Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The...

12
1 Liceul Teoretic « Dante Alighieri » Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45 e-mail: [email protected] RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARĂ CONSILERE, ORIENTARE-DIRIGENȚIE, ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ANUL ŞCOLAR 2013-2014 I. Activitatea Consilierilor educativi pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ: La nivelul unității noastre școlare Comisia metodică a profesorilor diriginți a fost formată din: 9 profesori pentru învățământul primar; 8 profesori pentru învățământul gimnazial; 28 profesori pentru învățământul liceal. Activitatea de consiliere și orientare - dirigenție, precum și activitățile extrașcolare au fost coordonate de consilierii educativi: prof. Chioveanu Mihaela - învățământ primar; prof. Plocon Laura - învățământ gimnazial; prof. Ciocaru Luminița – învățământ liceal. Consilierii educativi, în urma discuțiilor cu profesorii diriginți, au întocmit planul managerial și programul activităților comisiei pentru anul școlar 2013-2014. Obiectivele principale, stabilite pentru respectivul an școlar sunt: implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viața școlii prin participarea la activitățil e educative; responsabilizarea elevilor și dinamizarea Consiliului elevilor; diversificarea programelor, proiectelor, activităților extracurriculare; prevenirea și combaterea actelor de violență; optimizarea relațiilor profesori-elevi, școală-familie. În perioada 18-29 noiembrie 2013, pe parcursul inspecției generale realizate de ISMB și pe tot parcursul semestrului a fost monitorizată: desfășurarea orelor de consiliere și orientare – dirigenție; organizarea și desfășurarea activităților lunare extracurriculare; realizarea ședințelor, consultațiilor, lectoratelor cu părinții; planificarea și desfășurarea ședințelor Consiliului elevilor. În data de 7 noiembrie 2013 a fost realizată o ședința metodică semestrială a Comisiei diriginților, în cadrul căreia s-a desfășurat lecția deschisă de dirigenție “Alcoolul, drogurile și calitatea vieții”, clasa a X-a F, profesor diriginte Negulescu Ana. II. Dirigenţie/ Consiliere şi orientare: cursuri de formare (nr. de profesori formaţi, dificultăţi întâmpinate, aprecieri etc.) La nivelul unității școlare s-a organizat, la nivel de sector, cursul CCD “Ora de dirigenție”, în perioada 25 noiembrie-7 decembrie 2013. Din partea școlii noastre au participat diriginții: prof. Chioveanu Mihaela, prof. Yildirim Carmen, prof. Liurcă Val entina; Curs “Transforming the educational relationship: intergenerational and family learning for the lifelong learning society”, prof. Mărioara Alina; Atelier „Educație prin film documentar”- 5.10.2013 organizat de ActiveWatch în parteneriat cu Asociația One World Romania și DocWest, participant prof. Liurcă Valentina;

Transcript of Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The...

Page 1: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

1

Liceul Teoretic « Dante Alighieri » Aleea Fuiorului, nr. 9, Sector 3, Bucureşti, tel./fax 021 348 19 50, 021 348 15 45

e-mail: [email protected]

RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARĂ CONSILERE, ORIENTARE-DIRIGENȚIE,

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ANUL ŞCOLAR 2013-2014

I. Activitatea Consilierilor educativi pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ:

La nivelul unității noastre școlare Comisia metodică a profesorilor diriginți a fost formată din:

9 profesori pentru învățământul primar; 8 profesori pentru învățământul gimnazial; 28 profesori pentru învățământul liceal.

Activitatea de consiliere și orientare - dirigenție, precum și activitățile extrașcolare au fost coordonate de consilierii educativi:

prof. Chioveanu Mihaela - învățământ primar; prof. Plocon Laura - învățământ gimnazial; prof. Ciocaru Luminița – învățământ liceal.

Consilierii educativi, în urma discuțiilor cu profesorii diriginți, au întocmit planul managerial și programul activităților comisiei pentru anul școlar 2013-2014.

Obiectivele principale, stabilite pentru respectivul an școlar sunt: implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viața școlii prin participarea la activitățile

educative; responsabilizarea elevilor și dinamizarea Consiliului elevilor; diversificarea programelor, proiectelor, activităților extracurriculare; prevenirea și combaterea actelor de violență; optimizarea relațiilor profesori-elevi, școală-familie.

În perioada 18-29 noiembrie 2013, pe parcursul inspecției generale realizate de ISMB și pe tot parcursul semestrului a fost monitorizată:

desfășurarea orelor de consiliere și orientare – dirigenție; organizarea și desfășurarea activităților lunare extracurriculare; realizarea ședințelor, consultațiilor, lectoratelor cu părinții; planificarea și desfășurarea ședințelor Consiliului elevilor.

În data de 7 noiembrie 2013 a fost realizată o ședința metodică semestrială a Comisiei diriginților, în cadrul căreia s-a desfășurat lecția deschisă de dirigenție “Alcoolul, drogurile și calitatea vieții”, clasa a X-a F, profesor diriginte Negulescu Ana.

