LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE...

of 31/31
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6 MAI 2019 Codul postului Unitatea de invatamant Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant Disciplina postului Proba practica TC/CDS Detalii post Statutul postului Viabilitate Postul este complet Red. cu 2 ore a normei did. Ore din red. cu 2 ore a n.did. Cont. ore solic. la intr. nor. Pretransfer. cons. intre unit Conditii specifice de ocupare a postului Tipul avizului de alternativa Tipul avizului de culte Aviz seminar teologic in judetul de inscriere Avizul IGP/ARR Atestat educatie speciala Aviz al unit. de inv. part. Mediul Localitate Sup. Unitate parinte 2021 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ACOMPANIAMENT MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1813 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU" LUNCAVIŢA LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 19/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA 1574 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG 2313 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG 1155 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA" TULCEA PROFESION AL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 6/0 penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1638 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL PROFESION AL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 19/0 ADS VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD 1814 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION LEONESCU" LUNCAVIŢA LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 10/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA 2093 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 9 luni primar REZERVAT 0 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2094 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEA LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2140 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2139 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 18/0 Jelescu REZERVAT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2141 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM INSPECTIE LA CLASA 9/0 director adjunct REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2034 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ANSAMBLU CORAL DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2030 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ANSAMBLU FOLCLORIC ANSAMBLURI FOLCLORICE 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2029 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ANSAMBLU ORCHESTRAL DIRIJAT ANSAMBLU ORCHESTRAL / INSTRUMENTAL 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2004 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEAL DE ARTA ARHITECTURA - ATELIER DE SPECIALITATE STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2032 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ARMONIE STUDII TEORETICE (TEORIE - SOLFEGIU - DICTEU; ARMONIE; ISTORIA MUZICII; FORME MUZICALE) 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2001 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1995 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1996 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2133 COLEGIUL ECONOMIC "DELTA DUNĂRII" TULCEA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2012 LICEUL DE ARTE "GEORGE GEORGESCU" TULCEA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 2219 LICEUL TEORETIC "JEAN BART" SULINA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA 1924 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. IOAN CASIAN" TULCEA LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu ORTODO X Da Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1105 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA 1845 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" I.C.BRĂTIANU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU 1668 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN MURGESCU" SMÎRDAN GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN 1466 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" VALEA TEILOR GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR 1746 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" GRINDU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/2 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRINDU 1628 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" NUFĂRU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NUFĂRU 1347 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD 2256 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN 1837 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU Page 1 of 31
 • date post

  11-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE...

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALEINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 6 MAI 2019

  Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  2021LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ACOMPANIAMENTMUZICA

  INSTRUMENTALA: PIAN7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1813LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 19/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1574 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  2313 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1155ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

  DOAMNA" TULCEA

  PROFESION

  ALAGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 6/0 penitenciar VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1638ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEAL

  PROFESION

  ALAGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 19/0 ADS VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1814LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 10/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  2093LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

  "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18/0 9 luni primar REZERVAT 0 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2094LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

  "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2140COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

  TURISMINSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2139COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

  TURISMINSPECTIE LA CLASA 18/0 Jelescu REZERVAT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2141COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

  TURISMINSPECTIE LA CLASA 9/0 director adjunct REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2034LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ANSAMBLU CORALDIRIJAT ANSAMBLU

  CORAL6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2030LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ANSAMBLU FOLCLORICANSAMBLURI

  FOLCLORICE2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2029LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ANSAMBLU ORCHESTRAL

  DIRIJAT ANSAMBLU

  ORCHESTRAL /

  INSTRUMENTAL

  2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2004LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEAL DE

  ARTA

  ARHITECTURA - ATELIER DE

  SPECIALITATE

  STUDIUL COMPOZITIEI SI

  PORTOFOLIU DE

  SPECIALITATE

  12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2032LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ARMONIE

  STUDII TEORETICE

  (TEORIE - SOLFEGIU -

  DICTEU; ARMONIE;

  ISTORIA MUZICII; FORME

  MUZICALE)

  8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2001LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1995LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1996LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  ARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2133COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2012LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2219LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1924SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu

  ORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1105ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1845ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1668ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1466ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1746ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

