LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6...

of 51 /51
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA Codul postului Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant Disciplina postului Alte discipline Proba practica TC/CDS Detalii post Statutul postului Viabilitate Postul este complet Post pentru repartizare in sedinta publica de transfer Post pentru transfer consimtit intre unitatile de invatamant Conditii specifice de ocupare a postului Tipul avizului de alternativa Tipul avizului de culte Aviz seminar teologic in judetul de inscriere Avizul IGP/ARR Atestat educatie speciala Mediul Localitate Sup. Unitate parinte 2327 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ACOMPANIAMENT MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1501 COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 primar REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1502 COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1519 COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1520 COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 10/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2006 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU" LUNCAVIŢA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIŢA 2007 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU" LUNCAVIŢA liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 11/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIŢA 1320 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG liceal AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG 1406 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA" TULCEA profesional AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 6/0 ads VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1767 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL profesional AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 ads VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD 1768 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL profesional AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 5/0 ads VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD 1488 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA liceal ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 18/0 functie publica Jelescu REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1489 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA liceal ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 12/0 director adjunct concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1490 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA liceal ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 1260 ȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE BACALU" MAHMUDIA profesional ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA 2340 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ANSAMBLU CORAL DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 0/5 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2345 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ANSAMBLU FOLCLORIC ANSAMBLURI FOLCLORICE 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2346 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ANSAMBLU ORCHESTRAL DIRIJAT ANSAMBLU ORCHESTRAL / INSTRUMENTAL 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2350 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceal de arta ARHITECTURA STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2339 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ARMONIE STUDII TEORETICE (TEORIE - SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE; ISTORIA MUZICII; FORME MUZICALE) 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2352 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA 2341 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA liceu muzica / arta - coregrafie ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 20/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6 MARTIE 2018 Page 1 of 51

Embed Size (px)

Transcript of LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6...

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALEINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

  Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2327LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ACOMPANIAMENTMUZICA INSTRUMENTALA:

  PIAN9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1501COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 18/0 primar REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1502COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 7/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1519COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 18/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1520COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 10/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2006LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  2007LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 11/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  1320LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1406COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEAprofesional

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 6/0 ads VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1767COALA GIMNAZIAL

  SARIGHIOL DE DEALprofesional

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 18/0 ads VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1768COALA GIMNAZIAL

  SARIGHIOL DE DEALprofesional

  AGRICULTURA,

  HORTICULTURAINSPECTIE LA CLASA 5/0 ads VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1488COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ALIMENTATIE PUBLICA SI

  TURISM / TURISMINSPECTIE LA CLASA 18/0 functie publica Jelescu REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1489COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ALIMENTATIE PUBLICA SI

  TURISM / TURISMINSPECTIE LA CLASA 12/0 director adjunct concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1490COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ALIMENTATIE PUBLICA SI

  TURISM / TURISMINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1260COALA PROFESIONAL

  "VASILE BACALU" MAHMUDIAprofesional

  ALIMENTATIE PUBLICA SI

  TURISM / TURISMINSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA

  2340LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ANSAMBLU CORAL DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 0/5 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2345LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ANSAMBLU FOLCLORIC ANSAMBLURI FOLCLORICE 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2346LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ANSAMBLU ORCHESTRALDIRIJAT ANSAMBLU

  ORCHESTRAL /

  INSTRUMENTAL2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2350LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceal de

  artaARHITECTURA

  STUDIUL COMPOZITIEI SI

  PORTOFOLIU DE

  SPECIALITATE12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2339LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ARMONIE

  STUDII TEORETICE

  (TEORIE - SOLFEGIU -

  DICTEU; ARMONIE;

  ISTORIA MUZICII; FORME

  MUZICALE)

  4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2352LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2341LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 20/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6 MARTIE 2018

  Page 1 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2342LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1512COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2283COLEGIUL DOBROGEAN

  "SPIRU HARET" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 director adjunct concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2284COLEGIUL DOBROGEAN

  "SPIRU HARET" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/4 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1464COLEGIUL TEHNIC "HENRI

  COAND" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 c.c. Jenaru REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2296LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1357LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  COALA

  GIMNAZIAL

  "IOAN

  NENIESCU"

