

  Alte modalitati primare de vanzare

  0,007% din valoarea vanzarilor

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  0,007% din valoarea cumpararilor

  0,0216% din valoarea vanzarilor

  Oferte publice secundare de

  vanzare

  Alte modalitati secundare de

  vanzare

  0,0216% din valoarea cumpararilor

  0,0216% din valoarea vanzarilor

  Oferte publice de cumparare 0,0216% din valoarea cumpararilor

  0,117% din valoarea vanzarilor

  5 Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata

  Regular (actiuni) 0,045% din valoarea cumpararilor

  0,08% din valoarea vanzarilor 6

  Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata

  Regular (actiuni) pentru Participantii la piata care

  detin calitate de Market Makeri 0,027% din valoarea cumpararilor

  0,00057% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la vanzare

  minim 1 leu – maxim 24 Lei

  7

  Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata

  Principala (titluri de stat) pentru Participantii la piata

  /Participantii la piata de titluri de stat, care detin

  calitatea de Market Makeri pentru seriile de titluri de

  stat: 0,00057% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la cumparare

  minim 1 leu – maxim 24 Lei

  Contracte cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  17 lei + 0.00025 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei - la vanzare,

  dar nu mai mult de 57 lei

  17 lei + 0,00025 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei - la cumparare,

  dar nu mai mult de 57 lei

  Contracte cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

  0,16% din valoarea vanzarilor

  8 Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata Odd

  Lot (actiuni) 0,1% din valoarea cumpararilor

  0,117% din valoarea vanzarilor

  9 Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata Deal

  (actiuni) 0,045% din valoarea cumpararilor

  0,117% din valoarea vanzarilor

  10 Comision de tranzactionare drepturi (in Rights

  Market) 0,045% din valoarea cumpararilor

  0,0216% din valoarea tranzactiei cu obligatiuni –

  la vanzare

  11 Comision de tranzactionare a tuturor tipurilor de

  obligatiuni, in toate Pietele, exclusiv piata primara 0,0216% din valoarea tranzactiei cu obligatiuni –

  la cumparare

  0,0008% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la vanzare

  minim 1 leu – maxim 24 lei

  12 Comision de tranzactionare pentru titlurile de stat

  0,0008% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la cumparare

  minim 1 leu – maxim 24 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  24 Lei + 0,00036% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la vanzare,

  dar nu mai mult de 81 Lei

  24 Lei + 0,00036% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la cumparare,

  dar nu mai mult de 81 Lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

  1% din valoarea vanzarilor 13

  Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor

  (pentru actiuni, drepturi)

  Inclusiv TVA 1% din valoarea cumpararilor

  0,1% din valoarea tranzactiei – la vanzare 14

  Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor

  (pentru toate tipurile de obligatiuni etc.)

  Inclusiv TVA 0,1% din valoarea tranzactiei – la cumparare

  0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la vanzare

  minim 1 leu – maxim 27 lei

  0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la cumparare

  minim 1 leu – maxim 27 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

  27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la vanzare,

  dar nu mai mult de 90 Lei

  15 Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor

  pentru titluri de stat

  Inclusiv TVA

  27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la cumparare,

  dar nu mai mult de 90 Lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

  0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la vanzare

  minim 1 leu – maxim 19 lei

  16 Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor

  pentru titluri de stat pentru Participantii la piata

  /Participantii la piata de titluri de stat, care detin

  calitatea de Market Makeri 0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la cumparare

  minim 1 leu – maxim 19 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei - la vanzare,

  dar nu mai mult de 63 Lei

  Inclusiv TVA

  19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei - la cumparare,

  dar nu mai mult de 63 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

  0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la vanzare

  minim 1 leu – maxim 27 lei

  0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat –

  la cumparare

  minim 1 leu – maxim 27 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

  27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la vanzare,

  dar nu mai mult de 90 Lei

  17 Tarif de invalidare a tranzactiilor pentru titluri de stat

  Inclusiv TVA

  27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei – la cumparare,

  dar nu mai mult de 90 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

  0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la vanzare

  minim 1 leu – maxim 19 lei

  0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat

  – la cumparare

  minim 1 leu – maxim 19 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare ≤ 3 milioane lei

  19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei-la vanzare,

  dar nu mai mult de 63 lei

  18

  Tarif de invalidare a tranzactiilor pentru titluri de stat

  pentru Participantii la piata /Participantii la piata de

  titluri de stat, care detin calitatea de Market Makeri

  Inclusiv TVA

  19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai

  mare de 3 milioane Lei - la cumparare,

  dar nu mai mult de 63 lei

  Tranzactii cu valoare de

  tranzactionare > 3 milioane lei

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt. Tip tarif / comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  2.000

  Intr-un an calendaristic (01.01-

  31.12)

  Pentru a treia si a patra solicitare

  de corectare a unor tranzactii

  3.000 Pentru a cincea solicitare

  19

  Tarif suplimentar de corectie a erorilor tranzactiilor

  (pentru actiuni, drepturi, toate tipurile de obligatiuni

  etc., cu exceptia titlurilor de stat )

  Inclusiv TVA

  5.000 Incepand cu a sasea solicitare

  150 inclusiv TVA

  Examinare aferenta dobandirii

  calitatii de agent de bursa sau

  atestarii anuale

  300 inclusiv TVA

  Prima reexaminare aferenta

  dobandirii calitatii de agent de

  bursa sau atestarii anuale, precum

  si in cazul reexaminarii ca urmare

  a aplicarii unei sanctiuni 20 Tarif examen agenti de bursa

  450

  inclusiv TVA

  A doua reexaminare aferenta

  dobandirii calitatii de agent de

  bursa sau atestarii anuale, precum

  si in cazul unei noi reexaminari

  ca urmare a aplicarii unei

  sanctiuni

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  c. Tarife si comisioane pentru piata reglementata la vedere aferente produselor structurate

  Nr.

