Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare...

of 40 /40
Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress Nr. Crt. Coperta Autor, Titlul An apariţie ISBN 1. D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori 2008 978-973-100-017-8 2. M. Ionescu – Writing – theory and practice 2008 978-973-100-021-6 3. C. Gavrilă, C. Nartea, N Teodorescu LATEX 2008 978-973-100-022-4 4. P. Matei, L. Cărăbăneanu, A.N. Marcoci, A.D. Matei Probleme de ecuaţii diferenţiale, ecuţii cu derivate parţiale, calcul variaţional şi teoria probabilităţilor 2008 978-973-100-026-7 5. G. Păltineanu – Algebră liniară : culegere de probleme 2008 978-973-100-027-5 6. A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor 2008 978-973-100-028-3 7. I. Bucur, R. Gogu Problems in mathematical analysis 2008 978-973-100-029-1 8. M. Alexanderescu, C. Văcărescu Mecanică teoretică. Statică. Sisteme echivalente 2008 978-973-100-030-5

Embed Size (px)

Transcript of Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare...

 • Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress Nr. Crt.

  Coperta Autor, Titlul An apariţie

  ISBN

  1.

  D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori

  2008 978-973-100-017-8

  2.

  M. Ionescu – Writing – theory and practice 2008 978-973-100-021-6

  3.

  C. Gavrilă, C. Nartea, N Teodorescu – LATEX

  2008 978-973-100-022-4

  4.

  P. Matei, L. Cărăbăneanu, A.N. Marcoci, A.D. Matei – Probleme de ecuaţii diferenţiale, ecuţii cu derivate parţiale, calcul variaţional şi teoria probabilităţilor

  2008 978-973-100-026-7

  5.

  G. Păltineanu – Algebră liniară : culegere de probleme

  2008 978-973-100-027-5

  6.

  A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor

  2008 978-973-100-028-3

  7.

  I. Bucur, R. Gogu – Problems in mathematical analysis

  2008 978-973-100-029-1

  8.

  M. Alexanderescu, C. Văcărescu – Mecanică teoretică. Statică. Sisteme echivalente

  2008 978-973-100-030-5

 • 9.

  A. Sărăcin – Ridicări topografice speciale 2008 978-973-100-031-2

  10.

  M. Zoran, D. Mateciuc, I. Neuner, C. Ciucu – Tehnici geospaţiale de investigare a zonelor seismice

  2008 978-973-100-032-9

  11.

  M. Zoran, M. Caian, V. Gancz – Tehnici de teledetecţie şi modelare matematică pentru evaluarea şi predicţia stării vegetaţiei forestiere

  2008 978-973-100-033-6

  12.

  C. Ardelean – Topics of British and American Culture an Civilisation

  2008 978-973-100-034-3

  13.

  *** – Urbanwater: manual de bune practice 2008 978-973-100-035-0

  14.

  D. Ciuiu – Teoria probabilităţilor în statică matematică

  2008 978-973-100-036-7

  15.

  M. Popescu, Al. Simion – Lucrări practice de chimie

  2008 978-973-100-037-4

  16.

  E. Vulpaşu – Tatarea apei – coagularea – flocularea suspensiilor din apă

  2008 978-973-100-038-1

  17.

  *** – Seminarul ştiinţific anual A. Steopoe 2008 978-973-100-039-8

 • 18.

  L. Olan – Schimbătoare de căldură –bazele teoretice

  2008 978-973-100-040-4

  19.

  L. Olan – Echangeurs de chaleur – fondement theoretiques

  2008 978-973-100-041-1

  20.

  R. Pascu – Beton precomprimat 2008 978-973-100-042-8

  21.

  R. Pascu – Comportarea şi calculul elementelor din beton armat

  2008 978-973-100-043-5

  22.

  D. Enache – Climatizarea clădirilor multizonale

  2008 978-973-100-044-2

  23.

  V. Petrehuş – Forma Poincare – Cartan şi scheme numerice conservative

  2008 978-973-100-045-9

  24.

  D. Ianculescu, V. Ianculescu – Ingineria deşeurilor solide

  2008 978-973-100-046-6

  25.

  E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I 2008 978-973-100-048-0

  26.

  S. Burchiu – Instalaţii de încălzire

  2008 978-973-100-049-7

 • 27.

  E. Vulpaşu – Chimia apei: lucrări de laborator

  2009 978-973-100-051-0

  28.

  G. Pop, L. Turdeanu – Bazele geometrice ale fotogrametriei

  2009 978-973-100-052-7

  29.

  Şt. Lazăr, M. Lobază, M. Dicu – Căi de comunicaţii rutiere : îndrumător didactic de proiectare

  2009 978-973-100-053-4

  30.

  S.A. Popescu – Mathematical Analysis, vol.I

  2009 978-973-100-054-1

  31.

  V. Truţă – Fizica poluanţilor atmosferici 2009 978-973-100-055-8

  32.

  V. Truţă – Mecanică 2009 978-973-100-056-5

  33.

  O. Luca – Ingineria traficului urban 2009 978-973-100-057-2

  34.

  D. Stematiu – Dam Saftey Management 2009 978-973-100-058-9

  35.

  S. Perju – Staţii de pompare 2009 978-973-100-059-6

 • 36.

  L. Niculiţă – Aplicaţii ale managementului calităţii

  2009 978-973-100-060-2

  37.

  P.D. Stănescu, N.N. Antonescu – Gestiunea şi tratarea deşeurilor urbane

  2009 978-973-100-061-9

  38.

  H. Popa – Recomandări privind calculul pereţilor de susţinere a excavaţilor adânci şi evaluarea riscului asociat asupra mediului construit

  2009 978-973-100-062-6

  39.

  I.F. Iatan – Curs de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială cu aplicaţii

  2009 978-973-100-063-3

  40.

  L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale

  2009 978-973-100-064-0

  41.

