LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN...

of 34 /34
Fonduri UE Contribuția națională 1 AP 1/P1.1/OS1.1 -Proiect major Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" - IFIN-HH Ilfov 634,947,683.08 152,926,349.78 0.00 138,487,242.10 926,361,274.96 In implementare 2 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie S.C. MEDISPROF S.R.L. Cluj 12,421,088.53 2,191,956.80 6,262,733.71 4,389,848.77 25,265,627.81 In implementare 3 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A Investiţii în departamentul de CD al ALRO destinate îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare pe segmentul S.C. ALRO S.A Olt 30,586,694.99 5,397,652.06 35,984,347.05 43,069,193.66 115,037,887.76 In implementare 4 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A Platformă imagistică multimodală RMN/CT de înaltă performanţă, destinată aplicării medicinii computaționale, nanoparticulelor și imagisticii hibride în cercetarea bolilor aterotrombotice S.C. CARDIO MED S.R.L Mures 4,309,196.35 760,446.41 2,172,704.04 652,057.81 7,894,404.61 In implementare 5 AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea A Laborator de cercetare pentru tehnologii viitoare de comunicatii mobile 5G S.C 2K TELECOM S.R.L Prahova 4,779,748.20 843,484.98 3,748,822.12 4,878,392.17 14,250,447.47 reziliat 11.08.2017 Axă prioritară/Prioritate de investiţii/Obiectiv specific LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea eligibilă a proiectului (lei) Total valoare proiect Stadiu proiect (în implementare/ reziliat/finalizat) Finantare acordata Contributia proprie a beneficiarului Cheltuieli neeligibile Nr. crt. Titlu proiect Nume beneficiar Judet

Embed Size (px)

Transcript of LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN...

Page 1: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

Fonduri UEContribuția

națională

1AP 1/P1.1/OS1.1 -Proiect

major

Extreme Light Infrastructure

– Nuclear Physics (ELI-NP)

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE

PENTRU FIZICA SI

INGINERIE

NUCLEARA "HORIA

HULUBEI" - IFIN-HH

Ilfov 634,947,683.08 152,926,349.78 0.00 138,487,242.10 926,361,274.96 In implementare

2AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Laborator de cercetare

privind terapia

personalizată în oncologie

S.C. MEDISPROF

S.R.L.Cluj 12,421,088.53 2,191,956.80 6,262,733.71 4,389,848.77 25,265,627.81 In implementare

3AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Investiţii în departamentul

de CD al ALRO destinate

îmbunătăţirii infrastructurii

de cercetare pe segmentul

S.C. ALRO S.A Olt 30,586,694.99 5,397,652.06 35,984,347.05 43,069,193.66 115,037,887.76 In implementare

4AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Platformă imagistică

multimodală RMN/CT de

înaltă performanţă,

destinată aplicării medicinii

computaționale,

nanoparticulelor și

imagisticii hibride în

cercetarea bolilor

aterotrombotice

S.C. CARDIO MED

S.R.LMures 4,309,196.35 760,446.41 2,172,704.04 652,057.81 7,894,404.61 In implementare

5AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Laborator de cercetare

pentru tehnologii viitoare

de comunicatii mobile 5G

S.C 2K TELECOM

S.R.LPrahova 4,779,748.20 843,484.98 3,748,822.12 4,878,392.17 14,250,447.47 reziliat

11.08.2017

Axă prioritară/Prioritate de

investiţii/Obiectiv specific

LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020

Valoarea eligibilă a proiectului (lei)

Total valoare proiect

Stadiu proiect

(în implementare/

reziliat/finalizat)

Finantare acordata Contributia

proprie a

beneficiarului

Cheltuieli

neeligibile

Nr. crt. Titlu proiect Nume beneficiar Judet

Page 2: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

6AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN

CERCETARE "GALENUS

MEDICA" ÎN

REPRODUCEREA UMANĂ

ASISTATĂ, DIAGNOSTIC ÎN

PRINCIPALELE PATOLOGII

S.C. GALENUS

MEDICA S.A. Mures 3,864,073.35 681,895.30 3,030,645.77 239,633.98 7,816,248.40 In implementare

7AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Investiții pentru dotarea

laboratoarelor din cadrul

departamentului de CD în

domeniul comunicațiilor

mobile ale viitorului din

cadrul Ad Net Market Media

S.C.AD NET MARKET

MEDIA SRL Ilfov 17,588,973.45 3,103,936.49 8,868,389.98 13,436,666.81 42,997,966.73 In implementare

8AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Sisteme de Simulare a

Realității Virtuale si Testare

componente fizice în Mediu

Simulat Virtual – instrument

de înaltă tehnologie utilizat

în dezvoltarea noilor

modele de vehicule

S.C RENAULT

TECHNOLOGIE

ROUMANIE S.R.L

Ilfov 4,696,102.51 828,723.97 5,524,826.48 8,417,771.75 19,467,424.71 In implementare

9AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Dotarea Departamentului

Cercetare-Dezvoltare al SC

ALUM SA cu instalații

independente, performante

de cercetare în sprijinul

creșterii competitivității

economice și a dezvoltării

afacerii

S.C ALUM SA Tulcea 5,366,049.93 946,949.99 6,312,999.92 7,489,358.07 20,115,357.91 In implementare

10AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Crearea de laboratoare

privind cercetarea datelor

de mari dimensiuni in

vederea dezvoltarii unor

produse inovative si a unor

aplicatii in domeniul

internetul viitorului

S.C ANAGRAMA

S.R.LBucuresti 16,261,504.17 2,869,677.21 8,199,077.75 13,455,570.35 40,785,829.48 In implementare

11AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

CONSTRUIRE SUPREMIA

INOVATION CENTER

S.C. SUPREMIA

GRUP S.R.LAlba 5,478,429.04 966,781.60 6,445,210.65 6,688,878.20 19,579,299.49 In implementare

12AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

Rețeaua Națională de

Cercetare-Dezvoltare-

Inovare în Imagistică Hibridă

și TeleMedicină Avansată în

GastroEnterologie și

Cardiologie

S.C. ACTAMEDICA

S.R.LMures 9,731,788.35 1,717,374.41 4,906,784.04 3,870,865.57 20,226,812.37 In implementare

13AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

A

INFIINTAREA UNUI CENTRU

DE CERCETARE PENTRU

MATERIALE AVANSATE SI

MEMBRANE POLIMERICE

NANOSTRUCTURALE

S.C GRUPUL DE

MASURATORI SI

DIAGNOZA S.R.L

Galati

Galati 3,825,756.45 675,133.49 1,928,952.83 1,784,040.55 8,213,883.32 In implementare

Page 3: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

14AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

B

Cluster inovativ pentru

tehnologii avansate pilot în

energii alternative – CITAT-E

Institutul Naţional

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Tehnologii Izotopice

şi Moleculare

Cluj 5,821,927.10 1,027,398.90 4,652,290.00 1,516,800.00 13,018,416.00 In implementare

15AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

B

Conectarea sectorului

cercetare-dezvoltare-

inovare cu mediul de afaceri

prin animarea și

promovarea CLUSTERULUI

INOVATIV -

MANAGEMENTUL ENERGIEI

SI DEZVOLTARII DURABILE

ASOCIAȚIA CLUSTER

INOVATIV

MANAGEMENTUL

ENERGIEI ȘI

DEZVOLTĂRII

DURABILE

Gorj 4,789,211.10 845,154.90 4,414,156.00 87,635.00 10,136,157.00 In implementare

16AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

B

Agrotransilvania cluster -

cluster inovativ specializat

în domeniul bioeconomiei

ASOCIAŢIA

“CLUSTERUL AGRO-

FOOD-IND NAPOCA

Cluj 8,508,551.25 1,501,509.04 7,249,934.15 227,225.00 17,487,219.44 In implementare

17AP 1/P1.1/OS1.1 -Secţiunea

B

“Cluster Mobilier Transilvan

– cluster inovativ de interes

european”

ASOCIAȚIA CLUSTER

MOBILIER

TRANSILVAN

Cluj 5,509,233.02 972,217.59 4,866,927.94 227,225.00 11,575,603.55 In implementare

18 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A

UNOR SISTEME ROBOTICE

PENTRU REABILITARE ŞI

ASISTARE ÎN ÎMBĂTRÂNIREA

SĂNĂTOASĂ

UNIVERSITATEA

TEHNICA DIN CLUJ-

NAPOCA

CJ 6,755,200.00 1,244,800.00 0.00 8,000.00 8,008,000.00 In implementare

19 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Materiale active

unicomponente pentru

celule solare organice

bazate pe compuşi pi-

conjugati autoasamblaţi

(SMOSCS)

UNIVERSITATEA

BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-

NAPOCA

CJ 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 316,000.00 8,933,500.00 In implementare

20 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Sisteme inteligente privind

siguranța populației prin

controlul şi reducerea

expunerii la radon corelate

cu optimizarea eficienţei

energetice a locuinţelor din

aglomerări urbane

importante din România

UNIVERSITATEA

BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-

NAPOCA

CJ 7,273,872.70 1,340,377.30 0.00 311,000.00 8,925,250.00 In implementare

21 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

IMAGING-BASED, NON-

INVASIVE DIAGNOSIS OF

PERSISTENT ATRIAL

FIBRILLATION

SPITALUL CLINIC

JUDEŢEAN DE

URGENŢĂ CLUJ-

NAPOCA

CJ 7,151,700.90 1,317,864.35 0.00 84,696.00 8,554,261.25 In implementare

Page 4: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

22 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Modelare, Design, şi Analiză

a Sistemelor Sintetice

bazate pe Auto-Asamblare:

MoDASyS

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Stiinte Biologice

B 7,184,081.50 1,323,831.22 0.00 13,000.00 8,520,912.72 In implementare

23 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Imobilizarea la scară nano a

enzimelor și procese

microfluidice utilizate în

sisteme biocatalitice

UNIVERSITATEA

BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-

NAPOCA

CJ 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 5,000.00 8,622,500.00 In implementare

24 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Creșterea capacității de

cercetare în domeniul

imagisticii plăcii coronariene

vulnerabile, bazată pe

tehnologii avansate de

nanoparticule, imagistică de

fuziune și simulări

computaționale

S.C. CARDIO MED

S.R.L.MS 7,276,617.00 1,340,883.00 509,292.01 1,059,856.72 10,186,648.73 In implementare

25 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Biosenzori electrochimici

nanostructurați pentru

diagnoză medicală și

screening de compuși cu

proprietăți farmaceutice:

dezvoltare, caracterizarea

suprafețelor și aplicații

Institutul Naţional

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Fizica Materialelor

IF 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 296,816.00 8,914,316.00 In implementare

26 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

MATERIALE AVANSATE

SPECIALE PE BAZA DE BOR SI

DE PAMANTURI RARE

Institutul Naţional

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Fizica Materialelor

IF 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 210,000.00 8,827,500.00 In implementare

27 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Transfer de cunostinte in

domeniul biologiei redox

pentru dezvoltarea de

instrumente moleculare

avansate in boli

neurodegenerative -

semnatura factorului de

transcriptie Nrf2 pentru

diagnostic si terapie

INSTITUTULUI

NAŢIONAL DE

CERCETARE -

DEZVOLTARE ÎN

DOMENIUL

PATOLOGIEI ŞI

ŞTIINŢELOR

BIOMEDICALE

„VICTOR BABES"