  Crt. Tip tarif /comision Valoare tarif / comision (lei) Observatii

  0,12% din valoarea vanzarilor

  (12 bps)*

  1 Comision de tranzactionare 0,05% din valoarea cumpararilor

  (5 bps)

  Se aplica tranzactiilor efectuate de catre

  participantii obisnuiti;

  Se aplica tranzactiilor efectuate de Participantul

  inregistrat ca furnizor de lichiditate pe alte

  conturi decat cel utilizat pentru inregistrarea

  tranzactiilor aferente emitentului emisiunii

  individuale respective.

  1 bps (basis point) = 0,0001 = 0,01%

  0,08% din valoarea vanzarilor

  (8 bps)

  2

  Comision de tranzactionare aplicat

  Participantilor care se inregistreaza ca furnizori

  de lichiditate 0,03% din valoarea cumpararilor

  ( 3 bps)

  Se aplica tranzactiilor efectuate de catre

  Participantul inregistrat ca furnizor de lichiditate

  pe emisiunile individuale de produse structurate,

  pe contul aferent emitentului emisiunii

  individuale respective.

  1% din valoarea vanzarilor

  (100 bps) 3

  Tarif standard de corectie a erorilor

  tranzactiilor

  Inclusiv TVA 1% din valoarea cumpararilor

  (100 bps)

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  d. Tarife pentru piata reglementata la termen (“Piata Derivatelor”)

  Nr.

  crt. Tip tarif Valoare tarif (lei) Observatii

  1

  Tarif pentru admiterea la piata

  reglementata la termen a

  Traderilor, ca Participanti la

  sistemul de tranzactionare al Bursei

  de Valori Bucuresti

  200.000 inclusiv TVA

  ♦ se plateste anticipat; ♦ datorat de entitatile autorizate de CNVM in calitate de Trader, din

  Romania, precum si din statele membre si nemembre.

  2 Tarif anual aferent calitatii de

  participant la piata reglementata la

  termen

  1.500 inclusiv TVA

  ♦ scadenta la 31 martie ♦ In conformitate cu decizia Consiliului Bursei din data de 24 noiembrie 2010,

  pentru anul 2011, sunt scutiti de la plata acestui tarif participantii la Piata

  Derivatelor.

  150 inclusiv TVA

  Pentru examinarea:

  ♦ aferenta dobandirii calitatii de agent de derivate; ♦ in cazul implementarii de produse noi

  300

  inclusiv TVA

  Pentru prima reexaminare:

  ♦ aferenta dobandirii calitatii de agent de derivate; ♦ in cazul implementarii de produse noi; ♦ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.

  3

  Tarif examen agenti de derivate

  450 inclusiv TVA

  Pentru a doua reexaminare:

  ♦ aferenta dobandirii calitatii de agent de derivate; ♦ in cazul implementarii de produse noi; ♦ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.

  4 Tarif maxim pentru tranzactionarea contractelor futures

  4.1 Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: (0 lei - 3.000 lei)

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Tarif (lei / contract) pentru

  tranzactionarea contractelor

  futures

  0,05 lei / contract

  (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care nu detin calitatea de

  Market Maker)

  0,03 lei / contract* (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care detin calitatea de

  Market Maker)

  ♦ Se achita atat de cumparator, cat si de vanzator; ♦ BVB nu percepe acest tarif in prima luna calendaristica incepand cu ziua listarii

  unui nou contract futures, pentru toate seriile acestuia. In cazul in care data

  lansarii nu coincide cu inceputul unei luni calendaristice perioada de o luna se

  extinde pana la sfarsitul lunii calendaristice imediat urmatoare.

  ♦ Tarifele aplicabile participantilor la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe contul House

  corespunzatoare seriilor IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati

  ca Market Maker.

  ♦ In conformitate cu decizia Consiliului Bursei din data de 24 noiembrie 2010, in perioada 1 decembrie 2010 – 31 decembrie 2011, sunt scutiti de la plata acestui

  tarif participantii la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker

  pentru contractele tranzactionate pe contul House corespunzatoare seriilor

  IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker

  Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: [3.000 lei – 8.000 lei)

  4.2 Tarif (lei / contract) pentru tranzactionarea contractelor

  futures

  0,15 lei / contract (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care nu detin calitatea de

  Market Maker)

  0,10 lei / contract* (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care detin calitatea de

  Market Maker)

  ♦ Se achita atat de cumparator, cat si de vanzator; ♦ BVB nu percepe acest tarif in prima luna calendaristica incepand cu ziua listarii

  unui nou contract futures, pentru toate seriile acestuia. In cazul in care data

  lansarii nu coincide cu inceputul unei luni calendaristice perioada de o luna se

  extinde pana la sfarsitul lunii calendaristice imediat urmatoare.