  R. Fruzulică – Cogenerare de mică putere 2009 978-973-100-065-7

  42.

  R. Frunzulică – Indrumător de proiectare pt. sisteme de alimentare centralizată cu energie termică

  2009 978-973-100-066-4

  43.

  C. Ruşanu – Structură în cadre de beton armat cu două niveluri

  2009 978-973-100-067-1

  44.

  G. Vlaicu, T. Pascu – Calculul elementelor de beton armat

  2009 978-973-100-068-8

 • 45.

  G. Stoicescu – Suprastuctura căii ferate 2009 978-973-100-070-1

  46.

  R. Jalbă – Instalaţii hidroedlitare: aplicaţii 2009 978-973-100-071-8

  47.

  M. Draganovici – Deutschland über Land und Leute

  2009 978-973-100-072-5

  48.

  *** – Simpozion ştiinţific – Cercetare, administrare rutieră – CAR 2009

  2009 978-973-100-073-2

  49.

  S. Manea, L. Jianu – Geotehnica mediului înconjurător

  2009 978-973-100-075-6

  50.

  G. Păltineanu, G. Groza, P. Matei, V. Petrehuş – Rezolvarea numerică a problemelor la limită pentru ecuaţii diferenţiale de tip eliptic

  2009 978-973-100-076-3

  51.

  C. Coşarcă – Sisteme de măsurare în industrie

  2009 978-973-100-077-0

  52.

  *** – The second Romanian – South Korean Colloquium Buckling Criterion for Arches Structures

  2009 978-973-100-078-7

  53.

  C. Ardelean – Exploring translation studies 2009 978-973-100-079-4

 • 54.

  P. Matei – Probleme de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

  2009 978-973-100-080-0

  55.

  Al. Mănescu – Ingineria apelor subterane 2009 978-973-100-081-7

  56.

  P.I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti

  2009 978-973-100-082-4

  57.

  M. Nicolae – Posescu – Topografie : note de curs, lucrări practice şi practică topografică

  2009 978-973-100-083-4

  58.

  F. Ardelean, A. Vartires – Meteorologie şi climatologie: lucrări practice de laborator

  2009 978-973-100-084-8

  59.

  A. Stănescu – Bâtiments 2009 978-973-100-085-5

  60.

  L. Dăuş – Algebră liniară şi geometrie analitică

  2009 978-973-100-086-2

  61.

  Al. Mănescu – Alimentări cu apă 2009 978-973-100-088-6

  62.

  I. Iatan – Îndrumător de laborator în Matlab 7.0

  2009 978-973-100-089-3

 • 63.

  L. Niculiţă – Managementul proiectelor cercetare ştiinţifică

  2009 978-973-100-090-9

  64.

  C. Didulescu – Infografică pentru măsurători terestre şi cadastru

  2009 978-973-100-091-6

  65.

  Şt. Ionescu – Siguranţa funcţională a evacuatorilor de ape mari

  2009 978-973-100-092-3

  66.

  M. Dicu, C. Răcănel – Căi de comunicaţii –îndrumător didactic

  2009 978-973-100-093-0

  67.

  E. Diaconu, M. Dicu, C. Răcănel – Căi de comunicaţii rutiere: principii constructive

  2009 978-973-100-094-7

  68.

  A. Filip – Geometrie descriptivă 2009 978-973-100-095-4

  69.

  *** – A 4- a Conferinţă Naţională de Inginerie Seismică, vol. I

  2009 978-973-100-096-1 978-973-100-097-8

  70.

  *** – A 4- a Conferinţă Naţională de Inginerie Seismică, vol. II

  2009 978-973-100-096-1 978-973-100-098-5

  71.

  C. Coşarcă, A. Sărăcin – Topografie – curs, aplicaţii practice

  2010 978-973-100-099-2

 • 72.

  M. Popescu, L. Meliţă, C. Mitu – Chimie –Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii

  2010 978-973-100-100-5

  73.

  D. Stematiu, Şt. Ionescu, A. Abdulamit – Siguranţa barajelor şi managementul riscului

  2010 978-973-100-101-2

  74.

  A. Călin – Microbiologie şi toxicologie 2010 978-973-100-102-9

  75.

  I.S. Simulescu – Lectures in Mechanics of Materials II

  2010 978-973-100-103-6 978-973-100-104-3

  76.

  E. Olinic – Eficienţa sistemelor de etanşare de bază ale depozitelor ecologice de deşeuri

  2010 978-973-100-105-0

  77.

  C. Moldoveanu – Bazele geodeziei fizice

  2010 978-973-100-106-7

  78.

  M. Gheorghe – Materiale de construcţii I

  2010 978-973-100-107-4 978-973-100-108-1

  79.

  I. Toma – Analiză matematică 2010 978-973-100-109-8

  80.

  I.A. Ionescu – Soluţii clasice în construcţia motoarelor termice

  2010 978-973-100-110-4

 • 81.

  A. Chirică, A. Olteanu, M.S. Şerbulea, I. Boţi – Aplicaţii în Geotehnică: laborator şi proiectare - exemple de calcul

  2010 978-973-100-111-1

  82.

  *** – Educaţie fizică şi sport Interdisciplinitatea, calitatea şi eficenţă îcontextual actual. Sesiune de comunicăştiinţifice16.04.2010

  2010 978-973-100-112-8

  83.

  M. Giurgiu – Fizică: note de curs

  2010 978-973-100-113-5

  84.

  M. Levai – Applications au cours de physique II

  2010 978-973-100-114-2

  85.

  F. Iordache – Energetica echipamentelor şi sistemelor termice din instalaţii

  2010 978-973-100-115-9

  86.

  M. Sandu, Al. Mănescu – Construcţii hidroedilitare

  2010 978-973-100-116-6

  87.

  O.M. Stan – Statica construcţiilor : structuri static determinate

  2010 978-973-100-117-3

  88.

  L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale, ediţia a II - a

  2010 978-973-100-118-0

  89.