B 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 80,945.00 8,698,445.00 In implementare

28 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Noi nano-arhitecturi de

inspiratie biologica de tip

celular - pentru circuite

integrate

UNIVERSITATEA

„AUREL VLAICU”

DIN ARAD

AR 7,179,595.44 1,323,004.56 0.00 835,577.00 9,338,177.00 In implementare

Page 5: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

29 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea EGenomică FUncțională în

infecţii SEvere/ FUSE

Universitatea de

medicina si

farmacie din

Craiova

DJ 7,257,102.76 1,337,287.05 0.00 219,231.31 8,813,621.12 In implementare

30 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Oncoimunoterapie cu celule

natural killer purtatoare de

receptori himerici de

antigen

SPITALUL CLINIC

JUDETEAN DE

URGENTA „PIUS

BRANZEU”

TIMISOARA

TM 7,172,246.90 1,321,650.42 0.00 416,634.54 8,910,531.86 In implementare

31 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Hiperuricemia induce

INflamaţie: Ţintirea rolului

central al acidului uric în

bolile reumatologice şi

cardiovasculare

UNIVERSITATEA DE

MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “IULIU

HAŢIEGANU” CLUJ-

NAPOCA

CJ 7,276,616.19 1,340,882.85 0.00 734,830.96 9,352,330.00 In implementare

32 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Senzori pentru detectare a

deformarii, temperaturii si

agentilor chimici folosing

aceeasi fibra optica-FOSLAB

S.C.NanoPro Start

MC S.R.LAG 7,275,911.08 1,340,752.92 0.00 237,149.00 8,853,813.00 In implementare

33 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Impactul clinic și economic

al terapiilor personalizate

țintite cu anti – microarnuri

în reconvertirea rezistenței

tumorilor maligne

pulmonare

UNIVERSITATEA DE

MEDICINĂ ȘI

FARMACIE

„IULIU HAȚIEGANU”

CLUJ NAPOCA

CJ 7,254,133.06 1,336,739.82 0.00 646,928.12 9,237,801.00 In implementare

34 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

CREAREA UNUI NUCLEU DE

COMPETENŢĂ DE ÎNALT

NIVEL ÎN DOMENIUL

CREŞTERII EFICIENŢEI DE

CONVERSIE A ENERGIILOR

REGENERABILE ŞI A

AUTONOMIEI ENERGETICE

PRIN UTILIZAREA

COMBINATĂ A RESURSELOR

INOE 2000 -

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE

DEZVOLTARE

PENTRU

OPTOELECTRONICA

IF 4,813,318.30 886,963.91 0.00 35,000.00 5,735,282.21 In implementare

35 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltarea unei platforme

de nanoscreening bazată pe

SERS-TFF pentru detecția

timpurie și evaluarea

progresiei bolii în cazul

cancerului de sân folosind

probe de sânge

Universitatea de

Medicină și

Farmacie Iuliu

Hațieganu Cluj-

Napoca

CJ 7,273,112.09 1,340,237.14 0.00 548,819.77 9,162,169.00 In implementare

Page 6: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

36 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Producţia de

BIOcombustibili prin

metode iNOVatoare de

PIROliză /gazeificare şi

TEHnologii avansate - Un

Program Dedicat Recrutării

și Formării Tinerilor

Cercetători Români în

Domeniul Energiei şi

Produselor din Biomasă

Universitatea

POLITEHNICA din

Bucuresti

B 7,271,436.05 1,339,928.29 0.00 363,485.84 8,974,850.18 In implementare

37 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Sistem de predictie bazat pe

integrare multi-omics

pentru prioritizarea

interventiilor gerontologice

Institutul de

BiochimieB 7,179,559.55 1,322,997.95 0.00 22,200.00 8,524,757.50 In implementare

38 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

ABORDARI GENOMICE SI

MICROFLUIDICE IN

BLOCAREA INVAZIEI SI A

METASTAZARII CANCERULUI

DE SAN

INSTITUTUL

ONCOLOGIC “PROF

DR. ION CHIRICUTA”

CLUJ-NAPOCA

CJ 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 1,015,958.00 9,633,458.00 In implementare

39 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Tehnici neconventionale cu

Ultrasunete/Microunde

utilizate pentru activarea

proceselor chimice si

nonchimice

Universitatea

POLITEHNICA

Bucuresti

B 6,464,942.70 1,191,313.46 0.00 509,565.25 8,165,821.41 In implementare

40 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltarea și modelarea

bioproceselor pentru

obținerea de 1,3-propandiol

(PD) și acid citric din glicerol

brut, cu aplicații în industria

alimentară

UNIVERSITATEA DE

ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI

MEDICINA

VETERINARĂ DIN

CLUJ-NAPOCA

CJ 5,433,005.24 1,001,155.39 233,471.50 6,667,632.13 In implementare

41 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Eco-Nano-Tehnologii pentru

dezvoltarea unui modul cu

dublă funcționalitate pe

bază de nanofire / Eco-Nano-

Technologies to Develop a

Module Based on

Nanowires with Double

Functionality,

EcoNanoWires

Universitatea

POLITEHNICA

Bucuresti

B 3,916,031.66 721,618.34 0.00 30,000.00 4,667,650.00 In implementare

42 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

TEHNOLOGII DE INGINERIE

TISULARA PENTRU

REGENERAREA VALVELOR

CARDIACE

Universitatea de

Medicina si

Farmacie din Tirgu

Mures

MS 7,156,656.46 1,318,777.53 0.00 304,042.35 8,779,476.34 In implementare

Page 7: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

43 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Terapii ce vizeaza Proteina C

Reactiva pentru prevenirea

dementei asociate cu atacul

vascular cerebral ischemic

Universitatea de

Medicina si

Farmacie din Tirgu

Mures

MS 7,163,019.28 1,319,950.02 0.00 373,162.09 8,856,131.39 In implementare

44 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Sistem inteligent pentru

realizarea ofertelor pe piaţa

angro de energie electrică

(SMARTRADE)

Academia de Studii

Economice din

Bucuresti

B 4,361,927.64 803,784.87 0.00 5,000.00 5,170,712.50 In implementare

45 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea EGenomică FUncțională în

infecţii SEvere/ FUSE

Universitatea de

medicina si

farmacie din

Craiova

DJ 7,216,366.53 1,329,780.47 0.00 360,595.00 8,906,742.00 In implementare

46 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Cercetare de noua

generatie prin asistenta

computerizata in

managementul patologiilor

cardiovasculare

UNIVERSITATEA

LUCIAN BLAGA DIN

SIBIU

SB 7,108,271.03 1,309,861.41 0.00 423,650.79 8,841,783.23 In implementare

47 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Polimeri coordinativi porosi

noi cu liganzi organici de

dimensiuni variabile pentru

stocarea gazelor. POCPOLIG

Institutul de Chimie

Macromoleculara

"Petru Poni"

IS 7,165,347.82 1,320,379.11 0.00 466,651.06 8,952,377.99 In implementare

48 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

DIVERSIFICAREA ACTIVITATII

DE CD PRIN ELABORAREA

DE PLATFORME NANO-

SENZORIALE PENTRU

DETECŢIA ELECTROCHIMICA

ŞI CUANTIFICAREA UNOR

BIO- SI IMUNO-MARKERI CU

APLICATII MEDICALE, DE

MEDIU SI SECURITATE

SC Intelectro Iasi

SRLIS 7,276,121.38 1,340,791.67 2,524,481.25 1,027,942.70 12,169,337.00 In implementare

49 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltarea sistemelor

socio-fizico-cibernetice pe

baza Internetului Lucrurilor

în fabrica viitorului

UNIVERSITATEA

LUCIAN BLAGA DIN

SIBIU

SB 6,947,187.34 1,280,178.05 0.00 698,573.03 8,925,938.42 In implementare

50 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

VALORIFICAREA

SUSTENABILĂ A

DEȘEURILOR DE PLANTE

MEDICINALE SI AROMATICE

ÎN VEDEREA OBȚINERII DE

PRODUSE CU VALOARE

ADAUGATĂ

UNIVERSITATEA DE

STIINTE

AGRONOMICE SI

MEDICINA

VETERINARA

BUCURESTI

B 7,275,344.40 1,340,648.49 0.00 634,433.10 9,250,426.00 In implementare

Page 8: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

51 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Proiectarea unui sistem

prototip de monitorizare și

prognoză bazat pe tehnici

moderne ale teledetecției

(Earth-Observation) pentru

pădurile din România

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare în

Silvicultura Marin

Dracea

IF 3,114,949.95 574,000.72 0.00 194,350.00 3,883,300.67 In implementare

52 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Utilizarea modelelor

nutrigenomice pentru

personalizarea

tratamentelor dietetice in

obezitate

UNIVERSITATEA DE

MEDICINĂ ȘI

FARMACIE

“VICTOR BABEȘ”

TIMIȘOARA

TM 7,119,077.44 1,311,852.73 0.00 329,174.87 8,760,105.04 In implementare

53 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Strategii inovative pentru

preventia, diagnosticul si

terapia afectiunilor

respiratorii induse de

polenul de ambrosia

SPITALUL CLINIC

JUDETEAN DE

URGENTA „PIUS

BRANZEU”

TIMISOARA

TM 7,158,493.97 1,319,116.13 0.00 425,655.12 8,903,265.22 In implementare

54 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

METODE INOVATIVE

PENTRU CRESTEREA

PROPRIETATILOR DE

STOCARE A ENERGIEI

TERMICE LA TEMPERATURI

RIDICATE A MATERIALELOR

CU SCHIMBARE DE FAZA-

ENERHIGH

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE

PENTRU METALE

NEFEROASE SI RARE

- IMNR

IF 3,667,980.93 675,909.32 0.00 270,701.00 4,614,591.25 In implementare

55 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Consolidarea capacităților

de CD&I privind

infrastructurile critice

spațiale în cadrul Agenției

Spațiale Române SCIPRO

(Space Critical

Infrastructure Protection at

Rosa)

Agentia Spatiala

RomanaIF 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 18,000.00 8,635,500.00 In implementare

56 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea ETerapii tintite pentru boala

valvei aortice in diabet

Institutul de

Biologie si Patologie

Celulara "Nicolae

Simionescu"

IF 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 40,000.00 8,657,500.00 In implementare

57 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Progrese in dezvoltarea

electrolizoarelor PEM ca si

componenta majora a

schemei de stocare a

energiei regenerabile bazate

pe hidrogen

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

tehnologii

criogenice si

izotopice - ICSI

Ramnicu Valcea

VL 7,126,030.93 1,313,134.07 0.00 78,484.00 8,517,649.00 In implementare

Page 9: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

58 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Imbunatatirea

competitivitatii

institutionale in domeniul

diabetului de tip 1 prin

dezvoltarea unui concept

inovator de imunoterapie

cu celule stromale

mezenchimale

Institutul de

Biologie si Patologie

Celulara "Nicolae

Simionescu"