  ♦ Tarifele aplicabile participantilor la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe contul House

  corespunzatoare seriilor IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati

  ca Market Maker.

  ♦ In conformitate cu decizia Consiliului Bursei din data de 24 noiembrie 2010, in perioada 1 decembrie 2010 – 31 decembrie 2011, sunt scutiti de la plata acestui

  tarif participantii la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker

  pentru contractele tranzactionate pe contul House corespunzatoare seriilor

  IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker

  4.3 Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: [8.000 lei – 15.000 lei)

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Tarif (lei / contract) pentru

  tranzactionarea contractelor

  futures

  0,35 lei / contract (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care nu detin calitatea de

  Market Maker)

  0,15 lei / contract*

  (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care detin calitatea de

  Market Maker)

  ♦ Se achita atat de cumparator, cat si de vanzator; ♦ BVB nu percepe acest tarif in prima luna calendaristica incepand cu ziua listarii

  unui nou contract futures, pentru toate seriile acestuia. In cazul in care data

  lansarii nu coincide cu inceputul unei luni calendaristice perioada de o luna se

  extinde pana la sfarsitul lunii calendaristice imediat urmatoare.

  ♦ Tarifele aplicabile participantilor la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe contul House

  corespunzatoare seriilor IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati

  ca Market Maker.

  ♦ In conformitate cu decizia Consiliului Bursei din data de 24 noiembrie 2010, in perioada 1 decembrie 2010 – 31 decembrie 2011, sunt scutiti de la plata

  acestui tarif participantii la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market

  Maker pentru contractele tranzactionate pe contul House corespunzatoare

  seriilor IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati ca Market

  Maker

  Contracte futures cu valoare notionala de referinta mai mare de 15.000 lei

  4.4 Tarif (lei / contract) pentru tranzactionarea contractelor

  futures

  0,90 lei / contract (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care nu detin calitatea de

  Market Maker)

  0,40 lei / contract*

  (in cazul participantilor la Piata

  Derivatelor care detin calitatea de

  Market Maker)

  ♦ Se achita atat de cumparator, cat si de vanzator; ♦ BVB nu percepe acest tarif in prima luna calendaristica incepand cu ziua listarii

  unui nou contract futures, pentru toate seriile acestuia. In cazul in care data

  lansarii nu coincide cu inceputul unei luni calendaristice perioada de o luna se

  extinde pana la sfarsitul lunii calendaristice imediat urmatoare.

  ♦ Tarifele aplicabile participantilor la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe contul House

  corespunzatoare seriilor IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati

  ca Market Maker.

  ♦ In conformitate cu decizia Consiliului Bursei din data de 24 noiembrie 2010, in perioada 1 decembrie 2010 – 31 decembrie 2011, sunt scutiti de la plata acestui

  tarif participantii la Piata Derivatelor care detin calitatea de Market Maker

  pentru contractele tranzactionate pe contul House corespunzatoare seriilor

  IFD pentru care participantii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  5

  Tarif pentru inchiderea

  fortata a pozitiilor deschise de

  catre BVB

  5 lei / contract

  ♦ BVB efectueaza inchidere fortata a pozitiilor deschise, indiferent de seria (scadenta) sau de valoarea notionala de referinta a contractului futures respectiv,

  in situatii deosebite si numai la solicitarea motivata a Casei de Compensare;

  ♦ Contractele inchise fortat de BVB sunt tarifate in mod suplimentar fata de tariful de tranzactionare.

  6

  Tarif pentru invalidarea unei

  tranzactii

  Inclusiv TVA

  50 lei / contract

  ♦ Este perceput de catre BVB participantului la Piata Derivatelor din culpa caruia a fost desfiintata retroactiv o tranzactie, in situatii exceptionale conform

  reglementarilor BVB sau ale Casei de Compensare.

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  II. Nivel maxim Tarif pentru emitentii de instrumente financiare2

  a) Tarife pentru emitentii de actiuni, drepturi, obligatiuni, unitati de fond

  Nr.

  crt Felul tarifului Valoarea tarifului Lei – exclusiv TVA

  1.a

  Tariful de

  procesare

  pentru

  admitere

  actiuni si

  drepturi

  1200

  Scutire pana la 1.06.2011

  1.b

  Tarif de

  procesare

  admitere

  obligatiuni si

  promovare

  intr-o

  categorie

  superioara,

  actiuni si

  obligatiuni

  1200

  Scutire pana la 1.06.2011

  Actiuni

  Nr.

  crt

  Tarif

  admitere

  Scutire pana

  la 1.06.2011

  Tarif

  mentinere

  Capitaluri proprii / Valoare

  totala medie ponderata lunara

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  promova

  re

  Tarif

  mentiner

  e

  Capitaluri proprii / Valoare

  totala medie ponderata lunara

  CATEGORIA 1 ACTIUNI CATEGORIA 2 ACTIUNI

  1 11,100 11,100 pana la 25.000.000 3,600 - 3,600 pana la 6.000.000

  2 Tarife

  admitere,

  promovare si

  mentinere la

  tranzactionare

  2 11,400

  11,400 între 25.000.000,01 si 30.000.000

  3,900

  - 3,900 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  2 Consiliul Bursei va stabili nivelul efectiv al tarifelor si comisioanelor percepute, precum si scutiri si/sau reduceri de la plata acestora