  IORGA" GRINDUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/2 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRINDU

  1628ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

  ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NUFĂRU

  1347 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD

  2256 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1837 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  Page 1 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1290ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE JOSGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEAMURLIA DE JOS

  1167ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE SUSGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  2238 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CHILIA VECHE

  1783 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DĂENI

  1773 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1860 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRECI

  1737 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HAMCEARCA

  1453 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1251 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JURILOVCA

  2271 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1697 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL OSTROV

  1684 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  1213 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  1348ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEALGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 2 ore stiinte ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1658 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TURCOAIA

  1212 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOIȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  2152COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

  HARET" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6/1 director adjunct REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1964LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 15/3 7 luni c.c. Radion REZERVAT 0 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1121ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

  CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Haiman REZERVAT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1179 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 director M. Bravu REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA

  1238 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4/0pe comuna

  directorREZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MIHAI BRAVU

  2194ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

  2296 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTI

  2249 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEATALCHIOI

  2193 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC

  2176 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PARDINA

  1622LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGLICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  2103LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD

  SEGAL" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1803LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  2086LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

  "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1564 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1939LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2218LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1923SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu

  ORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1071ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

  DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2045ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

  ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  1129ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1667ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1465ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1711ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

  LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NICULIŢEL

  1344 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD

  1393 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEŞTEPE

  1798 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  1316 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEA

  1782 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DĂENI

  1759 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRECI

  1452 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1237 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MIHAI BRAVU

  1430ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

  KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

  MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  1513 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NALBANT

  1325ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  NEATÂRNAREAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1700 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL OSTROV

  1686 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  1209 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  1346ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEALGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1650 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VĂCĂRENI

  1211 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOIȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  1940LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 9/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2163ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

  GHEORGHEGIMNAZIAL CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SFÂNTU GHEORGHE

  1825LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

  BRĂTESCU" ISACCEALICEAL CHIMIE - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ ISACCEA

  2151COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

  HARET" TULCEALICEAL CHIMIE - STIINTE INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  Page 2 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  2060LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL

  CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2061LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL

  CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1866 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  2062LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL

  CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 17/0

  16 ore rez

  metodistREZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1997LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  COREPETITIEMUZICA

  INSTRUMENTALA: PIAN20/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1998LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  COREPETITIEMUZICA

  INSTRUMENTALA: PIAN20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1999LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  COREPETITIEMUZICA

  INSTRUMENTALA: PIAN20/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2000LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEA

  LICEU

  MUZICA /

  ARTA -

  COREGRAFI

  E

  COREPETITIEMUZICA

  INSTRUMENTALA: PIAN9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1126ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

  CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1616ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 7/1 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  2047ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

  ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  1847ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 cont VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1670ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1015ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

  BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1180 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 5/08 ore sunt in

  postul 1190VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA

  1840 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  2265 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN

  1775 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1546ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

  NOUGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOGLICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1241 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MIHAI BRAVU

  1688 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  Page 3 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1276ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

  CERCHEZĂGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SLAVA CERCHEZĂ

  1035ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEA

  PROFESION

  AL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1107ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 8/05 ore rezerv

  directorREZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1284 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CIUCUROVA

  1730 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL

  CULTURA CIVICA - EDUCATIE

  INTERCULTURALA - EDUCATIE

  PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

  - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

  COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 2/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JIJILA

  1142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

  CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 2/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2154COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

  HARET" TULCEALICEAL

  CULTURA CIVICA - STUDII SOCIALE -

  EDUCATIE INTERCULTURALA -

  EDUCATIE PENTRU CETATENIE

  DEMOCRATICA - GANDIRE CRITICA

  SI DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1565 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

  CULTURA CIVICA - STUDII SOCIALE -

  EDUCATIE INTERCULTURALA -

  EDUCATIE PENTRU CETATENIE

  DEMOCRATICA - GANDIRE CRITICA

  SI DREPTURILE COPILULUI

  INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1083 PALATUL COPIILOR TULCEAPALATELE

  COPIILORDANS POPULAR

  DANSURI POPULARE

  (PALATE SI CLUBURI ALE

  COPIILOR)

  18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1084 PALATUL COPIILOR TULCEAPALATELE

