Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont...

20
Anexă la contractul de deschidere cont/emitere şi utilizare card Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE

Transcript of Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont...

Page 1: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Anexă la contractul de deschidere cont/emitere şi utilizare card

Lista de preţuriPERSOANE JURIDICE

Page 2: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

REGULI GENERALECONTURI

IMPORTANT!

• Suma maximă pentru retrageri numerar este conformă cu legislaţia în vigoare.

• Retragerile de numerar mai mari de 5.000 EUR (sau echivalent) necesită o înştiinţare de 2 (două) zile lucrătoare. Lipsa înştiinţării presupune plata unui comision adiţional pentru toată suma retrasă. Banca îşi rezervă dreptul să refuze tranzacţia în absenţa notificării.

• Pentru constituirea oricărui tip de depozit la termen sau pentru deschiderea unui cont de economii clientul trebuie să aibă un cont curent deschis în moneda respectivă.• Banca nu oferă dobândă pentru depozite la termen închise înainte de maturitate, cu excepţia Depozitului Mobil pentru care se plăteşte o dobândă fixă diminuată valabilă în momentul deschiderii depozitului.

• Dobânzile standard oferite de către bancă sunt valabile pentru o expunere/client de până la 100.000 EURO/echiv. Pentru orice sumă care depăşeşte acest prag, banca poate stabili individual nivelul de dobândă oferit, acesta putând fi sub nivelul standard.

• Taxele, comisioanele şi ratele dobânzilor pot fi modificate de către bancă după considerente interne sau de piaţă. Modificările vor fi afişate pentru clienţi cel târziu în data aplicării.

• Banca poate decide închiderea conturilor persoanelor juridice care au mai mult de 15 incidente de plată pe an cu instrumente de debit. Clienţii vor fi informaţi printr-o notificare cu 2 luni înainte de închiderea conturilor.

• Pentru sumele deţinute în conturi curente, de economii şi de depozit, Statul Român - prin Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar - garantează fiecărui titular de cont suma de 100.000 EUR sau echivalent.

• Codul BIC (SWIFT) al băncii este: MIROROBU

Conturile deţinute la ProCredit Bank pot fi accesate fie din orice sucursală şi agenţie a băncii, indiferent de locul unde au fost deschise, fie prin serviciul de Internet Banking.

• Nu se acceptă depuneri/retrageri de valută în monede.

• Banca este obligată să vireze către Bugetul de Stat taxa pe venituri din dobânzi conform legislaţiei în vigoare.

• Plăţi zona UE: plăţi ordonate în moneda EUR/GBP/CHF sau LEI către state membre ale Uniunii Europene (inclusiv Zona Economică Europeană); plăţile internaţionale ordonate în zona UE şi EEA se pot ordona numai cu opţiunea SHARE de plată a comisionului.

• Plăţi zona NON - UE: plăţi ordonate în moneda USD sau plăţi în moneda EUR/GBP/CHF sau LEI efectuate către totalitatea statelor lumii (inclusiv state din Europa) care nu fac parte din zona UE.

Page 3: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Tip comision Valoare CondiţiiCONTURI CURENTE

Administrare

Deschidere gratuit

CONT

URI D

E EC

ONO

MII

Deschidere Depozit Clasic

Deschidere Depozit Mobil

Deschidere Depozit Overnightgratuit

500 LEI/100 EUR/USD

suma minimă 2.000 LEI/500 EUR/500 USD 3 - 36 lunisuma minimă 200.000 LEI; 50.000 EUR/USD1 - 26 zileDE