II. Dirigenţie/ Consiliere şi orientare: cursuri de formare (nr. de profesori formaţi, dificultăţi întâmpinate,

aprecieri etc.) La nivelul unității școlare s-a organizat, la nivel de sector, cursul CCD “Ora de dirigenție”,

în perioada 25 noiembrie-7 decembrie 2013. Din partea școlii noastre au participat diriginții: prof. Chioveanu Mihaela, prof. Yildirim Carmen, prof. Liurcă Valentina;

Curs “Transforming the educational relationship: intergenerational and family learning for the lifelong learning society”, prof. Mărioara Alina;

Atelier „Educație prin film documentar”- 5.10.2013 organizat de ActiveWatch în parteneriat cu Asociația One World Romania și DocWest, participant prof. Liurcă Valentina;

Page 2: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

2

“An insight into the British Higher Education system”, Study Abroad Advising Centre, British Centre, prof. participant Plocon Laura, Vladu Claudia;

„A World of Education”, curs implementare programul Edmundo, prof. participant Plocon Laura;

implicarea consilierului psihopedagog în activitatea de consiliere:

Consiliere de grup la clasă

Număr total activităţi

Număr total beneficiari

Tematica abordată

1 60 Prevenirea comportamentelor cu risc: X A, XII B

7 200 Cunoaștere/Autocunoaștere la cls. a IX_a

1 18 Ierarhizarea valorilor IX G

5 130 Consilierea și orientarea școlară VIII, XII

2 60 Succesul profesional XII F, D

1 25 Timpul liber XI A

2 60 Gestionarea emoțiilor în comunicarea cu ceilalți VA: VII A

1 28 Temperament și stil de învățare XI F

participarea activă la orele de consiliere, orientare – dirigenție: 12 clase; participarea la ședințele cu părinții: 2 ședințe; consilierea elevilor pe teme privind:

cunoașterea și autocunoașterea: 10 elevi și 2 părinți; adaptarea la mediul școlar: 6 elevi 2 părinți 4 profesori; prevenirea comportamentelor agresive: 4 elevi; stil de viață sănătos: 3 elevi; optimizarea relației elevi-părinți-profesori 3 elevi și 2 părinți;

coordonarea proiectului ce face parte din Strategia Națională de Acțiune Comunitară: “O șansă pentru comunitatea noastră”;

participarea la ședințele Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și Comisiei de OSP;

procurarea de materiale gratuite de la ONG-uri, pe teme diverse, (ADHD, autism, dislexie, etc.) pentru a fi studiate de către cadrele didactice și părinții elevilor.

încheierea parteneriatului din cadrul proiectului „Stop bullying-ului cu Liceulu de muzică Dinu Lipatti;

participare la activitatea “Ziua studentului” desfășurată la Universitatea Europei de sud-est Lumina, 16 elevi;

participare la activitatea organizată de Junior Achievements din cadrul JOB SHADOW-vizită la fabrica Coca-Cola, 46 elevi.

III. Evaluarea stării disciplinare în învăţământ: Activităţi desfăşurate pentru prevenirea violenţei şcolare, a

absenteismului, a actelor antisociale etc. La nivelul unității școlare a fost prezentat conținutul și instrumentele de aplicare pentru “Strategia sectorială de prevenire a delicvenței juvenile din unitățile de învățământ din municipiul București”-octombrie 2013;

A fost actualizat Parteneriatul “Școală – Poliție – Autorități locale – Asociația de părinți” privind siguranța publică în incinta și în zona adiacentă unității de învățământ;

A fost finalizat și aprobat Planul de pază din unitatea de învățământ;

Page 3: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

3

Pe parcursul orelor de consiliere, orientare – dirigenție a fost abordată tema prevenirii comportamentului violent și a delicvenței juvenile;

Comisia de violență monitorizează continuu fenomenele de violență din școală; Absenteismul este diminuat deoarece lunar se întocmește situația statistică, pe clase, a absențelor nemotivate. Profesorii diriginți țin legătura în permanență cu părinții elevilor care au numeroase absențe nemotivate;

Consilerul școlar realizează permanent consilierea psihopedagogică a elevilor cu probleme de absenteism sau cu probleme comportamentale neadecvate;

La nivelul unităţii scolare, numărul de absenţe nemotivate a fost în crestere în lunile octombrie şi noiembrie, scazând considerabil în lunile decembrie şi ianuarie;

La nivel liceal, numărul de absenţe nemotivate a fost în crestere în lunile octombrie şi noiembrie şi a început să scadă în lunile decembrie şi ianuarie;

La nivel gimnazial, s-a semnalat un număr mai mare de absenţe nemotivate în lunile octombrie şi decembrie, mai puţine absenţe nemotivate în lunile noiembrie şi ianuarie; oricum s-a înregistrat o scădere la sfârsit de semestru.