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  3 11,700

  11,700 între 30.000.000,01 si 40.000.000

  4,200

  - 4,200 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  4 12,000 12,000 între 40.000.000,01 si 50.000.000 4,500 - 4,500 între 8.000.000,01 si 9.000.000

  5 12,300

  12,300 între 50.000.000,01 si 60.000.000

  4,800

  - 4,800 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  6 12,600

  12,600 între 60.000.000,01 si 70.000.000

  5,100

  -

  5,100 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  7 12,900

  12,900 între 70.000.000,01 si 80.000.000

  5,400

  -

  5,400 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  8 13,200

  13,200 între 80.000.000,01 si 90.000.000

  5,700

  -

  5,700 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  9 13,500

  13,500 între 90.000.000,01 si 100.000.000

  6,000

  -

  6,000

  între 14.000.000,01 si 16.000.000

  10 14,100

  14,100

  între 100.000.000,01 si

  150.000.000 6,300

  -

  6,300 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  11 15,000

  15,000

  între 150.000.000,01 si

  200.000.000

  6,600

  -

  6,600 între 18.000.000,01 si 20.000.000

  12 16,500

  16,500

  între 200.000.000,01 si

  250.000.000 6,900

  -

  6,900 între 20.000.000,01 si 22.000.000

  13 18,000

  18,000

  între 250.000.000,01 si

  300.000.000 7,200

  1,500 7,200 între 22.000.000,01 si 25.000.000

  14 21,000

  21,000 peste 300.000.000

  7,500

  3,000 7,500 peste 25.000.000

  Drepturi

  Nr.

  crt Tarif admitere Capitalul social nou Tarif admitere Capitalul social nou

  CATEGORIA 1 DREPTURI (preferinta, conversie, alocare etc.) CATEGORIA 2 DREPTURI (preferinta, conversie, alocare etc.) 3

  Tarif

  admitere la

  tranzactionare

  Scutire pana la

  1.06.2011 Scutire pana la 1.06.2011

  Nr.

  crt Felul tarifului Lei – exclusiv TVA

  4 Tarife Actiuni

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere

  Capitaluri proprii / Valoare totala

  medie ponderata lunara

  Tarif

  Admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere

  Capitaluri proprii / Valoare totala medie

  ponderata lunara

  CATEGORIA 3 ACTIUNI CATEGORIA INTERNATIONALA ACTIUNI

  1 3,000 3,000 pana la 4.000.000 3,600 3,600 pana la 6.000.000

  2 3,300 3,300 între 4.000.000,01 si 5.000.000 3,900 3,900 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  3 3,600 3,600 între 5.000.000,01 si 6.000.000 4,200 4,200 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  4 3,900 3,900 între 6.000.000,01 si 7.000.000 4,500 4,500 între 8.000.000,01 si 9.000.000

  5 4,200 4,200 între 7.000.000,01 si 8.000.000 4,800 4,800 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  6 4,500 4,500 între 8.000.000,01 si 9.000.000 5,100 5,100 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  7 4,800 4,800 între 9.000.000,01 si 10.000.000 5,400 5,400 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  8 5,100 5,100 între 10.000.000,01 si 11.000.000 5,700 5,700 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  9 5,400 5,400 între 11.000.000,01 si 12.000.000 6,000 6,000 între 14.000.000,01 si 16.000.000

  10 5,700 5,700 între 12.000.000,01 si 14.000.000 6,300 6,300 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  11 6,000 6,000 între 14.000.000,01 si 16.000.000 6,600 6,600 între 18.000.000,01 si 20.000.000

  12 6,300 6,300 între 16.000.000,01 si 18.000.000 6,900 6,900 între 20.000.000,01 si 22.000.000

  13 6,600 6,600 între 18.000.000,01 si 20.000.000 7,200 7,200 între 22.000.000,01 si 25.000.000

  admitere si

  mentinere la

  tranzactionare

  14 6,900 6,900 peste 20.000.000 7,500 7,500 peste 25.000.000

  5 Tarif Drepturi

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt Tarif admitere Capitalul social nou Tarif admitere Capitalul social nou

  CATEGORIA 3 DREPTURI (preferinta, conversie, alocare etc.) CATEGORIA INTERNATIONALA DREPTURI (preferinta,

  conversie, alocare etc.)

  admitere la

  tranzactionare

  Scutire pana la

  1.06.2011

  Scutire pana la

  1.06.2011

  Nr.

  crt Felul tarifului Valoarea tarifului Lei – exclusiv TVA

  Obligatiuni

  Nr.

  crt

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere Valoare emisiune / Principal