POZI

TE

PRODUSE de ECONOMISIRE

Administrare SRL/SA/SNC/SCS/SCA

5 LEI/client modificat

Deschidere

autorizările efectuate la deschiderea contului sunt gratuite

1-60 luni pentru LEI şi EUR, 1-36 luni pentru USD

Modificarea persoanelor autorizate

Info Încasări 0,9 LEI/încasare

Administrare alte forme de organizare juridică

pentru toate conturile curente în LEI

pentru serviciul InfoPlăţi-e-mail

15 LEI/10 PLN/lună2 EUR/USD/GBP/CHF/lună

15 LEI/lună

10 LEI/PLN/lună2 EUR/USD/GBP/CHF/lună

0 LEI/cont

Închidere conturi de economii inactive

max. 35 LEI/10 EUR/USD 5 GBP în funcţie de soldul contului

pentru conturi în toate valutele

Închidere cont curent la cerere gratuit

CONT

URI

CU

RENT

E

se aplică la încheierea relaţiei de afaceri cu banca dacă clientul nu doreşte retragerea acestui sold

Închidere cont de economii la cerere

sold < 35 LEI/10 EUR/USD 5 GBP

1 LEU/0,5 EUR/USD

pentru serviciul InfoPlăţi-sms 20 LEI/lună

Page 4: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Adrese emise de bancă în favoarea APIA/FEADR/alte programe cu finaţare U.E.

pentru clienţi şi non-clienţi, doar până la valoarea de 200 LEI

se aplică doar clienţilor care solicită documente mai vechi de o lună

Declaraţii/alte adrese emise de bancă

Copie documente arhivate

Interogare ReCom

Consultare CRB

Preschimbare bancnotă gratuit

20 LEI/echiv.

150 LEI/echiv.

6 LEI/pagină(TVA inclus)

18 LEI/interogare

comision perceput de ReCom + 40 LEI

Taxe poştale/servicii curierat costul furnizorului + 1 LEU include TVAConsultare CIP 5 LEI/interogare fix (include TVA)

Eliberare scrisoare de bonitate 100 LEI + SWIFT(dacă este cazul)

fix (include TVA)

include TVA

fix (include TVA)

ALTE

CO

MIS

IOAN

E

Extras de cont1 LEU

4 LEI/ PLN; 1 EUR/GBP/USD/CHF5 LEI

transmitere lunar prin e-mailtransmitere lunar prin poştăper extras la ghişeu

OPERAŢIUNI CU NUMERARTip comision Valoare Condiţii

Depunere numerar

Depunere monede LEI/preschimbare

Depunere valută uzatăDEPU

NERI gratuit

5,5%

15%

pentru depuneri mai mari de 150.000 EUR/USD/ 500.000 LEI, banca îşi rezervă dreptul de a comisiona adiţional sau de a refuza aceste depuneri

din valoarea bancnotelor uzate

din valoarea totală depusă în monede, dacă valoarea este > 50 LEI

0,25%min. 1 LEU/0.25 EUR/0.25 USD

Retragere numerar cont curent / cont de economii

Retragere numerar fărănotificareNotificare retragere numerar neonoratăRetragere numerar în cupiuri preferenţiale

0,55%

+ 0,30%

+ 0,50%

min. 5 LEI/1,5 EUR/USD

pentru sume > 5.000 EUR/echiv./zi/locaţie

din suma notificată care nu a fost retrasă (total sau parţial)

se aplică adiţional pentru toată suma retrasă RETR

AGER

I

ALTE COMISIOANE

Page 5: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

INTERNET BANKING (ProB@nking Plus)Tip comision Valoare Condiţii

Activare token

Administrare

Înlocuire token

primul token/client

începând cu al 2-lea token/client

în caz de pierdere, furt, deteriorare60 LEI

12 LEI/lună

30 LEI

ACTI

VARE

ŞI

ADM

INIS

TRAR

E gratuit

3 LEI

4 LEI

14 LEI

gratuit

5 LEI

500,01 ≤ 49.999,99

urgente

sume ≤ 500

sume > 50.000Plăţi interbancare

Plăţi/încasări intrabancare

Investigaţii Plată

Revocare plată 50 LEI

Notificare refuz 5 LEI fix/refuz

Recuperare plată 50 LEI după momentul debitării contului cu acordul beneficiarului

cu acordul băncii, doar în ziua în care s-a ordonat plata până în momentul debitării contului