La nivelul învăţământul primar scăderea a fost considerabilă. Așa cum reiese din graficul de mai jos numărul total de absențe a atins un punct maxim în luna martie, dar numărul absențelor nemotivate a fost în semestrul II mai mic decât numărul absențelor nemotivate din semestrul I. Situația pe an școlar este de aproximativ 60% - absențe motivate și 40% - absențe nemotivate.

Măsurile luate de profesorii diriginţi, avertismentele date elevilor cu un număr mare de absențe nemotivate (consemnate în catalog), strânsa colaborare cu profesorul consilier psihopedagog al şcolii, cu părinţii, au contribuit la diminuarea considerabilă a numărului de absenţe nemotivate din semestrul II.

IV. Activitatea extraşcolară: Tipuri de activităţi a) Programe internaţionale, naţionale, comunitare

internaționale: Proiect Leonardo da Vinci IVT, Cunoaștere Umanistică: Organizare, redactare, editare

(CUORE). În perioada 15-29.01.2014, un grup de 20 de elevi şi doi profesori din şcoala noastră au participat la mobilitatea din Milano, Italia, la editura "Casa Editrice REDIVIVA

Page 4: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

4

EDIZIONI" - Centro Culturale Italo-Romeno, prof. coord. Suciu Daniela, Duță Florina, Dan Maria;

Proiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian school in today’s society. Violence and absenteeism-the main factors that trigger malfunction/dysfunction in the educational system”. În perioada 31 august -13 septembrie 2014 un număr de 21 profesori diriginți, au participat la mobilitatea din Italia, localitatea Cassino, prof. coord. Șișman Mirela, Dan Maria, Chioveanu Mihaela;

Comenius Multilateral 2013-2015: “NEST – New Europe with Stronger Ties”, școli partenere: Gimnajium im. Mikolaja Siemiona w Krzczonowie Liublin, Polonia, Instituto Compresivo San Giorgio Di Mantova, Italia, Celal Yardimci Ortaokulu Istanbul, Turcia, 1st High School Of Kalampaka, Grecia, Rigas 88.vidusskola Riga, Letonia, Colegio Nuestra Senora De Monte Sion Torrent, Spain, prof. coord. Ciocaru Luminița, Druță Doina, Dan Maria, Vladu Claudia;

Comenius Bilateral 2012-2014: “Healty lifestyle in the past, in the present and in the future”, școala parteneră: Scuola Secondaria Di Primo Grado “Niccolo Andria”, Massafra-Puglia, Italia, prof. coord. Druță Doina, Vladu Claudia, Turcu Marta, Sișman Mirela, Dan Maria, participanți 50 elevi și 4 profesori;

“Cultură şi tradiţii”, parteneriat România-Turcia, participare mobilitate 25 elevi, 4 profesori, coord. prof. Turcu Marta, Dan Maria, Yilidirim Carmen;

"Together for Europe", participare la concursul de creație cu elevi din învățământul primar, prof. coord. Curea Cristina;

Proiect etwinning Polonia - Romania- “Let's get to know each other", participare online cu 32 elevi clasa pregătitoare A, prof. coord. Curea Cristina.

naționale: „Compania”, „Banii IQ”, proiecte organizate de Junior Achievement, 66 elevi, coord. prof.

Negulescu Ana; „Money Sense” - Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Economică, 66 elevi,

coord. prof. Negulescu Ana; „IT & Creativity” –Junior Achievement, 10 elevi, prof. Ciocaru Luminița; “JobShadow Day”-Junior Achievement, 60 elevi, prof. Curea Cristina, Negulescu Ana,

Ciocaru Luminița; „Călătoria mea multiculturală – secțiunea Micii Exploratori”, liceul nostru a participat cu

proiectul „O DELTĂ DE SALVAT”, secțiunea “Cunoaște-mă pe mine” – liceul nostru a participat cu proiectul „PRIMAVARA ÎȚI VORBEȘTE DESPRE MINE”, coord. prof. Groner Laura.

comunitare: „O șansă pentru comunitatea noastră” – program SNAC, parteneri: Centrul Școlar nr. 3

pentru copii cu deficiență de auz și Școala gimnazială nr. 62, prof. coord. Mărioara Alina, participanți 45 elevi, 5 profesori;

“Dăruind, vei fi!” – program comunitar, partener Centrul de plasament „Sfânta Macrina” , coord. prof. Maricaru Marian, prof. Carabela Georgeta, prof. Dogaru Liliana, prof. Manea Busuioc Mihaela, participanți 75 elevi;

Page 5: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

5

b) Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ - aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)

