Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru...

of 27 /27
Achizitii noi Lista publicaţiilor noi - mai 2014 1. ABC-ul proprietăţii intelectuale / Rep. Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. - Chişinău : AGEPI, 2014. - 40 p. - (Biblioteca de proprietate intelectuală). - ISBN 978-9975-911-87-0. 2. Abdullaev, Rustambek. Boysun : traditional musical culture / Rustambek Abdullaev ; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 119 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 115 (34 tit.). 3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Raport anual 2013 / AGEPI ; red. resp. : Victoria Andriuţă ; coord. : Svetlana Munteanu. - Chişinău : AGEPI, 2013. - 125, [1] p. : fot. 4. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia : ghid metodic pentru studenţii Acad. Militare "Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Foelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine. - Chişinău : S.n., 2014. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975- 42065-4-1. 5. Albu, Natalia. Securitatea naţională: aspecte teoretice şi practice / Natalia Albu ; Acad. Militară a Forţelor Armate ; Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2014. - 240 p. - ISBN 978-9975-4265-3-4. 6. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2013 = Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. - Chişinău : Statistica, 2013. - 556 p. + 1 CD-rom. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-78-932-5. 7. Arapov, Alexey V. Boysun. Masterpieces of Central Aşia / Alexey V. Arapov. - Tashkent : San'at Magazine Press, 2006. - 48 p. : fot. 8. Artisan of Christian Unity between North and East : Nathan Soderblom : his coorespondence with Orthodox personalities (1896-1931) / edit. by his grace Macarie Dragoi ; foreword : Daniel, patriarch of the Romanian Orthodox Church. - Stockholm : Felicitas, 2014. - 559, [1] p. - ISBN 978-91-980750-0-7. 9. Bacalim, A. Liberarea de răspundere penaăa a minorilor / A. Bacalim ; Ministerul Justiţtiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975- 4063-1-4. 10. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru / Gheorghe Baciu ; red. : Sofia Tiron ; cop. : Vasile Şarpe. - Chişinău : S.n., 2014. - 286 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-100-99-1. 11. Bacu, Adelina. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială / Adelina Bacu ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Fac. Economie Generala şi Drept, Catedra

Embed Size (px)

Transcript of Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru...

 • Achizitii noi

  Lista publicaiilor noi - mai 2014

  1. ABC-ul proprietii intelectuale / Rep. Moldova, Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual. - Chiinu : AGEPI, 2014. - 40 p. - (Biblioteca de proprietate intelectual). - ISBN 978-9975-911-87-0.

  2. Abdullaev, Rustambek. Boysun : traditional musical culture / Rustambek Abdullaev ; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 119 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 115 (34 tit.).

  3. Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Republicii Moldova. Raport anual 2013 / AGEPI ; red. resp. : Victoria Andriu ; coord. : Svetlana Munteanu. - Chiinu : AGEPI, 2013. - 125, [1] p. : fot.

  4. Albu, Natalia. Geopolitica i geostrategia : ghid metodic pentru studenii Acad. Militare

  "Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militar a Forelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraie Public, Catedra tiine Umanistice i Limbi Strine. - Chiinu : S.n., 2014. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975-42065-4-1.

  5. Albu, Natalia. Securitatea naional: aspecte teoretice i practice / Natalia Albu ; Acad.

  Militar a Forelor Armate ; Centrul de Studii Strategice de Aprare i Securitate. - Chiinu : S.n., 2014. - 240 p. - ISBN 978-9975-4265-3-4.

  6. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2013 = Statistical yearbook of the Republic of

  Moldova / Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova. - Chiinu : Statistica, 2013. - 556 p. + 1 CD-rom. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-78-932-5.

  7. Arapov, Alexey V. Boysun. Masterpieces of Central Aia / Alexey V. Arapov. - Tashkent

  : San'at Magazine Press, 2006. - 48 p. : fot.

  8. Artisan of Christian Unity between North and East : Nathan Soderblom : his coorespondence with Orthodox personalities (1896-1931) / edit. by his grace Macarie Dragoi ; foreword : Daniel, patriarch of the Romanian Orthodox Church. - Stockholm : Felicitas, 2014. - 559, [1] p. - ISBN 978-91-980750-0-7.

  9. Bacalim, A. Liberarea de rspundere penaa a minorilor / A. Bacalim ; Ministerul

  Justitiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975-4063-1-4.

  10. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieii i morii poeilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru / Gheorghe Baciu ; red. : Sofia Tiron ; cop. : Vasile arpe. - Chiinu : S.n., 2014. - 286 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-100-99-1.

  11. Bacu, Adelina. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea special / Adelina Bacu ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Fac. Economie Generala i Drept, Catedra

 • Drept Privat. - Chiinu : S.n., 2013. - 245 p. - Bibliogr. : p. 239-245 (65 tit.). - ISBN 978-9975-56-146-4.

  12. Bdru, Sergiu. Bolile plantelor cultivate n Republica Moldova. P. 1. Micoze / Sergiu Bdru, Zinaida Galbu ; Min. Agricult. i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Univ. Agrar de Stat din Moldova. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 370 p. : il. - Bibliogr. : p. 344-351 (125 tit.). - ISBN 078-9975-64-257-6.

  13. Beniuc, Valentin. Portrete diplomatice / Valentin Beniuc ; Inst. de Relaii Internaionale

  din Moldova. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 134 p. : portr. - ISBN 978-9975-56-147-1.

  14. Berliba, Elina. Autoimmune hepatitis : guidelines for students / Elina Berliba, Adela Turcanu ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 69 p. - Ref. : p. 65-69 (64 tit.). - ISBN 978-9975-118-35-4.

  15. Bernic, Mircea. Mecanizarea lucrrilor de incarcare i descrcare, transportare i

  depozitare : ndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an / Mircea Bernic, Marcel Rducan, Eugeniu Ciobanu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanic i Transpoturi. - Chiinu : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 35 p.

  16. Bibliotecile publice din Republica Moldova : situaii statistice : 2009-2010 / elab. :

  Victoria Vasilic, Ecaterina Dmitric ; Bibl. Na. a Rep. Moldova. - Chiinu : BNRM, 2011. - 50 p. - ISBN 978-9975-4177-3-0.

  17. Birgu, Mihail. Reglementarea juridic a pieei valorilor mobiliare : studiu monografic /

  Mihail Birgu, Ion Iova, Ina Birgu ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Fac. de Protecie, Paz i Securitate. - Chiinu : S.n., 2013. - 216 p. - Bibliogr. : p.198-213 (188 tit.). - ISBN 978-9975-4452-9-0.

  18. Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova. Statistica teritorial 2013 / Biroul

  Na. de Statistica al Rep. Moldova ; col. red. : Lucia Spoial, ... - Chiinu : S.n., 2013. - 205 p. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-4068-5-7.

  19. Bodorin, Cornelia. Impreun cu tine : metode, metodologii i practici de organizare a

  voluntariatului n domeniul psihopedagogiei speciale : (ghid metodic) / Cornelia Bodorin, Valentina Lebedeva, Maria Povorozniuc. - Chiinu : S.n., 2013. - 72 p. - Bibliogr. : p. 68-72 (96 tit.). - ISBN 978-9975-4455-4-2.

  20. Boetean, Constantin. Incidena factorilor perturbatori n evaluarea universitar / Constantin Boetean, Andrei Nastas ; Univ. de Stat de Educie Fizic i Sport, Fac. Protecie Paz i Securitate, Catedra Protecie Paz i Securitate. - Chiinu : S.n., 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 84-87 (59 tit.). - ISBN 978-9975-4425-6-5.

  21. Boetean, Constantin. Lucrare metodic "Activitatea particular de detectiv i de paz" : culegere de spete / C. Boetean, A. Bredinschi, I. Malai ; UInv. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Fac. Protecie, Paz i Securitate. - Chiinu : S.n., 2013. - 29 p. - ISBN 978-9975-4452-3-8.

 • 22. Bogus, Angela. Dezvoltare comunitar : [manual] / Angela Bogus ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 312 p. - Bibliogr. : p. 310-311 (31 tit.). - ISBN 978-9975-75-676-1.

  23. Bor, Pavel. Credo : roman / Pavel Bor ; pref. : Mihai Cimpoi ; red. : Valentina Buzil. -

  Chiinu : S.n., 2013. - 192 p. - ISBN 978-9975-53-079-8.

  24. Bostan, Ina. Bazele statului i dreptului : curriculum / Ina Bostan ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : U.T.M., 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 26-28. - ISBN 978-9975-4499-8-4.

  25. Bostan, Ina. Drept bancar i valutar : curriculum / Ina Bostan ; Univ. Tehnic a

  Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2014. - 37 p. - Ref. bibliogr. : p. 30-37. - ISBN 978-9975-127-00-4.

  26. Bostan, Ina. Drept comercial : curriculum / Ina Bostan : Univ. Tehnic a Moldovei, Fac.

  Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : U.T.M., 2014. - 43 p. - Bibliogr. : p. 38-43. - ISBN 978-9975-127-01-1.