TRAN

SFER

URI

NAŢ

IONA

LE

Page 6: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

INTERNET BANKING (ProB@nking Plus)Tip comision Valoare Condiţii

Plăţi

Plăţi urgente

Plăţi în PLN

sume ≤ 12.500 10 EUR/8 GBP/14 CHF

sume ≤ 49.999,99 ST*+30 EUR/28 GBP/42 CHF/150 LEI

sume ≤ 20.000 65 PLN

urgente orice sumă 135 PLN + ST

12.500,01 ≤ 49.999,99 0,10%

ST*+50 EUR/40 GBP/60 CHF/150 LEIsume > 50.000

20.000,01 ≤ 200.000 0,2% PLN

0,15% PLNsume > 200.000,01

sume > 50.000 max. 1.000 CHF0,15% 750 EUR/640 GBPmax. plăţile se pot ordona numai cu opţiunea

SHARE

TRAN

SFER

URI

INTE

RNAŢ

IONA

LE în

zon

a U

E

după caz numai cu acordul bănciiInvestigaţii30 EUR/GBP/

40 CHF/120 LEI/135 PLN

20 EUR/13 GBP/28 CHF/80 LEI/110 PLNModificare plată

min. 3 EUR/echiv. max. 100 EUR/echiv. variabil, în funcţie de sumă şi destinaţieComision bănci intermediare

Plăţi în LEI min. 100 LEI, 0,15%max. 2.800 LEI

plăţile se pot ordona numai cu opţiunea SHARE

Comision SWIFT 9 EUR/7 GBP/14 CHF45 LEI/40 PLN

se achită separat pentru fiecare plată şi nu este inclus în comisionul de plată

2 EUR/GBP/CHF/LEI/9 PLNNotificare refuz

2 LEIEliberare copie SWIFT la cerere comisionul include transmiterea pe fax

după momentul execuţiei SWIFT cu acordul beneficiarului

Recuperare plată

< 50.00075 EUR/GBP/100 CHF

300 LEI/340 PLN

100 EUR/GBP/140 CHF400 LEI/340 PLN > 50.000

doar cu acordul băncii în aceeaşi zi în care s-a ordonat plata până în momentul execuţiei SWIFTRevocare plată 25 EUR/17 GBP

35 CHF/150 LEI/135 PLN

*ST=comision standard de plată

Page 7: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

INTERNET BANKING (ProB@nking Plus) - TransferuriTip comision Valoare Condiţii

Plăţi urgente

Plăţi

sume ≤ 12.500 18 EUR/15 GBP/USD/25 CHF

950 USD/1.000 CHF750 EUR/640 GBPmax.

0,15% max.sume > 50.000

30 EUR/25 GBP/USD/40 CHF

12.500,01 ≤ 49.999,99

TRAN

SFER

URI

INTE

RNAŢ

IONA

LE în

zon

a NO

N-U

E

Investigaţii/ Modificări plăţi 20 EUR/13 GBP/26 USD28 CHF/80 LEI

doar în cazul plăţilor ordonate cu opţiunea OUR 20 EUR/15 GBP/10 USD/28 CHFComisioane bănci corespondente

doar cu acordul băncii în aceeaşi zi în care s-a ordonat plata până în momentul execuţiei SWIFTRevocare plată 25 EUR/20 GBP/30 USD

