Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

21
LISTA LUCRĂRI DE LICENŢĂ - MEDICINĂ  1. 1 Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara 2. Asigurarea rezistentei mecanice prin conformarea infrastructurii metalice a puntilor dentare mixte 3. Recuperarea morfo-functionalitatii sistemului stomatognat prin proteza provizorie 4. Echilibrarea statica si dinamica a protezei totale prin montari atipice a dintilor artificiali 5. Posibilitati tehnologice de conformare igieno/profilactice a corpului de punte metalo-polimeric 6. Parametrii tehnologici de placare a infrastructurilor metalice cu compozit de tip SR ADORO 7. Erori in turnarea componentei metalice a protezelor conjuncte mixte 8. Particularizarea traseului tehnologic in realizarea restaurarilor metalo-ceramice 9. Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte 10. Reabilitarea orala moderna prin punti dentare din materiale compozite si ceramice 11. Etape clinice si tehnice in realizarea mentinatorului de spatiu fix 12. Studiu comparativ privind modalitati de realizare a scheletului protezei conjucte ceramice 13. Studiul efectelor iatrogene ale protezarii conjuncte asupra parodontului profund prin utilizarea metodei elementului finit 14. Tehnologia de realizare a protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie 15. Realizarea infrastructurilor din zirconiu pentru proteze unidentare cu placaj ceramic 16. Design-ul protezelor scheletizate in raport de tendintele lor de dizlocare 17. Tehnologia reabilitarii orale prin punti metalo-ceramice 18. Forme particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali 19. Aspecte tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata 20. Exigente biologice ale utilizarii placajului ceramic in protezele fixe 21. Aspecte privind aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in realizarea clinico tehnologica a protezelor totale 22. Restabilirea relatiei de ocluzie prin montarea dintilor artificiali in protezele total amovibile 23. Particularitati tehnologice in realizarea protezelor unidentare cu cape sinterizate 24. Biocompatibilitatea materialelor dentare utilizate in realizarea puntilor ceramice 25. Posibilitati tehnologice de indeplinire a obiectivelor biomecanice in protezarea total amovibila 26. Studiu privind efectele aplicarii protezelor acrilice fixe sau mobile asupra suportului muco-parodontal 27. Puntea de colaj Maryland - tehnologie minim invaziva in tratamentul protetic fix 28. Consolidarea refiefului ocluzal prin protezare conjuncta 29. Factori tehnologici cu rol in mentinerea protezelor partial amovibile 30. Ameliorarea esteticii in zona frontala prin fatete integral ceramice 31. Reproducerea elementelor morfo-structurale coronare in aplicarea placajului ceramic 32. Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara

description

Licenta md stomatologie subiecte de dizertatie

Transcript of Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

Page 1: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 1/21

LISTA LUCRĂRI DE LICENŢĂ - MEDICINĂ 

1. 1 Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara

2. Asigurarea rezistentei mecanice prin conformarea infrastructurii metalice a puntilor dentare mixte

3. Recuperarea morfo-functionalitatii sistemului stomatognat prin proteza provizorie

4. Echilibrarea statica si dinamica a protezei totale prin montari atipice a dintilor artificiali

5. Posibilitati tehnologice de conformare igieno/profilactice a corpului de punte metalo-polimeric6. Parametrii tehnologici de placare a infrastructurilor metalice cu compozit de tip SR ADORO

7. Erori in turnarea componentei metalice a protezelor conjuncte mixte

8. Particularizarea traseului tehnologic in realizarea restaurarilor metalo-ceramice

9. Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte

10. Reabilitarea orala moderna prin punti dentare din materiale compozite si ceramice

11. Etape clinice si tehnice in realizarea mentinatorului de spatiu fix

12. Studiu comparativ privind modalitati de realizare a scheletului protezei conjucte ceramice

13. Studiul efectelor iatrogene ale protezarii conjuncte asupra parodontului profund prin utilizarea metodei elementului finit

14. Tehnologia de realizare a protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie

15. Realizarea infrastructurilor din zirconiu pentru proteze unidentare cu placaj ceramic

16. Design-ul protezelor scheletizate in raport de tendintele lor de dizlocare

17. Tehnologia reabilitarii orale prin punti metalo-ceramice

18. Forme particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali

19. Aspecte tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata

20. Exigente biologice ale utilizarii placajului ceramic in protezele fixe

21. Aspecte privind aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in realizarea clinico tehnologica a protezelor totale

22. Restabilirea relatiei de ocluzie prin montarea dintilor artificiali in protezele total amovibile

23. Particularitati tehnologice in realizarea protezelor unidentare cu cape sinterizate

24. Biocompatibilitatea materialelor dentare utilizate in realizarea puntilor ceramice

25. Posibilitati tehnologice de indeplinire a obiectivelor biomecanice in protezarea total amovibila

26. Studiu privind efectele aplicarii protezelor acrilice fixe sau mobile asupra suportului muco-parodontal

27. Puntea de colaj Maryland - tehnologie minim invaziva in tratamentul protetic fix

28. Consolidarea refiefului ocluzal prin protezare conjuncta

29. Factori tehnologici cu rol in mentinerea protezelor partial amovibile

30. Ameliorarea esteticii in zona frontala prin fatete integral ceramice

31. Reproducerea elementelor morfo-structurale coronare in aplicarea placajului ceramic

32. Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara

Page 2: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 2/21

33. Particularitati tehnologice in realizarea protezarii compozite

34. Indeplinirea obiectivelor principiului curativ prin protezarea total amovibila

35. Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea relifului ocluzal in scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat

36. Parametrii tehnologici de realizare a protezelor partial mobilizabile din materiale termoplastice

37. Interventii tehnologice de crestere a eficientei functionale a protezei partiale acrilice

38. Avantaje in realizarea protezelor unidentare metalo-ceramice cu cape sinterizate

39. Clasic si modern in chirurgia endodontica40. Studiu privind influenta curburilor radiculare asupra modelarii canalare

41. Durerea in urgentele endodontice - proceduri diagnostice si management terapeutic

42. Importanta protezarii provizorii in realizarea puntii dentare metalo-ceramice

43. Manopere tehnologice cu rol profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice

44. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine bilaterale complete

45. Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate

46. Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare cu extensie meziala

47. Studiu privind importanta montarii corecte in artuculatorul partial sau total programabil in protezarea edentatiei partiale