  TULCEA

  +COLEGIUL

  TEHNIC "HENRI

  COAND"

  TULCEA

  liceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1579LICEUL TEORETIC "ION

  CREANG" TULCEAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 14/4 c.c. Radion REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1928LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAliceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1332

  COALA GIMNAZIAL

  "ALEXANDRU CIUCURENCU"

  TULCEA

  gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 1/6 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1345

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN GVENEA"

  TULCEA

  gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2270COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" PARTIZANIgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  COALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  2136COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANUgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/1 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  1368COALA GIMNAZIAL "ION

  LUCA CARAGIALE" TULCEAgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 16/2 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2070COALA GIMNAZIAL "MAIOR

  IOAN MURGESCU" SMRDANgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SMRDAN

  1150COALA GIMNAZIAL "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA TEILOR

  2151COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDUgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  2375COALA GIMNAZIAL "PANAIT

  CERNA" CERNAgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CERNA

  1784 COALA GIMNAZIAL BAIA gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0director concurs M.

  BravuREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  1744 COALA GIMNAZIAL BEIDAUD gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 15/0Beidaud si Sarighiol 9

  ore stiinte adsVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  1242 COALA GIMNAZIAL BETEPE gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2216COALA GIMNAZIAL

  C.A.ROSETTIgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R C.A. ROSETTI

  2057COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  1670COALA GIMNAZIAL

  CASIMCEA

  COALA

  GIMNAZIAL

  STEJARU +

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEA

  1592COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE JOSgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  CEAMURLIA DE

  JOS

  1787COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE SUSgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  COALA

  GIMNAZIAL BAIA

  1884COALA GIMNAZIAL CHILIA

  VECHEgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CHILIA VECHE

  Page 2 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2243 COALA GIMNAZIAL CRIAN gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIAN

  2166 COALA GIMNAZIAL DENI gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DENI

  2187COALA GIMNAZIAL

  DOROBANUgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/2 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DOROBANU

  1946 COALA GIMNAZIAL GRECI gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/09 ore rez director

  concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRECI

  1187 COALA GIMNAZIAL HORIA gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HORIA

  1603COALA GIMNAZIAL

  JURILOVCAgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 pe comuna VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JURILOVCA

  2271 COALA GIMNAZIAL MALIUC gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  1813COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVUgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0

  pe comuna

  director concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  2199 COALA GIMNAZIAL OSTROV gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R OSTROV

  2179COALA GIMNAZIAL

  PECENEAGAgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/1 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PECENEAGA

  1647COALA GIMNAZIAL

  SARICHIOIgimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  1650 COALA GIMNAZIAL ZEBIL gimnazial BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1537COALA PROFESIONAL

  "VASILE BACALU" MAHMUDIAprofesional BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA

  1711

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu NuORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1895COALA GIMNAZIAL

  CEATALCHIOIgimnazial BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CEATALCHIOI

  1872 COALA GIMNAZIAL PARDINA gimnazial BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PARDINA

  1556COLEGIUL "BRAD SEGAL"

  TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1497COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1511COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1858LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1997LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11/0

  5 ore rez director

  concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  1308LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  2105LICEUL TEORETIC "GHEORGHE

  MUNTEANU MURGOCI" MCINliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1527LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/4 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1528LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1578LICEUL TEORETIC "ION

  CREANG" TULCEAliceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1395COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEAgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2272COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" PARTIZANIgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  COALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  2069COALA GIMNAZIAL "MAIOR

  IOAN MURGESCU" SMRDANgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SMRDAN

  2150COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDUgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  1783 COALA GIMNAZIAL BAIA gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  1743 COALA GIMNAZIAL BEIDAUD gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  1241 COALA GIMNAZIAL BETEPE gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2215COALA GIMNAZIAL

  C.A.ROSETTIgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R C.A. ROSETTI

  2058COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  Page 3 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1694COALA GIMNAZIAL

  CASIMCEAgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEA

  1786COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE SUSgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  COALA

  GIMNAZIAL BAIA

  1883COALA GIMNAZIAL CHILIA

  VECHEgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CHILIA VECHE

  2165 COALA GIMNAZIAL DENI gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DENI

  2273 COALA GIMNAZIAL MALIUC gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  1811COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVUgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  1164COALA GIMNAZIAL MIHAIL

  KOGLNICEANUgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  MIHAIL

  KOGLNICEANU

  1202 COALA GIMNAZIAL NALBANT gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NALBANT

  1739COALA GIMNAZIAL

  NEATRNAREAgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  2198 COALA GIMNAZIAL OSTROV gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R OSTROV

  2178COALA GIMNAZIAL

  PECENEAGAgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PECENEAGA

  1646COALA GIMNAZIAL

  SARICHIOIgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  1741COALA GIMNAZIAL

  SARIGHIOL DE DEALgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1229COALA GIMNAZIAL VALEA

  NUCARILORgimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA NUCARILOR

  1649 COALA GIMNAZIAL ZEBIL gimnazial CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1710

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu NuORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  2019COALA GIMNAZIAL

  HAMCEARCAgimnazial CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HAMCEARCA

  1910COALA GIMNAZIAL SFNTU

  GHEORGHEgimnazial CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  SFNTU

  GHEORGHE

  1982

  LICEUL TEORETIC

  "CONSTANTIN BRTESCU"

  ISACCEA

  liceal CHIMIE - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U ISACCEA

  1927LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAliceal CHIMIE - STIINTE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1449LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEAliceal

  CONSTRUCTII SI LUCRARI

  PUBLICE / CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 metodist CCD REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1450LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEAliceal

  CONSTRUCTII SI LUCRARI

  PUBLICE / CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1451LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEAliceal

  CONSTRUCTII SI LUCRARI

  PUBLICE / CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2125 LICEUL TEHNOLOGIC MCIN licealCONSTRUCTII SI LUCRARI

  PUBLICE / CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  2323LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  COREPETITIEMUZICA INSTRUMENTALA:

  PIAN20/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2324LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  COREPETITIEMUZICA INSTRUMENTALA:

  PIAN20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2325LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  COREPETITIEMUZICA INSTRUMENTALA:

  PIAN20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2326LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  liceu

  muzica /

  arta -

  coregrafie

  COREPETITIEMUZICA INSTRUMENTALA:

  PIAN5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1899COALA GIMNAZIAL

  CEATALCHIOIgimnazial CULTURA CIVICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CEATALCHIOI

  1416COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEAgimnazial CULTURA CIVICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1538COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

  TULCEAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  Page 4 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1845

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN BRNCOVEANU"

  BABADAG

  gimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1346

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN GVENEA"

  TULCEA

  gimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 8/04 ore rez director

  concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1397COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2138COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANUgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  1370COALA GIMNAZIAL "ION

  LUCA CARAGIALE" TULCEAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1382COALA GIMNAZIAL "NIFON

  BLESCU" TULCEAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2030COALA GIMNAZIAL "PANAIT

  CERNA" CERNAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CERNA

  1217COALA GIMNAZIAL "TRAIAN

  COOVEI" SOMOVAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SOMOVA

  2056COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  1292COALA GIMNAZIAL

  FGRAU NOUgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOGLICEUL

  TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1137COALA GIMNAZIAL

  FRECEIgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R FRECEI

  2048 COALA GIMNAZIAL JIJILA gimnazialCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 9/03 ore rez director

  concursVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JIJILA

  1816COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVUgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 6/0pe comuna

  VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  1116COALA GIMNAZIAL NR.12

  TULCEAgimnazial

  CULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1651 COALA GIMNAZIAL ZEBIL gimnazialCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1310LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  CULTURA CIVICA - STUDII

  SOCIALE - GANDIRE

  CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1029 PALATUL COPIILOR TULCEAcluburile

  copiilorDANS POPULAR

  DANSURI POPULARE

  (PALATE SI CLUBURI ALE

  COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1030 PALATUL COPIILOR TULCEAcluburile

  copiilorDANS SPORTIV

  DANS SPORTIV (PALATE SI

  CLUBURI ALE COPIILOR)18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1720

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu NuORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1721

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu NuORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1722

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 4/2muzica liniara +

  ansamblu coralVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu

  ORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1491COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  Page 5 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1864LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 20/0 c.c. Iosef REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1865LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1322LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1324LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1430COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEAprofesional

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1429COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEA

  LICEUL

  TEHNOLOGIC

  "ION MINCU"