35 CHF/150 LEI

2 LEIEliberare copie SWIFT la cerere

Comision SWIFT 9 EUR/7 GBP/14 CHF45 LEI/13 USD

Plăţi în LEI 0,15%, min. 100 LEI, max. 2.800 LEI

plăţile se pot ordona numai cu opţiunea SHARE

se achită separat pentru fiecare plată şi nu esteinclus în comisionul de plată

comisionul include transmiterea pe fax

2 EUR/GBP/CHF/LEI/USDNotificare refuz

după momentul execuţiei SWIFT cu acordul beneficiarului

Recuperare plată

< 50.00075 EUR/GBP/USD100 CHF/300 LEI

100 EUR/GBP/USD140 CHF/400 LEI > 50.000

sume≤ 49.999,99 ST*+30 EUR/28 GBP/45 USD/42 CHF / 150 LEI

sume > 50.000ST*+50 EUR/40 GBP/

65 USD/60 CHF / 150 LEI

*ST=comision standard de plată

Page 8: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Tip comision Valoare Condiţii

Plăţi interbancare

Plăţiinterbancare aferente popririlor

Plăţiinterbancare efectuate din conturi de bună execuţie

Încasări interbancare

Plăţi şi încasări intrabancare

Revocare plată

Recuperare plată

Notificare refuz

Investigaţii

5 LEI

25 LEI

2,5 LEI

5 LEI

10 LEI

50 LEI

50 LEI

5 LEI

5 LEI

14 LEI

17 LEI

28 LEI

30 LEI

60 LEI

8 LEI

20 LEI

valabil şi pentru plăţile ordonate prin standing order

valabil şi pentru plăţile ordonate prin standing order

fix/refuz

valabil şi pentru plăţile ordonate prin standing order

după momentul debitării contului cu acordul beneficiarului; valabil şi pentru plăţile ordonate prin standing order

sume ≤ 500500,01 ≤ 49.999,99

≤sume 50.000

≤sume 50.000

≤sume 50.000

urgente

sume ≤ 500

500,01 ≤ 49.999,99

urgente

sume ≤ 500

500,01 ≤ 49.999,99

sume ≤ 10.000

≤sume 50.000

10.000,01 ≤ 49.999,99

urgente

gratuit

NAŢI

ONA

LE

cu acordul băncii, doar în ziua în care s-a ordonat plata până în momentul debitării contului; valabil şi pentru plăţile ordonate prin standing order

TRANSFERURI

Page 9: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Tip comision Valoare Condiţii

10 LEI/carnet; 0,4 LEI/ filă

Decontare PAID

Decontare Convenţie

sume ≤ 5008 LEI

20 LEI

500,01-49.999,99

75 LEI

3,5 LEI

Emitere formulare cec/bilet la ordin

Refuz la plată cec/bilet la ordin/cambie

Colectare instrumente debit spre încasare

nu se preia în cazul instrumentelor de debit intrabancare

per instrument refuzat

Cecuri/ bilete la ordin/cambie la plată

sume 50.000≤

5 LEI 8 LEI10 LEI

20 LEI

sume ≤ 5.000 5 EUR / 6 USDPlăţiinternaţionale

Încasări internaţionale

Comision procesare SWIFT

Comisioane bănci corespondente

100 EUR / 130 USD

0,10%5.000 ≤ 100.000

sume > 100.000

gratuit

gratuit

9 EUR / 13 USD

serviciu valabil pentru clienţii băncilor din grupul ProCredit (România, Serbia, Macedonia, Georgia, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Albania, Bulgaria, Moldova, Armenia)

2 EUR/USDNotificare refuzPRO

PAY

INST

RUM

ENTE

NAŢ

IONA

LEDE

DEB

ITTRANSFERURI

Page 10: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Eliberare copie SWIFT la cerere prin ProB@nking Plus

TRANSFERURITip comision Valoare Condiţii

Plăţi

sume ≤ 12.500

INTE

RNAŢ

IONA

LE în

zon

a U

E

10 EUR/8 GBP/14 CHF

max. 1.000 CHF

12.500,01 ≤ 49.999,99 0,15%

0,15% max. 750 EUR/640 GBP

plăţile se pot ordona numai cu opţiunea SHARE

sume > 50.000

urgente min. 20 EUR/17 GBPmin. 28 CHF0,3 %

Plăţi în LEI 0,15% min. 100 LEI max. 2.800 LEI

Comision SWIFT 9 EUR/7 GBP/14 CHF/45 LEI/40 PLN

se achită separat pentru fiecare plată şi nu este inclus în comisionul de plată.