48. Modelarea endodontica intre clasic si modern

49. Particularitati clinico-tehnologice in protezarea integral ceramica

50. Particularitati tehnologice in placarea cu rasini diacrilice compozite modificate - tip artglass

51. Tehnologia reabilitarii orale prin punti ceramice pe structura de Zr 

52. Utilizarea metodei elementului finit in studiu efectelor protezarii conjuncte asupra parodontiului profund

53. Solutii terapeutice in leziunile carioase cavitare pe fetele aproximale ale dintilor frontali

54. Studiu clinic si terapeutic al cariilor de smalt necavitare sin santuri si fosete

55. Obiective profilactico-biologice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse

56. Tehnoligia de realizare a protezelor partiale mobilizabile din materiale termoplastice

57. Alegerea axei de insertie in vederea stabilirii protezei mobilizabile

58. Restabilirea si mentinerea nivelului planului de ocluzie prin protezarea conjuncta

59. Exigente in tehnologia reabilitarii orale prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie

60. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte

61. Influenta caracteristicilor aliajelor metalice dentare asupra tesuturilor orale

62. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea coroanelor integral ceramice

63. Rolul aplicarii bonding-urilor in realizarea si imbunatatirea legaturii metalo-ceramice

64. Rationalizarea scheletului metalic in proteza compozita

65. Posibilitati tehnologice actuale de refacere morfofunctionala ocluzala prin proteza fixa pentru protectia parodontala

66. Studiu privind refacerea morfofunctionala a arcadei dentare prin protezarea compozita

Page 3: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 3/21

67. Particularitatile tratamentului afectiunilor stomatologice in sarcina

68. Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay

69. Proteza overlay - varianta terapeutica moderna in tratamentul edentatiei subtotale

70. Posibilitati tehnologice de stabilizare a protezelor totale pe campuri protetice deficitare

71. Importanta montarii corecte in articulator in tratamentul protetic al edentatiei partiale

72. Utilizarea modelului cu bont mobil - etapa initiala importanta in conformarea parodontala functionala

73. Dificultati de mentinere, sprijin si stabilitate a protezelor totale la varstnici74. Aspecte etiopatogene ale stomatopatiei paraprotetice la pacientii varstnici

75. Etape clinice si tehnice in realizarea aparatelor de contentie

76. Etape clinice si tehnice in realizarea arcurilor quad-helix

77. Extractia dentara in tratamentul anomaliilor dento-maxilare

78. Aspecte tehnologice in realizarea puntii totale mandibulare metalo-ceramice

79. Tehnologia reabilitarii orale protetice in edentatia partiala intinsa terminala

80. Studiu comparativ al unor solutii clasice si alternative in reabilitarea edentatiei partiale

81. Exigente in tratamentul protetic conjunct prin puntea de colaj Maryland

82. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei totale maxilare clasa I Sangiolo

83. Particularitati tehnologice in realizarea coroanei metalo-ceramice

84. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine unilaterale complete intre 0-3 ani

85. Premizele realizarii corecte in laborator a joint-ului dento-protetic

86. Individualizarea rapoartelor interarcadice in realizarea protezelor totale la edentatul bimaxilar 

87. Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar 

88. Implicarea calitatilor biologico-profilactice ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte

89. Studiu privind efectele biomaterialelor metalice dentare asupra tesuturilor orale

90. Rolul insertiei protezelor acrilice fixe sau mobile asupra tesuturilor moi muco-parodontale

91. Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare

92. Studiu privind identificarea florei microbiene din canalele infectate

93. Efectele clinice si microbiologice ale detartrajului si surfasajului in conjunctie cu aplicarea subgingivala a gelului cu clorhexidina