DGASMB-Direcția generală de Asistență Socială a Municipiului București; Protocol privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și

studenților din învățământul preuniversitar; Asociația de părinți FAMIGLIA DANTESCA; „IT-Innovation-Solution for tommorow” – realizare softuri educaționale; Trupa de teatru „DIVINA COMEDIE”; Asociația BASARABII – ateliere de dans tradițional românesc; Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București; Educație prin sport – CAMPION și SĂNĂTOS; Asociația EUROEDUCAȚIE; Trupa de teatru pentru copii „MIRCIOLINO”; Asociația Ecologie-Sport-Turism; Junior Achievement România – parteneriate antreprenoriale; CAMPIONII ȘCOLII – redactare/ distribuire de publicație sportivă pentru elevii; „Build Your Future” – realizare de postere educaționale; „Noi în Europa” – parteneriat cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto “Henri Coandă”; „Biblioteca Metropolitană” – studiu de carte; „Editura Humanitas” – concurs de cultură generală; Parteneriat educațional cu Colegiul German “Goethe” – colaborare interșcolară; Asociația Școala de Valori – EDU parteneriat cultural ; Grupul Educativa – promovarea oportunităților educaționale ale tinerilor; Asociația Olimpicii Cunoașterii promovarea proiectului Olimpiadele Cunoașterii –

competiții școlare pe discipline și creație literară; Fundația Centrul Educația 2000+ - utilizarea metodelor specifice dezvoltării gândirii

critice a elevilor, folosind demersul investigativ al științelor; Palatul Național al Copiilor București; SC “TOREDO MAGIC” SRL – organizare și prezentare spectacole de circ; Asociația Cultural Științifică “Vasile Pogor” – organizare sipozion internațional „Universul

Științelor”; “Să fim creatori virtuali AVY” – realizare de prezentări media; „Prietenul meu Robbi roboțelul” – activități de mecatronică; Asociația Culturală Macondo – proiecții de fime școlare; Parteneriat de educație sanitară cu Școala Postliceală „Carol Davila”; SC SOFTWIN SRL – partneriat POSDU/87/1.3/S/62882- implementarea proiectului

“Oportunități pentru o carieră didactică de calitate în educație și formare profesională”; Parteneriat URANIA cu Obserbatorul Astrononic Palatul Copiilor Bucureşti.

c) Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)

“Educativa” - managementul carierei; „Youth in Europe” – prevenire consum droguri; „Carnavalul Toamnei - Pe aripile Muzicii!” – scop umanitar; „Tinerii împotriva drogurilor” – prevenire consum droguri -emisiune televizată Antena1; „Festivalul Național al Șanselor Tale” – prezentare exemple de bună practică; “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și Informare,

în colaborare cu Parohia “Sf. Nicolae- Dintr-o zi” și cu corurile Liceului Teoretic “Al. I. Cuza” și Colegiului Național “Gh. Lazăr”;

„Cunoașterea de sine-o fascinantă provocare”- Asociația de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv –dezbatere clasa a V-a B;

„Confluențe culturale românești” – Asociația Europeană pentru Siguranță și Antidrog;

Page 6: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

6

„Împreuna să stopam infracţionalitatea”, parteneriat cu ISMB, Jandarmeria Română şi Asociația Antidrog, martie – aprilie 2014; clasa a X-a E, 30 de elevi, coord. prof. Stanciu Iulia;

d) Acţiuni “Ziua mondială a curăţeniei”, 23.09.2013, elevii din clasele pregătitoare și clasele I –III au

participat la o activitate de observare a mediului înconjurător în anotimpul toamna prilej cu care a fost sărbătorită ”Ziua mondială a curățeniei” prin acțiuni de curățenie în clase și în curtea școlii;

„Zilei internaţionă a limbilor Europei”: colaje, semne de carte, steguleţe, vânătoarea de comori, proiectare de film, participare la Linguafest, 23-27.09.2013, 50 elevi, catedra de limba italiană;

“Noaptea Cercetătorilor”, Parcul Tineretului, Biblioteca Naţională – 27.09.2013, 50 elevi, prof. Turcu Marta, prof. Liurcă Valentina;

„Ziua limbilor europene”, Libraria Cărtureşti, 29.09.2013, 20 elevi, coord. prof. Suciu Daniela;

Vizită antreprenorială la Fabrica „Coca-Cola” Ploiești, 9.10.2013, 46 elevi, prof. Nichita Aura, Ciocaru Luminiţa, Mărioara Alina, Liurcă Valentina;

“Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”,10.10.2013, 35 elevi, prof. Turcu Marta, Şişman Mirela, Liurcă Valentina;

Romanian International University Fair- târg de ofertă educațională,19.10.2013, 15 elevi, prof. Liurcă Valentina, Dan Maria, Ciocaru Luminiţa;