2 EUR/GBP/CHF/LEI/9 PLNNotificare refuz

după caz numai cu acordul bănciiInvestigaţii 30 EUR/GBP/40 CHF/120 LEI/135 PLN

20 EUR/13 GBP28 CHF/80 LEI/110 PLNModificare plată

doar cu acordul băncii în aceeaşi zi în care s-a ordonat plata până în momentul execuţiei SWIFTRevocare plată

25 EUR/17 GBP 35 CHF/150 LEI/135 PLN

2 LEI

min. 3 EUR/echiv. max. 100 EUR/echiv. variabil, în funcţie de sumă şi destinaţieComision bănci intermediare

< 50.000după momentul execuţiei SWIFT cu acordul beneficiarului

Recuperare plată

75 EUR/GBP100 CHF/300 LEI/340 PLN

100 EUR/GBP140 CHF/400 LEI/340 PLN > 50.000

5 EUR/echiv.Reparaţii/Corecţii încasări

Plăţi în PLN

sume ≤ 20.000 PLN 65 PLN

135 PLN + ST

0,2% PLN

0,15% PLN20.000,01 ≤ 200.000 PLN> 200.000.01 PLN

urgente orice sumă

Page 11: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

TRANSFERURITip comision Valoare Condiţii

Eliberare copie SWIFT la cerere prin ProB@nking Plus

Plăţi

INTE

RNAŢ

IONA

LE în

zon

a NO

N-U

E

sume ≤ 12.500 18 EUR15 GBP/USD/25 CHF

12.500,01 ≤ 49.999,9930 EUR

25 GBP/USD/40 CHF

urgente 20 EUR/17 GBP26 USD/28 CHF

min.min.0,3 %

Plăţi în LEI 0,15%, min. 100 LEI, max. 2.800 LEI

2 EUR/GBP2 USD/CHF/LEINotificare refuz

Investigaţii/ Modificări plăţi 20 EUR/13 GBP/26 USD28 CHF/80 LEI

doar cu acordul băncii în aceeaşi zi în care s-a ordonat plata până în momentul execuţiei SWIFT

25 EUR/20 GBP/30 USD35 CHF/150 LEIRevocare plată

doar în cazul plăţilor ordonate cu opţiunea OUR 20 EUR/15 GBP/10 USD28 CHF

Comisioane bănci corespondente

2 LEI

950 USD/1.000 CHF750 EUR/640 GBPmax.

0,15% max.sume > 50.000

după momentul execuţiei SWIFT cu acordul beneficiarului

Recuperare plată

< 50.00075 EUR/GBP/USD100 CHF/300 LEI

100 EUR/GBP/USD140 CHF/400 LEI > 50.000

Comision SWIFT 9 EUR/7 GBP/13 USD14 CHF/45 LEI

se achită separat pentru fiecare plată şi nu este inclus în comisionul de plată.

5 EUR/echiv.Reparaţii/Corecţii încasări

Page 12: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

CARDURI DE DEBIT ÎN LEITip comision Valoare Condiţii

Limita zilnică retrageri numerar ATM per card

Recuperare card reţeaEuronet în regim urgent

Limita zilnică de tranzacţii retrageri numerar ATMLimita retragere numerar pertranzacţie/valoare

5.000 LEI

10 tranzacţii

2.000 LEI la ATM-uri EuronetLIM

ITE

0,6% + 2.5 LEI Alte ATM-uri din România

Administrare card

Reînnoire card la expirareReînnoire card înainte de expirare

Modificare limită

Schimbare PIN la ATM

Transmitere card în altă locaţie

Emitere card

Blocare card

gratuit20 LEI

35 LEI/card

10 LEI/modificare

3 LEI

25 EUR + TVA/echiv.

35 LEI/an

10 LEI

5 LEI

EMIT

ERE Ş

I ADM

INIS

TRAR

E card principal/suplimentar

în caz de furt, pierdere (inclusiv în alte ATM-uri)

card principal/suplimentar

Card principal/suplimentar la ATM-uri ProCredit Bank

Valabil începând cu 30 august 2014

- la ATM, POS- cu aprobarea prealabilă a băncii

TRAN

ZACŢ

II

ATM-uri ProCredit Bank

card Visa Business Electron la orice ATM în România card Visa Business Electron la ATM-uri în străinătate

carduri ProCredit la bănci din Româniacarduri ProCredit la bănci din străinătateper tranzacţie

Retragere numerar ATM

Plata comerciant

Interogare sold ATM

Mini Extras ATMAvans numerar POS

Investigaţie plată

gratuit

ATM-uri ProCredit Bank şi ATM-uri Euronet0.4%

0,5 LEI

1,2 LEI1 LEU

0,6% + 2,5 LEI1% + 2,5 EUR10 EUR/echiv.

ATM-uri din străinătate1% + 2,5 EUR

Depunere numerar ATMpot depune doar clienţii ProCredit Bank; limita nr. de bancnote depuse per ATM ProCredit Bank / per tranzacţie: 50 bancnote indiferent de cupiură; limită sumă maximă depusă per ATM ProCredit Bank pe zi: 40.000 lei

gratuit - acolo unde ProCredit Bank deţine

astfel de ATM-uri

Page 13: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

CARDURI DE DEBIT ÎN EURTip comision Valoare Condiţii

alte ATM-uri din RomâniaATM-uri din străinătate

ATM-uri ProCredit Bank şi ATM-uri Euronet

ATM-uri ProCredit Bank

la orice ATM în România

la ATM-uri în străinătate

carduri ProCredit la bănci din România

carduri ProCredit la bănci din străinătate

per tranzacţie

Retragere numerar ATM

Plata comerciant

Interogare sold ATM

Mini Extras ATM

Avans numerar POS

Investigaţie plată

gratuit

0,6% + 1 EUR

1% + 2,5 EUR

0,1 EUR

0,5 EUR

0,2 EUR

0,6% + 1 EUR

1% + 2,5 EUR

10 EUR

0,4%

TRAN

ZACŢ

II

Limita zilnică retrageri numerar ATM, per card

Limita zilnică de tranzacţii retrageri numerar ATM

1.200 EUR

10 tranzacţii

LIM

ITE

15 EUR/anAdministrare card

Reînnoire card la expirare

Reînnoire card înainte de expirare

Modificare limită

Schimbare PIN la ATM

Transmitere card în altă locaţie

Emitere cardBlocare card

gratuit

10 EUR

8 EUR/card

0,5 EUR

1 EUR

25 EUR + TVA/echiv.

5 EUR

1 EUR

card principal/suplimentar

în caz de furt, pierdere (inclusiv în alte ATM-uri)