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  promov

  are

  Tarif

  mentinere Valoare emisiune / Principal

  CATEGORIA 1 OBLIGATIUNI CORPORATIVE CATEGORIA 2 OBLIGATIUNI CORPORATIVE

  1 5,550

  5,550 pana la 25.000.000

  1,800

  - 1,800

  pana la 6.000.000

  2 5,700

  5,700 între 25.000.000,01 si 30.000.000

  1,950

  - 1,950 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  3 5,850

  5,850 între 30.000.000,01 si 40.000.000

  2,100

  - 2,100 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  4 6,000

  6,000 între 40.000.000,01 si 50.000.000

  2,250

  - 2,250 între 8.000.000,01 si 9.000.000

  5 6,150

  6,150 între 50.000.000,01 si 60.000.000

  2,400

  - 2,400 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  6 6,300

  6,300 între 60.000.000,01 si 70.000.000

  2,550

  - 2,550

  între 10.000.000,01 si

  11.000.000

  6 Tarife

  admitere,

  promovare si

  mentinere la

  tranzactionare

  7 6,450

  6,450 între 70.000.000,01 si 80.000.000

  2,700

  - 2,700

  între 11.000.000,01 si

  12.000.000

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  8

  6,600

  6,600 între 80.000.000,01 si 90.000.000

  2,850

  - 2,850

  între 12.000.000,01 si

  14.000.000

  9 6,750

  6,750 între 90.000.000,01 si 100.000.000

  3,000

  - 3,000

  între 14.000.000,01 si

  16.000.000

  10 7,050

  7,050 între 100.000.000,01 si 150.000.000

  3,150

  - 3,150

  între 16.000.000,01 si

  18.000.000

  11 7,500

  7,500 între 150.000.000,01 si 200.000.000

  3,300

  - 3,300

  între 18.000.000,01 si

  20.000.000

  12 8,250

  8,250 între 200.000.000,01 si 250.000.000

  3,450

  - 3,450

  între 20.000.000,01 si

  22.000.000

  13 9,000

  9,000 între 250.000.000,01 si 300.000.000

  3,600

  750 3,600

  între 22.000.000,01 si

  25.000.000

  14 10,500

  10,500 peste 300.000.000

  3,750

  1,500 3,750 peste 25.000.000

  Nr.

  crt

  Felul tarifului Lei – exclusiv TVA

  Obligatiuni

  Nr.

  crt

  Tarif

  Admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere Valoare emisiune / Principal

  Tarif

  admitere

  Scutirepana

  la 1.06.2011

  Tarif

  mentin

  ere

  Valoare emisiune / Principal

  CATEGORIA 3 OBLIGATIUNI CORPORATIVE CATEGORIA INTERNATIONALA OBLIGATIUNI

  1 1,500

  1,500 pana la 4.000.000

  1,800

  1,800 pana la 6.000.000

  2 1,650

  1,650 între 4.000.000,01 si 5.000.000

  1,950

  1,950 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  3 1,800

  1,800 între 5.000.000,01 si 6.000.000

  2,100

  2,100 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  7 Tarife

  admitere si

  mentinere la

  tranzactionare

  4 1,950

  1,950 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  2,250

  2,250

  între 8.000.000,01 si 9.000.000

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  5 2,100

  2,100 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  2,400

  2,400 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  6 2,250

  2,250

  între 8.000.000,01 si 9.000.000 2,550

  2,550 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  7 2,400

  2,400 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  2,700

  2,700 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  8 2,550

  2,550 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  2,850

  2,850 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  9 2,700

  2,700 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  3,000

  3,000 între 14.000.000,01 si 16.000.000

  10 2,850

  2,850 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  3,150

  3,150 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  11 3,000

  3,000

  între 14.000.000,01 si 16.000.000

  3,300

  3,300 între 18.000.000,01 si 20.000.000

  12 3,150

  3,150 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  3,450

  3,450 între 20.000.000,01 si 22.000.000

  13 3,300

  3,300 între 18.000.000,01 si 20.000.000

  3,600

  3,600 între 22.000.000,01 si 25.000.000

  14 3,450

  3,450 peste 20.000.000

  3,750

  3,750 peste 25.000.000

  Tarif admitere Tarif mentinere

  CATEGORIA OBLIGATIUNI MUNICIPALE 8

  Tarife

  admitere si

  mentinere la

  tranzactionare 0,001% din valoarea nominala totala

  Scutire pana la 1.06.2011 0,05% din valoarea nominala totala

  CATEGORIA TITLURI DE STAT

  9

  Tarife

  admitere si

  mentinere la

  tranzactionare

  Scutire pana la 1.06.2011

  Nr.

  crt Felul tarifului Lei – exclusiv TVA

  10 Tarife SECTOR Organisme de Plasament Colectiv

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Nr.