IF 7,254,108.00 1,336,735.20 0.00 40,000.00 8,630,843.20 In implementare

59 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

CERCETARE-DEZVOLTARE

DE MATERIALE COMPOZITE

INOVATIVE

NANOSTRUCTURATE,

ACTIVABILE IN CAMP DE

RADIOFRECVENTA SI DE

MICROUNDE, PENTRU

TEHNOLOGII REVERSIBILE

DE ASAMBLARE CU

APLICATII INTERSECTORIALE

SC ALL GREEN SRL IS 7,276,513.48 1,340,863.92 2,522,993.60 1,085,238.00 12,225,609.00 In implementare

60 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

ANALIZA INTERRELAŢIEI

DINTRE MICROBIOTA

INTESTINALĂ ŞI GAZDĂ CU

APLICAŢII ÎN PREVENŢIA ŞI

CONTROUL DIABETULUI DE

TIP 2

Universitatea

"Stefan cel Mare"

din Suceava

SV 7,073,724.70 1,303,495.46 0.00 954,317.84 9,331,538.00 In implementare

61 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Metode de optimizare

riemanniene pentru

învățare profundă

INSTITUTUL ROMÂN

DE ȘTIINȚĂ ȘI

TEHNOLOGIE

CJ 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 72,000.00 8,689,500.00 In implementare

62 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltarea de tehnologii

de patch-clamp automatizat

pentru testarea riscului pro-

aritmogen al

medicamentelor

Universitatea din

BucurestiB 4,123,419.67 759,834.33 0.00 4,650.00 4,887,904.00 In implementare

63 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltare unei

metodolologii de terapie

prin teatru cu efect la nivel

neruochimic și

neurocognitiv-MET

Universitatea de

Artă Teatrală și

Cinematografică IL

CARAGIALE

București

B 7,267,690.21 1,339,238.03 0.00 30,000.00 8,636,928.24 In implementare

64 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Terapia pacientilor cu

diabet zaharat cu celule

autologe obtinute prin

transdiferentierea celulelor

hepatice Dia-Cure

Universitatea Titu

MAiorescuB 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 25,000.00 8,642,500.00 In implementare

Page 10: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

65 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Stabilirea Profilului

Molecular al Neoplasmelor

Mieloproliferative și al

Leucemiei Acute Mieloide

pentru Designul unor

Strategii de Diagnostic

Precoce, Prognostic și

Tratament

INSTITUTUL DE

VIRUSOLOGIE „

ȘTEFAN S.

NICOLAU”

B 7,276,617.00 1,340,883.00 0.00 55,000.00 8,672,500.00 In implementare

66 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

BIOSENZOR INOVATIV PE

BAZĂ DE GRAFENĂ ȊN

VEDEREA TESTĂRII

POTENȚIALULUI

OSTEOGENIC; ȊNTELEGEREA

AVANSATĂ A

PERFORMANȚELOR

CELULELOR STEM PENTRU

MEDICINĂ REGENERATIVĂ

Universitatea

Politehnica din

Bucuresti

B 6,829,832.72 1,258,552.78 0.00 50,000.00 8,138,385.50 In implementare

67 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Sisteme avansate de

separare pentru

valorificarea bioresurselor

Universitatea

Politehnica din

Bucuresti

B 7,275,808.91 1,340,734.09 0.00 726,778.00 9,343,321.00 In implementare

68 AP 1/P1.1/OS1.2-Secţiunea E

Dezvoltare automată de

software

prin abstractizare în modele

computaționale profunde,

distribuite

INSTITUTUL ROMÂN

DE ȘTIINȚĂ ȘI

TEHNOLOGIE

Cluj 7,274,674.88 1,340,525.12 0.00 71,980.00 8,687,180.00 In implementare

69 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Aplicație web și mobile de

evaluare temporală,

inovativă a capitalului uman

la nivel organizațional

dezvoltată pe baza

modelelor de evaluare

psihologică validate empiric

S.C. SILVER BULLET

SOFTWARE S.R.L.

Cluj Napoca

CJ 673,093.90 118,781.28 87,986.13 102,356.42 982,217.73 In implementare

70 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Creșterea competitivității

economice a SC SECURIFAI

SRL prin realizarea

sistemului software inovativ

SecurifAI folosind tehnologii

de inteligenta artificiala cu

aplicare in domeniul

securitatii

S.C. SECURIFAI S.R.L. IF 670,497.84 167,624.46 93,124.70 22,287.00 953,534.00 In implementare

Page 11: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

71 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea CBIOFLUIDE ECOLOGICE CU

UTILIZARI INDUSTRIALE

S.C. SOLVAGROMED

S.R.LSB 697,401.92 123,070.93 91,163.65 33,129.00 944,765.50 In implementare

72 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

STIMULAREA CERCETARII SI

INOVARII IN CADRUL SC

DIGITAL CRAFT SRL PRIN

IMPLEMENTAREA UNUI

PROCES DE LUCRU DIGITAL

DE CREATIE SI FABRICATIE A

BIJUTERIILOR

PERSONALIZATE 

S.C. DIGITAL CRAFT

S.R.L.IF 667,691.94 166,922.98 92,734.99 57,784.29 985,134.20 In implementare

73 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

PLATFOMA DE MIGRARE

AUTOMATIZATA IN CLOUD

A APLICATIILOR SI

SISTEMELOR INFORMATICE

CLASICE Cloudifier.NET

S.C. CLOUDIFIER

S.R.L.IF 638,944.80 159,736.20 88,743.00 17,806.00 905,230.00 In implementare

74 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Infecţia de origine

odontogenă la pacientul cu

diabet zaharat tip II, o

abordare terapeutică

eficientă

S.C. JUNCAR MED

S.R.L.BH 710,699.68 125,417.59 92,901.92 18,600.00 947,619.19 In implementare

75 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

GoDrive CarBox - "CUTIE

NEAGRA IN CLOUD PENTRU

AUTOMOBILE

S.C. GODRIVE S.R.L IF 653,389.60 163,347.40 90,748.00 18,871.00 926,356.00 In implementare

76 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

TEHNOLOGIE INOVATOARE

DE VALORIFICARE A

DESEURILOR

NEPERICULOASE DE TIP

NAMOL INDUSTRIAL

PENTRU REALIZAREA

MATERIALELOR DE

CONSTRUCTIE CARAMIZI SI

TENCUIELI

S.C. PRO MEDIU

DUNAREAN S.R.LGR 697,803.56 123,141.81 91,216.15 244,253.70 1,156,415.22 In implementare

77 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Inovare in integrarea

tehnologiei de Realitate

Augmentata

S.C. MO'REAL

UNIVERSE S.R.LTM 713,501.90 125,912.10 93,268.00 194,183.00 1,126,865.00 In implementare

78 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Dezvoltarea si introducerea

in producţie a produsului

eco-bordei

S.C. ECO LIVING

PROJECT S.R.L.TM 710,499.79 125,382.32 92,875.79 77,224.00 1,005,981.90 In implementare

79 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Metoda inovativa de

prevenţie, diagnostic

precoce, monitorizare si

tratament pentru boala

renala cronica diabetica,

cauza majora de

morbiditate si mortalitate

S.C. INTERLAB

MEDICAL S.R.LDJ 696,107.46 122,842.49 90,994.45 32,903.23 942,847.63 In implementare

Page 12: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

80 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Valorificarea superioară a

crengilor de răşinoase în

vederea obţinerii cepurilor

de corecţie destinate

înlocuirii nodurilor negre

căzătoare din cherestea

S.C. ASTDUBEL

S.R.L. SV 713,998.40 125,999.72 93,333.13 87,599.60 1,020,930.85 In implementare

81 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Dezvoltarea si introducerea

in productie a tehnologiei

de stocare a energiei sub

forma de aer comprimat

S.C. SMART

RENEWABLES S.R.L.TM 710,631.45 125,405.55 92,893.00 67,593.28 996,523.28 In implementare

82 AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C

Sistem automatizat pentru

decontaminarea luciului de

apă

S.C. GEODRILLING

LABORATORY S.R.L

Brazi

PH 711,917.15 125,632.44 93,061.07 120,773.53 1,051,384.19 In implementare

83AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

PlatfoRmă Inovativă pentru

Aplicaţii M2M versatile -

PRIAMM

SC SYSWIN

SOLUTIONS SRLB 3,442,485.08 860,621.27 0.00 519,934.31 4,823,040.66 In implementare

84AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

HUB TEHNOLOGIC

INOVATIV BAZAT PE

MODELE SEMANTICE ȘI

CALCULE DE ÎNALTĂ

PERFORMANȚĂ - HUB-TECH

S.C.RESEARCH

TECHNOLOGY SRLB 3,559,934.67 889,983.67 0.00 315,981.55 4,765,899.89 In implementare

85AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Prototip pentru validare

nanotehnologie inovatoare

şi linie de producţie

S.C. Process

Innovation Nucleus

S.R.L.

GR 5,513,808.40 973,025.01 0.00 75,088.79 6,561,922.20 In implementare

86AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

TEHNOLOGII DE SINTEZA A

UNOR COPOLIMERI ACRILICI

FUNCTIONALI UTILIZAND

INSTALATII DE SINTEZA

NECONVENTIONALE CU

EFICIENTA RIDICATA -

COACNEC

S.C.Lambda MAT

Bucuresti srlB 3,934,178.25 694,266.75 0.00 276,480.00 4,904,925.00 In implementare

87AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

METODA INOVATIVA

PENTRU

FUNCTIONALIZAREA

SUPRAFETELOR

IMPLANTURILOR DENTARE

CU SCOPUL IMBUNATATIRII

OSTEOINTEGRARII/MIFID

SC DENTIX

MILLENNIUM SRLGR 5,737,500.00 1,012,500.00 0.00 1,409,400.00 8,159,400.00 In implementare

88AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

SISTEM DE MONITORIZARE

ȘI INSPECȚIE AVANSATĂ

AERIANĂ ȘI TERESTRĂ A

INFRASTRUCTURILOR

CRITICE -SMIATIC

S.C.ENERGY&ECO

CONCEPT SRLB 5,722,324.64 1,009,822.00 0.00 663,486.94 7,395,633.58 In implementare

Page 13: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

89AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Stabilirea unui protocol

imagistic inovator de

optimizare a diagnosticului

precoce al anomaliilor fetale

majore

S.C.ENDOGYN A.M.