card principal/suplimentar

Card principal/suplimentar la ATM-uriProCredit Bank

Valabil începând cu 30 august 2014

- la ATM, POS- cu aprobarea prealabilă a băncii

Recuperare card reţeaEuronet în regim urgentEM

ITER

E ŞI A

DMIN

ISTR

ARE

Page 14: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

SCRISORI de GARANŢIETip comision Valoare Condiţii

GAR

ANŢI

I EM

ISE

60 LEI/30 EURModificare0,20% min. 100 LEI/ 25 EURPlată

50 LEI/20 EURAnulare

0,25% pe trim. min. 50 LEI/30 EUREmitere pe bază de depozit colateral

min. 60 LEI/30 EUR0,25%

min. 70 LEI/50 EUR0,30% pe trim. Emitere pe bază de linie de credit

Mărire valoare/ extindere valabilitate pe bază de linie de credit

Mărire valoare/ extindere valabilitate pe bază de depozit colateral

0,30% pe trim. min. 80 LEI/75 EUREmitere pe bază de contragaranţie

Modificare / Anulare 25 EUR

25 EUR10 EURInvestigare

Solicitare documente neplătite

Remitere 0,10% min. 30 EUR, max. 200 EUR

EXPO

RTIM

PORT

AvizarePlată

0,10%

25 EUR

10 EUR

AnulareReturnare documente neplătiteModificare

min. 25 EUR, max. 200 EUR

20 EUR + taxe curier

min. 30 EUR, max. 100 EUR0,15%

GARA

NŢII

PRIM

ITE

Modificare

70 LEI/50 EUR

40 LEI/25 EUR

30 LEI/20 EUR

25 EUR

Execuţie/Plată

Verificare semnături/ Analiză text

Anulare

0,15% pe trim.

Avizare

min. 100 LEI/40 EUR + taxe curier

Page 15: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

Tip comision Valoare CondiţiiACREDITIV DOCUMENTAR

0,15%

0,15%

min. 10 EUR/echiv., max. 750 EUR/echiv.

min. 10 EUR/echiv., max. 750 EUR/echiv.

pentru refinanţări de credite, acolo undeordonatorul şi beneficiarul sunt aceeaşi entitatepentru ordinele de plată condiţionate comerciale

Avizare Ordin de Plată Condiţionat/Documentar primit

Emitere Ordin de Plată Condiţionat/Documentar

Plată Ordin de Plată Condiţionat/Documentar

Modificare/Anulare/Investigaţie

gratuit

25 EUR/echiv.

15 EUR/echiv.

Returnare documente neplătite 25 EUR + taxe curier

25 EURModificare/Anulare/ Investigare

Confirmare negociabil

Remitere 0,20% min. 50 EUR

0,10%

min. 0,25%, 75 EUR

Avizare min. 50 EUR

Emitere pe bază de depozit colateral

Mărire valoare/extindere valabilitate pe bază de linie de creditMărire valoare/extindere valabilitate pe bază de depozit colateralModificare 25 EUR

40 EUR/ setDiscrepanţe

0,35% pe trim.

0,15% pe trim.

0,20%

min. 50 EUR

min. 30 EUR

Plată 0,15% min. 50 EUR

min. 75 EUREmitere pe bază de linie de credit

Anulare 30 EUR

DE E

XPO

RTDE

IMPO

RT

ORDIN DE PLATĂ CONDIŢIONAT/DOCUMENTAR

Administrare gratuitDeschidere cont min. 150 RON/50EUR/50USD/50GBP/50CHF/150PLN0,30%Modificare min. 150 RON/50EUR/50USD/50GBP/50CHF/150PLN0,30%

CONT ESCROW

Page 16: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

LIMITE ORAREOrdine de plată primite

la ghiseu Sumă Interval orar de primire Decontare

Transferuri intrabancare în RON

orice sumă

09:00 - 16:30

în timp real

Transferuri intrabancare in alte valute

09:00 - 17:00Schimburi valutare în cont

Schimburi valutare în numerar ≤ 10.000 EUR/USD 09:00 - 17:00

Transferuri naţionale interbancare

< 50.000 LEI 09:00 - 17:00 cel târziu în ziua bancară următoare

≥ 50.000 LEI 09:00 - 15:00 în ziua bancară curentă

Transferuri naţionale interbancare urgente < 50.000 LEI 09:00 - 14:30 în ziua bancară curentă

Transferuri internaţionale în EUR/USD/GBP/CHF

orice sumă

09:00 - 16:00 debitarea contului în aceeaşi zi bancară debitarea contului în aceeaşi zi bancară

Transferuri internaţionale urgente în EUR/USD/GBP/CHF 09:00 - 11:00

data debitării contului este aceeaşi cu data valutei (cu aprobarea băncii)

Transferurile ProPay09:00 - 12:00 creditarea contului în ziua bancară

curentă (cu aprobarea băncii)