  crt

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere Capitaluri proprii

  Tarif

  admitere

  Scutire

  pana la

  1.06.2011

  Tarif

  mentinere Valoarea emisiunii

  CATEGORIA ACTIUNI CATEGORIA UNITATI DE FOND

  1 3,600

  3,600 pana la 6.000.000

  3,600

  3,600 pana la 6.000.000

  2

  3,900

  3,900 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  3,900

  3,900 între 6.000.000,01 si 7.000.000

  3

  4,200

  4,200 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  4,200

  4,200 între 7.000.000,01 si 8.000.000

  4

  4,500

  4,500 între 8.000.000,01 si 9.000.000

  4,500

  4,500 între 8.000.000,01 si 9.000.000

  5 4,800

  4,800 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  4,800

  4,800 între 9.000.000,01 si 10.000.000

  6

  5,100

  5,100 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  5,100

  5,100 între 10.000.000,01 si 11.000.000

  7 5,400

  5,400 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  5,400

  5,400 între 11.000.000,01 si 12.000.000

  8 5,700

  5,700 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  5,700

  5,700 între 12.000.000,01 si 14.000.000

  9 6,000

  6,000 între 14.000.000,01 si 16.000.000

  6,000

  6,000 între 14.000.000,01 si 16.000.000

  10 6,300

  6,300 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  6,300

  6,300 între 16.000.000,01 si 18.000.000

  admitere si

  mentinere la

  tranzactionare

  11

  6,600

  6,600 între 18.000.000,01 si 20.000.000

  6,600

  6,600 între 18.000.000,01 si 20.000.000

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  12 6,900

  6,900 între 20.000.000,01 si 22.000.000

  6,900

  6,900 între 20.000.000,01 si 22.000.000

  13 7,200

  7,200

  între 22.000.000,01 si 25.000.000

  7,200

  7,200 între 22.000.000,01 si 25.000.000

  14 7,500

  7,500 peste 25.000.000

  7,500

  7,500 peste 25.000.000

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  b) Tarife pentru emitentii de produse structurate

  Nr.

  crt. Tip tarif Valoare Observatii

  1 Tarif procesare 1.200 lei

  exclusiv TVA

  Se plateste la data depunerii cererii de admitere de principiu la

  tranzactionare a produselor structurate emise in baza unui program

  cadru de oferta

  Scutire in perioada 1.06.2010 – 1.06.2011.

  2

  Tarif unic pentru admiterea la

  tranzactionare a unei emisiuni

  individuale de produse

  structurate

  3.000 lei

  exclusiv TVA

  Se iau in considerare emisiunile individuale de produse structurate

  admise la tranzactionare de emitent in anul calendaristic (emisiunile

  individuale se identifica prin codul ISIN).

  Se achita de catre emitent in termen de 5 zile lucratoare de la data

  admiterii la tranzactionare a emisiunii individuale.

  Tariful nu se percepe pentru emisiunile individuale de produse

  structurate ale aceluiasi emitent incepand cu cea de a patra

  emisiune individuala admisa la tranzactionare in perioada

  1.06.2010 – 1.06.2011.

  3

  Tarif unic pentru mentinerea la

  tranzactionare a unei emisiuni

  individuale de produse

  structurate

  500 lei

  exclusiv TVA

  1) Se percepe emitentului pentru fiecare emisiune individuala de

  produse structurate admisa la tranzactionare.

  Scadenta: in termen de 5 zile lucratoare de la data admiterii la

  tranzactionare.

  2) Se percepe emitentului pentru fiecare emisiune individuala de

  produse structurate admisa la tranzactionare in anul anterior / anii

  anteriori si care este disponibila la tranzactionare in ultima zi

  lucratoare a lunii ianuarie a anului curent. Scadenta: ziua de 15

  februarie a anului curent.

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  III. Nivel maxim Tarife pentru administrarea si diseminarea de informatii3

  a. Tarife aplicabile persoanelor fizice si juridice nerezidente

  Nr.

  crt. Tip tarif

  Valoare tarif

  (inclusiv TVA) Observatii

  1 Rapoarte ale emitentilor, furnizate prin acces la

  serviciul SFTP (EURO) 250 ♦ trimestru/acces

  2

  Rapoarte ale emitentilor, partial sau integral, furnizate

  prin transmitere electronica (posta, CD, DVD, discheta,

  etc) sau pe suport de hartie (EURO)

  20 ♦ an/emitent

  Produs “ Terminal

  OnLine” 250

  ♦ trimestru/acces

  3

  Informatii in timp real

  funizate prin produse

  create de BVB:

  (EURO) Produs “Cotatii On Line

  pentru un simbol” 35 ♦ lunar/acces

  1030 ♦ an /acces

  10 ♦ luna / utilizator final (“end-user”) categoria profesional

  1 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) categoria individual 4

  Informatii in timp real furnizate catre persoane

  juridice, in format XML, prin serviciul Web_OnLine

  (Date Nivel 1)(EURO)

  gratuit ♦ in scopuri educationale

  720 ♦ an/ licenta indici timp real

  540 ♦ an/ licenta indici intarziati

  300 ♦ an/ licenta indici la sfarsitul zilei 5

  Informatii furnizate catre distribuitorii de date

  specializati (“data vendors”) – Pachet Indici bursieri

  (EURO)

  gratuit ♦ luna/ utilizator final (“end-user”), din categoria profesional si

  individual

  6 Informatii furnizate catre distribuitorii de date

  specializati (“data vendors”) – Pachet Date Timp Real 3000 ♦ an/ licenta (Piata Spot + Piata Derivate Date Nivel 1)

  3 Consiliul Bursei va stabili nivelul efectiv al tarifelor si comisioanelor percepute, precum si scutiri si/sau reduceri de la plata acestora

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  4200 ♦ an/ licenta (Piata Spot + Piata Derivate Date Nivel 2)

  10 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) Date Nivel 1, categoria profesional

  20 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) Date Nivel 2, categoria profesional

  1 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) Date Nivel 1, categoria individual

  (EURO)