  M.E. Teodorescu – Stabilitatea structurilor 2010 978-973-100-119-7

 • 90.

  D. Bena – Ecuaţii diferenţiale 2010 978-973-100-120-3

  91.

  Şt. Mititelu – Ecuaţii diferenţiale şi derivate parţiale

  2010 978-973-100-121-0

  92.

  *** – Al VIII-lea simpozion naţional de căi ferate, cu participare internaţională

  2010 978-973-100-122-7

  93.

  A. Popovici – Ghid de proiectare privind hidraulica podurilor

  2010 978-973-100-127-2

  94.

  *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2010

  2010 978-973-100-128-9

  95.

  M. Stefănescu – Freze rutiere 2010 978-973-100-130-2

  96.

  O. Luca – Ingineria traficului urban - curs 2010 978-973-100-131-9

  97.

  V. Banuţ, M. Teodorescu – Calcul geometric neliniar al structurilor

  2010 978-973-100-132-6

  98.

  G. Păltineanu, P. Matei, G.D. Mateescu – Analiză numerică

  2010 978-973-100-133-3

 • 99.

  M. Dicu – Artere de circulaţie urbană 2010 978-973-100-134-0

  100.

  F.E. Dabija – Building Design, vol.III 2010 978-973-100-135-7

  101.

  Catedra de fizică – Caiet de Lucrări de Laborator

  2010 978-973-100-136-4

  102.

  M. Dicu – Sisteme manageriale la infrastucturi de transport rutier, vol. I

  2010 978-973-100-137-1

  103.

  A. Vartires, I. Năstase – Instalaţii de ventilare şi climatizare.

  2010 978-973-100-138-8

  104.

  G. Groza – Linear algebra and analityc geometrie

  2010 978-973-100-139-5

  105.

  I. Manoliu, N. Rădulescu – Geotehnică, I 2010 978-973-100-142-5 978-973-100-143-2

  106.

  R. Dumiterscu, F. Chiriac – Lecţii de termodinamică şi transfer de căldură

  2010 978-973-100-145-6

  107.

  G. Păltineanu, Şt. Donescu, M. Zamfir – Geometrie analitică şi diferenţială

  2011 978-973-100-147-0

 • 108.

  V. Zevedei – Introducere în elasticitatea lineară şi rezistenţa materialelor

  2011 978-973-100-148-7

  109.

  I. Ionescu – Soluţii moderne pentru protecţia mediului la motoare termice cu ardere internă

  2011 978-973-100-150-0

  110.

  I. Toma, V. Moşneguţu – Analiză matematică – ecuaţii diferenţiale ordinare, calcul integral

  2011 978-973-100-151-7

  111.

  A. Popovici, C. Ilinca – Dinamica structurilor şi inginerie seismică : volumul 1 : aplicaţii în dinamica structurilor

  2011 978-973-100-152-4 978-973-100-153-1

  112.

  POSDRU – Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea progamelorde studii cu rute flexibile şi a unor insrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat din domeniul îngineria şistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.1

  2011 978-973-100-154-8

  113.

  S. A. Popescu – Mathematical analysis II 2011 978-973-100-155-5

  114.

  Şt. Lazăr – Tehnologia lucrărilor de construcţii: ghid didactic

  2011 978-973-100-156-2

  115.

  T. Bugnariu – Clădiri: îndrumător de proiect

  2011 978-973-100-157-9

  116.

  *** – Al IX-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

  2011 978-973-100-158-6

 • 117.

  Al. Vlădeanu – Maşini de terasamente, fundaţii şi betoane : Îndrumar de laborator – Partea I : Construcţia şi funcţionarea maşinilor

  2011 978-973-100-159-3

  118.

  *** – Abordări contemporane, realităţi şi perspective în didactica educaţiei fizice şi sportului : Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice

  2011 978-973-100-160-9

  119.

  M. Dicu – Tehnologii specifice de realizare şi reabilitare la străzi : suport de curs

  2011 978-973-100-161-6

  120.

  *** – GeoPreVi 2011 : Geodezie prezent şi viitor – volumul lucrărilor simpozionului cu participare internaţională 12-13 mai 2011

  2011 978-973-100-162-3

  121.

  M. Gheorghe, N. Saca – Materiale de construcţii, II

  2011 978-973-100-163-0

  122.

  A.G. Ghiauş – Termodinamică: note de curs

  2011 978-973-100-164-7

  123.

  Şt. Ionescu – Ghid de elaborarea evaluărilor de risc la construcţii de baraje prin metode probabilistice

  2011 978-973-100-165-4

  124.

  Al. Mănescu – Alimentări cu apă – 200 întrebări şi răspunsuri

  2011 978-973-100-166-1

  125.

  D. Iordache – Curs de rezistenţa materialelor, I

  2011 978-973-100-167-8 978-973-100-168-5

 • 126.

  S. Hâncu – Fluid mechanics – Mecanique des fluides

  2011 978-973-100-169-2

  127.

  C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea, D. Badea – Caiet de practică topografică

  2011 978-973-100-170-8

  128.

  C. Costinescu – Algébre linéaire et géométrie analytique

  2011 978-973-100-171-5

  129.

  M.E. Teodorescu, C.A. Ganea – Statica construcţiilor : aplicaţii rezolvate la calculator

  2011 978-973-100-172-2

  130.

  Fl. Macavei, O.M. Stan – Dynamics and eartquake engineering introduction

  2011 978-973-100-173-9 978-973-100-174-6

  131.

  Z. Manolescu, A. Bârcă – Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation – caiet

  2011 978-973-100-175-3

  132.

  Z. Manolescu – Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation – curs

  2011 978-973-100-176-0

  133.

  POSDRU – Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea progamelorde studii cu rute flexibile şi a unor insrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat din domeniul îngineria şistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.2

  2011 978-973-100-177-7

  134.

  A. Davidescu - Organe de maşini 2011 978-973-100-178-4

 • 135.