94. Diagnostic clinic si investigatii paraclinice in parodontitele apicale cronice

95. Studiu clinico-statistic privind conditia parodontala la pacientii cu aparate de imobilizare

96. Reabilitarea planului de ocluzie in protezarea conjuncta metalo-ceramica

97. Realizarea unei punti dentare metalo-compozite utilizand sistemul SR Adoro

98. Valoarea examenului anatomopatologic in esecul tratamentului conservator al parodontitelor apicale cronice

99. Redarea aspectului fizionomic prin alegerea dintilor artificiali

100. Studiul privind influenta biomaterialelor dentare protetice asupra mucoasei orale

Page 4: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 4/21

101. Tipuri de analgezice utilizate in stomatologie

102. Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar 

103. Managementul traumatismelor dintilor permanenti la copil

104. Aplicarea principiilor profilactice si curative in parcurgerea etapelor clinico-tehnologice

105. Particularitati tehnologice in tratamentul edentatiei subtotale - proteza Overlay

106. Aspecte clinico-tehnologice privind amprentarea functionala si obtinerea modelului de lucru in edentatia totala

107. Tehnologia ramforsarii protezelor acrilice totale cu plase metalice

108. Caracteristicile retentiei mecanice si chimice in placerea infrastructurilor metalice cu materiale polimerice

109. Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita

110. Rolul explorarilor imagistice in diagnosticul si managementul terapeutic al bolii parodontale

111. Importanta parametrilor tehnologice de turnare a aliajelor dentare asupra calitatilor infrastructurii metalice

112. Restaurarea estetica cu ajutorul protezei unitare metalo-compozite total fizionomice

113. Manopere tehnologice de potentare a activitatii mijloacelor naturale in stabilitatea protezei total amovibile

114. Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice

115. Particularitati tehnologice in utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare a protezelor conjuncte

116. Lip Bumper - algoritm clinico-tehnologic

117. Protezarea mixta - solutie terapeutica de restabilire a relatiilor cranio-mandibulare si ocluzale

118. Etape clinice si tehnice in realizarea pendulului

119. Refacerea spatiului inerproximal in protezarea mixta metalo-acrilica

120. Tehnologia realibitarii orale prin aparate conjuncte ceramice pe schelet de zirconiu

121. Principiile esteticii dento-somato-faciale in reabilitarea sistemului stomatognat

122. Ameliorarea legaturii metalo-ceramice prin utilizarea bonding-ului

123. Conduite tehnologice in aplicarea maselor ceramice pentru reabilitarea morfologiei coronare

124. Individualizarea machetarii si conditionari infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice

125. Arcul transpalatinal

126. Particularitati clinico-tehnologice de realizare a protezarii mixte

127. Aspecte tehnologice privind realizarea modelului de lucru in terapia edentatiei totale

128. Studiul asupra caracteristicilor sabloanelor de ocluzie in edentatia partiala intinsa si edentatia totala

129. Obiective profilactice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse

130. Particularitati clinic-tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice amovibile acrilice

131. Importanta protezei partiale acrilice ca solutie terapeutica cu caracter provizoriu

132. Factori care influenteaza estetica maselor ceramice de placare

133. Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie

134. Realizarea componentei fizionomice a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice

Page 5: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 5/21

135. Studiul biomecanicii aparatelor gnato protetice conjuncte si a efectelor acestora asupra parodontiului profund

136. Tratamentul de urgenta in traumatismele dento parodontale

137. Avantajele biologice si estetice ale realizarii aparatelor gnatoprotetice conjuncte pe structura de zirconiu

138. Respectarea principiului biologic in realizarea protezei metalo-ceramice

139. Aspecte privind dificultatilor de realizare a igienei orale la varstnicul protezat amovibil

140. Individualizarea tehnologiei coroanelor de zirconiu aplicate pe implante prin frezaj manual

141. Contributii la studiul tratamentului ortopedic prechirurgical la copii cu despicaturi labio-maxilo-palatine

142. Solutii terapeutice minim invazive in protezarea conjuncta

143. Coroana telescopata, mijloc eficient de mentinere si stabilizare a protezelor scheletizate

144. Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile

145. Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic

146. Particularitati tehnologice in executia componentei conjuncte a protezarii mixte

147. Importanta detaliilor estetice in definitivarea machetei protezei total amovibile

148. Posibilitati particulare de transfer a relatiei ocluzale in protezarea conjuncta

149. Constructia unei punti oarbe in zona laterala mandibulara

150. Importanta utilizarii protezei tranzitorii in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice

151. Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a deglutitiei atipice

152. Tehnici moderne de albire a dintilor - studiu comparativ

153. Aspecte clinice si terapeutice ale discromiilor dentare

154. Rolul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare in combaterea bascularii protezei scheletizate

155. Etape clinice si tehnologice de realizare a arcului vestibular 

156. Noi antifungice utilizate in stomatologie

157. Tehnici de individualizare a efectelor cromatice la masele ceramice de placare

158. Studiul anatomo-clinic al leziunilor albe din cavitatea orala

159. Asigurarea maximului de eficienta in executia unei restaurari metalo-polimerice

160. Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite

161. Aspecte clinice si terapeutice in edentatia tranzitorie la copii

162. Probleme practice in tehnologia protezarii metalo-ceramice cu sistemul IPS Design

163. Obiective profilactice si biologice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite

164. Evaluarea clinico-tehnologica a machetelor in ceara cu dinti ale protezelor total amovibile

165. Modelul duplicat - faza tehnologica in algoritmul de realizare al aparatelor gnato-protetice scheletate

166. Tehnici moderne de realizare a punctului de contact in restaurarile directe cu rasini compozite

167. Refacerea functiei masticatorii prin proteza conjuncta

168. Stabilirea protezelor totale pe campurile protetice deficitare

Page 6: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 6/21

169. Restaurarea protetica bimaxilara in edentatia totala

170. Managementul actual in traumatismele rino sinuzale

171. Etape clinice si tehnice in realizarea butonului lui Nance

172. Reabilitarea orala protetica a edentatiei partiale intinse prin protezare compozita

173. Puntea dentara cu extensie meziala

174. Reabilitarea morfologica si functionala in protezarea total amovibila

175. Reabilitarea relatiilor ocluzale prin tratament gnatoprotetic conjunct

176. Aspecte clinico tehnologice privind realizarea conectorului principal al protezei scheletizate maxilare

177. Posibilitati clinico-tehnologice de refacere a functiei fizionomice prin realizare de aparate gnatoprotetice total amovibile

178. Individualizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila

179. Tehnologia de realizare a unei punti metalo compozite-sistem estenia

180. Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice

181. Corp de punte in contact tangetial cu creasta edentata

182. Particularitati ale algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei scheletizate

183. Mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice in edentatia subtotala maxilara

184. Particularitatile morfo-fiziopatologice ale campului protetic edentat total

185. Studiu privind efectul antimicrobian al unor iriganti utilizati in tratamentul conservator al gangrenei pulpare

186. Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare mixte

187. Terapia medicamentoasa locala in boala parodontala - studiu comparativ

188. Etape clinice si tehnice in realizarea disjunctorului Haas

189. Particularitati tehnologice in realizarea protezarea acrilica provizorie a edentatiei clasei I Kennedy

190. Puntea metalo-compozita ca mijloc terapeutic de reabilitare morfologica de hemiarcada maxilara

191. Vindecarea leziunilor periapicale - modalitati de evaluare clinico-radiologice

192. Interventia manoperelor tehnologice in indeplinirea principiilor de tratament amovibil

193. Refacerea functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial si total amovibile

194. Restaurari protetice fixe prin lucrari metalo-ceramice cu puncte de fixare din sticla atractiva

195. Obiective profilactice in realizarea puntii oarbe

196. Implicatii gerontologice in tratamentele protetice

197. Aspecte clinico-tehnologice de realizare a mijloacelor naturale de mentinere, sprijin si stabilizare a aparatelor gnato-protetice

198. Clinica si terapia sindromului molarului limita

199. Indeplinirea obiectivelor principiului profilactic pe parcursul derularii algoritmului tehnologic de realizare a protezelor conjucte

200. Biomecanica protezelor totale

201. Rolul protezarii immediate in refacerea continuitatii arcadei dento-anveolare

202. Aspecte privind mijloacele de mentinere si stabilizare a aparatelor gnatoprotetice total amovibile mandibulare

Page 7: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 7/21

203. Aspecte profilactice in constructia coroanei metalo-ceramice

204. Asigurarea rezistentei mecanice a bazelor protetice polimerice

205. Consideratii parodontale in terapia restaurativa

206. Protezarea total amovibila in asimetria de creasta alveolara

207. Particularitati tehnologice in executia puntii dentare totale metalo-acrilice

208. Principiile de tratament conservator 

209. Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential

210. Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice

211. Terapia invaziva versus noninvaziva a cariilor de smalt

212. Managementul hipercresterilor gingivale la copii

213. Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay

214. Aspecte privind implicarea factorilor generalisi locali in accelerarea resorbtiei

215. Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi

216. Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari

217. Managementul medicamentos al afectiunilor parondontale - corelatii clinico-microbiologice

218. Principiile reabilitarii orale complexe la pacientii dizabilitati

219. Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare

220. Principii de reabilitare orala a pacientilor edentati partial intins prin proteza scheletizata

221. Metode de profilaxie a complicatiilor extractiei molarului de minte

222. Reglatorul functional Frankel - etape clinico-tehnice de realizare

223. Exigente in reabilitarea orala complexa prin metode clasice

224. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa

225. Influenta bolii parodontale asupra diabetului zaharat

226. HIV/SIDA - factori de risc pentru sanatatea orala a copilului si adolescentului

227. Studiu privind preventia micozelor orale cu ajutorul apelor de gura

228. Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul interfetei metalo-ceramica