SRLDJ 1,639,539.08 289,330.43 0.00 25,769.03 1,954,638.53 In implementare

90AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Centru de Comunicatii cu

clientii de tip Cloud

Computing

S.C. BEIA

CERCETARE S.R.L.IF 3,286,000.00 821,500.00 0.00 242,700.00 4,350,200.00 In implementare

91AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Corelarea datelor audio,

video si text prin produsul

informatic inovativ AllNews

S.C.Premia Software

Solutions SRLSB 3,192,150.00 798,037.50 0.00 291,875.71 4,282,063.21 In implementare

92AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

PLATFORMĂ MOBILĂ DE

OBSERVARE ȘI

SUPRAVEGHERE PENTRU

INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE

URGENȚĂ SMARTISU

S.C.C4PRO

ENGINEERING SRLIF 5,188,640.00 1,297,160.00 0.00 874,408.00 7,360,208.00 In implementare

93AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Tehnologie inovativă GREEN

şi sistem integrat pentru

centru de date destinat

Internetului Viitorului -

TEGREC

SC M247 EUROPE

SRLIF 3,532,131.47 883,032.87 0.00 784,451.12 5,199,615.46 In implementare

94AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

SIstem inteligent

multiparametru pentru

MONitorizarea complexa si

integrata a structurilor

pentru evaluarea si

reducerea riscului la

dezastru - SIMON

SC MONITRON

S.R.L. BH 3,378,169.60 844,542.40 0.00 537,857.16 4,760,569.16 In implementare

95AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

CONSTRUCTII METALICE

ECOLOGICE SI SUSTENABILE

PRIN TEHNOLOGII EFICIENTE

DE FABRICARE TOP MetEco

AMBIENT

S.C. TOP AMBIENT

S.R.L.IF 5,095,636.34 1,273,909.08 0.00 1,064,929.89 7,434,475.31 In implementare

96AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Sistem inteligent, modular

de interconectare și

asistenţă informațională

destinat infrastructurilor

regionale-mySafeCity

SC SYSTEGRA

ENGINEERING SRLGR 5,576,201.57 984,035.57 0.00 776,748.51 7,336,985.65 In implementare

97AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

PLATFORMĂ STABILIZATĂ,

CU SARCINI REGLABILE,

PENTRU APARATURA

OPTICĂ UTILIZATĂ ÎN

ACTIVITĂȚI DE

SUPRAVEGHERE NAVALĂ ȘI

TERESTRĂ - IMOTION

S.C.IMC POSITIVE

BUSINESS

SOLUTIONS SRL

IF 3,538,284.80 884,571.20 0.00 479,337.00 4,902,193.00 In implementare

Page 14: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

98AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

DISPOZITIV PURTABIL

INTELIGENT PENTRU

ASISTAREA PERSOANELOR

VARSTNICE IN LUPTA CU

SINGURATATEA,

MENTINEREA SANATATII

FIZICE SI STIMULAREA

CREATIVITATII - SENTIR

S.C.ADVANCED

SLISYS SRLIF 1,760,378.56 440,094.64 0.00 142,767.00 2,343,240.20 In implementare

99AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

SISTEM RAPID DE

MONITORIZARE SI CARTARE

INTERACTIVA

S.C. PROSIG EXPERT

SRLIF 5,712,085.00 1,008,015.00 0.00 1,011,700.00 7,731,800.00 In implementare

100AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

METODĂ INOVATOARE DE

RECUPERARE MEDICALĂ

PRIN TRATAMENT CU

PLASMĂ BOGATĂ ÎN

TROMBOCITE ŞI

AEROCRIOTERAPIE

S.C. POLIMED DACIA

S.R.L.IF 1,482,931.25 261,693.75 0.00 936,491.00 2,681,116.00 In implementare

101AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

CRESTEREA

COMPETITIVITATII IN

BIOECONOMIE PRIN

OBTINEREA UNOR

BIOPRODUSE INOVATIVE CU

VALOARE ADAUGATA

MARE, REZULTATE DIN

FLUXURILE LATERALE ALE

INDUSTRIEI AGRO-

ALIMENTARE

SC SALMED FARMA

SRL SB 5,611,298.80 990,229.20 0.00 48,817.60 6,650,345.60 In implementare

102AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

TEHNOLOGIE DE SINTEZA

PENTRU RASINI

POLIESTERICE PRIN

VALORIFICAREA DE DESEURI

UTILIZAND UN REACTOR CU

STRAT CERAMIC EXTERIOR

INCALZIT NECONVENTIONAL-

RASCERT

DAILY SOURCING &

RESEARCH S.R.L.B 3,531,876.00 882,969.00 0.00 536,449.00 4,951,294.00 In implementare

103AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

BRAIN-IN - Sisteme de

automatizare inteligente

pentru managementul

cladirilor, productiei si

automatizari industriale

BUILDING

TECHNOLOGY

GROUP R SRL

IS 5,122,148.62 903,908.58 0.00 1,207,083.72 7,233,140.92 In implementare

104AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea

D

Interpretarea Automata a

Imaginilor si Secventelor

Video utilizand Procesarea

Limbajului Natural

S.C. AUTONOMOUS

SYSTEMS SRLB 3,476,634.48 869,158.62 0.00 1,222,452.00 5,568,245.10 In implementare

Page 15: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

105AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Realizarea transferului de

cunoştinţe acumulate şi

tehnologii dezvoltate de

INCDO-INOE 2000, Filiala

ICIA în domeniul Materiale

pentru implementarea lor la

întreprinderi din Romania

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Optoelectronica

INOE 2000

B 10,667,027.24 2,074,285.76 1,315,802.00 50,000.00 14,107,115.00 In implementare

106AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Cercetări asupra dezvoltării

de materiale avansate şi

optimizare multiscalară prin

integrarea materialelor

nano-structurate în sisteme

energetice avansate

UNIVERSITATEA

OVIDIUS

CONSTANŢA

CT 6,067,114.31 1,179,797.19 948,026.00 60,000.00 8,254,937.50 In implementare

107AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

CERCETAREA ŞI

DEZVOLTAREA UNEI

INSTALAŢII MOBILE DE

OBŢINERE A ENERGIEI

REGENERABILE EOLIENE

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare

Turbomotoare-

COMOTI

B 4,235,185.50 823,564.50 360,000.00 122,000.00 5,540,750.00 In implementare

108AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Transfer de cunoștințe în

aplicații clinice ale

biogenomicii în oncologie și

domenii conexe

UNIVERSITATEA DE

MEDICINĂ ȘI

FARMACIE „IULIU

HAȚIEGANU”CLUJ -

NAPOCA

CJ 11,252,251.60 2,188,087.15 4,379,127.50 45,000.00 17,864,466.25 In implementare

109AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Tehnologii avansate pentru

vehicule electrice urbane

inteligente

Universitatea

Tehnica din Cluj-

Napoca

CJ 11,040,501.12 2,146,910.63 2,446,875.00 48,387.00 15,682,673.75 In implementare

110AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Transfer de cunoștințe

privind creșterea eficienței

energetice și sisteme

inteligente de putere

UNIVERSITATEA

„DUNĂREA DE JOS”

DIN GALAȚI

GL 9,852,437.67 1,915,882.53 4,655,725.81 136,129.03 16,560,175.04 In implementare

111AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

DEZVOLTARE

EXPERIMENTALĂ ÎN

PARTENERIAT PUBLIC

PRIVAT PENTRU CREAREA

DE PLATFORME CLOUD

AUTOHTONE CU

CARACTERISTICI AVANSATE

DE PROTECȚIE A DATELOR

Universitatea

"Alexandru Ioan

Cuza" din Iași

IS 11,224,742.26 2,182,737.74 1,808,937.50 50,000.00 15,266,417.50 In implementare

Page 16: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

112AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Parteneriat pentru

transferul de tehnologii

inovative și materiale

avansate în domeniul

artelor vizuale (producție,

conservare, restaurare)

Universitatea Babeș-

BolyaiCJ 11,211,661.01 2,180,193.99 3,496,156.25 45,000.00 16,933,011.25 In implementare

113AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

CREȘTEREA

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMICE A SECTORULUI

FORESTIER ȘI A CALITĂȚII

VIEȚII PRIN TRANSFER DE

CUNOȘTINȚE, TEHNOLOGIE

ȘI COMPETENȚE CDI

INSTITUTUL

NAȚIONAL DE

CERCETARE

DEZVOLTARE ÎN

SILVICULTURĂ

”MARIN DRĂCEA”

B 11,064,644.50 2,151,605.50 4,665,000.00 50,000.00 17,931,250.00 In implementare

114AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Micro-invertoare cu

densitate mare de putere și

eficiență ridicată pentru

surse regenerabile de

energie

Universitatea

Tehnica din Cluj-

Napoca

CJ 6,340,743.50 1,233,006.50 1,210,000.00 50,000.00 8,833,750.00 In implementare

115AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

PROMOVAREA

TEHNOLOGIILOR

NECONVENTIONALE ECO-

EFICIENTE DE RECUPERARE

A METALELOR UTILE DIN

DESEURI INDUSTRIALE PRIN

CREAREA DE PARTENERIATE

PENTRU TRANSFER DE

CUNOSTINTE CU AGENTI

ECONOMICI

INSTITUTUL

NAŢIONAL DE

CERCETARE –

DEZVOLTARE

PENTRU METALE

NEFEROASE ŞI RARE

- IMNR

IF 4,073,456.04 792,114.96 784,000.00 5,000.00 5,654,571.00 In implementare

116AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE

TRANSFER TEHNOLOGIC și

DE CUNOȘTINȚE A INCDTIM

CLUJ ÎN DOMENIUL

BIOECONOMIEI

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE

DEZVOLTARE

PENTRU

TEHNOLOGII

IZOTOPICE SI

MOLECULARE

CJ 11,302,200.00 2,197,800.00 1,975,000.00 55,000.00 15,530,000.00 In implementare

117AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Parteneriate pentru transfer

de cunoștințe şi tehnologie

în vederea dezvoltării de

circuite integrate

specializate pentru

creșterea eficienței

energetice a noilor generații

de vehicule

UNIVERSITATEA

TEHNICA DIN CLUJ-

NAPOCA

CJ 5,807,694.38 1,129,350.98 1,391,062.71 98,486.00 8,426,594.07 In implementare

Page 17: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

118AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Implementarea expertizei

de cercetare biomedicală

prin transfer de cunoștințe

către mediul privat pentru

validarea de produse și

servicii în domeniile

biotehnologii medicale și

sănătate - INTELBIOMED

INCD in Domeniul

Patologiei si

Stiintelor

Biomedicale "Victor

Babes"

B 10,555,280.30 2,052,555.70 2,448,600.00 50,000.00 15,106,436.00 In implementare

119AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Ecosistem de cercetare,

inovare și dezvoltare de

produse și servicii TIC

pentru o societate

conectată la Internet of

Things (NETIO)

Universitatea

POLITEHNICA

Bucuresti

B 11,300,107.00 2,197,393.00 2,344,000.00 60,000.00 15,901,500.00 In implementare

120AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Materiale multifunctionale

inteligente pentru aplicatii

de inalta tehnologie

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Fizica Materialelor

IF 11,302,200.00 2,197,800.00 2,400,000.00 50,000.00 15,950,000.00 In implementare

121AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Promovarea, Identificarea si

Realizarea de Parteneriate

pentru Transfer de

Cunostinte in Domeniul

Ecologiei Industriale

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Ecologie Industriala -

ECOIND

B 11,299,450.89 2,197,265.41 1,880,580.36 130,664.20 15,507,960.86 In implementare

122AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Tehnologii curate de

procesare și/sau valorificare

materiale cu potențial

combustibil

Universitatea

Politehnica din

Bucuresti

B 8,676,741.64 1,687,259.36 2,998,499.00 45,000.00 13,407,500.00 In implementare

123AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Valorificarea expertizei in

cercetarea agro-alimentara

prin transfer de cunostinte

catre mediul economic in

vederea obtinerii de

produse alimentare sigure si

optimizate nutritional

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Bioresurse

Alimentare-IBA

București

B 10,226,199.58 1,988,563.42 1,644,160.00 40,000.00 13,898,923.00 In implementare

124AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Analize fizico-chimice,

materiale nanostructurate și

dispozitive pentru aplicații

în domeniul farmaceutic și

medical din România

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Fizica Materialelor

IF 11,302,200.00 2,197,800.00 2,515,663.00 50,000.00 16,065,663.00 In implementare