  A.C. Badea – Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice

  2011 978-973-100-179-1

  136.

  E. Popescu – Equations differentielles et aux derives partielles

  2011 978-973-100-180-7

  137.

  Ghe. Picol – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

  2011 978-973-100-181-4

  138.

  D. Köber – Calculul elementelor de beton armat la stari limită, vol. I

  2011 978-973-182-182-1 978-973-100-183-8

  139.

  S. Perju, Al. Mănescu – Exploatarea sistemelor de alimentare

  2011 978-973-100-184-5

  140.

  M. Stoian – Eficienţa economică în compania de construcţii

  2011 978-973-100-185-2

  141.

  *** – Conferinţa Naţională Ingineria clădirilor : 29-30 Septembrie 2011

  2011 978-973-100-186-9

  142.

  M. N. Posescu – Topografie – ediţia a II - a 2011 978-973-100-187-6

  143.

  *** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc

  2011 978-973-100-188-3

 • 144.

  *** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc: Simpozion ştiinţific: Cercetare, administrare rutieră – CAR 2011

  2011 978-973-100-189-0

  145.

  *** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc : Concepţia siguranţa podurilor

  2011 978-973-100-190-6

  146.

  *** – Al X-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

  2011 978-973-100-191-3

  147.

  M. Petrescu – Tehnologia materialelor 2011 978-973-100-192-0

  148.

  M. Nicolae – Posescu – Topografie – ediţie bilingvă: lucrări practice şi practică topografică pentru FILS

  2011 978-973-100-194-4

  149.

  C. Gavrilă – Sisteme bazate pe cunoştinţe 2011 978-973-100-196-8

  150.

  C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică – Statică: Starea de echilibru static al punctului material şi al solidului rigid

  2011 978-973-100-197-5

  151.

  C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică – Statică: Starea de echilibru static al sistemelor mecanice

  2011 978-973-100-198-2

  152.

  M. Popescu, C. Mitu, L. Meliţă – Materiale de instalaţii : Lucrări de laborator

  2012 978-973-100-199-9

 • 153.

  I.A.M. Bene – Evaluarea bunurilor imobile 2012 978-973-100-200-2

  154.

  O.F. Avornicesei – The literariness of John Fowles’s Journal and their translation,from a semiotic perspective

  2012 978-973-100-201-9

  155.

  D. Furiş, M.E. Teodorescu, L. Sorohan – Caculul structurilor pentru transportul apei

  2012 978-973-100-203-3

  156.

  M. Popescu – Chimia poluantilor : lucrări de laborator

  2012 978-973-100-204-0

  157.

  *** – International workshop: solving contaminant problems

  2012 978-973-100-205-7

  158.

  O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, vol.I

  2012 978-973-100-207-1 978-973-100-208-8

  159.

  O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, vol.II

  2012 978-973-100-209-5

  160.

  A.G. Ghiauş – Transfer de căldură – note de curs

  2012 978-973-100-210-1

  161.

  I.A. Ionescu – Îndrumar de laborator pentru motare termice

  2012 978-973-100-211-8

  162.

  N. Postăvaru – Marketing integrat în activitatea inginerească – curs

  2012 978-973-100-212-5

 • 163.

  *** – Proceduri şi documentaţie pentru sistemele de control managerial – Direcţia bibliotecă + Editura CONSPRESS

  2012 978-973-100-213-2 978-973-100-214-9

  164.

  *** – Proceduri şi documentaţie – Direcţia tehnică

  2012 978-973-100-213-2 978-973-100-216-3

  165.

  D. Iordache – C ours Résistance des materiaux, I

  2012 978-973-100-217-0 978-973-100-218-7

  166.

  *** – Proceduri şi documentaţie – Şcoala Doctorală

  2012 978-973-100-213-2 978-973-100-219-4

  167.

  N. Postăvaru, C. Badiu, Ghe. Ionaşcu, M. Ionescu-Vlăşceanu – Management în construcţii, vol. I

  2012 978-973-100-220-0 978-973-100-221-7

  168.

  M. Butucea – Explicaţia pragmatică în ştiinţele educaţiei

  2012 978-973-100-222-4

  169.

  *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2012

  2012 978-973-100-223-1

  170.

  *** – Acţionări electice şi electronice ale motorului electric – descriere şi experimente practice: îndrumar de laborator

  2012 978-973-100-224-8

  171.

  *** – Primele trei sesiuni studenţeşti de comunicări ştiintifice: Lucrări prezentate

  2012 978-973-100-225-5

 • 172.

  *** – Automatizări. Scheme de comanda. Circuite logice secvenţiale. Panou didactic LOGO – descriere şi experimente: Îndrumar de laborator

  2012 978-973-100-226-2

  173.

  M.D. Nistea – Româna azi: privire în ansamblu

  2012 978-973-100-227-9

  174.

  E. Draganovici -Ǜberstzungen audio visueller werbung für deutsche konsumgüter

  2012 978-973-100-228-6

  175.

  I.R. Caluianu – Reglări automate: îndrumător de laborator

  2012 978-973-100-229-3

  176.

  M. Dicu – Preocupări în domeniul analizei procesului de fisurare la îmbrăcăminţi rutiere

  2012 978-973-100-230-9

  177.

  T. Catalina – Acustica clădirilor şi a instalaţiilor: culegere de probleme

  2012 978-973-100-231-6

  178.

  R. Pascu, A. Zybaczinski – Beton precomprimat: calculul după Eurocode 2

  2012 978-973-100-232-3

  179.

  *** – Proceedings 1st International Workshop on Mathematics and ICT : Education, Research and Application

  2012 978-973-100-233-0

  180.

  Ghe. Niculache – De ce? De ce nu? 2012 978-973-100-234-7

 • 181.

  Ghe. Niculache – Istorie interzisă 2012 978-973-100-235-4

  182.