229. Rolul protezei tranzitorii in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat

230. Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica

231. Conformarea functionala parodontala in puntea integral ceramica pe structura de Zr 

232. Protezarea overlay - alternativa viabila la proteza totala clasica

233. Alegerea elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali

234. Sistemul CAD-CAM in realizarea puntilor integral ceramice pe structura de Zr 

235. Tipare microbiene in infectiile endodontice

236. Exigente in reabilitarea orala a pacientilor edentati partial intins

Page 8: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 8/21

237. Eficienta utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc

238. Studiu comparativ privind flora microbiana perimplantara in situatii de succes si esec implantar 

239. Investigatia radioimagistica in patologia molarului 3

240. Remedierea accidentelor de la nivelul interfetei metal-ceramica

241. Metode de apreciere a vindecarii leziunilor endodontice periapicale

242. Ameliorarea campului protetic edentat intins si subtotal cu ajutorul implantelor 

243. Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare

244. Rolul determinarilor microbiene in diagnosticul si tratamentul bolii parondontale

245. Consideratii privind particularitatile tratamentului restaurativ la pacientii HIV pozitiv

246. Valoarea si limitele tehnicilor de detartraj/surfasaj in terapia antimicrobiana locala a bolii parodontale

247. Explorari clinico-paraclinice in boala parodontala

248. Studiu privind impactul infectiei parodontale asupra markerilor serici ai inflamatiei sistemice

249. Studiu privind utilizarea indicilor clinico-biologici in evaluarea rezultatelor terapiei antimicrobiene in boala parodontala

250. Patologia sinusala de cauza dento-parodontala

251. Conformarea parodontala si conditionarea tisulara in terapia protetica fixa

252. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa

253. Aspecte epidemiologice si clinice ale infectiei HIV-SIDA la copil

254. Posibilitati clinico-tehnologice de realizare a bazei protezei acrilice totale

255. Montarea dintilor artificiali in zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile

256. Principiile reabilitarii orale complexe prin proteza clasica

257. Algoritmul clinico-tehnologic in realizarea protezei tranzitorii si rolul acesteia in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat

258. Algoritm clinico-tehnologic comparativ in reabilitarea orala prin proteza clasica si pe implanturi

259. Tehnici moderne de realizare a scheletului metalic al puntii metalo-ceramice

260. Tratamentul ortopedic prechirurgical la nou-nascuti cu despicaturi labio-maxilo-palatine

261. Etapele clinice si tehnice de realizare a aparatului twin-block

262. Individualizarea tehnologiei de realizare a telescoparii in protezarea partial mobilizabila

263. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a puntilor metalo-ceramice maxilare

264. Importanta inchiderii marginale distale la zona AH, in mentinerea si stabilizarea protezei totale

265. Aspecte clinico-tehnologice privind realizarea machetei in ceara cu dinti a protezei totale

266. Modelul definitiv in proteza totala

267. Protezarea tranzitorie in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a puntii dentare

268. Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in raport de axa de insertie a protezei scheletizate

269. Variante terapeutice in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali

270. Modalitati clinico tehnologice de mentinere si stabilizare a protezelor totale

Page 9: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 9/21

271. Posibilitati clinico-tehnologice de ameliorare a functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial amovibile

272. Realizarea portamprentelor individuale in edentatia totala si partiala intinsa

273. Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala

274. Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala

275. Diabetul zaharat - factor de risc genetic si inflamator in afectiunile stomatologice

276. Criteriu diagnostic in succesul si esecul implantar - flora microbiana periimplantara

277. Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei antimicrobiene in boala parodontala

278. Metode reconstructive osoase in tratamentul parodontitelor marginale cronice

279. Flora microbiana parodontopatogena si antibioterapia la speciile implicate

280. Identificarea bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale de la nivelul dintilor stalpi

281. Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari

282. SIDA - factor de risc pentru sanatatea orala a copilului

283. Studiu privind efectul antimicrobian al aplicatiilor subgingivale in tratamentul bolii parodontale

284. Studiu privind afectarea parodontiului marginal prin trauma chimico-toxica

285. Studiul interrelatiei dintre microbismul oral, caria dentara si boala parodontala la copilul cu diabet insulino-dependent de tip I

286. Particularitati tehnologice in realizarea corpului de punte in zona frontala

287. Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte

288. Individualizari tehnologice in realizarea puntilor totale metalo-ceramice mandibulare

289. Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice

290. Interventii tehnologice in reabilitarea orala complexa utilizand ESMS-uri

291. Ameliorarea conectorului principal palatinal acrilic

292. Particularitati estetice de realizare a puntilor mixte metalo-ceramice

293. Dificultati clinico tehnologice privind aplicarea si constructia puntii oarbe

294. Particularitati tehnologice in realizarea unei proteze conjuncte pe implante

295. Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara

296. Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica

297. Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in proteza scheletizata in functie de axa de insertie

298. Indeplinirea obiectivelor curativo-profilactice in realizarea tehnologica a protezei totale

299. Coroana metalica turnata

300. Realizarea tehnologica a puntilor dentare cu extensie meziala

301. Importanta calitatilor machetelor de ocluzie in determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total

302. Restaurari conjuncte metalo-ceramice

303. Proteza scheletizata compozita din titan

304. Aspecte clinice, epidemiologice si terapeutice a anomaliilor dento maxilare de clasa a II/1 a angle

Page 10: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 10/21

305. Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa

306. Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in terapia edentatiei partiale

307. Studiu privind influenta tehnicii de modelare endodontica asupra modificarilor de traiectorie canalara

308. Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc

309. Rezolvarea exigentelor fizionomice in zona frontala prin puntea metalo-ceramica

310. Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare

311. Erori si accidente la interfata metalo-ceramica si posibilitati de remediere ale acestora

312. Studiu comparativ privind reabilitarea orala a pacientilor edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi

313. Iatrogenia in practica parodontala

314. Molarul de 6 ani - factor de echilibru in evolutia sistemului stomatognat

315. Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri

316. Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului

317. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte

318. Consideratii tehnice privind realizarea bionatorului Balters

319. Interventii tehnologice de evitare a contactului polimerilor cu mucoasa gingivala in protezarea conjuncya

320. Particularitati algoritmului clinico-tehnologic in rezolvarea edentatiei totala maxilare

321. Utilizarea efectului antiinflamator al laserului in tratamentul bolii parodontale

322. Exigente fizionomice in rezolvarea edentatiei partiale reduse

323. Miorelaxantele in disfunctiile stomatologice

324. Studiu epidemiologic privind instalarea ocluziei habituala la pacientul varstnic cu protezare fixa laterala

325. Aspecte profilactice ale interventiei precoce prin protezare provizorie conjuncta

326. Adaptarea realizarii tehnologice a protezei partiale acrilice cu caracter provizoriu si de urgenta

327. Prelucrarea infrastructurilor metalice in functie de natura materialului de placare

328. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea microprotezelor de substitutie prin dubla piesa protetica

329. Realizarea unui aparat gnato protetic conjunct metalo-polimeric mandibular lateral

330. Asigurarea rezistentei mecanice a placajului polimeric prin conformarea infrastructurii metalice

331. Subordonarea interventiilor tehnologice terapiei conjuncte provizorii

332. Studiu comparativ privind utilizarea sistemelor metalo-ceramice si metalo-compozite in tratamentul edentatiei partiale

333. Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite

334. Mijloace de mentinere si stabilizare a protezei totale mandibulare335. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor palatine