“Săptămâna gustului”, 24.10. 2013, 28 elevi, prof. Despa Doina, prof. documentarist; Participare la slujba de Sf. Dimitrie cel Nou pe Dealul Patriarhiei, 25-26-27 oct. 2013, 23

elevi, prof. Maricaru Marian; Vizită Catedrala Patriarhală, 27.10.2013, 24 elevi, explicaţii istorice, cultice şi artistice,

prof. Stroe Liliana; Campania umanitară “Saptamana legumelor”, 24-27 oct.2013 colectare donaţii, 25 elevi,

coord. prof. Mărioara Alina, prof. Ciocaru Luminiţa, prof. Stanciu Iulia; Participarea la ,,Zilele Portilor Deschise„ organizată de Arhivele Naţionale Bucureşti,

30.10.2013, 16 elevi, prof. Buliga Laura; ”Împreună de Halloween”, “Parada costumelor”, 31.10.2013, în sala de festivităţi elevilor

li s-a prezentat semnificația acestei zile, s-a organizat un concurs de măști, au avut loc parade ale costumelor, expoziții de desene pe această temă și au fost realizate aranjamente specifice din dovleci, 250 elevi, prof. înv. primar., prof. catedra de limba engleză, catedra de matematică, catedra de limba italiană;

Vizită la expoziţia „Futurotextiles” organizată de Institutul Francez, în colaborare cu

Muzeul Naţional de Istorie a României, 25 elevi, nov. 2013, prof. Aştelian Raluca;

Concursul „Humanitas în licee”, nov.2013, feb.2014, apr.2014, coord. prof. Liurcă

Valentina, prof. Maricaru Marian;

„Spectacol la noi acasă!”, 21.11.2013, elevii din învăţământul primar, au participat, în

sala de festivităţi la un spectacol de circ, de magie și dresură de animale;

Serbare organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2013, 150 elevi,

prof. Ionescu Zinica, Cîrstea Bogdan, Iacon Anne Marie, Liurcă Valentina;

”Deschide ușa, creștine!”, 16-20.12.2013, s-au prezentat obiceiuri și tradiții de Crăciun în

cadrul serbărilor de iarnă, care au avut loc la nivelul fiecărei clase, s-au realizat expoziții

cu desene pe această temă. De asemenea, elevii au învățat să–i facă fericiți pe alți

copii, săraci dăruindu-le jucării și hăinuțe;

„Crăciunul în Europa” activitate organizată în cadrul Clubului European, 10 elevi, prof.

Liurcă Valentina, Stancu Iulian, Dan Maria;

Page 7: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

7

Serbare de Crăciun „Natale all’italiana” pentru clasele de gimnaziu, 18.12.2013 50 elevi, prof. Bălăreanu Patricia, prof. Nedelea-Bolboacă Tatiana, prof. Popescu Marioara;

Organizarea şi desfăşurarea proiectului C.D.I. “Colinde, colinde...e vremea colindelor!” în colaborare cu Parohia “Sf. Nicolae- dintr-o zi- 18.12.2013, 40 elevi, prof. Iacob Anne Marie, Liurcă Valentina;

Vizionare spectacolul “Next Star Generation”, teatrul Constantin Tanase, 18.12.2013 30 elevi, prof. Plocon Laura;

Balul Bobocilor, organizat la Club The One, concurs Miss&Mister, 19.12.2013, 550 elevi, coord. prof. Cocu Alina, Chioveanu Mihaela, Yildirim Carmen;

Vizionare spectacol de teatru "Micul infern", “Hangiţa”, 30 elevi, dec. 2013, prof. Manea Busuioc Mihaela;

Eveniment comemorativ "Eroul din curtea şcolii”, dec.2013, 25 elevi, prof. Buliga Laura, Manea Busuioc Mihaela;

“Istoria şi tradiţiile italiene –Tradiţii de Crăciun ale italienilor din România”, dec. 2013, 32 elevi, coord. Prof. Buliga _Laura;

În amintirea poetului Mihai Eminescu – 15.01.2014, activităţi literare, omagiale organizate de catedra de limba română, prof. documentarist

„Unirea Principatelor Române în context european” activitate organizată în cadrul Clubului European, la nivel de sector, 23.01.2014, 100 elevi, 30 prof., coord. Prof. Liurcă Valentina, Stancu Iulian, Dan Maria, Buliga Ana Laura, Cîrstea Bogdan, Yldirim Carmen, Manea-Busuioc Mihaela;

“Giornale Dantesca”, redactare revista şcolară, dec.2013-ian. 2014, 25 elevi, prof. coord. Carabela Georgeta;

Page 8: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

8

“Flok fără vârstă”, 7 elevi, 26 februarie 2014, spectacol - concurs muzical folk, organizat de TvR 1 în colaborare cu ISMB, prof. coord. Iacob Anne Marie;

Ziua Francofoniei, 20 martie 2014, 100 elevi, coord. prof. Aștelian Raluca; Ziua Limbilor Materne, februarie-martie 2014, 130 elevi cls I-IV și V-VIII, coord. prof.