  2 ♦ luna/utilizator final (“end-user”) Date Nivel 2, categoria individual

  2100 ♦ an/ licenta (Piata Spot + Piata Derivate Date Nivel 1) 7

  Informatii furnizate catre distribuitorii de date

  specializati (“data vendors”) – Pachet Date Intarziate

  (EURO) gratuit ♦ luna/ utilizator final (“end-user”), din categoria profesional si

  individual

  1200 ♦ an/ licenta (Piata Spot + Piata Derivate Date Nivel 1) 8

  Informatii furnizate catre distribuitorii de date

  specializati (“data vendors”) – Pachet Date la Sfarsitul

  Zilei (EURO) gratuit ♦ luna/ utilizator final (“end-user”), din categoria profesional si

  individual

  600 ♦ an/ site Date intarziate Nivel 1 9

  Informatii intarziate afisate pe site-uri (inclusiv indici)

  (EURO) gratis ♦ an/site Date la Sfarsitul Zilei

  1200 ♦ an/distribuitor Date in timp real Nivel 1 pe telefonie mobila

  900 ♦ an/distribuitor Date Intarziate pe telefonie mobila

  600 ♦ an/ distribuitor Date la Sfarsitul Zilei pe telefonie mobila

  10 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) Date Nivel 1, categoria

  profesional

  10 Informatii afisate pe telefoane mobile (EURO)

  1 ♦ luna/ utilizator final (“end-user”) Date Nivel 1, categoria

  individual

  11 Informatii derivate pentru constructia de indici,

  indicatori, produse structurate (extracte date) (EURO) 1200

  ♦ an/utilizator informatii derivate (extracte date) – Date in timp real Nivel 1

  12 Informatii in timp real afisate pe canale TV (EURO) 50 ♦ luna

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  gratuit ♦ Acoduri de parteneriat

  13

  Informatii tranzactionare pentru toti emitentii inclusiv

  indici, istoric, furnizate prin transmitere electronica

  (posta, CD, DVD, discheta, etc) sau pe suport de hartie

  (EURO)

  350 ♦ an (pentru un numar mai mic de emitenti se tarifeaza proportional)

  14

  Informatii partiale tranzactionare, inclusiv indici,

  istoric, furnizate prin transmitere electronica (posta,

  CD, DVD, discheta, etc) sau pe suport de hartie

  (EURO)

  0.30 ♦ pagina sau echivalent

  15 Buletine B.V.B (EURO) 10 ♦ luna/buletin

  30 ♦ integral 16

  Regulamente si proceduri furnizate prin transmitere

  electronica (email) (EURO) 0.30 ♦ pagina actualizata

  2 ♦ raport (cost fix) 17 Rapoartele suplimentare standard (EURO)

  0.30 ♦ echivalent pagina

  50

  ♦ raport (cost fix)

  18 Rapoarte suplimentare nestandardizate (EURO)

  0.30 ♦ echivalent pagina

  b. Tarife aplicabile persoanelor fizice si juridice rezidente

  Pentru rezidenti, se aplica aceleasi tarife ca pentru nerezidenti, in lei, la cursul de schimb al BNR la data emiterii facturii sau

  la data prevazuta in contract, dupa caz.

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  IV. Nivel maxim Tarife pentru emitentii de produse structurate cu activ suport pe indicii BVB aplicabile pietei reglementate

  BVB, la vedere si la termen4

  a. Termeni generali privind tipurile de licente acordate pentru emitentii de produse structurate

  b. Termeni generali privind tipurile de tarife acordate pentru emitentii de produse structurate Nr. Crt. Tipuri de tarife (dupa momentul la

  care sunt colectate)

  Observatii

  1 Tarife unice Sunt platite la lansarea unui produs cu o durata de viata fixa.

  2 Tarife anuale Se aplica in cadrul unui produs cu durata de viata nelimitata(“open-end”).

  3 Tarife compuse Sunt compuse din suma fixa + componenta variabila definita in basis points( de ex. ETF)

  4 Alte tarife Sunt aplicabile pentru licente generale in functie de durata de viata a produselor structurate

  respective

  4 Consiliul Bursei va stabili nivelul efectiv al tarifelor si comisioanelor percepute, precum si scutiri si/sau reduceri de la plata acestora

  Nr. Crt. Tipuri de licente Observatii

  1 Licente individuale Emise pentru un singur produs lansat pe un indice sau pe un cos de indici.

  2 Licente generale � acopera toate produsele structurate emise pe oricare din indicii BVB de catre o banca pe durata unui an.

  � Licentele generale acopera toate filialele sau companiile subsidiare nationale sau internationale ale respectivei banci.

  � Licentele generale nu acopera Fonduri sau ETFuri.

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  c. Tarifele de licenta aplicabile emitentilor de produse structurate

  c.1. Tarife aplicabile nerezidentilor Nr.

  Crt.

  Tip tarif Cuantum tarif Observatii

  1 Tarif licenta pentru Produse Structurate (certificate, warrant, bonduri,

  SWAP-uri, optiuni OTC)

  3000 EUR pentru produse cu scadenta de pana la 2 ani

  5.000 EUR pentru produse cu scadenta de pana la 5 ani

  Tarif pentru licente individuale lansate pe unul dintre

  indicii BVB

  1.500 EUR/an pentru produse cu scadenta de peste 5 ani sau “open

  end”

  50% din tarif in cazul unui cos de 2 indici (ex. BET si Dow

  Jones)

  30% din tarif in cazul unui cos de 3 indici (ex. BET, DAX si Dow

  Jones)

  1.a.