12:00 - 16:00 creditarea contului beneficiarului în ziua bancară următoare

Page 17: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

LIMITE ORAREOrdine de plată prin ProB@nking Plus

Transferuri naţionaleinterbancare în LEI

Transferuri naţionale interbancare urgente în LEI

Transferuri naţionale interbancare în EUR/USD/GBP/CHF/PLN

Transferuri internaţionale în EUR/USD/GBP/CHF/PLN

Transferuri internaţionale urgente în EUR/USD/GBP/CHF/PLN

< 50.000 LEI

< 50.000 LEI

oricând cu excepţia intervalului 18.00-00.30

(sâmbătă - duminică)

09:00 - 15:00 09:00 - 17:00

09:00 - 15:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 11:00

după 15:00

cel târziu în ziua bancară următoare

procesare şi decontare în ziua bancară următoare

procesare şi decontare în ziua bancară curentă

procesare şi decontare în ziua bancară curentă

debitarea contului în aceeaşi zi bancară

debitarea contului în aceeaşi zi bancară

Interval orar de procesare Decontare

> 50.000 LEI

orice sumă

orice sumă

orice sumă

orice sumăTransferuri intrabancare în aceeaşi valută

Sumă

în timp real

oricând cu excepţia intervalului 20.00-00.30(luni - vineri)

data debitării contului este aceeaşi cu data valutei (cu aprobarea băncii)

orice sumă

max. 15.000 EUR/USD/

GBP/CHF/PLN

≥10.000 EUR/USD/GBP CHF/

40.000 PLN

Schimburi valutare

Schimburi valutare la curs special

oricând, inclusiv în zilele de sâmbătă,

duminică şi sărbătorilegale, cu excepţia

intervalului20.00-00.30

09:00 - 17:00(luni-duminică)

09:00 - 17:00(luni-vineri)

Page 18: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

LIMITE ORARETip compensare Interval orarSumă Observaţii

Primire instrumente de debit spre încasare

Depunere numerar pentru instrumente de debit la plată

09:00 - 14:30

14.30 - 17:00

09:00 - 16:30orice sumă

se vor procesa în aceeaşi zi bancară

se vor procesa în următoarea zi bancară

în ziua debitării instrumentului dar nu mai târziu de ora limită

PAID

CONVENŢIE

09:00 - 16.45

Primire instrumente de debit spre încasare

Depunere numerar pentru plată interbancară

09:00 - 15:30

15:30 - 17:00orice sumă

se vor procesa în aceeaşi zi bancară

se vor procesa în următoarea zi bancară

în ziua debitării instrumentului dar nu mai târziu de ora limită

PROCESARE INTRABANCARĂ

Primire instrumente de debit spre încasare

Depunere numerar pentru plată intrabancară

se vor procesa în aceeaşi zi bancară

se vor procesa în următoarea zi bancară

în ziua debitării instrumentului dar nu mai târziu de ora limită

09:00 - 12:30

12:30 - 17:00

09:00 - 17:00

orice sumă

• Comisioanele băncilor corespondente nu sunt incluse.REGULI GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DOCUMENTARE

• Comisionul pentru emitere scrisori de garanţie/acreditive documentare de import în regim de urgenţă este 0%.• Pentru toate operaţiunile documentare care implică mesaj SWIFT se va percepe un comision de 9 EUR/echivalent pe mesaj.

• Pentru serviciile care implică taxe curier, comisioanele vor fi aceleaşi ca şi în cazul cecurilor internaţionale.

Page 19: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar
Page 20: Lista de preţuri PERSOANE JURIDICE - ProCredit Bank · 2018-10-26 · Retragere numerar cont curent / cont de economii Retragere numerar fără notificare Notificare retragere numerar

www.procreditbank.ro

0372.100.200021.201.55.55

© P

roCr

edit

Bank

, mai

201

5, R

omân

ia