  TULCEA +

  COLEGIUL

  AGRICOL

  "NICOLAE

  CORNEANU"

  TULCEA

  profesional

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  PREGATIRE - INSTRUIRE

  PRACTICA (TEXTILE /

  TRICOTAJE SI CONFECTII

  TEXTILE, FINISAJ) +

  PREGATIRE - INSTRUIRE

  PRACTICA (ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / POSTA) +

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 20/0 restrangere Cenuse VACANT 1 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1504COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 20/0 ciclu superior VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1486COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Ghemisi REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1487COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, COMERT

  SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1446LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2107LICEUL TEORETIC "GHEORGHE

  MUNTEANU MURGOCI" MCINliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 compl VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1931LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1717

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  licealECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu

  ORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1568COLEGIUL "BRAD SEGAL"

  TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1516COLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

  CORNEANU" TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 Sarighiol de Deal VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1485COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 10/07 ore rez director

  concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2302LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2004LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  Page 6 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2121 LICEUL TEHNOLOGIC MCIN licealECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1318LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  2286COLEGIUL DOBROGEAN

  "SPIRU HARET" TULCEAliceal

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA -

  EDUCATIE ECONOMICO-

  FINANCIARA

  INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 3 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1541COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

  TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 2 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1559COLEGIUL "BRAD SEGAL"

  TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2287COLEGIUL DOBROGEAN

  "SPIRU HARET" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 3 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1483COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNRII" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1468COLEGIUL TEHNIC "HENRI

  COAND" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2299LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1442LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2002LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  2119 LICEUL TEHNOLOGIC MCIN liceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1314LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1315LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1316LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1987

  LICEUL TEORETIC

  "CONSTANTIN BRTESCU"

  ISACCEA

  liceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U ISACCEA

  1531LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1585LICEUL TEORETIC "ION

  CREANG" TULCEAliceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1336

  COALA GIMNAZIAL

  "ALEXANDRU CIUCURENCU"

  TULCEA

  gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1849

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN BRNCOVEANU"

  BABADAG

  gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1361COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2143COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 director concurs Grindu REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  1372COALA GIMNAZIAL "ION

  LUCA CARAGIALE" TULCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1152COALA GIMNAZIAL "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA TEILOR

  1835COALA GIMNAZIAL "MIRCEA

  CEL BTRN" BABADAGgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0

  0-IV

  pcoVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1970

  COALA GIMNAZIAL

  "NICHIFOR LUDOVIG"

  NICULIEL

  gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NICULIEL

  1971

  COALA GIMNAZIAL

  "NICHIFOR LUDOVIG"

  NICULIEL

  gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NICULIEL

  2158COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  1385COALA GIMNAZIAL "NIFON

  BLESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9/0 director adjunct concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  Page 7 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2033COALA GIMNAZIAL "PANAIT

  CERNA" CERNAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CERNA

  1215COALA GIMNAZIAL "TRAIAN

  COOVEI" SOMOVAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 pe comuna 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SOMOVA

  1796 COALA GIMNAZIAL BAIA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  1247 COALA GIMNAZIAL BETEPE gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2064COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 2 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  1700COALA GIMNAZIAL

  CASIMCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 primar REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEA

  1142 COALA GIMNAZIAL CATALOI gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R FRECEICOALA

  GIMNAZIAL

  FRECEI

  1596COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE JOSgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 pe comuna VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  CEAMURLIA DE

  JOS

  1797COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE SUSgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  COALA

  GIMNAZIAL BAIA

  1897COALA GIMNAZIAL

  CEATALCHIOIgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 2 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CEATALCHIOI

  1886COALA GIMNAZIAL CHILIA

  VECHEgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 15/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CHILIA VECHE

  2170 COALA GIMNAZIAL DENI gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DENI

  2192COALA GIMNAZIAL

  DOROBANUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DOROBANU

  1297COALA GIMNAZIAL

  FGRAU NOUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  LICEUL

  TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1141COALA GIMNAZIAL

  FRECEIgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 pe comuna VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R FRECEI

  1955 COALA GIMNAZIAL GRECI gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14/1 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRECI

  2023COALA GIMNAZIAL

  HAMCEARCAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HAMCEARCA

  1192 COALA GIMNAZIAL HORIA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 4 ore rez viceprimar REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HORIA