Groner Laura; „Ziua mondială a apei”, martie 2014, 30 elevi, colaborare cu Facultatea de Hidrotehnică

București, prof. coord. Ștefănescu Dorina; Vizită la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", 9 aprilie 2014, 30 elevi,

prof. coord. Curea Cristina; Promovarea imaginii liceului în Săptamâna Școala Altfel, 8 aprilie 2014, program cultural

artistic, 25 elevi, prof. coord. Iacob Anne Marie; Vizionarea piesei de teatru: “Micul infern”, aprilie 2014, 30 elevi, prof. coord. Midache

Oana, Manea Busuioc Mihaela; “Colaje artistice și picture”, expoziție, aprilie 2014, 20 elevi, prof. coord. Gălușcă

Paraschiva; "Rază de soare", de Eliza Roha, concurs de desene pentru ilustrarea cărții pentru copii,

23 aprilie 2014, 30 elevi, coord. prof. Curea Cristina; “Cântece de Paște”, 18 mai 2014, 15 elevi, cântece interpretate la Biserica “Sf.Nicolae

dintr-o zi” coord. Prof. Iacob Anne Marie și prof.documentarist Liurcă Valentina; "Atelier de acuarelă în apă", Muzeul Țăranului Român, 22 mai 2014, 12 elevi, coord.

prof. Curea Cristina; Zilele Dante 27-28 mai 2014, 450 elevi, coord. Dan Maria, Chioveanu Mihaela, Dinică

Florentina, paradă costume reciclabile, expozițit de colaje, coord. Prof. Curea Cristina;

“Ziua copilului”, 2 iunie 2014, 60 elevi a V-a A, B, – program de cântece în lb.română și

italiană, susținut în fața cadrelor didactice și a părinților, coord. Iacob Anne Marie; Vizită Tipografia Monitorul Oficial S.A., 8 iunie 2014, 20 elevi, prof. coord. Aștelian

Raluca; Club de lectură „ART”, realizat în parteneriat cu Editura ART – aprilie – iunie 2014, 65

elevi, cls. a V-a B, a VI-a A,B, coord. prof. Stanciu Iulia; Participarea la diverse activităţi culturale organizate de Institutul italian de cultură şi de

RO.AS. IT, 150 elevi, prof. Bălăreanu Patricia, Carabela Georgeta, Dumitrache Adriana, Manea Busuioc Mihaela, Mircescu Iunia, Nedelea Bolboacă Tatiana, Popescu Marioara, Yıldırım Maria Carmen.

Festivaluri şi concursuri (participări şi rezultate) a. naţionale:

“Humanitas în licee”, concurs de literatură, prof. coord. Liurcă Valentina, participanți 3 elevi nivel liceal;

“Lumina Math”, concurs matematică, coord. prof. Căruțașu Ana Maria, prof. Aursulesei Cornelia, prof. Dinică Florentina, 19 elevi.

“Evaluare în educație”, concurs online, coord. prof. Druță Doina, prof. Căruțașu Ana Maria, prof. Aursulesei Cornelia, prof. Ilea Roxana, 76 elevi.

"Copilăria - inima tuturor vârstelor", ediția a II-a, concurs de desene pentru copii, 4 premii națioanle, prof. înv. Primar Curea Cristina;

"Nașterea Domnului - Renașterea Bucuriei", Concursul Național de Creație Plastică și Abilități Practico-Aplicative, Ediția a III-a, Iași, nov.2013- martie 2014, concurs organizat de Școala "B.P. Hasdeu" Iași și Școala " Carmen Sylva" Iași, Premiul I elevul Antonescu Gabriel, cls. a VI-a A, Premiul II eleva Mateescu Anca cls. a VI-a A, Premiul III elevul Vlădulescu Robert, cls. a VI-a A, prof. coord. Stroe Liliana.

b. interjudeţene: “Stop ignorantei! Ai puterea să opreşti bullyingul!, concurs între şcoli din 11 judeţe, 10 elevi, prof. coord. Mărioara Alina;

Page 9: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

9

“Cupa toamnei” concurs de arte plastice organizat de Palatul copiilor Bucureşti, (Proiect interjudetean "Printre fulgi de nea și megabiți" – CAER 2013),26 elevi: 8 premii I (dintre care 2 de excelență), 11 premii II și 7 premii III, prof. înv. primar Curea Cristina;

"Floricele pe câmpii, avem performanțe IT", concursul Desene pe Asfalt, cu ocazia "Zilei Primăverii în Europa", ediția a XI-a, organizat de Palatul Național al Copiilor, București, 7 elevi: 3 premii I, 2 premii II și 2 premii III, III, prof. înv. primar Curea Cristina.

c. municipale: Festivalul “Fulgilor de nea“, serbare comunitară, prof. coord. Mărioara Alina, participanți 15 elevi nivel gimnazial;

5 licee-5 teatre, proiect ISMB, ECDL, 50 elevi, premiul UNITER „Cel mai bun spectacol”, coord. prof. Cocu Alina, Mirela Şişman;