Page 18: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

125AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

SISTEM DE TRACŢIUNE

INTELIGENT, EFICIENT

ENERGETIC PENTRU NOI

GENERAŢII DE MAŞINI

FEROVIARE UŞOARE

Universitatea din

CraiovaDJ 5,887,120.91 1,144,796.09 1,122,000.00 6,000.00 8,159,917.00 In implementare

126AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

NOI TEHNOLOGII ŞI

PRODUSE PENTRU

SĂNĂTATE

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE

DEZVOLTARE

CHIMICO

FARMACEUTICĂ -

ICCF BUCURESTI

B 11,142,125.69 2,166,672.31 2,670,500.00 40,000.00 16,019,298.00 In implementare

127AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE

CUNOŞTINTE ÎN DOMENIUL

TEHNOLOGIILOR ŞI

INSTRUMENTELOR

SOFTWARE PENTRU

INFORMATIZAREA

PROCESELOR INDUSTRIALE

Universitatea din

CraiovaDJ 4,645,920.84 903,435.16 600,000.00 29,032.00 6,178,388.00 In implementare

128AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Parteneriate pentru transfer

de cunoștinţe, cercetare

tehnologică și aplicată

pentru soluţii inovative de

sisteme inteligente

destinate creşterii eficienței

energetice

Universitatea din

CraiovaDJ 5,929,520.07 1,153,040.93 917,692.00 14,400.00 8,014,653.00 In implementare

129AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Parteneriat in exploatarea

Tehnologiilor Generice

Esentiale (TGE), utilizand o

PLATforma de interactiune

cu intreprinderile

competitive (TGE-PLAT)

INSTITUTUL

NAŢIONAL DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE

PENTRU

MICROTEHNOLOGIE

- IMT BUCURESTI

IF 11,249,875.00 2,187,625.00 1,900,000.00 60,000.00 15,397,500.00 In implementare

130AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Procese si sisteme

operationale pentru

tratarea si valorificarea

materiala si energetica a

deseurilor

Universitatea

Politehnica din

Bucuresti

B 7,188,199.20 1,397,800.80 1,710,000.00 370,000.00 10,666,000.00 In implementare

131AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Tehnologie inovativă de

stocare a energiei in sistem

CAES prin utilizarea de

compresoare și expandere

cu șurub

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE -

DEZVOLTARE

TURBOMOTOARE

COMOTI

B 3,791,678.80 737,321.20 584,500.00 280,000.00 5,393,500.00 In implementare

Page 19: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

132AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

TRANSFER RAPID DE

CUNOȘTINȚE ȘI SPRIJIN

TEHNICO-ȘTIINȚIFIC ÎN

REALIZAREA DE PRODUSE ȘI

TEHNOLOGII COMPETITIVE

ÎN ÎNTREPRINDERI SPECIFICE

DOMENIULUI

BIOECONOMIE ȘI

PRODUCERII DE

BIORESURSE

INSTITUTUL

NAŢIONAL DE

CERCETARE -

DEZVOLTARE

PENTRU MAŞINI ŞI

INSTALAŢII

DESTINATE

AGRICULTURII ŞI

B 7,941,600.50 1,544,305.50 4,032,707.00 2,508,928.00 16,027,541.00 In implementare

133AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Procedee secvențiale de

închidere a fluxurilor

laterale din bioeconomie şi

(bio)produse inovative

rezultate din acestea -

SECVENT

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Chimie si

Petrochimie

B 11,173,116.32 2,172,698.68 2,791,330.00 54,000.00 16,191,145.00 In implementare

134AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

UTILIZAREA DEŞEURILOR

DIN INDUSTRIILE

EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI

METALURGICĂ DREPT

SURSE ALTERNATIVE DE

MATERII PRIME LA

FABRICAREA PRODUSELOR

REFRACTARE

TERMOIZOLATOARE ŞI A

MATERIALELOR DE

CONSTRUCŢII

Universitatea

"Constantin

Brancusi" Targu Jiu

GJ 6,230,831.70 1,211,633.30 792,000.00 58,064.00 8,292,529.00 In implementare

135AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Metode inovative de

valorificare a resurselor

naturale si de imbunatatire

a eficientei nutritionale a

fito-produselor-contributii

la cresterea competitivitatii

micilor intreprinderi

Institutul National

de Cercetare-

dezvoltare pentru

Stiinte Biologice

Bucuresti

B 6,216,333.07 1,208,813.93 1,528,788.00 62,000.00 9,015,935.00 In implementare

136AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

SOLUŢII INTELIGENTE DE

CREŞTEREA SECURITĂŢII ŞI

COMPETITIVITĂŢII PRIN

MONITORIZARE, DIAGNOZĂ,

REDUCEREA EFECTELOR

ENERGETICE NEDORITE ŞI

CREŞTEREA EFICIENŢEI

ENERGETICE LA GENERARE

ŞI LA CONSUMATORI

INDUSTRIALI

Universitatea din

CraiovaDJ 5,217,791.23 1,014,639.77 910,899.00 6,000.00 7,149,330.00 In implementare

Page 20: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

137AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

PARTENERIATE PENTRU

TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

ÎN VEDEREA CREȘTERII

COMPETITIVITĂȚII

ÎNTREPRINDERILOR DIN

DOMENIUL "INDUSTRIA

AUTO ȘI COMPONENTE" ȘI

CREȘTERII SIGURANȚEI

CIRCULAȚIEI - KTAutoComp

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Mecatronica si

Tehnica Masurarii-

INCDMTM Buc.

B 5,251,337.00 1,021,163.00 1,021,500.00 17,000.00 7,311,000.00 In implementare

138AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Parteneriate pentru transfer

de cunoştinţe în domeniul

materialelor polimere

folosite în ingineria

biomedicală

INSTITUTUL DE

CHIMIE

MACROMOLECULAR

Ă “PETRU PONI"

IS 11,218,480.00 2,181,520.00 2,370,000.00 70,978.25 15,840,978.25 In implementare

139AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Centru de dispecerizare și

management pentru

optimizarea serviciilor

integrate de îngrijiri la

domiciliu - CDMS

INSTITUTUL

NATIONAL DE

STUDII SI CERCETĂRI

PENTRU

COMUNICATII -

INSCC

IF 3,767,400.00 732,600.00 948,125.00 20,000.00 5,468,125.00 In implementare

140AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Sistem modular integrat si

tehnologie pentru ecranare

electromagnetica a

incintelor in gama 100kHz-

18GHz SITEM

INCDIE ICPE-CA IF 6,934,632.25 1,348,492.75 742,506.00 45,000.00 9,070,631.00 In implementare

141AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

MOtor Rachetă cu Ajutaj

Liber și Impuls Specific

Superior pentru lansatorul

orbital românesc NERVA

(MORALISS-NERVA)

Universitatea

POLITEHNICA

Bucuresti

IF 11,302,200.00 2,197,800.00 3,435,910.00 10,000.00 16,945,910.00 In implementare

142AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Dezvoltarea de soluţii

inovative pentru produse şi

tehnologii noi, cerute de

piaţă, prin valorificarea

expertizei in domeniul

materialelor avansate şi

transferul de cunoştinţe

către mediul privat

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE

DEZVOLTARE

TURBOMOTOARE

COMOTI

IF 10,484,213.74 2,038,736.26 1,062,050.00 50,000.00 13,635,000.00 In implementare

143AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

TRANSFER DE CUNOŞTINŢE

CĂTRE MEDIUL PRIVAT ÎN

DOMENIUL ENERGIE AVÂND

LA BAZĂ EXPERIENŢA

ŞTIINŢIFICĂ A ICPE- CA

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Inginerie Electrica

ICPE-CA

B 11,302,200.00 2,197,800.00 3,484,512.00 65,000.00 17,049,512.00 In implementare

Page 21: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

144AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Tehnologii eco-inovative de

valorificare a deseurilor de

biomasa

INCD pentru

Optoelectronica

INOE 2000 - IHP

IF 4,829,349.69 939,104.31 1,747,543.00 35,960.00 7,551,957.00 In implementare

145AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

ECO-NANOTEHNOLOGII DE

DEPOLUAREA APELOR ȘI

VALORIFICAREA

DEȘEURILOR

Universitatea

POLITEHNICA

Bucuresti

IF 10,787,531.30 2,097,718.70 1,826,000.00 60,000.00 14,771,250.00 In implementare

146AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

PRODUSE ȘI TEHNOLOGII

ECOINOVATOARE PENTRU

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN

CONSTRUCȚII

Universitatea

Tehnica Gheorghe

Asachi din Iasi

IS 6,244,465.50 1,214,284.50 1,260,000.00 144,000.00 8,862,750.00 In implementare

147AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Echipament performant

pentru acționarea vanelor

din rețeaua de distribuție și

transport a gazelor

combustibile

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare

Turbomotoare-

COMOTI

B 6,243,209.70 1,214,040.30 1,469,000.00 100,000.00 9,026,250.00 In implementare

148AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

DEZVOLTAREA CAPITALULUI

INTELECTUAL PRIN

TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

ÎN DOMENIUL

MATERIALELOR AVANSATE -

IMPACT ASUPRA CREȘTERII

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI

VOLUMULUI PRODUCȚIEI ÎN

ÎNTREPRINDERI

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Inginerie Electrica

ICPE-CA

B 11,178,828.53 2,173,809.47 1,489,462.00 20,800.00 14,862,900.00 In implementare

149AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

NOI TEHNOLOGII AVANSATE

DE ACOPERIRE A

SUPRAFETELOR FOLOSIND

FASCICUL LASER DE MARE

PUTERE IN VEDEREA

CRESTERII FIABILITATII SI A

PERFORMANTELOR

MATERIALELOR

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Fizica Laserilor

Plasmei si Radiatiei

IF 11,138,497.26 2,165,966.74 2,099,880.00 165,148.00 15,569,492.00 In implementare

150AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Cresterea competitivitatii

prin inovare si

imbunatatirea proceselor de

fabricatie cu iradieri gamma

tehnologice

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Fizica si Inginerie

Nucleara "Horia

Hulubei"

IF 6,153,420.00 1,196,580.00 1,875,000.00 92,250.00 9,317,250.00 In implementare

Page 22: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

151AP 1/P1.2/OS1.4-Secţiunea

G

Dezvoltarea unor soluții de

furajare inovative pentru

galinacee, în vederea

obținerii de alimente

accesibile, cu calități

nutriționale imbunătățite

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Biologie si Nutritie

Animala (IBNA

Balotesti)