  V. Cârjă – Globalizare şi cultură 2012 978-973-100-236-1

  183.

  *** – Proceduri şi documentaţii pentru management, ediţia a 3 a

  2012 978-973-100-237-8

  184.

  R. Pecsi – Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice : note de curs

  2012 978-973-100-238-5

  185.

  R. Pecsi – Automatizarea maşinilor de construcţii : îndrumător de laborator

  2012 978-973-100-239-2

  186.

  Fl. Uţă – Educaţia fizică nonformală – aspecte teoretice şi demersuri aplicative

  2012 978-973-100-240-8

  187.

  M. Darie, I. Pană, M Briciu – Acoperişuri cu pante mari : curs

  2012 978-973-100-241-5

  188.

  *** – Al XI-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

  2012 978-973-100-242-2

  189.

  I. Toma, V. Petrehuş, N. Teodorescu, I. Popescu – Matematici speciale : curs şi aplicaţii

  2012 978-973-100-243-9

 • 190.

  I. Bucur – Analyse mathematique 2012 978-973-100-244-6

  191.

  M. Amăreanu – Materiale de construcţie: aspecte de rezistenţă şi durabilitate pentru betoane şi metale

  2013 978-973-100-245-3

  192.

  Departamentul de fizică – Caiet de lucrări de laborator

  2013 978-973-100-246-0

  193.

  G. Burlacu – Tehnologii de fabricaţie şi materiale pentru instalaţii

  2013 978-973-100-247-7

  194.

  POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.3

  2013 978-973-100-248-4

  195.

  *** – A IV-a Sesiune studenţească de comunicări ştiinţifice

  2013 978-973-100-249-1

  196.

  M. Voicu – Introducere în automatică: suport de curs

  2013 978-973-100-250-7

  197.

  C. Iacoboea – Salubrizare urbană 2013 978-973-100-251-4

  198.

  Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de construcţii – Lucrări practice de materiale de construcţii

  2013 978-973-100-252-1

 • 199.

  R. Pascu, D. Georgescu, T. Pascu – Executarea şi încercarea grinzilor din beton armat la încovoiere cu forţă tăietoare

  2013 978-973-100-253-8

  200.

  D. Georgescu, R. Pascu, T. Pascu – Evaluarea rezistenţei betonului din structuri existente din beton armat

  2013 978-973-100-254-5

  201.

  POSDRU – Ghid curricular pentru domeniul Ingineria Sistemelor

  2013 978-973-100-255-2

  202.

  POSDRU – Ghid de practică : versiunea a 3 a

  2013 978-973-100-256-9

  203.

  A. Vlădeanu, G. Vlădeanu – Echipamente tehnologice pt.demolarea construcţiilor

  2013 978-973-100-257-6

  204.

  D.A. Păunescu, C.M. Pascal – Programare bazată pe reguli: îndrumător de laborator

  2013 978-973-100-258-3

  205.

  M. Darie, M. Briciu, L. Pană – Acoperişuri cu pante mari curs – a 2-a ediţie

  2013 978-973-100-259-0

  206.

  D. Iordache – Rezistenţa materialelor, vol. II

  2013 978-973-100-260-6

  207.

  G.D. Mateescu – Linux : utilizare şi administrative

  2013 978-973-100-261-3

 • 208.

  D.A. Păunescu – Knowledge representation and reasoning

  2013 978-973-100-262-0

  209.

  I. Filip – Programare WEB 2013 978-973-100-263-7

  210.

  L. Ferariu – Sisteme inteligibile hibride 2013 978-973-100-264-4

  211.

  M. Postolache – Sisteme de microprocesoare

  2013 978-973-100-265-1

  212.

  Şt. Preitl, Z. Preitl – Introducere în automatică

  2013 978-973-100-266-8

  213.

  G. Varvara – Programare independentă de platformă

  2013 978-973-100-267-5

  214.

  POSDRU – Raport de analiză adocumentelor curriculare europene si deevaluare a curriculelor actuale din facultatilepartenere din domeniul Ingineria Sistemelor

  2013 978-973-100-268-2

  215.

  L. Mastacan, I. Olah – Echipamente si structuri de reglare automată. Îndrumător de laborator

  2013 978-973-100-269-9

  216.

  A. Albu – Computer programming. The C language

  2013 978-973-100-270-5

 • 217.

  S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. Arghira, I. Dumitru – Formule, simboluri, tabele şi diagrame utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor de reglare automată

  2013 978-973-100-271-2

  218.

  D. Cârstoiu – Sisteme de baze de date distribuite

  2013 978-973-100-272-9

  219.

  I. Robu – Curs de chimie : bazele fizico – chimice ale studiului materialelor de construcţie

  2013 978-973-100-273-6

  220.

  D. Hossu, I. Făgărăşan, I. Dumitru, N. Arghira, S.S. Iliescu – Ghid practic de proiectare şi implementare a aplicaţiilor SCADA

  2013 978-973-100-275-0

  221.

  Al. Aldea, C. Neagu, C. Arion – Îndrumător pentru evaluarea încărcării din zăpadă conform CR 1-1-3/2012

  2013 978-973-100-276-7

  222.

  D. Georgescu, R. Pascu – Beton armat - curs : Partea I : Bazele proiectării, materiale, durabilitate, acţiunea de compozit

  2013 978-973-100-277-4 978-973-100-278-1

  223.

  R. Văcăreanu, F. Pavel, Al. Aldea – Îndrumător pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor conform CR 1-1-4 / 2012

  2013 978-973-100-279-9

  224.

  C. Soare, S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. Arghira, I. Dumitru – Sisteme neliniare şi eşantionate: îndrumar

  2013 978-973-100-281-1

  225.

  S. Nanu – Microcontrolere : Aplicaţii 2013 978-973-100-282-8

 • 226.

  A. Pricop, M. Postolache, L. Mastacan – Platforma de automatizare si simulare a proceselor industrial – suport de instruire cadre didactice şi studenti

  2013 978-973-100-283-5

  227.

  G. Varvara – Suport de curs pt. disciplina Ingineria Programării I. Dezvoltarea sistemelor software critice

  2013 978-973-100-284-2

  228.

  F. Ostafi, F.C. Brăescu, G. Varvara – Ghid de uitilizare a platformei educaţionale Moodle

  2013 978-973-100-285-9

  229.

  L. Ferariu – Lecture Notes for Hybrid Intelligent Systems

  2013 978-973-100-286-6

  230.

  S.F. Ostafi – Baze de date. Suport de curs 2013 978-973-100-287-3

  231.

  POSDRU – Ghid curricular orientativ pentru domeniul Ingineria Sistemelor – versiunea a II a

  2013 978-973-100-288-0

  232.

  *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2013

  2013 978-973-100-289-7

  233.

  M. Popescu – Materiale de instalaţii 2013 978-973-100-291-0

  234.

  M. Popescu – Chimie appliquée aux matériaux de construction

  2013 978-973-100-292-7

 • 235.

  POSDRU – Ghid orientativ curricular pentru domeniul Ingineria Sistemelor - versiunea finală (0)

  2013 978-973-100-293-4

  236.

  R. Pascu, D. Georgescu – Beton armat - curs : Partea a II – a : Calculul la stări limită

  2013 978-973-100-294-1

  237.

  A. Aldea – Fiabilité des structures, partea I 2013 978-973-100-295-8 978-973-100-296-5

  238.

  R. Trandafir, FI. Iatan – Modelare şi simulare

  2013 978-973-100-297-2

  239.

  G. Groza – Linear algebra and analytic geometry – second edition

  2013 978-973-100-298-9

  240.

  I. Tecuci, E. Oprişan – Scurtă incursiune în istoria legăturilor dintre om şi apă pe teritoriul României

  2013 978-973-100-299-6

  241.

  H. Asanache – Clădiri : vol. I 2013 978-973-100-300-9 978-973-100-301-6

  242.

  POSDRU – Portofoliu de compentenţe pentru domeniul ingineria sistemelor

  2013 978-973-100-302-3

  243.

  POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr. 4

  2013 978-973-100-303-0

 • 244.

  POSDRU – Utilizarea tehnologiilor GRID 2013 978-973-100-304-7

  245.

  *** – A V-a sesiune studenţească de comunicări ştiinţifice

  2013 978-973-100-305-4

  246.

  *** – Tendinţe actuale în ingineria structurilor metalice

  2013 978-973-100-306-1

  247.

  POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr. 5

  2013 978-973-100-307-8

  248.

  Ghe. Badea, A. C. Badea – Aplicaţii cadastru:îndrumător de lucrări practice

  2013 978-973-100-308-5

  249.

  Ghe. Badea, Ana C. Badea – Aplicaţii sisteme informaţionale specifice domeniilor de activitate

  2013 978-973-100-309-2

  250.

  A. C. Badea, Ghe. Badea – Cadastru, bănci de date şi aplicaţii GIS în zone urbane

  2013 978-973-100-310-8

  251.

  Ghe. Badea – Cadastru 2013 978-973-100-311-5

  252.

  I. Toma – Analyse mathématique: calcul différentiel

  2013 978-973-100-312-2

 • 253.

  *** – Reţea naţională de centre pt. dezvol-tarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la speciali-zarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor: lucrări prezentate în cadrul sesiunilor: 7 - 10 noiembrie 2013.

  2013 978-973-100-313-9

  254.

  D.V. Iordache – Resistance materiaux, II 2013 978-973-100-314-6

  255.

  R. Pecsi – Automate şi microprogramare 2013 978-973-100-315-3

  256.

  A. C. Badea – Proiectare manageriala şi organizarea lucrărilor

  2014 978-973-100-316-0

  257.

  M. Butucea – Elemente de sociologie 2014 978-973-100-319-1

  258.

  N. Postăvaru, G. Drăghici, A. Radwan, D. Galan, A. Cristescu – Management în construcţii, vol.II

  2014 978-973-100-320-7

  259.

  M. Popescu – Materiaux d'installations: cours

  2014 978-973-100-321-4

  260.

  M. Popescu – Travaux pratiques de materiaux d'installations

  2014 978-973-100-322-1

  261.

  I. F. Iatan, B. Sebacher – Aplicaţii de laborator în matematica şi matchad

  2014 978-973-100-323-8

 • 262.

  C. Mitu – Materiale de instalaţii 2014 978-973-100-324-5

  263.

  I. Bucur – Analyse mathematique: calcul integral

  2014 978-973-100-325-2

  264.

  C. Coşarcă, A. Sărăcin, P.I. Dragomir, D.C. Docan, T.S. Clinci – Măsurători geodezice inginereşti: îndrumător pentru lucrări practice şi proiect

  2014 978-973-100-326-9

  265.

  Departamentul de limbi străine – Limbă –punte de legatură între oameni şi culturi

  2014 978-973-100-327-6

  266.

  *** – Solving Contaminant Problems for a Sustainable Environment through Application of Environmental Engineering and Science Concepts: International Workshop

  2014 978-973-100-328-3

  267.

  I. Manoliu – 55 de ani pentru învaţământul superior în construcţii

  2014 978-973-100-329-0

  268.

  M. Alămoreanu – Introducere în analiza experimentală a tensiunilor prin tensiometrie electrică rezistivă

  2014 978-973-100-330-6

  269.

  D. Stanciu – Scurtă istorie a bisericii din Vlădeni-Dâmboviţa

  2015 978-973-100-331-3

  270.

  C.R. Gogu – Soluţii viabile în hidrogeologia urbană

  2014 978-973-100-332-0

 • 271.

  A. Mihai – Algebra liniară şi geometrie analitică : I : note de curs

  2014 978-973-100-333-7 978-973-100-334-4

  272.