  27. Brigalda, Eleonora. Tehnica i tehnologia pastelului n pictur i grafic : suport de curs /

  Eleonora Brigalda. - Chiinu : S.n., 2014. - 64 p. : il. - (Arta pastelului). - Bibliogr. : p. 54 (11 tit.). - ISBN 978-9975-46-175-7.

  28. Brihune, Manole. Biserica "Sfntul Nicolae" din satul Boldureti, raionul Nisporeni /

  Manole Brihune. - Chiinu : S.n., 2013. - 138, [2] p. - Bibliogr. : p. 136-139 (60 tit.). - ISBN 978-9975-66-357-1.

  29. Brihune, Manole. Miletii Mici : istorie, cultur i destine / Manole Brihune ; consultant

  t. : Mariana lapac ; Muzeul Na. de Etnografie i Ist. Natural din Chiinu ; Inst. de Studii Enciclopedice al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : Tipografia Centrala, 2013. - 574 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-1225-9.

  30. Bucun, Nicolae. Evaluarea pentru educaia incluziv a copiilor de vrsta precolar i colar mic / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac. - Chiinu : S.n., 2013. - 371 p. - Bibliogr. : p. 367-371(137 tit.). - ISBN 978-9975-57-114-2.

  31. Bulat, Valeriu. Bazele psihologiei i pedagogiei militare : suport de curs / Valeriu Bulat ; Acad. Militar a Forelr Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraie Public, Catedra tiine Umanistice i Limbi Strine. - Chiinu : S.n., 2014. - 400 p. - Bibliogr. : p. 399-400 (40 tit.). - ISBN 978-9975-4263-4-3.

  32. Burlacu, Alexandru. Proza lui Vladimir Beleaga : hermeneutica romanului / Alexandru Burlacu. - Chiinu : Gunivas, 2014. - 132 p. - Bibliogr. : p. 130-131. - ISBN 978-9975-4467-4-7.

  33. Buzan, Barry. Popoarele, statele i frica : o agend pentru studii de securitate internaional n epoca de dup Rzboiul Rece / Barry Buzan ; cu o nou ntrod. a autorului. - Ed. a 2-a. - Chiinu : Cartier, 2014. - 385 p. - ISBN 978-79-727-6.

 • 34. Capcelea, Titu. Calcul variaional cu aplicaii : metode analitice / Titu Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematic i Informatic, Dep. de Matematici Aplicate. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 145 p. - Bibliogr. : p. 144-145 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-493-8.

  35. Capcelea, Titu. Calcul variaional cu aplicaii : metode aproximaive / Titu Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematic i Informatic, Dep. de Matematici Aplicate. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 329 p. - Bibliogr. : p. 327-329 (65 tit.). - ISBN 978-9975-71-494-5.

  36. Capa, Tudor. Comentariu tiinifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova : (cu toate modificarile i completrile operate la 01.03.2014) / Tudor Capa ; red. t. : Boris Sosna, Artur Airapetean ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 443 p. - Bibliogr. : p. 432-443 (303 tit.). - ISBN 978-9975-4024-4-6.

  37. Cara, Oleg. Dezvoltarea sistemului statistic naional n contextul armonizrii cu standardele europene / Oleg Cara, Ion Partachi, Vergil Voineagu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Ciberbetica, Statistica i Informatica Economica. - Chiinu : ASEM, 2013. - 320 p. - Bibliogr. : p. 319-341 (183 tit.). - ISBN 978-9975-75-675-4.

  38. Carp, Elena. Istoria coloniei germane Baius la 100 de ani = Die geschichte der deutschen iedlung Bajusch in 100 jahren / Elena Carp, Ecaterina Girbu ; trad. in lb. germ. : Victoria Jitari, Lilia Cataraga ; Asoc. pentru Protecia Bunurilor Culturale din Moldova, Fundatia "Hanns Seidel", Bavaria. - Chiinu : S.n., 2012. - 121, [1] p. : fot. - Bibliogr. : p. 120-121 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4321-7-7.

  39. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea n coal : formarea i evaluarea compeentelor / Tatiana

  Cartaleanu. - Chiinu : Arc, 2014. - 168 p. - Bibliogr. : p. 166 (11 tit.). - ISBN 978-9975-61-783-3.

  40. Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

  Raport de activitate al Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2013 : prezentat Parlamentului, Preedintelui Rep. Moldova i Guvernului n conformitate cu prevederile art. 21 al Legii nr. 133 din 8 iul. 2011 privind protecia datelor cu caracter personal = Anual progress report of the National Center for Personal Data Protection of the Republic of Moldova for the year 2013. - Chiinu : S.n., 2014. - 152 p.

  41. Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei : (scurt istoric, imagini, bibliogr.) : dicionar

  enciclopedic. Vol. 1. A - Cahul / Alexandru Cerga. - Chiinu : Civitas, 2013. - 413 p. : il. - Bibliogr. : p. 407-411 (148 tit.). - ISBN 978-9975-4499-5-3.

  42. Chetru, Petru. Chimie analitic : metode electrochimice de analiz : (manual) / Petru

  Chetru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie i Tehnologie Chimic, Catedra Chimie Analitic i Organic. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 132 p. - Bibliogr. : p. 119-120. - ISBN 978-9975-71-471-6.

  43. Chiriac, Natalia. Dreptul muncii i proteciei sociale : curriculum / Natalia Chiriac ; Univ.

  Tehnic a Moldovei. - Chiinu : UTM, 2013. - 39 p. - Bibliogr. : p. 38-39. - ISBN 978-9975-127-02-8.

 • 44. Ciobanu, Elena. Metodele de studiere i apreciere a strii de nutritie i a consumului de energie : indicaii metodice pentru studenii facultilor Medicin i Sanatate Publia la lucrarea practic Igiena General / Elena Ciobanu, Catalina Croitoru ; Univ. de Stat de Medicin i Faramacie "Nicolae Testemianu", Catedra Igiena General. - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 66 p. - Bibliogr. : p. 66. - ISBN 978-9975-118-31-6.

  45. Cirimpei, Victor. Comicul folcloric, literar, politic-naional / Victor Cirimpei ; Acad. de

  t. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-4460-6-8.

  46. Ciubucciu, Vlad. Neamul Ababii sosit la Ochiul Alb : reflecii istorice i genealogice / Vlad Ciubucciu. - Chiinu : S.n., 2014. - 48 p. : fotogr. - (Col. "Singur n faa strmoilor").

  47. Climova, Alla. Drept cadastral : curriculum / Alla Climova ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2014. - 50 p. - Bibliogr. : p. 36-50. - ISBN 978-9975-4499-9-1.

  48. Codul deontologic al poliistului de frontier = / Departamentul Poliiei de Frontier al Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 23 p.

  49. Cojocaru, Violeta. Clauzele abuzive n contractele de consum : monografie / Violeta Cojocaru, Olesea Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 191 p. - Bibliogr. : p. 175-189 (248 tit.). - ISBN 978-9975-71-482-2.

  50. Comisia Naionala de Integritate. Raport anual de ativitate pentru perioada anului 2013 a Comisiei Naionale de Integritate / resp. de ed. : Cristina Dumbravan. - Chiinu : S.n., 2013. - 18 p.

  51. Costea, Diana. Le groupe verbal - une approche discurive / Diana Costea. - Ploiesti : Ed.

  Univeritatii Petrol-Gaze, 2013. - 209 p. - Bibliogr. : p. 203-209. - ISBN 978-973-719-533-3.

  52. Cum eficientizm folosirea banului public? : implementarea recomandrilor Curii de

  Conturi = How to make efficient the use of public money? / Institutul de Politice Publice. - Chiinu : S.n., S.a. - 80, 80 p.

  53. Cutasevici, Gheorghe. Floare de cmp : culegere de cantece lirice / Gheorghe Cutasevici ;

  ed. ngrij. Anatol Mitcu. - Chiinu : Labirint, 2013. - 71 p. : note. - ISBN 978-9975-122-03-0.

  54. Der mensch der zukunft - hintergrunde, ziele und probleme des human enhancement : tagung der Kommision Wissenschaft & Werte, Leipzig, 17-18 Febr. 2012 / hrsg. : Udo Ebert, Ortrun Riha, Lutz Zerling. - Leipzig : Sachische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 182 p. - (Sachischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-

 • historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 3). - Bibliogr. la sfaritul art. - ISBN 978-3-776-2384-9.

  55. Dergaci, Nicolae. Hlina: n cutarea timpului trecut / Nicolae Dergaci. - Chiinu : Policolor, 2012. - 216 p. : il. - ISBN 978-9975-4362-1-2.

  56. Dezvoltarea sistemului nervos central la copii i sindroamele neurologice de baz n pediatrie : (recomandare metodic) / Ala Holban, A. Rotaru, Lilia Romanciuc, F. Cenu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Chiinu : S.n., 2014. - 29 p. - Bibliogr. : p. 28-29 (27 tit.). - ISBN 978-9975-56-145-7.

  57. Dima, Aurel. 110 melodii populare pentru acordeon / Aurel Dima ; red. muzical Vasile Toderacu ; notografiere : Liliana Chiriac ; Ministerul Educaiei al Rep. Moldova. - Chiinu : Pontos, 2014. - 88 p. : note. - ISBN 978-9975-51-518-4.