  COPIILORDANS SPORTIV

  DANS SPORTIV (PALATE

  SI CLUBURI ALE

  COPIILOR)

  18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1582SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da NuORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1933SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Da NuORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1935SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

  DISCIPLINE TEOLOGICE DE

  SPECIALITATE (TEOLOGIE

  ORTODOXA)

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 muzica liniara VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da NuORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2143COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1576 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1577 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1578 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1045ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEA

  PROFESION

  AL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1046ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEA

  PROFESION

  AL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2144COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / COMERT SI

  SERVICII

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Stepan REZERVAT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2091LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

  "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2092LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

  "NICOLAE CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2138COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

  ADMINISTRATIV, POSTA

  INSPECTIE LA CLASA 18/0 c.c. Ghemisi REZERVAT 1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2155COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

  HARET" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2015LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2054LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1807LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1861 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  1572 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1884LICEUL TEORETIC "GHEORGHE

  MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  Page 4 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1948LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2226LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1930SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu

  ORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2137COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 5/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2106LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD

  SEGAL" TULCEALICEAL

  ECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

  APLICATA

  INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2135COLEGIUL ECONOMIC "DELTA

  DUNĂRII" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2017LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2070LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

  SALIGNY" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 16/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2105LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD

  SEGAL" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2311LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 pe PJ VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2312LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

  TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe PJ VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1811LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1859 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  1568 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1569 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1570 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1959LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 3 Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1928SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu

  ORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1124ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

  CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1607ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1132ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1469ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1598ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

  BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0 pco 0-IV VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1713ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

  LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NICULIŢEL

  1496ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

  COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SOMOVA

  1497ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

  COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 0-IV pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SOMOVA

  1184 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA

  2288 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTI

  1834 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  1294ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE JOSGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 pe comuna VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEAMURLIA DE JOS

  1173ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  2246 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEATALCHIOI

  2235 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CHILIA VECHE

  1787 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DĂENI

  1769 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1550ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

  NOUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1410 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0pe comuna

  VACANT 1 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL FRECĂŢEI

  1763 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRECI

  1741 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HAMCEARCA

  1457 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1445 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL IZVOARELE

  1432ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

  KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17/1 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

  MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  1514 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0pe comuna

  10 ore 0-IVVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NALBANT

  1146 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10/0 0-iv pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2182 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PARDINA

  1680 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  1636ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEALGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  2167ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

  GHEORGHEGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SFÂNTU GHEORGHE

  1272ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

  CERCHEZĂGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SLAVA CERCHEZĂ

  1195 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL STEJARU

  1662 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TURCOAIA

  1484ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

  NUCARILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0

  pe comunaVACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA NUCARILOR

  1224 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8/0 4 ore 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOIȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  1158 ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  1297 ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

  CASIMCEA

  Page 5 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1201 ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOIȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  2285 ȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ

  C.A.ROSETTI

  2280 ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTIŞCOALA GIMNAZIALĂ

  C.A.ROSETTI

  1301 ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

  CASIMCEA

  1305 ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

  CASIMCEA

  1518 ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 0-IV VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MURIGHIOLȘCOALA GIMNAZIALĂ

  MURIGHIOL

  1537 ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOGLICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1273 ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SLAVA CERCHEZĂȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

  CERCHEZĂ

  1258 ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 0-IV VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JURILOVCAŞCOALA GIMNAZIALĂ

  JURILOVCA

  1039ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEA

  PROFESION

  ALEDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11/0

  8 ore fara 1 CP si

  1 FRVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1958LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1152ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

  DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13/3

  pensie de boala

  Mangu

  0-IV

  REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1850ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1714ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

  LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 5/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NICULIŢEL

  1019ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

  BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4/0 director adjunct REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1313 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20/0 10 luni primar REZERVAT 0 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEA

  1147 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1085 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  ATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1086 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  ATLETISM 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1087 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  BASCHET 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1088 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  KAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1089 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  KAIAC-CANOE 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1090 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  FOTBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1091 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  HANDBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1092 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  HANDBAL 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1093 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  VOLEI 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1094 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  VOLEI 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1095 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  LUPTE (GRECO-

  ROMANE, LIBERE)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1096 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  LUPTE (GRECO-

  ROMANE, LIBERE)18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1097 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEA

  CLUBURI

  SPORTIVE

  SCOLARE

  EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

  PREGATIRE SPORTIVA DE

  SPECIALITATE

  BASCHET 9/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1625LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

  BABADAGLICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  2069LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

  SALIGNY" TULCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1810LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1828LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

  BRĂTESCU" ISACCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ ISACCEA

  1883LICEUL TEORETIC "GHEORGHE

  MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  2224LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1608ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" BABADAG

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1110ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  GĂVENEA" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1151ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

  DOAMNA" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 pco tit VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2050ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

  ANTIPA" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  Page 6 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  2204ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIȚESCU" PARTIZANI

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

  1131ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIŢESCU" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1851ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANU

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1673ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDAN

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1470ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILOR

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1602ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

  BĂTRÂN" BABADAG

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1712ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

  LUDOVIG" NICULIŢEL

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NICULIŢEL

  1751ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

  IORGA" GRINDU

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRINDU

  1017ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

  BĂLĂŞESCU" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1504ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

  ALECSANDRI" NUFĂRU

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL NUFĂRU

  1183 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA

  1641 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUDGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD

  1398 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPEGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEŞTEPE

  2290 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTI

  2262 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMANGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1835 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIUGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  1315 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEA

  1293ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE JOS

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEAMURLIA DE JOS

  1171ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE SUS

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  2245 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEATALCHIOI

  2232 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHEGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CHILIA VECHE

  1286 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CIUCUROVA

  2268 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞANGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN

  1786 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DĂENI

  1771 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢUGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1548ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

  NOU

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1409 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0

  pe comunaVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL FRECĂŢEI

  1739 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HAMCEARCA

  1458 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1444 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELEGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL IZVOARELE

  1728 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JIJILA

  1256 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JURILOVCA

  2203 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUCGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC

  1243 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVUGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MIHAI BRAVU

  1435ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

  MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  2275 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1532 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOLGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MURIGHIOL

  1327ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  NEATÂRNAREA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1150 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1695 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL OSTROV

  2179 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PARDINA

  1681 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGAGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  1220 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  1643ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEAL

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4/0 2 ore ADS VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  2168ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

  GHEORGHE

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SFÂNTU GHEORGHE

  1271ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

  CERCHEZĂ

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SLAVA CERCHEZĂ

  1194 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARUGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL STEJARU

  1653 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENIGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VĂCĂRENI

  Page 7 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1221 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBILGIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  1038ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5/0 4 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1419ȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

  BACALU" MAHMUDIA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MAHMUDIA

  1791ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

  CERNA" CERNA

  GIMNAZIU /

  PRIMAREDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3/0 c.c. Cuculea REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CERNA

  1609ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1892ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

  BANEA" MĂCINGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  2049ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

  ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  2202ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

  1130ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1849ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1056ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

  CARAGIALE" TULCEA

  ȘCOALA

  GIMNAZIALĂ

  NR.12 TULCEA

  GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 18/0 VACANT 4 Da Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1671ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1467ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1601ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

  BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  1750ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

  IORGA" GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRINDU

  1016ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

  BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1492ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

  COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SOMOVA

  1182 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA

  1640 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD

  1397 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEŞTEPE

  2289 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTI

  2261 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1833 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  1314 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEA

  1292ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE JOSGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEAMURLIA DE JOS

  1170ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  2244 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEATALCHIOI

  2231 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CHILIA VECHE

  1285 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CIUCUROVA

  2267 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN

  1784 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DĂENI

  1770 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1547ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

  NOUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1408 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0pe comuna

  VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL FRECĂŢEI

  1762 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRECI

  1740 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HAMCEARCA

  1455 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1443 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL IZVOARELE

  1255 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 pe comuna VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JURILOVCA

  2201 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC

  1242 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pe comuna VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MIHAI BRAVU

  1433ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

  KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

  MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  2274 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1531 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MURIGHIOL

  1326ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  NEATÂRNAREAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1897 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ MĂCIN

  2310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL OSTROV

  2180 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PARDINA

  1682 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PECENEAGA

  1218 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  1642ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEALGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  2165ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

  GHEORGHEGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SFÂNTU GHEORGHE

  1270ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

  CERCHEZĂGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SLAVA CERCHEZĂ

  1193 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL STEJARU

  1663 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TURCOAIA

  1483ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

  NUCARILORGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4/0

  pe comunaVACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA NUCARILOR

  1219 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOIȘCOALA GIMNAZIALĂ

  SARICHIOI

  1037ȘCOALA PROFESIONALĂ

  "DANUBIUS" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 4 ore fara 1 FR VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1074ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

  DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 12/0

  pensie de boala

  Jipirescu

  2 ore penitenciar

  REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  Page 8 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e

  ocu

  par

  e a

  po

  stu

  lui

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  alte

  rnat

  iva

  Tip

  ul a

  vizu

  lui d

  e

  cult

  e

  Avi

  z se

  min

  ar

  teo

  logi

  c in

  jud

  etu

  l de

  insc

  rie

  re

  Avi

  zul I

  GP

  /AR

  R

  Ate

  stat

  ed

  uca

  tie

  spe

  cial

  a

  Avi

  z al

  un

  it. d

  e

  inv.

  par

  t.

  Mediul Localitate Sup. Unitate parinte

  1790ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

  CERNA" CERNAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 director REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CERNA

  2068LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

  SALIGNY" TULCEALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1809LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢA

  ȘCOALA

  GIMNAZIALĂ

  VĂCĂRENI +

  ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ JIJILA

  LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 14/3 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1567 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  1927SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

  "SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu

  ORTODO

  XDa Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1944LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 13/0 VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1966LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2223LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1965LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEALICEAL

  EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

  VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 9/0 pensie de boala REZERVAT 1 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2157COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

  HARET" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2016LICEUL DE ARTE "GEORGE

  GEORGESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2072LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

  SALIGNY" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1812LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

  LEONESCU" LUNCAVIŢAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL LUNCAVIŢA

  1571 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  2304LICEUL TEORETIC "GRIGORE

  MOISIL" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1969LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

  TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  2222LICEUL TEORETIC "JEAN BART"

  SULINAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ SULINA

  1606ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN

  BRÂNCOVEANU" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  2051ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

  ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC "ION

  MINCU" TULCEA

  2206ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

  1133ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

  NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1852ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

  CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL I.C.BRĂTIANU

  1057ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

  CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN MUNICIPIUL TULCEA

  1672ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

  MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SMÂRDAN

  1468ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

  EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL VALEA TEILOR

  1600ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

  BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu URBAN ORAŞ BABADAG

  2306ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

  IORGA" GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRINDU

  1495ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

  COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SOMOVA

  1634 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD

  1399 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEŞTEPE

  2291 ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL C.A. ROSETTI

  2260 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARAORMAN GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1836 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CARCALIU

  1312 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6/3 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CASIMCEA

  1172ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

  DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

  2243 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CEATALCHIOI

  2230 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CHILIA VECHE

  2269 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN

  1768 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL DOROBANŢU

  1549ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

  NOUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL TOPOLOG

  LICEUL TEHNOLOGIC

  TOPOLOG

  1764 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/0 pco VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL GRECI

  1742 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HAMCEARCA

  1456 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL HORIA

  1442 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL IZVOARELE

  1727 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL JIJILA

  2205 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MALIUC

  1434ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

  KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL

  MIHAIL

  KOGĂLNICEANU

  2276 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

  1529 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL MURIGHIOL

  1330ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  NEATÂRNAREAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  1694 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV

  ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ

  DĂENI

  GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8/1 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL OSTROV

  2181 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL PARDINA

  1222 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5/0 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL SARICHIOI

  1635ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

  DE DEALGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2/2 VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu RURAL BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

  Page 9 of 31

 • Co

  du

  l po

  stu

  lui

  Unitatea de invatamantAlte unitati de

  invatamant

  Niv

  elu

  l de

  inva

  tam

  ant

  Disciplina postului Proba practica

  TC/C

  DS

  Detalii post

  Stat

  utu

  l po

  stu

  lui

  Via

  bili

  tate

  Po

  stu

  l est

  e

  com

  ple

  t

  Red. cu 2 ore a

  normei did.

  Ore din red.

  cu 2 ore a

  n.did.

  Cont. ore

  solic. la

  intr. nor.

  Pretransfer.

  cons. intre unit

  Co

  nd

  itii

  spe

  cifi

  ce d

  e