IF 4,863,374.13 945,720.63 960,000.00 79,543.16 6,848,637.92 In implementare

152 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

LABORATOR SISTEME

SPAŢIALE pentru MISIUNI

ORBITALE

INSTITUTUL

NAŢIONAL DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE

AEROSPATIALĂ

“ELIE CARAFOLI” –

I.N.C.A.S. Bucureşti

B 4,709,744.69 831,131.42 0.00 1,548,950.00 7,089,826.10 In implementare

153 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

Institutul de Chimie

Macromoleculara “Petru

Poni” - Pol interdisciplinar

de specializare inteligenta

prin cercetare-inovare si

transfer tehnologic in

(bio/nano)materiale

polimere si (eco)tehnologii

Institutul de Chimie

Macromoleculara

„Petru Poni” Iasi

IS 53,796,306.29 9,493,465.82 0.00 7,182,196.90 70,471,969.00 In implementare

154 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

CENTRU REGIONAL DE

CERCETĂRI AVANSATE

PENTRU BOLI EMERGENTE,

ZOONOZE ȘI SIGURANȚĂ

ALIMENTARĂ-ROVETEMERG

UNIVERSITATEA DE

STIINTE AGRICOLE SI

MEDICINA

VETERINARA „ION

IONESCU DE LA

BRAD” Iasi

IS 30,363,445.00 5,358,255.00 0.00 3,978,998.00 39,700,698.00 In implementare

155 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

Tehnologii inovatoare

pentru asigurarea calitatii

materialelor in sanatate,

energie si mediu – Centrul

pentru Soluții INOVAtoare

de Fabricație a

Biomaterialelor Inteligente

si Suprafețelor BIOMEDicale

(INOVABIOMED)

Universitatea

Politehnica din

Bucuresti

B 53,409,188.65 13,352,297.16 0.00 5,070,504.38 71,831,990.19 In implementare

156 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

CENTRUL DE CERCETARE A

MEDIULUI ȘI OBSERVAREA

TERREI

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Optoelectronica

Magurele

IF 45,808,504.56 11,452,126.14 0.00 3,941,325.59 61,201,956.29 In implementare

Page 23: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

157 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

CENTRUL DE INOVARE

INTERDISCIPLINAR DE

FOTONICA SI PLASMA

PENTRU ECO-NANO

TEHNOLOGII SI MATERIALE

AVANSATE

INSTITUTUL

NATIONAL DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE

PENTRU FIZICA

LASERILOR,

PLASMEI SI

RADIATIEI

Magurele

IF 49,250,127.14 12,312,531.78 0.00 4,991,999.74 66,554,658.66 In implementare

158 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

Construirea unei

infrastructuri performante

de cercetare-dezvoltare-

inovare in domeniul

sistemelor de intelligence

pentru securitate

Academia Națională

de Informații ”Mihai

Viteazul” Otopeni

B 43,056,000.14 10,764,000.03 0.00 4,662,263.10 58,482,263.27 In implementare

159 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

Constituirea primului

laborator de criminalistică

nucleară in Romania

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Fizica si Inginerie

Nucleara "Horia

Hulubei" Magurele

IF 7,428,338.32 1,857,084.58 0.00 661,822.21 9,947,245.11 In implementare

160 AP 1/P1.1/OS1.1-Secţiunea F

CENTRU DE CERCETARE

SISTEME MECATRONICE

INTELIGENTE DE

SECURIZARE OBIECTIVE SI

INTERVENTIE

Acronim:CERMISO

Institutul National

de Cercetare

Dezvoltare pentru

Mecatronica si

Tehnica Masurarii -

INCDMTM

Bucuresti

IF 8,625,168.80 2,156,292.20 0.00 12,000.00 10,793,461.00 In implementare

161

AP1/PI1.2/OS1.3/ Acțiunea

1.2.2: Instrumente de

creditare și măsuri de capital

de risc**

Acord de finantareFondul European de

Investitii* 226,440,000.00 42,117,840.00 0.00 0.00 268,557,840.00 In implementare

161 Sub total AP 1 2142872259 449645529 212429732.4 318,212,350.69 3,123,159,871.27 0.00

AP2

1 AP 2/P2.3/OS2.3

SII ANALYTICS - Sistem

informatic de integrare si

valorificare operationala si

analitica a volumelor mari

de date

SERVICIUL ROMAN

DE INFORMATII prin

UM0929

BUCURESTI

Bucuresti 119,824,244.18 22,246,755.82 0.00 0.00 142,071,000.00 In implementare

2 AP 2/P2.3/OS2.4

Sistem informatic

colaborativ pentru mediu

peformant de desfaşurare a

achizitilor

AADR Bucuresti 5,556,186.98 1,031,570.33 134,444.03 0.00 6,722,201.34 In implementare

Page 24: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

3 AP 2/P2.3/OS2.5

Modernizarea modalităţilor

de culegere, evaluare,

analizare şi raportare a

datelor din registrul agricol

naţional prin utilizarea

tehnologiei informaţiei

ANCPI Bucuresti 16,360,009.22 3,037,424.80 395,866.00 96.78 19,793,396.80 In implementare

4 AP 2/P2.1/OS2.1

RONET: Construirea unei

infrastructuri nationale de

broadband in zonele

defavorizate, prin utilizarea

fondurilor structurale - faza

II

Ministerul

Comunicatiilor si

pentru Societatea

informationala

Bucuresti 202,250,270.32 35,691,224.18 0.00 56,811,684.41 294,753,178.91 In implementare

5 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

OMNIDJ - PLATFORMA DE

STREAMING COLABORATIV

CU SERVICII LA CERERE

Knowledge

Investment Group

S.R.L.

Bucureşti 1,114,600.80 278,650.20 398,394.00 135,212.55 1,926,857.55 In implementare

6 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA PLATFORMEI

ELECTRONICE – PIAȚA

GELIOR

ENETIX SOFTWARE

SRLHarghita 1,256,972.66 221,818.70 684,616.80 82,498.00 2,245,906.16 In implementare

7 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI

PLATFORME PENTRU

CREAREA VIZUALA DE SITE-

URI BAZATE PE WORDPRESS

EXTEND STUDIO SRL Bucureşti 2,115,826.50 528,956.63 1,064,885.09 0.00 3,709,668.22 In implementare

8 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMĂ UNIFICATĂ

INOVATIVĂ DE SECURITATE

CIBERNETICĂ

SC AEGO BUSINESS

CONSULTING SRLPrahova 3,440,127.01 607,081.24 2,115,708.00 1,170,954.09 7,333,870.34 In implementare

9 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTARE PRIN INOVARE

LA SENIOR SOFTWARE

AGENCY SRL

SENIOR SOFTWARE

AGENCY SRLBucureşti 1,587,334.92 396,833.73 1,361,979.77 99,583.40 3,445,731.82 In implementare

10 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SPRIJIN PENTRU CREŞTEREA

VALORII ADĂUGATE

GENERATE DE SECTORUL TIC

ŞI A INOVĂRII IN CADRUL

RAP SYSTEMS SRL

RAPSYSTEMS Braşov 192,884.77 34,038.49 86,360.69 64,224.45 377,508.40 In implementare

11 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Smart Bill Intelligence –

inovare in gestiunea

economico-financiara prin

algoritmi de inteligenta

artificiala

SC Intelligent IT SRL Sibiu 1,649,702.37 291,123.95 758,731.28 441,370.11 3,140,927.71 In implementare

12 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1 HR fara hartie HR SINCRON SRL Bucureşti 1,952,876.24 488,219.06 1,651,738.81 139,971.04 4,232,805.15 In implementare

Page 25: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

13 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

MOQUPS - Aplicație online

inovativă, bazată pe

tehnologii cloud, pentru

realizarea machetelor

software, design grafic și

prototipuri interactive într-

un mediu colaborativ

EVERCODER

SOFTWARE SRLCluj 3,434,052.70 606,009.30 2,435,574.00 169,480.00 6,645,116.00 In implementare

14 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SOLUTIE TIC INOVATIVA

PENTRU CRESTEREA

COMPETITIVITATII

ECONOMICE A

MARKETIZATOR FRIENDS

SRL

Marketizator

Friends SRLBucureşti 1,855,368.68 463,842.17 1,114,023.23 124,343.44 3,557,577.52 In implementare

15 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SOLUTIE MOBILA DE

COLECTARE SI INTRETINERE

DATE PENTRU SISTEMELE

DE TIP ASSET

MANAGEMENT

S.C. FOCALITY S.R.L. Iaşi 1,643,049.15 289,949.85 839,936.00 275,145.65 3,048,080.65 In implementare

16 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1 PORTAL GIS 3D 3D GEO LASER SRL Braşov 2,469,250.00 435,750.00 639,000.00 502,360.00 4,046,360.00 In implementare

17 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTARE APLICAȚIE DE

SIMULARE AVANSATĂ A

PIEȚELOR INTERNAȚIONALE

DE CAPITAL CU UTILIZAREA

INTELIGENȚEI ARTIFICIALE

Bold Technologies Prahova 1,598,080.23 282,014.16 1,456,962.80 0.00 3,337,057.19 In implementare

18 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA ȘI PUNEREA

PE PIAȚĂ A APLICAȚIEI

KPEYE

S.C. Magic Solutions

S.R.L.Harghita 1,013,197.28 178,799.52 827,731.20 103,650.32 2,123,378.32 In implementare

19 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SITAC – SISTEM INOVATIV

DE TESTARE ADAPTIVĂ

COMPUTERIZATĂ

S.C. Soft Business

Union S.R.L.Bucureşti 2,892,483.23 723,120.81 2,037,253.75 15.00 5,652,872.79 In implementare

20 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

STUDIO SCOPE:

DEZVOLTARE PRODUS

INOVATIV DE TIP

CONFIGURE PRICE AND

QUOTING

Ingenio Software SA Bucureşti 2,242,185.00 560,546.25 2,028,751.25 54,052.15 4,885,534.65 In implementare

21 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMĂ INOVATIVĂ DE

TIP DATA CENTER

MODULAR

SC BUSINESS

SERVICE CONSULT

INTERNATIONAL SRL

Cluj 3,410,001.74 601,765.01 1,364,614.75 1,021,512.49 6,397,893.99 In implementare

22 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

ZIDOX – PLATFORMĂ

INOVATIVĂ DE GESTIONARE

A RESURSELOR UMANE

Zitec Com Bucureşti 1,330,068.38 332,517.10 2,647,755.76 185,412.43 4,495,753.67 In implementare

23 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1 CASEBOND SC PHOENIX IT SRL Dâmboviţa 2,251,640.89 397,348.39 1,494,030.90 657,762.10 4,800,782.28 In implementare

Page 26: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

24 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1LoRaNET – platforma

Internet of Things (IoT)”SC FLASHNET SRL Braşov 3,384,337.55 597,236.04 2,098,058.89 157,703.80 6,237,336.28 In implementare

25 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INTEGRAT DE

MANAGEMENT AL

SECURITĂŢII INFORMAŢIEI

ÎN CADRUL UNEI

ORGANIZAŢII

S.C. SAFETECH

INNOVATIONS

S.R.L.