Simpozion municipal „Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”, 10 profesori, 25 elevi, prof. coord. Stancu Iulian;

Concursul de Reviste școlare, participare cu revista „Litterarum Libri”nr.1,2, Premiul II la nivel de municipiu, coord. prof. Ionescu Zinica.

d. la nivel de sector: “Toamna Baladelor”, festival muzică folk, prof. coord. Iacob Anne Marie

o Premiul I – interpretare: Vasilachi Laurențiu; o Premiul II – interpretare: Ghiță Costin Andrei, Nebunu Predețeanu Maria Alexandra; o Premiul I- creație: Nebunu Predețeanu Maria Alexandra;

“Festivalul de colinde”, participare corul liceului „Cuori Audaci”, prof. coord. Iacob Anne Marie;

Activități sportive: Fotbal: Locul al II-lea, sector, coord. prof. Mihăilă Ion; Baschet – băieţi: Locul VI, sector, coord. prof. Suciu Daniela; Volei – fete liceu: Locul VI, sector, coord. prof. Ciobanu Ady; Volei – fete gimnayiu: Locul III, sector, coord. prof.Ciobanu Ady; Cros: Locul XV, XVI, XX, liceul băieţi, coord. prof. Suciu Daniela, prof. Ciobanu Ady; Locul XV, liceu fete, coord. prof. Suciu Daniela, prof. Ciobanu Ady; Competitia KID'S SPORT FESTIVAL - participare cu echipa de volei fete gimnaziu 12

eleve, prof. Suciu Daniela, Ciobanu Ady

Prezentare săptămâna 7-11 aprilie 2014: În perioada 7-11 aprilie 2014 s-a derulat programul “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ce

are drept bază legislativă anexa OMEN nr. 3818/ 03.06.2013 şi adresa MEN nr. 28302/ 04.02.2014. În luna decembrie 2013 a avut loc consultarea: elevilor, părinţilor, reprezentanţilor legali,

cadrelor didactice şi comunităţii locale, astfel încât să poată fi elaborat un proiect, la nivelul unității școlare, în funcţie de nevoile fiecărei categorii şcolare. Scopul activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare a fost să pună în valoare talentele şi capacităţile tuturor elevilor şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate în contexte nonformale. Toate propunerile pertinente au fost centralizate, de către consilierii educativi, care până la data de 1 martie 2014 au întocmit Calendarul Activităţilor Educative pentru 7-11 aprilie 2014. Calendarul Activităţilor Educative a fost încărcat în format electronic .xlsx până la data de

20 martie 2014, pe site-ul www.edituraedu.ro/ismb/educatiecontinua.

Page 10: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

10

Proiectele încărcate online au conţinut activităţi ce şi-au propus realizarea tuturor obiectivelor educaţionale iniţiale. Este de remarcat multitudinea şi diversitatea activităţilor având în vedere conţinutul extracurricular al acestora. Unele proiecte s-au desfăşurat în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, cu Cluburi ale copiilor, Agenţii pentru protecţia mediului, cu tabere şcolare, instituţii culturale şi ştiinţifice etc. Indiferent de tipurile activităţilor organizate, conducerea unităţii de învăţământ şi cadrele didactice au luat toate măsurile pentru asigurarea siguranţei şi supravegherii copiilor preşcolari şi a elevilor. În marea lor majoritate proiectele au avut un impact pozitiv asupra vieţii şcolare şi a comunităţii deoarece în perioada 7-11 aprilie 2014 au participat la activităţi numeroşi părinţi, voluntari, reprezentanţi ai mass-mediei, ai învăţământului superior, ai publicului larg. Activităţile desfăşurate au fost de diferite tipuri precum: activităţi culturale; activităţi tehnico-ştiinţifice; activităţi sportive; activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor

umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.); activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la

dependenţa de calculator şi siguranţa navigării pe internet etc.); activităţi de educaţie ecologică şi de protecţia mediului (inclusiv colectare selectivă,

economisire a energiei, energii alternative etc.); activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă

etc. În cadrul primului Consiliu profesoral, după vacanţa de primăvară, s-au discutat şi

analizat rezultatele educaţionale precum şi modalităţile de ameliorare ale activităţilor proprii desfăşurate în perioada 7-11 aprilie 2014. Directorul unităţii de învăţământ a prezentat raportul de monitorizare şi evaluare internă a tuturor activităţilor planificate. Analiza SWOT a săptamânii 7-11 aprilie 2014:

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

O mai bună relaționare elev-elev, profesor-elev, permisă de cadrul nonformal în care au loc activitățile și de degajarea pe care o permite desprinderea de cadrul formal al orelor de curs; Posibilitatea de a aprofunda o

varietate de teme de interes adaptate sugestiilor și dorințelor elevilor şi părinților; Oportunitatea oferită elevilor de

a interacționa cu profesori care nu fac parte din colectivul de cadre didactice al clasei sau de a cunoaște colegi de la alte instituții de învățământ, în cadrul activităților derulate în colaborare cu acestea; Posibilitatea de a cunoaște

personalitatea elevului sub aspecte mai greu perceptibile în cadrul activităților educative curente;