  G. Păltineanu, P. Matei, Şt. Donescu, M. Zamfir – Matematici superioare 3

  2014 978-973-100-335-1

  273.

  F. Petrescu, A. Davidescu, A.I. Popovici – Metode experimentale în tribologie

  2014 978-973-100-337-5

  274.

  C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea – Îndrumător de practică topografică

  2014 978-973-100-338-2

  275.

  C. E. Bucurescu – Fiabilitatea, mentenanţa şi disponibilitatea utilajelor tehnologice pentru construcţii

  2014 978-973-100-339-9

  275.

  A. Sărăcin – Teoria sistemelor şi prelucrarea semnalelor în Geomatică

  2014 978-973-100-340-5

  277.

  *** – Proceedings 5th National Conference on Earthquake Engineering & 1st National Conference on Earthquake Engineering and Seismology

  2014 978-973-100-342-9

  278.

  D.C. Docan – Modelare spatială şi topologie

  2014 978-973-100-343-6

  279.

  M. Iancovici – Dynamics of structures : lecture notes: Master degree course on stuctural engineering

  2014 978-973-100-345-0

 • 280.

  M. Iancovici – Dynamics of stuctures : applications: Master degree course on structural engineering

  2014 978-973-100-346-7

  281.

  A.C. Olteanu, C. Tomşa – Acţiunea de monitorizare în ingineria geotehnică

  2014 978-973-100-347-4

  282.

  A.C. Olteanu – Geotehnică: curs 2014 978-973-100-348-1

  283.

  A.C. Olteanu, C. Tomşa – Îndrumător pentru lucrări de laborator geotehnic

  2014 978-973-100-349-8

  284.

  R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de utilizare a standului de încercare de laborator a masinilor electrice trifazate asincrone EEM 41

  2014 978-973-100-350-4

  285.

  R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de utilizare a standului de încercare de laborator a masinilor electrice de curent continuu EEM 02

  2014 978-973-100-351-1

  286.

  R. Pecsi, I. Caluianu – Automate programabile

  2014 978-973-100-352-8

  287. A.A. Stănescu, A.M. Ghiţă, M. Bârnaure – Îndrumător pentru proiectarea clădirilor de locuit cu regim mic de înălţime, vol. I

  2014 978-973-100-353-5 978-973-100-354-2

  288.

  O.R. Beuran – Legislaţie în activitatea de construcţii: note de curs

  2014 978-973-100-355-9

 • 289.

  C. Gavrilă, V. Petrehuş, N.c Teodorescu, C. Nartea, I. Popescu, A.E. Sandu – Matchad: aplicaţii – modelare şi simulare

  2014 978-973-100-356-6

  290.

  Al. N. Dimache, I. Iancu – Elemente generale de hidraulică

  2014 978-973-100-357-3

  291.

  C. Ardelean – Localisation : the new challenge for translators : a course for 1st year master studies

  2014 978-973-100-358-0

  292.

  A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor, ediţia a II-a

  2014 978-973-100-359-7

  293.

  P. I. Dragomir, T. Clinci – Tehnici de măsurare şi poziţionare în domeniul apropiat

  2014 978-973-100-360-3

  294.

  C. D. Voiniţchi – Chimie pentru constructori

  2014 978-973-100-361-0

  295.

  M. Dicu, M.M. Stoian, T. Boghian, A.F. Lighean – Aplicaţie la sisteme manageriale pentru lucrări de construcţii : ghid didactic

  2014 978-973-100-362-7

  296.

  I. Toma, V. Moşnegut, Şt. Constantinescu – Analyse mathématique : équation différentielles ordinaries : calcul intégral : cours, applications et exercices

  2015 978-973-100-363-4

  297.

  M. Stoian, A.M. Nica – Managementul lucrărilor de construcţii: îndrumător proiect specializare poduri

  2015 978-973-100-364-1

 • 298.

  P.I. Dragomir – Măsurători geodezice inginereşti în construcţii

  2015 978-973-100-365-8

  299.

  C. Ardelean – Think twice! Risk management : the hidden side of translation

  2015 978-973-100-366-5

  300

  A. Vasilescu, C. Văcărescu – Mécanique : Notions théoriques et applications statique

  2015 978-973-100-367-2

  301.

  S. Perju – Staţii de pompare: aplicaţii 2015 978-973-100-368-9

  302.

  B.I.N. Geman – Terminologia arhictecturii: nivele de utilizare

  2015 978-973-100-369-6

  303.

  M. Iancovici – Dinamica stucturilor. Abordări energetice

  2015 978-973-100-370-2

  304.

  I . Robu, C. Mazilu – Materiale de construcţie : I

  2015 978-973-100-371-9 978-973-100-372-6

  305.

  M. Alexe, V. Cojocaru – 151 de Ani de Învăţămant de Construcţii : Expoziţie omagială martie – mai 2015

  2015 978-973-100-373-3

  306.

  B. Oprea – Dispute Adjudication Bords Practical Aspects

  2015 978-973-100-374-0

 • 307.

  C. Iacoboaea – Teoria şi practica urbanismului şi amenajării teritoriului Partea I

  2015 978-973-100-375-7 978-973-100-376-4

  308.

  G. Groza – Analiza combinatorică şi algoritmica grafurilor

  2015 978-973-100-377-1

  309.

  M. Şercaianu – Sisteme informaţionale geografice în urbanism şi amenajarea teritoriului

  2015 978-973-100-378-8

  310.

  Al. Dimache, I. Iancu, L. Batali – Evaluarea interacţiunii dintre apele subterane şi lucrările de infrastructură

  2015 978-973-100-379-5

  311.

  S. A. Popescu, M. Jianu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.1. Differential equations

  2015 978-973-100-380-1 978-973-100-381-8

  312.

  S. A. Popescu, M. Jianu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.2. Calculus of variations and probabilites.

  2015 978-973-100-382-5

  313.