  58. Dimitrie Cantemir : perspective interdisciplinare / coord. : Bogdan Creu. - Iai :

  Institutul European, 2012. - 298 p. - (Societate i cunoatere; 12). - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-973-611-870-8.

  59. Drul, Alexandru. Opoziii negativ-asertive n structura semantic a limbii / Alexandru

  Drul ; Inst. de Filologie al AM. - Chiinu : Profesional Service, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 232-239. - ISBN 978-9975-4460-2-0.

  60. Dobrea, Victor. Maini electrice / Victor Dobrea, Radu Cociu. - Chiinu : Pontos, 2014.

  - 520 p. - Bibliogr. : p. 519-520. - ISBN 978-9975-51-522-1.

  61. Dobrinescu, Anca. Travelling across cultures / Anca Dobrinescu. - Ploieti : Ed. Universitii Petrol-Gaze, 2014. - 153 p. - Bibliogr. : p. 139-144. - ISBN 978-973-719-545-6.

  62. Documentele financiar contabile - mamagement, control, audit, clasificare i securitate /

  Lcrimioara Rodica Hurloiu (coord.), Elena Burtea, Ion Iulian Hurloiu, ... - Chiinu : S.n., 2014. - 235 p. - Bibliogr. : p. 231-235 (105 tit.). - ISBN 978-9975-56-143-3.

  63. Dumitru, Elena-Ilinca. Expressions nominales en francais de specialite - sens et reference / Elena-Ilinca Dumitru. - Ploieti : Ed. Universitii Petrol-Gaze, 2013. - 315 p. - ISBN 978-973-719-509-8.

  64. eIFL-IP. Advocacy pentru accesul la cunotine : dreptul de autor i bibliotecile : manual cu privire la dreptul de autor i alte probleme juridice conexe bibliotecilor ed. ngrij. : M. Harjevschi ; trad. din lb. engl. : S. Boincean - Chiinu : ''Print-Caro'' SRL, 2009. - 88 p. - ISBN 978-9975-4069-0-1.

  65. "Energie, eficien, ecologie i educaie", conf. tehn.-t. Energie, eficien, ecologie i

  educaie : conferina tehnico-tiinific cu participare intern., ed. a 2-a. 10-11 apr., 2014, Chiinu, Rep. Moldova / Asoc. Inginerilor de Instalaii din Rep. Moldova ; Univ. Tehnic a Moldovei, Catedra "Alimentarea cu Caldur i Gaze, Ventilaie" . - Chiinu : CEP USM, 2014. - 397 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-505-8.

  66. Enhancement of Open Access to scientific publication in Europe : ALLEA statement / ALL European Acad. - Berlin : S.n., 2013.

 • 67. Erhan, Ecaterina. Anatomia funcional a sistemului osos : note de curs / Ecaterina Erhan, Inga Deleu, Victoria Dorgan ; Univ. de stat de Educaie Fizica i Sport, Catedra de Medicin Sportiv. - Chiinu : S.n., 2013. - 40 p. - Bibliogr. : p. 39 (5 tit.). - ISBN 978-9975-56-148-8.

  68. Ermurache, Gheorghe Simion. Bazele legislaiei n traficul rutier : n premier pentru

  Republica Moldova : regulamentul circulaiei rutiere explicat i comentat prin ilustraii / Gheorghe Simion Ermurache ; Centrul de Pregatire a Specialitilor pentru Armata Naional. - Ed. a 3-a, cu modificrile ulterioare. - Chiinu : S.n., 2014. - 219 p. : il. - Bibliogr. : p. 219 (7 tit.). - ISBN 978-9975-4335-5-6.

  69. Evaluarea capacitii de cercetare a instituiilor de nvmnt superior din Republica

  Moldova / Oana Banu, Sorin Cace, Corina Cace, ... ; coord. : Sorin Cace, Nicolae Sali ; Asoc. pentru Dezvoltare i Promovare Socio-Econ. - Chiinu : Bons Offices, S.a. - 99 p. - ISBN 978-9975-80-782-1.

  70. Fayaz Tepa : Surkhan Darya region Uzbekistan / prepared by : Thierry Joffroy,

  Mahmoud Bendakir. - Tashkent : S.n., 2006. - 36 p. : fot. - ISBN 2-906901-48-2.

  71. Foca, Daniel. Aviatori de altdat / Daniel Foca ; pref. : Horia Grbea. - Iai : Institutul European, 2012. - 80 p. : fot. - (Col. "Texte de frontier"; 53). - Bibliogr. : p. 77-80. - ISBN 978-973-611-890-6.

  72. Foca, Daniel. Escadrila alb : o istorie subiectiv / Daniel Foca ; pref. : Neagu Djuvara.

  - Bucureti : Vremea, 2008. - 133 p. : il., fot. - ISBN 978-973-645-303-8.

  73. Formarea personalitii elevului n perspectiva educaiei integrale / Tatiana Callo, Larisa Cuzneov, Maria Hadirc, ... ; coord. t. : M. Hadirc ; red. : Stea Luca ; Acad. de St. a Moldovei, Inat. de tiine ale Educaiei. - Chiinu : S.n., 2013. - 140 p. : il. - (tiine ale educaiei). - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-56-149-5.

  74. Forschung fur eine integrale und nachhaltige bewirtschaftung der land- und wasserressourcen im Erzgebirge / hrsg. : Isolde Roske, Lutz Zerling. - Leipzig : Sachische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 56 p. : il. - (Sachischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Abhandlungen; Bd. 65. Hft. 5). - Bibliogr. la sfaritul art. - ISBN 978-3-7776-2369-6.

  75. Frecueanu, Alexandru. Contabilitatea activelor pe termen lung : experien, probleme, perspective / Alexandru Frecueanu. - Chiinu : S.n., 2014. - 430 p. - ISBN 978-9975-56-142-6.

  76. Frunz, Gabriela. Management, training i leadership n cultura fizic : (ghid metodic) /

  Gabriela Frunz ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. - Chiinu : S.n., 2014. - 47 p. - Bibliogr. : p. 44-47. - ISBN 978-9975-4099-8-8.

  77. Frunz, Gabriela. Management, training i leadership in cultura fizic : (note de curs) /

  Gabriela Frunz ; Univ. de Stat de Educaie Fizica i Sport. - Chiinu : S.n., 2014. - 191 p. - Bibliogr. : p. 187. - ISBN 978-9975-4099-7-1.

 • 78. Geru, Ion. Repere pe axa timpului : volum omagial [la 75 ani] / Ion Geru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Chimie. - Chiinu : S.n., 2012. - 274 p. - ISBN 978-9975-62-335-3.

  79. Geru, Ion. Resonance effects of excitons and electrons : basics and applications / Ion

  Geru, Dieter Suter. - Berlin : Springer, 2013. - 293 p. - (Lecture notes in physics; Vol. 869). - ISBN 978-3-642-35806-7.

  80. Ghicavi, Victor. Medicamentele i utilizarea lor raional / Victor Ghicavi. - Chiinu : S.n., 2004. - 642 p. - ISBN 9975-78-189-6.

  81. Ghicavi, Victor. Medicamentul : beneficiu sau prejudiciu / V. I. Ghicavi. - Chiinu :

  S.n., 2009. - 459 p. : il. - Bibliogr. : p. 458-459 (45 tit.). - ISBN 978-9975-78-730-7.

  82. Ghidul avocatului care acord asisten juridic garantat de stat copiilor aflai n conflict cu legea / Vasile Rotaru, Victor Zaharia, Lilian Darii, ... ; Consiliul Na. pentru Asistena Juridic Garantat de Stat. - Chiinu : S.n., 2013. - 160 p. - Bibliogr. : p. 156-157 (28 tit.). - ISBN 978-9975-4388-3-4.

  83. Gradinaru, Angela. Les techniques de la traduction ecrite : (francais-roumain, roumain-

  francais) : support de cours / Angela Gradinaru, Ludmila Zbant ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi i Literaturi Straine, Cat. Traducere, Interpretare i Lingv. Aplicata. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 142 p. - Bibliogr. : p. 142 (16 tit.). - ISBN 978-9975-71-488-4 .

  84. Grazhdankina, N. S. Architectural Ceramics of Uzbekistan / N. S. Grazhdankina, M. K.

  Rakhimov, I. E. Pletnev. - Tashkent : S.n., 2006. - 147 p. : il. - Bibliogr. : p. 145147 (53 tit.).

  85. Grimalschi, Teodor. Culegere de proiecte didactice : suport de curs / Teodor Grimalschi ;

  Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. - Chiinu : S.n., 2014. - 139 p. - Bibliogr. : p. 139 (23 tit.). - ISBN 978-9975-58-016-8.

  86. Herlufsen, Sandra. Characterization of crystalline ilicon based on measurements of the

  photoluminiscence emission : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Sandra Herlufsen ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 157 p. - Bibliogr. : p. 137-149 (156 tit.).