Poziționarea acestei săptămâni imediat înainte de vacanță, fapt ce a condus la o implicare mai puțin entuziastă din partea unor elevi, mai ales către sfârșitul săptămânii; Lipsa de fonduri necesare pentru

organizarea unor activități mai complexe și pentru a răsplăti rezultatele obținute de elevii merituoși; Materiale didactice insuficiente

care să permită organizarea anumitor activități de interes pentru elevi; Reticența față de nou și față de

schimbare a unor cadre didactice și a unor părinți;

Page 11: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

11

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Redimensionarea şcolii ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, raportată la viața publică; O mai bună colaborare cu

parteneri externi și oportunitatea de a realiza parteneriate educaționale; Implementarea unor âprograme

și proiecte în colaborare cu M.E.N., I.S.M.B., O.N.G.-uri, etc.; Colaborarea cu reprezentanți ai

comunității locale; Valorificarea potențialului crativ

al elevilor prin ințierea de noi proiecte educative și asumarea de roluri; Unele activități derulate în

această perioadă, în parteneriat cu diverse instituții sau ONG-uri, precum și vizitele la diverse fabrici/ instituții publice i-ar putea orienta pe elevi, în special pe cei din anii terminali ai liceului, în alegerea carierei; Valorificarea voluntariatului; Relaționările interinstituționale

permit implicarea cadrelor didactice în schimburi de experiență;

Minimalizarea importanței activităților educative școlare și extrașcolare; Influența opiniei publice prin

mediatizarea excesivă a aspectelor negative din școli; Impactul puternic al informalului

asupra educației; Lipsa unor modele pozitive la

nivelul societății românești; Multitudinea ofertelor de activităţi

poate duce la suprasolicitare şi lipsă de eficienţă; Situația financiară precară a unor

familii poate duce la discriminarea unor elevi care n-au resursele materiale necesare pentru a participa la anumite activități; Posibilitatea ca săptămâna să fie

considerată de unii elevi/ părinți ca o săptămână de activități fără finalitate concretă și, ca urmare a acestui fapt, încercarea de a se sustrage, prin diverse metode, de la activități;

Analize, conţinuturi, rezultate, disfuncţionalităţi, măsuri cu privire la

desfășurarea activităților educative extrașcolare:

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Numărul mare de activităţi extracurriculare organizate în cadrul proiectelor internaţionale cu finanţare europeană;

Diversitatea temelor abordate în cadrul orelor de dirigenţie;

O mai bună relaționare elev-elev, profesor-elev, permisă de cadrul nonformal în care au loc activitățile;

Posibilitatea de a cunoaște personalitatea elevului sub aspecte mai greu perceptibile în cadrul activităților educative curente;

La nivel liceal ora de dirigenţie este poziţionată prima sau ultima în orar, necesitând un efort ridicat de captare a interesului elevilor pentru temele abordate Materiale didactice insuficiente

care să permită organizarea anumitor activități media de interes pentru elevi; Reticența față de nou și față de

schimbare a unor cadre didactice și a unor părinți;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

O mai bună colaborare cu parteneri externi și oportunitatea de a realiza parteneriate educaționale;

Proceduri legislative stufoase, greu de întocmit, pentru realizarea activităţilor extraşcolare în afara

Page 12: Liceul Teoretic « Dante Alighieri · PDF fileProiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian ... “Colinde, colinde ...e vremea colindelor!” – proiect Centrul de Documentare și

12

Implementarea unor âprograme și proiecte în colaborare cu M.E.N., I.S.M.B., O.N.G.-uri, etc.;

Colaborarea cu reprezentanți ai comunității locale;

Valorificarea voluntariatului; Relaționările interinstituționale

permit implicarea cadrelor didactice în schimburi de experiență;

teritoriului şcolii; Minimalizarea importanței activităților

educative școlare și extrașcolare; Influența opiniei publice prin

mediatizarea excesivă a aspectelor negative din școli;

Impactul puternic al informalului asupra educației;

Lipsa unor modele pozitive la nivelul societății românești;

Prezentul raport se fundamentează pe: politicile și strategiile educaționale ale M.E.N.; notele şi informările ISMB; rapoartele de activitate ale cadrelor didactice; rapoartele de activitate ale comisiilor metodice şi pe probleme; analiza contextului politic, economic, social și tehnologic pentru unitatea noastră școlară.

Director: Consilier educativ: prof. Dan Maria prof. Rusu Cristina-nivel primar Director adjunct: prof. Plocon Laura-nivel gimnazial prof. Șișman Mirela prof. Ciocaru Luminița-nivel liceal

prof. Negrea Corina