  1181COALA GIMNAZIAL

  IZVOARELEgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R IZVOARELE

  1820COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1

  pe comunaVACANT 3 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  2242 COALA GIMNAZIAL MILA 23 gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIANCOALA

  GIMNAZIAL

  CRIAN

  1204 COALA GIMNAZIAL NALBANT gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 pe comuna VACANT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NALBANT

  1760COALA GIMNAZIAL

  NEATRNAREAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  2089COALA GIMNAZIAL NR.1

  MCINgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1120COALA GIMNAZIAL NR.12

  TULCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1121COALA GIMNAZIAL NR.12

  TULCEAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1877 COALA GIMNAZIAL PARDINA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PARDINA

  2183COALA GIMNAZIAL

  PECENEAGAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PECENEAGA

  1610COALA GIMNAZIAL

  SLCIOARAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0

  obligatie de catedra

  director concursVACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JURILOVCA

  COALA

  GIMNAZIAL

  JURILOVCA

  1611COALA GIMNAZIAL

  SLCIOARAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 si Visina VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JURILOVCA

  COALA

  GIMNAZIAL

  JURILOVCA

  1664COALA GIMNAZIAL

  SARICHIOIgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  1914COALA GIMNAZIAL SFNTU

  GHEORGHEgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  SFNTU

  GHEORGHE

  1627COALA GIMNAZIAL SLAVA

  CERCHEZgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SLAVA CERCHEZ

  1676 COALA GIMNAZIAL STEJARU gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R STEJARU

  Page 8 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1942COALA GIMNAZIAL

  TURCOAIAgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TURCOAIA

  1821 COALA GIMNAZIAL TURDA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVUCOALA

  GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVU

  1233COALA GIMNAZIAL VALEA

  NUCARILORgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 pe comuna VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA NUCARILOR

  1234COALA GIMNAZIAL VALEA

  NUCARILORgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0

  pe comuna

  0-IVVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA NUCARILOR

  1665 COALA GIMNAZIAL ZEBIL gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1771 COALA PRIMAR CAMENA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIACOALA

  GIMNAZIAL BAIA

  2225COALA PRIMAR

  CARAORMANgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIAN

  COALA

  GIMNAZIAL

  CRIAN

  1678 COALA PRIMAR CORUGEA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEACOALA

  GIMNAZIAL

  CASIMCEA

  1636 COALA PRIMAR ENISALA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  2229 COALA PRIMAR GORGOVA gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUCCOALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  1683 COALA PRIMAR RAHMAN gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEACOALA

  GIMNAZIAL

  CASIMCEA

  1687 COALA PRIMAR RZBOIENI gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEACOALA

  GIMNAZIAL

  CASIMCEA

  1284COALA PRIMAR SMBTA

  NOUgimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  LICEUL

  TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1266 COALA PRIMAR SARINASUF gimnazial EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 0-IV VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MURIGHIOLCOALA

  GIMNAZIAL

  MURIGHIOL

  1421COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEAprofesional EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0

  7 ore rez director

  concursREZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1259COALA PROFESIONAL

  "VASILE BACALU" MAHMUDIAprofesional EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA

  1715

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  liceal EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu NuORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1016CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  ATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1017CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  ATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1018CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  BASCHET 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1019CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  KAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1020CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  KAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1021CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  FOTBAL 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1022CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  LUPTE (GRECO-ROMANE,

  LIBERE)18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1023CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  HANDBAL 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  Page 9 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1024CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  VOLEI 18/0 pensie de boala Voin REZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1025CLUBUL SPORTIV COLAR

  TULCEA

  cluburi

  sportive

  scolare

  EDUCATIE FIZICA SI

  SPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  BASCHET 9/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1540COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

  TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1467COLEGIUL TEHNIC "HENRI

  COAND" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1861LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGliceal EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  2303LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAliceal EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 10/0 inspector REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2005LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIAliceal EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  1313LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 10/0

  obigatie de catedra pt

  directorVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1986

  LICEUL TEORETIC

  "CONSTANTIN BRTESCU"

  ISACCEA

  liceal EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U ISACCEA

  1848

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN BRNCOVEANU"