Bucureşti 1,410,126.65 352,531.66 703,318.79 108,990.69 2,574,967.79 In implementare

26 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

TempRent – platforma

evolutivă de micro-

tranzacționare

4E Software SRL Ilfov 1,227,120.00 306,780.00 429,900.00 133,722.00 2,097,522.00 In implementare

27 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

InvestoApp – platformă

online bazată pe inteligență

artificială pentru

managementul și realizarea

investițiilor

Investo Corp SRL Cluj 2,625,437.94 463,312.58 1,307,178.18 45.00 4,395,973.70 In implementare

28 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CERCETAREA SI

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM

INOVATIV DE

MONITORIZARE, IN TIMP

REAL, A CONSUMURILOR

ENERGETICE INDUSTRIALE

PE PLATFORMA CLOUD

PRIVATA

S.C. Albosmart

S.R.L.Buzău 1,790,109.03 315,901.59 501,660.34 55,907.19 2,663,578.15 In implementare

29 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1Tehnologie inteligenta

pentru familie - Virtua

Power Net

ConsultingBucureşti 816,443.79 204,110.95 671,801.19 0.00 1,692,355.93 In implementare

30 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INOVATIV INTEGRAT

TIC PENTRU CONTROLUL SI

MONITORIZAREA IN TIMP

REAL A CALITATII ENERGIEI

ELECTRICE […]

NOVA INDUSTRIAL

SABucureşti 3,003,435.74 750,858.93 753,244.00 54,530.00 4,562,068.67 In implementare

31 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMĂ INTELIGENTĂ

PENTRU EFICIENTIZAREA

ACTIVITĂȚII COMPANIILOR

DIN SECTORUL IMOBILIAR

SC REAL ESTATE

BUSINESS

SOLUTIONS SRL

Cluj 2,360,732.20 416,599.80 1,307,252.00 56,430.00 4,141,014.00 In implementare

32 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

COOPID – SISTEM

COOPERATIV DE

MANAGEMENT AL

IDENTITATII DIGITALE

TGS SOFTWARE SRL Bucureşti 2,978,183.60 744,545.90 875,000.00 228,000.98 4,825,730.48 In implementare

33 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

AdSelect – Platforma de

Management pentru

publicitate stradala

Ingenios.ro SRL Bucureşti 3,065,803.18 766,450.79 965,544.53 51,911.00 4,849,709.50 In implementare

34 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Un sistem informatic

inovativ - o colectie de

servicii integrate

MULTISOFT SRL Constanţa 1,368,912.79 241,572.85 1,078,008.75 32,923.93 2,721,418.32 In implementare

Page 27: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

35 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SM@RT CITY P@RKING –

SISTEM INTELIGENT PENTRU

MANAGEMENTUL

PARCĂRILOR URBANE

S.C. INDUSTRIAL

SOFTWARE S.R.L.Sibiu 2,730,867.25 481,917.75 2,588,000.00 180,704.00 5,981,489.00 In implementare

36 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CRESTEREA

COMPETITIVITATII SC BLUE

SKY SOFTWARE SRL PRIN

DEZVOLTAREA UNEI

APLICATII INFORMATICE

INOVATIVE

SC BLUE SKY

SOFTWARE SRLBucureşti 1,733,067.68 433,266.92 617,580.40 50,170.45 2,834,085.45 In implementare

37 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI

SECTORULUI TIC PENTRU

COMPETITIVITATEA

ECONOMICĂ PRIN

DEZVOLTAREA UNEI

PLATFORME ELECTRONICE

INOVATIVE E-RETAIL

DEMIUMA

COMIMPEX SRL

Dolj;

Argeş; Iaşi;

Constanţa;

ClujJ;

Braşov

2,984,077.07 526,601.83 1,767,040.10 842,349.61 6,120,068.61 In implementare

38 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

MEC - IOT - DEZVOLTAREA

UNEI PLATFORME

INTELIGENTE PENTRU

MANAGEMENTUL

EFICIENȚEI CLĂDIRILOR

Bringo Vision SRLMaramure

ş2,687,480.06 474,261.19 1,030,875.30 347,221.38 4,539,837.93 In implementare

39 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI

PLATFORME INTELIGENTE

PENTRU MONITORIZARE

RUTIERĂ – ”MR - IOT”

Dragan si Asociatii

SRL-DCluj 2,810,731.55 496,011.45 1,050,150.00 74,125.20 4,431,018.20 In implementare

40 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

S.I.R.O – SOLUTIE

INOVATIVA DE RECRUTARE

ONLINE

STRUCTURAL

MANAGEMENT

SOLUTIONS S.R.L.

Bucureşti 3,096,018.79 774,004.70 1,224,860.65 52,800.00 5,147,684.14 In implementare

41 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CREAREA UNEI PLATFORME

CLOUD PENTRU APLICATII

SOFTWARE

Q-BIS CONSULT

S.R.LBucureşti 2,069,074.40 517,268.60 1,308,001.00 209,369.36 4,103,713.36 In implementare

42 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DOCIGNITER – AGREGATOR

INOVATIV DE DOCUMENTE

INTELIGENTE

SC T2 SRL Teleorman 1,056,071.12 186,365.49 399,589.46 87,154.48 1,729,180.55 In implementare

43 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INFORMATIC

INOVATIV FACTURA

INTELIGENTA

BusinessView

Software srlBucureşti 2,432,346.30 608,086.58 652,739.62 182,632.28 3,875,804.78 In implementare

44 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM

DEDICAT DE LICITAȚIE

ELECTRONICĂ ON – LINE

PENTRU IMM– 24Auction

Life Is Hard SA Cluj 998,501.30 176,206.11 586,565.55 144,612.02 1,905,884.98 In implementare

Page 28: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

45 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SOLUȚIE PENTRU

INTEGRAREA PE VERTICALĂ

A SOLUȚIILOR TIC ÎN

ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

[…]

ESSENSYS

SOFTWARE S.R.L.Bucureşti 1,624,958.86 406,239.72 1,132,399.87 58,054.35 3,221,652.80 In implementare

46 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1 Inovare prin conectareSENIOR

PROGRAMMING SABucureşti 2,414,726.98 603,681.75 2,406,584.22 251,986.25 5,676,979.20 In implementare

47 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM

BUSINESS INTELLIGENCE

PENTRU LANTURI

FARMACEUTICE

Cognistudio SRL Bucureşti 1,939,595.35 484,898.84 1,023,332.81 45,938.65 3,493,765.65 In implementare

48 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Dezvoltarea unei solutii

inovative de business

discovery pentru cresterea

competitivitatii si

profitabilitatii companiilor

UNIT VISION SRL Bucureşti 617,023.58 154,255.90 519,610.42 38,030.41 1,328,920.31 In implementare

49 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

”LOGIOS - CERCETAREA SI

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM

INOVATIV DE E-LEARNING

DEDICAT MEDIILOR DE

INVATAMÂNT UNIVERSITAR

SI PREUNIVERSITAR”

RED POINT

SOFTWARE

SOLUTIONS S.R.L.

Iaşi 972,346.38 171,590.54 518,393.82 170,528.28 1,832,859.02 In implementare

50 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

INSTRUMENT INFORMATIC

INOVATIV PENTRU

INSTRUIREA SI TESTAREA

CONTROLORILOR DE TRAFIC

AERIAN

SIM SOFT

DISTRIBUTION SRLCluj 3,029,107.69 534,548.41 970,606.90 382,771.97 4,917,034.97 In implementare

51 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

ASISTENȚĂ MEDICO-

SOCIALĂ INTEGRATĂ

STIMULÂND ÎMBĂTRÂNIREA

ACTIVĂ

SC INDECO SOFT

SRL

Maramure

ş1,905,574.88 336,277.92 805,699.20 120,935.34 3,168,487.34 In implementare

52 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CUTIE NEAGRA ȘI

PLATFORMA TIP CRM

PENTRU EVALUAREA SI

DIMINUAREA RISCURILOR

IN TRAFICUL RUTIER

Expert Accident

Reconstruction

S.R.L.

Iaşi 1,555,547.74 274,508.42 473,070.49 72,029.31 2,375,155.96 In implementare

53 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI SOLUŢII

INOVATIVE DE

MANAGEMENT SAAS

PENTRU DOMENIILE

HORECA ŞI RETAIL

SOFTTEHNICA S.R.L. Gorj 2,566,246.05 452,866.95 1,190,457.00 891,944.55 5,101,514.55 In implementare

Page 29: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

54 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

INOVAREA SI DEZVOLTAREA

SISTEMULUI GLOOBUS

SERVICE BUS (GSB) ÎN

VEDEREA CREȘTERII

COMPETITIVITĂȚII

ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI

INTERNAȚIONALE

GLOBUS SOFTWARE

DEVELOPMENT

COMPANY S.R.L.

Mureş 421,753.99 74,427.17 235,914.43 28,171.69 760,267.28 In implementare

55 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

„SERVICII INOVATIVE DE

ACCES CONTROL ŞI PONTAJ

ÎN CLOUD PENTRU IMM-

URI”

SVT ELECTRONICS

S.R.LMureş 585,378.31 103,302.05 536,078.44 52,556.12 1,277,314.92 In implementare

56 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Ecosistem multifunctional

pentru integrarea serviciilor

medicale de tip “self-

management disease”

(EMIM)

SC RomSoft SRL Iaşi 2,759,806.28 487,024.64 1,606,500.00 70,351.41 4,923,682.33 In implementare

57 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Dezvoltare aplicatie

software si componente

hardware pentru analizarea,

controlul si partajarea

fluxurilor de resurse

Core Security

Advisers SRLBucureşti 3,292,880.00 823,220.00 807,275.00 820,530.33 5,743,905.33 In implementare

58 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMĂ INOVATIVĂ

INTELLIGENT

ENVIRONMENT CU

ASISTENT VIRTUAL DE

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ”

Spherik

Technologies S.R.LCluj 823,125.91 145,257.51 423,863.53 130,122.05 1,522,369.00 In implementare

59 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

REALIZAREA UNUI SISTEM

DE DERMATO-MICROSCOPIE

CU SOFTWARE DE

RECUNOAŞTERE A

LEZIUNILOR CUTANATE DE

TIP MELANOM MALIGN ŞI

PREMALIGN

SC Cattus SRL Mureş 1,373,787.98 242,433.17 552,202.33 949,776.24 3,118,199.72 In implementare

60 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CRESTEREA

COMPETITIVITATII SC YALOS

SOFTWARE LABS SRL PRIN

DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII

INFORMATICE INOVATOARE

SC YALOS

SOFTWARE LABS

S.R.L

Bucureşti 2,452,875.57 613,218.89 657,456.30 100,246.47 3,823,797.23 In implementare

61 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1PLATFORMA INTEGRATĂ

SPARK ONEDATASpark Consult SRL Vrancea 2,686,024.29 474,004.29 1,598,910.25 114,722.16 4,873,660.99 In implementare

62 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CRESTEREA

COMPETITIVITATII SC

PRODINF SOFTWARE SRL

PRIN DEZVOLTAREA UNEI

SOLUTII TIC

SC PRODINF

Software SRLArgeş 1,440,353.30 254,179.99 1,048,687.32 75,659.77 2,818,880.38 In implementare

Page 30: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

63 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

„Dezvoltarea unei platforme

software cu preț scăzut și

cerințe hardware reduse,

pentru managementul

inteligent și controlul

activităților într-o

tipografie”

SC DIMEX CONSULT

SRLTimiş 466,957.70 82,404.30 432,868.00 68,728.70 1,050,958.70 In implementare

64 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CRESTEREA

COMPETITIVITATII SC

ARCADIA PROMO SRL PRIN

DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII

INFORMATICE INOVATOARE

– OGLINDA INTELIGENTA

Arcadia Promo SRL Ilfov 1,428,365.60 357,091.40 396,783.00 108,603.50 2,290,843.50 In implementare

65 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Dezvoltarea unei aplicații

integrate pentru furnizori

de servicii juridice

SC INTEGRATED

BUSINESS CENTER

SRL

Timiş 1,353,242.50 238,807.50 1,212,245.00 158,183.55 2,962,478.55 In implementare

66 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1 Icloudsolutions SC Cloud Soft SRL Alba; Cluj 625,897.59 110,452.52 484,413.70 0.00 1,220,763.81 In implementare

67 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INTEGRAT TIC,

ACCESIBIL, PENTRU

CONTROLUL

MICROCLIMATULUI,

OPTIMIZAREA INTELIGENTĂ

A PRODUCȚIEI ȘI A […]

SC TOPALIS

ENGINEERING SRL Galaţi 1,899,630.81 335,228.97 637,863.23 59,344.78 2,932,067.79 In implementare

68 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI

PLATFORME INOVATIVE DE

MARKETING INTERACTIV

PENTRU SUSŢINEREA

CREŞTERII

ANTREPRENORIALE ŞI

COMPETITIVITĂŢII

ORGANIZAŢIILOR

S.C. LINKSCREENS

S.R.L.Cluj 3,262,341.00 575,707.23 3,748,862.55 212,678.86 7,799,589.64 In implementare

69 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Microsere Inteligente –

Sistem inovativ de

automatizare si

monitorizare a culturilor

„micro-greens

S.C. Memox Vision

S.R.L

Maramure

ş2,831,658.65 499,704.47 988,628.38 52,800.00 4,372,791.50 In implementare

70 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTARE APLICAȚIE ÎN

CADRUL S.C. AUTOWASS

MANAGER S.R.L

AUTOWASS

MANAGER SRL

Maramure

ş2,132,352.80 376,297.55 1,443,616.24 204,076.00 4,156,342.59 In implementare

Page 31: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

71 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

APPSFLOW – DEZVOLTAREA

SAAS A SISTEMULUI DE

APLICATII CONFIGURABILE

DE PROCESE DE BUSINESS

CE ACCELEREAZA

INITIATIVELE DE LUCRU

INTELIGENT IN ORGANIZATII

S.C. Appsbroker

Consulting S.R.L.Iaşi 3,099,588.19 546,986.15 1,690,167.55 68,819.69 5,405,561.58 In implementare

72 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM DE SUPORT

DECIZIONAL PENTRU

VITICULTURA DE PRECIZIE

S.C. Mira

Technologies Group

S.R.L.

Galaţi 2,730,673.86 481,883.62 918,663.87 120,008.06 4,251,229.41 In implementare

73 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

ASI IN INFORMATICA –

DEZVOLTARE APLICATIE DE

SECURITATE

INFRASTUCTURA IT&C (ASI)

TRANSCENDENCE

SYSTEMS GROUP

SRL

Prahova 3,076,224.45 542,863.14 769,918.06 183,630.82 4,572,636.47 In implementare

74 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

APLICAȚIE INFORMATICA

INOVATIVA BAZATA PE

MODELE MATEMATICE

PENTRU OPTIMIZAREA

BUGETELOR DE MARKETING

Convex Network

SRLGalaţi 3,480,898.89 614,276.28 1,099,479.20 276,400.08 5,471,054.45 In implementare

75 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMA CLOUD SAAS

INOVATIVA DE ARHIVARE

ELECTRONICA EDI SI NON

EDI INTEGRATA CU SISTEM

DE MANAGEMENT AL

DOCUMENTELOR

DIRECT

CONSULTING&

ADVERTISING SRL

Constanţa 1,547,343.33 273,060.59 651,027.91 441,382.51 2,912,814.34 In implementare

76 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

„YUPP MEDIA –

PLATFORMA ELASTICA E-

COMMERCE DE

PERSONALIZARE

PUBLICITARA”

SC YUPP MEDIA

S.R.LBrăila 1,210,606.54 213,636.45 315,216.00 130,677.01 1,870,136.00 In implementare

77 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA

APLICATIILOR TIC

INOVATIVE MULTIMODALE

XCOMM TELECOM

SRLGalaţi 2,876,730.33 507,658.29 2,036,651.88 0.00 5,421,040.50 In implementare

78 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

CREŞTEREA

COMPETITIVITĂŢII

COMPANIILOR ROMÂNEŞTI

PRIN DEZVOLTAREA DE

CĂTRE OMEGA TRUST A

UNEI NOI PLATFORME

INOVATIVE DE AUTO-

TESTARE SPECIALIZATĂ ÎN

DOMENIUL SECURITĂŢII

CIBERNETICE

OMEGA TRUST SRL Bucureşti 1,481,379.12 370,344.78 406,274.10 52,211.62 2,310,209.62 In implementare

Page 32: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

79 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

QODEMO – TEHNOLOGIE

SPECIALIZATA PENTRU

MAKER MOVEMENT

SC FORTYFOUR SRL Iaşi 3,413,951.66 602,462.06 803,986.69 0.00 4,820,400.41 In implementare

80 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI

APLICATII INFORMATICE DE

CALCUL A SUMELOR

PARTIALE IN EVIDENTA

TEMPORARA A STOCURILOR

DIN INTERIORUL SPATIILOR

LOGISTICE

LACAN

TECHNOLOGIES ROBucureşti 1,489,904.80 372,476.20 784,014.00 308,804.20 2,955,199.20 In implementare

81 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Sistem informatic integrat

pentru colectarea si

procesarea de date

anonime in interiorul

spatiilor comerciale

Mount Software

SRLBucureşti 898,360.23 224,590.06 474,760.01 51,944.35 1,649,654.65 In implementare

82 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

„Platformă digitală

multifuncţională pentru

integrare economică

inteligentă şi promovarea

serviciilor şi produselor

locale / tradiţionale din

Transilvania – „TDD-

Transilvania Digital

Dominion””

Compania de

Informatica AplicataCluj 3,502,338.02 618,059.65 1,383,427.29 383,093.26 5,886,918.22 In implementare

83 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INTEGRAT DE

MANAGEMENT AUTOMAT

AL UTILITATILOR - SMART

ADMIN

SC Future

Engineering SRLPrahova 3,345,152.80 590,321.08 1,132,968.11 68,622.35 5,137,064.34 In implementare

84 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

TEMPO – solutie pentru

cresterea relevantei in

relatia cu clientul si oferirea

de beneficii de fidelitate

pentru stimularea vanzarilor

EXPREMIO

MARKETING SRLGalaţi 2,623,870.33 463,035.94 641,994.83 150,666.41 3,879,567.51 In implementare

85 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1FILED BOOK AGRO

APPLICATION-FBAABIT Software SRL Braşov 1,150,622.04 203,050.95 1,100,722.32 78,284.81 2,532,680.12 In implementare

86 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

QRAM – sistem de

optimizare a capitalului

uman

S.C. QUALITANCE

QBS S.R.L.Bucureşti 1,048,354.00 262,088.50 931,062.50 6,941.67 2,248,446.67 In implementare

87 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

PLATFORMĂ CONVERGENTĂ

INOVATIVĂ DE DIFUZARE

VIDEO

SC Invokernet

Connection SRLPrahova 2,697,279.93 475,990.57 1,065,463.50 826,005.96 5,064,739.96 In implementare

Page 33: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

88 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Nou produs inovativ

software – Visio 3D MAG,

platforma hardware si

servicii pentru proiectarea

interactiva de case din

lemn, mobilier si amenajari

interioare

SC 3D MAG SRL Iaşi 2,684,540.81 473,742.50 975,024.99 0.00 4,133,308.30 In implementare

89 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

LIVEHR – PLATFORMA DE

GESTIONARE A RESURSELOR

UMANE

SC AVANT

CONSULTING SRLBucureşti 2,098,872.28 524,718.07 1,507,229.65 402,174.95 4,532,994.95 In implementare

90 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

ACTIVAREA ORAȘELOR

INTELIGENTE CU ZONIZ

SMARTCITY

SC Global E Business

Solution Group SRLCluj 1,411,250.21 249,044.15 766,896.24 52,936.95 2,480,127.55 In implementare

91 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Sistem informatic integrat,

inovativ si securizat de

examinare auxologica,

urmarire a pacientului si

generare a diagramelor de

crestere pentru populatia

din romania

SC RADCOM SRL Bucureşti 2,091,764.00 522,941.00 862,290.00 167,575.10 3,644,570.10 In implementare

92 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

ASISTENT PENTRU NUTRIȚIE

ȘI ANTRENAMENT BAZAT PE

I.A.

ART DYNASTY SRL Cluj 2,586,200.45 456,388.32 1,556,454.52 0.00 4,599,043.29 In implementare

93 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SERVICII INOVATIVE PENTRU

PUBLICAREA, EDITAREA,

CONSULTAREA ŞI

GESTIUNEA ONLINE A

MANUALELOR ŞCOLARE

S.C. Ascendia

Design S.R.L.Bucureşti 1,842,618.98 460,654.75 520,596.60 67,578.25 2,891,448.58 In implementare

94 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNEI

PLAFORME E-LEARNING CU

SUPORT DE ANALIZA

COMPORTAMENTALA A

INTERACTIUNII UTILIZATOR-

LMS

SC Iceberg

Consulting SRLBraşov 794,751.50 140,250.27 276,660.91 159,915.90 1,371,578.58 In implementare

95 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

Dezvoltarea unui framework

flexibil și scalabil pentru

video colaborare cu aplicații

în domenii precum

telecomunicații, educație și

formare profesională,

sănătate și mediul de

afaceri

HYPERMEDIA SRL Cluj 3,160,845.42 557,796.25 892,850.00 2,633.33 4,614,125.00 In implementare

Page 34: LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS ... - MFE 2014-2020 · LISTA CUPRINZÂND CONTRACTELE ÎN CURS DE DERULARE ÎNCHEIATE DE AM POC/OI POC CU BENEFICIARII POC 2014-2020 Valoarea

96 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

EDUVR APPS – APLICATIE

PENTRU GENERAREA

CURSURILOR MULTIMEDIA

INTERACTIVE FOLOSIND

REALITATE VIRTUALA SI

AUGMENTATA

SC ALTFACTOR SRL Galaţi; Iaşi 2,472,939.00 436,401.00 717,960.00 123,946.50 3,751,246.50 In implementare

97 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

SISTEM INFORMATIC

INOVATIV DE TIP COMANDA

SI CONTROL C2I (Command,

Control & Intelligence)

S.C. I-TOM

SOLUTIONS S.R.L.Bucureşti 2,532,573.26 633,143.32 1,173,003.89 219,042.47 4,557,762.94 In implementare

98 AP 2/P2.1/OS2.2/A2.2.1

DEZVOLTAREA UNOR GAME

DE PRODUSE/SERVICII TIC

CU APLICABILITATE IN

RESTUL ECONOMIEI

ROMANESTI PENTRU

INTEGRAREA PE VERTICALA

A SOLUTIILOR TIC

SYNCHRO SRL Dolj 240,398.56 42,423.28 165,820.50 32,268.31 480,910.65 In implementare

98 Sub total AP 2 536,120,884.02 100,631,168.72 98,927,634.41 74,704,967.08 810,384,654.23

259 TOTAL 2,678,993,143.19 550,276,697.73 311,357,366.81 392,917,317.77 3,933,544,525.50

Curs inforeuro mai

20174.5288

**

Plata pentru FEI in valoare

de 59.300.000 euro a fost

efectuata in lei. Pentru

raportare am folosit cursul

inforeuro valabil la

31.12.2016