  In cazul produselor lansate pe cosuri de indici in care se

  regasesc unul sau mai multi indici ai BVB, tarifele pentru

  licente individuale de mai sus se adapteaza in mod proportional

  cu numarul de indici din cosul respectiv

  25% din tarif in cazul unui cos de 4 sau mai multi indici (ex.

  BET, DAX, ATX si Dow Jones)

  15.000 EUR

  licenta generala

  Pentru numar nelimitat de produse cu scadente pana

  la 2 ani

  25.000 EUR

  licenta generala

  Pentru numar nelimitat de produse cu scadente pana

  la 5 ani

  1.b. Tarif pentru licente generale anuale pentru toti indicii BVB

  35.000 EUR

  licenta generala

  Pentru numar nelimitat de produse cu orice tip de

  scadenta

  2 Tarif licenta pentru fonduri

  2.a. Fonduri inchise Tarif minim 3000 EUR (care acopera active in administrare-AA de

  16.18 milioane EUR) platibili la inceputul anului, + 5 basis points (bp)

  platibili la sfarsitul anului doar pentru active in administrare ce

  depasesc pragul de 16.18 milioane EUR;

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  2.b. Fonduri de benchmark (folosesc un indice al BVB doar ca

  baza de comparatie pentru performanta fondului respectiv)

  � Nu se percep tarife de licenta; se valorifica in special optiunile de promovare/publicitate a BVB.

  � Emitentul fondului respectiv este obligat sa insereze in toate materialele promotionale un disclaimer al BVB in care se face

  referinta la indice ca fiind o marca inregistrata a BVB si la

  website-ul BVB ca sursa de informare online.

  � Daca numele unui indice BVB (BET, BET-C, BET-FI, ROTX) este inclus in numele unui fond de benchmark, se percepe un

  tarif unic de 1000 EUR.

  3 Tarif licenta pentru ETF-uri (Exchange Traded Funds)

  Pentru licente acordate cu drept exclusiv pe o perioada de maximum 2 ani 3.a.

  In urma unei licitatii la care sunt invitati sa participe toti potentialii emitenti de ETF-uri din Romania si din strainatate se stabileste care

  emitent se obliga sa plateasca cele mai mari tarife.

  Baza de pornire pentru licitatie o constituie un tarif anual compus dintr-o suma fixa de 15.000 EUR (care acopera un AA de 14.71

  milioane EUR) platibili la inceputul anului + 5 basis points (bp) platibili la sfarsitul anului doar pentru AA ce depaseste pragul de 14.71

  milioane EUR.

  In cazul unui tarif gradual legata de AA, tariful de licenta anuala consta din suma fixa de 15.000 EUR (care acopera un AA de 14.71

  milioane EUR) platibili la inceputul anului plus::

  5 bp pentru AA intre 14.71 si 29.41 milioane EUR

  4 bp pentru AA intre 29.41 si 58.82 milioane EUR

  3 bp pentru AA ce depaseste pragul de 58.82 milioane EUR (platibili la sfarsitul anului).

  3.b. Pentru licente acordate cu drept neexclusiv

 • Tarifele pentru tranzactionarea instrumentelor financiare nu includ comisionul, respectiv tariful in vigoare perceput de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

  Un tarif anual compus dintr-o suma fixa de 3.000 EUR (care acopera un AA de 14.71 milioane EUR) platibili la inceputul anului + 3

  basis points (bp) platibili la sfarsitul anului doar pentru AA ce depaseste pragul de 14.71 milioane EUR.

  In cazul unui tarif gradual legat de AA, tariful de licenta anuala consta din suma fixa de 3.000 EUR (care acopera un AA de 14.71

  milioane EUR) platibili la inceputul anului plus:

  4 bp pentru AA intre 14.71 si 22.06 milioane EUR

  3 bp pentru AA intre 22.06 si 29.41 milioane EUR

  2 bp pentru AA ce depaseste pragul de 29.41 milioane EUR

  (platibili la sfarsitul anului).

  N.B. Tarifele de licenta sunt exclusiv TVA

  c.2. Tarife aplicabile rezidentilor

  Pentru rezidenti, se aplica aceleasi tarife ca pentru nerezidenti, in lei, la cursul de schimb al BNR la data emiterii

  facturii sau la data prevazuta in contract, dupa caz

  ♦ Particularitati reduceri acordate la tarifele de licenta pentru emitentii de produse structurate Nr.

  Crt.

  Tip reducere Cuantum reducere Observatii

  1 Pentru clienti noi 0-15%

  2 Pentru produse multiple 15-25% 2-4 produse, lansate concomitent de

  catre aceeasi societate

  3 Pentru plata integrala a tarifului de licenta la momentul

  lansarii unui produs cu scadenta de peste 5 ani

  0-15%

  N.B.

  � Reducerile acordate nu se cumuleaza; se ia in calcul reducerea cu valoarea cea mai mare. � In cazul licentelor generale anuale nu se acorda reduceri.