  BABADAG

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  2372

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN GVENEA"

  TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1404COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1444COALA GIMNAZIAL

  "GRIGORE ANTIPA" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  LICEUL

  TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  2268COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" PARTIZANI

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  COALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  1360COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2141COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  2074COALA GIMNAZIAL "MAIOR

  IOAN MURGESCU" SMRDAN

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SMRDAN

  1154COALA GIMNAZIAL "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILOR

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA TEILOR

  1839COALA GIMNAZIAL "MIRCEA

  CEL BTRN" BABADAG

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1969

  COALA GIMNAZIAL

  "NICHIFOR LUDOVIG"

  NICULIEL

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NICULIEL

  2156COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  1384COALA GIMNAZIAL "NIFON

  BLESCU" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1212COALA GIMNAZIAL "TRAIAN

  COOVEI" SOMOVA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SOMOVA

  1102COALA GIMNAZIAL "VASILE

  ALECSANDRI" NUFRU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NUFRU

  1795 COALA GIMNAZIAL BAIAgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  1759 COALA GIMNAZIAL BEIDAUDgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  1246 COALA GIMNAZIAL BETEPEgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2062COALA GIMNAZIAL

  CARCALIU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  1701COALA GIMNAZIAL

  CASIMCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEA

  1595COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE JOS

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  CEAMURLIA DE

  JOS

  Page 10 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1793COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE SUS

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  COALA

  GIMNAZIAL BAIA

  1901COALA GIMNAZIAL

  CEATALCHIOI

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CEATALCHIOI

  1887COALA GIMNAZIAL CHILIA

  VECHE

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CHILIA VECHE

  1621COALA GIMNAZIAL

  CIUCUROVA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CIUCUROVA

  2250 COALA GIMNAZIAL CRIANgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIAN

  2169 COALA GIMNAZIAL DENIgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DENI

  2190COALA GIMNAZIAL

  DOROBANU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DOROBANU

  1296COALA GIMNAZIAL

  FGRAU NOU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  LICEUL

  TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1140COALA GIMNAZIAL

  FRECEI

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R FRECEI

  2024COALA GIMNAZIAL

  HAMCEARCA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HAMCEARCA

  1190 COALA GIMNAZIAL HORIAgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HORIA

  1178COALA GIMNAZIAL

  IZVOARELE

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R IZVOARELE

  2044 COALA GIMNAZIAL JIJILAgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JIJILA

  1607COALA GIMNAZIAL

  JURILOVCA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JURILOVCA

  2267 COALA GIMNAZIAL MALIUCgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  1819COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0

  pe comunaVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  1169COALA GIMNAZIAL MIHAIL

  KOGLNICEANU

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  MIHAIL

  KOGLNICEANU

  2238 COALA GIMNAZIAL MILA 23gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIAN

  COALA

  GIMNAZIAL

  CRIAN

  1279COALA GIMNAZIAL

  MURIGHIOL

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MURIGHIOL

  1203 COALA GIMNAZIAL NALBANTgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R NALBANT

  1755COALA GIMNAZIAL

  NEATRNAREA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1118COALA GIMNAZIAL NR.12

  TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 4 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2201 COALA GIMNAZIAL OSTROVgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R OSTROV

  1878 COALA GIMNAZIAL PARDINAgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PARDINA

  2182COALA GIMNAZIAL

  PECENEAGA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PECENEAGA

  1657COALA GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  1757COALA GIMNAZIAL

  SARIGHIOL DE DEAL

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1912COALA GIMNAZIAL SFNTU

  GHEORGHE

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  SFNTU

  GHEORGHE

  1628COALA GIMNAZIAL SLAVA

  CERCHEZ

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SLAVA CERCHEZ

  1675 COALA GIMNAZIAL STEJARUgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R STEJARU

  2013COALA GIMNAZIAL

  VCRENI

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VCRENI

  1661 COALA GIMNAZIAL ZEBILgimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  COALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1420COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1258COALA PROFESIONAL

  "VASILE BACALU" MAHMUDIA

  gimnaziu /

  primarEDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA

  Page 11 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2111LICEUL TEORETIC "GHEORGHE

  MUNTEANU MURGOCI" MCINliceal

  EDUCATIE MUZICALA -

  EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1934LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAliceal

  EDUCATIE MUZICALA -

  EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1539COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

  TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1466COLEGIUL TEHNIC "HENRI

  COAND" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1847

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN BRNCOVEANU"

  BABADAG

  gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1403COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 12/0 pensie boala Jipirescu REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2099COALA GIMNAZIAL

  "GHEORGHE BANEA" MCINgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1443COALA GIMNAZIAL

  "GRIGORE ANTIPA" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  LICEUL

  TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  2266COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" PARTIZANIgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  COALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  1359COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2140COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  2073COALA GIMNAZIAL "MAIOR

  IOAN MURGESCU" SMRDANgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SMRDAN

  1153COALA GIMNAZIAL "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA TEILOR

  1838COALA GIMNAZIAL "MIRCEA

  CEL BTRN" BABADAGgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  2155COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  1383COALA GIMNAZIAL "NIFON

  BLESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2032COALA GIMNAZIAL "PANAIT

  CERNA" CERNAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CERNA

  1213COALA GIMNAZIAL "TRAIAN

  COOVEI" SOMOVAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SOMOVA

  1794 COALA GIMNAZIAL BAIA gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  1758 COALA GIMNAZIAL BEIDAUD gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  1245 COALA GIMNAZIAL BETEPE gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2218COALA GIMNAZIAL

  C.A.ROSETTIgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R C.A. ROSETTI

  2061COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CARCALIU

  1692COALA GIMNAZIAL

  CASIMCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CASIMCEA

  1594COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE JOSgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  CEAMURLIA DE

  JOS

  1792COALA GIMNAZIAL

  CEAMURLIA DE SUSgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BAIA

  COALA

  GIMNAZIAL BAIA

  1902COALA GIMNAZIAL

  CEATALCHIOIgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CEATALCHIOI

  1885COALA GIMNAZIAL CHILIA

  VECHEgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CHILIA VECHE

  1620COALA GIMNAZIAL

  CIUCUROVAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CIUCUROVA

  2249 COALA GIMNAZIAL CRIAN gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIAN

  2168 COALA GIMNAZIAL DENI gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DENI

  2189COALA GIMNAZIAL

  DOROBANUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R DOROBANU

  1295COALA GIMNAZIAL

  FGRAU NOUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  LICEUL

  TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1139COALA GIMNAZIAL

  FRECEIgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R FRECEI

  1954 COALA GIMNAZIAL GRECI gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRECI

  Page 12 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  2020COALA GIMNAZIAL

  HAMCEARCAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HAMCEARCA

  1189 COALA GIMNAZIAL HORIA gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R HORIA

  1177COALA GIMNAZIAL

  IZVOARELEgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R IZVOARELE

  2043 COALA GIMNAZIAL JIJILA gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JIJILA

  1606COALA GIMNAZIAL

  JURILOVCAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R JURILOVCA

  2269 COALA GIMNAZIAL MALIUC gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  1818COALA GIMNAZIAL MIHAI

  BRAVUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0

  pe comunaVACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MIHAI BRAVU

  1168COALA GIMNAZIAL MIHAIL

  KOGLNICEANUgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  MIHAIL

  KOGLNICEANU

  2237 COALA GIMNAZIAL MILA 23 gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CRIANCOALA

  GIMNAZIAL

  CRIAN

  1278COALA GIMNAZIAL

  MURIGHIOLgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MURIGHIOL

  1754COALA GIMNAZIAL

  NEATRNAREAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  2088COALA GIMNAZIAL NR.1

  MCINgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U MCIN

  1119COALA GIMNAZIAL NR.12

  TULCEA

  COALA

  GIMNAZIAL

  "ION LUCA

  CARAGIALE"

  TULCEA

  gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1875 COALA GIMNAZIAL PARDINA gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PARDINA