  87. Holze, Rudolf. Elektrochemie : von spektroskopischen sonden zu energiespeichern /

  Rudolf Holze. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 16 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 2). - Bibliogr. : p. 15-16 (50 tit.). - ISBN 978-3-7776-2360-3.

  88. "Impactul europenizrii asupra didacticii i cercetrii n nvmntul superior", conf. t.-

  didactic. Conferina tiinifico-didactic "Impactul europenizrii asupra didacticii i cercetarii n nvmntul superior", 30 oct. 2013 : [materiale] / Univ. de Stat "Bogdan Perticeicu Hasdeu" din Cahul, Fac. de Filologie i Istorie ; com. t. : Victor Axentii,. - Cahul : S.n., 2014. - 185 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-914-84-0.

 • 89. Iniiere i cariera profesional : pentru studeni pedagogi : [suport de curs] / Ludmila Papuc, Larisa Sadovei, Maria Cojocaru-Borozan, ... - Chiinu : S.n., 2013. - 156 p. - ISBN 978-9975-46-169-6.

  90. Instalaii frigorifice : ciclu de prelegeri. P. 2 / elab. de Valentin Pisarenco ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Mecanic, Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. - Chiinu : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 133 p. - Bibliogr. : p. 130-131.

  91. Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Criminalistic" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnic a Moldovei, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2013. - 47 p. - Bibliogr. : p. 39-47. - ISBN 978-9975-127-03-5.

  92. "Interconexiunea paradigmelor didactice i metodologice n predarea limbilor strine",

  seminar metodologic. Materialele Seminarului metodologic "Interconexiunea paradigmelor didactice i metodologice n predarea limbilor strine", Ed. a 3-a din 23 ian. 2013 / Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Germanic ; red. : Inga Stoianova,. - Chiinu : ULIM, 2013. - 358 p. - (Acta didactica). - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-124-35-5.

  93. Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Drept procesual penal" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnic a Moldovei, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2013. - 28 p. - Bibliogr. : p. 21-28. - ISBN 978-9975-127-05-0.

  94. mpreun pentru performane n guvernarea local 2012-2013 : programul bunelor practici ale Autoritilor Publice Locale din Moldova. - Chiinu : S.n., S.a. - 27 p. : il., fot.

  95. Joint Research Centre. Annual report 2013 of the European Commission's in-house

  science cervice / Joint Research Centre. - Luxembourg : S.n., 2013. - 28 p. : il. - ISBN 978-92-79-34816-7.

  96. Jovmir, Nina. Verificat: au sufletele inundate de muzic : [interviuri cu muzicieni,

  compozitori, dirijori, interprei despre muzic] Nina Jovmir. - Chiinu : Pontos, 2012. - 211 p. : portr. + 1 CDrom. - ISBN 978-9975-51-359-3.

  97. Karaganciu, Vlad-Demir. Pelin amar n Bugeac / Vlad-Demir Karaganciu ; red. Elvira

  Gheorghisteanu. - Chiinu : Tehnica-Info, 2013. - 176 p. - ISBN 978-9975-63-349-9.

  98. Karow, Malte. TEM00 mode power scaling in specialty fibers : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Malte Karow ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 131 p. - Bibliogr. : p. 109-125 (208 tit.).

  99. Khakimov, Akbar Abdullaevich. Boysun : atlas of artistic crafts / A. Khakomov, E. Gyul

  ; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 206, [2] p. - Bibliogr. la sfritul art.

  100. Klip, Andre. Dreptul penal european : o abordare integrativ / Andre Klip ; trad.

  de Dana Manole. - Chiinu : Cartier juridic, 2014. - 582 p. - (Serii Ius communitatis). - Bibliogr. : p. 547-551. - ISBN 978-9975-79-868-6.

 • 101. Knobel, Robert. Lithium intercalation into titanium dichalcogenide ingle crystals under pressure : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Robert Knobel ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 77 p.

  102. Lapicus, Anatolie. Fantomele visurilor : fantezie : transcriere pentru dou piane /

  Anatolie Lapicus, Iurie Mahovici ; red. t. : Victoria Melnic. - Chiinu : S.n., 2014. - 87 p. - ISBN 978-9975-44-30-4-3.

  103. Localitile Republicii Moldova : itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 11. R - Sa / Valerian Ciobanu, Anatol Eremia, Alexandru Ganenco, ... ; alct. : Victor Ladaniuc ; red. ef : Iurie Colesnic ; Fundaia ''Draghitea''. - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 548 p. : il. - ISBN 978-9975-4459-5-5.

  104. Luca, Aliona. Cultura comunicrii i limbajul de specialitate : curs didactic pentru studenii alolingvi ai Fac. de Kinetoterapie / Aliona Luca ; Univ. de Stat de Educaie Fizica i Sport, Catedra Limbi Moderne. - Chiinu : S.n., 2014. - 110 p. - Bibliogr. : p. 109 (33 tit.). - ISBN 978-9975-4099-6-4.

  105. Mnstiri i schituri din Republica Moldova : studii enciclopedice / Andrei Eanu

  (coord.), Mihai Adauge, Alexei Agachi, ... ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; resp. de ed. : Mihai Adauge, Ion Xenofontov. - Chiinu : S.n., 2013. - 799 p. : il. - ISBN 978-9975-4389-2.

  106. Maronga, Bjorn. High-resolution large-eddy imulation studies of the turbulent

  structure of the convective boundary layer over homogeneous and heterogeneous terrain and implications for the interpretation of scintillometer data : erlangung des grades dr. der naturwissen. - Hannover : S.n., 2013. - 202 p. - Bibliogr. : p. 193-199.

  107. Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : (opera poetic) / Valeriu Matei ; pref. de

  Mihai Cimpoi ; postf. de Theodor Codreanu ; itinerar biogr. i bibliogr. de Claudia Matei. - Iai : Princeps Edit, 2010. - 719 p. : il., fotogr. - (Editii critice). - ISBN 978-973-178-328-4.

  108. Mazzolo, Giulio. Search for intermediate mass black hole binaries with networks

  of ground-based gravitational-wave detectors : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Giulio Mazzolo ; Fak. fur Mathematik und Phyik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 185 p. - Bibliogr. : p. 171-182 (236 tit.).

  109. Mecanisme naionale i internaionale de protecte a drepturilor omului : materiale

  ale mesei rotunde cu participare intern. consacrat aniversrii a 65-a de la adopt. Declaraiei Univers. a drepturilor Omului, 11 dec. 1913 / Acad. de Administrare Public. - Chiinu : S.n., 2014. - 480 p. - ISBN 978-9975-4241-8-9.

  110. Medicamentele - baza farmacoterapiei raionale : ndrumar pentru medici / coord. : Victor Ghicavi. - Chiinu : S.n., 2013. - 1399 p. - ISBN 978-9975-53-174-0.

  111. Migraia nalt calificat i iniiativele pentru dezvoltare : cazul Republicii Moldova i al rilor din Europa de Sud-Est / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu, Jean-Claude Bolay (coord.). - Chiinu : S.n., 2014. - 156 p. : diagr. - ISBN 978-9975-4215-9-1.

 • 112. Mischevca, Vlad. Anul 1812. Dou secole de la anexarea Basarabiei de ctre Imperiul Rusiei / Vlad Mischevca ; Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2012. - 143 p. : il. - Bibliogr. : p. 134-141 (200 tit.). - ISBN 978-9975-66-294-9.

  113. Moraru, Anton. Pagini din viaa scriitorului Bogdan Istru / Anton Moraru ; red. Gheorghe Cutasevici. - Chiinu : Labirint, 2014. - 140 p. : il., portr., foto. - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-122-09-2.

  114. Moroan, Ion Mihail. Bazele statului, dreptului i legislaia muncii : manual / Ion Mihail Moroan ; Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 575 p. - Bibliogr. : p. 559-564 (88 tit.). - ISBN 978-9975-64-259-0.

  115. Moneaga, Valeriu. Republica Moldova n contextul migraiilor : lista bibliografic (1990-2012) / V. Moneaga, Gh. Rusnac, V. urcan ; Univ. de Stat din Moldova ; Univ. de Studii Polit. i Econ. Europene "Constantin Stere". - Chiinu : S.n., 2013. - 216 p. - ISBN 978-9975-53-203-7.

  116. "Naional i universal n procesul istoric - perspectivele disciplinei colare istoria", ses. t.-metodic anual. Sesiunea tiinifico-metodic anual "Naional i universal n procesul istoric - perspectivele disciplinei colare istoria", ed. 1, 7 martie 2014 : program : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie i Filosofie, Dep. Istoria Romnilor,. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 58 p. - ISBN 978-9975-71-495-2.

  117. Negar, Ecaterina. Maica luminii : imne pentru Maica Domnului din perioada 2009-2012 / Ecaterina Negar. - Chiinu : S.n., 2013. - 48 p. - Bibliogr. : p. 47. - ISBN 978-9975-4488-4-0.

  118. Novicov, Oxana. Ce trebuie s cunoasc minorul - subiect al probaiunii / O.

  Novicov ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 50 p. - ISBN 978-9975-4009-3-0.

  119. Novicov, Oxana. Reglementari internaionale n domeniul probaiunii / O.

  Novicov ; Ministerul Justiti - ISBN 978-9975-4063-9-0.

  120. Ocrotirea sntii n Republica Moldova / Biroul Naional de Statistic al Rep. Moldova ; red. : Lucia Spoial, ... - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 232 p. - (Statistica Moldovei). - ISBN 089-9975-4068-6-4.

  121. Olrescu, Valentina. Ghid pentru practica logopedic. Specialitatea Logopedie / Valentina Olrescu, Adriana Ciobanu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu, Fac. Psihologie i Psihopedagogie Special, Catedra Psihopedagogie Special. - Chiinu : S.n., 2013. - 87 p. - Bibliogr. : p. 86-87 (12 tit.). - ISBN 978-9975-46-168-9.

  122. Paduca, Ala. Les fonctions visuelles et initiation aux techniques d'examen en

  ophtalmologie : recomendation methodique / Ala Paduca ; Univ. d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'Ophtalmologie. - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 40 p. - ISBN 978-9975-118-38-5.

 • 123. Paladi, Adriana. Etica cercetrii biomedicale : ndrumar didactico-metodic / Adriana Paladi ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Filosofie i Bioetic. - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 24 (10 tit.). - ISBN 978-9975-118-34-7.

  124. Paufler, Peter. Gustav Ernst Robert Schulze : metallphsiker, kristallchemiker, hochschullehrer : leben und werk, 1911-1974 / Peter Paufler. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften , 2013. - 66 p. : il., fot. - (Sachischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Abhandlungen; Bd. 65. Hft. 6). - ISBN 978-3-7776-2352-8.

  125. "Performane ntr-o economie competitiv", conf. intern. Performane ntr-o

  economie competitiv : [materialele conf. intern., 25-26 apr. 2013, Chiinu) = Etre performant dans une economie competitive : conf. intern. / coord. : Valentin Railean, Gh. Bichicean, Oleg Curbatov ; red. st. V. Fetiniuc ; trad. Nicolae Cusulean. - Chiinu : Impressum, 2013. - 257 p. : il. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-4215-3-9.

  126. Perspectiva academic . Vol. 3. [cominic. participanilor conf. t. interuniv.,

  desfurat n cadrul Univ. "Perspectiva-INT" cu tema "Dezvoltarea Republicii Moldova n context European" care a avut loc pe data de 15 mai 2012] / Univ. "Perspectiva-INT" ;. - Chiinu : S.n., 2012. - 177 p. - (Perspectiva). - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-4061-8-5.

  127. Perspectiva academic. Vol. 4. [cominic. participanilor conf. intern. t.

  universitare desfurat n cadrul Univ. "Perspectiva-INT" cu tema "Dezvoltarea nvmntului superior, societii democratice i economiei de pia n context European" 25-26 a. - Chiinu : S.n., 2013. - 239 p. : il. - (Perspectiva). - Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol.- ISBN 978-9975-4061-8-5.

  128. Peschke, Elmar. Die augenentwicklung - ein geniestreich der natur / Elmar Peschke. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2014. - 25 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 4). - Bibliogr. : p. 24-25 (12 tit.).

  129. Petii Nistrului de Mijloc i de Jos : (ghid al pstrtorilor rului) = / alct. : A. Mou, I. Trombiki. - Chiinu : S.n., 2013. - 139 p. : il. - Bibliogr. : p. 138-139. - ISBN 978-975-53-178-4.

  130. Potarencu, Dinu. Destinul romnilor basarabeni sub dominaia arist / Dinu

  Potarencu ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. - Chiinu : CEP USM, 2012. - 546 p. - (Miscarea nationala dintre Prut i Nistru). - Bibliogr. publ. D. Postarencu : p. 537-546. - ISBN 978-9975-71-322-1.

  131. Prefer nemrginirea... Aurel David : biobibliogr.-album / alct. Sofia Muat ; ed.

  Nicolae Schico. - Chiinu : Draghistea, 2012. - 150 p. : il., il color., portr. - ISBN 978-9975-4210-6-5.

  132. Prevenirea violenei n familie : ghid de aplicare practic : curriculum pentru instruirea adulilor = Ghid de aplicare practic " Prevenirea violenei n familie" : curriculum pentru instruirea adulilor / echipa de lucru : Sofia uleannschi, Laurenia

 • Filipschi, Valentina Olaru, ... - Chiinu : S.n., 2014. - 96 p. : il. - Bibliogr. : p. 94-96 (40 tit.). - ISBN 978-9975-80-780-7.

  133. Prus, Elena. Po(i)etosfere i proiecii hermeneutice / Elena Prus ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Inst. de Cercetri Filologice i Interculturale. - Chiinu : Foxtrot, 2009. - 160 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-101-18-9.

  134. Puic-Vasilache, Eliza. Educaia plastic : suport de curs pentru studeni. P. 1 / Eliza Puic-Vailache ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". - Chiinu : S.n., 2014. - 80 p. : anexe. - Bibliogr. : p. 73-74 (29 tit.). - ISBN 978-9975-4362-7-4.

  135. Radice, David. Advanced numerical approaches in the dynamics of relativistic flows : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / David Radice ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 254 p. - Bibliogr. : P. 227-254 (347 tit.).

  136. Rakhimov, Mukhitdin K. Artistic Ceramics of Uzbekistan / M. K. Rakhimov. -

  Tashkent : S.n., 2006. - 255 p. : il.

  137. Realitile politice i realitile mediatice n contextul integrrii europene / coord. : Victor Moraru ; Ist. de Cercetri Juridice i Politice al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 207 p. - Ref. bibliogr. : p. 203-204 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-121-0.

  138. Recomandri metodologice pentru investigarea eficient a infraciunilor de

  tortur, tratament inuman sau degradant : (de uz intern) / Johanna Lober, Jorg Stipell, Adriana Eanu, ... ; Procuratura Rep. Moldova. - Chiinu : "Imprint Star", 2014. - 148 p. - ISBN 978-9975-437-9-4.

  139. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar i al fertilizanilor, permise pentru utilizare n Republica Moldova / alct. : Vladimir Mooi, Nicolae Danilov, Grigore Gomoja, ... ; Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova; Centrul de Stat pentru Atestarea i Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar i a Fertilizanilor. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 369 p. : il. - ISBN 978-9975-56-144-0.

  140. Republica Moldova. Legi. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modif. i compl. : actualizat 20.03.2014 / Parlamentul Republicii Moldova. - Chiinu : Lavilat-Info, 2014. - 238 p. - ISBN 978-9975-123-59-4.

  141. Republica Moldova. Legi. Codul civil al Republicii Moldova : publicat : 22.06.2002 n Monit. Oficial Nr. 82-86 art. Nr. 661 : n conformitate cu ultimile modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : modificat LP203 din 12.07.13, M0191-197/06.09.13 ; n vigoare 06. - Chiinu : Farmec-Lux, 2014. - 288 p. - ISBN 978-9975-4322-6-9.

  142. Republica Moldova. Legi. Codul de executare al Republicii Moldova : publicat 05.11.2010 n Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. Nr. : 704 : n conformitate cu ultimile modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chiinu : Farmec-lux, 2014. - 126 p. - ISBN 978-9975-4225-6-7.

 • 143. Republica Moldova. Legi. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimile modificri i completari : actualizat 20.03.2014. - Chiinu : Lavilat-Info, 2014. - 90 p. - ISBN 978-9975-123-61-7.

  144. Republica Moldova. Legi. Codul de procedura civil al Republicii Moldova : publ. 12.06.2003 n Monit. Oficial Nr. 111-115 art. Nr. : 451 data intrrii n vigoare 12.06.2003 : n conformitate cu ultimile modificri i compl. din Monotorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chiinu : Farmec-Lux, 2014. - 157 p. - ISBN 978-9975-4225-5-0.

  145. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat :

  26.04.2001 n Monitorul Oficial Nr. 47-48 art. nr. 210 : cu ultimile modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014 = 26.04.2001 Monitorul Oficial Nr. 47-48 . 210 : 20.02.2104. - Chiinu : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

  146. Republica Moldova. Legi. Codul funciar al Republicii Moldova : cu ultimele

  modificari i compl. : actualizat 20.03.2014 = : 20.03.2014. - Chiinu : Lavilat-Info, 2014. - 28, 30 p. - ISBN 978-9975-123-62-4.

  147. Republica Moldova. Legi. Codul vamal al Republicii Moldova : publ. : 01.01.2007 n Monitorul Oficial Nr. ed. special. : n conformitate cu ultimele modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chiinu : Farmec-Lux, 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4225-3-6.

  148. Responsible conduct in the global research enterprise : a policy report / InterAcademy Council. - Amsterdam : S.n., 2012. - 45, [3] p. - ISBN 978-90-6984-645-3.

  149. Rinciog, Diana. Litterature, culture et civilisation francaises du XXe siecle jusqu'a

  present : demarches theoriques et pratiques / Diana Rinciog, Diana Presada. - Ploieti : Ed. Universitii Petrol-Gaze, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 237-239. - ISBN 978-973-719-540-1.

  150. Roche Medicina Personalizat : diferene mici, efecte uriae. - Chiinu : S.n.,

  2011. - 40 p. : il., portr.

  151. Roibu, Nicolae. Speran i destin : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae Roibu. - Chiinu : S.n., 2014. - 299 p. : portr., fot. - ISBN 978-9975-53-318-8.

  152. Rosado Gonzalez, Pablo Antonio. Gravitational wave background from compact

  objects and a new search for supermassive black hole binaries : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Pablo Antonio Rosado Gonzalez ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. - Hannover : S.n., 2013. - 163, [4] p. - Bibliogr. : p. 147-162 (262 tit.).

  153. Rotaru, Liliana. rile Asiei i Africii n prima jumtate a secolului XX :

  documente i materiale cu note i comentarii / Liliana Rotaru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie i Filosofie. - Chiinu : CE USM, 2013. - 578 p. - ISBN 978-9975-71-412-9.

 • 154. Rusnac, Vladimir. Ad-mi n suflet lumin : poezii / Vladimir Rusnac. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 243 p. - ISBN 978-9975-71-483-9.

  155. Rusu, Victor. Dreptul constituional : note de curs / Victor Rusu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 142 p. - Bibliogr. : p. 139-142. - ISBN 978-9975-4166-2-7.

  156. Rusuleac, Tatiana. Matemetica distractia : suport de curs / Tatiana Rusuleac ;

  Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". - Ed. a 2-a, rev. - Chiinu : S.n., 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 95 (4 tit.). - ISBN 978-9975-46-174-0.

  157. Savva, Alexandru. Ce trebuie s cunoasc subiectul probaiunii condamnat cu

  aplicarea art. 90 CP RM i 91 CP RM / A. Savva, S. Ciorb ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 80 p. - ISBN 978-9975-4009-7-8.

  158. Scorescu, S. Ce trebuie s cunoasc subiectul probaiunii eliberat nainte de termen de pedeaps / S. Scorescu ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 87 p. - ISBN 978-9975-4009-5-4.

  159. Seredneac, Nicolai Alexandru. Rutele de microbuz din mun. Chiinu = Cu ochii microbului : rutele de microbuz din mun. Chiinu / N. A. Seredneac. - S.l. : S.n., S.a. - 114 p. : il., fot.

  160. Sidrorov, Dmitri. Academicianul caritii. [Ion Ababii] : (dozeci i trei despre unul) = . [ ] / Dmitri idrorov ; aut. de proiect i red. : Serghei Evstratiev ; red. lit. : Lidia Ciobanu. - Chiinu : S.n., 2014. - 143, 144 p. : fot. - (Ser. Personalitatea tarii). - ISBN 978-9975-47-095-7.

  161. Sprache, sprachvergleich, sprachtrager : Rudolf Ruzicka zum 90 : geburtstag, von freunden, wissenschaftlichen weggefahtten und schulern / hrsg. : Klaus Bochmann, Anita Steube. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 201 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 5). - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-3-7776-2358-0.

  162. Stamatin, tefan. Extrdarea n dreptul penal : monografie / tefan Stamatin, Mircea-Laureniu David, Mihail David ; Min. Afacerilor Interne al RM, Acad. "tefan cel Mare". - Chiinu : S.n., 2013. - 245 p. - Bibliogr. : p. 217-228 (196 tit.). - ISBN 978-9975-80-800-2.

  163. Stamatin, tefan. Particularitile aplicrii msurilor preventive n privina

  minorilor : material didactico-tiinific / tefan Stamatin, Alexandru Gheorghie ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "tefan cel Mare". - Chiinu : S.n., 2013. - 269 p. - Bibliogr. : p. 251-264 (215 tit.). - ISBN 978-9975-80-801-9.

  164. Strile hipertensive n timpul sarcinii : protocol clinic naional / elab. Valentin

  Friptu, Stelian Hodorogea, Ion Bologan, ... ; Ministerul Sntii al Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 42 p. - Bibliogr. : p. 39-42 (44 tit.). - ISBN 978-9975-46-185-6.

  165. Stark, Juliane. Indirekte regionalwirtschaftliche effekte von infrastruktur -

  investitionen in den offentlichen personennahverkehr : am beispiel der erweiterung des

 • Wiener U-Bahn-Netzes 1991-2001 / Juliane Stark ; Univ. fur Bodenkultur Wien. - Wien : Guthmann-Peterson, 2013. - 383, [3] p. - ISBN 978-3-900782-72-6.

  166. Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov / compl. :

  Kostadin Rabadjiev ; edit. chief : Rumen Donkov. - Sofia : Presses Univeritaires "St. Kliment Ohridski", 2005. - 740 p. - (Studia archaelogia Univ. Serdicensis; 4). - Bibliogr. la sfritul art.

  167. uleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : ghid

  metodologic pentru profesori / Sofia uleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pdure. - Chiinu : Garomont-Studio, 2014. - 125 p. - Bibliogr. : p. 125 (23 tit.). - ISBN 978-9975-115-30-8.

  168. uleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : caiet de

  sarcini pentru elevi / Sofia uleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pdure. - Chiinu : Garomont-Studio, 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 97 (23 tit.). - ISBN 978-9975-115-26-1.

  169. uleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : sugestii

  pentru proiectarea leciilor / Sofia uleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pdure. - Chiinu : Garomont-Studio, 2014. - 252 p. : tab. - ISBN 978-9975-115-27-8.

  170. Sunt romn i limba mea-i romn / il. : Igor Vieru. - Chiinu : Litera, 2014. - 18 p. : il. - ISBN 978-9975-74-377-8.

  171. Tackmann, Gunnar. Raman interferometry with free-falling and trapped atoms : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Gunnnar Tackmann ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 198 p. - Bibliogr. : p. 175-188 (138 tit.).

  172. Talmaci, Adrian. Caracteristica social-demografic i criminologic a subiecilor probaiunii / A. Talmaci, Iu. Mahu ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 50 p. : diagr. - ISBN 978-9975-4009-1-6.

  173. Talmaci, Adrian. Ce trebuie sa cunoasc administraia public local despre

  pedeapsa penal sub forma de munc neremunerat n folosul comunitii / A. Talmaci ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 70 p. - ISBN 978-9975-4009-8-5.

  174. Talmaci, Adrian. Experiena internaional n domeniul probaiunii / A. Talmaci ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 39 p. - ISBN 978-9975-4063-3-8.

  175. Talmaci, Roman. Despre Serviciul de probaiune din Republica Moldova / R. Talmaci ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 118 p. - ISBN 978-9975-4010-4-3.

  176. "Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei: viziuni ale tinerilor cercettori", conf. t. intern. Conferina tiinific internaional a doctoranzilor "Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei n contextul valorificrii opiunii europene : viziuni

 • ale tinerilor cercettori" : teze / Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4257-2-8.

  177. Teoria transmisiunii informaiei. Modulaia binar n faz i frecfen : indicaii de laborator / P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Electronic i Telecomunicaii, Catedra Telecom. - Chiinu : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 52 p. - Bibliogr. : p. 52 (8 tit.).

  178. Tomule, Clin. Contenciosul administrativ : suport de curs pentru studeni la

  specialitatea "Administraie public" / Clin Tomule, Iulia Vacarenco ; Univ. sde Stat din Moldova, Fac. de Relaii Intern., tiine Politice i Admin., Catedra tiine Administrative. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 219 p. - Bibliogr. : p. 212-219. - ISBN 978-9975-71-492-1.

  179. Toropet, Valeria. Curriculum la disciplina "Filosofia dreptului" / Valeria Torope ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2013. - 18 p. - ISBN 978-9975-127-10-3.

  180. Torope, Valeria. Etica profesional i bazele comunicrii : curriculum / Valeria

  Torope ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : U.T.M., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 18-20. - ISBN 978-9975-127-09-7.

  181. Trofimov, Natalia. Dreptul familiei : curriculum / Natalia Trofimov ; Univ.

  Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2014. - 35 p. - Bibliogr. : p. 35 (14 tit.). - ISBN 978-9975-127-04-2.

  182. Tulburarea din Spectrul Autist : ghid pentru detectare timpurie / Min. Sntii al

  Rep. Moldova ; UNICEF ; red. : Ala Cojocaru. - Chiinu : S.n., 2014. - 28 p. : il. - ISBN 978-9975-57-118-0.

  183. ranu, Anatol. Conflictul transnistrean : culegere de documente i materiale (1989-2012). Vol. 3. (2003-2006) / Anatol ranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat i Drept al A a RM ; Inst. de Analiz i Consultan Politic "POLITICON". - Chiinu : Lexon-Prim, 2014. - 636 p. - ISBN 978-9975-4055-1-5.

  184. urcan, Lilia. Pedagogia toleranei : ghid metodologic / Lilia urcan ; Univ. Pedagigic de Stat "Ion Creang". - Chiinu : S.n., 2013. - 157 p. - Bibliogr. : p. 112-125 (152 tit.). - ISBN 978-9975-46-170-2.

  185. urcanu, Adela. Wilson's Disease. "Self-assessment workbook" : guidelines for students / Adela urcanu ; Public Institution State Univ. of Medical and Pharmacey "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine Gastroenterology and Hepatology. - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 34 p. - ISBN 978-9975-118-39-2.

  186. urcanu, Adela. Wilson's Disease. Baic facts : guidelines for students / Adela Turcanu, Elina Berliba ; Public Institution State Univ. of Medical and Pharmacey "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine Gastroenterology and Hepatology. -

 • Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 65 p. : il. - Bibliogr. : p. 59-64 (80 tit.). - ISBN 978-9975-118-36-1.

  187. Ullea, Sorin. Arhanghelul de la Rbia : angelologie, estetic, istorie politic / Sorin Ullea. - Bucureti : Cerna, 2001. - 167 p. - ISBN 973-99758-0-1.

  188. Ullea, Sorin. Datarea ansamblului de pictur de la Sucevia / Sorin Ullea. - Botoani : AXA, 2006. - 32 p. : il. - ISBN 976-660-201-8.

  189. Ullea, Sorin. Graniele Moldovei / Sorin Ullea ; ed. : Emilia Tutuianu Dospinescu ; red. : Felicia Dumbrveanu. - Roman : Muatinia, 2009. - 64 p. - ISBN 978-973-87777-6-7.

  190. Ullea, Sorin. ncheierea cronologiei picturii moldoveneti secolele XV-XVI cu datarea ansamblurilor de la Parhaui i Arbure / Sorin Ullea ; ed. Emilia Tutuianu Dospinescu. - Roman : Muatinia, 2012. - 174 p. : + 19 f. il. - ISBN 978-606-8203-13-3.

  191. Ullea, Sorin. Un unicat n Ortodoxie : piatra de mormnt din biserica Sfntul Nicolae, Popui 1492 / Sorin Ullea. - Botoani : Axa, 2002. - 16 p. : il. - ISBN 973-8053-79-X.

  192. Ungureanu, Elena. Dincolo de text: Hypertextul Elena Ungureanu. - Chiinu :

  Arc, 2014. - 280 p. : portr. - Bibliogr. : p. 249-280. - ISBN 978-9975-61-777-2.

  193. Ursu, Mihai. Pagini din istoria Muzeului Naional de Etnografie i Istorie Natural / Mihai Ursu, Anton Moraru ; Muzeul Na. de Etnografie i Istorie Natural al Rep. Moldova. - Chiinu : Labirint, 2013. - 113, [1] p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-122-00-9.

  194. Ursu, Viorica. Curriculum la disciplina "Drept comunitar" / Viorica Ursu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2013. - 18 p. - Bibliogr. : p. 16-18. - ISBN 978-9975-127-08-0.

  195. Ursu, Viorica. Drept civil : curriculum / Viorica Ursu, Ilie Teac, Alla Climova ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2014. - 130 p. - Bibliogr. : p. 122-130. - ISBN 978-9975-127-07-3.

  196. Ursu, Viorica. Drepturile patrimoniale : curriculum pentru programul de masterat / Viorica Ursu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. - Chiinu : UTM, 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 36-44. - ISBN 978-9975-127-06-6.

  197. Ustian, Ivan. M. Eminescu: "Omul produce scopuri..." (Eminescu i teoria economic) Ivan Ustian ; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Ed. a 2-a, revaz. i

 • compl. - Chiinu : ASEM, 2010. - 428 p. - (Scriitorii-economiti ai lumii). - Bibliogr. : p. 428 (18 tit.). - ISBN 978-9975-75-532-0.

  198. Utilizarea aditivilor furageri adsorbani "Microfix(r) PLUS" i "Primix-Alfasorb" n alimentaia porcinelor : recomandri / Larisa Caisn, Vasile Harea, Vitalii Busev, Ludmila Bivol ; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Intreprinderea de Stat pentru Cercetare n Selecia i Hibridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". - Chiinu : S.n., 2014. - 18 p. - Bibliogr. : p. 18 (4 tit.). - ISBN 978-9975-56-138-9.

  199. Utilizarea probioticelor "Biomin(r) IMBO", "Primix-Bionorm-K" i "Bilaxan" n nutriia porcinelor : recomandri / Larisa Caisn, Vasile Vrncean, Natalia Grosu, Vasile Harea ; Univ. Agrar de Stat din Moldova ; Intreprinderea de Stat pentru Cercetare n Selecia i Hibridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". - Chiinu : S.n., 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 27 (9 tit.). - ISBN 978-9975-56-136-5.

  200. Vrnceanu, Maria. Incluziunea socio-educaional a copiilor cu dizabiliti n

  gradinia de copii : [ghid pentru cadrele didactice i manageriale din sistemul educaional precolar i pentru specialiti din serviciile specializate de recuperare/reabilitare a copiilor cu dizabiliti. - Chiinu : Tipografia Central, 2012. - 307 p. - Bibliogr. : p. 303-307. - ISBN 978-9975-53-076-9.

  201. Wendisch, Manfred. Amplified climate changes in the Arctic : role of clouds and atmospheric radiation / Manfred Wendisch, Ping Yang, Andre Ehrlich. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 34 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 3). - Bibliogr. : p. 30-34 (78 tit.). - ISBN 978-3-7776-2386-3.

  202. Wenzel, Michael. Clasical solutions for stabilized periodic Hele-Shaw flows with a free surface : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Michael Wenzel ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 115, [4] p. - Bibliogr. : p. 111-115 (74 tit.).

  203. Wiesmeth, Hans. Integrierte umweltpolitik - moglichkeiten und grenzen / Hans

  Wiesmeth, Dennis Hackl. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2014. - 17 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Sitzungsberichte; Bd. 4. Hft. 1). - ISBN 978-3-7776-2409-9.

  204. Wojciechowski, Daniel. Tryptophan scanning of barttin identifies molecular

  determinants of its function on CIC-K chloride channels : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Daniel Wojciechowski ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hanno. - Hannover : S.n., 2013. - 116 p. - Bibliogr. : p. 94-103.

  205. Zagaievschi, Corina. Dezvoltarea inteligenei emoionale a adolescenilor prin

  comunicare / Corina Zagaievschi ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu, Catedra tiine ale Educaiei. - Chiinu : S.n., 2013. - 204 p. - Bibliogr. : p. 193-202 (227 tit.). - ISBN 978-9975-46-160-3.

 • 206. Zaharia, Victor. Ce este Probaiune / V. Zaharia ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 47 p. - ISBN 978-9975-4009-4-7.

  207. Zaharia, Victor. Cooperarea instituiilor din comunitate n desfurarea activitilor de probaiune / V. Zaharia ; Ministerul Justiiei, Oficiul Central de Probaiune. - Chiinu : S.n., 2013. - 42 p. - ISBN 978-9975-4009-5-4.

  208. Zelenschi, Angela. Bazele managementului : (note de curs) / Angela Zelenschi ; Inst. Intern. de Management "IMI-Nova", Catedra "Business i Administrare". - Chiinu : Ed. Impressum, 2014. - 233 p. - Bibliogr. : p. 230-233 (70 tit.). - ISBN 978-9975-4089-3-6.

  209. Zelenschi, Angela. Indicaii metodice privind elaborarea tezelor de licen la

  speialitatea "Business i administrare" : Angela Zelenschi ; Inst. Intern. de Management "Imi-Nova". - Chiinu : S.n., 2014. - 58 p. - Bibliogr. : p. 54-55 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4089-4-3.

  210. , . : /

  ; . - : .., 2006. - 122, [2] . : . - . : . 119 (34 .).

  211. / . , .

  (AGEPI). - : AGEPI, 2014. - 36 . - ( ). - ISBN 978-9975-911-89-4.

  212. j j / . . j

  ; . . j. - : j j , 2013. - 298, [2] . : . - (j; . 19). - ISBN 978-99938-21-49-6.

  213. j j = Academy of Sciences and

  Arts of the Republic of Srpska / . . j ; . . j. - : j j , 2013. - 84 . : . - ISBN 978-99938-21-42-7.

  214.

  / . - . , - ; . . . . . - : .., 2012. - 170, [1] . - ( . . . .; . 128). - . .

  215.

  / . - . , - ; . . . . . - : .., 2013. - 148 . - ( . . . .; . 129). - . .

  216. , . . . /

  . . . - : .., 2006. - 35 .

  217. , . / . . , . . ; . .

 • . ; . -. - : , 2007. - 203 . - . : . 176-201 (287 .). - ISBN 978-9943-09-114-6.

  218. , . /

  : - . . / , , . - : - , 2014. - 287 . - ISBN 978-9975-75-577-8.

  219. / ., . : . .

  , ... - : - , 2008. - 192 . : ., ., .

  220. "i XIX XXI i i i i

  i", i. .-. . i XIX XXI i : i i i i : i i. .-. ., i, 12-14 2011 . / . : . . i ; i. . . . - i : "IPIC", 2011. - 367, [1] . - ( 125-i . i . - i. . . ). - . .

  221. "" : . / . : . . ; . - . . . , - . . , . . - : .., 2014. - 31 . - ISBN 978-9975-58-015-1.

  222. , . : . . . 1.

  / ; . - , . , . - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 52 . - . : . 50 (7 .).

  223. : , , : . . 2013 .

  / , - . ; . . . . . - : -, 2013. - 495, [1] . - ISBN 978-903927-21-0.

  224. , . -

  / . . ; . - . - : , 2005. - 106 . - . : . 100-103 (57 .). - ISBN 5-648-03325-5.

  225. . . 2.

  / . . , . . , . . , . . . - : -, 2013. - 670 . - ( . -. ). - . : . 666-667. - ISBN 978-8037-0550-5.

  226. "MICOFIXr PLUS"

  "-" : / , , , ; . - , . . - : .., 2014. - 19 . - . : . 19 (4 .). - ISBN 978-9975-56-137-2.

 • 227. "BIOMINr IMBO", "--" "" : / , , , ... ; . - , . "MOLDSUINHI. - : .., 2014. - 27 . : . - . : . 25 (9 .). - ISBN 978-9975-56-135-8.

  228. / . . , . . , . .

  , ... - : ; , 2004. - 685, [2] ., [18] . . - ISBN 966-03-2650-5.

  229. (XX ) : . 030600

  "". . 1. 1917-1953 . / . . . ; . - . . . , - , . - : .., 2014. - 132 . : . - ISBN 978-9975-58-013-7.

  230. (XX ) : . 030600

  "". . 2. 1953-2013 . / . . . ; . - . . . , - , . - : .., 2014. - 95 . : . - ISBN 978-9975-58--014-4.

  231. , .

  / , ; . - ; . "MOLDSUINHIBRID". - : .., 2013. - 204 . : . - . : .188-189. - ISBN 978-9975-56-129-7.

  232. :

  / , , , .... : . - : , 2014. - 176 . : . - ISBN 978-9975-57-117-3.

  233. , . 110- : /

  . - : .., 2013. - 152 . - . : . 148-151 (63 .) . . - ISBN 978-9975-66-372-4.

  234. (), .

  . . 2. (988-1240) / (), ; . , , ... - : - - , 1995. - 704 . : . - . : . 625-644. - ISBN 5-7302-0771-9.

  235. (), .

  . . 4. . 1. (1240-1589). - : - - , 1996. - 592 . : . - ISBN 5-7302-0772-7.

  236. (), .

  . . 6. (1589-1881). (1589-1720) / (), . -

 • : - - , 1996. - 799 . : . - . : . 695-720. - ISBN 5-7302-0814-6.

  237. (), .

  . . 6. (1589-1881). (1589-1720). - : - - , 1996. - 672 . : ., . - . : . 544-553. - ISBN 5-7302-0773-5.

  238. (), .

  . . 3. (1240-1589) / . - : - - , 1995. - 702 . : . - . : . 560-578. - ISBN 5-7302-0813-8.

  239. (), .

  . . 4. . 2. (1240-1589). - : - - , 1996. - 439 . : . - . : . 279-299. - ISBN 5-7302-0823-5.

  240. (), .

  . . 5. . , , (1458-1596) / (), ; . , , ... - : - - , 1996. - 560 . : . - . : . 493-503. - ISBN 5-7302-0793-.

  241. (), .

  . . 1. / (), ; . , , ... - : - - , 1994. - 408 . - . : . 345-377. - ISBN 5-7302-0771-9.

  242. , . :

  , . / ; . . ; , - . - Chiinu : Profeional Service, 2014. - 791 . - ISBN 978-9975-4460-3-7.

  243. -, . . / . . -. - : Akademia, 2008. - 149, [1] .

  244. , . : . / . - : .., 2013. - 415, [1] . - . : . 402-409 (117 .). - ISBN 978-9952-404-83-8.

  245. : . . 3. . 3. 1991-

  2000 / , - . ; . . . . , . . . - : , 2012. - 396, [4] . - ISBN 978-5-8243-1645-2.

 • 246. ", , ", . .-. . , , : . .-. . 22- . -, 8 . 2013 ., = itiin, educatie, cultura / . - ; . : . . , ... - : .., 2013. - 318 . - . . . . - ISBN 978-9975-4440-5-7.

  247. ", , ", . .-. . , , : . .-. . 21- . -, 10 . 2012 ., = itiin, educatie, cultura / . - ; . : . . , ... - : .., 2012. - 214 . - . . - ISBN 978-9975-4440-4-0.

  248. . . / . : . , ... - : .., 2004. - 198 .

  249. i i i.

  2008 / . . i ; . . I. , . . . - i : i, 2009. - 443, [1] . - ISBN 978-966-360-123-6.

  250.

  2013 2014 / . : . . , ... ; . . . - : .., 2014. - 335, [1] . : .

  251. : . . . / .

  . . ; . . -. - : .., 2006. - 240 . - . . - ISBN 5-8268-0921-2.

  252. : , . - : .., 2011. - 40 . : ., .

  253. , . - / . . , . . ; . . . . - - : -, 2012. - 400 . : . - . . - ISBN 978-5-9902181-6-1.

  254. :

  / - . ; . : , ... - : .., 2014. - 28 . - ISBN 978-9975-57-119-7.

  255. . . :

  . . : 25.03.2014. - : Lavilat-Info, 2014. - 281 . - ISBN 978-9975-123-64-8.

  256. . .

  : . . : 20.03.2014. - : Lavilat-Info, 2014. - 150 . - ISBN 978-9975-123-60-0.

 • 257. . . : . . : 20.03.2014. - : Lavilat-Info, 2014. - 138 . - ISBN 978-9975-123-63-1.

  258. , . / . . , . . : . - . - : , 2006. - 108 . - . : . 100-102 (56 .). - ISBN 5-648-03406-7.

  259. " ", . . . : . . ., , 16-18 . 2009 . / . . . , , . . - . . , , ... - : : ;, 2009. - 95, [1] . - ISBN 978-5-02-036697-8.

  260. , . . 1700-1917. . 8. / ; . : , . - : - - , 1997. - 799 . : . - . : . 499-586. - ISBN 5-7302-0828-6.

  261. , . 1700-1917. . 8. /

  ; . : , . - : - - , 1996. - 799 . : . - ISBN 5-7202-0794-8.

  262. , . : / , . - : .., .. - 493 . - . : . 487-493.

  263. i ii i ii : 140-i i

  . . ii : ( i i. . 105 ii ii ii) / : . . i ; . . - i. . . . - i : i, 2011 (2012). - 155 . - . . - ISBN 978-966-03-5813-3.

  264. , . : : (

  ) : .-. : . . : (. ) . . - : .., 2011. - 211 ., [8] . . - ( - ). - ISBN 978-9975-53-018-7.

  265. , . :

  " " : ( : " ") : -. . . - : .., 2011. - 147 ., [15] . . - ( - ). - ISBN 978-9975-53-019-4.

  266. , . : . 2. . 1 . . . - . 2-, . . - : .., 2012. - 532 . : ., . - ( - ). - . : . 522-526 (111 .). - ISBN 978-9975-78-886-1.

 • 267. , . : : : . - : .., 2013. - 214 ., [26 . : .]. - (- ). - ISBN 978-9975-53-223-5.

  268. , . : / . , . ; . - : .., 2006. - 208 . : ., . - . .

  269. i ii i. . . . i ii ii . . (1886-2011) : ii ii ii ii / . : . . i, ... ; i. . . . - i : .., 2011. - 454, [2] . - ( 125-i . i . - i. . . ).

  270. , , (). 1917-1997. . 9

  / ; . : , . - : - - , 1997. - 831 . - ISBN 5-7802-0815-4.

  271. : . . : 55-

  30- - / . : . . , . . ; . . . . . - : , 2013. - 52 .

  272. , .

  : (III . . - II . .) : . / . . ; , . . -. - : , 2006. - 376 . - . . . - ISBN 5-8268-0926-4.

  273. , . .

  " " - : . / . . ; , -. - : , 2007. - 207 . - . . . - ISBN 978-5-8268-1041-5.

  274. , . :

  : .. . 1. ( XX ) / . . ; . . -. - : , 2010. - 662 . - . . . - ISBN 978-5-8268-1554-0.

  275. , . ,

  : " " " " / . . ; , . . -. - : , 2010. - 36 . - . . : . 32-33. - ISBN 978-5-8268-1436-9.

  276. , .

  : / , , . - : Garomont-Studio, 2014. - 108 . - . : . 97 (23 .). - ISBN 978-9975-115-28-5.

 • 277. , . : / , , . - : Garomont-Studio, 2014. - 126 . - . : . 126 (24 .). - ISBN 978-9975-115-29-2.

  278. , . : / , , . - : Garomont-Studio, 2014. - 255 . - ISBN 978-9975-115-31-5.

  279. / . . . , . , ... ; . .

  ; . ; . . - . . - . 2-. - : - Medicina, 2014. - 328 . - ISBN 978-9975-118-16-3.

  280. : / . , . , . , ... ; . . . ; - . - : .., 2014. - 266 . - . : . 62-73. - ISBN 978-9975-4024-3-9.