336. Restaurari protetice cu ceramica presata

337. Modalitati de realizare a protezei tranzitorii in terapia protetica fixa

338. Obiective tehnologice in refacerea reliefului ocluzal cu scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat

Page 11: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 11/21

339. Adaptarea tehnologica de realizare a protezei totale la tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie

340. Ipostazele utilizarii protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse

341. Adaptarea constructiei scheletului metalic la conditiile create de protezarea compozita

342. Particularitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice

343. Posibilitati tehnologice de reabilitare ocluzala in protezarea conjuncta

344. Individualizarea inregistrarii relatiei ocluzale si cranio-mandibulare in realizarea puntii speciale totale

345. Aspecte privind alegerea axei de insertie si aplicarea crosetelor in proteza scheletizata

346. Asigurarea stabilitatii dimensionale la infrastructurile metalice turnate de mare amplitudine

347. Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurilor metalice turnate

348. Adaptarea conformarii profilactice a corpului de punte in zona laterala mandibulara

349. Subordonarea executiei tehnologice a machetei protezei totale maxilare situatiilor clinice

350. Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a microprotezelor de acoperire in zona laterala maxilara

351. Modalitati practice de realizare a legaturii metalo-diacrilice in functie de calitatile fizico-chimice ale RDC

352. Puntea dentara si rolul ei in prevenirea imbolnavirilor parodonto-mucozale

353. Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in tratamentul protetic al edentatiei partiale

354. Particularitati clinico-tehnologice in realizarea protezei total amovibile mandibulare

355. Posibilitati tehnologice de realizare a mentinerii, sprijinului si stabilizarii protezei partiale acrilice

356. Refacerea morfo-functionala a arcadei edentate partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi

357. Studiu privind corelatia dintre bolile cardio-vasculare si markerii inflamatori sistemici la patientii cu boala parodontala

358. Dificultati in abordarea chirurgicala a incluziei molarului 3 mandibular 

359. Implicarea calitatilor profilactice-biologico ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte

360. Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc

361. Aspecte etiopatogenice in stomatopatiile paraprotetice

362. Managementul leziunilor orale si limitarea transmiterii HIV in cabinetul de medicina dentara

363. Accidente la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte

364. Necesarul terapeutic in solutii clasice si alternative in vederea reabilitarii orale complexe a edentatiei partiale

365. Tehnici moderne in tratamentul protetic conjunct

366. Consideratii privind modelul diagnostic in boala parodontala

367. Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale

368. Investigatii anatomopatologice in parodontitele apicale cronice369. Particularitatile relatiei medic dentist - pacient la bolnavii cu dizabilitati

370. Aplicarea principiilor tratamentului gnatoprotetic la pacientii cu dizabilitati

371. Efectul hidroxidului de Ca in patologia periapicala de natura endodontica

372. Materiale de amprentare dentara

Page 12: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 12/21

373. Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice

374. Cercetari biostatice cu privire la afectarea sistemului stomatognat prin edentatie partiala

375. Modelul infectios in boala parodontala - rolul determinarilor microbiene in diagnostic si stabilirea tratamentului

376. Cancerul buzei inferioare

377. Antibioterapia moderna in stomatologie

378. Consideratii privind tratamentul restaurativ la pacientii HIV pozitiv

379. Studiu epidemiologic, clinic si genetic al despicaturilor labio-maxilo-palatine in judetul Iasi

380. Managementul clinic si terapeutic in sinuzitele maxilare odontogene

381. Manopere tehnologice cu rol cario-profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice

382. Modificari de traiectorie canalara induse instrumental

383. Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte metalo-compozite

384. Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei etiotrope in boala parodontala

385. Obturatia radiculara etapa finala de tratament endodontic

386. Indeplinirea obiectivelor profilactice in realizarea protezei partiale acrilice

387. Design-ul protezelor scheletizate in functie de forma clinica de edentatie

388. Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala

389. Criterii anatomo-clinice si tehnologice de realizare a inlay-onlay-ului de subtitutie

390. Consideratii privind diagnosticul si managementul terapeutic in urgentele pulpo-periapicale

391. Profilaxia imbolnavirilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa

392. Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilare-palatine unilaterale complete

393. Studiu privind flora microbiana periimplantara in situatii de succes si esec implantar 

394. Importanta alimentatiei rationale a copilului in prevenirea aparitiei anomaliilor dento-faciale

395. Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale

396. Atitudini si orientari in aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in edentatia partiala intercalata redusa

397. Corelatii clinico-microbiologice in managementul medicamentos al afectiunilor parodontale

398. Rolul implantelor in ameliorarea campului protetic edentat subtotal

399. Studiu privind efectele traumei chimico-toxice produse de acrilate asupra parodontiului

400. Aplicarea principiului parodontoprofilactic in fazele de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte

401. Criterii si parametrii tehnologici de realizare a corpului de punte metalo-acrilic

402. Posibilitati de ameliorare a legaturii metalo-polimerice la aparatele gnatoprotetice conjuncte

403. Testarea sensibilitatii la antibiotice a bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale

404. Factori de aparare antibacteriana salivari

405. Studii privind efecetele terapiei antimicrobiene asupra echilibrului microbiotei orale

406. Studii privind markerilor patogeni parodontali prin utilizarea testelor AND

Page 13: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 13/21

407. Studii privind izolarea si identificarea speciilor microbiene parodontopatogene si susceptibilitatea la antibioterapie

408. Conformarea parodontala functionala in tratamentul prin mijloace conjuncte

409. Mentinerea implantelor prin igienizare

410. Studiu privind monitorizarea microbiotei canalare in gangrena pulpara simpla si complicata

411. Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala

412. Studiu privind evaluarea efectului antimicrobian a doua solutii de irigare subgingivala asupra florei microbiene

413. Influenta statusului parodontal in realizarea designului protezelor scheletizate

414. Contributii la studiul clinic al anomaliilor dentare de numar 

415. Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri

416. Studiu privind manifestarile orale la pacientii cu diabet zaharat

417. Repere tehnologice necesare integrarii aparatului gnatoprotetic

418. Studiu experimental privind rolul factorilor nutritionali in sanatatea orala

419. Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice

420. Precautii tehnologice in dimensionarea componentelor restaurarilor conjucte metalo-ceramice

421. Individualizari in realizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila

422. Consideratii privind tratamentul anomaliilor dento-maxilare

423. Studiu privind modalitati de rezolvare a exigentelor fizionomice

424. Studiu privind manifestarile bolii postoperatorii in cabinetul de medicina dentara

425. Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare

426. Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului

427. Surse de erori in realizarea componentei metalice

428. Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara

429. Studiu privind valoarea si semnificatia clinica a examenului radiografic

430. Tehnologia realizarii aparatelor de imobilizare in chirurgia buco-maxilo-faciala

431. Tehnologia confectionarii aparatelor ortodontice functionale

432. Modalitati tehnologice de realizare a tiparului in proteza partiala scheletizata

433. Posibilitati de ameliorare ale conectorului principal in realizarea protezelor partiale acrilice

434. Realizarea aparatelor gnato-protetice conjuncte pe implanturi

435. Sedativ tranchilizante utilizate in practica stomatologica

436. Metode de evaluare a preciziei de turnare a aliajelor nenobile folosite in protezarea conjuncta

437. Rolul mediului psiho-socio-familial in determinarea comportamentului copilului fata de sanatatea buco-dentara

438. Notiuni despre biocompatibilitatea unor cementuri dentare

439. Tehnologii moderne in realizarea microprotezelor de invelis turnate

440. Probleme de radioprotectie in radiografia dentara

Page 14: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 14/21

441. Proteza chirurgicala cu obturator 

442. Instalatie pentru prelucrari electrochimice

443. Placa bacteriana in etiopatogenia parodontopatiei

444. Posibilitati de testare a proprietatilor fizico-chimice a cementurilor dentare cu ajutorul aparatului I.S.O.

445. Scolarul cu tetanie

446. Riscul si prevenirea infectiei in cabinetul de stomatologie

447. Pregatirea microprotezei in vederea fixarii definitive

448. Arcadele dentare artificiale in realizarea aparatelor gnato-protetice adjuncte totale

449. Unele criterii morfologice si clinice in alegerea si montarea dintilor frontali in edentatia totala

450. Tehnica de realizare a modelului definitiv a protezelor dentare

451. Realizarea unei portamprente individuale intr-o edentatie totala maxilara din acrilat termopolimerizabil

452. Tehnica de realizare a aparatului functional Bionator Balters tip II

453. Rolul asistentei in etapa fixarii definitive a aparatelor gnatoprotetice conjuncte

454. Formele particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali

455. Posibilitati tehnice de reabilitare a functiei fizionomice cu proteze mobile totale acrilice

456. Realizarea protezei totale maxilare cu inchidere distala prin tehnica Hubermann

457. Confectionarea unei coroane mixte total fizionomica, metalo-acrilica

458. Realizarea microprotezei de substitutie prin metoda clavetarii

459. Izodromia indirecta in realizarea puturilor dentinare paralele in cazul unei incrustatii

460. Tehnologia ambalarii verticale si orizontale a coroanei fizionomice din acrilat

461. Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar 

462. Contributii la folosirea tehnicii Twin-Arch in rezolvarea anomaliilor dento-maxilare

463. Terapia initiala in tratamentul paradontopatiilor 

464. Turnarea unui model din amalgam de argint, dupa o amprenta cu inel de cupru si masa termoplastica

465. Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar 

466. Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale deschise dental

467. Exigente estetice in restaurarea protetica prin rasini compozite

468. Inchiderea marginala - factor important in mentinerea aparatului gnatoprotetic total amovibil

469. Eficienta masticatorie la edentatul protezat total

470. Realizarea unui inlay de reconstituire coronara in clasa a II-a black pe un molar 

471. Aspecte patologice ale parodontiului marginal la bolnavii purtatori de aparat gnatoprotetic conjunct evidentiate prin teste imunologice

472. Mijloace de combatere a durerii dentare cu ajutorul auriculoterapiei

473. Realizarea unei atele de imobilizare din sarma rotunda de 1,2-1,5 mm diametru

474. Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale orientate edental

Page 15: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 15/21

475. Interrelatii radiculo-canaliculare la nivelul mandibulei

476. Diagnosticul diferential si tratamentul algiilor cranio-faciale

477. Factorul de risc alimentar in imbolnaviri orale

478. Prevenirea accidentelor tratamentului stomatologic la bolnavii cu cardiopatie ischemica

479. Studiul manifestarilor stomatologice in bolile cromozomiale

480. Studiu privind tratamentul antimicrobian in gangrena pulpara simpla si complicata

481. Sigilarea santurilor si fosetelor, metoda de prevenire a cariei dentare482. Terapii neconventionale in tratamentul antiiinflamator in boala parodontala

483. Particularitati tehnologice in realizarea tiparelor utilizate la confectionarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte

484. Posibilitati tehnologice actuale in realizarea aparatelor gnatoprotetice provizorii polimerice

485. Analiza dimensionala a formei preparatiei endodontice realizata prin trei tehnici de modelare canalara

486. Cimenturile glassionomere - principii moderne in terapia odontala restaurativa

487. Principii tehnologice in realizarea microprotezelor de subtitutie prin metoda dublei piese protetice

488. Tehnologia de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat prin metoda telescoparii

489. Studiu privind unele particularitati ale aplicarii sigilantului in cursul obturatiei radiculare

490. Mijloace psiho-protective in stomatologia infantila

491. Studiu comparativ a trei tehnici de obturatie radiculara

492. Implicatii endo-parodontale in traumatismele dentare

493. Interventia conectorului principal sub forma de placuta in biomecanica aparatelor gnatoprotetice scheletizate

494. Consideratii privind stabilizarea ocluzo-articulara a protezelor partiale mobile

495. Indeplinirea obiectivului parodonto-profilactic pe parcursul executiei tehnice a aparatului gnatoprotetic partial acrilic

496. Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice scheletizate cu sisteme speciale tip culise

497. Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total

498. Tratamentul anomaliilor dento-maxilare de clasa a II-a cu aparatul Twin Block

499. Aspecte privind obtinerea efectului fizionomic corelat cu biomecanica aparatelor gnatoprotetice conjuncte mixte

500. Exigente estetice in terapia de restaurare protetica

501. Repere tehnologice in dirijarea procesului de placare cu mase ceramice

502. Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurii metalice a aparatelor gnatoprotetice conjuncte

503. Studiu comparativ privind utilizarea articulatorului total si partial programabil in tratamentul edentatiei partiale

504. Posibilitati tehnologice de solutionare a insertiei puntii dentare de mare amplitudine pe campul protetic

505. Criterii de selectie a tehnicilor de machetare a corpurilor de punte

506. Coroana mixta metalo-polimerica

507. Repere tehnologice in realizarea componentei metalice a coroanei mixte metalo-compozite

Page 16: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 16/21

508. Indeplinirea obiectivelor biomecanice in realizarea tehnologica a aparatelor gnatoprotetice partial amovibile acrilice

509. Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite

510. Particularitati terapeutice in edentatia subtotala

511. Evaluarea modificarilor de traiectorie canalara prin tehnici de modelare manuale si mecanice

512. Consecinte ale protezarii amovibile acrilice totale: stomatopatiile paraprotetice

513. Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total

514. Coordonarea parametrilor tehnologici in stratificarea maselor ceramice de placare

515. Interventii tehnologice de optimizare a calitatilor aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite

516. Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare

517. Particularitati ale algoritmului tehnologic de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat cu sisteme de culisare

518. Particularitati tehnologice in executia unei proteze conjuncte speciale

519. Interventii tehnologice in armonizarea liniei coletelor in protezarea conjuncta metalo-ceramica

520. Protezarea compozita in edentatia terminala bilaterala maxilara

521. Tehnologia de realizare a puntilor ceramice pe suport de zirconiu

522. Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte

523. Modificarea parametrilor parodontali prin utilizarea mijloacelor auxiliare de control al placii

524. Mijloace de mentinere, sprijin si stabilizare la proteza scheletata. Studiul privind sistemele speciale

525. Posibilitati tehnologice de realizare a unei punti dentare atipice

526. Asigurarea rezistentei mecanice a placajului ceramic la proteza conjuncta

527. Particularizarea tehnologiei de executie a unei punti dentare totale metalo-ceramice maxilare

528. Integrarea protezei totale in biomecanica sistemului stomatognat

529. Aspecte privind parametrii constructivi de realizare a mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare ale aparatelor gnatoprotetice total amovibile

530. Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita

531. Utilizarea elementelor de sustinere, mentinere si stabilizare sub forma de capse laterale la realizarea protezei scheletate

532. Studiul tehnicilor si tehnologiilor de realizare a puntilor maxilare metalo-ceramice

533. Coroana metalo-compozita; aspecte tehnologice

534. Determinarea axei de insertie-dezinsertie a protezei partiale mobile acrilice

535. Coroana metalo-acrilica

536. Realizarea componentei conjuncte metalo-acrilice in cazul unei protezari mixte

537. Corelarea tehnicii de montare a dintilor la proteza totala cu situaltii clinice particulare

538. Importanta executiei componentei conjucte a protezarii mixte

539. Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice

540. Reabilitarea implantara in edentatia unidentara

541. Aplicarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala

Page 17: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 17/21

542. Refacerea fizionomiei prin aparate conjuncte ceramice

543. Modificari posturale dupa frenulotomie

544. Necesitatea protezarii imediate in dirijarea cicatrizarii postextractionale

545. Candidoza bucala. Studiu epidemiologic de culturi mixte

546. Consideratii privind utilizarea ceramicii presate in zona frontala

547. Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse si subtotale prin proteza clasica si pe implanturi

548. Individualizarea machetarii si conditionarii infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice

549. Tehnologia aparatului gnatoprotetic partial amovibil

550. Masuri de protectie a paradontiului de acoperire in realizarea coroanei metalo-ceramice

551. Asigurarea esteticii in protezarea amovibila polimerica

552. Morfologia dentara si ocluzia functionala exprimate prin modelajul aditiv

553. Studiul privind tehnica de realizare a protezelor partial acrilice

554. Aspecte tehnologice privind turnarea aliajelor dentare

555. Reabilitatea parametrilor ocluzali printr-o punte totala maxilara metalo-acrilica

556. Particularitati pentru realizarea machetei de ocluzie

557. Etape clinice si tehnice in realizarea rapid palatinal expander 

558. Consideratii parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte

559. Influenta materialelor dentare pe baza de cupru asupra parodontiului

560. Consideratii privind realizarea sprijinului dento-parodontal in terapia restaurativa

561. Etape clinice si tehnice in realizarea Spring-ului de contentie

562. Consideratii estetice parodontale si rezolvarea lor restaurativa

563. Consideratii privitoare la realizarea parametrilor constructivi ce asigura mentinerea, sprijinul si stabilizarea aparatului gnatoprotetic acrilic total si partialamovibil

564. Realizarea protezei scheletate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere si stabilizare

565. Utilizarea incrustatiilor ca alternativa terapeutica in distructiile coronare intinse

566. Influenta restaurarilor indirecte tip inlay asupra starii de sanatate pulpo-parodontala analiza prin model finit

567. Profilaxia parodontala in realizarea inlay-urilor 

568. Influenta realizarii punctului de contact asupra sanatatii parodontale

569. Implicatii parodontale in terapia protetica

570. Implicatii parodontale in refacerea functiei fizionomice la pacientul varstnic571. Principii si materiale utilizate in tratamentele restaurative si implicatii parodontale

572. Corelatii intre designul aparatelor gnatoprotetice conjuncte si starea parodontala

573. Exigente clinico-tehnologice in obtinerea modelului de lucru in edentatia totala

574. Edificarea, definitivarea si transformarea machetei aparatului gnatoprotetic total amovibil in piesa protetica finita

Page 18: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 18/21

575. Armonizarea realizarii aparatului gnatoprotetic total amovibil maxilar cu aparatul gnatoprotetic total amovibil existent mandibular 

576. Criterii privind alegerea si montarea dintilor artificiali din zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile

577. Restabilirea relatiilor mandibulo-craniene in cazul protezarii mixte

578. Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar 

579. Refacerea protetica a zonei laterale mandibulare prin aplicarea unei punti dentare metalo-compozite

580. Definitivarea machetei protezei total amovibile

581. Importanta indeplinirii obiectivelor principiului profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice

582. Proteza totala acrilica

583. Factorii tehnologici care dirijeaza placarea infrastructurii metalice cu mase ceramice

584. Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite

585. Aplicarea protezarii amovibile in cazul unui camp protetic deficitar 

586. Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic

587. Tehnologia realibitarii ocluzale printr-o proteza conjuncta metalo-ceramica

588. Interventii profilactice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite

589. Ranforsarea bazei protetice acrilice cu plasa de sarma

590. Puntea dentara cu extensie distala

591. Tehnologia de realizare a protezei scheletate cu culise in edentatia bilaterala intinsa terminala de clasa I Kennedy

592. Indeplinirea principiilor de tratament conjunct in cazul unei punti oarbe metalo-ceramice

593. Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar 

594. Respiratia orala si algoritmul tehnologic de realizare a aparatelor de deconditionare

595. Reglatorul Frankel - etape clinico-tehnice de realizare

596. Influenta tipului de material asupra starii de sanatate pulpo-parodontala - analiza gradientului termic la restaurarile indirecte tip inlay

597. Actualitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice

598. Principii de imobilizare in boala parodontala

599. Particularitatile realizarii aparatului gnatoprotetic partial mobilizabil acrilic provizoriu

600. Evaluarea clinica si radiologica a efectelor terapiei protetice conjuncte asupra parodontiului marginal

601. Reabilitarea orala in diverse forme clinice de edentatie

602. Refacerea functiei fizionomice la edentatul total

603. Evaluarea clinica a puntilor dentare din ceramica pe zirconiu aplicate pe stalpi: dinti si implante

604. Terapii minim invazive in restaurari protetice fixe605. Importanta diagnosticului in anomaliile de impingere linguala

606. Consideratii clinice asupra discromiilor dentare

607. Adaptarea reliefului ocluzal artificial la arcada dentara antagonista

608. Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare

Page 19: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 19/21

609. Consideratii privind parametrii constructivi clinico-tehnologici de realizare a machetelor de ocluzie in edentatia totala si partiala intinsa

610. Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite

611. Algoritmul tehnologic modern in protezarea conjuncta metalo-ceramica

612. Consideratii asupra etapelor clinico-tehnice de realizare a protezarilor mixte maxilare

613. Armarea aparatelor gnatoprotetice total amovibile cu inserturi metalice

614. Influenta legaturii metalo-ceramice in realizarea functiei fizionomice

615. Tehnologia realizarii puntilor ceramice pe structura de zirconiu

616. Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential

617. Metode de crestere a rezistentei la rupere a bazelor aparatelor gnatoprotetice total amovibile

618. Parametrii tehnologici de realizare a tiparului si ai derularii procesului de polimerizare in vederea obtinerii aparatelor gnatoprotetice total amovibile

619. Aplicarea principiilor profilactic, curativ si biologic in realizarea aparatelor gnatoprotetice partiale acrilice si elastice

620. Aspecte privind derularea etapelor clinico-tehnologice de realizare a aparatelor gnato-protetice partial amovibile mandibulare din materiale termoplastice

621. Consideratii clinico-tehnologice privind realizarea bazei aparatelor gnatoprotetice total amovibile

622. Etape clinice si tehnice de realizare a bionatorului Balters

623. Corelatii intre conturul marginilor coronare si starea parodontala

624. Contributii la analiza de ortopantomografie a incluziei dentare

625. Sindromul endo-parodontal - consideratii clinico-terapeutice

626. Utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare

627. Aspecte privind retentia mecanica si chimica la placarea cu materiale polimerice

628. Particularitati practice de realizare a corpului de punte mixt in zona frontala maxilara si mandibulara

629. Studiu privind potentialul agresiv al detartrajului si surfasajului in managementul bolii parodontale

630. Consideratii privind iatrogenia in boala parodontala

631. Modelul infectios in boala parodontala

632. Aspecte terapeutice originale in deconditionarea obiceiului vicios de sugere a degetelor 

633. Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile

634. Restaurarea edentatiei laterale cu ajutorul puntilor metalo-ceramice

635. Realizarea puntii metalo-ceramice in zona laterala

636. Asigurarea rezistentei mecanice a bazei protezei partiale acrilice

637. Utilizarea ceramicii in laboratorul de tehnica dentara

638. Consideratii clinico-tehnologice privind tratamentul edentatiei totale maxilare si subtotale mandibulare639. Respectarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala

640. Utilizarea parametrilor constructivi ai arcadelor dentare artificiale pentru realizarea acestora in protezarea total amovibila

641. Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare

642. Implicarea procesului tehnologic in inducerea patologiei parodontale

Page 20: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 20/21

643. Indeplinirea dezideratelor biologico-profilactice in realizarea protezei metalo-ceramice

644. Rolul bondig-ului in optimizarea legaturii metalo-ceramice

645. Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse

646. Refacerea functiei fizionomice prin terapii protetice minim invazive

647. Miorelaxantele folosite in disfunctiile aparatului stomatognat

648. Rolul examenelor paraclinice actuale in depistarea complicatiiilor edentatiei partiale la pacientii cu afectiuni generale

649. Prognosticul protezei over-lay la pacientii cu igiena orala corespunzatoare

650. Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate

651. Eficientizarea activitatii mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare in protezarea total amovibila

652. Reabilitatrea spatiului iterproximal in protezarea conjuncta metalo-ceramica

653. Repere necesare realizarii arcadei dentare artificiale identificabile pe modelul functional

654. Posibilitati de realizare a corpului de punte semifizionomic la arcada superioara

655. Potentialul materialului de placare in refacerea morfologiei functionale dentare la coroanele mixte metalo-diacrilice

656. Refacerea simetriei arcadelor dentare in edentatia partiala

657. Realizarea protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie

658. Pregatirea modelului unitar si realizarea capei din zirconiu pentru placaj ceramic

659. Consideratii estetice parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice

660. Managementul afectiunilor gingivale la copilul cu diabet insulino-dependent tip I

661. Influenta indicilor clinico-biologici in selectarea solutiei terapeutice in edentatia partial intinsa

662. Consideratii privind factorii etiologici si predispozanti ai stomatopatiilor paraprotetice

663. Caracteristicile retentiei materialelor polimerice de placare la infrastructura metalica

664. Metodologia tehnologica de extindere a conectorului principal la nivel dento-parodontal

665. Aspecte privind modificarile involutive si patologia mucoasei orale la pacientii varstnici

666. Studiu privind biocompatibilitatea restaurarilor ceramice

667. Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza pe implanturi

668. Particularitati privind algoritmul clinico-tehnologic de realizare a protezarii compozite utilizand culisele extracoronare

669. Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea esteticii dento-faciale la edentatul total

670. Particularitati de administrare a formelor medicamentoase folosite in medicina dentara

671. Utilizarea parametrilor de arhitectonica dentara in integrarea morfo-functionala a aparatelor gnatoprotetice conjuncte

672. Supraprotezarea mobila stabilizabila prin cape telescopate in edentatia subtotala mandibulara673. Placarea infrastructurii metalice cu material compozit de tip artglass

674. Interventia crosetelor simple din sarma in mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice

675. Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a obiceiurilor vicioase la copii

676. Rolul tehnicianului dentar in profilaxia parodontala

Page 21: Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

7/15/2019 Lista Lucrari Licenta Medicina dentara

http://slidepdf.com/reader/full/lista-lucrari-licenta-medicina-dentara 21/21

677. Utilizarea modelului cu falsa gingie in protectia parodontala

678. Efectele protezei elastice asupra parodontiului marginal

679. Aspecte privind utilizarea MTA in tratamentele endodontice

680. Reabilitarea ocluziei in implantologia dentara

681. Coroziunea aliajelor dentare - factor de influenta a sanatatii parodontale

682. Respectarea principiului bio-compatibil in realizarea coroanei metalice turnate

683. Managementul urgentelor O.R.L. in cabinetul stomatologic

684. Aspecte clinice, epidemiologice si experimentale in hipercresterile gingivale induse medicamentos la copii

685. Chirurgia endodontica intre clasic si modern

686. Studiu comparativ privind diferite tehnici de albire ale dintilor devitali

687. Indeplinirea obiectivelor biomecanice in executia tehnologica a protezei totale

688. Modificari ale markerilor inflamatori parodontali in unele boli sistemice

689. Particularitati tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata

690. Manopere tehnologice de imbunatatire a stabilitatii statice si dinamice a protezei total amovibile

691. Diferentieri constructive intre protezarea mobila si mobilizabila pe implante

692. Conformarea infrastructurii metalice in vederea refacerii curburii vestibulare maxilare printr-o restaurare protetica metalo-ceramica

693. Cresterea eficientei amprentarii functionale la edentatul total

694. Consideratii parodontale in tratamentul clasei I Kennedy

695. Metode de profilaxie si management al complicatiilor consecutive extractiei molarului de minte

696.

697.

698.

699.

700.

701.