  M. Daraban – Poduri metalice : ghid de proiectare

  2015 978-973-100-383-2

  314.

  R. Pécsi – Maşini şi acţionări electrice : culegere de probleme

  2015 978-973-100-384-9

  315.

  A. Purnuş – Modelarea proiectelor în construcţii : aplicaţii în managementul proiectelor

  2015 978-973-100-385-6

 • 316.

  R. Văcăreanu, Fl. Pavel, Al. Aldea, C. Arion, C. Neagu – Elemente de analiză a hazardului seismic

  2015 978-973-100-386-3

  317.

  R. Ghenţulescu – A guide to terminology 2015 978-973-100-387-0

  318.

  C. Coşarcă, A. Sărăcin, T.S. Clinci – Măsurători geodezice inginereşti în construcţii şi industrie: îndrumător pentru lucrări practice

  2015 978-973-100-388-7

  319.

  M. Stoian, A.N. Nica – Managementul lucrărilor de construcţii: îndrumător de proiect specializare drumuri

  2015 978-973-100-390-0

  320.

  E. Stângaciu – Ghid pentru pregătirea examenului de bacalaureat

  2015 978-973-100-391-7

  321.

  V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe baza echilibrului spaţial al deplasări auto la drumuri moderne. Vol. I : Elemente teoretice

  2015 978-973-100-392-4 978-973-100-393-1

  322.

  V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe baza echilibrului spaţial al deplasări auto la drumuri moderne. Vol. II: Aplicaţi practice

  2015 978-973-100-394-8

  323.

  A. Mihai, L. Niţu – Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale.

  2015 978-973-100-395-5

  324.

  P. I. Dragomir D. C. Docan, T. S. Clinci – Bazele măsurătorilor geodezice inginereşti

  2015 978-973-100-396-2

 • 325.

  *** – National Sympozium „75 years from November 10th 1940 Vrancea” Earthquake : Book of Abstracts

  2015 978-973-100-397-9

  326.

  D. Ţăpuşi, S. Constantinescu, M. Darie – Constructiv en bris : guide d’application Partie I. Poutre en bois lamelle colle

  2015 978-973-100-398-6 978-973-100-399-3

  327.

  N. Dăscălescu – Amintiri dintr-o breaslă 2015 978-973-100-400-6

  328.

  G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici superioare: calcul diferenţial

  2015 978-973-100-401-3

  329.

  M. Bălan, R.I. Cruciat, A.Gh. Pricopie – Rezistenţa materialelor: culegere de probleme : partea a II a

  2015 978-973-100-402-0 978-973-100-403-7

  330.

  C.D. Voiniţchi – Materiale şi produse utilizate în construcţii: propietăţi generale

  2015 978-973-100-404-4

  331.

  N. Rădulescu, I. Manoliu – Geotehnică II 2015 978-973-100-405-1

  332.

  C. Frâncu – Mecanisme : Indrumar pentru proiecyul de an – Tema : Incărcător de pneuri

  2016 978-973-100-406-8

  333.

  G. Păltineanu, M. Jianu, L. Majercsik, A.N. Marcoci, A.D. Matei – Culegere de probleme de analiză matematică : vol. I – Calcul diferenţial

  2016 978-973-100-408-2 978-973-100-409-9

 • 334.

  L. G. Miclea – Nociones de morfologia 2016 978-973-100-410-5

  335.

  L. G. Miclea – Limba spaniolă 2016 978-973-100-411-2

  336.

  D. Furiş, R. Erbaşu, M. Şandru, B.A. Butnaru – Stării de eforturii şi deformaţii în plăci circulare

  2016 978-973-100-412-9

  337.

  I.A. Drobot – Limba engleză : teste de admitere

  2016 978-973-100-413-6

  338.

  I.A. Drobot – Limba engleză : teste de competenţă

  2016 978-973-100-414-3

  339.

  M. Anghel – Elemente de limba română : profil tehnic

  2016 978-973-100-415-0

  340.

  A.E. Sandu – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială: note de curs şi aplicaţii

  2016 978-973-100-416-7

  341.

  M. Alexe – ARIPI : albumul expoziţiei de arte vizuale dedicat zilei de 1 iunie : Iunie 2015

  2016 978-973-100-417-4

  342.

  I. Spătărelu – Tehnologia lucrărilor de construcţii : îndrumător de proiect

  2016 978-973-100-418-1

 • 343.

  I. Spătărelu, A. Duţu, M. Niste – Construction Engineering : project guideline

  2016 978-973-100-419-8

  344.

  C. Răcănel, A. Burlacu – Materiale compozite pentru straturi rutiere : alcătuire şi particularităţi : mixturi asfaltice

  2016 978-973-100-420-4

  345.

  *** - 25th European Young Geotechnical Engineers Conference, 21st – 24th of June 2016, Sibiu, Romania

  2016 978-973-100-421-1

  346.

  C. Racanel, A. Burlacu – Transport engineering

  2016 978-973-100-422-8

  347.

  A. Burlacu - Tehnologii de execuţie a structurilor rutiere suple şi mixte

  2016 978-973-100-423-5

  348.

  C. Petcu, M. Dicu – Voies de communication routiere : guide pratique pour les étudians

  2016 978-973-100-424-2

  349.

  G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici superioare: calcul integral

  2016 978-973-100-425-9

  350.

  M. Alexe, V. Cojocaru-Coverg - Ferestrele Bucureştiului

  2016 978-973-100-426-6

  351.

  L. Niţă, M.V. Popescu – Analiză matematică : teste de examen

  2016 978-973-100-427-3

 • 352.

  *** - 135 de ani de învăţământ tehnic românesc în domeniul infrastructurii de transport : Bucureşti 1881-2016

  2016 978-973-100-428-0

  353.

  M. Alexe – Vise în Balcani

  2016 978-973-100-429-7

  354.

  O. Bogdan – Mecanica construcţiilor 2016 978-973-100-430-3