  2181COALA GIMNAZIAL

  PECENEAGAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R PECENEAGA

  1656COALA GIMNAZIAL

  SARICHIOIgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOI

  1756COALA GIMNAZIAL

  SARIGHIOL DE DEALgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  COALA

  GIMNAZIAL

  BEIDAUD

  1913COALA GIMNAZIAL SFNTU

  GHEORGHEgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R

  SFNTU

  GHEORGHE

  1629COALA GIMNAZIAL SLAVA

  CERCHEZgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SLAVA CERCHEZ

  1674 COALA GIMNAZIAL STEJARU gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R STEJARU

  1941COALA GIMNAZIAL

  TURCOAIAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TURCOAIA

  1232COALA GIMNAZIAL VALEA

  NUCARILORgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA NUCARILOR

  1660 COALA GIMNAZIAL ZEBIL gimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SARICHIOICOALA

  GIMNAZIAL

  SARICHIOI

  1419COALA PROFESIONAL

  "DANUBIUS" TULCEAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1257COALA PROFESIONAL

  "VASILE BACALU" MAHMUDIAgimnazial EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MAHMUDIA

  1860LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGliceal

  EDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  2000LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIA

  COALA

  GIMNAZIAL

  VCRENI

  licealEDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 8/3 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  1312LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGliceal

  EDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 9/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1933LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAliceal

  EDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1714

  SEMINARUL TEOLOGIC

  ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

  TULCEA

  licealEDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu

  ORTOD

  OXDa Nu Nu U TULCEA

  1530LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAliceal

  EDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALA -

  EDUCATIE ARTISTICA

  INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1584LICEUL TEORETIC "ION

  CREANG" TULCEAliceal

  EDUCATIE PLASTICA -

  EDUCATIE VIZUALA -

  EDUCATIE ARTISTICA

  INSPECTIE LA CLASA 19/010 ore rezervat pensie

  invaliditate JipirescuREZERVAT 1 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  Page 13 of 51

 • Co

  du

  l

  po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Alte discipline Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Po

  st p

  en

  tru

  rep

  arti

  zare

  in

  sed

  inta

  pu

  blic

  a d

  e

  tran

  sfe

  r

  Po

  st p

  en

  tru

  tran

  sfe

  r co

  nsi

  mti

  t

  intr

  e u

  nit

  atile

  de

  inva

  tam

  ant

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce

  de

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l

  de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Med

  iul

  Localitate Sup. Unitate parinte

  1542COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

  TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 2 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2288COLEGIUL DOBROGEAN

  "SPIRU HARET" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 3 Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1469COLEGIUL TEHNIC "HENRI

  COAND" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2300LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2003LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIA

  COALA

  GIMNAZIAL

  VCRENI

  gimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R LUNCAVIA

  1317LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOGgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R TOPOLOG

  1968

  LICEUL TEORETIC

  "CONSTANTIN BRTESCU"

  ISACCEA

  COALA

  GIMNAZIAL

  "NICHIFOR

  LUDOVIG"

  NICULIEL

  gimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 16/2 art. 253 VACANT 4 Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U ISACCEA

  1532LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1586LICEUL TEORETIC "ION

  CREANG" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1935LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U SULINA

  1850

  COALA GIMNAZIAL

  "CONSTANTIN BRNCOVEANU"

  BABADAG

  gimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  1398COALA GIMNAZIAL "ELENA

  DOAMNA" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 director concurs REZERVAT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  1447COALA GIMNAZIAL

  "GRIGORE ANTIPA" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  LICEUL

  TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  2265COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" PARTIZANIgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R MALIUC

  COALA

  GIMNAZIAL

  MALIUC

  1362COALA GIMNAZIAL "IOAN

  NENIESCU" TULCEAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U TULCEA

  2142COALA GIMNAZIAL "ION

  CREANG" I.C.BRTIANUgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R I.C.BRTIANU

  2072COALA GIMNAZIAL "MAIOR

  IOAN MURGESCU" SMRDANgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SMRDAN

  1155COALA GIMNAZIAL "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R VALEA TEILOR

  1837COALA GIMNAZIAL "MIRCEA

  CEL BTRN" BABADAGgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu U BABADAG

  2157COALA GIMNAZIAL "NICOLAE

  IORGA" GRINDUgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R GRINDU

  2034COALA GIMNAZIAL "PANAIT

  CERNA" CERNAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R CERNA

  1211COALA GIMNAZIAL "TRAIAN

  COOVEI" SOMOVAgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R SOMOVA

  1761 COALA GIMNAZIAL BEIDAUD gimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BEIDAUD

  1248 COALA GIMNAZIAL BETEPE gimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu R BETEPE

  2060COALA GIMNAZIAL

  CARCALIUgimnazial EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE