Limbaje de Program Are Si Baze de Date Curs

of 113 /113
1 Cuprins Software de sistem şi software de aplicaţie 1. Software de sistem 1.1. Drivere de dispozitiv 1.2. Sistem de operare 1.2.1. Nucleul sistemului de operare 1.2.2. Interfaţa sistemului de operare 1.2.3. Utilitare de sistem 2. Programare tabelară 2.1. Programul de calcul tabelar Excel 2.2. Editarea foilor electronice de calcul 2.3. Calcule financiare 2.4. Tabele de decizie 2.5. Tabele de date 2.6. Grafice (diagrame) 3. Internet 3.1. Structura reţelei Internet 3.2. Instrumente Web 3.3. Poşta electronică 3.4. Comerţ electronic 3.4.1. Site de comerţ electronic 3.4.2. Vânzarea on-line 3.4.3. Sisteme electronice de plată Structuri de date şi programare structurată 1. Conceptul de algoritm 2. Principiile programării structurate 3. Elemente din teoria bazelor de date 3.1. Structuri de date 3.1.1. Tipuri de legături între diferite colecţii 3.1.2. Tipuri de structuri de date 3.2. Concepte de reprezentare a datelor 3.2.1. Modelul de reprezentare liniară 3.2.2. Modelul ierarhic (arborescent) 3.2.3. Modelul reţea 3.2.4. Modelul relaţional 3.3. Algebra relaţională – Modelul relaţional 3.3.1. Integritatea modelului relaţional 3.3.2. Calculul operaţional 3.4. Elementele unei baze de date

Embed Size (px)

description

Suport de curs 2 la informatica

Transcript of Limbaje de Program Are Si Baze de Date Curs

1 Cuprins Software de sistem i software de aplicaie1.Software de sistem 1.1.Drivere de dispozitiv 1.2.Sistem de operare 1.2.1.Nucleul sistemului de operare1.2.2.Interfaa sistemului de operare 1.2.3.Utilitare de sistem2.Programare tabelar2.1.Programul de calcul tabelar Excel2.2.Editarea foilor electronice de calcul2.3.Calcule financiare2.4.Tabele de decizie2.5.Tabele de date2.6.Grafice (diagrame)3.Internet3.1.Structura reelei Internet3.2.Instrumente Web 3.3.Pota electronic 3.4.Comer electronic 3.4.1.Site de comer electronic 3.4.2.Vnzarea on-line3.4.3.Sisteme electronice de plat C Structuri de date i programare structurat1.Conceptul de algoritm2.Principiile programrii structurate3.Elemente din teoria bazelor de date3.1.Structuri de date3.1.1.Tipuri de legturi ntre diferite colecii3.1.2.Tipuri de structuri de date3.2.Concepte de reprezentare a datelor3.2.1.Modelul de reprezentare liniar3.2.2.Modelul ierarhic (arborescent)3.2.3.Modelul reea3.2.4.Modelul relaional3.3.Algebra relaional Modelul relaional3.3.1.Integritatea modelului relaional3.3.2.Calculul operaional3.4.Elementele unei baze de date2 3.4.1.Definirea noiunii de baz de date3.4.2.Criterii de clasificare a bazelor de date3.4.3.Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)3.4.4.Funciile unui SGBD3.4.5.Sisteme de gestiune a bazelor de date relaionale4.Limbaje algoritmice4.1.Datele4.2.Instruciunile limbajului algoritmic4.3.Programare modular. Subprograme4.3.1.Proceduri4.3.2.Funcii4.3.3.Iterativitate i recursivitateAplicaii

Bibliografie Software de sistem i software de aplicaie3 Software de sistem i software de aplicaie Componentalogicasistemelordecalcul(software)este constituit din dou elemente: software de sistem i de aplicaie: Software-uldesistempermitecalculatoruluisexecute operaiiledebaz,cumarficeledeintrareideieireiinclude: sistemuldeoperareimodulelesoftwarecunoscutesubnumelede utilitaredesistem.Ceamaimarepartedinutilitareleimplementate ntr-unsistemdecalculsuntneesenialepentrufuncionarea sistemului dar includ uniti software care extind facilitile sistemului SOFTWARE DE SISTEM SOFTWARE DE APLICAIE Drivere de dispozitiv Utilitare de sistem Sistem de operare Limbaje de programare Baze de dateCalcul tabelar Grafic Procesoare de texte ComunicaiiEducaieAfaceriProiectare S O F W A R E 4 Software de sistem i software de aplicaie deoperarepermindutilizatoruluisdesfoareactivitispecifice sau s i dezvolte propriile aplicaii. Software-uldeaplicaieestedestinatexecutriiunoroperaii specificate de utilizatori. Componentelesistemuluideoperaresuntstructuratepedou nivele:nivelulfizic(maiapropiatdehardi,ngeneral,transparent pentruutilizator)inivelullogic(maiapropiatdeutilizator, constituind interfaa cu utilizatorul): Ceamaiimportantparteaprogramelordesistemcare coordoneaz activitatea PC-ului i furnizeaz servicii eseniale pentru programeledeaplicaiisuntimplementatedinconstrucientr-o memorie de tip ROM, constituind sistemul de intrare/ieire de baz -BIOS(BasicInputOutputSystem).BIOS-ulreprezintinterfaa dintreechipamentelehardwarealecalculatoruluiisistemulde operareiconineprogramedeconversaiecuelementelehardware ale PC-ului. Destinaia sa principal o constituie ncrcarea sistemului deoperaredepedispozitivuldeiniializareiautotestarea componentelornmomentulporniriiPC-ului(dispozitivulde iniializareeste,deobicei,harddisk-ulsauportuldereea).Tipurile modernedeBIOSincorporeazfacilitidedeterminarea HARD BIOSBIOSSISTEMDE OPERAREPROGRAME UTILITARESOFTWARE DE APLICAIEU T I L I Z A T O R I U T I L I Z A T O R I Software de sistem i software de aplicaie5 PornirePower On Self Test BootingHard disc configuraieiidealocarearesurselorprinintermediulstandardului PnP (Plug and Play - conectare i folosire). SarcinaesenialaBIOS-uluiesteaceeadeasigura independenasistemuluideoperaredeparteahard.Lapunereasub tensiune a calculatorului sunt activate pe rnd secvene program ale BIOS-ului care includ: secvenadepornireacalculatorului carestabileteconfiguraia componentelorPC-ului(conexiunea cu diferite tipuri de tastaturi, display-uri, imprimante, periferice speciale); secvenele de autotest (POST-PowerOnSelfTest), realizeazautotestareaPC-ului,constndndetectarea eventualelor erori de funcionare a componentelor); secvenadencrcareasistemuluideoperaredepesuportulde stocare pe care a fost depus (booting). 1. Software de sistem 1.1. Drivere de dispozitiv Sistemuldeoperareconineinformaiigeneraledespre dispozitivelecepotficonectatelacalculator.Driverelededispozitiv (devicedrivers)suntprogrameceofercalculatoruluiinformaii specificeprivindunanumitechipamenthardwareiasigur comunicarea cu acesta. Fiecare driver este proiectat individual pentru unanumittipdedispozitiv(imprimant,disc,monitor,etc.)i traducecererileformulatentermenigeneralintr-osecvende instruciuni specifice dispozitivului ataat acelui driver. Astfel sistemul deoperarenutrebuiesincontdedetaliileconstructiveale dispozitivelor periferice ataate calculatorului. Uneledriveresuntgenerale,deoarecedispozitivelepecarele controleazsuntconstruiteconformuneianumitespecificaii.De exemplu, exist un numr mic de drivere de mouse care controleaz 6 Software de sistem i software de aplicaie majoritateadispozitivelormouse.Cnddispozitivelesuntfoarte variate,fiecaretipnecesitundrivercorespunztor.Imprimante aproapeidentice,construitedeacelaiproductor,voraveadrivere diferite care exploateaz caracteristicile fiecrei imprimante. SistemulPlugandPlay(PnP)esteunprocedeumodernprin careinterfeelesaudispozitiveleperifericeimanifestprezenan cadru sistemului de calcul i este disponibil pentru sistemele de baz ISA, PCI, SCSI i IDE astfel nct instalarea componentelor hardware noiestemultsimplificat.PentrucaPnPsfuncioneze,sunt necesareurmtoarelecomponente:hardwarePnP,BIOSPnPiun sistemdeoperarePnP(opional).ntr-unsistemPnP,BIOSPnPva stabiliautomatplcilecompatibilePnPnspaiulcomponentelor deja existente. Plcile adaptoare PnP comunic cu BIOS-ul sistemului icusistemuldeoperarepentruatransmiteinformaiidesprece resursealesistemuluisuntnecesare.nschimb,BIOS-ulisistemul de operare rezolv conflictele (acolo unde se poate face acest lucru) iinformeazplcileadaptoaredespreceresursespecificeartrebui folosite.Deabiaapoiplacaadaptoareipoatemodificaconfiguraia pentru a folosi resursele specificate. SpecificaiaPnPaBIOSafostdezvoltatdefirmeprestigioase cum sunt Compaq, Intel i Phoenix Technologies. Trsturile PnP ale BIOS sunt implementate printr-o extindere POST. 1.2. Sisteme de operare .Definiie Sistemuldeoperarereprezintocoleciedeprograme destinat a organiza o gestiune eficient a resurselor hardware isoftwarealesistemelordecalcul.Sistemuldeoperare adapteazresurselehardwarealecalculatoruluilacerinele utilizatoruluiasigurndinterfaacuutilizatorul,decelemai multe ori ntr-un mod interactiv. Un sistem de operare const din unul sau mai multe programe Software de sistem i software de aplicaie7 careinteracioneazcuBIOS-ulpentruacontrolahardware-ul calculatorului. Sistemul de operare ofer un set de funcii standard ce potfiutilizatedeaplicaiipentrucomunicareacuBIOS.ncursul utilizriicalculatorului,sistemuldeoperarearesarcinadeadetecta dac un dispozitiv nu funcioneaz corect (de exemplu, dac un disc a fost eliminat dintr-o unitate sau dac imprimanta nu este conectat). Sistemeledeoperaregestioneazoperaiiledeintrareiieireprin monitorizareaicontrolareafluxuluidedateiaaltorprograme. Dateleintrodusedeutilizatorsuntpreluatedelatastatur,mouse saualtdispozitivdeintrareisuntdirijatectrememorieiCPU. Datele de ieire sunt transmise ctre ecran, ctre imprimant sau alt dispozitiv.PrincomunicareacuBIOS,sistemuldeoperare gestioneazioperaiiledeintrare/ieirepentrudispozitivelede stocare. ~ Observaie Fiecaresistemdeoperareesteconceputpentrualucracuo anumitarhitecturhardware(inclusivBIOS-ul).Unsistemde operareproiectatpentruuncalculatorMacintoshnuva funciona pe un PC. Un PC mai vechi bazat pe microprocesorul 8088nuareresurselenecesarepentrurulareaunuisistemde operare destinat s funcioneze pe un Pentium. Sistemuldeoperareesteresponsabilicualocarearesurselor sistemului - atribuirea de echipamente hardware diferitelor programe ifunciipentruaasigurafuncionareaeficientacalculatorului.De exemplu, sistemul de operare poate aloca o poriune a unui hard disc pentru a fi utilizat ca memorie virtual, sau poate utiliza o parte din memorie pentru operaii de cache. De asemenea, sistemul de operare gestioneaz operaiile de stocare, de citire de pe disc i de scriere pe discanoilorfiiere.Oaltsarcinestedeterminarenumruluide utilizatori ce pot obine acces la calculator n acelai timp. 8 Software de sistem i software de aplicaie nfunciedeactivitilepecareuncalculatortrebuiesle executesimultan,sistemeledeoperarepotfiimplementatendou variante: Sisteme monotasking care pot executa la un moment dat o singur sarcin. Sistememultitaskingcapabilescoordonezeexecutarea maimultorsarcinisimultan.Acestprocesimplicprobleme legatedepartajareatimpuluiafectatdiferiteloractiviti (time sharing), de echilibrarea ncrcrii (load balacing) sau de comutare ntre sarcini (scaling scalare). Fiecare sistem de operare conine dou componente principale: oNucleul(kernel)-conineacelecomponentesoftcare efectueazoperaiiprimare,necesarepentrufuncionare calculatorului. oInterfacuutilizatorul(shell)-parteasistemuluideoperare care preia comenzile de la utilizator i le transfer ctre nucleul acestuia.nfunciedesistemuldeoperare,interfaacu utilizatorul poate fi bazat pe text sau grafic. 1.2.1. Nucleul sistemuluide operare Componentaprincipalasistemuluideoperareestedenumit nucleu i cuprinde: oGestionaruldefiiere(FileManager),carepermite administrarea informaiilor memorate pe suporturile de stocare sub forma unor entiti numite fiiere. oAdministratoruldememorie(MemoryManager)care susine activitatea de coordonare a utilizrii memoriei principale a calculatorului. File Manager Multe sisteme de administrare a fiierelor permit gruparea lor n unitidenumitedirectoare(directory)saudosare(folder).n Software de sistem i software de aplicaie9 acestmodutilizatorulpoateplasafamiliiledefiierenacelaigrup, maimultchiar,permindu-secadirectoarelesconinalte directoare,sepoaterealizaoorganizareierarhizat.Secvenade directoare care indic drumul pn la un anumit subdirector sau fiier se numete cale (path). Informaiilenecesarepentrugsireaimanipulareafiierelor sunt stocate ntr-o zon de memorie principal numit descriptor de fiier(filedescriptor),iaroperaiileindividualeasupraunuifiier se fac prin informaiile aflate aici. Memory Manager Activitateadecoordonareautilizriimemorieiprincipalea calculatorului este susinut de administratorul de memorie, acest lucru fiind necesar mai ales n mediile de operare multitasking n care calculatorul trebuie s rspund mai multor utilizri n acelai timp. O situaie important n care trebuie s intervin Memory Manager este aceeancarecantitateatotaldememoriesolicitatdepete dimensiunea memoriei disponibile. n acest caz se aplic conceptul de memorie virtual (virtual memory) conform cruia se creeaz un spaiuspecialpedisc,rotinddatelentrememoriaprincipalidisc subformdepagini(astfelsepotsatisfacecereridememoriemai maridectmemoriafizicinstalat,darndetrimentulvitezeide lucru a calculatorului). 1.2.2. Interfaa sistemuluide operare Interfee bazate pe text ncadruluneiinterfeebazatepetext,utilizatorultasteaz comenzipentruadainstruciunicalculatorului(liniidecomand). PrimulsistemdeoperarepentruPC-uri,CP/M(ControlProgramsfor Microcomputers), era un sistem de operare bazat pe text. CP/M a fost proiectat de Digital Research. Firma Microsoft a conceput sistemul de 10 Software de sistem i software de aplicaie operare IBM PC-DOS pentru calculatoare personale IBM (1981). DOS reprezintacronimulpentruDiskOperatingSystem(sistemde operarepediscuri)ntructiniialsistemuldeoperareerastocatpe dischete. Linia de comand DOS este prefixat de un prompter, care informeazutilizatorulcsistemulestepregtitsprimeasc instruciuni.Instruciunilesunttastatedupprompter.Dupfiecare instruciune,utilizatorultrebuiesapesetastaEnterpentrua prelucra instruciunea. UNIX este un alt sistem de operare bazat pe text, conceput la nceputulanilor70delaboratoareleAT&TBell.UNIXreprezintun sistemdeoperaremultiutilizatorpentruPC-uricareacunoscut numeroase mbuntiri, rezultnd astfeldiverse versiuni , cum ar fi: BSDUNIX(mbuntirialeversiuniiUNIXrealizatelaUniversitatea BerkeleydinCalifornia),XENIX,AIX(IBMUNIX)iA/UX/UNIX (pentrucalculatoareMacintosh).UneleversiunideUNIXconino interfa grafic cu utilizatorul. Interfee grafice InterfaagraficdereferinafostconceputdefirmaApple pentru a fi utilizat pe sisteme Macintosh. Sistemul de operare pentru Macintosh (Mac OS), este un shell care se numete Finder. O interfa grafica de tipul Finder utilizeaz mici imagini numite pictogramepentrureprezentareaprogrameloriainstruciunilor. Pentru a da o instruciune sistemului de operare, utilizatorul indic o pictogramiefectueazclicpemouse.Oaltposibilitatedeada comenzi este efectuarea de selecii din meniuri aflate n shell. Datoritfacilitilorsistemuluideoperare,calculatoareleMac auexercitatoinfluenputernicnanumitedomeniialepieei calculatoarelor, n special n editare i educaie. Utilizatorii de Mac-uri erau etichetai cu termenul wimps: utilizatori de ferestre (windows), pictograme (icons), hri (maps) i pixeli. Software de sistem i software de aplicaie11 Sistemul Microsoft Windows, lansat n mai 1990, sub denumirea Windows 3.0 este, n esen, un nveli(shell) pentru DOS, primete instruciuni prin intermediul mouse-ului i le transform n comenzi ce potfiacceptateiexecutatedeDOS.AurmatWindows3.1,o versiune mbuntit, considerat un standard industrial i utilizat mai mult dect orice alt sistem de operare. ~ Observaie Laactualizareaunuiprodus,acestaprimeteunnumralnoii versiuni.Dacactualizareapresupunemodificrieseniale, atunciseschimbparteantreaganumruluiceexprim versiunea.Deexemplu,DOS4.0areprezentatoactualizare esenialasistemuluiDOS3.0.Dacaulocnumaimodificri minore, se schimb doar cifra ce urmeaz numrului versiunii: DOS3.0-DOS3.1.ncadrulrefeririilasoftware,termenul 3.xsemnificoriceversiune3(3.0,3.1,3.22).3.xsaumai nou nseamn orice versiune de software cu numrul egal sau mai mare dect 3.0. Windows95(98)esteunsistemdeoperarecareinclude funciialesistemuluideoperareWindows3.1.Microsoftdeineio versiune multiutilizator a sistemului Windows, numit Windows NT. WindowsNT3.1utilizeazinterfaagraficaaluiWindows3.1. WindowsNT4.0arecamodelWindows95.WindowsXPreunete faciliti Windows 95 i NT. 12 Software de sistem i software de aplicaie Interfaa grafic Windows (9x, Millennium, XP) Desktop Desktop-ulreprezintntreagasuprafadeecrandinafara bareideaplicaii(taskbar)pecareseafieaztoatecelelalte elemente interactive ale interfeei grafice: Ferestrele (de aplicaii i de document); Casetelededialog(conininformaii,avertismentesau controale pentru executarea unor comenzi; Pictogramele-icons(imaginigraficeasociateaplicaiilorsau documentelor); Meniurile(listdeelementedincareutilizatorulpoatealege una din ele). Taskbar Taskbar-ulestebaradeoperaiiceaparenparteadejosa ecranului.Sarcinabareidetask-uriestedeafacecomutareantre diverse aplicaii prezentnd toate programele deschise la un moment Software de sistem i software de aplicaie13 dat.Sepoateaduce,astfel,nprimplanprogramuldorit,indiferent cteprogrameseaflnexecuielaacelmomentdetimp.Barade aplicaii conine butonul Start i, opional, cteva controale (butoane informative)referitoarela:oraidatasistemului,parametriide afiare, parametrii sunetului etc. ButonulStartpermitedeschidereameniuluiprincipalal Windows-ului, meniu coninnd opiunile: Programs-princareselanseazprogramelei aplicaiile instalate n sistem precum i task-uri Web. Documents - ofer acces rapid la informaiile cu care s-a lucratrecentconinndolistcuultimeledocumente deschise. Settings-pentruconfigurareasistemului(controlul anumitor componente i funcii) i a perifericelor. Search (Find) - cutarea de fiiere i directoare sau site-uripeInternet(dupcriteriicompletateinteractivde ctre utilizator). Help and Support - apelarea informaiilor de ajutor. Run comenzi textuale (Windows sau DOS). Log Off - deconectarea utilizatorului (lucru n reea). TurnOffComputer(ShutDown)-nchiderea sistemului de operare n vederea opririi calculatorului sau pentru repornire. Ferestre Aplicaiile precum i majoritatea dialogurilor beneficiaz de cte ofereastr.Esteposibilaaveamaimultdeosingurfereastrpe ecran n acelai timp. n acest caz ele sunt aranjate n dou moduri: cascade (suprapuse) sau tile (alturate). Elementele comune ferestrelor de aplicaie sunt: 14 Software de sistem i software de aplicaie Window Display Area (aria de lucru) este zona ocupat de fereastr pe ecran. TitleBar(antetulferestrei)liniancareesteafiat numele programului sau al documentului asociat ferestrei. ControlMenupermiteselectareaunoropiunipentru controlulferestrei(Restorerestabilire,Move-mutare, Size-redimensionare,Maximize-maximizare,Minimize-minimizare, Close -nchidere). HorizontaliVerticalScrollliniicubutoanecare permitafiareainformaieineinclusenspaiulcurentde afiare. Minimize Window-butoncarereducefereastra i o plaseaz n taskbar. Maximize Window-expandeazafiarea coninutului ferestrei la nivelul ntregului ecran. Close Window - nchide fereastra activ. Menu Bar linia meniului principal care permite alegerea unui element dintr-o list de opiuni i subopiuni. Close WindowMaximize WindowTitle Bar Control MenuMenu BarVertical Scroll Bar Horizontal Scroll BarWindow Display AreaToolbarFormat BarWindow Borders Minimize Window Software de sistem i software de aplicaie15 Toolbar(baradeinstrumente)permiteactivarea funciilor principale ale aplicaiei. Formatbar(liniadeformatare)pentrustabilirea caracteristicilor textuale.WindowsBorders(chenarulexterior).Fiecarefereastr poatefiredimensionat,printragereamarginilor acesteia,schimbrileputndu-seefectuapelime, nlime sau pe diagonal. Pictograme Pictogramele (icons) sunt elemente interactive ce se pot ntlni attpesuprafaadesktop-ului,ctininteriorulferestrelorde explorareaconinutuluidefiierealdiscurilor.Elesuntcompuse dintr-oimagine(sugerndvoitconinutullacareserefer)idin denumireaconinutului.Coninutulpoatefiunfiier(executabilsau document),undirector,elementalsistemului,oaplicaiedesistem sauoscurttur(shortcut)spreastfeldeconinut.Asupra pictogramelorsepotexecutaoperaiideactivare(click),deschidere (dubluclic)saugestionare(cliccubutonuldreptdeschiderea meniului contextual Properties). Shortcut-urile(scurtturile)suntindicatoaredefiiere, directoaresauprograme.Elenselesuntdefaptnitefiiereisunt tratate de sistem ca atare, permind ajungerea la orice component asistemuluidecalculsauareelei:documente,aplicaii,directoare, imprimante etc. Principalelepictogramepecarelevomregsipeoricecalculator avnd instalat Windows -ul sunt: RecycleBin-couldegunoi,acumulndfiierelei directoarele terse (prin tergere simpl, fiierele i directoarele nusunteliminateefectiv,coninutulacestoraputndfi recuperat din Recycle Bin); 16 Software de sistem i software de aplicaie MyDocumentsdirectoruldedocumentealpachetuluide programe Microsoft Office; MyComputer-permiteexplorarearesurselorinformaionale (uniti de disc, imprimante, directoare, fiiere etc.); NetworkNeighborhood-referitorlaconexiuniledintre calculatoare prin intermediul reelei. 1.3. Utilitare de sistem Programeleutilitaresuntprogrameutilizatempreuncu sistemuldeoperarepentruacontrolaiautilizaechipamentele hardwarealeunuicalculator,saupentruagestionafiierelededate iprograme.Majoritateautilitarelortrateazoperaiiledestocarei gestionare a fiierelor. Utilitarele sunt folosite pentru o gam larg de operaii, cum ar fi:OFormatarea unui disc n vederea stocrii de date i programe OGestionareadateloriprogramelor-copierea,mutarea, redenumirea sau tergerea fiierelor de date i programe OAsigurareasecuritiidatelorprincontrolulexisteneiviruilor saucreareadecopiiderezervsauaunorcopiicodificateale documentelor importanteORestabilirea datelor i programelor pierdute OEfectuareadetestedediagnosticareasupraechipamentelor hardware Sistemeledeoperareconinutilitarenecesareoperaiilor minimaledegestionareadispozitivelor.Deexemplu,DOSconine urmtoarele utilitare:OFORMAT, utilizat pentru pregtirea unui disc n vederea stocrii de dateOCOPY, utilizat pentru copierea fiierelor dintr-o locaie n altaORENAME, utilizat pentru modificarea numelui unui fiier OBACKUPiRESTORE,utilizatepentruefectuareaunorcopiiale fiierelor pe un alt disc OUNDELETE, pentru regsirea fiierelor terse din greeala ODEL, utilizat pentru tergerea fiierelor Software de sistem i software de aplicaie17 Lucrul cu fiiere i directoare Fiiere Fiierul(file)reprezintocoleciededatenregistratepedisc, dateorganizateastfelnctprezintonsemntateconcretpentru aplicaiacucareinteracioneaz.Dupcuminformaiarezidentse mparte,ngeneral,naplicaiiidate,lanivelulfiierelorexista fiiere executabile i fiiere de date / informaii. Fiierulexecutabilesteunprogramexecutabilidetermino aciuneasistemului.Informaiadincadrulfiieruluiexecutabileste, de fapt, o niruire de instruciuni n cod main. Fiecarefiierareasociatunidentificatorconstituitdintr-un nume, de pn la 256 de caractere i oextensie din maximum trei caractere. n identificator pot apare i spaii, caractere speciale ca, de exemplu,virgul,punctivirgul,egaliparantezedrepte.Dac apar caractere mari i caractere mici, sistemul le va memora ca atare (Windowsregsetedenumireaindiferentdacestescrisculitere marisaumici).nanumitesituaii,ntrenumeiextensiese regsete caracterul . (punct). Rolul extensiei numelui de fiier este deaartacategoriacreiaiaparinefiierul(avndovaloare informativ att pentru sistemul de operare ct i pentru utilizatori). Cele mai utilizate nume de extensii sunt: EXE-fiierexecutabil (aplicaie),COM-fiiercomandexecutabil,HLP-fiiercu informaiideajutor(help),TXT-fiiertext(textnativ,numiti ASCII), DOC - fiier document Word, DBF - fiier de tip baz de date, XLS - fiier de calcul tabelar Excel, etc. Nuesteobligatoriespecificareacompletanumeluiia extensiei putndu-se folosi caracterele * i ? pentru a suplini un grup decaractere,respectivunsingurcaracterdindenumirilerespective. Astfelpotfiidentificatesubaceeaidenumiremaimultefiiere(de 18 Software de sistem i software de aplicaie exempluA*.docsemnifictoatefiiereleacrornumencepecuA dar avnd extensia doc). Asuprafiierelorsuntposibileurmtoareleoperaii:creare, modificare a coninutului, redenumire, mutare sau copiere n alt director, tergere. Directoare Directorul(folder,dosar,map,catalog)poatefiprivitca un nume asociat unui grup de fiiere (numele unui recipient abstract ncaresepotnscriefiiere).Directoarelesedefinescpediscntr-o structurierarhicramificat:existundirectorrdcin(avnd numeleunitiidedisc)ncaresepotnscriemaimulte subdirectoare,iarfiecaredintreacesteapoateconinemaimulte fiieresau subdirectoare. Fiecruifiiersaudirectoriseasociazinformaiipentru stabilirea unor atribute care pot avea urmtoarele valori: oR-read-only:nusepermitedectcitirea(protejatla scriere); oA - arhiv: semnaleaz proveniena dintr-o arhiv; oH-hidden(ascuns):fiierinvizibillaoperaiileuzualede cutare; oS-system:fiierrezervatdesistemuldeoperare(care,n nici un caz nu trebuie ters). ~ Observaii Fiecare aplicaie are propriul ei director. Directorulcurentestecelncaresesalveazfiierelelaun momentdat(numitidirectordelucru)sauncarerezid aplicaia aflat n execuie. Directorul rdcin are denumirea identic cu cea a discului pe care se afl. Discurile organizate logic pe sistem au urmtoarele denumiri: A - prima unitate de dischete, B - a doua unitate de dischete, C -primul hard-disk sau prima partiie ( aici se afl, Software de sistem i software de aplicaie19 deregul,sistemuldeoperare),D-celde-aldoileahard-disk (a doua partiie sau prima unitate de CD-ROM), etc. Directorulncareseaflunsubdirectorseconsider,pentru acestadinurm,directorprinte,ceeacesubliniaz organizarea ierarhic a directoarelor. Niciundirectornupermiteexistenamaimultorfiieresau subdirectoare cu acelai nume (nume incluznd i extensia). Oricefiierpoatefiidentificatprinprecizareacompleti unitar a cii (path). O cale reprezint un ir de caractere care conine,separateprinbackslash(\),numeledirectoarelor dinsuccesiuneaierarhicpnlafiierulncauz(exemplu: c:\My Documents\Gestiune\catalog.doc). OrganizareastandardaPC-urilorincludenconfiguraieo singurdischet(A),unhard-disk(C)iunCD-ROM(D).Volumul fizicalhard-disk-uluipoatefimpritnmaimultediscurilogice numiteipartiii,iarprocesuliniialprincaresegenereazdin volumul unui hard-disk mai multe partiii se numete partiionare. Directoarelesuporturmtoarelecomenzi:citireaconinutului (parcurgere,afiare),schimbareadirectoruluicurent,creareaunui nou director (denumirea), redenumire, mutare, tergere. My Computer,Windows Explorer i Network Neighborhood My Computer i Windows Explorer sunt utilitare sistem de lucru cufiiereidirectoare.Celemaimulteprogramevorfilansateprin shortcut-uri,fiedinmeniulStart,fiedepesuprafaadelucru,cele dou utilitare gsind obiectele crora le sunt ataate scurtturi. ntr-o fereastr Windows Explorer deschis se poate vedea n partea stng ierarhiadedosare;dacunuldindosareestedeschis,npartea dreapt va fi afiat coninutul acestuia. 20 Software de sistem i software de aplicaie Navigarea prin reea se realizeaz cu ajutorul aplicaiei Network Neighborghood,accesibildepesuprafaadelucru.Navigareaprin reea cu Network Neighborhood este similar cu cutarea pe un hard-disklocal,asigurndmobilitateaiintegrareanreeaualocalprin casetele de dialog standard. Operaii executate asupra fiierelor i a directoarelor Principalele operaii executate asupra fiierelor i a directoarelor sunt: QCutareafiierelorcuprogramulSearch(WindowsXP). Pentruagsiunfiiersauundirectoralcruinumese cunoate, se execut urmtorii pai: ose execut clic pe butonul Start, se selecteaz Search i apoi For Files or Folders; oseprecizeazscopulcutrii(Pictures...,Documents,All files and folders). Se pot folosi i caracterele de substituire * i ?) n caseta numelui de fiier sau folder; ose execut clic pe Search pentru a lansa cutarea. Software de sistem i software de aplicaie21 QSelectareafiiereloriadirectoarelorpentruafimutate, redenumitesaucopiate.Selectareasepoaterealizaglobalsau parial.SelectareaglobalpresupunealegereaopiuniiSelect AllameniuluiEdit.Selectareaparialpresupunencadrarea ntr-un dreptunghi a pictogramelor corespunztoare cu ajutorul mouse-ului (butonul drept). QCrearea unui director. Pentru a crea un director pe suprafaa de lucru se execut clic dreapta ntr-un loc liber al suprafeei de lucru (desktop sau alt director) i se selecteaz din meniu New Folder dup care se nscrie numele noului director. Qtergereafiiereloriadirectoarelorsepoaterealizandou moduri: otergerea logic prin care elementele supuse acestei operaii suntnmagazinatenRecycleBin(seefectueazprin apsareatasteiDeletesauprinclicdreaptaiselectarea opiunii Delete din meniul contextual o alt metod este de atragepictogramaobiectuluiideaoaducedeasupra couluidegunoi).Acestetergeripotfirefcute(opiunea RestoredinRecycleBin)sautransformatentergerifizice (tergeri din Recycle Bin). otergereafizic,tergeredefinitivcenumaipoatefi 22 Software de sistem i software de aplicaie refcut (se apas tastele Shift+Delete). QPartajarea(Sharing)sereferlafaptulcundisc, imprimant,directorsaufiiersepoateutilizadectremai muliutilizatoricarelucreaznreea.Aceastapoatefitetip Read only sau Full Acces i presupune utilizarea unor parole (se realizeaz fie prin clic dreapta, fie prin alegerea opiunii Sharing din meniul contextual). QMutareaicopiereafiiereloriadirectoarelorsepoate realizafolosindcomenzileCut(decupare),Copy(copiere), Paste(lipire).Acestecomenzipotfilansate,dupselectarea obiectului corespunztor, prin clic dreapta cu mouse-ul sau prin combinaiiledetaste,Ctrl+X(decupare),Ctrl+C(copiere), Ctrl+V (lipire). Astfel operaia de mutare (Move) se desfoar n succesiunea: selectare surs, Cut, stabilire destinaie, Paste, ntimpce,pentrucopiere,trebuieparcuriurmtoriipai: selectaresurs,Copy,stabiliredestinaie,Paste.Mutarea obiectelorpoatefiefectuatiprinutilizareaprocedeuluiDrag and Drop cu mouse-ul. QRedenumirea fiierelor i a directoarelor se execut prin dublu clicsauclicdreapta(ialegereaopiuniiRenamedinmeniul contextual) pe nume dup care acesta se va putea edita. Software de sistem i software de aplicaie23 Meniul principal Linia cu instrumente standard Linia cu instrumente pentru format Linia de editare Adresa celulei active Meniul principal Linia cu instrumente standard Linia cu instrumente pentru format Linia de editare Adresa celulei active 2. Programare tabelar 2.1. Programul de calcul tabelar Excel Excelesteunprogramdecalcultabelar,carefacepartedin familiadeutilitareMicrosoftOfficepstrnd,ngeneral,aceeai manierdelucru(meniulprincipal,liniacuinstrumentestandard, linia cu instrumente pentru format, etc.). Un program de calcul tabelar (Spreadsheets), numit i "foaie electronic de calcul" este un produs ce cuprinde faciliti de lucru cu tabele, baze de date i posibiliti de reprezentare grafic a foilor decalcul.Programeledecalcultabelarseadreseazutilizatorilor neprogramatoriceprelucreazdatestatistice,financiare, tiinifice,fiind,datoritfunciilorpredefinitepuseladispoziie,un instrumentflexibiliuordenvat.Deasemeneafoileelectronice 24 Software de sistem i software de aplicaie decalculpermitcelemaidiverseoperaiiasuprainformaiilorde pia,preiaudatelecolectateipstratenfiieresaudatecaptate prinintermediulreelelordetransmisie.Celemaimultestudiide piacaresecomercializeazlaoraactualnlume,selivreazn fiiere tip foaie electronic de calcul. Editarea unei foi electronice de calcul se face cu ajutorul tastelor ordinare (litere, cifre, caractere speciale) sau prin combinaii de taste, n pagina logic. Pagina logic este ncadrat n pagina fizic (coala de hrtie, de obicei de format A4) prin margini (dreapta/stnga, sus/jos). LalansareaExcel-uluicursorulseaflnpoziiaHome(colulstnga sus al ecranului i al paginii logice). Excel-uloferposibilitateaeditriisimultaneamaimultor documente,nscrisenmaimulteferestredeeditare.Comenzilede editarepotfilansateutilizndmeniulprincipal(intrarenmeniul principal prin F10sau Alt+litera subliniat) sau butoanele din liniile de instrumente. Comutarea ferestrelor de editare (notate, la prima deschidere, cu Book1, Book2, sau cu numele fiierelor sub care au fost salvate foile electronicedecalcul)presupuneselectareaopiuniiWindow(Alt+W) din meniul principal, n care sunt afiate ferestrele active la un moment dat. DocumentelecaresecreeazsubExcelsuntfiierestocatepe diferitesuporturi(dischet,hard-disc,CD-ROM),avndextensia implicit xls. Cnd se dorete editarea (modificarea) unui document, fiierul corespunztor documentului trebuie copiat n memoria intern -deschidere(Open).Operaiadestocareaunuidocumentaflatn editare, ca fiier, se numete salvare (Save). Software de sistem i software de aplicaie25 ~ Observaie Exist un istoric al ultimelor fiiere editate. Acest istoric poate fi folosit pentru relansarea n editare a acestora. Comenzile mediului de editare Excel ComandaNew(Ctrl+N)permitedeschidereaneditareaunui nou document (lansare prin meniu : File, New). ComandaOpen(Ctrl+O)permitencrcareafiierelorExceln memoria intern (lansare prin meniu : File, Open). ComandaSave(Ctrl+S)realizeazsalvareadocumentelorca fiierepedisc(lansareprinmeniu:File,Save).ComandaSaveAs realizeazsalvareadocumentelorsubunnumediferitdecelcurent (lansare prin meniu : File, Save As). Editeaz un document existent Editeaz un documentnou Inchide editarea documentului Salveaz fiierul sub un alt numeSalveaz fiierulAfieaz coninutul imprimrii Imprim documentul Istoricul documentelor editate Ieire Excel 26 Software de sistem i software de aplicaie ComandaPrint(Ctrl+P)realizeaztiprireadocumentelor editate (lansare prin meniu File, Print). ComandaPrintPreviewarerolulvizualizriidocumentelor editate (lansare prin meniu File, Print Preview). Funcia de imprimare este dependent de imprimanta selectat la instalarea Windows-ului(exist i posibilitatea selectrii ulterioare). Un documenteditatpoatefitiprit.ComandaPrintPreviewofer posibilitatea previzualizrii documentului, n forma n care aceasta va fi imprimatpehrtie,folosindtoateinformaiilorspecificeimprimantei utilizate. ComenzileUndo(Ctrl+Z),Redo(Ctrl+Y)aucascop anularea sau repetarea aciunilor de editare anterioare. Majoritateamediilordeeditarememoreazunistorical ultimeloroperaiuniefectuate,ncepndcuceamairecentdintre ele.FolosindbutonulUndo(prinmeniu:Edit,Undo)sepotanula, secvenial,maimulteaciunianterioare.Existiposibilitatea repetrii ultimilor aciuni efectuate utiliznd Redo(prin meniu: Edit, Redo).ncazulcndaufostiniiateoperaii(deobiceiprin deschidereaunorferestreasociateacestora),cetrebuieanulatese poate apsa butonul Cancelsau tasta Esc. Comanda Exit (Alt+F4) ncheie lucrul cuExcel(prin meniu File, Exit).FunciaClose(lansareprinmeniuFile,Close)finalizeaz editarea unui document. ComandaHelppermitedescriereacomenziloriutilizarea acestora:,exempleidemonstraii,listacomenzilorExcel(Index), ajutor interactiv (Asistent Office), etc. Software de sistem i software de aplicaie27 Foaia electronic de calcul Foaiaelectronicdecalculestempritnliniii coloaneiesteprevzutcuunsistemdecoordonate.Coloanele suntnotateculitere,iarliniilecucifrearabe(tabldeah), interseciileliniiloricoloanelornumindu-secelule(deexemplu celulaG3estepecoloanaGlinia3).Cuajutorulacestuisistemde coordonate o celul este determinat n mod unic. Fiecarecelulpoateconineunuldinurmtoareletreitipuri dedate:untext,unnumrsauoformul.Ultimultipeste "gselnia"problemei.Numereleaflatencelulesuntlegatentreele prinformule,astfelnctdacsemodificconinutuluneicelule, aceasta va afecta n lan multe altele. De exemplu, dac celulele B1, B2,B3,B4,B5,conincifre,sepoateadunaconinutullor,printr-o formul plasatn alt celul: B1+B2+B3+B4+B5 sau SUM(B1:B5). Un program de calcul tabelar ofer zeci de funcii de calcul, att matematice,ctifinanciareistatistice.Acesteapotfi interconectateduptoateregulilematematicii,faptcepermite descriereaunuialgoritmdecalcul,utilitateacalcululuitabelar fiindverificatcavaloareifuncionalitatenmultedomeniide activitate. Instrumenteleprincipaledelucrualeunuiprogramdecalcul tabelarsunttabeluligraficul.Prezentareadatelornform tabelarinformgraficcontribuielaredareaconcentrata informaiilor. Tabelele de date trebuie s fie astfel constituite nct: os asigure o prezentare compact a datelor numerice; osnufiesuprancrcatecudetalii(deseoridoutabele scurte sunt preferabile unui tabel lung); osincluduntitlucompleticlarpentruidentificarea imediat a coninutului lor; os precizeze, dac este cazul, unitile de msur; 28 Software de sistem i software de aplicaie os indice tipul de pre (curent sau constant); osprezintedatelesubformprocentualsaucaindici, atunci cnd este necesar un plus de claritate. Unitateadelucru,pefoaiaelectronicdecalcul,fiindcelula, aciuniledeeditaresedesfoarlaniveldecelulisunt vizualizate n linia de editare. Editareacelulelorarecascopintroducereacelortreitipuride informaie : text, numere, formule. Introducereatextuluipresupunetastareaoricruiirde caractere.Aliniereatextuluisefacelastngacelulei.Esteposibil calungimeatextuluiintrodusntr-ocelulsdepeasc capacitateacelulei,nacestcaztextulaflatnexcesfiindafiat peste celulele urmtoare dac acestea nu sunt vide (n caz contrar se afieaz coninutul acestora). Introducerea numerelor se face cu ajutorul cifrelor, semnelor + i(plusiminus),virguleizecimale(,)ieventuala exponentului (E). Numerele sunt implicit aliniate la dreapta. Dac un numr trebuie s fie tratat ca text este necesar ca mai nti s fie tastat un apostrof (exemplu: '20765). Introducereaformulelortrebuiesnceapprintastarea semnului =(egal). Expresiile de calcul pot s conin : operatori, constante, identificatori de celule, nume de funcii pentru calcul i trebuie alctuite conform regulilor algebrice. Constantele conin valori sub form de numere ntregi (ex: 1,-23),numererealenformatfix(ex:22,31,-12,234), numererealenformatexponenial(ex:12,76E3)saudate procentuale (ex: 125%). Identificatorii de celule permit referirea acestora (ex: A1, D10, A1:E8). Funciile de calcul pot fi : -financiare -statistice Software de sistem i software de aplicaie29 -matematice i trigonometrice -logice Operatorii,mpreuncuordinealordeevaluaresunt descrii n urmtoarea tabel : OperatorNivel ^(exponenial)1 +(pozitiv), -(negativ)2 *(nmulire),/(mprire)3 +(adunare),-(scdere)4 =(egal), (diferit) (strict mai mare) =(mai mare sau egal cu)5 Tasteleutilizatecelmaifrecventpentrudeplasareacursorului sunt: TastaMicarea cursorului sau cu o celul, la stnga sau la dreapta sau cu o linie, mai sus sau mai jos Homepe prima celul din linie PgUpla nceputul ferestrei precedente PgDnla nceputul ferestrei urmtoare Ctrl+Homen colul din stnga sus al foii de calcul Ctrl+Endn colul din dreapta jos al foii de calcul Ctrl+G sau F5la celula specificat Exemplu Foaieelectronicdecalculardcinilorecuaieidegradul2, pentru diferite valori ale coeficienilor a, b, c: 30 Software de sistem i software de aplicaie Coninutul celulelor de calcul E3 :=B4^2-4*B3*B5 (b2 4 a c) E4 :=IF(E3>=0;(-B4+SQRT(E3))/(2*B3);F2) E5 :=IF(E3>=0;(-B4 - SQRT(E3))/(2*B3);F2) celuleleE4,E5,pentrudeterminareardcinilorx1,x2,conin funciadetestareIF(dac)ifunciaSQRT(radical).Dac delta0atunciafieaznumerelereale,ncazcontrarafieaz mesajul complex. 2.2. Editarea foilor electronice de calcul Editarea coninutului unei celule Editarea coninutului unei celule selectate, se poate realiza prin apsarea tastei F2 sau prin poziionare direct, cu ajutorul mouse-ului, n linia de editare numit i formula bar,folosind urmtoarele taste: TastaAciune sau salt cu un caracter, la stnga sau la dreapta Homesalt la nceputul liniei de editare Endsalt la sfritul liniei de editare Backspaceterge caracterul din stnga cursorului Deleteterge caracterul de pe poziia cursorului Shift + sau selecie unul sau mai multe caractere Software de sistem i software de aplicaie31 Coninutulcurentalceluleipoatefivalidatdacseacioneaz tastaEntersaudacseiniiazdeplasareacursoruluintr-oalt celul. Pentru anularea operaiei se poate utiliza tastaESC . Inserarea liniilor i a coloanelor Inserarealiniilorsauacoloanelorsefacentotdeaunabefore (naite)deliniacurentsaucoloanacurent.Operaiadeinserare efectiv se realizeaz prin meniu:Insert Row/Column1. Selectarea unui domeniu de celule Punereaneviden(highlighting)aunuibloc(domeniu)de celulesefacenvedereaexecutriidectreExcelauneiaciuni ulterioareasupraacestuia(copiere,tergere,construireagraficelor, etc.). Selecia unui bloc se realizeaz folosind tastele sgei sau cu ajutorul mouse-ului. Un bloc de celule poate fi alctuit dintr-o singur celul,dintr-oliniedecelule,dintr-ocoloandecelulesauoricare alt poriune dreptunghiular a foii de calcul. Specificarea unui bloc de celule se poate face prinprecizarea primei i ultimei celule din bloc (Ex. B3:B7, D2:E7). Ajustarea dimensiunilor liniilor i a coloanelor Prinlimeacoloaneiseprecizeaznumruldecaractere coninutedeocelulaparinndacesteia.Limeaimplicitaunei coloane este de 8.43 caractere normale. Dac o celul conine text n excesacestaesteafiatpesteceluleleurmtoare,cucondiiaca acesteasnufievide.Datelenumericecaredepesccanumrde caractere limea celulei sunt afiate n format exponenial iar dac i acestmoddeafiarenuesteposibilsetipreteiruldecaractere ###### (depire de format). 1 Inserare Rnduri/Coloane 32 Software de sistem i software de aplicaie Schimbareadimensiuniiuneicoloane/liniisepoaterealizaprin meniu(Format,Column,Width.../Format,Row,Height...)2sau utilizndmouse-ul,princulisarealiniilorgrilpentrucoloanei rnduri. Referine absolute i relative de celul Celulelepotfireferitendoumoduri,moduriledereferire rezultnd din tabelul urmtor : ReferireExemple coloan relativ, linie relativA2 coloan absolut, linie absolut$A$2 coloan relativ, linie absolutA$2 coloana absolut, linie relativ$A2 Oreferireabsolutnseamnopoziiefixnfoaiadecalcul, poziiecarenuesteafectatdemodificrinfoaiadecalcul. Modificrile din foaia de calcul (tergeri de linii i coloane) se reflect i n referinele relative. Copiereaformulelordintr-oceluldecalculnaltcelulde calcul este influenat de modul de referire a celulelor. Toate referirile relativesunt"translatate",ntimpcereferirileabsolutermn nemodificate. Copierea i mutarea coninutului celulelor Copierea coninutului celulelor: se selecteaz celula, coloana, linia sau domeniul, se selecteaz Edit, Copy3 din meniu sau se apasCtrl+C, se deplaseaz cursorul pe locul unde se va face copierea, se apas tasta Enter. Mutarea coninutului celulelor: se selecteaz celula, coloana sau linia sau domeniul, 2 Format, Coloan, Lime / Format, Rnd, nlime 3 Editare, Copiere Software de sistem i software de aplicaie33 se selecteaz Edit, Cut4 din meniu sau se apasCtrl+X, se deplaseaz cursorul pe locul unde se va face mutarea, se apas tasta Enter. Formatarea coninutului celulelor Modul de afiare a coninutului unei celule (afiarea numerelor, alinierea,fontul,aspectulliniilordebordare,umplerea)poatefi schimbat prin meniu FormatCells5, sau Format,Style... Modify6 , n funcie de tipul informaiei pe care-l conine. Funcii de calcul Exceloferposibilitateaefecturiiunorcalculediverseprin funciidecalculfinanciare,statistice,matematiceitrigonometrice, pentrubazededate,etc.Sintaxainumruldeargumenteale acestorfunciiestefurnizatprinacionareabutonuluisauprin meniu Insert, Function...7 2.3. Calcule financiare Funciilefinanciareefectueazcalculeobinuitepentruafaceri, ca de pild determinarea plii pentru un mprumut, valoarea viitoare sau valoarea net actualizat a unei investiii i valorile obligaiunilor sau cupoanelor. Argumentele comune pentru funciile financiare includ:Valoareaviitoare(fv) valoareainvestiieisau mprumutului dup ce s-au efectuat toate plile. 4 Editare, Decupare 5 Format Celule 6 Format Stil Modificare 7 Inserare, Funcie 34 Software de sistem i software de aplicaie Numruldeperioade(nper) numrultotaldepli sau perioade ale unei investiii. Valoareaactualizat(pv) valoareauneiinvestiiisau aunuimprumutlanceputulperioadeideinvestiie.De exemplu, valoarea actualizat a unui mprumut este capitalul de baz care este mprumutat. Rata(rate) ratadobnziisauratadeactualizare pentru un mprumut sau o investiie. Tip(type) intervalullacaresuntefectuateplilen timpulperioadeideplat,cadepildlanceputuluneiluni sau la sfritul acesteia. ~ Observaii Unele funcii financiare se folosesc pentru anuiti. O anuitate constdintr-oseriedepliconstanteefectuatepeoperioad continu(deexempluunmprumutpentruunautoturism,sauun mprumut ipotecar). nfunciiledeanuiti,sumelepltite,cumarfidepozitele pentrueconomii,suntreprezentatedenumerenegative;sumele primite,cumarfiuncecdedividente,suntreprezentateprin numere pozitive. Serecomandconsecvennlegturcuunitileutilizate pentruspecificareaargumentelorrateinper(deexemplu,pentru plilunarelaunmprumutpeunnumrdeani,ratadobnziivafi mpritntotdeaunacu12,iarnpervafinmulitcu12icu numrul de ani). Funcia FV Funcia FV ntoarce valoarea viitoare a unei investiii bazate pe pli periodice i constante i o rat a dobnzii constant. Sintaxa: FV(rate;nper;pmt;pv;type) Software de sistem i software de aplicaie35 oargumentele pv i type pot fi omise; orate - rata dobnzii pe o perioad; onper - numrul total de perioade de plat dintr-o anuitate; opmt-plataefectuatperiodic,neschimbatpedurata anuitii(nmodtipic,argumentulpmtconinecapitali dobnd, dar nu i alte taxe i datorii); opv-valoareaactualizat,sausumaglobalpecareoserie depliviitoareoreprezintnmomentulactual(dac argumentul pv este omis, se consider zero); otypeeste0sau1iindicmomentulcndsuntdatorate plile (dac type este omis, se consider 0). Exemplu O persoan fizic depune 8 milioane lei ntr-un cont de economii cuodobndanualde26%iiplanificsmaidepuncteun milion delei la nceputul fiecreia din urmtoarele 12 luni. Ci bani va avea n cont la sfritul celor 12 luni?=FV(26%/12;12;-1000000;-8000000;1)24.178.497 lei Funcia PV PVntoarcevaloareaactualizatauneiinvestiii.Valoarea actualizat este suma total pe care o reprezint n prezent o serie de pli viitoare. De exemplu, pentru mprumut, suma mprumutat este valoarea actualizat pentru creditor. Sintaxa: PV(rate;nper;pmt;fv;type) 36 Software de sistem i software de aplicaie argumentele fv i type pot fi omise; rate - rata dobnzii pe perioad; nper - numrul total de perioade de plat dintr-o anuitate; pmt - plata efectuat periodic, neschimbat pentru toat durata anuitii(nmodtipic,argumentulpmtincludecapitaldebazi dobnd, dar nu i alte onorarii sau taxe);fv-estevaloareaviitoare,saubalanannumerarlacarese ajunge dup efectuarea ultimei pli (dac fv este omis, se presupune a fi 0 - valoarea viitoare a unui mprumut, de exemplu, este 0);type-este0sau1iindicmomentulcndsuntdatorate plile. Exemplu Caurmareadepuneriicuodobndanualde25%aunei sume,obancreturneazlunar2milioanedeleitimpdecinciani. Care este valoarea acestei sume?=PV(25%/12;5*12;2000000)-68.140.028 lei Funcia NPER FunciaNPERfurnizeaznumruldeperioadepentruo investiiebazatpepliperiodiceconstanteioratconstanta dobnzii. Sintaxa: NPER(rate; pmt; pv; fv; type) Software de sistem i software de aplicaie37 argumentele fv i type pot fi omise; rate - rata dobnzii pe o perioad; pmt - plata fcut n fiecare perioad, neschimbat pe parcursul anuitii (tipic, pmt conine capital i investiii, dar nu i alte onorarii sau taxe); pv-valoareaactualizat,sauvaloareaglobalpecarear reprezenta-o n acest moment o serie de pli viitoare; fv-estevaloareaviitoare,sauobalannnumerar,obinut dupefectuareaultimeipli(dacfvesteomis,sepresupuneafi egal cu 0 - valoarea viitoare a unui mprumut, de exemplu, este 0). ~ Observaie Valoareareturnatestedetipreal,deaceeaaceastatrebuie rotunjit. Exemple 10 Dup cte luni se va atinge un sold propus de 30 milioane lei pentrudepunerilunarede1,5milioaneleiilaoratadobnziide 25% ? =NPER(25%/12;-1500000;-30000000)16,89 17 luni 2otiindsumalunarcaresepoateinvestiiratadobnzii oferitdeobancoarecaressecalculezecteratesuntnecesare pentru a se atinge soldul propus: 38 Software de sistem i software de aplicaie Coninutul celulelor de calcul E1 :=-NPER(B2/12;-B1;-B3) E2 :=ROUND(E1;0) E3 :=FV(B2/12;E2;-B1) A6 :=1 B6 :=D6 C6 :=0 D6 :=$B$1 E6 :=D6 A7 :=A6+1 B7 :=B6+C7+D7 C7 :=B6*$B$2/12 D7 :=$B$1 E7 :=E6+D7 coninutulcelulelordindomeniulA8:E20seobineprincopierea rndului 2 din tabel (linia 7) Funcia PMT PMTcalculeazplatapentruunmprumutbazatpepli constante i o rat constant a dobnzii. Sintaxa: Software de sistem i software de aplicaie39 PMT(rate;nper;pv;fv;type) argumentele fv i type pot fi omise; orate - rata dobnzii pentru mprumut; onper - numrul total de pli pentru mprumut; opv-valoareaactualizat,sausumatotalpecareo valoreaznprezentoseriedepliviitoare,denumiti capital de baz; ofv-valoareaviitoare,saubalanannumerarlacarese ajungedupefectuareaultimeipli(dacfvesteomis,se presupune a fi zero, ceea ce nseamn c valoarea viitoare a mprumutului este zero); otype-este0sau1iindicmomentulcndsuntdatorate plile. Exemplu Ct trebuie s economisii lunar ca, dup 10 ani, contul n banc s fie de 150 milioane lei la o dobnd lunar de 1% ? =PMT(1%;-10*12;-150000000) -652.064 lei Funcia IPMT IPMTntoarceplatadobnziipentruoperioaddat,pentruo investiiebazatpepliperiodiceconstanteioratconstanta dobnzii.Sintaxa: 40 Software de sistem i software de aplicaie IPMT(rate;per;nper;pv;fv;type) argumentele fv i type pot fi omise; rate - rata dobnzii periodice; per-perioadapentrucaresecalculeazdobndacuprinsn intervalul [1, nper]; nper - numrul total de perioade de plat dintr-o anuitate; pv-valoareaactualizat,sauvaloareaglobalpecarear reprezenta-o n acest moment o serie de pli viitoare; fv-valoareaviitoare,saubalanannumerarobinutdup efectuarea ultimei pli (dac fv este omis, se presupune a fi egal cu 0 - valoarea viitoare a unui mprumut, de exemplu, este 0); type-este0sau1iindicmomentulcndsuntdatorate plile (dac type este omis, se consider 0). Exemplu Careestedobndadatoratnaldoileaanpentruunmprumut de 100 milioane de lei pe trei ani la o rat a dobnzii anuale de 30% ? =IPMT(30%;2;3;100000000) - 22.481.203 lei 2.4. Tabele de decizie Untabeldedecizieesteozondecelulecarearatmoduln caremodificrileanumitorvalorireferitenformuleafecteaz rezultateleformulelor.Tabelelededecizieoferfacilitateadea calcula variante multiple ale unei operaii i un mod de a vizualiza i Software de sistem i software de aplicaie41 compara rezultatele (prognozarea valorilor cu ajutorul analizei: ce se ntmpldacWhatIf).Acestetabelededateseconstruiescpe baza unei formule avnd ca date de intrare una sau dou valori numite celule de intrare (prin meniu: Data Tables...)8: Tabelelededeciziecuovariabil(unsingurfactorde influen)preiaudatedispusepecoloane(linii)letrecprin formuladecalculileafieazpecoloane(linii).Pentruafiarea unorrezultatepecoloaneseselecteazdomeniulconinnd coloanaintrriloriarezultatelor(inclusivformula)dupcarese completeaz caseta Column input cell9 cu adresa celulei de intrare: Tabelelededeciziecudouvariabile(doifactoride influen)preiaudatedispusepeliniiicoloane,letrecprin formula de calcul i le afieaz tabelar. Pentru afiarea rezultatelor 8 Date, Tabel 9 Celul de intrare pe coloan FormulaCelula de intrare Re-zul-ta-te I n t r r i42 Software de sistem i software de aplicaie Formula Celula de intrare pe linie Rezultate Celulade intrare pe coloan Intrr iI n t r r ise selecteaz domeniul corespunztor al intrrilor i al rezultatelor (inclusivformula)dupcaresecompleteazcaseteleRowinput celliColumninputcell10cuadreselecelulelordeintrarepentru linii i coloane: Exemplu Pentru un mprumut de 225 milioane de lei se ramburseaz lunar anumite sume. tiind c valoarea la zi a ratei dobnzii anuale este de 40%icvaloareamaximestimataacesteiapentruurmtoriiani este47%ssecalculezeplilelunarepentrudiversevalorialeratei dobnzii n situaia n care plile pot fi ealonate pe un numr de3, 4 sau 5 ani. 10 Celul de intrare pe rnd, Celul de intrare pe coloan Software de sistem i software de aplicaie43 Sevaconstruiuntabeldedatecudouvariabile.Celulade intrare pentru coloan este C5 iar pentru linie este C4. Formula de calcul (n B8) va conine funcia PMT. 2.5. Tabele de date Tabelele de date reprezint un grup de date organizate pe linii ipecoloane(bazededaterelaionale),astfelnct,principalele elemente care definesc un tabel de date sunt: nregistrrile(articole,records),entitateadelucruabazei de date. Cmpurile(fields),informaiiledistinctedincadrulunei nregistrri. Liniadeantet(headerrow)carepermiteidentificarea informaiilor din cadrul unei nregistrri. Analogiacuuntabelobinuitconstnidentificareaunei nregistrri cu o linie, a coloanelor cu cmpurile tabelului de date, iar a capului de tabel cu linia de antet. 44 Software de sistem i software de aplicaie Dupdefinireastructuriiunuitabeldedate,ceeacenseamn scriereaetichetelorprincaresevoridentificacmpuriletabeluluide date, se poate trece la definirea coninutului. Datele se pot introduce n celule inndu-se cont de semnificaia lor. ~ Observaii Eticheteleprincaresuntprecizatecmpuriletabeluluidedate trebuiesfiedifereniatenmodcorespunztor.Dacuntitlude coloantrebuiescrispemaimulterndurisepoatefolosi combinaiadetasteAlt+Entersausepoateutilizaopiunea Format,Cells...11Opiuneamenionatpermitecantab-ul Alignment (aliniere) s se fac precizri legate de afiarea textului cum ar fi: oaliniereatextuluipeorizontalsaupevertical (Horizontal, Vertical), oscrierea multirnd (Wrap text), oadaptareadimensiuniitextuluiladimensiuneacelulei (Shrink to fit), ocontopirea mai multor celule (Merge cells), oorientarea direcional a textului (Orientation). datele de pe coloan trebuie s fie de acelai tip; liniile (coloanele) nu trebuie s fie goale sau ntrerupte; dateledetiptextnutrebuiesnceapcuspaiu(sepotcrea probleme la cutarea sau sortarea n list); pentruauuracitireatabeluluiesterecomandataseformata coloanele (cmpurile) n mod diferit. Prelucrarea tabelelor de date Excel ofer o posibilitate comod de a efectua prelucrri asupra nregistrrilor,prinutilizareaformularuluidedate(opiuneaData, Form12 din meniul principal). 11 Format, Celule 12 Date, Machet Software de sistem i software de aplicaie45 Trece la nreg. urmtoare AdaugTrece la nregistrarea precedent Cauto nregistrare conform unui criteriu tergeAnuleaz Cmpurile tabelului de date Prelucrare Coninutul nregistrrii curenteCondiiadebaz,pentruiniializareauneiprelucrriadatelor constituite n tabele de date este de a seleciona tabelul baz de date (deobiceiacestasepersonalizeazprinFormat,AutoFormat...13). Asupra tabelului de date se pot executa anumite operaii cum ar fi: 10CutareaprinformularuldedateiopiuneaCriteria (criterii). 20Sortarea.Decelemaimulteoridateletrebuieprelucrate ntr-oordinediferitdeceancareaufostintrodusentabelulde date. Procedeul de ordonare a tabelelor de date, dup diferite criterii, numitecheidesortarepoatefirealizatprinmeniu(Data,Sort...)14. Ordonareapoatefiascendentsaudescendent.Potfiselectate, dreptcheidesortare(cheidesortareprimaresausecundare) cmpurile tabelului de date. Se pot utiliza, de asemenea i butoanele de sortare rapid din bara de instrumente standard: 13 Format, Autoformatare 14 Date, Sortare 46 Software de sistem i software de aplicaie 30Filtrarea(seleciapeorizontal)carereprezint posibilitatea de a introduce n prelucrare doar datele care ndeplinesc oanumitcondiie.Pentruaputearealizaseleciasepoatefolosi opiunea Data, Filter15 din meniul principal. Filtrarea se poate realiza peovaloareaanumitcuprinsnunuldincmpuriletabeluluide date (AutoFilter)16 sau poate fi personalizat prin criterii (Data, Filter) acionndsgeatadederularepentruintroducereaopiuniide filtrareparticularizat(Custom),carepermiteprecizareacondiiilor logice: Is Greater Than (mai mare dect), Equals (egal cu), Does Not Equal (diferit de), Begin With (ncepe cu), etc. ~ Observaie Pentruareafiantreagalist(toatenregistrrile)se selecteaz(Data,Filter,ShowAll),iarpentruadezactiva opiunile AutoFilter se selecteaz Data, Filter, AutoFilter (astfel sevareafiavechiulmoddeafiareallistei,frsgeilede derulare). 15 Date, Filtrare 16 Filtrare automat Software de sistem i software de aplicaie47 ~ 40Interogareacarereprezintposibilitateaobineriiunor informaii statistice din tabelul de date cum ar fi totaluri, subtotaluri, contorizri, etc. 2.6. Grafice (diagrame) Dateledintabeledevinmaiconvingtoareatuncicndsunt prezentatesubformdehistograme,diagramecirculare,grafice liniare,etc.Mediilederealizareafoilordecalculelectronicconin faciliti de redare grafic a tabelelor. Construirea unui grafic pornind de la un tabel dat, presupune urmtoarele etape : 1oAlegerea tipului de grafic: ao linii (lines) bo bare(bars) co stiv de bare (stacked bars) 48 Software de sistem i software de aplicaie do diagrame circulare (pie) 2oAlegereazonelordintabelncaresegsescseriilede date,caresedorescafireprezentateiseriadedatecareva constituii axa orizontal a graficului (de regul date temporale - ani, zile, etc.). 3oAlegereadatelorcevorfimarcatepeaxavertical(de regul cantiti, preuri, etc.). 4o Alegerea titlurilor axelor i a titlului graficului. 5oStabilirealegendeloriaaltordetaliicarecontribuiela claritate reprezentrii grafice. 6oAlegereadatelorcarevorfimarcatecuvalorinclarn interiorul graficului. ~ Observaii pentruaputeastabilicorelaiintrediverseseriidedatese recomand reprezentare simultan pe acelai grafic a unui a mai multor serii de date, dar nu a mai mult de ase; marcarea axelor, scrierea titlurilor i folosirea legendelor; folosirea,dacestenecesaridentificareaunorvaloripe grafic,aliniilorparaleleverticalecareprelungescgradaiile verticale; marcarea valorilor reprezentative pe grafic; CreareaunuigraficnExcelncepecuspecificareadatelor (seriilor)cevorfireprezentateipresupuneselectareablocurilorde datenumericedinfoaiaelectronicdecalcul.Liniiledincadrulunui bloc selectat constituie, de obicei, seriile. Software de sistem i software de aplicaie49 Etapele realizrii unui grafic : 1o Se selecteaz seriile; 2o Se fixeaz colul stnga-sus al zonei unde va fi afiat graficul; 3o Se selecteaz Insert, Chart...17 4o n fereastra Chart Wizard (tipuri de diagram)se alege tipul de grafic. Componenteleunuigraficsuntconstiruitedinobiecteipotfi modificateprininstrumentedetipChart(titlulgraficului,denumirea axelor,etichetareadatelor,legende).Pentruaceastaestenecesarca opiunea Chart s fie activat (prin meniu View, Toolbars, Chart)18. Pentru a modifica oricare din obiectele care constituie un grafic sepoateacionafolosindlistaderulantChartObjects(obiectedin diagram)sau,maisimpluprindublucliccumouse-ulpeobiectul vizat. 17 Inserare Diagram 18 Vizualizare, Bare de instrumente, Diagram Formatarea graficului Tipul graficuluiLista derulant Chart Objects 50 Software de sistem i software de aplicaie 3. Internet Ce este INTERNET-ul ? INTERNETesteceamaimarecoleciedereeledecalculatoare,n sistemdescentralizatcareadevenitcelmaipopularmijlocdeschimbde informaii.PrinintermediulINTERNET-ULUIabonaiitrimitiprimesc corespondencomercial,particular(e-mail),angajeazdiscuiidegrup peoricetem(grupuridediscuii),oferserviciisauprimescoferte,se informeaz din domeniul comercial, marketing, cultur, tehnic etc. INTERNET-ultrebuievzutcaoreeaglobalformatdinmiide reeledecalculatoareaparinnddiverselorinstituiiguvernamentale, universiti,companiiprivate,serviciiinformaionalecomercialeprecumi abonai individuali. Oricine poate s aib acces la informaiile oferite, gratuit saunschimbulunortaxe.BibliotecaCongresuluiSUA,deexemplu,ofer gratuit accesul la cele 100 milioane de obiecte din colecia sa - cri, filme, hri, partituri, fotografii. TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol)este protocoluldetransmisieutilizatdeINTERNET.ReeauaINTERNETdinSUA esteCIX(CommercialINTERNETExchange)iarnEuropaEUNet.Pentrua utilizaCIXsauEUNetutilizatorultrebuiesfiemembrualINTERNET.Un instrumentoferitdeINTERNETesteMosaic,ointerfagraficcepermite utilizatorilorsvizionezefilme,imaginifotograficesautext,nsoitede sunet.Multefirmedinlumecomercializeazsoftwarepentruaccesulla INTERNET. Noile sisteme de operare pentru PC-uri ncepnd cu Windows'95, WindowsNT,Unixincorporeazmodulesoftwarenecesareconectriila INTERNET. Toi utilizatorii de PC-uri pot comunica ntre ei, n mod text sau video/audio.Astfelaceastreeamultimediadevineomagistral informaional. Cine guverneazINTERNET-ul ? Nu exist o autoritate central pentru ntreg INTERNET-ul. Acesta nu arepreedini,directorisauresponsabilicufuncionareasa.Reelele constitutivepotaveapreediniidirectoriexecutivi,darnuexisto autoritatecentralpentruntregINTERNET-ul.Nuexistniciofirm INTERNETInc.carescolectezepliledelatoatereeleleINTERNETsau de la utilizatori. n schimb toat lumea pltete pentru partea sa. Exist un mit c INTERNET-ul este gratis, dar adevrul este c cineva pltete pentru fiecare conexiune. De multe ori aceste pli nu sunt date de utilizatori, ceea ce d iluzia de acces gratis. Reeleleseadunidecidcumsseconectezempreun,apoi creeazfonduripentruacesteinterconexiuni.Uncolegiuoriocorporaie pltete pentru conectarea sa la o reea regional, care la rndul ei pltete pentru un furnizor naional pentru accesul la o reea internaional. Autoritateaultimprivitoareladireciancaresevandrepta INTERNET-ul revine Societii INTERNET sau ISOC. ISOC este o organizaie de voluntari al crei scop este s promoveze un schimb global de informaie prinintermediultehnologieiINTERNET.Eastabileteunconsiliuformatdin Software de sistem i software de aplicaie51 membriimaivechiaiINTERNET-ului,careareresponsabilitateaconducerii tehnice i a direciilor ctre care se va ndrepta INTERNET-ul. UtilizatoriiINTERNETipotexprimaprerileprinintermediul INTERNET Engineering Task Force (IETF), alt organizaie de voluntari care se ntlnesc regulat pentru a discuta probleme tehnice i de funcionare ale INTERNET-ului. Cine sunt utilizatoriiINTERNET ? Peste50%dinactivitileINTERNETsuntcomerciale,management, reclamimarketing.Clieniiceimaiimportaniaudevenitbncile, companiiledepublicitate,publicaiile,companiiledeconsultani avocatur,companiiledevnzriprincoresponden,companiile specializatenstudiidemarketing,ageniideinformaiicomercialei publice. PentrucautilizatoruldeserviciiINTERNETspoatdesfurao activitate susinut este necesar s posede un calculator, eventual modem-linie telefonic individual, software de conectare. Utilizare Internet E-MAIL.Prinpotaelectronicsepoaterealizaschimbuldemesaje,ce reprezintdocumentescrise,cutoiabonaiiINTERNETdinntreagalume. Spredeosebiredemijloaceleclasiceschimbuldemesajesepoateface aproape instantaneu, eliminndu-se riscul pierderii. FAX.Fax-uriletransmiseprinINTERNETvorputeafirecepionaterapid (faxuriletransmiseinterurbansepltesclatarifultelefoniclocal,datorit conectrii la un nod local). CulegereadeinformaiidinINTERNET.nINTERNETinformaiilese gsescsubformdefiierecapaginiWEB.Apelareafiierelorsefacecu ajutorulunorprogrameFTP(FileTransferProtocol).Prinaceast metod, se poate face transferul de fiiere spre i dinspre orice server legat laINTERNETlatarifetelefonicelocale.PaginileWEBsuntdocumentece conintexteiimagini.Utilizatorulipoatedefinitemacelintereseaz, aceste programe putnd cuta pe toate serverele legate la INTERNET toate informaiile legate de tema cutat. Publicitate n INTERNET. INTERNET-ul d posibilitatea utilizatorului de a seprezentacuajutoruluneiasauamaimultorpaginiWEB(texte,poze, grafice, animaii, sunete) i prin aceasta s se fac cunoscut. Comerul prin INTERNET. La paginile de prezentare (ale firmei proprii de exemplu) se pot aduga i cataloage de comand pentru produse. Pe baza acestoraoriceclientpoates|faccomenziprincompletareaunuiformular aflatpeaceeaipaginWEB.Dupcompletareaformularuluiacestaeste transmis prin INTERNET, iar comanda poate fi onorat n scurt timp. Conferinele tematice (FORUMS). n prezent exist un numr mare de forumuriorganizatedupcelemaidiversecriterii,aderarealaaceste forumuri fiind liber. Discuii prin INTERNET. Prin INTERNET se pot purta discuii libere cu toi cei care sunt conectai la acest sistem. 52 Software de sistem i software de aplicaie 3.1. Structura reelei Internet Internet-ulesteoreeaglobalformatdinmiidereelede calculatoareaparinnddiverselorinstituiiguvernamentale, universiti,companiiprivate,serviciiinformaionalecomerciale precumiabonaiindividuali.Conectareafizicacalculatoarelorla reeapoatefirealizatprinlinietelefonic(analogicsaudigital), prin cablu direct, prin radio sau prin satelit. InformaiaestestocatnInternetsubformdesite-uri (pagini).Calculatoareledinreeacapabilesfurnizezeinformaiise numescServer(sauHost).Interconectrilentrediverselegrupuri de calculatoare se fac cu ajutorul dispozitivului numit Router. PrincipiuldefuncionarealInternet-uluiesteceldenumit principiul client - server (un utilizator trimite cereri ctre server iprimeteservicii).PentruaaccesainformaiepeInternet utilizatorul folosete un program client (cum ar fi un browser), n timp ce server-ul trebuie s ruleze un program server, cele dou programe fiind dedicate aceluiai serviciu de Internet. InternetServiceProviders(ISP)suntcompaniifurnizoare deserviciiInternet.ConectarealaunISPsepoaterealizaprinlinii telefonice(viamodem)saualteconexiuni(radio,satelit).Protocolul de transmisie este TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Program client Web (browser, navigator, viewer) Programserver Web ProtocolDocument Web Internet Software de sistem i software de aplicaie53 Servicii Internet ServiciuDescrierea serviciului E-mailPota electronic. Permite trimiterea i recepionarea mesajelor de la ali utilizatori de Internet. Gopher Un instrument de cutare ce permite utilizatorilor s desfoare operaii de localizarea a informaiilor printr-un sistem adecvat de meniuri. Este nlocuit treptat de WWW. FTPFile Transfer Protocol. Reprezint un sistem ce permite utilizatorilor transferul de fiiere de pe un calculator pe altul. Usenet news Un sistem distribuit de buletine informaionale referitoare la un anumit subiect, pentru schimbul de articole ntrediverse grupuri de utilizatori (newsgroup uri). WWWWorld Wide Web (prescurtat Web). Accesat utiliznd un browser de Web cum ar fi Netscape Navigator sau Internet Explorer, pentru cutarea i afiarea informaiei stocate pe Internet. IRCInternet Relay Chat(conversaie pe Internet). Este un sistem de discuii ce permite utilizatorilor s converseze online. TelnetEste un sistem ce permite conectarea la alte calculatoare i rularea unor aplicaii sau accesul la fiiere aflate pe aceste sisteme. Adrese Internet DeidinpunctdevederetehnicWorldWideWebestedoaro poriunealnternet-ului,acestapermiteaccesullatotmaimulte servicii.Web-ulreprezintocombinaientreTCP/IP,protocolulde transmitereadocumentelornreea,cuometodcompletnoude localizare i acces la documentele aflate pe diverse reele. Mecanismul de localizare a informaiilor transmise prin reeaua Internetutilizeazunirdecaracterenumitlocalizatoruniversal deresurse(URL-UniversalResourceLocator),careidentific numele i adresa fiecrui document disponibil n Web: QTipulprotocoluluideserverutilizatnlocaia 54 Software de sistem i software de aplicaie documentului.Unserverconfiguratspecialpentru documenteleWebutilizeazprotocoluldetransferal hipertextelor (HTTP Hyper Text Transfer Protocol). QTipul site-ului, n general WWW, FTP sau Gopher. QAdresacalculatoruluigazd(numeleunuiserver) constituit din: osubdomeniu(ngeneralnumeleuneireele,alunei universiti sau al unei firme); odomeniu-abrevieridin2sau3literealeinstituiei, organizaieisauriicaredeinedomeniulrespectiv (com, edu,net, ro) QLocaiaunuidocumentnreeauarespectiv(directoarei subdirectoare, urmate de numele fiierului). Exemplu: http://www.microsoft.com/msoffice/train_cert/word.htm Protocol: http Tip site: www Subdomeniu: microsoft Domeniu: com Document: msoffice/train_cent/word.htm UndocumentdinWebconineunhypertext(text,grafic, audio, video) i are asociat o adres care permite accesul la acesta directdinaltedocumentecuajutorullimbajuluidemarcareHTML (Hypertext Markup Language). De la un document la altul este creat olegtur(Hyper-Link)subformaunorcuvintesubliniate. Efectuarea unui clic pe o legtur iniiaz ncrcarea documentului de pe calculatorul gazd al acestuia. 3.2. Instrumente Web Browser UndocumentdinWebsenumetepaginWeb.UnBrowser(Navigator, Viewer) este un pachet deschis i integrat de software pentruInternet,carefurnizeazunsetcompletdeinstrumente integratepentrutoatecategoriiledeutilizatori,delaservicii Software de sistem i software de aplicaie55 Back Forward Stop History MailPrintAddress elementare(transmitereamesajelore-mail,afiareadepaginiWeb, deplasareantrediferitesite-uriWeb,salvarea,transferul,copierea sautiprireadocumentelorgsite,evidenalocurilorvizitate)la funcionaliticomplexepentruconferine,difuzarenreeaicreaii Web. Cele mai utilizate navigatoare sunt: Internet Explorer, Netscape Comunicator,Opera,Mozilla,etc.Produseleofere-mailintegrati servicii de tiri (nouti), marcaje de pagin pentru nsemnarea site-rilorinteresante,facilitidesecuritatepentruapreveniaccesul neautorizatlainformaiidespreutilizatori,precumialtetrsturi care faciliteaz navigarea prin Web. Afiarea documentelor asociate (alctuind un site) n spaiul de afiarealbrowser-uluincepentotdeaunadelapagininiial (homepage).NavigareanWebpresupuneutilizareaunoropiuni care s permit executarea unor operaii cum ar fi: Introducere adresei documentului n caseta Address. Trecerea la afiarea paginii anterioare sau urmtoare (Back, Forward). 56 Software de sistem i software de aplicaie Mrirea spaiului de afiat la ntregul ecran (Fullscreen). Folosireaistoricului(History),olistacelormairecente pagini Web vizitate, pentru selecia adreselor. ntreruperea transportului paginii aflat n curs de ncrcare (Stop). Imprimarea documentului (Print). Folosirea serviciilor de e-mail (Mail). Instrumente de cutare Un instrument de cutare (numit i motor de cutare) este oaplicaiedinWebcarepermitecutareaanumitorsite-uriWebpe bazaunorcuvintesauconceptecheie.Motoareledecutare(ex. Altavista, Google) utilizeaz un program numit spider (robot) care se deplaseazautomatprinstructurahipertextaWeb-ului,gseteun document, apoi identific toate documentele referite de primul. Dup regsirea documentelor, acestea sunt trecute ntr-o list de index prin care utilizatorul este dirijat spre pagina Web corespunztoare. NavigareaprinWebnecesitcunoatereadiferitelor instrumente de cutare disponibile i a particularitiloracestora.De exemplu, Yahoo este organizat dup subiect, deci este foarte potrivit pentru cutarea unor colecii de resurse legate de un singur subiect. Fiecareinstrumentdecutareesteprevzutcupropriileregulide dirijareaunuiprocesdecutare(deaceeaserecomandcitirea fiierelor de Help disponibile n homepage-ul instrumentului).CelmaipopularmotordecutareesteGoogle.Google utilizeaztehnicisofisticatedecutarepentruagsipaginilecare suntimportanteirelevante.Deexemplu,cndGoogleanalizeazo pagin, urmrete ce relevan au inclusiv legturile din acea pagin. Deasemenea,Googlepreferpaginilencaretermeniicutriisunt unii lng alii. Caracteristici Google: o"i" este implicit. Google afieaz doar paginile care includ toi termeniicutrii.Nuestenecesarincludereaunui"and"ntre termeni. Pentru a rafina cutarea, se pot aduga ali termeni. oCuvintestop.Googleignorcuvinteicaracterecomune, cunoscute drept cuvinte stop. Google sare automat termeni ca "http" Software de sistem i software de aplicaie57 i".com",caianumitecifresauliteresingulare,deoareceaceti termenirareoriajutlarafinareacutrii,nschimbopotncetini semnificativ. oSemnul"+"estefolositpentruaincludecuvintestopn cutare.Estenecesarincludereaunuispaiunaintedesemnul"+" (se poate, de asemenea, include semnul "+" n cutri frazale). oFiecarerezultatGoogleconineunulsaumaimultecitatedin pagina web, care arat cum apar termenii cutrii n context. oFamilia cuvntului. Pentru a furniza cel mai bun rezultat, Goolge nucautdupfamiliadecuvinteinicinusuportcutareparial. Altfelspus,Googlecautexactcuvntulintrodus.Cutarea"googl" sau "googl*" nu va conine "googler" sau "googlin". oGooglenufacediferenntremajusculeiminuscule.Toate literele,indiferentcumsuntacesteaintroduse,vorficonsiderateca minuscule.Deexemplu,cutridup"google","GOOGLE"i "GoOgLe" vor da aceleai rezultate. oCutrile Google sunt insensibile la accente i diacritice. Adic, [Muenchen]i[Mnchen]vorgsiaceleaipagini.Pentruaseface discriminarentreastfeldecuvinte,sepoatefolosisemnul+,can [+Muenchen] fa de [+Mnchen]. O alt metod folosite de cutare a informaiei Web (Altavista) esteprincuvintecheie(keywords).Potfiutilizatecuvinte,fraze saucuvintecheiecompusecuajutorulunoroperatori:+(plus),- (minus) sau * (asterisc). Frazele de cutare trebuie delimitate prin (ghilimele). Exemple, pentru cuvintele Mona Lisa: mona lisaGsete documentele care conin ambele cuvinte n oricare variant cu majuscule(Mona, MONA, liSA, Lisa). Mona LisaGsete documentele care conin cuvintele Mona Lisa fr a lua n considerare variante cu majuscule. 58 Software de sistem i software de aplicaie +mona +lisaCaut documentele care conin cuvintele fr a ine cont de ordinea n care apar (a nu se lsa spaiu dup semnul plus). "Mona Lisa"Cutare dup fraz (coninutul frazei este respectat ntocmai). +"Mona Lisa" -Louvre Gsetedocumentele care conin fraza"Mona Lisa" dar care nu conin cuvntul "Louvre". + Mona +Lis* Caut documente coninnd cuvntul Mona i oricare cuvnt care ncepe cuLis (asteriscul are semnificaie de orice). Instrumenteledecutarepotpuneladispoziiautilizatorilori opiuni de cutare mai complexe Advanced Search, folosind operatori logici (AND, NOT, OR) sau identificatori de domeniu i adrese Web.Exemple: cars AND bmw AND mercedes Gsete documentele care conin aceste cuvinte innd cont de ordinea n care sunt scrise (primul este cars). (bmw AND mercedes) AND NOT (used OR ferrari) Caut documentele care conin cuvintele bmw i mercedes dar care nu conin used sau ferrari Domain:gov AND nuclear power plant* Limiteaz cutarea la domeniu guvernamental cutnd fraza nuclear power plant (sau nuclear power plants). Golf AND Monterey AND url:golf Limiteaz cutarea la paginile care includ fraza Golf Montery i la adresa web golf. Software de sistem i software de aplicaie59 3.3. Pota electronic Fiecareutilizator(user)carefoloseteserviciuldepot electronicareocutiepotalpstratpeserver-ullacareare deschis contul (account number). Adresa cutiei potale este de fapt identificatorulutilizatoruluidee-mailiestestabilitdectre administratorul de ISP sau poate fi obinut de pe site-urile care ofer serviciigratuitedee-mail(cumarfiyahoo.com,hotmail.com). Accountnumberestecompusdinnumeleutilizatoruluiurmatde [email protected]: [email protected] Dispunnddeuncont(cutiepotal)dee-mailsepottrimite saurecepionamesaje(corespondenelectronic)folosindun programspecializatpepotelectronic(MicrosoftOutlook, NetscapeMessenger,Eudora,etc.).Accesullapropriacutiepotal presupune declinarea identitii de ctre utilizator, printr-un dialog cu server-ul,caresolicit:numeleutilizatoruluiiparoladeidentificare (aceasta nu apare vizibil cnd se tasteaz de ctre utilizator). Unmesaje-mail,fiecesterecepionat,fiecesteexpediat, are urmtoarele componente: adresa e-maila expeditorului (From); adresa e-mail a destinatarului (To); dataioralacareafostemis(suntcompletateautomatde ctre sistem); subiectul (titlul) mesajului (Subject); coninutul (textul propriu-zis) mesajului. Recepionareamesajelorsositeserealizeazprincomanda explicitpusladispoziiedeprogramuldee-mail(GetMessage, SendandReceive,Retrieve,CheckMail,).Dacs-arealizat corectconexiunea,mesajele(scrisorile)vorfitransportatedepe server pe calculatorul client.

60 Software de sistem i software de aplicaie Trimitereaunuimesajseiniiazdinprogramuldee-mail printr-ocomanddegenulNewMessageipresupunenprimul rnd completarea casetei To: cu adresa destinatarului. Acelai mesaj poatefitrimismaimultedestinaiidac,ncmpuldeadrese,se scriuadreseleseparateprin;(punctivirgul).CmpurileCc: (Carbon copy, copie la indigo) i respectiv BCc: (Blind Cc) realizeaz copiereamesajului,acestadinurmfcndduplicareafrca destinatarul principal (cel nscris n cmpul To:) s-i dea seama c mai sunt i ali destinatari. O dat compus mesajul, se poate expedia princomandaSend,disponibildinbaradeinstrumentea programului de pot electronic. Scrisorile recepionate sau trimise sunt stocate ca fiiere, ntr-o structur de directoare care conine: directorul Inbox scrisori recepionate; directorul Outbox scrisori care urmeaz a fi trimise; directorul Sent Items scrisori trimise; directorulDeletedItems(Trash)scrisoritrimisesau recepionate terse (dar nu eliminate definitiv). Pelngposibilitilederecepionaresauexpediereamintite anterior, programele de e-mail ofer i alte faciliti cum ar fi: Attachment:posibilitateadeaanexamesajuluifiiere(prin comandaAttachFile,InsertFile),careajungladestinaie exact n forma n care au fost trimise. Forward: reexpedierea mesajului curent (cel citit) ctre o alt adres e-mail. Reply:ometoddearspundelamesajulcurent:programul creeazimediatunmesajnouncarecompleteazautomat cmpuldestinaiecuadresaexpeditoruluimesajuluioriginal, cmpul de subiect cu subiectul mesajului, precedat de particula Re:i,eventual,includenzonamesajuluipropriu-zisi mesajul iniial. Software de sistem i software de aplicaie61 3.4. Comer electronic Comerulelectronicesteotranzaciefinanciarpentruun produssauserviciu,efectuatprintr-oreeadecalculatoare (Internet).Comerulelectronic,adeseacunoscutsubdenumireade e-com-merce", devine pe zi ce trece o necesitate, astfel nct multe companii au fcut din acesta o parte important a activitii lor.

Comerul electronic se mparte n dou categorii: Comerelectronicdeconsum(cumprturipeWeb). Comerulelectronicdeconsumconstnvnzareadebunurii servicii direct ctre clieni persoane fizice. Printre exemple se numr vnzriledesoftware,nregistrrimuzicale,calculatoare, electrocasnice, cri, etc. Comer electronic ntre firme. Comerul electronic ntre firme presupunetranzaciintredoucompanii.Acesttipdecomer reprezint,practic,ceamaimarepartedinpiaacomerului electronic.Precursorulacestuitipdetranzaciiestesetulde standardeEDI-ElectronicDataInterchange(Schimbelectronicde date). Sistemul EDI are o prezen important n universul corporativ iguvernamental,undezilnicsefacelectronicmultetranzacii.Pe viitor,acesttipdecomervafiderulatdecompaniilecapabiles accead la irurile web ale altor companii pentru a comanda produse, a vizualiza nivelul stocurilor, a face verificarea comenzilor i a efectua manual sau automat achiziii de materiale. Comerulelectronicnuaajunsnclafructificareantregului supotenial.Doaromicpartedinfirmei-aupusnpractico strategie de comer electronic i multe n-au reuit nc s aib succes naceastdirecie.itotui,existsuficienteexempledereuitn domeniulcomeruluielectronic,pentruademonstracpoatefio surs de venituri pentru companiile potrivite. Tranzaciile de comer electronic au loc pe pagini World Wide Web carearat,nprincipiu,lafelcaoricarealtepaginidepeInternet. Exist, ns, multe elemente complexe care depesc nivelul unui site normal de Internet, pentru a ncorpora multe funcii diferite, cum ar 62 Software de sistem i software de aplicaie fi lansarea de comenzi, securizarea, autorizarea creditului, urmrirea comenzilor i sistemele de plat. 3.4.1. Site de comer electronic Unsitedecomerelectronictrebuiescuprindurmtoarele patru componente: 1.Prezentare comercial electronic. n esen, e vorba de un sitewebcarespermitprezentareaproduselorpeInternet.Este adesea denumit catalog on-line i, n general, este organizat n aa fel nctutilizatoriis-lpoatrsfoipentruadetectadescrieriale bunurilor care se comercializeaz. 2.Un co de cumprturi virtual. Trebuie s existe o modalitate prin care clienii s poat alege i comanda bunuri i servicii. Clienii alegarticoleledoriteilestocheazncoulvirtual,pnn momentul cnd sunt gata s fac plata. 3.Unasaumaimultemetodedeplat. Clieniipotpltinmai multe modalitiposibile,inclusivcucartedecreditsauprindiverse alte metode electronice de plat. Indiferent de metoda folosit, plile sefacelectronic,frtransferfizicdebani.Atuncicndsefolosesc cridecredit,numrulcriidecreditsecripteazisetrimite electronicprinInternetctreunserverdetranzacii,dupcarese faceverificareacredituluicumprtoruluiisetrecesumancontul criidecredit.Alteopiunideplatcomportdiversemetodede transferare a fondurilor. 4.Integrarecualteserviciideoperaiuniinterne.Aceasta esteocomponentopionaliincludeautomatizareaanumitor operaiuni:onorareacomenzilor,facturarea,producia,expedierea,gestiuneastocurilorichiarproceseledelansarea comenzilordeaprovizionarectrefurnizori.Aceastintegrare complet,petotparcursultraseuluidelaclientlafurnizori, presupuneungradridicatdecomplexitateiestendeobte cunoscutsubdenumireadeactivitateelectronicdeafaceri"- electronicbusiness".Existsituridedicatecarepotpreluaionora comenzinmodfoarteeficient,frintervenieuman, Software de sistem i software de aplicaie63 automatizndntregulprocesdeactivitatealuneicompanii,dela nceputulipnlasfritullanuluivalorii.Scopulactivitii electronicedeafaceriestesrealizezeoeficienmaxima costurilor de vnzare. Ounitatecomercialimplementeazunsitwebdecomer electronicpentrua-ilrgiariadedesfaceredincolodezonalocal proprie.Unclientvedecatalogulon-line(adicprezentarea comercial electronic) i gsete produsele pe care le dorete, dup careinregistreazachiziiaprintr-unbrowserdewebsigur, mpreuncunumrulcriptatalcriidecredit,printr-oconexiune sigurpeInternet.Tranzaciaestetrimislaserveruldetranzacii, careapoitransmitedatelecriidecreditlainstituiafinanciara comerciantului,pentruverificare.Sefaceverificareafinanciari tranzaciaesteautomatfinalizatitrecutncreditul comerciantului.Serveruldewebtrimiteinformaiileaferente comenzii clientului la serverul de operaiuni interne al comerciantului. Ca parte din soluia de activitate electronic a companiei, serverul de Internet InternetServerul de operaiuni interne integrate al comerciantului execut prelucrarea comenzii, facturarea, expedierea, producia i gestiune stocurilor Serverul de comer electronic pe web al comerciantului: prezentare comercial electronic i co de cumprturi virtual Serverul de tranzacii valideaz cartea de credit u face tranzacia cu instituia financiar a comerciantului Stocul epuizat declaneazcomanda la furnizor InternetProdusul expediat la consumator Trimite datele comenzii la server INSTITUTIIA FINANCIAR CONSUMATOR 64 Software de sistem i software de aplicaie producie primete informaiile privind comanda clientului n baza sa dedateigenereazcomanda.Comandaesteapoiintrodusn softuldeonorareacomenzilorfolositdecomerciant,undeestepre-lucrat. Softulintegratdeexpedierentocmetepnibuletinulde expediie,cuinformaiidinbazadedateprivindgreutateade transportaprodusuluiidistana.Softuldeexpediiial comerciantuluinregistreazprodusuliacestaesteridicatde companiadetransport,carencepesurmreasctraseulde expediere a coletului. ClientulpoatesverificeoricndpeInternetnceetapde expediieseaflprodusul.Singurulmomentcndcinevaintervine fizic n acest proces este la mpachetarea i livrarea produsului. Pemsurceseacumuleazcomenzi,serverulurmrete nivelulstocurilorievidenavnzrilor,genereazcomenzide producie,ntocmetecomenzideaprovizionarectreprincipalul furnizor al comerciantului. Unelebunuripotfidistribuiteelectronic.Deexemplu, programeleinformaticeinregistrrilemuzicalepotfidescrcatede pe Internet dup ce clientul le-a pltit. Avantajele comerului electronic se refer la: oDistribuie. Activitatea unui mijlocitor sau distribuitor pltit poate fisubstituitelectronic.Adesea,sefacereferirelaacestlucrucu termenul de dezintermediere". oArie mai larg de acoperire a pieei. Comerul electronic poate asiguraoacoperiregeograficmaimaredectcearealizat,nmod normal, cu resurse limitate. Expansiunea geografic normal necesit adeseamaimultpersonaldevnzri,maimulidistribuitoriimai muli bani. oEficien.Multesoluiideactivitateelectronicintegreaz verificareacreditului,contabilitatea,gestiuneastocurilor, aprovizionareaiproceseledeproduciencadrulsoluieidecomer electronic. Software de sistem i software de aplicaie65 Soluiiledecomerelectronicpotaduceavantajeiclienilor. Comerulelectronicleoferngeneralclienilorposibilitateadea facecumprturioricndioriunde,decicomoditate;preurimai bune(uneori)dectarobinenaltparte,oseleciemaibuni variante mai bune de a cumpra. Securitateesteceamaimareproblemcucareseconfrunt comerulelectronic.Ameninareacunclcareasecuritiiexistatt pentru consumatori, ct i pentru comerciani. n ciuda celor mai bune metodedesecurizareicriptare,existntotdeaunarisculcaorice tranzaciespoatfiinterceptatsausseintrentr-unservern mod ilicit. Dar pericolul real e mult mai mic. Pentru ca tranzaciile s fie sigure, trebuie folosit software de criptare.Osoluiesprecomerulelectronicestegzduireasituluilaun furnizordeserviciiInternet(ISP),mulidintrefurnizoriiISPoferind softulnecesariserviciilenecesarepentruelaborareaunuisitweb. Muli productori de servere vnd servere special fcute pentru situri web.Aexploatalamaximumosoluiecompletdeactivitate electronicdecibervnzarenseamnintegrareanfunciilede operaiuniinterne,cumarfifacturarea,gestiuneastocurilori producia.Soluiiledeactivitateelectronicimpununangajament urianmateriedetimpidebani,precumiajutorulunui consultant de specialitate. 3.4.2. Vnzarea on-line Securitatea.Securitateaestepreocupareanumrulunua consumatorilorcarecumprdepeInternet.Trebuieinutpasulcu tehnologiaceamairecentnmateriedesecuritate.nprezent, standardulprincipalpentrutranzaciisigurepeInternetestecel denumitSSL(SecureSocketsLayer-Stratdesoclurisigur),care utilizeaz criptarea pentru a codifica informaiile de natur financiar, cumarfinumerelecrilordecredit.Aceastagaranteazpracticc nimeni nu va putea intercepta tranzaciile de pe Internet i nici nu vaputeadescifranumereledepecriledecreditaleutilizatorilor. 66 Software de sistem i software de aplicaie Tehnologia de criptare, denumit SET (Transactions Secure Electronic), este standardul elaborat de MasterCard i Visa pentru tranzaciile cu cri de credit. Pot fi puse n funciune metode alternative de plat, dar puin probabil s fie tot att de populare ca utilizarea numerelor criptatedepecriledecreditdect,poate,cuexcepia cumprtorilor nrii" depeInternet,carenuselasintimidaide nimic.Tranzaciansinenureprezintdectoparteapreocuprii pentrusecuritate.Interceptareantmpltoareauneitranzacii financiareesteomareloviturpentruunhacker.Unavantajal tehnologieiSETestecinformaiileaferentecrilordecreditsunt stocatelainstituiafinanciaracomerciantuluiinupeserverul acestuia, deci nu exist nici o ans s v fie furate date din sediu. Metodadeplat.Modalitateadeplatceamaidesfolositpe Internet este, de departe, utilizarea numerelor criptate ale crilor de credit.Criptareasefaceprincodificareanumerelordepecarteade creditacumprtoruluiidecriptarealorpeserver.Attprotocolul SSL,ctiSET,cripteazdateaferentecrilordecredit.Exist, totui,maimultesoluiialternativedeefectuareaplilorpe Internet. Sistemele electronice de plat cunoscute sub denumirea de banielectronici"(e-cash")ibanidigitali"(digitalcash")permit comercianilorsdebitezeconturilebancarealeclienilorcusumele cuvenite.Avantajulacestuimoddeplatestecutilizatoriinumai trimit prin Internet numerele crilor de credit. Portofelele electronice stocheazpeunitilehardaleutilizatorilorinformaiidepecartea decreditielementedigitaledeidentificare.Defiecaredatcnd utilizatorii fac o achiziie, calculatorul lor trimite informaii criptate la magazinulelectronic,pentruefectuareaplii,iarncartealorde creditapareoperaiuneaexactcapentruoricarealttranzacie. Desigur, fiecare dintre aceste sisteme de plat include i posibilitatea devalidareacredituluinaintedeautorizareaachiziiei.Cartela inteligent funcioneaz ca o carte de debit i poate fi introdus ntr-un cititor de cartele aezat lng calculator, pentru a plti o tranzacie, i poate chiar s fie rencrcat printr-un ciberbancomat. Software de sistem i software de aplicaie67 3.4.3. Sisteme electronice de plat Mod de platDescriere Criptare carte de credit Autorizarea crii de credit i criptarea numrului crii de credit Bani electronici / Bani digitali Utilizeaz conturi bancare electronice pentru transferul numeric al banilor digitali Portofele electroniceStocheaz informaii ale crii de credit i certificri digitale pe calculator; poate folosi mai multe modaliti de plat i stocheaz chitanele pentru tranzacii MicropliPentru pli n sum foarte mic: ntre 0,25 i 10Cartele inteligenteCartelele ncrcate" electronic sunt folosite prin introducere n cititoare de cartele inteligente, conectate la calculator (adic dispozitive hard adugate la calculator) Construireauneiprezeneon-linepoatefiunmarepas naintepentruoricefirm.UtilizareaeficientaunuisitpeWorld Wide Web poate ajuta majoritatea companiilor s ajung la noi clieni poteniali,s-imicorezecosturiledeasistenis-i mbunteasc imaginea. Prin extinderea prezenei pe Web pentru a cuprindeitranzaciielectronice,potsporinmodsemnificativ vnzrileisepotreducecosturiledegsireaclieniloride vnzare,rezultndmbuntireapropriilorproceseinternede activitate. 68C Structuri de date i programare structurat C Structuri de date i programare structurat C 1. Conceptul de algoritm .Definiie Algoritmulesteunconceptintuitivreprezentndomulime finit i ordonat de pai executabili descrii fr echivoc, care, pornind de la o mulime de valori, numit domeniul de definiie (intrarea),producentimpfinitoaltmulimedevalori (ieirea). Termenuldealgoritmderivdelanumelematematicianului arab Abu Jafar Mohamed ibn Msa al Kahowrizm. Procesulderezolvareaproblemelorcuajutorulcalculatorului constndouactiviti:dezvoltareaalgoritmuluiireprezentarea acestuia ca program. Procesul de elaborare al algoritmului reprezint etapa cea mai important, obligatorie i de cele mai multe ori cea mai dificil.Descoperireaalgoritmuluinseamngsireauneimetodede rezolvareaproblemei,claritateaicalitateaacestuiaimpunnd fiabilitateaicalitateaprogramului.ncontextuldezvoltrii programelor, etapele de rezolvare ale problemelor corespund cu cele definite de matematicianul G. Polya n 1945: C nelegereaproblemeiesteetapaceamaiimportanti const n: definireadatelordeintrare(tip,proprieti,domeniul valorilor), definirea rezultatelor (ieirile), C Structuri de date i programare structurat 69 stabilirea relaiilor dintre date i rezultate. C Concepereamoduluiderezolvareaproblemeiidescrierea acestuia printr-un algoritm. C Reprezentarea algoritmului ca program. C Evaluareaprogramuluidinpunctdevederealcorectitudinii i ca potenial instrument pentru rezolvarea altor probleme. Acest proces poate fi reprezentat schematic astfel: Reprezentareaunuialgoritmtrebuiesincontde urmtoarele caracteristici: Claritateapresupuneinteligibilitateaiordonareaexact a pailor pentru o exprimare corect i fr ambiguiti. Generalitateaaplicareaalgoritmuluilaoclasmaimare de probleme. Finititudineasoluionareaproblemeintr-untimp determinat. n practica reprezentrii algoritmilor se utilizeaz diverse forme cumarfischemelelogice,limbajulalgoritmic(pseudocod), tabelele de decizie, limbajele de programare, ns, indiferent de modul de descriere al acestora, se stabilete o mulime bine definit deblocurielementarenumiteprimitive.Definireaprecisa primitivelor duce la ndeplinirea dezideratelor de claritate i determin modul n care aceste primitive pot fi combinate pentru reprezentarea ideilormaicomplexe.Fiecareprimitivesteconstituitdindou elemente: sintaxa i semantica. Sintaxa se refer la reprezentarea simbolicaprimitivei,ntimpcesemanticasereferlaconceptul reprezentat (semnificaia primitivei). Problema Algoritm + Date Program abstractizare codificare 70C Structuri de date i programare structurat Ansambluldeprimitivealespentrureprezentareaalgoritmilor trebuiesfieadaptatlaspecificuldecalculelectronic.Deobicei aceste primitive sunt definite la un nivel mai nalt dect cel oferit de limbajulncodmain,astfelnctabordareaconstrucieiianalizei algoritmilorsefaceprinprismaunorconceptemoderne,cumarfi principiile programrii structurate. C 2. Principiile programrii structurate Programareastructuratesteometoddeconcepere, organizare,codificare,testare,meninereidocumentareale algoritmilordecalculprindefinireaunuisetdeprimitivegrupaten treiformedestructurifundamentale:secvena,seleciaiciclul. Acestestructurisuntconstituitenscopuloptimizriiprocesuluide programareprinrealizareaunorproduseprogramfiabileidebun calitate. Termenul de programare structurat este introdus n 1972 de E.W.Dijkstra,nsfundamentareamatematicestefcutdeBhm i Jacopini ntr-un articol publicat n 1966. Construireaalgoritmilor,conformprincipii